19.08.2014 – Wniosek Z. Kekusia do Sadu Rejonowego q Dębicy o uznanie z urzędu za nielegalne postanowienia Sędzi beaty Stój z 25.04.2014 o zatrzymaniu Z. Kękusia przez Policję i doprowadzeniu na badania psychiatryczne.

Krakow, dnia 19 sierpnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Sad Rejonowy w Debicy

Wydzial II Karny

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt: II K 407/13

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Sedzia Zbigniew Snigorski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Pilsudskiego 28, 35-001 Rzeszow

 3. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 4. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 5. Pani Anna Grodzka, Poslanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 7. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 8. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 9. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 10. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 11. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 12. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 13. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 14. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 15. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 16. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 17. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2014 r. w sprawie mojego zazalenia na postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie na czas nieprzekarczajacy 48 godzin w celu doprowadzenia do bieglych sadowych Mariusza Patli, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Ryszarda Janczury na badanie psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. w Areszcie Sledczym w Krakowie, przy ul. Montelupich 7.

 2. Zawiadomienie, ze postanowieniu z dnia 25 kwietnia 2014 r. jak w pkt. I. zarzucam, iz zostalo wydane przez sedzie Beate Stoj wylaczona z mocy prawa na podstawie art. 40 § 1 k.p.k.

 3. Wniosek o stwierdzenie – na podstawie art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. – z urzedu, nielegalnosci postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r., jak w pkt. I.

 4. Zawiadomienie o podtrzymaniu przeze mnie uzasadnienia dla zarzutow:

  1. nielegalnosci, przedstawionego przeze mnie postanowieniu sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. w pismie z dnia 12 maja 2014 r.

  2. bezzasadnosci, przedstawionego przeze mnie postanowieniu sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. w pismie z dnia 9 lipca 2014 .

 5. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa.”
Artykul 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki

przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

Artykul 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodniez uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowaniaoraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.

Artykul 7 Kodeksu postepowania karnego

 

Gdzie bedzie pycha, tam bedzie i hanba.”

Salomon

 

Uzasadnienie

 

W dniu 28 sierpnia br. odbedzie sie przed Sadem Rejonowym w Debicy posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojego zazalenia na postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie przez Policje na 48 godzin w celu doprowadzenia na badanie psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. w Areszcie Sledczym w Krakowie, ul. Montelupich 7.

Sedzia Beata Stoj prowadzi postepowanie przeciwko mnie, w ktorym na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan jestem scigany o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyny z pkt. I, III-XVI aktu oskarzeniazniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn z pkt. II aktu oskarzeniaznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt Sadu Okregowego w Krakowie XI CR 603/04/,

 3. Czyn z pkt. XVII aktu oskarzeniazniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn z pkt. XVIII aktu oskarzenia – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 

W sprawie przeciwko mnie na podstawie w.w. aktu oskarzenia prokurator R. Ridan zapadl juz raz skazujacy mnie wyrok. Wydal go w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma, ktory przypisal mi popelnienie wszystkich w.w. czynow. Skazujacy mnie wyrok uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w zakresie 16 czynow, tj. czynow z pkt. I, III – XVII aktu oskarzenia. Sad Okregowy w Rzeszowie zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 k.k. i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynow.

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. – wydanym na podstawie kasacji wniesionej na moja korzysc w dniu 23.08.2011 r. przez prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta – w zakresie pozostalych dwoch czynow, tj. z pkt. II i XVIII aktu oskarzenia. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 k.p.k. i art. 366 § 1 k.k. i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynow.

 

Po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy sprawe rozpoznaje sedzia Beata Stoj, ktora w dniu 25 kwietnia 2014 r. wydala Postanowienie o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na badania psychiatryczne – patrz: str. 4 oraz Zalacznik 4.

Celem wykonania postanowienia sedzi B. Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. zostalem zatrzymany w dniu 5 maja 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydzialu Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji i doprowadzony do Izby Zatrzyman Komendy Wojewodzkiej Policji w Krakowie, a nastepnie w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Sledczego przy ul. Montelupich 7 Krakowie, co potwierdza sporzadzony przez Policje w dniu 5 maja 2104 r. „Protokol zatrzymania osoby” – Zalacznik 1: „Protokol zatrzymania osoby Zbigniew Kekus 05.05.2014 15:40 (…)Przyczyna zatrzymania: Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sad Rejonowy w Debicy zatrzymania na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzenia do bieglego lekarza sadowego przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r. godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13

Dowod: Komisariat IV Policji w Krakowie , JED – 56155, K2 – 321/14, „Protokol zatrzymania osoby” z dnia 5 maja

2014 r. – Zalacznik 1

 

Ponizej przedstawiam uzasadnienie dla mojego stanowiska, ze postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. zostalo wydane z naruszeniem zasady legalnosci oraz ze jest okreslonym w art. 439 § 1 pkt. 1 k.p.k. obowiazkiem Sadu uchylic to postanowienie z urzedu.

Wskazac nalezy, ze:

 1. art. 439 Kodeksu karnego stanowi: 㤠1. Niezaleznie od granic zaskarzenia i podniesionych zarzutow oraz wplywu uchybienia na tresc orzeczenia sad odwolawczy na posiedzeniu uchyla zaskarzone orzeczenie, jezeli: 1) w wydaniu orzeczenia brala udzial osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania badz podlegajaca wylaczeniu na podstawie art. 40,

 2. art. 40 Kodeksu karnego stanowi: 㤠1. Sedzia jest z mocy prawa wylaczony od udzialu w sprawie, jezeli: 7) bral udzial w wydaniu orzeczenia, ktore zostalo uchylone..

 

W sprawie do sygn. akt II K 407/13 zachodzi okreslona w art. 439 § 1 pkt. 1 k.p.k., przeslanka uchylenia orzeczenia.

Sedzia Beata Stoj jest wylaczona od udzialu w sprawie sygn. II K 407/13 z mocy prawa poniewaz w dniu 14 czerwca 2013 r. wydala orzeczenie, ktore zostalo uchylone orzeczeniem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r.

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala postanowienie o umorzeniu postepowania karnego przeciwko mnie w zakresie 16 czynow, tj. czynow z pkt. I – XVI aktu oskarzenia – Zalacznik 2: POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj (…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne postanawia(…) I. na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k.umorzyc postepowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o to, ze: /opisy czynow z pkt. I – XVI aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – ZKE/

Zbigniew Kekus zostal skazany wyrokiem SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. za pietnascie czynow zakwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., niemniej w opisie tych czynow nie wskazano jednego ze znamion przestepstwa z art. 226 § 1 k.k., a mianowicie zniewazenia funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych. Do przypisania oskarzonemu sprawstwa zarzuconych czynow konieczne jest wypelnienie wszystkich znamion danego przestepstwa, tymczasem Zbigniewowi Kekusiowi, bez wzgledu na wskazana w orzeczeniu kwalifikacje prawna przypisano popelnienie przestepstw wypelniajacych jedynie znamiona wystepkow z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k. W ponownym postepowaniu sad nie moze, zgodnie z zakazem reformationis in peius, uzupelnic opisu czynow o wskazane wyzej znamie, co oznacza, ze Zbigniew Kekus moze odpowiadac w toku postepowania jedynie za przestepstwa z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Sciganie takich czynow odbywa sie z oskarzenia prywatnego (art. 216 § 5 k.k. i art. 212 § 4 k.k.). Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – ZKE/ od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu.

Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Postepowanie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi wszczeto w tej sprawie w dniu 2 listopada 2005 r. Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r. Nie wskazali oni dokladnie, kiedy dowiedzieli sie o umieszczonych na stronach internetowych tresciach ich zniewazajacych i osobie domniemanego sprawcy, niemniej wiekszosc wiedziala o tym przed przesluchaniem, a tylko nieliczne osoby zapoznano z tymi tresciami dopiero w czasie przesluchania. Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy. W takim wypadku Sad umarza postepowanie karne (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.). Z uwagi na powyzsze, orzeczono, jak w punkcie I postanowienia, na podstawie powolanych tam przepisow. Dwa inne czyny, o ktorych popelnienie oskarzony jest Zbigniew Kekus wylaczono do odrebnego rozpoznania i postepowanie w tej sprawie bedzie sie nadal toczyc pod nowa sygnatura.

(…) Pouczenie dot. punktu I postanowienia Na powyzsze postanowienie przysluguje zazalenie do Sadu Okregowego w Rzeszowie za posrednictwem Sadu Rejonowego w Debicy w terminie 7 dni od daty doreczenia”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

 

Zaskarzylem postanowienie z dnia 14.06.2013 r. zarzucajac jego autorce, sedzi Beacie Stoj, ze je wydala z razaca obraza prawa procesowego okreslonego w art. 7 k.p.k., tj. z naruszeniem zasady prawidlowego rozumowania.

Sedzia B. Stoj oddalila moje zazalenie i przekazala je do rozpoznania Sadowi Okregowemu w Rzeszowie.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal postanowienie, sygn. akt II Kz 246/13, ktorym uznal moje zazalenie za zasadne i uchylil postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. podajac – Zalacznik 3:Sygn. akt II Kz 246/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie II Wydzial Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Marcin Swierk Sedziowie: SSO Piotr Popek SSR del. do SO Anna Romanska /spraw. /Protokolant /imie i nazwisko – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. zazalenia oskarzonego Zbigniewa Kekusia na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r. sygn. akt II K 854/10 w przedmiocie umorzenia postepowania na podstawie art. 437 § 2 kpk postanawia uchylic zaskarzone postanowienie w pkt I i sprawe przekazac Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

(…) Sad Okregowy mial na uwadze co nastepuje: Zazalenie oskarzonego jest zasadne o tyle, o ile skutkujekoniecznoscia uchylenia zaskarzonego postanowienia i przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w kwestii umorzenia postepowania z powodu przedawnienia karalnosci poszczegolnych zarzucanych w pkt. I – XVI czynow. (…) Pouczenie: Postanowienie niniejsze jest niezaskarzalne
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r . /sygn. II Kz 246/13/ – Zalacznik 3

 

Okazalo sie, ze lepiej znam prawo od … prezesa Sadu Rejonowego w Debicy, ktora to funkcje pelni sedzia Beata Stoj od dnia 15 czerwca 2012 r., oraz ze to ja, a nie ona, dokonalem oceny dowodow, na podstawie ktorych sedzia wydala postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r., z uwzglednieniem zasady prawidlowego rozumowania.

Przypomne, ze sedzia Beata Stoj podajac w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2: „Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy., zaprezentowala:

 1. trzech sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie, SSO Piotra Moskwe, SSO Andrzeja Borka, SSR del. do SO Marcina Swierka,

 2. trzech prokuratorow Prokuratury Generalnej w rozny sposob zaangazowanych w kasacje z dnia 22.08.2011 r. tj. prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, jego zastepce Roberta Hernanda oraz prokuratora Mieczyslawa Tabora,

 3. trzech sedziow Sadu Najwyzszego SSN Jerzego Grubbe, SSN Barbare Skoczkowska, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego,

jako bezmyslnych idiotow „idiota”: «czlowiek pozbawiony inteligencji; potocznie: glupiec, balwan, tuman, kretyn»;Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 271 – ktorzy po to uchylili skazujacy mnie wyrok sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., w dodatku informujac mnie, ze na moja korzysc, zeby mnie Sad Rejonowy w Debicy scigal drugi raz za czyny, ktorych karalnosc ustala … przed tym, zanim oni wzruszyli skazujacy mnie wyrok. To mogla wymyslic tylko sedzia Beata Stoj.

Mam prawo miec zle, najgorsze zdanie o Andrzeju Seremecie, ale prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie powolal by raczej idioty – jakim zaprezentowala A. Seremeta sedzia B. Stoj – do pelnienia funkcji Prokuratora Generalnego.

Sad Okregowy w Rzeszowie zgodzil sie z moja, negatywna, ocena postanowienia sedzi B. Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. i je uchylil postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2014 r.

To sie sedzia Beata Stoj zemscila za to na mnie wydajac Policji nakaz doprowadzenia mnie pod przymusem na badania psychiatryczne. Mimo ze skierowanym do niej pismem z dnia 31 marca 2014 r.:

 1. zlozylem wniosek o doreczenie mi wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne,

 2. poinformowalem ja, ze stawie sie na badania zgodnie z doreczonym mi wezwaniem1.

 

Wskazac nalezy, ze sedzia Beata Stoj poswiadczyla sporzadzonymi przez nia osobiscie dokumentami/dowodami, ze zaskarzone przeze mnie Postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r., wydala w zwiazku z kontynuacja scigania mnie przez nia w kwietniu 2014 za czyny, co do ktorych wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. orzeczenie, tj. Postanowienie uchylone nastepnie na moj wniosek przez Sad Okregowy w Rzeszowie Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2013 r. Sa nimi:

 1. zaskarzone przeze mnie Postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r., w ktorym sedzia Beata Stoj podala – Zalacznik 4: „Sygn. akt II K 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 25 kwietnia 2014 r. Sad Rejonoy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant/imie i nazwisko – ZKE/po rozpoznaniu sprawy Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 k.k.w zw. z art. 12 k.k. i inne z urzedu w przedmiocie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na podstawie art. 75 § 2 k.p.k. postanawia zarzadzic zatrzymanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzenie go do bieglych sadowych Mariusza Patli, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Ryszarda Janczura na badanie, ktore odbedzie sie w dniu 7 maja 2014 r., o godz. 12.00, w Areszcie Sledczym w Krakowie, przy ul. Montelupich 7, albowiem oskarzony nie zglasza sie na badania, a nakazy jego doprowadzenia nie sa realizowane.”
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie

sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. – Zalacznik 4

 1. wydany przez sedzie Beate Stoj w nastepstwie postanowienia z dnia 25 kwietnia 2014 r. Nakaz doprowadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 r., w ktorym podala – Zalacznik 5: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny Dnia 28.04.2014 Sygnatura akt II K 407/13 Komisariat IV Policji w Krakowie ul. Krolewska 4 30-045 Krakow N AKAZ DOPROWADZENIA Sad Rejonowy w Debicy Wydzial Karny stosownie do zarzadzenia z dnia 25/04/2104 poleca doprowadzic przymusowo na termin badania w dnu 7 maja 2014 r. godz. 12.00 do Aresztu Sledczego w Krakowie do bieglego lek. med. Mariusza Patli Zbigniewa Kekusia, syna /imie ojca – ZKE/jako oskarzonego w sprawie z art. 226 § 1 kkw zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 12 kk. Osobie przymusowo doprowadzonej nalezy okazac niniejszy nakaz. Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, Nakaz doprowadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 r. – Zalacznik 5

xxx

 

Uprzejmie informuje, ze zanim skieruje niniejsze pismo do Sadu Rejonowego w Debicy wysle je do:

 1. sprawujacego nadzor nad postepowaniem sygn. II K 407/13 prezesa Sadu Okregowego w Rzeszowie sedziego Tomasza Wojciechowskiego,

 2. prezesa Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie sedziego Zbigniewa Snigorskiego

 3. ministra sprawiedliwosci Marka Biernackiego

 4. rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz

zeby wiedzieli, w jakich okolicznosciach troje podwladnych prezes Sadu Rejonowego w Debicy sedzi Beaty Stoj bedzie w dniu 28 sierpnia 2014 r. decydowalo w sprawie legalnosci i zasadnosci Postanowienia, ktore sedzia B. Stoj wydala w dniu 25 kwietnia 2014 r. – po tym, gdy jej Sad Okregowy w Rzeszowie uchylajac Postanowieniem z dnia 27.08.2013 r. jej Postanowienie z dnia 14.06.2013 r. udowodnil, ze nie dosc, ze lepiej od niej znam prawo, to i oceny dowodow dokonuje w przeciwienstwie do niej z uwzglednieniem zasady prawidlowego rozumowania – o zatrzymaniu mnie przez Policje i przymusowym doprowadzeniu na badania psychiatryczne do Aresztu Sledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7.

 

W sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 zachodzi okreslona w art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. przeslanka uchylenia z urzedu zaskarzonego orzeczenia, tj. postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie przez Policje i przymusowym doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne do Aresztu Sledczego w Krakowie.

Wczesniej, w dniu 14 czerwca 2013 r., sedzia Beata Stoj wydala orzeczenie, ktore zostalo uchylone postanowieniem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Postanowienie jest orzeczeniem. Artykul 93 k.p.k. stanowi: 㤠1. Jezeli ustawa nie wymaga wydania wyroku, sad wydaje postanowienie.

Sedzia B. Stoj jest Рna podstawie prawa okreslonego w art. 40 Kodeksu karnego: 㤠1. Sedzia jest z mocy prawa wylaczony od udzialu w sprawie, jezeli: 7) bral udzial w wydaniu orzeczenia, ktore zostalo uchylone.od dnia 27 sierpnia 2013 r. Рwylaczona z mocy prawa. W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Komisariat IV Policji w Krakowie , JED – 56155, K2 – 321/14, „Protokol zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, Nakaz doprowadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 r.

1 Wiecej na ten temat w moim pismie z dnia 9 lipca 2014 r.

Votre but etant de repondre par l’affirmative a chacune de ces acheter cialis qualite avis achat viagra ligne douze questions.
Ce que vous pouvez d’ailleurs faire ici dans notre pharmacie en ligne si cialis vente libre acheter propecia generique vous le souhaitez.
Le quotidien «La Provence» revele, dans son edition de jeudi, que Me Collard a engage cialis france acheter une action contre trois prix du cialis 20 en pharmacie laboratoires commercialisant cette molecule.

Tout vente levitra d’abord, s’assurer de le prix du viagra en pharmacie la solidite de son couple.
Sans compter le manque, et l’absence de disputes pour cialis france pharmacie ou acheter du levitra pas cher des broutilles… Le rapport aidant/aide est difficile a vivre car la personne handicapee est encore et toujours renvoyee a son manque, a son handicap. L’homme n’est pas toujours conscient de cette derniere forme d’impuissance. Une fois leur origine debusquee, il n’est pas si difficile de s’en debarrasser. Apres une evaluation effectuee par le Comite des medicaments a usage humain (CHMP) de l’Agence europeenne du Medicament (EMA), le demandeur se voit octroyer, par la Commission europeenne, une AMM valable dans tous les Etats membres sous un nom de marque, un Resume des caracteristiques du produit (RCP), une notice et un etiquetage uniques. ne jamais prendre de Viagra® sans avis medical en cas de maladies vasculaires ou cardiaques. Meme chose cialis generique prix cialis pas cher suisse si vous ou votre conjoint devez necessairement vous vetir d’un costume pour faire monter l’excitation. Mais, apres tout, chacun demeure libre de ses actes, a condition que sa ou son partenaire soit pleinement consentant.
Avec le temps, site serieux pour achat cialis les acheter du viagra sur le net couples ont tendance a oublier une partie importante de l’envie sexuelle.
Ce sont des histoires qui existent et dans tous generique propecia pharmacie propecia en ligne france les cas, les deux partenaires en souffrent.
Se le modifiche comprare cialis generico con postepay aterosclerotiche hanno influito direttamente sui corpi cavernosi del cialis farmacia senza ricetta pene, “Viagra” e inutile.
Ma l’acquisto di Viagra puo renderli felici, aiutando ad aumenta acquisto viagra milano la circolazione del sangue attraverso il sistema di organo maschile provocando un’erezione sufficiente e costante che e richiesto per priligy senza ricetta un atto d’amore.
Ingrediente comprare cialis generico con postepay attivo Vardenafil difende enzima fosfodiestrasi che di solito farmacia online viagra cialis contribuisce alla riduzione di guanosina monofosfato ciclico (cGMP).
Lo stress e una cialis soft generico delle cause fondamentali di eiaculazione precoce e molti altri problemi sessuali come l’eiaculazione 10 mg levitra online precoce.
Si possono usare poi saponi lubrificanti, che senza schiuma regalano un effetto cialis 20 mg prezzo farmacia scivoloso, comprare cialis con postepay proteggendo le mucose.
I loro genotori, che hanno cialis si puo acquistare in farmacia vissuto una vita diversa, davano peso importante alle levitra costo cose materiale.
Se l’effetto di questo dosaggio e troppo debole, il medico puo aumentare cialis originale vendita on line la dose cialis comprare on line a 20 mg.
Farmaci contro l’impotenza, farmaci per la pressione, farmaci per la prostata viagra costo levitra senza ricetta ed altri medicinali con e senza l’obbligo acquisto viagra cialis di ricetta.
Non pelvici), che praticamente sono anche i muscoli che si contraggono quando vogliamo priligy italia bloccare la fuoriuscita di acquistare propecia urina o feci all’esterno, e che possiamo contrarre in qualsiasi acquistare priligy farmacia circostanza e momento della giornata.
Un autre probleme dapoxetine priligy rencontre par les priligy prix a paris couples qui se concentrent sur la reproduction ont mis davantage l’accent sur la phase finale sans le prealable priligy en ligne france necessaire a consacrer du temps a l’amour.
Per le varie priligy farmacia modalita propecia acquisto on line e condizioni da cui viagra vendita on line trae origine, il basso desiderio sessuale viene considerata una patologia multicausale:
Tadalafil ( cialis ) sera tres certainement impartial tiers des medicaments de traitement viagra france acheter dentaires autorises lors de l’utilisation de l’administration des pilule cialis pas cher autorites de la drogue au cours de la supprimer de acheter du viagra en france sans ordonnance probleme virilite de l’erection.
In questa viagra naturale farmacia senza ricetta seconda fase le dove comprare cialis online sicuro crisi possono farsi piu forti e critiche, per questa ragione l’utilizzo della rodiola e riservato a viagra prezzo farmacia quest’ultima fase.
Mais ce n’est viagra pour femme achat pas parce qu’il acheter viagra sans ordonnance n’y a pas de lesions que le probleme ou acheter du viagra sur le net est « psychologique ».
E’ il momento giusto per prendere in considerazione si puo comprare viagra senza ricetta i benefici e gli vendita cialis in farmacia effetti e tutte acquistare viagra on line quelle cose che sono legate alla pillola.
Levitra, au sens figure, la respiration dans le dos de cialis et viagra acheter viagra en europe achat viagra internet sur les medecins kamagra achat en ligne qui prescrivent des taux.
In prima istanza si comincia proponendo al acquisto levitra in farmacia paziente l’uso di pillole per aiutare l’erezione (viagra, cialis, levitra), da assumere al come acquistare cialis generico bisogno qualche ora prima del rapporto comprare viagra online sicuro sessuale.
Leur achat cialis sur le net mise en oeuvre precoce assure les meilleures peut acheter viagra internet priligy acheter pharmacie chances de guerison.
Si dovrebbero considerare malati quindi grandi come comprare cialis su internet pensatori e studiosi cialis farmacia on line che si ammirano proprio per viagra costo farmacia la loro integrita mentale?
Vous souhaitez site serieux vente de viagra retrouvez une vie sexuelle active ou tout simplement ameliorer la qualite prix viagra 100mg pharmacie de votre erection acheter viagra original pas cher.
Une analyse de 1473 cas d’effets secondaires du achat viagra sans ordonnance pharmacie viagra 522 hommes qui est decede a les statistiques achat viagra cialis en ligne suivantes:
Nei cialis farmacia online confronti della miglior sito per acquistare cialis maggior parte degli uomini, gli effetti collaterali si manifestano sotto forma di giramenti di testa, arrossamento del viso e problemi di digestione.
Rimuovi l’anello a tenuta dopo il rapporto cialis on-line in contrassegno come acquistare cialis con postepay sessuale.