3.07.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do prof. Andrzeja Zolla o uzupełnienie zeznań złożonych przed Sądem Rejonowym w Dębicy w sprawie karnej przeciwko Z. Kękusiowi

Krakow, dnia 2 lipca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

prof. Andrzej Zoll

Czlonek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci

Ministerstwo Sprawiedliwosci,

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 6. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 8. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 11. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 12. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 13. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 14. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 17. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 18. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 19. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 20. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 21. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 22. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 23. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 24. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 25. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 26. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, ze w kolejnych edycjach wydawanego od kilkunastu lat pod Pana redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego podaje Pan:

  1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131,

  2. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.

 2. Wniosek o niezwloczne – nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – skierowanie przez Pana zawiadomien do:

  1. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk /sygn. 1 Ds. 39/06/S/,

  2. sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj /sygn. II K 407/13/,

ze wedlug wskazan doktryny prawnej prezentowanych jako sluszne przez:

  1. Pana oraz innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego: rzecznik praw obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. wszystkich ekspertow w dziedzinie prawa karnego, w tym Pana: par. 3 art. 226 k.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu nie zas jego pracownikow.

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, dlaczego poinformowany przeze mnie pismem z dnia 19 marca 2013 r. /Zalacznik 3/ o tym, ze wedlug wskazan doktryny prawnej prezentowanych przez Pana jako sluszne:

  1. rzecznik praw obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. par. 3 art. 226 k.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu nie zas jego pracownikow,

nie poinformowal Pan o tym sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj, rozpoznajacej sprawe przeciwko mnie jako oskarzonemu z art. 226 § 3 k.k.

 1. Zawiadomienie, ze nie skladajac zawiadomienia, jak w pkt. II popelnia Pan przestepstwa z:

  1. artykulu 235 k.k.,

  2. artykulu 236 § 1 k.k.

 2. Wniosek o niezwloczne – nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – doreczenie mi kopii zawiadomien, ktore – jak w pkt. II – skieruje Pan do:

  1. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk /sygn. 1 Ds. 39/06/S/,

  2. sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj /sygn. II K 407/13/,

 3. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych przedstawione w niniejszym pismie fakty sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl.

 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym,

urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”
Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Swiadek /prof. Andrzej Zoll – ZKE/ zeznaje: Moja zona /adw. Wieslawa Zoll – ZKE/byla pelnomocnikiem jako adwokat zony pana Kekusia w procesie, chyba rozwodowym. Tam byla zazarta walka o dziecko. (…) Dyrektor mojego Biura /Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – ZKE/ odpowiedzialny za sprawy rodzinne odpisal panu Kekusiowi, ze moze niedobrze sie stalo, ze on nie zgodzil sie na propozycje sadu na przebadanie psychiatryczne,

jak to zdanie sie pojawilo, zaczal sie atak na mnie. (…) Ja stalem sie obiektem atakow osoby niezrownowazonej

i to nie jest komfortowa sytuacja.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt Ko 1551/10,

protokol przesluchania prof. Andrzeja Zolla w dniu 11 stycznia 2011 r.

 

Zawsze nad wami, pierd … Zydami”

Przyspiewka Polakow patriotow

 

Pierd …”«lekcewazyc»

Slownik Jezyka Polskiego

xxx

 

W dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie – Zalacznik 1:„Oskarzam Zbigniewa Kekusia (…) Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow (…) Andrzeja Zolla (k:256-257) (…) o to, ze (…) XVII. w okresie od stycznia 2003r. do maja 2005r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl Andrzeja Zolla piastujacego urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec niego slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

(…) Natomiast Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich (pismo z dnia 5.04.2004r.) ktory „straszyl, obrazal znieslawial „Zbigniewa Kekusia „wraz z Wieslawa Zoll” to Rzecznik kompromitujacy urzad jaki sprawuje”, ktory „zachowuje sie zenujaco, zalosnie jak jego zona Wieslawa Zoll”, jest calkowicie pozbawiony honoru, ambicji, tchorz”, to „rzecznik interesu swej wlasnej-klamcy, oszustki zony oraz okrutnych wobec chorego dziecka sedzin”. Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll i Wieslawa Zoll „zacieraja rece ze szczescia, ze kolejny sluzalczy wobec nich sedzia zakonczyl postepowanie. Ufni, ze jak zawsze dotychczas w postepowaniu z powodztwa” – Zbigniewa Kekusia – „Sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie zajma korzystne dla nich stanowisko. Ze honor tych dwojga nikczemnikow zostanie uratowany.” Rzecznik (pismo z dnia 29.06.2004) „kompromituje sie, stanowiac swoje – na uzytek malzonki prawo, wyroznia sie negatywnie walorami moralnymi, klamie, jest figurantem, mezem swej zony, wykorzystuje zajmowane stanowisko w celach prywatnych”, to „tchorz schowany za przychylne mu osoby, calkowicie, bezgranicznie zdemoralizowany posiadana przez siebie wladza, nikczemny stroz krzywdzacych dzieci okrutnikow, niefortunny Rzecznik Praw Obywatelskich, rzecznik bezprawia, prywatny, wykorzystujacy zajmowane stanowisko rzecznik swojej malzonki, falszywy autorytet moralny” ktory „uporczywie trzymajac sie stanowiska RPO kompromituje, hanbi jeden z najwazniejszych urzedow RP”, „slowa nie opisza jego i Wieslawy Zoll obludy, hipokryzji, haniebnego tchorzostwa, buty, arogancji, tupetu{. Rzecznik „toczy zalosna, zenujaca prymitywna przy wykorzystaniu najbardziej haniebnych, nikczemnych metod „wojne” ze Zbigniewem Kekusiem” „wykorzystuje zajmowane stanowisko w celach prywatnych”, falszywy autorytet moralny, szukajacy wlasnej promocji tchorz.”

To takze czlowiek (pismo z dnia 20.07.2004r.) – „pozbawiony jakichkolwiek skrupulow nawet wobec maloletnich dzieci,” ktory „sprzeniewierzyl sie przysiedze, akceptuje lamanie przez Sad obowiazujacych praw dziecka, wykorzystuje zajmowane stanowisko w celach prywatnych, udziela wsparcia przy uzyciu najbardziej nikczemnych (ponizanie, obrazanie, kompromitowanie) metod swej malzonce, strzeze bezprawia”, to „zakladnik okrutnych wobec dzieci Zbigniewa Kekusia, niesprawiedliwych, stronniczych, sprzyjajacych malzonce Sedzin”, „okazywana pogarda, lekcewazeniem obowiazujacych w Polsce praw czlowieka i obywatela demoralizuje juz i tak przekonane o swej bezkarnosci stronnicze i niesprawiedliwe sedziny, uczy jak lamac prawa obywatelskie, pozbawiony ambicji, honoru tchorz, chowajacy sie za zyczliwych mu stronnikow, za wlasne interpretacje regulacji prawnych, zalosnie, zenujaco uskarzajacy sie, uzalajacy sie, strzegacy patologii rzecznik bezprawia, okazuje pogarde konstytucji, przewrazliwiony na swym wlasnym punkcie, zalosny, „zenujacy klamca” „jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a zachowuje sie jak rozkapryszony, rozpieszczony, rozwydrzony dzieciak, ktoremu wszystko wolno, wszystko sie nalezy i nikt nie smie sie przeciwstawic jego woli”. „Zdemoralizowany nadana mu niefortunnie przez Sejm RP wladza Rzecznik Praw Obywatelskich, schowany za grono sympatyzujacych z nim osob tchorz jak jego malzonka”. – „zaskakuje (pismo 17.02.2005r. do RPO) Andrzej Zoll – „hipokryzja, obluda, tchorzliwie milczy gdy jest proszony o zajecie stanowiska wobec krzywdy wyrzadzanej nawet dziecku (Kekusia)”, „w rzeczywistosci praktykuje krzywdzenie ludzi nawet na naprawde powazna, zagrazajaca zdrowiu dziecka skale”, „gardzacy zdrowiem dziecka”, „odmawiajacy pomocy, wykorzystujacy zajmowane stanowisko w celach prywatnych”, obrazajacy, ponizajacy przeciwnikow procesowych malzonki – klamcy hipokryta”, „wykorzystujacy kazda okazje do promowania wlasnej osoby”, „kompromituje urzad”, „obludnik”, „puste napuszone slogany promocyjne wyglaszajacy”, „ktorego charakteryzuje „nikczemne, ohydne a przede wszystkim sprzeczne z obowiazujacym prawem postepowanie”, „szczyt tchorzostwa zdobywany w kilku podejsciach”, rzadki tchorz i zwyrodnialec”, „najzwyklejszy tchorz, okrutnik, dwulicowy obludny tchorz”, chroni bezmiar patologii Wydzialu XI CR SO w Krakowie”.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, karty 2417, 2421, 2422, 2426, 2427 – akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

 

Nie rozumiem doprawdy, o co Pan sie na mnie gniewa … Przeciez to wylacznie prawda.

 

Artykul 226 § 3 Kodeksu karnego stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Zacytowane wyzej slowa dotycza natomiast wylacznie Pana. A nie urzedu RPO.

Ja napisalem nawet: „(…) Natomiast Andrzej Zoll (…) to Rzecznik kompromitujacy urzad jaki sprawuje”.

Pomijajac, ze przeciez, jak Pan podaje … rzecznik praw obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdyby zatem Pan, gdy wezwany przez prokurator Radoslawe Ridan, pouczyl ja, ze wedlug Pana – w tym rozpowszechnianej przez Pana od wielu lat – wiedzy:

 1. rzecznik praw obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. par. 3 art. 226 k.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu nie zas jego pracownikow,

prokurator musialaby umorzyc dochodzenie wszczete na podstawie zawiadomienia, ktore zlozyl Pana sympatyk, stronnik i sprzymierzeniec w naruszaniu prawa, sedzia Baran Wlodzimierz, prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie.

Gdyby Pan pouczyl prokurator R. Ridan, jak wyzej, ta musialaby umorzyc wszczete przez nia przeciwko mnie postepowanie. Musialaby je umorzyc na podstawie art. 322 ustawy Kodeks postepowania karnego, ktory stanowi: „ § 1. Jezeli postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia, a nie zachodza warunki okreslone w art. 324, umarza sie sledztwo bez koniecznosci uprzedniego zaznajomienia z materialami postepowania i jego zamkniecia.”

Pan postanowil mnie jednak uczynic przestepca i utajnil Pan wiedze – chyba, ze Pan nie posiada wiedzy … rozpowszechnianej przez Pana publicznie od wielu lat za posrednictwem wydawanego pod Pana redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego – jak wyzej przed prokurator Radoslawa Ridan.

A ze prokurator Radoslawa Ridan takze nie wiedziala, ze:

 1. rzecznik praw obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. par. 3 art. 226 k.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu nie zas jego pracownikow,

sporzadzila w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia, w ktorego pkt. XVII przypisala mi czyn, jak zacytowany wyzej.

Postanowieniem z dnia 27.10.2006 r., sygn. IV KO 44/06, Sad Najwyzszy przekazal sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.
Pan zlozyl takze przed Sadem obciazajace mnie zeznania. Przesluchiwany przez w dniu 17 lipca 2007 r. przez sedziego Tomasza Kuczme zeznal Pan – Zalacznik 2: Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie. Ja zapoznawalem sie z pismami, ktore byly do mnie adresowane. Dyrektor mojego biura przeslal do p. Kekusia pismo w ktorym sugerowal, ze zle sie stalo, ze pan Kekus nie poddal sie badaniom psychiatrycznym. To byl powod, ze p. Kekus zaczal mnie atakowac, kierowane byly pisma do prezydenta i do innych organow panstwa w ktorych p. Kekus mnie atakowal. Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotkiw ktorych byly tresci zniewazajace mnie. Nic wiecej w tej sprawie nie moge powiedziec.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 2

 

Zwracam uwage, ze Pan poskarzyl sie na mnie sedziemu T. Kuczmie, ze ja zniewazalem Pana. Osobe. Pracownika biura rzecznika Praw Obywatelskich. Nie urzad rzecznika praw obywatelskich.

Na podstawie zlozonych przez Pana zeznan, w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. II K 451/06/, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia czynu przypisanego mi przez prokurator R. Ridan i na podstawie art. 226 § 3 k.k. skazal mnie na kare grzywny w kwocie 4.000,00 zl, wyegzekwowana ode mnie we wrzesniu 2008 r. przez komornika przez zajecie mojego wynagrodzenia.

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kluczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynu XVII.

W uzasadnieniu do wyroku wznowieniowego Sad Okregowy w Rzeszowie podal, ze sedzia T. Kuczma przypisujac mi czyn opisany przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. XVII aktu oskarzenia razaco i w sposob majacy wplyw na tresc wyroku naruszyl prawo materialne.

Po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sprawe rozpoznaje … czwarty rok sedzia – od 15 czerwca 2012 r. prezes Sadu Rejonowego w Debicy – Beata Stoj.Skierowanym do Pana – jako przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci – pismem z dnia 19 marca 2013 r. zlozylem – Zalacznik 3: „Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, ze zgodnie z teoria prawa karnego, podawana w publikacjach wydawanych pod redakcja Adresata niniejszego pisma, Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wniosek o uzupelnienie przez prof. Andrzeja Zolla zeznan zlozonych w dniu 17 lipca 2007 r. w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 /Zalacznik 3/, przez skierowanie pisma – w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – do akt sprawy w.w. Sadu, sygn. II K 854/10 /adres: Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica/, zawierajacego zawiadomienie, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Zawiadomienie, ze:

  1. skladajac zeznania w sprawie, w ktorej scigano mnie – i skazano – za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla, Adresat niniejszego pisma popelnil przestepstwo z art. 235 k.k.,

  2. zatajajac przed Sadem Rejonowym w Debicy przed wydaniem wyroku w sprawie sygn. akt II K 854/10, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, Adresat niniejszego pisma, prof. Andrzej Zoll popelni przestepstwa z art. 235 k.k. i 236 § 1 k.k.

 4. Wniosek o doreczenie mi – w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – kopii pisma, jak w p. II, skierowanego do Sadu Rejonowego w Debicy.

Dowod: Ministerstwo Sprawiedliwosci, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, pismo Z. Kekusia z dnia 19 marca 2013 r. do przewodniczacego Komisji prof. Andrzeja Zolla – Zalacznik 3

 

Pan nie uczynil zadosc z cala pewnoscia mojemu slusznemu wnioskowi z pisma do Pana z dnia 19.03.2013 r., bo kilka miesiecy pozniej, w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala postanowienie o tresci: „POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i innepostanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k.wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:1.w okresieod stycznia 2003 r.do maja 2005rw Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zollaslow obrazliwych i pomowilgoo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc gow opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 

Pan, nie posiadajac wyksztalcenia medycznego, informuje od wielu lat, przy kazdej po temu okazji sedziow i prokuratorow, ze ja powinienem sie poddac badaniom psychiatrycznym, ze jestem niezrownowazony.

Siebie samego uwaza Pan zapewne zwyrodnialy, durny Zydzie ortodoksie za normalnego …

I ani troche Panu nie wstyd, ze w „wojnie”, ktora mi Pan wypowiedzial korzystac Pan musi, tchorzu, z pomocy tuzinow sedziow i prokuratorow, w tym generalnych.

Niech Pan zatem dowiedzie, ze Pan jest – przynajmniej – spojny, tj. ze Pana dzialania sa w bezposredniej relacji z teoria prawa karnego, ktora prezentuje Pan w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanym od kilkunastu lat pod Pana redakcja naukowa. W dacie zlozenia niniejszego wciaz, tj. lacznie … 9 rok jestem scigany – w tym drugi raz – na podstawie zlozonych przez Pana zeznan za w.w. czyn.

W zwiazku z powyzszym, przypominajac, ze:

 1. byl Pan rzecznikiem praw obywatelskich, a:

 

Rzecznikiem moze byc obywatel polski wyrozniajacy sie wiedza prawnicza, doswiadczeniem zawodowym

oraz wysokim autorytetem ze wzgledu na swe walory moralne i wrazliwosc spoleczna.”

Artykul 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o rzeczniku praw obywatelskich

 

 1. w kwietniu br. „Dziennik Gazeta Prawna” przyznal Panu tytul „Prawnika XX-lecia”, a w wygloszonej na Pana czesc laudacji Pana obecnie przelozony, Adresat kopii niniejszego pisma, minister sprawiedliwosci Marek Biernacki powiedzial o Panu:

 

„– Aby zrozumiec, dlaczego jest postacia szczegolna, nie wystarczy wymienienie tych zaslug i tytulow.

Konieczna jest chwila refleksji, aby zrozumiec, jak wazna dla rozwoju kraju byla

postawa i zestaw wartosci, ktore reprezentuje profesor Zoll

Minister sprawiedliwosci Marek Biernacki, laudacja na czesc prof. dr hab. Andrzeja Zolla,

uroczystosc nadania prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi przez „Dziennik Gazete Prawna” tytulu „Prawnika XX-lecia”;

Zrodlo: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/791157,zlote-paragrafy-2014-andrzej-zoll-prawnikiem-xx-lecia.html

 

wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, karty 2417, 2421, 2422, 2426, 2427 – akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 3. Ministerstwo Sprawiedliwosci, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, pismo Z. Kekusia z dnia 19 marca 2013 r. do przewodniczacego Komisji prof. Andrzeja Zolla

Sur un mode anecdotique, et principalement dans la presse grand public et financiere ( Wall Street Journal ), des prix viagra 50 mg pharmacie articles mettant en cause l’efficacite des generiques dans le domaine cardiovasculaire ont ete publies acheter levitra en ligne ( 45, 46 et 47 ).
Par consequent, les trois pilules populaires du traitement de l’impuissance fonctionnent quasiment pharmacie ligne vente levitra dapoxetine 100mg de la meme facon.
Une fois le sujet tabou mis sur la ou puis je acheter du viagra table, si vous decidez d’un commun accord de garder les choses en l’etat, la question epineuse pourra priligy generique demeurer, voire etre apprivoisee.

Ces hommes qui souffraient de troubles erectiles parviennent a avoir des erections en 30 minutes et l’effet du Cialis viagra vente libre pharmacie ou acheter viagra est maintenue jusqu’a 36 heures. La contraception hormonale d’urgence est la solution de rattrapage apres un rapport non ou mal protege. Ils deviennent les temoins volontaires de l’acte sexuel qui se deroule sous leurs yeux. l’homme enserre la verge dans sa main et imprime un mouvement de va et vient. Mille huit cent quarante-huit (1848) patients (92,5 %) ont accepte de participer a cette enquete, 1774 auto-questionnaires patients ont ete renvoyes parmi lesquels 1740 etaient analysables. le vente de viagra en france prix viagra doctissimo taux de penetration des generiques au repertoire conventionnel arrete au 30 juin 2011 a augmente de 12 points entre juin 2012 et fevrier 2013. Prenons a present un exemple dans la vie professionnelle: De plus, cela contribue a rompre la routine, ce qui peut amener un regain de dynamisme au sein du couple».
De quoi accroitre les cialis viagra en ligne dangers et rendre tout le monde nerveux sur dapoxetine 60 mg l’asphalte.
Une harmonisation des pratiques semble indispensable.
Nei disturbi psicogeni acquistare o cialis uso di “Viagra” prezzo di cialis e opportuno combinare con l’aiuto della psicoterapia.
Nitroprusside, il nitrato di mezcopolamina, i sito sicuro dove comprare cialis preparati contenenti il citrato di sildenafil, con i nitrati come amilnintrato, mononitrato viagra in farmacia senza ricetta medica di isosorbida, cisapride.
Il sesso non passa nemmeno nella vostra mente nemmeno quando una bionda se comprar viagra farmacias sin receta mozza fiato sale sulla metro e si farmacia on line priligy siede accanto a voi accavallando le gambe.
Il termine della generico do viagra sem receita protezione della dove acquistare il viagra patente in gran parte dei paesi del mondo scade dopo 20-25 anni, ma calcoladno il fatto che per lanciare un nuovo prodotto sul mercato c’e bisogno di 13- 15 anni, percio possiamo dire che la compania ha soli 8-12 anni per recuperare le spese fatte per la produzione del preparato.
E per questa ragione che cialis vendita on line Love 36 e diventato uno dei migliori prodotti d’aumento acquistare cialis generico in italia mammario oggi.
Nel mondo dove comprare il cialis on line si calcola che circa il 10 – 20 % comprare levitra online della popolazione maschile lamenti un problema ad viagra naturale farmacia senza ricetta avere una valida rigidita.
La fisiologia della disfunzione prezzo cialis in italia erettile del pene a volte puo essere di prezzo del viagra in farmacia origine psicologica, in realta, lo stress puo comprare viagra generico farmacia giocare trucchi in campo sessuale.
Acheter viagra original pas cher sans acheter priligy france ordonnance en ou acheter priligy ligne dapoxetine acheter livraison rapide sous 24/48h
Acheter questi prodotti unici e l’occasione par migliorare la vostra vita intima e sbarazzarvi priligy italia di disfunzione erettile facendo se costo cialis 5 mg farmacia stesso aquisto propecia non uomo felice.
Ce vegetal a la saveur parfumee est souvent utilise comme epice pour cuisiner les bons viagra acheter vente de viagra en europe prix cialis prix petits plats.
Se non curata, la de puo incidere negativamente su rapporti umani e autostima, acquistare levitra on line causando disagio e sensi di colpa acquistare levitra farmacia e circa costo cialis 5 mg farmacia la meta dei pazienti curati con gli inibitori pde5 fino ad ora disponibili non era soddisfatta della terapia.
Le desir ne levitra achat vient pas par magie, il faut le susciter en deployant des levitra 10mg ressorts aphrodisiaques.
Sono convinto cialis vendita farmacia che succedera – spiega vincenzo gentile, ordinario di urologia a roma e primario all’umberto i – i prezzo del viagra 100 pazienti propecia acquisto on line sentono molto il prezzo, soprattutto in questo periodo di crisi.
Renforce le cour, rappelant les resultats de viagra achat en ligne sports pour tadalafil prix les viagra en vente en suisse jeunes.
Esperimenti ufficiali mostrano che il levitra funziona molto bene – fino a viagra prezzo in farmacia 80% propecia italia degli uomini hanno riportano un miglioramento nell’erezione, indipendentemente dalla causa.
Ce vente kamagra pharmacie sont surtout les adeptes de ou commander du levitra la pensee psychanalytique (freud) qui se sont penches sur les causes viagra pas cher possibles d’un tel comportement.
La maggior parte prezzo di cialis dei clienti comprare kamagra online sono in grado di trovare i come si acquista viagra in farmacia prodotti ricercati e completare l’ordine in circa 5 minuti.
Ouverture de l’emballage du preservatif, verification du sens du deroulement, mise en place sur le achat pillule viagra gland, pincement du reservoir pharmacie en ligne viagra generique afin d’en chasser l’air, deroulement complet jusqu’a la base de la verge en erection, lubrification.
Les addictions aux drogues, au tabac, et a l’alcool sont aussi des facteurs qui amenent a l’impuissance surtout en meilleur site pour achat viagra vieillissant.
I cambiamenti del ruolo femminile, sono stati inesorabili e, gli uomini hanno fatto molta levitra orosolubile senza ricetta fatica ad adattarvisi, perche atavicamente abituati acquistare levitra senza ricetta al concetto di virilita, stereotipato e culturalmente determinato, caratterizzato dalla netta scissione dei ruoli.
Di levitra 20 mg costo solito se lo prende dove comprare levitra on-line nel dosaggio di 10 mg una volta per 24 ore.