20.06.2014 – Zawiadomienie przez Z. Kękusia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o rozpoczęciu w dniu 26.06.2014 roku protestu przed Kancelarią Prezydenta

Krakow, dnia 20 czerwca 2014 r.

Zbigniew Kekus


Pan

Bronislaw Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-952 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Prokurator Bartlomiej Legutko, Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza, os. Kosciuszkowskie 2, 31-858 Krakow Pan

 2. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 5. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 8. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 9. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 10. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 12. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 13. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 14. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 15. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 16. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Pan insp. Slawomir Piekut, Komendant Rejonowy Policji, Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa

 19. Pan Andrzej Mazur, Dyrektor Samodzielnego Wojewodzkiego Zespolu Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

 20. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 21. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 22. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 23. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 24. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 25. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 26. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 27. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 28. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 29. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 30. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 31. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 32. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 33. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 34. Pani adw. Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31 – 523 Krakow

 35. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 36. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 37. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 38. Pani Anna Fornalczyk, Przewodniczaca Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., ul. Pulawska 2, 02-624 Warszawa

 39. Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zwiazku Bankow Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

 40. Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 41. Sedzia Bozena Rzewuska, Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, ul. Plocka 9, 01-231 Warszawa, sygn. akt: XXI P 68/12

 42. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 43. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 44. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krako

 45. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 46. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 47. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie prawa okreslonego w art. 126.1, art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w art. 304 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego – o przygotowanie do dnia 30 czerwca 2014 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej projektow zawiadomien o popelnieniu przez:

  1. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan /obecnie prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie; adres: ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow/, sciganych z urzedu, z art. 231 § 1 i § 2 k. k., przestepstw niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode:

   1. interesu publicznego, tj. interesu wymiaru sprawiedliwosci,

   2. mojego interesu prywatnego – uzasadnienie, str. 5 do 11.

  2. prof. dr hab. Andrzeja Zolla /adres: / sciganych z urzedu przestepstw z art. 235 k.k. i 236 § 1 k.k. – uzasadnienie, str. 11 do 14.

 2. Wniosek o zlozenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sporzadzonych na papierze firmowym Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i podpisanych przez Prezydenta – jak pismo marszalka Sejmu z dnia 23 lutego 2010 r. do ministra sprawiedliwosci-prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego /Zalacznik 37/ – zawiadomien, jak w pkt. I we wlasciwych miejscowo prokuraturach.

 3. Wniosek o zwrocenie sie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przed sporzadzeniem zawiadomien, jak w pkt. I, do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o doreczenie Prezydentowi pisma sluzbowego zastepcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11, do prokuratora apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony, prezentujacego nieprawidlowosci ujawnione przez Prokurature Generalna, w tym przez prokuratora Roberta Hernanda, w zakresie postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod Radoslawe Ridan w sprawie do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, zakonczonego sporzadzeniem aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

 4. Wniosek o zapoznanie sie przez pracownika Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przed sporzadzeniem zawiadomien, jak w pkt. z:

  1. pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. Dzialu Bezpieczenstwa Wirtualnej Polski S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy – Zalacznik 5,

  2. pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. Dzialu Bezpieczenstwa Interii.PL S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy – Zalacznik 6,

  3. kasacja prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 wniesiona do Sadu Najwyzszego na moja korzysc od prawomocnego skazujacego mnie wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 /nastepnie II K 407/13/ – Zalacznik 7,

  4. wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/12, ktorym SN uchylil prawomocny skazujacy mnie wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 /nastepnie II K 407/13/ – Zalacznik 8,

  5. postanowieniem sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, nastepnie II K 407/13/ – Zalacznik 9.

 5. Wniosek o zapoznanie sie przez autora/autorow projektow zawiadomien, jak w pkt. I, przed ich sporzadzeniem z literatura z zakresu teorii prawa karnego, w tym z zakresu scigania z art. 231, 235 i 236 k.k., w tym z:

  1. Kodeks karny czesc szczegolna Komentarz”, Tom II, pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

  2. „Kodeks karny”, pod redakcja Tadeusza Bojarskiego, LexisNexis, Warszawa 2013

  3. „Kodeks karny czesc szczegolna”, Tom II, M. Krolikowski, R. Zablocki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

  4. „Kodeks karny komentarz”, Andrzej Marek, 5 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010

  5. „Kodeks karny, komentarz”, redakcja naukowa Marek Mozgawa, LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2013

 6. Prezentacja uzasadnienia dla mojego stanowiska, ze z powodu w sprawie przeciwko mnie z oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan:

  1. akceptacji razacego naruszenia prawa przez ministra sprawiedliwosci – prokuratora generalnego Zbigniewa Cwiakalskiegostr. 14,

  2. oszukania Adresata niniejszego pisma gdy byl marszalkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Posla Zbigniewa Wassermanna i mnie przez prokuratora generalnego Andrzeja Czume i zastepce prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiegostr. 14,

  3. oszukania Adresata niniejszego pisma gdy byl marszalkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przez zastepce dyrektora Biura Postepowania Sadowego Prokuratury Krajowej Danute Bator i prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego str. 17,

  4. akceptacji razacego naruszenia prawa i oszukania mnie przez Glownego Specjaliste w Zespole Prawa Karnego Biura RPO Krystyne Kupczynska oraz przez rzecznika praw obywatelskich Irene Lipowiczstr. 18,

  5. trzykrotnej akceptacji razacego naruszenia prawa i oszukania mnie przez Zastepce Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Danute Bator i prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, a nastepnie nie reagowania przez niego przez okres 9 dni prowadzonego przeze mnie protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Generalnej na moj sluszny wniosek o przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego w sprawie zgloszonej przeze mnie prokuratorowi generalnemu – str. 18,

  6. braku reakcji Adresata niniejszego pisma, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego na zawiadomienie z dnia 6 czerwca 2011 r. /Zalacznik 24/ o slusznym protescie glodowym prowadzonym przeze mnie od dnia 30 maja 2011 r. przed siedziba Prokuratury Generalnej i wniosek w tej sprawie skierowany do Prezydenta – str. 20,

  7. braku reakcji przewodniczacego Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Pra Czlowieka Ryszarda Kalisza na zawiadomienie z dnia 6 czerwca 2011 r. /Zalacznik 25/ o slusznym protescie glodowym prowadzonym przeze mnie od dnia 30 maja 2011 r. przed siedziba Prokuratury Generalnej i wniosek w tej sprawie skierowany do niego – str. 21,

  8. braku reakcji ministra sprawiedliwosci Krzysztofa Kwiatkowskiego na zawiadomienie z dnia 6 czerwca 2011 r. /Zalacznik 26/ o slusznym protescie glodowym prowadzonym przeze mnie od dnia 30 maja 2011 r. przed siedziba Prokuratury Generalnej i wniosek w tej sprawie skierowany do niego – str. 21,

  9. sprzeniewierzenia sie przez posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska slubowaniu zlozonemu przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, celem ochrony interesu prof. Andrzeja Zollastr. 22,

  10. dzialan zrealizowanych i realizowanych wobec mnie przez razaco naruszajacych prawo prokuratorow i sedziow, w tym miedzy innymi przez:

   1. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusza Furdzika i sedziego Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny Dariusza Stachurskiegostr. 23,

   2. sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj i prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Krowodrza Bartlomieja Legutkostr. 25.

  11. okolicznosci, w ktorych prokuratorzy i sedziowie z Krakowa zamordowali ze szczegolnym okrucienstwem, tj. przez zaglodzenie w Areszcie Sledczym w Krakowie, ofiare ich, spowodowanej niedopelnieniem przez nich obowiazkow pomylki, 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulicastr. 28

sluszna jest moja obawa o moje zdrowie i zycie.

 1. Zawiadomienie, ze celem zapoznania sie z projektami zawiadomien, jak w pkt. I oraz ich zaakceptowania stawie sie w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10 w Warszawie, w czwartek 26 czerwca 2014 r., o godz. 13:00.

 2. Zawiadomienie, ze z powodu mojej uzasadnionej, z przyczyn, jak w pkt. VI obawy o moje zdrowie i zycie:

  1. od dnia 26.06.2014 r. bede oczekiwal calodobowo przed Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na:

   1. wreczenie mi do zaakceptowania projektow zawiadomien, jak w pkt. I,

   2. wreczenie mi kopii dowodow nadania przesylek listowych poleconych, ktorymi Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyekspediuje zawiadomienia, jak w pkt. I,

  2. w przypadku odmowy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dopelnienia ustawowego, okreslonego w art. 304 § 1 k.p.k. obowiazku zlozenia zawiadomien, jak w pkt. I:

   1. od dnia 30 czerwca 2014 r. rozpoczne protest glodowy przed Kancelaria Prezydenta – bede spozywal napoje,

   2. w dniu 7 lipca 2014 r. o godz. 14:00 przestane spozywac napoje,

   3. w dniu 8 lipca 2014 r. o godz. 14:00 wezwe w obecnosci zaproszonych przeze mnie przedstawicieli mediow Pogotowie Ratunkowe i poprosze o odwiezienie mnie do szpitala.

 3. Prosba o wyrazenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgody, zebym przez okres oczekiwania od dnia 26 czerwca 2014 r. przed Kancelaria Prezydenta na doreczenie mi:

  1. projektow zawiadomien jak w pkt. I,

  2. kopii zawiadomien o zaakceptowanej przeze mnie tresci, z pieczecia Kancelarii Prezydenta poswiadczajacej za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron,

  3. dowodow nadania przesylek listowych, ktorymi zawiadomienia zostana wyekspediowane do wlasciwych miejscowo prokuratur:

mogl korzystac z toalety w Kancelarii oraz mogl ladowac baterie telefonu komorkowego w Kancelarii w godzinach jej urzedowania.

 1. Zawiadomienie o upowaznieniu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do udzielania:

  1. red. Krystynie Gorzynskiej z „Warszawskiej Gazety”,

  2. wiceprzewodniczacemu Stowarzyszenia Demokracja USA Stefanowi M. Dembowskiemu

informacji o przebiegu moich dzialan, jak pkt. VIII.2 oraz stanowisku wobec nich Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Zawiadomienie, ze o przebiegu mojego pobytu od dnia 26 czerwca 2011 r. przed Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bede informowal przedstawicieli mediow udzielajacych mi wsparcia w dochodzeniu moich praw.

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych przedstawione w niniejszym pismie fakty sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl.

 

xxx

 

Prezydent Bronislaw Komorowski: Jesli pojawiaja sie sytuacje trudne, trzeba o nich informowac wladze panstwa.”
Zrodlo: Prezydent Bronislaw Komorowski, TVN 24, 19 czerwca 2014r., godz. 11:05

 

Panstwa nie ma!

Panstwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje.”

Zrodlo: Magdalena Rubaj, „Sienkiewicz do Belki: panstwa nie ma”; „Fakt”, 16.06.2014, s. 2, 3

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje urzad po zlozeniu wobec Zgromadzenia Narodowego nastepujacej przysiegi. „Obejmujac z woli Narodu urzad Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyscie przysiegam,

ze dochowam wiernosci postanowieniom Konstytucji, bede strzegl niezlomnie godnosci Narodu,

niepodleglosci i bezpieczenstwa Panstwa, a dobro Ojczyzny oraz

pomyslnosc obywateli beda dla mnie zawsze najwyzszym nakazem.”

Przysiega moze byc zlozona z dodaniem zdania: „Tak mi dopomoz Bog”.

Artykul 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Prezydent RP z racji pelnionej funkcji jest szczegolnie zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego i podejmowane przez Niego dzialania moga dotyczyc jedynie spraw nalezacych do Jego kompetencji.

Starszy Specjalista Magdalena Kycia”
Zrodlo: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, sygn. 060/3370/42/12/KM,

pismo Starszego Specjalisty Magdaleny Kycia z dnia 10 sierpnia 2012 roku – Zalacznik 1

 

2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji (…). 3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach okreslonych w Konstytucji i ustawach.

Artykul 126 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popelnienie przestepstwa

moze byc pociagniety do odpowiedzialnosci przed Trybunalem Stanu.”
Artykul 145.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wladyslaw Bartoszewski: Lepszym prezydentem bedzie ktos, kto wychowal piecioro dzieci

niz czlowiek z doswiadczeniem hodowli zwierzat futerkowych.
Pawel Wronski,„Szalik zwyciestwa dla Komorowskiego”; „Gazeta Wyborcza”, 17 maja 2010r., s. 6

 

xxx

 

Najtrudniej bywa zwalczac slowami zlo najjaskrawsze,

poniewaz zwykle nie wolno go nazwac po imieniu.”

Tadeusz Kotarbinski

xxx

 

Do wiezienia za obraze prezydenta! A miala byc zmiana prawa. Z kodeksu karnego miala zniknac kara wiezienia

za zniewazanie prezydenta. Ale rzad, na wyrazne zyczenie Bronislawa Komorowskiego (61 l.) wycofal sie z takich planow. (…) Obecny prezydent broni swojej osoby. Jego zdaniem zlagodzenie prawa przyczyniloby sie

do brutalizacji zycia publicznego.

W ocenie prezydenckich prawnikow, obowiazujace przepisy … nie ograniczaja swobody wypowiedzi.

Zrodlo: Do wiezienia za obraze prezydenta! A miala byc zmiana prawa”; „Fakt”, 11.09.2013 r., s. 4

 

xxx

Czesc I Przepisy prawa

 

 1. Artykul 126.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji (…).”

 2. Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym, urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”

 3. Artykul 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa.”

 4. Artykul 304 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego: Kazdy dowiedziawszy sie o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu ma spoleczny obowiazek zawiadomic o tym prokuratora lub Policje.”

 

Czesc II Uzasadnienie

 

Gdy skierowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r. zlozylem:„Wniosek – na podstawie art. 6.2, art. 1.1, art. 2.4, art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu – o zlozenie przez Prezydenta wstepnego wniosku o pociagniecie do odpowiedzialnosci konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).i Pan odmowil zlozenia wniosku, o ktory prosilem. Starszy Specjalista Biura Listow i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdalena Kycia udzielila mi wszak zbieznego z moja w poruszonej przez nia kwestii wiedza wyjasnienia – Zalacznik 1: „Prezydent RP z racji pelnionej funkcji jest szczegolnie zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego i podejmowane przez Niego dzialania moga dotyczyc jedynie spraw nalezacych do Jego kompetencji. Starszy Specjalista Magdalena Kycia”

Zrodlo: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, sygn. 060/3370/42/12/KM, pismo Starszego Specjalisty Magdaleny Kycia z dnia 10 sierpnia 2012 r. – Zalacznik 1

 

Zanim mnie utwierdzila Pani M. Kycia w przekonaniu, ze aktualna posiadam wiedze o konstytucyjnym obowiazku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego, kilka miesiecy wczesniej, w maju 2012 r. Pan zaangazowal majestat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ochrone skazanej prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu suwerennej Ukrainy za dzialania na szkode wlasnego panstwa, bylej premier tego kraju Julii Tymoszenko. Media informowaly:

 

Prezydent Komorowski zwrocil sie w srode z prosba o zmiane “anachronicznego” prawa do wszystkich sil politycznych Ukrainy – i do ugrupowan rzadzacych, i do opozycji. Deputowany Wolodymyr Olijnyk jako pierwszy odniosl sie do apelu prezydenta Polski Bronislawa Komorowskiego. (…) Nasi koledzy w Europie powinni zrozumiec, ze Tymoszenko odpowiada za przekroczenie uprawnien sluzbowych, a nie za decyzje polityczne.

Podobne zapisy istnieja takze w kodeksie karnym Polski.

Zrodlo: Polska Agencja Prasowa, 29-05-2012

 

Po dwakroc niefortunna byla zauwazona przez media na calym swiecie interwencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Po pierwsze, z pozoru poprawna w tamtym czasie politycznie, bo zgodna z „wytycznymi” liderow UE – m.in. Herman van Rompuy, Jose Barroso, Martin Schulz, Viviane Reding – i stanowiskiem wladz jej niektorych panstw czlonkowskich, w tym kanclerz Niemiec Angeli Merkel, byla niewatpliwie sprzeczna z polska racja stanu. Prezydent Polski wystapil wszak w obronie … antypolskiej nacjonalistki1.

Po wtore, apelujac w interesie J. Tymoszenko do przedstawicieli wladz i opozycji Ukrainy o zmiane „anachronicznego”, jak je nazwal Pan Prezydent, prawa, narazil Pan urzad Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kompromitacje slusznym zarzutem braku znajomosci przez Prezydenta prawa … polskiego.

Jak slusznie wskazal deputowany Wolodymyr Olijnyk polska ustawa karna przewiduje eliminowanie zjawisk patologicznych po stronie funkcjonariuszy publicznych oraz ochrone obywateli przed takowymi przez stosowanie prawa okreslonego w art. 231 k.k.: 㤠1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.”

Moje osobiste od lipca 2004 r. doswiadczenia z funkcjonariuszami publicznymi wymienionymi w pkt. I str. 5 niniejszego pisma upowazniaja mnie do stwierdzenia, ze prawo okreslone w art. 231 § 1 i § 2 k.k. jest prawem „martwym”.

Nawet ci, ktorzy w osobiscie sporzadzonych przez nich dokumentach sami potwierdzaja, przyznaja sie do zachowan ypelniajacych znamiona czynow okreslonych w art. 231 § 1 i § 2 k.k., jako przestepstwa sa chronieni przed kryminalizacja przez innych funkcjonariuszy publicznych. W moim przypadku wymienionych w pkt. VI str. 14 -25 niniejszego pisma.

 

Ponizej przedstawiam uzasadnienie dla moich wnioskow z pkt. I – V, str. 1, 2 niniejszego pisma oraz dla stanowiska zaprezentowanego w pkt. VI, str. 2.

Rozumiem, ze skoro Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ingerowal w wewnetrzne sprawy suwerennej Ukrainy, skoro w nieuprawniony sposob chroniac interesu antypolskiej nacjonalistki Julii Tymoszenko kwestionowal Pan slusznosc prawomocnego wyroku niezawislego sadu Ukrainy, mozemy byc pewni, ja oraz Adresaci niniejszego pisma, ze szczegolnie, bo z mocy normy konstytucyjnej, zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego w Polsce porzadku prawnego, zrealizuje Pan dzialanie, o ktore prosze, i ktore nie tyle nalezy do kompetencji Prezydenta, co jest zapisanym w ustawie obowiazkiem kazdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ad. pkt. I.1, str. 1

W dniu 2 czerwca 2004 r. owczesny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Baran Wlodzimierz zlozyl w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw za posrednictwem Internetu. W dniu 2 lipca 2004 r. zarejestrowano postepowanie przeciwko mnie. Prowadzila je prokurator Radoslawa Ridan w sprawie do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

W dniu 2 listopada 2005 r. prokurator R. Ridan sporzadzila postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow. Od tego czasu w licznych pismach kierowanych do prokurator R. Ridan informowalem ja, ze niedopelnia obowiazkow. Przesluchiwany w maju 2006 r. nie przyznalem sie do popelnienia przypisanych mi czynow.

W dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie, ktorym oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala – „zalozonej przez siebie strony www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 przestepstw, tj. – Zalacznik 2:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar, SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej,RzecznikaPrawObywatelskichwosobiepiastujacegotenurzadAndrzejaZolla”

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S – Zalacznik 2

 

Przypisane mi czyny mialem popelnic w zwiazku ze sprawa o rozwod rozpoznawana w okresie od 16 czerwca 1997 r. do 10 kwietnia 2006 r. przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04.

 

Postanowieniem z dnia 27.10.2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jozef Szewczyk, SSN Andrzej Deptula, SSN Andrzej Siuchninski przekazal – na wniosek wlasciwego miejscowo Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia – sprawe do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy. Tam powierzono ja sedziemu Tomaszowi Kuczmie.

W dniu 30 listopada 2006 r. Sad wydal pierwsze w sprawie postanowienie, tj. postanowienie o zwroceniu sprawy Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego. Podal – Zalacznik 3: „Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma Protokolant (…) Przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk z urzedu w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupelnienia postepowania przygotowawczego na podstawie art. 345 § 1 kpk. postanawia zwrocic sprawe przeciwko oskarzonemu Zbigniewowi Kekus Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na
– braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma
i czasu trwania publikacji tych pism

– braku zawiadomienia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie

– nieczytelnosci dokumentow dolaczonych do akt sprawy”
Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod wniosl do Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia akt oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi.

Postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006r. Sad Najwyzszy – Izba Karna w Warszawie, na podstawie art. 37 § 1 kpk przekazala sprawe oskarzonego Zbigniewa Kekusia do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Prokurator oskarzyl Zbigniewa Kekusia o popelnienie szeregu przestepstw wyczerpujacych znamiona przestepstw z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko roznym osobom pokrzywdzonym: Prezesowi Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sedziom Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie, Sedziom Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie, Sedziom Sadu Okregowego w Krakowie; z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko adwokat – pelnomocnikowi strony pozwanej w sprawie rozwodowej wszczetej na skutek powodztwa oskarzonego; z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk zwiazanego ze zniewazeniem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przestepstwa z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Zgodnie ze stawianymi zarzutami Zbigniew Kekus mial dopuscic sie tych przestepstw w ten sposob, ze w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – na stronie internetowej www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.pl zniewazyl wyzej wymienione osoby w zwiazku z pelnieniem przez nie obowiazkow sluzbowych pomawiajac o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly ponizyc je w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sedziego, zniewazyl i pomowil Rzecznika Praw Obywatelskich oraz rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci, przed Sadem Okregowym w Krakowie Wydzial IX Rodzinny w sprawie o sygn. I CR 603/04 o rozwod.

Sad zwazyl co nastepuje:
Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego duzej ilosci materialu dowodowego, akta sprawy wskazuja na istotne braki tego postepowania.

Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych orazzebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.

Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

Nalezy przede wszystkim podkreslic, ze zarzuty stawiane oskarzonemu dotycza zniewazenia, pomowienia i rozpowszechniania wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci dokonanego za pomoca srodkow masowego komunikowania, poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych. Jak wynika z notatek sporzadzonych przez prowadzacego postepowanie Prokuratora na k. 41, 267 pisma, ktore zawieraja wyzej opisane tresci i znajduja sie w aktach sprawy, zostaly wydrukowane ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca (k. 42-70) czy tez ze strony www.zkekus.w.interia.pl(k. 268-616). Tresc aktu oskarzenia (wykaz dowodow do odczytania na rozprawie) wskazuje takze, iz na stronach internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojcow publikowane byly takze pisma na kartach 105-125, 16-128, 139-141,142-147,jednak brak jest informacji kiedy i w jaki sposob zostalo to stwierdzone oraz w jaki sposob zostaly utrwalone.Dodatkowo pismo z kart 126-128 w ogole nie wydaje sie byc wydrukiem zamieszczonym na stronie internetowej tresci, bowiem zawiera podpis przy nazwisku Z. Kekus, natomiast pisma na kartach 105-125 czy 142-147 stanowia kopie pism przeslanych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie. Brak jest stanowczego potwierdzenia, iz pisma takie na podanych stronach internetowych rzeczywiscie zostaly udostepnione. Jedynym zas takim potwierdzeniem wydaje sie byc zamieszczenie w ich tresci, przez autora informacji, ze zostana one udostepnione w internecie.

Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie.Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.Wprawdzie nie ulega watpliwosci, ze pisma te znajdujace sie w aktach sprawy, wydrukowane ze stron internetowych, zwiazane sa bezposrednio z prowadzona w Sadzie Okregowym w Krakowie sprawa I CR 603/04 i czesciowo, trescia pokrywaja sie z pismami kierowanymi przez Z. Kekusia do tej sprawy oraz do organow panstwa i innych osob. Jednakze nie moze to jeszcze stanowic bezposredniego dowodu, nawet w przypadku sporzadzenia ich przez Z. Kekusia, iz pisma te na stronach internetowych zamieszczal oskarzony. Takim bezposrednim dowodem nie jest nawet, znajdujaca sie w nim informacja o zamieszczeniu takiego pisma w Internecie, w czesci, w ktorej autor wskazuje, jakim osobom pismo jest przekazywane.Do wyobrazenia jest bowiem sytuacja, ze na stronach internetowych pismo takie zamieszcza inna niz oskarzony osoba, badz dzialala ona wspolnie i w porozumieniu z oskarzonym. Trzeba zas zwrocic uwage, iz Zbigniew Kekus przesluchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych czynow i odmowil skladania wyjasnien.

Prokurator /Radoslawa Ridan – ZKE/ w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila. Dopiero takie czynnosci pozwola jednoznacznie ustalic sprawce zarzucanych w akcie oskarzenia czynow, a takze w prawidlowy sposob ustalic forme sprawstwa.Uzupelnienie postepowania w tym zakresie moze wiazac sie z wieloma czynnosciami, takze poszukiwaniem dowodow, ktorych dokonanie przez Sad napotkaloby na znaczne trudnosci i prowadziloby do znacznego przedluzenia postepowania.Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii.Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy. Wykonywanie tych wszystkich dzialan przez Sad, byloby znacznie utrudnione i wiazaloby sie z czynnosciami, ktore powinny zostac wykonane w trakcie postepowania przygotowawczego.

(…) Wszystkie wskazane braki postepowania uzasadniaja zwrot sprawy Prokuratorowi do postepowania przygotowawczego celem jego uzupelnienia, w kierunku wskazanym przez Sad w sentencji i w uzasadnieniu postepowania. Pieczec okragla Sad Rejonowy w Debicy, Za zgodnosc Sekretarz, podpis nieczytelny.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, postanowienie z dnia 30 listopada 2006r. – Zalacznik 3

 

Prokurator Radoslawa Ridan zaskarzyla postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. W sporzadzonym przez nia w dniu 8 grudnia 2006 r. zazaleniu:

 1. poswiadczyla slusznosc zarzutu sedziego T. Kuczmy, tj. przyznala sie do niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 k.p.k., potwierdzajac, ze akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie w.w. 18 przestepstw za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl sporzadzila wylacznie na podstawie sporzadzonych przez nia … wydrukow z tych stron. Podala – Zalacznik 4:

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie z dnia 30 listopad 2006 r. – Zalacznik 4

 

 1. poswiadczyla obraze przez nia prawa okreslonego w art. 7 Kodeksu postepowania karnego: „Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”. Podala – Zalacznik 4:

 

Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus

moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci.

Okolicznosc, ze wymieniony nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu przestepstw

nie ma nic do rzeczy, albowiem realizowal on w ten sposob swoje prawo do obrony.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie z dnia 30 listopad 2006 r. – Zalacznik 4

 

A ja przeciez nie przyznalem sie w postepowaniu przygotowawczym do popelnienia czynow, ktorych sprawstwo mnie przypisala prokurator Radoslawa Ridan. Sad Rejonowy w Debicy podal w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. – Zalacznik 3:

Do wyobrazenia jest bowiem sytuacja, ze na stronach internetowych pismo takie zamieszcza

inna niz oskarzony osoba, badz dzialala ona wspolnie i w porozumieniu z oskarzonym.

Trzeba zas zwrocic uwage, iz Zbigniew Kekus przesluchiwany w charakterze podejrzanego

nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych czynow i odmowil skladania wyjasnien.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/,

postanowienie z dnia 30 listopada 2006r. – Zalacznik 3

 

Z mojego nieprzyznania sie do popelnienia przypisanych mi czynow, prokurator R. Ridan wysnula … oczywisty dla niej wniosek, ze tylko ja moge byc sprawca przypisanych mi czynow. Uznala takze, ze m nieprzyznanie sie przeze mnie do popelnienia przypisanych mi przez nia czynow … nie ma nic do rzeczy. Ma …

 

 1. odmowila dopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 k.p.k. i wskazanych przez Sad Rejonowy w Debicy, uzasadniajac odmowe klamstwem, ze Skarb Panstwa

ponosi koszty czynnosci wykonanych przez prokuratora w postepowaniu przygotowawczym. Podala – Zalacznik 4:

 

Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem

niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci,

ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie z dnia 30 listopad 2006 r. – Zalacznik 4

 

To skazany pokrywa koszty sadowe. Artykul 627 K.p.k. stanowi: Od skazanego w sprawach z oskarzenia publicznego sad zasadza koszty sadowe na rzecz Skarbu Panstwa oraz wydatki na rzecz oskarzyciela posilkowego.”. Dlatego to mnie scigal potem, tj. po wydaniu skazujacego mnie wyroku na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan komornik i zajal moje wynagrodzenie.

 

 1. pouczyla Sad, ze jesli ona sie pomylila, to Sad moze wydac wyrok uniewinniajacy mnie. Podala – Zalacznik 4:

 

Z zalaczonych materialow wynika, ze strona internetowa ZGSOPO nalezy do Zarzadu Glownego

Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ktore bynajmniej nie jest strona w postepowaniu,

albowiem z okolicznosci sprawy wynika niezbicie, ze autorem i inicjatorem publikacji jest Zbigniew Kekus. Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy

oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,

to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie z dnia 30 listopad 2006 r. – Zalacznik 4

 

W podsumowaniu zacytowanych wyzej wywodow prokurator Radoslawy Ridan zaprezentowanych przez nia na usprawiedliwienie zarzuconego jej przez Sad niedopelnienia okreslonych w art. 297 § 1 k.p.k. obowiazkow prokuratora prowadzonego postepowanie przygotowawcze wskazac nalezy, ze prawo okreslone tym przepisem stanowi:

 

Celem postepowania przygotowawczego jest: (…) 2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy, (…)

5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

Artykul 297 § 1 Kodeksu postepowania karnego

 

A prokurator Radoslawa Ridan pouczyla Sad po prowadzonym przez nia dwa lata – od 2 lipca 2004 r. do 12 czerwca 2006 r. – postepowaniu przygotowawczym, ktore poswiecila na …drukowanie materialow ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl i przesluchiwanie osob, ktore na podstawie „li tylko” wydrukow uznala za pokrzywdzone, ze: „to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.”

 

Celem rozwiania ewentualnych jeszcze watpliwosci co do tego, ze prokurator R. Ridan niedopelnila podczas prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 k.p.k. wskazac nalezy, ze tak przedstawila w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. dowody, ktore zgromadzila – Zalacznik 1: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow (…) dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616), materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618)stwierdzono nastepujacy stan faktyczny (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator

Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., karta 2422

 

Wskazac nalezy, ze poza sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomaszem Kuczma i prokurator Radoslawa Ridan takze inne osoby i funkcjonariusze publiczni poswiadczyli sporzadzonymi przez nich na potrzebe sprawy przeciwko mnie dokumentami, ze prokurator R. Ridan niedopelnila przed sporzadzeniem aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 k.p.k.

Byli to:

 1. pracownicy Dzialow Bezpieczenstwa operatorow internetowych:

  1. Wirtualna Polska S.A.

  2. Interia.PL S.A.

 2. prokurator peneralny Andrzej Seremet

 3. Sad Najwyzszy

 4. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj

 

Ad. I

Po tym, gdy prokurator R. Ridan zaskarzyla w.w. zazaleniem z dnia 8 grudnia 2006 r. w.w. postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30.11.2006 r. o zwroceniu sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wschod celem usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez nia i zakonczonego sporzadzeniem aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil – mimo ze prokurator R. Ridan przyznala sie w zazaleniu do niedopelnienia obowiazkow – postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. postanowienie z dnia 30.11.2006 r.

Sad Rejonowy w Debicy zwrocil sie wtedy do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniami sporzadzenia i doreczenia wyjasnien, kto zalozyl strony www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, kto nimi administrowal i kto mogl na nich umieszczac materialy w okresie objetym aktem oskarzenia, tj. jak podala prokurator R. Ridan „od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.”

Dzial Bezpieczenstwa Wirtualnej Polski S.A. podal Sadowi pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowej www.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie byly to moje dane, leczdane mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Lapaja. Wirtualna Polska podala miedzy innymi – Zalacznik 5: „Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta

3099 – Zalacznik 5

 

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to z cala pewnoscia nie … Zbigniew Kekus z Krakowa.

 

Dzial Bezpieczenstwa Interii.PL S.A. zawiadomil Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 6:„INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia:2004-10-2621:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 6

 

Jesli strona www.zkekus.w.interia.pl nie byla aktywna w okresie od 13 do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala logami z okresu wczesniejszego, to znaczy, ze oprocz tego, ze podala, iz: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”, to zawiadomila takze Sad, ze … nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Poza tym numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie, a strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r. a zatem nikt nie mogl umieszczac na niej materialow od stycznia 2003 r. do dnia 25 pazdziernika 2004 r.2

Po otrzymaniu dowodow jak wyzej od operatorow internetowych, sedzia Tomasz Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok, ktorym … uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Ad. 2

W dniu 22 sierpnia 2011 r. prokurator generalny Andrzej Seremet zlozyl – w okolicznosciach podanych przeze mnie na str. 18 – 20 niniejszego pisma – kasacje na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. W uzasadnieniu podal, powolujac sie na w.w. dowody dostarczone Sadowi w Debicy przez operatorow internetowych, Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A. – Zalacznik 7: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Genralnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pktt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia. Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam

I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…)

II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, (…).

(…) Na zadanie Sadu Rejonowego w Debicy portal Interia PL udzielil odpowiedzi, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal swoich danych osobowych, zas portal Wirtualna Polska poinformowal, ze strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapaja zamieszkalego w Warszawie ul. /adres – ZKE/ (k.3098-3099 i 3183).

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

(…) W tej sytuacji wniesienie kasacji z urzedu na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia jest uzasadnione.

z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, kasacja prokuratora generalnego

z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11, od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. – Zalacznik 7

 

Wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie pozostalych 16 czynow /czyny I, III – XVII aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.

Wskazac nalezy, ze oprocz kasacji, jej autor, zastepca prokuratora generalnego Robert Hernand sporzadzil takze i skierowal do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony pismo sluzbowe z dnia 22 czerwca 2011r., sygn. PG IV KSK 699/11, w ktorym przedstawil nieprawidlowosci ujawnione przez niego w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan. Ja znam tresc tego pisma bo mi je okazal prokurator Robert Hernand. Przelozony prokurator R. Ridan, Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona odmawia mi doreczenia jego kopii. Wie, ze ja umieszcze Internecie … Moze Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej nie odmowi. Chociaz jak go poznalem … wcale bym sie nie zdziwil. Prosze sprobowac.

 

Ad. 3

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym uznal kasacje prokuratora generalnego za zasadna, uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynow II i XVIII i przekazal sprawe w zakresie tych czynow do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy – Zalacznik 8:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 8

Ad. 4

Po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. w zakresie czynow I, III – XVII /Zalacznik 17/ oraz przez Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. w zakresie pozostalych dwoch czynow, tj. II i XVIII /Zalacznik 8/ i przekazaniu sprawy do Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ja – na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – sedzia Beata Stoj.

Poniewaz prokurator R. Ridan podala w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., ze wskazanych w nim, popelnionych w okresie „od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.” za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl 18 czynow popelnilem ja, w Krakowie, a:

 1. Dzial Bezpieczenstwa Wirtualnej Polski S.A. zawiadomil Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 6.08.2007 r. /Zalacznik 5/, ze wlascicielem i uzytkownikiem strony www.zgsopo.webpark.pl byl mieszkajacy w Warszawie Krzysztof Lapaj,

 2. Dzial Bezpieczenstwa Interii.PL S.A. zawiadomil Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. /Zalacznik 6/, ze nie dysponuje danymi za caly okres objety aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., a podane w tym pismie numery IP komputerow nalezaly do komputerow zlokalizowanych w Warszawie,

pismem z dnia 28 listopada 2012 r. skierowanym do sedzi Beaty Stoj skierowalem wniosek o przekazanie sprawy przeciwko mnie do rozpoznania wlasciwemu miejscowo sadowi rejonowemu w Warszawie.

Sedzia Beata Stoj wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie, w ktorym podala – Zalacznik 9: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interim.PL S.A. (…)Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 9

 

A zatem takze sedzia Beata Stoj poswiadczyla, ze prokurator R. Ridan, ktora aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. oskarzyla o popelnienie 18 wskazanych w nim czynow mnie, a jako miejsce ich popelnienia wskazala Krakow, niedopelnila przed sporzadzeniem aktu oskarzenia okreslonych w art. 297 § 1 k.p.k. obowiazkow:

 1. wykrycia sprawcy,

 2. zebrania, zabezpieczenia i utrwalenia dowodow dla sadu.

 

Sedzia B. Stoj podala przeciez w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r., ze – Zalacznik 9:

 1. Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie,

 2. nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.

Sedzi Beaty Stoj „nie ustalono”, jest sporzadzonym przez nia dowodem, ze to autorka aktu oskarzenia prokurator Radoslawa Ridan niedopelnila obowiazku … ustalenia.

Jesli zdaniem sedzi Beaty Stoj „w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.”, to sa one skutkiem wylacznie … niedopelnienia obowiazkow przez prowadzaca w okresie od dnia 02.07.2004 r. do 12.06.2006 r. postepowanie przygotowawcze prokurator Radoslawe Ridan i ktora jako miejsce popelnienia czynow wskazala Krakow.

 

W podsumowaniu przedstawionych wyzej dowodow wskazac nalezy, ze fakt niedopelnienia przez prokurator Radoslawe Ridan przed sporzadzeniem aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r. okreslonych w art. 297 § 1 k.p.k. obowiazkow wykrycia sprawcy przypisanych mnie czynow oraz zebrania, zabezpieczenia i utrwalenia dowodow dla sadu poswiadczyli:

 1. Sad Rejonowy w Debicy w postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3,

 2. prokurator Radoslawa Ridan w:

  1. akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 2,

  2. zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4,

 3. pracownicy Dzialow Bezpieczenstwa operatorow internetowych:

  1. Wirtualna Polska S.A., pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. – patrz: str. 8 oraz Zalacznik 5

  2. Interia.PL S.A., pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – patrz: str. 8 oraz Zalacznik 6

 4. prokurator generalny Andrzej Seremetw kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. patrz: str. 9 oraz Zalacznik 7

 5. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. – patrz: str. 9 oraz Zalacznik 8

 6. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – patrz: str. 10 oraz Zalacznik 9

 

Sporzadzenie nieslusznego aktu oskarzenia jest zawsze ze szkoda dla interesu oskarzonego.

W moim przypadku, z powodu aktu oskarzenia sporzadzonego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan w dniu 12 czerwca 2006 r., w dniu 6 listopada 2006 r. wyrzucono mnie z pracy w ING Banku Slaskim S.A., w ktorym z dniem 1 listopada 2006 r. zatrudniono mnie na stanowisku Dyrektora Pionu Uslug.

Wyrzucenie mnie z pracy w ING Banku Slaskim S.A. z powodu sporzadzonego przeciwko mnie aktu oskarzenia poswiadczyla wiceprezes zarzadu Banku Marlies van Elst w pismie do mnie z dnia 7 grudnia 2006 r., odpowiedzi na moj wniosek z pisma z dnia 17 listopada 2006 r. do prezesa zarzadu Brunona Bartkiewicza, ktorym po wyrzuceniu mnie z pracy w dniu 6.11.2006 r., gdy mnie zwolniono ze swiadczenia pracy i nakazano opuscic siedzibe Banku, prosilem go o umozliwienie mi kontynuacji pracy w Banku. M. van Elst podala – Zalacznik 10: W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 17 listopada 2006r. informuje, ze Bank podtrzymuje decyzje w zakresie rozwiazania umowy o prace. Przedstawiona przez Pana argumentacja nie pozwala na zmiane dotychczasowego stanowiska ING Banku Slaskiego S.A. i na wyrazenie zgody na kontynuacje zatrudnienia w Banku. Pana dzialania sa niezgodne z istniejaca w Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, ktore nie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym. Zarowno zarzuty naruszenia prawa karnego, czego konsekwencja sa prowadzone przeciwko Panu postepowania karne, jak i nieujawnienie swojej sytuacji prawnej w procesie rekrutacji spowodowaly utrate naszego zaufania. Zalaczone do pisma dokumenty oraz przedstawione w nich stanowiska i poglady uzasadniaja decyzje Banku w zakresie Pana umowy o prace. Co istotne Bank nie rozpatruje zasadnosci Pana stanowiska w niniejszej sprawie, nie ocenia faktow, ktore sa opisywane w zalacznikach do pisma z dnia 17 listopada 2006r. Lektura tych dokumentow pozwala jednak na stwierdzenie, ze istniejace konflikty, w ktore jest Pan uwiklany, nie daja wystarczajacej rekojmi prawidlowego wykonywania obowiazkow pracowniczych.

Stanowisko Banku jest stanowcze, w takiej sytuacji opinia Pana dotychczasowego przelozonego nie moze wplynac na jego zmiane. W zwiazku z powyzszym nie jest mozliwe pozytywne rozpatrzenie Pana prosby o wyrazenie zgody na dalsze zatrudnienie w Banku. Ponadto informuje, ze dotychczasowa propozycja Banku w zakresie rozwiazania umowy o prace pozostaje aktualna. Mam nadzieje, ze taki sposob zakonczenia niniejszej sprawy umozliwi ostateczne rozstrzygniecie klopotliwej sytuacji, w ktorej znalazl sie Pan jak i Bank. Z powazaniem Marlies van Elst”
Dowod: ING Bank Slaski S.A., pismo Wiceprezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego Marlies van Elst z dnia 7

grudnia 2006r. – Zalacznik 10

 

Jedyne zarzuty naruszenia prawa karnego, ktore mi przedstawiono przed dniem 6 listopada 2006 r., to byly zarzuty przedstawione mi nieslusznie przez prokurator Radoslawe Ridan nieslusznym aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Wskazac takze nalezy, ze z powodu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan w dniu 12 czerwca 2006 r. z razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 297 § 1 k.p.k. aktu oskarzenia jestem wciaz – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – scigany za nieslusznie przypisane mi przez nia czyny.

Z mnostwem tego dla mnie i dla mojej rodziny, przykrych, dramatycznych skutkow, w tym opisanych w dalszej czesci niniejszego pisma.

 

Dzialania prokurator Radoslawy Ridan wyczerpuja znamiona przestepstw okreslonych w art. 231 § 1 i § 2 Kodeksu karnego.

Prokurator Radoslawa Ridan niedopelnila obowiazkow dzialajac na szkode mojego interesu prywatnego oraz na szkode interesu publicznego, tj. na szkode dobra wymiaru sprawiedliwosci. Wskazac nalezy, ze:

 1. artykul 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze stanowi: Zadaniem prokuratury jest strzezenie praworzadnosci oraz czuwanie nad sciganiem przestepstw.”

 2. artykul 2 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi: „§ 1. Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby: 1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci, 2) przez trafne zastosowanie srodkow przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okolicznosci sprzyjajacych popelnieniu przestepstwa osiagniete zostaly zadania postepowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestepstw, lecz rowniez w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad wspolzycia spolecznego, 3) uwzglednione zostaly prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, 4) rozstrzygniecie sprawy nastapilo w rozsadnym terminie. § 2. Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.”

 

Prokurator Radoslawa Ridan sporzadziwszy akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ktorym o popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. 18 czynow za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl oskarzyla mnie na podstawie, jak sama przyznala, „li tylko” publikacji, wydrukow z tych stron dzialala – i dziala, bo do dnia zlozenia niniejszego pisma nie wycofala aktu oskarzenia, mimo ze kierowalem wnioski do niej w tej sprawie – przeciwko dobru wymiaru sprawiedliwosci, nie strzeze praworzadnosci.

Odmawiajac, w celu osiagniecia korzysci osobistej, tj. unikniecia zwrocenia jej sprawy przeciwko mnie do ponownego rozpoznania, zebrania dowodow w sprawie, nie umacniala poszanowania prawa, lecz … bezprawie, skutkujace trwajacym ponad … 8 lat postepowaniem przeciwko mnie, w tym uchyleniem nieslusznie skazujacego mnie wyroku z powodu nieustalenia przez nia sprawcy czyno, ktore mnie przypisala i niezgromadzenia dowodow poswiadczajacych, kto byl sprawca tych czynow.

Ad. pkt I.2, str. 2

W pkt. XVII aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi czyn, ktory opisala jako – Zalacznik 2: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

Artykul 226 § 3 K.k. stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”
Tymczasem uwazajacy sie za pokrzywdzonego i uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan, byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach, wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek3, Marek Mozgawa4 i inni.

 1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym prof. Andrzeja Zolla, tj. ze art. 226 § 3 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, nie zas jego pracownikow prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek5, M. Krolikowski i R. Zablocki6

Organ” to – «urzad, instytucja pelniaca okreslone funkcje w dziedzinie zycia spolecznego»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 613.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll nie jest organem, jakkolwiek obciazywszy mnie zeznaniami w w.w. sprawie poswiadczyl, iz on sam uwaza, ze jest.

 

Mimo tak prezentowanego przez siebie stanowiska prof. Andrzej Zoll obciazyl mnie dwukrotnie, tj. podczas postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan oraz podczas rozprawy glownej prowadzonej przez sedziego Tomasza Kuczme, zeznaniami w sprawie, w ktorej bylem – i wciaz jestem … dziewiaty rok – scigany za czyn, ktory prokurator Radoslawa Ridan opisala jak wyzej.

W zamiarze uczynienia mnie przestepca prof. Andrzej Zoll zeznal w dniu 17 lipca 2007 r. przed Sadem Rejonowym w Debicy – Zalacznik 11: „Swiadek Andrzej Zoll zeznaje:

Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie.Ja zapoznawalem sie z pismami, ktore byly do mnie adresowane. Dyrektor mojego biura przeslal do p. Kekusia pismo w ktorym sugerowal, ze zle sie stalo, ze pan Kekus nie poddal sie badaniom psychiatrycznym. To byl powod, ze p. Kekus zaczal mnie atakowac, kierowane byly pisma do prezydenta i do innych organow panstwa w ktorych p. Kekus mnie atakowal. Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie. Nic wiecej w tej sprawie nie moge powiedziec.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 11

 

Pomijajac fakt, ze nie ja bylem osoba, ktora rozprowadzala ulotki, o ktorych prof. A. Zoll poinformowal Sad, lecz byl to prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Lapaj oraz ze nie bylo w nich tresci zniewazajacych urzad Rzecznika Praw Obywatelskich lub prof. Andrzeja Zolla, lecz informacja o sposobie sprawowania urzedu RPO przez prof. A. Zolla, to jesli prof. Andrzej Zoll czul sie atakowany przeze mnie i zniewazany, to mogl zlozyc przeciwko mnie prywatny akt oskarzenia.

 

Wskazac nalezy, ze potwierdzenie, iz zgodnie z jednym z pogladow w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest organem konstytucyjnym oraz, ze poglad taki za sluszny uznaje byly RPO Andrzej Zoll poswiadcza nie tylko literatura przedmiotu, ale takze orzecznictwo. Oto orzeczenie w tej sprawie z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesora Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Macieja Gorskiego: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

 

Wskazac takze nalezy, ze gdy scigany siodmy rok za czyn jak wyzej, pismem z dnia 3 lipca 2012 r. skierowalem wniosek do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan zarzutu z art. 226 § 3 k.k., podajac w uzasadnieniu stanowisko w sprawie scigania z tego artykulu samego prof. A. Zolla oraz innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego, zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek – Padol udzielila mi pismem z dnia 12 lipca 2012 r. wyjasnienia – Zalacznik 12: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.(…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 12

 

Poniewaz fakty poswiadczaja, ze prof. Andrzej Zoll:

 1. mimo ze byl przez 6 lat – czerwiec 2000 r. do luty 2006 r. – Rzecznikiem Praw Obywatelskich nie wie, ze ten bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. nie czytal zadnego z wydan wydawanych od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do Kodeksu karnego albo – skoro zlozyl zeznania w sprawie, w ktorej scigany jestem wbrew podawanej przez niego teorii prawa karnego oraz wbrew opartemu na nim orzecznictwu – czytal je bez zrozumienia,

ponoszac od lat, jako oskarzony, skazany, a po uchyleniu skazujacego mnie wyroku znowu oskarzony, konsekwencje ignorancji pana profesora, ktory obciazyl mnie w w.w. sprawie dwukrotnie zeznaniami, skierowanym do prof. A. Zolla, jako wtedy przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, pismem z dnia 19 marca 2013 r. zlozylem – Zalacznik 13: „Pan Prof. dr hab. Andrzej Zoll, Przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej, Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, Ministerstwo Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, ze zgodnie z teoria prawa karnego, podawana w publikacjach wydawanych pod redakcja Adresata niniejszego pisma, Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wniosek o uzupelnienie przez prof. Andrzeja Zolla zeznan zlozonych w dniu 17 lipca 2007 r. w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 /Zalacznik 3/, przez skierowanie pisma – w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – do akt sprawy w.w. Sadu, sygn. II K 854/10 /adres: Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica/, zawierajacego zawiadomienie, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Zawiadomienie, ze:

  1. skladajac zeznania w sprawie, w ktorej scigano mnie – i skazano – za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla, Adresat niniejszego pisma popelnil przestepstwo z art. 235 k.k.,

  2. zatajajac przed Sadem Rejonowym w Debicy przed wydaniem wyroku w sprawie sygn. akt II K 854/10, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, Adresat niniejszego pisma, prof. Andrzej Zoll popelni przestepstwa z art. 235 k.k. i 236 § 1 k.k.

 4. Wniosek o doreczenie mi – w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – kopii pisma, jak w p. II, skierowanego do Sadu Rejonowego w Debicy.”

Czesc I Przepisy prawa:

 1. Artykul 235 Kodeksu karnego:Kto przez tworzenie falszywych dowodow lub inne podstepne zabiegi, kieruje przeciwko okreslonej osobie sciganie o przestepstwo, w tym i przestepstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postepowania zabiegi takie przedsiebierze, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

 2. Artykul 236 Kodeksu karnego: 㤠1. Kto zataja dowody niewinnosci osoby podejrzanej o popelnienie przestepstwa, w tym i przestepstwa skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Dowod: Ministerstwo Sprawiedliwosci, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, pismo Z. Kekusia z dnia 19 marca 2013 r. do przewodniczacego Komisji prof. dr. hab. Andrzeja Zolla – Zalacznik 13

 

Moje pismo z dnia 19.03.2013 r. odebrano w dniu 20 marca 2013 r.

 

Wskazac nalezy, ze ja nie powinienem informowac prof. A. Zolla o teorii prawa karnego, jak w w.w. pismie do niego z dnia 19.03.2013 r. Nie tylko dlatego, ze on ja podaje od kilkunastu lat do wiadomosci publicznej.

Prof. Andrzej Zoll jest przeciez jednym z najwybitniejszych prawnikow karnistow w Polsce.

Zanim obciazyl mnie dwukrotnie zeznaniami w sprawie, w ktorej jestem scigany wbrew wskazaniom doktryny prawnej, ktore on prezentuje jako sluszne, byl miedzy innymi:

 1. prezesem Trybunalu Konstytucyjnego

 2. przez prawie szesc lat – w okresie od 30 czerwca 2000 r. do 15 lutego 2006 r. – Rzecznikiem Praw Obywatelskich

 3. przewodniczacym Rzadowego Centrum Legislacji

 4. przewodniczacym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci

 5. przez wiele lat kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie

 

Obecnie jest czlonkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci

A jednak Pouczony przeze mnie o wskazaniach doktryny prawnej, ktore sam prezentuje od lat jako sluszne w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, prof. Andrzej Zoll nie uzupelnil zeznan przed Sadem Rejonowym w Debicy.

 

Wskazac nalezy, ze nieznajomosc prawa nie zwalnia obywatela z obowiazku jego przestrzegania.

Nawet jesli wybitny prawnik, ekspert, prof. Andrzej Zoll nie zna prawa, ktore od lat podaje do publicznej wiadomosci jako redaktor naukowy kolejnych edycji Komentarza do kodeksu karnego, nie zwalania go to z odpowiedzialnosci za jego naruszanie. Tym bardziej, gdy ja go o tym prawie pouczylem pismem do niego z dnia 19 marca 2013 r. – Zalacznik 13.

Jesli prof. Andrzej Zoll podaje od lat w wydawanym pod jego redakcja naukowa Komentarzu do kodeksu karnego, ze:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej

 2. § 3 art. 226 k.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow.

i pouczony o tym przeze mnie oraz proszony, zeby poinformowal o tym Sad, ktory sciga mnie – drugi raz, tj. po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. raz juz skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – na podstawie zlozonych przez niego zeznan za czyn opisany w akcie oskarzenia jako: „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla”, nie poinformowal o tym Sadu, dal dowod, ze:

 1. przez podstepne zabiegi kieruje przeciwko mnie sciganie o przestepstwo,

 2. zataja dowody mojej niewinnosci, tj. ze na podstawie zlozonych przez niego zeznan scigany jestem za czyn, ktory nie zawiera znamion czynu zabronionego – art. 17 § 1 pkt. 2 Kodeksu postepowania karnego: „Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: (…) 2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego” – bo jak podal asesor Marcin Gorski za prof. Andrzejem Zollem: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3.

Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

 

Dzialania prof. Andrzeja Zolla wyczerpuja znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 235 k.k. i w art. 236 § 1 k.k.

 

xxx

 

Ad. pkt VI.1 str. 2

Pismem z dnia 15 wrzesnia 2007 r. zlozylem wniosek do prokuratora generalnego o objecie nadzorem sprawy przeciwko mnie rozpoznawanej na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. Z upowaznienia prokuratora generalnego Zbigniewa Cwiakalskiego rozpoznal go Zastepca Dyrektora Departamentu Sadow Powszechnych, sedzia Zygmunt Dlugogorski, ktory poinformowal mnie pismem z dnia 5 grudnia 2007 r. – Zalacznik 14: „W nawiazaniu do pism z dnia15 i 17 wrzesnia 2007r. (zawierajacych identyczna tresc), dotyczacych sprawy II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy przekazanych do zalatwienia Departamentowi Sadow Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwosci, uprzejmie wyjasniam, co nastepuje: (…) w sprawie tej brak jest podstaw do podejmowania dzialan nadzorczych przez Ministerstwo Sprawiedliwosci. Zastepca Dyrektora Departamentu Sadow Powszechnych sedzia Zygmunt Dlugogorski”
Dowod: Ministerstwo Sprawiedliwosci, sygn. akt DSP-I-051-527/2007, pismo z dnia 5 grudnia 2007r.

Zastepcy Dyrektora Departamentu Sadow Powszechnych, sedziego Zygmunta Dlugogorskiego – Zalacznik 14

 

W dniu 5 grudnia 2007 r. od ponad …. 13 miesiecy niedopuszczalne bylo z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. sciganie z art. 226 § 1 k.k. w zakresie przypisanym mi przez prokurator R. Ridan w przypadku 15 czynow – czyny I, III – XVI. Patrz: tekst ponizej.

 

Ad. pkt VI.2 str. 2

Prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., a sedzia Tomasz Kuczma uznal wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za winnego popelnienia 15 czynow /czyny I, III – XVI/ z art. 226 § 1 k.k. opisanych jako zniewazenie 15 wymienionych na str. 5 niniejszego pisma sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, tj. za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Tymczasem 14 miesiecy przed wydaniem skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r., w dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, sygn. P 3/06, ktorym orzekl, ze: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych,jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006 r. Trybunal Konstytucyjny podal:Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych, bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie z pelnieniem tych funkcji.”

Dowod: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr

9A, poz. 121.

 

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. zostal ogloszony w Dzienniku Ustaw z dnia 19.10.2006 r. /Nr 190, poz. 1409/ i na podstawie prawa okreslonego w art. 190.1 Konstytucji – „Orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne.” – w tym dniu wszedl w zycie.

Wydajac zatem w dniu 18.12.2007 r. wyrok, ktorym skazal mnie z art. 226 § 1 K.k. za zniewazenie 15 sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, sedzia Tomasz Kuczma razaco naruszyl prawo materialne okreslone w tym artykule.

W zwiazku z powyzszym, w dniu 3 wrzesnia 2009 r. poproszony przeze mnie o udzielenie mi pomocy Posel Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniew Wassermann skierowal za posrednictwem marszalka Sejmu – Pan pelnil wowczas te funkcje – interpelacje poselska do ministra sprawiedliwosci – prokuratora generalnego Andrzeja Czumy, skladajac wniosek o zbadanie mozliwosci wzruszenia skazujacego mnie wyroku w zakresie w.w. 15 czynow przypisanych mi z art. 226 § 1 k.k. W uzasadnieniu podal miedzy innymi – Zalacznik 15: Interpelacja nr 11505 do ministra sprawiedliwosci w sprawie postepowania sadowego w kontekscie stosowania przez sady orzeczen Trybunalu Konstytucyjnego

Szanowny Panie Ministrze! Zagadnienie, ktore pozwolilem sobie przedstawic w niniejszej interpelacji, oparte jest bezposrednio na sprawie sadowej jednej tylko osoby, jednakze watpliwosci, ktore pojawiaja sie na tle tegoz postepowania, maja doniosle znaczenie dla kazdego obywatela, poniewaz dotykaja zasady praworzadnosci, na ktorej opiera sie caly system prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Stad tez uznalem, ze donioslosc zagadnienia wymaga formy interpelacji poselskiej.

(…) Mam pelne przekonanie, iz sciganie pana Z.K. z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 K.k. bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. (…)

Wobec powyzszego zwracam sie do Pana Ministra z prosba o wyjasnienie nastepujacych kwestii:

1. Czy w opinii Pana Ministra prokurator nie powinien byl odstapic od oskarzenia w zakresie zarzutow z art. 226 § 1 K.k., a sad skazac zainteresowanego wylacznie z art. 212 K.k., jezeli czyn uznal w tym zakresie za udowodniony, czy tez w opinii Pana Ministra wydanie wyroku skazujacego z art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. bylo uzasadnione?

2. Czy jezeli zastosowanie unormowan o zbiegu przepisow bylo w tej sytuacji nieuzasadnione, dostrzega Pan Minister mozliwosc wzruszenia prawomocnego wyroku w opisanej wyzej sprawie i podejmie w tej sprawie stosowna inicjatywe?

(…) Z powazaniem Posel Zbigniew Wassermann Krakow, dnia 3 wrzesnia 2009 r.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja poselska Posla Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., sygn. II K 451/06, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 15

 

Wskazac nalezy, ze:

 1. artykul 521 Kodeksu postepowania karnego stanowi:Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

 2. artykul 523. § 1. Kodeksu Postepowania Karnego stanowi: Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia; kasacja nie moze byc wniesiona wylacznie z powodu niewspolmiernosci kary.”

 

Prokurator generalny Andrzej Czuma posiadal zatem uprawnienia do wzruszenia skazujacego mnie wyroku z dnia 8.12.2007 r. , tj. do wniesienia kasacji na moja korzysc od niego.

Delegowal rozpoznanie interpelacji Posla Zbigniewa Wassermanna na zastepce prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego, ktory odpowiedzia z dnia 9 pazdziernika 2006 r. poinformowal jej Adresata, tj. marszalka Sejmu – Zalacznik 16: Szanowny Panie Marszalku! Odpowiadajac na przekazana przy pismie z dnia 18 wrzesnia 2009 r. nr SPS-023-11505/09 interpelacje pana posla Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. dotyczaca postepowania sadowego w sprawie pana Z. K. w kontekscie stosowania przez sady orzeczen Trybunalu Konstytucyjnego, uprzejmie przedstawiam, co nastepuje.

Akta sprawy sygn. II K 461/06 Sadu Rejonowego w Debicy byly juz badane w Biurze Postepowania Sadowego Prokuratury Krajowej w zwiazku z wnioskiem pana Z. K. o wniesienie do Sadu Najwyzszego, w oparciu o przepis art. 521 K.p.k., kasacji od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. II K 461/06, skazujacego go za popelnienie przestepstw z art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. w zw. z art. 12 K.k. oraz przestepstw z art. 226 § 3 K.k. i art. 212 § 2 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. w zw. z art. 12 K.k.; z art. 212 § 2 K.k. w zw. z art. 12 K.k. oraz z art. 241 § 2 K.k. w zw. z art. 12 K.k.

Po wnikliwym zbadaniu akt nie dopatrzono sie jednak istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 K.p.k. do wniesienia w tej sprawie kasacji na korzysc skazanego.

O wynikach badania akt i zajetym stanowisku odmawiajacym wywiedzenia skargi kasacyjnej pan Z. K. powiadomiony zostal pismem Biura Postepowania Sadowego Prokuratury Krajowej z dnia 12 lutego 2009 r., sygn. PR V 861-1995/08.

W zlozonej interpelacji pan posel Zbigniew Wassermann zakwestionowal to stanowisko, argumentujac, iz w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06, sciganie pana Z. K. z oskarzenia publicznego w zakresie czynow z art. 226 § 1 K.k. bylo niedopuszczalne.

(…) Ustosunkowujac sie do tej argumentacji, a takze do pytan zawartych w interpelacji, zauwazyc nalezy, ze zarzut wydania wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 461/06, z razacym naruszeniem art. 226 § 1 K.k. jest jak najbardziej trafny.

(…) Przeprowadzone w Biurze Postepowania Sadowego Prokuratury Krajowej badanie akt przedmiotowej sprawy pod katem istnienia podstaw z art. 523 § 1 K.p.k. do wniesienia do Sadu Najwyzszego nadzwyczajnego srodka zaskarzenia – kasacji, na korzysc pana Z. K. od wymienionego orzeczenia wykazalo, iz brak jest ku temu podstaw.

W mysl art. 523 § 1 K.k. kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 K.p.k. lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia. W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze doszlo do innego razacego naruszenia prawa materialnego, niespelniony jednak zostal drugi z wymienionych w art. 523 § 1 K.p.k. warunkow wniesienia kasacji, a mianowicie istotny wplyw owego innego naruszenia prawa na tresc orzeczenia.

Wprawdzie w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego Sad Rejonowy w Debicy nie mial podstaw do uznania, ze oskarzony dopuscil sie zachowania wyczerpujacego znamiona przestepstwa z art. 226 § 1 K.k., ale jednoczesnie mial podstawy prawne do skazania pana Z. K., gdyz te same jego zachowania wyczerpywaly znamiona wystepkow z art. 212 § 2 K.k.

(…) Z powazaniem Zastepca prokuratora generalnego Andrzej Pogorzelski Warszawa, dnia 9 pazdziernika 2009 r.”

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz z dnia 9 pazdziernika 2006 r. prokuratora generalnego na

interpelacje poselska z dnia 3 wrzesnia 2009 r. Posla Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., sygn. II K 451/06, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 16

 

Zastepca prokuratora generalnego Andrzej Pogorzelski poswiadczyl, ze:

 1. W mysl art. 523 § 1 K.k. kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 K.p.k. lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia.”

 2. W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze doszlo do innego razacego naruszenia prawa materialnego.

 

Poinformowal jednak marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ze: ,niespelniony jednak zostal drugi z wymienionych w art. 523 § 1 K.p.k. warunkow wniesienia kasacji, a mianowicie istotny wplyw owego innego naruszenia prawa na tresc orzeczenia.”

Zastepca prokuratora generalnego Andrzej Pogorzelski oszukal marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.Dowodami slusznosci mojego stanowiska, tj. zarzutu, ktory stawiam prokuratorowi Andrzejowi Pogorzelskiemu sa dwa wyroki, tj.:

 1. wyrok wydany przez Sad Najwyzszy w dniu 8 lipca 2009 r., sygn. II KO 45/09,

 2. wyrok wydany w dniu 15 wrzesnia 2010 r. przez Sad Okregowy w Rzeszowie /sygn. II Ko 283/10/ w tej samej sprawie, ktora rozpoznawal prokurator Andrzej Pogorzelski na podstawie interpelacji z dnia 3.09.2009 r. Posla Zbigniewa Wassermanna.

 

Ad. 1

Dwa miesiace przed zlozeniem przez Posla Zbigniewa Wassermanna w.w. interpelacji w sprawie przeciwko mnie w identycznej niemal sprawie przeciwko Andrzejowi Lepperowi wydal wyrok Sad Najwyzszy.

Napisalem „niemal identycznej”, bo A. Lepper takze – jak ja – zostal skazany z art. 226 § 1 k.k. w zbiegu z art. 212 § 2 k.k., tj. Sad Okregowy w Warszawie uznal go wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2005 r. za winnego m.in. tego, ze “w dniu 23 listopada 2001 r. w O., w siedzibie rozglosni (…) zniewazyl funkcjonariusza publicznego – Ministra Spraw Zagranicznych Wlodzimierza Cimoszewicza w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, (…) to jest o czyn z art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Tak samo, jak w moim przypadku, Sad wymierzyl za ten czyn A. Lepperowi kare na podstawie art. 212 § 2 k.k.

Co odroznialo sprawe A. Leppera od mojej, to ze skazujacy A. Leppera wyrok z dnia 9.08.2005 r. uprawomocnil Sad Apelacyjny 4 miesiace przed wejsciem w dniu 19.10.2006 r. w zycie w.w. wyroku TK z dnia 11.10.2006 r., tj. wyrokiem z dnia 8 maja 2006 r., a w moim przypadku sedzia T. Kuczma skazal mnie z art. 226 § 1 k.k. czternascie miesiecy … po wejsciu tego wyroku w zycie.

Rozpoznajac sprawe A. Leppera w dniu 8 lipca 2009 r. Sad Najwyzszy orzekl: „Wyrok z dnia 8 lipca 2009 r. Sad Najwyzszy II KO 45/09 Sklad orzekajacy Przewodniczacy: Sedzia SN Andrzej Siuchninski Sedziowie SN: Przemyslaw Kalinowski, Jozef Skwierawski (spr.).

Sad Najwyzszy w sprawie A. L., skazanego za przestepstwa okreslone w art. 212 § 2 k.k. i art. 226 § 1 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2009 r. wniosku o wznowienie postepowania zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Okregowego z dnia 9 sierpnia 2005 r., utrzymanym w mocy wyrokiem Sadu Apelacyjnego z dnia 8 maja 2006 r.:
1)
wznawia postepowanie w sprawie Sadu Okregowego, w czesci dotyczacej popelnienia przez A. L. przestepstwa okreslonego w art. 212 § 2 k.k. i art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. (pkt II wyroku tego Sadu),
2) uchyla wyrok tego Sadu w tej czesci oraz wyrok Sadu Apelacyjnego z dnia 8 maja 2006., w czesci utrzymujacej w mocy pkt II wyroku Sadu Okregowego – i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Okregowemu do ponownego rozpoznania.
(…) Uzasadnienie prawne Sad Najwyzszy zwazyl, co nastepuje:
W czasie czynu i w czasie orzekania w niniejszej sprawie przepis art. 226 § 1 k.k. obwiazywal w brzmieniu pozwalajacym na ustalenie realizacji jego znamion, jezeli sprawca dopuscil sie zniewagi “podczas lub w zwiazku” z pelnieniem obowiazkow sluzbowych przez funkcjonariusza publicznego. Wyrokiem z dnia 11 pazdziernika 2006 r. (P 3/06) Trybunal Konstytucyjny uznal ten przepis za niezgodny z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, “w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych”. W konsekwencji wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 782) zmienione zostalo – z dniem 25 lipca 2008 r. – brzmienie art. 226 § 1 k.k. Przepis ten stanowi obecnie podstawe odpowiedzialnosci jedynie w wypadku uczynienia zniewagi “podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych”.
Jezeli zmiana przepisu stanowiacego podstawe odpowiedzialnosci karnej nastapila w wyniku orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego, uznajacego przepis w pierwotnym brzmieniu za niezgodny z Konstytucja RP, a przepis w nowym brzmieniu jest korzystny dla prawomocnie skazanego (warunki te zostaly spelnione w niniejszej sprawie) – to istnieje okreslona w art. 540 § 2 k.p.k. podstawa do wznowienia postepowania. Jest oczywiste, ze postepowanie ulega wznowieniu w takim zakresie, w jakim zmiana stanu prawnego ma znaczenie dla przyszlego orzeczenia. W niniejszej sprawie przepis art. 226 § 1 k.k. zastosowany zostal w zbiegu wlasciwym z przepisem art. 212 § 2 k.k. dlawyczerpania prawnej oceny czynu przypisanego skazanemu w pkt II wyroku Sadu pierwszej instancji, a zatem wznowic nalezalo postepowanie i uchylic wydane uprzednio wyroki w tej tylko czesci.
Z tych wzgledow Sad Najwyzszy orzekl, jak w sentencji wyroku.”

 

Ad. 2

Posel Zbigniew Wassermann byl oburzony stanowiskiem prokuratora Andrzeja Pogorzelskiego. Zajmowal sie sprawa skazujacego mnie wyroku w dalszym ciagu. Prowadzil konsultacje z innymi poslami oraz senatorami PiS. Zginal jednak w dniu 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie pod Smolenskiem. Poprosilem wtedy o udzielenie mi pomocy prawnej corke Pana Posla, adw. Malgorzate Wassermann. Adw. M. Wassermann zlozyla pismem z dnia 30.06.2010 r. wniosek do Sadu Okregowego w Rzeszowie o uchylenie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. w zakresie 15 czynow przypisanych mi i zakwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. w zbiegu z art. 212 § 2 k.k. W uzasadnieniu powolala sie na … ten sam wyrok TK z dnia 11.10.2006 r., ktory podstawa w.w. interpelacji z dnia 3.09.2009 r. uczynil Posel Zbigniew Wassermann.

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym orzekl – Zalacznik 17: „Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 Zbigniew Kekus zostal skazany za czyny z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (pkt I, III-XVII), polegajace na tym, ze w okresie od stycznia 2003r. do wrzesnia 2005r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl funkcjonariuszy publicznych (lacznie szesnastu) w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowych. (…).

Obecnie obronca skazanego na podstawie art. 540 § 2 w zw. z art. 542 § 1 i art. 544 § 1 kpk zlozyl wniosek o:

– wznowienie postepowania zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r. o sygn. akt II K 451/06 w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 226 § 1 kk i in.,

– uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu wskazal na tresc wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 roku – sygn. akt P 3/06, ktorym to wyrokiem Trybunal uznal, iz: „art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nadto, autor wniosku powolal sie na wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 8 lipca 2009r. sygn. akt II KO 45/09 z uzasadnienia ktorego wynika, iz postepowanie ulega wznowieniu w takim zakresie, w jakim zmiana stanu prawnego ma znaczenie dla przyszlego orzeczenia. Powyzsze przekonuje, ze wnioskodawca domaga sie wznowienia postepowania jedynie w czesci dotyczacej skazania za czyny z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje.

Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.

Rzecz bowiem w tym, ze Sad przypisujac sprawcy popelnienie danego przestepstwa kazdorazowo ma obowiazek w sposob prawidlowy dokonac jego opisu w wyroku, tak aby odpowiadalo ono znamionom konkretnego przestepstwa. Brak taki zawsze bedzie powodowal naruszenie procesowania, a przez to i prawa materialnego i nie moze byc w zadnym razie zaakceptowany.

W przedmiotowej sprawie Sad byl wiec zobowiazany, jesli znalazl juz podstawy do przypisania oskarzonemu zachowania opisanego w art. 226 § 1 kk, w sposob dokladny i zgodny z tymze przepisem opisac zachowanie oskarzonego tak, by wynikalo z niego, iz w/w przestepstwa dokonal podczas i w zwiazku z pelnieniem przez pokrzywdzonych obowiazkow sluzbowych. Takim standardom sad nie sprostal wskazujac jedynie, ze dzialania oskarzonego mialy miejsce w zwiazku z pelnieniem przez funkcjonariuszy publicznych obowiazkow sluzbowych nie dokonujac badania, czy mialo ono rowniez miejsce podczas ich pelnienia. Nie uczynil tak sad mimo tego, ze juz w czasie orzekania tresc art. 226 § 1 kk ulegla zmianie na skutek orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006r. wydanego w sprawie P 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 121, na tresc ktorego slusznie powoluje sie wnioskodawczyni.

Tym samym niewatpliwie w przedmiotowej sprawie zachodzi potrzeba uchylenia wyroku i wznowienia postepowania w zadanym zakresie.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Karny z dnia 15 wrzesnia 2010r., sygn. akt II Ko 283/10 – Zalacznik 17

 

Dwa przedstawione wyzej wyroki, Sadu Najwyzszego z dnia 8 lipca 2009 r., tj. wydany przed sporzadzeniem przez zastepce prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego w dniu 9 pazdziernika 2009 r. odpowiedzi na interpelacje z dnia 3 wrzesnia 2009 r. Posla Zbigniewa Wassermanna, oraz Sadu Okregowego w Rzeszowie, wydany w dniu 15 wrzesnia 2010 r. sa dowodami, ze prokurator Andrzej Pogorzelski jest oszustem, tj. ze oszukal Adresata odpowiedzi, tj. marszalka Sejmu, Autora interpelacji Posla Zbigniewa Wassermanna i mnie.

W sporzadzonej przez niego odpowiedzi na interpelacje podal – Zalacznik 16: „W mysl art. 523 § 1 K.k. kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 K.p.k. lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia. W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze doszlo do innego razacego naruszenia prawa materialnego, niespelniony jednak zostal drugi z wymienionych w art. 523 § 1 K.p.k. warunkow wniesienia kasacji, a mianowicie istotny wplyw owego innego naruszenia prawa na tresc orzeczenia.”

W uzasadnieniu do wyroku wznowieniowego z dnia 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie podal – Zalacznik 17Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk. „

 

Oszust Andrzej Pogorzelski jest od lat Dyrektorem Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej. Jest tez czlonkiem Rady Krajowej Prokuratury.

W niniejszym zgloszonej sprawie Adresata odpowiedzi na interpelacje Posla Z. Wassermanna, marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oszukal nie tylko jej autor zastepca prokuratora generalnego Andrzej Pogorzelski, ale takze adresat interpelacji prokurator generalny Andrzej Czuma. Niedopelnil obowiazku nadzoru nad oszustem Pogorzelskim.

 

Ad. pkt VI.3 str. 2

Pismem z dnia 4 lutego 2010 r. zawiadomilem Pana, jako posla, marszalka Sejmu, ze mnie sedzia Tomasz Kuczma skazal wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. za czyny, ktorych sprawcami byly inne niz ja osoby. Prosilem, zeby Pan wniosl – jak w opisanym wyzej przypadku Zbigniew Wassermann – interpelacje.

Pan skierowal w zwiazku z moim wnioskiem pismo z dnia 23 lutego 2010r. do Ministra Sprawiedliwosci o tresci – Zalacznik 37: Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bronislaw Komorowski MARSZALEK SEJMU Biuro Poselskie, ul. Krakowskie Przedmiescie 6, 00-325 Warszawa, Warszawa, dnia 23 lutego 2010r. Pan Krzysztof KWIATKOWSKI Minister Sprawiedliwosci /adres – ZKE/Szanowny Panie Ministrze do mojego biura poselskiego wplynelo pismo Pana Zbigniewa Kekusia z Krakowa (pismo w zalaczeniu). Wyzej wymieniony, skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma utrzymuje, ze zostal skazany za sprawstwo czynow ktorych nie popelnil i domaga sie wzruszenia skazujacego go wyroku. Prosze Pana Ministra o zajecie stanowiska w tej sprawie. Z wyrazami szacunku. Bronislaw Komorowski W zalaczeniu 1. pismo Zbigniewa Kekus z dnia 4 lutego 2010r. Do wiadomosci: Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/.
Dowod:Biuro Poselskie Posla Bronislawa Komorowskiego, pismo Posla B. Komorowskiego z dnia 23

lutego 2010r. do Ministra Sprawiedliwosci Krzysztofa Kwiatkowskiego – Zalacznik 37

 

W odpowiedzi otrzymalismy – Pan i ja – pismo zastepcy dyrektora Biura Postepowania Sadowego Prokuratury Krajowej Danuty Bator z dnia 24.03.2010r., ktorym ta mnie i Pana oszukala – Zalacznik 38:

Warszawa, dnia 24.03.2010r. Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Sprawiedliwosci Prokuratura Krajowa Biuro Postepowania Sadowego /adres – ZKE/ PR V 861-1995/08 Pan Zbigniew Kekus /adres: ZKE/ Odpowiadajac na – przekazane przy interwencji Marszalka Sejmu Pana Bronislawa Komorowskiego z dnia 23 lutego 2010r. – pismo Pana z dnia 4 lutego 2010r., w ktorym utrzymuje Pan, ze zostal skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. Sadu Rejonowego w Debicy za sprawstwo czynow, ktorych nie popelnil i domaga sie Pan spowodowania wzruszenia tegoz orzeczenia, uprzejmie informuje, ze (…) wnikliwa analiza akt sprawy wykazala, ze zebrany w postepowaniu przygotowawczym i ujawniony na rozprawie material dowodowy pozwalal sadowi orzekajacemu na przypisanie Pan odpowiedzialnosci karnej za popelnienie wystepkow z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i innych, tak w zakresie sprawstwa poszczegolnych czynow, jak i winy.

W tym stanie rzeczy, wobec braku podstaw z art. 523 § 1 kpk, ponowny wniosek Pana o wniesienie na jego rzecz kasacji, nie zostal uwzgledniony. Zastepca Dyrektora Biura Postepowania Sadowego Danuta Bator prokurator Prokuratury Krajowej Zal. – plik.

Dowod: Ministerstwo Sprawiedliwosci Prokuratura Krajowa, PR V 861-1995/08, pismo prokurator dyrektora Biura Postepowania Sadowego Prokuratury Krajowej Danuty Bator zastepcy z dnia 24.03.2010r. – Zalacznik 38

 

W dniu 23 sierpnia 2011 r. prokurator generalny Andrzej Seremet wniosl – z przyczyn podanych przez Pana w pismie z dnia 23 lutego 2010 r. do prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego – kasacje na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – patrz: str. 9 oraz Zalacznik 7.

Oszukali marszalka Sejmu – oraz mnie – prokurator Danuta Bator i minister sprawiedliwosci – prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski. Danuta Bator jest oszustka, a prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski niedopelnil nad nia obowiazku nadzoru w sprawie zgloszonej mu przez marszalka Sejmu.
Nawiasem mowiac, poniewaz to marszalek Sejmu skierowal pismo do niego, K. Kwiatkowski powinien osobiscie udzielic marszalkowi odpowiedzi. K. Kwiatkowski wolal sie jednak nie podpisywac pod oczywistym oszustwem swej podwladnej.

 

Ad. pkt VI.4 str. 2

Pismem z dnia 28.10.2010 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz zlozylem wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., powolujac sie m.in. na okolicznosc skazania mnie za czyny, ktorych sprawcami byly inne niz ja osoby, w innym miescie, niz „ustalili” prokurator R. Ridan i sedzia T. Kuczma. Powolalem sie na prawo okreslone w art. 521 k.p.k. Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

Oto tresc odpowiedzi z dnia 4 stycznia 2011 r. – Zalacznik 18: „Warszawa, 4.01.11 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/03/K.Ku Zespol Prawa Karnego Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28 pazdziernika 2010 r., dzialajac z upowaznienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie informuje, co nastepuje:
Otoz, z dolaczonych do pisma kserokopii dokumentow wynika, iz Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. II Ko 283/10 wznowil postepowania w sprawie ozn. sygn. II K 451/06 w pkt. I, III-XVII, wyrok Sadu Rejonowego w Debicy w tej czesci uchylil i sprawe przekazal do ponownego rozpoznania. Tak wiec, we wskazanym wyzej zakresie, postepowanie bedzie toczylo sie od poczatku.

Natomiast, odnosnie pozostalych zarzutow (pkt. II, XVIII) postepowanie nie zostalo wznowione, a zatem postepowanie jest prawomocnie zakonczone.

Uprzejmie nadmieniam, iz Rzecznik Praw Obywatelskich nie wniesie kasacji na Pana korzysc od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. II K 451/06, (w czesci, w jakiej wyrok tej nie zostal uchylony w toku postepowania o wznowienie – art. 540 § 2 kpk).

Nadmieniam, iz powyzsze akta byly przedmiotem analizy w tut. Biurze, zostal Pan poinformowany o stanowisku zajetym przez Rzecznika, a zatem kolejne pisma pozostana bez odpowiedzi. Glowny Specjalista mgr Krystyna Kupczynska”

Dowod: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/03/K.Ku, pismo z dnia 4.01.11 Glownego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego mgr Krystyny Kupczynskiej – Zalacznik 18

 

Kilka miesiecy pozniej, w dniu 23 sierpnia 2011 r. prokurator generalny Andrzej Seremet wniosl kasacje na moja korzysc w zakresie czynow z pkt. … II i XVIII wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – patrz: str. 9 oraz Zalacznik 7.

 

Ad. pkt VI.5 str. 2

Pismami z dnia 31 marca 2010 r., 2 sierpnia 2010 r. i 4 listopada 2010 r. kierowalem wnioski do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o wniesienie kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

W dniu 9 listopada 2010 r. stawilem sie w Prokuraturze Generalnej razem z Prezesem ZG SOPO Krzysztofem Lapajem. Poprosilismy o spotkanie z prokuratorem Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego pelniacym dyzur. Byla nia Antonina Suwala. Wreczylem jej dowody mojej niewinnosci, tj. w.w. pisma operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6.08.2007 r. /Zalacznik 5/ i Interii.PL S.A. z dnia 1.10.2007 r. /Zalacznik 6/ Prokurator Antonina Suwala poswiadczyla w protokole ze spotkania – Zalacznik 19: „Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow Protokol przyjecia wniosku Antonina Suwala – Prokurator Prokuratury Okregowej w Warszawie del. do Prokuratury Generalnej 9 listopada 2010 r. – dyzur prokuratora Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Krzysztof Lapaj – Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

Pan Zbigniew Kekus dolacza nastepujace kserokopie pism:

(…) ” – pismo Wirtualna Polska z dnia 6 sierpnia 2007 do sedziego Tomasza Kuczmy S. Rejonowy w Debicy wraz z zalacznikiem osobowym uzytkownika zgsopo

– pismo Sadu Rejonowego w Debicy /w podpisie sedzia Tomasz Kuczma z dnia 24 sierpnia 2007 r. sygn. II K 451/06 do INTERIA S.A.

– odpowiedz INTERIA z dnia 1 X 2007 do Sadu Rejonowego w Debicy

Wymieniony prosi o dolaczenie wymienionych kserokopii pism do akt PG 861-1995/08. W zwiazku ze zlozonymi w dniu dzisiejszym pismami dowodami Pan Zbigniew Kekus prosi o spotkanie z czlonkiem Kierownictwa Prokuratury Generalnej. Pan Zbigniew Kekus zarzuca wyrokowi Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 bledy w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego 11 X 2006 sygn. P 3/06 i wnosi o ponowne zbadanie tej sprawy. Celem spotkania bedzie nie tyle kwestia skazania wyrokiem razaco naruszajacym prawo materialne, lecz jak wskazuje Pan Zbigniew Kekus, skazanie wymienionego za popelnienie czynow, ktorych skarzacy nie byl sprawca i ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne osoby.”

Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow Protokol przyjecia w

dniu 9 listopada 2010 r. wniosku przez prokurator Antonine Suwala – Zalacznik 19

 

Pisma operatorow internetowych dolaczylem takze do pisma z dnia 4 listopada 2010 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta.

 

W odpowiedzi na moje wnioski z pism z dnia 31 marca 2010 r., 2 sierpnia 2010 r. i 4 listopada 2010 r. otrzymalem pisma zastepcy dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Danuty Bator:

 1. z dnia 12 maja 2010 r., ktorym autorka poinformowala mnie – Zalacznik 20: „Akta wymienionej sprawy byly przedmiotem wnikliwego badania, w wyniku ktorego nie stwierdzono istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzysc.

Aktualne Pana pismo nie zawiera takich istotnych okolicznosci, ktore uzasadnialyby zmiane zajetego w tej sprawie stanowiska.

W zwiazku z trescia pisma wyjasnic dodatkowo nalezy, ze postepowanie kasacyjne odbywa sie wylacznie na podstawie materialow znajdujacych sie w aktach postepowania karnego, co powoduje, ze wszelkie okolicznosci, ktore nie wynikaja z akt sprawy II K 451/06 nie moga zostac wykorzystane w postepowaniu kasacyjnym i stanowic zarzutu kasacji. W tym stanie rzeczy aktualne twierdzenia Pana, ze nie popelnil przypisanych mu czynow i, ze znane sa Panu osoby, ktore ten czyn popelnily nie moga stanowic zarzutu kasacyjnego, albowiem nie wynikaja z akt sprawy sygn. II K 451/06. (…) p.o. Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego prokurator Prokuratury Generalnej Danuta Bator”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuty Bator z dnia 12 maja 2010r. – Zalacznik 20

 1. z dnia 21 wrzesnia 2010 r., ktorym autorka poinformowala mnie – Zalacznik 21: Ponownie informuje, ze w mysl art. 523 § 1 k.p.k. kasacje mozna wniesc tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 k.p.k. – tzw. bzwzgledne przyczyny odwolawcze – lub z powodu innego naruszenia prawa, jesli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia.

Majac na uwadze, iz w analizowanej wczesniej sprawie nie stwierdzono tego rodzaju bledow,Pana kolejne prosby o skierowanie przez Prokuratora Generalnego kasacji na Pana korzysc nie mogly zostac uwzglednione.

Jednoczesnie informuje, iz kolejne pismo nie wskazujace na nowe okolicznosci, zostanie pozostawione bez dalszego biegu. p.o. Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuta Bator prokurator Prokuratury Generalnej”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuty Bator z dnia 21 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 21

 1. z dnia 2 grudnia 2010 r., ktorym autorka poinformowala mnie – Zalacznik 22: „Odpowiadajac na Pana pisma z dnia 4, 8 i 10 listopada 2010 r. kierowane do Prokuratura Generalnego oraz Dyrektora i Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej a takze nawiazujac do Pana ustnego wniosku zlozonego w czasie spotkania z prokuratorem z Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego /Antonina Suwala – ZKE/ w dniu 9 listopada 2010 r., po zapoznaniu sie z zalaczonymi przez Pana dokumentami informuje, iz Pana wniosek ponowne zapoznanie sie z aktami sprawy i skierowanie kasacji w sprawie II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy stal sie bezprzedmiotowy.

Kasacja jest bowiem nadzwyczajnym srodkiem odwolawczym wnoszonym od prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.

Tymczasem kwestionowany przez Pana wyrok zostal w zakresie czynow z pkt I i III – XVII uchylony wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. II Ko 283/10 i w tym zakresie sprawe przekazano Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, w wyniku rozpoznania wniosku Pana obroncy o wznowienie prawomocnie zakonczonego postepowania karnego.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy bedzie Pan mial prawo skladania wnioskow dowodowych, w tym zmierzajacych do wykazania, ze rzeczywistym sprawca zarzucanych Panu czynow jest inna osoba. p.o. Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuta Bator prokurator Prokuratury Generalnej”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuty Bator z dnia 21 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 22

 

W okresie od 12 maja 2010 r. do 2 grudnia 2010 r. zdaniem prokurator Danuty Bator nie zachodzily okolicznosci, a w dniu 2 grudnia okazalo sie, ze moj wniosek stal sie bezprzedmiotowy …

To nieprawda, ze bezprzedmiotowy … Po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. w zakresie 16 czynow – czyny I, III-XVII – postepowanie przed Sadem Rejonowym w Debicy do sygn. akt II K 451/06 bylo przeciez prawomocnie zakonczone w zakresie czynow II i XVIII.

 

Prokurator Danuta Bator zwrocila mi przy pismie z dnia 2 grudnia 2010 r. doreczone przeze mnie prokuratorowi generalnemu dowody mojej niewinnosci, tj. pisma operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6.08.2007 r. /Zalacznik 5/ i Interii.PL S.A. z dnia 1.10.2007 r. /Zalacznik 6/.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 24 maja 2011 r. skierowanym do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta zawiadomilem go o moim zamiarze prowadzenia od dnia 30 maja 2011 r. protestu glodowego przed siedziba Prokuratury Generalnej jesli nie zleci przeprowadzenia jeszcze jednego postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku.

Odpowiedzi udzielila mi prokurator Janina Serowik informujac mnie pismem z dnia 26 maja 2010 r. – Zalacznik 23: „Warszawa, dnia 26.05.2011 r., Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego PG VII Ko2 739/11 Pan Zbigniew Kekus Uprzejmie potwierdzam wplyw pisma z dnia 24.05.2011 r. skierowanego do Prokuratora Generalnego, informujacego o rozpoczeciu protestu glodowego. Jednoczesnie informuje, iz powyzsze pismo dolaczono do numeru jak wyzej.”

Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII Ko2 739/11, pismo z dnia 16 maja 2011 r. prokurator Janiny Serowik – Zalacznik 23

 

W dniu 30.05.2011 r. rozpoczalem prowadzony calodobowo protest glodowy przed siedziba Prokuratury Generalnej. Informowalem o nim prokuratora generalnego A. Seremeta codziennie skladanym pismem. Pilem wode i soki. Noce spedzalem w spiworze. Najbardziej nieskazitelnego charakteru prokurator w Polsce Andrzej Seremet – kazdy prokurator w Polsce jest nieskazitelnego charakteru7 – potrzebowal po oszukiwaniu mnie przez rok kolejnych … 9 dob na wydanie polecenia swemu podwladnemu wyjazdu do Sadu Okregowego w Rzeszowie, gdzie znajdowaly sie akta sprawy przeciwko mnie. Ten wrocil z Rzeszowa w dniu 10 czerwca 2011 r. i ja zakonczylem protest glodowy kontynuujac prowadzona calodobowo pikiete. Wreszcie w dniu 15 czerwca 2011 r. wreczono mi pismo, poswiadczajace, ze prokurator generalny wniesie – jednak (!) – kasacje na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. Poniewaz wczesniej wyrok ten zostal uchylony przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w zakresie 16 czynow /I, III – XVII/ prokurator generalny mogl ja wniesc – art. 519 k.p.k.: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” – juz tylko w zakresie pozostalych dwoch czynow.

Gdyby mnie Andrzej Seremet z Danuta Bator nie oszukali pismem z dnia 12 maja 2010 r. /Zalacznik 20/ prokurator generalny mogl wniesc wtedy kasacje w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow.

W dniu 23 sierpnia 2011 r. prokurator generalny wniosl kasacje /Zalacznik 7/, a w dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym uznal ja za zasadna /Zalacznik 8/ – wiecej na ten temat, patrz: str. 18 -20.

 

Ad. pkt VI.6 str. 2

W szostym dniu prowadzonego przeze mnie od dnia 30.05.2011 r. przed Prokuratura Generalna protestu glodowego, prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Lapaj zlozyl w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowane do Pana pismo o tresci – Zalacznik 24: „Szanowny Pan Bronislaw Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej /adres – ZKE/ Dotyczy:

 1. Prosba o wystapienie do zastepcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda z wnioskiem o mozliwie jak najszybsze rozpoznanie sprawy glodujacego od dnia 2011.05.30 od godz. 11:00 przez Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie Pana dr Zbigniewa Kekusia, skazanego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy (sygn. akt II K 451/06) za czyny, ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz Pan dr Zbigniew Kekus osoby.

 2. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty jego zlozenia.”

Szanowny Panie, informuje, ze od dnia 2011.05.30 od godz. 11:00 Pan dr Zbigniew Kekus prowadzi przed Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie (ul. Barska 28) glodowke protestacyjna.

Pan dr Zbigniew Kekus nic nie je od tygodnia, wylacznie pije.

Przyczyny podjecia glodowki przez Pana dr Zbigniewa Kekusia prezentuje jego pismo z dnia 2011.06.03 do zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda – zalacznik 1.

W dniu 2011.06.02 dyrektor Biura Prokuratora Generalnego prokurator Ryszard Tluczkieiwcz poinformowal Pana dr Zbigniewa Kekusia w obecnosci prokurator Antoniny Suwala, ze w zglaszanej przez Pana dr Zbigniewa Kekusia (a takze przeze mnie) prokuratorowi generalnemu od dnia 2011.03.31 sprawie skazania Pana dr Zbigniewa Kekusia wyrokiem z dnia 2007.12.18 Sadu Rejonowego w Debicy zostanie przeprowadzone powtorne postepowanie wyjasniajace.

Przeprowadzic je ma zastepca prokuratora generalnego prokurator Robert Hernand.

Pan dr Zbigniew Kekus poinformowal mnie, ze bedzie kontynuowal glodowke do uniewinnienia go od bezpodstawnie przedstawionych mu zarzutow wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 2007.12.18. (sygn. akt II K 451/06).

Ze wzgledu na rosnace z kazdym dniem zagrozenie dla zdrowia glodujacego od tygodnia, w tym spiacego na wycieraczce przed glownym wejsciem do Prokuratury Generalnej Pana dr Zbigniewa Kekusia, wnosze jak na wstepie.

Gdyby Pan nie dawal wiary, ze Pan dr Zbigniew Kekus gloduje, uprzejmie informuje, ze zostalem przez niego upowazniony do zlozenia dla Pana do odwiedzenia go o kazdej porze dnia i nocy przed siedziba Biura Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28.

Zalaczniki: 1. Kopia pisma Pana dr Zbigniewa Kekusia z dnia 2011.06.03 do zastepcy prokuratora generalnego Prokuratora Roberta Fernanda.

Z powazaniem Krzysztof Lapaj Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca”

Dowod: Pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego – Zalacznik 24

 

Po … wielu tygodniach Pan Krzysztof Lapaj otrzymal odpowiedz z Kancelarii Prezydenta, ze moj protest to .. nie Pana sprawa. A w obronie glodujacej przestepcy Zydowki Ukrainki, antypolskiej nacjonalistki Pan „grzmial” na caly swiat – patrz: str. 4. To troche dla mnie, Polaka, Pana rodaka, przykre.

 

Ad. pkt VI.7 str. 2

W szostym dniu prowadzonego przeze mnie od dnia 30.05.2011 r. przed Prokuratura Generalna protestu glodowego, prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Lapaj zlozyl w Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pismo skierowane do Przewodniczacego Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka Ryszarda Kalisza pismo, ktorym zlozyl – Zalacznik 25: „Szanowny Pan Ryszard Kalisz Przewodniczacy Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka /adres – ZKE/ Dotyczy:

 1. Glodowka protestacyjna prowadzona przez czlonka Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca z Krakowa Pana dr Zbigniewa Kekusia od dnia 2011.05.30 godzina 11:00, przed siedziba Biura Prokuratora Generalnego w Warszawie ul. Barska 28.

 2. Wniosek o niezwloczne podjecie przez Przewodniczacego Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka dzialan na rzecz:

 3. 2.1 Wyjasnienia okolicznosci, w jakich Pan dr Zbigniew Kekus zostal skazany prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 2007.12.18 (sygn. akt II K 451/06)
  2.2. Zakonczenia glodowki protestacyjnej przez Pana dr Zbigniewa Kekusia
  2.3 Wniosek o wyznaczenie przez Przewodniczacego Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka mozliwie jak najszybszego terminu spotkania ze mna, podczas ktorego podanm dane osobowe osob, ktore byly rzeczywistymi sprawcami czynow, za ktore wyrokiem z dnia 2007.12.18 Sad Rejonowy w Debicy omylkowo skazal Pana dr Zbigniewa Kekusia.

Uzasadnienie

Pan dr Zbigniew Kekus (lat 53) zostal skazany prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 2007.12.18 (sygn. akt II K 451/06) za popelnienie w okresie od stycznia 2003 roku do wrzesnia 2005 roku, w Krakowie osiemnastu czynow za posrednictwem Internetu, to jest:
1. Nalezacego do Wirtualna Polska S.A. portalu
www.zgsopo.webpark.pl

2. Nalezacej do Interia.PL S.A. strony www.zkekus.w.interia.pl

Pan dr Zbigniew Kekus nie byl sprawca zadnego z czynow, za ktore zostal skazany.

Wszystkie zostaly popelnione w Warszawie, przez mieszkajacych w Warszawie czlonkow Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca.

Pragne poinformowac, ze zanim Sad Rejonowy w Debicy wydal skazujacy wyrok Pana dr Zbigniewa Kekusia z dnia 2007.12.18, ja zlozonym przeze mnie pismem z dnia 2007.03.19 poinformowalem Sad Rejonowy w Debicy, ze Pan dr Zbigniew Kekus nie byl sprawca czynow, o ktore zostal oskarzony.

Fakt, ze Pan dr Zbigniew Kekus nie byl sprawca czynow, za ktore skazal go wyrokiem z dnia 2007.12.18 Sad Rejonowy w Debicy, zostal potwierdzony dowodami zlozonymi do kat sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 451/06 przez operatorow internetowych, to jest:
1. Wirtualna Polska S.A. – pismem z dnia 2007.07.06 wraz z zalacznikiem (karty 3040, 3041) oraz pismem z dnia 2007.08.06 wraz z zalacznikiem (karty 3098, 3099)

2. Interia.PL S.A. pismem z dnia 2007.10.01 (karta 3183)

Po wyczerpaniu wszystkich prawem przewidzianych dzialan na rzecz uzyskania uniewinnienia go od omylkowo przedstawionych mu zarzutow, w dniu 2011.05.30 od godziny 11:00 Pan dr Zbigniew Kekus rozpoczal glodowke protestacyjna przed siedziba Biura Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28.

Minionych siedem nocy Pan dr Zbigniew Kekus spedzil w spiworze rozlozonym na wycieraczce przed glownym wejsciem do siedziby Biura Prokuratora Generalnego.

Pragne poinformowac, ze ja znam wszystkich sprawcow czynow, za ktore Sad Rejonowy w Debicy omylkowo skazal Pana dr Zbigniewa Kekusia wyrokiem z dnia 2007.12.18.

W zwiazku z powyzszym, w tym z glodowka protestacyjna prowadzona przez Pana dr Zbigniewa Kekusia od dnia 2011.05.30 oraz z kazdym dniem rosnacym zagrozeniem dla jego zdrowia i zycia wnosze jak na wstepie.

Kontakt do mnie jest w naglowku.

Z powazaniem Krzysztof Lapaj Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca”

Dowod: Pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja do Przewodniczacego Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka Ryszarda Kalisza – Zalacznik 25

 

Przewodniczacy Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka Ryszard Kalisz nigdy nie odpowiedzial na zacytowane wyzej pismo.

 

Ad. pkt VI.8 str. 2

W szostym dniu prowadzonego przeze mnie od dnia 30.05.2011 r. przed Prokuratura Generalna protestu glodowego, prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Lapaj zlozyl w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwosci moje pismo do ministra sprawiedliwosci Krzysztofa Kwiatkowskiego, ktorym zlozylem – Zalacznik 26: „Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwosci /adres – ZKE/ Dotyczy:

 1. Wniosek o spowodowanie bezzwlocznego doreczenia przez Sad Rejonowy w Debicy (lub Sad Okregowy w Rzeszowie jesli tam sie znajduja) akt sprawy tego Sadu sygn. akt II K 451/06 zastepcy Prokuratora Generalnego Robertowi Fernandowi.

 2. Glodowka protestacyjna prowadzona przeze mnie od dnia 2011.05.30 (godzina 11:00) przed biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie ul. Barska 28.

Szanowny Panie,

Informuje, ze od dnia 2011.05.30 od godziny 11:00 prowadze przed Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie glodowke protestacyjna.

(…) W dniu 2011.06.02 dyrektor Biura Prokuratora Generalnego prokurator Ryszard Tluczkiewicz poinformowal mnie w obecnosci prokuratora Wydzialu Skarg i Wnioskow Prokuratury Generalnej Antoniny Suwala, ze na wniosek prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta Prokurator Generalny przeprowadzi powtorne /czwarte – ZKE/ postepowanie w zgloszonej przeze mnie sprawie. Przeprowadzic je ma zastepca prokuratora generalnego prokurator Robert Hernand. Celem jego przeprowadzenia wymagane jest posiadanie przez prokuratora Roberta Hernanda akt sprawy II K 451/06.

Nie watpie, ze po zapoznaniu sie z aktami sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 451/06, ze znajdujacymi sie tam dowodami, na podstawie ktorych wydano w dniu 2007.12.18 skazujacy mnie wyrok, zastepca prokuratora generalnego Robert Hernand potwierdzi stan faktyczny, to jest, ze pomylil sie sedzia Tomasz Kuczma i skazal mnie prawomocnym wyrokiem za czyny, ktorych ja nie bylem sprawca.

Znajduja sie bowiem w wyzej wymienionych aktach wylacznie dowody braku mojej winy.

By tak sie jednak stalo Sad Rejonowy w Debicy (lub Sad Okregowy w Rzeszowie) musza doreczyc zastepcy prokuratora generalnego prokuratorowi Robertowi Hernandowi akta spary II K 451/06.

Po moich z niektorymi sedziami wyzej wymienionych Sadow doswiadczeniach z ostatnich czterech lat obawiam sie, ze uczynia wszystko co w ich mocy, by stalo sie to jak najpozniej.

W zwiazku z powyzszym oraz ze wzgledu na prowadzona przeze mnie od dnia 2011.05.30 glodowke protestacyjna wnosze, jak na wstepie.

Pragne nadmienic, ze uczynienie zadosc mojemu wnioskowi miesci sie w ramach uprawnien Pana Ministra. Z powazaniem dr Zbigniew Kekus”

Dowod: Ministerstwo Sprawiedliwosci, pismo Z. Kekusia z dnia 6 czerwca 2011 r. do ministra Krzysztofa

Kwiatkowskiego – Zalacznik 26

 

Minister Krzysztof Kwiatkowski, ktory w opisany wyzej sposob oszukal w mojej sprawie marszalka Sejmu i mnie w marcu 2010 r. – patrz: str. 18 – tym razem nie przejal sie moim protestem glodowym.

Trzy dni po zlozeniu w.w. pisma z dnia 6 czerwca 2011 r. prokurator Prokuratury Generalnej Krzysztof Domagala musial … osobiscie udac sie do Sadu Okregowego w Rzeszowie, gdzie znajdowaly sie akta sprawy sygn. II K 451/06. Jak mnie – prowadzacego protest glodowy – poinformowano w Prokuraturze Generalnej, wladze Sadu Okregowego w Rzeszowie odmowily dostarczenia akt Prokuraturze Generalnej.

Ad. pkt VI.9 str. 2

Pismem z dnia 25 maja 2009 r. skierowanym do posla Donalda Tuska i zlozonym osobiscie w jego Biurze Poselskim w Gdansku – oraz w Klubie Parlamentarnym PO – zlozylem – Zalacznik 27: „Szanowny Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa; Biuro Poselskie Posla Donalda Tuska, ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdansk

Dotyczy:

I. Wniosek o spowodowanie przez Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Donalda Tuska powolania Sejmowej Komisji Sledczej – Art. 111 Konstytucji RP, Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Sledczej; Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r. – w sprawie:

 1. Wyjasnienia przyczyn nierozpoznania do dnia zlozenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej /Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski/ zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 20 kwietnia 2002 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, ktorzy prawomocnym wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestepca, skazanym za ich zniewazenie i znieslawienie, tj. sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie: SSO Ewe Handerek i SSR (del.) Agate Wasilewska-Kawalek oraz sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek.

 2. Wyjasnienia przyczyn nierozpoznania do dnia zlozenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Dziecka zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 23 kwietnia 2004 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, ktorzy prawomocnym wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestepca, skazanym za ich zniewazenie i znieslawienie, tj. sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie: SSO Ewe Handerek i SSR (del.) Agate Wasilewska-Kawalek, sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek oraz konstytucyjny organ PR, Rzecznika Praw Obywatelskich, Andrzeja Zolla.”

Dowod: Biuro Poselskie Posla Donalda Tuska w Gdansku, pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009 r. – Zalacznik 27

 

Posel Donald Tusk przeslal moje pismo … sobie samemu jako Prezesowi Rady Ministrow i radca szefa KPRM Jerzy Izdebski poinformowal mnie, ze potwierdza wplyw mojego pisma do … Prezesa Rady Ministrow oraz informuje, ze premier Donald Tusk nie posiada uprawnien do rozpoznania sprawy, ktora ja mu zglosilem.

A ja – znajac roznice w uprawnieniach posla i premiera – zglosilem ja przeciez … poslowi Donaldowi Tuskowi.

W ten sposob Donald Tusk zachowywal sie przez kilka lat. W taki sam sposob potraktowal pismo do niego mojej matki i synow.

Gdy prosilem o spotkanie z poslem Donaldem Tuskiem i wniosek w tej sprawie zlozylem w jego biurze poselskim w Warszawie, radca szefa KPRM Jerzy Izdebski poinformowal mnie, ze … premier jest zapracowany i nie spotyka sie z obywatelami. A ja prosilem o spotkanie z poslem Donaldem Tuskiem, ktory w 2009 r. otrzymal z Kancelarii Sejmu kwote 144.525,119 zl.

Donald Tusk chroniac interesu prof. A. Zolla i sedziow zachowywal sie – w koncu zrezygnowalem z zamiaru skorzystania z jego pomocy – nie tylko infantylnie, ale takze nieetycznie. A teraz apeluje o prawde, poucza:

 

-Obywatele nie maja obowiazku wybaczac wladzy wtedy, kiedy ona przekracza pewne granice etyczne.

I tego pilnujcie najbardziej, bo ludzie wybacza nam wszystko, ale nieuczciwosci nie wybacza

mowil premier na zjezdzie pomorskiej Platformy.”
Zrodlo: „Tusk apeluje o prawde”, „Fakt”, 28.10.2013, s. 2

 

Ad. pkt VI.10.1 str. 3

Po tym, gdy – patrz: str. 11 – 14:

 1. udowodnilem prof. Andrzejowi Zollowi, ze mnie obciazyl dwukrotnie zeznaniami – i z tego powodu raz juz uczynil przestepca, w.w. wyrokiem sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., uchylonym z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. – w sprawie, w ktorej bylem skazany i od dnia 15.09.2010 r. znowu jestem scigany za czyn, ktory wedlug wskazan doktryny prawnej prezentowanych przez niego samego jako sluszne nie zawiera znamion czynu zabronionego, co wyklucza mozliwosc scigania mnie za ten czyn,

 2. pouczylem prof. A. Zolla o prezentowanych przez niego jako sluszne wskazaniach doktryny prawnej,

 3. skierowalem wniosek do prof. A. Zolla, zeby zawiadomil Sad Rejonowy w Debicy, ze ten mnie sciga od listopada 2006 r. w jego, prof. Andrzeja Zolla, przypadku za czyn, ktory wedlug podawanej przez niego od wielu lat do publicznej wiadomosci teorii prawa karnego nie zawiera znamion czynu zabronionego, co wyklucza mozliwosc scigania mnie za ten czyn,

prof. Andrzej Zoll zlozyl w dniu 27 wrzesnia 2013 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod … zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw jego znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./.

Tego samego dnia, tj. 27.09.2013 r. takze malzonka A. Zolla, adw. Wieslawa Zoll zlozyla w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw jej znieslawienia /art. 212 § 2 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./.

Jakkolwiek czyny z art. 212 § 1 k.k. i z art. 216 § 1 k.k. sa z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 k.k.8 i w art. 216 § 5 k.k.9 scigane z oskarzenia prywatnego, zyczliwy Andrzejowi i Wieslawie Zoll prokurator w.w. Prokuratury Dariusz Furdzik wydal w dniu 2 pazdziernika 2013 r. postanowienie o objeciu sciganiem w.w. czynow z oskarzenia publicznego.

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydal dwa postanowienia:

 1. o powolaniu bieglych”Zalacznik 28

 2. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego”Zalacznik 29

 

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o powolaniu bieglych” prokurator Dariusz Furdzik podal – Zalacznik 28: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powolaniu bieglych

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowil:

 1. Powolac bieglych lekarzy psychiatrow dr med. Andrzeja Wsolka i lek. med. Kinge Zola w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzajacej czy w chwili popelnienia zarzuconego mu czynu:

  1. mial zachowana zdolnosc rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, a jezeli nie to z jakiego powodu?

  2. jezeli zdolnosci te byly ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?

  3. w razie stwierdzenia zniesionej, badz ograniczonej w stopniu znacznym poczytalnosci podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolnosci grozi powaznym niebezpieczenstwem dla porzadku prawnego?

  4. czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udzial w postepowaniu karnym?

 2. Przekazac bieglym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.

 3. Zakreslic termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.

W zwiazku z trescia z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 ki.p.k. uprzedza sie, ze za wydanie niezgodnej z prawda opinii grozi odpowiedzialnosc karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolnosci do lat 3).

UZASADNIENIE W toku prowadzonego postepowania przeciwko Zbigniewoi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okolicznosci skutkujace poddaniu go badaniom sadowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik

Podejrzanemu i jego obroncy oraz pokrzywdzonemu i jego pelnomocnikowi przysluguje prawo do wziecia udzialu w przesluchaniu bieglych oraz zapoznaniu sie z opinia zlozona na pismie. Podejrzanego pozbawionego wolnosci nie sprowadza sie, jesli zachodza przeszkody wymienione w art. 318 k.p.k.

Zarzadzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doreczyc odpis postanowienia:

– podejrzanemu, obroncy – po ustanowieniu przez Sad Prokurator Dariusz Furdzik
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych – Zalacznik 28

 

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu” prokurator Dariusz Furdzik podal – Zalacznik 29: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie po zapoznaniu sie z aktami dochodzenia 4 Ds. 256/13 w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. – na podstawie art. 247 § 1 k.p.k. art. 248 § 1 k.p.k., art. 220 k.p.k. zarzadzil:

 1. zatrzymanie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Zbigniewa Kekusia, PESEL /nr PESEL – ZKE/ s. /imiona rodzicow – ZKE/ ur. 2 maja 1958 r. w Krakowie zamieszkalego /adres – ZKE/ do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 celem przeprowadzenia czynnosci przesluchania podejrzanego Zbigniewa Kekusia a nastepnie doprowadzenie do Poradni przy ul. Olszanskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b celem przeprowadzenia z jego udzialem badania przez bieglych w dniu 6 marca 2014 r. godz. 10.00,

 2. przeprowadzic w razie takiej koniecznosci przeszukanie pomieszczen w miejscu zamieszkania Zbigniewa Kekusia oraz innych miejsc w przypadku istnienia prawdopodobienstwa przebywania tam podejrzanego.

 3. wykonanie zarzadzenia powierzyc funkcjonariuszom Policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

 4. doreczenie zatrzymanemu odpisu niniejszego postanowienia podejrzanemu Zbigniewowi Kekusiowi.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod nadzoruje dochodzenie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Zgodnie z art. 247 § 1 Kodeksu postepowania karnego prokurator moze zarzadzic zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jezeli zachodzi uzasadnione obawa, ze nie stawi sie ona na wezwanie w celu przeprowadzenia czynnosci procesowej, w inny bezprawny sposob bedzie utrudniala przeprowadzenie tej czynnosci albo jezeli zachodzi potrzeba niezwlocznego zastosowania srodka zapobiegawczego.

Zbigniew Kekus kilkukrotnie nie stawil sie na wezwania kierowane do niego z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury. Nie stawil sie w dniu 3 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwany za posrednictwem Policji), w dniu 21 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwanie odebral w dniu 19 lutego 2014 r.), w dniu 12 lutego 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod (wezwany za posrednictwem Policji), w dniu 3 marca 2014 r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod (wezwanie odebral w dniu 18 lutego 2014 r.). W zadnym z tych przypadkow podejrzany nie usprawiedliwil w wystarczajaco swego niestawiennictwa a przysylane przez niego pisma do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury daja dowod tego, iz utrudnia on prowadzenie postepowania w sprawie przeciwko niemu.

Z uwagi na koniecznosc zabezpieczenia toku postepowania przed dalszym ignorowaniem swoich obowiazkow przez podejrzanego – postanowiono jak w sentencji. Prokurator Dariusz Furdzik

Pouczenie. Na powyzsze postanowienie zatrzymanemu przysluguje zazalenie do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny w terminie 7 dni od daty zatrzymania. (art. 246 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 247 § 2 k.p.k.) Wniesienie zazalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.) Zazalenie wnosi sie za posrednictwem prokuratora, ktory wydal postanowienie.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Zalacznik 29

 

W dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:15 trzej funkcjonariusze Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali mnie w mieszkaniu mojej matki, nalozyli mi na rece kajdanki i doprowadzili pod przymusem na badania psychiatryczne.

Poinformowawszy wyznaczonych przez prokuratora D. Furdzika bieglych sadowych lekarzy psychiatrow, ze ten naruszyl zasade legalizmu, odmowilem poddaniu sie badaniom. Zostalem zwolniony.

 

W tym miejscu wskazac nalezy, ze pismem z dnia 27 lutego 2014 r. skierowanym do sluzbowego zwierzchnika prokuratora D. Furdzika, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz wniosek o wylaczenie prokuratora D. Furdzika.

W e-mail’u do red. Krystyny Gorzynskiej z dnia 7 marca 2014 r. prokurator Lucyna Czechowicz podala, ze moj wniosek o wylaczenie prokuratora D. Furdzika rozpoznala w dniu 5 marca 2014 r.

Skierowalem zatem wniosek w tej sprawie do prokuratora Dariusza Furdzika i ten potwierdzil pismem z dnia 8 maja 2014 r. – Zalacznik 30: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, Krakow, dnia 8 maja 2014 r. Pan Zbigniew Kekus. W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5 maja 2014 r. informuje, iz postanowienie o odmowie wylaczenia prokuratora referenta /Dariusza Furdzika – ZKE/ w sprawie o sygn. 4 Ds. 256/13 zostalo wydane w dniu 5 marca 2014 r. Prokurator Dariusz Furdzik
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13 pismo prokuratora Dariusza

Furdzika z dnia 8 maja 2014 r. – Zalacznik 30

 

Wskazac zatem nalezy, ze:

 1. Artykul 42 § 3 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Sedzia, co do ktorego zgloszono wniosek o wylaczenie na podstawie art. 41, moze zlozyc do akt stosowne oswiadczenie na pismie i powstrzymuje sie od udzialu w sprawie; jest jednak obowiazany przedsiewziac czynnosci nie cierpiace zwloki.”

 2. Artykul 47 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje sie odpowiednio do prokuratora, innych osob prowadzacych postepowanie przygotowawcze oraz innych oskarzycieli publicznych.”

 

Jesli zatem ja zlozylem w dniu 27 lutego 2014 r. wniosek o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika i wniosek ten zostal rozpoznany w dniu 5 marca 2014 r., to do tego dnia, tj. do 5.03.2014 r. bylo ustawowym, okreslonym w art. 42 § 3 k.p.k. i 47 k.p.k. obowiazkiem prokuratora D. Furdzika powstrzymac sie od udzialu w sprawie i wykonywac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki. Tymczasem prokurator Dariusz Furdzik bedac – z podanych wyzej przyczyn – w dniu 3 marca 2014 r. wylaczony, wydal dwa w.w. postanowienia, tj.

 1. o powolaniu bieglych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 28

 2. o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu w dniu 6 marca 2014 r. na badania psychiatryczne – Zalacznik 29

 

Podkreslic nalezy, ze bedac w dniu 3 marca 2014 r. wylaczony, prokurator D. Furdzik nie tylko wydal – choc mu nie bylo wolno, bo nie byla to czynnosc nie cierpiaca zwloki – postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym, ale natychmiast, tego samego dnia, wydal drugie postanowienie, tj. o zatrzymaniu mnie juz w dniu 6 marca 2014 r. przez Policje i doprowadzeniu na te badania pod przymusem.

Nawet mnie nie wezwal – tj. nie sporzadzil i nie doreczyl mi wezwania – ani raz na badania.

Z tej przyczyny, ze prokurator D. Furdzik wydal w.w. postanowienia z dnia 3.03.2014 r. bedac wylaczony zlozylem zazalenie na nie do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny. Zarzucilem prokuratorowi D. Furdzikowi naruszenie zasady legalizmu.

Moje zazalenie rozpoznal w dniu 17 kwietnia 2014 r. sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny Dariusz Stachurski. Wydal postanowienie o oddaleniu mojego zazalenia i uznaniu zatrzymania mnie za legalne. Ani slowem w nim nie wspomnial, ze prokurator D. Furdzik wydal postanowienie o zatrzymaniu mnie w dniu 3 marca 2014 r., mimo ze dopiero w dniu 5 marca 2014 r. zostal rozpoznany moj wniosek z dnia 27 lutego 2014 r. o jego wylaczenie, a zatem, ze byl w dniu 3 marca 2014 r. wylaczony – Zalacznik 31

Zrodlo: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny, sygn. akt II Kp 224/14/S, postanowienie sedziego Dariusza Stachurskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. – Zalacznik 31

 

W ten sposob prokurator Dariusz Furdzik pokazal mi, ze moze ze mna zrobic, co mu sie rzewnie podoba i kiedy mu sie rzewnie podoba, a sedzia Dariusz Stachurski udowodnil mi, ze prokurator Dariusz Furdzik rzeczywiscie moze, bo on, sedzia chroni jego interesu.

Gdy udowodnilem prokuratorowi D. Furdzikowi, jak bardzo naruszyl prawo, ten … wydal w dniu 24 kwietnia 2014 r. postanowienie o … umorzeniu dochodzenia w sprawie przeciwko mnie, wyjasniajac w uzasadnieniu, ze on uwaza, ze ja moge byc niepoczytalny.

 

Ad. pkt VI.10.2, str. 3

Po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. Zalacznik 17/ skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie 16 czynow /czyny I, III – XVII/ z powodu razacego przez niego, i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia prawa materialnego, sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj, ktora rozpoznaje sprawe po wznowieniu uznala … mnie za niepoczytalnego od stycznia 2003 r. i wydala w dniu 15.03.2011 r. postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

Po tym, gdy Sad Najwyzszy wydal w dniu 26.01.2012 r. wyrok wznowieniowy /Zalacznik 8/ w zakresie pozostalych dwoch czynow – czyny II i XVIII – zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace naruszenie prawa procesowego, sedzia Beata Stoj … jeszcze bardziej utwierdzila sie w przekonaniu, ze ja jestem niepoczytalny i z tego powodu wydala:

 1. w dniu 16.04.2012 r. zarzadzenie o wyznaczeniu mi obroncy z urzedu,

 2. w dniach 29 czerwca 2012 r. i 24 stycznia 2014 r. kolejne dwa postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

 

Poniewaz sady odwolawcze, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy nie z przyczyny stwierdzonej u mnie niepoczytalnosci w okresie „od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.”, gdy … ktos inny niz ja popelnial przypisane mi czyny, wydaly wyroki wznowieniowe, ale z powodu razacego przez sedziego T. Kuczme naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego, poinformowalem sedzie B. Stoj, ze nie stawie sie na badania.

Sedzia Beata Stoj grozila mi dwukrotnie, w kwietniu 2013 r. i maju 2013 r., ze mnie umiesci w areszcie celem poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Grozila mi umieszczeniem mnie w areszcie, mimo ze art. 249 § 1 k.p.k. stanowi: „Srodki zapobiegawcze mozna stosowac w celu zabezpieczenia prawidlowego toku postepowania, a wyjatkowo takze w celu zapobiegniecia popelnieniu przez oskarzonego nowego, ciezkiego przestepstwa; mozna je stosowac tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazuja na duze prawdopodobienstwo, ze oskarzony popelnil przestepstwo.”

A przeciez scigajac mnie za czyny popelnione za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl sama podala w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r., ze – Zalacznik 9:„Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

 

Chcac ustalic stan mojego zdrowia psychicznego w okresie „od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.”, sedzia Beata Stoj wydala Policji w okresie od stycznia 2013 r. do maja 2014 r. 6 nakazow zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne.

Ostatni w dniu 28 kwietnia 2014 r. Podala w nim – Zalacznik 32: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny Dnia 28.04.2014 Sygnatura akt II K 407/13 Komisariat IV Policji w Krakowie ul. Krolewska 4 30-045 Krakow N AKAZ DOPROWADZENIA Sad Rejonowy w Debicy Wydzial Karny stosownie do zarzadzenia z dnia 25/04/2104 poleca doprowadzic przymusowo na termin badania w dnu 7 maja 2014 r. godz. 12.00 do Aresztu Sledczego w Krakowie do bieglego lek. med. Mariusza Patli

Zbigniewa Kekusia, syna /imie ojca – ZKE/jako oskarzonego w sprawie z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 12 kk. Osobie przymusowo doprowadzonej nalezy okazac niniejszy nakaz. Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, Nakaz doprowadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 r. – Zalacznik

32

 

Co zabawne, to ze sedzia B. Stoj poswiadczyla w Nakazie doprowadzenia z dnia 28.04.2014 r., ze mnie kieruje na badania psychiatryczne w zwiazku ze sciganiem mnie z art. 226 § 1 k.k., a ja z tego artykulu jestem scigany w zakresie, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia … 19 pazdziernika 2006 r. i z tego powodu Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy z dnia 15 wrzesnia 2010 r. – patrz: str. 17 oraz Zalacznik 17.

Co wiecej, w przed dniem 28 kwietnia 2014 r., z dniem 1 czerwca 2013 r. i z dniem 1 pazdziernika 2013 r. ustala karalnosc wszystkich 17 czynow przypisanych mi z art. 212 § 2 k.k., a w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r. sedzia B. Stoj sama przyznala, ze – Zalacznik 9: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

Ale sedzia B. Stoj stanowczo stoi na stanowisku, ze to ja jestem niepoczytalny. Juz od stycznia 2003 r.

 

Gdy w dniu 5 maja 2014 r. zapoznawalem sie w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod z aktami sprawy przeciwko mnie z zawiadomienia Prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll – patrz: str. 23 – zostalem o godz. 15:40 zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Wojewodzkiej Policji w Krakowie.

Nalozono mi na rece kajdanki i przeprowadzono do Sadu Okregowego w Krakowie na posterunek Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej Policji w Krakowie.

Nastepnie zaprowadzono mnie do samochodu i przewieziono na Komisariat Policji IV w Krakowie przy ul. Krolewskiej 4.

Tam wyskakujac z samochodu z rekami skutymi kajdankami krzywo stanalem i wpadlem na funkcjonariusza Policji, ktory stal na wprost drzwi. Natychmiast rzucili sie na mnie dwaj pozostali konwojujacy mnie policjanci, stojacy po mojej prawej i po lewej stronie, a takze ten, na ktorego wpadlem i rzucili mnie na chodnik.

Potem zaprowadzono mnie do Komisariatu.

Nastepnie przewieziono mnie do Komisariatu przy ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie, gdzie sporzadzono Protokol zatrzymania osoby – Zalacznik 34.

Tak samo, jak funkcjonariusze Policji, ja takze nie zglosilem opisanego wyzej zdarzenia do Protokolu zatrzymania osoby, w ktorym zapisano– Zalacznik 34: „Po pouczeniu zatrzymany oswiadczyl co nastepuje: Nie wnosi zazalenia na prawidlowosc zatrzymania.”

Nastepnego dnia 6 maja 2014 r. … przedstawiono mi zarzut – Zalacznik 33: „Krakow, dnia 06 maja 2104 r. Komisariat Policji IV w Krakowie L.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutow

Asp. Marcin Mon z Komisariatu Policji IV w Krakowie prowadzac dochodzenie l.dz. MKZ-D-1851/14 przeciwko Zbigniewowi Kekus podejrzanemu o czyn z art. 13 § 1 kk zw. z art. 242 § 4 kk dzialajac na podstawie art. 313 § 1, 314 kpk i zgodnie z art. 313§2 kpk, w dniu 6 maja 2014 r., przedstawil postanowienie o przedstawieniu zarzutow z dnia 06.05.2014 r., ob. Zbigniewowi Kekus zarzucajac mu, ze: W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, bedac pozbawiony wolnosci na podstawie orzeczenia Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13, uzywajac przemocy poprzez kopniecie kraty zabezpieczajacej przedzial dla osob zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, ktora z duza sila uderzyla konwojujacego policjanta /stopien, imie i nazwisko – ZKE/ w klatke piersiowa, usilowal sie uwolnic, jednak zamierzonego celu nie osiagna z uwagi na obezwladnienia przez konwojujacych go funkcjonariuszy Policji.

Na podstawie art. 313§3i4, 314kpk postanowienie o przedstawieniu zarzutow uzasadniam Fakt popelnienia przez Zbigniewa Kekus zarzuconego mu czynu udokumentowany jest zeznaniami swiadkow. Podane okolicznosci uzasadniaja przedstawiony podejrzanemu zarzut asp. Marcin Mon”
Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r.

o przedstawieniu zarzutow – Zalacznik 33

 

Wskazac nalezy, ze czynu opisanego jak wyzej nie mozna popelnic.

Funkcjonariusz Policji, ktorego uznano za uderzonego z duza sila w klatke piersiowa mogl stac tylko:

 1. frontem do kraty/drzwi z tylu samochodu, przez ktore ja go opuszczalem, albo

 2. bokiem.

 

Gdyby stal frontem, to rzekomo kopniete przeze mnie drzwi musialyby go uderzyc w ramie. Z cala pewnoscia nie w klatke piersiowa.

Gdybym kopnal krate w tym samym momencie, gdy on ja otwieral, to ta uderzylaby go w reke, ktora ja otwieral i – byc moze – w glowe, gdyby nie zdazyl odskoczyc. Z cala pewnoscia nie w klatke piersiowa.

Gdyby stal bokiem do kraty z reka/rekami wysunieta do przodu, to krata uderzylaby go w reke/rece i policjant natychmiast by odskoczyl.

Gdyby stal z rekami opuszczonymi wzdluz tulowia, to gdybym ja kopnal krate, ta uderzylaby go … w glowe.

Taka jest budowa czlowieka, ze glowa wystaje lekko przed klatke piersiowa i brzuch.

Trudno sobie wyobrazic, zeby asystujacy przy wysiadaniu przeze mnie z samochodu funkcjonariusz Policji stal z maksymalnie do tylu wycofana glowa i wypchnieta do przodu klatka piersiowa, jak to wynika z zaprezentowanego w opisie przypisanego mi zarzutu.

To absolutnie nienaturalna pozycja.

Wskazac nalezy, ze jak nie bylby ustawiony do kraty umieszczonej z tylu samochodu funkcjonariusz Policji, po jej przeze mnie kopnieciu, ta uderzylaby go przede wszystkim w glowe, a nie ponizej glowy, czyli w … cofnieta w stosunku do niej klatke piersiowa.

I na uderzeniu krata w glowe zakonczyloby sie uderzenie. Krata nie „dotarlaby” do klatki piersiowej, bo to fizycznie niemozliwe, a i funkcjonariusz uderzony nia w glowe natychmiast by – w naturalnym odruchu obronnym – odskoczyl.

Co wiecej, bol spowodowany uderzeniem metalowej kraty w glowe, bylby po wielokroc bardziej dotkliwy niz po jej uderzeniu w klatke piersiowa.

Tymczasem o uderzeniu funkcjonariusza Policji siegajaca kilkadziesiat centymetrow powyzej glowy krata nie podaje autor uzasadnienia postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu mi zarzutow – patrz: Zalacznik 34. Skoro nie podaje, to znaczy, ze do takiego, tj. w glowe, uderzenia, z cala pewnoscia bardziej bolesnego niz w klatke piersiowa nie doszlo.

Opisanego w uzasadnieniu postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. zdarzenia skutkujacego przedstawieniem mi zarzutu z art. 242 § 4 kk nie poswiadcza … sporzadzony w dniu 5 maja 2014 r. „Protokol zatrzymania osoby”, w ktorym podano Zalacznik 34: „Dyzurny Zespolu Dyzurnych Komisariatu Policji IV w Krakowie JED 56155 K2-321/14 15:40 05.05.2014

Protokol zatrzymania osoby

imie i nazwisko osoby zatrzymanej Zbigniew Kekus

na podstawie: art. 75 § 2, kpk, art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji miejsce czynnosci: Prokuratura Rejonowa Krakow ul. Mosieznicza 2

stopien imie i nazwisko: /stopien, imie i nazwisko – ZKE/

nazwa jednostki Policji: WK KWP Krakow

miejsce sporzadzenia protokolu, godzina, data: Krakow, ul. Radzikowskiego 29, 16:45 05.06.2014

Osoby uczestniczace w czynnosci:

zatrzymal: Zbigniew Kekus

syn: /imiona rodzicow, nazwisko rodowe matki – ZKE/

zam. w /adres – ZKE/

ur. 02.05.1958 w Krakow

zajecie:

Tozsamosc zatrzymanego ustalono na podstawie dowod osobisty /numer dowodu osobistego – ZKE/

Numer PESEL /numer – ZKE/

Rysopis:

Przyczyna zatrzymania: Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sad Rejonowy w Debicy zatrzymania na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzenia do bieglego lekarza sadowego przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r. godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13

Oswiadczenie zatrzymanego: Zostalem pouczony o przyslugujacym mi na mocy art. 244 § 2, 245, 246 § 1 i 2, 612 § 2 kpk, art. 47 § 1 kpow prawie: wniesienia do sadu Rejonowego w Debicy, w terminie 7 dni zazalenia, w ktorym moge sie domagac zbadania zasadnosci, legalnosci oraz prawidlowosci zatrzymania (zazalenie na postanowienie sadu rozpoznaje ten sam sad w skladzie trzech sedziow), zadania powiadomienia o zatrzymaniu osoby najblizszej lub innej osoby, pracodawcy lub szkoly, kontaktu z adwokatem/radca pranym i bezposredniej z nim rozmowy, nawiazania kontaktu z urzedem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym.

Podpis zatrzymanego: odmowil podpisu

Po pouczeniu zatrzymany oswiadczyl co nastepuje: Nie wnosi zazalenia na prawidlowosc zatrzymania.

Oswiadczenie osoby w zwiazku z zatrzymaniem: Zada powiadomienia o zatrzymaniu swojej matki Wandy Kekus /numer telefonu – ZKE/ nie zada kontaktu z adwokatem.

Powiadomiono p. Wande Kekus 5.05.14, godz. 17:25 st. asp. P. Tarnowko

Oswiadczenie zatrzymanego o stanie zdrowia z uwzglednieniem opisu i przyczyn ewentualnych obrazen, wg. oswiadczenia zdrowy.

Policjant nie wnosi o badanie lekarskie.

Omowienie skreslen oraz poprawek i uzupelnien poczynionych w protokole – nie bylo

Zgloszone przez osoby uczestniczace w czynnosci zarzuty, co do tresci protokolu oraz oswiadczenie policjanta prowadzacego czynnoscnie bylo

Do protokolu zalaczono: brak zalacznikow

Czynnosc zakonczono: 17:00 05.05.2014

Protokol osobiscie odczytalem/odczytano mi: odmowil podpisu

Kopie niniejszego protokolu otrzymalem: odmowil podpisu”
Dowod: Komisariat IV Policji w Krakowie , JED – 56155, K2 – 321/14, Protokol zatrzymania osoby w dniu 5 maja

2014 r. – Zalacznik 34

 

Podkreslic nalezy, ze Protokol jak wyzej sporzadzono juz po zdarzeniu, ktore skutkuje przedstawieniem mi opisanego wyzej zarzutu.

Z Komisariatu Policji IV przy ul. Krolewskiej, w ktorym przebywalem przez kilkanascie minut przewieziono mnie do Komisariatu Policji przy ul. Radzikowskiego 29, w ktorym pomiedzy godz. 16:45 i 17:00 sporzadzono w.w. Protokol.

Pytany przez funkcjonariusza Policji, ktory sporzadzal protokol, funkcjonariusz Policji uznany nastepnego dnia za uderzonego w klatke piersiowa kopnieta rzekomo przeze mnie krata, nie zglosil tego zdarzenia.
W pozycji Protokolu: „Oswiadczenie policjanta prowadzacego czynnosc” podano: –Zalacznik 34:nie bylo”.

Co wiecej, gdyby doszlo do jakiegokolwiek aktu agresji z mojej strony wobec konwojujacych mnie funkcjonariuszy Policji, to z cala pewnoscia Policja wniosla by o poddanie mnie badaniom, w tym psychiatrycznym.

Tymczasem w Protokole zatrzymania osoby podano – Zalacznik 34: Policjant nie wnosi o badanie lekarskie.

Policjant zatem, ktory mial byc ofiara mojej agresji w dniu 5 maja 2014 r. – oraz zaden z dwoch pozostalych towarzyszacych mu w zatrzymaniu mnie policjantow – nie wniosl o poddanie mnie badaniom.

Tymczasem … w dniu 6 maja 2014 r. wniosl o poddanie mnie badaniom psychiatrycznym prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy Bartlomiej Legutko.

Wydal dwa postanowienia w tej sprawie, tj.:

 1. postanowienie o powolaniu dwoch bieglych lekarzy psychiatrow – Zalacznik 35,

 2. o powolaniu bieglego – zasiegnieciu opinii – Zalacznik 36.

 

W postanowieniu o powolaniu dwoch bieglych lekarzy psychiatrow z listy Sadu Okregowego w Krakowie podal – Zalacznik 35: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza 2 Ds. 542/14 Krakow, dnia 6 maja 2014 roku POSTANOWIENIE o powolaniu bieglych lekarzy psychiatrow

Bartlomiej Legutko – prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow – Krowodrza w Krakowie w sprawie o sygn. 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi, podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk na podstawie art. 193, 194, 195, 198 § 1, 200 i 202 § 1 kpk postanowil:
1. Powolac dwoch bieglych lekarzy psychiatrow z listy Sadu Okregowego w Krakowie w osobach dra Mariusza Patli i Katarzyny Bilskiej – Zaremby aby po zapoznaniu sie z aktami sprawy i zbadaniu podejrzanego wydali opinie na pismie, czy Zbigniew Kekus:

 • w chwili popelnienia zarzucanego mu czynu mial zdolnosc rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, a jezeli nie to dlaczego?

 • czy zdolnosci te byly ograniczone , a jezeli tak to w jakim stopniu?

 • czy w przypadku stwierdzenia zniesienia lub ograniczenia poczytalnosci stopniu znacznym, dalsze przebywanie podejrzanego na wolnosci grozi powaznym niebezpieczenstwem dla porzadku prawnego?

 • czy podejrzany jest zdolny do udzialu w postepowaniu?

2. Wydac w/w bieglym w odpowiednim zakresie kserokopie akt sprawy 2 Ds. 542/14

3. Zakreslic termin do wydania opinii – 7 dni

W mysl art. 197 § 3 w zwiazku z art. 190 § 1 kpk uprzedza sie, ze za wydanie niezgodnej z prawda opinii grozi odpowiedzialnosc karna z art. 233 § 1 kk (pozbawienia wolnosci do lat 3).

UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza w Krakowie nadzoruje postepowanie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 p-ko Zbigniewowi Kekusiowi podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk. Z akt sprawy oraz okolicznosci zdarzenia wynika, iz zachodza uzasadnione watpliwosci co do poczytalnosci podejrzanego. Z tego tez wzgledu koniecznym jest zasiegniecie opinii bieglych lekarzy psychiatrow – celem ustalenia stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i jego poczytalnosci zarowno w chwili popelnienia zarzuconego jej czynu jak i co do zdolnosci do dalszego udzialu w postepowaniu karnym. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartlomiej Legutko
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartlomieja

Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Zalacznik 35

 

W postanowieniu o powolaniu bieglego–zasiegnieciu opinii podal – Zalacznik 36: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza 2 Ds. 542/14 Krakow, dnia 6 maja 2014 roku POSTANOWIENIE o powolaniu bieglego – zasiegnieciu opinii

Bartlomiej Legutko – prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow – Krowodrza w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi, podejrzanemu o przest. z art. 242 § 4 kk na podstawie art. 193, 194, 195, 202 § 2 kpk postanowil:

 1. Powolac bieglego psychologa Ryszarda Janczura – w celu przeprowadzenia badania psychologicznego podejrzanego i ustalenia jego poziomu rozwoju intelektualnego, cech osobowosci oraz ewentualnych zmian organicznych OUN oraz wskazania innych uwag nasuwajacych sie bieglemu po przeprowadzonych badaniach.

 2. Udostepnic bieglemu akta 2 Ds. 542/14

 3. Zakreslic bieglemu termin do wydania opinii – w jak najkrotszym terminie

W mysl art. 197 § 3 w zwiazku z art. 190 § 1 kpk uprzedza sie, ze za wydanie niezgodnej z prawda opinii grozi odpowiedzialnosc karna z art. 233 § 1 kk (pozbawienia wolnosci do lat 3).

UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza w Krakowie nadzoruje postepowanie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 p-ko Zbigniewowi Kekusiowi podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk. W toku postepowania zaszla potrzeba przeprowadzenia badania psychologicznego podejrzanego i ustalenia poziomu jego rozwoju intelektualnego, cech osobowosci i dlatego postanowiono jak na wstepie. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartlomiej Legutko
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartlomieja

Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Zalacznik 36

 

Bardzo bylo spieszno prokuratorowi Bartlomiejowi Legutko. Wydal w.w. postanowienia juz w dniu 6 maja 2014 r. tj. nastepnego dnia po rzekomym zdarzeniu i tego samego dnia, gdy sporzadzono postanowienie o przedstawieniu mi zarzutu.

Prokurator Bartlomiej Legutko chce ustalic moj „poziom rozwoju intelektualnego”, a nie pomyslal, zeby dac sobie czas na:

 1. zastanowienie sie, czy bylo mozliwe popelnienie czynu, za ktory mnie sciga,

 2. sprawdzenie, czy przypisany mi czyn, ktory mialem popelnic podczas zatrzymania mnie w dniu 5 maja 2014 r. znajduje potwierdzenie w Protokole zatrzymania osoby.

 

Policjant, ktory byl rzekomo ofiara mojej agresji nie wniosl – ani zaden z pozostalych policjantow, ktorzy mnie razem z nim konwojowali – w dniu 5 maja 2014 r. o poddanie mnie badaniom psychiatrycznym, a prokurator Bartlomiej Legutko wydal nastepnego dnia postanowienie nie tylko o zbadanie poziomu mojego rozwoju intelektualnego, ale takze, czy … moje przebywanie na wolnosci nie grozi powaznym niebezpieczenstwem dla porzadku publicznego.

 

Ad. pkt VI.11 str. 3

W dniu 10 wrzesnia 2007 r. miala sie odbyc przed Sadem Okregowym w Krakowie rozprawa apelacyjna w sprawie 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica skazanego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia za drobna kradziez. Rumun twierdzil, ze jej nie popelnil, ze ma swiadkow swej niewinnosci i przyjechal do Polski specjalnie na w.w. rozprawe.

Prokuratorzy i sedziowie nie dopuscili do tego, zeby sie odbyla. C. Crulica zatrzymano kilka godzin przed jej rozpoczeciem i umieszczono w areszcie pod zarzutem popelnienia w dniu 11 lipca 2007 r. kradziezy portfela znanemu sedziemu Sadu Okregowego w Krakowie, a nastepnego dnia, 12.07.2007 r. kwoty 22,5 tys. zl z wykorzystaniem kart bankomatowych znajdujacych sie w portfelu.

Rumun twierdzil, ze kradziezy nie popelnil, ze jej nie mogl popelnic, bo go w dniach 11 i 12 lipca 2007 r. nie tylko w Krakowie, ale w ogole w Polsce nie bylo, ze w dniu 10 lipca 2007 r. wyjechal do Mediolanu.

W sprzeciwie dla wyrzadzonej mu krzywdy rozpoczal protest glodowy. Prokuratorzy i sedziowie jakby tylko na to czekali … C. Crulic skonal z glodu w dniu 18 stycznia 2008 r. wazac 26 kilogramow.

Po jego smierci dziennikarka „Tygodnika Powszechnego” ustalila, ze mial racje, ze nie mogl byc sprawca przypisanych mu kradziezy, bo w dniu ich popelnienia rzeczywiscie byl w Mediolanie. „Gazeta Wyborcza Gazeta.pl” w dniu 9 kwietnia 2008 r. podala: TP” rozmawial z pilotka autobusu, ktora twierdzi, ze znala Crulica, bo byl czestym pasazerem jej firmy (we Wloszech mieszka jego matka i siostra). I ze 10 lipca o 14.20 wsiadl w Krakowie do autobusu.Na liscie pasazerow odznaczono jego nazwisko. Pilotka nie zostala przesluchana przez prokuratora. Dlaczego?

Rzeczniczka krakowskiej prokuratury Boguslawa Marcinkowska mowi, ze prokuratura pisemnie zwrocila sie w tej sprawie do biura podrozy. – Odpowiedziano nam, ze nie wykluczaja mozliwosci, by z tym biletem mogla wyjechac inna osoba. Nie bylo wiec koniecznosci podejmowania innych krokow – odpowiada Marcinkowska.

Jednak jak podaje „TP”, na pytanie prokuratury, czy Crulic kupil bilet i czy byl pasazerem autokaru jadacego do Wloch, przewoznik odpowiedzial twierdzaco.”

Nie bylo wiec koniecznosci ..,

A C. Crulic konal wtedy z glodu.

Prokurator Boguslawie Marcinkowskiej zawsze „wszystko sie zgadza”.

Po zaglodzeniu na smierc niewinnego czlowieka … sedziowie umorzyli obydwie sprawy przeciwko niemu.

Sledztwo powierzono prokuratorowi Piotrowi Kosmatemu – temu samemu, ktory z opisanymi w niniejszym pismie skutkami w 2006 roku nadzorowal jako p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescie Wschod postepowanie przeciwko mnie prowadzone przez prokurator Radoslawe Ridan i gdy go od stycznia 2006 r. do maja 2006 r. informowalem, ze mnie jego podwladna sciga za czyny, ktorych ja nie popelnilem, on mnie piec razy informowal ww sporzadzonych przez niego pismach, ze prokurator Radoslawa Ridan prowadzi postepowanie w zgodzie z prawem – i ten ustalil, ze jedynymi winnymi w sprawie sa lekarze aresztu, ktorym przedstawil zarzut nieumyslnego spowodowania smierci Rumuna.

Tak jakby to lekarze go umiescili w areszcie i lekarze uznali, ze – jak wyjasnila prokurator Marcinkowska, rzecznik : „Odpowiedziano nam, ze nie wykluczaja mozliwosci, by z tym biletem mogla wyjechac inna osoba. Nie bylo wiec koniecznosci podejmowania innych krokow.

Prokurator Piotr Kosmaty tez juz jest rzecznikiem … Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.

 

xxx

 

Mysle, ze zacieklosc z jaka sedzia Beata Stoj, prokurator Dariusz Fuirdzik, a ostatnio prokurator Dariusz Legutko kreuja mi opinie niepoczytalnego, w tym opisane wyzej dzialania tego ostatniego to maja na celu, zeby mnie umiescic w areszcie – tym mi sedzia Beata Stoj grozila dwukrotnie – albo w szpitalu psychiatrycznym, a tam mnie pozbawic zdrowia, albo zycia.

Po tym, jak mi sedziowie na osiem lat do minimum ograniczyli kontakty z dziecmi, jak razem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Andrzejem Zollem narazali zdrowie jednego z moich synow, jak mnie okradli z kwoty 20 tys. zl, jak mnie potem uczynili – razem z Andrzejem i Wieslawa Zoll – przestepca, a przez to zakonczyli mi kariere zawodowa, pozostalo im juz tylko pozbawic mnie godnosci, a moze i zycia.

Claudiu Crulica zamordowali sedziowie razem z prokuratorami i co? Spadl komus „wlos z glowy” ktoremus z mordercow? Alez skad! Znalazl sie Kosmaty, obronca.

 

Sedziowie kreuja mi opinie chorego psychicznie juz od 2001 r. Zaczela w grudniu 2001 r. sedzia Sadu Okregowego w Krakowie Agata Wasilewska-Kawalek rozpoznajaca sprawe o rozwod pomiedzy mna i moja zona. Gdy zlozylem na nia skarge do prezesa Sadu, ze narusza prawa mojego wtedy maloletniego syna do ochrony zdrowia, ze go pozbawia moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, natychmiast … zazadala ode mnie, zebym sie poddal badaniom psychiatrycznym.

To taki, zawodowych nieudacznikow, okrutnikow w prokuratorskich i sedziowskich togach „mechanizm obronny” przed ofiarami ich patologii.

Prof. Andrzej Zoll, ktory sam zachowuje sie w sposob opisany, jak na str. 11 do 14 i 23 , tez informuje prokuratorow i sedziow przy kazdej po temu okazji od 2002 roku, ze mnie uwaza za chorego psychicznie, niezrownowazonego. Mowi o mnie mediom:

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Zrodlo: Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

Po tym, gdy mu udowodnilem, ze nawet prawa, ktore sam od kilkunastu lat podaje w kolejnych edycjach Komentarza do kodeksu karnego wydawanego pod jego redakcja naukowa i zlozylem wniosek, zeby poinformowal sedzie Beate Stoj, ze ta mnie sciga za czyn, ktory wedlug wskazan doktryny prawnej prezentowanych przez niego jako sluszne, prof. Andrzej Zoll zdecydowal, ze jednak nie tyle wystapi przeciwko mnie z prywatnym aktem oskarzenia, co skorzysta z laskawosci jak zawsze zyczliwych mu prokuratorow i zlozyl zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie sciganych w trybie prywatnoskargowym przestepstw jego znieslawienia i zniewazenia. Tym razem laskawca okazal sie dla niego prokurator Dariusz Furdzik – patrz: str. 23.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Jak poswiadczaja ujawnione ostatnio nagrania, minister spraw wewnetrznych Bartlomiej Sienkiewicz juz wiele miesiecy temu informowal Marka Belke, ze „Panstwa nie ma”.

Nikt tego nie wie lepiej niz ja od kilku … lat. Sa pasozyty aspoleczne, ktore sluzbe publiczna postrzegaja wylacznie jako sluzenie obronie interesow czlonkow swoich srodowisk, nawet gdy to patologiczne postaci.

 

Jak mnie slusznie, bo zgodnie z prawem okreslonym w art. 126.2 Konstytucji, poinformowala Pani Magdalena Kycia, Starszy Specjalista w Biurze Listow i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Prezydent RP z racji pelnionej funkcji jest szczegolnie zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego i podejmowane przez Niego dzialania moga dotyczyc jedynie spraw nalezacych do Jego kompetencji.

Starszy Specjalista Magdalena Kycia”
Zrodlo: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, sygn. 060/3370/42/12/KM,

pismo Starszego Specjalisty Magdaleny Kycia z dnia 10 sierpnia 2012 roku – Zalacznik 1

 

Artykul 304 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi: Kazdy dowiedziawszy sie o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu ma spoleczny obowiazek zawiadomic o tym prokuratora lub Policje.”

Jesli „kazdy”, to przede wszystkim Prezydent RP z racji pelnionej funkcji szczegolnie zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego.

Przedstawione na str. 15 do 14 zachowania prokurator Radoslawy Ridan i prof. Andrzeja Zolla z cala pewnoscia wyczerpuja znamiona czynow okreslonych jako przestepstwa podane w przypisanych im przeze mnie kwalifikacjach prawnych.

 

Gdybym mial Panu cokolwiek radzic Panie Prezydencie i o cokolwiek Pana prosic w zwiazku z niniejszym pismem zgloszona sprawe, to radze i prosze … niech sie Pan ze mna nie spiera.

Tak wielu juz sie skompromitowalo funkcjonariuszy publicznych w tej sprawie. Prokuratorzy generalni, rzecznicy praw obywatelskich, a szczegolnie korespondujacy z samym soba posel – premier Donald Tusk.

 

Dlaczego sie kompromituja?

Bo sa czlonkami systemu prawnego, ktory mi prokurator Dariusz Furdzik w taki sposob przedstawil w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 2 pazdziernika 2013 r. o objeciu sciganiem z oskarzenia publicznego sciganych z oskarzenia prywatnego czynow znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ Andrzeja Zolla i Wieslawy Zoll:

 

Zgodnie z art. 60 § 1 k.p.k. w sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokuratura wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny. Ujawnione okolicznosci w zawiadomieniu wskazuja na to, ze pisma wielokrotnie kierowane przez Zbigniewa Kekusia naruszaja powage zajmowanych stanowisk w przeszlosci oraz obecnie przez prof. Andrzeja Zolla i sa wyrazem nieakceptowanego braku szacunku dla systemu prawnego. W interesie spolecznym lezy bowiem budowanie autorytetu i powagi dla stanowisk zwiazanych z prawidlowym funkcjonowaniem systemu prawnego.

Prokurator Dariusz Furdzik.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika z dnia 2 pazdziernika 2013 r.

 

To nie prof. Andrzej Zoll – czy jakiekolwiek inne „ogniwo” systemu prawnego – ma zatem swoja postawa, zachowaniem budowac autorytet i powage systemu prawnego, ale ja je mam, ba … musze, budowac bezkrytyczna postawa wobec patologii okazywanej mi przez prof. Andrzeja Zolla.

Jakkolwiek rzecz jest o powadze, to musze stwierdzic, ze to niepowazne.

Jak i to, ze zacytowane wyzej uzasadnienie posluzylo prokuratorowi Dariuszowi Furdzikowi, zeby mnie z oskarzenia publicznego scigac za scigane w trybie prywatnoskargowym znieslawienie i zniewazenie … adwokat Wieslawy Zoll.

Kiepskich maja Andrzej i Wieslawa Zoll obroncow. Sami tez sa zreszta kiepskimi prawnikami.

 

Jak wiadomo Pan Prezydent korzysta z uslug prawnikow – chocby tych, co radza Panu umieszczac Polakow w wiezieniach na trzy lata za slowa o Panu. Niech, prosze, zapoznaja sie uwaznie z dostarczonymi Panu przeze mnie dowodami popelnienia przestepstw przez prokurator R. Ridan i prof. A. Zolla oraz z literatura fachowa, podana przeze mnie w pkt. V, str. 2 niniejszego pisma.

O prokurator R. Ridan i prof. A. Zolla moze Pan byc spokojny. Jesli skieruja do prokuratorow, ktorzy beda prowadzili postepowania na podstawie zawiadomien zgloszonych przez Prezydenta wnioski o przeprowadzenie mediacji ze mna /art. 23a k.p.k./, podczas ktorych mnie przeprosza, to zawiadomie prokuratorow, ze nie czuje sie pokrzywdzony dzialaniem kazdej z w.w. osob i nie chce aby z moim udzialem byly prowadzone jakiekolwiek czynnosci procesowe.

Nie jestem msciwy.

Tylko tumany sa msciwe.

Ja jestem tolerancyjny i milosierny.

Szczegolnie dla maluczkich.

A poniewaz z takowymi mam do czynienia, ze skutkami dla mnie w postaci dwa razy doprowadzenia mnie na ich – naruszajacych prawo maluczkich, „sedzi” Beaty Stoj i „prokuratora” Dariusza Furdzika – polecenia, przez Policje, pod przymusem, z rekami skutymi kajdankami, na badania psychiatryczne, wiedzac, ze moge sie po nich spodziewac wszystkiego co najgorsze, na dopelnienie przez Pana, szczegolnie zobowiazanego do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawowego obowiazku denuncjacji, bede od dnia 26 czerwca 2014 r. oczekiwal calodobowo przed Kancelaria Prezydenta w Warszawie.

Prosze o to, zeby mi Pan zaprezentowal projekty sporzadzonych przez Prezydenta zawiadomien z podanych wyzej przyczyn. Prawnicy to specyficzne srodowisko. Skoro Pana, gdy byl Pan marszalkiem Sejmu nie wahali sie w mojej sprawie oszukac nawet dwaj prokuratorzy generalni, Andrzej Czuma i Krzysztof Kwiatkowski, a mnie dodatkowo Andrzej Seremet i Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, to … mam powody kierowac sie w moich dzialaniach zasada ograniczonego zaufania.

Oszust Andrzej Seremet nie dosc, ze mnie oszukal trzy razy, to potem, juz po prowadzonym przeze mnie protescie glodowym, ktorym przekonalem go do slusznosci mojego stanowiska, ze powinien wniesc kasacje na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. … oszukal mnie czwarty raz.

Celem ochrony interesu oszustki adw. Wieslawy Zoll zlozyl kasacja z dnia 22.08.2011 r. wniosek o powtorne sciganie mnie z oskarzenia publicznego za jej, scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie.

Jestem za ten czyn scigany dziewiaty rok, a nawet z tego powodu kierowany i doprowadzany pod przymusem przez Policje na badania psychiatryczne.

Jesli Pan, nie uczyni zadosc mojemu wnioskowi i nie zlozy zawiadomien o popelnieniu przestepstw przez prokurator Radoslawe Ridan i prof. Andrzeja Zolla, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nabedzie status … przestepcy chroniacego przestepcow. Uwazam, ze nie warto dla prokurator Radoslawy Ridan i prof. Andrzeja Zolla.

 

Niech Pan tez, ojcze pieciorga dzieci, ma na uwadze, ze ja mam troje dzieci, ktorych zycie prokurator Radoslawa Ridan i prof. Andrzej Zoll zmienili – jak moje – w gehenne. Prof. Andrzej Zoll juz po tym, gdy jako Rzecznik Praw Obywatelskich przez kilka lat pozbawial mojego maloletniego syna moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, narazal go na kalectwo, celem ochrony interesu sedziow sadystow i okrutnikow, chroniacych interesu malzonki prof. Andrzeja Zolla, oszustki, adw. Wieslawy Zoll.

Wnosze i informuje jak na wstepie.

 

Z powazaniem,

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

Celem ograniczenia objetosci niniejszego pisma zalaczam do niego tylko kopie dokumentow, ktore poswiadczaja zasadnosc mojego wniosku o zlozenie przez Prezydenta zawiadomienia o popelnieniu przestepstw przez prokurator Radoslawe Riadn i prof. Andrzeja Zolla, tj. Zalaczniki 1 – 13 i 17.

Zeskanowane wersje pozostalych sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 1. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, sygn. 060/3370/42/12/KM, pismo Starszego Specjalisty Magdaleny Kycia z dnia 10 sierpnia 2012 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 3. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, postanowienie z dnia 30 listopada 2006r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie z dnia 30 listopad 2006 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta 3099

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, kasacja prokuratora generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11, od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r.

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r.

 9. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 10. ING Bank Slaski S.A., pismo Wiceprezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego Marlies van Elst z dnia 7 grudnia 2006r.

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 12. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 13. Ministerstwo Sprawiedliwosci, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, pismo Z. Kekusia z dnia 19 marca 2013 r. do przewodniczacego Komisji prof. dr. hab. Andrzeja Zolla

 14. Ministerstwo Sprawiedliwosci, sygn. akt DSP-I-051-527/2007, pismo z dnia 5 grudnia 2007r. Zastepcy Dyrektora Departamentu Sadow Powszechnych, sedziego Zygmunta Dlugogorskiego

 15. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja poselska Posla Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., sygn. II K 451/06, numer interpelacji 11505

 16. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz z dnia 9 pazdziernika 2006 r. prokuratora generalnego na interpelacje poselska z dnia 3 wrzesnia 2009 r. Posla Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., sygn. II K 451/06, numer interpelacji 11505

 17. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Karny z dnia 15 wrzesnia 2010r., sygn. akt II Ko 283/10

 18. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/03/K.Ku, pismo z dnia 4.01.11 Glownego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego mgr Krystyny Kupczynskiej

 19. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow Protokol przyjecia w dniu 9 listopada 2010 r. wniosku przez prokurator Antonine Suwala

 20. Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuty Bator z dnia 12 maja 2010r.

 21. Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuty Bator z dnia 21 wrzesnia 2010r.

 22. Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuty Bator z dnia 21 wrzesnia 2010r.

 23. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII Ko2 739/11, pismo z dnia 16 maja 2011 r. prokurator Janiny Serowik

 24. Pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego

 25. Pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja do Przewodniczacego Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka Ryszarda Kalisza

 26. Ministerstwo Sprawiedliwosci, pismo Z. Kekusia z dnia 6 czerwca 2011 r. do ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego

 27. Biuro Poselskie Posla Donalda Tuska w Gdansku, pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009 r.

 28. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych

 29. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych

 30. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13 pismo prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 8 maja 2014 r.

 31. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny, sygn. akt II Kp 224/14/S, postanowienie sedziego Dariusza Stachurskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r.

 32. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, Nakaz doprowadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 r.

 33. Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutow

 34. Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutow

 35. Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartlomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku

 36. Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartlomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku

 37. Biuro Poselskie Posla Bronislawa Komorowskiego, pismo Posla B. Komorowskiego z dnia 23 lutego 2010r. do Ministra Sprawiedliwosci Krzysztofa Kwiatkowskiego

 38. Ministerstwo Sprawiedliwosci Prokuratura Krajowa, PR V 861-1995/08, pismo prokurator dyrektora Biura Postepowania Sadowego Prokuratury Krajowej Danuty Bator zastepcy z dnia 24.03.2010r.

1 „Salon glownosciekowymi telewizjami probuje lzawic oczy Polakow gehenna tej skazanej bidulki Tymoszenko, ani slowem nie napomykajac, ze owa pani (…) jako polityk byla antypolska nacjonalistka, jej sztab partyjny skladal sie z pogrobowcow UPA, a jej gwardie przyboczna stanowili nazibandyci, ktorych ulubiony sport stanowilo regularne dewastowania lwowskiego Cmentarza Orlat.” – Zrodlo: Waldemar Lysiak, „Ukrainski oksymoron”; „Do Rzeczy”, Nr 4, 20-26 stycznia 2014 r., s. 99

2 W zazaleniu z dnia 8.12.2006 r. prokurator R. Ridan podala: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

Strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26.10.2004 r., a jej uzytkownik/uzytkownicy umiescil po raz pierwszy materialy na niej w dniu 4 listopada 2004 r. Dlaczego zatem prokurator R. Ridan podala date poczatkowa … „styczen 2003 r.” … ?

3 Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

4 M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289

5 Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

6 M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

7 Artykul 14.1. ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.: „Prokuratorem moze byc powolany ten, (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”
„Nieskazitelny”
«taki, ktoremu nie mozna nic zarzucic; nieposzlakowany; szlachetny, prawy, uczciwy»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 533

 

8 Artykul 212 § 4 Kodeksu karnego: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

9 Artykul 216 § 5 Kodeksu karnego: „Sciganie odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

 

i W wydaniu z dnia 8 sierpnia 2009 r. tygodnik „POLITYKA” opublikowal artykul red. Wawrzynca Smoczynskiego, w ktorym autor ujawnil sprzeczna z prawem okreslonym w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.) ingerencje Donalda Tuska w przetarg na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie. Podal: „Po poludniu 16 maja w Kancelarii Premiera panowala nerwowa atmosfera. Od czterech dni trwala licytacja polskich stoczni. Uczestnicy skladali oferty za posrednictwem Internetu, pozostajac dla siebie anonimowi, ale rzad wiedzial, kto bierze udzial w przetargu.

Godzine przed zamknieciem wciaz brakowalo najbardziej wyczekiwanej oferty.

W koncu Donald Tusk kazal polaczyc sie z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dzasimem Al-Sanim.

Kilkanascie minut pozniej w systemie pojawila sie oferta Stiching Particulier Fonds Greenrights, spolki z Antyli Holenderskich, ktora ostatecznie wygrala przetarg na stocznie w Gdyni i Szczecinie.– Zrodlo: Wawrzyniec Smoczynski, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34

Pismem z dnia 10 maja 2012 r. skierowanym do ministra Skarbu Panstwa Mikolaja Budzanowskiego zlozylem: „Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o doreczenie mi Procedury, wedlug ktorej Ministerstwo Skarbu Panstwa prowadzilo w 2009 r. zakonczona niepowodzeniem sprzedaz stoczni w Gdyni i w Szczecinie.

W odpowiedzi otrzymalem sporzadzone w dniu 24 maja 2012 r. przez Dyrektora Biura Kontroli Ministerstwa Skarbu Panstwa Irmine Jablonska pismo o tresci: „Ministerstwo Skarbu Panstwa Biuro Kontroli Warszawa, dnia 24 maja 2012 r. Sprawa: BK-WG-051-46/12 Pismo: MSP/BK/1316/12 (…) W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 maja 2012 r., w ktorym zwraca sie Pan z wnioskiem o udostepnienie procedury, wedlug ktorej Ministerstwo Skarbu Panstwa prowadzilo w 2009 r. sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie informuje co nastepuje:
Sprzedaz stoczni byla i jest prowadzona zgodnie z ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. 2008 r. Nr 233, poz. 1569).
(…) Dyrektor Biura Kontroli Irmina Jablonska” – Zrodlo: Ministerstwo Skarbu Panstwa Biuro Kontroli Warszawa, Sprawa: BK-WG-051-46/12 Pismo: MSP/BK/1316/12, pismo z dnia 24 maja 2012 r. Dyrektora Biura Kontroli Irminy Jablonskiej

Przepisy ustawy z dnia 19.12.2008 r. stanowia miedzy innymi:

 1. Artykul 2.1:„Kompensacja nastepuje w drodze postepowania wszczetego pod nadzorem ministra wlasciwego do spraw Skarbu Panstwa przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemyslu S.A., realizowanego przez niezaleznego zarzadce kompensacji, zwanego dalej „zarzadca kompensacji”.

 2. Artykul 7: Organami wlasciwymi w sprawach kompensacji sa: minister wlasciwy do spraw Skarbu Panstwa oraz Prezes Agencji Rozwoju Przemyslu S.A., zwany dalej „Prezesem Agencji”.

 3. Artykul 82.1: „Zarzadca kompensacji dokonuje sprzedazy skladnikow majatku stoczni wyodrebnionych w planie sprzedazy, na rzecz kupujacego wylonionegow otwartym, przejrzystym, niedyskryminacyjnym, bezwarunkowym przetargu, przeprowadzonym z zachowaniem warunkow uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym. Do przetargu stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z tym ze:
  1) szczegolowa procedure przetargu oraz wysokosc wadium okresla Prezes Agencji w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 79:
  2) o przetargu nalezy zawiadomic przez ogloszenie o zasiegu ogolnokrajowym i w prasie o zasiegu lokalnym, co najmniej na dwa tygodnie, a jezeli przetarg dotyczy skladnikow majatkowych stanowiacych nieruchomosci – co najmniej na osiem tygodni przed jego terminem,
  3) przetarg prowadzi zarzadca kompensacji,
  4) otwarcia ofert dokonuje zarzadca kompensacji,

  5) wyboru oferty dokonuje zarzadca kompensacji,
  6) postanowienie o zakonczeniu procedury przetargowej wydaje Prezes Agencji, w terminie nie dluzszym niz tydzien od dnia wyboru ofert.”

Donald Tusk nie byl – w roli premiera, ani w roli posla – „zarzadca kompensacji”, ani jego czlonkiem. Nawet gdyby nim, tj. „zarzadca kompensacji” lub jego czlonkiem, nie wolno mu bylo w sposob opisany przez red. W. Smoczynskiego ingerowac w niedyskryminacyjny, przeprowadzony z zachowaniem warunkow uczciwej konkurencji przetarg.

Jak wiadomo wybrany w opisanych wyzej okolicznosciach „zwyciezca” przetargu, jak sie potem okazalo libanski handlarz bronia dwukrotnie nie uiscil oplaty. Przetarg zakonczyl sie fiaskiem.

Powtorzony nie znalazl zainteresowanych. Trudno sie dziwic, skoro media w Polsce podaly, ze ten pierwszy „ustawil” … Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak podawaly media, z powodu upadku stoczni w Gdyni i w Szczecinie prace stracilo okolo 100 tys. osob. Pracownikow stoczni oraz firm polaczonych z nimi lancuchami kooperacyjnymi.

Upadl ostatecznie przemysl stoczniowy w Polsce.

Donald Tusk:

 1. naruszyl ustawe z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego,

 2. przekroczyl uprawnienia i dzialal na szkode interesu publicznego oraz na szkode interesu prywatnego pracownikow stoczni w Gdyni i Szczecinie oraz firm powiazanych z nimi, tj. popelnil czyn okreslony jako przestepstwo w art. 231 § 1k.k.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie prawa okreslonego w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu:

 1. Artykul 1.1: Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzedowania, odpowiedzialnosc konstytucyjna przed Trybunalem Stanu ponosza: (…) 2. Prezes Rady Ministrow.

 2. Artykul 2.4: Czlonkowie Rady Ministrow ponosza odpowiedzialnosc przed Trybunalem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a takze za przestepstwa popelnione w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem.

 3. Artykul 3:
  Odpowiedzialnosc konstytucyjna obejmuje czyny, ktorymi osoby wymienione w art. 1 ust. 1, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzedowania, chociazby nieumyslnie, naruszyly Konstytucje lub ustawe.”

 4. Artykul 6.2:
  Wstepny wniosek o pociagniecie do odpowiedzialnosci konstytucyjnej osob, o ktorych mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2-7, moze byc zlozony Marszalkowi Sejmu przez: 1) Prezydenta, (…).”

skierowalem pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: „Wniosek – na podstawie art. 6.2, art. 1.1, art. 2.4, art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu – o zlozenie przez Prezydenta wstepnego wniosku o pociagniecie do odpowiedzialnosci konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).”

Pan, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ktorego konstytucyjnym obowiazkiem jest przestrzeganie Konstytucji /art. 126.2 Konstytucji/ … odmowil.

 

L’ANSM la date de priligy 60mg commercialisation cialis achat de la specialite generique.
La acheter du levitra en france reprise du transit intestinal (gaz) se fait habituellement dans les 24 premieres heures.
Qu’il (elle) ait mal dapoxetine priligy au dos, qu’il (elle) soit contracte musculairement, qu’il (elle) soit soucieux, viagra pour femme achat massez son cuir chevelu et eteignez egalement le televiseur c’est un veritable tue echange.

Aucune alerte serieuse concernant des produits sur le marche francais prix viagra france n’a ete mise en evidence dans ce achat cialis sur le net cadre.
Enfin, la HAS a considere que la situation aux Antilles, caracterisee par une sur incidence et une sur mortalite par cancer de la prostate, necessite de poursuivre les etudes en cours et de mettre en place de nouvelles etudes. Selon The Telegraph, les societes pharmaceutiques connaissaient depuis un certain achat de viagra canada prix vente viagra france temps l’effet de la melatonine sur la libido feminine, mais elles avaient du mal a trouver un moyen de la produire sous forme de pilule. Votre sexe a donc une taille tout acheter viagra paris achat levitra en france a fait adaptee pour donner du plaisir ! Mais helas, il ne faut pas attendre de miracles sexuels de la part d’un homme qui a mange beaucoup de fruits de mer… Je pense entre autre aux separations qui entrainent de nouvelles rencontres ou a l’arrivee d’un nouveau-ne qui peut donner envie d’eviter une grossesse. La premiere place du classement fut attribuee a la Grande-Bretagne pour differents facteurs. Droit de substitution L’un et l’autre peuvent generalement etre administres avec une efficacite equivalente. Cela peut etre relativement facile quand on explore par manometrie les sphincters de l’uretre ou de l’anus par des donnees statistiques, cela est plus complique pour les muscles elevateurs de l’anus ou les ischio- et bulbocaverneux.
Dans la prix du viagra 25mg vingtaine pour les hommes, les femmes quant a dapoxetine 100mg elles connaissent un pic vers la trentaine.
Faire la part des choses Evidemment, il achat de cialis au canada ne faut pas focaliser sur cialis pa apoteket les petites choses qui vous deplaisent chez votre amoureux.
L’adulterio e la dove comprare il cialis a milano principale causa di divorzio nel mondo moderno, e il test dove comprare il cialis on line psicologico incredibilmente complesso.
Quando comprate Viagra Generico dovete sapere degli effetti collaterali di questo medicinale.Vi consigliamo di acquistare il levitra generico italia medicinale solo in caso vendita viagra in francia di non avaere nessun’altra malattia.
Cosi l’organo maschile diventa cialis generico in farmacia italiana piu forte, piu duro e piu costante precio cialis 10 mg farmacia in erezioni durante il rapporto sessuale.
Inoltre nella priligy senza ricetta medica nostra farmacia online potete comprare Levitra Generico senza ricetta, che e impossibile in una farmacia viagra on line pagamento alla consegna pubblica.
Prodotti comprar cialis generico en valencia come Viagra operano un certo periodo di tempo.
Vardenafil deve cialis generico in farmacia italiana essere preso non vendita viagra cialis prima delle 6 ore dopo l’ssumazione di alfa-bloccanti, e la sua dose non deve superare piu di 5 mg.
Due terzi degli intervistati riteneva che la propria vita sessuale fosse piu soddisfacente dove acquistare cialis in farmacia adesso di vendita viagra e cialis quando aveva 40 anni, il 79% degli uomini e il 66% delle donne considerava la vita sessuale attiva una parte importante della relazione.
La nostra farmacia online priligy on line originale opera sul mercato farmaceutico da comprar cialis en farmacia piu di 10 viagra prezzo online anni.
Che dove comprare cialis torino l`aria dolciastra e pungente dei gas di zolfo diffusa nelle zone cialis farmacia termali, come quella famosa comprare propecia on line di pozzuoli, fosse un toccasana per la salute era gia noto.
Certes, la peur de l’abstinence sexuelle ne doit pas vous achat viagra en ligne pas cher pousser dans vente viagra en france des site serieux vente viagra bras de premiers venus.
Il trattamento e acquisto priligy generico durato per sei settimane e dopo questo prezzo viagra 10 mg periodo i pazienti erano in grado di camminare piu rapidamente rispetto a quelli trattati con placebo.
Plus precisement, dapoxetine france 39 % des hommes de 25 a achat viagra en france viagra en ligne livraison express 40 ans ont deja eu une panne sexuelle.
Purtroppo, comprare viagra o cialis l’impotenza e una condizione cialis farmacia online circondata propecia acquisto on line da idee sbagliate.
Faites un achat commander viagra generique de meilleur site achat viagra confiance et prix du propecia pharmacie d’efficacite!
Nella popolazione adulta maschile non diabetica, la kamagra acquistare online frequenza della disfunzione erettile e dell’ordine del 13% con compra kamagra viagra naturale vendita online variazioni dal 2-5% a 40 anni al 25-20% a 65 anni.
Et dans cette nouvelle vie, prix kamagra turquie l’amour prend toute sa vente viagra pfizer place.
In comprare viagra generico online realta nessuno meglio di te puo dirti se sei davvero pronta per vivere questa esperienza perche vivere la sessualita imposta e dove e come acquistare il viagra non profondamente desiderata puo rivelarsi dannoso e negativo per vendita cialis online il futuro.
L’homme serait ainsi prix viagra 100mg pfizer debarrasse de toute achat viagra europe vente cialis en france gene :
Infatti lai laser-idroelettroforesi assicura la certezza che la miscela viagra italia dei farmaci vendita kamagra italia utilizzati arrivi alla zona da trattare aumentando quindi nettamente la biodisponibilita,con una minore vendita viagra in farmacia quantita totale di farmaci impiegati,in un minor tempo ,in una concentrazione locale superiore ,e con una maggiore durata dell’azione farmacologia,senza praticmente effetti collaterali sistemici.
Il est egalement disponible au-dessus du compteur a presque n’importe quel magasin prix viagra marocain viagra prix belgique de sante.
Alors que le sujet reduit le generique viagra belgique systeme par la culpabilite d’une prise alimentaire.
Viagra e stato il primo farmaco che prezzo del cialis da 5 mg viagra e cialis senza ricetta ha trattato il problema della de.
Nella nostra farmacia il cialis generico si trova in farmacia potete acquistare cialis generico a prezzo basso, e senza cialis 5 mg generico prezzo ricetta!