07.07.2014 r. Wniosek Zbigniewa Kękusia do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, dlaczego nie wstrzymał egzekucji jego dotkniętych nieważnością postanowień.

Krakow, dnia 7 lipca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Prokurator Dariusz Furdzik

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt 4 Ds. 256/13

 

 1. Pani Anna Jedynak, Zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Sedzia Dariusz Stachurski, Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, Wydzial II Karny, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 4. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 5. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 6. Pani Lucyna Czechowicz, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 7. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 8. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 11. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 12. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 13. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 14. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 15. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 16. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 20. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 21. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 22. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 23. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 27. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 30. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, ww.w.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – wyjasnienia, kiedy, wnosze o podanie daty, powzial Pan wiadomosc o zlozonym przeze mnie pismem z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt 4 Ds. 256/13, skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz wniosku o Pana wylaczenie.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, z jakich przyczyn po powzieciu przed dniem 6 marca 2014 r. wiadomosci o zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 27 lutego 2014 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz, nie wstrzymal Pan, nieskazitelnego charakteru1, zaplanowanej przez Pana na dzien 6 marca 2014 r. realizacji przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Pana dotknietych niewaznoscia postanowien z dnia 3 marca 2014 r.:

  1. o powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym,

  2. o zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i doprowadzeniu pod przymusem na przesluchanie oraz na badania psychiatryczne.

 3. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych przedstawione w niniejszym pismie fakty sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl.

 

Panstwa nie ma!

Jest syf2, ch … dupa3, prokurator generalny Andrzej Seremet, jego przyjaciel prokurator apelacyjny w Krakowie Artur Wrona4 oraz ich podwladnych, prokuratorow tumanow, cwaniakow, bywa faszystow – „Furdzikow” kupa.” Zbigniew Kekus, na podstawie ustalen ministra spraw wewnetrznych w rzadzie Donalda Tuska Bartlomieja Sienkiewicza

Wielce Szanowny Prokuratorze Furdzik,

 

W dniu 30 czerwca 2014 r. zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Anna Jedynak sporzadzila odpowiedz dla mnie na wystapienie Poslanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej w sprawie przeciwko mnie, ktora Pan rozpoznaje do sygn. akt 4 Ds. 256/13. Oto tresc odpowiedzi – Zalacznik 1: „Zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie /adres – ZKE/, III Dsa 249/14, Krakow, dnia 30 czerwca 2014 roku Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/Nawiazujac do przekazanego z Departamentu Postepowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej; wystapienia Poslanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Grodzkiej z dnia 27 marca biezacego roku stanowiacego interwencje, podjeta na Pana rzecz w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13 Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod w Krakowie – uprzejmie informuje, iz w Wydziale III tut. jednostki zbadano akta przedmiotowej sprawy, czyniac nastepujace ustalenia. Pod wskazana wyzej sygnatura prowadzono dochodzenie, zainicjowane zawiadomieniem Wieslawy i Andrzeja Zolla, dotyczacym zniewazania i znieslawiania Wymienionych w Pana licznej korespondencji, kierowanej do roznych instytucji w Polsce oraz zajscia z dnia poprzedzajacego zgloszenie, podczas ktorego filmowano dom zawiadamiajacych i dostarczono ich sasiadom pisma zniewazajace zglaszajacych.

Prokurator /Dariusz Furdzik – ZKE/ (oprocz czynu z art. 190a§1 kk) objal sciganiem z urzedu, ujawnione wystepki prywatnoskargowe z art. 212 § 1 kk i 216 § 1 kk – uznajac, iz wymaga tego interes spoleczny – bowiem wielokrotnie kierowane przez Pana pisma sa wyrazem nieakceptowanego braku szacunku dla systemu prawnego i powagi stanowisk zwiazanych z jego prawidlowym funkcjonowaniem.Po zgromadzeniu obszernego materialu dowodowego, wydano w dniu 19 grudnia 2013 roku postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutow popelnienia dwoch przestepstw z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk – na szkode Andrzeja Zolla i Wieslawy Zoll. Celem ich ogloszenia i przesluchania w charakterze podejrzanego, kierowano do Pana wezwania (droga pocztowa i za posrednictwem Policji), jednakze nie stawil sie Pan w zadnym z wyznaczonych kolejno terminow, uniemozliwiajac przeprowadzenie zaplanowanej czynnosci procesowej.

W zaistnialej sytuacji procesowej, Prokurator wydal w dniu 3 marca 2014 roku: postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Pana do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie – celem przesluchania, a nastepnie doprowadzenia Pana do gabinetu bieglych celu poddania Go badaniu sadowo-psychiatrycznemu. W tej samej dacie Prokurator sporzadzil takze postanowienie, o powolaniu bieglych psychiatrow.

Postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego, zrealizowano w dniu 6 marca 2014 roku. Po zakonczeniu czynnosci z Pana udzialem, zostal Pan zwolniony (przy czym odmowil Pan poddania sie zleconemu badaniu).

Poniewaz zakwestionowal Pan legalnosc decyzji o Pana zatrzymaniu, zostala ona zbadana przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wydzial II Karny – ktory nie uwzglednil wniesionego zazalenia, stwierdzajac, ze zatrzymanie bylo legalne, zasadne i prawidlowe.

W uzasadnieniu wydanego w tym przedmiocie postanowienia, z dnia 17 kwietnia 2014 roku (sygn. akt II Kp 224/14/S) Sad wskazal, ze: Kilkukrotne niestawiennictwo Zbigniewa Kekusia na wezwania kierowane do niego zarowno z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod w Krakowie stanowilo przeslanke uprawniajaca Prokuratora do wydania przedmiotowego postanowienia. Podejrzany nie stawil sie bowiem w dniu 3 i 21 lutego 2014 roku na Policji (wezwany za jej posrednictwem oraz poprzez wyslanie wezwania, ktorego odbior potwierdzil wlasnorecznym podpisem w dniu 19 lutego) oraz w dniu 12 lutego i 3 marca 2014 roku Prokuraturze (wezwany za posrednictwem Policji oraz poprzez wyslanie wezwania, ktore odebral w dniu 18 lutego). W zadnym z czterech przypadkow podejrzany nie usprawiedliwil w sposob nalezyty swojego niestawiennictwa i uniemozliwil wykonanie z nim czynnosci procesowych, utrudniajac tym samym prowadzenie postepowania. Wobec powyzszego Prokurator trafnie ocenil, ze zostaly spelnione przeslanki do wydania postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego Zbigniewa Kekusia na dzien 6 marca 2014 roku (…). Fakt, iz postanowienie o powolaniu bieglych doreczono podejrzanemu dopiero w dniu jego zatrzymania nie przesadza o nielegalnosci zatrzymania w tym zakresie. Przepis pozwala bowiem na zatrzymanie podejrzanego w sytuacji jego dotychczasowego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa. Nie jest wiec konieczne, by prokurator ponownie wzywal kilkukrotnie podejrzanego celem stawiennictwa na przesluchanie czy badania, w sytuacji, kiedy ten uprzednio zaniechal swojego stawiennictwa przed organami scigania bez nalezytego usprawiedliwienia.”
Fragment uzasadnienia Sadu przytoczono, bowiem odnosi sie on do watpliwosci, zasygnalizowanych przez Pan Pani Posel – przed rozpoznaniem zlozonego zazalenia.
W tym miejscu wskazac nalezy, ze jak wynika z lektury aktowej i relacji Prokuratora Rejonowego w Krakowie Srodmiesciu Zachod –kwestionowane postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego oraz o powolaniu bieglych, zostaly wydane przed powzieciem przez Prokuratora Referenta sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 – informacji o zlozonym przez Pana wniosku dot. wylaczenia Prokuratora od udzialu w tym postepowaniu. „Do czasu rozpoznania nin. wniosku (tj. daty jego nieuwzglednienia przez bezposredniego przelozonego /
Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz – ZKE/) Prokurator nie podejmowal zadnych czynnosci procesowych.

Badanie akt niniejszego postepowania, prowadzi do konkluzji, iz nie zostalo ono dotkniete uchybieniami, w zadnym z poruszanych w pismie Pani Posel Anny Grodzkiej aspektow. Podejmowane w tej sprawie dzialania Prokuratora (pozytywnie zweryfikowane przez niezalezny Organ sadowy) – byly zgodne z obowiazujaca procedura karna i miescily sie w granicach przewidzianych dla oskarzyciela publicznego kompetencji, uprawniajacych do prowadzenia postepowania rowniez w zakresie wystepkow prywatnoskargowych. Ich legalnosc, nie moze zostac zatem skutecznie zanegowana.

Finalnie uprzejmie informuje, iz Pana pismo Pana z dnia 15 maja 2014 roku, kwestionujace wydana tej sprawie decyzja koncowa (tozsame ze zlozonym juz w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod Krakowie) – zostanie przekazane do wymienionej Jednostki, celem dalszego procedowania w zainicjowanym przez Pana postepowaniu zazaleniowym. Anna JEDYNAK”

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. III Dsa 249/14, pismo zastepcy Prokuratora Okregowego Anny Jedynak z dnia 30 czerwca 2014 roku – Zalacznik 1

 

Wskazac nalezy, ze w sprawie, ktora Pan rozpoznaje przeciwko mnie do sygn. akt 4 Ds. 256/13 na podstawie zawiadomien zlozonych ustnie przez prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawe Zoll w dniu 27 wrzesnia 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod:

 1. ja zlozylem pismem z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. 4 Ds. 256/13, skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyny Czechowicz wniosek o Pana wylaczenie,

 2. Artykul 42 § 3 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Sedzia, co do ktorego zgloszono wniosek o wylaczenie na podstawie art. 41, moze zlozyc do akt stosowne oswiadczenie na pismie i powstrzymuje sie od udzialu w sprawie; jest jednak obowiazany przedsiewziac czynnosci nie cierpiace zwloki.”,

Artykul 47 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje sie odpowiednio do prokuratora, innych osob prowadzacych postepowanie przygotowawcze oraz innych oskarzycieli publicznych.”

Pana ustawowym obowiazkiem bylo zatem od dnia 27 lutego 2014 r. do dnia rozpoznania mojego wniosku o Pana wylaczenie powstrzymac sie od udzialu w sprawie i wykonywac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki,

 1. Pan wydal w dniu 3 marca 2014 r. dwa postanowienia, tj.:

  1. o powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym,

  2. o zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i doprowadzeniu pod przymusem na przesluchanie oraz na badania psychiatryczne.

 2. moj wniosek z pisma z dnia 27 lutego 2014 r. o Pana wylaczenie zostal rozpoznany przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Zachod w dniu 5 marca 2014 r., co Pan potwierdzil w sporzadzonym przez Pana pismie do mnie z dnia 8 maja 2014 r. podajac: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Krakow, dni 8 maja 2014 r. Pan Zbigniew Kekus W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5 maja 2014 r. informuje, iz postanowienie o odmowie wylaczenia prokuratora referenta w sprawie o sygn. 4 Ds. 256/13 zostalo wydane w dniu 5 marca 2014 r. Prokurator Dariusz Furdzik
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 8 maja 2014 r.

Poniewaz moj wniosek z dnia 27.02.2014 r. o Pana wylaczenie zostal rozpoznany w dniu 5 marca 2014 r. to znaczy, ze w okresie od dnia 27 lutego do 5 marca 2014 r. Pana ustawowym, okreslonym w zacytowanym wyzej artykule 42 § 3 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k. obowiazkiem bylo wstrzymac sie od udzialu w sprawie sygn. 4 Ds. 256/13 i przedsiewziac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki.

Pan wydal jednak w dniu 3 marca 2014 r. postanowienia, jak w pkt. III.

 1. Artykul 439 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Niezaleznie od granic zaskarzenia i podniesionych zarzutow oraz wplywu uchybienia na tresc orzeczenia sad odwolawczy na posiedzeniu uchyla zaskarzone orzeczenie, jezeli:1) w wydaniu orzeczenia brala udzial osoba nieuprawnionalub niezdolna do orzekania badz podlegajaca wylaczeniu na podstawie art. 40.”

Poniewaz moj wniosek z pisma z dnia 27 lutego 2014 r. o Pana wylaczenie zostal rozpoznany w dniu 5 marca 2014 r., to w dniu 3 marca 2014 r. byl Pan osoba nieuprawniona do wydawania postanowien, to znaczy, ze orzeczenia, tj. postanowienia, ktore Pan wydal w dniu 3 marca 2014 r. sa dotkniete niewaznoscia.
Zaskarzylem je zatem pismem z dnia 13 marca 2014 r.
Moje zazalenie oddalil jednak postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. akt II Kp 224/14/S sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Dariusz Stachurski, mimo ze – z mocy prawa okreslonego w art. 439 § 1 k.p.k. – powinien je uchylic z urzedu.
W uzasadnieniu do postanowienia sedzia Dariusz Stachurski przemilczal, ukryl fakt zlozenia przeze mnie w dniu 27 lutego 2014 r. wniosku o Pana wylaczenie.

 1. zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Anna Jedynak podala w pismie z dnia 30 czerwca 2014 r. – Zalacznik 1: „W tym miejscu wskazac nalezy, ze jak wynika z lektury aktowej i relacji Prokuratora Rejonowego w Krakowie Srodmiesciu Zachod – kwestionowane postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego oraz o powolaniu bieglych, zostaly wydane przed powzieciem przez Prokuratora Referenta sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 – informacji o zlozonym przez Pana wniosku dot. wylaczenia Prokuratora od udzialu w tym postepowaniu.„Do czasu rozpoznania nin. wniosku (tj. daty jego nieuwzglednienia przez bezposredniego przelozonego /Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz – ZKE/) Prokurator nie podejmowal zadnych czynnosci procesowych.

Ustawodawca nie podal w normie prawnej okreslonej w art. 42 § 3 k.p.k., ze prokurator/sedzia jest wylaczony od dnia powziecia wiadomosci o zlozeniu wniosku o jego wylaczenie. Znaczy to, ze jest wylaczony od dnia zlozenia wniosku do jego rozpoznania.
Jesli jednak przyjac „linie obrony prokuratora Furdzika”, ktora wymyslila zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie prokurator Anna Jedynak, zeby chronic Pana interes, to znaczy, ze Pan powzial wiadomosc o zlozonym przeze mnie wniosku z dnia 27.02.2014 r. o Pana wylaczenie w okresie pomiedzy dniem 3 marca 2014 r., gdy Pan, wciaz nie wiedzac o nim wydal w.w. postanowienia oraz dniem 5 marca 2014 r, gdy Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz rozpoznala i oddalila moj wniosek.
Najwczesniej mogl ja Pan powziac w dniu 3 marca 2014 r., po wydaniu w.w. postanowien, bo przeciez by ich Pan – nieskazitelnego charakteru profesjonalista – nie wydal powziawszy wiadomosc o zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 27 lutego 2014 r. wniosku o Pana wylaczenie.

Najpozniej mogl ja Pan powziac w dniu 5 marca 2014 r. i natychmiast po jej powzieciu wylaczyl sie Pan od udzialu w sprawie, tj., jak ustalila prokurator Anna Jedynak – Zalacznik 1: „Do czasu rozpoznania nin. wniosku (tj. daty jego nieuwzglednienia przez bezposredniego przelozonego /Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz – ZKE/) Prokurator nie podejmowal zadnych czynnosci procesowych.
Wylaczyl sie Pan zatem od udzialu w sprawie, tj. nie podejmowal Pan zadnych czynnosci do dnia 5 marca 2014 r., gdy Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz rozpoznala moj wniosek z pisma do niej z dnia 27 lutego 2014 r. o Pana wylaczenie.

Skoro, po powzieciu wiadomosci o zlozonym przeze mnie pismem z dnia 27.02.2014 r. wniosku o Pana wylaczenie, znajac prawo okreslone w art. 42 § 3 k.p.k., do czasu rozpoznania mojego wniosku Pan wylaczyl sie od udzialu w sprawie – Zalacznik 1: „Prokurator nie podejmowal zadnych czynnosci procesowych.”to znaczy, ze Pan w chwili powziecia w.w. wiadomosci powzial takze wiadomosc, ze w dniu 3 marca 2014 r. byl Pan wylaczony, bo Pana ustawowym, okreslonym w art. 42 § 3 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k. obowiazkiem bylo w okresie od dnia 27 lutego 2014 r. do dnia 5 marca 2014 r. … nie wykonywac zadnych czynnosci procesowych, poza nie cierpiacymi zwloki.
Wydanie postanowien:

  1. o powolaniu bieglych sadowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym,

  2. o zatrzymaniu mnie w dniu 6 marca 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i doprowadzeniu pod przymusem na przesluchanie oraz na badania psychiatryczne.

nie bylo czynnoscia nie cierpiaca zwloki.
Nawet zyczliwa Panu zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Anna Jedynak nie twierdzi, ze bylo takowa. Prokurator Anna Jedynak broni Pana w inny, ostatecznie pograzajacy Pana, tj. poswiadczajacy, ze Pan w pelni swiadomie i znajac prawo okreslone w art. 42 § 3 k.p.k. nakazal Policji wyegzekwowac na mnie w dniu 6 marca 2014 r. Pana dotkniete niewaznoscia postanowienia z dnia 5 marca 2014 r.
Skoro powzial Pan wiadomosc o zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 27 lutego 2014 r. wniosku o Pana wylaczenie, – a musial ja Pan powziac najpozniej 5 marca 2014 r. bo wtedy prokurator Lucyna Czechowicz rozpoznala moj wniosek z 27.02.2014 r., a Pan, jak ustalila prokurator Anna Jedynak w oparciu o lekture aktowa i relacje Lucyny Czechowicz – Zalacznik 1: „Do czasu rozpoznania nin. wniosku (tj. daty jego nieuwzglednienia przez bezposredniego przelozonego /Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz – ZKE/) Prokurator nie podejmowal zadnych czynnosci procesowych. – to znaczy, ze Pan przed dniem 6 marca 2014 r. powzial wiadomosc, ze … postanowienia, ktore Pan wydal w dniu 3 marca 2014 r. sa … dotkniete niewaznoscia. Dlatego, ze wydal je Pan wtedy, gdy z mocy prawa okreslonego w art. 42 § 3 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k. bylo Pana obowiazkiem wstrzymac sie od udzialu w sprawie i wykonywac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki.

 

Egzekucje Pana postanowien z dnia 3 marca 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie – w tym przez wydanie im polecenia poszukiwania mnie mieszkaniach mojej matki oraz mojej bylej zony, mieszkajacej razem z naszymi synami – zaplanowal Pan natomiast na dzien 6 marca 2014 r.

Nie zapobiegl Pan ich egzekucji.

Pan swiadomie, znajac – co poswiadczyla jej ustaleniami zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Anna Jedynak – prawo okreslone w art. 42 § 3 k.p.k. i w art. 47 § 1 k.p.k. dopuscil zatem do egzekucji w dniu 6 marca 2014 r. Pana dotknietych niewaznoscia postanowien z dnia 3 marca 2014 r.

W zwiazku z powyzszym wnosze, jak w pkt I, str. 1 niniejszego pisma.

Prosze mnie tylko nie informowac, ze po powzieciu wiadomosci o moim wniosku o Pana wylaczenie Pan nie mogl wydac Policji polecenia wstrzymania egzekucji Pana dotknietych niewaznoscia postanowien z dnia 3 marca 2014 r., bo Pan z powodu tego wniosku byl wylaczony.

Przewidujac taka ewentualnie z Pana strony „linie obrony” pragne Pana poinformowac, ze takie, wyjasnienie oznaczaloby, ze Pan daje sobie prawo do naruszania prawa okreslonego w art. 42 § 3 k.p.k., gdy to naruszenie – jak ustalila zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Anna Jedynak – „nieswiadome”, a zarazem swiadomie:

 1. pozbawil Pan siebie prawa do zapobiezenia skutkom „nieswiadomego” przez Pana naruszenia prawa przez wstrzymanie egzekucji postanowien dotknietych niewaznoscia, bo wydanych z razacym naruszeniem prawa,

 2. skazal mnie i moja rodzine na skutki egzekucji w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:15 Pana dotknietych niewaznoscia postanowien z dnia 3 marca 2014 r.

 

Co wiecej, skoro w dniu 5 marca 2014 r. Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Zachod Lucyna Czechowicz wydala postanowienie o oddaleniu mojego wniosku z dnia 27.02.2014 r. o Pana wylaczenie, to po jego oddaleniu mogl Pan zaprzestac wstrzymania sie od udzialu w postepowaniu do sygn. akt. 4 Ds. 256/13. Mogl Pan wydac Policji nakaz wstrzymania zaplanowanej przez Pana na dzien 6 marca 2014 r. egzekucji Pana dotknietych niewaznoscia postanowien z dnia 3 marca 2014 r.

Co wiecej, poniewaz sa one dotkniete niewaznoscia, bylo Pana obowiazkiem … czynnoscia nie cierpiaca zwloki wstrzymanie przez Pana – stojacego na strazy praworzadnosci funkcjonariusza publicznego demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej – ich egzekucji. Pan zaniechal jednak wstrzymania ich egzekucji i funkcjonariusze Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wyegzekwowali je na mnie – a przy okazji na mojej matce, oraz na mojej bylej zonie i naszych synach poszukujac mnie w ich mieszkaniach – w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. III Dsa 249/14, pismo zastepcy Prokuratora Okregowego Anny Jedynak z dnia 30 czerwca 2014 roku

1 Artykul 14.1. Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r. – „Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

2 „Syf”: «sytuacja spoleczno-ekonomiczna w Polsce» „Slownik afery tasmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5

3Zrodlo: Magdalena Rubaj, „Sienkiewicz do Belki: panstwa nie ma”; „Fakt”, 16.06.2014, s. 2, 3

4 Andrzej Seremet„Niesterowalny panstwowiec”, „czlowiek bez politycznych plecow”, „niezawisly sedzia, za ktorym stoja wylacznie wysmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie. Czy krakowski prawnik zostal prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnot, czy tez jego taktyka byla koronkowa robota majaca na celu wyprowadzenie w pole politykow i konkurentow. Przyjaciele – Artur Wrona, Prokurator Okregowy w Krakowie. /obecnie Prokurator Apelacyjny w Krakowie, powolany w kwietniu 2010 r. przez swojego przyjaciela Andrzeja Seremeta – ZKE/Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21.03.2010r., s. 046

Vous avez juste acheter cialis lyon besoin de changer votre attitude pour acheter viagra en ligne avis combattre ce probleme.
Il generique viagra france ne faut pas voir acheter du cialis pas cher cette mise en garde comme un exces de pruderie.
Les IIC sont parfois difficiles a accepter par le patient, du fait prix viagra en belgique achat vardenafil de leur caractere contraignant et des possibles effets secondaires, mais les resultats sont excellents, permettant des erections de bonne qualite.

Viagra, Levitra et Cialis sont deja effectifs dans une demi-heure apres l’accueil, et vous acheter kamagra ligne etes prets aux plaisirs d’amour.
L’insuffisance erectile fait suite, chez ces patients, a des lesions traumatiques interrompant les voies nerveuses issues de centres cerebraux et se projetant vers les centres spinaux commandant l’erection. Certes, il peut arriver que l’on ait effectivement des difficultes a faire un travail, que l’on agisse mal parfois, que l’on ait quelques defauts. Par contre, en le chatouillant sur une partie de son cialis prix pharmacie maroc cialis sans ordonance corps « disgracieuse », c’est clair vous allez retenir son attention ! Le charisme est donc toujours une operation mysterieuse, si mysterieuse qu’elle est immediatement associee au divin. Cette situation pourrait creer un nombre de problemes devant les partenaires qui pourraient mener vers l’echec dans une vie epouses et un complexe d’inferiorite. «Cet essai aura la particularite viagra en ligne france ou commander du viagra d’etre finance en grande partie par la Securite sociale (750.000 euros) et pour le reste par un particulier, un mecene» a declare le responsable; soit 1,2 million d’euros au total. Durant cet entretien, les chercheurs ont glisse une fausse information concernant un evenement qui ne s’etait pas produit au cours de leur mission. Les maux de tete et la digestion troublee sont les effets les plus souvent remarques pour les patients utilisant Cialis.
Grace a sa forme de gelee, Valif Oral Jelly produit son effet bien plus rapidement que les produits analogues en forme prix cialis ligne acheter viagra discount de comprimes – vous pourrez sentir l`effet de Valif Oral Jelly 15 minutes deja apres la dissolution du medicament.
Si viagra ne vous permet pas d’avoir une erection, ou si votre erection n’est pas assez longue pour propecia generique 50mg prix du cialis au canada vous permettre d’avoir un rapport sexuel complet, parlez-en a votre medecin.
La prise en charge doit avant tout debuter, d’une ou acheter du levitra paris part, par une meilleure information des patients et, levitra 20mg bayer prix d’autre part, par une sensibilisation des nephrologues.
Se hai “cattivi pensieri”, ne cerchi di nuovi come acquistare cialis generico e di estremi sul sito Xconfession, puoi postarli e leggerli su questo portale internet in inglese e spagnolo.
Ci acquistare cialis su internet sono dei dosaggi diversi, cosi comprare levitra bisogna vedere le tue condizioni bene.
La pillola di Cialis sembra aumenti l’effetto dei nitrati, per cui l’assunzione contemporanea di nitrati e Cialis viagra acquisto senza ricetta e severamente venta viagra farmacias sin receta vietata.
L’augurio comprar viagra internet farmacia che si velocizzino le procedure di recepimento arriva anche acquistare priligy on line dal senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri che lo scorso luglio aveva firmato, insieme al senatore Andrea Mandelli, presidente Fofi, un ordine del giorno, approvato dal Senato, che impegnava il Governo a «vietare la vendita online dei medicinali soggetti a prescrizione medica».
Leggete attentamente l’informazione sopra, se avete deciso acquisto viagra milano di ordinare cialis generico on line Viagra, Cialis o Levitra nella farmacia online.
Sono stati levitra farmacia precio analizzati per 7 anni oltre 1.200.000 pazienti che assumevano questo tipo di medicamenti confrontandoli dove comprare viagra su internet con chi assumeva gli stessi farmaci ma in versione priva di sodio.
Il cervello manda segnali ai genitali, i vasi sanguigni si dilatano e il pene si ingrossa. Migliora il flusso di sangue nel pene, e preserva la sostanza chimica nel pene per raggiungere una erezione perfetta. In alcuni di questi casi e sconsigliabile ricorrere comprare viagra a farmaci come Viagra, come acquistare viagra on line Cialis e Levitra perche si potrebbero riscontrare effetti collaterali. Il farmaco non deve essere assunto piu di una volta al giorno. Potete assumere questo medicinale senza aver paura diventare impotente in futuro. Prima di tutto e necessario menzionare il cosiddetta viagra generico dove acquistare la concezione ubriaca, quando al momento del concepimento del bambino, un genitore viagra generico farmacia milano o entrambi erano ubriachi. Non esiste un’alternativa legale al Viagra della Pfizer e nemmeno comprare viagra line italia degli altri trattamenti Cialis e Levitra. Sia le JAA e l’EASA cercare armonizzazione dei requisiti e delle procedure con le autorita aeronautiche di altri e soprattutto con la FAA.
Non esiste comprare cialis generico nessun programma vendita cialis in farmacia di prendere la Viagra, cosi se la prende quando necessario.
Questo modo di vivere il piacere e alla portata di molte donne, comprare viagra in svizzera quando il partner continua a stimolare il clitoride, e farmaci viagra di molti uomini se vende viagra generico en farmacias che non hanno bisogno di lunghe soste tra un’eiaculazione e l’altra.
In uno studio del propecia prezzo 2011, quando le coppie hanno concentrato i loro sforzi su azioni – come baci, carezze, e vendita cialis italia commovente, e diminuito in modo comprare viagra generico online significativo impatto della disfunzione erettile sulla felicita di entrambi i partner.
Il est maintenant possible d’acheter priligy en france, belgique, suisse et commander tadalafil dans achat viagra ou cialis tous generique tadalafil les autres pays.
Nel caso di uomini con problemi di ipertensione, funziona nel 70% dei pazienti e per coloro viagra quanto costa in farmacia che vengono curati anche dal diabete, comprare kamagra on line acquistare propecia on line la percentuale di successo e del 57%.
Acheter viagra en ligne comparatif levitra original en ligne viagra sans ordonnance priligy acheter en ligne france bas prix.
Come devo come comprare cialis line prendere acquistare viagra e cialis il sildenafil farmaci cialis (viagra generico)?
Enfant, on m’expliquait que cialis tadalafil acheter du vrai viagra en ligne les garcons vente de viagra en europe naissaient dans les choux.
Tecnicamente l’esame levitra compra consisteva nel collocare due levitra 20 mg anellini di gomma sul pene acquistare viagra originale a riposo.
Quand l’enzyme vente cialis pdysfonction erectile5 propecia ou acheter detruit la gmpc, les vaisseaux sanguins retrouvent leur taille normale et donc l’erection cesse acheter levitra en ligne d’elle-meme.
Milioni di uomini al mondo potranno acquistare levitra generico italia ora cialis si acquista in farmacia risolvere questo problema comprare cialis on line grazie a priligy.
Les trois inhibiteurs fonctionnent de la meme maniere, il faut acheter propecia pas cher un stimulus sexuel prix vente viagra france acheter cialis lyon pour qu’ils prennent effet.
Uno dei maggiori picchi di propecia senza ricetta testosterone lo si ha proprio nelle prime ora del mattino, dalle sei in poi, proprio quando e piu probabile levitra senza ricetta dove comprare cialis su internet che ci sia la nostra sveglia dal sonno con la conseguente erezione mattutina.
Quinze pourcent prix viagra pharmacie lyon des femmes rapportaient une augmentation de leurs activites sexuelles au cours de la grossesse.
Pour la surveillance, le viagra super constructeur choisit entre les organismes notifies que le prix du viagra l’europe utilise.
I partecipanti sono stati anche chiesto la loro tolleranza al cialis e se soffrivano di eventuali vendita viagra italia line eventi avversi.
Noi spediamo in pacchi anonimi e viagra generico en farmacia siti sicuri dove acquistare viagra offriamo anche il servizio di corriere espresso tracciabile.