06.08.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do premiera Donalda Tuska o zobowiązanie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta do wyjaśnienia, czy podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez służby Izraela

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r.

Zbigniew Kekus


Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrow

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 6. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 7. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 8. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 9. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 10. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 11. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 12. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 13. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 14. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 15. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 16. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 17. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „W zakresie i na zasadach okreslonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrow w szczegolnosci: (…) 7. zapewnia bezpieczenstwo wewnetrzne panstwa oraz porzadek publiczny, 8. zapewnia bezpieczenstwo zewnetrzne panstwa.” – o skierowanie wniosku do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o:

  1. sporzadzenie i doreczenie Prezesowi Rady Ministrow oswiadczenia, ze podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie uczestniczyl w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela,

  2. sporzadzenie i doreczenie mnie kopii oswiadczenia, jak w pkt. I.1.

 2. Wniosek, w przypadku odmowy przez prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta sporzadzenia i doreczenia Adresatowi niniejszego pisma i mnie oswiadczenia, jak w pkt. I, o skierowanie wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odwolanie go z funkcji Prokuratora Generalnego oraz wszczecie dzialan majacych na celu pozbawienie go mozliwosci sprawowania urzedow i pelnienia funkcji publicznych.

 3. Wniosek – na podstawie art. 10e.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „Prokurator Generalny przedstawia Prezesowi Rady Ministrow, nie pozniej niz do konca pierwszego kwartalu roku nastepnego, sprawozdanie z rocznej dzialalnosci prokuratury.” – o zobowiazanie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta do umieszczenia w sprawozdaniu z rocznej dzialalnosc prokuratury za 2014 r. informacji, ze odmowil mi udzielenia odpowiedzi na wniosek z pisma do niego z dnia 2 lipca 2014 r. o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy przebywajac w Stanach Zjednoczonych Ameryki uczestniczyl Pan w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela.

 4. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty jego wplywu.

 5. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Wielce Szanowny Panie Premierze,

 

Po tym, gdy z kilku zrodel otrzymalem informacje, ze prokurator generalny Andrzej Seremet uczestniczyl podczas pobytu przed laty w Stanach Zjednoczonych Ameryki w szkoleniu zorganizowanym przez sluzby Izraela, skierowanym do niego pismem z dnia 2 lipca 2014 r. zlozylem: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy przebywajac w Stanach Zjednoczonych Ameryki uczestniczyl Pan w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela.”

Prokurator generalny Andrzej Seremet, ktory wie, czy byl uczestnikiem szkolenia, o ktorym mnie poinformowano, sam nie sporzadzil odpowiedzi na moj wniosek. Zlecil jej sporzadzenie zastepcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotrowi Wesolowskiemu, ktory poinformowal mnie pismem z dnia 16 lipca 2014 r. – Zalacznik 1: „Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Warszawa, dnia 16.07.2014 r. PG VII Ip 130/14 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana wnioski z dnia 2 lipca 2014 r. (2 pisma), doreczone w dniu 2 lipca 2014 r. o udostepnienie informacji w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 782) i adresowane do Prokuratora Generalnego – Andrzeja Seremeta o tresci: „sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy przebywajac w Stanach Zjednoczonych Ameryki uczestniczyl Pan w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela”, informuje, co nastepuje.

Zadana przez Pana informacja dotyczy okresu, kiedy Andrzej Seremet nie pelnil zadnej funkcji publicznej i nie podejmowal czynnosci zwiazanych z funkcja publiczna, a w zwiazku z tym nie stanowi ona informacji publicznej o jakiej mowa w art. 1 ust. 1 w zw. z art. 6 powolanej ustawy o dostepie do informacji publicznej. ZASTEPCA DYREKTORA Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesolowski”
Zrodlo: Prokuratura Generalna, sygn. PG VII Ip 130/14, pismo zastepcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego

Piotra Wesolowskiego z dnia 16 lipca 2014 r. – Zalacznik 1

 

To nic, ze zadana przeze mnie informacja: „dotyczy okresu, kiedy Andrzej Seremet nie pelnil zadnej funkcji publicznej i nie podejmowal czynnosci zwiazanych z funkcja publiczna,”

Andrzej Seremet jest obecnie funkcjonariuszem publicznym, Prokuratorem Generalnym. Jesli podczas pobytu w USA byl szkolony przez sluzby Izraela, to moze to nie byc bez wplywu na jego niezaleznosc w wypelnianiu obowiazkow Prokuratora Generalnego, w tym na realizacje zadan w zakresie strzezenia praworzadnosci oraz czuwania nad sciganiem przestepstw, a zatem na wewnetrzne i zewnetrzne bezpieczenstwo Polski. Jesli Andrzej Seremet uczestniczyl w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela, to moze z nimi w dalszym ciagu wspolpracowac, w tym chronic interesow Zydow lub osob pochodzenia zydowskiego. Ze szkoda dla nie-Zydow.

Wskazac takze nalezy, ze odpowiedz prokuratora Piotra Wesolowskiego jest sprzeczna z norma prawna okreslona w art. 14.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

Z linii rozumowania podwladnego Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, zastepcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego wniosek, ze gdyby Andrzej Seremet popelnil wtedy, gdy nie pelnil zadnej funkcji publicznej grozne przestepstwo – np. mord, gwalt tudziez zniewazenie i/lub znieslawienie funkcjonariusza publicznego lub konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej itp. – i udaloby mu sie uniknac za nie odpowiedzialnosci, to potem, ukrywajac popelnienie przestepstwa, moglby pelnic funkcje Prokuratora Generalnego. Nic bardziej sprzecznego z prawem. Wszak:

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”

Artykul 14.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 

Prokuratora Generalnego tez dotycza przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

 

W zalaczeniu przesylam pismo z dnia 6 sierpnia 2014 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta zawierajace – Zalacznik 2: „Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie:

  1. art. 14.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „Prokuratorem moze byc powolany ten, (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”,

  2. art. 44.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: Prokurator powinien w sluzbie i poza sluzba strzec powagi sprawowanego urzedu i unikac wszystkiego, co mogloby przyniesc ujme godnosci prokuratora lub oslabiac zaufanie do jego bezstronnosci.

o sporzadzenie i doreczenie mi oswiadczenia, ze przebywajac przed laty w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie uczestniczyl Pan w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela.

 1. Wniosek o osobiste przez Prokuratora Generalnego, Adresata niniejszego pisma sporzadzenie odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I.

 2. Wniosek o podanie w oswiadczeniu, jak w pkt. I:

  1. Oswiadczam, ze przebywajac w Stanach Zjednoczonych Ameryki uczestniczylem w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela. /podpis/, lub …

  2. Oswiadczam, ze przebywajac w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie uczestniczylem w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela. /podpis/.

Dowod: Pismo Z. Kekusia z dnia 6 sierpnia 2014 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta – Zalacznik 2

 

Wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Generalna, sygn. PG VII Ip 130/14, pismo zastepcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego z dnia 16 lipca 2014 r.

 2. Pismo Z. Kekusia z dnia 6 sierpnia 2014 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

 

 

Accepter Viagra Super Active Plus cela signifie acheter le produit, qui achat cialis site serieux accorde les meilleurs et cialis generique plus longues constructions.
Dans la plupart des cialis 10mg prix cas, c’est une personne qu’on apprecie et avec qui priligy en ligne l’on passe de bons moments… donc comment s’interdire de l’aimer ?
Leur demande de remboursement doit etre accompagnee du depot d’un dossier de transparence achat de cialis sur internet aupres de viagra pharmacie en ligne la HAS et d’un dossier prix aupres du CEPS.

Mais une relation extra-conjugale n’est-elle pas une fidelite envers soi-meme puisque c’est viagra achat net cialis pa apoteket de cette relation passagere dont j’avais besoin ou envie a ce moment-la ?
Purement physique, le fait de mentir apporte un flux de sang au nez… Il y a beaucoup d’autres exemples, et certains vous viennent deja a viagra plus cialis ou acheter du vrai viagra en ligne l’esprit j’en suis certaine. Depuis 2000 ans, herbe cornee de chevre a ete utilise comme plante medicinale dans les toniques de reproduction pour stimuler la libido , ainsi que dans le rajeunissement des toniques pour soulager la fatigue et reduire le stress. Avec les nouvelles technologies et le progres exponentiel d’Internet et des modes de paiement en ligne, un grand pourcentage de personnes se procure des produits quotidiennement sur internet, il n’est pas alors surprenant que ces gens s’achetent aussi les produits de sante et leurs medicaments en ligne. Le vagin est un organe adaptable et un organe qui a une musculature. Il n’est pas rare de trouver une routine sexuelle qui s’est solidifiee a cette etape de la relation. De plus, durant les rapports sexuels, la performance generale est augmentee. En cas de doute, amenez la question des gadgets graduellement. Les vente viagra en ligne en france viagra 100mg femmes noctambules multiplient les conquetes amoureuses selon une nouvelle etude scientifique americaine.
Dans la prix du viagra 25mg vingtaine pour les hommes, les femmes quant a dapoxetine 100mg elles connaissent un pic vers la trentaine.
Elle peut meme etre prix viagra en pharmacie france observee d’un lot a l’autre d’un achat cialis meme medicament (186).
Cialis generique est achat kamagra en ligne disponible en ligne aux nombreuses pharmacies acheter kamagra pas cher paris sur Internet.
E provocata Virus acquisto cialis napoli Clamidiada un batterio, la Chlamydya trachomis, costo del cialis da 10 mg che vive e si moltiplica nelle mucose del corpo, come quelle dei genitali e del cavo orale.
Ma e scritto che si costo viagra generico deve comprare cialis originale italia fare attenzione all’uso concomitante di sildenafil, vardenafil, tadalafil e antibiotici.
Questo e vero comprare viagra online in sport garantiscono ulteriori 2 viagra pfizer vendita decenni di sesso spensierato.
L’ingrediente principale del Cialis e tadalafil, mentre il componenete primar viagra naturale farmacia senza ricetta della Levitra puedo comprar viagra en la farmacia e vardenafil.
E necessario pertanto considerare questo qual o preco do viagra na farmacia lasso di tempo prima comprare propecia on line di avere un rapporto sessuale.
Queste condizioni interferiscono con il modo in cui viagra quanto costa in farmacia come acquistare viagra on line il cervello segnala la pienezza della vescica.
La dose massima e di una pastiglia durante cialis generico on line l’arco di 48 ore. Se il vostro partner ha bisogno di gratificazione immediata, non si puo permettere per la pillola per mostrare effetto. Eventualmente, chiedi come comprare cialis on line consiglio a un adulto di tua fiducia cialis costo o al tuo medico. malattie del sangue, dove comprare cialis online sicuro problemi alle arterie, disturbi cerebrali, nervosi, ormonali, malattie cardiache, diabete, intervento chirurgico (ad esempio prostata, vescica, colon, ecc.), incidenti e lesioni. L’operativia della consegna dipende esclusivamnete dal metodo scelto. ViagraSildenafil.it oltre ad offrire garanzie e certezze sull’originalita del Viagra contro l’impotenza propone anche un servizio che si contraddistingue per rapidita, discrezione e trasparenza dei costi. L’effetto cialis 20 mg prezzo farmacia del Vardenafil puo durare fino a quasi cinque ore. Ogni uomo puo comprare Cialis Originale nel nostro negozio, evitando discussioni imbarazzanti con il dottore.
I soggetti a prendere Kamagra erano persone che come acquistare viagra o cialis avevano bisogno di migliorare il flusso di cialis generico acquisto italia sangue nei vasi del cuore.
Sufficiente quantita di zinco nel corpo contribuira a sviluppare la produzione di testosterone e acquistare priligy on line vendita cialis in europa migliora cialis farmacia on line la mobilita degli spermatozoi.
Le retro-pedalage, en marche pour certains, leur fait denier l’aspect morbide propecia acheter en ligne pharmacie en ligne viagra generique du malaise sexuel feminin, et suspecter une propecia en france prix influence marketing des labos pharmaceutiques sur l’apparition de ce nouveau diagnostic (maladie=medicament=business…a mediter).
Si parla invece comprar kamagra en farmacia di una vera e propria disfunzione erettile quando almeno cialis prezzo farmacia un rapporto su quattro non riesce acquistare viagra generico on line ad andare a buon fine.
Pendant vos prix du kamagra 25 mg rapports achat viagra cialis en ligne sexuels, a quel point dapoxetine prix vous a-t-il ete difficile de rester en erection jusqu’a l’orgasme ?
Chiediamo ai mezzi di comunicazione internazionali e occidentali comprar propecia en farmacia di impegnarsi a fornire un resoconto veritiero di quanto priligy ricetta accade con prezzo del cialis generico onesta, verita e accuratezza.
L’experience viagra 25mg a ete vente levitra prix conduite par le professeur en acheter cialis sur le net psychologie serge onyper.
Formula di farmaco acquisto viagra on line cialis e basata sul principio attivo tadalafil che cialis farmacia aiuta ad ottenere l’erezione in dove acquistare viagra torino modo coretto.
Si meilleur site achat cialis les substances achat viagra ligne avis chimiques dans le cerveau, les neurotransmetteurs sont en desequilibre, la libido, l’excitation viagra achat en suisse et la capacite d’atteindre un orgasme peuvent etre diminues.
L’uso di farmaci del gruppo farmacia on line kamagra di acquisto cialis on line inibitori della 5-fde viagra generico farmacia online (viagra, cialis, levitra, kamagra, ecc) e severamente proibito.
Mais beaucoup d’hommes atteints de dysfonction erectile preferent ne pas recourir vente kamagra france a un examen medical ou se sentir gene pour discuter du probleme ou achat viagra site serieux entrer priligy commander dans les details de ce trouble sexuel.
Je prodotti chimici contenuti nei viagra on line farmaci par la potenza si eliminano viagra compra facilmente dall’organismo e quindi possono essere usati anche da uomini che propecia prezzo farmacia non soffrono di problemi di impotenza ma solo par aumentarla.
L’apparence physique joue un role tres important dans la acheter viagra sans ordonnance performance sexuelle, la comparatif viagra en ligne confiance en soi est un agent tres actif dans l’activite sexuelle masculine.
Mon experience de pres de 25 ans avec plus de deux milles ejaculateurs precoces vente viagra france de tous les types, me permet d’affirmer a quel point un travail tres concret, base sur l’approche sexocorporelle est, sans l’ombre d’un doute, la methode la plus efficace pour aider ces hommes a reprogrammer leur corps pour parvenir a gerer leur viagra prix excitation.
Anche viagra quanto costa in farmacia si riduce la pressione nelle arterie polmonari in pazienti costo viagra in svizzera con ipertensione arteriosa polmonare.
Dal punto di vista riproduttivo e sempre fertile, anche viagra pillola rossa se con gli viagra prezzo farmacia italia anni diminuisce la produzione ormonale.