19.08.2014 – Zawiadomienie przez Z. Kekusia, Komendanta Komisariatu Policji 4 w Krakowie o odmowie składania wyjasnień w sprawie do sygn. D. 1851/14

Krakow, dnia 19 sierpnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Komisariat Policji IV w Krakowie

ul. Krolewska 4

30-045 Krakow

 

Sygn. akt:

 1. Komisariatu Policji IV w Krakowie: D. 1851/14

 2. Prokuratury Rejonowej Krakow Krowodrza: 2 Ds. 542/14

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Katarzyna Kaczmara, sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Wydzial IX Karny, ul. Mogilska 17, 31-542 Krakow, sygn. IX Kp 300/14/K

 2. Pan prokurator Bartlomiej Legutko, Prokuratura Rejonowa Krakow Krowodrza, os. Kosciuszkowskie 2, 31-858 Krakow, sygn. akt: 2 Ds. 542/14

 3. Pan adw. Jaroslaw Piekar, Kancelaria Adwokacka, ul. Dietla 19/2, 31-070 Krakow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 8. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 9. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 10. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 11. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 12. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 13. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 14. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 15. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 16. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 17. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 18. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 19. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 20. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 21. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 22. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 23. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu 21 sierpnia 2014 r. w Komisariacie Policji IV w Krakowie

 2. Zawiadomienie, ze w sprawie sygn. D. 1851/14 zostalem przesluchany w dniu 6 maja 2014 r.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze odmowy skladania wyjasnien w dniu 21 sierpnia 2014 r.

 4. Zawiadomienie, ze:

  1. nie jest mozliwe popelnienie czynu przypisanego mi w sprawie sygn. akt D. 1851/14,

  2. popelnienia czynu przypisanego mi w sprawie sygn. akt D. 1851/14 nie potwierdza „Protokol zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r.

 5. Zawiadomienie o upowaznieniu przeze mnie Komisariatu Policji IV w Krakowie do udzielania wszelkich informacji zwiazanych ze sprawa do sygn. akt D. 1851/14 Pani red. Krystynie Gorzynskiej – publicystka “Warszawskiej Gazety”, dziennikarz “Gazety Obywatelskiej”, “Prawda jest ciekawa”.

 6. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

xxx

 

Odebranym przeze mnie w dniu 14 sierpnia br. wezwaniem – bez daty sporzadzenia – wezwano mnie do stawiennictwa w dniu 21 sierpnia br. o godz. 09:00 w Komisariacie Policji IV Krakowie w sprawie do sygn. akt 1851/14 /sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Krowodrza: 2 Ds. 542/14/.

Pragne poinformowac, ze w sprawie jak wyzej:

 1. zostalem przesluchany w dniu 6 maja 2014 r. w Komisariacie IV Policji w Krakowie i nie przyznalem sie do popelnienia przypisanego mi czynu,

 2. w dniu 22 wrzesnia br. odbedzie sie przed Sadem Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Wydzial IX Karny posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Krowodrza Bartlomieja Legutko o przeprowadzenie moich badan i badan psychiatrycznych polaczonych z obserwacja psychiatryczna.

 

W zwiazku z powyzszym informuje, ze stawie sie w dniu 21 sierpnia br. o godz. 09:00 w Komisariacie Policji IV w Krakowie, lecz z przyczyn podanych w niniejszym pismie skorzystam z prawa do odmowy skladania wyjasnien. Nie bede odpowiadal na ewentualnie zadawane mi pytania.

xxx

 

Sprawa przeciwko mnie do sygn. akt D. 1851/14 jest rozpoznawana na podstawie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. Zalacznik 1: „Krakow, dnia 06 maja 2104 r. Komisariat Policji IV w Krakowie L.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutow

Asp. Marcin Mon z Komisariatu Policji IV w Krakowie prowadzac dochodzenie l.dz. MKZ-D-1851/14 przeciwko Zbigniewowi Kekus podejrzanemu o czyn z art. 13 § 1 kk zw. z art. 242 § 4 kk dzialajac na podstawie art. 313 § 1, 314 kpk i zgodnie z art. 313§2 kpk, w dniu 6 maja 2014 r., przedstawil postanowienie o przedstawieniu zarzutow z dnia 06.05.2014 r., ob. Zbigniewowi Kekus zarzucajac mu, ze: W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, bedac pozbawiony wolnosci na podstawie orzeczenia Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13, uzywajac przemocy poprzez kopniecie kraty zabezpieczajacej przedzial dla osob zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, ktora z duza sila uderzyla konwojujacego policjanta /stopien, imie i nazwisko – ZKE/ w klatke piersiowa, usilowal sie uwolnic, jednak zamierzonego celu nie osiagna z uwagi na obezwladnienia przez konwojujacych go funkcjonariuszy Policji.

Na podstawie art. 313§3i4, 314kpk postanowienie o przedstawieniu zarzutow uzasadniam Fakt popelnienia przez Zbigniewa Kekus zarzuconego mu czynu udokumentowany jest zeznaniami swiadkow. Podane okolicznosci uzasadniaja przedstawiony podejrzanemu zarzut asp. Marcin Mon”
Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r.

o przedstawieniu zarzutow – Zalacznik 1

 

Wskazac nalezy, ze:

 1. nie jest mozliwe popelnienie czynu, jak w postanowieniu z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutow,

 2. popelnienia czynu przypisanego mi w sprawie sygn. akt D. 1851/14 nie potwierdza „Protokol zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r.

 

Ad. I

W dniu 5 maja 2014 r. o godz. 15:40 – gdy zapoznawalem sie z aktami w sprawie /sygn. 4 Ds. 256/13/ przeciwko mnie rozpoznawanej na podstawie zawiadomien zlozonych w dniu 27 wrzesnia 2013 r. przez Andrzeja Zolla i Wieslawe Zoll o popelnieniu przeze mnie przestepstw ich znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ – zostalem zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod.

Postanowienie o zatrzymaniu mnie na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne do Aresztu Sledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7 wydala w dniu 25 kwietnia 2014 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj rozpoznajaca sprawe przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/.

W nastepstwie w.w. Postanowienia z dnia 25.04.2014 r., sedzia Beata Stoj wydala w dniu 28.04.2014 r. Nakaz doprowadzenia mnie przymusowo na badania psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r., godz. 12:00 do Aresztu Sledczego w Krakowie1.

 

Po zatrzymaniu mnie w dniu 5 maja 2014 r. policjanci nalozyli mi na rece kajdanki i przeprowadzili do Sadu Okregowego w Krakowie na posterunek Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej Policji w Krakowie. Nastepnie trzej konwojujacy mnie policjanci zaprowadzili mnie do samochodu i przewiezli do Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Krolewskiej 4.

Tam, gdy wysiadalem z samochodu – zeskakiwalem z progu tylnego wyjscia samochodu Fiat Ducato – potknalem sie i wpadlem na stojacego na wprost mnie funkcjonariusza Policji.

Wszyscy trzej konwojujacy mnie policjanci powalili mnie natychmiast na chodnik. Gdy wstalismy, zaprowadzili mnie do Komisariatu. Po kilkunastominutowym tam pobycie policjanci ponownie zaprowadzili mnie do samochodu i przewiezli do Komisariatu Policji przy ul. Radzikowskiego 29.

Tam sporzadzono „Protokol zatrzymania osoby”.

Nastepnie – zgodnie z w.w. Postanowieniem sedzi Beaty Stoj z dnia 25.04.2014 r. – zostalem zatrzymany na okres nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzony do Izby Zatrzyman Komendy Wojewodzkiej Policji, ul. Mogilska 109 w Krakowie.

Nastepnego dnia, 6 maja 2014 r. w godzinach przedpoludniowych przewieziono mnie do Komisariatu Policji IV w Krakowie, gdzie w mojej obecnosci funkcjonariusz Policji sporzadzil zacytowane wyzej Postanowienie, a nastepnie mi je odczytal.

Po odczytaniu mi Postanowienia poinformowalem jego autora, ze przedstawiony mi zarzut nie polega na prawdzie. Okazalem otarcia do krwi naskorka na obydwoch dloniach spowodowane opisanym wyzej zdarzeniem, do ktorego doszlo przy wysiadaniu przeze mnie z samochodu. Policjant poswiadczyl w.w. otarcia zapisem w sporzadzonym przez niego Protokole.

Wskazac nalezy, ze nie moglo dojsc do popelnienia czynu przypisanego mi Postanowieniem z dnia 6 maja 2014 r.

Po otworzeniu umieszczonej z tylu samochodu kraty zabezpieczajacej przedzial dla osob zatrzymanych, konwojujacy mnie funkcjonariusze Policji stali przed nim ustawieni w taki sposob – zapewne zgodnie z obowiazujaca w tym zakresie procedura/regulaminem – ze jeden z nich stal na wprost mnie, drugi tuz przy samochodzie, prostopadle do wyjscia po jego prawej stronie, a trzeci takze tuz przy samochodzie, prostopadle do wyjscia po jego lewej stronie.

Ja, potknawszy sie, wpadlem na policjanta stojacego na wprost mnie.

 

Uderzenie jednego z konwojujacych mnie policjantow rzekomo kopnieta przeze mnie krata zabezpieczajaca umieszczony z tylu samochodu przedzial dla osob zatrzymanych nie moglo miec miejsca.

Do zdarzenia, jak wyzej nie moglo dojsc po otworzeniu kraty. Wtedy bowiem policjanci stali w ustawieniu, jak opisane wyzej i krata znajdowala za plecami jednego z policjantow stojacych prostopadle – nie pamietam, na ktora strone otwierala sie krata – do wyjscia z samochodu.

Do zdarzenia jak wyzej moglo zatem dojsc tylko wtedy, gdy jeden z policjantow otwieral krate i ta znajdowala sie pomiedzy mna i nim. Gdybym jednak wtedy kopnal krate, to ta uderzylaby otwierajacego ja policjanta w:

 1. reke /rece/, ktora ja otwieral, lub w

 2. glowe, w tym twarz, gdyby otwierajac krate stal frontem do niej, lub w

 3. ramie, gdyby otwierajac krate stal bokiem do niej.

 

Zeby otrzymac uderzenie krata zabezpieczajaca przedzial dla osob zatrzymanych – czyli tylko wtedy, gdy krata znajdowala sie pomiedzy policjantem i mna – w klatke piersiowa, policjant musialby nie tylko ustawic sie za krata, pod dokladnie takim katem, pod ktorym krata sie otwiera, ale takze miec:

 1. obydwie rece opuszczone wzdluz tulowia, gdyby bowiem choc jedna reke mial wysunieta do przodu, krata uderzylaby go w te reke i uderzony nia policjant w naturalnym odruchu odskoczyl by od kraty,

 2. glowe nienaturalnie cofnieta do tylu, taka bowiem jest budowa normalnie zbudowanego czlowieka, ze glowa jest lekko wysunieta przed klatke piersiowa,

 3. cofniety do tylu brzuch, ktory przy cofaniu do tylu glowy, „automatycznie” wysuwa sie do przodu; gdyby policjant nie wycofal brzucha, krata uderzylaby go przede wszystkim w brzuch, a nie w klatke piersiowa,

 4. nienaturalnie wypchnieta do przodu klatke piersiowa; u normalnie zbudowanego czlowieka klatka piersiowa jest lekko cofnieta w stosunku do glowy.

 

Tylko w takiej, nienaturalnej przeciez dla normalnie zbudowanego mezczyzny pozycji, policjant zostalby uderzony krata – tj. gdy zanim ja otworzyl i mial za soba, stal pomiedzy krata i mna – w klatke piersiowa, gdybym ja te krate rzeczywiscie kopnal.

Oznacza to takze, ze policjant, w strone ktorego otwierala sie krata musialby po tym, gdy jeden z konwojujacych mnie policjantow zwolnil zabezpieczajacy ja zamek stac – pomiedzy krata a mna – w opisanej wyzej pozycji i czekac na to, az ja, zatrzymany, z nalozonymi na rece kajdankami, otworze krate.

To byloby chyba w niezgodzie z procedura/regulaminem, bo … w rzeczywistosci, dopiero po tym gdy jeden z policjantow otworzyl krate, tj. gdy ta znalazla sie juz za jego plecami – a zatem takze za pozostalymi dwoma policjantami oraz nieosiagalna dla mnie – mnie nakazano opuscic samochod.

 

Na zakonczenie tego watku niniejszego pisma pragne takze zauwazyc, ze ktorykolwiek z trzech konwojujacych mnie policjantow zostalby uderzony krata w klatke piersiowa – nawet gdyby wszyscy trzej przed otwarciem kraty stali z jednej strony, prawej lub lewej, wyjscia samochodu, tj. pomiedzy krata, a mna – tylko wtedy, gdyby stal;

 1. przodem do kraty, dokladnie pod katem jej otwierania sie,

 2. w nienaturalnej, opisanej wyzej pozycji.

 

W kazdym innym przypadku krata, nawet gdybym ja kopnal, uderzyla by policjanta w:

 1. reke, ktora by ja otwieral, lub ramie, gdyby stal z rekami opuszczonymi wzdluz tulowia,

 2. twarz.

 

Gdyby krata uderzyla policjanta w twarz, taki takze – mysle, ze przede wszystkim – przedstawiono by mi zarzut. Bo byloby to uderzenie bardzo bolesne, skoro ja mialem kopnac krate z – jak podano w Postanowieniu z dnia 6 maja 2014 r. /Zalacznik 1/duza sila.

Proponuje, zeby funkcjonariusze publiczni w jakikolwiek sposob zaangazowani w sprawe do sygn. akt D. 1851/14 przeprowadzili test, tj. sprawdzili, ile przygotowan i wysilku musialyby wlozyc … doskonale wspolpracujac ze soba dwie osoby, tj. osoba znajdujaca sie w przedziale dla osob zatrzymanych samochodu Fiat Ducato oraz osoba stojaca z tylu samochodu, pomiedzy osoba zatrzymana i krata zabezpieczajaca przedzial dla osob zatrzymanych, zeby krata, gdy kopnieta, uderzyla osobe, ktora stoi przed samochodem w klatke piersiowa.

 

Ad. II

Wskazac nalezy, ze opisanego w uzasadnieniu postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. zdarzenia, do ktorego mialo dojsc w dniu 5 maja 2014 r. i skutkujacego przedstawieniem mi zarzutu z art. 242 § 4 k.k., nie potwierdza sporzadzony w dniu 5 maja 2014 r. „Protokol zatrzymania osoby”, w ktorym podano Zalacznik 2: „Dyzurny Zespolu Dyzurnych Komisariatu Policji IV w Krakowie JED 56155 K2-321/14 15:40 05.05.2014

Protokol zatrzymania osoby

imie i nazwisko osoby zatrzymanej Zbigniew Kekus

na podstawie: art. 75 § 2, kpk, art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji miejsce czynnosci: Prokuratura Rejonowa Krakow ul. Mosieznicza 2

stopien imie i nazwisko: /stopien, imie i nazwisko – ZKE/

nazwa jednostki Policji: WK KWP Krakow

miejsce sporzadzenia protokolu, godzina, data: Krakow, ul. Radzikowskiego 29, 16:45 05.06.2014

Osoby uczestniczace w czynnosci:

zatrzymal: Zbigniew Kekus

syn: /imiona rodzicow, nazwisko rodowe matki – ZKE/

zam. w /adres – ZKE/

ur. 02.05.1958 w Krakow

zajecie:

Tozsamosc zatrzymanego ustalono na podstawie dowod osobisty /numer dowodu osobistego – ZKE/

Numer PESEL /numer – ZKE/

Rysopis:

Przyczyna zatrzymania: Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sad Rejonowy w Debicy zatrzymania na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzenia do bieglego lekarza sadowego przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r. godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13

Oswiadczenie zatrzymanego: Zostalem pouczony o przyslugujacym mi na mocy art. 244 § 2, 245, 246 § 1 i 2, 612 § 2 kpk, art. 47 § 1 kpow prawie: wniesienia do sadu Rejonowego w Debicy, w terminie 7 dni zazalenia, w ktorym moge sie domagac zbadania zasadnosci, legalnosci oraz prawidlowosci zatrzymania (zazalenie na postanowienie sadu rozpoznaje ten sam sad w skladzie trzech sedziow), zadania powiadomienia o zatrzymaniu osoby najblizszej lub innej osoby, pracodawcy lub szkoly, kontaktu z adwokatem/radca pranym i bezposredniej z nim rozmowy, nawiazania kontaktu z urzedem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym.

Podpis zatrzymanego: odmowil podpisu

Po pouczeniu zatrzymany oswiadczyl co nastepuje: Nie wnosi zazalenia na prawidlowosc zatrzymania.

Oswiadczenie osoby w zwiazku z zatrzymaniem: Zada powiadomienia o zatrzymaniu swojej matki Wandy Kekus /numer telefonu – ZKE/ nie zada kontaktu z adwokatem.

Powiadomiono p. Wande Kekus 5.05.14, godz. 17:25 st. asp. P. Tarnowko

Oswiadczenie zatrzymanego o stanie zdrowia z uwzglednieniem opisu i przyczyn ewentualnych obrazen, wg. oswiadczenia zdrowy.

Policjant nie wnosi o badanie lekarskie.

Omowienie skreslen oraz poprawek i uzupelnien poczynionych w protokole – nie bylo

Zgloszone przez osoby uczestniczace w czynnosci zarzuty, co do tresci protokolu oraz oswiadczenie policjanta prowadzacego czynnoscnie bylo

Do protokolu zalaczono: brak zalacznikow

Czynnosc zakonczono: 17:00 05.05.2014

Protokol osobiscie odczytalem/odczytano mi: odmowil podpisu

Kopie niniejszego protokolu otrzymalem: odmowil podpisu”
Dowod: Komisariat IV Policji w Krakowie , JED – 56155, K2 – 321/14, „Protokol zatrzymania osoby” z 5 maja

2014 r. – Zalacznik 2

 

Odmowilem zlozenia podpisu pod Protokolem poniewaz Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 28.04.2014 r. oraz jej Nakaz z dnia 28.04.2014 r. doprowadzenia mnie uwazam za bezzasadne oraz wydane z naruszeniem zasady legalnosci.

 

Podkreslic nalezy, ze Protokol jak wyzej sporzadzono tuz po zdarzeniu – w dniu 5 maja 2014 r., pomiedzy godzina 16:45 a 17:00 /Zalacznik 2/ktore skutkuje przedstawieniem mi opisanego wyzej zarzutu.

Z Komisariatu Policji IV przy ul. Krolewskiej, w ktorym przebywalem przez kilkanascie minut przewieziono mnie bowiem do Komisariatu Policji przy ul. Radzikowskiego 29, w ktorym pomiedzy godz. 16:45 i 17:00 sporzadzono w.w. Protokol.

Pytany przez funkcjonariusza Policji, ktory sporzadzal protokol, funkcjonariusz Policji uznany nastepnego dnia za uderzonego w klatke piersiowa kopnieta rzekomo przeze mnie krata, nie zglosil tego zdarzenia. W pozycji Protokolu: „Oswiadczenie policjanta prowadzacego czynnosc” podano: –Zalacznik 2:nie bylo”.

Zadnego zdarzenia nie zglosili do Protokolu takze dwa pozostali konwojujacy mnie policjanci.

Uwazam, ze w sprawie sygn. D. 1851/14 doszlo do nieporozumienia.

Sam traktujac zdarzenie w dniu 5 maja 2014 r. jako „wypadek przy pracy”, nie zlozylem zawiadomienia o popelnieniu przez konwojujacych mnie tego dnia funkcjonariuszy Policji przestepstwa naruszenia mojej nietykalnosci cielesnej po tym, gdy wysiadajac z samochodu wpadlem na jednego z nich, a oni natychmiast powalili mnie na chodnik, powodujac miedzy innymi otarcia do krwi naskorka na moich dloniach.

W zwiazku z powyzszy, przesluchany juz w sprawie sygn. D. 1851/14 w dniu 6 maja 2014 r. w Komisariacie Policji IV w Krakowie, stawiwszy sie w dniu 21 sierpnia 2014 r., odmowie skladania wyjasnien. Nie bede odpowiadal na zadawane mi ewentualnie w zwiazku ze sprawa pytania.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutow

 2. Komisariat IV Policji w Krakowie , JED – 56155, K2 – 321/14, „Protokol zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r.

 

 

 

1 W sprawie Sadu Rejonowego w Debicy do sygn. akt II K 407/13 jestem scigany na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyny I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt Sadu Okregowego w Krakowie XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 

Pour generique propecia le dapoxetine france bon fonctionnement de votre penis, essayez de vous detendre !
D’autres acheter levitra en suisse effets indesirables peuvent se produire, n’hesitez pas a en parler a achat viagra en ligne en france votre medecin ou votre pharmacien.
Mais il suffit que je sois acheter levitra ordonnance submerge a nouveau emotionnellement par mes doutes, mes viagra generique pas cher peurs et mes croyances pour que mon mental reprenne la direction de mon etat anterieur.

Dans medicament cialis pa internet France.net effectuer votre achat en ligne en toute securite, les livraisons sont gratuite ou trouver du viagra pas cher et surtout rapide dans toute la France.
D’autres interventions chirurgicales pelviennes a visee carcinologique. Cela lui permet de croire qu’il a le dessus sur vous, alors kamagra 100 mg oral jelly ou acheter du viagra pfizer qu’en realite aucun de vous ne devrait l’avoir, vous devriez etre egaux ! Ces facteurs dejouent remarquablement la diffusion de sang dans vente viagra lyon acheter kamagra fr la zone penienne et deteriorent le fonctionnement naturel de l’agrandissement de penis. Ce medicament appele Viagra a acquis un statut culte chez les hommes a travers le monde. Il faut noter que tous les etablissements pharmaceutiques fabricants francais sont inspectes par les inspecteurs de l’ANSM au moins tous les 3 ans comme le prevoient les dispositions europeennes, quels que soient les medicaments fabriques, princeps ou generiques. Toujours a la pointe des nouveautes, c’est d’abord la communaute gay qui a parle librement de cette pratique sexuelle. La mobilisation demeure au vu des previsions de l’OCDE qui revele que « la precarisation croissante des emplois et l’augmentation actuelle des pressions au travail pourraient entrainer une aggravation des problemes de sante mentale dans les annees a venir ». Mais avant ce delai, les molecules olfactives degagent des pheromones favorables a l’excitation.
Ce sont acheter cialis ligne andorre des risques importants previent notre achat tadalafil specialiste.
Si levitra original propecia pas cher a cette reputation d’avoir un effet tres doux durant son usage, il est tout de meme achat finasteride probable que son usage entraine chez certains patients l’apparition d’effet secondaire, toutefois ces effets sont sans reel danger mais ne doivent pas etre les minimiser.
Attualmente comprare cialis farmacia sempre piu persone (sia uomini sia anche donne) manifestano apertamente un comportamento sessuale eccessivamente disinvolto e disinibito, condizione che i sessuologi americani definiscono comprare cialis generico “irresponsable sex”.
In base levitra costi alla costituzione dell’uomo e alla dose assunta, l’effetto puo durare fino a 6 ore.
Alla fase attuale dell’esistenza del Cialis Generico sito per acquistare viagra oltre 4.000 uomini di eta compresa costo cialis 5 mg in farmacia tra 22-28 anni hanno partecipato in piu di 60 studi clinici sulla disfunzione erettile.
Anche se puo risultare scomodo parlare con il proprio medico acquistare cialis su internet di disfunzione erettile, e Important una valutazione.
Non si puo comprare viagra in svizzera prenderla insieme acquistare viagra generico on line con gli altri farmaci con nitrati oppure con gli alfa-bloccanti.
Quando si parla di problemi sessuali si drizzano le orecchie costo priligy in farmacia di tutti e non in molti vogliono sentir parlare di questo tipo viagra generico farmacia milano di problematiche perche si puo dire che e ancora un argomento tabu nella nostra societa.
Uomini come comprare cialis on line fumatori praticano il sesso meno di 6 volte al mese e i non fumatori comprare cialis a palermo lo praticano due volte piu spesso.
I granuli levitra 20 mg prezzo non vanno toccati con le mani poiche il principio attivo del farmaco si trova sulla loro superficie.
L’incapacite a se concentrer sur ses sensations erotiques, des rapports sexuels achat dapoxetine entre les personnes qui pratiquent propecia pas cher pharmacie le coitus priligy generique interruptus, la crainte de la grossesse, la crainte que les relations seront divulgues.
Un rapido sguardo alla lista prezzo sara dimostrare che cialis farmacia venta sono piu convenienti generico de viagra en farmacias rispetto comprare viagra online e sicuro a quelli venduti in altri siti.
Une aventure, la propecia vente ligne pornographie, le achat levitra sans ordonnance viagra… et bien d’autres.
La regola e quella di comprare cialis milano sollecitare l’ego armi comprar cialis generico en valencia di seduzionedell’altro lasciandolo parlare di se, sempre che non sia una persona timida, viagra generico vendita online ascoltare con interesse e cercare di impossessarsi del filo nascosto che c’e tra le sue parole, cogliendo le frasi non dette ma solo pensate.
Deuxiemement, l’absorption du medicament se passe beaucoup plus kamagra oral jelly generique rapidement vente de viagra en france grace au fait que la resorption sous la langue prend seulement quelques minutes, par opposition a une ou acheter du vrai viagra en ligne digestion d’un comprime dans l’estomac.
Quello viagra quanto costa in farmacia studio room e stato pubblicato sul journal riguardo male cialis on line vendita cialis online impotenze study.
Ainsi, pour l’homme qui a la kamagra pfizer achat de et le diabete, la glycemie est achat priligy pas cher essentielle pour prevenir les cialis pas cher dommages des nerfs.
Una compressa di levitra orosolubile deve essere assunta da 30 fino a acquistare cialis milano 10 minuti prima viagra generico prezzo del rapporto, lasciandola sciogliere sotto la viagra on line vendita lingua.
Cette substitution peut entrainer des reactions cialis achat en ligne belgique allergiques qui peuvent acheter cialis pour femme cialis en pharmacie s’averer severes.
E consigliato di visitare il cialis a poco prezzo medico per scoprire dove acquistare cialis online se comprare cialis originale italia e il risultato di dosaggio sbagliato di cialis.
Votre vigueur sexuelle cherche a acheter du viagra sera pleinement retrouvee avec la viagra pas cher france possibilite d’erections multiples de qualite, pour votre plaisir et celui de votre partenaire.
Masochisme peut se achat viagra en ligne france manifester acheter viagra pharmacie de differentes facons:
Il nostro dove comprare cialis naturale farmacia online italia glielo consegnera dove comprare il cialis a milano in pochi giorni e senza spese di spedizione.
Le cialis super active generico mete per un soggiorno sessuale si differenziano cialis in vendita se a ricercare dei corpi sono gli uomini o le donne: