30.04.2014 Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony o możliwości rozpoczęcia protestu głodowego w dniu 8 maja 2014 r.

Krakow, dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

 

Sygn. akt: Ap. II Ko 23/14

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 2. Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla instytucji wymiaru sprawiedliwosci /sadow, prokuratur/ Krakowa, pracownicy instytucji wymiaru sprawiedliwosci /sadow, prokuratur, w tym Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie/

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 4. Komitet Obrony Praw dr. Zbigniewa Kekusia przy Slaskim Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca, Zarzad Slaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ul. Sw. Jana 8/3c, 40- 012 Katowice

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 9. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 10. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 11. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 12. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 13. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 15. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 16. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 17. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 18. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 19. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 20. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 21. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 23. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 24. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 27. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 28. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 29. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 30. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 31. Pani Lucyna Czechowicz, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 32. Pani Krystyna Kowalczyk Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 33. Sedzia Beata Stoj, prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 34. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 35. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 36. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 39. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 40. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 41. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych. Ograniczenie tego prawa moze okreslic ustawa.” – o przygotowanie dla mnie na dyzur Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w dniu 12 maja 2014 r. kopii pisma, z pieczecia Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron, ktore Prokurator Apelacyjny w Krakowie sporzadzil w odpowiedzi na zadanie prokuratora generalnego z dnia 3 lipca 2013 r. zbadania udzialu Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

 2. Zawiadomienie, ze po odbior kopii pisma jak w pkt. I stawie sie na dyzurze Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w dniu 12 maja 2014 r.

 3. Zawiadomienie, ze pismem z dnia 22 kwietnia 2014 r. /Zalacznik 1/ zawiadomilem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie w dniu 8 maja 2014 r. protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa na dyzurze Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w dniu 5 maja 2014 r. celem osobistego poinformowania Adresata niniejszego pisma o mozliwosci prowadzenia przeze mnie od dnia 8 maja 2014 r. protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod oraz o jego przyczynach.

 5. Wniosek o sporzadzenie protokolu z mojego spotkania z Prokuratorem Apelacyjnym w Krakowie podczas dyzuru w dniu 5 maja 2014 r.

 6. Wniosek o wydanie, w przypadku uznania mojego protestu jak w pkt. III za niesluszny, Policji nakazu zatrzymania mnie w dniu 8 maja 2014 r. i doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego, celem poddania mnie leczeniu.

 7. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz odpowiedzi na nie zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl.

 

Ryba psuje sie od glowy”

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

W dniu 10 czerwca 2013 r. proszony przeze mnie o udzielenie mi pomocy w zwiazku z postepowaniem karnym prowadzonym przeciwko mnie od listopada 2006 r. przez Sad Rejonowy w Debicy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/, na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierowal pismo do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o tresci – Zalacznik 1: „Krakow, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13 Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyzuru poselskiego, zwrocil sie do mnie Pan Zbigniew Kekus proszac o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygniecia sprawy sadowej. Z przedstawionych przez niego dokumentow oraz udzielonych wyjasnien wynika, ze w jego sprawie toczy sie przed Sadem Rejonowym w Debicy, Wydzial II Karny pod sygn. akt II K 854/10 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ postepowanie w ktorym Pan Kekus jest oskarzony o popelnienie czynow zabronionych okreslonych w art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Trzeba zaznaczyc, ze w jego sprawie juz raz od skazujacego za powyzej okreslone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku skladal kasacje (sygn. PG IV KSK 699.11), ktora zostala uznana przez Sad Najwyzszy za w pelni zasadna. Tym samym postepowanie w tej sprawie zostalo ponownie skierowane do sadu pierwszej instancji (wskazanego powyzej), jednakze proszacy mnie o interwencje obywatel formuluje powazne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposob nalezyty zarowno ze strony sadu, jak i tez podlegajacej Panu Prokuratorowi prokuratury. Pan Zbigniew Kekus przedstawil mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w ktorym Pan Prokurator zobowiazal sie, oprocz wniesienia w jego sprawie kasacji (co tez zostalo uczynione) do zwrocenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnosnie stwierdzonych nieprawidlowosci w postepowaniu prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Jednoczesnie wskazuje on, ze w chwili obecnej, mimo powaznych watpliwosci co do zasadnosci aktu oskarzenia sporzadzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sadowego, co naraziloby go na powazne straty moralne i ekonomiczne.

Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia, a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod.

Z wyrazami glebokiego szacunku Andrzej Duda”

Dowod: Biuro Poselskie Posla Prawo i Sprawiedliwosc Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. Posla Andrzeja Dudy do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta – Zalacznik 1

 

W odpowiedzi na w.w. pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. Posel Andrzej Duda otrzymal pismo z dnia 3 lipca 2013 r. zastepcy dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Halina Niemiec, ktorym ta poinformowala go miedzy innymi – Zalacznik 2: „Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego PG IV KSK 699/11 Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Pan Andrzej Duda Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Posle, (…) W tej sytuacji zostalo skierowane w dniu 03 lipca 2013 r., zgodnie z § 18 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuraturypismo do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie /Artura Wrony – ZKE/ o zbadanie w ramach nadzoru udzialu prokuratora we wskazanym postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy, zgodnie z § 27 pkt 3 wymienionego Regulaminu.
(…) Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Halina Niemiec

Dowod: Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. zastepcy dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Zalacznik 2

 

Prosze – na podstawie art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych. Ograniczenie tego prawa moze okreslic ustawa.” – o przygotowanie dla mnie na dyzur Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w dniu 12 maja 2014 r. kopii pisma, z pieczecia Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron, ktore Prokurator Apelacyjny w Krakowie sporzadzil w odpowiedzi na zadanie prokuratora generalnego z dnia 3 lipca 2013 r. zbadania udzialu Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk w postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.

Uprzejmie informuje, ze w zwiazku z w.w. postepowaniem przed Sadem Rejonowym w Debicy do sygn. akt II K 407/13 prowadzonym przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod, skierowalem pismo z dnia 22 kwietnia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk pismo zawierajace – Zalacznik 3:„Dotyczy:

 1. Wniosek o skierowanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – na podstawie art. 8a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – w terminie do dnia 7 maja 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Wniosek o sporzadzenie do wniosku jak w pkt. I uzasadnienia, prezentujacego rzeczywiste ustalenia faktyczne i prawo, jak na str. 3 – 6 niniejszego pisma.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 7 maja 2014 r. na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt. I z uzasadnieniem jak na str. 3 – 6 niniejszego pisma.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia w dniu 8 maja 2014 r., od godz. 12:00 prowadzonego calodobowo protestu glodowego – bede pil wode i soki – przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. I i wydania mi jego kopii,

  2. kontynuowania protestu jak w pkt. IV. 1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I.

 5. Wniosek – w przypadku odmowy skierowania do Sadu Rejonowego w Debicy wniosku, jak w pkt. I – o wydanie polecenia zatrzymanie mnie w dniu 8 maja 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod i umieszczenia – ze wzgledow humanitarnych – w szpitalu psychiatrycznym, celem poddania mnie leczeniu.

 6. Plan moich dzialan do dnia 7 maja 2014 r.

 7. Zawiadomienie, ze kopie wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj – przy udziale Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – sprawy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl

 8. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 22 kwietnia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 3

 

Przedstawilem uzasadnienie dla mojego stanowiska – Zalacznik 3.

Uprzejmie informuje, ze w dniu 5 maja 2014 r. stawie sie na dyzurze Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie celem osobistego poinformowania Pana o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie w dniu 8 maja 2014 r. protestu jak w w.w. pismie z dnia do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk.

Po tym, gdy szeregowi funkcjonariusze publiczni skrzywdza obywatela, zawsze okazuje sie, ze ich przelozeni o tym – tj. o naruszeniu przez funkcjonariusza publicznego praw obywatela lub pozbawieniu go moznosci korzystania z praw, czyli o przekroczeniu przez funkcjonariusza uprawnien lub niedopelnieniu obowiazkow – nie wiedzieli.

Nie chcialbym zatem, gdyby okazalo sie, ze z przyczyn znanych doskonale Adresatowi niniejszego z pisma sprzed prawie trzech lat, tj. z dnia 22 czerwca 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ zastepcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, bede zmuszony prowadzic sluszny protest glodowy z negatywnymi ewentualnie skutkami dla mojego zdrowia, Pan, ktoremu prokurator generalny zlecil przed dziesiecioma miesiacami, pismem z dnia 3 lipca 2013 r. zbadanie udzialu Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod w postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy sygn. II K 407/13, usprawiedliwial sie, ze nie wiedzial o przyczynach prowadzenia przeze mnie protestu.

Uprzejmie prosze, zeby:

 1. z mojego spotkania z Prokuratorem Apelacyjnym w Krakowie w dniu 5 maja 2014 r. zostal sporzadzony protokol,

 2. w przypadku uznania rozpoczetego przeze mnie ewentualnie w dniu 8 maja 2014 r. protestu glodowego za niesluszny, Prokurator Apelacyjny w Krakowie wydal Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego lub osrodka zapobiegania zachowaniom dyssocjalnym. Jesli prowadzony przeze mnie ewentualnie protest glodowy uzna Prokurator Apelacyjny w Krakowie za niesluszny, oznaczac to bedzie, ze ja nie tylko jestem niepoczytalny, pozbawiony zdolnosci rozpoznania znaczenia swoich czynow, bezpodstawnie stwarzam zagrozenie dla swego zdrowia i zycia, ale takze, ze szkodze wizerunkowi prokuratorow o nieskazitelnych charakterach, Radoslawy Ridan, ktora prowadzila postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie, Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego, Edyty Kusnierz i Krystyny Kowalczyk, ktorzy je nadzorowali oraz ich przelozonego, Adresata niniejszego pisma, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Artura Wrony.

 

Gdybym mial dopelnic zywota, tak samo, jak zamordowany ze szczegolnym okrucienstwem, tj. zaglodzony w areszcie w Krakowie po prowadzonym ponad cztery miesiace slusznym protescie glodowym, niewinny – jak ja w sprawie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod do sygn. 1 Ds. 39/06/S – przedstawionych mu zarzutow 33-letni obywatel Rumunii Claudiu Crulic, osoby zainteresowane sprawa prowadzona przeciwko mnie przez Prokurature Rejonowa dla Krakowa Srodmiescia Wschod od dnia 2 lipca 2004 r. /data zarejestrowania postepowania przygotowawczego/ beda mialy dowod, ze osobiscie zawiadomilem Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie o moim protescie i jego przyczynach.

 

 

Zbigniew Kekus

 

 

Zalaczniki:

 1. Biuro Poselskie Posla Prawo i Sprawiedliwosc Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. Posla Andrzeja Dudy do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

 2. Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. zastepcy dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 22 kwietnia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 

Toutes les femmes aiment recevoir cialis original en ligne des fleurs, mais un geste ou acheter du vrai viagra en ligne inattendu et vraiment personnel sait nous emouvoir a tous coups.
En particulier dans le cas ou vous produisez des conditions kamagras en ligne ou dapoxetine priligy d’autres medicaments.
Tout devenait de plus en plus facile de comprendre que cet homme n’avait jamais eu de modele masculin aupres de lui, mais qu’au contraire, il avait ete eleve par une mere controlante et dominatrice a priligy en pharmacie qui il ordonnance cialis avait cherche a plaire, comme a toutes les femmes de la maison.

Cependant, la DE apres PT demeure une complication frequente ayant un impact majeur sur la qualite de vie. Les pilules ProSolution uniformement fixent les nouvelles normes dans le domaine d’agrandissement de penis. Il est disponible a la vente depuis le 25 mars 2003 en pharmacie. A noter que l’article L711-2 du CPI precise qu’un signe ne peut etre considere comme distinctif et ne peut donc constituer une marque, lorsqu’il est constitue exclusivement par la forme imposee par la nature ou la fonction du produit. Le degre des problemes mentionnes ci-dessus incidence peut varier, mais souvent il est tout a fait catastrophique. On evite la saison des vendanges dans les vignes (mi-aout a octobre), celle de la moisson (juin, juillet, aout) les vergers pendant le ramassage des fruits et attention de ne prix du levitra en pharmacie levitra generique france pas se retrouver nez a le viagra pas cher prix du viagra pfizer en pharmacie nez (surtout le pantalon sur les chevilles) avec une vache ou un troupeau atteint dans sa pudeur! Au cours de cette periode sans aucune erection, surviennent des modifications hemodynamiques qui peuvent affecter definitivement la fonction erectile, meme une fois la recuperation nerveuse obtenue. Il n’est pas encore clair pour elle qu’elle a ete victime !
En novembre 1996, la Mutualite Francaise cialis acheter pharmacie a publie une nouvelle version cialis acheter en pharmacie du « Guide des specialites comparables ».
Elles meilleur cialis generique sont de venues une source de financement importante du reseau des officines et des groupements acheter cialis ligne canada de pharmacies.
Secondo vari studi la persistenza dell’impianto dipenderebbe anche da alterazioni immunologiche cialis dove comprare online in via acquisto cialis san marino di definizione.
Ogni volta come comprare cialis in farmacia che sarete con la vostra viagra generico costo partner sarete in difficolta e quando lei sara eccitata voi non sarete in grado di soddisfarla al momento giusto.
Da poco tempo e disponibile vendita levitra italia in Italia il primo cerotto cialis generico on line anticoncezionale:
Effeto casuato dal farmaco si sente dopo 45 minuti dopo assunzione e puo durare fino 36 viagra on line senza ricetta acquisto cialis con postepay ore.
Prenda una compressa di comprare cialis online in italia Viagra puo al massimo una vendita on line di cialis volta al giorno.
E in terzo luogo, come acquistare il cialis in farmacia se si vuole fare il sesso vaginale dopo quello anale, non e necessario correre a capofitto in bagno, acquistare cialis inquanto basta per togliere comprare cialis a milano il preservativo.
Possiamo stilare un piccolo come acquistare viagra o cialis elenco tra i piu significativi e facili gesti da riconoscere, prestando la giusta attenzione sia nel caso che dall’altra parte ci sia disponibilita sia in caso che non propecia italia prezzo cialis da 10 mg ci sia interesse.
Ces rapports incluaient des vertiges et des sensations ebrieuses mais aucune vente de propecia achat propecia pas cher achat propecia en ligne syncope.
Alcuni dei metodi popolare per trattare l’impotenza vendita priligy online negli uomini sono farmaci per via acquisto viagra generico on line orale, farmaci topici, terapia iniettiva, pompe per vuoto e farmaci viagra protesi del pene.
N-demethyle achat cialis en ligne france metabolite est metabolise ensuite, sa achat levitra demi-vie terminale est achat cialis toute securite d’environ 4 heures.
E solo 10% degli uomini cercano trattamenti farmacia online viagra cialis per il si puo acquistare il viagra in farmacia comprare cialis a san marino disturbo.
(vous souvenez-vous de cette scene petillante entre diane lane et olivier martinez dans le film infidele?) cependant, les experts affirment que vous feriez meilleur usage de achat viagra pfizer votre temps en trouvant des moyens de renforcer comparateur prix viagra votre relation plutot qu’en cherchant a savoir si votre acheter du viagra moins cher conjoint vous est infidele.
Tecnicamente l’esame levitra compra consisteva nel collocare due levitra 20 mg anellini di gomma sul pene acquistare viagra originale a riposo.
Quand l’enzyme vente cialis pdysfonction erectile5 propecia ou acheter detruit la gmpc, les vaisseaux sanguins retrouvent leur taille normale et donc l’erection cesse acheter levitra en ligne d’elle-meme.
Milioni di uomini al mondo potranno acquistare levitra generico italia ora cialis si acquista in farmacia risolvere questo problema comprare cialis on line grazie a priligy.
Les trois inhibiteurs fonctionnent de la meme maniere, il faut acheter propecia pas cher un stimulus sexuel prix vente viagra france acheter cialis lyon pour qu’ils prennent effet.
Uno dei maggiori picchi di propecia senza ricetta testosterone lo si ha proprio nelle prime ora del mattino, dalle sei in poi, proprio quando e piu probabile levitra senza ricetta dove comprare cialis su internet che ci sia la nostra sveglia dal sonno con la conseguente erezione mattutina.
Les chercheurs examinerent des donnees de la le viagra est il en vente libre en suisse women’s commander viagra health initiative observational study.
Il achat viagra en pharmacie fonctionne approximativement viagra femme 36 heures!
Chi soffre di eiaculazione precoce di solito ha anche problemi di natura ansiosa, legati nello specifico all’ansia da dove comprare priligy originale prestazione oppure farmacia on line priligy causati da altri problemi.
1)tipo di ep (primaria, secondaria); 2)copresenza o assenza di priligy on line originale un problema all’erezione; priligy prezzo 3)l’impatto dell’ ep sul rapporto con il propria partner e sulla qualita della vita; 4)precedenti trattamenti (farmaci, psicoterapie) e le risposte a tali trattamenti.