29.05.2014 Zwrócenie przez Zbigniewa Kękusia uwagi prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiejowi Legutko, że ściga Z. Kękusia – w tym wydając polecenie zbadania poziomu jego rozwoju intelektualnego – za czyn, którego popełnienie jest

Krakow, dnia 29 maja 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Bartlomiej Legutko

Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza

os. Kosciuszkowskie 2

31-858 Krakow

 

Sygn. akt: 2 Ds. 542/14

 

 1. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 2. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 10. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 11. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 12. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 13. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 14. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 15. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 16. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 17. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 18. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 19. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 20. Pracownicy instytucji wymiaru sprawiedliwosci Krakowa, Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla w.w. instytucji.

 21. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 24. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 25. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 28. Pan ml. insp. Piotr Morajko Komendant Komisariatu IV Policji w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 29. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 30. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 31. Pan plk mgr Krzysztof Trela, Dyrektor Okregowy Sluzby Wieziennej, Okregowy Inspektorat Sluzby Wieziennej, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 32. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 33. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 34. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 35. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 38. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 39. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 40. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, ze nie bylo mozliwe popelnienie czynu przypisanego mi w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

 2. Przebieg zdarzenia w dniu 5 maja 2014 r. objetego sciganiem mnie w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

 3. Wniosek o:

  1. umorzenie sprawy przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14, lub

  2. skierowanie – na podstawie art. 23a § 1 k.p.k. – sprawy do sygn. akt: 2 Ds. 542/14 do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postepowania mediacyjnego pomiedzy mna i policjantem uznanym w sprawie za pokrzywdzonego.

 4. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania

oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

Artykul 7 Kodeksu postepowania karnego

UZASADNIENIE

 

Rozpoznajac sprawe przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 wydal Pan w dniu 6 maja 2014 r. dwa postanowienia, tj.:

 1. postanowienie o powolaniu dwoch bieglych lekarzy psychiatrow – Zalacznik 1,

 2. o powolaniu bieglego – zasiegnieciu opinii – Zalacznik 2.

 

W postanowieniu o powolaniu dwoch bieglych lekarzy psychiatrow z listy Sadu Okregowego w Krakowie podal Pan – Zalacznik 1: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza 2 Ds. 542/14 Krakow, dnia 6 maja 2014 roku POSTANOWIENIE o powolaniu bieglych lekarzy psychiatrow

Bartlomiej Legutko – prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow – Krowodrza w Krakowie w sprawie o sygn. 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi, podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk na podstawie art. 193, 194, 195, 198 § 1, 200 i 202 § 1 kpk postanowil:
1. Powolac dwoch bieglych lekarzy psychiatrow z listy Sadu Okregowego w Krakowie w osobach dra Mariusza Patli i Katarzyny Bilskiej – Zaremby aby po zapoznaniu sie z aktami sprawy i zbadaniu podejrzanego wydali opinie na pismie, czy Zbigniew Kekus:

 • w chwili popelnienia zarzucanego mu czynu mial zdolnosc rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, a jezeli nie to dlaczego?

 • czy zdolnosci te byly ograniczone , a jezeli tak to w jakim stopniu?

 • czy w przypadku stwierdzenia zniesienia lub ograniczenia poczytalnosci stopniu znacznym, dalsze przebywanie podejrzanego na wolnosci grozi powaznym niebezpieczenstwem dla porzadku prawnego?

 • czy podejrzany jest zdolny do udzialu w postepowaniu?

2. Wydac w/w bieglym w odpowiednim zakresie kserokopie akt sprawy 2 Ds. 542/14

3. Zakreslic termin do wydania opinii – 7 dni

W mysl art. 197 § 3 w zwiazku z art. 190 § 1 kpk uprzedza sie, ze za wydanie niezgodnej z prawda opinii grozi odpowiedzialnosc karna z art. 233 § 1 kk (pozbawienia wolnosci do lat 3).

UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza w Krakowie nadzoruje postepowanie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 p-ko Zbigniewowi Kekusiowi podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk. Z akt sprawy oraz okolicznosci zdarzenia wynika, iz zachodza uzasadnione watpliwosci co do poczytalnosci podejrzanego. Z tego tez wzgledu koniecznym jest zasiegniecie opinii bieglych lekarzy psychiatrow – celem ustalenia stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i jego poczytalnosci zarowno w chwili popelnienia zarzuconego jej czynu jak i co do zdolnosci do dalszego udzialu w postepowaniu karnym. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartlomiej Legutko
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartlomieja

Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Zalacznik 1

 

W postanowieniu o powolaniu bieglego–zasiegnieciu opinii podal Pan – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza 2 Ds. 542/14 Krakow, dnia 6 maja 2014 roku POSTANOWIENIE o powolaniu bieglego – zasiegnieciu opinii

Bartlomiej Legutko – prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow – Krowodrza w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi, podejrzanemu o przest. z art. 242 § 4 kk na podstawie art. 193, 194, 195, 202 § 2 kpk postanowil:

 1. Powolac bieglego psychologa Ryszarda Janczura – w celu przeprowadzenia badania psychologicznego podejrzanego i ustalenia jego poziomu rozwoju intelektualnego, cech osobowosci oraz ewentualnych zmian organicznych OUN oraz wskazania innych uwag nasuwajacych sie bieglemu po przeprowadzonych badaniach.

 2. Udostepnic bieglemu akta 2 Ds. 542/14

 3. Zakreslic bieglemu termin do wydania opinii – w jak najkrotszym terminie

W mysl art. 197 § 3 w zwiazku z art. 190 § 1 kpk uprzedza sie, ze za wydanie niezgodnej z prawda opinii grozi odpowiedzialnosc karna z art. 233 § 1 kk (pozbawienia wolnosci do lat 3).

UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza w Krakowie nadzoruje postepowanie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 p-ko Zbigniewowi Kekusiowi podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk. W toku postepowania zaszla potrzeba przeprowadzenia badania psychologicznego podejrzanego i ustalenia poziomu jego rozwoju intelektualnego, cech osobowosci i dlatego postanowiono jak na wstepie. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartlomiej Legutko
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartlomieja

Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Zalacznik 2

 

Sprawe do sygn. akt 2 Ds. 542/14 rozpoznaje Pan i w.w. postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. wydal Pan w zwiazku z zarzutem przedstawionym mi takze w dniu 6 maja 2014 r. i opisanym jako – Zalacznik 3: „Krakow, dnia 06 maja 2104 r. Komisariat Policji IV w Krakowie L.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutow

/stopien, imie i nazwisko – ZKE/ z Komisariatu Policji IV w Krakowie prowadzac dochodzenie l.dz. MKZ-D-1851/14 przeciwko Zbigniewowi Kekus podejrzanemu o czyn z art. 13 § 1 kk zw. z art. 242 § 4 kk dzialajac na podstawie art. 313 § 1, 314 kpk i zgodnie z art. 313§2 kpk, w dniu 6 maja 2014 r., przedstawil postanowienie o przedstawieniu zarzutow z dnia 06.05.2014 r., ob. Zbigniewowi Kekus zarzucajac mu, ze: W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, bedac pozbawiony wolnosci na podstawie orzeczenia Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13, uzywajac przemocy poprzez kopniecie kraty zabezpieczajacej przedzial dla osob zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, ktora z duza sila uderzyla konwojujacego policjanta /stopien, imie i nazwisko – ZKE/ w klatke piersiowa, usilowal sie uwolnic, jednak zamierzonego celu nie osiagna z uwagi na obezwladnienia przez konwojujacych go funkcjonariuszy Policji.

Na podstawie art. 313§3i4, 314kpk postanowienie o przedstawieniu zarzutow uzasadniam Fakt popelnienia przez Zbigniewa Kekus zarzuconego mu czynu udokumentowany jest zeznaniami swiadkow. Podane okolicznosci uzasadniaja przedstawiony podejrzanemu zarzut /stopien, imie i nazwisko – ZKE/
Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r.

o przedstawieniu zarzutow – Zalacznik 3

 
Opisane w zacytowanym wyzej uzasadnieniu pozbawienie mnie – na 48 godzin – wolnosci Policja realizowala od dnia 5 maja 2014 r. na podstawie nakazu zatrzymania mnie wydanego przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj w sprawie do sygn. akt II K 407/13, w ktorej jestem scigany na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. o popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, 18 czynow – w tym 17 to zniewazenia i/lub znieslawienia pietnasciorga sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz prof. dr hab. Andrzeja Zolla i jego malzonki adw. Wieslawy Zoll – za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl
 

W dniu 5 maja 2014 r. o godz. 15:40 zatrzymano mnie w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, gdy zapoznawalem sie z aktami w sprawie /sygn. 4 Ds. 256/13/ przeciwko mnie rozpoznawanej na podstawie kolejnych zawiadomien – tym razem zlozonych w dniu 27 wrzesnia 2013 r. – Andrzeja Zolla i Wieslawy Zoll o popelnieniu przeze mnie przestepstw ich znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./.

Natychmiast po zatrzymaniu mnie nalozono mi na rece kajdanki i przeprowadzono do Sadu Okregowego w Krakowie na posterunek Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej Policji w Krakowie.

Nastepnie zaprowadzono mnie do samochodu i przewieziono na Komisariat Policji IV w Krakowie przy ul. Krolewskiej 4.

Tam, gdy wysiadalem z samochodu doszlo do zdarzenia, ktore skutkuje przedstawieniem mi zarzutow w dniu 6 maja 2014 r. i natychmiast tego samego dnia wydaniem przez Pana dwoch zacytowanych wyzej postanowien. Zdarzenie to zostalo opisane w uzasadnieniu do postanowienia o przedstawieniu mi zarzutow jako, przypomne – Zalacznik 3: „W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, bedac pozbawiony wolnosci na podstawie orzeczenia Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13, uzywajac przemocy poprzez kopniecie kraty zabezpieczajacej przedzial dla osob zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, ktora z duza sila uderzyla konwojujacego policjanta /stopien, imie i nazwisko – ZKE/ w klatke piersiowa, usilowal sie uwolnic, jednak zamierzonego celu nie osiagna z uwagi na obezwladnienia przez konwojujacych go funkcjonariuszy Policji.

 

Wskazac nalezy, ze czynu opisanego jak wyzej nie mozna popelnic.

Funkcjonariusz Policji, ktorego uznano za uderzonego z duza sila w klatke piersiowa mogl stac tylko:

 1. frontem do kraty/drzwi z tylu samochodu, przez ktore ja go opuszczalem, albo

 2. bokiem.

 

Gdyby stal frontem, to rzekomo kopniete przeze mnie drzwi musialyby go uderzyc w ramie.

Z cala pewnoscia nie w klatke piersiowa.

Gdybym kopnal krate w tym samym momencie, gdy on ja otwieral, to ta uderzylaby go w reke, ktora ja otwieral i – byc moze – w glowe, gdyby nie zdazyl odskoczyc. Z cala pewnoscia nie w klatke piersiowa.

Gdyby stal bokiem do kraty z reka/rekami wysunieta do przodu, to krata uderzylaby go w reke/rece i policjant natychmiast by odskoczyl.

Gdy stal z rekami opuszczonymi wzdluz tulowia, to gdybym ja kopnal krate, ta uderzylaby go … w glowe.

Taka jest budowa czlowieka, ze glowa wystaje lekko przed klatke piersiowa i brzuch.

Trudno sobie wyobrazic, zeby asystujacy przy wysiadaniu przeze mnie z samochodu funkcjonariusz Policji stal z maksymalnie do tylu wycofana glowa i wypchnieta do przodu klatka piersiowa, jak to wynika z zaprezentowanego w opisie przypisanego mi zarzutu.

To absolutnie nienaturalna pozycja – prosze o osobiste sprawdzenie.

 

Wskazac nalezy, ze jak nie bylby ustawiony do kraty z tylu samochodu funkcjonariusz Policji, po jej przeze mnie kopnieciu, ta uderzylaby go przede wszystkim w glowe, a nie ponizej glowy, czyli w … cofnieta w stosunku do niej klatke piersiowa.

I na uderzeniu krata w glowe zakonczyloby sie uderzenie.

Krata nie „dotarlaby” do klatki piersiowej, bo to fizycznie niemozliwe, a i funkcjonariusz uderzony nia w glowe natychmiast by – w naturalnym odruchu obronnym – odskoczyl.

Co wiecej, bol spowodowany uderzeniem metalowej kraty w glowe, bylby po wielokroc bardziej dotkliwy niz po jej uderzeniu w klatke piersiowa.

Tymczasem o uderzeniu funkcjonariusza Policji siegajaca kilkadziesiat centymetrow powyzej glowy krata nie podaje autor uzasadnienia postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu mi zarzutow – patrz: Zalacznik 3.

Skoro nie podaje, to znaczy, ze do takiego, tj. w glowe, uderzenia, z cala pewnoscia bardziej bolesnego niz w klatke piersiowa nie doszlo.

 

Co wiecej, wskazac nalezy, ze opisanego w uzasadnieniu postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. zdarzenia skutkujacego przedstawieniem mi zarzutu z art. 242 § 4 kk nie poswiadcza … sporzadzony w dniu 5 maja 2014 r. „Protokol zatrzymania osoby”, w ktorym podano Zalacznik 4: „Dyzurny Zespolu Dyzurnych Komisariatu Policji IV w Krakowie JED 56155 K2-321/14 15:40 05.05.2014

Protokol zatrzymania osoby

imie i nazwisko osoby zatrzymanej Zbigniew Kekus

na podstawie: art. 75 § 2, kpk, art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji miejsce czynnosci: Prokuratura Rejonowa Krakow ul. Mosieznicza 2

stopien imie i nazwisko: /stopien, imie i nazwisko – ZKE/

nazwa jednostki Policji: WK KWP Krakow

miejsce sporzadzenia protokolu, godzina, data: Krakow, ul. Radzikowskiego 29, 16:45 05.06.2014

Osoby uczestniczace w czynnosci:

zatrzymal: Zbigniew Kekus

syn: /imiona rodzicow, nazwisko rodowe matki – ZKE/

zam. w /adres – ZKE/

ur. 02.05.1958 w Krakow

zajecie:

Tozsamosc zatrzymanego ustalono na podstawie dowod osobisty /numer dowodu osobistego – ZKE/

Numer PESEL /numer – ZKE/

Rysopis:

Przyczyna zatrzymania: Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sad Rejonowy w Debicy zatrzymania na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzenia do bieglego lekarza sadowego przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r. godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13

Oswiadczenie zatrzymanego: Zostalem pouczony o przyslugujacym mi na mocy art. 244 § 2, 245, 246 § 1 i 2, 612 § 2 kpk, art. 47 § 1 kpow prawie: wniesienia do sadu Rejonowego w Debicy, w terminie 7 dni zazalenia, w ktorym moge sie domagac zbadania zasadnosci, legalnosci oraz prawidlowosci zatrzymania (zazalenie na postanowienie sadu rozpoznaje ten sam sad w skladzie trzech sedziow), zadania powiadomienia o zatrzymaniu osoby najblizszej lub innej osoby, pracodawcy lub szkoly, kontaktu z adwokatem/radca pranym i bezposredniej z nim rozmowy, nawiazania kontaktu z urzedem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym.

Podpis zatrzymanego: odmowil podpisu

Po pouczeniu zatrzymany oswiadczyl co nastepuje: Nie wnosi zazalenia na prawidlowosc zatrzymania.

Oswiadczenie osoby w zwiazku z zatrzymaniem: Zada powiadomienia o zatrzymaniu swojej matki /imie i nazwisko – ZKE//numer telefonu – ZKE/ nie zada kontaktu z adwokatem.

Powiadomiono p. Wande Kekus 5.05.14, godz. 17:25 /stopien, imie i nazwisko – ZKE/

Oswiadczenie zatrzymanego o stanie zdrowia z uwzglednieniem opisu i przyczyn ewentualnych obrazen, wg. oswiadczenia zdrowy.

Policjant nie wnosi o badanie lekarskie.

Omowienie skreslen oraz poprawek i uzupelnien poczynionych w protokole – nie bylo

Zgloszone przez osoby uczestniczace w czynnosci zarzuty, co do tresci protokolu oraz oswiadczenie policjanta prowadzacego czynnoscnie bylo

Do protokolu zalaczono: brak zalacznikow

Czynnosc zakonczono: 17:00 05.05.2014

Protokol osobiscie odczytalem/odczytano mi: odmowil podpisu

Kopie niniejszego protokolu otrzymalem: odmowil podpisu”
Dowod: Komisariat IV Policji w Krakowie , JED – 56155, K2 – 321/14, Protokol zatrzymania osoby w dniu 5 maja

2014 r. – Zalacznik 4

 

Podkreslic nalezy, ze Protokol jak wyzej sporzadzono juz po zdarzeniu, ktore skutkuje przedstawieniem mi opisanego wyzej zarzutu.

Z Komisariatu Policji IV przy ul. Krolewskiej, w ktorym przebywalem przez kilkanascie minut przewieziono mnie do Komisariatu Policji przy ul. Radzikowskiego 29, w ktorym pomiedzy godz. 16:45 i 17:00 sporzadzono w.w. Protokol.

Pytany przez funkcjonariusza Policji, ktory sporzadzal protokol, funkcjonariusz Policji uznany nastepnego dnia za uderzonego w klatke piersiowa kopnieta rzekomo przeze mnie krata, nie zglosil tego zdarzenia.
W pozycji Protokolu: „Oswiadczenie policjanta prowadzacego czynnosc” podano: –Zalacznik 4:nie bylo”.

Co wiecej, gdyby doszlo do jakiegokolwiek aktu agresji z mojej strony wobec konwojujacych mnie funkcjonariuszy Policji, to z cala pewnoscia Policja wniosla by o poddanie mnie badaniom, w tym psychiatrycznym.

Tymczasem w Protokole zatrzymania osoby podano – Zalacznik 4: Policjant nie wnosi o badanie lekarskie.

 

Policjant zatem, ktory mialby byc ofiara mojej agresji w dniu 5 maja 2014 r. – oraz zaden z dwoch pozostalych towarzyszacych mu w zatrzymaniu mnie policjantow – nie wniosl o poddanie mnie badaniom, a Pan, zaraz potem, nastepnego dnia, 6 maja 2014 r. tak, wydajac zacytowane wyzej postanowienia, Zalacznik 1, Zalacznik 2.

 

xxx

 

Po tym, gdy przekonalem Pana – mam nadzieje – ze jest fizycznie niemozliwe, zeby ewentualnie kopnieta, tylna krata zabezpieczajaca przedzial dla osob zatrzymanych samochodu marki Fiat Ducato uderzyla kogokolwiek w klatke piersiowa, przedstawie rzeczywisty przebieg zdarzenia w dniu 5 maja 2014 r. przed Komisariatem Policji IV w Krakowie, przy ul. Krolewskiej 4.

Otoz gdy mnie tam przywieziono, wyskakujac z rekami skutymi kajdankami krzywo stanalem i wpadlem na funkcjonariusza Policji, ktory stal na wprost drzwi.

Natychmiast rzucili sie na mnie dwaj pozostali konwojujacy mnie policjanci, stojacy po mojej prawej i po lewej stronie, a takze ten, na ktorego wpadlem i rzucili mnie na chodnik.

Potem zaprowadzono mnie do Komisariatu.

A nastepnie przewieziono do Komisariatu przy ul. Radzikowskiego 29, gdzie sporzadzono w.w. Protokol zatrzymania osoby – Zalacznik 4.

Tak samo, jak funkcjonariusze Policji, ja takze nie zglosilem opisanego wyzej zdarzenia do Protokolu zatrzymania osoby, w ktorym zapisano Zalacznik 4: „Po pouczeniu zatrzymany oswiadczyl co nastepuje: Nie wnosi zazalenia na prawidlowosc zatrzymania.

Przesluchujacemu mnie funkcjonariuszowi Policji okazalem otarcia do krwi naskorka na rekach, spowodowane opisanym wyzej rzuceniem mnie na chodnik.

Okazalem je takze przesluchujacemu mnie nastepnego dnia na okolicznosc prowadzonego przeciwko mnie postepowania policjantowi z Komisariatu IV Policji w Krakowie, co ten poswiadczyl w sporzadzonym przez niego i podpisanym przeze mnie dokumencie.

Nie zglosilem jednak z tego powodu skargi na prawidlowosc zatrzymania, bo uznalem dzialanie policjantow, ktorzy mnie zatrzymali jako skutek kreowania mi przez prof. dr hab. Andrzeja Zolla, gdy byl rzecznikiem praw obywatelskich i pozniej, a takze przez niektorych sedziow i prokuratorow opinii osoby niezrownowazonej, niepoczytalnej, wymagajacej poddania badaniom psychiatrycznym.

Nawiasem mowiac, Pan dolaczyl do nich i mimo, ze zaden z trzech funkcjonariuszy Policji, ktorzy bezposrednio uczestniczyli w zdarzeniu w dniu 5 maja 2014 r., w tym kierujacy akcja, a takze funkcjonariusz, ktory sporzadzal Protokol zatrzymania osoby, nie wnioskowali o poddanie mnie zadnym badaniom – Zalacznik 4: „Policjant nie wnosi o badanie lekarskie” – to Pan zaraz nastepnego dnia po zdarzeniu 5 maja tj. 6 maja wydal dwa w.w. postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

 

Swiadom opinii osoby niezrownowazonej, niepoczytalnej, ktora mi kreuje prof. Andrzej Zoll razem z niektorymi prokuratorami i sedziami uznalem, ze opisane wyzej zachowanie funkcjonariuszy Policji, tj. ich reakcja na to, ze wyskakujac z samochodu wpadlem na jednego z nich, tj. rzucenie mnie na chodnik, mogla byc spowodowana ich obawa o siebie samych lub troska o mnie.

Zajscie trwalo ulamki sekund i policjanci nie mieli czasu na namysl.

Ja wpadlem na jednego z nich, co mogli poczytac jako objaw mojej wobec nich agresji.

Mogli to takze odebrac – jak ostatecznie zostalo zinterpretowane – jako probe z mojej strony ucieczki, samouwolnienia sie.

Wprawdzie nie stanowilem zadnego zagrozenia dla trzech policjantow a i szans na ucieczke nie mialem – poza tym, ze byloby to dzialaniem calkowicie nieracjonalnym, bo majacym dodatkowe negatywne dla mnie skutki prawne – ale w ulamkach sekundy nie mogli policjanci przeprowadzic analizy mozliwych przyczyn mojego upadku na jednego z nich.

Z podanych wyzej przyczyn nie zglosilem zdarzenia, jak wyzej do Protokolu zatrzymania osoby, ani, mimo ze mnie lekko poturbowano, nie zlozylem zawiadomienia o naruszeniu mojej nietykalnosci cielesnej. I nie zamierzam zlozyc takowego. Uwazam, ze wylaczona wine za to zdarzenie ponosi sedzia Beata Stoj, ktora nakazala Policji zatrzymac mnie na 48 godzin i doprowadzic na badania psychiatryczne.

 

Nie wiem dlaczego skoro informacji o opisanym wyzej zdarzeniu 5 maja br. nie podali uczestniczacy w nim funkcjonariusze Policji do sporzadzonego pol godziny po nim Protokolu zatrzymania osoby – Zalacznik 4 – nastepnego dnia przedstawiono mi zarzut popelnienia przestepstwa z art. 242 § 4 k.k.: „§ 1. Kto uwalnia sie sam, bedac pozbawionym wolnosci na podstawie orzeczenia sadu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ panstwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2. (…) § 4. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1 dziala w porozumieniu z innymi osobami, uzywa przemocy lub grozi jej uzyciem albo uszkadza miejsce zamkniecia, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

Ani sie nie uwalnialem, ani nie uzylem przemocy. Kazdemu moze sie przytrafic potkniecie lub upadek przy wysiadaniu/wyskakiwaniu z samochodu. Z cala pewnoscia nie swiadczy to ani o agresji, ani tez o … poziomie rozwoju intelektualnego, poczytalnosci, cechach osobowosci, czy tez ewentualnych zmianach organicznych OUN osoby, ktorej sie to przydarzylo – patrz: Zalacznik 1, Zalacznik 2. Tym bardziej, gdy ta osoba ma rece skute kajdankami.

 

W postanowieniu z dnia 6 maja 2014 r. postawil Pan przed psychologiem zadanie zbadania poziomu mojego rozwoju intelektualnego – Zalacznik 2.

Ja natomiast prosze, zeby Pan, zobowiazany z mocy prawa okreslonego w art. 7 ustawy Kodeks postepowania karnego do prawidlowego rozumowania zastanowil sie, czy jest mozliwe, zeby umieszczona z tylu samochodu Fiat Ducato plaska – nie zeby wypukla na zewnatrz samochodu – krata zabezpieczajaca przedzial dla osob zatrzymanych mogla, nawet gdyby kopnieta przy jej otwieraniu, uderzyc osobe stojaca przed samochodem w klatke piersiowa.

Prosze, zeby Pan przeprowadzil „wizje lokalna”, tj. prosze stanac przed tylem samochodu Fiat Ducato, wyobrazic sobie zdarzenie opisane w postanowieniu z dnia 6.05.2014 r. o przedstawieniu mi zarzutow i to wyobrazenie skonfrontowac z moim komentarzem do przypisanego mi czynu.

Nie zebym sie Panie prokuratorze Legutko uwazal za chocby w polowie tak inteligentnego, jak Pan, ktory przeciez codziennie cwiczy sie w prawidlowym rozumowaniu i ktory zlecil psychologowi zbadanie mojego poziomu rozwoju intelektualnego.

Bron Boze!

Uwazam wszak, ze w niniejszym zgloszonej sprawie intelekt podpowie prokuratorowi, ze ja mam racje, tj. ze jakbysmy sie nie starali, ja i policjant, ja w srodku samochodu, a policjant przed nim, nie bylibysmy w stanie sprostac zadaniu, ktore przypisano mi jako czyn rzeczywiscie popelniony przeze mnie w dniu 5 maja br.

Czy Pan widzi – oczami wyobrazni oczywiscie – tego policjanta, ktory celem otrzymania uderzenia w klatke piersiowa krata zabezpieczajaca przedzial dla osob zatrzymanych samochodu Fiat Ducato … ustawia sie przed tylem tego samochodu, trzyma rece wzdluz tulowia, odchyla maksymalnie do tylu glowe – jednoczesnie czyniac wysilki, zeby wciagnac brzuch, ktory „tak ma”, ze im bardziej wycofywana glowa, tym bardziej sam „pcha sie” do przodu – z calych sil wysuwa do przodu klatke piersiowa i w takiej pozycji, tj.:

 1. glowa nienaturalnie cofnieta do tylu,

 2. klatka piersiowa nienaturalnie wypchnieta do przodu,

 3. brzuch nienaturalnie wciagniety,

czeka … az ja kopne w krate?

Sporo musielibysmy cwiczyc, a obawiam sie, ze i tak … krata nie dosiegla by „klaty”.

To nie moglo sie zdarzyc podczas konwojowania mnie, gdy policjanci wykonywali nierezyserowane ruchy, przyjmujac do ich wykonania naturalne, wynikajace z budowy ciala pozycje.

Niech Pan sprobuje przyjac taka pozycje. Najlepiej przed lustrem, zeby zobaczyc jak ona nienaturalna. Jak „pokracznie” bedzie Pan wygladal.

Albo przed drzwiami do lazienki. I niech Pan poprosi ktoregos z domownikow, zeby je pchnal lekko – zeby Panu … nosa nie uszkodzily – w Pana strone. Sam sie Pan przekona, ze nie dosiegna klatki piersiowej.

Test jak wyzej, na sprawdzenie slusznosci mojego stanowiska, moze Pan przeprowadzic ewentualnie z wykorzystaniem samochodu Fiat Ducato, poprosiwszy Policje o umozliwienie Panu skorzystania z takowego.

 

Informuje, ze jesli cokolwiek uderzylo jednego z trzech funkcjonariuszy Policji, ktorzy na zadanie sedzi Beaty Stoj zatrzymali mnie w dniu 5 maja 2014 r. w klatke piersiowa, to … bylem to ja, gdy ze skutymi kajdankami rekami wpadlem na niego, stojacego na wprost mnie, gdy wyskakiwalem z samochodu przed Komisariatem Policji IV w Krakowie, przy ul. Krolewskiej 4.

Faktem jest natomiast, ze wszyscy policjanci byli od momentu zatrzymania mnie tak samo dla mnie uprzejmi, jak bardzo zdenerwowani. Stad najpewniej nieporozumienie.

Wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartlomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartlomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku

 3. Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutow

 4. Komisariat IV Policji w Krakowie , JED – 56155, K2 – 321/14, Protokol zatrzymania osoby w dniu 5 maja 2014 r.

Un des moyens pour traiter site securise vente cialis commander tadalafil la dysfonction erectile chez les adultes est d’utiliser des pompes de penis.
In clinical studies, men who took Priligy were able to elongate their sexual performance kamagra sildenafil by, on prix cialis cialis average, 200% – 300%.
Manque de motivation, acheter viagra ligne problemes gynecologiques, anomalie morphologique, meme minime, maladie ou traitement en vente lasix cialis levitra cours.

Liee a des notions de voyeurisme et acheter cialis lilly en ligne commander cialis de fantasme, avoues ou non, avec une personne du meme sexe ou de l’autre sexe, cette pratique sexuelle est parfois experimentee pour trouver une jouissance supplementaire. A contrario, l’introduction simultanee de nouvelles molecules telles que la ciclosporine A, puissant inhibiteur de la relaxation musculaire liee au NO, ou encore certains antihypertenseurs peuvent etre responsable de la perennisation iatrogene, voire l’apparition des troubles erectiles [11,20]. Ainsi, Ajanta achat levitra en france viagra soft tabs Pharma a-t-elle concu un nouveau produit de vardenafil sous la forme luquide: L’estimation d’activite etait de 99,8 a 100,5 % pour les generiques d’amikacine, 99,7 a 100,2 % pour les generiques de gentamycine et de 98,5 a 99,9 % pour c eux de vancomycine. Manque de confiance en soi du a une incapacite a satisfaire sa partenaire, baisse de desir… Plus il y a de disputes, moins on a envie de faire l’amour. Pour sa part, apres sa refaction en 2011, due au retrait de Di-Antalvic generique a 90 %, le marche du generique, en depit de fortes baisses de prix industriel, a explose dans la deuxieme partie de l’annee. Quelques etudes longitudinales de patients inclus dans des protocoles de SA semblent montrer sa faisabilite.
Si cela vous deplait, autorisez-vous a en reduire cialis generique 10mg la quantite.
En plus, dernierement, propecia finasteride j’ai su qu’il regardait propecia generique pas cher des films pour adultes XXX.
Non vi resta che scoprire questo nuovo mondo che avrete a vostra disposizione semplicemente ordinando il farmaco via Internet comprare cialis spagna o consultando il cialis senza ricetta milano vostro medico e facendovi fare la ricetta.
In questo periodo ha l’erezione rigida comprare cialis a milano acquistare cialis generico europa e sicura quando ti serve essere eccitato!
Il Viagra non e adatto comprare cialis online in italia a coloro che viagra vendita europa soffrono delle seguenti condizioni:
Persone di eta possono essere piu sensibili agli effetti viagra on line pagamento alla consegna costo cialis 5 mg farmacia collaterali del farmaco.
Secondo me, il sesso da sempre il piacere immenso, se i sentimenti dei partner sono reciproci, dove comprare cialis a milano percio amate e siate amati!
Scopo del decreto edi ampliare lo spettro dei farmaci che possono essere dove e come acquistare il viagra distribuiti sul mercato italiano e le categorie acquistare cialis generico in italia dei pazienti che acquisto cialis senza ricetta possono accedere, con motivate documentazioni cliniche, al trattamento nell’ambito del sistema sanitario nazionale.
Puo capitare un non episodio di come si acquista viagra in farmacia insufficiente erezione, ma acquisto kamagra senza ricetta questo non deve tutti loin pensare un problemi piu gravi e sopratutto non e necessario ricorrere immediatamente all’uso di venta de viagra en farmacias farmaci par la disfunzione erettile.
Cela permettra a un prix du levitra 10 mg homme d`eviter le cercle vicieux de doutes dans ses facultes sexuelles, quand un acheter du levitra ligne doute infonde acquiert une levitra 20mg generique veritable force.
Non e sufficiente essere dotati viagra naturale farmacia di organi sessuali adeguatamente funzionanti ed farmaci levitra avere pulsioni per poter agire una sessualita gratificante cialis online con se e con altri.
Il est a noter que la dialyse ne peut pas accelerer l’excretion achat cialis en pharmacie du medicament, parce que le sildenafil est etroitement lie aux proteines site serieux pour achat viagra plasmatiques et achat de pilule cialis ne s`excrete pas dans l’urine.
Esiste anche un test che serve per rilevare acquisto cialis generico online l’attivita dei corpi cavernosi durante il sonno, fase nella quale dovrebbero avvenire cialis on line le cosiddette erezioni spontanee.
La personne peut posseder un desir plus grand que celui d’un autre partenaire et il importe que chaque partenaire propecia generique prix fasse sa part acheter cialis lyon viagra super active plus pour rejoindre le niveau ou l’autre se sentira confortable plutot que de s’attendre que l’un des deux fera tous les compromis pour augmenter (ou reduire) son desir sexuel.
Uno studio cialis dove comprare online viagra acquistare online francese ha aquisto kamagra scoperto che bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno puo aiutare l’erezione in quanto aumenta il volume del sangue.
Les possibilites therapeutiques s’etendent de la psychotherapie, le cialis en ligne en suisse traitement medicamentaire et cialis achat en pharmacie l’application des appareils speciaux, avant l’intervention chirurgicale (en fonction de achat viagra la maladie principale).
Osservando i benefici che la danza promuove sia a livello fisico che a livello prezzo del viagra 100 psicologico, nel 1949 essa viene riconosciuta come attivita psicoeducativa e terapeutica volta ad dove posso acquistare cialis online alleviare tensioni, ansie e a diminuire acquisto pillole viagra l’umore depresso.
Les conclusions de cette reflexion ne prix du viagra 25mg devraient toutefois cialis prix pas cialis soft pas cher etre connues avant la fin de l’annee.
En plus de retenir la achat viagra en ligne france partenaire, ou se procurer du viagra le cunnilingus ainsi que l’orgasme qu’il provoque causent ce qu’on appelle la retention de sperme.
Il acheter du viagra en france sans ordonnance peut susciter viagra prix au maroc seul son erection en se mettant dans un etat emotionnel d’excitation, par exemple avec des pensees erotiques.
Di solito i medicinali presi sono comprar cialis generico foro diretti alla cialis 5 mg precio argentina diminuzione della velocita dell’arrivo dell’eccitazione sessuale.
Il primo posto che acquistare viagra o cialis vi consiglio e quello del rio delle dove comprare il cialis on line amazzoni, o semplicemente uno con lei sopra.