28.05.2014 Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia prezesa zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Małgorzatę Kołakowską o możliwości prowadzenia od dnia 3 czerwca 2014 protestu głodowego przed siedzibą zarządu ING Banku Śląskiego w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 1

Krakow, dnia 28 maja 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Malgorzata Kolakowska

Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A.

Plac Trzech Krzyzy 10-14

00-499 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Brunon Bartkiewicz Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 2. Pracownicy Oddzialow ING Banku Slaskiego S.A. w Krakowie – ul. Balicka 14 a, Al. Bora Komorowskiego 37, ul. Grota Roweckiego 6, ul. Kalwaryjska 7, ul. Kamienskiego 11 (Galeria Handlowa Bonarka), ul. Krowoderskich Zuchow 2, ul. Krolewska 57, ul. Medweckiego 2, ul. Pawia 5 (Centrum Handlowe Galeria Krakowska), ul. Pilotow 6, Al. Pokoju 78, Al. Powstania Warszawskiego 12, ul. sw. Tomasza 20, Os. Teatralne 12, ul. Teligi 24, ul. Zwierzyniecka 29

 3. Panstwo: Miroslaw Boda Wiceprezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., Joanna Erdmann Wiceprezes Zarzadu, Justyna Kesler Wiceprezes Zarzadu, Oscar Swan Wiceprezes Zarzadu, Ignacjo Julia Vilar Wiceprezes Zarzadu; Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 4. Panstwo: Anna Fornalczyk Przewodniczaca RN, Wojciech Popiolek Sekretarz RN, Roland Boekhout Czlonek RN, Nicolaas Cornelius Jue Czlonek RN, Ad Kas Czlonek RN, Miroslaw Kosmider Czlonek RN; Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 5. Pan Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, ul. Szamocka 3, 01-748 Warszawa

 6. Nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 7. Pan Andrzej Mazur, Dyrektor Samodzielnego Wojewodzkiego Zespolu Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

 8. Pan insp. Slawomir Piekut, Komendant Rejonowy Policji, Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa

 9. Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zwiazku Bankow Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

 10. Sedzia Bozena Rzewuska, Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, ul. Plocka 9, 01-231 Warszawa, sygn. akt XXI P 68/12

 11. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 12. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 13. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 14. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 15. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 16. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 17. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 18. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 19. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 20. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 21. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 22. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 23. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 24. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 25. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 28. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 29. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 30. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 31. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 32. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 33. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 34. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krako

 37. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 38. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 39. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Sprawa rozpoznawana przez sedzie Sadu Okregowego w Warszawie Wydzial XXI Pracy /sygn. akt XXI P 68/12/Bozene Rzewuskaz mojego powodztwa przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o odszkodowanie w kwocie 60 mln zl za bezzasadne i bezprawne wyrzucenie mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug.

 2. Wniosek o sporzadzenie do dnia 3 czerwca br. wyjasnienia dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – prezentujacego pelna nazwe normy prawnej /ew. norm prawnych/, ktorej rzekome przeze mnie naruszenie bylo przyczyna wyrzucenia mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, co zarzad ING Banku Slaskiego S.A. poswiadczyl miedzy innymi w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na pozew w sprawie jak w pkt. I, podajac – Zalacznik 11: Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakzew zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie. Radca Prawny Justyna Weglorz Kt 435”

 3. Wniosek o sporzadzenie do dnia 3 czerwca 2014 r. wyjasnienia dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – z jakich przyczyn odpowiedzialny z mocy § 29.3, ust. 3 Statutu ING Banku Slaskiego S.A. /uchwala nr 28/VII/2006 z dnia 05 lipca 2006 r. Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A./ prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., obecnie wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Banku Brunon Bartkiewicz:

  1. niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace,

  2. odmowil mi w lutym 2007 r. sporzadzenia wyjasnienia dla Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, z jakich przyczyn niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace, co skutkowalo prowadzeniem w okresie luty do lipiec 2007 r. przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w ING Banku Slaskim S.A. postepowan:

   1. wyjasniajacego – Zalacznik 5,

   2. kontrolnego – Zalacznik 6.

 1. Wniosek o przygotowanie na dzien 3 czerwca 2014 r. odpisu dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – „listu intencyjnego”, na ktory powolal sie w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2014 r. dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka podajac: „Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o pracena warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.Zalacznik 4.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze prowadzenia protestu glodowego przed siedziba Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, Plac Trzech Krzyzy 10-14, od dnia 3 czerwca 2014 r., godz. 13:00 do dnia uzgodnienia ze mna przez osobe reprezentujaca zarzad ING Banku Slaskiego S.A. warunkow zrekompensowania mi strat spowodowanych bezpodstawnym i bezprawnym wyrzuceniem mnie z pracy, w tym prowadzac protest:

  1. do dnia 4 czerwca 2014 r., do godz. 12:00 bede pil,

  2. od dnia 4 czerwca 2014 r. po godz. 12:00 przestane takze pic.

 3. Wniosek o spotkanie ze mna w dniu 3 czerwca 2014 r., po godz. 13:00, osoby reprezentujacej zarzad ING Banku Slaskiego S.A. celem uzgodnienia warunkow zrekompensowania mi przez ING Bank Slaski S.A. strat poniesionych przeze mnie z powodu bezzasadnego i bezprawnego wyrzucenia mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, a przez to zniszczenia mi kariery zawodowej i zycia.

 4. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl oraz ze jego kopie dorecze pracownikom Oddzialow ING Banku Slaskiego S.A. w Krakowie.

 

xxx

 

Sam Bartkiewicz zapytany o cechy dobrego szefa wymienia dwie: –

Musi lubic ludzi i byc porzadnym czlowiekiem.”

Zrodlo: Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi” ; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23 – Zalacznik 9

 

Prezes Zarzadu odpowiada w szczegolnosci za kontrole wewnetrzna oraz

zarzadzanie zasobami ludzkimi.
Par. 29.3 pkt 3 Statutu ING Banku Slaskiego S.A., uchwala nr 28/VII/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A.

 

Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym. (…) Zbigniew Hojka”

Dowod: ING Bank Slaski S.A., sygn. DZZL/173/2007/AA, pismo dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi

Zbigniewa Hojki z dnia 15.02.2007r. – Zalacznik 4

 

Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r.przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie. (…) Radca prawny Krystyna Weglorz Kt -435”

Dowod: Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy, sygn. IX P 126/09, odpowiedz z dnia 10 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew o odszkodowanie i odszkodowanie karencyjne – Zalacznik 10

 

Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie. (…) Radca prawny Krystyna Weglorz Kt -435”
Dowod: Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, sygn. akt IX P XXI 68/12,

odpowiedz z dnia 27 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew o odszkodowanie – Zalacznik 11

 

Umowe o prace zawiera sie na pismie. Jezeli umowa o prace nie zostala zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpozniej w dniu rozpoczecia pracy przez pracownika, potwierdzic pracownikowi na pismie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunkow.

Artykul 29 § 2 ustawy Kodeks pracy

 

Badzmy wdzieczni idiotom,

gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiagnela by sukcesu.”
Mark Twain

 

Our business centres around people and trust. Being entrusted with other people’s money is responsibility we take very seriously. Only by acting with professionalism and integrity can we maintain our stakeholders’ confidence

and preserve our company’s reputation.”

ING Business Principles; http://www.ing.com/group/showdoc

Nasz biznes koncentruje sie na ludziach i zaufaniu. Powierzenie nam pieniedzy innych ludzi jest odpowiedzialnoscia, ktora traktujemy bardzo powaznie. Tylko przez profesjonalne i uczciwe dzialania mozemy zyskac zaufanie naszych akcjonariuszy i utrzymac reputacje naszej firmy.”
Zasady biznesowe Grupy ING http://www.ing.com/group/showdoc

 

xxx

 

W dniu 2 listopada 2006 r. rozpoczalem prace na stanowisku dyrektora Pionu Uslug w ING Banku Slaskim S.A. Pierwsze dwa dni spedzilem w siedzibie zarzadu Banku w Warszawie. W piatek 3 listopada 2006 r. poinformowano mnie, ze w dniu 6 listopada 2006 r. mam sie stawic w miejscu swiadczenia pracy, tj. w siedzibie Banku w Katowicach o godz.11:00 na spotkanie, podczas ktorego bedzie omawiana moja sytuacja prawna.

Po tym, gdy sie stawilem zgodnie z w.w. informacja, jeden z moich podwladnych wreczyl mi telefon komorkowy i wizytowki, a nastepnie zaproszono mnie na spotkanie.

Ze strony Banku uczestniczyly w nim cztery osoby, w tym moja bezposrednia przelozona wiceprezes zarzadu Marlies van Elst, ktora poinformowala mnie, ze Zarzad Banku podjal decyzje o rozwiazaniu ze mna umowy o prace. Jako przyczyne decyzji podala sporzadzony przeciwko mnie w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan akt oskarzenia, ktorym ta oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., popelnilem w Krakowie za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl osiemnascie przestepstw, tj.:

 1. zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawienie /art. 212 § 2 k.k./ 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar, SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski.

 2. zniewazenie /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawienie /art. 212 § 2 k.k./ „konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla”,

 3. znieslawienie /art. 212 § 2 kk/ adwokat Wieslawy Zoll,

 4. rozpowszechnianie wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

 

Na nic zdaly sie moje wyjasnienia, ze:

 1. dwa tygodnie przed rozpoczeciem przeze mnie pracy poinformowalem o w.w. akcie oskarzenia osoby, ktore mnie rekrutowaly do pracy w Banku, tj. Partnera Zarzadzajacego firmy Central Selection swiadczacej uslugi z zakresu doradztwa personalnego oraz zastepce dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Anite Piecuch,

 2. informacje o mojej sytuacji prawnej – w tym o akcie oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. – sa od stycznia 2003 r. umieszczane w Internecie,

 3. akt oskarzenia nie jest wyrokiem.

 

Nakazano mi zwrocic chwile wczesniej wreczone mi telefon komorkowy i wizytowki, a Zastepca dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Grazyna Sobota wreczyla mi Porozumienie o rozwiazaniu umowy o prace – Zalacznik 1: Porozumienie o rozwiazaniu umowy o praceZalacznik 1: „Porozumienie 1. Z dniem 28 lutego 2007r. Pracownik i Pracodawca rozwiazuja umowe o prace na mocy porozumienia stron na podstawie art. 30 § 1 Kp” 2. W zwiazku z rozwiazaniem umowy o prace Pracodawca zwalnia Pracownika z obowiazku swiadczenia pracy w okresie 6 listopada 2006r. do konca okresu wypowiedzenia, wyplaci Pracownikowi trzymiesieczne wynagrodzenie za prace.”

Dowod: ING Bank Slaski S.A., „Porozumienie o rozwiazaniu umowy o prace” z dnia 6 listopada 2006r., Zalacznik 1

 

Wreczajac mi w.w. porozumienie, G. Sobota poinformowala mnie, ze Zarzad Banku podjal decyzje o zwolnieniu mnie ze wzgledu na – miedzy innymi – moj konflikt z prof. Andrzejem Zollem ktory moze byc zle odebrany przez klientow Banku.

Po wreczeniu mi „Porozumienia” z dnia 6 listopada 2006 r. nakazano mi natychmiast opuscic siedzibe Banku.

Pragne podkreslic, ze w w.w. „Porozumieniu” nie podano daty zawarcia ze mna umowy o prace, ktora ze mna Bank rozwiazal w dniu 6 listopada 2006 r. Nie podano jej z tej przyczyny, ze prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz, ktory wedlug zapisow w statucie Banku osobiscie odpowiadal za zarzadzanie zasobami ludzkimi … nie zawarl ze mna umowy o prace.

Pismem z dnia 17 listopada 2006 r. zwrocilem sie z prosba do prezesa Brunona Bartkiewicza, zeby wyrazil zgode na kontynuacje przeze mnie pracy w Banku. Podalem przyczyny sporzadzenia aktu oskarzenia przeciwko mnie. Wyjasnilem Brunonowi Bartkiewiczowi – wtedy Ambasadorowi Grupy ING ds. Pomocy Dzieciomze mam dwoje dzieci na utrzymaniu, a celem podjecia pracy w ING Banku Slaskim S.A. zrezygnowalem z pracy w Banku Zachodnim WBK S.A. na zajmowanym od listopada 2002 r. stanowisku dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami.

W odpowiedzi otrzymalem pismo wiceprezesa zarzadu ING Banku Slaskiego Marlies van Elst z dnia 7 grudnia 2006 r. o tresci – Zalacznik 2: W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 17 listopada 2006r. informuje, ze Bank podtrzymuje decyzje w zakresie rozwiazania umowy o prace. Przedstawiona przez Pana argumentacja nie pozwala na zmiane dotychczasowego stanowiska ING Banku Slaskiego S.A. i na wyrazenie zgody na kontynuacje zatrudnienia w Banku. Pana dzialania sa niezgodne z istniejaca w Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, ktore nie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym. Zarowno zarzuty naruszenia prawa karnego, czego konsekwencja sa prowadzone przeciwko Panu postepowania karne, jak i nieujawnienie swojej sytuacji prawnej w procesie rekrutacji spowodowaly utrate naszego zaufania. Zalaczone do pisma dokumenty oraz przedstawione w nich stanowiska i poglady uzasadniaja decyzje Banku w zakresie Pana umowy o prace. Co istotne Bank nie rozpatruje zasadnosci Pana stanowiska w niniejszej sprawie, nie ocenia faktow, ktore sa opisywane w zalacznikach do pisma z dnia 17 listopada 2006r. Lektura tych dokumentow pozwala jednak na stwierdzenie, ze istniejace konflikty, w ktore jest Pan uwiklany, nie daja wystarczajacej rekojmi prawidlowego wykonywania obowiazkow pracowniczych.

Stanowisko Banku jest stanowcze, w takiej sytuacji opinia Pana dotychczasowego przelozonego nie moze wplynac na jego zmiane. W zwiazku z powyzszym nie jest mozliwe pozytywne rozpatrzenie Pana prosby o wyrazenie zgody na dalsze zatrudnienie w Banku.Ponadto informuje, ze dotychczasowa propozycja Banku w zakresie rozwiazania umowy o prace pozostaje aktualna. Mam nadzieje, ze taki sposob zakonczenia niniejszej sprawy umozliwi ostateczne rozstrzygniecie klopotliwej sytuacji, w ktorej znalazl sie Pan jak i Bank. Z powazaniem Marlies van Elst
Dowod: ING Bank Slaski S.A., pismo Wiceprezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego Marlies van Elst z dnia 7

grudnia 2006r. – Zalacznik 2

Co do zarzutu M. van Elst, ze ciaza na mnie zarzuty karne oraz ze jestem uwiklany w konflikty, ktore nie daja rekojmi prawidlowego wykonywania obowiazkow pracowniczych wskazac nalezy, ze jedynymi zarzutami, ktore na mnie ciazyly byly te, w ktore mnie uwiklali:

 1. prokurator Radoslawa Ridan, ktora niedopelniwszy przez okres poltora roku, tj. od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie, ktorym o popelnienie przestepstw za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl oskarzyla mnie na podstawie … wylacznie – „li tylko” – wydrukow z tych stron, do czego z tzw. rozbrajajaca szczeroscia przyznala sie w dokumencie, ktory sporzadzila kilka miesiecy pozniej podajac:

 

(…) Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil

i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r. (…)

Z informacji Zbigniewa Kekusia nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus

moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. (…)

Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow,

ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa

/prokurator Radoslawa Ridan – ZKE/sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i

obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.

(…) Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego

w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu, to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S,

zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r.

 

 

Prawda, ze wyjatkowo butny1, arogancki2 tuman3 ze sledczej Ridan. Dzialajacy wedlug osobliwie pojmowanej metody „prob i bledow”. Wychodzila z zalozenia, ze jesli „trafila”, to bede przestepca, a jesli sie pomylila, to … mnie sad uniewinni.
Prokurator R. Ridan zostala niedlugo potem awansowana na prokuratora … Prokuratury Okregowej w Krakowie,

 1. czworo przelozonych prokurator Radoslawy Ridan, ktorzy nadzorowali prowadzone przez nia postepowanie przygotowawcze, zezwalajac jej – mimo, ze po wydaniu przez prokurator Radoslawe Ridan w dniu 2 listopada 2005 r. postanowienia o przedstawieniu mi zarzutow, ja ich informowalem, ze prokurator R. Ridan pomylila sie, a ona w w.w. postanowieniu przedstawila dowody, na podstawie ktorych go sporzadzila, czyli … li tylko wydruki ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl – na sporzadzenie w opisanych wyzej okolicznosciach aktu oskarzenia przeciwko mnie, tj.:

  1. Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod Lidia Jaryczkowska – potem awansowana na zastepce Prokuratora Okregowego w Krakowie, obecnie Prokurator Okregowy w Krakowie,

  2. p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Piotr Kosmaty – potem awansowany na prokuratora Prokuratury Okregowej w Krakowie, obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,

  3. p.f. zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyta Kusnierz – potem awansowana do Okregowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie,

  4. zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk obecnie Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod,

 2. p.o. Prokuratora Okregowego w Krakowie Bogdan Karp, ktory w osobiscie przez niego sporzadzonym pismie z dnia 17 maja 2006 r. – tj. szesc miesiecy po wydaniu przez prokurator R. Ridan postanowienia z dnia 2.11.2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow, a potem moich na nia skargach, ze niedopelnila i niedopelnia obowiazkow – poinformowal mnie, ze sprawa postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan byla badana w trybie nadzoru sluzbowego i nie stwierdzono nieprawidlowosci:

 

Odnoszac sie do stawianych przez Pana zarzutow pod adresem prokurator Radoslawy Ridan

prowadzacej sledztwo 1 Ds. 39/06/S stwierdzam, ze na wszystkie Pana pisma otrzymywal Pan wyczerpujace odpowiedzi. (…) Sprawa ta badana takze byla w trybie nadzoru sluzbowego.

p.o. Prokuratora Okregowego Bogdan Karp
Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. III 051/25/06, pismo z dnia 17 maja 2006 r., pismo z dnia 17 maja 2006 r.

p.o. Prokuratora Okregowego Bogdana Karpia

Prokurator Bogdan Karp jest obecnie czlonkiem liczacego czterech prokuratorow … Zespolu Prezydialnego Prokuratury Generalnej.

xxx

 

Jako przyczyne wyrzucenia mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r. zarzad ING Banku Slaskiego S.A. przedstawil mi podczas spotkania tego dnia zarzut sporzadzenia przeciwko mnie aktu oskarzenia, poswiadczywszy go potem kilkukrotnie, w tym podajac w pismie z dnia 7 grudnia 2006 r. wiceprezes zarzadu Marlies van Elst – Zalacznik 2: „Pana dzialania sa niezgodne z istniejaca w Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, ktore nie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.

Tymczasem ja nie naruszylem przed data wyrzucenia mnie z pracy, tj. 6.11.2006 r., ani przed data sporzadzenia w.w. pisma M. van. Elst, tj. 7.12.2006 r. w najmniejszym nawet stopniu zadnej normy prawnej. Nie tylko nie bylem sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. – wroce jeszcze do tego watku w dalszej czesci niniejszego pisma – ale … nawet gdybym nim byl, to przeciez akt oskarzenia nie jest wyrokiem, a jego autor moze sie mylic, bo – na przyklad – on sam prowadzac postepowanie przygotowawcze oraz prokurator/prokuratorzy sprawujacy nadzor nad tym postepowaniem niedopelnili obowiazkow.

Co wszak ponad wszelka watpliwosc, to ze na dzien wyrzucenia mnie z pracy przez zarzad ING Banku Slaskiego S.A., tj. 6.11.2006 r. nie ciazyl na mnie zarzut naruszenia w najmniejszym chocby stopniu jakiekolwiek normy prawnej.

Z cala pewnoscia przed tym dniem, tj. przed dniem 6 listopada 2006 r. w bardzo powaznym stopniu naruszyl prawo owczesny prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz. Nie moj to wymysl, lecz fakt skutkujacy dzialaniami Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, poswiadczonymi dowodami, tj. wydanymi przez ZUS dokumentami.

Otoz z mocy zapisow obowiazujacego od lipca 2006 r. Statutu ING Banku Slaskiego S.A., prezes zarzadu, tj. Brunon Bartkiewicz, byl odpowiedzialny za zarzadzanie zasobami ludzkimi i jego ustawowym obowiazkiem bylo zawrzec ze mna umowe o prace. Ustawowym, bo art. 29 ustawy Kodeks pracy wedlug stanu prawnego na luty 2007r. – w tym zakresie prawo nie zmienilo sie do dnia zlozenia niniejszego pisma – stanowil:

㤠1. Umowa o prace okresla strony umowy, rodzaj umowy, date jej zawarcia oraz warunki pracy i placy, w szczegolnosci:

1) rodzaj pracy, 2) miejsce wykonywania pracy, 3) wynagrodzenie za prace odpowiadajace rodzajowi pracy, ze wskazaniem skladnikow wynagrodzenia, 4) wymiar czasu pracy, 5) termin rozpoczecia pracy.

§ 2. Umowe o prace zawiera sie na pismie. Jezeli umowa o prace nie zostala zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpozniej w dniu rozpoczecia pracy przez pracownika, potwierdzic pracownikowi na pismie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunkow.

Artykul 29 Kodeksu pracy

 

Prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz niedopelnil podanego wyzej ustawowego obowiazku.

Ja rozpoczalem prace w dniu 2 listopada 2006 r.. Stawilem sie takze w pracy w dniu 3 listopada 2006 r. W dniu 6 listopada 2006 r. w opisanych wyzej okolicznosciach wyrzucono mnie z pracy.

Niedopelnienie przez prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. zacytowanego wyzej ustawowego obowiazku skutkowalo postepowaniami wszczetym i prowadzonymi w Banku przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie.

Po tym, gdy mnie w opisanych wyzej okolicznosciach wyrzucono z pracy w dniu 6 listopada 2006 r., w tym wreczajac mi dokument „Porozumienie o rozwiazaniu umowy o prace”/Zalacznik 1/ … zwolniono mnie z pracy po raz drugi. Tym razem z dniem 7 lutego 2007 r. o czym zostalem zawiadomiony doreczonym mi dokumentem: „Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia”, w ktorym podano – Zalacznik 3: „Pieczec naglowkowa ING Bank Slaski SA Katowice dn. 5 lutego 2007r. Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Z dniem 7 lutego 2007r. rozwiazuje z Panem bez zachowania okresu wypowiedzenia umowe o prace zawarta w dniu 29 wrzesnia 2006r. (obowiazujaca od dnia 1 listopada 2006r.) z powodu niezdolnosci do pracy wskutek choroby trwajacej dluzej niz 3 miesiace (podstawa prawna – art. 53 § 1 pkt 1a Kodeksu pracy)Jednoczesnie informuje, iz w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszego pisma przysluguje Panu prawo wniesienia odwolania do Sadu Rejonowego – Sadu Pracy w Katowicach, ul. Warszawska 45. Zastepca Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Grazyna Sobota.”

Dowod: ING Bank Slaski S.A. „Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia” z dnia 5 lutego 2007r. – Zalacznik 3

 

Wniosek z zaprezentowanych wyzej dokumentow, ze ING Bank Slaski S.A. rozwiazal ze mna … dwukrotnie umowe o prace, ktorej Bank nigdy ze mna nie zawarl.

Z tego powodu Zaklad Ubezpieczen spolecznych prowadzil w ING Banku Slaskim S.A. dwa postepowania, tj. wyjasniajace i kontrolne.

Otrzymawszy w.w. „Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia” z dnia 5 lutego 2007r., przebywajac na zwolnieniu lekarskim zglosilem sie w Oddziale ZUS w Krakowie, celem uzyskania uprawnien do zasilku chorobowego.

Zazadano ode mnie przedstawienia umowy o prace z ING Bankiem Slaskim S.A.
Wyjasnilem, ze nie posiadam takowej poniewaz jej Bank ze mna nie zawarl.

Pouczono mnie, ze celem uzyskania prawa do zasilku musze okazac umowe o prace z ING Bankiem Slaskim S.A. albo sporzadzone na pi smie wyjasnienie ING Banku Slaskiego S.A., dlaczego nie zawarto ze mna umowy.
Pismem z dnia 12 lutego 2007r. skierowalem zatem wniosek do prezesa zarzadu Brunona Bartkiewicza o doreczenie mi odpisu umowy o prace, ktora Bank zawarl ze mna – skoro:

 1. wreczonym mi w dniu 6 listopada 2006 r. dokumentem Porozumienie o rozwiazaniu umowy o prace”rozwiazal ze mna umowe o prace z dniem 28 lutego 2007 r., podajac – Zalacznik 1: „Z dniem 28 lutego 2007r. Pracownik i Pracodawca rozwiazuja umowe o prace na mocy porozumienia stron na podstawie art. 30 § 1 Kp”

 2. doreczonym mi poczta dokumentem: Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z dniem 7 lutego 2007r.” – rozwiazal ze mna … po raz drugi umowe o prace, tym razem z dniem 7 lutego 2007 r., podajac – Zalacznik 2: „Z dniem 7 lutego 2007r. rozwiazuje z Panem bez zachowania okresu wypowiedzenia umowe o prace zawarta w dniu 29 wrzesnia 2006r. (obowiazujaca od dnia 1 listopada 2006r.),”

 

W pismie z dnia 12 lutego 2007r. skierowanym do Prezesa B. Bartkiewicza podalem miedzy innymi: „Szanowny Pan Brunon Bartkiewicz Prezes Zarzadu ING Bank Slaski S.A. Dotyczy: 1. Prosba o doreczenie mi (…) odpisu umowy o prace, jaka zdaniem Zastepcy Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Pani Grazyny Sobota, ING Bank Slaski podpisal ze mna w dniu 29 wrzesnia 2006r.”

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 12 lutego 2007r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunona

Bartkiewicza

 

W odpowiedzi na moj wniosek otrzymalem pismo Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Zbigniewa Hojki, ktory wyjasnil mi pismem z dnia 15 lutego 2007r. – Zalacznik 4: „ING Bank Slaski Departament Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Katowice, dn. 15 lutego 2007r. DZZL/173/2007/AA Pan Zbigniew Kekus /adres: ZKE/ W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 12 lutego 2007r. informuje, iz w naszej ocenie, sformulowane przez Pana zarzuty sa calkowicie bezpodstawne.

Jednoczesnie wyjasniam, izw dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym. Przystapienie przez Pana do pracy w dniu 2 listopada 2006r. stanowilo dodatkowe potwierdzenie faktu nawiazania stosunku pracy. Wobec powyzszego – w pelni zasadne bylo przywolanie daty 29 wrzesnia i 1 listopada w oswiadczeniu Banku z dnia 5 lutego 2007r. o rozwiazaniu umowy o prace bez wypowiedzenia. Uprzejmie informuje, iz stanowisko Banku w Pana sprawie jest ostateczne. Z powazaniem, Zbigniew Hojka”

Dowod: ING Bank Slaski S.A., sygn. DZZL/173/2007/AA, pismo dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Zbigniewa Hojka z dnia 15.02.2007r. – Zalacznik 4:

 

Ja nie stawialem ING Bankowi Slaskiemu S.A. zarzutow.
Prosilem tylko o doreczenie mi odpisu umowy o prace, ktorej wymagal ode mnie Zaklad Ubezpieczen Spolecznych i ktora Bank rzekomo zawarl ze mna, co poswiadczyla zastepca dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Grazyna Sobota w sporzadzonych przez nia i doreczonych mi dokumentach z dnia 6 listopada 2006 r. /Zalacznik 1/ oraz z dnia 5 lutego 2007 r. /Zalacznik 3/.

Pismem z dnia 15 lutego 2007 r., w ktorym podal „wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym dyr. Zbigniew Hojka poswiadczyl, ze dla niego – dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi w jednym z najwiekszych bankow w Polsce nie ma zadnej roznicy pomiedzy:

 1. listem intencyjnym

 2. oferta pracy

 3. umowa o prace.

 

W dniu 29 wrzesnia 2006 r., gdy przyjalem Oferte pracy z dnia 29.09.2006 r. nie doszlo do zawarcia ze mna Umowy o prace na warunkach okreslonych w – nawiasem mowiac nigdy mi nie wreczonym przez Bank – liscie intencyjnym.

W sporzadzonej przez wiceprezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Marlies van Elst i zastepce dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Anite Piecuch i i wreczonej mi w dniu 29 wrzesnia 2006 r. Ofercie pracy nie podano – patrz: str. 24 oraz Zalacznik 15:

 1. miejsca wykonywania przeze mnie pracy,

 2. terminu rozpoczecia przeze mnie pracy.

 

Jesli chodzi o terminy podano – Zalacznik 15:

 1. W imieniu ING Banku Slaskiego S.A. niniejszym potwierdzam zamiar zatrudnienia Pana na stanowisku Dyrektor Banku – Pion Uslug nie pozniej nic 1 stycznia 2007 r. na nastepujacych warunkach:”

 2. Oferta wazna jest do 15 pazdziernika 2006 r.

 

A ja rozpoczalem prace w dniu 2 listopada 2006 r.

 

Nie dosc zatem, ze nieprawda jest, ze jak mi wyjasnil dyr. Z. Hojka – Zalacznik 4: „wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym, to:

 1. ING Bank Slaski S.A. nigdy nie wreczyl mi listu intencyjnego,

 2. w Ofercie pracy z dnia 29.09.2006 r. nie podano dwoch sposrod pieciu podstawowych, okreslonych w art. 29 § 2 ustawy Kodeks pracy warunkow pracy, tj. miejsca wykonywania przeze mnie pracy i terminu rozpoczecia przeze mnie pracy.

 

Z podanych wyzej przyczyn odpowiedz dyr. Zbigniewa Hojki z pisma z dnia 15.02.2007 r. nie przekonala pracownikow Oddzialu ZUS w Krakowie, ktorzy po tym, gdy im okazalem oferte pracy z dnia 29.09.2006 r., wazna do dnia 15.10.2006 r., i utozsamiana przez niego z umowa o prace – oraz nigdy mi nie doreczonym listem intencyjnym – po raz kolejny zazadali ode mnie doreczenia im jednak … umowy o prace. W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 14 lutego 2007r. raz jeszcze skierowalem prosbe do Prezesa Brunona Bartkiewicza: „Szanowny Pan Brunon Bartkiewicz Prezes Zarzadu ING Bank Slaski S.A. (…) Dotyczy: 1. Prosba o doreczenie mi w terminie do 3 dni od daty zlozenia przeze mnie niniejszego pisma wyjasnienia przyczyn nie podpisania przez ING Bank Slaski S.A. umowy o prace za mna.

Szanowny Panie, W dniu 14.02.2007r. zglosilem sie we wlasciwym miejscu mego zamieszkania Oddziale ZUS w Krakowie celem ustalenia prawa dla mnie do zasilku. Zazadano ode mnie, abym przedstawil m.in. Umowe o Prace, jaka ING Bank Slaski S.A. podpisal ze mna.

Poniewaz w dokumencie „Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia” z dnia 5 lutego 2007r. Zastepca Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Pani Grazyna Sobota napisala, ze ING Bank Slaski S.A. rozwiazuje ze mna umowe o prace z dnia 29 wrzesnia 2006r. okazalem podpisana przez Wiceprezesa Zarzadu ING Bank Slaski S.A. Pania M. van Elst oraz Zastepce Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi /imie, nazwisko – ZKE/ oferte pracy z dnia 29 wrzesnia 2006r.
Pracownicy kilku jednostek organizacyjnych ZUS uznali, ze okazana im przeze mnie oferta pracy – wazna, jak na niej napisano do 15.10.2006r. – nie spelnia wymogow umowy o prace, stanowionych przepisami Kodeksu Pracy.
Zazadano ode mnie doreczenia sporzadzonego przez pracodawce – ING Bank Slaski S.A. – pisemnego wyjasnienia przyczyn, jakie sprawily, ze Bank nie podpisal ze mna umowy o prace.

Zlozylem pisemna deklaracje doreczenia w.w. wyjasnienia w terminie 7 dni od daty zlozenia przeze mnie wniosku o wyplate zasilku, tj. do dnia 21.02.2007r.
Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 14 lutego 2007r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunona

Bartkiewicza

 

Prezes Brunon Bartkiewicz – ani zaden inny pracownik Banku – nigdy nie odpowiedzial na moje w.w. pismo z 14.02.2007r. Aktualne zatem pozostalo stanowisko: „Uprzejmie informuje, iz stanowisko Banku w Pana sprawie jest ostateczne. Z powazaniem, Zbigniew Hojka”.

Inspektor Zakladu Ubezpieczen Spolecznych w Krakowie nie zgodzil sie jednak z dyr. Zbigniewem Hojka i nie wyrazili zgody na przyznanie mi prawa do przyznania zasilku chorobowego i wszczal z wlasnej inicjatywy w ING Banku Slaskim S.A. postepowania:

 1. wyjasniajace, a po jego zakonczeniu

 2. kontrolne.

 

Prowadzenie w.w. postepowan potwierdzaja wydane przez Inspektoraty ZUS w Krakowie dokumenty. Pierwszy to zawiadomienie dla mnie Inspektoratu ZUS Krakow Krowodrza z dnia 23 lutego 2007r. – Zalacznik 5: „Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie Inspektorat Krakow Krowodrza ul. Swietokrzyska 12 30-015 Krakow, Pan Zbigniew Kekus (…) Nasz znak: Zz-o18i01-6020 – K – 462/P/2007 23 lut. 2007 Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w Krakowie Inspektorat Krowodrza Wydzial Zasilkow informuje, ze w sprawie ustalenia uprawnien do zasilku chorobowego z tytulu zatrudnienia w ING Bank Slaski S.A. Katowice, ul. Sokolska 34 skr poczt 137 trwa postepowanie wyjasniajace. Starszy Inspektor (…).”

Dowod: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Oddzial w Krakowie – Inspektorat Krakow-Krowodrza, Zz-o18i01-6020 K 462 /P/ 2007, pismo z dnia 23 lutego 2007 r. – Zalacznik 5

 

Drugi to wezwanie dla mnie z dnia 16 maja 2007r. do stawiennictwa w dniu 24.05.2007r. w Oddziale ZUS w Krakowie – Zalacznik 6: „Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie Wydzial Kontroli Platnikow Skladek, ul. Zakopianska 62, 30-450 Krakow, znak sprawy: o18/0958/22/2007; W zwiazku z prowadzonym na podstawie art. 86 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z poz. zm) postepowaniem kontrolnym u platnika skladek NIP(…) ING BANK SLASKI S.A. Katowice, ul. Sokolska 34 na podstawie uprawnien nadanych art. 87 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 123 powolanej wyzej ustawy, w zwiazku z art. 50 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) wzywam Pana do stawienia sie w dniu 24.05.2007r. o godz. 9:30 w Zakladzie Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie ul. Zakopianska 62 pokoj nr 401 w celu zlozenia zeznan w charakterze swiadka w sprawie potwierdzenia okresu zatrudnienia u platnika skladek. (…) Prosze o zabranie ze soba dokumentow potwierdzajacych okres zatrudnienia u platnika (umowa o prace, swiadectwo pracy) podpis pracownika ZUS”
Dowod: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie ul. Zakopianska 62, znak sprawy:

o18/0958/22/2007, wezwanie dla Z. Kekus z dnia 16.05.2007r. – Zalacznik 6

 

Minely kolejne dwa miesiace i w polowie lipca 2007 roku, po zakonczeniu przez ZUS wyzej wymienionych postepowan, wyjasniajacego, otrzymalem przekazem pocztowym kwote 1348,12 /slownie: jeden tysiac trzysta czterdziesci osiem zlotych dwanascie groszy/zl. Na doreczonym mi przekazie ZUS podal obok wyplaconej mi kwoty takze rodzaj swiadczenia – Zalacznik 7: „Przekaz pocztowy ZUS Oddzial 180100 Kwota 1348 ZL 12 GR (…) Swiadczenie za: chor. 08.02-04.03.2007

Dowod: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Oddzial 180100 przekaz pocztowy – Zalacznik 7

 

Gdyby prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz przed wyrzuceniem mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r. dopelnil w dniu rozpoczecia przeze mnie pracy w ING Banku Slaskim S.A., tj. 2 listopada 2006 r. obowiazku okreslonego w art. 29 § 2 Kodeksu pracy i potwierdzil mi „na pismie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunkow.”, to Zaklad Ubezpieczen Spolecznych nie prowadzilby od lutego to lipca 2007 r. w ING Banku Slaskim S.A. postepowan, wyjasniajacego i kontrolnego celem przyznania mi uprawnien do przyznania zasilku chorobowego.

 

xxx

Powyzej udowodnilem, ze:

 1. po tym, gdy mnie z dniem 2 listopada 2006 r. zatrudniono w centrali ING Banku Slaskiego S.A. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, wyrzucono mnie pracy w dniu 6 listopada 2006 r., podajac jako przyczyne w pismie z dnia 7 grudnia 2006 r. wiceprezesa zarzadu Banku Marlies van Elst – Zalacznik 2: „Pana dzialania sa niezgodne z istniejaca w Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, ktore nie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.,

 2. odpowiedzialny za sprawy kadrowe w ING Banku Slaskim S.A. prezes zarzadu Brunon Bartkiewicz naruszyl prawo okreslone w art. 29 ustawy Kodeks pracy, co skutkowalo prowadzonymi w Banku w okresie od lutego do lipca 2007 r. postepowaniami, wyjasniajacym i kontrolnym.

 

W podsumowaniu opisanych wyzej zdarzen wskazac nalezy, ze:

 1. mnie, mimo ze przed dniem 6 listopada 2006 r. nie naruszylem w najmniejszym chocby stopniu jakiejkolwiek normy prawnej, wyrzucil w tym dniu z pracy prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz, czyniac mi bezpodstawny zarzut naruszenia nie wskazanej z nazwy i zrodla normy prawnej/norm prawnych,

 2. po tym, gdy Brunon Bartkiewicz naruszyl prawo okreslone w art. 29 ustawy Kodeks pracy, co poswiadczyl Zaklad Ubezpieczen Spolecznych prowadzonymi w ING Banku Slaskim postepowaniami, wyjasniajacym i kontrolnym oraz towarzyszacymi tym postepowaniom dokumentami, zostal … awansowany. W wydaniu z dnia 2 listopada 2009 r. „Gazeta Wyborcza” opublikowala dedykowany temu wydarzeniu artykul Niny Halabuz pt. „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi”, a autorka poinformowala nim czytelnikow „GW” – Zalacznik 9:

Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi.

Mial 33 lata, kiedy stanal za sterami Banku Slaskiego, jednej z najwiekszych instytucji finansowych w Polsce.

Z przerwami kierowal nim dziesiec lat, a teraz wyjezdza, aby zarzadzac biznesem ING Direct

w Anglii, we Francji, w Hiszpanii i we Wloszech.Kim jest Brunon Bartkiewicz?

W Polsce osiagnal wszystko, o czym moze marzyc menedzer – w ubieglym roku zarobil ponad 3 mln zl,

kieruje jednym z najwiekszych bankow notowanych na warszawskiej gieldzie, zatrudnia 7 tys. pracownikow.

Od stycznia wchodzi do miedzynarodowej ligi. Polakow, ktorzy w niej graja,

mozna policzyc na palcach jednej reki.

Zrodlo: Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi”; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23 – Zalacznik 9

 

To ogromna niekonsekwencja wladz ING Banku Slaskiego S.A.. …

 

Wskazac nalezy, ze w w.w. artykule, generalnie panegiryku na czesc B. Bartkiewicza, jego autorka przypomniala takze, w jaki sposob, bedac sprawca najwiekszego skandalu w historii w bankowosci polskiej B. Bartkiewicz zostal prezesem zarzadu Banku Slaskiego S.A. – Zalacznik 9:

 

W 1990r. zostal dyrektorem w Banku Slaskim. Mial zbudowac biuro maklerskie i razem z prezesem Marianem Rajczykiem przygotowac bank do wejscia na warszawska gielde. Szybko awansowal do zarzadu, o czym – zdaniem jego owczesnych wspolpracownikow – zdecydowala glownie znajomosc angielskiego.

Wszystko szlo dobrze az do debiutu. Potem rozpetala sie nawalnica – chetni na akcje banku drobni inwestorzy ustawiali sie w kolejkach, zeby za 50 zl kupic akcje. I mieli nosa – juz pierwszego dnia notowan kurs wzrosl 13,5-krotnie w stosunku do ceny emisyjnej. Problem w tym, ze nie mogli swoich papierow sprzedac – okazalo sie, ze swiadectwa depozytowe 800 tys. drobnych akcjonariuszy potwierdzajace, ze wplacili pieniadze na zakup akcji, nie zostaly zarejestrowane w biurze maklerskim. Za to najmniejszych problemow ze sprzedaza papierow nie mieli pracownicy biura ani szefostwo banku – zadbali, zeby ich akcje zostaly na czas zarejestrowane na rachunkach.
Drobni akcjonariusze wpadli we wscieklosc – chcieli, zeby Rajczyk i Bartkiewicz staneli przed sadem i z wlasnej kieszeni zaplacili za ich straty. Prywatyzacje badala sejmowa komisja, a oskarzenia siegaly najwazniejszych osob w panstwie. Kariery Rajczaka i wiceprezesa Bartkiewicza zawisly na wlosku. Rajczak rzeczywiscie odszedl. Ale dla Brunona to byl punkt zwrotny – rada nadzorcza powierzyla mu kierowanie bankiem najpierw jako p.o. prezesa, a po kilkunastu miesiacach byl juz pelnoprawnym szefem banku.”

Zrodlo: Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi”, „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23 – Zalacznik 9

 

Jak wiadomo sprawe badala powolana w tym celu sejmowa komisja sledcza. Sad Okregowy w Katowicach nalozyl na B. Bartkiewicza kare w kwocie 500 tys. zl. Kare nalozyla na ING Bank Slaski S.A. Komisja Nadzoru Finansowego. Przed prokuratorem B. Bartkiewicz usprawiedliwial sie – skutecznie – ze … system informatyczny nie zadzialal. A on przeciez zadzialal, tylko wybiorczo. Poza tym … po to byl B. Bartkiewicz, zeby system zadzialal.

A jednak po tym z cala pewnoscia nie majacym precedensu skandalu, ogromnych stratach wizerunkowych Banku, jego wladze uczynily Brunona Bartkiewicza prezesem zarzadu.

Nawiasem mowiac, to przykre, ze czlowiek, ktory sam tak wiele zawdziecza zyczliwym mu wladzom Banku, ktore podarowaly mu spowodowanie tak ogromnych strat wizerunkowych Banku, mnie potraktowal z niemniej ogromna … surowoscia.

xxx

 

Po tym, gdy mnie sam uprzednio niedopelniwszy w dniu 2 listopada 2006 r. obowiazkow okreslonych w art. 29 ustawy Kodeks pracy wyrzucil prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz z pracy w dniu 6 listopada 2006 r. z powodu rzekomego, nie potwierdzonego wyrokiem sadu, naruszenia przeze mnie normy prawnej/norm prawnych, podejmowalem liczne dzialania na rzecz:

 1. dochodzenia moich praw

 2. uzyskania odszkodowania za bezzasadne i bezprawne wyrzucenie mnie z pracy, z jego dla mnie skutkami w postaci nie tylko utraty zrodla dochodow, ale takze zrujnowania mi opinii na rynku pracy, kariery zawodowej i zycia.

 

W zwiazku z powyzszym miedzy innymi:

 1. zlozylem zawiadomienie o popelnieniu przez prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunona Bartkiewicza przestepstwa z art. 218 § 1 k.k.: „Kto, wykonujac czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, zlosliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikajace ze stosunku pracy lub ubezpieczenia spolecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

 2. zlozylem pozew w Sadzie Okregowym w Katowicach IX Wydzial Pracy przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o wyplate odszkodowania,

 3. prowadzilem protest przed siedziba Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, Plac Trzech Krzyzy 10-14, w dniach

 4. skierowalem pismem z dnia 22.11.2011 r. wniosek do Adresatki niniejszego pisma, prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. o spotkanie ze mna w dniu 24.11.2011 r. celem uzgodnienia warunkow zrekompensowania mi przez zarzad ING Banku Slaskiego S.A. strat i krzywd spowodowanych bezzasadnym i bezprawnym wyrzuceniem mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r.

 5. zlozylem pozew w Sadzie Okregowym w Warszawie XXI Wydzial Pracy przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o wyplate odszkodowania.

 

Ad. 1

Prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz z cala pewnoscia nie tylko uporczywie, ale i zlosliwie naruszal moje prawa wynikajace ze stosunku pracy i ubezpieczenia spolecznego.

Bedac czlonkiem zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. odpowiedzialnym za zarzadzanie zasobami ludzkimi niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r., gdy ja po raz pierwszy stawilem sie w pracy, ustawowego, okreslonego w art. 29 § 2 Kodeksu pracy obowiazku: „Umowe o prace zawiera sie na pismie. Jezeli umowa o prace nie zostala zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpozniej w dniu rozpoczecia pracy przez pracownika, potwierdzic pracownikowi na pismie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunkow.

Gdy go po tym, gdy mnie z dniem 7 lutego 2007 r. po raz … drugi wyrzucil z pracy, a ja z polecenia inspektora ZUS prosilem go dwukrotnie, pismami z dnia 12.02.2007 r. i 14.02.2007 r. – celem zapewnienia sobie nabycia uprawnien do uzyskania zasilku chorobowego – zeby mi doreczyl umowe o prace lub sporzadzone na pismie wyjasnienie, dlaczego nie zawarl ze mna umowy, to … ukryl sie za dyrektorem Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Zbigniewem Hojka, ktory mi wyjasnil jednakowo aroganckim, co sprzecznym z prawem i faktami, pismem z dnia 15 lutego 2007 r., ze – Zalacznik 4: „Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.

Naruszajac przed wyrzuceniem mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r. prawo okreslone w art. 29 § 2 k.p.k., a nastepnie, w lutym 2007 r. uporczywie i zlosliwie odmawiajac mi doreczenia umowy o prace lub pisemnego wyjasnienia, dlaczego jej ze mna, jako czlonek zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. odpowiedzialny za zarzadzanie zasobami ludzkimi nie zawarl w dniu 2 listopada 2006 r., Brunon Bartkiewicz spowodowal trwajace piec miesiecy postepowania, wyjasniajace i kontrolne prowadzone w ING Banku Slaskim przez ZUS, a przez to zmusil mnie – majacego dwoje dzieci na utrzymaniu – do oczekiwania przez 5 miesiecy na wyplate naleznego mi zasilku chorobowego.

Zgloszona przeze mnie sprawe rozpoznawal zyczliwy Brunonowi Bartkiewiczowi prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachod Robert Kucharski, ktory po tym, gdy wszczeto dochodzenie – ukrywszy przede mna postanowienie o jego wszczeciu, tj. nie doreczywszy mi go – wydal w dniu 10.08.2009 r. postanowienie o jego umorzeniu, podajac w uzasadnieniu: „Analiza zgromadzonego materialu dowodowego w postaci dokumentow (k. 1-6,7, 8,9,10,11,12-16,23-29,46-56,6-71) oraz zeznan swiadkow (k. 41-430 nakazuje uznac, iz nie doszlo do naruszenia praw pracowniczych Zbigniewa Kekusia, zatem nie wyczerpano znamion czynu zabronionego. (…). Prokurator Prokuratury Rejonowej Robert Kucharski”

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Katowice Centrum Zachod, sygn. akt 2 Ds 882/09, postanowienie prokuratora Roberta Kucharskiego z dnia 10 sierpnia 2009 r.

 

Swiadek byl … jeden. Podlegly B. Bartkiewicza z czwartej linii raportowania, tj. Zastepca Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Marek Klosowski.
Zaskarzylem postanowienie prokuratora R. Kucharskiego. Zazalenie rozpoznala sedzia Sadu Rejonowego Katowice-Zachod w Katowicach VIII Wydzial Grodzki SSR Beata Zbieranek, uchylajac postanowieniem z dnia 9 grudnia 2009 r. postanowienie prokuratora R. Kucharskiego i podajac w uzasadnieniu: „Sygn. akt VIII Kp 465/09 POSTANOWIENIE Dnia 9 grudnia 2009r. Sad Rejonowy Katowice-Zachod w Katowicach VIII Wydzial Grodzki w skladzie: Przewodniczaca: SSR Beata Zbieranek Protokolant: Beata Kijowska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2009r. w Katowicach zazalenia Zbigniewa Kekusia (Kekus) na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachod w Katowicach z dnia 10 sierpnia 2008r., sygn. akt 2 Ds. 882/09, o umorzeniu dochodzenia na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 329 § 1 k.p.k. postanawia: 1) uchylic zaskarzone postanowienie; 2) na mocy art. 98 § 2 k.p.k. odroczyc sporzadzenie uzasadnienia na okres do siedmiu dni.

Sygn. akt VIII Kp 465/09

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2009r. Prokurator Rejonowy Katowice Centrum – Zachod w Katowicach, sygn. akt 2 Ds. 882/09 umorzyl dochodzenie w sprawie uporczywego naruszenia w okresie od 07.02.2007 roku do 14 lutego 2007 roku w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 praw pracowniczych wynikajacych ze stosunku pracy i ubezpieczenia spolecznego pracownikow przez Brunona Bartkiewicza prezesa ING Banku Slaskiego S.A z/s w Katowicach, tj. o czyn z art. 218 § 1 k.k., na zasadzie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego.

Na powyzsze postanowienie zazalenie wniosl Zbigniew Kekus, zarzucajac w szczegolnosci nie doreczenie zawiadomienia o wszczeciu dochodzenia, nadto pozbawienie go moznosci obrony jego praw i nie przesluchanie w toku postepowania, zarzucajac takze przyjecie blednego okresu uporczywego naruszania jego praw pracowniczych w opisie czynu.

Zazalenie zasluguje na uwzglednienie. W uzasadnieniu zaskarzonego postanowienia ograniczono sie jedynie do krotkiego, ogolnego stwierdzenia, iz analiza materialu dowodowego nakazala uznac, iz nie wyczerpano znamion czynu zabronionego. Nie przedstawiono jednak argumentow za tym przemawiajacych, wobec czego Sad nie mial mozliwosci zweryfikowania dokonanych ustalen. Nalezy przy tym zauwazyc, iz w sprawie na podstawie samego zawiadomienia zlozonego przez Zbigniewa Kekus wszczeto postepowanie, przy czym – poprzestajac na przesluchaniu jednego swiadka, ktorego zeznania niewiele wniosly do sprawy (potwierdzily jedynie okolicznosci wynikajace z dokumentow zalaczonych do zawiadomienia) – postepowanie umorzono. Nie przesluchano natomiast w charakterze swiadka Zbigniewa Kekusia celem szczegolowego ustalenia, na czym uporczywe naruszenie praw pracowniczych mialo polegac. Wprawdzie w toku postepowania podjeto probe przesluchania Zbigniewa Kekus. Niemniej jednak w aktach sprawy znajduje sie dowod doreczenia tylko jednego wezwania i to w trybie doreczenia zastepczego – tzw. „podwojne awizo” (brak przy tym w aktach sprawy dowodu doreczenia Zbigniewowi Kekus zawiadomienia o wszczeciu dochodzenia). Tymczasem w ocenie Sadu, sam fakt niestawiennictwa osoby zawiadamiajacej i jednoczesnie majacej status pokrzywdzonego nie moze stanowic wystarczajacej podstawy do umorzenia dochodzenia, tym bardziej, ze prokurator ma prawo stosowac srodki dyscyplinujace wobec swiadka w postaci kar porzadkowych. Nie bez znaczenia przy tym jest okolicznosc (na ktora zwrocono uwage powyzej), iz w sprawie wszczeto postepowanie (uznano zatem, ze zachodzi uzasadnione podejrzenie popelnienia przestepstwa) na podstawie samego zawiadomienia. Dodatkowo organ prowadzacy postepowanie widzial potrzebe przesluchania Zbigniewa Kekus, skoro wezwano go do stawiennictwa.

Wobec powyzszego, nie przesadzajac o tresci rozstrzygniecia, zaskarzone postanowienie nalezalo uchylic jako przedwczesne. W toku dalszego postepowania niezbednym bedzie przesluchanie Zbigniewa Kekus w charakterze swiadka, a w dalszym toku zweryfikowanie podanych przez niego okolicznosci w zaleznosci od dokonanych ustalen podjecie stosownej decyzji. Pieczec okragla Sadu Rejonowego Katowice Zachod w Katowicach Na oryginale wlasciwe podpisy zgodnosc z oryginalem stwierdza Kierownik Sekretariatu podpis nieczytelny

Dowod: Sad Rejonowy Katowice-Zachod w Katowicach VIII Wydzial Grodzki, sygn. akt VIII Kp 465/09, Postanowienie SSR Beaty Zbieranek z dnia 9 grudnia 2009r.

 

Prokurator Robert Kucharski nie dal za wygrana i w dniu 31 marca 2010 r. wydal kolejne postanowienie o umorzeniu dochodzenia, podajac – Zalacznik 8: „Prokuratura Rejonowa Katowice Polnoc w Katowicach sygn. akt 2 Ds. 266/10 Katowice, 31.03.2010r. POSTANOWIENIE O UMORZENIU DOCHODZENIA

Robert Kucharski – Prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice Polnoc w Katowicach, dzialajac z urzedu, po zapoznaniu sie z materialami postepowania sygn. 2 Ds. 266/10 w sprawie uporczywego naruszenia w okresie od 07.02.2007 roku do 14 lutego 2007r. w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 praw pracowniczych wynikajacych ze stosunku pracy i ubezpieczenia spolecznego pracownikow przez Brunona Bartkiewicza prezesa ING Banku Slaskiego z/s w Katowicach, tj. o czyn z art. 218 § 1 KK dzialajac na podstawie art. 2 § 2 KPK w zw. z art. 92 KPK w zw. z art. 93 § 1 i § 3 KPK w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 KPK postanowil: – umorzyc dochodzenie w sprawie uporczywego naruszenia w okresie od 07.02.2007 roku do 14 lutego 2007 roku w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 praw pracowniczych wynikajacych ze stosunku pracy i ubezpieczenia spolecznego pracownikow przez Brunona Bratiewicza prezesa ING Banku Slaskiego z/s w Katowicach, tj. o czyn z art. 218 § 1 KK – wobec braku znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 KPK) UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa Katowice Polnoc w Katowicach nadzorowala postepowanie w sprawie uporczywego w okresie od 07.02.2007 roku do 14 lutego 2007 roku w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 praw pracowniczych przez Brunona Bartkiewicza prezesa ING Banku Slaskiego S.A. z/s w Katowicach, tj. o czyn z rt. 218 § 1 KK.

W sprawie ustalono nastepujacy stan faktyczny:
Zbigniew Kekus zostal zatrudniony w ING Banku Slaskim S.A. w Katowicach na stanowisku Dyrektora Pionu Uslug na skutek przyjecia oferty z dnia 29 wrzesnia 2006 roku i dodatkowego potwierdzenia tego faktu w dniu 02 listopada 2006 roku, kiedy to zawiadamiajacy potwierdzil zlozona mu oferte przystepujac do swiadczenia pracy w banku (k. 11, 12, 46). W dniu 06 listopada 2006 roku bank rozwiazal stosunek pracy na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 KP (na mocy porozumienia stron). Takiego wypowiedzenia pokrzywdzony nie przyjal i niezzakecptowal. (k. 7,8,9). Przyczyna zwolnienia mialo byc m.in. ujawnienie na swojej stronie internetowej rozmaitych spraw objetych tajemnica sluzbowa oraz zatajenie faktu wejscia w konflikt z prawem przez pokrzywdzonego w zwiazku z toczaca sie sprawa rozwodowa, przy okazji ktorej wszczeto postepowanie przygotowawcze w sprawie zniewazenia i znieslawienia sedziow Sadu Okregowego oraz Sadu Apelacyjnego w Krakowie, RPO Andrzeja Zolla, adwokat Wieslawy Zoll oraz rozpowszechniania wiadomosci z rozprawy sadowej toczacej sie z wylaczeniem jawnosci. Wobec faktycznego przystapienia do swiadczenia pracy przez pokrzywdzonego faktycznie sam dokument umowy o prace mial zostac podpisany, do czego nie doszlo, albowiem pokrzywdzony udal sie na zwolnienie lekarskie w dniu 05 listopada 2006 roku nie stawiajac sie w dziale kadr banku (k. 47, 48-52,55).

W okresie zwolnienia lekarskiego pobieral nalezne mu swiadczenia o czym swiadczy wycinek przekazu dostarczony przez pokrzywdzonego jak i zeznanie swiadka Marka Klosowskiego przedstawiciela pracodawcy. (k. 10, 14,41-43). W tym stanie rzeczy w dniu 05 lutego 2007 roku ING Bank Slaski rozwiazal umowe o prace na bazie art. 53 § 1 ust. 1 KP (choroba pracownika powyzej 3 miesiace przy zatrudnieniu lacznie ponizej 6 miesiecy u danego pracodawcy). Pokrzywdzony otrzymal swiadectwo pracy (k.53, 54,56). Z takim stanowiskiem banku Z. Kekus sie nie zgodzil, jednak nie wniosl do Sadu racy pozwu przeciwko swojemu bylemu pracodawcy skladajac jedynie zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa przez Brunona Bartkiewicza prezesa ING baniu Slaskiego w Katowicach. Nadto w licznych przedlozeniach w sposob polemiczny wyjasniln swe stanowisko w tej kwestii (k. 1-6, 13, 15, 23-29,60-72, 78-86,99-102, 108-112).

Celem odebrania szczegolowych zeznan w charakterze pokrzywdzonego oraz odpowiedniego i wszechstronnego wyjasnienia okolicznosci sprawy, jakze wazkiej z punktu widzenia interesow samego pokrzywdzonego podjeto w trakcie trwania postepowania lacznie 13 prob wezwania na 3 rozne adresy (w tym 7 wezwan juz po uchyleniu postanowienia o umorzeniu dochodzenia) . (k. 20, 31, 34,35,39,40,57-59, 73, 92-93, 94, 95-96, 104, 105-106, 107, 118, 119). Wezwania te zostal zignorowane, uniemozliwiajac Prokuratorowi przyjecie zgodne z procedura karna zeznan od zawiadamiajacego. Nie mnie jednak Prokurator jako podmiot powolany do prowadzenia postepowania przygotowawczego dokonal analizy prawnej zastanego stanu faktycznego i poczynil wyczerpujace ustalenia na bazie pozostalego materialu dowodowego w postaci dokumentow i zeznan swiadka zgromadzonych w trakcie postepowania przygotowawczego.

W zwiazku z powyzszym godzi sie podniesc, iz przedmiotem ochrony na gruncie art. 218 KK sa w szczegolnosci te prawa pracownicze, ktore wynikaja ze stosunku pracy. Zgodnie bowiem z art. 22 § 1 KP stosunek pracy polega na zobowiazaniu pracownika do wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy oraz zobowiazaniu pracodawcy do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Artykul 22 § 1? KP stanowi natomiast, iz zatrudnienie w warunkach okreslonych w art. 22 § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez wzgledu na nazwe zawartej przez strony umowy. Przedmiotem ochrony art. 218 KK sa wiec takze prawa wynikajace z umowy o prace nakladcza, prace swiadczona na podstawie mianowania czy skierowania administracyjnego. Rozpatrywany zakres sprawy obejmuje jednak prawa pracownicze ze stosunku pracy. Jak slusznie podkresla sie w doktrynie uprawnienia pracownicze moga miec rozny charakter. Naleza do nich przede wszystkim te, ktore wynikaja bezposrednio z kodeksu pracy, a wiec na przyklad prawo do godziwego wynagrodzenia (art. 13, art.. art. 79-91 KP), prawo do wypoczynku, w szczegolnosci prawo do dni wolnych od pracy, zagwarantowanego maksymalnego czasu pracy oraz prawo do urlopow wypoczynkowych (art. 14 KP), prawo do rownego traktowania, wyrazone w zakazie dyskryminacji ze wzgledu na plec, wiek, niepelnosprawnosc, rase, narodowosc, przekonania, zwlaszcza polityczne lub religijne, czy przynaleznosc zwiazkowa (art. 113 KP), prawo do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy (art. 15 KP), prawo do trwalosci stosunku pracy, prawo do otrzymania opinii i swiadectwa pracy, prawo do swiadczen okresowych.

Katalog uprawnien pracowniczych zwiazanych ze stosunkiem pracy jest bardzo szeroki, a powyzsze wyliczenie ma jedynie przykladowy charakter.

Przestepstwo z art. 218 KK ma charakter indywidualny, mozna je popelnic w zamiarze bezposrednim a jego sprawca moze byc wylacznie osoba wykonujaca czynnosci w sprawach za zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych.

Podkresla sie koniecznosc zaistnienia w zachowaniu podlegajacym prawno-karnej ocenie znamion uporczywosci i zlosliwosci. Przez wykonywanie czynnosci z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych nalezy rozumiec sytuacje, gdy dana osoba w okreslonej strukturze organizacyjnej uprawniona jest do podejmowania dzialan przesadzajacych o tresci uprawnien zwiazanych ze stosunkiem pracy lub ubezpieczeniem spolecznym. Nie jest koniecznym warunkiem, by osoba ta miala kompetencje do wystepowania w imieniu zakladu pracy. Wystarczajace jest, by przedsiebrane przez nia czynnosci w sposob istotny wplywaly na tresc wiazacych rozstrzygniec o uprawnieniach pracowniczych.

Naruszenie praw pracownika wynikajacych ze stosunku pracy moze polegac na: wyplacie zanizonego wynagrodzenia lub innych swiadczen majatkowych albo opoznieniu w terminowej ich wyplacie, pomijaniu w udzielaniu premii lub nagrod, odmowie lub zanizaniu swiadczen z zakladowego funduszu socjalnego, odmowie udzielenia urlopu lub udzielenia go w terminach nieuzgodnionych z pracownikiem albo tez zanizaniu wymiaru urlopu, wymuszaniu pracy w dni wolne od pracy, w szczegolnosci w niedziele oraz swieta o charakterze religijnym, wymuszaniu przedluzania czasu pracy i nadmierne obciazanie praca w godzinach nadliczbowych, stosowaniu dyskryminacyjnych zasad awansu oraz podnoszeniu wynagrodzenia (np. ze wzgledu na plec lub status rodzinny), odmowie przedstawienia w terminie swiadectwa pracy, opinii lub tez potwierdzenia na pismie umowy o prace, naruszeniu przepisow o rozwiazaniu umowy o prace, podpisywaniu umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej w warunkach faktycznego swiadczenia pracy lub warunkach okreslonych w art. 22 § 1 KP, itp.

Przenoszac na grunt niniejszej sprawy tak poczynione ustalenia natury prawnej Prokurator zwazyl co nastepuje.
Analiza zgromadzonego materialu dowodowego w postaci dokumentow oraz zeznan swiadkow nakazuje uznac, iz nie doszlo do naruszenia praw pracowniczych Zbigniewa Kekusia, zatem nie wyczerpano znamion czynu zabronionego. Pracownik otrzymywal stosowne swiadczenia oraz swiadectwo pracy. Wskazuja na to dokumenty dostarczone przez samego pokrzywdzonego (k. 7-13) jak i bank (k. 46-56) oraz zeznania swiadka Marka Klosowskiego (k. 41-43) pozwalajace na zajecie skutecznego stanowiska przez Prokuratora na bazie prawidlowo i wyczerpujaco poczynionych ustalen natury faktycznej i prawnej. Brak zatem podstaw do przyjecia, iz w zachowaniu dyrekcji ING banku Slaskiego dopatrzyc sie mozna znamion czynu zabronionego w postaci uporczywosci czy tez zlosliwosci. Brak w tym zakresie szerszych danych, ktore mogl dostarczyc pokrzywdzony skutecznie torpedujacy wszelkie starania Prokuratora jak i organow policyjnych dzialajacych pod jego nadzorem przesluchania go do sprawy pomimo kilkunastu prob wezwania do stawiennictwa (k. 20, 31, 34, 35, 39,40,57-59, 73, 92-93, 94, 95-96, 104, 105-106, 107, 118, 119).

Pewnych wskazowek co do stanowiska samego pokrzywdzonego dostarczaja liczne przedlozenia, ktore kierowal do Prokuratury tuz po otrzymaniu wezwan do stawiennictwa. (k. 1-6, 13, 15, 23-29,60-72,78-86,99-102,108-112). Analizujac caloksztalt materialu dowodowego Prokurator nie mogl dac wiary wszystkim twierdzeniom w nim zawartym, albowiem sa one nieobiektywne, pelne emocjonalnych epitetow pod adresem zarowno dyrekcji ING Banku Slaskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, innych sedziow i prokuratorow a nadto grozb pod adresem Prokuratora referenta i pracownikow obslugi administracyjnej. W tym tez zakresie dokumenty te nie maja znaczenia dla sprawy , nie mniej jednak zawieraja szczatkowe dane wykorzystane w procesie dowodzenia, poprzez uzupelnienie obiektywnym materialem dowodowym w postaci dokumentow oraz relacja swiadka.

Analiza zgromadzonego w trakcie trwania postepowania materialu dowodowego w sprawie nakazuje przyjac, iz w dzialaniu osob wykonujacych czynnosci z zakresu prawa pracy nie mozna dopatrzyc sie znamion uporczywego czy zlosliwego naruszania praw pracowniczych Zbigniewa Kekusia. Warunkiem odpowiedzialnosci karnej za naruszanie praw pracowniczych jest uporczywy lub zlosliwy charakter tego naruszenia. Pojecie uporczywosci oznacza dzialanie lub zaniechanie trwajace dluzszy czas lub powtarzajace sie w pewnym okresie. W roztrzasanym stanie faktycznym zas okolicznosci takie nie wystapily. Zawiadamiajacy udal sie na zwolnienie lekarskie, podczas ktorego otrzymywal nalezne mu swiadczenia, pozostawal zarejestrowany w Zakladzie Ubezpieczen Spolecznych a po zakonczeniu okresu nakreslonego regulacja kodeksowa doreczono mu skutecznie wypowiedzenie w trybie art. 53 § 1 pkt 1 KP oraz swiadectwo pracy. (k. 46-56). Nie mozna ponadto nie przyjac za okolicznosc wskazujaca na naruszenie praw pracowniczych nie podpisanie umowy o prace. Zgodnie z polskim prawem pracy juz samo przystapienie do swiadczenia pracy przy konsensualnej akceptacji warunkow zatrudnienia co sam pokrzywdzony potwierdza (k. 12) stanowi podstawe powstania wezla prawnego stosunku pracy. Podpisanie formalnej umowy wymaganej przez prawo powinno nastapic najdalej w terminie 7 dni od rozpoczecia swiadczenia pracy i stanowi potwierdzenie w/w okolicznosci. Stad tez nawet nie podpisanie samego dokumentu przez zawiadamiajacego – o czym byla juz mowa na wstepie – nie stanowilo przeszkody w znaczeniu prawnym dla ochrony jego osoby. Konsekwencja powyzszego bylo wdrozenie procedury wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawce na normalnych i bezwzglednie wymaganych przepisami prawa pracy zasadach, co jak ustalono mialo miejsce. Z tych powodow brak jest znamion czynu zabronionego z art. 218 § 1 KK w dzialaniach osob odpowiedzialnych za sprawy pracownicze po stronie ING Banku Slaskiego S.A.

W tym miejscu nalezy zaznaczyc, iz ze wzgledow wskazanych powyzej nie bylo mozliwe zrealizowanie polecenia sadu a quem (ktory jak sie wydaje nie przeanalizowal w sposob doglebny materialow postepowania) przesluchania Zbigniewa Kekusia, albowiem ten konsekwentnie i zlosliwie uniemozliwial swa obstrukcja zrealizowanie zaplanowanych czynnosci juz na etapie postepowania przygotowawczego prowadzonego przed wydaniem pierwszej decyzji merytorycznej. Sytuacja ta powtorzyla sie w trakcie ponownego rozpatrywania sprawy, pomimo licznych staran Prokuratora podjetych w tym kierunku. Majac na uwadze powyzsze, nalezalo orzec jak w czesci dyspozytywnej postanowienia. Prokurator Prokuratury Rejonowej Robert Kucharski

Dowod: Prokuratura Rejonowa Katowice Polnoc w Katowicach, sygn. akt:2 Ds. 266/10, postanowienie prokuratora Roberta Kucharskiego z dnia 31 marca 2010 r. – Zalacznik 8

 

W najkrotszym podsumowaniu zyczliwego prezesowi Brunonowi Bartkiewiczowi postanowienia zyczliwego mu prokuratora Roberta Kucharskiego, wskazac nalezy, ze on poswiadczyl w osobiscie przez niego sporzadzonym postanowieniu, ze: „Naruszenie praw pracownika wynikajacych ze stosunku pracy moze polegac na: (…) odmowie (…) potwierdzeniana pismie umowy o prace, (…) Warunkiem odpowiedzialnosci karnej za naruszanie praw pracowniczych jest uporczywy lub zlosliwy charakter tego naruszenia. Pojecie uporczywosci oznacza dzialanie lub zaniechanie trwajace dluzszy czas lub powtarzajace sie w pewnym okresie., a jednak mimo, ze:

 1. Brunon Bartkiewicz nie zawarl ze mna umowy o prace w listopadzie 2006 r.,

 2. Brunon Bartkiewicz odmowil mi potwierdzenia na pismie umowy o prace w lutym 2007 r.

 3. z powodu uporczywej i zlosliwej, bo trwajacej piec miesiecy odmowy przez prezesa Brunona Bartkiewicza potwierdzenia na pismie umowy o prace, Zaklad Ubezpieczen Spolecznych prowadzil w ING Banku Slaskim S.A. w okresie od lutego 2007 r. do lipca 2007 r. postepowania wyjasniajace i kontrolne,

podal, ze: „Analiza zgromadzonego materialu dowodowego w postaci dokumentow oraz zeznan swiadkow /to znaczy … jednego swiadka – ZKE/ nakazuje uznac, iz nie doszlo do naruszenia praw pracowniczych Zbigniewa Kekusia, zatem nie wyczerpano znamion czynu zabronionego.

Innymi slowy, wskazawszy znamiona czynu z art. 218 § 1 k.k., ktore poswiadczaja, ze dzialanie odpowiedzialnego w zarzadzie ING Banku Slaskiego S.A. za zarzadzanie zasobami ludzkimi Brunona Bartkiewicza wyczerpuje znamiona tego czynu jako przestepstwa, zyczliwy B. Bartkiewiczowi prokurator Robert Kucharski uznal, ze … nie wyczerpuje.

Co charakterystyczne, prokurator R. Kucharski, ktory napisal o sobie, ze: „Nie mnie jednak Prokurator jako podmiot powolany do prowadzenia postepowania przygotowawczego dokonal analizy prawnej zastanego stanu faktycznego i poczynil wyczerpujace ustalenia na bazie pozostalego materialu dowodowego w postaci dokumentow i zeznan swiadka zgromadzonych w trakcie postepowania przygotowawczego.” … ani slowem nie wspomnial o tym, ze z powodu dzialania Brunona Bartkiewicza wyczerpujacego znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 218 § 1 k.k., Zaklad Ubezpieczen Spolecznych prowadzil w ING Banku Slaskim S.A. poswiadczone pismem do mnie z dnia 23 lutego 2007 r. /Zalacznik 5/ postepowanie wyjasniajace oraz pismem z dnia 16 maja 2007 r. /Zalacznik 6/ postepowanie kontrolne.

Podanie informacji o tych, sporzadzonych przez ZUS, dokumentach w postanowieniu o umorzeniu dochodzenia, skutecznie przeciez podwazyloby … linie obrony, ktora przyjal prokurator Robert Kucharski w celu ochrony interesu Brunona Bartkiewicza.

Jako groteskowe nalezy postrzegac wyjasnienie prokuratora R. Kucharskiego, ze ja zglosilem Prokuraturze zawiadomienie: „(…) w sprawie uporczywego naruszenia w okresie od 07.02.2007 roku do 14 lutego 2007r. w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 praw pracowniczych wynikajacych ze stosunku pracy i ubezpieczenia spolecznego pracownikow przez Brunona Bartkiewicza prezesa ING Banku Slaskiego z/s w Katowicach.”

Uporczywe to nie znaczy … trwajace tydzien.

Brunon Bartkiewicz nie zawarl ze mna umowy o prace w dniu 2 listopada 2006 r., a Zaklad Ubezpieczen Spolecznych prowadzil postepowania wyjasniajace i kontrolne przez 5 miesiecy, od lutego do lipca 2007 r., bo mi B. Bartkiewicz w lutym 2007 r. odmowil sporzadzenia na pismie wyjasnienia, dlaczego nie zawarl ze mna umowy.

Gdyby Brunon Bartkiewicz w tym czasie, wiedzac juz o w.w. postepowaniach, doreczyl mi umowe o prace lub pisemne wyjasnienie, dlaczego jej nie zawarl ze mna, ZUS wyplacil by mi zasilek chorobowy, tj. nie musialbym czekac na kwote nalezna mi za okres 08.02-04.03.2007 do … lipca 2007 r.

Na tym wlasnie, ze w okresie od lutego 2006 r. do lipca 2007 r., a nie od 07.02 do 14.02.2007r. naruszal moje prawa Brunon Bartkiewicz polegala uporczywosc i zlosliwosc – bo wiedzial, ze nie pracuje i mam dwoje dzieci na utrzymaniu – jego dzialania.

Zademonstrowawszy „profesjonalizm”, „bezstronnosc” i „obiektywizm” „prokuratora” Roberta Kucharskiego, czyli jego „linie obrony” interesu Brunona Bartkiewicza, celem ograniczenia objetosci niniejszego pisma nie bede komentowal jego twierdzen, jak:

 1. Zawiadamiajacy /ja – ZKE/udal sie na zwolnienie lekarskie.”,

 2. Analizujac caloksztalt materialu dowodowego Prokurator nie mogl dac wiary wszystkim twierdzeniom w nim zawartym, albowiem sa one nieobiektywne, pelne (…) nadto grozb pod adresem Prokuratora referenta i pracownikow obslugi administracyjnej.

 3. (…) albowiem ten /ja – ZKE/ konsekwentnie i zlosliwie uniemozliwial swa obstrukcja zrealizowanie zaplanowanych czynnosci juz na etapie postepowania przygotowawczego prowadzonego przed wydaniem pierwszej decyzji merytorycznej. Sytuacja ta powtorzyla sie w trakcie ponownego rozpatrywania sprawy, pomimo licznych staran Prokuratora podjetych w tym kierunku.”

 

Co najwazniejsze, piszacy o sobie przez duze „P” prokurator Robert Kucharski nie dal wiary … dokumentom sporzadzonym przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych. Czyz to nie dowod zyczliwej Brunonowi Bartkiewiczowi… obstrukcji – „obstrukcja”:«hamowanie, utrudnianie jakiejs sprawy»;Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 564 – ze strony laskawego dla niego Sledczego Kucharskiego … ?

 

Ad. II

Pismem z dnia 25 listopada 2009 r. skierowanym do Sadu Okregowego w Katowicach zlozylem pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o odszkodowanie z tytulu stosowania mobbingu, dyskryminacji i pozbawienia pracy.

Wyrzucony z pracy w ING Banku Slaskim S.A. zlozylem wniosek o zwolnienie mnie od kosztow sprawy, wyjasniajac, ze nie pracuje majac troje dzieci na utrzymaniu

Sprawe rozpoznawala sedzia Karina Skowron, ktora postanowieniem z dnia 10 grudnia 2009 r. zobowiazala mnie do uiszczenia oplaty od pozwu w kwocie 10.000,00 zl, podajac w uzasadnieniu przede wszystkim, ze: „Powod jako osoba dokladajaca nalezytej starannosci w dbalosci o wlasne interesy, decydujac sie na wystapienie na droge postepowania sadowego winien liczyc sie z tym, iz bedzie to wymagalo z jego strony pewnych nakladow finansowych i poczynic na ten cel pewne oszczednosci. (…) W tym kontekscie nalezy uznac, ze skoro powod dochodzi odszkodowania za mobbing i dyskryminacje, to mogl wczesniej zgromadzic srodki na koszty sadowe. Zatem majac zamiar wytoczenia powodztwa powinien byl poczynic oszczednosci na oplaty zwiazane z postepowaniem przed sadem (…) SSO Karina Skowron

Dowod: Sad Okregowy w Katowicach, sygn. akt IX P 126/09, postanowienie sedzi Kariny Skowron z dnia 10 grudnia 2009r.

 

Przez nastepne ponad dwa lata wymienialismy z sedzia Karina Skowron korespondencje, w tym ja pismem z dnia 24.01.2012 r. zmienilem kwote odszkodowania, tj. zadajac wyplacenia mi odszkodowania w kwocie naleznej mi z tytulu „zakazu konkurencji”. W dniu 31 stycznia 2012 r. sedzia Karina Skowron wydala postanowienie o zwolnieniu mnie od ponoszenia oplaty od pozwu. Nastepnie doreczono mi odpowiedz z dnia 10 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew o tresci – Zalacznik 10: „Katowice, dnia 10 lutego 2012 r. ING Bank Slaski S.A. Departament Prawny /adres – ZKE/ Sad Okregowy w Katowicach /adres – ZKE/ Sygn. akt: IX P 126/09 Powod: Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Pozwany: ING Bank Slaski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice reprezentowany przez r.pr. Krystyne Weglorz – Kt 435 o odszkodowanie i odszkodowanie karencyjne

Odpowiedz na pozew

W imieniu pozwanego, ktorego pelnomocnictwo skladam do akt sprawy, wnosze o:

1. oddalenie powodztwa w calosci,

2. zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztow postepowania, w tym zwrotu kosztow zastepstwa wedlug norm przepisanych.

W odniesieniu do postepowania wnosze o przeprowadzenie dowodu z dokumentacji wymienionej w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Pozwem wniesionym w dniu 16 lipca 2010 r. domagal sie zasadzenia od pozwanego Banku kwoty 20.000.000,00 zl tytulem odszkodowania z tytulu mobbingu, dyskryminacji i pozbawienia pracy. Pismem z dnia 24 stycznia 2012 r. doreczonym pozwanemu z w.w. pozwem w dniu 8 lutego 2012 r. powod calkowicie zmienil swoje zadanie zglaszajac nowe roszczenie, domagajac sie kwoty 210.000,- zl tytulem odszkodowania z tytulu umowy o zakazie konkurencji.

Pozwany zarzuca calkowita bezpodstawnosc roszczen powoda oraz podnosi zarzut ich przedawnienia.

W uzasadnieniu powyzszych zarzutow pozwany wyjasnia, co nastepuje:

Pozwany potwierdzajac zamiar zatrudnienia powoda pismem z dnia 29 wrzesnia 2006 r. wyrazil wole zawarcia umowy na czas nieokreslony z 3 miesiecznym okresem wypowiedzenia jak rowniez wole zawarcia umowy o zakazie konkurencji z 6 miesieczna klauzula konkurencyjna (z mozliwoscia jej wczesniejszego rozwiazania przez Bank). Jednakze, wskutek nastepujacych po tym fakcie okolicznosci, do zawarcia umowy o zakazie konkurencji nie doszlo.

Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie.

Okazalo sie, iz umowa ta nie mogla byc kontynuowana, w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.

W zwiazku z tymi okolicznosciami, pozwany zaproponowal rozwiazanie nawiazanej umowy o prace za obopolnym porozumieniem stron z dniem 28 lutego 2007 r. bez swiadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz wyplate 3 miesiecznego wynagrodzenia za prace.

Dowod:

 1. pismo pozwanego z dnia 29 wrzesnia 2006 r. – w aktach sprawy (zalacznik 6 do pozwu)

 2. Projekt porozumienia z dnia 6 listopada 2006 r. – w aktach sprawy (zalacznik 1 do pozwu)

 3. pismo wiceprezesa Zarzadu Banku z dnia 7 grudnia 2006 r. do – w aktach sprawy (zalacznik 2 do pozwu)

Powod nie wyrazil zgody na propozycje pozwanego i od dnia 5 listopada 2006 r. do 7 lutego 2007 r. przebywal na zwolnieniu lekarskim.

Na skutek niezdolnosci do pracy trwajacej dluzej niz 3 miesiace okres zasilkowy, na podstawie art. 53 pkt 1a) kodeksu pracy pozwany rozwiazal z powodem umowe o prace bez wypowiedzenia.

Dowod:

 1. pismo o rozwiazaniu umowy o prace z dnia 5 lutego 2007 r. – w aktach sprawy (zalacznik 3 do pozwu)

 2. swiadectwo pracy z dnia 7.02.2007 r.

Uzasadniajac swoje stanowisko odnosnie nie dojscia do zawarcia umowy o zakazie konkurencji, pozwany podkresla, iz zakaz podejmowania dzialalnosci konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy, zgodnie z art. 101? § 1 kodeksu pracy ma byc ustanowiony w odrebnej umowie.

Oznacza to, iz powstrzymywanie sie od dzialalnosci konkurencyjnej nie jest obowiazkiem pracowniczym wynikajacym bezposrednio z przepisow prawa.

Wprawdzie ustawodawca dopuszcza mozliwosc umieszczenia w jednym dokumencie dwoch umow tj. wlaczenia stosownego postanowienia o zakazie konkurencji do tekstu umowy o prace, to jednak w razie gdy umowa o prace nie zostanie zawarta na pismie, to wlaczony do niej zakaz konkurowania przez pracownika bedzie niewazny. Zgodnie bowiem z art. 101? k.p. umowa o zakazie konkurencji musi byc sporzadzona na pismie, a sankcja niezachowania formy pisemnej jest niewaznosc umowy.

Zatem skoro nie doszlo pomiedzy stronami, do zawarcia umowy o prace w formie pisemnej, a takze umowy okreslajacej obowiazki pracownika co do powstrzymywania sie od dzialalnosci konkurencyjnej w trakcie pracy, jak i okreslajacej ten zakaz po ustaniu zatrudnienia, zadania powoda o zaplate odszkodowania z tego tytulu sa bezprzedmiotowe i bezpodstawne.

W tym stanie rzeczy wniosek o oddalenie roszczen jest w pelni uzasadniony. Radca Prawny Krystyna Weglorz Kt – 435 Zalaczniki:

 1. Pelnomocnictwo wraz z potwierdzenie oplaty skarbowej

 2. Odpis KRS pozwanego

 3. Swiadectwo pracy z dnia 7.02.2012 r.

 4. Odpis odpowiedzi na pozew”

Dowod: Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy, sygn. IX P 126/09, odpowiedz z dnia 10 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew – Zalacznik 10

 

ING Bank Slaski S.A. na „ w razie czego” przedstawil bezpodstawny zarzut … przedawnienia mojego roszczenia, nie podajac nawet, kiedy ono zdaniem Banku uleglo przedawnieniu.

 

Podajac w odpowiedzi z dnia 10 lutego 2012 r. na pozew: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie., ING Bank Slaski S.A. potwierdzil po raz kolejny slusznosc mojego zarzutu, ze odpowiedzialny za sprawy kadrowe prezes zarzadu Brunon Bartkiewicz niedopelnil obowiazku okreslonego w art. 29 § 2 Kodeksu pracy: § 2. Umowe o prace zawiera sie na pismie. Jezeli umowa o prace nie zostala zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpozniej w dniu rozpoczecia pracy przez pracownika, potwierdzic pracownikowi na pismie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunkow.

Nie nastapilo nawiazanie umowy …

Sami to Panstwo potwierdziliscie w sporzadzonej przez Panstwa … dwa tygodnie pozniej, tj. w dniu 27 lutego 2012 r. odpowiedzi dla Sadu Okregowego w Warszawie na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A., podajac:

Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze (…) umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.” – patrz: str. 15 niniejszego pisma oraz Zalacznik 11.

 

Po tym, gdy pismem z dnia 22 marca 2012 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Kariny Skowron, ta … w dniu 26 marca 2013 r. wydala wyrok. Ja czekalem na doreczenie mi postanowienia w sprawie wniosku o wylaczenie sedzi K. Skowron, a w tym czasie uprawomocnil sie w.w. wyrok z dnia 26.03.2013 r., ktorym sedzia K. Skoron orzekla – Zalacznik 12: „Sygn. akt IX P 126/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2012 r. Sad Okregowy w Katowicach Wydzial IX Pracy w skladzie Przewodniczacy: SSO Karina Skowron Protokolant /…/ po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2012 r. w Katowicach sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekus przeciwko: ING Bank Slaski S.A. w Katowicach o: odszkodowanie karencyjne 1. oddala powodztwo, 2. zasadza od powoda na rzecz pozwanego kwote 2.000 zl /dwa tysiace zlotych/ tytulem zastepstwa procesowego, 3. odstepuje od obciazenia powoda pozostala czescia kosztow zastepstwa procesowego. SSO Karina Skowron”

Dowod: Sad Okregowy w Katowicach, sygn. akt IX P 126/09, Wyrok z dnia 26 marca 2012 r. – Zalacznik 12

 

Sad odmowil mi oczywiscie przywrocenia terminu do jego zaskarzenia.

Ladnie z Panstwa strony, ze jeszcze nie przyslaliscie do mnie komornika, zeby wyegzekwowac ode mnie zasadzona na Panstwa rzecz przez zyczliwa Panstwu sedzie Karine Skowron kwote 2.000,00 zl.

 

Ad. III

Poniewaz wyrzuciwszy mnie z pracy w podanych wyzej okolicznosciach zarzad ING Banku Slaskiego S.A. nie tylko pozbawil mnie pracy, ale takze doskonale zrujnowal mi bardzo dobra opinie na rynku pracy – czego potwierdzeniem, ze sami mnie Panstwo zatrudniliscie w centrali ING Banku Slaskiego S.A. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug – skierowanym do Pani, prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. pismem z dnia 3 listopada 2011 r. zlozylem: „Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia przeze mnie w dniu 8 listopada 2011 r., godz. 14:00 protestu glodowego przed siedziba Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie /Plac Trzech Krzyzy 10-14/.

 2. Zawiadomienie o zamiarze kontynuowania przeze mnie protestu, jak w p. I do dnia uzgodnienia przez Zarzad ING Banku Slaskiego S.A. ze mna:

  1. warunkow zrekompensowania mi przez ING Bank Slaski S.A. strat poniesionych przeze mnie z powodu pozbawienia mnie Zarzad ING Banku Slaskiego S.A. pracy w dniu 6 listopada 2006 r.

  2. warunkow zadoscuczynienia mnie i czlonkom mojej rodziny za doznane przez nas krzywdy z powodu, jak w p. II. 1.”

 

Rozpoczety w dniu 8.11.2011 r. protest kontynuowalem w dniu 9 listopada 2011 r. i 10 listopada 2011 r.

Noce spedzalem na dworze oraz w zlokalizowanym pod w.w. adresem, nalezacym do ING Banku Slaskiego S.A. pomieszczeniu, w ktorym umieszczone sa bankomat i wplatomat. W dniu 10 listopada 2011 r. okolo godz. 06:45 do w.w. pomieszczenia weszlo dwoch pracownikow ING Banku Slaskiego S.A. a jeden z nich kopiac mnie, spiacego na podlodze, w noge, zwrocil sie do mnie „gosciu wstawaj i wypierd …j, to nie jest noclegownia.”

Obawiajac sie dalszych aktow agresji wobec mnie ze strony pracownikow ING Banku Slaskiego S.A., zaraz po tym zdarzeniu zakonczylem protest.

Potem zlozylem zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa naruszenia mojej nietykalnosci cielesnej. Rozpoznala je prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Srodmiescie Edyta Lukiewicz, wydajac w dniu 30 grudnia 2011 r. postanowienie /sygn. akt: 2 Ds. 2091/11/EL/ o odmowie wszczecia dochodzenia i podajac w uzasadnieniu: „(…) W zakresie ewentualnego naruszenia nietykalnosci cielesnej Zbigniewa Kekusia przez pracownikow banku – zwrocono sie do banku o nadeslanie zapisu monitoringu z zapisem zdarzenia oraz informacje w tym zakresie.

W odpowiedzi uzyskano pismo, z ktorego wynika iz w dniu 10 listopada, ok. godz.. 6.45 do lezacego, spiacego na podlodze w pomieszczeniu bankomatowym Zbigniewa Kekusia podszedl pracownik banku /imie i nazwisko – ZKE/, ktory poinformowal go, iz moze przebywac w tym pomieszczeniu jezeli nie bedzie spal.
Jak wynika z przekazanego zapisu monitoringu
/imie i nazwisko – ZKE/ nie naruszyl w zaden sposob nietykalnosci cielesnej Zbigniewa Kekusia, a jedynie dotknal lewa noga buta lezacego mezczyzny.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 2 Ds. 2091/11/EL, postanowienie prokurator Edyty Lukiewicz z dnia 30 grudnia 2011 r.

 

Natychmiast po zdarzeniu pracownicy ochrony Banku informowali interweniujacych policjantow, ze to … klient Banku sie o mnie potknal.

Okazalo sie, ze jednak nie klient. Zapisu monitoringu nie da sie wymazac …

Skierowalem wniosek do Prokuratury Rejonowej Warszawa Srodmiescie o wydanie mi kopii zapisu monitoringu zdarzenia w dniu 10 listopada 2011 r. ok. godz. 06:45 z moim i pracownika ING Banku Slaskiego S.A. w nalezacym do Banku pomieszczeniu z bankomatem, ale mi prokurator Edyta Lukiewicz – oczywiscie – odmowila .

 

Ad. IV

Po zdarzeniu jak wyzej, w dniu 10 listopada 2011 r., skierowanym do Pani pismem z dnia 22 listopada 2011 r. zlozylem: „Wniosek o spotkanie ze mna Prezesa ING Banku Slaskiego S.A. lub upowaznionej przez Pania Prezes osoby w dniu 24 listopada 2011 r. o godz. 15:00 celem uzgodnienia warunkow zrekompensowania mi przez ING Bank Slaski S.A. strat poniesionych przeze z powodu bezprawnego i bezpodstawnego wyrzucenia mnie z pracy w dniu 6 listopada 2011 r., tj. w trzecim dniu roboczym po jej rozpoczeciu przeze mnie w dniu 2 listopada 2006 r. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug.”

Kopie pisma jak wyzej skierowalem do przedstawicieli najwyzszych wladz RP.

Pani oklamala Policje i Pogotowie Ratunkowe, ze poinformowalem Pania, ze mam zamiar popelnic samobojstwo przez samospalenie i mimo ze przybyli na Pani wezwanie w dniu 24.11.2011 r. funkcjonariusze Policji nie znalezli przy mnie zadnych srodkow, ani narzedzi, ktore moglyby stanowic dla kogokolwiek – w tym dla mnie – jakiekolwiek zagrozenie, przybylym na Pani wezwanie ambulansem Pogotowia Ratunkowego odwieziono mnie w asyscie Policji do szpitala psychiatrycznego, tj. Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Zatrzymano mnie tam do dnia 28 listopada 2011 r. W tym czasie poddalem sie badaniom psychiatrycznym, ktorych wyniki zalaczam do niniejszego pisma – Zalacznik 13:

Dowod: Samodzielny Wojewodzki Zespol Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, „Profil Skal Podstawowych – MMPI2” , wyniki badan Z. Kekusia – Zalacznik 13

 

Psycholog Patrycja Ostaszewska, ktora prowadzila badania, poinformowala mnie, ze sa doskonale. Wprawdzie mi ich od razu nie wydala i zebym je otrzymal interweniowac musial na moja prosbe u dyrektora Szpitala Nowowowiejskiego Andrzeja Mazura, Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego Adam Struzik, udzielajac dyrektorowi A. Mazurowi upomnienia, ale ostatecznie wydano mi je w marcu 2012 r.

Co sie tyczy mojego pobytu w w.w. terminie wskazac nalezy, ze Pani oklamujac Pogotowie Ratunkowe i Policje informujac je, ze ja Pania poinformowalem o moim zamiarze dokonania samospalenia, spowodowala pozbawienie mnie wolnosci na piec dni.

A, ze je Pani oklamala w opisany wyzej sposob poswiadczyc moga Adresaci kopii mojego pisma do Pani z dnia 22.11.2011 r., w ktorych biurach podawczych je zlozylem, w tym miedzy innymi prezydent B. Komorowski, premier D. Tusk, marszalkowie i wicemarszalkowie Sejmu i Senatu oraz liderzy niektorych partii.

 

Ad. V

W zwiazku z opisanymi wyzej wobec mnie dzialaniami zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. od dnia 6 listopada 2006, a takze z powodu tych dzialan skutkow dla mnie i mojej rodziny, pismem z dnia 24 stycznia 2012 r. skierowanym do Sadu Okregowego w Warszawie XXI Wydzial Pracy zlozylem: Pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o wyplate odszkodowania w kwocie 60.000.000,00 /szescdziesiat milionow/ zl za bezpodstawne pozbawienie pracy, zniszczenie kariery zawodowej, psychiczne znecanie sie, okrutne, nieludzkie i ponizajace traktowanie w okresie od listopada 2006 r. do listopada 2011 r., zniszczenie mi zycia.

Przedstawilem uzasadnienie, tak co do podstaw pozwu, jak i kwoty roszczenia – m.in. utrata przeze mnie do osiagniecia wieku emerytalnego dochodow z tytulu wynagrodzenia, oraz odsetek od comiesiecznie odprowadzanych do banku oszczednosci.

Zlozylem wniosek o zwolnienie mnie od kosztow sadowych.

ING Bank Slaski S.A. podal w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na moj pozew – Zalacznik 11: „Katowice, dnia 27 lutego 2012 r. ING Bank Slaski S.A. Departament Prawny /adres – ZKE/ Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy /adres – ZKE/ sygn. akt IX P XXI 68/12 Powod: Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Pozwany: ING Bank Slaski S.A. /adres – ZKE/ reprezentowany przez r.pr. Krystyne Weglorz – Kt 435 o odszkodowanie

Odpowiedz na pozew

W imieniu pozwanego, ktorego pelnomocnictwo skladam do akt sprawy, wnosze o:

 1. oddalenie powodztwa w calosci

 2. zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztow postepowania, w tym zwrotu kosztow zastepstwa procesowego wedlug norm przepisanych,

Jednoczesnie, zgodnie z wezwaniem zalacza:

 1. akta osobowe powoda,

 2. zaswiadczenie o miesiecznym wynagrodzeniu wyliczonego jak do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Uzasadnienie

Pozwem doreczonym pozwanemu w dniu 21 lutego 2012 r. powod domaga sie zasadzenia od pozwanego Banku kwoty 60.000.000,00 lub 70.000.000,- zl tytulem odszkodowania z tytulu bezpodstawnego pozbawienia powoda pracy, zniszczenia kariery zawodowej, psychicznego znecania sie, nieludzkiego i ponizajacego traktowania i zniszczenia zycia.

Pozwany zarzuca calkowita bezpodstawnosc roszczen powoda oraz podnosi zarzut ich przedawnienia.

W uzasadnieniu powyzszych zarzutow pozwany wyjasnia, co nastepuje:
Pozwany potwierdzil zamiar zatrudnienia powoda pismem z dnia 29 wrzesnia 2006 r. na warunkach okreslonych w tym pismie.

Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.”
Okolicznosci te spowodowaly utrate zaufania pozwanego i dlatego zaproponowano powodowi, w pierwszym rzedzie, polubowne rozwiazanie
nawiazanej umowy o prace za obopolnym porozumieniem stron z dniem 28 lutego 2007 r. bez swiadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz wyplate 3 miesiecznego wynagrodzenia za prace. Dowod:

 1. pismo pozwanego z dnia 29 wrzesnia 2006 r. – k. 1 cz. B akt osobowych oraz zalacznik 9 do pozwu

 2. projekt porozumienia z dnia 6 listopada 2006 r. – w aktach sprawy – zalacznik 1 do pozwu

 3. pismo wiceprezesa Zarzadu Banku z dnia 7 grudnia 2006 r. – w aktach sprawy – zalacznik 2 do pozwu.

Powod nie wyrazil zgody na propozycje pozwanego i od dnia 5 listopada 2006 r. do 7 lutego 2007 r. przebywal na zwolnieniu lekarskim.

Na skutek niezdolnosci do pracy trwajacej dluzej niz 3 miesieczny okres zasilkowy, na podstawie art. 53 pkt 1 a) kodeksu pracy, pozwany rozwiazal z powodem umowe o prace bez wypowiedzenia, pismem z dnia 5 lutego 2007 r.

Powod nie skladal odwolania od tego rozwiazania w ciagu 14 dni od doreczenia mu ww pisma. Dowod:

 1. pismo o rozwiazaniu umowy o prace z dnia 5 lutego 2007 r. k 1 cz. C akt osobowych oraz zalacznik 4 do pozwu

 2. swiadectwo pracy z dnia 7.02.2007 r. – k. 2 cz. A akt osobowych.

Zatem umowa o prace zostala rozwiazana z przyczyn lezacych po stronie powoda przez niego niezawinionych.

W swietle powyzszych okolicznosci, potwierdzonych przez powoda w pozwie, brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, iz utrata pracy przez powoda nastapila wskutek czynnosci zawinionych przez pozwanego. W tym stanie rzeczy wniosek o oddalenie roszczen powoda jest w pelni uzasadniony. RADCA PRAWNY Krystyna Weglorz”
Dowod: Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, sygn. akt IX P XXI 68/12, odpowiedz z dnia 27 lutego

2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew o odszkodowanie – Zalacznik 11

 

Wskazac nalezy, ze elnomocnik ING Banku Slaskiego S.A. Krystyna Weglorz w tej samej odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na moj pozew informuje Sad Okregowy w Warszawie – Zalacznik 11:

 1. Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze (…) umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.”

 2. (…) zaproponowano powodowi, w pierwszym rzedzie, polubowne rozwiazanie nawiazanej umowy o prace,

 3. (…) pozwany rozwiazal z powodem umowe o prace bez wypowiedzenia, pismem z dnia 5 lutego 2007 r.

 

Ktorej – rodzi sie pytanie – umowy zaproponowano mi rozwiazanie, i ktora pozwany, tj. ING Bank Slaski S.A. rozwiazal jesli … „umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.” …?

Te calkowicie sprzeczne, wykluczajace sie stanowiska w jednym, liczacym dwie rzadko zapisane strony pismie.

A poza tym … czy nie moglibyscie sie Panstwo zdecydowac, z jaka data, w jaki sposob oraz czy ogole prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. dopelnil ustawowego, okreslonego w art. 29 § 1, § 2 Kodeksu pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace. Co sporzadzony przez Panstwa dokument, to inna wersja, inna data. Ponizej – Tabela 1 – prezentuje sporzadzone przeze mnie zbiorcze zestawienie, prezentujace stanowiska zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w sprawie formy zawarcia ze mna umowy o prace oraz daty jej zawarcia, a takze wyjasnienie przyczyny … niezawarcia, przedstawione w dokumentach wydanych przez ING Bank Slaski S.A., tj. w:

 1. pismie do mnie z dnia 15 lutego 2007 r., sygn. DZZL/173/2007/AA, dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Zbigniewa Hojki,

 2. sporzadzonej przez pelnomocnika ING Banku Slaskiego S.A. radce prawnego Krystyne Weglorz odpowiedzi z dnia 10 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. odpowiedzi na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. rozpoznawany przez Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy w sprawie do sygn. akt IX P 126/09,

 3. sporzadzonej przez pelnomocnika ING Banku Slaskiego S.A. radce prawnego Krystyne Weglorz odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. odpowiedzi na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. rozpoznawany przez Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy w sprawie do sygn. akt XXI P 68/12

 

Tabela 1 Stanowiska zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w sprawie zawarcia umowy o prace z Z. Kekusiem

Nazwa

Pismo z dnia 15 lutego 2007 r. dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniewa Hojki

Sad Okregowy w Katowicach, sygn. IX P 126/09 odpowiedz ING Banku Slaskiego S.A. z dnia 10 lutego 2012 r. na pozew

Sad Okregowy w Warszawie, sygn. XXI P 68/12, odpowiedz ING Banku Slaskiego S.A. z dnia 27 lutego 2012 r. na pozew

Stanowiska ING Banku Slaskiego S.A. w sprawie zawarcia umowy o prace z Z. Kekusiem

Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.”

Powod zglosil sie do pracyw dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie.”

Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.

Stanowiska ING Banku Slaskiego S.A. w sprawie sposobu nawiazania sie stosunku pracy pomiedzy Z. Kekusiem i ING Bankiem Slaskim S.A.

przyjecie przez Z. Kekusia oferty pracy

zgloszenie sie Z. Kekusia do pracy

brak stanowiska

Stanowiska zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w sprawie formy nawiazania stosunku pracy z Z. Kekusiem

zawarcie umowy na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym

nawiazanie umowy na warunkach okreslonych w ofercie pracy

nie zawarto umowy o prace

Stanowiska zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w sprawie zawarcia/nawiazania umowy o prace z Z. Kekusiem

29 wrzesnia 2006 r.

2 pazdziernika 2006 r.

nie zawarto umowy o prace

 

Jakie wnioski z faktow zaprezentowanych w Tabeli 1?

Najwazniejszy to ten, ze odpowiedzialny na podstawie par. 29.3.3 Statutu ING Banku Slaskiego S.A. /uchwala nr 28/VII/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A./ za zarzadzanie zasobami ludzkimi w ING Banku Slaskim S.A. prezes zarzadu Brunon Bartkiewicz niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r., gdy ja stawilem sie do pracy, ustawowego, okreslonego w art. 29 § 1, § 2 Kodeksu pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace lub potwierdzenia na pismie ustalen co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunkow.

Co do balamutnych, a przede wszystkim sprzecznych z prawem wyjasnien dla mnie oraz dla Sadu Okregowego w Katowicach, ze do zawarcia ze mna umowy o prace doszlo:

 1. na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym, w dniu 29 wrzesnia 2006 r., w ktorym mi wreczono oferte pracy,

 2. na warunkach okreslonych w ofercie pracy z dnia 29 wrzesnia 2006 r., w dniu 2 pazdziernika 2006 r., gdy zglosilem sie w pracy,

wskazac nalezy, ze nie dosc, ze to stanowiska sprzeczne z prawem okreslonym w art. 29 § 1, § 2 Kodeksu pracy, to jak wspomnialem:

 1. zarzad ING Banku Slaskiego S.A. nigdy nie wreczyl mi „listu intencyjnego”,

 2. w sporzadzonej w dniu 29 wrzesnia 2009 r. i wreczonej mi w tym dniu ofercie pracy nie podano warunkow pracy okreslonych w art. 29 § 1 Kodeksu pracy pkt. 2 i 5, tj. miejsca wykonywania pracy i terminu rozpoczecia pracy – patrz: Zalacznik 15.

 

W skierowanej do Sadu Okregowego w Warszawie XXI Wydzial Pracy odpowiedzi z dnia 27.02.2012 r. – tj. po szesciu prawie latach poswiadczania nieprawdy w sporzadzanych w tej sprawie pismach – na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o odszkodowanie pelnomocnik ING Banku Slaskiego S.A. radca prawny Krystyna Weglorz poswiadczyla wreszcie rzeczywisty stan faktyczny podajac – Zalacznik 11: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.”

 

Co kryje sie za potwierdzajacym stan faktyczny wyjasnieniem dla Sadu Okregowego w Warszawie: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze (…) umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.?

To, ze odpowiedzialny w ING Banku Slaskim S.A. za zarzadzanie zasobami ludzkimi prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz oczywiscie i razaco naruszyl w dniu 2 pazdziernika 2006 r., gdy ja stawilem sie do pracy, prawo okreslone w art. 29 § 1 i § 2 ustawy Kodeks pracy.

Nawiasem mowiac, to wcale nie najwazniejszy dowod, jakkolwiek dobrze, ze go osobiscie sporzadzila i dostarczyla mnie i Sadowi Okregowemu w Warszawie pelnomocnik ING Banku Slaskiego S.A. radca prawny Krystyna Weglorz.

To tylko dowod … uzupelniajacy.

Najwazniejszym i nie mogacym budzic najmniejszych watpliwosci sa wszak prowadzone w ING Banku Slaskim S.A. w okresie luty 2007 r. do lipiec 2007 r. przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych wyzej wymienione postepowania, wyjasniajace i kontrolne – Zalacznik 5, Zalacznik 6.

Szczere i poswiadczajace rzeczywisty stan faktyczny pelnomocnika ING Banku Slaskiego S.A. radcy prawnego Krystyny Weglorz: „umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.” potwierdza takze slusznosc mojego stanowiska, ze:

 1. dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbignie Hojka klamal podajac w pismie do mnie z dnia 15.02.2007 r. – Zalacznik 4: „Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.”

 2. pelnomocnik ING Banku Slaskiego S.A. w sprawie przed Sadem Okregowym w Katowicach IX Wydzial Pracy, sygn. IX P 126/09 radca prawny Krystyna Weglorz klamala podajac w odpowiedzi z dnia 10 lutego 2012 r. na moj pozew – Zalacznik 10: „Powod zglosil sie do pracyw dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie.”

 

Nie dosc, ze zupelnie rozbiezne to w tej samej sprawie stanowiska, to kazde poswiadcza nieprawde, bo jest sprzeczne z prawem.

xxx

 

Gdy juz udowodnilem, w tym z pomoca:

 1. dokumentow wydanych przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych – Zalacznik 5, Zalacznik 6,

 2. pelnomocnika ING Banku Slaskiego S.A. w sprawie z mojego powodztwa rozpoznawanej przez Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy, sygn. XXI P 68/12 Krystyne Weglorz /Zalacznik 11/,

ze w dniu 2 pazdziernika 2006 r., gdy stawilem sie po raz pierwszy do pracy w ING Banku Slaskim S.A. odpowiedzialny za zarzadzanie zasobami ludzkimi prezes zarzadu Brunon Bartkiewicz niedopelnil okreslonego w art. 29 § 1 i § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace lub pisemnego poswiadczenia warunkow pracy, obecnie na moim i Brunona Bartkiewicza przykladzie udowodnie, ze:

 1. w dniu 6 listopada 2006 r. nie obowiazywaly w ING Banku Slaskim S.A. polityka Compliance i zasady rekrutacji pracownikow: „ktore nie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.

 2. bezpodstawnie i bezprawnie zostalem wyrzucony z pracy w dniu 6 listopada 2006 r.,

 

Wskazac nalezy, ze:

 1. wiceprezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Marlies van Elst w pismie do mnie z dnia 7 grudnia 2006 r. podala – Zalacznik 2: „W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 17 listopada 2006r. informuje, ze Bank podtrzymuje decyzje w zakresie rozwiazania umowy o prace. Przedstawiona przez Pana argumentacja nie pozwala na zmiane dotychczasowego stanowiska ING Banku Slaskiego S.A. i na wyrazenie zgody na kontynuacje zatrudnienia w Banku. Pana dzialania sa niezgodne z istniejaca w Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, ktorenie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.

 2. pelnomocnik ING Banku Slaskiego S.A. Krystyna Weglorz w skierowanej do Sadu Okregowego w Katowicach IX Wydzial Pracy odpowiedzi z dnia 10 lutego 2012 r., sygn. IX P 126/09, na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. podala – Zalacznik 10: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie.
  Okazalo sie, iz umowa ta nie mogla byc kontynuowana, w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.”

 

Ta sama radca prawny Krystyna Weglorz w skierowanej do Sadu Okregowego w Warszawie XXI Wydzial Pracy odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. XXI P 126/09, na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. podala – Zalacznik 11: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.”

 

Nie o to chodzi, ze w odstepie dwoch tygodni – 10 lutego 2012 r. do 27 lutego 2012 r. – ta sama radca prawny Krystyna Weglorz w dwoch sporzadzonych przez siebie odpowiedziach na pozew, dotyczacy tej samej sprawy przedstawila dwa calkowicie odmienne stanowiska, tj.:

 1. Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie.” – pismo z dnia 10 lutego 2012 r. /Zalacznik 10/

 2. Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze (…) umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.” – pismo z dnia 27 lutego 2012 r. /Zalacznik 11/

 

To jeden tylko z dowodow osobliwej „szkoly prawniczej” prezentowanej przez ING Bank Slaski S.A. i jego radce prawnego ING Banku Slaskiego S.A. Krystyne Weglorz, Kt – 435.

Inne prezentuje na str. 20 i 21 niniejszego pisma.

 

Co wszak najwazniejsze, to ze w obydwoch przypadkach, tj. w pismach z dnia 10 lutego 2012 r. i z dnia 27 lutego 2012 r. radca prawny ING Banku Slaskiego S.A. Krystyna Weglorz podala – tak samo, jak wiceprezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Marlies van Elst w pismie do mnie z dnia 7 grudnia 2006 r. – ze wyrzucono mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug – Zalacznik 10: „w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.

 

To nieprawda. Jak udowodnilem powyzej, prezentujac dowody sporzadzone przez:

 1. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie, tj. pisma z dnia 23 lutego 2007 r. /Zalacznik 5/ i z dnia 16 maja 2007 r. /Zalacznik 6/, ktorym ten poswiadczyl prowadzenie w ING Banku Slaskim S.A. postepowan, wyjasniajacego i kontrolnego, z powodu nie zawarcia ze mna w dniu 2 listopada 2006 r. przez odpowiedzialnego za zarzadzanie zasobami ludzkimi prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunona Bartkiewicza,

 2. Krystyne Weglorz, tj. odpowiedz z dnia 27.02.2012 r. na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A., w ktorej ta podala – Zalacznik 11: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze (…) umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.”

zanim mnie w dniu 6 listopada 2006 r. wyrzucil z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug odpowiedzialny za zarzadzanie zasobami ludzkimi Brunon Bartkiewicz, on sam nie tyle w najmniejszym, co w ogromnym stopniu naruszyl w dniu 2 listopada 2006 r. prawo okreslone w art. 29 § 1 i § 2 Kodeksu pracy, nie zawierajac ze mna umowy o prace.

Mimo ze naruszyl prawo, co skutkowalo stratami wizerunkowymi ING Banku Slaskiego, bo ZUS prowadzil potem postepowanie wyjasniajace i kontrolne, to nie tylko go nie wyrzucono z pracy, ale zostal awansowany. Od stycznia 2010 r. zarzadza w Grupie ING biznesem ING Direct w Anglii, we Francji, w Hiszpanii i we Wloszech. Jest tez wiceprzewodniczacym Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A. A przeciez razaco naruszyl prawo.

Tymczasem mnie wyrzucono z pracy w dniu 6 listopada 2006 r., mimo ze ja przed tym dniem nie naruszylem w najmniejszym chocby stopniu zadnej normy prawnej.

Radca prawny ING Banku Slaskiego S.A. Krystyna Weglorz podaje:

 1. w odpowiedzi z dnia 10.02.2012 r. na moj pozew – Zalacznik 10: Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie. Okazalo sie, iz umowa ta nie mogla byc kontynuowana,w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji (…).”

 2. w odpowiedzi z dnia 27.02.2012 r. na moj pozew – Zalacznik 11: Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow (…).”

 

W zadnym z wyzej wymienionych pism radca Krystyna Weglorz nie wyjasnila, jakie to … ujawniono moje dzialania niezgodne z istniejaca w ING Banku Slaskim S.A. polityka Complinace i zasadami rekrutacji, ktore: „nie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym..

Moje postepowanie na dzien 6 listopada 2006 r. nie naruszalo – w przeciwienstwie do zaniechania prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunona Bartkiewicza, ktory nie zawierajac ze mna w dniu 2 listopada 2006 r. umowy o prace naruszyl prawo okreslone w art. 29 § 1 i § 2 Kodeksu pracy – w zadnym, tj. chocby w najmniejszym stopniu zadnej normy prawnej.

 

Podkreslic nalezy, ze w odpowiedzi z dnia 27.02.2012 r., sygn. XXI P 68/12 na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. radca prawny Krystyna Weglorz poswiadczyla nie tylko, ze prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz w pelni swiadomie i celowo niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. ustawowego obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace, ale ze juz od pierwszego dnia zatrudnienia mnie planowal wyrzucenie mnie z pracy. Podala – Zalacznik 11: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.

Wskazac nalezy, dniem poprzedzajacym 2 listopada 2006 r. bylo swieto 1 listopada. A w swieto, tj. dzien wolny od pracy i zarzad ING Banku Slaskiego S.A. raczej nic w mojej sprawie nie ujawnial.

Mogl wczesniej, ale … nie mial co ujawniac.

Ja bowiem przed dniem 2 listopada 2006 r. – ani pomiedzy 2 i 6 listopada 2006 r. – nie naruszylem zadnej normy prawnej.

Wprawdzie prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila w dniu 12 czerwca 2006 r. w.w. akt oskarzenia przeciwko mnie – patrz: str. 3 – ale przeciez:

Oskarzonego uwaza sie za niewinnego, dopoki wina jego nie zostanie

udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.”

Artykul 5 § 1 Kodeksu postepowania karnego

 

Nawiasem mowiac, i tej sprawy, tj. aktu oskarzenia przeciwko mnie, nie musial „ujawniac” zarzad ING Banku Slaskiego S.A., bo ja o nim poinformowalem dwa tygodnie przed rozpoczeciem pracy zastepce dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego Anite Piecuch, ktora prowadzila moja rekrutacje ze strony Banku oraz Partnera Zarzadzajacego firmy Central Selection swiadczacej uslugi z zakresu doradztwa personalnego, ktorej ING Bank Slaski S.A. zlecil przeprowadzenie projektu rekrutacji na stanowisko dyrektora Pionu Uslug.

Co wiecej, w dniu 30 pazdziernika 2006 r. spotkalem sie w siedzibie ING Banku Slaskiego S.A. w Katowicach z zastepca dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego Anita Piecuch i rozmawialismy na temat miedzy innymi w.w. aktu oskarzenia przeciwko mnie. A. Piecuch poinformowala mnie, ze on nie ma zadnego wplywu na moje zatrudnienie.

 

Skoro radca prawny Krystyna Weglorz ujawnila w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. XXI P 68/12, na moj pozew, ze ING Bank Slaski S.A. nie potwierdzil na pismie w pierwszym dniu mojego stawiennictwa w pracy, tj. 2.11.2006 r. umowy na pismie – Zalacznik 11: „umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.” – czyli, ze prezes zarzadu B. Bartkiewicz nie dopelnil obowiazku okreslonego w art. 29 § 1 i § 2 Kodeksu pracy – „w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych (…).” – trzeba wyjasnic, z jakich przyczyn jej nie zawarl.

Dwie byly tego przyczyny:

 1. planowane juz wtedy, 2 listopada 2006 r. wyrzucenie mnie z pracy. To oczywiste. Przeciez gdyby nie planowano wyrzucenia mnie z pracy prezes B. Bartkiewicz zawarl by ze mna umowe o prace, tj. dopelnil by w.w. ustawowego obowiazku,

 2. pragnienie unikniecia wyplacenia mi kwoty 210.000,00 zl naleznej mi z tytulu „umowy o zakazie konkurencji”.

 

Gdy zlozylem pozew w Sadzie Okregowym w Katowicach o jej wyplacenie mi, radca prawny K. Weglorz podala w odpowiedzi z dnia 10 lutego 2012 r., sygn. IX P 126/09 – Zalacznik 10: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie.

Wprawdzie ustawodawca dopuszcza mozliwosc umieszczenia w jednym dokumencie dwoch umow tj. wlaczenia stosownego postanowienia o zakazie konkurencji do tekstu umowy o prace, to jednak w razie gdy umowa o prace nie zostanie zawarta na pismie, to wlaczony do niej zakaz konkurowania przez pracownika bedzie niewazny.

Zgodnie bowiem z art. 101? k.p. umowa o zakazie konkurencji musi byc sporzadzona na pismie, a sankcja niezachowania formy pisemnej jest niewaznosc umowy.

Zatem skoro nie doszlo pomiedzy stronami, do zawarcia umowy o prace w formie pisemnej, a takze umowy okreslajacej obowiazki pracownika co do powstrzymywania sie od dzialalnosci konkurencyjnej w trakcie pracy, jak i okreslajacej ten zakaz po ustaniu zatrudnienia, zadania powoda o zaplate odszkodowania z tego tytulu sa bezprzedmiotowe i bezpodstawne.

Dowod: Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy, sygn. IX P 126/09, odpowiedz z dnia 10 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew – Zalacznik 10

 

To znaczy, ze … ja ponioslem sankcje niedopelnienia przez prezesa Brunona Bartkiewicza okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna na pismie umowy o prace. Na warunkach, jak potwierdzilismy sobie, tj. ING Bank Slaski S.A. i ja, w ofercie z dnia 29.09.2006 r. – patrz: str. 24 oraz Zalacznik 15.

Z tego powodu, ze prezes Brunon Bartkiewicz naruszyl prawo pracy … ja – nie dosc, ze mnie wyrzucono z pracy w opisanych wyzej okolicznosciach – stracilem 210.000,00 /slownie: dwiescie dziesiec tysiecy/ zl.

Zarzad ING Banku Slaskiego S.A. zademonstrowal, na czym polega cwaniactwo. Jesli ING Bank Slaski S.A. poinformowal Sad, ze w dniu 2 listopada 2006 r. nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony na warunkach okreslonych w ofercie”,w ktorej ING Bank Slaski podal – Zalacznik 15: Umowa o prace na czas nie okreslony z 3-miesiecznym okresem wypowiedzenia orazumowa o zakazie konkurencji z 6 miesieczna klauzula konkurencyjna., to znaczy, ze … sam ING Bank Slaski S.A. potwierdzil, ze w dniu 2 listopada nastapilo nawiazanie umowy o prace oraz umowy o zakazie konkurencji z 6 miesieczna klauzula konkurencyjna.

Skoro ING Bank Slaski S.A. zastosowal w Ofercie dopuszczony przez ustawodawce wariant umieszczenia w jednym dokumencie dwoch umow, a tym dokumentem byla oferta pracy z dnia 29.09.2006 r., to nie moze byc tak, ze co do jednej z nich nastapilo – potwierdzone przez Bank – nawiazanie, a co do drugiej nie nastapilo.

A jednak Panstwo podaliscie, ze umowa o prace nawiazala sie w dniu 2 listopada 2006 r. na warunkach okreslonych w ofercie, a umowa o zakazie konkurencji na warunkach podanych w tej samej ofercie … nie nawiazala sie w dniu 2 listopada.

Poniewaz jest w interesie odpowiedzialnego w zarzadzie ING Banku Slaskiego S.A. za zarzadzanie zasobami ludzkimi prezesa zarzadu Brunona Bartkiewicza, zeby sie okazalo, ze Bank zawarl ze mna umowe o prace, to Panstwo wyjasniliscie Sadowi w odpowiedzi z dnia 10.02.2012 r. na pozew, ze w dniu 2 listopada 2006 r. nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony na warunkach okreslonych w ofercie”.

A poniewaz nie bylo w Panstwa interesie wyplacic mi kwote 210.000,00 zl z tytulu umowy o zakazie konkurencji, to mimo, ze ona jest umieszczona w tej samej ofercie pracy – z dnia 29.09.2006 r., patrz: str. 24 oraz Zalacznik 15 – to w tej samej odpowiedzi z dnia 10.02.2012 r. na moj pozew o wyplate odszkodowania z tytulu umowy o zakazie konkurencji podaliscie, ze: „Wprawdzie ustawodawca dopuszcza mozliwosc umieszczenia w jednym dokumencie dwoch umow tj. wlaczenia stosownego postanowienia o zakazie konkurencji do tekstu umowy o prace, to jednak w razie gdy umowa o prace nie zostanie zawarta na pismie, to wlaczony do niej zakaz konkurowania przez pracownika bedzie niewazny.”

Zeby Bruno Bartkiewicz nie zostal przestepca, oferta pracy z dnia 29.09.2006 r. ma Panstwa zdaniem znaczenie prawne, zeby mnie po wyrzuceniu mnie z pracy dodatkowo pozbawic kwoty 210.000,00 zl, ta sama oferta pracy nie ma znaczenia prawnego.

Bardzo sprytnie. Ale i infantylnie. A Panstwo udowodniliscie, ze Waszym zdaniem prawo moze dzialac wybiorczo.

Sedzia Karina Skowron z Sadu Okregowego w Katowicach uznala Panstwa „linie” za sluszna. Oddalila moj pozew i zasadzila ode mnie na rzecz ING Banku Slaskiego S.A. kwote 2.000,00 zl tytulem kosztow zastepstwa procesowego – patrz: str. 14 oraz Zalacznik 12.

Trudnym jest ING Bank Slaski S.A. z sojusznikami w postaci sedziow przeciwnikiem procesowym …

Zeby podsumowac opisany wyzej watek osobliwie selektywnego traktowania przez Panstwa oferty pracy z dnia 29 wrzesnia 2006 r. wskazac nalezy, ze z cala pewnoscia nie polega na prawdzie stanowisko ING Banku S.A. z odpowiedzi na pozew z dnia 10.02.2012 r., ze – Zalacznik 10: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r.przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie.”

To znaczy … prawda jest, ze ja zglosilem sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r. Z cala pewnoscia nieprawda jest natomiast, ze wtedy, tj. 2.11.2006 r.: „nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie.”

To stanowisko nie dosc, ze sprzeczne z prawem okreslonym w art. 29 § 1 i § 2 Kodeksu pracy, to … zakwestionowane przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, ktory w okresie luty do lipiec 2007 r. prowadzil w ING Banku Slaskim S.A. w.w. postepowania wyjasniajace i kontrolne, nie zgadzajac sie z wpieranym mu – oraz mnie i sadom – przez Panstwa „automatyzmem” … „(…) przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie.”

 

Jak w przypadku spraw opisanych wyzej i rozpoznawanych przez Prokurature Rejonowa Katowice i Sad Okregowy w Katowicach, prokurator Robert Kucharski i sedzia Karina Skowron chronili w opisany wyzej sposob wizerunku Banku jako instytucji najwyzszego zaufania publicznego i Brunona Bartkiewicza jako – jak sam o sobie mowi – lubiacego ludzi, porzadnego czlowieka, tak podobna role w sprawie przed Sadem Okregowym w Warszawie pelni sedzia Bozena Rzewuska.

Sprawe z mojego powodztwa /sygn. akt XXI P 68/12/ rozpoznawala poczatkowo przewodniczaca Wydzialu XXI Pracy Sadu Okregowego w Warszawie Anna Michalik, ktora zapoznawszy sie z przedstawionymi przeze mnie faktami i argumentami wydala postanowienie o zwolnieniu mnie od kosztow sadowych

Niestety potem sprawe przekazano sedzi Bozenie Rzewuskiej.

Sedzia Bozena Rzewuska, to osobliwa, kontrowersyjna postac i sedzia.

Pozbawia mnie dostepu do akt sprawy, a ze sporzadzanych przez nia dokumentow oczywisty wniosek, ze nie wie, jak ma na imie i jak sie nazywa.

Ostatnio znowu mnie zaskoczyla, bo zamiast rozpoznawac sprawe co do jej meritum, w tym zbierac dowody, ujawnila, po niespelna dwoch latach, ze nie rozumie, czego dotyczy moj pozew. Poswiadczyla to w wezwaniu dla mnie do stawiennictwa w dniu 24 lutego 2014 r. oraz w protokole posiedzenia, ktore w tym dniu prowadzila podajac – Zalacznik 14: „Sygn. akt XXI P 68/12, PROTOKOL Z ROZPRAWY Dnia 24 lutego 2014 r. Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy w skladzie nastepujacym: Przewodniczacy: SSO Bozena Rzewuska (…) na posiedzeniu jawnym rozpoznal sprawe z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko ING Bank Slaski S.A. o odszkodowanie. Posiedzenie rozpoczeto o godzinie: 12:30 Po wywolaniu stawili sie: Powod osobiscie. W imieniu pozwanego stawila sie pelnomocnik r. pr. Krystyna Wegorz, ustanowiona w sprawie, pelnomocnictwo w aktach.

Powod popiera powodztwo. Pelnomocnik pozwanego wnosi o oddalenie powodztwa.

Sad postanowil informacyjnie przesluchac powoda na okolicznosc podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia. (…)”
Dowod
: Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy, sygn. akt XXI P 68/12, protokol posiedzenia w dniu 24

lutego 2014 r. – Zalacznik 14

 

Jeszcze sie kobicina nie „polapala”.

Jesli sedzia B. Rzewuska nie zrozumiala z mojego pozwu, jaka jest faktyczna podstawa dochodzonego przeze mnie roszczenia, to powinna skierowac do mnie wniosek w tej sprawie we … wrzesniu 2012 r., gdy zaczynala rozpoznawac sprawe, a nie … poltora roku pozniej.

Co warte podkreslenia, to ze przeciez przelozona sedzi Bozeny Rzewuskiej, przewodniczaca XXI Wydzialu Pracy Sadu Okregowego w Warszawie sedzia Anna Michalik, ktora pierwsza rozpoznawala moj pozew nie miala zadnych problemow ze zrozumieniem podstawy faktycznej mojego roszczenia, zwolnila mnie od kosztow postepowania i zarejestrowala sprawe.

 

Wskazac nalezy, ze ogromnie nie popisala sie – a raczej popisala calkowitym brakiem znajomosci prawa – podczas posiedzenia w dniu 24 lutego 2014 r. pelnomocnik ING Banku Slaskiego S.A. radca prawny Krystyna Weglorz. Ja bowiem zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Bozeny Rzewuskiej i z tego powodu takze wniosek o odroczenie rozprawy do rozpoznania wniosku o wylaczenie sedzi.

Pelnomocnik ING Banku Slaskiego S.A. Krystyna Weglorz ujawniajac absolutna ignorancje … zglosila sprzeciw dla mojego wniosku o odroczenie rozprawy. Poswiadczaja to zapisy Protokolu rozprawy, w ktorym na polecenie sedzi B. Rzewuskiej podano – Zalacznik 14: „Staje powod Zbigniew Kekus, pouczony w trybie art. 3 k.p.c.: Zlozylem dzisiaj wniosek o wylaczenie sedziego Bozeny Rzewuskiej mam kopie pisma, podalem przyczyny. Wnosze o odroczenie rozprawy i rozpoznanie tego wniosku. Podalem przyczyny inne, niz w poprzednim wniosku.

Pelnomocnik pozwanego oponuje przeciwko odroczeniu rozprawy wobec zlozenia wniosku o wylaczenie sedziego.

Sad postanowil:

 1. rozprawe odroczyc,

 2. nastepny termin wyznaczyc po rozpoznaniu wniosku o wylaczenie sedziego.”

Dowod: Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy, sygn. akt XXI P 68/12, protokol rozprawy w dniu 24 lutego

2014 r. – Zalacznik 14

 

Trudno o lepszy dowod skandalicznej ignorancji, hucpy pelnomocnika ING Banku Slaskiego S.A. radcy prawnego Krystyny Weglorz, naklaniania przez nia Sadu do – co zdaje sie byc u Panstwa w zwyczaju – razacego naruszenia prawa. Wskazac bowiem nalezy, ze:

 1. Artykul 50 § 3 Kodeksu postepowania cywilnego stanowi: „Az do rozstrzygniecia sprawy o wylaczenie sedzia moze spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki.”

 2. Artykul 51 Kodeksu postepowania cywilnego stanowi: „Sedzia powinien zawiadomic sad o zachodzacej podstawie swego wylaczenia i wstrzymac sie od udzialu w sprawie.”

 

Pelnomocnik ING Banku Slaskiego S.A., jednego z najwiekszych bankow w Polsce, chcial wymoc na Sadzie – co poswiadcza zapis Protokolu z rozprawy w dniu 24 lutego 2014 r. – razace naruszenie prawa.

Zenada.

Nie moglibyscie Panstwo, zarzad ING Banku Slaskiego S.A. zatrudnic w Departamencie Prawnym osoby, ktora godniej, by reprezentowala Panstwa interesy. Radca Krystyna Weglorz jest z cala pewnoscia pozyteczna, ale jej „profesjonalizmem” chwaly ING Bankowi Slaskiemu S.A., jednemu z najwiekszych bankow w Polsce, nie przynosi.

 

Szanowna Pani,

 

W sporzadzonej w dniu 29 wrzesnia 2009 r. przez wiceprezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Marlies van Elst i zastepce dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Anite Piecuch Ofercie pracy zaprezentowano zaakceptowane przeze mnie w tym dniu warunki pracy, na ktorych z dniem 2 listopada 2006 r. rozpoczalem prace w ING Banku Slaskim S.A. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug. – Zalacznik 15: „ING Bank Slaski Marlies van Elst Warszawa, 29 wrzesnia 2006 r. Pan Zbigniew Kekus Szanowny Panie W imieniu ING Banku Slaskiego S.A. niniejszym potwierdzam zamiar zatrudnienia Pana na stanowisku Dyrektora Banku – Pion Uslug nie pozniej niz 1 stycznia 2007 r. na nastepujacych warunkach:

 • Umowa o prace na czas nie okreslony z 3-miesiecznym okresem wypowiedzenia oraz umowa o zakazie konkurencji z 6 miesieczna klauzula konkurencyjna (z mozliwoscia jej wczesniejszego rozwiazania przez Bank)

 • Miesieczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci 35.000 zl

 • Pelny wymiar czasu pracy,

 • Premia na zasadach okreslonych w Regulaminie premiowania pracownikow ING Banku Slaskiego S.A. (obecnie maksymalna premia w wysokosci 40% rocznego wynagrodzenia zasadniczego przy wykonaniu zadan na poziomie 120 pkt),

 • Opieka medyczna w Medicover na zasadach obowiazujacych w Banku (doplata do karty rodzinnej dokonywana przez Pracownika – rekompensowana przez Pracodawce dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego)

Samochod do wyboru z nastepujacej listy z rata leasingowa w przedziale 2269-2302PLN.:

Nissan Primera 1,9

Opel Vectra 1.9

Ford Modeno 2.0

Toyota Avensis 2.0

 • Telefon komorkowy z limitem 400 PLN miesiecznie,

 • Udzial w programie opcji,

 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe Nationale-Nederlanden z funduszem kapitalowym .

Oferta wazna jest do 15 pazdziernika 2006 r.

Z powazaniem, Yours Faithfully Marlies van Elst, Zastepca Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Anita Piecuch

Dowod: ING Bank Slaski S.A. Oferta pracy z dnia 29 wrzesnia 2006 r. – Zalacznik 15

 

Pracy na warunkach jak w w.w. Ofercie z dnia 29.09.2006 r. pozbawil mnie odpowiedzialny za zarzadzanie zasobami ludzkimi w ING Banku Slaskim S.A. Brunon Bartkiewicz w trzecim dniu po jej przeze mnie rozpoczeciu, planujac wyrzucenie mnie jeszcze zanim rozpoczalem prace, czego dowodem tresc odpowiedzi z dnia 27.02.2012 r. /sygn. akt XXI P 68/12/ radcy prawnego Krystyny Weglorz na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o wyplate odszkodowania – patrz: str. 15 oraz Zalacznik 11.

A jednak to osoby reprezentujace ING Bank Slaski S.A. wobec mnie i sadu mnie zarzucaja, ze … z mojej winy utracily zaufanie do mnie, i tak:

 1. w pismie do mnie z dnia 7 grudnia 2007 r. wiceprezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Marlies van Elst podala – Zalacznik 2:Pana dzialania sa niezgodne z istniejaca w Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, ktore nie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym. Zarowno zarzuty naruszenia prawa karnego, czego konsekwencja sa prowadzone przeciwko Panu postepowania karne, jak i nieujawnienie swojej sytuacji prawnej w procesie rekrutacjispowodowaly utrate naszego zaufania.

 2. w odpowiedzi z dnia 27.02.2012 r. na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. radca prawny Krystyna Weglorz wyjasnila Sadowi Okregowemu w Warszawie – Zalacznik 11: Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie. Okolicznosci tespowodowaly utrate zaufania pozwanego(…).

 

Zarzuty i postepowanie – jedno prowadzone w listopadzie 2006 r. przeciwko mnie, a nie „postepowania”, jak podala M. van Elst – nie przesadzaly o mojej winie.

Radca Krystyna Weglorz podala z kolei wielce enigmatycznie „jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda (…)”, nie wyjasniajac, jakie to dzialania „ujawniono”, ktore spowodowaly tak wielka utrate zaufania do mnie odpowiedzialnego za zarzadzanie zasobami ludzkimi w ING Banku Slaskim S.A. Brunona Bartkiewicza, ze mnie postanowil wyrzucic z pracy.

Postanowil, jak wynika z zacytowanej wyzej odpowiedzi radcy K. Weglorz z dnia 27.02.2012 r. na moj pozew, jeszcze zanim ja w dniu 2 listopada 2006 r. stawilem sie po raz pierwszy w pracy i dlatego, ze tak postanowil, nie zawarl ze mna tego dnia umowy o prace razaco naruszajac w ten sposob prawo okreslone w art. 29 § 1 i § 2 ustawy Kodeks pracy.

 

Wyrzucajac mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy w opisanych wyzej okolicznosciach, tj. bezprawnie i bezzasadnie, albowiem ja do dnia 6.11.2006 r. nie naruszylem w najmniejszym chocby stopniu zadnej normy prawnej, a zatem i wewnetrznych regulacji Banku, tj. polityki Compliance i zasad rekrutacji: „ktore nie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.”, odpowiedzialny w zarzadzie ING Banku Slaskiego S.A. za zarzadzanie zasobami ludzkimi Brunon Bartkiewicz, ktory sam w dniu 2 listopada 2006 r. razaco, a przede wszystkim swiadomie i celowo w bardzo powaznym stopniu naruszyl prawo pracy okreslone w art. 29 § 1 i § 2 ustawy Kodeks pracy pozbawil mnie nie tylko pracy na wyzej wymienionych warunkach.

Przede wszystkim skompromitowal mnie, rujnujac mi bardzo dobra wczesniej, budowana przeze mnie przez … 24 lata opinie na rynku pracy. Gdyby nie byla bardzo dobra, gdyby nie referencje zebrane przez Partnera Zarzadzajacego firmy Central Selection, ktorej ING Bank Slaski S.A. powierzyl realizacje projektu rekrutacji kandydata na stanowisko dyrektora Pionu Uslug, to mnie nie zakwalifikowano by nawet do grona kandydatow na to stanowisko.

A ja wygralem przeciez rywalizacje.

Wyrzucajac mnie z pracy, a z tym niszczac mi opinie na rynku pracy, zarzad ING Banku Slaskiego S.A. zrujnowal mi kariere zawodowa i zycie.

Wyrzucenie mnie z pracy nie pozostalo bez wplywu na moja rodzine.

Bylo dramatem dla moich dzieci, dla mojej matki oraz dla mojej wtedy w ciazy partnerki. Nie pozostalo bez wplywu na moje zdrowie.

Po tym, gdy mi w dniu 6 listopada 2006 r. jeden z moich podwladnych w ING Banku Slaskim wreczyl podstawowe narzedzia pracy, zeby mi je pol godziny potem odebrac z polecenia jego przelozonych, bo mnie zwolniono ze swiadczenia pracy i nakazano opuscic siedzibe Banku oraz po tym, gdy zobaczylem jaka byla reakcja mojej matki i moich dzieci na przekazana im przeze mnie informacje o wyrzuceniu mnie z pracy rozchorowalem sie. Chorowalem przez kilka miesiecy. Opieke nade mna sprawowal miedzy innymi Ordynator Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika w Krakowie doktor nauk medycznych specjalista chirurg ortopeda traumatolog, ktory w zaswiadczeniu sporzadzonym w dniu 5 marca 2007 r. podal, ze przyczyna mojej choroby mogl byc stres – Zalacznik 16: „5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii Zaswiadczenie lekarskie Zbigniew Kekus wiek 48 Rozpoznanie: Dyskopatia C5/C6 z /tresc nieczytelna – ZKE/ zespolem bolowym. Chory leczony od grudnia 2006 r. W leczeniu stosowano farmakoterapie, zakwalifikowany na rehabilitacje (oczekuje), leczenie utrudnia przewlekly stres – wzmozenie napiecia m. przykregoslupowych, bole glowy. Dolegliwosci moga byc spowodowane stresem. Krakow, dnia 5.03.2007 Dr n. med. /imie i nazwisko – ZKE/ specjalista chirurg ortopeda traumatolog.”
Dowod: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii, zaswiadczenie z

dnia 5 marca 2007 r.– Zalacznik 16

 

Panstwo, zarzad ING Banku Slaskiego S.A., w tym byly prezes zarzadu, a obecnie wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Banku Brunon Bartkiewicz korzystacie w opisany wyzej sposob z ochrony przedstawicieli instytucji wymiaru sprawiedliwosci, w tym stosujac zaprezentowane wyzej metody.

Wylacznie ja i moja rodzina ponosimy wciaz koszty braku w 2006 roku profesjonalizmu, hucpy i wrogosci okazanej mi przez zarzad ING Banku Slaskiego S.A., w tym przez jego wtedy prezesa Brunona Bartkiewicza, ktorzy mnie wyrzucili z pracy w dniu 6.11.2006 r. wyjasniajac mi, ze to z powodu polityki Compliance i zasad rekrutacji Banku, „ktore nie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.”

 

Pragne zatem poinformowac, ze mozecie byly prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., a obecnie wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Banku Brunon Bartkiewicz, radca prawny Krystyna Weglorz i dyrektor Zbigniew Hojka powtarzac jak mantre w celu ochrony wizerunku ING Banku Slaskiego S.A. oraz interesu Brunona Bartkiewicza, ze:

 1. Pana dzialania sa niezgodne z istniejaca w Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, ktore nie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.

Dowod: ING Bank Slaski S.A., pismo Wiceprezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego Marlies van Elst z dnia 7

grudnia 2006r. – Zalacznik 2

 1. Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o pracena warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.

Dowod: ING Bank Slaski S.A., sygn. DZZL/173/2007/AA, pismo dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Zbigniewa Hojka z dnia 15.02.2007r. – Zalacznik 4:

 1. Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r.przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie.

Dowod: Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy, sygn. IX P 126/09, odpowiedz z dnia 10 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew – Zalacznik 10

 

Powinniscie tylko Panstwo zdecydowac, ktory ostatecznie wybieracie „wariant”, tj. czy:

 1. do zawarcia umowy doszlo w dniu 29 wrzesnia 2006 r. na warunkach okreslonych w … nigdy mi nie wreczonym liscie intencyjnym

 2. w dniu 2 listopada 2006 r. nastapilo nawiazanie umowy.

 

Dla ulatwienia dodam, ze kazdy z „wariantow” jest nieprawdziwy, bo sprzeczny z prawem i z tej przyczyny „mantra” – znaczy, w tym przypadku … wymowka – w ktorej by nie zostala wybrana wersji bedzie li tylko zaklinaniem rzeczywistosci. Albowiem:

 1. zarzad ING Banku Slaskiego S.A. nie posiadal ani w dniu 6 listopada 2006 r., gdy mnie wyrzucano z pracy, ani potem, ani … nigdy nie zdobedzie dowodu poswiadczajacego, ze ja do dnia 6.11.2006 r. wlacznie, w najmniejszym chocby stopniu naruszylem – w przeciwienstwie do Brunona Bartkiewicza – jakakolwiek norme prawna. Takiego dowodu, po prostu, nie bylo, nie ma i nie bedzie,

 2. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie poswiadczyl dwoma prowadzonymi w ING Banku Slaskim S.A. w okresie luty 2007 r. do lipiec 2007 r. postepowaniami, tj.:

  1. wyjasniajacym,

  2. kontrolnym

oraz towarzyszacymi im dokumentami, ze:

  1. zarzad ING Banku Slaskiego S.A, w tym, odpowiedzialny w nim za zarzadzanie zasobami ludzkimi prezes Brunon Bartkiewicz, razaco naruszyli prawo okreslone w art. 29 § 1 i § 2 ustawy Kodeks pracy, niedopelniajac obowiazku:

   1. zawarcia ze mna umowy o prace /art. 29 § 1 Kodeksu pracy/, lub

   2. jesli umowa nie zostala zawarta z zachowaniem formy pisemnej … najpozniej w dniu rozpoczecia przeze mnie pracy potwierdzenia mi na pismie ustalen co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunkow /art. 29 § 2 Kodeksu pracy/.

  2. nie zawierajac ze mna umowy o prace, a potem odmawiajac mi sporzadzenia na pismie i doreczenia wyjasnienia, dlaczego jej ze mna nie zawarl, co skutkowalo w.w. postepowaniami prowadzonymi przez ZUS Oddzial w Krakowie, prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz popelnil przestepstwo z art. 218 § 1 k.k.: „Kto, wykonujac czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, zlosliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikajace ze stosunku pracy lub ubezpieczenia spolecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

 1. radca prawny Krystyna Weglorz poswiadczyla, poswiadczyla w odpowiedzi z dnia 27.02.2012 r., sygn. XXI P 68/12 na moj pozew o odszkodowanie stan faktyczny, tj. ze w sposob zaplanowany do zawarcia umowy nie doszlo – Zalacznik 11: Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.

 

Zachowanie prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunona Bartkiewicza w okresie od dnia 2 listopada 2006 r. do lipca 2007 r., gdy ZUS zakonczyl w.w. postepowanie kontrolne, wyczerpuje wszystkie znamiona czynu okreslonego w art. 218 § 1 k.k., bo jako odpowiedzialny za zarzadzanie zasobami ludzkimi:

 1. naruszyl w dniu 2 listopada 2006 r. prawo okreslone w art. 29 § 1 i § 2 Kodeksu pracy,

 2. uporczywie oraz zlosliwie odmawial mi potem sporzadzenia na potrzebe ustalenia przez ZUS mojego prawa do zasilku chorobowego, wyjasnienia na pismie, dlaczego nie zawarl ze mna umowy o prace. Co skutkowalo w.w. prowadzonymi przez ZUS postepowaniami oraz zmuszeniem mnie do oczekiwania do polowy lipca 2007 r. na wyplacenie mi zasilku naleznego mi za okres od 8 lutego 2007 r. do 4 marca 2007 r.

 

Brunon Bartkiewicz mowi o sobie dla „Gazety Wyborczej:

 

Sam Bartkiewicz zapytany o cechy dobrego szefa wymienia dwie: –

Musi lubic ludzi i byc porzadnym czlowiekiem.”

Zrodlo: Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi” ; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23 – Zalacznik 9

 

 

Mark Twain powiedzial z kolei:

Badzmy wdzieczni idiotom,

gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiagnela by sukcesu.”
Mark Twain

 

Pani oraz Adresatom kopii niniejszego pisma pozostawiam do oceny, czy zachowujac sie w opisany wyzej sposob Brunon Bartkiewicz rzeczywiscie lubi ludzi i czy jest porzadnym czlowiekiem, czy tez ma – po prostu – zawyzona samoocene.

Ja uwazam, ze okazal sie uzytecznym dla ferajny idiota – „idiota”: «potocznie: glupiec, balwan»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 271. Wbrew bowiem z cala pewnoscia slusznym pouczeniom, jak to, ze:

 

Nie wolno byc po stronie zarazy”

Albert Camus

 

w konflikcie ze mna tumanow msciwych wymienionych na str. 3 niniejszego pisma, ktorzy postanowili mnie uczynic przestepca oraz tumanow, takich po prostu, tepakow, ktorzy wspolnym wysilkiem pieciorga – wymienionych na str. 4 niniejszego pisma – sporzadzili akt oskarzenia, ktorym o sprawstwo przestepstw popelnionych za posrednictwem stron internetowych, oskarzyli mnie, mylac sie ogromnie z powodu niedopelnienia obowiazkow, na podstawie li tylko wydrukow z tych stron, wybral interes moich przeciwnikow zawodowych nieudacznikow i moralnych miernot.

Nie dlatego go oczywiscie z tego powodu uwazam za idiote wedlug podanej wyzej definicji tego okreslenia, ze wyrzucajac mnie z pracy w ochronie interesu „zarazy” skazal mnie i moja rodzine na niebyt. W ten sposob zaprezentowal mi sie jedynie jako swinia: „swinia”«o czlowieku postepujacym nieetycznie, nieprzyzwoicie»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1013.

Zrobil natomiast z siebie Brunon Bartkiewicz idiote, bo kierujac jednym z najwiekszych bankow w Polsce, zatrudniajac 7 tys. pracownikow, w pragnieniu wyswiadczenia przyslugi „zarazie”, narazil nie tylko swoj, prezesa zarzadu, ale przede wszystkim ING Banku Slaskiego S.A. wizerunek instytucji najwyzszego zaufania publicznego, nie tylko oczywiscie, razaco, ale i – co wreszcie, w 2012 roku poswiadczyla radca prawny Krystyna Weglorz; patrz: str. 19 – w pelni swiadomie naruszajac prawo okreslone w art. 29 § 1 i § 2 Kodeksu pracy.

Nie musze chyba Pani wyjasniac, ze gdyby mnie odpowiedzialny od co najmniej lipca 2006 r. w zarzadzie ING Banku Slaskiego S.A. za zarzadzanie zasobami ludzkimi prezes zarzadu Brunon Bartkiewicz nie wyrzucil w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy, tj. gdyby nie chcial zrobic przyjemnosci „zarazie”, nie doszlo by do wszystkich nastepnych potem, przez kolejne lata zdarzen, w tym miedzy innymi:

 1. ja najpewniej nie rozchorowalbym sie nastepnego dnia – jakkolwiek moja choroba od dnia 7 listopada 2006 r. dla stosunku pracy pomiedzy ING Bankiem Slaskim S.A. i mna jest bez znaczenia, bo mnie wyrzucono z pracy w dniu 6 listopada 2006 r., uprzednio odebrawszy chwile wczesniej wreczone narzedzia pracy, poinformowawszy – w tym takze Porozumieniem o rozwiazaniu umowy o prace” z dnia 6 listopada 2006r. o zwolnieniu ze swiadczenia pracy – oraz nakazujac natychmiast opuscic siedzibe Banku,

 2. ZUS Oddzial w Krakowie nie prowadzilby w ING Banku Slaskim S.A. postepowan wyjasniajacego i kontrolnego, .,

 3. ja nie prowadzilbym w listopadzie 2011 r. protestu przed siedziba Biura Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., a pracownik Banku nie kopal by mnie spiacego, czyli jak to opisala zyczliwa Panstwu prokurator Edyta Lukiewicz – patrz: str. 14: „Jak wynika z przekazanego zapisu monitoringu /imie i nazwisko – ZKE/ nie naruszyl w zaden sposob nietykalnosci cielesnej Zbigniewa Kekusia, a jedynie dotknal lewa noga buta lezacego mezczyzny.

 4. Pani nie musialaby oklamywac w listopadzie 2011 r. Policji i Pogotowia Ratunkowego celem umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym – patrz: str. 15,

 5. pracownicy Banku, dyrektor Zbigniew Hojka i radca prawny Krystyna Weglorz nie tworzyliby roznych, w tym calkowicie sie wykluczajacych i kompromitujacych Bank „wariantow” wyjasnien dla mnie i sadow, z jaka data i w jaki sposob umowa ze mna o prace „sie zawarla”, albo „sie nawiazala”. ZUS poswiadczyl, ze ona ani „sie nie zawarla”, ani „sie nie nawiazala” – patrz: Tabela 1, str. 16,

 6. radca Krystyna Weglorz nie musialaby wyjasniac, ze na podstawie warunkow pracy przedstawionych w Ofercie pracy z dnia 29 wrzesnia 2009 r. /Zalacznik 15/ tj. „zawarla sie umowa o prace” i „nie zawarla sie umowa o zakazie konkurencji” – patrz: str. 20,

 7. itp. itd.

 

Ufam, ze Adresat kopii niniejszego pisma, byly prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., obecnie zarzadzajacy w Grupie ING biznesem ING Direct w Anglii, we Francji, w Hiszpanii i we Wloszech, a zarazem wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz nie ma mi za zle, ze nazywam go idiota w podanym tego slowa wyzej znaczeniu. Jak przeciez wiadomo:

 

Feedback is a gift”«informacja zwrotna jest podarunkiem»

 

Mam nadzieje, ze w li tylko taki sposob Brunon Bartkiewicz potraktuje okreslenie, ktore doskonale recenzuje jego zachowanie wobec mnie w okresie od 2 listopada 2006 r. do lipca 2007 r., gdy ZUS zakonczyl prowadzone w ING Banku Slaskim S.A. z jego winy postepowanie kontrolne. Nie wiadomo, co jeszcze przed Brunonem Bartkiewiczem, a zdobyte dzieki mnie doswiadczenie, poswiadczajace ze nigdy:

 

Nie wolno byc po stronie zarazy”

Albert Camus

moze sie dla niego okazac nie do przecenienia.

 

Szanowna Pani,

 

Rola rodzica jest dobrze wychowac dzieci oraz zapewnic im warunki do godnego zycia.

Jesli chodzi o wychowanie moich dzieci, nie mam sobie nic do zarzucenia. Mysle, ze wychowalem ich lepiej niz swoje dzieci niejeden wychowuje na swoim przykladzie nieslusznie uchodzacy za nieskazitelny charakter autorytet moralny.

Mam natomiast ogromny problem z zapewnieniem moim dzieciom warunkow do godnego zycia.

Synowie, ktorym kiedys pokrywalem koszty nauki w prywatnej szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, a wszystkie wakacje i ferie spedzali ze mna za granica, juz chyba zapomnieli, na czym polegaja wakacje i ferie.

Od lat nie place na nich, zasadzonych przez sad alimentow – wobec jednego z synow ciazy jeszcze na mnie obowiazek alimentacyjny.

Na kilkuletnia corke, ktora urodzila sie niedlugo po tym, gdy mnie zarzad ING Banku Slaskiego S.A. wyrzucil z pracy w listopadzie 2006 r. takze od lat nie place alimentow.

Nie moze byc inaczej, skoro sam chodze w potarganych spodniach i takich samych butach.

Jestem zadluzony na kwote ponad – jesli liczyc z odsetkami – 250.000,00 zl.

 

Tymczasem moje straty spowodowane utrata li tylko podstawowego wynagrodzenia, ktorego pozbawil mnie zarzad ING Banku Slaskiego S.A. wyrzucajac mnie w opisanych wyzej okolicznosciach – czyli bezpodstawnie i bezprawnie – z pracy w listopadzie 2006 r., siegaja kwoty 3.000.000,00 mln zl netto.

W tym czasie Brunon Bartkiewicz, ktory w opisany w niniejszym pismie sposob wypelnial w 2006 roku obowiazki prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. odpowiedzialnego za zarzadzanie zasobami ludzkimi, tj. m.in. sam w dniu 2 listopada 2006 r. razaco i swiadomie naruszywszy prawo pracy okreslone w art. 29 § 1 i § 2 ustawy Kodeks pracy, bezpodstawnie, bezprawnie, bezwzglednie i bez skrupulow wyrzucil mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r. z powodu rzekomego przeze mnie naruszenia prawa, zarobil najpewniej ponad 20.000.000,00 /slownie: dwadziescia milionow/ zl – „(…) w ubieglym roku zarobil ponad 3 mln zl (…) Od stycznia wchodzi do miedzynarodowej ligi. Polakow, ktorzy w niej graja mozna policzyc na palcach jednej reki.” – Zrodlo: Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi”; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23 – Zalacznik 9

W dostatku oplywa i w bogactwie oplywa jego rodzina Brunon Bartkiewicz, ktory jako prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. sam razaco naruszywszy prawo wniwecz obrocil moje lata nauki, a potem uczciwej, rzetelnej pracy, skutkujacej zatrudnieniem mnie w … centrali ING Banku Slaskiego S.A. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, usprawiedliwiajac te decyzje rzekomym naruszeniem przeze mnie prawa.

 

Gdy od lat staram sie odzyskac za posrednictwem instytucji wymiaru sprawiedliwosci … demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej, czego mnie pozbawil zarzad ING Banku Slaskiego S.A. z jego prezesem w 2006 r. Brunonem Bartkiewiczem, za kazdym razem dowiaduje sie od Panstwa, oraz dowiaduja sie instytucje, do ktorych kieruje moje wnioski, pozwy, ze – jak w odpowiedzi z dnia 10 lutego 2012 r., sygn. IX P 126/09 – Zalacznik 10: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie. Okazalo sie, iz umowa ta nie mogla byc kontynuowana, w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.”

I … konsekwentnie nie wyjasniacie Panstwo, co tez to ujawniliscie, tj. ktora ja w najmniejszym chocby stopniu naruszylem przed dniem 6 listopada 2006 r. norme, ze mnie – i mojej rodzinie – postanowil zarzad jednego z najwiekszych Bankow w Polsce, z jego prezesem Brunonem Bartkiewiczem w roli glownej, zniszczyc zycie.

Korzystacie Panstwo przy tym z zyczliwosci okazywanej Wam przez prokuratorow i sedziow.

Zachowujaca sie w opisany na str. 21 sposob, tj. organizujaca w lutym 2014 r. – po prawie dwoch latach rozpoznawania przez nia sprawy z mojego powodztwa przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o odszkodowanie, posiedzenie w celu: Zalacznik 14: „Sad postanowil informacyjnie przesluchac powoda na okolicznosc podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia.”, tj. powodujaca „na sile” korzystna dla Banku przewloke postepowania, sedzia Sadu Okregowego w Warszawie Bozena Rzewuska takze nie daje rekojmi sprawiedliwosci, bezstronnosci i uczciwosci. Wrecz przeciwnie. W zwiazku z powyzszym podjalem decyzje o prowadzeniu od dnia 3 czerwca br. protestu, jak w pkt. V str. 2 niniejszego pisma.

Po moich z Panstwem, w tym z Pania, doswiadczeniach w zwiazku z moimi poprzednimi, opisanymi wyzej protestami, mam do Pani goraca prosbe …

Niech Pani, uprzejmie prosze:

 1. pouczy swoich podwladnych, zeby mnie nie budzili kopaniem mnie, gdyby moj protest sie przedluzal – patrz: str. 14 niniejszego pisma,

 2. nie oklamuje – celem ponownego umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym; patrz: str. 15 niniejszego pisma – Pogotowia Ratunkowego i Policji, ze ja poinformowalem Pania, ze zamierzam dokonac samospalenia.

 

Poniewaz to Panstwo, zarzad ING Banku Slaskiego S.A. mnie obciazacie od grudnia 2006 r. wina za utrate Panstwa do mnie zaufania – patrz: str. 22 – a w istocie to ja mam powody, zeby Panstwu nie ufac informuje, ze kopie niniejszego pisma dostarcze m.in. Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa I insp. Slawomirowi Piekutowi oraz dyrektorowi Szpitala „Nowowiejskiego” Andrzejowi Mazurowi, na wypadek, gdyby mnie tam Pani znowu umiescila. Niech wie, dlaczego.

Kopie niniejszego pisma dorecze takze Pracownikom Oddzialow w Krakowie ING Banku Slaskiego S.A. Niech wiedza, co soba prezentuja czlonkowie najwyzszego kierownictwa Banku i dzieki komu oraz czemu – tj. jakim „zabiegom” stosowanym na ich uzytek przez prokuratorow i sedziow – uchodzic moga za autorytety moralne, profesjonalistow kierujacych instytucja najwyzszego zaufania publicznego.

Gdyby wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., Adresat kopii niniejszego pisma, w 2006 roku prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz widzial jakies rozwiazanie dla moich i mojej rodziny spowodowanych przez niego problemow, tj. gdyby mi chcial udowodnic, ze nie jest li tylko skutkiem jego zawyzonej samooceny opinia o sobie:

 

Sam Bartkiewicz zapytany o cechy dobrego szefa wymienia dwie: –

Musi lubic ludzi i byc porzadnym czlowiekiem.”

Zrodlo: Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi” ; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23 – Zalacznik 9

 

moge sie z nim spotkac.

Chocby po to, zeby mu opowiedziec, co czuje ojciec, ktory przez niego nie ma pieniedzy na lekarstwa dla swoich dzieci, bo mu idiota – definicja powyzej – postanowil zakonczyc kariere zawodowa, zeby sie przypodobac ferajnie, grupie tumanow msciwych i tumanow bezmyslnych, czyli trzodce … autorytetow moralnych o nieskazitelnych charakterach, ktorych ubraniami roboczymi sa prokuratorskie i sedziowskie togi, z prof. dr hab. Andrzejem Zollem i jego malzonka, adw. Wieslawa Zoll.

 

Uprzejmie informuje, ze jesli w zwiazku z protestem, ktory zamierzam prowadzic zostane umieszczony w szpitalu, w tym ewentualnie psychiatrycznym, tam takze bede go kontynuowal oraz ze pomny moich opisanych w niniejszym pismie doswiadczen z Brunonem Bartkiewiczem, gdy byl prezesem zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. oraz z Pania, a takze z chroniacymi interesu Brunona Bartkiewicza i wizerunku ING Banku Slaskiego S.A. prokuratorami i sedziami, przed wyjazdem do Warszawy w dniu 3 czerwca 2014 r. pozegnam sie z rodzina.

Wnosze i informuje jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. ING Bank Slaski S.A., „Porozumienie o rozwiazaniu umowy o prace” z dnia 6 listopada 2006r.,

 2. ING Bank Slaski S.A., pismo Wiceprezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego Marlies van Elst z dnia 7 grudnia 2006r.

 3. ING Bank Slaski S.A. „Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia” z dnia 5 lutego 2007r.

 4. ING Bank Slaski S.A., sygn. DZZL/173/2007/AA, pismo dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Zbigniewa Hojka z dnia 15.02.2007r.

 5. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Oddzial w Krakowie – Inspektorat Krakow-Krowodrza, Zz-o18i01-6020 K 462 /P/ 2007, pismo z dnia 23 lutego 2007 r.

 6. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie ul. Zakopianska 62, znak sprawy: o18/0958/22/2007, wezwanie dla Z. Kekus z dnia 16.05.2007r.

 7. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Oddzial 180100 przekaz pocztowy

 8. Prokuratura Rejonowa Katowice Polnoc w Katowicach, sygn. akt:2 Ds. 266/10, postanowienie prokuratora Roberta Kucharskiego z dnia 31 marca 2010 r.

 9. Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi”, „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23

 10. Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy, sygn. IX P 126/09, odpowiedz z dnia 10 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew

 11. Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, sygn. akt IX P XXI 68/12, odpowiedz z dnia 27 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew o odszkodowanie

 12. Sad Okregowy w Katowicach, sygn. akt IX P 126/09, Wyrok z dnia 26 marca 2012 r.

 13. Samodzielny Wojewodzki Zespol Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, „Profil Skal Podstawowych – MMPI2” , wyniki badan Z. Kekusia

 14. Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy, sygn. akt XXI P 68/12, protokol posiedzenia w dniu 24 lutego 2014 r.

 15. ING Bank Slaski S.A. Oferta pracy z dnia 29 wrzesnia 2006 r.

 16. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii, zaswiadczenie z dnia 5 marca 2007 r.–

1 „Butny”: «zbyt pewny siebie, hardy, zarozumialy, zadufany, bezczelny» – Slownik Wyrazow Bliskoznacznych, Wydawnictwo „GREG”, Krakow 2004

2 „Arogancja”: «zbytnia pewnosc siebie polaczona z lekcewazeniem innych; buta, zuchwalstwo»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 23

3 „Tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051

 

Les exercices « jelping » sont vus comme des exercices faciles etales sur votre penis et cialis pa internet ne manifestent aucun effet indesirable sur votre vie vente viagra en france sexuelle.
Ils ne veulent surtout pas decevoir ce public qui donne momentanement du « viagra acheter en ligne relief viagra cialis acheter » a leur vie.
En derniere analyse, propecia pharmacie l’envieux est un faineant et un cialis prix pharmacie lache.

Le Canard enchaine, dans son edition du 4 mai 2011, revelait comment les labos “generiqueurs” inondaient de boites gratuites les pharmacies, pour les fideliser. A ces elements, s’ajoutent les facteurs de risque de dysfonction erectile pre-existants a l’intervention medicale, qu’il achat viagra pharmacie ligne viagra achat en pharmacie ne faut pas negliger [15, 16]. Par exemple, le Viagra et le Levitra agissent apres 30 minutes environ. Les conducteurs de vehicules et les utilisateurs de machines doivent etre avertis des risques inherents a VIAGRA (vertiges, troubles de l’equilible). Le systeme de desintoxication naturelle de votre corps ne fonctionne pas correctement si vous ne consommez pas assez de l’eau. Dommage car, aujourd’hui, des psychotherapies individuelles ou des groupes de parole permettent de sortir de la dependance. La perte de vente cialis en france dapoxetine prix cheveux n’a rien a voir avec la puissance. par exemple le diabete, la sclerose en plaques Troubles du cerveau:
Une equipe bresilienne (1315) a evalue la cialis commander ou acheter du viagra france longueur penienne apres prostatectomie radicale.
Les femmes risquent de souffrir d’osteoporose ou decalcification a cause des desequilibres hormonaux par lesquels elles passent entre acheter prigily la quarantaine et la soixantaine, mais d’autres facteurs peuvent aussi affecter l’activite sexuelle de la femme et cette derniere a toujours su renforcer sa vigueur et booster priligy prix a paris sa libido.
In questo caso, l’uomo propecia vendita on line e un partner esperto sessuale.
La spirale al rame, con forma variabile a T, ad ombrello e a collanina oppure la spirale al levonorgesterl, un progestinico, fatta a T e contenente nel suo stelo l’ormone vendita viagra in francia precio cialis 10 mg farmacia che viene gradualmente liberato all’interno della cavita uterina.
Uno studio clinico che acquistare viagra pfizer riguarda l’Uprima ha provato che levitra farmacia precio piu del 60 per cento dei pazienti ha avuto una erezione di lunga durata dopo l’assunzione di Uprima.
Se ci si concentra solo sulla vetta da raggiungere, non acquisto viagra cialis si assaporano prezzo priligy in farmacia le delizie della salita.
Una ricerca effettuata dall’universita americana Cornell ha esaminato la soddisfazione di circa 600 acquistare propecia on line coppie sotto i 45 anni legate stabilmente (sposate o conviventi), alle quali e comprare propecia on line stato chiesto di giudicare la loro vita insieme.
Da sempre gli scienziati hanno farmacie online italiane cercato viagra generico costo una soluzione per problemi tabu come l’impotenza ed alla fine trovarono la loro risposta in un farmaco pensato per il trattamento di alcuni disturbi viagra prezzo farmacia cardiaci:
Par la disfunzione comprar priligy en farmacia kamagra prezzo erettile, alcune acquistare viagra generico italia domande di la base da tarif al tuo medico includono:
C’est ce acheter cialis securite cialis france que l’on appelle le principe de libre administration des collectivites, garanti par achat de cialis au canada l’article 72 de la constitution francaise.
Uno studio presentato alla conferenza internazionale dell’american thoracic society di san diego ha mostrato come una dieta ricca di pesce, banane, pompelmi e formaggio migliori lo stato di salute delle persone colpite dalla grave malattia respiratoria, che nel nostro paese interessa oltre acquisto viagra generico online il 6% della popolazione e piu del 50 % vendita viagra cialis dei maschi fumatori di eta superiore ai 60 anni e che rappresenta la quarta comprare kamagra online causa di morte.
Elle est acheter cialis pas cher devenue la drogue tadalafil prix la acheter du cialis suisse plus populaire qui permet le dysfonctionnement potentiel.
Cialis once a day e un farmaco dedicato a tutti coloro che hanno superato la maggiore come acquistare cialis senza ricetta eta e che soffrono di problematiche legate kamagra generico online acquistare il viagra online all’impotenza in modo persistente.
En outre, achat viagra en ligne en france kamagra pas cher la nicotine provoque la contraction des priligy 60mg vaisseaux sanguins.
Questa descrizione contiene informazioni importanti quali levitra 10 mg gli effetti, propecia on line effetti collaterali e venta viagra farmacias sin receta la corretta assunzione del prodotto.
Je ne connais pas les statistiques acheter viagra mexique exactes, mais je achat viagra pfizer sais tres bien que la majorite d’entre nous l’a deja fait acheter cialis pharmacie ligne :
Compra online senza prescrizione medica e una viagra vendita ricetta medica grande viagra naturale farmacia senza ricetta viagra generico dove comprare opportunita per molti uomini.
Autrement dit, les femmes levitra medicament recourent moins que les hommes achat cialis avis au site securise vente cialis reseau par defaut.
La sessualita cialis soft tabs nella seconda meta della vita poi, aiuta a ritrovare la voglia di vivere e condividere, di amare in maniera piu pura, esperta e consapevole, libero cialis si puo acquistare in farmacia da condizionamenti sociali e comprare kamagra generico familiari.
Ses doigts viagra prix pharmacie ou sa langue ne peut comparatif vente viagra pas remplacer l’effet des contractions et des pressions musculaires qui leur deviennent necessaires pour atteindre la decharge orgastique.
L’abilite de la longue duree a satisfaire les prix viagra pharmacie desirs nombreux de votre amante obtenue avec generique viagra soft ou acheter du viagra montpellier contribuera, sans doute, a votre succes parmi les femmes.
Poiche invece, l’acido nervonico galenico viene vendita on line di cialis preparato da zero, partendo da materie prime pure, il farmacista puo preparare un medicamento adatto comprare cialis on line alla singola persona.
La ricerca e’ stata condotta su prezzo cialis originale farmacia 37 uomini fra i 35 e i cialis 5 mg precio en colombia 40 anni per i quali erano particolarmente difficile affrontare le procedure legare alle cure anti-infertilita’.