30.04.2014 – Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony o doręczenie kopii pisma zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda

Krakow, dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

 

Sygn. akt: Ap. II Ko 23/14

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 2. Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla instytucji wymiaru sprawiedliwosci /sadow, prokuratur/ Krakowa, pracownicy instytucji wymiaru sprawiedliwosci /sadow, prokuratur, w tym Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie/

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 4. Komitet Obrony Praw dr. Zbigniewa Kekusia przy Slaskim Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca, Zarzad Slaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ul. Sw. Jana 8/3c, 40- 012 Katowice

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 9. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 10. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 11. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 12. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 13. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 15. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 16. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 17. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 18. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 19. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 20. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 21. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 24. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 27. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 28. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 30. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 31. Pani Lucyna Czechowicz, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 32. Pani Krystyna Kowalczyk Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 33. Sedzia Beata Stoj, prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 34. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 35. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 36. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 39. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 40. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 41. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, na podstawie przepisu ktorej ustawy – wnosze o podanie przepisu prawa oraz ustawy, jego zrodla – Prokurator Apelacyjny w Krakowie pozbawil mnie moznosci skorzystania z konstytucyjnego, okreslonego w art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa dostepu do dotyczacego mnie dokumentu, tj. pisma sporzadzonego w dniu 22 czerwca 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda i skierowanego do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, prezentujacego wykazane przez autora pisma nieprawidlowosci postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/.

 2. Wniosek – na podstawie art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych” – o doreczenie mi kopii pisma zastepcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda z dnia 22 czerwca 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ z pieczecia Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron.

 3. Wniosek o doreczenie mi:

  1. odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I,

  2. kopii pisma, jak w pkt. II bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

 4. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz odpowiedzi na nie zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl.

 

 

Ryba psuje sie od glowy”

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

Skierowanym do Pana pismem z dnia 10 lutego 2014 r. zlozylem: „Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych” – o wydanie mi w dniu 17 lutego 2014 r. kopii pisma, z pieczecia Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron, sporzadzonego w dniu 22 czerwca 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda i skierowanego do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, prezentujacego wykazane przez autora pisma nieprawidlowosci postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/ pod nadzorem:

  1. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Lidii Jaryczkowskiej – obecnie Prokurator Okregowy w Krakowie,

  2. p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotra Kosmatego – obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,

  3. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – obecnie Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod,

  4. p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Kusnierz – obecnie prokurator Okregowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie.”

Dowod: Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo Z. Kekusia z dnia 10 lutego 2014 r. do Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony

 

W odpowiedzi na moj wniosek Pan sporzadzil pismo z dnia 18 lutego 2014 r. – Zalacznik 1: „Prokurator Apelacyjny w Krakowie Krakow, 18 luty 2014 r. Ap. II Ko 23/14 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 lutego 2014 roku, w ktorym zwrocil sie Pan o wydanie odpisu pisma z dnia 22 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 699/11, uprzejmie informuje, ze nie znajduje podstaw do uwzglednienia wniosku.
W pelni podzielam stanowisko zawarte w pismie skierowanym w tej sprawie do Pana Andrzeja Dudy Posla na Sejm RP z 15 lipca 2013 roku do sygn. PG VII C 070/21/13
/pismo zastepcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego /Zalacznik 2/ – ZKE/, ktore jest w Pana dyspozycji, o czym swiadczy zalaczenie jego kserokopii do przedmiotowego wniosku.

Uprzejmie Pana informuje, ze bedac strona postepowania zawislego przed Sadem Rejonowym w Debicy, do sygn. II K 407/13 moze Pan skorzystac z prawa skladania wnioskow dowodowych, rowniez w interesujacym Pana zakresie. Artur Wrona
Dowod: Prokuratora Apelacyjna, sygn. akt Ap. II Ko 23/14, pismo Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony z dnia 18

lutego 2014 r. – Zalacznik 1

 

Uprzejmie zauwazam, ze ustawodawca postawil przed kazdym prokuratorem – a zatem takze, a nawet przede wszystkim przed prokuratorami funkcyjnymi – wymog posiadania zdolnosci do prawidlowego rozumowania.

Uprzejmie przypominam:

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodniez uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowaniaoraz wskazan wiedzy

i doswiadczenia zyciowego.

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego

 

Tymczasem Pan sporzadzil odpowiedz z dnia 18 lutego 2014 r. nie tyle z razacym naruszeniem zasady prawidlowego rozumowania, co ujawniajac przerazajaca wrecz, warta rozreklamowania bo karygodna – jest Pan przeciez Prokuratorem Apelacyjnym w jednym z najwiekszych miast w Polsce – bezmyslnosc.

Poza – oczywiscie – ignorancja.

Rozpocznijmy wszak od bezmyslnosci

W uzasadnieniu do odmowy wydania mi kopii pisma z dnia 22.06.2011 r. zastepcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie podal Pan – Zalacznik 1: „W pelni podzielam stanowisko zawarte w pismie skierowanym w tej sprawie do Pana Andrzeja Dudy Posla na Sejm RP z 15 lipca 2013 roku do sygn. PG VII C 070/21/13 ktore jest w Pana dyspozycji, o czym swiadczy zalaczenie jego kserokopii do przedmiotowego wniosku.”

 

Wyjasnic trzeba, na jakie pismo powolala sie Prokurator Apelacyjny w Krakowie.

Otoz roszony przeze mnie w czerwcu 2013 r. o udzielenie mi pomocy w zwiazku ze sciganiem mnie wtedy siodmy rok na podstawie doskonale Panu znanego aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan, Pan Posel Andrzej Duda skierowal pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o tresci – Zalacznik 2: „Krakow, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13 Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyzuru poselskiego, zwrocil sie do mnie Pan Zbigniew Kekus proszac o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygniecia sprawy sadowej. Z przedstawionych przez niego dokumentow oraz udzielonych wyjasnien wynika, ze w jego sprawie toczy sie przed Sadem Rejonowym w Debicy, Wydzial II Karny pod sygn. akt II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ postepowanie w ktorym Pan Kekus jest oskarzony o popelnienie czynow zabronionych okreslonych w art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Trzeba zaznaczyc, ze w jego sprawie juz raz od skazujacego za powyzej okreslone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku skladal kasacje (sygn. PG IV KSK 699.11), ktora zostala uznana przez Sad Najwyzszy za w pelni zasadna. Tym samym postepowanie w tej sprawie zostalo ponownie skierowane do sadu pierwszej instancji (wskazanego powyzej), jednakze proszacy mnie o interwencje obywatel formuluje powazne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposob nalezyty zarowno ze strony sadu, jak i tez podlegajacej Panu Prokuratorowi prokuratury. Pan Zbigniew Kekus przedstawil mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w ktorym Pan Prokurator zobowiazal sie, oprocz wniesienia w jego sprawie kasacji (co tez zostalo uczynione) do zwrocenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnosnie stwierdzonych nieprawidlowosci w postepowaniu prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Jednoczesnie wskazuje on, ze w chwili obecnej, mimo powaznych watpliwosci co do zasadnosci aktu oskarzenia sporzadzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sadowego, co naraziloby go na powazne straty moralne i ekonomiczne.

Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia, a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod.

Z wyrazami glebokiego szacunku Andrzej Duda”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. Posla Andrzeja Dudy do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta – Zalacznik 2

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.06.2013 r. Posel Andrzej Duda otrzymal dwa pisma, tj.:

 1. pismo z dnia 3 lipca 2013 r. zastepcy dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Halina Niemiec, ktorym ta poinformowala go miedzy innymi – Zalacznik 3: „Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego PG IV KSK 699/11 Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Pan Andrzej Duda Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Posle, (…) W tej sytuacji zostalo skierowane w dniu 03 lipca 2013 r., zgodnie z § 18 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pismo do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie /Artura Wrony – ZKE/ o zbadanie w ramach nadzoru udzialu prokuratora we wskazanym postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy, zgodnie z § 27 pkt 3 wymienionego Regulaminu.
  (…) Jednoczesnie uprzejmie informuje, ze wniosek Pana Posla o
  udostepnienie pisma z dnia 22 czerwca 2011 r. adresowanego do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie zostal przekazany zgodnie z wlasciwoscia do Biura Prokuratora Generalnego w celu rozpoznania zgodnie z ustawa z dnia 06 wrzesnia 2001 r./ o dostepie do informacji publicznej. (…) Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Halina Niemiec

Dowod: Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV

KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. zastepcy dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Zalacznik 3

 1. pismo z dnia 15 lipca 2013 r. zastepcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego, ktorym ten wyjasnil, dlaczego Posel nie ma prawa dostepu do pisma, o ktorego doreczenie mu prosil – Zalacznik 4: Odnosnie zawartego w pismie Pana posla z dnia 10 czerwca 2013 roku wniosku o przekazanie do wiadomosci tresci pisma skierowanego w tej sprawie w dniu 22 czerwca 2011 roku do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pod sygn. PG IV KSK 699/11, uprzejmie informuje, iz przedmiotowe pismo stanowi wewnetrzne pismo instrukcyjne, ktore niezaleznie od wyrazonej w nim oceny w zakresie sposobu gromadzenia materialu dowodowego na etapie postepowania przygotowawczego, zawiera takze odniesienie sie do sposobu gromadzenia przez sad dowodow w toku sadowego rozpoznania oskarzenia. Uwagi dotyczace sprawy 1 Ds. 1121/04 Prokuratury sa Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod w Krakowie, sa o tyle aktualne, iz Sad Najwyzszy rozpoznajac kasacje od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy /sygn. II K 451/06/, kasacje te uwzglednil i sprawe przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. Zawarte w przedmiotowym pismie spostrzezenia, adresowane do prokuratora, ktory w tej sprawie pelni funkcje oskarzyciela, a ktore w konsekwencji zawiera swoiste zalecenia w zakresie prezentowania dowodow i skladania wnioskow dowodowych przez wystepujacego w tej sprawie przed sadem prokuratora, nie moze zostac ujawnione nie tylko z uwagi na tajemnice postepowania, ale takze, majac na uwadze zapis art. 48 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze /tekst jedn. Dz. U. Nr 270, poz. 1599 z 2011 roku ze zm./ – tajemnice prokuratorska. Nadal bowiem w tej sprawie prokurator jest oskarzycielem realizujacym swoje ustawowe uprawnienia. Ujawnienie tresci tego pisma, stanowiloby takze naruszenie zasady rownouprawnienia stron i zasady kontradyktoryjnosci w toczacym sie w tej sprawie procesie karnym.
  Zauwazam takze, iz przepisy ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posla i senatora, na ktore powoluje sie Pan Posel w swoim pismie z dnia 10 czerwca 2013 roku /tekst jedn. Dz. U. Nr 7, poz. 29 z 2011 roku/, nie nakladaja na organ prokuratury obowiazku ujawniania poslom tresci dokumentow w zwiazku z prowadzonym postepowaniem przygotowawczym.
  O toku i rodzaju podjetych przez Prokurature Generalna w sprawie Pana Zbigniewa Kekusia czynnosciach zostal Pan Posel szczegolowo pisemnie poinformowany w dniu 3 lipca 2103 roku, sygn. PG IV KSK 699/11.

  Informuje takze, iz pismo z dnia 22 czerwca 2011 roku, adresowane do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, sygn. PG IV KSK 699/11, bedace wewnetrznym pismem instrukcyjnym prokuratora, nie stanowi takze informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 w powiazaniu art. 6 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm./, a tym samym nie podlega udostepnieniu na podstawie jej przepisow. (…) Zastepca Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesolowski”

Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 070/21/13, pismo

zastepcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Zalacznik 4

 

Pan, Prokurator Apelacyjny (!), ktory powinien posiadac szczegolnie rozwinieta zdolnosc do prawidlowego rozumowania -nie zauwazyl, mimo ze zapoznal sie Pan z pismem z dnia 15 lipca 2013 r. zastepcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego, ktorego kserokopie zalaczylem do pisma do Prokuratora Apelacyjnego z dnia 10 lutego 2014 r., co Pan poswiadczyl podajac – Zalacznik 1: „(…) o czym swiadczy zalaczenie jego kserokopii do przedmiotowego wniosku., zasadniczej roznicy miedzy mna i Poslem Andrzejem Duda, na tym polegajacej, ze:

 1. ja jestem uczestnikiem – jako oskarzony – sprawy rozpoznawanej przez Sad Rejonowy w Debicy na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/,

 2. Posel Andrzej Duda nie jest uczestnikiem tej sprawy.

Posel Andrzej Duda nie posiada zatem w sprawie do sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/ prawa do skorzystania z prawa okreslonego w art. 51.3 Konstytucji – „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych. Ograniczenie tego prawa moze okreslic ustawa.” – ale ja, uczestnik postepowania, oskarzony w w.w. sprawie, posiadam to prawo.

 

I jak tu sie dziwic prokurator Radoslawie Ridan skoro najwyzszy ranga prokurator w Malopolsce, Prokurator Apelacyjny w Krakowie w osobiscie sporzadzonym pismem daje dowod calkowitej braku zdolnosci do prawidlowego rozumowania …?

 

Podkreslic takze nalezy, ze ustawodawca podal: „(…) Ograniczenie tego prawa moze okreslic ustawa.

Tymczasem Pan, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, pozbawiwszy mnie moznosci skorzystania z prawa konstytucyjnego, okreslonego w art. 51.3 ustawy zasadniczej podal, ze … – uprzejmie informuje, ze nie znajduje podstaw do uwzglednienia wniosku.
Pan zle szukal Panie prokuratorze …

Tym bardziej, ze nie podal Pan, ze nie znajduje podstawy … prawnej do uwzglednienia mojego wniosku.

Teraz bedzie zatem o ignorancji …

Kazdy prokurator powinien byc uprzejmy dla swych klientow. Tym bardziej, ze to przeciez my utrzymujemy, z placonych przez nas podatkow, prokuratorow.

Przede wszystkim jednak, kazdy tez – a szczegolnie funkcyjny, nie mowiac o Apelacyjnym w jednym z najwiekszych miast w Polsce – ma obowiazek by merytoryczny.

Skoro pozbawil mnie Pan moznosci skorzystania z prawa konstytucyjnego okreslonego w art. 51.3, a w przepisie tego artykulu ustawodawca podal, ze „(…) Ograniczenie tego prawa moze okreslic ustawa., to jest Pana … konstytucyjnym obowiazkiem podac ustawe, na podstawie ktorej mnie jej – moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 51.3 Konstytucji Pan pozbawil.

Potraktowaniem mnie, uczestnika sprawy do sygn. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/ w taki sam sposob, jak zastepca dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesolowski potraktowal nie bedacego jej uczestnikiem, a tylko interweniujacego na moja prosbe u prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta Posla Andrzeja Dudy, Pan mocno sie skompromitowal.

Ujawnil Pan nie tyle brak zdolnosci do prawidlowego rozumowania, co calkowita bezmyslnosc, a takze bezczelnosc przeradzajaca sie ostatecznie w hucpe Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie.

Pan wykorzystuje stanowisko Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w celu osiagniecia korzysci osobistej wedlug jej definicji podanej w art. 115 § 4 K.k. – Korzyscia majatkowa lub osobista jest korzysc zarowno dla siebie, jak i dla kogo innego.” – tj. w celu korzysci dla autorki aktu oskarzenia przeciwko mnie, prokurator Radoslawy Ridan oraz wymienionych na str. 2 prokuratorow nadzorujacych prowadzone przez nia w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie.

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

Nie watpie, ze kazdy, kto zapozna sie z Pana pismem do mnie z dnia 18 lutego 2014 r. – ktorym uprzejmie poinformowal mnie Pan, ze: „informuje, ze nie znajduje podstaw do uwzglednienia wniosku.” – a zarazem wie, ze:

 1. pismo zastepcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11, dotyczy aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn 1 Ds. 39/06/S. /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/ w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej w od listopada 2006 r. przez Sad Rejonowy w Debicy do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/,

 2. ja jestem uczestnikiemjako oskarzony – sprawy Sadu Rejonowego w Debicy do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ rozpoznawanej na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S. /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

 3. Adresat kopii niniejszego pisma, Pan Posel Andrzej Duda, do ktorego prokurator generalny skierowal pismo z dnia 15 lipca 2013 r., sygn. PG VII C 070/21/13, na ktore Pan powolal sie w pismie do mnie z dnia 18 lutego 2014 r., nie jest uczestnikiem sprawy, jak w pkt. 2, i prokurator generalny skierowal w.w. pismo do niego z dnia 15.07.2013 r. w zwiazku z interwencja Pana Posla, podjeta na moja prosbe,

 4. wie, ze art. 51.3 Konstytucji stanowi, ze: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow.” i ze „Ograniczenie tego prawa moze okreslic ustawa.

zgodzi sie ze mna, ze takiej mi udzielajac odpowiedzi zaprezentowal sie Pan – Prokurator Apelacyjny w Krakowie – jako bezmyslny cwaniaczek chroniacy interesu podwladnych ignorantow, a najbardziej wlasciwym okresleniem dla tego, w jaki sposob potraktowal Pan moj wniosek bedzie … hucpa – «bezczelne oszustwo, lgarstwo; bezczelnosc, tupet, arogancja»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 267.

 

Pozbawiony przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie moznosci skorzystania z konstytucyjnego prawa okreslonego w art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wnosze – na podstawie tego prawa – o:

 1. sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, na podstawie przepisu ktorej ustawy – wnosze o podanie przepisu prawa oraz ustawy, jego zrodla – Prokurator Apelacyjny w Krakowie pozbawil mnie moznosci skorzystania z konstytucyjnego, okreslonego w art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa dostepu do dotyczacego mnie dokumentu, tj. pisma sporzadzonego w dniu 22 czerwca 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda i skierowanego do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, prezentujacego wykazane przez autora pisma nieprawidlowosci postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/,

 2. doreczenie mi kopii pisma zastepcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda z dnia 22 czerwca 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ z pieczecia Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron.

 

Uprzejmie informuje, ze niniejsze pismo oraz odpowiedz na nie Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie zostana zamieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratora Apelacyjna, sygn. akt Ap. II Ko 23/14, pismo Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony z dnia 18 lutego 2014 r.

 2. Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. Posla Andrzeja Dudy do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

 3. Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. zastepcy dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 4. Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 070/21/13, pismo zastepcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

Cependant, malgre ces resultats apparemment indiscutables au plan statistique, les acheter cialis en ligne france auteurs concluaient que ces differences devaient etre confirmees par des etudes en aveugle et randomisees.
Une prix du viagra pharmacie grande partie acheter cialis quebec de ces medicaments sont a base de plantes, mais contenant des ingredients potentiellement dangereuses comme le Yohimbe par exemple (l’ecorce de Yohimbe africain).
Creez-vous un univers a propecia vente ligne vous toute seule et quand votre homme glissera ses mains sur vous, vous vous sentirez rassuree et a vente propecia l’apotheose du plaisir.

Nervosite, irritabilite, insomnie, maux de tete et vertiges. Quant a Cope, il ecope lui aussi d’une bonne place au palmares des cancres. De plus en achat cialis site serieux dapoxetine france plus de resultats laissent penser que ce dysfonctionnement neurologique pourrait avoir pour origine un manque de dopamine dans le cerveau. L’homme devient donc plus sensible aux pheromones secretees par la femme, le rendant ainsi plus excite. L’evolution de l’espece fait aujourd’hui que l’homme a conserve cet aspect mais la femme a developpe au contraire une zone tres erectile qui a besoin de plus viagra en ligne comparatif acheter viagra toulouse de temps pour reagir, explique le Dr Leleu. La communaute scientifique considere l’ejaculation comme « prematuree », des lors que l’ejaculation intervient deux minutes apres la penetration. Vous pouvez aussi opter pour un modele solaire comme le Solar Vibe de Blowfish. Il est fort probable que, malgre le dedain avec lequel le groupe pharmaceutique europeen a jusqu’ici traite les avances du numero deux mondial de la pharmacie, celui-ci finisse par l’emporter.
Beaucoup d’entre eux comparateur de prix pour cialis prix cialis france pharmacie s’interessent aux femmes mures parfois pour leur experience en matiere de sexe mais aussi souvent pour leur compte en banque.
La plante favorise acheter du propecia france l’afflux de sang dans les arteres et provoque des erections de ordonnance propecia bonne qualite.
Profili difensivi forti, fobici, o esperienze cialis 20 mg prezzo farmacia profonde particolari.
Bisogna mangiare alimenti siti dove acquistare viagra che aumentano la produzione di ossido nitrico In realta non molti dove comprare cialis su internet uomini sono consapevoli di questo.
Se un tempo le principali paure erano quelle dell’abbandono, del maltrattamento e del viagra generico miglior prezzo tradimento, vendita kamagra italia ora i timori riguardano il rapporto in se e le responsabilita che esso comporta.
L’idea e gia stata testata sui macachi dove acquistare viagra senza ricetta comprare cialis palermo da un team di ricercatori del Oak Crest Institute of Science di Pasadena, negli Stati Uniti, non ancora sull’uomo, e ha finora dimostrato una buona efficacia preventiva, dal 44 al 75 per cento in differenti studi.
Spesso si e tentato di mettere in relazione i problemi acquisto viagra cialis sessuali come l’impotenza con lo stress o la vecchiaia per una migliore comprensione della cialis prezzo svizzera condizione.
Gli scienziati americani hanno chiamato levitra vendita on line propecia acquisto il siti sicuri dove acquistare viagra sesso la medicina universale.
Dunque far entrare la rabbia dove acquistare viagra senza ricetta dove acquistare cialis online farmaci priligy nell’eros puo essere positivo, a patto di saper distinguere l’ira buona da quella nociva.
L’incapacite a se concentrer sur ses sensations erotiques, des rapports sexuels achat dapoxetine entre les personnes qui pratiquent propecia pas cher pharmacie le coitus priligy generique interruptus, la crainte de la grossesse, la crainte que les relations seront divulgues.
Che cialis 5 mg generico prezzo riguarda la conservazione, tenete il farmaco a temperatura costo cialis in farmacia dove comprare viagra in farmacia d’ambiente.
Une aventure, la propecia vente ligne pornographie, le achat levitra sans ordonnance viagra… et bien d’autres.
La pena, acquisto viagra con mastercard comprar viagra generico farmacia la disfunzione del levitra 20 mg collegamento con la madre, dovuta ai genitori.
Le viagra n’influence pas kamagras en ligne priligy en ligne pas cher le temps de l’hemorragie, y compris a la destination a la combinaison viagra pas cher pharmacie avec l’aspirine.
Cialis e un farmaco di prescrizione e quindi un vist a un medico e sempre necessario, soprattutto perche puo reagire viagra costo pericolosamente causando la perdita improvvisa di acquistare propecia generico pressione sanguigna, con levitra farmacia online i nitrati che sono dati agli uomini che soffrono di problemi cardiaci.
Cette uniformisation des ages et meme des sexes nous donne acheter cialis sur le net l’illusion de pouvoir achat viagra generique priligy dapoxetine tout controler.
Il blocco di questi acquisto cialis in farmacia enzimi porta al comprare cialis a roma fatto che nell’organsimo arriva acquisto viagra pfizer una grande quantita del farmaco e il suo contenuto aumenta rapidamente nel sangue.
Une heure plus tard, maria prix boite viagra pharmacie kamagra soft montenez-colon rappelle priligy generique belgique le 911.
Ukmedix cialis generico on line prende discrezione a che fare con problemi di acquisto viagra milano salute imbarazzanti come la disfunzione erettile ad viagra prezzo farmacia italia un livello completamente nuovo.
Aujourd’hui, parmi souhaitant acheter viagra – les gens de tous ages, et chacun d’eux se demandent – acheter viagra pas cher achete viagra peut-on acheter viagra sans ordonnance?
Cette information preoccupante doit etre generique viagra avis transmise au president viagra et cialis pas cher du conseil general.
L’unico problema acquistare levitra con la pillola miracolosa fino ad ora levitra bayer prezzi e sempre stato il prezzo:
Entrambe le abitudini hanno un effetto levitra 20 mg precio generico“>levitra 20 mg precio generico nocivo sulla capacita di ottenere erezione levitra bayer prezzo farmacia forte e mantenerla.