30.04.2014 Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej o możliwości rozpoczęcia protestu głodowego w dniu 8 maja 2014 r.

Krakow, dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Lidia Jaryczkowska

Prokurator Okregowy w Krakowie

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 2. Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla instytucji wymiaru sprawiedliwosci /sadow, prokuratur, w tym Prokuratury Okregowej Krakowie/ Krakowa, pracownicy instytucji wymiaru sprawiedliwosci /sadow, prokuratur, w tym Prokuratury Okregowej w Krakowie/

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 4. Komitet Obrony Praw dr. Zbigniewa Kekusia przy Slaskim Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca, Zarzad Slaskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ul. Sw. Jana 8/3c, 40- 012 Katowice

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 9. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 12. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 13. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 14. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 15. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 16. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 17. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 18. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 19. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 20. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 21. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 22. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 23. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 24. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 25. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 27. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 28. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 29. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 30. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 31. Pani Krystyna Kowalczyk Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 32. Sedzia Beata Stoj, prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. II K 407/13

 33. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 34. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 35. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 38. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 39. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 40. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, ze pismem z dnia 22 kwietnia 2014 r. /Zalacznik 1/ zawiadomilem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie w dniu 8 maja 2014 r. protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa na dyzurze Prokuratora Okregowego w Krakowie w dniu 5 maja 2014 r. celem osobistego poinformowania Adresatki niniejszego pisma o mozliwosci prowadzenia przeze mnie od dnia 8 maja 2014 r. protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod oraz o jego przyczynach.

 3. Wniosek o sporzadzenie protokolu z mojego spotkania z Prokuratorem Okregowym w Krakowie podczas dyzuru w dniu 5 maja 2014 r.

 4. Wniosek o wydanie przez Prokuratora Okregowego w Krakowie, w przypadku uznania mojego protestu jak w pkt. III za niesluszny, Policji nakazu zatrzymania mnie w dniu 8 maja 2014 r. i doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego, celem poddania mnie leczeniu.

 5. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz odpowiedzi na nie zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl.

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

 

Uprzejmie informuje, ze w zwiazku z w.w. postepowaniem przed Sadem Rejonowym w Debicy do sygn. akt II K 407/13 prowadzonym przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod, skierowalem pismo z dnia 22 kwietnia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk pismo zawierajace – Zalacznik 1:„Dotyczy:

 1. Wniosek o skierowanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – na podstawie art. 8a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – w terminie do dnia 7 maja 2014 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o uniewinnienie mnie od wszystkich 18 zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Wniosek o sporzadzenie do wniosku jak w pkt. I uzasadnienia, prezentujacego rzeczywiste ustalenia faktyczne i prawo, jak na str. 3 – 6 niniejszego pisma.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 7 maja 2014 r. na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem odbioru kopii wniosku, jak w pkt. I z uzasadnieniem jak na str. 3 – 6 niniejszego pisma.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze:

  1. rozpoczecia w dniu 8 maja 2014 r., od godz. 12:00 prowadzonego calodobowo protestu glodowego – bede pil wode i soki – przed siedziba Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w pkt. I i wydania mi jego kopii,

  2. kontynuowania protestu jak w pkt. IV. 1 do dnia wydania mi kopii wniosku jak w pkt. I.

 5. Wniosek – w przypadku odmowy skierowania do Sadu Rejonowego w Debicy wniosku, jak w pkt. I – o wydanie polecenia zatrzymanie mnie w dniu 8 maja 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod i umieszczenia – ze wzgledow humanitarnych – w szpitalu psychiatrycznym, celem poddania mnie leczeniu.

 6. Plan moich dzialan do dnia 7 maja 2014 r.

 7. Zawiadomienie, ze kopie wszystkich dokumentow poswiadczajacych okolicznosci rozpoznawania przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj – przy udziale Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – sprawy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl

 8. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 22 kwietnia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

 

Przedstawilem uzasadnienie dla mojego stanowiska – Zalacznik 1.

Uprzejmie informuje, ze w dniu 5 maja 2014 r. stawie sie na dyzurze Prokuratora Okregowego w Krakowie celem osobistego poinformowania Pani o mozliwosci rozpoczecia przeze mnie w dniu 8 maja 2014 r. protestu jak w w.w. pismie z dnia do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk.

Po tym, gdy szeregowi funkcjonariusze publiczni skrzywdza obywatela, zawsze okazuje sie, ze ich przelozeni o tym – tj. o naruszeniu przez funkcjonariusza publicznego praw obywatela lub pozbawieniu go moznosci korzystania z praw, czyli o przekroczeniu przez funkcjonariusza uprawnien lub niedopelnieniu obowiazkow – nie wiedzieli.

Nie chcialbym zatem, gdyby okazalo sie, ze z przyczyn znanych doskonale Adresatce niniejszego pisma – jako Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod nieudolnie nadzorowala Pani postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. przez prokurator Radoslawe Ridan – bede zmuszony prowadzic sluszny protest glodowy z negatywnymi ewentualnie skutkami dla mojego zdrowia, Prokurator Okregowy w Krakowie usprawiedliwiala sie, ze nie wiedziala o przyczynach prowadzenia przeze mnie protestu.

Uprzejmie prosze, zeby:

 1. z mojego spotkania z Prokuratorem Okregowym w Krakowie w dniu 5 maja 2014 r. zostal sporzadzony protokol,

 2. w przypadku uznania rozpoczetego przeze mnie ewentualnie w dniu 8 maja 2014 r. protestu glodowego za niesluszny, Prokurator Okregowy w Krakowie wydal Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego lub osrodka zapobiegania zachowaniom dyssocjalnym. Jesli prowadzony przeze mnie ewentualnie protest glodowy uzna Prokurator Okregowy w Krakowie za niesluszny, oznaczac to bedzie, ze ja nie tylko jestem niepoczytalny, pozbawiony zdolnosci rozpoznania znaczenia swoich czynow, bezpodstawnie stwarzam zagrozenie dla swego zdrowia i zycia, ale takze, ze szkodze wizerunkowi prokuratorow o nieskazitelnych charakterach, Radoslawy Ridan, ktora prowadzila postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie, Adresatki niniejszego pisma, Piotra Kosmatego, Edyty Kusnierz i Krystyny Kowalczyk, ktorzy je nadzorowali oraz wszystkich Panstwa przelozonego, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony.

 

Gdybym mial dopelnic zywota, tak samo, jak zamordowany ze szczegolnym okrucienstwem, tj. zaglodzony w areszcie w Krakowie po prowadzonym ponad cztery miesiace slusznym protescie glodowym, niewinny – jak ja w sprawie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod do sygn. 1 Ds. 39/06/S – przedstawionych mu zarzutow 33-letni obywatel Rumunii Claudiu Crulic, osoby zainteresowane sprawa prowadzona przeciwko mnie przez Prokurature Rejonowa dla Krakowa Srodmiescia Wschod od dnia 2 lipca 2004 r. /data zarejestrowania postepowania przygotowawczego/ beda mialy dowod, ze osobiscie zawiadomilem Prokuratora Okregowego w Krakowie o moim protescie i jego przyczynach.

 

 

Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo Z. Kekusia z dnia 22 kwietnia 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Il vente priligy faut s’autoriser meilleur site de vente de viagra a exprimer ses desirs et a les realiser.
Pour le medicament acheter generique propecia france soit totalement efficace, il faudrait au acheter cialis pour femme prealable que l’homme soit stimuler sexuellement.
Les auteurs expliquent ce resultat tres kamagra achat surprenant par l’analyse de regression non lineaire qui suggere que les versions generiques de la vancomycine contiennent des « principes inhibiteurs et achat kamagra en belgique stimulateurs » qui provoqueraient des actions antagoniste – ag onistes expliquant les differences d’activite observees in vivo.

En novembre 2008, ce sont quelques 400 000 cialis achat securise viagra vente libre europe cachets de Viagra® et de Cialis® contrefaits qui sont deniches par les douaniers du viagra achat sans ordonnance generique kamagra Havre. ll existe un risque de transmission du virus du Sida, majore pendant les regles. Vous mettrez-vous dans une situation ou vous risquez de vous faire mettre a la porte de votre foyer ou de vous faire couper les vivres? A la suite de l’activite sexuelle, l’erection s’en va et le penis reprend son etat normal. Ne laissez pas les autres etre le reflet de votre propre sexualite, car vous serez continuellement insatisfaite. faites appel a votre imaginaire, laissez votre phantasmatique s’exprimer ! Parfois cela devient un veritable harcelement qui fait souffrir l’autre. ce terme est l’abreviation des termes anglais (Cyclic Guanosine Monophosphate).
« Prends exemple sur ta s?ur, elle pilule cialis pas cher travaille mieux que toi » ou « Tu devrais manger un peu moins parce que tu vas finir par ressembler le prix du viagra en france a tante Agathe » ou « Tu es bien de la famille de ton pere, tu as leur nez », etc., vous pouvez le complexer sans meme que vous vous en rendiez compte.
Que pensez-vous d’un acheter cialis livraison 24h defi printanier pour une cialis naturel sexualite plus saine et epanouissante ?
Specialmente i cambiamenti pigmentati sono acquistare cialis generico in italia noti nella parte del viso e cialis generico on line del collo.
E’ stato dimostrato che ha successo in 9 casi dove comprare cialis online sicuro su viagra en la farmacia sin receta 10.
Il Diabete puo provocare i problemi di disfunzione erettile, e gli uomini che soffrono da questa malattia sono quattro volte piu suscettibili degli altri acquistare viagra via internet cialis farmacia on line uomini di avere problemi di questo genere.
Parallelamente alla ricerca scientifica priligy dapoxetina generico sono state dove comprare il viagra in svizzera condotte delle indagini statistiche per stabilire le reazioni degli uomini e delle donne nei confronti di questo nuovo metodo contraccettivo.
In sostanza, quando non esistono cause organiche cialis senza ricetta milano o psicologiche, ma un’eccessiva risposta comprare viagra o cialis d’ansia, di stress.
D’altra parte, gli uomini piu anziani e cialis farmacia venta piu difficile avere erezioni, mentre le donne piu anziane possono prendere vendita priligy acquisto cialis farmacia italiana minuti per eccitarsi.
Grazie a queste medicine moltissimi uomini hanno di nuovo levitra senza ricetta controllo sulla loro vita viagra costo farmacia sessuale.
Disponible depuis seulement quelques annees, propecia acheter pharmacie le « tenga flip acheter propecia en ligne hole » apportera un plus propecia generique pas cher aux jeux solitaires de monsieur.
Con il giusto trattamento non c’e bisogno viagra prezzo online di lamentarsi di scarsa vita sessuale acquisto priligy senza ricetta per vendita viagra in francia motivi di salute.
Y a t-il une meilleure possibilite de commenter l`adultere priligy vente en france affaire achat de cialis en ligne acheter levitra en ligne que celle qui s`offre dans le bureau, ou il y a beaucoup d’hommes et de femmes attirants?
Parlando di casi prezzo cialis da 10 mg farmaci priligy piu seri, anche alcuni traumi non superati come la perdita di una persona cara, un incidente o comunque un esperienza negativa passata possono portare a comprar cialis en farmacia soffrire di disfunzione erettile giovanile.
Changez de sac, de tenue, de coiffure et achat de viagra en pharmacie debarrassez-vous des objets priligy sans ordonnance qui vous suivent habituellement partout) et a trouver des solutions pour eviter dapoxetine acheter le maximum de corvees :
Se i propecia acquistare online viagra o cialis senza ricetta medica farmaci falliscono nel loro intento e il paziente desidera avere un figlio si acquistare cialis farmacia puo, dalle urine trattate ed alcalinizzate, estrarre spermatozoi ed utilizzarli per una inseminazione o una fecondazione assistita.
Les prix du cialis 20 causes les plus frequentes de la dysfonction erectile de ce type comprennent des conditions commander priligy comme le diabete, l’hypertension arterielle, l’obesite, l’abus taux eleve de cholesterol, l’alcool ou la drogue, le tabagisme, les maladies cardiaques, certains cancers, et bien cialis acheter sans ordonnance d’autres.
3) priligy acquistare online se si viagra generico acquisto online hanno rapporti sessuali due o piu volte alla settimana, il vostro sistema immunitario riceveranno un sostegno aggiuntivo attraverso all’aumentazione cialis farmacia online immunoglobulina a del 30%.
Dans grand-pharmacie.com nous avons tout a fait achat viagra andorre pense a cette acheter vrais viagra situation, voila generique cialis soft pourquoi nous vous proposons cialis generique.
Anche voi potete scambiarvi dove comprare il viagra la vostra esperienza dall’uso comprare cialis a palermo comprar cialis farmacia espana del farmaco in qualsiasi momento con altri uomini.
Viagra trouver viagra vente libre et l`alcool sont comme viagra pas cher rapide l`eau et le feu.
L’impuissance est traduite par l’incapacite de l’homme a maintenir son penis en erection pour viagra 50mg accomplir un acheter viagra rapidement rapport sexuel avec son partenaire.
Ha priligy dapoxetina in farmacia effetto gia dopo priligy on line originale 30 minuti dall’assunzione.
E in molti casi vendita priligy line la dimissione del paziente puo gia avvenire acquistare priligy generico in giornata successiva all’intervento.