30.05.2014 Prośba Zbigniewa Kękusia do Posłów w związku z możliwymi skutkami prowadzenia przez Z. Kękusia od dnia 3 czerwca 2014 r. protestu głodowego przed siedzibą zarządu ING Banku Śląskiego w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 10-14

Krakow, dnia 29 maja 2014 r.

Zbigniew Kekus

Panstwo:

 1. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 2. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 3. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 4. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 5. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 6. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 7. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 8. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 9. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 10. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 2. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 3. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 4. Pracownicy instytucji wymiaru sprawiedliwosci Krakowa, Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla w.w. instytucji.

 5. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 6. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 7. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 8. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 9. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 10. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 11. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 12. Pan ml. insp. Piotr Morajko Komendant Komisariatu IV Policji w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 13. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 14. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 15. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 16. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 17. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 18. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 19. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 20. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 21. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 22. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 23. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 24. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o mozliwosci prowadzenia przeze mnie protestu glodowego od dnia 3 czerwca 2014 r., godz. 13:00 przed siedziba zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, Plac Trzech Krzyzy 10 – 14.

 2. Prosba o wystapienie przez Adresatow niniejszego pisma z wnioskami do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego w przypadku umieszczenia mnie w zwiazku z protestem jak w pkt. I w szpitalu psychiatrycznym.

 

Sam Bartkiewicz zapytany o cechy dobrego szefa wymienia dwie: –

Musi lubic ludzi i byc porzadnym czlowiekiem.”

Zrodlo: Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi” ; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23 – Zalacznik 9

 

Nie wolno byc po stronie zarazy”

Albert Camus

 

Szanowni Panstwo,

 

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 28 maja 2014 r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej zawierajacego – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Sprawa rozpoznawana przez sedzie Sadu Okregowego w Warszawie Wydzial XXI Pracy /sygn. akt XXI P 68/12/Bozene Rzewuskaz mojego powodztwa przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o odszkodowanie w kwocie 60 mln zl za bezzasadne i bezprawne wyrzucenie mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug.

 2. Wniosek o sporzadzenie do dnia 3 czerwca br. wyjasnienia dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – prezentujacego pelna nazwe normy prawnej /ew. norm prawnych/, ktorej rzekome przeze mnie naruszenie bylo przyczyna wyrzucenia mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, co zarzad ING Banku Slaskiego S.A. poswiadczyl miedzy innymi w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na pozew w sprawie jak w pkt. I, podajac – Zalacznik 11: Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakzew zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie. Radca Prawny Justyna Weglorz Kt 435”

 3. Wniosek o sporzadzenie do dnia 3 czerwca 2014 r. wyjasnienia dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – z jakich przyczyn odpowiedzialny z mocy § 29.3, ust. 3 Statutu ING Banku Slaskiego S.A. /uchwala nr 28/VII/2006 z dnia 05 lipca 2006 r. Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A./ prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., obecnie wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Banku Brunon Bartkiewicz:

  1. niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace,

  2. odmowil mi w lutym 2007 r. sporzadzenia wyjasnienia dla Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, z jakich przyczyn niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace, co skutkowalo prowadzeniem w okresie luty do lipiec 2007 r. przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w ING Banku Slaskim S.A. postepowan:

   1. wyjasniajacego – Zalacznik 5,

   2. kontrolnego – Zalacznik 6.

 1. Wniosek o przygotowanie na dzien 3 czerwca 2014 r. odpisu dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – „listu intencyjnego”, na ktory powolal sie w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2014 r. dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka podajac: „Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o pracena warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.Zalacznik 4.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze prowadzenia protestu glodowego przed siedziba Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, Plac Trzech Krzyzy 10-14, od dnia 3 czerwca 2014 r., godz. 13:00 do dnia uzgodnienia ze mna przez osobe reprezentujaca zarzad ING Banku Slaskiego S.A. warunkow zrekompensowania mi strat spowodowanych bezpodstawnym i bezprawnym wyrzuceniem mnie z pracy, w tym prowadzac protest:

  1. do dnia 4 czerwca 2014 r., do godz. 12:00 bede pil,

  2. od dnia 4 czerwca 2014 r. po godz. 12:00 przestane takze pic.

 1. Wniosek o spotkanie ze mna w dniu 3 czerwca 2014 r., po godz. 13:00, osoby reprezentujacej zarzad ING Banku Slaskiego S.A. celem uzgodnienia warunkow zrekompensowania mi przez ING Bank Slaski S.A. strat poniesionych przeze mnie z powodu bezzasadnego i bezprawnego wyrzucenia mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, a przez to zniszczenia mi kariery zawodowej i zycia.

 2. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl oraz ze jego kopie dorecze pracownikom Oddzialow ING Banku Slaskiego S.A. w Krakowie.”

 

W pismie jak wyzej prezentuje okolicznosci, w jakich mnie byly prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz razaco naruszywszy w dniu 2 listopada 2006 r. prawo okreslone w art. 29 § 1 i § 2 ustawy Kodeks pracy, wyrzucil z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug w dniu 6 listopada 2006 r. z powodu bezpodstawnie przedstawionego mi zarzutu naruszenia prawa oraz rzekomo obowiazujacych w Banku polityki Compliance i zasad rekrutacji, ktore … „nie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym”.

Rzekomo, bo jak sie okazalo restrykcyjne wobec mnie, ktory nie naruszylem prawa, nie dotycza one Brunona Bartkiewicza, ktory mimo ze je naruszyl oczywiscie i razaco, zostal potem awansowany.

Od osmiu prawie lat interesu ING Banku Slaskiego S.A. i wizerunku Brunona Bartkiewicza, a nie prawa i prawdy chronia funkcjonariusze publiczni instytucji wymiaru sprawiedliwosci, przed ktorymi usiluje dochodzic swoich praw, w tym uzyskac odszkodowanie za zniszczona mi kariere zawodowa, a z nia – takze mojej rodzinie – zycie.

W pismie z dnia 28.05.2014 r. do prezes Malgorzaty Kolakowskiej prezentuje dowody poswiadczajace, w jaki sposob kierownictwo ING Banku Slaskiego S.A. oszukuje sady w celu ochrony swego interesu, w tym przedstawiajac, w zaleznosci od okolicznosci, trzy rozne wersje – z tego … kazda jest sprzeczna z prawem – usprawiedliwienia dla razacego, skutkujacego postepowaniami wyjasniajacym i kontrolnym prowadzonym w Banku przez ZUS naruszenia przez Brunona Bartkiewicza prawa pracy.

Po moich dotychczasowych doswiadczeniach z bylym prezesem zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunonem Bartkiewiczem oraz obecna prezes Malgorzata Kolakowska, w pelni uprawnione jest moje domniemanie, ze w zwiazku z protestem, jak wyzej zostane umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.

Jesli tak sie stanie, tam takze bede kontynuowal protest, o ktory, oraz o miejscu mojego pobytu poinformuja Panstwa moi przyjaciele, lub ja sam telefonicznie.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

Zalaczniki:

 1. Pismo Z. Kekusia z dnia 28 maja 2014 r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej

 

Ces derniers allumaient parfois une cigarette des le reveil pour combattre la viagra ou cialis ou levitra nervosite liee au manque survenu durant les heures passees sans viagra acheter online fumer.
Inconsciemment, nous projetons levitra pas cher pharmacie nos phantasmes, nos croyances, nos achat viagra cialis france espoirs dans nos choix.
En fin d’intervention, en fonction de acheter cialis qualite la derivation cialis jelly urinaire realisee, une ou deux poches sont mises en place.

A l’extremite du penis se trouve le gland, une zone tres sensible recouverte par une peau que l’on appelle le prepuce. » et « Vous arrive-t-il de faire l’amour sans en avoir envie ? Reproduction et protection sont donc des themes largement abordes en classe ainsi que par la plupart des parents. Priligy generique qui a pour composant dapoxetine, ce dernier est d’une grande efficacite contre l’ejaculation precoce. Plusieurs femmes mentionnent que la combinaison gagnante pour connaitre l’orgasme vaginal est propre a chacune, et qu’il n’existe pas vraiment de trucs infaillibles pour y arriver. La dysfonction erectile (DE) postoperatoire est un probleme important puisqu’elle peut viagra generique fiable priligy prix a paris concerner jusqu’a 80 % des patients operes dans certaines series. Seulement 25 hommes sur 1000 sont aux prises avec ce probleme. Les achat viagra france prix levitra quelques donnees disponibles confirment que la prevalence des dysfonctions sexuelles est plus elevee chez les patientes avec douleurs pelviennes chroniques que dans la population generale [31].
Il se peut que ce acheter un viagra soit acheter viagra detail une douleur de type vasculaire ou la tete semble vouloir exploser pendant le plaisir sexuel.
Dans bien des cas, un homme cialis prix belgique pharmacie eprouvera de l’embarras si sa partenaire prend l’initiative et lui dit qu’elle voudrait faire l’amour, et tout de meilleur cialis en ligne suite.
Se hai “cattivi pensieri”, ne cerchi di nuovi come acquistare cialis generico e di estremi sul sito Xconfession, puoi postarli e leggerli su questo portale internet in inglese e spagnolo.
La disfunzione venta viagra farmacias sin receta erettile e un problema sempre dove comprare cialis naturale piu frequente, le sue cause sono molteplici e possono essere sia di natura psicologica che fisiologica.
Una comprare viagra generico line compressa di levitra italia Viagra viene assunta prima dell’attivita sessuale.
Occorre iniziare acquistare kamagra farmacia il corso di cura della comprare cialis acquisto cialis generico disfunzione erettile basato sul preparato Levitra con il dosaggio giornaliero minimo pari a 10 mg, dosaggio che non comportera alcun effetto collaterale o reazione allergica nei confronti degli uomini che lo assumeranno.
Non esiste comprare cialis generico nessun programma vendita cialis in farmacia di prendere la Viagra, cosi se la prende quando necessario.
Se sta assumendo vendita cialis roma cialis in forma compressa morbido quindi acquisto viagra line italia si puo prendere entro 15 minuti di inizio acquisto viagra pfizer attivita sessuale.
Questo e solo la comprare cialis milano punta dove acquistare viagra online di un iceberg kamagra farmacia online nel trattamento della disfunzione erettile naturale.
Les acheter du vrai viagra symptomes varient prix du viagra generique d’une personne a l’autre :
A acquistare viagra online reato ottobre era d’altronde gia stato evidenziato dal tribunale dei diritti del malato-cittadinanzattiva un calo del viagra in farmacia 9% di esami e visite in seguito all’introduzione della compartecipazione cialis acquisto alla spesa sanitaria.
Qu’il kamagra france achat propecia france ressente le desir sexuel de sa femme envers lui, lui donne encore plus la viagra en ligne pas cher preuve de sa virilite.
E’ il cialis senza la ricetta piu’ famoso tra i viagra prezzo farmacia farmaci generici:
Apprenez, si les medicament, que vous ou acheter du bon viagra cialis acheter sans ordonnance acceptez, n`ont pas des effets peut acheter viagra paris secondaires defavorables.
Protrae anche il rilassamento della muscolatura vendita levitra originale liscia dei corpi cavernosi priligy vendita online e cio aiuta quindi a compra levitra mantenere l’erezione.
Cependant, il a etablit que le citrate de sildenafil achat cialis net n’a aucun effet significatif cialis en ligne sur la circulation vers le priligy pas cher en belgique muscle cardiaque (myocarde ), ou la pression arterielle.
4) a che eta e normale che un uomo cialis online perda comprare viagra online italia l’erezione costo viagra in farmacia ?
Chez l’homme, les organes genitaux acheter kamagra en france forment la zone la plus erogene et plus acheter du viagra moins cher sensible aux excitations cialis france sexuelles.
E questo vale sia per gli uomini levitra acquisto on line sia per le donne, religiosi o non si puo comprare viagra senza ricetta credenti acquistare viagra che siano.
Si freud a donne cette preponderance au vagin, c’est en digne representant du patriarcat, cette le prix du viagra acheter cialis ligne pas cher ere de domination de l’homme dont on sort aujourd’hui.
Les exercices de kegel ou musculation du perinee vente de viagra sans ordonnance en france consistent a faire travailler des muscles de la ou acheter du viagra sur paris region sexuelle de maniere reguliere pour augmenter leur puissance.
Nei casi di vaginismo e importane conoscere i messaggi materni e paterni rispetto priligy si trova in farmacia alla sessualita, come si immagina come dolore, se si teme uno sfondamento, se il rapporto tra il pene del partner e lo spazio interno della vagina, appare acquistare priligy dapoxetina pericoloso.
E’vero pero che una dieta sana, ricca di antiossidanti naturali e povera di grassi, favorevole comprare priligy on line alla salute di cuore e vasi, e utile anche in questo caso.