11.07.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. o odszkodowanie

Krakow, dnia 11 lipca 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Sad Okregowy w Warszawie

XXI Wydzial Pracy

ul. Plocka 9

01-231 Warszawa

 

Sygn. akt: XXI P 68/12

 

Z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko

ING Bankowi Slaskiemu S.A. o odszkodowanie

 

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy recepcji biura zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa, Pracownicy Oddzialow ING Banku Slaskiego S.A. w Krakowie – ul. Balicka 14 a, Al. Bora Komorowskiego 37, ul. Grota Roweckiego 6, ul. Kalwaryjska 7, ul. Kamienskiego 11 (Galeria Handlowa Bonarka), ul. Krowoderskich Zuchow 2, ul. Krolewska 57, ul. Medweckiego 2, ul. Pawia 5 (Centrum Handlowe Galeria Krakowska), ul. Pilotow 6, Al. Pokoju 78, Al. Powstania Warszawskiego 12, ul. sw. Tomasza 20, Os. Teatralne 12, ul. Teligi 24, ul. Zwierzyniecka 29

 2. Pan Marek Kondrat, „KONDRAT Wina Wybrane”, ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa

 3. Pani Malgorzata Kolakowska, Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

 4. Panstwo: Miroslaw Boda Wiceprezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., Joanna Erdmann Wiceprezes Zarzadu, Justyna Kesler Wiceprezes Zarzadu, Oscar Swan Wiceprezes Zarzadu, Ignacjo Julia Vilar Wiceprezes Zarzadu; ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

 5. Panstwo: Anna Fornalczyk Przewodniczaca RN, Wojciech Popiolek Sekretarz RN, Roland Boekhout Czlonek RN, Nicolaas Cornelius Jue Czlonek RN, Ad Kas Czlonek RN, Miroslaw Kosmider Czlonek RN; ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

 6. Nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 7. Pan Andrzej Mazur, Dyrektor Samodzielnego Wojewodzkiego Zespolu Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

 8. Pan ml. insp. Piotr Owsiewski, Komendant Rejonowy Policji, Komenda Rejonowa Policji Warszawa II, ul. Malczewskiego 3/5/7, 02-617 Warszawa

 9. Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zwiazku Bankow Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

 10. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 11. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 12. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 13. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 15. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 19. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 20. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 21. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 22. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 23. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 24. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 26. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 27. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 28. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 29. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 30. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 31. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 32. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 33. Pan Piotr B. Bachurski, Redaktor Naczelny, „Gazeta Finansowa”, ul. Marii Konopnickiej 6/217, 00-491 Warszawa

 34. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krako

 37. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 38. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 39. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Dzialania realizowane przeze mnie w celu zapewnienia Sadowi odpowiedz na pytanie – jaka jest przyczyna faktyczna roszczenia dochodzonego przeze mnie od ING Banku Slaskiego S.A.? – zadane mi podczas posiedzenia w dniu 24 lutego 2014 r.

 2. Wniosek o dopuszczenie – na potrzebe uzyskania odpowiedzi na pytanie Sadu, jak w pkt. I – dowodu z:

  1. wyjasnienia ING Banku Slaskiego S.A. prezentujacego pelna nazwe normy prawnej /ew. norm prawnych/, ktorej naruszenie przeze mnie przed dniem 6 listopada 2006 r. bylo przyczyna wyrzucenia mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy w ING Banku Slaskim S.A. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug.

  2. listu intencyjnego, na ktory powolal sie w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2007 r., sygn. DZZL/173/2007/AA, dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka,

 3. Wniosek – na potrzebe uzyskania odpowiedzi na pytanie Sadu, jak w pkt. I – o zobowiazanie ING Banku Slaskiego S.A. do:

  1. sporzadzenia i doreczenia Sadowi – dla mnie kopii – wyjasnienia jak w pkt. III.1,

  2. doreczenia Sadowi i mnie kopii – z pieczecia poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron – listu intencyjnego, jak w pkt. III.2.

 4. Wniosek – na potrzebe uzyskania odpowiedzi na pytanie Sadu, jak w pkt. I – o przeprowadzenie dowodu z:

  1. oferty pracy ING Banku Slaskiego S.A. dla mnie z dnia 29 wrzesnia 2010 r. – Zalacznik 9 do pozwu:

Dowod: ING Bank Slaski S.A. Oferta pracy z dnia 29 wrzesnia 2006 r. – Zalacznik 9 do pozwu

  1. odpowiedzi z dnia 10 lutego 2012 r. na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. rozpoznawany przez Sad Okregowy w Katowicach w sprawie do sygn. IX P 126/09 – Zalacznik 3,

Dowod: Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy, sygn. IX P 126/09, odpowiedz z dnia 10

lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew – Zalacznik 3

  1. pisma z dnia 7 grudnia 2006 r. wiceprezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Marlies van Elst – Zalacznik 2 do pozwu:

Dowod: ING Bank Slaski S.A., pismo Wiceprezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego Marlies van Elst z dnia 7 grudnia 2006r. – Zalacznik 2 do pozwu

  1. pisma z dnia 15 lutego 2007 r. sygn. DZZL/173/2007/AA, dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniewa Hojki – Zalacznik 5 do pozwu:

Dowod: ING Bank Slaski S.A., sygn. DZZL/173/2007/AA, pismo dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Zbigniewa Hojka z dnia 15.02.2007r.- Zalacznik 5 do pozwu

  1. pisma z dnia 23 lutego 2007 r., Zz-o18i01-6020 K 462 /P/ 2007, Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, Oddzial w Krakowie – Inspektorat Krakow-Krowodrza – Zalacznik 6 do pozwu:

Dowod: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Oddzial w Krakowie – Inspektorat Krakow-Krowodrza, Zz-o18i01-6020 K 462 /P/ 2007, pismo z dnia 23lutego 2007 r. – Zalacznik 6 do pozwu

  1. pisma z dnia 16 maja 2007r., o18/0958/22/2007, Zakladu Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie ul. Zakopianska 62 – Zalacznik 7 do pozwu:

Dowod: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie, znak sprawy: o18/0958/22/2007, wezwanie dla Z. Kekus z dnia 16.05.2007r. – Zalacznik 7 do pozwu

  1. postanowienia prokuratura Prokuratury Rejonowej Warszawa Srodmiescie Urszuli Mironczuk z dnia 7 grudnia 2011 r., sygn. akt 1 Ds. 1263/11 – Zalacznik 12 do pozwu:

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds. 1263/11, postanowienie prokurator Urszuli Mironczuk z dnia 7 grudnia 2011 r. – Zalacznik 12 do pozwu

  1. mojego pisma z dnia 22 listopada 2011 r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej – Zalacznik 11 do pozwu:

Dowod: ING Bank Slaski S.A., pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 22 listopada 2011 r. – Zalacznik 11 do pozwu

 1. Zawiadomienie o kilkukrotnym odrzuceniu przez prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzate Kolakowska moich propozycji wspolnego przez nas ustalenia warunkow zrekompensowania mi przez Bank strat i krzywd wyrzadzonych mi bezpodstawnym wyrzuceniem mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r.

 2. Zawiadomienie o mozliwosci prowadzenia przeze mnie protestu glodowego – bede pil wode i soki – od srody 16 lipca 2014 r., od godz. 14:00 przed siedziba Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, ul. Pulawska 2, celem uzyskania dokumentow, jak w pkt. III.

 3. Zawiadomienie o prowadzeniu przeze mnie protestu, w tym glodowego, w dniach 3 do 9 czerwca 2014 r., przed siedziba Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, ul. Pulawska 2, w celu uzyskania dokumentow, jak w pkt. III.

 4. Zaproszenie do stawiennictwa Sadu w dniu 16 lipca 2014 r. po godz. 14:00 przed siedzibe zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. ul. Pulawska 2 w Warszawie.

 5. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.nonx.pl, www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.nonx.pl, www.kekusz.pl.

 

ING Bank Slaski S.A. realizuje swoja strategie biznesowa w sposob odpowiedzialny spolecznie, z uwzglednieniem potrzeb wszystkich grup interesariuszy, w tym klientow, pracownikow, otoczenia spolecznego i srodowiska naturalnego. (…) Priorytetem pracownikow ING Banku Slaskiego S.A. jest dzialanie w zgodzie z

Wartosciami ING: otwartoscia, uczciwoscia, szacunkiem, odpowiedzialnoscia i zdrowym rozsadkiem. (…)

Celem Banku jest budowanie kultury opartej na zaufaniu.”

Zrodlo: „Spoleczna Odpowiedzialnosc Biznesu w ING Banku Slaskim”, http://www.raportroczny.ingbank.pl/informacje-dla-inwestorow-csr-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr-w-ing-banku-slaskim-w-2012-roku-2012

 

Sam Bartkiewicz1 zapytany o cechy dobrego szefa wymienia dwie: –

Musi lubic ludzi i byc porzadnym czlowiekiem.”

Zrodlo: Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi” ; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23

 

 

Czesc I. Streszczenie

 

Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy rozpoznaje od stycznia 2012 r. sprawe z mojego powodztwa przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o wyplate odszkodowania w kwocie 60 mln zl za bezpodstawne pozbawienie mnie pracy, zniszczenie kariery zawodowej, psychiczne znecanie sie, okrutne, nieludzkie i ponizajace traktowanie w okresie od listopada 2006 r. do listopada 2011 r., zniszczenie mi zycia.

Podczas posiedzenia w dniu 24 lutego 2014 r. sedzia referent zazadala ode mnie wyjasnienia, jaka jest podstawa faktyczna dochodzonego przeze mnie roszczenia. Podala do protokolu – Zalacznik 1: Sygn. akt XXI P 68/12, PROTOKOL Z ROZPRAWY Dnia 24 lutego 2014 r. Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy w skladzie nastepujacym: Przewodniczacy: SSO Bozena Rzewuska (…)Sad postanowil informacyjnie przesluchac powoda na okolicznosc podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia. (…)”
Dowod
: Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy, sygn. akt XXI P 68/12, protokol posiedzenia w dniu 24

lutego 2014 r. – Zalacznik 1

 

Po tym, gdy w dniu 24.02.2014 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi referenta rozprawe odroczono – co charakterystyczne, przy razaco naruszajacym prawo i z tej przyczyny odrzuconym przez Sad sprzeciwie pelnomocnika ING Banku Slaskiego S.A. radcy prawnego Krystyny Weglorz2.

Musze wszak przygotowac odpowiedz na pytanie jak wyzej na nastepne posiedzenie.

Rzetelna, oparta na rzeczywistych ustaleniach faktycznych otrzyma Sad odpowiedz, gdy … ING Bank Slaski S.A. doreczy Sadowi wyjasnienie jak w pkt. III.1 oraz list intencyjny jak w pkt. III.2. Ewentualnie zgodne ze stanem faktycznym wyjasnienie, ze … nie istnieje w.w. „list intencyjny”.

 

Celem niniejszego pisma jest prezentacja uzasadnienia, ze sluszna jest moja odpowiedz na pytanie Sadu zadane mi podczas posiedzenia w dniu 24 lutego 2014 r. – „jaka jest przyczyna faktyczna roszczenia dochodzonego przeze mnie od ING Banku Slaskiego S.A.?”:

Przyczyna faktyczna roszczenia dochodzonego przeze mnie od ING Banku Slaskiego S.A. jest bezpodstawne

w dniu 6 listopada 2006 r. pozbawienie mnie pracy, zniszczenie mi kariery zawodowej, psychiczne znecanie sie, okrutne, nieludzkie i ponizajace traktowanie mnie w okresie od listopada 2006 r. do czerwca 2014 r., gdy nawet prowadzony przeze mnie protest glodowy – przez dwa dni polegajacy na tym, ze nie jadlem i nie pilem

nie przekonal prezes Malgorzaty Kolakowskiej do udzielenia odpowiedzi na moje wnioski, w uzasadnieniu do ktorych powolalem sie na dokumenty sporzadzone i dostarczone przez ING Bank Slaski S.A. mnie oraz Sadowi Okregowemu w Warszawie XXI Wydzial Pracy na potrzebe sprawy rozpoznawanej do sygn. akt XXI P 68/12.”

Zbigniew Kekus

 

W zamiarze osiagniecia celu jak wyzej dowiode, ze jakkolwiek ING Bank Slaski S.A. w dokumentach sporzadzanych od grudnia 2006 r. informuje mnie oraz instytucje wymiaru sprawiedliwosci, ze przyczyna wyrzucenia mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r., tj. w trzecim dniu roboczym po jej przeze mnie rozpoczeciu w dniu 2 listopada 2006 r. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, bylo naruszenie przeze mnie normy prawnej /ew. norm prawnych/, to:

 1. ja przed dniem 6 listopada 2006 r. z cala pewnoscia nie naruszylem zadnej normy prawnej,

 2. przed dniem 6 listopada 2006 r., tj. w dniu 2 listopada 2006 r. prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz, ktory wyrzucil mnie z pracy, oczywiscie i razaco naruszyl prawo ustawowe, tj. niedopelnil okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace, co poswiadczyl Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie prowadzonymi w ING Banku Slaskim S.A. w okresie od lutego do lipca 2007 r. postepowaniami wyjasniajacym i kontrolnym.

 

Wyjasniam, ze okreslenia „wyrzucono mnie z pracy” uzywam w pelni zasadnie. Nie chodzi tylko o sposob, w jaki mnie potraktowano w dniu 6 listopada 2006 r. – poinformowano mnie o zwolnieniu mnie ze swiadczenia pracy i nakazano mi opuscic siedzibe Banku – ale o to przede wszystkim, ze odpowiedzialny w 2006 r. w zarzadzie ING Banku Slaskiego S.A. prezes zarzadu Brunon Bartkiewicz nie zawarl ze mna umowy o prace. Nie moge zatem pisac, ze ING Bank Slaski S.A. rozwiazal ze mna umowe o prace. Nie mogl takowej rozwiazac – choc ja „rozwiazywal” dwa razy – skoro jej ze mna nie zawarl.

 

Czesc II. Uzasadnienie

Z pracy w ING Banku Slaskim S.A. wyrzucono mnie dwukrotnie, tj.:

 1. w dniu 6 listopada 2006 r., gdy mi nakazano opuscic siedzibe Banku po tym, gdy mi wreczono dokument – Porozumienie o rozwiazaniu umowy o praceZalacznik 1 do pozwu: „Porozumienie 1. Z dniem 28 lutego 2007r. Pracownik i Pracodawca rozwiazuja umowe o prace na mocy porozumienia stron na podstawie art. 30 § 1 Kp” 2. W zwiazku z rozwiazaniem umowy o prace Pracodawca zwalnia Pracownika z obowiazku swiadczenia pracy w okresie 6 listopada 2006r. do konca okresu wypowiedzenia, wyplaci Pracownikowi trzymiesieczne wynagrodzenie za prace.”

Dowod: ING Bank Slaski S.A., „Porozumienie o rozwiazaniu umowy o prace” z dnia 6 listopada 2006r., Zalacznik 1 do pozwu

 1. z dniem 7 lutego 2014 r. o czym mnie poinformowano doreczonym mi poczta dokumentem – Zalacznik 4 do pozwu: „ING Bank Slaski SA Katowice dn. 5 lutego 2007r. Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Z dniem 7 lutego 2007r. rozwiazuje z Panem bez zachowania okresu wypowiedzenia umowe o prace zawarta w dniu 29 wrzesnia 2006r. (obowiazujaca od dnia 1 listopada 2006r.) z powodu niezdolnosci do pracy wskutek choroby trwajacej dluzej niz 3 miesiace (podstawa prawna – art. 53 § 1 pkt 1a Kodeksu pracy)Jednoczesnie informuje, iz w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszego pisma przysluguje Panu prawo wniesienia odwolania do Sadu Rejonowego – Sadu Pracy w Katowicach, ul. Warszawska 45. Zastepca Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Grazyna Sobota.”

Dowod: ING Bank Slaski S.A. „Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia” z dnia 5 lutego 2007r. – Zalacznik 4 do pozwu

W odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. dla Sadu Okregowego w Warszawie Wydzial XXI Pracy na moj w.w. pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A., radca prawny Krystyna Weglorz podala – Zalacznik 2:Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym,umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.

Dowod: Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, sygn. akt IX P XXI 68/12, odpowiedz z dnia 27 lutego

2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew o odszkodowanie – Zalacznik 2

 

Identyczna z zacytowana wyzej przyczyne wyrzucenia mnie z pracy zarzad ING Banku Slaskiego S.A. podal w dwoch innych dokumentach, tj.:

 1. w pismie do mnie z dnia 7 grudnia 2006 r. wiceprezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Marlies van Elst podala – – Zalacznik 2 do pozwu: W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 17 listopada 2006r. informuje, ze Bank podtrzymuje decyzje w zakresie rozwiazania umowy o prace. Przedstawiona przez Pana argumentacja nie pozwala na zmiane dotychczasowego stanowiska ING Banku Slaskiego S.A. i na wyrazenie zgody na kontynuacje zatrudnienia w Banku. Pana dzialania sa niezgodne z istniejaca w Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, ktorenie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym”.

Dowod: ING Bank Slaski S.A., pismo Wiceprezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego Marlies van Elst z dnia 7

grudnia 2006r. – Zalacznik 2 do pozwu

 1. w odpowiedzi z dnia 10 lutego 2012 r. na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. rozpoznawany przez Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy w sprawie do sygn. akt IX P 126/09, radca prawny ING Banku Slaskiego S.A. Krystyna Weglorz podala – Zalacznik 3: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie. Okazalo sie, iz umowa ta nie mogla byc kontynuowana, w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym”.

Dowod: Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy, sygn. IX P 126/09, odpowiedz z dnia 10 lutego

2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew – Zalacznik 3

 

Od kilku lat kieruje wnioski do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, ktora norme prawna – ew. ktore normy prawne – ja naruszylem przed dniem 6 listopada 2006 r., ze mnie tego dnia z powodu jej/ich naruszenia wyrzucono z pracy.

Brak odpowiedzi …

xxx

 

Po tym, gdy mnie wyrzucono z pracy drugi raz, przebywajac na zwolnieniu lekarskim zglosilem sie do Oddzialu ZUS w Krakowie celem uzyskania prawa do zasilku chorobowego. Inspektor ZUS zazadal doreczenia mu umowy o prace zawartej ze mna przez ING Bank Slaski S.A.

Poniewaz w dokumencie z dnia5 lutego 2007r. „Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia” podano – Zalacznik 4 do pozwu: rozwiazuje z Panem bez zachowania okresu wypowiedzenia umowe o prace zawarta w dniu 29 wrzesnia 2006r. (obowiazujaca od dnia 1 listopada 2006r.), a ING Bank Slaski S.A. nie zawarl ze mna umowy o prace, pismem z dnia 12 lutego 2007 r. skierowanym do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunona Bartkiewicza zlozylem: „Szanowny Pan Brunon Bartkiewicz Prezes Zarzadu ING Bank Slaski S.A. Dotyczy: 1. Prosba o doreczenie mi (…) odpisu umowy o prace, jaka zdaniem Zastepcy Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Pani Grazyny Sobota, ING Bank Slaski podpisal ze mna w dniu 29 wrzesnia 2006r.

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 12 lutego 2007r. do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunona

Bartkiewicza

 

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 15 lutego 2007 r. dyrektora departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Zbigniewa Hojki, ktory mnie poinformowal – Zalacznik 5 do pozwu: „ING Bank Slaski Departament Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Katowice, dn. 15 lutego 2007r. DZZL/173/2007/AA Pan Zbigniew Kekus /adres: ZKE/W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 12 lutego 2007r. informuje, iz w naszej ocenie, sformulowane przez Pana zarzuty sa calkowicie bezpodstawne. Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.Przystapienie przez Pana do pracy w dniu 2 listopada 2006r. stanowilo dodatkowe potwierdzenie faktu nawiazania stosunku pracy. Wobec powyzszego – w pelni zasadne bylo przywolanie daty 29 wrzesnia i 1 listopada w oswiadczeniu Banku z dnia 5 lutego 2007r. o rozwiazaniu umowy o prace bez wypowiedzenia. Uprzejmie informuje, iz stanowisko Banku w Pana sprawie jest ostateczne. Z powazaniem, Zbigniew Hojka

Dowod: ING Bank Slaski S.A., sygn. DZZL/173/2007/AA, pismo dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Zbigniewa Hojki z dnia 15.02.2007r. – Zalacznik 5 do pozwu

 

xxx

 

Zacytowane wyzej wyjasnienia dyr. Zbigniewa Hojki nie przekonaly inspektorow Oddzialow ZUS w Krakowie.

Poniewaz jego sprzeczne z prawem stanowisko z pisma z dnia 15 lutego 2007 r. rzeczywiscie okazalo sie … ostateczne i prezes Brunon Bartkiewicz nie uczynil zadosc moim kolejnym – powodowanym zadaniami wobec mnie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych – kierowanym do niego wnioskom o doreczenie mi Umowy o prace lub sporzadzenie i doreczenia mi wyjasnienia na pismie, dlaczego nie zawarl ze mna umowy, to Zaklad Ubezpieczen Spolecznych:

 1. nie przyznal mi prawa do zasilku chorobowego,

 2. prowadzil w okresie od lutego do lipca 2007 r. w ING Banku Slaskim S.A. postepowania wyjasniajace i kontrolne.

 

Prowadzenie postepowania wyjasniajacego poswiadcza zawiadomienie dla mnie Inspektoratu ZUS Krakow Krowodrza z dnia 23 lutego 2007r. – Zalacznik 6 do pozwu: „Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie Inspektorat Krakow Krowodrza ul. Swietokrzyska 12 30-015 Krakow, Pan Zbigniew Kekus (…) Nasz znak: Zz-o18i01-6020 – K – 462/P/2007 23 lut. 2007 Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w Krakowie Inspektorat Krowodrza Wydzial Zasilkow informuje, ze w sprawie ustalenia uprawnien do zasilku chorobowego z tytulu zatrudnienia w ING Bank Slaski S.A. Katowice, ul. Sokolska 34 skr poczt 137 trwa postepowanie wyjasniajace. Starszy Inspektor (…).”

Dowod: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Oddzial w Krakowie – Inspektorat Krakow-Krowodrza, Zz-o18i01-6020 K 462 /P/ 2007, pismo z dnia 23 lutego 2007 r. – Zalacznik 6 do pozwu

 

Prowadzenie postepowania wyjasniajacego poswiadcza wezwanie dla mnie z dnia 16 maja 2007r. do stawiennictwa w dniu 24.05.2007r. w Oddziale ZUS w Krakowie – Zalacznik 7 do pozwu: „Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie Wydzial Kontroli Platnikow Skladek, ul. Zakopianska 62, 30-450 Krakow, znak sprawy: o18/0958/22/2007; W zwiazku z prowadzonym na podstawie art. 86 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z poz. zm) postepowaniem kontrolnym u platnika skladek NIP(…) ING BANK SLASKI S.A. Katowice, ul. Sokolska 34 na podstawie uprawnien nadanych art. 87 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 123 powolanej wyzej ustawy, w zwiazku z art. 50 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) wzywam Pana do stawienia sie w dniu 24.05.2007r. o godz. 9:30 w Zakladzie Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie ul. Zakopianska 62 pokoj nr 401 w celu zlozenia zeznan w charakterze swiadka w sprawie potwierdzenia okresu zatrudnienia u platnika skladek. (…) Prosze o zabranie ze soba dokumentow potwierdzajacych okres zatrudnienia u platnika (umowa o prace, swiadectwo pracy) podpis pracownika ZUS”
Dowod: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie ul. Zakopianska 62, znak sprawy:

o18/0958/22/2007, wezwanie dla Z. Kekus z dnia 16.05.2007r. – Zalacznik 7 do pozwu

 

Dopiero ww polowie lipca 2007 roku, po zakonczeniu przez ZUS wyzej wymienionych postepowan, otrzymalem przekazem pocztowym kwote 1348,12 /slownie: jeden tysiac trzysta czterdziesci osiem zlotych dwanascie groszy/zl. Na doreczonym mi przekazie ZUS podal obok wyplaconej mi kwoty takze rodzaj swiadczenia – Zalacznik 8 do pozwu: „Przekaz pocztowy ZUS Oddzial 180100 Kwota 1348 ZL 12 GR (…) Swiadczenie za: chor. 08.02-04.03.2007

Dowod: Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, Oddzial 180100 przekaz pocztowy – Zalacznik 8 do pozwu

 

Podkreslic nalezy, ze ING Bank Slaski ukryl przed Sadem w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2014 r. fakt prowadzenia w Banku wyzej wymienionych postepowanZalacznik 2:
Dowod: Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, sygn. akt IX P XXI 68/12, odpowiedz z dnia 27 lutego

2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew o odszkodowanie – Zalacznik 2

 

xxx

 

Jakkolwiek ING Bank Slaski S.A. nigdy nie zawarl ze mna umowy o prace – ze skutkami dla Banku w postaci w.w. postepowan prowadzonych w Banku przez ZUS – to … dwukrotnie „rozwiazal” ze mna … niezawarta „umowe”, tj.:

 1. w dniu 6 listopada 2007 r. wreczono mi dokument: „Porozumienie o rozwiazaniu umowy o prace, w ktorym podano – Zalacznik 1 do pozwu:Pracownik i Pracodawcarozwiazuja umowe o pracena mocy porozumienia stron na podstawie art. 30 § 1 Kp” 2.Wzwiazku z rozwiazaniem umowy o prace (…)”.
  Nie podano … kiedy Pracodawca zawarl ze mna te, rozwiazana, umowe.

 2. w dniu 5 lutego 2007 r. wydano dokument, w ktorym podano – Zalacznik 4 do pozwu: „ING Bank Slaski SA Katowice dn. 5 lutego 2007r. Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Z dniem 7 lutego 2007r. rozwiazuje z Panem bez zachowania okresu wypowiedzenia umowe o prace zawarta w dniu 29 wrzesnia 2006r. (obowiazujaca od dnia 1 listopada 2006r.)”

 

Wskazac nalezy, ze prawo okreslone w art. 29 ustawy Kodeks pracy stanowilo w listopadzie 2006 r. Рi stanowi obecnie: 㤠1. Umowa o prace okresla strony umowy, rodzaj umowy, date jej zawarcia oraz warunki pracy i placy, w szczegolnosci: 1) rodzaj pracy, 2) miejsce wykonywania pracy, 3) wynagrodzenie za prace odpowiadajace rodzajowi pracy, ze wskazaniem skladnikow wynagrodzenia, 4) wymiar czasu pracy, 5) termin rozpoczecia pracy.

§ 2. Umowe o prace zawiera sie na pismie. Jezeli umowa o prace nie zostala zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpozniej w dniu rozpoczecia pracy przez pracownika, potwierdzic pracownikowi na pismie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunkow.

 

Celem ukrycia faktu oczywistego i razacego naruszenia w dniu 2 listopada 2006 r.gdy po raz pierwszy stawilem sie w pracy – przez odpowiedzialnego w zarzadzie ING Banku Slaskiego S.A. za zarzadzanie zasobami ludzkimi prezesa zarzadu Brunona Bartkiewicza prawa okreslonego w art. 29 Kodeksu pracy, pracownicy ING Banku Slaskiego S.A. wmawiali mnie oraz instytucjom wymiaru sprawiedliwosci, ze … sama sie zawarla/nawiazala umowa o prace miedzy ING Bankiem Slaskim S.A., i tak:

 1. we wspomnianym wyzej pismie z dnia 15 lutego 2007 r. dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Zbigniew Hojka podal – Zalacznik 5 do pozwu: „(…) Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.(…) Z powazaniem, Zbigniew Hojka”

Dowod: ING Bank Slaski S.A., sygn. DZZL/173/2007/AA, pismo dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Zbigniewa Hojki z dnia 15.02.2007r. – Zalacznik 5 do pozwu

 1. w odpowiedzi z dnia 10 lutego 2012 r. na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. rozpoznawany przez Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy, radca prawny Banku Krystyna Weglorz podala – Zalacznik 3: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie. (…) Radca Prawny Krystyna Weglorz Kt – 435”

Dowod: Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy, sygn. IX P 126/09, odpowiedz z dnia 10 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew – Zalacznik 3

Prawde, na tym polegajaca, ze ING Bank Slaski S.A. oczywiscie i razaco naruszyl prawo pracy nie zawierajac ze mna umowy o prace poswiadczyla ostatecznie radca prawny Banku Krystyna Weglorz w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. – tj. sporzadzonej … dwa tygodnie po sporzadzeniu przez nia zacytowanej wyzej odpowiedzi z dnia 10 lutego 2012 r., sygn. IX P 126/09 – na moj pozew rozpoznawany przez Sad Okregowy w Warszawie. Podala – Zalacznik 3: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze (…) umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.”
Dowod: Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, sygn. akt IX P XXI 68/12, odpowiedz z dnia 27 lutego

2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew o odszkodowanie – Zalacznik 3

 

W okresie od dnia 15 lutego 2007 r. do dnia 27 lutego 2012 r. zarzad ING Banku Slaski S.A. przedstawil trzy rozne wersje w sprawie umowy o prace. Prezentuje je Tabela 1:

 

Tabela 1 Stanowiska zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w sprawie zawarcia umowy o prace z Z. Kekusiem

Nazwa

Pismo z dnia 15 lutego 2007 r. dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniewa Hojki – Zalacznik 5 do pozwu

Sad Okregowy w Katowicach, sygn. IX P 126/09 odpowiedz ING Banku Slaskiego S.A. z dnia 10 lutego 2012 r. na pozew – Zalacznik 3

Sad Okregowy w Warszawie, sygn. XXI P 68/12, odpowiedz ING Banku Slaskiego S.A. z dnia 27 lutego 2012 r. na pozew – Zalacznik 2

Stanowiska ING Banku Slaskiego S.A. w sprawie zawarcia umowy o prace z Z. Kekusiem

Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.”

Powod zglosil sie do pracyw dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie.”

Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze (…) umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.

Stanowiska ING Banku Slaskiego S.A. w sprawie sposobu nawiazania sie stosunku pracy pomiedzy Z. Kekusiem i ING Bankiem Slaskim S.A.

przyjecie przez Z. Kekusia oferty pracy

zgloszenie sie Z. Kekusia do pracy

brak stanowiska

Stanowiska zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w sprawie formy nawiazania stosunku pracy z Z. Kekusiem

zawarcie umowy na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym

nawiazanie umowy na warunkach okreslonych w ofercie pracy

nie zawarto umowy o prace

Stanowiska zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w sprawie daty zawarcia/nawiazania sie umowy o prace z Z. Kekusiem

29 wrzesnia 2006 r.

2 pazdziernika 2006 r.

nie zawarto umowy o prace

Zrodlo: Sporzadzono na podstawie materialow zrodlowych, tj. dokumentow sporzadzonych przez ING Bank Slaski S.A., dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Zbigniewa Hojke i radce prawnego Krystyne Weglorz

 

Duza roznorodnosc stanowisk instytucji … najwyzszego zaufania publicznego. W tym … groteskowych, bo przeciez umowa o prace sama „sie nie zawiera”, ani sama „sie na nawiazuje”.

Umowe o prace pracodawca zawiera z pracobiorca. Tak stanowi prawo.

Jesli trzy zaprezentowal zarzad ING Banku Slaskiego S.A. stanowiska w tej samej sprawie zawarcia ze mna umowy o prace, to oczywiste, ze … co najmniej dwa z nich musza byc nieprawdziwe.

Innymi slowy, w dwoch sposrod zacytowanych wyzej dokumentow zarzad ING Banku Slaskiego S.A. poswiadczyl nieprawde. Poniewaz poswiadczyl ja swiadomie, to znaczy, ze czlonkowie najwyzszego kierownictwa Banku … i… klamali.

W zwiazku z odpowiedzia z dnia 15.02.2006 r. dyr. Z. Hojki – „w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.” – podkreslic nalezy, ze w dniu 29 wrzesnia 2009 r., gdy przyjalem oferte zatrudnienia z dnia 29 wrzesnia 2009 r. nie moglo … dojsc do zawarcia ze mna umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.

Z dwoch przyczyn …

Po pierwsze, do zawarcia umowy nie … „dochodzi”, lecz:

 

Umowe o prace zawiera sie na pismie. Jezeli umowa o prace nie zostala zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpozniej w dniu rozpoczecia pracy przez pracownika, potwierdzic pracownikowi na pismie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunkow.

Artykul 29 § 2 ustawy Kodeks pracy

A po drugie … ING Bank Slaski S.A. nigdy nie wreczyl mi, ani nie doreczyl listu intencyjnego.

 

Tak sie szczesliwie w niniejszym zgloszonej sklada, ze prawde – „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze (…) umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.”– podal ING Bank Slaski S.A. tylko w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na moj pozew rozpoznawany przez Adresata niniejszego pisma, Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy w sprawie do sygn. akt XXI P 687/12.

xxx

 

Z powodu bezpodstawnego wyrzucenia mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r. kierowalem kilkukrotnie wnioski do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej o spotkanie ze mna jej samej lub oddelegowanej przez nia osoby, celem ustalenia warunkow zrekompensowania mi strat, ktore ponioslem i zadoscuczynienia za wyrzadzone mi krzywdy.

Gdy ja poinformowalem pismem z dnia 22 listopada 2011 r., ze stawie sie w tym celu w dniu 24 listopada 2011 r. w siedzibie zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, M. Kolakowska zawiadomila Policje i Pogotowie Ratunkowe, ze ja poinformowalem ja o zamiarze dokonania … samopodpalenia w Banku i gdy w podanym przeze mnie terminie – 24.11.2011 r., o godz. 15:00 – stawilem sie w Banku zostalem zatrzymany przez Policje i przeszukany, a nastepnie – mimo ze nie znaleziono przy mnie zadnych srodkow, ani narzedzi, ktorymi moglbym wyrzadzic komukolwiek krzywde – ambulansem Pogotowia Ratunkowego eskortowanym przez Policje odwieziono mnie do Samodzielnego Wojewodzkiego Zespolu Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie /Szpital Nowowiejski/, gdzie mnie zatrzymano do dnia 29 listopada 2011 r. Zdarzenie poswiadczyla prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Srodmiescie Urszula Mironczuk podajac w postanowieniu z dnia 7 grudnia 2011 r. o odmowie wszczecia sledztwa w sprawie wszczetej z zawiadomienia ING Banku Slaskiego S.A. – Zalacznik 12 do pozwu: W dniu 24 listopada 2011 r Komenda Rejonowa Policji Warszawa I powiadomiona zostala o podjeciu proby samobojczej przez Zbigniewa Kekusia w siedzibie Zarzadu ING Bank Slaski przy Pl. Trzech Krzyzy 10/14 w Warszawie. W dniu 24 listopada 2011 r. zaloga sektorowa KRP W-wa I z polecenia Naczelnika kom. Marka Pepla udala sie pod wskazany adres. Po przybyciu na miejsce zdarzenia do w/w zglosil sie szef ochrony Banku ING, ktory wskazal mezczyzna znajdujacego sie na terenie Banku i oswiadczyl, iz ten zamierza dokonac samopodpalenia wprzypadku gdy nie zostanie przyjety na rozmowe z Prezesem Banku ING. Mezczyzna okazal sie Zbigniew KEKUS. Na miejsce zdarzenia przybyla zaloga pogotowia ratunkowego, ktora przewiozla w/w do szpitala celem obserwacji. W dniu 29.11.2011 r. Zbigniew KEKUS zostal wypisany ze szpitala. Prokurator Prokuratury Okregowej mgr Urszula Mironczuk”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds. 1263/11, postanowienie z dnia 7 grudnia 2011 r. – Zalacznik 12 do pozwu

Ja nie poinformowalem prezes M. Kolakowskiej pismem z dnia 22.11.2011 r. – w kopiach zlozonym do przedstawicieli najwyzszych wladz RP – o zamiarze popelnienia w dniu 24.11.2011 r. samobojstwa, w tym przez samopodpalenie – Zalacznik 11 do pozwu:

Dowod: ING Bank Slaski S.A., pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 22 listopada 2011 r. – Zalacznik 11 do pozwu

 

Oszukawszy Pogotowie Ratunkowe i Policje prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. spowodowala pozbawienie mnie wolnosci w okresie 24 do 29 listopada 2011 r. przez umieszczenie mnie w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

 

xxx

 

Po tym,, gdy podczas posiedzenia w dniu 24 lutego 2014 r. Sad zadal mi pytanie: „jaka jest przyczyna faktyczna roszczenia dochodzonego przeze mnie od ING Banku Slaskiego S.A.?”, a nastepnie posiedzenie zostalo odroczone

pragnac zapewnic Sadowi odpowiedz z najbardziej wiarygodnego zrodla, tj. od prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej, skierowanym do niej i opartym na przedstawionych wyzej dokumentach sporzadzonych przez ING Bank Slaski S.A. zlozylem – Zalacznik 4: „Dotyczy:

 1. Sprawa rozpoznawana przez sedzie Sadu Okregowego w Warszawie Wydzial XXI Pracy /sygn. akt XXI P 68/12/ Bozene Rzewuska z mojego powodztwa przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o odszkodowanie w kwocie 60 mln zl za bezzasadne i bezprawne wyrzucenie mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug.

 2. Wniosek o sporzadzenie do dnia 3 czerwca br. wyjasnienia dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – prezentujacego pelna nazwe normy prawnej /ew. norm prawnych/, ktorej rzekome przeze mnie naruszenie bylo przyczyna wyrzucenia mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, co zarzad ING Banku Slaskiego S.A. poswiadczyl miedzy innymi w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na pozew w sprawie jak w pkt. I, podajacZalacznik 11: Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakzew zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie. Radca Prawny Justyna Weglorz Kt 435”

 3. Wniosek o sporzadzenie do dnia 3 czerwca 2014 r. wyjasnienia dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – z jakich przyczyn odpowiedzialny z mocy § 29.3, ust. 3 Statutu ING Banku Slaskiego S.A. /uchwala nr 28/VII/2006 z dnia 05 lipca 2006 r. Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A./ prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., obecnie wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Banku Brunon Bartkiewicz:

  1. niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace,

  2. odmowil mi w lutym 2007 r. sporzadzenia wyjasnienia dla Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, z jakich przyczyn niedopelnil w dniu 2 listopada 2006 r. okreslonego w art. 29 § 1, § 2 ustawy Kodeks pracy obowiazku zawarcia ze mna umowy o prace, co skutkowalo prowadzeniem w okresie luty do lipiec 2007 r. przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w ING Banku Slaskim S.A. postepowan:

   1. wyjasniajacego – Zalacznik 5,

   2. kontrolnego – Zalacznik 6.

 1. Wniosek o przygotowanie na dzien 3 czerwca 2014 r. odpisu dla mnie – na potrzebe sprawy przed Sadem Okregowym w Warszawie, jak w pkt. I – „listu intencyjnego”, na ktory powolal sie w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2014 r. dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka podajac: „Jednoczesnie wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o pracena warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.” – Zalacznik 4.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze prowadzenia protestu glodowego przed siedziba Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, Plac Trzech Krzyzy 10-14, od dnia 3 czerwca 2014 r., godz. 13:00 do dnia uzgodnienia ze mna przez osobe reprezentujaca zarzad ING Banku Slaskiego S.A. warunkow zrekompensowania mi strat spowodowanych bezpodstawnym i bezprawnym wyrzuceniem mnie z pracy, w tym prowadzac protest:

  1. do dnia 4 czerwca 2014 r., do godz. 12:00 bede pil,

  2. od dnia 4 czerwca 2014 r. po godz. 12:00 przestane takze pic.

 3. Wniosek o spotkanie ze mna w dniu 3 czerwca 2014 r., po godz. 13:00, osoby reprezentujacej zarzad ING Banku Slaskiego S.A. celem uzgodnienia warunkow zrekompensowania mi przez ING Bank Slaski S.A. strat poniesionych przeze mnie z powodu bezzasadnego i bezprawnego wyrzucenia mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, a przez to zniszczenia mi kariery zawodowej i zycia.”

Dowod: ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 28 maja 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej – Zalacznik 4

 

Moje pismo z dnia 28.05.2014 r. wplynelo do Centrali ING Banku Slaskiego S.A. w dniu 2 czerwca 2014 r. czego dowodem prezentata Banku na zwrotnym Potwierdzeniu Odbioru przesylki listowej poleconej, ktora je wyslalem

Zrodlo: Potwierdzenie Odbioru przez ING Bank Slaski S.A. w dniu 2 czerwca 2014 r. przesylki listowej poleconej nr (00) 259007734144818669

 

Zgodnie z zapowiedzia z pisma z dnia 28 maja 2014 r. we wtorek 3 czerwca 2014 r. stawilem sie w siedzibie zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie ul. Pulawska 2 – okazalo sie, ze zarzad ING Banku Slaskiego S.A. przeniosl siedzibe swego biura z nalezacego do Banku obiektu przy Placu Trzech Krzyzy 10-14 do pomieszczen wynajmowanych w budynku przy ul. Pulawskiej 2.

Zawiadomilem o moim stawiennictwie prezes M. Kolakowska, a poniewaz nie wreczono mi dokumentow, ktore stanowic beda odpowiedz na w.w. pytanie zadane mi przez Sad podczas posiedzenia w dniu 24.02.2014 r. rozpoczalem prowadzony calodobowo protest glodowy przed siedziba biura zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie,

Pismem z dnia 3 czerwca 2014 r. skierowanym do prezes M. Kolakowskiej zlozylem – Zalacznik 5: „Pani Malgorzata Kolakowska, Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10-14, 00-499 Warszawa Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o rozpoczeciu przeze mnie w dniu 3 czerwca 2014 r. o godz. 13:00 protestu glodowego przed siedziba zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, Plac Trzech Krzyzy 10 – 14.

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. do dnia 4 czerwca 2014 r., godz. 12:00 bede pil wode i soki.

  2. od dnia 4 czerwca 2014 r., od godz. 12:00 przestane pic.

Szanowna Pani, Informuje, ze zgodnie z zapowiedzia z pisma do Pani z dnia 28 maja 2014 r. /Zalacznik 1/, z przyczyn podanych w tym pismie, w dniu 3 czerwca 2014 r. o godz. 13:00 rozpoczalem protest glodowy przed siedziba zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, Plac Trzech Krzyzy 10 – 14.

Do dnia 4 czerwca 2014 r. do godz.. 12:00 bede pil wode i soki. Po godzinie 12:00 przestane takze pic.

Uprzejmie prosze o Pani lub oddelegowanej przez Pania osoby spotkanie ze mna celem uzgodnienia warunkow zrekompensowania mi przez ING Bank Slaski S.A. skutkow dla mnie i mojej rodziny bezprawnego wyrzucenia mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Uslug w trzecim dniu po jej przeze mnie rozpoczeciu.”

Zrodlo: ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 3 czerwca 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej – Zalacznik 5

 

W srode 4 czerwca 2014 r., kontynuujac protest:

 1. raz jeszcze zlozylem moje pismo z dnia 28 maja 2014 r. skierowane do prezes Malgorzaty Kolakowskiej – Zalacznik 4:

Zrodlo: ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 28 maja 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej – Zalacznik 4

 1. zlozylem pismo skierowane do prezes M. Kolakowskiej, w ktorym podalem – Zalacznik 6: „Pani Malgorzata Kolakowska, Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. /adres – ZKE/ Informuje, ze kontynuuje moj protest jak w pismie do Pani z dnia 28 maja 2014 r. i 3 czerwca 2014 r. Zbigniew Kekus”

Zrodlo: ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 4 czerwca 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej – Zalacznik 6

 

W czwartek 5 czerwca 2014 r. zlozylem pismo skierowane do prezes M. Kolakowskiej, w ktorym podalem – Zalacznik 7: „Pani Malgorzata Kolakowska, Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. /adres – ZKE/ Informuje, ze kontynuuje rozpoczety w dniu 3 czerwca 2014 r. protest glodowy. Od dnia 4 czerwca 2014 r. od godz. 12:00 przestalem pic.

Wnosze o sporzadzenie i doreczenie mi odpowiedzi na moje wnioski z pisma do Pani z dnia 28 maja br. zlozonego powtornie w dniu 4 czerwca br. Zbigniew Kekus”

Zrodlo: ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 5 czerwca 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej – Zalacznik 7

 

W piatek 6 czerwca 2014 r. zlozylem pismo skierowane do prezes M. Kolakowskiej, w ktorym podalem – Zalacznik 8: „Pani Malgorzata Kolakowska, Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. /adres – ZKE/ Dotyczy:

 1. Protest glodowy prowadzony przeze mnie od dnia 3 czerwca 2014 r. przed siedziba zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, ul. Pulawska 2.

 2. Zawiadomienie o zmianie formy prowadzonego przeze mnie protestu od dnia 6 czerwca 2014 r. bede pil wode i soki.

 3. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, ktora norme prawna ja naruszylem przed dniem 6 listopada 2006 r., ze z powodu jej przeze mnie naruszenia wyrzucono mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy w ING Banku Slaskim S.A. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, zwalniajac mnie ze swiadczenia pracy, odbierajac chwile wczesniej wreczone mi telefon komorkowy i wizytowki, odmawiajac wydania mi samochodu sluzbowego i nakazujac opuscic siedzibe Banku przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach. Zbigniew Kekus”

Zrodlo: ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 6 czerwca 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej – Zalacznik 8

 

Po kolejnych dwoch dobach protestu, tj. sobocie 07.06 i niedzieli 08.06.2014 r., w poniedzialek 9 czerwca 2014 r. o godz. 09:25 /patrz: prezentata/ zlozylem pismo skierowane do prezes M. Kolakowskiej, w ktorym podalem – Zalacznik 9: „Pani Malgorzata Kolakowska, Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. /adres – ZKE/ Dotyczy:

 1. Protest glodowy prowadzony przeze mnie calodobowo od dnia 3 czerwca 2014 r. przed siedziba zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, ul. Pulawska 2.

 2. Wniosek o doreczeni mi – na miejsce prowadzonego przeze mnie protestu – wyjasnienia, ktora norme prawna ja naruszylem przed dniem 6 listopada 2006 r. /wnosze o podanie jej pelnej nazwy i zrodla/, ze mnie z powodu jej naruszenia wyrzucono z pracy w ING Banku Slaskim S.A. w dniu 6 listopada 2006 r., po zatrudnieniu mnie z dniem 1 listopada 2006 r. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug.

 3. Zawiadomienie, ze po doreczeniu mi wyjasnienia, jak w pkt. II – na potrzebe sprawy z mojego powodztwa przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o odszkodowanie, rozpoznawanej przez Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Parcy do sygn. XXI P 68/12 – zakoncze protest.

Szanowna Pani,

Uprzejmie informuje, ze kontynuuje rozpoczety w dniu 3 czerwca br. prowadzony przeze mnie calodobowo przed siedziba zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. protest glodowy. Prowadzilem go takze przez weekend 7, 8 czerwca.

Przyczyny protestu przedstawilem w pismie do Pani z dnia 28 maja 2014 r. zlozonym ponownie w dniu 4 czerwca 2014 r. Najwazniejsza jest wyrzucenie mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy po zatrudnieniu mnie z dniem 1 listopada 2006 r. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug. Jako powod wyrzucenia mnie z pracy wiceprezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Marlies van Elst podala w pismie do mnie z dnia 7 grudnia 2006 r.: „W nawiazaniu

W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 17 listopada 2006r. informuje, ze Bank podtrzymuje decyzje w zakresie rozwiazania umowy o prace. (…) Pana dzialania sa niezgodne z istniejaca w Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, ktorenie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowisko zarzad ING Banku Slaskiego S.A. przedstawil nastepnie w:

 1. odpowiedzi z dnia 10.02.2012 r. na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o odszkodowanie rozpoznany przez Sad Okregowy w Katowicach w sprawie do sygn. IX P 126/09,

 2. odpowiedzi z dnia 27.02.2012 r. na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. o odszkodowanie rozpoznany przez Sad Okregowy w Warszawie w sprawie do sygn. XXI P 68/12.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

Informuje, ze po doreczeniu mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. II zakoncze protest. Z powazaniem, dr Zbigniew Kekus.”

Zrodlo: ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 9 czerwca 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty

Kolakowskiej – Zalacznik 9

 

Nie otrzymawszy odpowiedzi do godz.17:00 zakonczylem protest.

 

Wskazac nalezy, ze sporzadzenie odpowiedzi na pytania, ktore skierowalem do prezes M. Kolakowskiej, nie powinno jej zajac wiele czasu.

Dotycza wszak sprawy z mojego powodztwa przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. rozpoznawanej biezaco – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – przez Sad Okregowy w Warszawie, a radca prawny Banku Krystyna Weglorz w odpowiedzi z dnia 27.02.2014 r. na pozew:

 1. poinformowala Sad, ze przyczyna wyrzucenia mnie z pracy bylo naruszenie przeze mnie … jakiejs normy prawnej

 2. po kilku latach oszukiwania przez zarzad Banku mnie oraz instytucji wymiaru sprawiedliwosci, poswiadczyla rzeczywisty stan faktyczny, tj. ze prezes Brunon Bartkiewicz naruszyl w dniu 2 listopada 2006 r. prawo pracy. Podala – Zalacznik 2: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.RADCA PRAWNY Krystyna Weglorz Kt – 435”
  Dowod: Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, sygn. akt IX P XXI 68/12, odpowiedz z dnia 27

lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew o odszkodowanie – Zalacznik 2

 

Prezes instytucji najwyzszego zaufania publicznego, ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzata Kolakowska pomna li tylko doskonalych dotychczas doswiadczen jej samej i bylego prezesa zarzadu Brunona Bartkiewicza z prokuratorami i sedziami poswiadczyla jej ogromna wiare w stronniczosc, tj. zyczliwosc dla Banku, dla niej samej oraz dla B. Bartkiewicza Sadu Okregowego w Warszawie XXI Wydzial Pracy.

Jej postawy nie zmienil nawet protest glodowy prowadzony przeze mnie, w tym przez dwa dni polegajacy na nie tylko nie jedzeniu przeze mnie ale i nie piciu.

xxx

 

Wskazac nalezy, ze dokumenty zlozone przeze mnie jako Zalaczniki do mojego pozwu przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. poswiadczaja, ze:

 1. z pracy w ING Banku Slaskim S.A. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug wyrzucono mnie w dniu 6 listopada 2006 r., tj. w trzecim dniu po zatrudnieniu mnie z dniem 1 listopada 2006 r., pod zarzutem naruszenia normy prawnej /ew. norm prawnych/, co poswiadczaja dokumenty wydane przez Bank, tj.:

  1. pismo wiceprezesa zarzadu Marlies van Elst z dnia 7 grudnia 2006 r., w ktorym ta podala – Zalacznik 2 do pozwu: Pana dzialania sa niezgodne z istniejaca w Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, ktore nie pozwalaja na zatrudnianie osob,ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.

  2. odpowiedz radcy prawnego Krystyny Weglorz z dnia 10 lutego 2012 r., sygn. IX P 126/09, na moj pozew rozpoznawany przez Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy, w ktorej ta podala – Zalacznik 3: Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r. przez co nastapilo nawiazanie umowy o prace na czas nieokreslony, na warunkach okreslonych w ofercie. Okazalo sie, iz umowa ta nie mogla byc kontynuowana, w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.”

  3. odpowiedz radcy prawnego Krystyny Weglorz z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. XXI P 68/12, na moj pozew rozpoznawany przez Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy, w ktorej ta podala – Zalacznik 2: Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.”

 2. odpowiedzialny w 2006 roku za zarzadzanie zasobami ludzkimi w ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz oczywiscie i razaco naruszyl prawo okreslone w art. 29 § 1 i § 2 ustawo kodeks pracy, nie zwierajac ze mna w dniu 2 listopada 2006 r. umowy o prace, co poswiadczyli:

  1. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzialy w Krakowie prowadzonymi w ING Banku Slaskim S.A. postepowaniami:

   1. wyjasniajacym, co ZUS poswiadczyl pismem z dnia 23 lutego 2007 r., w ktorym podano – Zalacznik 6 do pozwu: „Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie Inspektorat Krakow Krowodrza (…) 23 lut. 2007Zaklad Ubezpieczen Spolecznych w Krakowie Inspektorat Krowodrza Wydzial Zasilkow informuje, ze w sprawie ustalenia uprawnien do zasilku chorobowego z tytulu zatrudnieniaw ING Bank Slaski S.A. Katowice, ul. Sokolska 34 skr poczt 137 trwa postepowanie wyjasniajace.

   2. kontrolnym, co ZUS poswiadczyl pismem z dnia 16 maja 2007 r., w ktorym podano – Zalacznik 7 do pozwu: „Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzial w Krakowie Wydzial Kontroli Platnikow Skladek, ul. Zakopianska 62, 30-450 Krakow, znak sprawy: o18/0958/22/2007; W zwiazku z prowadzonym na podstawie art. 86 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z poz. zm) postepowaniem kontrolnym u platnika skladek NIP(…) ING BANK SLASKI S.A.”

  1. radca prawny ING Banku Slaskiego S.A. Krystyna Weglorz w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. XXI P 68/12 na moj pozew, w ktorej podala – Zalacznik 2: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze (…) umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.”

 1. dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka podal w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2007 r. – Zalacznik 5 do pozwu: „(…) wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.

 

Wskazac takze nalezy, ze jakkolwiek w trzech wyzej wymienionych dokumentach sporzadzonych przez ING Bank Slaski S.A. w dniach: 7 grudnia 2006 r., 10 lutego 2012 r. i 27 lutego 2012 r., zarzucajac mi, ze przyczyna wyrzucenia mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r. bylo ujawnienie moich dzialan niezgodnych z polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow w Banku zabraniajacymi zatrudnianie osob,ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.” , ich autorzy nie podali … ktora norme prawna /ew. normy prawne/ ja naruszylem.

Ja do dnia 6 listopada 2006 r. wlacznie nie naruszylem zadnej normy prawnej.

Tymczasem zanim mnie wyrzucil w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy prezes zarzadu Banku Brunon Bartkiewicz, on sam, odpowiedzialny w zarzadzie ING Banku Slaskiego za zarzadzanie zasobami ludzkimi, z cala pewnoscia w dniu 2 listopada 2006 r. oczywiscie i razaco naruszyl prawo okreslone w art. 29 § 1 i § 2 ustawy Kodeks pracy.

Nie moje to stanowisko, lecz Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Oddzialy w Krakowie to poswiadczyl.

Mnie, ktory nie naruszylem przed dniem 6 listopada 2006 r. zadnej normy prawnej, wyrzucil w tym dniu z pracy pod zarzutem naruszenia … jakiejs, ukrywanej przede mna do dnia zlozenia niniejszego pisma prezes Brunon Bartkiewicz, ktory … wczesniej, bo 2 listopada 2006 r. naruszyl prawo pracy.

Wyrzucono mnie z pracy pod zarzutem … ujawnienia moich dzialan „niezgodnych z polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow w Banku zabraniajacymi zatrudnianie osob, „ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym.”

Skoro w dniu 6 listopada 2006 r. wyrzucil mnie z pracy w ING Banku Slaskim S.A. pod zarzutem naruszenia przeze mnie jakiejs, ukrywanej przede mna do dnia zlozenia niniejszego pisma normy prawnej, prezes zarzadu Banku, ktory wczesniej, w dniu 2 listopada 2006 r. sam oczywiscie i razaco naruszyl prawo okreslone w art. 29 § 1 i § 2 ustawy Kodeks pracy, to znaczy, ze nieprawda jest, iz na dzien 6 listopada 2006 r., obowiazywaly w ING Banku Slaskim S.A.: „polityka Compliance i przyjete zasady rekrutacji pracownikow, zabraniajace zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym,”

Co wiecej, nie obowiazywaly takze przez kolejnych kilka … lat po dniu 6 listopada 2006 r.

Juz bowiem po tym, gdy w 2007 r. Oddzialy ZUS przeprowadzonymi w ING Banku Slaskim S.A. z winy prezesa zarzadu Brunona Bartkiewicza postepowaniami wyjasniajacym i kontrolnym poswiadczyly, ze ten w dniu 2 listopada 2006 r. razaco naruszyl prawo pracy okreslone w art. 29 § 1 i § 2 Kodeksu pracy, Brunona Bartkiewicza nie tylko nie wyrzucono z pracy, ale zostal awansowany. W wydaniu z dnia 2 listopada 2009 r. „Gazeta Wyborcza” podala:

 

„„Mial 33 lata, kiedy stanal za sterami Banku Slaskiego, jednej z najwiekszych instytucji finansowych w Polsce.

Z przerwami kierowal nim dziesiec lat, a teraz wyjezdza, aby zarzadzac biznesem ING Direct w Anglii, we Francji,

w Hiszpanii i we Wloszech. Kim jest Brunon Bartkiewicz?

W Polsce osiagnal wszystko, o czym moze marzyc menedzer – w ubieglym roku zarobil ponad 3 mln zl, kieruje jednym z najwiekszych bankow notowanych na warszawskiej gieldzie, zatrudnia 7 tys. pracownikow. Od stycznia wchodzi do miedzynarodowej ligi. Polakow, ktorzy w niej graja, mozna policzyc na palcach jednej reki (…).”

Zrodlo: Nina Halabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi”; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23

 

Wskazac nalezy, ze jakkolwiek w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na moj pozew przeciwko ING Bankowi Slaskiemu S.A. radca prawny Banku Krystyna Weglorz podala – Zalacznik 2: „Powod zglosil sie do pracy w dniu 2 listopada 2006 r., jednakze w zwiazku z ujawnieniem dzialan powoda niezgodnych z istniejaca w pozwanym Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, zabraniajacymi zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o prace nie zostala potwierdzona na pismie.”, to:

 1. ja do dnia 6 listopada 2006 r. wlacznie nie naruszylem zadnej normy prawnej,

 2. w dniu 2 listopada 2006 r. odpowiedzialny w zarzadzie ING Banku Slaskiego S.A. za zarzadzanie zasobami ludzkimi prezes zarzadu Brunon Bartkiewicz razaco naruszyl prawo okreslone w art. 29 § 1 i § 2 Kodeksu pracy,

 3. skoro do konca grudnia 2009 r. pracowal w ING Banku Slaskim S.A. Brunon Bartkiewicz – od stycznia 2010 r. wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Banku – ktory w dniu 2 listopada 2006 r. razaco, w sposob poswiadczony przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, to znaczy, ze do dnia 6 listopada 2006 r. nie obowiazywaly w ING Banku Slaskim S.A. stanowiace uzasadnienie dla wyrzucenia mnie z pracy „polityka Compliance i przyjete zasady rekrutacji pracownikow, zabraniajace zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym,”

 

Skoro ING Bank Slaski S.A. ukrywa przede mna do dnia zlozenia niniejszego pisma, ktora ja norme prawna naruszylem, ze mnie – ojca majacego wtedy dwoje maloletnich dzieci na utrzymaniu – z powodu jej naruszenia wyrzucono z pracy w dniu 6 listopada 2006 r., a nie tylko pracuje w Banku, ale zostal awansowany Brunon Bartkiewicz, ktory w dniu 2 listopada 2006 r. razaco naruszyl normy prawne okreslone w art. 29 § 1 i § 2 Kodeksu pracy, to znaczy, ze … zarzad ING Banku Slaskiego S.A. bezpodstawnie i bezprawnie wyrzucil mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r., traktujac mnie w sposob okrutny i nieludzko.

Oklamujac potem, gdy w listopadzie 2011 r. proponowalem spotkanie celem ustalenia warunkow zrekompensowania mi strat ktore ponioslem z powodu bezpodstawnego wyrzucenia mnie z pracy i zadoscuczynienia za wyrzadzone mi krzywdy Policje i Pogotowie Ratunkowe, co skutkowalo umieszczeniem mnie na piec dni w szpitalu psychiatrycznym, nastepczyni B. Bartkiewicza na stanowisku prezesa zarzadu Banku, Malgorzata Kolakowska potraktowala mnie nie w nie mniej okrutny i ponizajacy sposob.

xxx

 

Prezes Malgorzata Kolkowska nie zmienia stosunku do mnie kolejnych, od listopada 2006 r. prezesow zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Mimo, ze:

 1. przyczyna wyrzucenia mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r. byl przedstawiony mi – podtrzymywany przez Bank do dnia zlozenia niniejszego pisma, w tym podany w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na moj pozew rozpoznawany przez Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXI Pracy /Zalacznik 2/ – zarzut naruszenia normy prawnej,

 2. w pismie do mnie z dnia 15.02.2007 r. dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka podal w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2007 r. – Zalacznik 5 do pozwu: „(…) wyjasniam, iz w dniu przyjecia przez Pana oferty zatrudnienia w Banku z dnia 29 wrzesnia 2006r. doszlo do zawarcia umowy o prace na warunkach okreslonych w liscie intencyjnym.

prezes Malgorzata Kolakowska odmawia mi:

 1. wyjasnienia, ktora norme prawna ja naruszylem przed dniem 6 listopada 2006 r.,

 2. doreczenia kopii listu intencyjnego, na ktorego warunkach mialo … dojsc do zawarcia umowy ze mna o prace w dniu przyjecia przeze mnie oferty pracy z dnia 29 wrzesnia 2006 r.,

 

 

Pomna li tylko doskonalych dotychczas doswiadczen z podporzadkowanymi Brunonowi Bartkiewiczowi, jej i ING Bankowi Slaskiemu S.A. sedziami i prokuratorami prezes Malgorzata Kolakowska potwierdza, ze cala jej nadzieja w tym, ze Sad zwolni ING Bank Slaski S.A. z odpowiedzi na moje sluszne, bo majace na celu wyjasnienie najwazniejszych okolicznosci wyrzucenia mnie z pracy, wnioski.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 11 lipca 2014 r. skierowanym do prezes Malgorzaty Kolakowskiej zlozylem – Zalacznik 10: „Dotyczy:

 1. Wniosek – celem dostarczenia Sadowi Okregowemu w Warszawie XXI Wydzial Pracy odpowiedzi na pytanie, „jaka jest przyczyna faktyczna roszczenia dochodzonego przeze mnie od ING Banku Slaskiego S.A.?” – o przygotowanie do dnia 16 lipca 2014 r.:

  1. pisemnego wyjasnienia prezentujacego pelna nazwe normy prawnej /ew. norm prawnych/, ktorej naruszenie przeze mnie przed dniem 6 listopada 2006 r. bylo przyczyna wyrzucenia mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy w ING Banku Slaskim S.A. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug, co zarzad ING Banku Slaskiego S.A. poswiadczyl miedzy innymi w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na pozew w sprawie jak w pkt. I.

  2. kopii listu intencyjnego – z pieczecia poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron – na ktory powolal sie w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2007 r., sygn. DZZL/173/2007/AA, dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka

 2. Przypomnienie, ze wnioski, jak w pkt. I skierowalem do prezesa zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzaty Kolakowskiej pismem:

  1. wyslanym poczta w dniu 28 maja 2014 r.,

  2. zlozonym osobiscie w sekretariacie prezes M. Kolakowskiej w dniu 4 czerwca 2014 r. – Zalacznik 11.

 3. Zawiadomienie, ze po dokumenty, jak w pkt. I stawie sie osobiscie w recepcji Biura Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., ul. Pulawska 2 w Warszawie w dniu 16 lipca 2014 r. o godz. 14:00.

 4. Zawiadomienie o moim zamiarze prowadzenia protestu glodowego – bede pil wode i soki – przed siedziba Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie, ul. Pulawska 2, od dnia 16 lipca 2014 r., godz. 14:00, w przypadku odmowy wydania mi dokumentow, jak w pkt. I.

 5. Upowaznienie do udzielania przez wladze ING Banku Slaskiego S.A. informacji o przebiegu mojego protestu red. Krystynie Gorzynskiej z „Warszawskiej Gazety”.”

Dowod: ING Bank Slaski S.A. pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 11 lipca 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej – Zalacznik 10

 

Gdyby Wysoki Sad sam chcial uzyskac odpowiedz na skierowane do mnie pytanie:„Jaka jest przyczyna faktyczna roszczenia dochodzonego przeze mnie od ING Banku Slaskiego S.A.?”, i przekonac sie na czym polega majace na celu ukrycie prawdy okrutne, nieludzkie i ponizajace traktowanie mnie, zapraszam w dniu 16 lipca 2014 r. po godz. 14:00, albo pozniej, przed siedzibe zarzadu ING Banku Slaskiego S.A.w Warszawie, ul. Pulawska 2.

Nie watpie, ze spotka mnie tam Sad prowadzacego protest glodowy, bo Malgorzata Kolakowska, prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., ktorego celem jest budowanie kultury opartej na zaufaniu, predzej dopusci, zebym sie zaglodzil, albo znowu mnie umiesci w szpitalu psychiatrycznym, niz sporzadzi i doreczy mi odpowiedzi na moje sluszne wnioski z pisma do niej z dnia 11 lipca 2014 r. – Zalacznik 10, tj. wyjasni mnie i Sadowi, ktora ja naruszylem norme prawna, ze mnie z powodu jej naruszenia wyrzucono z pracy w dniu 6 listopada 2006 r. i przyzna, ze … nie istnieje „list intencyjny”, na ktory w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2007 r. /Zalacznik 5 do pozwu/ powolal sie dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka celem … zbycia mnie z upowaznienia odpowiedzialnego w 2007 r. za zarzadzanie zasobami ludzkimi prezesa zarzadu Brunona Bartkiewicza, co tym skutkowalo, ze na z powodu zarabiajacego 3 mln zl rocznie Brunona Bartkiewicza, ja, wyrzucony przez niego z pracy ojcem wtedy dwojga dzieci musialem czekac 5 miesiecy na wyplate zasilku chorobowego w kwocie 1.348,12 /slownie: jeden tysiac trzysta czterdziesci osiem zlotych dwanascie groszy/zl.

 

Poniewaz nie jest moim zamiarem zaglodzenie sie przed siedziba Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. – a jedynie dostarczenie Sadowi odpowiedzi na pytanie z dnia 24.02.2014 r.: jaka jest przyczyna faktyczna roszczenia dochodzonego przeze mnie od ING Banku Slaskiego S.A.?, tj. kolejnego dowodu poswiadczajacego okrutne i nieludzkie traktowanie mnie przez kolejnych prezesow zarzadu ING Banku Slaskiego S.A.,Brunona Bartkiewicza i Malgorzate Kolakowska – i nie zamierzam prowadzic rozpoczetego ewentualnie w dniu 16 lipca 2014 r. protestu glodowego do szczesliwego dla B. Bartkiewicza i M. Kolakowskiej, kolejnego – jak mi juz raz, w listopadzie 2011 r. zorganizowala prezes M. Kolakowska – umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym, a nie watpie po moich opisanych w niniejszym pismie doswiadczeniach od listopada 2006 r. z … porzadnymi, lubiacymi ludzi, dzialajacymi w zgodzie z Wartosciami ING: otwartoscia, uczciwoscia, szacunkiem, odpowiedzialnoscia i zdrowym rozsadkiem prezesami zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., ktorego celem jest budowanie kultury opartej na zaufaniu, ze prezes Malgorzata Kolakowska uznawszy, ze … „Wartosci ING wartosciami i kultura kultura ale pierwszym wsrod priorytetow jest ochrona interesu Brunona Bartkiewicza i swojego”, kolejny raz narazajac mnie na niebezpieczenstwa zwiazane z prowadzeniem calodobowo protestu przed siedziba kierowanego przez nia Banku, nie sporzadzi dla mnie wyjasnienia i nie doreczy mi kopii „listu intencyjnego”, o ktore prosze slusznie, bo powolujac sie na fakty poswiadczone przez Bank w sporzadzonych przezen dokumentach, w tym w odpowiedzi z dnia 27 lutego 2012 r. na moj pozew rozpoznawany przez Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy w sprawie do sygn. akt XXI P 68/12, wnosze jak na wstepie.

Wnosze o zwrocenie sie natychmiast po zlozeniu przeze mnie niniejszego pisma – celem unikniecia przewloki w trwajacym juz dwa i pol roku postepowaniu – do ING Banku Slaskiego S.A. z zadaniem zlozenia do akt sprawy sygn. XXI P 68/12 bez zbednej zwloki:

 1. pisemnego wyjasnienia prezentujacego pelna nazwe normy prawnej /ew. norm prawnych/, ktorej naruszenie przeze mnie przed dniem 6 listopada 2006 r. bylo przyczyna wyrzucenia mnie w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy w ING Banku Slaskim S.A. na stanowisku dyrektora Pionu Uslug,

 2. listu intencyjnego, na ktory powolal sie w pismie do mnie z dnia 15 lutego 2007 r., sygn. DZZL/173/2007/AA, dyrektor Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Slaskiego S.A. Zbigniew Hojka.

 

Uprzejmie informuje, ze zanim odbedzie sie nastepne posiedzenie w sprawie sygn. XXI P 68/12 sprawdze, czy Sad zwrocil sie – celem uzyskania odpowiedzi na pytanie Sadu do mnie z dnia 24.02.2014 r.: jaka jest przyczyna faktyczna roszczenia dochodzonego przeze mnie od ING Banku Slaskiego S.A.? -z zadaniem jak wyzej do ING Banku Slaskiego S.A., a o stanowisku w tej sprawie sedziego referenta poinformuje Adresatow kopii niniejszego pisma, interesariuszy Banku, tj. klientow, pracownikow, otoczenia spolecznego.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy, sygn. akt XXI P 68/12, protokol posiedzenia w dniu 24 lutego 2014 r.

 2. Sad Okregowy w Warszawie, XXI Wydzial Pracy, sygn. akt IX P XXI 68/12, odpowiedz z dnia 27 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew o odszkodowanie

 3. Sad Okregowy w Katowicach IX Wydzial Pracy, sygn. IX P 126/09, odpowiedz z dnia 10 lutego 2012 r. ING Banku Slaskiego S.A. na pozew

 4. ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 28 maja 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej

 5. ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 3 czerwca 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej

 6. ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 4 czerwca 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej

 7. ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 5 czerwca 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej

 8. ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 6 czerwca 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej

 9. ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 9 czerwca 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej

 10. ING Bank Slaski S.A., pismo Z. Kekusia z dnia 11 lipca 2014 r. do prezesa zarzadu Malgorzaty Kolakowskiej

1 Brunon Bartkiewicz, byly prezes zarzadu ING Banku Slaskiego S.A., obecnie wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej

2 Pelnomocnik ING Banku Slaskiego S.A. Krystyna Weglorz zglosila sprzeczny z prawem sprzeciw dla mojego wniosku o odroczenie rozprawy z powodu zlozenia wniosku o wylaczenie sedziego. W protokole podano: Staje powod Zbigniew Kekus, pouczony w trybie art. 3 k.p.c.: Zlozylem dzisiaj wniosek o wylaczenie sedziego Bozeny Rzewuskiej mam kopie pisma, podalem przyczyny. Wnosze o odroczenie rozprawy i rozpoznanie tego wniosku. Podalem przyczyny inne, niz w poprzednim wniosku.

Pelnomocnik pozwanego oponuje przeciwko odroczeniu rozprawy wobec zlozenia wniosku o wylaczenie sedziego.

Sad postanowil: 1. rozprawe odroczyc, 2. nastepny termin wyznaczyc po rozpoznaniu wniosku o wylaczenie sedziego.”

Dowod: Sad Okregowy w Warszawie XXI Wydzial Pracy, sygn. akt XXI P 68/12, protokol rozprawy w dniu 24 lutego 2014 r.

 

Il s’agit de toutes kamagra pharmacie prix cialis prix petites billes blanches situees sur la ligne qui separe le gland du corps du penis.
« des millions d’etre frustres, ou pire nevroses propecia ou acheter », « une absence de traditions erotiques », « une absence de sens de cialis super active achat avis l’activite sexuelle ».
Il kamagra super active existe plusieurs produits pour apprivoiser cette achat viagra pfizer zone.

La propecia generique 50mg mastication de acheter du viagra pfizer ce produit aererait le cerveau et ameliorerait les capacites de memorisation.
L’importance accordee a la sexualite varie selon les pays, que ce soit au niveau de son expression ou de la frequence des activites qui y sont reliees. Cela pourrait expliquer la achat viagra sans ordonnance pharmacie acheter viagra toulouse difference, dans notre etude, entre le pourcentage de patients qui repondaient consulter pour un trouble sexuel (14 %) et ceux reconnus par les urologues (8,2 %). Je pense que c’est un acte naturel que chaque homme peut experimenter sans avoir a apprendre. Soit on s’y prend mal parce que la quete de ce Graal sexuel nous met mal a l’aise – et la, on a bien tort -, soit on ne le trouve pas parce que c’est un grand timide qui ne se montre que quand on a besoin de lui. Nous sommes loin du 9 h a 17 h et a des kilometres d’un boulot pratique avec passion. ‘J’ai un gros probleme qui m’empeche d’avoir une vie sexuelle epanouie. Ces etudes consistent a comparer la concentration du principe actif, presente dans le plasma sanguin, apres absorption pilule cialis pas cher prix du kamagra 25 mg du generique et du princeps. Neanmoins, la combinaison du tadalafil et la pamplemousse peut causer de nombreux problemes.
Les sangs echauffes, incapable de s’arreter malgre les supplications de sa proie, il n’ecoute plus achat cialis toulouse vente de viagra sans ordonnance que ses pulsions…
En revanche, certaines femmes ne seront pas receptives priligy vente france a cette technique ou ne souhaiteront pas achat de veritable viagra aller plus loin avec vous.
Les personnes ayant grandi avec au moins une s?ur sont generalement acheter cialis paris plus heureuses que les enfants uniques ou ceux n’ayant ou commander du cialis que des freres.
E anche possibile ruotare l’uso di priligy farmacia online due farmaci dapoxetina prezzo per vedere che uno ha l’effetto migliore.
Cialis e un farmaco la cui sicurezza e garantita al 100%, ma vi sono casi in cui l’assunzione puedo comprar viagra en la farmacia di questo medicinale e sconsigliata.
Donne cialis generico farmacia italia in menopausa che attraversano cialis originale vendita on line un periodo di disagi fisici causati da variazioni ormonali (secchezza vaginale) e psicologici (bisogno di costruire nuovi obiettivi).
Di questi solo 1 su 5 decide di provarci, con un comprare cialis europa risultato finale di effettiva interruzione di fumo di sigarette del comprare viagra online e sicuro 2 o 3% all’anno.
Per la vostra sicurezza sono qui sintetizzate comprare viagra online sicuro le cose da sapere assolutamente prima di acquistare comprare viagra generico line Viagra
E’ anche vero che a volte un episodio “occasionale” puo generare il timore che l’evento si ripeta e quindi minare la propria sicurezza e questo meccanismo a comprare viagra croazia spirale concorre a creare un circolo vizioso, ben noto agli specialisti (deficit erettivo occasionale-stress-insicurezza viagra sin receta en farmacias deficit erettivo).
Sale di sildenafil e stato scoperto da scienziati britannici, ma il farmaco chiamato Viagra, prodotto e commercializzato in tutto il mondo da precio cialis 20 mg farmacias Pfizer, una societa statunitense. I farmaci che agiscono contro i meccanismi inibitori dell’erezione cialis farmacia vaticana Possono, dunque, anche aiutare a risolvere ad affrontare gli episodi di disfunzione erettile occasionali o transitori dovuti alle procedure diagnostiche dell’infertilita’ maschile. Citrato di sildenafil e un farmaco che appartiene alla classe degli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5). Solitamente ad un certo punto la coppia scoppia perche spesso da una parte o dall’altra i sentimenti comprare cialis acquisto cialis generico rischiano di prendere il sopravvento e delle semplici gentilezze possono essere interpretate come innamoramento. Il metodo preferito di trattare l’impotenza e l’uso di farmaci come Viagra, Cialis e Levitra. Per curare una frigidita occasionale potete provare anche la medicina naturale ed in particolare la fitoterapia: Bisogna scegliere le dose vendita cialis in svizzera del farmaco fondando sui vostri esigenze. Nei pazienti costo cialis in europa diabetici sottoposti a trattamento medico (terapia insulinica, ipoglicemizzanti orali), la disfunzione erettile e piu frequente rispetto ai pazienti trattati esclusivamente con restrizione dietetica.
Kamagra Oral Jelly in bustine di liquido si usano per priligy farmacia sin receta via orale o priligy prezzo disciolti in acqua.
Ogni acquisto levitra senza ricetta organismo reagisce in modo diverso ai farmaci, e quindi anche se una pillola da acquistare propecia on line 25mg funziona perfettamente per vendita viagra e cialis qualcuno, non significa che funzionera allo stesso modo per gli altri.
Il sesso molti cialis farmacia venta anni fa si e cambiato dal meccanismo di costo cialis 5 mg in farmacia continuare la generazione all’arte del piacere mutuo, cialis generico in farmacia in italia e diventato un libro quotidiano di conoscere il proprio partner, il mezzo per far sfogare le proprie emozioni e sentimenti.
Levitra est cialis viagra en ligne un medicament d’ordonnance indique pour le traitement de la dysfonction erectile achat cialis securise de achat cialis pfizer divers degres chez les hommes.
Lo sostiene l’83% degli italiani, uomini e donne di cialis originale senza ricetta eta superiore ai kamagra acquisto on line 18 anni, intervistati il mese vendita viagra in farmacia scorso dall’institut francais d’opinion publique per l’azienda farmaceutica mylan.
A l’epoque de la revolution sexuelle aux usa, l’idee kamagra prix en pharmacie presque unanimement partagee etait que certains ou acheter priligy en france couples acheter cialis 10mg etaient malheureux en mariage parce que leur union n’etait pas basee sur le sexe.
Inoltre, gli come comprare viagra on line studi hanno dimostrato che il cialis puo cialis a poco prezzo essere assunto con alcool e cibo grasso con cui, di solito, dove comprare cialis a milano viene accompagnata una intima serata.
Evitez les aliments contenant un taux de cholesterol eleve comme kamagra acheter en pharmacie les aliments provenant d’animaux ou acheter kamagra oral jelly de produits achat viagra uk animaux.
Come oggi, comprar viagra internet farmacia abbiamo acquisto viagra in farmacia le situazioni prezzo vendita viagra di vita piu stressanti, il livello dei giovani con maggiore disfunzione erettile e piu giovani decidono di acquistare il viagra.
La societe viagra generique doctissimo de consommation impose ses concepts competitifs du “toujours plus”, de ou commander du cialis vente cialis generique france l’ici et maintenant, du plaisir immediat.
Lui aquisto levitra non viagra prezzo farmacia puo avere un’erezione cialis on line pharmacies e quindi prende una pillola.
Viagra ou acheter du cialis a paris et les achat cialis a paris medicaments generiques ne fonctionnent qu’avec acheter du viagra pas cher l’excitation sexuelle.
Dopo questa premessa, comunque, dove comprare viagra generico l’omosessualita a partire dalla fine degli anni vendita cialis roma ’70 non e piu acquisto propecia senza ricetta considerata una malattia mentale, ma e semplicemente un atteggiamento.
Certains patients prenant un medicament alpha-bloquant pour le traitement d’une pression arterielle elevee pu d’une hypertrophie de la prostate peuvent ressentir des vertiges ou des sensations d’ebriete, qui tadalafil peuvent etre dus a cialis acheter sans ordonnance une pression arterielle basse lors du passage rapide a la position assise ou a la position debout.
Ce prix augmente cependant de comparatif prix cialis viagra viagra prix quebec plusieurs euros pour un levitra original.
Viagra comincia a funzionare in circa dove comprare viagra o cialis 30 minuti e dura vendita cialis in svizzera al meno 4 ore.
Viagra sildenafil, invece, e controindicato per i soggetti acquistare cialis modo sicuro che hanno avuto o rischiano l’infarto, e per coloro che assumono farmaci a base di cialis costi farmacia nitrati, come quelli impiegati per il trattamento dell’angina pectoris.