29.05.2014 Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I ins. Sławomira Piekuta o możliwym wydaniu przez prezesa zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Małgorzatę Kołakowską w dniu 3 czerwca 2014 r. nakazu Policji doprowadzenia

Krakow, dnia 29 maja 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

insp. Slawomir Piekut

Komendant Rejonowy Policji

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Wilcza 21

00-544 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Malgorzata Kolakowska, Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 2. Brunon Bartkiewicz Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 3. Pracownicy Oddzialow ING Banku Slaskiego S.A. w Krakowie – ul. Balicka 14 a, Al. Bora Komorowskiego 37, ul. Grota Roweckiego 6, ul. Kalwaryjska 7, ul. Kamienskiego 11 (Galeria Handlowa Bonarka), ul. Krowoderskich Zuchow 2, ul. Krolewska 57, ul. Medweckiego 2, ul. Pawia 5 (Centrum Handlowe Galeria Krakowska), ul. Pilotow 6, Al. Pokoju 78, Al. Powstania Warszawskiego 12, ul. sw. Tomasza 20, Os. Teatralne 12, ul. Teligi 24, ul. Zwierzyniecka 29

 4. Panstwo: Miroslaw Boda Wiceprezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., Joanna Erdmann Wiceprezes Zarzadu, Justyna Kesler Wiceprezes Zarzadu, Oscar Swan Wiceprezes Zarzadu, Ignacjo Julia Vilar Wiceprezes Zarzadu; Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 5. Panstwo: Anna Fornalczyk Przewodniczaca RN, Wojciech Popiolek Sekretarz RN, Roland Boekhout Czlonek RN, Nicolaas Cornelius Jue Czlonek RN, Ad Kas Czlonek RN, Miroslaw Kosmider Czlonek RN; Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa

 6. Pan Zbigniew Derdziuk, Prezes Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, ul. Szamocka 3, 01-748 Warszawa

 7. Nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 8. Pan Andrzej Mazur, Dyrektor Samodzielnego Wojewodzkiego Zespolu Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

 9. Pan insp. Slawomir Piekut, Komendant Rejonowy Policji, Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa

 10. Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zwiazku Bankow Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

 11. Sedzia Bozena Rzewuska, Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, ul. Plocka 9, 01-231 Warszawa, sygn. akt XXI P 68/12

 12. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 13. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 14. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 15. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 17. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 18. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 19. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 20. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 21. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 24. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 25. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 26. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 28. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 30. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 31. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 32. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 33. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 34. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 35. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krako

 38. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 39. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 40. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o mozliwosci zawiadomienia Policji przez prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzate Kolakowska o potrzebie doprowadzenia mnie w dniu 3 czerwca 2014 r. lub w dniach nastepnych do szpitala psychiatrycznego.

 2. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

 

Szanowny Panie,

 

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 28 maja 2014 r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej zawierajacego – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Sprawa rozpoznawana przez sedzie Sadu Okregowego w Warszawie Wydzial XXI Pracy /sygn. akt XXI P 68/12/Bozene Rzewuskaz mojego powodztwa przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o odszkodowanie w kwocie 60 mln zl za bezzasadne i bezprawne wyrzucenie mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug.

 2. Wniosek o sporzadzenie do dnia 3 czerwca br. wyjasnienia dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – prezentujacego pelna nazwe normy prawnej /ew. norm prawnych/, ktorej rzekome przeze mnie naruszenie bylo przyczyna wyrzucenia mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, co zarzad ING Banku Slaskiego S.A. poswiadczyl miedzy innymi w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na pozew w sprawie jak w pkt. I, podajac – Zalacznik 11: Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakzew zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie. Radca Prawny Justyna Weglorz Kt 435”

 3. Wniosek o sporzadzenie do dnia 3 czerwca 2014 r. wyjasnienia dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – z jakich przyczyn odpowiedzialny z mocy § 29.3, ust. 3 Statutu ING Banku Slaskiego S.A. /uchwala nr 28/VII/2006 z dnia 05 lipca 2006 r. Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A./ prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., obecnie wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Banku Brunon Bartkiewicz:

  1. niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace,

  2. odmowil mi w lutym 2007 r. sporzadzenia wyjasnienia dla Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, z jakich przyczyn niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace, co skutkowalo prowadzeniem w okresie luty do lipiec 2007 r. przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w ING Banku Slaskim S.A. postepowan:

   1. wyjasniajacego – Zalacznik 5,

   2. kontrolnego – Zalacznik 6.

 1. Wniosek o przygotowanie na dzien 3 czerwca 2014 r. odpisu dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – „listu intencyjnego”, na ktory powolal sie w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2014 r. dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka podajac: „Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o pracena warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.Zalacznik 4.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze prowadzenia protestu glodowego przed siedziba Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, Plac Trzech Krzyzy 10-14, od dnia 3 czerwca 2014 r., godz. 13:00 do dnia uzgodnienia ze mna przez osobe reprezentujaca zarzad ING Banku Slaskiego S.A. warunkow zrekompensowania mi strat spowodowanych bezpodstawnym i bezprawnym wyrzuceniem mnie z pracy, w tym prowadzac protest:

  1. do dnia 4 czerwca 2014 r., do godz. 12:00 bede pil,

  2. od dnia 4 czerwca 2014 r. po godz. 12:00 przestane takze pic.

 1. Wniosek o spotkanie ze mna w dniu 3 czerwca 2014 r., po godz. 13:00, osoby reprezentujacej zarzad ING Banku Slaskiego S.A. celem uzgodnienia warunkow zrekompensowania mi przez ING Bank Slaski S.A. strat poniesionych przeze mnie z powodu bezzasadnego i bezprawnego wyrzucenia mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, a przez to zniszczenia mi kariery zawodowej i zycia.

 2. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl oraz ze jego kopie dorecze pracownikom Oddzialow ING Banku Slaskiego S.A. w Krakowie.”

 

Po moich dotychczasowych doswiadczeniach z bylym prezesem zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunonem Bartkiewiczem oraz obecna prezes Malgorzata Kolakowska, w pelni uprawnione jest moje domniemanie, ze w zwiazku z protestem, jak wyzej Policja otrzyma polecenie zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do szpitala psychiatrycznego.

W zwiazku z powyzszym, celem przedstawienia przyczyn mojego protestu przesylam kopie mojego w.w. pisma z dnia 28 maja 2014 r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Pismo Z. Kekusia z dnia 28 maja 2014 r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej

 

Enfin, ses acheter vrai cialis internet bonnes graisses prix cialis protegent le c?ur des maladies cardiovasculaires.
Un envoi en express au achat levitra net prix d’un cout supplementaire prix cialis en pharmacie vous sera delivre dans un delai de 4 a 6 jours.
La majorite des autres cas tourne autour de acheter cialis sur le net mauvaises habitudes acheter viagra discount alimentaires ou de mauvais comportements.

75% des hommes regardent l’age avant tout et 73% estiment que la photo est prioritaire. Si l’homme ne recoit pas le resultat necessaire apres l’accueil d’un comprime, il lui est necessaire d’accepter encore une pilule. Le Soliste (Jamie Foxx), Some Voices (Daniel Craig) et Canvas (Marcia Gay Harden). Ingredient courant et actif de Levitra – il Vardenafil. L’espace externe est observable par les mouvements de notre corps soit des bras, des jambes, du cou, des mains, des pieds, etc. Vous faisiez toujours plus des concessions, non pas parce que le present en valait la peine mais dans l’espoir d’un avenir plus satisfaisant. C’est souvent pour cette raison que certains hommes ne se sentent pas en mesure de ressentir du desir pour commander cialis propecia pas cher france leur conjointe kamagra generique en france viagra france pharmacie pendant quelque temps apres l’accouchement. En intervenant, il fait de l’education», a-t-elle dit.
Ce qui n’etait auparavant qu’une simple curiosite sexuelle peut devenir meilleur site pour achat viagra chez certains un achat viagra 50 mg besoin quotidien qui nuit a la sexualite du couple.
Le marche des priligy medicaments generiques n’a pas atteint en France le niveau observe aux generique priligy Etats-Unis ou dans d’autres pays europeens.
E provocata Virus acquisto cialis napoli Clamidiada un batterio, la Chlamydya trachomis, costo del cialis da 10 mg che vive e si moltiplica nelle mucose del corpo, come quelle dei genitali e del cavo orale.
Come qualsiasi altro prodotto in commercio, puo comunque variare la qualita dove acquistare il cialis generico acquisto cialis generico online delle varie versioni generiche.
Ma e anche vero che in ogni eta kamagra vendita on line le nostre aspettative di amore relazioni stanno cambiando, tuttavia, come sta cambiando la nostra acquistare cialis 20 mg vita.
In particolare cialis farmacia on line sono stati messi in relazione questi disturbi cialis originale senza ricetta e la frequentazione della pornografia online.
I soggetti a prendere Kamagra erano persone che come acquistare viagra o cialis avevano bisogno di migliorare il flusso di cialis generico acquisto italia sangue nei vasi del cuore.
Un rifiuto se comprar viagra farmacias sin receta della partner spesso non riconosciuto, sul piano fisico e priligy italia psicologico, priligy in italia puo provocare la disfunzione erettile.
Al momento, prezzo viagra cialis levitra il numero di cittadini italiani che soffrono di obesita e il prezzo del cialis in farmacia cialis online il 10% della popolazione, che e di circa 5 mil.
Un homme avec un cas modere d’ed peut eprouver une kamagra generique en ligne construction reussie quatre a six achat vrai kamagra fois hors de chaque acheter kamagra ligne 10 tentatives.
Alcuni medicinali usati per trattare l’ipertensione possono causare disfunzione erettile percui e importante comprare cialis online in italia essere come comprare cialis senza ricetta a comprar viagra sin receta en farmacias conoscenza delle possibili contraindicazioni.
Celle-ci aurait une portee significative selon les auteurs, puisqu’il serait question de « l’etude la plus importante cialis en ligne en suisse menee dans l’hexagone et probablement dans le monde si viagra pas cher ligne on considere qu’on a la un echantillon qui se rapproche de la population generale ».
Levitra cuanto vale levitra farmacia generico dove comprare cialis torino propecia on line e commercializzato anche come:
Ainsi, priligy vente le rythme de la vie sexuelle est l’un des facteurs cialis en ligne france importants de la achat cialis avis prevention des troubles sexuels.
Otterrete propecia consegnato direttamente a acquistare viagra milano casa comprare viagra online e sicuro comprare kamagra online tua in pochissimo tempo.
Ignorant dans un acheter levitra ordonnance premier temps ce que contenait sa bouteille d’eau, alicia cooper acheter viagra vente libre avait porte plainte avec l’appui cialis commander ses services sanitaires.
Il vendita viagra in slovenia concepimento diventa difficile, faticoso, se non impossibile, inoltre lo stress da possibile comprare cialis generico gravidanza, rende ancora piu dove comprare cialis online sicuro vulnerabile singolo e coppia, dal punto di vista psichico ed umorale.
Il existe des donnees viagra generique en france sur le developpement de priapisme et erections prolongees viagra en vente en suisse lors ou acheter du levitra pfizer de la prisedu tadalafil.
Diabete, obesita, malattie vascolari, traumi kamagra prezzo farmacia spinali, comprare viagra prezzo del viagra 100 neuropatia periferica, ipogonadismo, iperprolattinemia.
Toutefois, chez certaines femmes, son action ne peut pas etre estime qu’apres vente viagra toulouse ou acheter du viagra 2-3 prises.
– j’ai receptfritt alternativ till viagra eu une viagra generique en suisse erection normale et ordinaire».
Poi e se lui ha preso in prestito tua moglie, tu puoi prendere in costo cialis farmacia svizzera prestito cialis senza la ricetta la sua canoa, o puoi chiedere il suo aiuto a caccia.
L’altro due per cento aveva venduto l’anima al comprare cialis originale italia come acquistare cialis generico demonio e poteva dominare il riflesso con strategie personali, ma non fanno testo.