07.07.2014 r. Prośba Zbigniewa Kękusia do Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej o wniesienie interpelacji poselskiej w sprawie przestrzegania zasady legalności przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza

Krakow, dnia 7 lipca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Anna Grodzka

Poslanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Poselskie

ul. Bracka 15

31-005 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Sedzia Dariusz Stachurski, Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, Wydzial II Karny, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 4. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 5. Pani Lucyna Czechowicz, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 6. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 7. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 9. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 10. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 11. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 12. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 13. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 14. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 15. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 16. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 19. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 20. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 21. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 22. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 24. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 25. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 26. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 27. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 30. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, ww.w.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Odmowa w dniu 3 kwietnia 2014 r. przez Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nadania biegu zlozonemu przez Pania w dniu 26 marca 2014 r. Zapytaniu poselskiemu /nr 6447/: w sprawie watpliwosci co do prawidlowosci prowadzonego przez prokuratora postepowania przygotowawczego toczacego sie w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod”.

 2. Zawiadomienie o prawdopodobnym oszukaniu Pania przez Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidie Jaryczkowska w zwiazku z Pani wystapieniem z dnia 27 marca 2014 r. do Prokuratora Generalnego w sprawie postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod do sygn. akt 4 Ds. 256/13, w ktorym na podstawie zeznan zlozonych osobiscie, ustnie, w dniu 27 wrzesnia 2013 r. przez prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawe Zoll jestem scigany o popelnienie przestepstw:

  1. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ prof. Andrzeja Zolla

  2. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wieslawy Zoll

 3. Dowody oczywistego i razacego naruszenia prawa w postepowaniu prowadzonym przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusza Furdzika w sprawie do sygn. 4 Ds. 256/13.

 4. Prosba o:

  1. zlozenie interpelacji poselskiej w sprawie przestrzegania zasady legalizmu w sprawie rozpoznawanej przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod do sygn. 4 Ds. 256/13, w tym legalnosci wydania przez prokuratora Dariusza Furdzika w dniu 3 marca 2014 r. postanowien o:

   1. o powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik I.7,

   2. zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. i przymusowym doprowadzeniu na badania psychiatryczne i na przesluchanie – Zalacznik I.8

  2. zlozenie wnioskow w interpelacji, jak w pkt. IV.1 o:

   1. jej osobiste rozpoznanie przez prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta,

   2. skierowanie odpowiedzi na interpelacje do marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Do Pani i mojej wiadomosci.

 5. Prosba o zlozenie interpelacji, jak w pkt. IV przed posiedzeniem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 22, 23, 24, 25 lipca 2014 r.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym,

urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”
Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Szanowna Pani,

 

W dniu 26 marca 2014 r. do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wplynelo zgloszone przez Pania zapytanie poselskie, nr 6447, w sprawie watpliwosci co do prawidlowosci prowadzonego przez prokuratora postepowania przygotowawczego toczacego sie w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod”.

Zlozenie zapytania potwierdza informacja zamieszczona na stronie http://www.sejm.gov.pl

Zglaszajacy

Anna Grodzka

Adresat

 

Data wplywu

26-03-2014

Data ogloszenia

03-04-2014 – posiedzenie nr 65

 

Prezydium Sejmu nie nadalo biegu

Zrodlo: http://www.sejm.gov.pl

 

Chodzi o postepowanie prowadzone przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusza Furdzika w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13, w ktorej na podstawie zawiadomien zlozonych w dniu 27 wrzesnia 2013 r. ustnie w Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Zachod przez prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawe Zoll jestem scigany o popelnienie przestepstw:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ prof. Andrzeja Zolla

 2. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wieslawy Zoll

 

Prezydium Sejmu – marszalek i wicemarszalkowie: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – odmowilo nadania biegu zlozonemu przez Pania zapytaniu.

Wskazac nalezy, ze zapytanie, ktore Pani zlozyla w sprawie jak wyzej jest jedynym sposrod zlozonych przez Pania, ktoremu Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie nadalo biegu.
Potwierdzaja to informacje na temat Pani aktywnosci poselskiej zamieszczone na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Anna Grodzka – aktywnosc poselska

Interpelacje, ktorym nadano bieg

62

Zapytania, ktorym nadano bieg

25

Zapytania, ktorym nie nadano biegu

1

Pytania w sprawach biezacych

3

Oswiadczenia

2

Zrodlo: http://www.sejm.gov.pl

 

Pragne poinformowac, ze w dniu 3 lipca 2014 r. doreczono mi sporzadzona dla mnie przez zastepce Prokuratora Okregowego w Krakowie Anne Jedynak odpowiedz na Pani wystapienie z dnia 27 marca 2014 r. do prokuratora generalnego w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13 Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie. Autorka odpowiedzi podala – Zalacznik I.1: „Zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie /adres – ZKE/, III Dsa 249/14, Krakow, dnia 30 czerwca 2014 roku Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Nawiazujac do przekazanego z Departamentu Postepowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej; wystapienia Poslanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Grodzkiej z dnia 27 marca biezacego roku stanowiacego interwencje, podjeta na Pana rzecz w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13 Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie – uprzejmie informuje, iz w Wydziale III tut. jednostki zbadano akta przedmiotowej sprawy, czyniac nastepujace ustalenia. Pod wskazana wyzej sygnatura prowadzono dochodzenie, zainicjowane zawiadomieniem Wieslawy i Andrzeja Zolla, dotyczacym zniewazania i znieslawiania Wymienionych w Pana licznej korespondencji, kierowanej do roznych instytucji w Polsce oraz zajscia z dnia poprzedzajacego zgloszenie, podczas ktorego filmowano dom zawiadamiajacych i dostarczono ich sasiadom pisma zniewazajace zglaszajacych.

Prokurator /Dariusz Furdzik – ZKE/ (oprocz czynu z art. 190a§1 kk) objal sciganiem z urzedu, ujawnione wystepki prywatnoskargowe z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk – uznajac, iz wymaga tego interes spoleczny – bowiem wielokrotnie kierowane przez Pana pisma sa wyrazem nieakceptowanego braku szacunku dla systemu prawnego i powagi stanowisk zwiazanych z jego prawidlowym funkcjonowaniem.

Po zgromadzeniu obszernego materialu dowodowego, wydano w dniu 19 grudnia 2013 roku postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutow popelnienia dwoch przestepstw z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk – na szkode Andrzeja Zolla i Wieslawy Zoll. Celem ich ogloszenia i przesluchania w charakterze podejrzanego, kierowano do Pana wezwania (droga pocztowa i za posrednictwem Policji), jednakze nie stawil sie Pan w zadnym z wyznaczonych kolejno terminow, uniemozliwiajac przeprowadzenie zaplanowanej czynnosci procesowej. W zaistnialej sytuacji procesowej, Prokurator wydal w dniu 3 marca 2014 roku: postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Pana do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie – celem przesluchania, a nastepnie doprowadzenia Pana do gabinetu bieglych celu poddania Go badaniu sadowo-psychiatrycznemu. W tej samej dacie Prokurator sporzadzil takze postanowienie, o powolaniu bieglych psychiatrow.

Postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego, zrealizowano w dniu 6 marca 2014 roku. Po zakonczeniu czynnosci z Pana udzialem, zostal Pan zwolniony (przy czym odmowil Pan poddania sie zleconemu badaniu).

Poniewaz zakwestionowal Pan legalnosc decyzji o Pana zatrzymaniu, zostala ona zbadana przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wydzial II Karny – ktory nie uwzglednil wniesionego zazalenia, stwierdzajac, ze zatrzymanie bylo legalne, zasadne i prawidlowe.

W uzasadnieniu wydanego w tym przedmiocie postanowienia, z dnia 17 kwietnia 2014 roku (sygn. akt II Kp 224/14/S) Sad wskazal, ze: Kilkukrotne niestawiennictwo Zbigniewa Kekusia na wezwania kierowane do niego zarowno z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod w Krakowie stanowilo przeslanke uprawniajaca Prokuratora do wydania przedmiotowego postanowienia. Podejrzany nie stawil sie bowiem w dniu 3 i 21 lutego 2014 roku na Policji (wezwany za jej posrednictwem oraz poprzez wyslanie wezwania, ktorego odbior potwierdzil wlasnorecznym podpisem w dniu 19 lutego) oraz w dniu 12 lutego i 3 marca 2014 roku Prokuraturze (wezwany za posrednictwem Policji oraz poprzez wyslanie wezwania, ktore odebral w dniu 18 lutego). W zadnym z czterech przypadkow podejrzany nie usprawiedliwil w sposob nalezyty swojego niestawiennictwa i uniemozliwil wykonanie z nim czynnosci procesowych, utrudniajac tym samym prowadzenie postepowania. Wobec powyzszego Prokurator trafnie ocenil, ze zostaly spelnione przeslanki do wydania postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego Zbigniewa Kekusia na dzien 6 marca 2014 roku (…). Fakt, iz postanowienie o powolaniu bieglych doreczono podejrzanemu dopiero w dniu jego zatrzymania nie przesadza o nielegalnosci zatrzymania w tym zakresie. Przepis pozwala bowiem na zatrzymanie podejrzanego w sytuacji jego dotychczasowego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa. Nie jest wiec konieczne, by prokurator ponownie wzywal kilkukrotnie podejrzanego celem stawiennictwa na przesluchanie czy badania, w sytuacji, kiedy ten uprzednio zaniechal swojego stawiennictwa przed organami scigania bez nalezytego usprawiedliwienia.”
Fragment uzasadnienia Sadu przytoczono, bowiem odnosi sie on do watpliwosci, zasygnalizowanych przez Pana Pani Posel – przed rozpoznaniem zlozonego zazalenia.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze jak wynika z lektury aktowej i relacji Prokuratora Rejonowego w Krakowie Srodmiesciu Zachod –kwestionowane postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego oraz o powolaniu bieglych, zostaly wydane przed powzieciem przez Prokuratora Referenta sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 – informacji o zlozonym przez Pana wniosku dot. wylaczenia Prokuratora od udzialu w tym postepowaniu. Do czasu rozpoznania nin. wniosku (tj. daty jego nieuwzglednienia przez bezposredniego przelozonego /Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz – ZKE/) Prokurator nie podejmowal zadnych czynnosci procesowych.

Badanie akt niniejszego postepowania, prowadzi do konkluzji, iz nie zostalo ono dotkniete uchybieniami, w zadnym z poruszanych w pismie Pani Posel Anny Grodzkiej aspektow. Podejmowane w tej sprawie dzialania Prokuratora (pozytywnie zweryfikowane przez niezalezny Organ sadowy) – byly zgodne z obowiazujaca procedura karna i miescily sie w granicach przewidzianych dla oskarzyciela publicznego kompetencji, uprawniajacych do prowadzenia postepowania rowniez w zakresie wystepkow prywatnoskargowych. Ich legalnosc, nie moze zostac zatem skutecznie zanegowana.

Finalnie uprzejmie informuje, iz Pana pismo Pana z dnia 15 maja 2014 roku, kwestionujace wydana tej sprawie decyzja koncowa (tozsame ze zlozonym juz w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod Krakowie) – zostanie przekazane do wymienionej Jednostki, celem dalszego procedowania w zainicjowanym przez Pana postepowaniu zazaleniowym. Anna JEDYNAK”

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. III Dsa 249/14, pismo zastepcy Prokuratora Okregowego Anny Jedynak z dnia 30 czerwca 2014 roku – Zalacznik I.1

To dziwne, ze zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Anna Jedynak sporzadzila i skierowala do mnie odpowiedz na wystapienie, ktore Pani, Poslanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skierowala pismem z dnia 27 marca 2014 r. do Prokuratora Generalnego.

Pani otrzyma zapewne pismo od Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jarczykowskiej, ktorym ta poinformuje Pania, ze w zwiazku z Pani wystapieniem z dnia 27marca 2014 r. do Prokuratora Generalnego w sprawie Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Zachod sygn. akt 4 Ds. 256/13, zainteresowany, czyli ja, otrzymal odpowiedz z dnia 30.06.2014 r., sygn. III Dsa 249/12, sporzadzona przez zastepce Prokuratora Okregowego w Krakowie Anna Jedynak

Przyczyna takiego „procedowania” jest, ze prokuratorzy Prokuratury Generalnej, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie – do ktorej pismo Pani Posel z dnia 27.03.2014 r. z cala pewnoscia skierowala Prokuratura Generalna – i finalnie Prokuratury Okregowej w Krakowie, ktorej kierowniczka Prokurator Okregowy Lidia Jaryczkowska nie osmielila sie osobiscie sporzadzic odpowiedzi, uzgodnili, ze lepiej dla nich bedzie jesli oszukaja mnie, niz Poslanke na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakkolwiek bowiem zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Anna Jedynak w podsumowaniu pisma do mnie z dnia 30 czerwca 2014 r. podala, ze – Zalacznik I.1: „Badanie akt niniejszego postepowania, prowadzi do konkluzji, iz nie zostalo ono dotkniete uchybieniami, w zadnym z poruszanych w pismie Pani Posel Anny Grodzkiej aspektow. Podejmowane w tej sprawie dzialania Prokuratora (pozytywnie zweryfikowane przez niezalezny Organ sadowy) – byly zgodne z obowiazujaca procedura karna i miescily sie w granicach przewidzianych dla oskarzyciela publicznego kompetencji, uprawniajacych do prowadzenia postepowania rowniez w zakresie wystepkow prywatnoskargowych. Ich legalnosc, nie moze zostac zatem skutecznie zanegowana.”, to jednak prokurator Dariusz Furdzik prowadzi postepowanie przeciwko mnie do sygn. 4 Ds. 256/13 z oczywistym i razacym naruszeniem:

 1. prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 k.k. i art. 216 § 5 k.k. w zbiegu z prawem procesowym okreslonym w art. 60 § 1 k.p.k.,

 2. prawa procesowego okreslonego w art. 42 § 3 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k.

 

Ad. 1

W sprawie do sygn. akt 4 Ds. 256/13 prokurator Dariusz Furdzik sciga mnie popelnienie w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. przestepstw:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ prof. Andrzeja Zolla

 2. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wieslawy Zoll

 

Przestepstwa z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. sa z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. i 216 § 5 K.k.. scigane z oskarzenia prywatnego. Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 212 § 4 Kodeksu karnego stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 2. Artykul 216 § 5 Kodeksu karnego – „Sciganie odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

 

W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze wniesc takze prokurator, ale z mocy prawa okreslonego w art. 60 § 1 k.p.k. jest to warunkowane stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny.

Artykul 60 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.”.

Poniewaz w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13 prokurator Dariusz Furdzik przedstawil mi zarzuty popelnienia dwoch przestepstw, sciganych z oskarzenia prywatnego, tj.:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ prof. Andrzeja Zolla,

 2. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wieslawy Zoll,

to warunkiem scigania mnie za kazde z tych przestepstw – tj. na szkode prof. Andrzeja Zolla i na szkode adw. Wieslawy Zoll – bylo stwierdzenie przez prokuratora w zakresie kazdego z nich z osobna, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie za nie z oskarzenia publicznego.

Tymczasem po tym, gdy w dniu 27 wrzesnia 2013 r. prof. Andrzej Zoll i adw. Wieslawa Zoll zlozyli w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod osobiscie, ustnie, zawiadomienia o popelnieniu przeze mnie w.w. przestepstw na ich szkode, w dniu 2 pazdziernika 2013 r. prokurator Dariusz Furdzik wydal postanowienie o objeciu – na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. – czynow prywatnoskargowych z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. na szkode zglaszajacych sciganiem z urzedu, podajac: „Dnia 2 pazdziernika 2013 r. 4 Ds. 256/13 Krakow Postanowienie o objeciu sciganiem z urzedu czynu prywatnoskargowego – Dariusz Furdzik o prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie – Srodmiesciu Zachod po zapoznaniu sie z aktami w sprawie o sygn. 4 Ds. 256/13 o przest z art. 190a § 1 k.k. i inne na podstawie art. 60 § 1 k.pk. postanowil czyny prywatnoskargowe z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. na szkode Wieslawy i prof. Andrzeja Zolla objac sciganiem z urzedu.

Uzasadnienie Z materialow zebranych w sprawie, w tym zalaczonych do zawiadomienia dokumentow wynika, ze w odniesieniu do Wieslawy Zoll i prof. Andrzeja Zolla istnieje uzasadnione podejrzenie popelnienia przest. z art. 212 § 1 k.k. oraz 216 § 1 k.k .

Zgodnie z art. 60 § 1 k.p.k. w sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokuratura wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny. Ujawnione okolicznosci w zawiadomieniu wskazuja na to, ze pisma wielokrotnie kierowane przez Zbigniewa Kekusia naruszaja powage zajmowanych stanowisk w przeszlosci oraz obecnie przez prof. Andrzeja Zolla i sa wyrazem nieakceptowanego braku szacunku dla systemu prawnego. W interesie spolecznym lezy bowiem budowanie autorytetu i powagi dla stanowisk zwiazanych z prawidlowym funkcjonowaniem systemu prawnego. Prokurator Dariusz Furdzik.Zarzadzenie: O tresci postanowienia poinformowac pokrzywdzonych: Wieslawa Zoll k.1 Andrzej Zoll k.3 Dariusz Furdzik”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika z dnia 2 pazdziernika 2013 r.

 

Prokurator Dariusz Furdzik stwierdzil w postanowieniu z dnia 2 pazdziernika 2013 r., ze interes spoleczny wymaga scigania mnie z urzedu, tj. z oskarzenia publicznego w zakresie znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ prof. Andrzeja Zolla.

Podal, ze – „Ujawnione okolicznosci w zawiadomieniu wskazuja na to, ze pisma wielokrotnie kierowane przez Zbigniewa Kekusia naruszaja powage zajmowanych stanowisk w przeszlosci oraz obecnie przez prof. Andrzeja Zolla i sa wyrazem nieakceptowanego braku szacunku dla systemu prawnego. W interesie spolecznym lezy bowiem budowanie autorytetu i powagi dla stanowisk zwiazanych z prawidlowym funkcjonowaniem systemu prawnego.”

 

Prokurator Dariusz Furdzik nie wykazal w postanowieniu z dnia 2 pazdziernika 2013 r. o objeciu sciganiem z urzedu wystepkow prywatnoskargowych z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. popelnionych na szkode adw. Wieslawy Zoll.

Wskazac nalezy, ze w „Wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 29.10.2012 r., /sygn. akt PG VII G 021/24/12/ w sprawie udzialu prokuratora w sprawach o przestepstwa prywatnoskargowe” Prokurator Generalny Andrzej Seremet podal: „Dzialajac na zasadzie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z pozn. zm.), w celu ujednolicenia praktyki, usuniecia pojawiajacych sie w niej nieprawidlowosci oraz uwzglednienia w postepowaniu karnym prawnie chronionych interesow pokrzywdzonego, a takze realizacji obowiazku strzezenia praworzadnosci, przekazuje nastepujace wytyczne:

(…) 3. „(…) W kazdym przypadku wplyniecia do prokuratury informacji o popelnionym przestepstwie prywatnoskargowym lub uzyskania takiej wiedzy z innych zrodel np. mediow, prokurator winien podjac decyzje w przedmiocie objecia czynu sciganiem z urzedu, majac na wzgledzie, ze takie rozstrzygniecie musi byc oparte o obiektywne kryteria, a sciganie z urzedu jest obowiazkiem prokuratora, jezeli wymaga tego interes spoleczny.

(…) 6. Wszczecie postepowania karnego przez prokuratora w sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego powinno wyrazic sie w formie wydania postanowienia o wszczeciu postepowania przygotowawczego w oparciu o przepisy art. art. 303 i 60 § 1 k.p.k. W uzasadnieniu takiego postanowienia prokurator powinien dac wyraz temu, dlaczego w jego ocenie interes spoleczny wymaga ingerencji prokuratora w postepowanie. (…) Andrzej Seremet”
Zrodlo
: „Wytyczne Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 29.10.2012 r., /sygn. akt PG VII

G 021/24/12/ w sprawie udzialu prokuratora w sprawach o przestepstwa prywatnoskargowe

 

Postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 2 pazdziernika 2013 r. o objeciu sciganiem z urzedu czynow prywatnoskargowych z art. 212 § 1 k.k. i z art. 216 § 1 na szkode adw. Wieslawy Zoll razaco narusza prawo okreslone w art. 60 § 1 k.p.k. oraz jest sprzeczne z „Wytycznymi Prokuratora Generalnego z dnia 29.10.2012 r., /sygn. akt PG VII G 021/24/12/ w sprawie udzialu prokuratora w sprawach o przestepstwa prywatnoskargowe” .

 

Po tym, jak prokurator Dariusz Furdzik oczywiscie i razaco naruszyl w wydanym na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. postanowieniu z dnia 2 pazdziernika 2013 r. o objeciu sciganiem z urzedu czynow prywatnoskargowych z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. na szkode adw. Wieslawy Zoll, prawo materialne okreslone w art. 212 § 4 k.k., art. 216 § 5 k.k. i art. 60 § 1 k.p.k., tj, nie stwierdzil w nim, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia publicznego znieslawienie /art. 212 § 2 k.k./ i zniewazenie /art. 216 § 1 k.k./, w dniu 10 marca 2014 r. … wydal jednak postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow, w ktorym podal – Zalacznik I.2: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/, dnia 10 marca 2014 r. sygn. akt 4 Ds. 256/13 UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutow ogloszonych Zbigniewowi Kekusiowi w dniu 6 marca 2014 r., podejrzanego o to, ze: (…) II. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. dzialajac w krotkich odstepach czasu, w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osob publicznych i roznych instytucji uzywajac obrazliwych slow zniewazyl Wieslawe Zoll i pomowil ja o postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu adwokata – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. (…) Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, uzasadnienie z dnia 10 marca 2014 r. do postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika o przedstawieniu zarzutow – Zalacznik I.2

 

Ad. 2

Pismem skierowanym w dniu 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz zlozylem wniosek o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.

Wniosek ten prokurator Lucyna Czechowicz rozpoznala w dniu 5 marca 2014 r.

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 42 § 3 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Sedzia, co do ktorego zgloszono wniosek o wylaczenie na podstawie art. 41, moze zlozyc do akt stosowne oswiadczenie na pismie i powstrzymuje sie od udzialu w sprawie; jest jednak obowiazany przedsiewziac czynnosci nie cierpiace zwloki.”

 2. artykul 47 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje sie odpowiednio do prokuratora, innych osob prowadzacych postepowanie przygotowawcze oraz innych oskarzycieli publicznych.”

 

Ustawowym obowiazkiem prokuratora Dariusza Furdzika bylo zatem wylaczyc sie w okresie od dnia 27 lutego 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r. od udzialu w sprawie i wykonywac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki.

Tymczasem prokurator Dariusz Furdzik wydal w dniu 3 marca 2014 r. dwa postanowienia, tj.:

 1. postanowienie o powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik I.7

 2. postanowienie o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na badania psychiatryczne i na przesluchanie – Zalacznik I.8

 

Prokurator D. Furdzik wydal zatem postanowienia z dnia 3 marca 2014 r. zanim w dniu 5 marca 2014 r. prokurator L. Czechowicz rozpoznala moj wniosek z dnia 27 lutego 2014 r. o jego wylaczenie, tzn. wydal je z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 42 § 3 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k.

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik nie byl uprawniony do wydania w.w. postanowien. Od dnia 27.02.2013 r. do dnia 5 marca 2014 r. powinien wykonywac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki.

Wskazac nalezy, ze art. 439 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Niezaleznie od granic zaskarzenia i podniesionych zarzutow oraz wplywu uchybienia na tresc orzeczenia sad odwolawczy na posiedzeniu uchyla zaskarzone orzeczenie, jezeli:1) w wydaniu orzeczenia brala udzial osoba nieuprawnionalub niezdolna do orzekania badz podlegajaca wylaczeniu na podstawie art. 40.”

Postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. sa zatem dotkniete niewaznoscia.

Wskazac nalezy, ze w odpowiedzi dla mnie na Pani wystapienie z dnia 27 marca 2014 r. do Prokuratora Generalnego, zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Anna Jedynak podala – Zalacznik I.1: W tym miejscu wskazac nalezy, ze jak wynika z lektury aktowej i relacji Prokuratora Rejonowego w Krakowie Srodmiesciu Zachod – kwestionowane postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego oraz o powolaniu bieglych, zostaly wydane przed powzieciem przez Prokuratora Referenta sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 – informacji o zlozonym przez Pana wniosku dot. wylaczenia Prokuratora od udzialu w tym postepowaniu. Do czasu rozpoznania nin. wniosku (tj. daty jego nieuwzglednienia przez bezposredniego przelozonego /Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz – ZKE/) Prokurator nie podejmowal zadnych czynnosci procesowych.”

 

Prokurator Anna Jedynak poswiadczyla zatem, ze prokurator Dariusz Furdzik wydal postanowienia z dnia 3 marca 2014 r. bedac wylaczony – ale … „nieswiadom” wylaczenia – oraz ze powziawszy przed dniem 6 marca 2014 r. wiadomosc o tym, ze postanowienia, ktore wydal w dniu 3 marca 2014 r. sa dotkniete niewaznoscia, poniewaz w dniu 3.03.2014 r. nie byl uprawniony do ich wydania, nie wstrzymal ich egzekucji.

 

W podsumowaniu wskazac nalezy, ze scigajac mnie:

 1. z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 k.k. i art. 216 § 5 k.k. w zw. art. 60 § 1 k.p.k., tj. z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie /art. § 212 § 1 k.k./ oraz zniewazenie /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wieslawy Zoll, mimo ze w postanowieniu z dnia 2 pazdziernika 2013 r. o objeciu tych czynow sciganiem z urzedu nie wykazal, ze lezy w interesie spolecznym sciganie mnie za nie z urzedu,

 2. za znieslawienie /art. 212 § 1 kk./ i zniewazenie /art. 216 § 1 k.k./ prof. Andrzeja Zolla

prokurator Dariusz Furdzik wydal w dniu 3 marca 2014 r. dwa dotkniete niewaznoscia postanowienia, tj.:

 1. postanowienie o powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik I.7,

 2. postanowienie o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na badania psychiatryczne i na przesluchanie – Zalacznik I.8

i mimo, ze przed dniem 6 marca 2014 r. powzial wiadomosc o tym, ze sa dotkniete niewaznoscia, poniewaz je wydal w dniu 3 marca 2014 r. nie bedac uprawniony do ich wydania, nie wstrzymal ich w dniu 6 marca 2014 na moja i czlonkow mojej rodziny szkode realizacji przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

 

xxx

 

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik umorzyl dochodzenie przeciwko mnie.

W uzasadnieniu podal, ze … byc moze ja jestem niepoczytalny.

Zaskarzylem to postanowienie.

 

W zalaczeniu przesylam moje pisma:

 1. z dnia 7 lipca 2014 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony zawierajace wniosek o dopelnienie ustawowego, okreslonego w art. 304 § 2 k.p.k. obowiazku denuncjacji i zlozenie zawiadomienia o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod przestepstwa z art. 276 Kodeksu karnego1,

Dowod: Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo Z. Kekusia z dnia 7 lipca 2014 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony – Zalacznik I

 1. z dnia 7 lipca 2014 r. do prokuratora Dariusza Furdzika zawierajace:

  1. wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, kiedy powzial wiadomosc o zlozonym przeze mnie pismem z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt 4 Ds. 256/13, skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz wniosku o jego wylaczenie.

  2. wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, z jakich przyczyn po powzieciu przed dniem 6 marca 2014 r. wiadomosci o zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz wniosku o jego wylaczenie, nie wstrzymal, osoba nieskazitelnego charakteru2, zaplanowanej przez niego na dzien 6 marca 2014 r. realizacji przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, jego dotknietych niewaznoscia postanowien z dnia 3 marca 2014 r.:

   1. o powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym,

   2. o zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i doprowadzeniu pod przymusem na przesluchanie oraz na badania psychiatryczne.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, pismo Z. Kekusia z dnia 7 lipca 2014 r. do prokuratora Dariusza Furdzika– Zalacznik II

 

Uprzejmie prosze, jak na wstepie, tj. jak w pkt. IV, str. 1 niniejszego pisma.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo Z. Kekusia z dnia 7 lipca 2014 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, pismo Z. Kekusia z dnia 7 lipca 2014 r. do prokuratora Dariusza Furdzika

 

1 Artykul 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezuzytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, ktorym nie ma prawa wylacznie rozporzadzac,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2”.

 

2 Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r. – „Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Le medicament represente donc a la fois la puissance kamagra soft tabs de la raison medicale et le pouvoir qui l’accompagne, symbolises par l’ordonnance que remet le medecin.
Le flux kamagra soft sanguin est un facteur cle pour le processus de viagra prix en france l’erection.
Par exemple, un objet plutot qu’une main peut aider a depasser la honte pour quelqu’un acheter du kamagra qui n’ose kamagra soft tabs pas masturber.

Le systeme peut etre simplement mecanique constitue de deux viagra naturel pas cher implants de silicone vrai viagra pas cher avec une ame metallique pour leur conferer une malleabilite et une rigidite suffisante.
Bien peu d’auteurs de ce genre peuvent se vanter d’etre vendus aux caisses des grandes surfaces! 5121-1 5° a) qui precise notamment (11) qu’une « specialite generique d’une specialite vente kamagra pharmacie levitra generique 50mg de reference, a la meme composition qualitative et quantitative en principes actifs, la meme forme pharmaceutique et dont la bioequivalence 12) avec la specialite de reference est demontree par des etudes de biodisponibilite appropriees ». Elle se questionne, s’interroge sans cesse sur ce qui a provoque cette atrocite, si elle en est responsable et comment et prix kamagra turquie le prix du viagra pourquoi… Il ne s’agit pas exactement d’avoir un sein supplementaire, mais plutot un mamelon que nous confondons parfois avec un gros grain de beaute. On pense souvent que la premiere manifestation de ces peurs est un trouble de l’erection, mais la deuxieme consequence peut etre de ne pas reussir a aller jusqu’au bout. Il est constamment en demande et use de moyens souvent un peu lourds, explique Florence Thibault, professeur en psychiatrie. Pour rendre une femme heureuse C’est toujours tres difficile pour un homme (ou meme pour une femme) d’avoir un partenaire qui semble malheureux et non epanouis. Cette dilatation des veines (varices) peut devenir genante lorsqu’elle est de volume important.
Le propecia generique france terme d’impuissance recouvre une tres viagra vente libre europe grande complexite de faits cliniques.
La prise acheter cialis generique en france en charge cialis acheter en ligne se doit d’etre pluridisciplinaire impliquant plusieurs intervenants (medecin generaliste, urologue–andrologue et sexologue) [14,15,17,29].
La acheter du levitra peur de l’echec physique, celle de l’imprevu a gerer, celle de ne pas parvenir a faire face a levitra ou acheter sa nouvelle vie, le manque de confiance dans les aides techniques, la sensation d’etre un boulet pour chaque etre de son entourage … Ces idees sont continuellement presentes et destabilisent journalierement la personne concernee.
L’originale Viagra costo cialis 5 mg farmacia dura cialis online con paypal circa 4-6 ore, Kamagra – uguaglianza.
Inoltre ad oggi sono disponibili vari tipi dove comprare cialis in italia di pillole contraccettive, anche con bassi dosaggi ormonali che non causano problemi di ritenzione idrica.
Nel primo caso, una viagra in farmacia senza ricetta medica camera d’aria all’interno del pene e attivato da un sensore posizionato sotto il pulsante scroto, e comincia a gonfiare acquisto viagra generico on line progressivamente.
Il Sildenafil, principio attivo del Viagra, agisce inibendo l’effetto dell’enzima fosfodiesterasi, inducendo la dilatazione dei acquistare viagra online vasi sanguigni che irrorano il pene, e propecia prezzo aiutando per tanto a mantenere e prolungare l’erezione.
I farmaci potranno essere venduti solo da farmacie o parafarmacie con un’autorizzazione ad cialis si puo acquistare in farmacia hoc e sara compito del ministero della Salute intervenire su eventuali attivita commerciali illecite, oscurare siti non autorizzati, nonche curare un elenco disponibile sul sito istituzionale che riporta tutti i soggetti levitra generico acquisto on line autorizzati.
Altri rimedi alternativi acquistare viagra milano giungono dall’oriente con l’utilizzo dell’agopuntura, kamagra vendita line l’antica tecnica della medicina tradizionale cinese.
Tanti uomini si chiedono dell’uso dei diversi preparati per il potenziamento insieme agli antibiotici. L’efficacia delle vendita priligy creme e degli prezzo priligy in farmacia spray a base di Lidocaina-Prilocaina e stata dimostrata anche in studi prospettici di coorte e in studi randomizzati e controllati. La differenza principale tra Viagra e Viagra Generico e il fatto che la formula originale e stata aperta prima, quindi avevano speso un sacco di soldi inizialmente per le sue ricerche di laboratori priligy farmacia sin receta prima che il prezzo priligy 30 mg farmaco sia stato messo in produzione. La dapoxetina e stata studiata su oltre 6 mila uomini in tutto il mondo, e nella maggior priligy dapoxetina online parte dei casi si e rilevato un miglioramento: l’amore fa da stabilizzatore di umore, soprattutto in chi ha una personalita ansiosa e incline alla depressione. Il negozio online ha un bellissimo aspetto e la forma di ogni farmaco somministrato l’informazione. Il vaginismo e un disturbo sessuale che si manifesta a vari livelli: Quando i ricercatori si accorsero degli “effetti collaterali” bloccarono i loro esperimenti in ambito cardiovascolare e li diressero in tutt’altro ambito per sfruttare la capacita del farmaco di indurre l’erezione nell’uomo.
Poiche in entrambi i casi Viagra generico funziona molto bene e e utilizzabile, la puo girare a godere della cialis farmacia online sua vita comprare cialis palermo sessuale.
Applicare il composto sul cuoio capelluto dove comprare viagra a roma e lasciarlo agire per non piu farmacias online levitra di 10 minuti prima di sciacquare priligy generico online con acqua abbondante.
La fecondazione la pillola cialis avviene quasi sempre; quindi, viagra in farmacia serve ricetta osservando al microscopio gli cialis generico on line embrioni, lo specialista decide quali impiantare nella donna.
Pour la plupart des hommes, prix viagra en pharmacie france achat viagra europe il est de 50 mg, mais, en fonction de l’efficacite et de la tolerance, la dose peut etre augmentee a achat viagra en france 100 mg ou reduite a 25 mg.
Per le varie priligy farmacia modalita propecia acquisto on line e condizioni da cui viagra vendita on line trae origine, il basso desiderio sessuale viene considerata una patologia multicausale:
D’ailleurs, cela permet a chacun des partenaires de reflechir achat viagra ligne avis aux propos de l’autre vente levitra et de priligy achat en ligne revenir pour dialoguer.
In questa viagra naturale farmacia senza ricetta seconda fase le dove comprare cialis online sicuro crisi possono farsi piu forti e critiche, per questa ragione l’utilizzo della rodiola e riservato a viagra prezzo farmacia quest’ultima fase.
Mais ce n’est viagra pour femme achat pas parce qu’il acheter viagra sans ordonnance n’y a pas de lesions que le probleme ou acheter du viagra sur le net est « psychologique ».
Questa sostanza chimica funziona da rilassante nei confronti dei vasi sanguigni viagra vendita ricetta medica del vostro pene e cialis soft generico 20 mg di conseguenza permettera al flusso comprare cialis a san marino sanguigno di diffondersi in modo copioso attraverso i tessuti del pene.
2- viagra medicament eplucher les generique kamagra topinambours ou acheter du viagra a paris decouper en morceau et rincer les.
E sono vendita viagra su internet circa 26 levitra serve ricetta mila quelle che chiedono aiuto ai comprar cialis generico en valencia centri specializzati di sterilita coniugale.
Suivre un acheter du viagra online traitement naturel contre achat viagra suisse l’ejaculation precoce ou acheter du viagra pas cher est egalement tres efficace.
Avanafil costo del viagra in italia e una molecola appartenente alla classe viagra on line vendita cialis soft generico 20 mg degli inibitori delle fosfodiesterasi 5 pde5.
En outre, les gens commencent a avoir des problemes lorsqu’ils le prix d’une boite de viagra super active ne acheter viagra en ligne en france s’examinent plus ou qu’ils ignorent leurs sentiments et qu’ils se taisent”, continue ryan.
Agents examines medicaux sont acheter du viagra sur le net en concurrence avec meilleur site achat viagra les ressources purement vegetaux ou aphrodisiaka.
La pillola blu viagra pfizer viagra farmacia svizzera e il farmaco piu riconosciuto in acquistare viagra con postepay assoluto.
La viagra generico miglior prezzo comunicazione tra i partner, e la volonta di sperimentare diversi approcci che soddisfino miglior sito acquisto viagra entrambi, puo aiutare a diminuire i conflitti e l’ansia da prestazione.