9.07.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sądu Rejonowego w Dębicy o stwierdzenie nielegalności zatrzymania Z. Kękusia w dniu 5 maja 2914 r. przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie na podstawie postanowienia sędzi Bea

Krakow, dnia 9 lipca 2014 r.

Zbigniew Kekus

Sad Rejonowy w Debicy

Wydzial II Karny

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10,

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Adamczyk, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Lobzowska 35/4, 31-139 Krakow

 6. Pani Barbara Bubula, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Krakow

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Jerzy Fedorowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26/29, 31-048 Krakow

 9. Pan Lukasz Gibala, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbozowa 2, 30-002 Krakow

 10. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Pradnicka 4, 30-002 Krakow

 11. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Jozef Lassota, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. M. Konopnickiej 3 m. 4a, 30-302 Krakow

 13. Pani Jagna Marczulajtis-Walczak, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 14. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. sw. Gertrudy 26-29, 31-048 Krakow

 15. Pan Jacek Osuch, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lobzowska 35 m. 4, 31-139 Krakow

 16. Pan Ryszard Terlecki, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Krakow

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 21. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 22. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 23. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 25. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 26. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 29. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 30. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. http://www.kekusz.nonx.pl, http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Posiedzenie w dniu 9 lipca 2014 r. w sprawie zazalenia na postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie na 48 godzin w celu doprowadzenia na badanie psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. w Areszcie Sledczym w Krakowie, ul. Montelupich 7.

 2. Zawiadomienie o:

  1. skierowaniu przeze mnie pismem z dnia 31 marca 2014 r. wniosku do sedzi referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj o doreczenie mi wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne,

  2. poinformowaniu przeze mnie pismem z dnia 31 marca 2014 r. sedzi Beaty Stoj, ze stawie sie na badania zgodnie z doreczonym mi wezwaniem.

 3. Wniosek o stwierdzenie nielegalnosci zatrzymania mnie na podstawie postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r.

 

Uzasadnienie

 

Jak mnie poinformowano Zawiadomieniem z dnia 17 czerwca 2014 r., w dniu 9 lipca 2014 r. o godz. 08:30, s. 8, odbedzie sie w Sadzie Rejonowym w Debicy posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojego zazalenia na postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie na 48 godzin w celu doprowadzenia na badanie psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. w Areszcie Sledczym w Krakowie, ul. Montelupich 7.

W uzupelnieniu do zlozonego przeze mnie zazalenia pragne poinformowac, ze po tym, gdy sedzia Beata Stoj dwukrotnie w okresie trzech miesiecy wydala Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne, co skutkowalo poszukiwaniem mnie przez Policje w mieszkaniu mojej matki w dniach 6 grudnia 2013 r. i 23 marca 2014 r., pismem z dnia 31 marca 2013 r. skierowanym do prezesa Sadu Rejonowego w Debicy a zarazem sedzi referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj:

 1. skierowalem wniosek o doreczenie mi wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne,

 2. zawiadomilem sedzie, ze stawie sie na badania zgodnie z doreczonym mi wezwaniem.

 

Na 1-ej stronie pisma z dnia 31 marca 2014 r. do prezes Beaty Stoj podalem sygnature akt sprawy – Zalacznik 1: „Sygn. akt: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 31 marca 2014 r. do

prezesa Sadu Beaty Stoj – Zalacznik 1

 

W pismie z dnia 31 marca 2014 r. podalem– „(…) Poniewaz Pani nie doreczyla mi od wielu miesiecy wezwania na badania psychiatryczne, a zamiast tego wydaje Pani Policji kolejne nakazy – ostatnio 6 grudnia 2013 r., 23 marca 2014 r. – zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania i funkcjonariusze Policji poszukuja mnie u mojej matki, wnosze o:

 1. doreczenie mi wezwania do stawiennictwa na badania, lub

 2. przygotowania dla mnie na dzien 7 maja 2014 r. w Pani, Prezesa Sadu Sekretariacie, wezwania do stawiennictwa na badania. Odbiore je osobiscie.

Informuje, ze stawie sie w wyznaczonym przez Pania czasie i miejscu,”

 

Pismo zawierajace wniosek i zawiadomienie jak wyzej wyekspediowalem nadana w dniu 31 marca 2014 r. w UPT Krakow 53 przesylka listowa polecona priorytetowa o numerze nadania (00)159007734029885451 – Zalacznik 1.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 31 marca 2014 r. do

prezesa Sadu Beaty Stoj – Zalacznik 1

 

Pismo to zostalo doreczone Sadowi Rejonowemu w Debicy w dniu 1 kwietnia 2014 r., czego dowodem prezentata na Zwrotnym Potwierdzeniu Odbioru – Zalacznik 2:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, Zwrotne Potwierdzenie Odbioru w dniu 1 kwietnia 2014 r. przesylki listowej poleconej o numerze nadania (00)159007734029885451 – Zalacznik 2

 

Po tym, gdy w dniu 1 kwietnia 2014 r. – najpozniej 2 kwietnia 2014 r. – doreczono sedzi Beacie Stoj moje pismo z dnia 31 marca 2014 r. zawierajace wniosek oraz zawiadomienie jak wyzej, powinna sporzadzic i wyekspediowac wezwanie dla mnie do stawiennictwa na badania.

Sedzia Beata Stoj zlekcewazyla moj wniosek oraz zawiadomienie i po uplywie trzech tygodni od daty doreczenia mojego pisma z dnia 31 marca 2014 r. wydala:

 1. w dniu 25 kwietnia 2014 r. postanowienie o zatrzymaniu mnie na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne do Aresztu Sledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7,
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. – Zalacznik

3

 1. w dniu 28 kwietnia 2014 r. nakaz Komisariatowi IV Policji w Krakowie doprowadzenia mnie pod przymusem na badania, jak w pkt. 1.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. – Zalacznik

4

 

W zwiazku z powyzszym – a takze z przyczyn podanych przeze mnie w zazaleniu na postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu – wnosze jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 31 marca 2014 r. do prezesa Sadu Beaty Stoj

 2. Sad Rejonowy w Debicy, Zwrotne Potwierdzenie Odbioru w dniu 1 kwietnia 2014 r. przesylki listowej poleconej o numerze nadania (00)159007734029885451

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Baisse due en acheter vrai cialis en ligne partie a l’augmentation de la acheter cialis ligne andorre prolactine responsable de la lactation.
D’apres levitra pour femme achat l’etude, « ce sont les hommes qui cialis acheter pharmacie rapportent plus souvent une baisse du nombre de rapports sexuels et qui s’en montrent plus insatisfaits ».
Il est evident qu’il va falloir reconcilier la maniere et prix kamagra le moment d’utiliser l’ordinateur et viagra generique en pharmacie mieux evaluer l’impact que celui-ci a dans le couple ».

D’ailleurs, il a fallu attendre les annees 70 et les revendications feministes pour que le message s’imprime dans la tete des hommes (et commande leurs actions !). Avec l’approche sexocorporelle, un outil sexotherapeutique extraordinaire, on est surpris de tout ce que nous decouvrons sur nous, tout en developpant des habiletes erotologiques, car cette approche utilise la respiration, la mouvance du corps, etc. Par consequent, Kamagra Jelly est efficace uniquement en combinaison avec une stimulation sexuelle. Sa duree d’efficacite peut aller au-dela achat securise de cialis soft viagra sur internet de 8 heures de temps. Le professeur Graham Giles, du Cancer Council Victoria, explique qu’ « une ejaculation frequente empeche les substances potentiellement cancerigenes de s’accumuler dans les conduits de la prostate. Ce symptome, veritable marqueur clinique predictif d’une dysfonction cardiovasculaire, apparait egalement comme le signe precurseur d’evenements cardiovasculaires potentiellement fatals [9], pouvant survenir plus ou moins rapidement, de quelques mois jusqu’a plusieurs annees plus tard [10–13]. Vous avez l’opportunite d’avoir des activites sexuelles quand bon vous semble ! Enfin, le graphique suivant qui presente une comparaison europeenne des taux de prescription en DCI et de la part de marche, en volume, des generiques montre que le marche des generiques semble d’autant plus developpe que prix cialis pharmacie quebec viagra vente libre france le taux de prescription en DCI est eleve.
Elle peut egalement, du fait vente viagra net de sa maladie, avoir des comportements nefastes, comme par exemple de l’agressivite et des passages a l’acte acheter tadalafil violents a l’encontre de sa progeniture et de son mari.
Par exemple, elle devient cialis prix malsaine et morbide lorsqu’on acheter cialis ligne pas cher cherche a controler les autres pour eviter de prendre des risques.
O meno comprare kamagra di chiudere un occhio per il continuo tradimento di uno dei coniughi acquistare kamagra generico italia al fine di preservare la famiglia?
Potrete utilizzare una bassa dose di come acquistare viagra on line questo farmaco che potra essere utilizzato giornalmente per i problemi a viagra vendita online livello erettile.
Quando vi acquistare viagra generico italia sara chiarito qual’e il trattamento piu adatto a vendita priligy voi, potrete accedere alla nostra area protetta sui trattamenti, dalla quale potrete acquistare il Propecia.
Se lei comprare Viagra dove comprare viagra in farmacia generico in Italia, otterra esattamente lo stesso prodotto con un cialis generico en farmacia contenuto identico:
Allo stesso modo, l’impotenza puo essere provocata da un kamagra serve ricetta generale senso di inadeguatezza (come uomo, kamagra generico acquisto on line come compagno), la sensazione di sentirsi poco attraenti, l’insoddisfazione circa le dimensioni del proprio pene.
Tuttavia, specie in questi casi, priligy in farmacia e sempre bene consultare preventivamente un costo levitra originale acquistare kamagra farmacia medico.
Molti di questi eventi si sono verificati durante l’attivita sessuale o comunque subito dopo l’atto sessuale, confermando cialis prezzo svizzera che il fattore sessuale dove comprare il viagra puo propecia generico online avere un effetto peggiorativo sulle condizioni cardiovascolari.
Acheter cialis acheter vardenafil original achat levitra en pharmacie en ligne c’est possible dans acheter levitra france notre pharmacie en ligne sans ordonnance.
Mentre i semi vendita cialis in svizzera di farmacias online kamagra coriandolo, avrebbero solo per le donne un viagra vendita europa effetto di tipo euforico.
Des fautes d’orthographe ou un francais approximatif, un numero de telephone ou levitra en ligne pas cher de fax ne contenant pas cialis en ligne moins cher le bon nombre de chiffres ou encore une url qui ne viagra generique quebec correspond pas au nom du site.
Solamente quando una persona non riesce a trarre piacere o a raggiungere l’orgasmo come comprare cialis senza ricetta senza il acquistare propecia piede, si puo considerare il dove comprare viagra a roma feticismo un disturbo.
70 % des pharmacie viagra femmes ne connaissent pas l’orgasme vaginal avant vente viagra en ligne en france 35 ans viagra sans ordonance pourquoi :
Consommez-vous une quantite excessive achat cialis en ligne achat viagra net cialis soft pas cher d’alcool?
Gli esercizi hanno dimostrato di contribuire alla lotta contro la farmacia on line levitra disfunzione erettile, mantenendo i livelli di propecia generico online acquistare kamagra generico italia circolazione adeguati.
Tous les couples sont confrontes un jour viagra en france prix ou l’autre a la baisse du desir acheter du viagra sur le net ou commander du cialis sexuel.
Levitra (vardenafil) aiuta ad ottenere erezioni stabili permettendo rapporti sessuali soddisfacenti ed e indicato cialis vendita farmacia anche per gli uomini over ’50 o che soffrono viagra acquisto on line di cialis 20 mg prezzo farmacia malattie come il diabete.
Le uams decline toute dissimulation et contester la www.lasix suite lamisilate achat de l’histoire de l’article mediapart ansm a publie une declaration contestant la volonte de cacher ce rapport.
L’anemie falciforme, leucemie, myelome prix kamagra oral jelly tunis multiple), ou toute autre probleme de sante prix du kamagra 25 mg qui peut augmenter le risque d’erection prolongee (propisme)
C’e stato un sacco costo viagra peru di storie con un finale triste, quando uno dei partner in altalena generico viagra 0.58 capi che il partner temporaneo lo attira piu del suo.
E necessario assicurarsi che sia consapevole delle proprie reazioni a questo farmaco mezza pillola di viagra fa effetto prima di guidare o viagra meno costoso di usare macchinari.