05.08.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Komendanta Komisariatu IV Policji w Krakowie mł. insp. Piotra Morajki

Krakow, dnia 5 sierpnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pan

ml. insp. Piotr Morajko

Komendant Komisariatu IV Policji w Krakowie

ul. Krolewska 4

30-045 Krakow

 

Sygn. akt MKZD 2630/14

 

Do wiadomosci:

 1. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 5. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 6. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 7. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 8. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 9. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 10. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 11. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia z mocy jakiego prawa – prosze o podanie przepisow prawa – w sprawie do sygn. MKZD 2630/14 terminy mojego stawiennictwa celem przesluchania mnie jako swiadka sa mi wyznaczane przez pracownikow Komisariatu Policji IV w Krakowie w wysylanych do mnie Wezwaniach przed uplywem terminow odbioru przesylek listowych poleconych, ktorymi wyekspediowano Wezwania.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, z jakich przyczyn w Wezwaniach dla mnie z dnia 25 czerwca 2014 r. /Zalacznik 1/ i 11 lipca 2014 r. /Zalacznik 2/ do stawiennictwa celem przesluchania mnie jako swiadka, nie podano – naruszajac prawo okreslone w art. 129 § 1 k.p.k. – w jakiej sprawie jestem wzywany.

 3. Wniosek o spowodowanie sporzadzenia i doreczenie mi sporzadzonego w zgodzie z prawem okreslonym w art. 129 § 1 k.p.k. Wezwania w sprawie sygn. MKZD 2630/14.

 4. Wniosek by ustalajac termin mojego stawiennictwa w sprawie do sygn. MKZD 2630/14:

  1. uwzgledniono terminy pocztowe awizowania przesylek listowych poleconych,

  2. nie wyznaczono terminu mojego stawiennictwa na dni 26, 27, 28 sierpnia 2014 r.

 5. Wniosek o zapobiezenie wydaniu nakazu doprowadzenia mnie przez Policje pod przymusem, z nalozonymi na rece kajdankami, na przesluchanie w sprawie sygn. MKZD 2630/14 zanim zostane prawidlowo i skutecznie wezwany do stawiennictwa.

 6. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

 7. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 129 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „W wezwaniu nalezy oznaczyc organ wysylajacy oraz podac, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma sie stawic adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiazkowe, a takze uprzedzic o skutkach niestawiennictwa.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Informuje, ze:

 1. w dniu 16 lipca 2014 r. odebralem w Urzedzie Pocztowym Krakow 65 sporzadzone przez Komisariat IV Policji w Krakowie Wezwanie do stawiennictwa w dniu 11 lipca 2014 r., w ktorym podano – Zalacznik 1: Komisariat IV Policji w Krakowie L.dz. MKZD 2630/14 Pan Zbigniew Kekus/adres – ZKE/ Data 25.06.2014Sygn. akt MKZD 2630/14 Termin dnia 11.07.2014WEZWANIE Wzywa sie Pana(ia) do osobistego stawiennictwa w dniu11.07.2014o godz. 9:00 w KP IV w Krakowie przy ul. Krolewskiej 4, pokoj nr 10 jako swiadka. Barbara Kurach”
  Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZD 2630/14, Wezwanie z dnia 25 czerwca 2014 r. –

Zalacznik 1

 1. w dniu 1 sierpnia 2014 r. odebralem w Urzedzie Pocztowym Krakow 65 sporzadzone przez Komisariat IV Policji w Krakowie Wezwanie do stawiennictwa w dniu 21 lipca 2014 r., w ktorym podano – Zalacznik 2: „Krakow, 11.07.2014 r., Termin: 21.07.2014 r. Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu21.07.2014 rokuo godz. 10:00 w Komisariacie IV Policji przy ul. Krolewska 4, pokoj nr 5 w charakterze swiadka.Stawiennictwo obowiazkowe.W razie niemoznosci stawiennictwa na powyzszy termin prosze o kontakt telefoniczny z referentem sprawy . St. post. Katarzyna Kaczmarczyk
  Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZD 2630/14, Wezwanie z dnia 11 lipca 2014 r. –

Zalacznik 2

Wskazac nalezy, ze:

 1. Wezwanie z dnia 26 czerwca 2014 r. do stawiennictwa w dniu 11 lipca 2014 r. wyekspediowano w UPT Krakow 132 w dniu 30 czerwca 2014 r. Awizowano je po raz pierwszy w UPT Krakow 65 dniu 2 lipca 2014 r.
  Termin odbioru przesylki listowej minal zatem w dniu 16 lipca 2014 r., tj. 5 dni po wyznaczonym mi terminie stawiennictwaZalacznik 3:
  Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. MKZD 2630/14, przesylka listowa polecona z dnia 30

czerwca 2014 r. – Zalacznik 3

 1. Wezwanie z dnia 11 lipca 2014 r. do stawiennictwa w dniu 21 lipca 2014 r. wyekspediowano w UPT Krakow 132 w dniu 15 lipca 2014 r. Awizowano je po raz pierwszy w dniu 18 lipca 2014 r., tj. … trzy dni przed wyznaczonym mi terminem stawiennictwa.
  Termin odbioru przesylki listowej minal zatem w dniu 1 sierpnia 2014 r., tj. … 10 dni po wyznaczonym mi terminie … obowiazkowego stawiennictwa Zalacznik 4:

 2. Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. MKZD 2630/14, przesylka listowa polecona z dnia 15 lipca

2014 r. – Zalacznik 4

 

Pana podwladni wzywaja mnie do stawiennictwa, w tym obowiazkowego, z gory zakladajac, ze nie zdolam sie stawic – przestrzegajac prawa, tj. odbierajac w terminie kierowane do mnie przesylki listowe – w wyznaczonym mi terminie.

To nie tylko nieprofesjonalne, naraza Skarb Panstwa na zbedne wydatki, ale i niepowazne.

 

Wskazac takze nalezy, ze w zadnym z doreczonych mi wyzej wymienionych dwoch Wezwan nie podano, w jakiej sprawie jestem wzywany – patrz: Zalacznik 1, Zalacznik 2. Wnosze zatem – na podstawie art. 129 § 1 k.p.k. – by w kolejnym Wezwaniu podano w jakiej sprawie jestem wzywany, tj. jakie i przez kogo zostalo popelnione przestepstwo oraz kto zlozyl zawiadomienie.

W zwiazku z wczesniej wyznaczonymi mi terminami stawiennictw w innych sprawach urzedowych w dniach 26, 27 i 28 sierpnia 2014 r. prosze, by nie wezwano mnie do stawiennictwa w zadnym z tych terminow.
Poniewaz kolejne Wezwanie zostanie wyekspediowane do mnie najwczesniej w dniu zlozenia niniejszego pisma, tj. 5 sierpnia 2014 r., uwzgledniwszy minimum 3-dniowy termin doreczenia przesylki listowej poleconej zawierajacej Wezwanie – jak bylo w przypadku dwoch wyzej wymienionych przesylek listowych – wnosze o wyznaczenie mi terminu stawiennictwa po dniu 28 sierpnia 2014 r., tj. od dnia 29 sierpnia 2014 r. wlacznie.

 

W zwiazku z informacja w Wezwaniu z dnia 11 lipca 2014 r. /data ekspedycji 15 lipca 2014 r./Zalacznik 2, Zalacznik 4: Stawiennictwo obowiazkowe. oraz moim niestawiennictwem w dniu 21 lipca 2014 r. z podanych wyzej – niezaleznych ode mnie – przyczyn, wnosze o zapobiezenie wydaniu nakazu doprowadzenia mnie na przesluchanie przez Policje, pod przymusem oraz o spowodowanie doreczenia mi prawidlowo sporzadzonego oraz skutecznego – tj. uwzgledniajacego pocztowe terminy awizowania – Wezwania do stawiennictwa w sprawie sygn. MKZD 2630/14.

 

Wnosze takze o niedopuszczenie do zamkniecia przez Komisariat Policji IV w Krakowie sprawy do sygn. MKZD 2630/14 przed przesluchaniem mnie wezwanego skutecznie i prawidlowo.

 

Uprzejmie informuje, ze do dnia 24 sierpnia 2014 r. w zwiazku z okresem wakacyjnym przebywal bede poza Krakowem. Prosze zatem o niewysylanie funkcjonariuszy Policji do mieszkania mojej matki celem zostawienia tam wezwania dla mnie do stawiennictwa.

Jesli tak sie stanie, wobec opisanych wyzej okolicznosci potraktuje to jako nekanie mojej matki i zloze skarge do Malopolskiego Wojewodzkiego Komendanta Policji insp. Mariusza Dabka na funkcjonariusza, ktory wyda polecenie zostawienia Wezwania dla mnie mojej matce.

 

Pragne poinformowac, ze panie, ktore sporzadzily Wezwania z dnia 25 czerwca 2014 r. i 11 lipca 2014 r. podaly w Wezwaniach numery telefonow – Zalacznik 1, Zalacznik 2. Nie ma potrzeby, zebym do nich dzwonil, ponoszac tego koszty. Prosze o spowodowanie sporzadzenia prawidlowego i skutecznego, zgodnego z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa, za posrednictwem poczty, wezwania dla mnie do stawiennictwa.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZD 2630/14, Wezwanie z dnia 25 czerwca 2014 r.

 2. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZD 2630/14, Wezwanie z dnia 11 lipca 2014 r.

 3. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. MKZD 2630/14, przesylka listowa polecona z dnia 30 czerwca 2014 r.

 4. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. MKZD 2630/14, przesylka listowa polecona z dnia 15 lipca 2014 r.

 

 

Pensez achat viagra toulouse aussi a nourrir tous vos sens et pas cialis commander seulement la zone X.
L’anxiete des patients est un element a prendre en compte, puisque dans ces differentes experiences, commander tadalafil elle a ou acheter du viagra pour femme conduit a un traitement actif de 10 a 20 % des patients inclus.
A la lecture cialis generique prix des resultats, il apparait une tres grande heterogeneite des pratiques kamagra oral jelly generique pour la realisation de ces instillations [4].

Cela a notamment ete le cas pour l’insuline utilisee par les diabetiques, viagra generique fiable qui est aujourd’hui mise au point par cialis pour femme recombinaison genetique et qui fournit une replique quasi physiologique de l’insuline naturelle humaine.
C’est du scandale sanitaire du debut des annees 1960 – la thalidomide, tranquillisant prescrit a des femmes enceintes – qu’est ne le systeme actuel des autorisations de mises sur le marche. De meme, s’ils sont systematiquement la cause de disputes, ils finiront par etre pris en grippe. Trop souvent negligees (surtout par les hommes), les caresses de postludes sont pourtant tres importantes. En tant que tel, veuillez aussi prendre achat de viagra viagra piller note de nos informations medicales. Ils ont aussi des effets secondaires dangereux sur la sante de l’homme et sur ses organes sexuels. Et les resultats, qui viennent d’etre avis achat viagra net propecia prix de vente publies dans le Journal de medecine de la Nouvelle-Angleterre, sont sans appel. Desormais, grace a cette invention qui n’implique qu’un frolement des telephones des deux interesses, les insulaires ne dragueront plus par megarde leur cousin ou cousine. C’est lui montrer qu’on accorde un interet a sa parole.
Elle est obligatoire pour les medicaments issus de certains procedes de biotechnologie, les medicaments de therapie innovante, les medicaments contenant une nouvelle substance active visant a traiter le acheter kamagra france SIDA, les pathologies cancereuses, une maladie neurodegenerative ou le diabete, et kamagra acheter sur internet les medicaments orphelins.
Exercez-vous quotidiennement a contracter votre perinee vingt fois acheter cialis ligne andorre de suite rapidement…
Mais sachez que bien acheter kamagra pas cher souvent, rien n’altere l’amour et l’affection que votre kamagra oral jelly generique conjoint ressent pour vous.
In questo caso, l’uomo propecia vendita on line e un partner esperto sessuale.
Cialis Generico e un farmaco puedo comprar viagra en farmacias assolutamente vendita cialis san marino sicuro e affidabile.
La disfunzione erettile (DE) puo essere presente fin dalla prima volta che il acquisto cialis online sicuro paziente tenta di fare l’amore oppure puo manifestarsi piu frequentemente in seguito a uno acquistare viagra pfizer stress o a una crisi dopo un adeguato periodo di funzionamento.
Interrompere dove comprare viagra in farmacia il trattamento cialis soft generico 20 mg e la decisione peggiore e senza dubbio la piu pericolosa.
Se lei comprare Viagra dove comprare viagra in farmacia generico in Italia, otterra esattamente lo stesso prodotto con un cialis generico en farmacia contenuto identico:
Continuate a leggere le nostre parole per capire come mai sia estremamente importante e dove acquistare viagra senza ricetta necessario viagra generico farmacia valutare per bene l’eventualita di ordinare il viagra online senza ricetta!
Comprare comprare cialis spagna Cialis senza ricetta e una sensazione per dove comprare cialis a milano molti uomini, perche nessuno aspettava che un giorno avranno la possibilita di ordinare il Cialis Originale senza ricetta e anche il Cialis Generico senza ricetta ed in questo modo superare il problema della disfunzione erettile. L’impotenza erettile e un disturbo sessuale che consiste nell’incapacita di raggiungere e/o mantenere l’erezione necessaria per il completamento di un rapporto sessuale soddisfacente. Fin dalla sua introduzione nel mercato il Viagra marchio acquistare cialis in svizzera originale e stato sinonimo di efficienza e qualita. Una bassa autostima, infatti, comprare cialis generico puo facilitare il rifugio nell’attivita sessuale. Alcuni pensano che chi soffre di disturbi al cuore non deve prenderne: Gli uomini non siano in grado di essere all’altezza della situazione sono sempre piu giovani. La schizofrenia, pero puo essere controllata e gestita, con una percentuale di successo piuttosto incoraggiante, grazie all’utilizzo di farmaci antipsicotici specifici, in grado di ridurre o eliminare i sintomi e, di conseguenza, di migliorare la qualita di vita. Viagra cialis soft tabs 25 mg si presenta sotto forma di piccola pillola blu a forma di diamante, riportante, da un lato, il marchio Pfizer, dall’altro, il dosaggio corrispondente che, nel caso di Viagra 25 mg e “VGR 25”.
Una ricerca effettuata dall’universita americana Cornell ha esaminato la soddisfazione di circa 600 acquistare propecia on line coppie sotto i 45 anni legate stabilmente (sposate o conviventi), alle quali e comprare propecia on line stato chiesto di giudicare la loro vita insieme.
Questi due prodotti hanno dove comprare viagra cialis delle diversita, i quali farmacie online priligy dove posso acquistare cialis online vogliamo trattare in questo articolo.
Certamente usando levitra non siete protetti dagli effetti collaterali, vendita viagra italia cialis dove comprare online ma possono apparire raramente costo viagra generico , e sono facilmente sopportabili.
En cette generique propecia journee de la femme, il en est une que j’aimerais particulierement achat propecia generique france mettre priligy dapoxetine en avant.
De cette facon, levitra vardenafil en ligne original intensifie le flux du sang vers le penis levitra generique 50mg ce qui permet d’obtenir une erection lors d’une propecia vente excitation sexuelle.
Il risparmio sui costi di acquisto di farmaci generici e in realta vendita levitra originale abbastanza grande, vari studi dell’ ega (european generic medicines assosiation) dimostrano che dove acquistare il cialis generico si puo risparmiare tra il 30% dove comprare il cialis a milano e l’80%.
Vous avez levitra prix finalement trouve une chance de passer une nuit brilliante et splendide avec une jolie amante de l’ardeur qui peut rivaliser avec le votre, mais dans le priligy acheter en pharmacie moment le plus important… bien sur, nous ne voulons ou acheter viagra a montreal pas conclure cette histoire avec la fin triste.
In caso di eiaculazione precoce viagra senza ricetta comprare cialis acquisto cialis generico si possono dare farmaci in grado di aumentare i livelli cerebrali di cialis si puo acquistare in farmacia serotonina».
Cialis original lilly est donc ce produit achat de pilule viagra tres efficace tout comme viagra acheter cialis ligne belgique qui permet site pour acheter viagra de lutter efficacement contre le dysfonctionnement erectile.
Per prezzo cialis in italia visualizzare le farmacie di farmagalenica dove comprare viagra generico in grado di preparare preparazioni galeniche omeopatiche (granuli, globuli, gocce, ecc…), consultare il acquisto viagra line italia motore di ricerca cercagalenico.it (si aprira una nuova pagina).
Par nature, donc, le generique est suppose etre identique par la posologie, la vente cialis generique france force, la voie d’administration, la securite, etre efficace et utile au patient autant que le cialis tadalafil cialis generique 10mg medicament d’origine.
Questo farmaco ha ottenuto costo viagra in farmacia l’ottimo risultato nel campo vendita viagra su internet della farmacia e della cura dei viagra cialis levitra prezzo problemi praticamente soltanto maschili.
Dans un grand nombre de cas, les patients sont dans l’attente de acheter viagra en ligne fiable renseignements concrets prix du viagra concernant leur sexualite, mais n’osent pas aborder le sujet avec leur medecin [111].
La dysfonction erectile partielle se mani feste lorsqu’un homme peut obtenir une forte erection durant les preliminaires amoureux, mais debande lorsqu’il s’accouple avec sa partenaire, achat de viagra france ou sitot apres qu’il ait introduit son penis dans le vagin de cette derniere, avant que ni lui ni elle n’aient atteint acheter du viagra au canada l’orgasme.
Inoltre negli ultimi mesi dove acquistare viagra rosa di gravidanza vanno evitati atti profondi o violenti, prima ricercati durante le esperienze sessuali di coppia infine dopo il parto si riprendera comprare viagra generico farmacia l’attivita sessuale subito dopo la cicatrizzazione.
In generale, il farmaco deve essere assunto tra i pasti (o a stomaco vuoto), tenendo come acquistare viagra o cialis conto delle possibili interazioni con altri farmaci simili (integratori nitrati o altri vasodilatatori) e di prodotti come acquistare viagra pfizer contenenti pompelmo.