17.07.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Barbary Kursy o złożenie wniosku do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy umieszczenia Z. Kękusia na obserwację w szpitalu psychiatrycznym innemu sądowi równorzędnemu

Krakow, 17 lipca 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Sedzia

Barbara Kursa

Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Krakow

 

Sygn. akt: IX Kp 300/14/K

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Panstwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 5. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 6. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 7. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 8. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 11. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 12. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 13. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 14. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 15. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 16. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 17. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 18. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 19. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 20. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 21. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 22. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 27. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 28. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 29. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 30. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 33. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 34. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 35. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o zlozenie wniosku do Sadu Najwyzszego o przekazanie sprawy sygn. IX Kp 300/14/K – na podstawie art. 37 § 1 k.p.k. – do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu.

 2. Zawiadomienie, ze sprawa do sygn. IX Kp 300/14/K dotyczy sprawy rozpoznawanej przez Sad Rejonowy w Debicy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ przekazanej temu Sadowi do rozpoznania przez Sad Najwyzszy na podstawie art. 37 § 1 k.p.k. postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r., sygn. IV KO 44/06, wydanym na wniosek wladz Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia.

 3. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

W dniu 16 lipca 2014 r. doreczono mi Wezwanie Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy, w ktorym podano: „Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy Wydzial IX Karny /adres – ZKE/ Krakow, dnia 30 czerwca 2014 roku sygn. akt: IX Kp 300/14/K Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Termin: 21 lipca 2014 r. o godz. 10:00 sala 507 WEZWANIE Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydzial IX Karny zawiadamia Pana, jako podejrzanego o wykroczenie z art. 13 § 1 kk i inne na posiedzenia, ktore odbedzie sie w dniu 21 lipca 2014 r. o godz. 10:00 sala 507 w tut. Sadzie, Krakow, ul. Mogilska 17. Obecnosc obowiazkowa pod rygorem przymusowego doprowadzenia. Z up. Kier. Sek. Protokolant Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydzial IX Karny, sygn. IX Kp 300/14/K, Wezwanie z

dnia 30 czerwca 2014 r. Zalacznik 1

Posiedzenie w dniu 21 lipca 2014 r. dotyczy sprawy rozpoznawanej pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Krowodrza Bartlomieja Legutko na podstawie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. Komisariatu Policji IV, L.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 – Zalacznik 2: „Krakow, dnia 06 maja 2104 r. Komisariat Policji IV w KrakowieL.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutowAsp. /imie nazwisko – ZKE/ z Komisariatu Policji IV w Krakowie prowadzac dochodzenie l.dz. MKZ-D-1851/14 przeciwko Zbigniewowi Kekus podejrzanemu o czyn z art. 13 § 1 kk zw. z art. 242 § 4 kk dzialajac na podstawie art. 313 § 1, 314 kpk i zgodnie z art. 313§2 kpk, w dniu 6 maja 2014 r., przedstawil postanowienie o przedstawieniu zarzutow z dnia 06.05.2014 r., ob. Zbigniewowi Kekus zarzucajac mu, ze: W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, bedac pozbawiony wolnosci na podstawie orzeczenia Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13, uzywajac przemocy poprzez kopniecie kraty zabezpieczajacej przedzial dla osob zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, ktora z duza sila uderzyla konwojujacego policjanta /stopien, imie i nazwisko – ZKE/ w klatke piersiowa, usilowal sie uwolnic, jednak zamierzonego celu nie osiagna z uwagi na obezwladnienia przez konwojujacych go funkcjonariuszy Policji.

Na podstawie art. 313§3i4, 314kpk postanowienie o przedstawieniu zarzutow uzasadniam Fakt popelnienia przez Zbigniewa Kekus zarzuconego mu czynu udokumentowany jest zeznaniami swiadkow. Podane okolicznosci uzasadniaja przedstawiony podejrzanemu zarzut asp. /imie i nazwisko – ZKE/”
Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r.

o przedstawieniu zarzutow – Zalacznik 2

 

Orzeczenie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13, na ktore powolal sie Komisariat Policji IV w Krakowie to postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj, w ktorym podano – Zalacznik 3: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 25 kwietnia 2014 r. Sad Rejonoy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant /imie i nazwisko – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne z urzedu w przedmiocie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na podstawie art. 75 § 2 k.p.k. postanawia zarzadzic zatrzymanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzenie go do bieglych sadowych Mariusza Patli, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Ryszarda Janczura na badanie, ktore odbedzie sie w dniu 7 maja 2014 r., o godz. 12.00, w Areszcie Sledczym w Krakowie, przy ul. Montelupich 7, albowiem oskarzony nie zglasza sie na badania, a nakazy jego doprowadzenia nie sa realizowane.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. – Zalacznik 3

 

W nastepstwie postanowienia z dnia 25 kwietnia 2014 r. sedzia Beata Stoj wydala w dniu 28 kwietnia 2014 r. nakaz zatrzymania mnie, w ktorym podala – Zalacznik 4: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny Dnia 28.04.2014 Sygnatura akt II K 407/13 Komisariat IV Policji w Krakowie ul. Krolewska 4 30-045 Krakow N AKAZ DOPROWADZENIA Sad Rejonowy w Debicy Wydzial Karny stosownie do zarzadzenia z dnia 25/04/2104 poleca doprowadzic przymusowo na termin badania w dnu 7 maja 2014 r. godz. 12.00 do Aresztu Sledczego w Krakowie do bieglego lek. med. Mariusza Patli Zbigniewa Kekusia, syna /imie ojca – ZKE/jako oskarzonego w sprawie z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 12 kk. Osobie przymusowo doprowadzonej nalezy okazac niniejszy nakaz. Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, Nakaz doprowadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 r. – Zalacznik

4

 

Potwierdzeniem, ze funkcjonariusze Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali mnie na podstawie Nakazu doprowadzenia Sadu Rejonowego w Debicy jest takze zapis w Protokole zatrzymania z dnia 5 maja 2014 r., w ktorym podano – Zalacznik 5: Przyczyna zatrzymania: Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sad Rejonowy w Debicy zatrzymania na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzenia do bieglego lekarza sadowego przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r. godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13

Dowod: Komisariat IV Policji w Krakowie , JED – 56155, K2 – 321/14, Protokol zatrzymania osoby w dniu 5 maja

2014 r. – Zalacznik 5

 

Wskazac nalezy, ze Sad Rejonowy w Debicy rozpoznaje sprawe do sygn. akt II K 407/13 na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. sygn. 1 Ds. 39/06/S, ktorym ta oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 czynow, tj. – Zalacznik 6:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar, SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 6

W sprawie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. raz juz zapadl skazujacy mnie wyrok. Wydal go w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma. Wyrok ten uchylily nastepnie Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w zakresie czynow I, III-XVII oraz Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. Sady odwolawcze zarzucily sedziemu Tomaszowi Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego i prawa procesowego.

Po wydaniu wyze wymienionych wyrokow wznowieniowych i przekazaniu sprawy przeciwko mnie do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, sedzia tego Sadu Beata Stoj uznala, ze … ja jestem niepoczytalny od … stycznia 2003 r.

xxx

 

Wskazac nalezy, ze po tym, gdy Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod przekazala w dniu 13 czerwca 2006 r. /patrz: Zalacznik 6 – prezentata Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Krakowie, wladze Wydzialu XIV Karnego tego Sadu skierowaly pismem z dnia 20 czerwca 2006 r, sygn. XIV K 660/06/S, wniosek do Sadu Najwyzszego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu na podstawie art. 37 § 1 k.p.k.

Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jozef Szewczyk, SSN Andrzej Deptula, SSN Andrzej Siuchninski, rozpoznal pozytywnie wniosek Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia wydajac w dniu 27 pazdziernika 2006 r. postanowienie /sygn. IV KO 44/06/, w ktorym podano – Zalacznik 7:„Sygn. akt IV KO 44/06. Postanowienie. Dnia 27 pazdziernika 2006r.. Sad Najwyzszy – Izba Karna w Warszawie na posiedzeniu w skladzie nastepujacym Przewodniczacy: Sedzia SN – Jozef Szewczyk (sprawozdawca) Sedziowie: SN – Andrzej Deptula SN – Andrzej Siuchninski, w sprawie Zbigniewa Kekusia oskarzonego z art. 226 1 kk i inne po rozpoznaniu wniosku Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie z dnia 20 czerwca 2006r., sygn. akt XIV K 660/06/S o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu na podstawie art. § 1 k.p.k. postanowil sprawe oskarzonego Zbigniewa Kekusia przekazac do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Uzasadnienie

Zbigniew Kekus oskarzony jest o popelnienie szeregu przestepstw polegajacych na zniewazeniu sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz Sadu Okregowego w Krakowie, w tym takze Prezesow Sadu Apelacyjnego i Sadu Okregowego w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowych. Zdaniem Sadu wlasciwego miejscowo do rozpoznania sprawy, w niniejszym postepowaniu zaistnialy okolicznosci, ktore przemawiaja za potrzeba przekazania sprawy do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu ze wzgledu na dobro wymiaru sprawiedliwosci.

Sad Najwyzszy zwazyl, co nastepuje.

Wniosek zasluguje na uwzglednienie.

W orzecznictwie Sadu Najwyzszego ugruntowany jest poglad, ze przepis art. 37 k.p.k. stanowiacy wyjatek od zasady rozpoznawania sprawy przez sad miejsca popelnienia przestepstwa ma na wzgledzie takie sytuacje, ktore moga wywierac wplyw na swobode orzekania lub stwarzac przekonanie o braku warunkow do rozpoznania sprawy w sposob obiektywny (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 13 lipca 1995r. OSNKW 1995, z. 910, poz.68). Taka sytuacja zachodzi w przedmiotowej sprawie, zwazywszy iz przeciwko oskarzonemu toczy sie sprawa o zniewazenie sedziow Sadu Apelacyjnego i Sadu Okregowego w Krakowie.

Reasumujac, Sad Najwyzszy orzekl jak na wstepie. Na oryginale wlasciwe podpisy. Za zgodnosc: Kierownik Sekretariatu Wydzialu Izby Karnej S.N. z up. Podpis nieczytelny.”

Dowod: Sad Najwyzszy-Izba Karna, sygn. akt IV KO 44/06, postanowienie sedziow Jozefa Szewczyka, Andrzeja Deptuly, Andrzeja Siuchninskiego z dnia 27 pazdziernika 2006r. – Zalacznik 7

 

Poniewaz sprawa Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, sygn. IX Kp 300/14/K jest skutkiem realizacji postanowienia Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 25.04.2014 r. /sygn. II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ w sprawie przekazanej Sadowi Debicy przez Sad Najwyzszy postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/, na wniosek wladz wlasciwego miejscowo dla jej rozpoznania Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia z powodu – jak podal Sad Najwyzszy /Zalacznik 7/ – „W orzecznictwie Sadu Najwyzszego ugruntowany jest poglad, ze przepis art. 37 k.p.k. stanowiacy wyjatek od zasady rozpoznawania sprawy przez sad miejsca popelnienia przestepstwa ma na wzgledzie takie sytuacje, ktore moga wywierac wplyw na swobode orzekania lub stwarzac przekonanie o braku warunkow do rozpoznania sprawy w sposob obiektywny (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 13 lipca 1995r. OSNKW 1995, z. 910, poz.68). Taka sytuacja zachodzi w przedmiotowej sprawie, zwazywszy iz przeciwko oskarzonemu toczy sie sprawa o zniewazenie sedziow Sadu Apelacyjnego i Sadu Okregowego w Krakowie., takze w przypadku Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy zachodzi sytuacja – sprawa „glowna”, rozpoznawana przeciwko mnie przez Sad Rejonowy w Debicy toczy sie o zniewazenie sedziow Sadu Apelacyjnego i Sadu Okregowego w Krakowie – ktora moze wywierac wplyw na swobode orzekania przez Sad Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy i stwarza przekonanie o braku warunkow do rozpoznania sprawy w sposob obiektywny.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydzial IX Karny, sygn. IX Kp 300/14/K, Wezwanie z dnia 30 czerwca 2014 r.

 2. Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutow

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, Nakaz doprowadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 r.

 5. Komisariat IV Policji w Krakowie , JED – 56155, K2 – 321/14, Protokol zatrzymania osoby w dniu 5 maja 2014 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

 7. Sad Najwyzszy-Izba Karna, sygn. akt IV KO 44/06, postanowienie sedziow Jozefa Szewczyka, Andrzeja Deptuly, Andrzeja Siuchninskiego z dnia 27 pazdziernika 2006r.

Toutes les femmes aiment recevoir cialis original en ligne des fleurs, mais un geste ou acheter du vrai viagra en ligne inattendu et vraiment personnel sait nous emouvoir a tous coups.
Vous devez egalement viagra generique 50mg assurer de priligy en pharmacie consommer des aliments faibles en gras satures.
En clair, si on est en quete d’amour, il acheter cialis veritable vaut mieux s’appeler Laura, Tania ou Lola que Therese, Martine ou Francoise.

Reunis pour un debat grand public a Biarritz a la fin du mois de vente cialis cialis levitra juin, sexologues et vente en ligne propecia specialistes sont venus en temoigner autour du theme.
Le laboratoire Fitapharma, vous permet de profiter de ces plantes en combinant leurs extraits dans un seul produit naturel. Ajanta Pharma Ltd.a commence en 1998 avec prix levitra pharmacie france cialis viagra Viagra et il a poursuivi avec succes, parce que les deux medicaments sont bases sur l’ingredient d’action Sildenafil. Choisissez le produit que vous choisissez, il est important prix viagra 50 en pharmacie achat de viagra sans ordonnance de consulter votre medecin generaliste ou specialiste pour determiner la pertinence du produit selon vos antecedents medicaux. Etes-vous plutot attiree par les positions qui vous sortent de votre zone de confort ou a l’inverse, preferez-vous celles qui vous assurent un plein controle? C’est toujours le partenaire qui choisit les moments d’intimite et quand ils arrivent, elles font preuve d’une passivite hors du commun. la volonte (necessite ?) des mamans de coller les grandes vacances a leur conge maternite… Mais qu’on ne s’y trompe pas, avec l’usage generalise de la contraception, les hommes et les femmes profitent quand meme de la belle saison pour se rapprocher ! Effets secondaires Les effets secondaires les plus frequents de LEVITRA(plus de 10% des cas) sont des rougeurs de la face et des maux de tetes. Tout simplement, car c’est un des endroits ou on peut faire connaissance avec l’autre sexe et se connaitre plus en avant.
L’analyse des complications selon Clavien retrouvait quatre patients grade I, quatre grade II, un grade IIIb, ordonnance viagra un grade acheter levitra ligne IV et deux grade V, dont une reprise chirurgicale pour saignement actif.
Quand j’ai rencontre Yves, viagra prix paris a achat viagra en france 24 ans, je me suis dit:
La facon la acheter levitra pfizer france plus directe et la plus efficace levitra 20 prix pharmacie d’en faire une est d’aborder une femme, explique Alexandre Roth.
Perche il diabete favorisce propecia generico online la comparsa della propecia prezzo disfunzione erettile, e quali sono i trattamenti oggi disponibili?
La acquisto cialis san marino produzione della forma generica alla fine costa di meno, che lo rendo il medicinale piu profittevole comprare viagra per il cliente.
L`esperimento, condotto su un coniglio dai ricercatori della Wake Forest University in North Carolina come comprare cialis in farmacia e cialis soft generico 20 mg pubblicato sulla rivista online Pnas, e il primo al mondo che sia riuscito a ricreare un organo maschile a partire dalle cellule dello stesso ricevente.
Una kamagra generico acquisto novita che interessera quanto costa viagra gli oltre tre milioni di italiani che soffrono di disfunzione erettile.
Quando si tratta apnea, si fa viagra o cialis senza ricetta medica riferimento ad una particolare patologia, in cui l’avanzamento del sonno naturale vede una successione di brevi periodi in cui si viagra vendita ricetta medica smette di respirare (non piu di pochi secondi).
I cialis generico in farmacia in italia prezzi nelle farmacie pubbliche non possono fare concorrenza ai prezzi che potete acquistare levitra on line trovare su internet.
Al posto di 50mg si propecia vendita on line puo anche prendere propecia senza ricetta la meta della pastiglia di Viagra 100mg.
Il pene e acquistare cialis 10 mg eretto grazie all’afflusso cialis generico acquisto farmacia di acquistare cialis milano sangue.
Tadalafil e il principale ingrediente di cialis, cialis soft, apcalis orale costo levitra da 20 mg jelly, tadacip comprare cialis online acquisto viagra on line e erectalis.
Tout ce qu’ils ont besoin de consulter viagra soft tabs votre medecin avis acheter viagra ligne ou votre gynecologue de prescrire que leurs acheter viagra vente libre tests de depistage:
Il ritiro di tutti i medicinali presenti nelle comprare cialis originale senza ricetta farmacie e la sostituzione dei acquistare kamagra farmacia acquistare viagra o cialis lotti contenenti la documentazione non aggiornata, che andavano distrutti, dato che non e consentito aprire e manomettere la confezione di un medicinale.
Les problemes de prostate acheter viagra qualite viagra acheter online (operation), l’hypertension, un cholesterol ou acheter viagra generique en ligne eleve sont les principales causes des problemes d’impuissance.
Resta il fatto che la compra priligy maggior parte degli uomini moderni desidera utilizzare il viagra in farmacia on line kamagra kamagra generico acquisto on line qualche modo.
Le achat cialis chlorhydrate d’apomorphine a ete commercialise cialis generique en france en france sous le cialis sans ordonnance nom de uprima® et ixense®.
Beh, se un uomo acquistare priligy generico 20-25 anni, in questo caso, e appena farmacias online kamagra al picco di attivita acquistare kamagra farmacia sessuale ed e in grado di soddisfare le esigenze delle donne.
Les travaux indiquent egalement que seul l’usage du preservatif entre vente viagra net en jeu acheter tadalafil dans l’etat depressif des femmes, et non d’autres facteurs comme la frequence des rapports propecia acheter sans ordonnance ou l’utilisation d’une contraception orale.
Nella formazione vendita viagra italia line kamagra on line della libido hanno importanza anche i fattori psicologici e sociali.
Plusieurs sources font prix cialis france pharmacie observer que le prix du viagra en france les gais et les lesbiennes parlent rarement ouvertement de leur orientation achat cialis france sexuelle (e.-u.
Questa posologia e indicata per cialis 5 mg generico prezzo acquistare viagra online trattare la disfunzione erettile di natura psicogena, farmaci viagra vasale o ad eziologia mista.
– atteint 6-12 cas pour 10000 femmes par an, avec etonogestrel et norelgestromine – et 9 a viagra achat sans ordonnance 12 cas viagra professionnel par 10 000 femmes par an, avec le gestodene, desogestrel, la drospirenone.
Dans certains achat rapide viagra cas, viagra prix belgique la mutation genetique heritee.
Se viagra e preso durante un pasto, il suo effetto puo manifestarsi in ritardo mezza pillola di viagra fa effetto rispetto all’assunzione a e sicuro comprare viagra su internet digiuno.
“uno degli effetti piu devastanti, e forse anche studiati, della pornografia e l’estinzione del viagra on line pagamento alla consegna desiderio dove e come acquistare il viagra che, come ci insegna la filosofia da platone a deleuze, e potenzialmente rivoluzionario.