11.07.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do prezesa zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

Krakow, dnia 11 lipca 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A.

ul. Pulawska 2

02-566 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, ul. Plocka 9, 01-231 Warszawa, sygn. akt: XXI P 68/12

 2. Pracownicy recepcji biura zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa, Pracownicy Oddzialow ING Banku Slaskiego S.A. w Krakowie – ul. Balicka 14 a, Al. Bora Komorowskiego 37, ul. Grota Roweckiego 6, ul. Kalwaryjska 7, ul. Kamienskiego 11 (Galeria Handlowa Bonarka), ul. Krowoderskich Zuchow 2, ul. Krolewska 57, ul. Medweckiego 2, ul. Pawia 5 (Centrum Handlowe Galeria Krakowska), ul. Pilotow 6, Al. Pokoju 78, Al. Powstania Warszawskiego 12, ul. sw. Tomasza 20, Os. Teatralne 12, ul. Teligi 24, ul. Zwierzyniecka 29

 3. Pan Marek Kondrat, „KONDRAT Wina Wybrane”, ul. Wierzbowa 3, 00-094Warszawa

 4. Panstwo: Miroslaw Boda Wiceprezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., Joanna Erdmann Wiceprezes Zarzadu, Justyna Kesler Wiceprezes Zarzadu, Oscar Swan Wiceprezes Zarzadu, Ignacjo Julia Vilar Wiceprezes Zarzadu; ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

 5. Panstwo: Wojciech Popiolek Sekretarz RN, Roland Boekhout Czlonek RN, Nicolaas Cornelius Jue Czlonek RN, Ad Kas Czlonek RN, Miroslaw Kosmider Czlonek RN; ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

 6. Nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 7. Pan Andrzej Mazur, Dyrektor Samodzielnego Wojewodzkiego Zespolu Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

 8. Pan ml. insp. Piotr Owsiewski, Komendant Rejonowy Policji, Komenda Rejonowa Policji Warszawa II, ul. Malczewskiego 3/5/7, 02-617 Warszawa

 9. Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zwiazku Bankow Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

 10. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 11. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 12. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 13. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 15. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 19. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 20. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 21. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 22. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 23. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 24. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 27. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 28. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 29. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 30. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 31. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 32. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 33. Pan Piotr B. Bachurski, Redaktor Naczelny, „Gazeta Finansowa”, ul. Marii Konopnickiej 6/217, 00-491 Warszawa

 34. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krako

 37. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 38. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 39. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – celem dostarczenia Sadowi Okregowemu w Warszawie XXI Wydzial Pracy odpowiedzi na pytanie, „jaka jest przyczyna faktyczna roszczenia dochodzonego przeze mnie od ING Banku Slaskiego S.A.?” – o przygotowanie do dnia 16 lipca 2014 r.:

  1. pisemnego wyjasnienia prezentujacego pelna nazwe normy prawnej /ew. norm prawnych/, ktorej naruszenie przeze mnie przed dniem 6 listopada 2006 r. bylo przyczyna wyrzucenia mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy w ING Banku Slaskim S.A. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, co zarzad ING Banku Slaskiego S.A. poswiadczyl miedzy innymi w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na pozew w sprawie jak w pkt. I.

  2. kopii listu intencyjnego – z pieczecia poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron – na ktory powolal sie w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2007 r., sygn. DZZL/173/2007/AA, dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka,

 2. Przypomnienie, ze wnioski, jak w pkt. I skierowalem do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej pismem:

  1. wyslanym poczta w dniu 28 maja 2014 r.,

  2. zlozonym osobiscie w sekretariacie prezes M. Kolakowskiej w dniu 4 czerwca 2014 r. – Zalacznik 11.

 3. Zawiadomienie, ze po dokumenty, jak w pkt. I stawie sie osobiscie w recepcji Biura Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., ul. Pulawska 2 w Warszawie w dniu 16 lipca 2014 r. o godz. 14:00.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze prowadzenia protestu glodowego – bede pil wode i soki – przed siedziba Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, ul. Pulawska 2, od dnia 16 lipca 2014 r., godz. 14:00, w przypadku odmowy wydania mi dokumentow, jak w pkt. I.

 5. Upowaznienie do udzielania przez wladze ING Banku Slaskiego S.A. informacji o przebiegu mojego protestu red. Krystynie Gorzynskiej z „Warszawskiej Gazety”.

 6. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.nonx.pl, www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.nonx.pl, www.kekusz.pl.

 

 

Sam Bartkiewicz1 zapytany o cechy dobrego szefa wymienia dwie: –

Musi lubic ludzi i byc porzadnym czlowiekiem.”

Zrodlo: Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi” ; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23

 

ING Bank Slaski S.A. realizuje swoja strategie biznesowa w sposob odpowiedzialny spolecznie, z uwzglednieniem potrzeb wszystkich grup interesariuszy, w tym klientow, pracownikow, otoczenia spolecznego i srodowiska naturalnego. (…) Priorytetem pracownikow ING Banku Slaskiego S.A. jest dzialanie w zgodzie z

Wartosciami ING: otwartoscia, uczciwoscia, szacunkiem, odpowiedzialnoscia i zdrowym rozsadkiem. (…)

Celem Banku jest budowanie kultury opartej na zaufaniu.”

Zrodlo: „Spoleczna Odpowiedzialnosc Biznesu w ING Banku Slaskim”, http://www.raportroczny.ingbank.pl/informacje-dla-inwestorow-csr-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr-w-ing-banku-slaskim-w-2012-roku-2012

 

Tak to juz jest na swiecie dziwnie –

Raz jest wesolo, a raz przeciwnie.”

Katarzyna Kozlowska, „Oj misiu, misiu!”, Wydawnictwo Krzesiek, Poznan 2008

 

Uzasadnienie

 

Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy rozpoznaje od stycznia 2012 r. do sygn. akt XXI P 68/12 sprawe z mojego powodztwa przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o wyplate odszkodowania za bezpodstawne pozbawienie pracy, zniszczenie kariery zawodowej, psychiczne znecanie sie, okrutne, nieludzkie i ponizajace traktowanie w okresie od listopada 2006 r. do listopada 2011 r., zniszczenie mi zycia.

Podczas posiedzenia w dniu 24 lutego 2014 r. sedzia referent w sprawie sygn. XXI P 68/12 Bozena Rzewuska zazadala ode mnie wyjasnienia, jaka jest podstawa faktyczna dochodzonego przeze mnie roszczenia. Podala do protokolu – Zalacznik 1: „Sygn. akt XXI P 68/12, PROTOKOL Z ROZPRAWY Dnia 24 lutego 2014 r. Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy w skladzie nastepujacym: Przewodniczacy: SSO Bozena Rzewuska (…) na posiedzeniu jawnym rozpoznal sprawe z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko ING Bank Slaski S.A. o odszkodowanie. Posiedzenie rozpoczeto o godzinie: 12:30 Po wywolaniu stawili sie: Powod osobiscie. W imieniu pozwanego stawila sie pelnomocnik r. pr. Krystyna Wegorz, ustanowiona w sprawie, pelnomocnictwo w aktach.

Powod popiera powodztwo. Pelnomocnik pozwanego wnosi o oddalenie powodztwa.

Sad postanowil informacyjnie przesluchac powoda na okolicznosc podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia.
Dowod
: Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy, sygn. akt XXI P 68/12, protokol posiedzenia w dniu 24

lutego 2014 r. – Zalacznik 1

 

Podczas posiedzenia w dniu 24.02.2014 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedziego referenta.

Musze wszak przygotowac na nastepne posiedzenie odpowiedz na pytanie, jak wyzej. Przygotuje ja rzetelnie jesli zarzad ING Banku Slaskiego S.A. udzieli mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I, str. 1, 2 niniejszego pisma.

 

Wskazac nalezy, ze najwazniejsza z przyczyn zlozonego przeze mnie pozwu jest, ze mnie wyrzucono z pracy w ING Banku Slaskim S.A. Uczyniono to dwukrotnie, tj.:

 1. w dniu 6 listopada 2006 r., gdy mi nakazano opuscic siedzibe Banku po tym, gdy mi wreczono dokument – Zalacznik 2: Porozumienie o rozwiazaniu umowy o prace„Porozumienie 1. Z dniem 28 lutego 2007r. Pracownik i Pracodawca rozwiazuja umowe o prace na mocy porozumienia stron na podstawie art. 30 § 1 Kp” 2. W zwiazku z rozwiazaniem umowy o prace Pracodawca zwalnia Pracownika z obowiazku swiadczenia pracy w okresie 6 listopada 2006r. do konca okresu wypowiedzenia, wyplaci Pracownikowi trzymiesieczne wynagrodzenie za prace.”

Dowod: ING Bank Slaski S.A., „Porozumienie o rozwiazaniu umowy o prace” z dnia 6 listopada 2006r., Zalacznik 2

 1. z dniem 7 lutego 2014 r. o czym mnie poinformowano doreczonym mi poczta dokumentem – Zalacznik 3:„ING Bank Slaski SA Katowice dn. 5 lutego 2007r. Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Z dniem 7 lutego 2007r. rozwiazuje z Panem bez zachowania okresu wypowiedzenia umowe o prace zawarta w dniu 29 wrzesnia 2006r. (obowiazujaca od dnia 1 listopada 2006r.) z powodu niezdolnosci do pracy wskutek choroby trwajacej dluzej niz 3 miesiace (podstawa prawna – art. 53 § 1 pkt 1a Kodeksu pracy)Jednoczesnie informuje, iz w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszego pisma przysluguje Panu prawo wniesienia odwolania do Sadu Rejonowego – Sadu Pracy w Katowicach, ul. Warszawska 45. Zastepca Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Grazyna Sobota.”

Dowod: ING Bank Slaski S.A. „Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia” z dnia 5 lutego 2007r. – Zalacznik 3

 

Pragne wyjasnic, ze okreslenia „wyrzucono mnie z pracy” uzywam w pelni zasadnie. Nie chodzi tylko o okolicznosci, w jakich w dniu 6 listopada 2006 r. nakazano mi opuscic siedzibe Banku, ale o to przede wszystkim, ze odpowiedzialny w 2006 r. w zarzadzie ING Banku Slaskiego S.A. prezes zarzadu Brunon Bartkiewicz nie zawarl ze mna umowy o prace. Nie moge zatem pisac, ze ING Bank Slaski S.A. rozwiazal ze mna umowe o prace. Bo nie mogl takowej rozwiazac, gdy jej ze mna nie zawarl.

 

ING Bank Slaski S.A. sporzadzil i doreczyl mi w latach 2006 – 2012 trzy dokumenty – w tym dwa sporzadzone na potrzeby sadow – w ktorych przedstawil te sama przyczyne wyrzucenia mnie z pracy.

W odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. dla Sadu Okregowego w Warszawie Wydzial XXI Pracy na moj w.w. pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A., radca prawny Krystyna Weglorz podala – Zalacznik 4:Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym,umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.

Dowod: Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, sygn. akt IX P XXI 68/12, odpowiedz z dnia 27 lutego

2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew o odszkodowanie – Zalacznik 4

 

Identyczna z zacytowana wyzej przyczyne wyrzucenia mnie z pracy zarzad ING Banku Slaskiego S.A. podal w dwoch innych dokumentach, tj.:

 1. w pismie do mnie z dnia 7 grudnia 2006 r. wiceprezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Marlies van Elst podala – Zalacznik 5: W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 17 listopada 2006r. informuje, ze Bank podtrzymuje decyzje w zakresie rozwiazania umowy o prace. Przedstawiona przez Pana argumentacja nie pozwala na zmiane dotychczasowego stanowiska ING Banku Slaskiego S.A. i na wyrazenie zgody na kontynuacje zatrudnienia w Banku. Pana dzialania sa niezgodne z istniejaca w Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, ktorenie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym”.

Dowod: ING Bank Slaski S.A., pismo Wiceprezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego Marlies van Elst z dnia 7

grudnia 2006r. – Zalacznik 5

 1. w odpowiedzi z dnia 10 lutego 2012 r. na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. rozpoznawany przez Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy w sprawie do sygn. akt IX P 126/09, radca prawny ING Banku Slaskiego S.A. Krystyna Weglorz podala – Zalacznik 6: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie. Okazalo sie, iz umowa ta nie mogla byc kontynuowana, w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym”.

Dowod: Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy, sygn. IX P 126/09, odpowiedz z dnia 10 lutego

2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew – Zalacznik 6

 

xxx

 

ING Bank Slaski S.A. dwukrotnie rozwiazal ze mna umowe o prace, ktorej nigdy ze mna nie zawarl.

Z powodu niezawarci ze mna umowy o prace Zaklad Ubezpieczen Spolecznych prowadzil w ING Banku Slaskim S.A. w okresie od lutego do lipca 2007 r. postepowania, wyjasniajace i kontrolne.

 

Prowadzenie postepowania wyjasniajacego poswiadcza zawiadomienie dla mnie Inspektoratu ZUS Krakow Krowodrza z dnia 23 lutego 2007r. – Zalacznik 7: „Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie Inspektorat Krakow Krowodrza ul. Swietokrzyska 12 30-015 Krakow, Pan Zbigniew Kekus (…) Nasz znak: Zz-o18i01-6020 – K – 462/P/2007 23 lut. 2007 Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w Krakowie Inspektorat Krowodrza Wydzial Zasilkow informuje, ze w sprawie ustalenia uprawnien do zasilku chorobowego z tytulu zatrudnienia w ING Bank Slaski S.A. Katowice, ul. Sokolska 34 skr poczt 137 trwa postepowanie wyjasniajace. Starszy Inspektor (…).”

Dowod: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Oddzial w Krakowie – Inspektorat Krakow-Krowodrza, Zz-o18i01-6020 K 462 /P/ 2007, pismo z dnia 23 lutego 2007 r. – Zalacznik 7

 

Prowadzenie postepowania wyjasniajacego poswiadcza wezwanie dla mnie z dnia 16 maja 2007r. do stawiennictwa w dniu 24.05.2007r. w Oddziale ZUS w Krakowie – Zalacznik 8: „Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie Wydzial Kontroli Platnikow Skladek, ul. Zakopianska 62, 30-450 Krakow, znak sprawy: o18/0958/22/2007; W zwiazku z prowadzonym na podstawie art. 86 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z poz. zm) postepowaniem kontrolnym u platnika skladek NIP(…) ING BANK SLASKI S.A. Katowice, ul. Sokolska 34 na podstawie uprawnien nadanych art. 87 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 123 powolanej wyzej ustawy, w zwiazku z art. 50 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) wzywam Pana do stawienia sie w dniu 24.05.2007r. o godz. 9:30 w Zakladzie Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie ul. Zakopianska 62 pokoj nr 401 w celu zlozenia zeznan w charakterze swiadka w sprawie potwierdzenia okresu zatrudnienia u platnika skladek. (…) Prosze o zabranie ze soba dokumentow potwierdzajacych okres zatrudnienia u platnika (umowa o prace, swiadectwo pracy) podpis pracownika ZUS”
Dowod: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie ul. Zakopianska 62, znak sprawy:

o18/0958/22/2007, wezwanie dla Z. Kekus z dnia 16.05.2007r. – Zalacznik 8

 

Minely kolejne dwa miesiace i w polowie lipca 2007 roku, po zakonczeniu przez ZUS wyzej wymienionych postepowan, otrzymalem przekazem pocztowym kwote 1348,12 /slownie: jeden tysiac trzysta czterdziesci osiem zlotych dwanascie groszy/zl. Na doreczonym mi przekazie ZUS podal obok wyplaconej mi kwoty takze rodzaj swiadczenia – Zalacznik 9: „Przekaz pocztowy ZUS Oddzial 180100 Kwota 1348 ZL 12 GR (…) Swiadczenie za: chor. 08.02-04.03.2007

Dowod: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Oddzial 180100 przekaz pocztowy – Zalacznik 9

 

xxx

 

Po tym, gdy mnie wyrzucono z pracy drugi raz, przebywajac na zwolnieniu lekarskim zglosilem sie do Oddzialu ZUS w Krakowie celem uzyskania prawa do zasilku chorobowego. Inspektor ZUS zazadal doreczenia mu umowy o prace zawartej ze mna przez ING Bank Slaski S.A.

Poniewaz w dokumencie z dnia5 lutego 2007r. „Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia” podano:

rozwiazuje z Panem bez zachowania okresu wypowiedzenia umowe o prace zawarta w dniu 29 wrzesnia 2006r. (obowiazujaca od dnia 1 listopada 2006r.), a ING Bank Slaski S.A. nie zawarl ze mna umowy o prace, pismem z dnia 12 lutego 2007 r. skierowanym do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunona Bartkiewicza zlozylem: „Szanowny Pan Brunon Bartkiewicz Prezes Zarzadu ING Bank Slaski S.A. Dotyczy: 1. Prosba o doreczenie mi (…) odpisu umowy o prace, jaka zdaniem Zastepcy Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Pani Grazyny Sobota, ING Bank Slaski podpisal ze mna w dniu 29 wrzesnia 2006r.

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 12 lutego 2007r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunona

Bartkiewicza

 

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 15 lutego 2007 r. dyrektora departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Zbigniewa Hojki, ktory mnie poinformowal – Zalacznik 10: „ING Bank Slaski Departament Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Katowice, dn. 15 lutego 2007r. DZZL/173/2007/AA Pan Zbigniew Kekus /adres: ZKE/W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 12 lutego 2007r. informuje, iz w naszej ocenie, sformulowane przez Pana zarzuty sa calkowicie bezpodstawne.

Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.Przystapienie przez Pana do pracy w dniu 2 listopada 2006r. stanowilo dodatkowe potwierdzenie faktu nawiazania stosunku pracy. Wobec powyzszego – w pelni zasadne bylo przywolanie daty 29 wrzesnia i 1 listopada w oswiadczeniu Banku z dnia 5 lutego 2007r. o rozwiazaniu umowy o prace bez wypowiedzenia. Uprzejmie informuje, iz stanowisko Banku w Pana sprawie jest ostateczne. Z powazaniem, Zbigniew Hojka

Dowod: ING Bank Slaski S.A., sygn. DZZL/173/2007/AA, pismo dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Zbigniewa Hojki z dnia 15.02.2007r. – Zalacznik 10

 

Poniewaz:

 1. w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na rozpoznawany obecnie przez Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy pozew, radca prawny ING Banku Slaskiego S.A. Krystyna Weglorz podala – Zalacznik 4: Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym,”

 2. ZUS prowadzil w ING Banku Slaskim S.A. w okresie luty do lipiec 2007 r. postepowania wyjasniajace i kontrolne, celem przyznania mi prawa do uzyskania zasilku chorobowego,

 3. w pismie z dnia 15 lutego 2007 r. sygn. DZZL/173/2007/AA, dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka podal – Zalacznik 10: „(…) w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonychw liscie intencyjnym.

to znaczy, ze:

 1. skoro zarzad ING Banku Slaskiego S.A. realizujac w dniu 6 listopada 2006 r. decyzje o wyrzuceniu mnie z pracy, a nastepnie informujac od grudnia 2006 r. mnie, a potem takze Sad Okregowy w Katowicach i Sad Okregowy w Warszawie, ze jej przyczyna bylo, iz wewnetrzne przepisy ING Banku Slaskiego S.A. zabraniaja zatrudniania osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, podjal rujnujaca mi kariere zawodowa i zycie – zycie takze mojej rodzinie – decyzje odpowiedzialnie, zgodnie ze zdrowym rozsadkiem, tj. wiedzac, ktora norme prawna, czy tez ktore normy prawne ja naruszylem przed dniem 6 listopada 2006 r.

 2. prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. – obecnie wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Banku – Brunon Bartkiewicz niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. ustawowego, okreslonego w art. 29 § 2 Kodeksu pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace,

 3. istnieje list intencyjny, na ktory powolal sie dyr. Zbigniew Hojka w pismie, ktorego tresc stanowic miala odpowiedz dla Zakladu Uslug Spolecznych.

 

W zwiazku z powyzszym, zwracajac uwage, ze: „Priorytetem pracownikow ING Banku Slaskiego S.A. jest dzialanie w zgodzie z Wartosciami ING: otwartoscia, uczciwoscia, szacunkiem, odpowiedzialnoscia i zdrowym rozsadkiem.”, oraz ze: Celem Banku jest budowanie kultury opartej na zaufaniu., powodowany pragnieniem przygotowania odpowiedzi na pytanie – jaka jest przyczyna faktyczna roszczenia dochodzonego przeze mnie od ING Banku Slaskiego S.A.? – zadane mi w dniu 24 lutego 2014 r. przez sedzie Sadu Okregowego w Warszawie Wydzial XXI Pracy Bozene Rzewuska rozpoznajaca moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o wyplate odszkodowania za bezpodstawne pozbawienie pracy, zniszczenie kariery zawodowej, psychiczne znecanie sie, okrutne, nieludzkie i ponizajace traktowanie w okresie od listopada 2006 r. do listopada 2011 r., zniszczenie mi zycia, wnosze o … zaprzestanie ukrywania przede mna i przed Sadem:

 1. wyzej wymienionego listu intencyjnego, czy tez … prawdy, ze takowy nie istnieje,

 2. podstawy faktycznej wyrzucenia mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r.,

 

Ze wzgledu na moje dotychczasowe doswiadczenia z bylym prezesem zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunonem Bartkiewiczem, ktory wyrzucil mnie z pracy oraz obecna Pania Prezes, ktora oszukawszy w listopadzie 2011 r. Policje i Pogotowie Ratunkowe zorganizowala mi 6-dniowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym – Szpital Nowowiejski w Warszawie – kopie niniejszego pisma dostarcze:

 1. Dyrektorowi Samodzielnego Wojewodzkiego Zespolu Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie /Szpital Nowowiejski/ Panu Andrzejowi Mazurowi,

 2. Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa II Panu ml. insp. Piotrowi Owsiewskiemu.

 

Jesli Pani Prezes „rozjada sie” priorytety ING Banku Slaskiego S.A., jesli znowu postanowi sprzeniewierzyc sie Wartosciom ING, w tym zarzuciwszy zdrowy rozsadek ponownie zechce umiescic mnie w szpitalu psychiatrycznym wykorzystujac w tym celu interesariuszy Banku z jego otoczenia spolecznego, Panowie Andrzej Mazur i Piotr Owsiewski beda wiedziec, w jakich okolicznosciach wysluguje sie nimi prezes zarzadu Banku, ktorego celem jest budowanie kultury opartej na zaufaniu.

Kopie niniejszego pisma zloze takze do akt sprawy sygn. XXI P/68 Sadu Okregowego w Warszawie XXI Wydzial Pracy, na ktorego przychylnosc zarzad ING Banku Slaskiego S.A. zdaje sie tradycyjnie – tj. jak to ING Bank Slaski S.A. w relacjach z instytucjami wymiaru sprawiedliwosci – liczyc.
Poniewaz wtedy, gdy z podanych w niniejszym pismie przyczyn prowadzilem protest w dniach 3 do 9 czerwca br. przed siedziba zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, ul. Pulawska 2 prezes zarzadu Banku wzmocnila – jak mnie poinformowano – jego ochrone, jakobym stanowic mial dlan zagrozenie, kopie niniejszego pisma dostarcze takze Pracownikom recepcji obiektu przy ul. Pulawskiej 2 oraz Pracownikom Firm majacych swoje siedziby w tym obiekcie. Zeby– interesariusze ING Banku Slaskiego S.A. z jego otoczenia spolecznego mogli, tym razem od dnia 16 lipca 2014 r., konfrontowac postawe czlonkow najwyzszego kierownictwa Banku z Wartosciami ING oraz dokonac oceny ich wkladu w budowanie kultury opartej na zaufaniu.

Z powodu dotychczasowego, od listopada 2006 r. traktowania mnie przez kolejnych, korzystajacych z uslug ochrony swiadczonych im przez „niezaleznych”, „niezawislych”, „sprawiedliwych” i „bezstronnych” sedziow i prokuratorow, prezesow zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunona Bartkiewicza i Malgorzate Kolakowska, kopie niniejszego pisma dostarcze takze przewodniczacej Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego

 

Jesli wzmacniajacy ochrone ze wzgledu na zagrozenie jakie mam stanowic dla Banku podczas moich protestow zarzad ING Banku Slaskiego S.A. zgadza sie z moim stanowiskiem, ze … nie istnieje „list intencyjny”, na ktory powolal sie w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2007 r. dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka celem … zbycia mnie z upowaznienia odpowiedzialnego w 2007 r. za zarzadzanie zasobami ludzkimi prezesa zarzadu Brunona Bartkiewicza, co tym skutkowalo, ze na z powodu zarabiajacego 3 mln zl rocznie Brunona Bartkiewicza, ja, wyrzucony przez niego z pracy ojcem wtedy dwojga dzieci musialem czekac 5 miesiecy na wyplate zasilku chorobowego w kwocie 1.348,12 /slownie: jeden tysiac trzysta czterdziesci osiem zlotych dwanascie groszy/zl, prosze … uczciwie wydac mi oswiadczenie, ze takowy nie istnieje, zamiast w niezgodzie ze zdrowym rozsadkiem trzymac mnie prowadzacego sluszny protest na dworze i marnotrawic pieniadze na dedykowana mi ochrone.

Przeciez obecnie wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz mowi:

 

Sam Bartkiewicz zapytany o cechy dobrego szefa wymienia dwie: –

Musi lubic ludzi i byc porzadnym czlowiekiem.”

Zrodlo: Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi” ; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23

 

Porzadni, lubiacy ludzi, kierujacy sie zdrowym rozsadkiem ludzie w zarzadzie ING Banku Slaskiego S.A. nie powinni biernie przygladac mi sie, czlowiekowi – jakim jestem mimo, ze mnie kolejni prezesi zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz i Malgorzata Kolakowska traktuja jak bydlo – prowadzacemu sluszny protest glodowy. Nie powinni mnie traktowac nieludzko w tym tylko celu, zeby ukryc przed Sadem Okregowym w Warszawie Wydzial XXI Pracy i …prawde o tym, ze mnie bezprawnie i bezpodstawnie wyrzucil z pracy Brunon Bartkiewicz.

 

Niniejszego pisma nie kieruje imiennie do Pani Malgorzaty Kolakowskiej, poniewaz moze sie okazac, ze jest na urlopie. Gdyby tak bylo, ktos musial przejac obowiazki prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. i moze udzielic odpowiedzi na moje – sluszne, majace na celu udzielenie odpowiedzi Sadowi Okregowemu w Warszawie XXI Wydzial Pracy na pytanie: „jaka jest przyczyna faktyczna roszczenia dochodzonego przeze mnie od ING Banku Slaskiego S.A.?” – wnioski. Sluszne bo oparte na faktach poswiadczonych przez Bank w sporzadzonych przezen dokumentach, w tym w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na moj pozew rozpoznawany obecnie przez Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy w sprawie do sygn. akt XXI P 68/12.

Wnosze i – zwracajac uwage, ze nadto znowu dlugie „chowanie glowy w piasek”, tj. przygladanie mi sie prowadzacemu protest zamiast uczynic zadosc moim slusznym wnioskom zlozonym juz pismem z dnia 28 maja 2014 r. /Zalacznik 10/ nic nie bedzie miec wspolnego z Wartosciami ING: uczciwoscia, szacunkiem, odpowiedzialnoscia i zdrowym rozsadkiem – ciekaw, ile tym razem dni prezes Banku, ktorego celem jest budowanie kultury opartej na zaufaniu potwierdzac bedzie, jak bardzo przekonana jest o tym, ze Sad Okregowy w Warszawie wyswiadczy Brunonowi Bartkiewiczowi usluge ochrony przed konsekwencjami bezzasadnego i bezprawnego wyrzucenia mnie z pracy – informuje jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

 

 

Zalaczniki:

 1. Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy, sygn. akt XXI P 68/12, protokol posiedzenia w dniu 24 lutego 2014 r.

 2. ING Bank Slaski S.A., „Porozumienie o rozwiazaniu umowy o prace” z dnia 6 listopada 2006r.

 3. ING Bank Slaski S.A. „Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia” z dnia 5 lutego 2007r.

 4. Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, sygn. akt IX P XXI 68/12, odpowiedz z dnia 27 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew o odszkodowanie

 5. ING Bank Slaski S.A., pismo Wiceprezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego Marlies van Elst z dnia 7 grudnia 2006r.

 6. Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy, sygn. IX P 126/09, odpowiedz z dnia 10 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew

 7. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Oddzial w Krakowie – Inspektorat Krakow-Krowodrza, Zz-o18i01-6020 K 462 /P/ 2007, pismo z dnia 23 lutego 2007 r.

 8. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie ul. Zakopianska 62, znak sprawy: o18/0958/22/2007, wezwanie dla Z. Kekus z dnia 16.05.2007r.

 9. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Oddzial 180100 przekaz pocztowy ING Bank Slaski S.A., sygn. DZZL/173/2007/AA, pismo dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Zbigniewa Hojka z dnia 15.02.2007r.

 10. Pismo Z. Kekusia z dnia 4 czerwca 2014 r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej

1 Brunon Bartkiewicz, byly prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., obecnie wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej

Il cialis achat en ligne belgique s’agit achat levitra en france de laisser libre cours a son imagination, on peut tout simplement se servir d’un foulard fait remarquer la sexologue.
Vous avez en effet defini votre bonheur et votre valeur personnelle dans la vente kamagra europe achat tadalafil dependance d’une personne qui vous aime.
La pratique du priligy france cote-a-cotisme vient nourrir, voire viagra cialis acheter combler certains fantasmes.

Vouloir ameliorer l’autre, c’est le meilleur moyen de site securise vente cialis le herisser – et de se condamner soi-meme au role du bourreau de service.
Mais ce moyen de changer la vie sexuelle d’une vente viagra en pharmacie cialis vente libre quebec femme reste un mystere irresolu, d’autant plus que ce n’est meme pas reconnu par le milieu medical, alors il vaut mieux eviter ce procede. Proposez a votre partenaire de faire la meme chose, vous verrez, viagra acheter pharmacie priligy prix a paris quand on est bien dans sa peau, le desir sexuel est decuple ! Eh oui, la subtilite et la delicatesse font parfois du bien dans un monde ou le sexe est hypermediatise. Toutes les regles de bonne pratique pour les instillations du BCG sont resumees dans le poster de l’AFU qui a ete envoye a chaque membre de l’association et est presente en Annexe 2. L’equipe se demande egalement si le fait que l’ensemble de leurs participants avaient une greffes de rein aurait aussi influence les resultats. Ces quelques exemples donnes a l’intention des jeunes ne sont pas les seuls. Cette semaine, nous faisons ensemble le decompte des erreurs les plus frequentes que nous commettons au lit. En parlant de sujet en etat limite, nous avons souhaite accentuer les risques afferents a l’a-structuration psychique des sujets en proie a l’angoisse du vide et egalement souligner l’aspect desorganisateur de l’experience du vide et du vertige.
– apparition de maniere progressive sur plusieurs mois, rapports satisfaisants de plus en plus difficiles a obtenir – erection totalement impossible, disparaissant rapidement, maintenue bien moins de 5 minutes – ejaculation sur dapoxetine prix une verge molle – persistance du desir mais impossibilite physique d’avoir prix du levitra 25 mg une erection – diabete .
Le probleme de l’impuissance sexuelle a site securise vente cialis toujours ete l’angoisse de tous les hommes depuis commander kamagra des milliers d’annees, et les hommes qui en souffraient n’avaient aucun moyen pour retrouver des erections suffisamment rigides.
L’homme doit se generique cialis soft comporter avec raffinement et non de maniere mecanique.
Infatti, la vendita priligy formulazione orodispersibile evita il coinvolgimento del tratto gastrointestinale e priligy acquistare online permette una piu rapida assimilazione da parte dell’organismo.
Aumentare il pH dello stomaco a causa cialis farmacia online di nizatidina ricevere H2 viagra generico miglior prezzo antagonista non ha avuto effetti sulla farmacocinetica di tadalafil.
Parla con il dove comprare cialis generico line tuo medico e consulta un medico di salute mentale per viagra o cialis senza ricetta medica affrontare queste questioni.
Condividere la vostra storia la cialis dove comprare online rende piu ricca e aiuta a rimanere comprare viagra on line e reato complici.
Inibendo la PDE5, vendita cialis in svizzera cialis generico acquisto italia il muscolo nel pene rimane rilassato per un periodo piu lungo.
Prendere attentamente in polmone moderato, cuore, cialis senza ricetta online rene e levitra serve ricetta malattie del fegato.
L’importanza e la storia di questa casa farmaceutica sono sinonimo di affidabilita e acquisto viagra generico on line sicurezza. Da un certo punto in poi, l’attivita ludica acquista anche un carattere di godimento e di piacere per la viagra prezzo pfizer buona riuscita del compito. Inizialmente puo dare disturbi molto lievi, tanto che spesso chi la contrae in seguito ad un rapporto a rischio non si accorge nemmeno di essersi ammalato e non comprare viagra generico online si sottopone a visite di alcun tipo, non segue cure e continua la sua vita sessuale di sempre, trasmettendola a eventuali partner. Logicamente le dipendenze sessuali dipendono prima di tutto dal modo con cui viene intesa la sessualita e, poiche questa e una componente fondamentale dell’essere umano, e impossibile un’educazione alla sessualita che prescinda da una educazione globale di tutta la persona. A differenza di queste poi, quelle psicologiche non danno esito a disfunzioni erettili nel lungo periodo, piuttosto hanno effetto immediatamente. Molte donne hanno segretamente preso la pillola “maschile”, e improvvisamente hanno ricevuto aumento del flusso sanguigno ai genitali e le sensazioni vivide attraverso il contatto sessuale con orgasmi multipli. Un integratore di ultima generazione, con proprieta a sostegno del benessere sessuale maschile, e quello a base di Tibulus terrestris, alga ecklonia bicyclis e biovis, elementi che, messi insieme, hanno dato vendita di viagra online ottimi risultati nei casi di astenia sessuale e di deficit acquistare viagra originale erettile lieve e moderato. Inoltre gli ingredienti del farmaco vengono rilasciati molto piu lentamente se decidi di mangiare prima di assumere la pillola blu.
E’ un analogo di Viagra generico ma con i componenti piu’ economici, i quali hanno la stessa efficacia e durata d’azione come i costo priligy componenti principali di Viagra generico, ma hanno il acquisto priligy generico prezzo basso.
Disfunzione erettile negli uomini giovani e causata principalmente da stress e stile di vita propecia compra non acquistare cialis su internet come acquistare il cialis on line sano.
Dette acquistare kamagra generico italia sostanze recentemente dove comprare cialis generico line si e viagra generico costo visto sono delle dopammine chiamate anche “reliting-factors”.
Des etudes in meilleur site achat cialis vitro ont montre que le cialis pas cher france sildenafil etait selectif pour la pde5 vente cialis qui est impliquee dans le processus erectile.
Cio dipende dove acquistare il cialis generico da dove siete in confronto al centro di spedizione viagra prezzo farmacia italia e quale metodo viagra senza ricetta di spedizione utilizzano.
Ils sont tous propecia pas cher france deux deficients intellectuels en propecia en pharmacie prix plus d’etre viagra prix 25mg atteints d’une maladie mentale.
Questo e molto cialis costo importante perche acquistare kamagra generico italia l’indice di aquisto propecia massa corporea influenzerebbe pesantemente i livelli di produzione del testosterone.
Les chercheurs ont etudie pourquoi la probabilite de quelques vente levitra priligy achat en ligne hommes de la rechute est plus grande que vente de cialis generique d’autres.
Per curare un cialis senza ricetta soggetto malato, dunque, occorre trovare un rimedio che riproduca i sintomi dove e come acquistare il viagra quanto piu simili in un soggetto cialis acquisto sano.
S’ils site serieux vente viagra font succomber 78% des hommes, 54% des kamagra on line femmes les trouvent quel site acheter viagra trop difficiles a porter.
Sul mercato dal 1998, oltre 20 vendita cialis in svizzera milioni acquisto kamagra senza ricetta di uomini in tutto il levitra acquisto on line mondo lo hanno utilizzato con ottimi risultati e sono stati in grado di riprendere una vita sessuale soddisfacente.
Un signal est envoye a un acheter cialis paris fermoir situe acheter cialis 20mg entre les seins, si un certain niveau kamagra achat en ligne de seuil est depasse.
Viagra pfizer sfrutta comprare kamagra on line il principio attivo sildenafil, inizialmente fu studiato per la cura dell’angina pectoris, infatti i ricercatori inglesi acquistare kamagra generico italia pensarono all’utilizzo ad un inibitore della fosfodiesterasi pde5 per impedire la aquisto levitra chiusura delle arterie coronarie, causa primaria dell’infarto del miocardio.
C’est-a-dire, si pendant la prise tadalafil prix de pilules du viagra generique vous sentez qu’il y a une sorte de la percee revolutionnaire dans votre propre sexualite, vente cialis en france apparemment, on vous conseille d’aller voir le sexologue.
Interdiction de l’utilisation combinee de acheter viagra livraison 24h vardenafil avec les nitrates achat de viagra et les autres donateurs no.
Medici trattano de usando la psicoterapia, tecniche di modificazione del comportamento, farmaci come acquistare cialis con postepay per via orale, farmaci iniettati localmente, dispositivi di vuoto, e dispositivi precio cialis 10 mg farmacia impiantati chirurgicamente.
E poi, finalmente, e stata l’adozione della tanto attesa acquistare cialis online sicuro risoluzione.