17.07.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny Kaczmary o złożenie wniosku do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy umieszczenia Z. Kękusia na obserwację w szpitalu psychiatrycznym innemu sąd

Krakow, 17 lipca 2014 r.

Zbigniew Kekus


Sedzia

Katarzyna Kaczmara

Sad Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy

Wydzial IX Karny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Krakow

 

Sygn. akt: IX Kp 300/14/K

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Panstwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 5. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 6. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 7. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 8. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 11. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 12. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 13. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 14. Pan Ireneusz Ras, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zlotej Jesieni 6, 31-831 Krakow

 15. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 16. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 17. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 18. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 19. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 20. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 21. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 22. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 27. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 28. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 29. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 30. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 33. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 34. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 35. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o zlozenie wniosku do Sadu Najwyzszego o przekazanie sprawy sygn. IX Kp 300/14/K – na podstawie art. 37 § 1 k.p.k. – do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu.

 2. Zawiadomienie, ze sprawa do sygn. IX Kp 300/14/K dotyczy sprawy rozpoznawanej przez Sad Rejonowy w Debicy do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ przekazanej temu Sadowi do rozpoznania przez Sad Najwyzszy na podstawie art. 37 § 1 k.p.k. postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r., sygn. IV KO 44/06, wydanym na wniosek wladz Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia.

 3. Zawiadomienie, ze wniosek, jak w pkt. I skierowalem pismem z dnia 17 lipca 2014 r. do prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Barbary Kursy – Zalacznik 8.

 4. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

W dniu 16 lipca 2014 r. doreczono mi Wezwanie Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy, w ktorym podano: „Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy Wydzial IX Karny /adres – ZKE/ Krakow, dnia 30 czerwca 2014 roku sygn. akt: IX Kp 300/14/K Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Termin: 21 lipca 2014 r. o godz. 10:00 sala 507 WEZWANIE Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydzial IX Karny zawiadamia Pana, jako podejrzanego o wykroczenie z art. 13 § 1 kk i inne na posiedzenia, ktore odbedzie sie w dniu 21 lipca 2014 r. o godz. 10:00 sala 507 w tut. Sadzie, Krakow, ul. Mogilska 17. Obecnosc obowiazkowa pod rygorem przymusowego doprowadzenia. Z up. Kier. Sek. Protokolant Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydzial IX Karny, sygn. IX Kp 300/14/K, Wezwanie z

dnia 30 czerwca 2014 r. Zalacznik 1

 

Posiedzenie w dniu 21 lipca 2014 r. dotyczy sprawy rozpoznawanej pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Krowodrza Bartlomieja Legutko na podstawie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. Komisariatu Policji IV, L.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 – Zalacznik 2: „Krakow, dnia 06 maja 2104 r. Komisariat Policji IV w KrakowieL.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutowAsp. /imie nazwisko – ZKE/ z Komisariatu Policji IV w Krakowie prowadzac dochodzenie l.dz. MKZ-D-1851/14 przeciwko Zbigniewowi Kekus podejrzanemu o czyn z art. 13 § 1 kk zw. z art. 242 § 4 kk dzialajac na podstawie art. 313 § 1, 314 kpk i zgodnie z art. 313§2 kpk, w dniu 6 maja 2014 r., przedstawil postanowienie o przedstawieniu zarzutow z dnia 06.05.2014 r., ob. Zbigniewowi Kekus zarzucajac mu, ze: W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, bedac pozbawiony wolnosci na podstawie orzeczenia Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13, uzywajac przemocy poprzez kopniecie kraty zabezpieczajacej przedzial dla osob zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, ktora z duza sila uderzyla konwojujacego policjanta /stopien, imie i nazwisko – ZKE/ w klatke piersiowa, usilowal sie uwolnic, jednak zamierzonego celu nie osiagna z uwagi na obezwladnienia przez konwojujacych go funkcjonariuszy Policji.

Na podstawie art. 313§3i4, 314kpk postanowienie o przedstawieniu zarzutow uzasadniam Fakt popelnienia przez Zbigniewa Kekus zarzuconego mu czynu udokumentowany jest zeznaniami swiadkow. Podane okolicznosci uzasadniaja przedstawiony podejrzanemu zarzut asp. /imie i nazwisko – ZKE/”
Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r.

o przedstawieniu zarzutow – Zalacznik 2

 

Orzeczenie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13, na ktore powolal sie Komisariat Policji IV w Krakowie to postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj, w ktorym podano – Zalacznik 3: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 25 kwietnia 2014 r. Sad Rejonoy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant /imie i nazwisko – ZKE/ po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne z urzedu w przedmiocie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na podstawie art. 75 § 2 k.p.k. postanawia zarzadzic zatrzymanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzenie go do bieglych sadowych Mariusza Patli, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Ryszarda Janczura na badanie, ktore odbedzie sie w dniu 7 maja 2014 r., o godz. 12.00, w Areszcie Sledczym w Krakowie, przy ul. Montelupich 7, albowiem oskarzony nie zglasza sie na badania, a nakazy jego doprowadzenia nie sa realizowane.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. – Zalacznik 3

 

W nastepstwie postanowienia z dnia 25 kwietnia 2014 r. sedzia Beata Stoj wydala w dniu 28 kwietnia 2014 r. nakaz zatrzymania mnie, w ktorym podala – Zalacznik 4: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny Dnia 28.04.2014 Sygnatura akt II K 407/13 Komisariat IV Policji w Krakowie ul. Krolewska 4 30-045 Krakow N AKAZ DOPROWADZENIA Sad Rejonowy w Debicy Wydzial Karny stosownie do zarzadzenia z dnia 25/04/2104 poleca doprowadzic przymusowo na termin badania w dnu 7 maja 2014 r. godz. 12.00 do Aresztu Sledczego w Krakowie do bieglego lek. med. Mariusza Patli Zbigniewa Kekusia, syna /imie ojca – ZKE/jako oskarzonego w sprawie z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 12 kk. Osobie przymusowo doprowadzonej nalezy okazac niniejszy nakaz. Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, Nakaz doprowadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 r. – Zalacznik

4

 

Potwierdzeniem, ze funkcjonariusze Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali mnie na podstawie Nakazu doprowadzenia Sadu Rejonowego w Debicy jest takze zapis w Protokole zatrzymania z dnia 5 maja 2014 r., w ktorym podano – Zalacznik 5: Przyczyna zatrzymania: Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sad Rejonowy w Debicy zatrzymania na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzenia do bieglego lekarza sadowego przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r. godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13

Dowod: Komisariat IV Policji w Krakowie , JED – 56155, K2 – 321/14, Protokol zatrzymania osoby w dniu 5 maja

2014 r. – Zalacznik 5

 

W tym miejscu wskazac nalezy, ze Sad Rejonowy w Debicy rozpoznaje sprawe do sygn. akt II K 407/13 na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. sygn. 1 Ds. 39/06/S, ktorym ta oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 czynow, tj. – Zalacznik 6:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar, SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 6

 

W sprawie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. raz juz zapadl skazujacy mnie wyrok. Wydal go w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma. Wyrok ten uchylily nastepnie Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w zakresie czynow I, III-XVII oraz Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. Sady odwolawcze zarzucily sedziemu Tomaszowi Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego i prawa procesowego.

Po wydaniu wyze wymienionych wyrokow wznowieniowych i przekazaniu sprawy przeciwko mnie do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, sedzia tego Sadu Beata Stoj uznala, ze … ja jestem niepoczytalny od … stycznia 2003 r.

xxx

 

Wskazac nalezy, ze po tym, gdy Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod przekazala w dniu 13 czerwca 2006 r. /patrz: Zalacznik 6 – prezentata Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Krakowie, wladze Wydzialu XIV Karnego tego Sadu skierowaly pismem z dnia 20 czerwca 2006 r, sygn. XIV K 660/06/S, wniosek do Sadu Najwyzszego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu na podstawie art. 37 § 1 k.p.k.

Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jozef Szewczyk, SSN Andrzej Deptula, SSN Andrzej Siuchninski, rozpoznal pozytywnie wniosek Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia wydajac w dniu 27 pazdziernika 2006 r. postanowienie /sygn. IV KO 44/06/, w ktorym podano – Zalacznik 7::„Sygn. akt IV KO 44/06. Postanowienie. Dnia 27 pazdziernika 2006r.. Sad Najwyzszy – Izba Karna w Warszawie na posiedzeniu w skladzie nastepujacym Przewodniczacy: Sedzia SN – Jozef Szewczyk (sprawozdawca) Sedziowie: SN – Andrzej Deptula SN – Andrzej Siuchninski, w sprawie Zbigniewa Kekusia oskarzonego z art. 226 1 kk i inne po rozpoznaniu wniosku Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie z dnia 20 czerwca 2006r., sygn. akt XIV K 660/06/S o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu na podstawie art. § 1 k.p.k. postanowil sprawe oskarzonego Zbigniewa Kekusia przekazac do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Uzasadnienie

Zbigniew Kekus oskarzony jest o popelnienie szeregu przestepstw polegajacych na zniewazeniu sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz Sadu Okregowego w Krakowie, w tym takze Prezesow Sadu Apelacyjnego i Sadu Okregowego w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowych. Zdaniem Sadu wlasciwego miejscowo do rozpoznania sprawy, w niniejszym postepowaniu zaistnialy okolicznosci, ktore przemawiaja za potrzeba przekazania sprawy do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu ze wzgledu na dobro wymiaru sprawiedliwosci.

Sad Najwyzszy zwazyl, co nastepuje.

Wniosek zasluguje na uwzglednienie.

W orzecznictwie Sadu Najwyzszego ugruntowany jest poglad, ze przepis art. 37 k.p.k. stanowiacy wyjatek od zasady rozpoznawania sprawy przez sad miejsca popelnienia przestepstwa ma na wzgledzie takie sytuacje, ktore moga wywierac wplyw na swobode orzekania lub stwarzac przekonanie o braku warunkow do rozpoznania sprawy w sposob obiektywny (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 13 lipca 1995r. OSNKW 1995, z. 910, poz.68). Taka sytuacja zachodzi w przedmiotowej sprawie, zwazywszy iz przeciwko oskarzonemu toczy sie sprawa o zniewazenie sedziow Sadu Apelacyjnego i Sadu Okregowego w Krakowie.

Reasumujac, Sad Najwyzszy orzekl jak na wstepie. Na oryginale wlasciwe podpisy. Za zgodnosc: Kierownik Sekretariatu Wydzialu Izby Karnej S.N. z up. Podpis nieczytelny.”

Dowod: Sad Najwyzszy-Izba Karna, sygn. akt IV KO 44/06, postanowienie sedziow Jozefa Szewczyka, Andrzeja Deptuly, Andrzeja Siuchninskiego z dnia 27 pazdziernika 2006r. – Zalacznik 7

 

Poniewaz sprawa Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, sygn. IX Kp 300/14/K jest skutkiem realizacji postanowienia Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 25.04.2014 r. /sygn. II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ w sprawie przekazanej Sadowi Debicy przez Sad Najwyzszy postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/, na wniosek wladz wlasciwego miejscowo dla jej rozpoznania Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia z powodu – jak podal Sad Najwyzszy /Zalacznik 7/ – „W orzecznictwie Sadu Najwyzszego ugruntowany jest poglad, ze przepis art. 37 k.p.k. stanowiacy wyjatek od zasady rozpoznawania sprawy przez sad miejsca popelnienia przestepstwa ma na wzgledzie takie sytuacje, ktore moga wywierac wplyw na swobode orzekania lub stwarzac przekonanie o braku warunkow do rozpoznania sprawy w sposob obiektywny (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 13 lipca 1995r. OSNKW 1995, z. 910, poz.68). Taka sytuacja zachodzi w przedmiotowej sprawie, zwazywszy iz przeciwko oskarzonemu toczy sie sprawa o zniewazenie sedziow Sadu Apelacyjnego i Sadu Okregowego w Krakowie., takze w przypadku Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy zachodzi sytuacja – sprawa „glowna”, rozpoznawana przeciwko mnie przez Sad Rejonowy w Debicy toczy sie o zniewazenie sedziow Sadu Apelacyjnego i Sadu Okregowego w Krakowie – ktora moze wywierac wplyw na swobode orzekania przez Sad Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy i stwarza przekonanie o braku warunkow do rozpoznania sprawy w sposob obiektywny.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

Informuje, ze wniosek jak w pkt. I str. 1 niniejszego pisma zlozylem takze pismem z dnia 17 lipca 2014 r. skierowanym do prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy Barbary Kursa – Zalacznik 8.

 

 

Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydzial IX Karny, sygn. IX Kp 300/14/K, Wezwanie z dnia 30 czerwca 2014 r.

 2. Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutow

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, Nakaz doprowadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 r.

 5. Komisariat IV Policji w Krakowie , JED – 56155, K2 – 321/14, Protokol zatrzymania osoby w dniu 5 maja 2014 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

 7. Sad Najwyzszy-Izba Karna, sygn. akt IV KO 44/06, postanowienie sedziow Jozefa Szewczyka, Andrzeja Deptuly, Andrzeja Siuchninskiego z dnia 27 pazdziernika 2006r.

 8. Pismo Z. Kekusia z dnia 17 lipca 2014 r. do prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy Barbary Kursa

Pour finir, ce travail permettra une stabilite des prises alimentaires et une amelioration meilleur site vente viagra de la relation acheter cialis ligne canada a la nourriture ou l’image corporelle chez les individus cherchant a perdre du poids.
Troubles kamagra oral jelly generique digestifs et intestinaux, gastrite, ulcere, syndrome cialis france acheter du colon irritable.
La prevalence de l’insuffisance erectile dapoxetine acheter augmente beaucoup avec l’age, « l’age seuil » etant sans doute prix kamagra turquie situe entre 50 et 60 ans.

Woods suivrait un programme levitra prix pharmacie d’un mois et demi dans vente levitra prix sa clinique, qui lui couterait plus de plus 5.000 € la semaine… soit 30 000 € pour tout son sejour !
Il ne fait cialis pharmacie acheter du levitra ligne qu’en tirer une satisfaction personnelle. Votre partenaire a envie de faire l’amour et pas vous ? Dans une etude publiee par le Journal American d’Epidemiologie, le tabagisme a ete trouve la cause principale de l’arteriosclerose dans 70% des cas. Jusqu’a un temps recent, je n’aimais pas les wishlist, ni les dons d’argent sonnant. Le fumeur qui desire arreter de fumer est l’acteur principal dans la demarche de l’abstinence. Au contraire, rendre jaloux votre ex pourrait fonctionner en votre achat viagra original acheter priligy belgique faveur. L’impuissance ou le dysfonctionnement erectile peut survenir a tout age, surtout chez les hommes ages qui ont plus de quarante. Quelques reserves ont ete emises concernant l’utilisation du medicament.
Alors, leurs fantasmes changent pour prix viagra 100mg pharmacie etre plus conformes a ceux de leur chum ou pour lui viagra prix 50 plaire, parce qu’elles croient que la porno qu’il consomme represente necessairement ses fantasmes.
Pour une majorite de praticiens, la pose d’une prothese penienne chez prix cialis generique un patient transplante, donc immunodeprime, est un geste qui peut exposer a un risque majeur de complications acheter kamagra par internet infectieuses [36,37].
Cette angoisse de ne pas satisfaire levitra pas cher ligne son achat vardenafil partenaire amene donc a redouter un echec.
In questo caso, l’uomo propecia vendita on line e un partner esperto sessuale.
La mancanza comprare viagra senza ricetta in farmacia di attivita fisica porta alla incapacita di avere figli e vendita cialis online italia di impotenza.
Potrete utilizzare una bassa dose di come acquistare viagra on line questo farmaco che potra essere utilizzato giornalmente per i problemi a viagra vendita online livello erettile.
Questo nome si usa per cialis vendita farmacia indicare un farmaco che potrebbe priligy senza ricetta sostituire il farmaco originale.
C’e si puo comprare viagra senza ricetta chi si sente messo da parte e va a folleggiare mentre la moglie e in travaglio, ma c’e anche l’uomo che cialis vendita on line partecipa all’avvenimento facendosi venire il mal di denti o i crampi allo stomaco o addirittura una finta gravidanza:
Esso venta de viagra en farmacias puo siti sicuri dove acquistare viagra essere utilizzato per il trattamento ED derivante da qualsiasi causa.
Una ricerca effettuata dall’universita americana Cornell ha esaminato la soddisfazione di circa 600 acquistare propecia on line coppie sotto i 45 anni legate stabilmente (sposate o conviventi), alle quali e comprare propecia on line stato chiesto di giudicare la loro vita insieme.
Questo cialis vendita farmacia rende il costo priligy in farmacia viagra il trattamento per viagra precio en farmacia la disfunzione erettile piu affidabile sul mercato.
Questo e il motivo principale per cui la maggior parte degli uomini hanno paura di raccontare i loro partner, dove acquistare cialis in farmacia comprar viagra generico farmacia perche temono che potrebbero essere respinti viagra en la farmacia sin receta subito dopo.
Effets sur la vision des cas d’anomalies visuelles ont viagra en ligne comparatif ete rapportes spontan ement suite a achat viagra uk la prise achat de viagra canada de sildenafil et d’autres inhibiteurs de la pde5 (voir rubr ique 4.8).
Acheter questi prodotti unici e l’occasione par migliorare la vostra vita intima e sbarazzarvi priligy italia di disfunzione erettile facendo se costo cialis 5 mg farmacia stesso aquisto propecia non uomo felice.
Avec le achat viagra sans ordonnance temps, achat priligy surtout apres la acheter cialis pharmacie ligne construction des religions monotheistes, le sexe en groupe est devenu tabou.
Se non curata, la de puo incidere negativamente su rapporti umani e autostima, acquistare levitra on line causando disagio e sensi di colpa acquistare levitra farmacia e circa costo cialis 5 mg farmacia la meta dei pazienti curati con gli inibitori pde5 fino ad ora disponibili non era soddisfatta della terapia.
Le desir ne levitra achat vient pas par magie, il faut le susciter en deployant des levitra 10mg ressorts aphrodisiaques.
Oltre a dove comprare cialis in italia cio, si occupa anche del come acquistare viagra o cialis acquistare viagra online reato rilassamento dei muscoli, bloccando il pde5.
C’est acheter du cialis pas cher pourquoi il n’est jamais innocent et sans consequence d’embrasser son meilleur ami, par exemple, comme dans le joli film d’emmanuel mouret commander kamagra « un baiser prix vente viagra pharmacie s’il vous plait ».
E’ sicuro acquistare cialis dalla comprare viagra vostra prezzo priligy 30 mg cialis dove comprare online farmacia online?
Kamagra oral jelly vous viagra prix aidera levitra pas cher france kamagra vente en ligne a atteindre ce souhait en combattant l’impuissance masculine.
Prima dell’inizio del trattamento della disfunzione erettile medico vendita priligy line dovrebbe come comprare cialis line controllare lo stato del paziente cardiovascolare, come qualsiasi attivita sessuale e associata a rischio kamagra italia specifico cardiaco.
Pour viagra naturel pour femme commencer, veuillez lire attentivement les instructions.
Si vous fumez, viagra en ligne livraison express prendre la decision de cesser de fumer est la meilleure chose que vous pouvez faire pour ameliorer viagra naturel pour femme votre sante.
Successivamente viagra generico farmacia si sono verificate delle piccole lacerazioni prezzo viagra nelle farmacie della pelle.
L’insicurezza della non riuscita e sufficiente a causare la viagra generico acquisto online non riuscita.