28.05.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w związku z możliwym w dniu 3 czerwca 2014 r. spowodowaniu przez prezesa zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Małgorzatę Kołakowską umieszczenia Z. Kękusia w szpitalu psychiatry

Krakow, dnia 28 maja 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26-30

02-528 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Malgorzata Kolakowska, Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 2. Brunon Bartkiewicz Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 3. Pracownicy Oddzialow ING Banku Slaskiego S.A. w Krakowie – ul. Balicka 14 a, Al. Bora Komorowskiego 37, ul. Grota Roweckiego 6, ul. Kalwaryjska 7, ul. Kamienskiego 11 (Galeria Handlowa Bonarka), ul. Krowoderskich Zuchow 2, ul. Krolewska 57, ul. Medweckiego 2, ul. Pawia 5 (Centrum Handlowe Galeria Krakowska), ul. Pilotow 6, Al. Pokoju 78, Al. Powstania Warszawskiego 12, ul. sw. Tomasza 20, Os. Teatralne 12, ul. Teligi 24, ul. Zwierzyniecka 29

 4. Panstwo: Miroslaw Boda Wiceprezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., Joanna Erdmann Wiceprezes Zarzadu, Justyna Kesler Wiceprezes Zarzadu, Oscar Swan Wiceprezes Zarzadu, Ignacjo Julia Vilar Wiceprezes Zarzadu; Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 5. Panstwo: Anna Fornalczyk Przewodniczaca RN, Wojciech Popiolek Sekretarz RN, Roland Boekhout Czlonek RN, Nicolaas Cornelius Jue Czlonek RN, Ad Kas Czlonek RN, Miroslaw Kosmider Czlonek RN; Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 6. Pan Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, ul. Szamocka 3, 01-748 Warszawa

 7. Nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 8. Pan Andrzej Mazur, Dyrektor Samodzielnego Wojewodzkiego Zespolu Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

 9. Pan insp. Slawomir Piekut, Komendant Rejonowy Policji, Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa

 10. Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zwiazku Bankow Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

 11. Sedzia Bozena Rzewuska, Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, ul. Plocka 9, 01-231 Warszawa, sygn. akt XXI P 68/12

 12. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 13. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 14. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 15. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 17. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 18. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 19. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 20. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 21. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 24. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 25. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 26. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 30. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 31. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 32. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 33. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 34. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krako

 37. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 38. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 39. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o mozliwosci prowadzenia przeze mnie protestu glodowego od dnia 3 czerwca 2014 r., godz. 13:00 przed siedziba zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, Plac Trzech Krzyzy 10 – 14.

 2. Wniosek o przeprowadzenie przez prokuratora generalnego postepowania wyjasniajacego w przypadku umieszczenia mnie w zwiazku z protestem, jak w pkt. I w szpitalu, w tym psychiatrycznym, z powodu pragnienia unikniecia przez zarzad ING Banku Slaskiego S.A. konsekwencji bezpodstawnego i bezprawnego wyrzucenia mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug przez Brunona Bartkiewicza, gdy byl prezesem zarzadu ING Banku Slaskiego S.A.

 3. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

 

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 28 maja 2014 r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej zawierajacego – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Sprawa rozpoznawana przez sedzie Sadu Okregowego w Warszawie Wydzial XXI Pracy /sygn. akt XXI P 68/12/Bozene Rzewuskaz mojego powodztwa przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o odszkodowanie w kwocie 60 mln zl za bezzasadne i bezprawne wyrzucenie mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug.

 2. Wniosek o sporzadzenie do dnia 3 czerwca br. wyjasnienia dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – prezentujacego pelna nazwe normy prawnej /ew. norm prawnych/, ktorej rzekome przeze mnie naruszenie bylo przyczyna wyrzucenia mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, co zarzad ING Banku Slaskiego S.A. poswiadczyl miedzy innymi w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na pozew w sprawie jak w pkt. I, podajac – Zalacznik 11: Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakzew zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie. Radca Prawny Justyna Weglorz Kt 435”

 3. Wniosek o sporzadzenie do dnia 3 czerwca 2014 r. wyjasnienia dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – z jakich przyczyn odpowiedzialny z mocy § 29.3, ust. 3 Statutu ING Banku Slaskiego S.A. /uchwala nr 28/VII/2006 z dnia 05 lipca 2006 r. Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A./ prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., obecnie wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Banku Brunon Bartkiewicz:

  1. niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace,

  2. odmowil mi w lutym 2007 r. sporzadzenia wyjasnienia dla Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, z jakich przyczyn niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace, co skutkowalo prowadzeniem w okresie luty do lipiec 2007 r. przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w ING Banku Slaskim S.A. postepowan:

   1. wyjasniajacego – Zalacznik 5,

   2. kontrolnego – Zalacznik 6.

 1. Wniosek o przygotowanie na dzien 3 czerwca 2014 r. odpisu dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – „listu intencyjnego”, na ktory powolal sie w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2014 r. dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka podajac: „Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o pracena warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.Zalacznik 4.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze prowadzenia protestu glodowego przed siedziba Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, Plac Trzech Krzyzy 10-14, od dnia 3 czerwca 2014 r., godz. 13:00 do dnia uzgodnienia ze mna przez osobe reprezentujaca zarzad ING Banku Slaskiego S.A. warunkow zrekompensowania mi strat spowodowanych bezpodstawnym i bezprawnym wyrzuceniem mnie z pracy, w tym prowadzac protest:

  1. do dnia 4 czerwca 2014 r., do godz. 12:00 bede pil,

  2. od dnia 4 czerwca 2014 r. po godz. 12:00 przestane takze pic.

 1. Wniosek o spotkanie ze mna w dniu 3 czerwca 2014 r., po godz. 13:00, osoby reprezentujacej zarzad ING Banku Slaskiego S.A. celem uzgodnienia warunkow zrekompensowania mi przez ING Bank Slaski S.A. strat poniesionych przeze mnie z powodu bezzasadnego i bezprawnego wyrzucenia mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, a przez to zniszczenia mi kariery zawodowej i zycia.

 2. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl oraz ze jego kopie dorecze pracownikom Oddzialow ING Banku Slaskiego S.A. w Krakowie.”

 

Po moich dotychczasowych doswiadczeniach z bylym prezesem zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunonem Bartkiewiczem oraz obecna prezes Malgorzata Kolakowska, w pelni uprawnione jest moje domniemanie, ze w zwiazku z protestem, jak wyzej zostane umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.

Jesli tak sie stanie, tam takze bede kontynuowal protest.

W zwiazku z powyzszym informuje i wnosze jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Pismo Z. Kekusia z dnia 28 maja 2014 r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej

 

30% des Francais declarent que ce acheter du kamagra pour femme qu’ils font n’est pas suffisamment reconnu – le manque de reconnaissance etant un stresseur acheter bon kamagra oral jelly eleve, en particulier au travail.
Le taux de cialis pas cher succes de la technique de York-Mason semble vente kamagra ordonnance compris entre 73 et 80 % avec une faible morbidite et sans stenose ou incontinence anale.
Les musiciens dragueurs ont remporte le quand viagra generique match haut la main puisque 31% des tadalafil prix femmes abordees leur ont donne leur numero de telephone.

Combien d’hommes ont pretexte l’etude d’un projet, d’un dossier, pour lorgner dans le corsage de la belle? La mission a analyse les procedures d’autorisation de mise sur le marche, notamment le concept de bioequivalence, le cas particulier des medicaments a marge therapeuti que etroite et des excipients a effet notoire. Si les choses devaient aller plus loin que cette premiere rencontre, cet aspect de votre personnalite pourrait lui envisager des sorties plus inattendues que le petit restaurant romantique au coin de votre rue. Pourtant, Pfizer venait de relever son offre a 63,1 milliards de livres (77 milliards d’euros). Jim Dunbar, Ecossais de 57, a ete en retard toute sa vie inventant des excuses achat viagra naturel viagra vente libre france ou autres justifications expliquant son retard. Selon le DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders les femmes sont plus touchees que les hommes par ce trouble. Un choc subi par la future maman pourrait engendrer un leger desequilibre hormonal chez l’embryon et ainsi modifier son acheter viagra en ligne quebec generique vardenafil orientation sexuelle. Alors, c’est tout un contrat pour un homme souffrant d’ejaculation precoce que de reussir a gerer son excitation dans un vagin, alors qu’il a du mal a controler son excitation quand il est seul.
Je le dis et je le repete, ce ou acheter du viagra qui cree le acheter viagra livraison 24h desir, c’est le manque.
Meme s’il aime sa femme et s’il veut sauver son mariage, il n’oublie pas son dapoxetine en pharmacie en france affaire totalement.
Una combinazione potente di dapoxetina e sildenafil citrato e un farmaco acquistare propecia meraviglioso che vi fornisce un’erezione molto piu propecia generico on line lunga.
Il nuovo gel appartiene alla categoria dei contraccettivi ormonali, come comprare viagra senza ricetta in farmacia pillola, cerotto e anello viagra prezzo in farmacia vaginale.
Anche se cambiamenti ormonali sono piu vendita viagra e cialis notati nelle donne, per gli uomini essi acquisto kamagra senza ricetta hanno anche un ruolo importante.
A vendita viagra italia volte l’intervento levitra costo puo compromettere la rigidita dell’erezione e la funzione erettile.
Droga e impotenza Nel caso in cui propecia farmacia online il servizio e richiesto di costruire e prendere alcuni di questi problemi di droga dovrebbe interrompere immediatamente il trattamento, ma sara meglio consultare il proprio medico di famiglia per un piano di azione o comprar propecia italia terapie alternative.
Informazione presentata comprare cialis originale online su questo dove acquistare viagra torino sito web come comprare cialis su internet non puo essere usata per autoterapia e autodiagnostica.
Infatti cialis e stato cialis 5 mg generico prezzo sviluppato come un integratore e, quindi, non cialis vendita farmacia soggetto a sito per acquistare viagra prescrizione.
Pourtant, il me dit tous achat cialis net les jours qu’il m’aime, et achat de pilule cialis achat de cialis au luxembourg je le ressens.
Se poi, uno dei due coniugi, prima del vincolo coniugale ed in prospettiva di costituzione di tale vincolo, non informa il partner della propria disfunzionalita che impedisce acquisto cialis on line l’assolvimento dell’obbligo coniugale, la sua acquistare viagra a milano condotta, contraria ai canoni di lealta, correttezza e buona come comprare cialis su internet fede, danneggia il partner che con il matrimonio si aspetta rapporti sessuali completi e figli.
La dapoxetine hydrochloride est le composant principal du premier medicament propecia en france prix par voie orale, capable de propecia generique france retenir l’ejaculation; probleme concernant trois hommes sur dix.
Sono efficaci persino nelle comprar viagra sin receta en farmacias siti per acquistare cialis persone con precio cialis 10 mg farmacia patologie neurologiche e nervose, e anche nei diabetici.
C’est du serieux, puisque ce constat ressort d’une enquete viagra prix en france menee aupres de 82 acheter cialis tunisie volontaires dont la moitie est ou etait prix du cialis soft france fumeurs reguliers.
Oltre a dove comprare cialis in italia cio, si occupa anche del come acquistare viagra o cialis acquistare viagra online reato rilassamento dei muscoli, bloccando il pde5.
C’est acheter du cialis pas cher pourquoi il n’est jamais innocent et sans consequence d’embrasser son meilleur ami, par exemple, comme dans le joli film d’emmanuel mouret commander kamagra « un baiser prix vente viagra pharmacie s’il vous plait ».
E’ sicuro acquistare cialis dalla comprare viagra vostra prezzo priligy 30 mg cialis dove comprare online farmacia online?
Kamagra oral jelly vous viagra prix aidera levitra pas cher france kamagra vente en ligne a atteindre ce souhait en combattant l’impuissance masculine.
Prima dell’inizio del trattamento della disfunzione erettile medico vendita priligy line dovrebbe come comprare cialis line controllare lo stato del paziente cardiovascolare, come qualsiasi attivita sessuale e associata a rischio kamagra italia specifico cardiaco.
D’autres declarent que les percages augmentent le plaisir acheter du viagra sur paris sexuel achat viagra naturel pour les partenaires.
La culpabilite peut etre un poison, qui va completement detruire acheter viagra mexique le mariage.
Viagracialis.it e un sito acquistare cialis 10 mg specializzato nella vendita comprare cialis a milano di medicinali per combattere i problemi di impotenza maschile.
Solitamente il medico le chiedera cialis once a day costo acquistare cialis sicuro di iniziare con un dosaggio basso (25 o 50 mg) per testarne l’efficacia.