07.07.2014 r. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód Lucynę Czechowicz przestępstwa ukrycia lub usunięcia dokumentów.

Krakow, dnia 7 lipca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

 

Sygn. akt:

 1. Prokuratury Okregowej w Krakowie: III Dsa 249/14

 2. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod: 4 Ds. 256/13

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 7. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 8. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 9. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 10. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 11. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 12. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 13. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 14. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 15. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 16. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 22. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 23. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 24. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 25. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 26. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, ww.w.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o dopelnienie przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie ustawowego, okreslonego w art. 304 § 2 k.p.k. obowiazku denuncjacji – Instytucje panstwowe i samorzadowe, ktore w zwiazku ze swa dzialalnoscia dowiedzialy sie o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu, sa obowiazane niezwlocznie zawiadomic o tym prokuratora lub Policje oraz przedsiewziac niezbedne czynnosci do czasu przybycia organu powolanego do scigania przestepstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarzadzenia, aby nie dopuscic do zatarcia sladow i dowodow przestepstwa.” – przez zgloszenie zawiadomienia o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyne Czechowicz sciganego z urzedu przestepstwa z art. 276 Kodeksu karnego1, przez usuniecie z akt sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 lub ukrycie:

  1. zlozonego przeze mnie w dniu 27 lutego 2014 r., skierowanego do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz pisma zawierajacego wniosek o wylaczenie prokuratora w.w. Prokuratury Dariusza Furdzika od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 4 Ds. 256/13 – Zalacznik 4,

  2. postanowienia Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz z marca 2014 r. – autorka nie podala dnia, w ktorym sporzadzila postanowienie – o oddaleniu mojego wniosku z pisma z dnia 27 lutego 2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika od rozpoznawania sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 – Zalacznik 10;

uzasadnienie, str. 16 niniejszego pisma.

 1. Zawiadomienie o ochronie przez Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w skladzie: Cezary Grabarczyk, Jerzy Wenderlich, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, interesu prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Zachod Dariusza Furdzika, przez odmowe nadania biegu zapytaniu poselskiemu Poslanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Grodzkiej w sprawie postepowania prowadzonego przez prokuratora Dariusza Furdzika do sygn. akt 4 Ds. 256/13 w rozpoznawanej z oskarzenia publicznego sprawie o popelnienie przeze mnie sciganych z oskarzenia prywatnego przestepstw:

  1. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ prof. Andrzeja Zolla

  2. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wieslawy Zoll

 1. Faszystowskie metody prowadzenia przez prokuratora Dariusza Furdzika postepowania do sygn. akt 4 Ds. 256/13 – w tym miedzy innymi stosowanie terroru, w tym wydanie Policji postanowieniem z dnia 3 marca 2014 r. nakazu doprowadzenia mnie pod przymusem w dniu 6 marca 2014 r. na badania psychiatryczne, mimo nie doreczenia mi wczesniej ani raz wezwania do stawiennictwa na badania – przy pomocy:

  1. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz,

  2. sedziego Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny Dariusza Sikorskiego

oraz za wiedza i akceptacja m.in. zastepcy Prokuratora Okregowego w Krakowie Anny Jedynak.

 1. Zawiadomienie, ze prokurator Anna Jedynak poswiadczyla w pismie do mnie z dnia 30 czerwca 2014 r., sporzadzonym w zwiazku z zapytaniem poselskim Poslanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej, jak w pkt. II, ze prokurator Dariusz Furdzik swiadomie razaco naruszyl w postepowaniu do sygn. akt 4 Ds. 256/13 prawo okreslone w art. 41 § 1 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k.

 2. Zawiadomienie, ze odpowiedzi, jak w pkt. I prokurator Anny Jedynak zarzucam pominiecie w niej:

  1. naruszenia przez prokuratora Dariusza Furdzika prawa okreslonego w art. 60 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego przez sciganie mnie z oskarzenia publicznego – a tym m.in. wydanie postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym – za popelnienie sciganych z oskarzenia prywatnego przestepstw z art. 212 § 1 k.k. i z art. 216 § 1 k.k. na szkode adwokat Wieslawy Zoll, mimo niestwierdzenia w postanowieniu z dnia 2 pazdziernika 2013 r. o objeciu sciganiem w.w. czynow z urzedu, ze lezy w interesie spolecznym sciganie mnie za nie z urzedu,

  2. naruszenia przez prokuratora Dariusza Furdzika prawa okreslonego w art. 41 § 1 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k., przez wydanie w dniu 3 marca 2014 r. postanowien:

   1. o powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym,

   2. o zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. i doprowadzeniu:

     1. na przesluchanie do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,

     2. na badania sadowo-psychiatryczne do Poradni Zdrowia Psychicznego,

mimo, ze dopiero w dniu 5 marca 2014 r. zostal rozpoznany i oddalony moj wniosek z pisma z dnia 27 lutego 2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.

 1. Zawiadomienie, ze:

  1. z akt sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 usunieto:

   1. moje pismo z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Lucyny Czechowicz zawierajace wniosek o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika,

   2. postanowienie Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Lucyny Czechowicz z dnia 5 marca 2014 r. o oddaleniu mojego wniosku o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika,

  2. Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod Lucyna Czechowicz nie wpisala dnia w dacie doreczonego mi egzemplarza postanowienia z marca 2014 r. o oddaleniu mojego wniosku z pisma z dnia 27.02.2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika – Zalacznik 10,

  3. sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny Dariusz Stachurski celem ochrony interesu prokuratora Dariusza Furdzika wydal w dniu 17 kwietnia 2014 r. postanowienie /str. 13 oraz Zalacznik 13/ o oddaleniu mojego zazalenia na postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. calkowicie sprzeczne z ustaleniami zastepcy Prokuratora Okregowego w Krakowie Anny Jedynak /str. 3 oraz Zalacznik 1/ ukryl w postanowieniu z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. akt II Kp 224/14/S o oddaleniu mojego zazalenia na postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r., jak w pkt. VI, ze w dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik byl wylaczony w zwiazku z moim wnioskiem z pisma z dnia 27 lutego 2014 r. o jego wylaczenie, rozpoznanym w dniu 5 marca 2014 r.,

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych przedstawione w niniejszym pismie fakty sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl.

 

 

Panstwa nie ma!

Jest syf2, ch … dupa3, prokurator generalny Andrzej Seremet, jego przyjaciel prokurator apelacyjny w Krakowie Artur Wrona4 oraz ich podwladnych, prokuratorow lajdakow, tumanow i cwaniakow kupa.”

Zbigniew Kekus, na podstawie ustalen ministra spraw wewnetrznych w rzadzie Donalda Tuska Bartlomieja Sienkiewicza

 

 

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

W dniu 26 marca 2014 r. do Kancelarii Sejmu wplynelo zgloszone przez Poslanke na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pania Anne Grodzka Zapytanie poselskie, nr 6447, w sprawie watpliwosci co do prawidlowosci prowadzonego przez prokuratora postepowania przygotowawczego toczacego sie w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod”.Zlozenie zapytania potwierdza informacja zamieszczona na stronie http://www.sejm.gov.pl

Zglaszajacy

Anna Grodzka

Adresat

 

Data wplywu

26-03-2014

Data ogloszenia

03-04-2014 – posiedzenie nr 65

 

Prezydium Sejmu nie nadalo biegu

Zrodlo: http://www.sejm.gov.pl

 

Chodzi o postepowanie prowadzone przez prokuratora Dariusza Furdzika w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13, w ktorej na podstawie zawiadomien zlozonych w dniu 27 wrzesnia 2013 r. ustnie w Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Zachod przez Andrzeja Zolla i Wieslawe Zoll jestem scigany o popelnienie przestepstw:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ prof. Andrzeja Zolla

 2. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wieslawy Zoll

 

Zapytanie Pani Posel Anny Grodzkiej ogloszono podczas posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 kwietnia 2014 r. Prezydium Sejmu – marszalek i wicemarszalkowie: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – odmowilo nadania biegu zapytaniu. Stosujacy faszystowskie metody prowadzenia postepowania karnego, w tym terror, obronca interesu okrutno niemieckiego5 Zyda ortodoksa radykalnego, masona6, prof. Andrzeja Zolla i jego malzonki oszustki adw. Wieslawy Zoll. prokurator Dariusz Furdzik znalazl sprzymierzencow w Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

xxx

 

W dniu 30 czerwca 2014 r. zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Anna Jedynak sporzadzila doreczona mi w ostatnich dniach odpowiedz na interwencje Poslanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Zachod Dariusza Furdzika w sprawie do sygn. 4 Ds. 256/13. Oto tresc odpowiedzi – Zalacznik 1: „Zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie /adres – ZKE/, III Dsa 249/14, Krakow, dnia 30 czerwca 2014 roku Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/Nawiazujac do przekazanego z Departamentu Postepowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej; wystapienia Poslanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Grodzkiej z dnia 27 marca biezacego roku stanowiacego interwencje, podjeta na Pana rzecz w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13 Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie – uprzejmie informuje, iz w Wydziale III tut. jednostki zbadano akta przedmiotowej sprawy, czyniac nastepujace ustalenia. Pod wskazana wyzej sygnatura prowadzono dochodzenie, zainicjowane zawiadomieniem Wieslawy i Andrzeja Zolla, dotyczacym zniewazania i znieslawiania Wymienionych w Pana licznej korespondencji, kierowanej do roznych instytucji w Polsce oraz zajscia z dnia poprzedzajacego zgloszenie, podczas ktorego filmowano dom zawiadamiajacych i dostarczono ich sasiadom pisma zniewazajace zglaszajacych.

Prokurator /Dariusz Furdzik – ZKE/ (oprocz czynu z art. 190a§1 kk) objal sciganiem z urzedu, ujawnione wystepki prywatnoskargowe z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk – uznajac, iz wymaga tego interes spoleczny – bowiem wielokrotnie kierowane przez Pana pisma sa wyrazem nieakceptowanego braku szacunku dla systemu prawnego i powagi stanowisk zwiazanych z jego prawidlowym funkcjonowaniem.

Po zgromadzeniu obszernego materialu dowodowego, wydano w dniu 19 grudnia 2013 roku postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutow popelnienia dwoch przestepstw z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk – na szkode Andrzeja Zolla i Wieslawy Zoll. Celem ich ogloszenia i przesluchania w charakterze podejrzanego, kierowano do Pana wezwania (droga pocztowa i za posrednictwem Policji), jednakze nie stawil sie Pan w zadnym z wyznaczonych kolejno terminow, uniemozliwiajac przeprowadzenie zaplanowanej czynnosci procesowej.W zaistnialej sytuacji procesowej, Prokurator wydal w dniu 3 marca 2014 roku: postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Pana do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie – celem przesluchania, a nastepnie doprowadzenia Pana do gabinetu bieglych celu poddania Go badaniu sadowo-psychiatrycznemu. W tej samej dacie Prokurator sporzadzil takze postanowienie, o powolaniu bieglych psychiatrow.

Postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego, zrealizowano w dniu 6 marca 2014 roku. Po zakonczeniu czynnosci z Pana udzialem, zostal Pan zwolniony (przy czym odmowil Pan poddania sie zleconemu badaniu).

Poniewaz zakwestionowal Pan legalnosc decyzji o Pana zatrzymaniu, zostala ona zbadana przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wydzial II Karny – ktory nie uwzglednil wniesionego zazalenia, stwierdzajac, ze zatrzymanie bylo legalne, zasadne i prawidlowe.

W uzasadnieniu wydanego w tym przedmiocie postanowienia, z dnia 17 kwietnia 2014 roku (sygn. akt II Kp 224/14/S) Sad wskazal, ze: Kilkukrotne niestawiennictwo Zbigniewa Kekusia na wezwania kierowane do niego zarowno z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod w Krakowie stanowilo przeslanke uprawniajaca Prokuratora do wydania przedmiotowego postanowienia. Podejrzany nie stawil sie bowiem w dniu 3 i 21 lutego 2014 roku na Policji (wezwany za jej posrednictwem oraz poprzez wyslanie wezwania, ktorego odbior potwierdzil wlasnorecznym podpisem w dniu 19 lutego) oraz w dniu 12 lutego i 3 marca 2014 roku Prokuraturze (wezwany za posrednictwem Policji oraz poprzez wyslanie wezwania, ktore odebral w dniu 18 lutego). W zadnym z czterech przypadkow podejrzany nie usprawiedliwil w sposob nalezyty swojego niestawiennictwa i uniemozliwil wykonanie z nim czynnosci procesowych, utrudniajac tym samym prowadzenie postepowania. Wobec powyzszego Prokurator trafnie ocenil, ze zostaly spelnione przeslanki do wydania postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego Zbigniewa Kekusia na dzien 6 marca 2014 roku (…). Fakt, iz postanowienie o powolaniu bieglych doreczono podejrzanemu dopiero w dniu jego zatrzymania nie przesadza o nielegalnosci zatrzymania w tym zakresie. Przepis pozwala bowiem na zatrzymanie podejrzanego w sytuacji jego dotychczasowego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa. Nie jest wiec konieczne, by prokurator ponownie wzywal kilkukrotnie podejrzanego celem stawiennictwa na przesluchanie czy badania, w sytuacji, kiedy ten uprzednio zaniechal swojego stawiennictwa przed organami scigania bez nalezytego usprawiedliwienia.”
Fragment uzasadnienia Sadu przytoczono, bowiem odnosi sie on do watpliwosci, zasygnalizowanych przez Pana Pani Posel – przed rozpoznaniem zlozonego zazalenia.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze jak wynika z lektury aktowej i relacji Prokuratora Rejonowego w Krakowie Srodmiesciu Zachod –kwestionowane postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego oraz o powolaniu bieglych, zostaly wydane przed powzieciem przez Prokuratora Referenta sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 – informacji o zlozonym przez Pana wniosku dot. wylaczenia Prokuratora od udzialu w tym postepowaniu. Do czasu rozpoznania nin. wniosku (tj. daty jego nieuwzglednienia przez bezposredniego przelozonego /Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz – ZKE/) Prokurator nie podejmowal zadnych czynnosci procesowych.

Badanie akt niniejszego postepowania, prowadzi do konkluzji, iz nie zostalo ono dotkniete uchybieniami, w zadnym z poruszanych w pismie Pani Posel Anny Grodzkiej aspektow. Podejmowane w tej sprawie dzialania Prokuratora (pozytywnie zweryfikowane przez niezalezny Organ sadowy) – byly zgodne z obowiazujaca procedura karna i miescily sie w granicach przewidzianych dla oskarzyciela publicznego kompetencji, uprawniajacych do prowadzenia postepowania rowniez w zakresie wystepkow prywatnoskargowych. Ich legalnosc, nie moze zostac zatem skutecznie zanegowana.

Finalnie uprzejmie informuje, iz Pana pismo Pana z dnia 15 maja 2014 roku, kwestionujace wydana tej sprawie decyzja koncowa (tozsame ze zlozonym juz w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod Krakowie) – zostanie przekazane do wymienionej Jednostki, celem dalszego procedowania w zainicjowanym przez Pana postepowaniu zazaleniowym. Anna JEDYNAK”

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. III Dsa 249/14, pismo zastepcy Prokuratora Okregowego Anny Jedynak z dnia 30 czerwca 2014 roku – Zalacznik 1

 

Odpowiedzi prokurator Anny Jedynak z dnia 30 czerwca 2014 r. zarzucam pominiecie w niej, jak w pkt. VI str. 2 niniejszego pisma.

 

Ad. pkt VI.1, str. 2

W dniu 27 wrzesnia 2013 r.:

 1. prof. Andrzej Zoll zlozyl osobiscie, ustnie, w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie na jego szkode przestepstw:

  1. z art. 212 § 1 k.k.: „Kto pomawia inna osobe, grupe osob, instytucje, osobe prawna lub jednostke organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej o takie postepowanie lub wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzialalnosci, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.”

  2. z art. 216 § 1 k.k.:„Kto zniewaza inna osobe w jej obecnosci albo chocby pod jej nieobecnosc, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarla, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.”

 2. adw. Wieslawa Zoll zlozyla osobiscie, ustnie, w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie na jej szkode przestepstw:

  1. z art. 212 § 1 k.k.

  2. z art. 216 § 1 k.k.

 

Przestepstwa z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. sa z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. i 216 § 5 K.k.. scigane z oskarzenia prywatnego. Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 212 § 4 Kodeksu karnego stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 2. Artykul 216 § 5 Kodeksu karnego – „Sciganie odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

 

W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze wniesc takze prokurator, ale z mocy prawa okreslonego w art. 60 § 1 k.p.k. jest to warunkowane stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny.

Artykul 60 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.”.

Poniewaz w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13 prokurator Dariusz Furdzik przedstawil mi zarzuty popelnienia dwoch przestepstw, sciganych z oskarzenia prywatnego, tj.:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ prof. Andrzeja Zolla,

 2. znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wieslawy Zoll,

to warunkiem scigania mnie za kazde z tych przestepstw – tj. na szkode prof. Andrzeja Zolla i na szkode adw. Wieslawy Zoll – bylo stwierdzenie przez prokuratora w zakresie kazdego z nich z osobna, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie za nie z oskarzenia publicznego.

Tymczasem po tym, gdy w dniu 27 wrzesnia 2013 r. prof. Andrzej Zoll i adw. Wieslawa Zoll zlozyli w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod osobiscie, ustnie, w.w. przestepstw na ich szkode, w dniu 2 pazdziernika 2013 r. prokurator Dariusz Furdzik wydal postanowienie o objeciu – na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. – czynow prywatnoskargowych z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. na szkode zglaszajacych sciganiem z urzedu, podajac: „Dnia 2 pazdziernika 2013 r. 4 Ds. 256/13 Krakow Postanowienie o objeciu sciganiem z urzedu czynu prywatnoskargowego – Dariusz Furdzik o prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie – Srodmiesciu Zachod po zapoznaniu sie z aktami w sprawie o sygn. 4 Ds. 256/13 o przest z art. 190a § 1 k.k. i inne na podstawie art. 60 § 1 k.pk. postanowil czyny prywatnoskargowe z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. na szkode Wieslawy i prof. Andrzeja Zolla objac sciganiem z urzedu.

Uzasadnienie Z materialow zebranych w sprawie, w tym zalaczonych do zawiadomienia dokumentow wynika, ze w odniesieniu do Wieslawy Zoll i prof. Andrzeja Zolla istnieje uzasadnione podejrzenie popelnienia przest. z art. 212 § 1 k.k. oraz 216 § 1 k.k .

Zgodnie z art. 60 § 1 k.p.k. w sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokuratura wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny. Ujawnione okolicznosci w zawiadomieniu wskazuja na to, ze pisma wielokrotnie kierowane przez Zbigniewa Kekusia naruszaja powage zajmowanych stanowisk w przeszlosci oraz obecnie przez prof. Andrzeja Zolla i sa wyrazem nieakceptowanego braku szacunku dla systemu prawnego. W interesie spolecznym lezy bowiem budowanie autorytetu i powagi dla stanowisk zwiazanych z prawidlowym funkcjonowaniem systemu prawnego. Prokurator Dariusz Furdzik.Zarzadzenie: O tresci postanowienia poinformowac pokrzywdzonych: Wieslawa Zoll k.1 Andrzej Zoll k.3 Dariusz Furdzik”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika z dnia 2 pazdziernika 2013 r.

 

Prokurator Dariusz Furdzik oraz sprawujaca nad nim nadzor Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz odmowili mi wydania kserokopii zacytowanego wyzej postanowienia7, ktorym prokurator Dariusz Furdzik potwierdzil, ze on uwaza, ze prawidlowe funkcjonowanie systemu prawnego na tym polega, ze gdy lajdak zajmuje powazne stanowisko to go trzeba szanowac i nie wolno krytykowac, a kto sie osmieli zostanie – w interesie spolecznym! – przestepca. Osobliwe przez prokuratora Dariusza Furdzika stosowanie zasady praworzadnosci.

 

Okazuje sie, ze w Polsce pod terrorem prokuratorow Andrzeja Seremeta nie tylko rzecznika praw obywatelskich nie wolno krytykowac, ale nawet … jego malzonki, wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll.

Wskazac nalezy, ze w „Wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 29.10.2012 r., /sygn. akt PG VII G 021/24/12/ w sprawie udzialu prokuratora w sprawach o przestepstwa prywatnoskargowe” Prokurator Generalny Andrzej Seremet podal: „Dzialajac na zasadzie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z pozn. zm.), w celu ujednolicenia praktyki, usuniecia pojawiajacych sie w niej nieprawidlowosci oraz uwzglednienia w postepowaniu karnym prawnie chronionych interesow pokrzywdzonego, a takze realizacji obowiazku strzezenia praworzadnosci, przekazuje nastepujace wytyczne:

(…) 3. „(…) W kazdym przypadku wplyniecia do prokuratury informacji o popelnionym przestepstwie prywatnoskargowym lub uzyskania takiej wiedzy z innych zrodel np. mediow, prokurator winien podjac decyzje w przedmiocie objecia czynu sciganiem z urzedu, majac na wzgledzie, ze takie rozstrzygniecie musi byc oparte o obiektywne kryteria, a sciganie z urzedu jest obowiazkiem prokuratora, jezeli wymaga tego interes spoleczny.

(…) 6. Wszczecie postepowania karnego przez prokuratora w sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego powinno wyrazic sie w formie wydania postanowienia o wszczeciu postepowania przygotowawczego w oparciu o przepisy art. art. 303 i 60 § 1 k.p.k. W uzasadnieniu takiego postanowienia prokurator powinien dac wyraz temu, dlaczego w jego ocenie interes spoleczny wymaga ingerencji prokuratora w postepowanie. (…) Andrzej Seremet”
Zrodlo
: „Wytyczne Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 29.10.2012 r., /sygn. akt PG VII

G 021/24/12/ w sprawie udzialu prokuratora w sprawach o przestepstwa prywatnoskargowe

 

W wydanym na podstawie art. 60 § 1 k.k. postanowieniu z dnia 2 pazdziernika 2013 r., jego autor, prokurator Dariusz Furdzik stwierdzil, ze interes spoleczny – „budowanie autorytetu i powagi dla stanowisk zwiazanych z prawidlowym funkcjonowaniem systemu prawnego” – wymaga scigania mnie z urzedu za znieslawienie /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenie /art. 216 § 1 k.k./ prof. Andrzeja Zolla.

Prokurator Dariusz Furdzik nie stwierdzil, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie za przestepstwa z art. 212 § 1 k.k. i z art. 216 § 1 k.k. na szkode adw. Wieslawy Zoll.

Uzasadnienie sporzadzone przez niego dotyczy wylacznie przestepstw popelnionych na szkode prof. Andrzeja Zolla.

Skoro prokurator D. Furdzik nie stwierdzil, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie za przestepstwa z art. 212 § 1 k.k. i z art. 216 § 1 k.k. na szkode wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll, to powinien wyeliminowac ten zarzut z przypisanej mi kwalifikacji prawnej.

A jednak nie wyeliminowawszy go, w dniu 10 marca 2014 wydal postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow, w ktorym podal – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/, dnia 10 marca 2014 r. sygn. akt 4 Ds. 256/13 UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutow ogloszonych Zbigniewowi Kekusiowi w dniu 6 marca 2014 r., podejrzanego o to, ze:

I. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. dzialajac w krotkich odstepach czasu, w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osob publicznych i roznych instytucji uzywajac obrazliwych slow zniewazyl Andrzeja Zolla i pomowil go o postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly go ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu nauczyciela akademickiego i Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

II. W okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. dzialajac w krotkich odstepach czasu, w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w Krakowie, w licznych pismach kierowanych do osob publicznych i roznych instytucji uzywajac obrazliwych slow zniewazyl Wieslawe Zoll i pomowil ja o postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu adwokata – tj. o przest. z art. 212 § 1 k.k. i art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Podstawa przedstawienia podejrzanemu zarzutow stal sie zgromadzony w dotychczasowym toku postepowania material dowodowy, na ktory skladaja sie w szczegolnosci kopie pism i dokumentow kierowanych przez podejrzanego do instytucji panstwowych oraz zeznania pokrzywdzonych Andrzeja Zolla i Wieslawy Zoll. Wskazany material dowodowy uzasadnial dostatecznie podejrzenie popelnienia przez Zbigniewa Kekusia zarzucanych mu przestepstw, dlatego tez zgodnie z trescia art. 313 § 1 k.p.k. nalezalo wydac postanowienie o przedstawieniu zarzutow i oglosic je podejrzanemu. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, uzasadnienie z dnia 10 marca 2014 r. do postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika o przedstawieniu zarzutow – Zalacznik 2

 

Nie dosc, ze w postanowieniu z dnia 2.10.2013 r. prokurator Dariusz Furdzik nie stwierdzil, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie z urzedu za przestepstwa z art. 212 § 1 k.k. i z art. 216 § 1 k.k. na szkode adw. Wieslawy Zoll, to podawszy w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 10.03.2014 r. o przedstawieniu mi zarzutow, ze: „(…) zniewazyl Wieslawe Zoll i pomowil ja o postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania dla zajmowanego stanowiska i wykonywanego zawodu adwokata” ,nie podal, jakie stanowisko w systemie Wieslawa Zoll zajmowala w systemie prawnym w okresie „od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r.” Jesli zajmowala jakies, powinien podac jakie.

 

Naruszywszy oczywiscie i razaco prawo okreslone w art. 60 § 1 k.p.k. przez objecie sciganiem z urzedu sciganych z oskarzenia prywatnego czynow z art. 212 § 1 k.k. i z art. 216 § 1 k.k. na szkode adw. Wieslawy Zoll, nie stwierdziwszy, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie za czyny na jej szkode, prokurator Dariusz Furdzik … scigajac mnie za nie wydal w dniu 3 marca 2014 r. dwa postanowienia, tj.

 1. o powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 7

 2. o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na badania psychiatryczne i na przesluchanie – Zalacznik 8

 

Ad. pkt VI.2, str. 2

Pismem z dnia 27 lutego 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Lucyny Czechowicz zlozylem – Zalacznik 4: „Krakow, dnia 27 lutego 2014 r. Pani Lucyna Czechowicz Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ Sygn. akt: 4 Ds/256/13 Dotyczy: Wniosek – na podstawie art. 47 K.p.k. i art. 41 K.p.k. – o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.

Uzasadnienie Rozpoznajacy sprawe do sygn. akt 4 Ds/256/13 prokurator Dariusz Furdzik jest stronniczy.

Razaco naruszajac prawo okreslone w art. 129 § 1 K.p.k., chroniac interes Andrzeja i Wieslawy Zoll, ukrywa przede mna w wezwaniach doreczanych mi do stawiennictwa w zwiazku z prowadzonym przez niego postepowaniem przygotowawczym do sygn. 4 Ds/256/13 ukrywa przede mna, w jakiej sprawie mnie wzywa.

Prokurator Dariusz Furdzik sporzadzil wezwanie dla mnie z dnia 20 grudnia 2013 r. do stawiennictwa w Prokuraturze, w ktorym podal – Zalacznik 1: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie-Zachod /adres – ZKE/Sygn. akt 4 Ds/256/13 Krakow, dnia 20 grudnia 2013 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Termin dnia: 13 stycznia 2013 r. Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 13.01.2013 r. o godz. 10.00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie przy ul. Mosieznicza 2 Krakow pokoj nr 114jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./256/13 o przestepstwo z art. 190a § 1 kk i in. Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc. Referent Prawny Anna Karteczka

Objasnienie 1. Podejrzany pozostajacy na wolnosci jest obowiazany stawic sie na kazde wezwanie prokuratury i zawiadomic prokuratora o kazdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, trwajacej dluzej niz 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego stawiennictwa podejrzanego, mozna go sprowadzic przymusowo(art. 75 § 1 kpk).

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 20 grudnia 2013 r. – Zalacznik 1

Nie stawilem sie w dniu 13 stycznia 2014 r. poniewaz w.w. wezwanie odebralem – w terminie – w dniu 14 stycznia 2014 r.

Kolejne wezwanie w sprawie do tej samej sygn. akt 4 Ds/256/13 prokurator Dariusz Furdzik sporzadzil w dniu 30 stycznia 2014 r. podajac w nim – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie-Zachod /adres – ZKE/Sygn. akt 4 Ds/256/13 Krakow, dnia 30 stycznia 2014 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Termin dnia: 3 marca 2014 r. Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 3 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie przy ul. Mosieznicza 2 Krakow pokoj nr 114jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./256/13 o przestepstwo z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc. Referent Prawny /imie i nazwisko – ZKE/

Objasnienie 1. Podejrzany pozostajacy na wolnosci jest obowiazany stawic sie na kazde wezwanie prokuratury i zawiadomic prokuratora o kazdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, trwajacej dluzej niz 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego stawiennictwa podejrzanego, mozna go sprowadzic przymusowo (art. 75 § 1 kpk).”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 30 stycznia 2014 r. – Zalacznik 2

W tej samej sprawie do sygn. akt 4 Ds/256/13, w pelni profesjonalnie sporzadzone wezwanie z dnia 30 stycznia 2014 r. doreczyla mi Komenda Miejska Policji w Krakowie podajac – Zalacznik 3: L. dz. MD-560/193/13 Data 30.01.2014 r.sygn. 4 Ds. 256/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 21.02.2014 r. o godz. 09:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24 pokoj nr 123jako podejrzanego w sprawie zniewazenia A. i W. Zoll tj. o czyn z art. 212 § 1 kk i inne.

Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc.”
Dowod: Komenda Miejska Policji w Krakowie, L. dz. MWD-560/193/13, sygn. 4 Ds. 256/13, wezwanie z dnia

30 stycznia 2014 r. – Zalacznik 3

Komenda Miejska Policji w Krakowie nie ukrywa – jak prokurator Dariusz Furdzik – przede mna, w jakiej sprawie mnie wzywa.

W wezwaniu z dnia 30 stycznia 2014 r. podano – czyniac w pelni zadosc wymogom art. 129 § 1 K.p.k. – dane pokrzywdzonych, ze w sprawie … „zniewazenia A. i W. Zoll”.

Podajac pelna informacje o tym, w jakiej sprawie mnie wzywa, Policja umozliwia mi – podejrzanemu – przygotowanie sie do

obrony przed stawianymi mi zarzutami.

Prokurator Dariusz Furdzik chroni – w tym naruszajac prawo okreslone w art. 129 § 1 K.p.k. – interes, w tym przypadku wizerunek, dwojga zdemoralizowanych, rozkapryszonych ulegloscia i sluzalczoscia okazywana im przez prokuratorow i sedziow degeneratow8, Andrzeja i Wieslawy Zoll.

Pozbawia mnie – podejrzanego w prowadzonym przez niego postepowaniu – w ten sposob moznosci rzetelnego przygotowania sie do przesluchania.

Konfrontacja sporzadzonych przez prokuratora Dariusza Furdzika zacytowanych wyzej dwoch wezwan, w ktorych ukryl przede mna w jakiej, tj. przeciwko komu, sprawie mnie wzywa, ze sporzadzonym profesjonalnie w tej samej sprawie przez bezstronnego Policjanta wezwaniem, w ktorym podano, ze pokrzywdzonymi w sprawie przeciwko mnie sa Andrzej i Wieslawa Zoll niepodwazalnym jest dowodem slusznosci mojego stanowiska.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie, tj. o wylaczenie stronniczego, w tym w celu ochrony wizerunku Andrzeja i Wieslawy Zoll razaco naruszajacego prawo ustawowe okreslone w art. 129 § 1 K.p.k. prokuratora Dariusza Furdzika.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 27 lutego 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz – Zalacznik 4

 

Drugim pismem z dnia 27 lutego 2014 r. takze skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Lucyny Czechowicz zlozylem – Zalacznik 5: „Krakow, dnia 27 lutego 2014 r. Pani Lucyna Czechowicz Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ Sygn. akt: 4 Ds/256/13 Dotyczy:

 1. Usprawiedliwienie niestawiennictwa w dniu 3 marca 2014 r.

 2. Zawiadomienie o zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 27 lutego 2014 r. wniosku o wylaczenie prokuratora Dariusza FurdzikaZalacznik 1.

 3. Zadanie doreczenia mi wezwania do stawiennictwa czyniacego zadosc wymogom prawa ustawowego okreslonego w art. 129 § 1 K.p.k., w tym prezentujacego:

  1. wszystkie przestepstwa, o popelnienie ktorych jestem podejrzewany w sprawie do sygn. akt 4 Ds/256/13.

  2. imiona i nazwiska wszystkich pokrzywdzonych w sprawie sygn. akt 4 Ds/256/13.

 1. Wniosek o nie wydanie Policji nakazu doprowadzenia mnie pod przymusem do Prokuratury w celu przesluchania.

Uzasadnienie

Rozpoznajacy sprawe do sygn. akt 4 Ds/256/13prokurator Dariusz Furdzik sporzadzil wezwanie dla mnie z dnia 20 grudnia 2013 r. do stawiennictwa w Prokuraturze, w ktorym podal – Zalacznik 1.1: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie-Zachod /adres – ZKE/Sygn. akt 4 Ds/256/13 Krakow, dnia 20 grudnia 2013 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Termin dnia: 13 stycznia 2013 r. Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 13.01.2013 r. o godz. 10.00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie przy ul. Mosieznicza 2 Krakow pokoj nr 114jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./256/13 o przestepstwo z art. 190a § 1 kk i in. Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc. Referent Prawny Anna Karteczka

Objasnienie 1. Podejrzany pozostajacy na wolnosci jest obowiazany stawic sie na kazde wezwanie prokuratury i zawiadomic prokuratora o kazdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, trwajacej dluzej niz 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego stawiennictwa podejrzanego, mozna go sprowadzic przymusowo(art. 75 § 1 kpk).

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 20 grudnia 2013 r. – Zalacznik 1.1

Nie stawilem sie w dniu 13 stycznia 2014 r. poniewaz odebralem je – w terminie – w dniu 14 stycznia 2014 r.

Kolejne wezwanie w sprawie do tej samej sygn. akt 4 Ds/256/13 prokurator Dariusz Furdzik sporzadzil w dniu 30 stycznia 2014 r. podajac w nim – Zalacznik 1.2: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie-Zachod /adres – ZKE/Sygn. akt 4 Ds/256/13 Krakow, dnia 30 stycznia 2014 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Termin dnia: 3 marca 2014 r. Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 3 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie przy ul. Mosieznicza 2 Krakow pokoj nr 114jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./256/13 o przestepstwo z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc. Referent Prawny /imie i nazwisko – ZKE/

Objasnienie 1. Podejrzany pozostajacy na wolnosci jest obowiazany stawic sie na kazde wezwanie prokuratury i zawiadomic prokuratora o kazdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu, trwajacej dluzej niz 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego stawiennictwa podejrzanego, mozna go sprowadzic przymusowo (art. 75 § 1 kpk).”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, Wezwanie z dnia 30 stycznia 2014 r. do stawiennictwa w dniu 21 lutego 2014 r. – Zalacznik 1.2

Rozpoznajac sprawe do sygn. akt 4 Ds./256/13 prokurator D. Furdzik:

 1. w wezwaniu z dnia 20 grudnia 2014 r. podal, ze wzywa mnie jako podejrzanego: „o przestepstwo z art. 190a § 1 kk i in.”,

 2. w wezwaniu z dnia 30 stycznia 2014 r. podal, ze wzywa mnie jako podejrzanego: „o przestepstwo z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.”

Prokurator Dariusz Furdzik ukrywa przede mna, w jakiej sprawie wzywa mnie jako podejrzanego.

W wezwaniu z dnia 30 stycznia 2014 r. podal, ze wzywa mnie jako podejrzanego o przestepstwa z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk.

Tymczasem w wezwaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w tej samej sprawie do sygn. akt 4 Ds./256/13 podal, ze wzywa mnie jako podejrzanego o przestepstwo z art. 190a § 1 kk i in.

Przestal mnie zatem w okresie pomiedzy od 20 grudnia 2013 r. do 30 stycznia 2014 r. scigac prokurator Dariusz Furdzik jako podejrzanego o przestepstwo z art. 190a § 1 K.k., czy ukrywa przede mna, ze mnie za nie sciga?

Podkreslic nalezy, ze w tej samej sprawie do sygn. akt 4 Ds/256/13, w pelni profesjonalnie sporzadzone wezwanie z dnia 30 stycznia 2014 r. doreczyla mi Komenda Miejska Policji w Krakowie podajac – Zalacznik 1.3: L. dz. MD-560/193/13 Data 30.01.2014 r.sygn. 4 Ds. 256/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/WEZWANIE Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 21.02.2014 r. o godz. 09:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24 pokoj nr 123jako podejrzanego w sprawie zniewazenia A. i W. Zoll tj. o czyn z art. 212 § 1 kk i inne.

Wezwany powinien posiadac przy sobie dowod osobisty lub inny wazny dokument stwierdzajacy jego tozsamosc.”
Dowod: Komenda Miejska Policji w Krakowie, L. dz. MWD-560/193/13, sygn. 4 Ds. 256/13, wezwanie z dnia

30.01.2014 r. do stawiennictwa w dniu 21 lutego 2014 r. – Zalacznik 1.3

Komenda Miejska Policji w Krakowie nie ukrywa przede mna – jak prokurator Dariusz Furdzik – w jakiej sprawie mnie wzywa.

W wezwaniu z dnia 30 stycznia 2014 r. podano – czyniac zadosc wymogom art. 129 § 1 K.p.k. – ze w sprawie „zniewazenia A. i W. Zoll”.

Podajac pelna informacje o tym, w jakiej sprawie mnie wzywa, Policja umozliwia mi – podejrzanemu – przygotowanie sie do zlozenia zeznan, w tym do ewentualnej obrony przed stawianymi mi zarzutami.

Prokurator Dariusz Furdzik chroni – w tym naruszajac prawo okreslone w art. 129 § 1 K.p.k. – interes, w tym przypadku wizerunek, dwojga zdemoralizowanych, rozkapryszonych ulegloscia i sluzalczoscia okazywana im przez prokuratorow i sedziow degeneratow9, Andrzeja i Wieslawy Zoll.

Pozbawia mnie – podejrzanego w prowadzonym przez niego postepowaniu – w ten sposob moznosci rzetelnego przygotowania sie do przesluchania.

Z tej przyczyny pismem z dnia 27 lutego 2014 r. zlozylem wniosek o wylaczenie chroniacego interes Andrzeja i Wieslawy Zoll stronniczego prokuratora Dariusza Furdzika – Zalacznik 1.

Informuje, ze w zwiazku ze sporzadzeniem przez stronniczego prokuratora Dariusza Furdzika wezwania z dnia 30 stycznia 2014 r. – tak samo jak wezwania z dnia 20 grudnia 2013 r. – z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 129 § 1 K.p.k., pozbawiony przez niego moznosci rzetelnego przygotowania sie do przesluchania, nie stawie sie w dniu 3 marca 2014 r.

Z podanych w niniejszym pismie przyczyn wnosze, by Prokuratura nie wydala Policji nakazu doprowadzenia mnie pod przymusem do stawiennictwa w sprawie do sygn. akt 4 Ds./256/13.

Poinformowany w sporzadzonym zgodnie z prawem okreslonym w art. 129 § 1 K.p.k. wezwaniu o popelnienie jakich ostatecznie przestepstw jestem podejrzewany – tj. czy o przestepstwo z art. 190a § 1 K.k. takze – oraz kto uczestniczy w sprawie jako pokrzywdzony stawie sie celem przesluchania mnie.

Uprzejmie informuje, ze jesli okaze sie, ze prokurator, ktory po wylaczeniu stronniczego prokuratora Dariusza Furdzika ukryl przede mna w doreczonym mi wezwaniu – jak ukrywal dwukrotnie prokurator Dariusz Furdzik – o jakie przestepstwa jestem podejrzewany oraz kto uczestniczy w sprawie przeciwko mnie jako pokrzywdzony, po przesluchaniu mnie poinformuje Adresatow kopii niniejszego pisma o oszustwie popelnionym przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod w interesie pokrzywdzonych w sprawie do sygn. akt 4 Ds./256/13.

Uprzedzajac ewentualne posluzenie sie przez Prokurature Policja celem doreczenia mi wreszcie prawidlowo sporzadzonego dla mnie wezwania do stawiennictwa, pragne wyjasnic, ze w niniejszej sprawie z cala pewnoscia nie zachodzi taka potrzeba.

Policjanci nie sa „chlopcami na posylki” dla doskonale oplacanych, jakkolwiek bywa niedouczonych, czy tez wzbraniajacych sie przed wykonywaniem najprostszych nawet czynnosci prokuratorow10.

Przyzwyczajony od lat do sluzalczosci okazywanej przez prokuratorow Andrzejowi i Wieslawie Zoll zadam zapewnienia mi moznosci korzystania z praw obywatelskich w tym doreczenia mi wezwania do stawiennictwa sporzadzonego w zgodzie z prawem ustawowym okreslonym w art. 129 § 1 K.p.k., a zatem prezentujacego:

 1. wszystkie przestepstwa, o popelnienie ktorych jestem podejrzewany, zamiast nic nie znaczacego dopisku „i in.”,

 2. imiona i nazwiska wszystkich pokrzywdzonych w sprawie sygn. 4 Ds/256/13.

Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds./256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 27 lutego 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz – Zalacznik 5

 

W dniu 6 marca 2014 r. o godzinie 06:20 zostalem zatrzymany w mieszkaniu mojej matki w Krakowie przez trzech funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Okazano mi postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratora Dariusza Furdzika.

Po wykonaniu w obecnosci jednego z funkcjonariuszy Policji porannej toalety, nalozono mi na rece kajdanki i doprowadzono do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, na przesluchanie.

Po jego zakonczeniu ponownie nalozono mi na rece kajdanki i doprowadzono na badania psychiatryczne do Poradni Zdrowia Psychicznego w Krakowie, ul. Olszanska 5 celem poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Poinformowalem wyznaczonych przez prokuratora D. Furdzika bieglych sadowych lekarzy psychiatrow, ze nie poddam sie badaniom poniewaz prokurator D. Furdzik naruszyl zasade legalnosci.

Zostalem zwolniony.

Zatrzymanie mnie w dniu 6 marca 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie poswiadcza sporzadzony w tym dniu Protokol zatrzymania osoby, w ktorym podano miedzy innymi – Zalacznik 6: „Komenda Miejska Policji w Krakowie WK KMP w Krakowie Ldz. MWD-560/193/13, Protokol zatrzymania osoby Zbigniew KEKUS osobe zatrzymano 06.20 06.03.2014 (…) Przyczyna zatrzymania: Postanowienie o zatrzymaniu podejrzanego o przestepstwo z art. 212 § 1 kk wydane w dniu 03.03.2014r. przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakowie Srodmiescie Zachod do sygn. 4 Ds. 256/13 – Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Zachod Dariusz Furdzik”

Dowod: Komenda Miejska Policji w Krakowie, sygn. akt MWD-560/193/13, Protokol zatrzymania osoby z dnia 6 marca 2014 r. – Zalacznik 6

 

Wskazac nalezy, ze funkcjonariusze Policji realizowali dzialania, jak wyzej na podstawie dwoch postanowien, ktore prokurator Dariusz Furdzik wydal w dniu … 3 marca 2014 r. Byly to postanowienia:

 1. o powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 7

 2. o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na badania psychiatryczne i na przesluchanie – Zalacznik 8

 

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o powolaniu bieglych” prokurator Dariusz Furdzik podal – Zalacznik 7: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powolaniu bieglych

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowil:

 1. Powolac bieglych lekarzy psychiatrow dr med. Andrzeja Wsolka i lek. med. Kinge Zola w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzajacej czy w chwili popelnienia zarzuconego mu czynu:

  1. mial zachowana zdolnosc rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, a jezeli nie to z jakiego powodu?

  2. jezeli zdolnosci te byly ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?

  3. w razie stwierdzenia zniesionej, badz ograniczonej w stopniu znacznym poczytalnosci podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolnosci grozi powaznym niebezpieczenstwem dla porzadku prawnego?

  4. czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udzial w postepowaniu karnym?

 2. Przekazac bieglym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.

 3. Zakreslic termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.

W zwiazku z trescia z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 ki.p.k. uprzedza sie, ze za wydanie niezgodnej z prawda opinii grozi odpowiedzialnosc karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolnosci do lat 3).

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postepowania przeciwko Zbigniewoi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okolicznosci skutkujace poddaniu go badaniom sadowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik

Podejrzanemu i jego obroncy oraz pokrzywdzonemu i jego pelnomocnikowi przysluguje prawo do wziecia udzialu w przesluchaniu bieglych oraz zapoznaniu sie z opinia zlozona na pismie. Podejrzanego pozbawionego wolnosci nie sprowadza sie, jesli zachodza przeszkody wymienione w art. 318 k.p.k.

Zarzadzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doreczyc odpis postanowienia:

– podejrzanemu, obroncy – po ustanowieniu przez Sad

Prokurator Dariusz Furdzik
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych – Zalacznik 7

 

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu” prokurator Dariusz Furdzik podal – Zalacznik 8: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie po zapoznaniu sie z aktami dochodzenia 4 Ds. 256/13 w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. – na podstawie art. 247 § 1 k.p.k. art. 248 § 1 k.p.k., art. 220 k.p.k. zarzadzil:

 1. zatrzymanie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Zbigniewa Kekusia, PESEL /nr PESEL – ZKE/ s. /imiona rodzicow – ZKE/ ur. 2 maja 1958 r. w Krakowie zamieszkalego /adres – ZKE/ do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 celem przeprowadzenia czynnosci przesluchania podejrzanego Zbigniewa Kekusia a nastepnie doprowadzenie do Poradni przy ul. Olszanskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b celem przeprowadzenia z jego udzialem badania przez bieglych w dniu 6 marca 2014 r. godz. 10.00,

 2. przeprowadzic w razie takiej koniecznosci przeszukanie pomieszczen w miejscu zamieszkania Zbigniewa Kekusia oraz innych miejsc w przypadku istnienia prawdopodobienstwa przebywania tam podejrzanego.

 3. wykonanie zarzadzenia powierzyc funkcjonariuszom Policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

 4. doreczenie zatrzymanemu odpisu niniejszego postanowienia podejrzanemu Zbigniewowi Kekusiowi.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod nadzoruje dochodzenie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Zgodnie z art. 247 § 1 Kodeksu postepowania karnego prokurator moze zarzadzic zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jezeli zachodzi uzasadnione obawa, ze nie stawi sie ona na wezwanie w celu przeprowadzenia czynnosci procesowej, w inny bezprawny sposob bedzie utrudniala przeprowadzenie tej czynnosci albo jezeli zachodzi potrzeba niezwlocznego zastosowania srodka zapobiegawczego.

Zbigniew Kekus kilkukrotnie nie stawil sie na wezwania kierowane do niego z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury. Nie stawil sie w dniu 3 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwany za posrednictwem Policji), w dniu 21 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwanie odebral w dniu 19 lutego 2014 r.), w dniu 12 lutego 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod (wezwany za posrednictwem Policji), w dniu 3 marca 2014 r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod (wezwanie odebral w dniu 18 lutego 2014 r.). W zadnym z tych przypadkow podejrzany nie usprawiedliwil w wystarczajaco swego niestawiennictwa a przysylane przez niego pisma do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury daja dowod tego, iz utrudnia on prowadzenie postepowania w sprawie przeciwko niemu.

Z uwagi na koniecznosc zabezpieczenia toku postepowania przed dalszym ignorowaniem swoich obowiazkow przez podejrzanego – postanowiono jak w sentencji. Prokurator Dariusz Furdzik

Pouczenie. Na powyzsze postanowienie zatrzymanemu przysluguje zazalenie do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny w terminie 7 dni od daty zatrzymania. (art. 246 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 247 § 2 k.p.k.) Wniesienie zazalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.) Zazalenie wnosi sie za posrednictwem prokuratora, ktory wydal postanowienie.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Zalacznik 8

 

Postanowienia prokuratora D. Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. sa dotkniete niewaznoscia. Prokurator Dariusz Furdzik wydal je bedac wylaczony.

Jak wspomnialem, pismem z dnia 27 lutego 2014 r. zlozylem wniosek o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika na podstawie prawa okreslonego w art. 47 K.p.k. i art. 41 § k.p.k. –Zalacznik 4.

Wskazac nalezy, ze:

 1. artykul 41 § 1. Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Sedzia ulega wylaczeniu, jezeli istnieje okolicznosc tego rodzaju, ze moglaby wywolac uzasadniona watpliwosc co do jego bezstronnosci w danej sprawie.”

 2. Artykul 42 § 3 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Sedzia, co do ktorego zgloszono wniosek o wylaczenie na podstawie art. 41, moze zlozyc do akt stosowne oswiadczenie na pismie i powstrzymuje sie od udzialu w sprawie; jest jednak obowiazany przedsiewziac czynnosci nie cierpiace zwloki.”

 3. artykul 47 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje sie odpowiednio do prokuratora, innych osob prowadzacych postepowanie przygotowawcze oraz innych oskarzycieli publicznych.”

 

Z mocy prawa okreslonego w art. 42 § 3 k.p.k. po tym, gdy ja pismem z dnia 27 lutego 2014 r. zlozylem, na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. wniosek o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika, bylo jego obowiazkiem wstrzymac sie od udzialu w sprawie do dnia rozpoznania mojego wniosku. A ten zostal rozpoznany dwa dni po wydaniu przez prokuratora D. Furdzika w.w. postanowien z dnia 3 marca 2014 r., tj. w dniu … 5 marca 2014 r.

 

Wskazac nalezy, ze o tym, iz moj wniosek z dnia 27 lutego 2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika zostal rozpoznany w dniu 5 marca 2014 r. Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz poinformowala e-mail’em z dnia 12 marca 2014 r. red. Krystyne Gorzynska, ktora tego samego dnia mnie przekazala te informacje.

Po tym, gdy ja otrzymalem, pismem z dnia 13 marca 2014 r. – a zatem zlozonym przed uplywem 7-dniowego terminu zatrzymania mnie przez Policje w dniu 6 marca 2014 r. – skierowanym do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia za posrednictwem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz zlozylem zazalenie na postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 9: „Krakow, dnia 13 marca 2014 r. Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow za posrednictwem: Prokurator Lucyna Czechowicz Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod ul. Mosieznicza 2 30-965 Krakow Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod: 4 Ds. 256/13 Dotyczy:

 1. Zazalenie na postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych.

 2. Wniosek o zbadanie przez Sad zasady legalnosci postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych.

 3. Wniosek o doreczenie mi postanowienia Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny w Krakowie w niniejszym zgloszonej sprawie, przed podjeciem przez prokuratora Dariusza Furdzika dalszych czynnosci procesowych w sprawie do sygn. 4 Ds. 256/13.

 4. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 246 Kodeksu postepowania karnego:
  㤠1. Zatrzymanemu przysluguje zazalenie do sadu. W zazaleniu zatrzymany moze sie domagac zbadania zasadnosci, legalnosci oraz prawidlowosci jego zatrzymania.
  § 2.
  Zazalenie przekazuje sie niezwlocznie sadowi rejonowemu miejsca zatrzymania lub prowadzenia postepowania, ktory rowniez niezwlocznie je rozpoznaje.”

Czesc II. Uzasadnienie

W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydal postanowienie o powolaniu bieglych – Zalacznik 1.

W e-mail’u z dnia 12 marca 2014 r. do red. Krystyny Gorzynskiej z portalu Neon24 Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz podala, ze moj wniosek z pisma zlozonego osobiscie w Biurze Podawczym Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w dniu 27 lutego 2014 r. o wylaczenie prokuratura Dariusza Furdzika zostal rozpoznany w dniu 5 marca 2014 r., tj. dwa dni po wydaniu przez prokuratora Dariusza Furdzika w dniu 3 marca 2014 r. postanowienia o powolaniu bieglych. W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik byl zatem wylaczony. Postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych jest dotkniete niewaznoscia.

Wydanie w dniu 3 marca 2014 r. przez wylaczonego prokuratora Dariusza Furdzika postanowienia o powolaniu bieglych z cala pewnoscia nie bylo czynnoscia nie cierpiaca zwloki.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie, tj. o zbadanie przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Wydzial II Karny zasady legalnosci postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych. dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki: 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, zazalenie Z. Kekusia z dnia 13 marca 2014 r. na postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. – Zalacznik 9

 

Po tym, gdy zlozylem zazalenie z dnia 13 marca 2014 r., w dniu 19 marca 2014 r. odebralem wyekspediowana do mnie przez Prokurature w dniu 7 marca 2014 r. przesylke listowa, ktora doreczono mi postanowienie Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyne Czechowicz o oddaleniu mojego wniosku z dnia 27 lutego 2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika. Podala w nim prokurator Lucyna Czechowicz – Zalacznik 10: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ Krakow dniamarca 2014 r. 4 Ds. 256/13 POSTANOWIENIE o odmowie wylaczenia prokuratora od udzialu w postepowaniu Lucyna Czechowicz – Prokurator Rejonowy Krakow Srodmiescie Zachod po rozpoznaniu wniosku Zbigniewa Kekusia w sprawie o sygn. 4 Ds. 256/13 w przedmiocie wylaczenia od udzialu w prowadzeniu postepowania przygotowawczego prokuratura Dariusza Furdzika na podstawie art. 41, 42 w zw. z art. 47 i art. 48 k.p.k. postanowil odmowic wylaczenia od udzialu w postepowaniu o sygn. 4 Ds. 256/13 prokuratora Dariusza Furdzika.

Uzasadnienie W dniu 27 lutego 2014 r. do Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod wplynal wniosek Zbigniewa Kekusia o wylaczenie od prowadzenia postepowania 4 Ds. 256/13 referenta sprawy prokuratura Dariusza Furdzika. (…).”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. postanowienie Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz z marca 2014 r. – Zalacznik 10

 

Na dzien 17 kwietnia 2014 r. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny wyznaczyl termin posiedzenia w sprawie rozpoznania mojego zazalenia na postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

Poniewaz:

 1. Prokurator Rejonowy Lucyna Czechowicz nie podala w dacie wydania postanowienia o oddaleniu mojego wniosku z dnia 27.02.2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika dnia, w ktorym go wydala,

 2. w aktach sprawy Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia sygn. II Kp 224/14/S … nie znalazlem gdy sie z nimi zapoznalem w Sadzie:

  1. mojego pisma z dnia 27 lutego 2014 r. zawierajacego wniosek o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika – Zalacznik 4:

  2. postanowienia prokurator Lucyny Czechowicz z … marca 2014 r. o oddaleniu mojego wniosku z dnia 27.02.2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika

w dniu 10 kwietnia 2014 r. skierowalem pismo do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz, ktorym zlozylem – Zalacznik 11:„Krakow, dnia 10 kwietnia 2014 r. Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Pani Lucyna Czechowicz Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ Sygn. akt: 4 Ds. 256/13, Sygn. akt Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny: II Kp 224/14/S Dotyczy:

 1. Wniosek o doreczenie do dnia 16 kwietnia 2014 r. Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny, sygn. II Kp 224/14/S, postanowienia Adresatki niniejszego pisma w sprawie mojego wniosku z pisma z dnia 27 lutego 2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika od rozpoznawania sprawy do sygn. 4 Ds. 256/13.

 2. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronachhttp://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

W dniu 17 kwietnia 2014 r. przed Sadem Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny odbedzie sie posiedzenie /sygn. II Kp 224/14/S/ w przedmiocie rozpoznania zazalenia zlozonego przeze mnie na postanowienia z dnia 3 marca 2014 r., sygn. 4 Ds. 256/13, prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod Dariusza Furdzika w przedmiocie zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na przesluchanie do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz na badania psychiatryczne, w zwiazku ze sprawa karna przeciwko mnie jako podejrzanemu o popelnienie przestepstw:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll

 2. znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla

O posiedzeniu jak wyzej poinformowal mnie Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Wydzial II Karny zawiadomieniem z dnia 14 marca 2014 r.: „Krakow dnia 14 marca 2014 r. Sad Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Sygn. akt II Kp 224/14/S, 4 Ds. 256/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sekretariat Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie, Wydzial II Karny zawiadamia Pana, iz posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zazalenia na zatrzymanie odbedzie sie w dniu 17 kwietnia 2014 r. o godz. 11:30 sala B-027 w Sadzie Rejonowym w Krakowie Srodmiesciu Wydzial II Karny , ulica przy Rondzie 7. Stawiennictwo nieobowiazkowe. Sekretarz Sadowy Anna Gorka”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia II Wydzial Karny, sygn. II Kp 224/14/S, zawiadomienie z dnia 14 marca 2014 r.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie. Zbigniew Kekus”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13 pismo Z. Kekusia z dnia 10

kwietnia 2014 r. Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz – Zalacznik 11

 

Z tych samych co wyzej przyczyn, pismem z dnia 16 kwietnia 2014 r. skierowanym do akt sprawy sygn. II Kp 224/14/S Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia zlozylem – Zalacznik 12: „Krakow, dnia 16 kwietnia 2014 r. Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny ul. Przy Rondzie 7 31-547 Krakow Sygn. akt:

 1. Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie Wydzial II Karny:II Kp 224/14/S

 2. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod: 4 Ds. 256/13

Dotyczy:

 1. Wniosek – w przypadku:

  1. braku na postanowieniu Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika, daty wydania postanowienia, lub

  2. jesli bedzie na nim data inna niz 5 marca 2014 r.

o przeprowadzenie dowodu z zeznan Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz na okolicznosc, z jaka data wydala postanowienie o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika od udzialu w postepowaniu do sygn. 4 Ds. 256/13, tj. odpowiedz na moj wniosek z pisma z dnia 27 lutego 2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.

 1. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

W dniu 17 kwietnia 2014 r. odbedzie sie przed Sadem Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny posiedzenie w sprawie zazalen, ktore zlozylem na postanowienia z dnia 3 marca 2014 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Dariusza Furdzika o:

 1. powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym,

 2. zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 w mieszkaniu mojej matki w Krakowie przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i doprowadzeniu pod przymusem na przesluchanie oraz na badania psychiatryczne.

Prokurator Dariusz Furdzik wydal postanowienia jak wyzej w zwiazku ze sprawa karna przeciwko mnie jako podejrzanemu o popelnienie przestepstw:

 1. znieslawienia /art. 212 § 1 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Wieslawy Zoll

 2. znieslawienia /art. 212 § 2 K.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 K.k./ Andrzeja Zolla

Pragne zatem poinformowac, ze pismem z dnia 27 lutego 2014 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz zlozylem – Zalacznik 1: „Wniosek – na podstawie art. 47 K.p.k. i art. 41 K.p.k. – o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz – Zalacznik 1

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod doreczyla mi postanowienie prokurator Lucyny Czechowicz o odmowie wylaczenia prokuratora D. Furdzika, w ktorym autorka podala – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ Krakow dnia marca 2014 r. 4 Ds. 256/13 POSTANOWIENIE o odmowie wylaczenia prokuratora od udzialu w postepowaniu

Lucyna Czechowicz – Prokurator Rejonowy Krakow Srodmiescie Zachod po rozpoznaniu wniosku Zbigniewa Kekusia w sprawie o sygn. 4 Ds. 256/13 w przedmiocie wylaczenia od udzialu w prowadzeniu postepowania przygotowawczego prokuratura Dariusza Furdzika na podstawie art. 41, 42 w zw. z art. 47 i art. 48 k.p.k. postanowil odmowic wylaczenia od udzialu w postepowaniu o sygn. 4 Ds. 256/13 prokuratora Dariusza Furdzika.

Uzasadnienie

W dniu 27 lutego 2014 r. do Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod wplynal wniosek Zbigniewa Kekusia o wylaczenie od prowadzenia postepowania 4 Ds. 256/13 referenta sprawy prokuratura Dariusza Furdzika. (…).”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. postanowienie Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz – Zalacznik 2

Co charakterystyczne dla doreczonego mi egzemplarza postanowienia prokurator Lucyny Czechowicz o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika to – Zalacznik 2brak daty jego sporzadzenia.

A sporzadzila go prokurator Lucyna Czchowicz w dniu … 5 marca 2014 r., to znaczy dwa dni po tym, gdy prokurator Dariusz Furdzik wydal wyzej wymienione postanowienia z dnia 3 marca 2014 r.

Wskazac zatem nalezy, ze:

 1. artykul 42 § 3 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Sedzia, co do ktorego zgloszono wniosek o wylaczenie na podstawie art. 41, moze zlozyc do akt stosowne oswiadczenie na pismie i powstrzymuje sie od udzialu w sprawie; jest jednak obowiazany przedsiewziac czynnosci nie cierpiace zwloki.

 2. artykul 47 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje sie odpowiednio do prokuratora, innych osob prowadzacych postepowanie przygotowawcze oraz innych oskarzycieli publicznych.”

Z mocy podanych wyzej norm prawnych bylo ustawowym obowiazkiem prokuratora Dariusza Furdzika w okresie od dnia 27 lutego 2014 r., gdy zlozylem wniosek o jego wylaczenie do dnia tego wniosku rozpoznania przez prokurator Lucyne Czechowicz, powstrzymac sie od udzialu w sprawie i przedsiewziac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki.

Jesli zatem na egzemplarzu postanowienia prokurator Lucyny Czechowicz o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika:

 1. nie bedzie – jak na doreczonym mnie egzemplarzu – daty jego wydania, lub

 2. bedzie data inna niz 5 marca 2014 r.

wnosze o przeprowadzenie dowodu z zeznan Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz na okolicznosc, z jaka data wydala postanowienie o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika od udzialu w postepowaniu do sygn. 4 Ds. 256/13. tj. odpowiedz na moj wniosek z pisma z dnia 27 lutego 2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika. Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. postanowienie Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz”

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, Wydzial II Karny, sygn. akt II Kp 224/14/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 kwietnia 2014 r. – Zalacznik 12

 

W dniu 17 kwietnia 2014 r. odbylo sie przed Sadem Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny prowadzone przez sedziego Dariusza Stachurskiego posiedzenie /sygn. II Kp 224/14/S/ w przedmiocie rozpoznania mojego zazalenia na postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. w przedmiocie powolania bieglych sadowych i poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Na poczatku posiedzenia sedzia Dariusz Stachurski oddalil moj wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznan Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz, jak w moim pismie z dnia 16.04.2014 r. – Zalacznik 12. Nastepnie wydal postanowienie o oddaleniu mojego zazalenia na postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2013 r., podajac – Zalacznik 13:Sygn. akt II Kp 224/14/S POSTANOWIENIE Dnia 17 kwietnia 2014 roku Sad Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Dariusz Stachurski Protokolant /imie i nazwisko – ZKE/ przy udziale Prokuratora Aliny Keller po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kekusia zatrzymanego w dniu 6 marca 2014 roku o godzinie 6:20 na skutek zazalenia Zbigniewa Kekusia na podstawie art. 246 § 1 i 2 k.p.k. postanawia: zazalenia nie uwzglednic i stwierdzic, ze zatrzymanie bylo legalne, zasadne i prawidlowe.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 3 marca 2014 roku, sygn. akt 4 Ds. 256/13, Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Srodmiescia Zachod w Krakowie, zarzadzil zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Kekusia celem przesluchania go w charakterze podejrzanego oraz przeprowadzenia z jego udzialem badania przez bieglych lekarzy psychiatrow. W uzasadnieniu przedmiotowej decyzji Prokurator wskazal, iz Zbigniew Kekus kilkukrotnie nie stawial sie na kierowane do niego wezwania.

Zbigniew Kekus zostal zatrzymany w dniu 6 marca 2014 roku o godzinie 6:20. Na decyzje o zatrzymaniu wniosl zazalenie, w ktorym zaskarzyl legalnosc jego zatrzymania w celu doprowadzenia na badania przez bieglych lekarzy psychiatrow, z uwagi na fakt, iz postanowienie o powolaniu bieglych zostalo mu doreczone dopiero w momencie zatrzymania. Skarzacy podniosl takze, iz nie mial mozliwosci zapoznania sie z trescia przedmiotowego postanowienia, albowiem zostalo ono wydane w tym samym dniu, w ktorym wydano postanowienie o zatrzymaniu, tj. 3 marca 2014 roku. Wezwanie do stawienia sie na badania zostalo doreczone skarzacemu w dniu zatrzymania.

Sad zwazyl, co nastepuje:

Zazalenie jest niezasadne, jako ze zatrzymanie bylo legalne, zasadne i prawidlowe.

W postepowaniu incydentalnym, jakim jest rozpatrywanie zazalenia na zatrzymanie, bada sie zasadnosc, legalnosc i prawidlowosc zatrzymania. Legalnosc i zasadnosc zatrzymania wiaza sie z istnieniem uprawnienia podmiotu zatrzymujacego do zatrzymania, dopuszczalnoscia zatrzymania danej osoby oraz istnieniem podstaw do dokonania tej czynnosci. Prawidlowosc zatrzymania to z kolei poprawnosc dokonania poszczegolnych, wymaganych przez ustawe czynnosci, zwiazanych z zatrzymaniem, a wiec informacje i pouczenia wskazane w art. 244 § 2 k.p.k. czy tez sporzadzenie protokolu z dochowaniem jego wymogow okreslonych art. 244 § 2 k.p.k.

Odnoszac sie do kwestii legalnosci zatrzymania nalezy wskazac, ze zatrzymanie, ktore nastepuje na podstawie postanowienia Prokuratora wydanego w trybie art. 247 § 1 k.p.k. stanowi czynnosc procesowa i sluzyc ma wylacznie celom procesowym jako srodek przymusu. Ten rodzaj zatrzymania, na czas do 48 godzin, mozna stosowac tylko w celu przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, ktorej nie przedstawiono jeszcze zarzutu popelnienia czynu zabronionego. Powinno byc stosowane jedynie wtedy, gdy istnieja okolicznosci wskazujace na to, ze osoba podejrzana dobrowolnie nie stawi sie na wezwanie organu procesowego(tak wprost Sad Najwyzszy w uchwale z dnia 23 maja 2006 r., I KZP 5/06, OSNKW z 2006 r. Nr 6 poz. 55, zob. tez wyrok SA we Wroclawiu z dnia 6 grudnia 2012 roku, II AKa 350/12, Lex nr 1246965).

Zgodnie z trescia art. 71 § 1 k.p.k. za podejrzanego uwaza sie osobe, co do ktorej wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutow albo ktorej bez wydania takiego postanowienia postanowiono zarzut w zwiazku z przystapieniem do przesluchania w charakterze podejrzanego.

Nie ulega watpliwosci, ze wobec Zbigniewa Kekus wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutow. Mialo to miejsce w dniu 19 grudnia 2013 roku (k. 37, tom III akt postepowania przygotowawczego). Jesli tak, to Prokurator winien byl powolac jako podstawe prawna zatrzymania przepis art. 75 § 2 k.p.k. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem artykul 247 § 1 k.p.k. normuje sytuacje zwiazana z zatrzymaniem osoby podejrzanej, a wiec takiej, ktorej nie przedstawiono jeszcze zarzutu popelnienia czynu zabronionego, analogiczna sytuacje podejrzanego – osoby, ktorej taki zarzut juz postawiono – reguluje art. 75 § 2 k.p.k., stosowany z uwzglednieniem zasady wyrazonej w art. 71 § 3 k.p.k. Decyzja o zatrzymaniu i doprowadzeniu podejrzanego podejmowana przez Prokuratora na podstawie art. 75 § 2 k.p.k. (tak jak decyzja o zatrzymaniu oskarzonego wydawana przez sad) podejmowana powinna byc w formie postanowienia, na takie postanowienie Prokuratora przysluguje zazalenia (tak SN w postanowieniu z dnia 29 pazdziernika 2012 roku, I KZP 14/12, OSNKW 2012/12/125).

Powyzsze nie moze jednak oznaczac nielegalnosci zatrzymania. W sprawie istnialy bowiem niewatpliwie podstawy do wydania postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Kekusia, a to wynikajace z tresci art. 75 § 2 k.p.k. Przepis ten stanowi, ze w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarzonego mozna zatrzymac go i sprowadzic przymusowo. Na mocy przepisu art. 71 § 3 k.p.k. przepis ten znajduje zastosowanie do podejrzanego.

Nie ulega watpliwosci, iz Zbigniew Kekus nie stawial sie na kierowane do niego wezwania. Kilkukrotne niestawiennictwo Zbigniewa Kekusia na wezwania kierowane do niego zarowno z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod w Krakowie stanowilo przeslanke uprawniajaca Prokuratora do wydania przedmiotowego postanowienia. Podejrzany nie stawil sie bowiem w dniu 3 i 21 lutego 2014 roku na Policji (wezwany za jej posrednictwem oraz poprzez wyslanie wezwania, ktorego odbior potwierdzil wlasnorecznym podpisem w dniu 19 lutego) oraz w dniu 12 lutego i 3 marca 2014 roku Prokuraturze (wezwany za posrednictwem Policji oraz poprzez wyslanie wezwania, ktore odebral w dniu 18 lutego). W zadnym z czterech przypadkow podejrzany nie usprawiedliwil w sposob nalezyty swojego niestawiennictwa i uniemozliwil wykonanie z nim czynnosci procesowych, utrudniajac tym samym prowadzenie postepowania. Wobec powyzszego Prokurator trafnie ocenil, ze zostaly spelnione przeslanki do wydania postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego Zbigniewa Kekusia na dzien 6 marca 2014 roku do Prokuratury Rejonowej w celu ogloszenia mu postanowienia o przedstawieniu zarzutow i przesluchania w charakterze podejrzanego oraz doprowadzenia na badanie przez bieglych lekarzy psychiatrow.

Czterokrotne niestawiennictwo Zbigniewa Kekusia na wezwania, niewatpliwie upowaznialo do podjecia czynnosci polegajacych na zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego do Prokuratury prowadzacej postepowanie z jego udzialem.

Fakt, iz postanowienie o powolaniu bieglych doreczono podejrzanemu dopiero w dniu jego zatrzymania nie przesadza o nielegalnosci zatrzymania w tym zakresie. Przepis pozwala bowiem na zatrzymanie podejrzanego w sytuacji jego dotychczasowego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa. Nie jest wiec konieczne, by prokurator ponownie wzywal kilkukrotnie podejrzanego celem stawiennictwa na przesluchanie czy badania, w sytuacji, kiedy ten uprzednio zaniechal swojego stawiennictwa przed organami scigania bez nalezytego usprawiedliwienia. Takie zachowanie podejrzanego Zbigniewa Kekusia uchylajacego sie od stawiennictwa celem przeprowadzenia czynnosci procesowych pozwalalo organowi procesowemu podjac decyzje o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu.

Wlasciwosc Sadu do rozpoznania zazalenia na zatrzymanie wynika z tego, iz jest on Sadem wlasciwym dla miejsca prowadzenia postepowania (art. 246 § 2 k.p.k.). Nie orzeczono o kosztach obrony z urzedu albowiem postanowienie Sadu nie konczy postepowania w sprawie, jako ze toczy sie postepowanie przygotowawcze, a obronca zostal wyznaczony do tego postepowania. Majac wszystko powyzsze na uwadze nalezalo orzec jak w sentencji.”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny, sygn. II Kp 224/14/S, postanowienie sedziego

Dariusza Stachurskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. – Zalacznik 13

 

Prosze o porownanie tresci zacytowanego wyzej postanowienia sedziego Dariusza Stachurskiego oraz ustalen w tej samej sprawie zastepcy Prokuratora Okregowego w Krakowie Anny Jedynak z dnia 30 czerwca 2014 r. – str. 3 oraz Zalacznik 1. Sedzia Dariusz Stachurski calkowicie pominal w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 17.04.2014 r. potwierdzona przez prokurator Anne Jedynak przyczyne zlozonego przeze mnie zazalenia na postanowienie prokuratora D. Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym /Zalacznik 7/, tj. – Zalacznik 9: „W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydal postanowienie o powolaniu bieglych – Zalacznik 1. W e-mail’u z dnia 12 marca 2014 r. do red. Krystyny Gorzynskiej z portalu Neon24 Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz podala, ze moj wniosek z pisma zlozonego osobiscie w Biurze Podawczym Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w dniu 27 lutego 2014 r. o wylaczenie prokuratura Dariusza Furdzika zostal rozpoznany w dniu 5 marca 2014 r., tj. dwa dni po wydaniu przez prokuratora Dariusza Furdzika w dniu 3 marca 2014 r. postanowienia o powolaniu bieglych.W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik byl zatem wylaczony.Postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych jest dotkniete niewaznoscia.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, zazalenie Z. Kekusia z dnia 13 marca 2014 r. na postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. – Zalacznik 9

 

Wskazac nalezy, ze ostatecznie fakt wydania przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyne Czechowicz w dniu 5 marca 2014 r. postanowienia o oddaleniu mojego wniosku z pisma z dnia 27.02.2014 r. o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika poswiadczyl sam prokurator Dariusz Furdzik pismem do mnie z dnia 8 maja 2014 r.

Po wydaniu przez sedziego Dariusza Stachurskiego postanowienia z dnia 17.04.2014 r., pismem z dnia 5 maja 2014 r. skierowanym do prokuratora Dariusza Furdzika zlozylem: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, z jaka data Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz wydala postanowienie w sprawie zgloszonego przeze mnie pismem z dnia 27 lutego 2014 r. wniosku o wylaczenie Adresata niniejszego pisma, referenta w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13.”

W odpowiedzi prokurator Dariusz Furdzik sporzadzil pismo z dnia 8 maja 2014 r., ktorym poinformowal mnie – Zalacznik 14: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Krakow, dni 8 maja 2014 r. Pan Zbigniew Kekus W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5 maja 2014 r. informuje, iz postanowienie o odmowie wylaczenia prokuratora referenta w sprawie o sygn. 4 Ds. 256/13 zostalo wydane w dniu 5 marca 2014 r. Prokurator Dariusz Furdzik
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo prokuratora Dariusza

Furdzika z dnia 8 maja 2014 r. – Zalacznik 14

 

Prokurator Dariusz Furdzik potwierdzil zatem pismem z dnia 8 maja 2014 r. – tj. sporzadzonym trzy tygodnie po wydaniu przez sedziego Dariusza Stachurskiego postanowienia z dnia 17 kwietnia 2014 r. o oddaleniu mojego zazalenia na postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym – ze … obydwa postanowienia, ktore wydal w dniu 3 marca 2014 r., tj.:

 1. Zalacznik 7 – o powolaniu bieglych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym –

 2. Zalacznik 8 – o zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. i doprowadzeniu mnie pod przymusem:

  1. na przesluchanie do Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24,

  2. na badania psychiatryczne do Poradni Zdrowia Psychicznego w Krakowie, ul. Olszanska 5.

sa dotkniete niewaznoscia, albowiem wydal je przed tym, zanim Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz wydala w dniu 5 marca 2014 r. postanowienie /Zalacznik 10/ o oddaleniu mojego wniosku z pisma z dnia 27 lutego 2014 r. o jego wylaczenie /Zalacznik 4/.

 

W tym miejscu wskazac nalezy, ze zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Anna Jedynak poswiadczyla pismem do mnie z dnia 30 czerwca 2014 r., ze prokurator Dariusz Furdzik w pelni swiadomie dopuscil do egzekucji w dniu 6 marca 2014 r. postanowien, ktore wydal w dniu 3 marca 2014 r., gdy – do dnia 5 marca 2014 r. – byl wylaczony.

Prokurator Anna Jedynak podala – Zalacznik 1: W tym miejscu wskazac nalezy, ze jak wynika z lektury aktowej i relacji Prokuratora Rejonowego w Krakowie Srodmiesciu Zachod – kwestionowane postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego oraz o powolaniu bieglych, zostaly wydane przed powzieciem przez Prokuratora Referenta sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 – informacji o zlozonym przez Pana wniosku dot. wylaczenia Prokuratora od udzialu w tym postepowaniu. Do czasu rozpoznania nin. wniosku (tj. daty jego nieuwzglednienia przez bezposredniego przelozonego) Prokurator nie podejmowal zadnych czynnosci procesowych.

Prokurator Anna Jedynak nie podaje dat …

Wskazac zatem nalezy, ze wedlug jej twierdzen Prokurator Dariusz Furdzik powzial wiadomosc o zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 27 lutego 2014 r. /czwartek/ wniosku o jego wylaczenie po wydaniu w.w. postanowien z dnia 3 marca 2014 r. /poniedzialek/ i od tego momentu do dnia 5 marca 2014 r. nie podejmowal zadnych czynnosci procesowych.

Skoro dowiedzial sie prokurator Dariusz Furdzik w dniu 3, 4 lub 5 marca 2014 r. o tym, ze ja zlozylem pismem z dnia 27 lutego 2014 r. wniosek o jego wylaczenie, a zatem, ze postanowienia, ktore wydal przed jego rozpoznaniem w dniu 5 marca 2014 r.,tj. w dniu 3 marca 2014 r., sa dotkniete niewaznoscia, to … powinien wstrzymac ich, dotknietych niewaznoscia, egzekucje zaplanowana przez niego na dzien 6 marca 2014 r.

Pismem z dnia 7 lipca 2014 r. skierowanym do prokuratora Dariusza Furdzika zlozylem – Zalacznik 15: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi – bez zbednej zwloki, w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – wyjasnienia, z jakich przyczyn po powzieciu przed dniem 6 marca 2014 r. wiadomosci o zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz, nie wstrzymal Pan egzekucji w dniu 6 marca 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Pana dotknietych niewaznoscia postanowien z dnia 3 marca 2014 r.”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 7

lipca 2014 r. do prokuratora Dariusza Furdzika – Zalacznik 15

 

Podkreslic nalezy, ze po tym, gdy prokurator D. Furdzik powzial wiadomosc o zlozeniu przeze mnie w dniu 27 lutego 2014 r. wniosku o jego wylaczenie, ktorego nierozpoznanie do dnia 3 marca 2014 r. wlacznie czynilo postanowienia, ktore wydal w dniu 3 marca 2014 r. dotkniete niewaznoscia … czynnoscia nie cierpiaca zwloki bylo wstrzymac egzekucje tych, dotknietych niewaznoscia postanowien.

 

Ad. pkt 3, str. 2

Prokurator Dariusz Furdzik stosuje faszystowskie metody prowadzenia postepowania przeciwko mnie, w tym – obok opisanego wyzej bezprawia – terror.

Otoz w dniu 3 marca 2014 r. wydal postanowienie o powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym /Zalacznik 7/ i natychmiast, tego samego dnia, tj. 3 marca 2014 r. postanowienie o zatrzymaniu mnie … trzy dni pozniej, tj. 6 marca 2014 r. i przymusowym doprowadzeniu na te badania /Zalacznik 8/.

Prokurator Dariusz Furdzik zatem ani raz nie wezwal mnie do stawiennictwa na badania psychiatryczne przed tym, zanim w dniu 6 marca 2014 r. funkcjonariusze Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji nalozywszy mi na rece kajdanki doprowadzili mnie pod przymusem na badania psychiatryczne.

Trudno o lepszy dowod faszyzmu, terroru. Stosowanego wobec mnie na uzytek poniemieckiego Zyda ortodoksa radykalnego, masona prof. Andrzeja Zolla i jego malzonki oszustki adw. Wieslawy Zoll.

Nie wspominajac, ze obydwa postanowienia, ktore prokurator Dariusz Furdzik wydal w dniu 3 marca 2014 r. byly z podanych wyzej przyczyn dotkniete niewaznoscia, a prokurator Dariusz Furdzik wiedzac, ze sa dotkniete niewaznoscia, nie wstrzymal ich egzekucji.

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

W podsumowaniu przedstawionych wyzej faktow, w tym ukrycia przez sedziego Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny Dariusza Stachurskiego w postanowieniu z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. II Kp 224/14/S, ze ja w uzasadnieniu do zazalenia, ktore zlozylem w dniu 13 marca 2014 r. na postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym podalem – Zalacznik 4: W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydal postanowienie o powolaniu bieglych – Zalacznik 1. W e-mail’u z dnia 12 marca 2014 r. do red. Krystyny Gorzynskiej z portalu Neon24 Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz podala, ze moj wniosek z pisma zlozonego osobiscie w Biurze Podawczym Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w dniu 27 lutego 2014 r. o wylaczenie prokuratura Dariusza Furdzika zostal rozpoznany w dniu 5 marca 2014 r., tj. dwa dni po wydaniu przez prokuratora Dariusza Furdzika w dniu 3 marca 2014 r. postanowienia o powolaniu bieglych.W dniu 3 marca 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik byl zatem wylaczony.

Postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych jest dotkniete niewaznoscia., wskazac nalezy, ze z podanych w niniejszym pismie przyczyn, w tym podanych w w.w. zazaleniu z dnia 13 marca 2014 r. i poswiadczonych co do ich istnienia przez zastepce Prokuratora Okregowego w Krakowie Anne Jedynak w pismie do mnie z dnia 30 czerwca 2014 r., bylo ustawowym obowiazkiem sedziego Dariusza Stachurskiego z urzedu uchylic obydwa postanowienia, ktore prokurator Dariusz Furdzik wydal w dniu 3 marca 2014 r.

Wskazac bowiem nalezy, ze art. 439 § 1 k.p.k. stanowi:

 

Niezaleznie od granic zaskarzenia i podniesionych zarzutow oraz wplywu uchybienia na tresc orzeczenia sad odwolawczy na posiedzeniu uchyla zaskarzone orzeczenie, jezeli:1) w wydaniu orzeczenia brala udzial osoba nieuprawnionalub niezdolna do orzekania badz podlegajaca wylaczeniu na podstawie art. 40.”

Artykul 439 § 1 Kodeksu postepowania karnego

 

Jesli moj wniosek z pisma z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. 4 Ds. 256/13 do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz zostal rozpoznany dopiero w dniu 5 marca 2014 r., co:

 1. prokurator Lucyna Czechowicz potwierdzila e-mail’em z dnia 12 marca 2014 r. do red. Krystyny Gorzynskiej – patrz: str. 10,

 2. prokurator Dariusz Furdzik poswiadczyl pismem do mnie z dnia 8 maja 2014 r. – Zalacznik 14

to od dnia 27 lutego 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r. bylo ustawowym, okreslonym w art. 42 § 3 Kodeksu postepowania karnego obowiazkiem prokuratora D. Furdzika powstrzymac sie od udzialu w sprawie i przedsiewziac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki. W dniu 3 marca 2014 r.,. gdy wydal postanowienia:

 1. o powolaniu bieglych i podaniu mnie badaniom psychiatrycznym– Zalacznik 7

 2. o zatrzymaniu mnie przymusowym doprowadzeniu mnie na przesluchanie do Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i na badania psychiatryczne – Zalacznik 8

prokurator Dariusz Furdzik byl zatem osoba nieuprawniona do orzekania.

 

xxx

 

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik umorzyl dochodzenie przeciwko mnie.

W uzasadnieniu podal, ze … byc moze ja jestem niepoczytalny.

Zaskarzylem to postanowienie.

 

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze Apelacyjny,

 

W dniu 16 kwietnia 2014 r. zapoznalem sie w Czytelni Akt Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia z aktami Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13. Otwiera je dokument „Przeglad akt”.

Oto sporzadzony przeze mnie wyciag z niego:

Poz.

Nazwa dokumentu

Nr kart

(…)

   

21

Pismo Z. Kekusia z dn. 27.02.2014 r. + zal.

61 – 64

22

Zwrotka

65

23

Pismo Z. Kekusia z dn. 16.01 + zal.

66 – 67

24

Pismo Z. Kekusia z dn. 03.02 + zal.

68 – 71

25

Zaswiadczenie z CBD

72 – 73

26

Post. o zatrz. i przymus. doprow. podejrzanego

74 – 75

   

76 – 77

27

Post. o zatrzymaniu

78

28

Prot. przeszukania

79 – 80

29

Notatka urzedowa

81 – 82

30

Postanowienie o powolaniu bieglych

83

31

Prot. przesluchania podejrzanego

84 – 85

32

Pouczenie podejrzanego

86

33

Notatka urzedowa

87

34

Zazalenie na zatrzymanie + zal.

88 – 90

35

Pismo Z. Kekusia z dn. 07.03.14 r.

91 – 92

(…)

   

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, akta sprawy, Tom I, „Przeglad Akt”, karta 1

 

W „Przegladzie Akt” nie ujeto wspomnianych wyzej i posiadanych przeze mnie dokumentow, tj.:

 1. mojego pisma z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz, zawierajacego wniosek o wylaczenie prokuratora Dariusza Furdzika – Zalacznik 4,

 2. postanowienia Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz o odmowie wylaczenia prokuratora Dariusza Furdzika od udzialu w postepowaniu – Zalacznik 10.

 

Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz byla pierwsza osoba, ktora miala dostep do w.w. dokumentow.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie, tj. jak w pkt. I str. 1 niniejszego pisma.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

 

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. III Dsa 249/14, pismo zastepcy Prokuratora Okregowego Anny Jedynak z dnia 30 czerwca 2014 roku

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, uzasadnienie z dnia 10 marca 2014 r. do postanowienie prokuratura Dariusza Furdzika o przedstawieniu zarzutow

 3. Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Srodmiescia Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, Zarzadzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 11 kwietnia 2014 r.

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 27 lutego 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 27 lutego 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz

 6. Komenda Miejska Policji w Krakowie, sygn. akt MWD-560/193/13, Protokol zatrzymania osoby z dnia 6 marca 2014 r.

 7. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powolaniu bieglych

 8. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

 9. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, zazalenie Z. Kekusia z dnia 13 marca 2014 r. na postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r.

 10. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. postanowienie Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz zmarca 2014 r.

 11. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13 pismo Z. Kekusia z dnia 10 kwietnia 2014 r. Prokuratora Rejonowego Lucyny Czechowicz

 12. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, Wydzial II Karny, sygn. akt II Kp 224/14/S, pismo Z. Kekusia z dnia 16 kwietnia 2014 r.

 13. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial II Karny, sygn. II Kp 224/14/S, postanowienie sedziego Dariusza Stachurskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r.

 14. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo prokuratora D. Furdzika z dnia 8 maja 2014 r.

 15. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo Z. Kekusia z dnia 7 lipca 2014 r. do prokuratora Dariusza Furdzika

1 Artykul 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezuzytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, ktorym nie ma prawa wylacznie rozporzadzac,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2”.

 

2 „Syf”: «sytuacja spoleczno-ekonomiczna w Polsce» „Slownik afery tasmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5

3Zrodlo: Magdalena Rubaj, „Sienkiewicz do Belki: panstwa nie ma”; „Fakt”, 16.06.2014, s. 2, 3

4 Andrzej Seremet„Niesterowalny panstwowiec”, „czlowiek bez politycznych plecow”, „niezawisly sedzia, za ktorym stoja wylacznie wysmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie. Czy krakowski prawnik zostal prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnot, czy tez jego taktyka byla koronkowa robota majaca na celu wyprowadzenie w pole politykow i konkurentow. Przyjaciele – Artur Wrona, Prokurator Okregowy w Krakowie. /obecnie Prokurator Apelacyjny w Krakowie, powolany w kwietniu 2010 r. przez swojego przyjaciela Andrzeja Seremeta – ZKE/Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21.03.2010r., s. 046

5Prof. Fryderyk Zoll („mlodszy” dla odroznienia od ojca, wybitnego znawcy prawa rzymskiego – prof. Fryderyka Zolla zwanego „starszym”), dziadek prof. dr. Andrzeja Zolla, obecnego rzecznika praw obywatelskich, urodzil sie 1 lutego 1865 r. w podkrakowskim wowczas Podgorzu. Ich przodkowie przybyli do Polski z niemieckiej Wirtembergii pod koniec XVIII stulecia i bardzo szybko, podobnie jak wiele innych rodzin cudzoziemskich, dzieki przyciagajacej sile polskiej kultury ulegli rychlej polonizacji.Zrodlo: Krzysztof Pol:„Fryderyk Zoll (mlodszy) (1865–1948) W 140. rocznice urodzin”, PALESTRA, Pismo Adwokatury Polskiej, Rok XLVIII, Adwokatura, Strony Adwokatury Polskiej

6„(…) Udokumentowalem rowniez zapis dokonany przez Ludwika Hassa – historyka wolnomularstwa w jego ksiazce „Wolnomularze polscy w kraju i na swiecie 1821 – 1999 slownik biograficzny” /wydawnictwo Rytm Warszawa 1999/ w ktorej figuruje w liscie polskich masonow – Andrzej Zoll – profesor prawa, Krakow.” – Zrodlo: Aleksander Szumanski, „Gestapowcy, masoni, autorytety z Uljanowem w tle”; „Tajemnice Swiata”, Nr 1(3)2008, s. 19.20

7 W dnu 11 kwietnia 2014 r. prokurator Dariusz Furdzik wydal Zarzadzenie o odmowie udostepnienia kserokopii akt, w ktorym podal – Zalacznik 3: „Krakow, dnia 11 kwietnia 2014 r. Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Srodmiescia Zachod, 4 Ds. 256/13 ZARZADZENIE o odmowie udostepnienia kserokopii akt Dariusz Furdzik – prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie po rozpoznaniu wnioskow podejrzanego Zbigniewa Kekusia z dnia 9 i 10 kwietnia 2014 r. o udostepnienie kserokopii poszczegolnych kart z akt postepowania przygotowawczego o sygn. 4 Ds. 256/13 zarzadzil odmowic podejrzanemu Zbigniewowi Kekusiowi udostepnienia kserokopii kart z akt postepowania przygotowawczego o sygnaturze 4 Ds. 256/13. (…) Prokurator Dariusz Furdzik” Dowod: Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Srodmiescia Zachod, sygn. akt 4 Ds. 256/13, Zarzadzenie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 11 kwietnia 2014 r. – Zalacznik 3

 

8 „Degenerat”: «czlowiek, ktorego psychika odznacza sie cechami trwalej degeneracji, glownie w zakresie charakterologicznym»; zrodlo: Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 126

9„Degenerat”: «czlowiek, ktorego psychika odznacza sie cechami trwalej degeneracji, glownie w zakresie charakterologicznym»; zrodlo: Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 126

10Przykladowo, w dniu 29 stycznia 2014 r. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol wezwala do swojego gabinetu dwoch Policjantow w celu wyswiadczenia jej uslugi ochrony przed … sporzadzeniem notatki urzedowej z trwajacego nie wiecej niz 5 minut spotkania ze mna.

 

Ils ont tendance a ou acheter du cialis focaliser davantage sur la penetration que tout ce qui acheter du viagra sans risque l’entoure.
Pire cela kamagra achat impliquait de achat de cialis kamagra salir l’organe sacree par excellence.
Ne serait-ce que parce kamagra en ligne qu’elles ne pensent acheter dapoxetine plus qu’a ca.

Financement–independance Les presentes achat viagra en pharmacie recommandations ont ete financees par generique viagra avis l’AFU.
Elle est donc ideale pour amorcer la relation sexuelle. Elles possedent parfois une gourmandise naturelle envers le sexe de l’homme. Il est aussi important que l’homme complimente sa partenaire car ca l’aide a s’aimer, a etre achat pillule viagra kamagra pas chere bien dans son corps, et a en jouir pleinement. Mais a partir de quand un desir intense pour le sexe devient-il une dependance? La fellation, le cunnilingus, la penetration vaginale sont des pratiques a risques. La neuro-imagerie corticale montre que les zones activees dans les douleurs myofasciales sont les memes que celles constatees dans toutes les hyperalgesies quelqu’en soit l’origine [36,37]. Certains medicaments, peuvent, en effet, acheter viagra ligne acheter kamagra livraison 48h franchir la barriere placentaire et atteindre le f?tus. Devenir l’ame s?ur de quelqu’un est un choix qui exige qu’on soit pret a aimer profondement une autre personne et a s’ouvrir entierement a son amour.
Il s’agit principalement d’une perte de confiance en levitra 20mg pfizer prix soi et d’une suite d’echecs successifs qui donne le sentiment achat cialis doctissimo d’etre incapable de maitriser l’ejaculation.
Mais les acheter du viagra sur internet orientations cliniques en matiere de vie sexuelle sont parfois complexes a etablir.
Elle est une forte source generique levitra de revenus trouver levitra pas cher paris pour l’officine.
Specialmente i cambiamenti pigmentati sono acquistare cialis generico in italia noti nella parte del viso e cialis generico on line del collo.
Levitra reduce prezzo cialis originale farmacia concentrazione di dove comprare viagra generico sicuro ritonavir e indinavir.
Nelle avventure sessuali si divertono e cialis generico on line il giorno cialis senza ricetta milano dopo sono felici e soddisfatti senza pensare troppo a quanto accaduto.
La prima di queste (fase appetitiva), riguarda il desiderio e viene purtroppo, molto spesso, trascurata viagra farmacia valencia soprattutto quando si fa l’amore contro voglia o per far piacere acquistare viagra o cialis a qualcuno (sesso per dovere).
Secondo un recente studio condotto dal cialis farmacia venta dottore americano cialis generico en farmacia Richard J.
Probabilmente non sara necessario assumere questi farmaci ogni giorno per dove comprare cialis in italia prevenire l’eiaculazione cialis online con paypal precoce.
I nitrati sono spesso contenuti nei trattamenti per malattie del cuore come la nitroglicerina e farmaci usati nel trattamento del angina. propecia acquisto on line E un farmaco che puo essere assunto per lungo tempo dato il suo dosaggio molto basso e tanti uomini decidono di utilizzarlo per avere dei rapporti sessuali continuativi con i loro partner. L’autoerotismo si rivela un comprare propecia on line ottimo allenamento che riesce a combattere, in un certo senso, l’ansia da prestazione e alcuni dei problemi connessi all’eiaculazione precoce, anche se gli studiosi dibattono ancora molto su questo punto , sul quale non si trova ancora un accordo. La disfunzione erettile puo derivare da non problema relativo annonce uno di questi qualsiasi fattori, allo stesso modo lo le stress e problemi di salute mentale possono causare o peggiorare il quadro complessivo. E’ importante identificare la natura del problema erettile, distiguendolo da altre forme di difficolta sessuale come la curvatura del pene o l’eiaculazione precoce. Tuttavia, poiche la sicurezza di DHEA farmacias online propecia a lungo termine non e nota, molti esperti non raccomandano di usarlo. Percentuale di successo – Tutti tre i farmaci hanno il 70% di successo negli uomini. La cute scrotale viene usata per la creazione delle vendita propecia grandi labbra e negli ultimi comprar propecia italia anni e stata studiata una tecnica che permette di ricostruire il clitoride, collocandolo nella sede naturale.
In sostanza, quando non esistono cause organiche cialis senza ricetta milano o psicologiche, ma un’eccessiva risposta comprare viagra o cialis d’ansia, di stress.
A beneficio cialis soft tabs precio cialis 10 mg farmacia di foche, gechi, cavallucci priligy online marini, pesci ago, cetrioli di mare, ippopotami e cervi.
Nella levitra online vendita viagra in farmacia composizione, la quantita, e gli effetti per il come comprare cialis line corpo, i farmaci generici e di marca sono identici.
Le meme montant va acheter dix, «generique» sur cialis france pharmacie cialis acheter achat cialis sur le net le web.
Vardenafil e inoltre controindicato negli cuanto vale levitra farmacia uomini di eta superiore ai 75 anni che fanno uso acquistare cialis generico farmacia concomitante di potenti inibitori cyp 3a4 (ritonavir, indinavir, chetoconazolo e venta viagra farmacias sin receta itraconazolo).
Pour des relations sexuels, les vitamines cialis pour homme achat b sont tadalafil pas cher tres utiles, dans les processus metaboliques et pour donner l’energie dans le corps, ils sont necessaires pour le fonctionnement normal du systeme nerveux central et peripherique.
Per viagra prezzo farmacia la dove acquistare cialis online prima volta giovani cialis originale senza ricetta erano appassionati ad un’idea del pacifismo.
Nous devons tous apprendre des viagra plus cialis choses petit viagra prix priligy belgique a petit, en prenant de l’experience des autres personnes.
Disfunzione erettile e piu costo kamagra in farmacia frequente tra gli uomini di acquisto viagra generico on line eta compresa tra 40 acquistare kamagra generico italia o piu.
Que vous comptez prendre du cialis pas cher france viagra ou du viagra generique, soyez bien informe sur son fonctionnement et ses composants et son interaction avec les elements de acheter viagra en ligne quebec vente viagra france votre corps avant de l’acheter.
Gli uomini che le assumono si puo comprare viagra in farmacia contro l’impotenza hanno la sensazione di non assumere acquistare cialis 20 mg un vero e proprio farmaco, come comprare cialis online facendoli sentire piu a loro agio con la partner.
Ces mesures ou commander du viagra permettront viagra vente ordonnance de kamagra 100 mg oral jelly proteger l’environnement.
Un utilizzo continuato come acquistare viagra o cialis e consigliato per ottenere cialis farmacia venta un propecia on line effetto ottimale.
Vous ne devez en aucun cas prendre du sildenafil (viagra)en cas de viagra soft tabs maladie cardiaque (par exemple, viagra pharmacie france angine de poitrine, «douleur thoracique») et de prise de medicaments contenant des derives nitres ou des substances liberant de l’oxyde nitrique comme la molsidomine, la nitroglycerine ou des substances similaires, cela pourrait renforcer dangereusement leur effet et provoquer une chute de tension ou un collapsus circulatoire.
Peu viagra bas prix viagra pas cher france importe la teneur de ces pensees intimes qui nous emoustillent et nous excitent, nous n’avons pas a en rougir.
Un aspetto importante con le farmacie online e che si puo comprare il viagra on line vi spediscono automaticamente si puo acquistare il viagra in farmacia le ricariche del farmaco.
Viagra sildenafil a mezza pillola viagra marchio pfizer e disponibile in 3 dosaggi da 25mg, 50mg e comprare viagra con contrassegno 100mg.