19.08.2014 – Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia Komisariatu Policji IV w Krakowie o stawiennictwie

Krakow, dnia 19 sierpnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

 

Komisariat Policji IV w Krakowie

ul. Krolewska 4

30-045 Krakow

 

Sygn. akt MKZD 2630/14

 

Do wiadomosci:

 1. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 3. Pan ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu IV Policji w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow, sygn. akt MKZD 2630/14

 4. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 5. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 6. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 7. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 8. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 9. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 10. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 11. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 12. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 13. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 14. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 15. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w dniu 21 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 5 celem:

  1. uzyskania informacji, w jakiej sprawie prowadzone jest postepowanie do sygn. akt sygn. akt MKZD 2630/14,

  2. ustalenia terminu przesluchania mnie jako swiadka w sprawie do sygn. akt MKZD 2630/14.

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 129 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „W wezwaniu nalezy oznaczyc organ wysylajacy oraz podac, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma sie stawic adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiazkowe, a takze uprzedzic o skutkach niestawiennictwa.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Informuje, ze:

 1. w dniu 16 lipca 2014 r. odebralem w Urzedzie Pocztowym Krakow 65 sporzadzone przez Komisariat IV Policji w Krakowie Wezwanie do stawiennictwa w dniu 11 lipca 2014 r., w ktorym podano – Zalacznik 1: Komisariat IV Policji w Krakowie L.dz. MKZD 2630/14 Pan Zbigniew Kekus/adres – ZKE/ Data 25.06.2014Sygn. akt MKZD 2630/14 Termin dnia 11.07.2014WEZWANIE Wzywa sie Pana(ia) do osobistego stawiennictwa w dniu11.07.2014o godz. 9:00 w KP IV w Krakowie przy ul. Krolewskiej 4, pokoj nr 10 jako swiadka. Barbara Kurach”
  Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZD 2630/14, Wezwanie z dnia 25 czerwca 2014 r. –

Zalacznik 1

 1. w dniu 1 sierpnia 2014 r. odebralem w Urzedzie Pocztowym Krakow 65 sporzadzone przez Komisariat IV Policji w Krakowie Wezwanie do stawiennictwa w dniu 21 lipca 2014 r., w ktorym podano – Zalacznik 2: „MKZD-2630/14 Krakow 11.07.2014 r.Termin: 21.07.2014 r. Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu21.07.2014 rokuo godz. 10:00 w Komisariacie IV Policji przy ul. Krolewska 4, pokoj nr 5 w charakterze swiadka.Stawiennictwo obowiazkowe.W razie niemoznosci stawiennictwa na powyzszy termin prosze o kontakt telefoniczny z referentem sprawy . St. post. Katarzyna Kaczmarczyk /numer tel. – ZKE/
  Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZD 2630/14, Wezwanie z dnia 11 lipca 2014 r. –

Zalacznik 2

 1. W dniu 11 sierpnia 2014 r. odebralem w Urzedzie Pocztowym Krakow 65 sporzadzone przez Komisariat IV Policji w Krakowie Wezwanie do stawiennictwa w dniu 5 sierpnia 2014 r., w ktorym podano – Zalacznik 3: „MKZD-2630/14 Krakow, 21.07.2014 r., Termin: 05.08.2014 r. Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu05.08.2014 rokuo godz. 09:00 w Komisariacie IV Policji przy ul. Krolewska 4, pokoj nr 5 w charakterze swiadka.Stawiennictwo obowiazkowe.W razie niemoznosci stawiennictwa na powyzszy termin prosze o kontakt telefoniczny z referentem sprawy . St. post. Katarzyna Kaczmarczyk tel. /numer tel. – ZKE/
  Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZD 2630/14, Wezwanie z dnia 11 lipca 2014 r. –

Zalacznik 3

Wskazac nalezy, ze:

 1. Wezwanie z dnia 25 czerwca 2014 r. do stawiennictwa w dniu 11 lipca 2014 r. wyekspediowano w UPT Krakow 132 w dniu 30 czerwca 2014 r. Awizowano je po raz pierwszy w UPT Krakow 65 dniu 2 lipca 2014 r.
  Termin odbioru przesylki listowej minal zatem w dniu 16 lipca 2014 r., tj. 5 dni po wyznaczonym mi terminie stawiennictwaZalacznik 4:
  Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. MKZD 2630/14, przesylka listowa polecona z dnia 30

czerwca 2014 r. – Zalacznik 4

 1. Wezwanie z dnia 11 lipca 2014 r. do stawiennictwa w dniu 21 lipca 2014 r. wyekspediowano w UPT Krakow 132 w dniu 15 lipca 2014 r. Awizowano je po raz pierwszy w dniu 18 lipca 2014 r., tj. … trzy dni przed wyznaczonym mi terminem stawiennictwa.
  Termin odbioru przesylki listowej minal zatem w dniu 1 sierpnia 2014 r., tj. … 10 dni po wyznaczonym mi terminie … obowiazkowego stawiennictwa Zalacznik 5:

Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. MKZD 2630/14, przesylka listowa polecona z dnia 15 lipca

2014 r. – Zalacznik 5

 1. Wezwanie z dnia 21 lipca 2014 r. do stawiennictwa w dniu 5 sierpnia 2014 r. wyekspediowano w UPT Krakow 132 w dniu 23 lipca 2014 r. Awizowano je po raz pierwszy w dniu 28 lipca 2014 r.,
  Termin odbioru przesylki listowej minal zatem w dniu 11 sierpnia 2014 r., tj. … 6 dni po wyznaczonym mi terminie … obowiazkowego stawiennictwa Zalacznik 6:

Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. MKZD 2630/14, przesylka listowa polecona z dnia 23 lipca

2014 r. – Zalacznik 6

 

Wskazac takze nalezy, ze w zadnym z doreczonych mi wyzej wymienionych Wezwan nie podano – naruszajac prawo okreslone w art. 129 § 1 k.p.k. – w jakiej sprawie jestem wzywany – patrz: Zalacznik 1, Zalacznik 2, Zalacznik 3.

Wszystkie trzy doreczone mi dotychczas Wezwania dla mnie do stawiennictwa w sprawie sygn. MKZD 2630/14 sa zatem:

 1. nieprawidlowe

 2. nieskuteczne

 

Informuje, ze po otrzymaniu Wezwan z dnia 25.06.2014 r. /Zalacznik 1/ i 11.07.2014 r. /Zalacznik 2/, o sprawie sporzadzania i doreczania mi nieskutecznych i nieprawidlowych Wezwan poinformowalem Komendanta Komisariatu Policji IV w Krakowie, Pana ml. insp. Piotr Morajko pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r., w ktorym podalem – Zalacznik 7:„Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia z mocy jakiego prawa – prosze o podanie przepisow prawa – w sprawie do sygn. MKZD 2630/14 terminy mojego stawiennictwa celem przesluchania mnie jako swiadka sa mi wyznaczane przez pracownikow Komisariatu Policji IV w Krakowie w wysylanych do mnie Wezwaniach przed uplywem terminow odbioru przesylek listowych poleconych, ktorymi wyekspediowano Wezwania.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, z jakich przyczyn w Wezwaniach dla mnie z dnia 25 czerwca 2014 r. /Zalacznik 1/ i 11 lipca 2014 r. /Zalacznik 2/ do stawiennictwa celem przesluchania mnie jako swiadka, nie podano – naruszajac prawo okreslone w art. 129 § 1 k.p.k. – w jakiej sprawie jestem wzywany.

 3. Wniosek o spowodowanie sporzadzenia i doreczenie mi sporzadzonego w zgodzie z prawem okreslonym w art. 129 § 1 k.p.k. Wezwania w sprawie sygn. MKZD 2630/14.

 4. Wniosek by ustalajac termin mojego stawiennictwa w sprawie do sygn. MKZD 2630/14:

  1. uwzgledniono terminy pocztowe awizowania przesylek listowych poleconych,

  2. nie wyznaczono terminu mojego stawiennictwa na dni 26, 27, 28 sierpnia 2014 r.

 5. Wniosek o zapobiezenie wydaniu nakazu doprowadzenia mnie przez Policje pod przymusem, z nalozonymi na rece kajdankami, na przesluchanie w sprawie sygn. MKZD 2630/14 zanim zostane prawidlowo i skutecznie wezwany do stawiennictwa.”

Dowod: Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZD 2630/14, pismo Z. Kekusia z dnia 5 sierpnia 2014 r. – Zalacznik 7

 

Kilka dni pozniej, w dniu 11 sierpnia 2014 r. odebralem kolejne nieprawidlowe i nieskuteczne Wezwanie z dnia 21.07.2014 r. – Zalacznik 3.

 

Pragne poinformowac, ze w sprawie Komisariatu Policji IV w Krakowie sygn. D. 1851/14 otrzymalem Wezwanie do stawiennictwa w dniu 21 sierpnia 2014 r., godz. 09:00.

W zwiazku z powyzszym informuje jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZD 2630/14, Wezwanie z dnia 25 czerwca 2014 r.

 2. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZD 2630/14, Wezwanie z dnia 11 lipca 2014 r.

 3. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZD 2630/14, Wezwanie z dnia 21 lipca 2014 r.

 4. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. MKZD 2630/14, przesylka listowa polecona z dnia 30 czerwca 2014 r.

 5. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. MKZD 2630/14, przesylka listowa polecona z dnia 15 lipca 2014 r.

 6. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. MKZD 2630/14, przesylka listowa polecona z dnia 15 lipca 2014 r.

 7. Komisariat Policji IV w Krakowie, sygn. akt MKZD 2630/14, pismo Z. Kekusia z dnia 5 sierpnia 2014 r.

 

Il faut donc envisager la capacite d’inspection non sur les seules dapoxetine 100mg ressources francaises mais aussi en y ajoutant propecia prix pharmacie celles des autres EM ainsi que celles d’Etats ayant conclu des accords specifiques avec l’Union europeenne.
Il faut, si la partenaire est presente a la consultation, le lui preciser, car cette reticence de acheter levitra sans ordonnance acheter cialis 10mg la femme peut egalement etre un frein au succes de la prescription.
L’impuissance, egalement connu comme la dysfonction erectile est une condition dans laquelle les hommes eprouvent l’incapacite constante a obtenir ou maintenir propecia generique prix une erection pour avoir acheter levitra 20 les rapports sexuels satisfaisants.

Pourquoi ne pas acheter viagra a lyon tout simplement regler le probleme des qu’il survient ?
L’armee, de son cote, emploie des pharmaciens militaires, recrutes sur concours a prix cialis generique levitra pas cher pharmacie l’Ecole de sante des armees. Silagra Sildenafil le premier representant d’un nouveau groupe de medicaments dits inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5.Silagra Sildenafil agit en favorisant la relaxation des vaisseaux sanguins du penis lors d’une excitation sexuelle. S’il n’est sans doute pas envisageable d’obtenir la participation de la mere de l’adolescente, il est peut-etre possible de mettre le pere face a ses responsabilites, ainsi que l’adolescente certainement trop passive et qui s’engouffre dans la breche ouverte par sa mere pour choisir la facilite. Avec Capatrex profiterez d’une libido augmentee, un elan sexuel renforce, des sensations achat de viagra moins cher commander cialis plus intenses, des erections plus dures et, en definitive, des orgasmes les plus plaisants. Si tel est le cas, accepter l’echec sans le prendre personnellement. l’instigateur peut par exemple se sentir finalement devalorise, decu, voire tres angoisse en decouvrant sa compagne ou son compagnon prendre plus de plaisir a cette pratique qu’il ne s’y attendait et sembler plus satisfait(e) que dans le cadre du couple. comme le parent avait pour coutume de le leur repeter. Des tas d’hommes qui souffrent d’impuissance sexuelle, ont essaye de prendre Levitra.
L’activite n’est pas limitee par un orgasme, et on peut vente legale de cialis donc observer une achat de viagra sans ordonnance enorme augmentation de l’activite sexuelle.
Faites preuve de creativite faute de quoi la routine et la lassitude peut s’installer, et son cortege d’insatisfactions creer prix propecia pas cher des blocages acheter propecia en tous genres.
Solo uno su tre dove comprare cialis lo utilizza per i rapporti cialis 5 mg generico prezzo sessuali, mentre il 27% non ne ha mai comprato uno.
Ma e scritto che si costo viagra generico deve comprare cialis originale italia fare attenzione all’uso concomitante di sildenafil, vardenafil, tadalafil e antibiotici.
La sifilide, di cui avrete sicuramente sentito parlare, fa parte di quella categoria di malattie che si trasmettono sessualmente, ed e una patologia abbastanza grave che, se non cialis originale vendita on line curata, puo comportare serie problemi di salute dove acquistare viagra line ed incrementare il rischio di contrarre l’HIV, quindi l’AIDS.
E una delle conclusioni a cui sono dove comprare viagra su internet giunti i ricercatori dell’RIVM, comprare viagra o cialis l’Istituto per la Salute Pubblica e dell’Ambiente di Bilthoven, in Olanda.
Prima di procedere all’acquisto di viagra, nonostante il sildenafil sia ormai utilizzato con efficacia da decenni e siano a disposizione moltissimi casi-studio che comprare viagra croazia consentono di conoscere quasi tutto di questo farmaco, e bene essere a conoscenza della propria situazione precio cialis 20 mg farmacias clinica e tenere presenti alcune importanti indicazioni e controindicazioni.
Quanti atti sessuali dovrebbe avere dove comprare cialis naturale un uomo sano viagra prezzo farmacia italia in una settimana?
Uno studio di quattro acquistare cialis in svizzera settimane dei comprare cialis milano maschi (eta media di 54) ha rilevato che il Cialis ha indotto cambiamenti cardiovascolari ed endoteliali profondi ed altamente desiderabili.
Montagne, scrisse nel suo diario come dovrebbe comportarsi propecia generico l’amante comprare cialis farmacia siti dove acquistare viagra ideale:
Se assumete questi farmaci, chiedete al medico se vi puo prescrivere un altro compra cialis farmaco che non provochi viagra e viagra generico propecia acquisto on line gli stessi effetti collaterali.
L’anneau circulaire est propecia generique en ligne bien pense mais il propecia sans ordonance est impossible acheter propecia pas cher a retirer une fois en erection …
Vardenafil e inoltre controindicato negli cuanto vale levitra farmacia uomini di eta superiore ai 75 anni che fanno uso acquistare cialis generico farmacia concomitante di potenti inibitori cyp 3a4 (ritonavir, indinavir, chetoconazolo e venta viagra farmacias sin receta itraconazolo).
La facon dont on est capable d’utiliser son corps vente levitra ordonnance dans la sexualite influence directement l’esprit, le acheter priligy france ligne vecu de vente levitra original la sexualite et vice-versa.
Per viagra prezzo farmacia la dove acquistare cialis online prima volta giovani cialis originale senza ricetta erano appassionati ad un’idea del pacifismo.
Nous devons tous apprendre des viagra plus cialis choses petit viagra prix priligy belgique a petit, en prenant de l’experience des autres personnes.
Ora dobbiamo cialis prezzo come si acquista viagra in farmacia pensare acquistare viagra generico italia a cosa e meglio per ogni paziente.
A condition, evidemment, que les circonstances s’y pretent, acheter du levitra que l’on se ou commander du levitra trouve dans un etat d’esprit receptif, disponible pour cialis acheter en ligne la sensualite, et que l’on accepte de s’abandonner au trouble qui nous saisit.
Ricerca farmacias online cialis accettazione, come comprare cialis senza ricetta apprezzamento, amore.
Les scientifiques medicales de priligy vente france l’universite john hopkins ont entrepris levitra acheter sans ordonnance cette analyse et ont prix viagra en pharmacie publie leurs trouvailles dans the journal of clinical investigation au debut de 2009.
L’erezione, comunque, acquisto cialis con postepay non risulta levitra generico online affatto “meccanica” o viagra pfizer vendita “automatica”, tutt’altro!presuppone,anzi, che vi sia non solo un normale desiderio sessuale, ma anche un’adeguata stimolazione erotica.
Nous achat viagra ordonnance pouvons maugreer tout notre soul et vouer le sort a des gemonies toutes piloriques:
La femme se met a quatre pattes (sur cialis+viagra en ligne les coudes pour des sensations plus prononcees) et l’homme quel est le prix du viagra est a genoux entre ses cuisses.
La prima cosa da fare in caso di disfunzione erettile e quella acquistare cialis generico farmacia di vincere i propri timori e la propria vergogna e recarsi dal proprio medico la pillola cialis di base (e un uomo anche lui e i problemi di erezione magari li ha avuti anche lui, puo capire…).
Abbiamo piu volte ripetuto che spesso l’attivita erotica e comprare cialis palermo siti per acquistare cialis alimentata dalle fantasie sessuali.