25.08.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sądu Rejonowego w Dębicy o uznanie za bezzasadne Postanowienia z dnia 25 kwietnia 2014 r. sędzi Beaty Stój o zatrzymaniu Z. Kękusia na 48 godzin celem doprowadzenia go pod przymusem na badania psychiatryczne

Krakow, dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Sad Rejonowy w Debicy

Wydzial II Karny

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt: II K 407/13

 

Do wiadomosci:

 1. Pani red. Krystyna Gorzynska – publicystka “Warszawskiej Gazety”, dziennikarz “Gazety Obywatelskiej”, “Prawda jest ciekawa”

 2. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 3. Sedzia Zbigniew Snigorski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Pilsudskiego 28, 35-001 Rzeszow

 4. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 5. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 6. Pani Anna Grodzka, Poslanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 8. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 9. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 10. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 11. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 12. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 13. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 14. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 15. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 16. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 17. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 18. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2014 r. w sprawie mojego zazalenia na postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie na czas nieprzekarczajacy 48 godzin w celu doprowadzenia do bieglych sadowych Mariusza Patli, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Ryszarda Janczury na badanie psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. w Areszcie Sledczym w Krakowie, przy ul. Montelupich 7.

 2. Odpowiedz sedzi Beaty Stoj z dnia 13 maja 2014 r. na e-mail’a red. Krystyny Gorzynskiej w sprawie mojego wniosku z pisma z dnia 31 marca 2014 r. do sedzi Beaty Stoj o doreczenie mi wezwania na badania psychiatryczne.

 3. Wniosek o stwierdzenie bezzasadnosci postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r., jak w pkt. 1.

 4. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

(…) Poniewaz Pani nie doreczyla mi od wielu miesiecy wezwania na badania psychiatryczne, a zamiast tego wydaje Pani Policji kolejne nakazy – ostatnio 6 grudnia 2013 r., 23 marca 2014 r. – zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania i funkcjonariusze Policji poszukuja mnie u mojej matki, wnosze o:

 1. doreczenie mi wezwania do stawiennictwa na badania (…)

Informuje, ze stawie sie w wyznaczonym przez Pania czasie i miejscu,”

Dowod:Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Z. Kekusia z dnia 31 marca 2014 r. do sedzi Beaty Stoj

 

Red. Krystyna Gorzynska:„Czy Sad Rejonowy w Debicy odpowiedzial panu Z. Kekusiowi na pismo

z dnia 31 marca 2014 r., w ktorym m.in. wnosil on o wyznaczenie terminu badania psychiatrycznego?”

Dowod: e-mail red. Krystyny Gorzynskiej z dnia 7 maja 2014 r., godz. 10:17, pytanie prasowe do sedzi Beaty Stoj

w zwiazku ze sprawa do sygn. akt II K 407/13

 

Sedzia Beata Stoj:„Sad /sedzia Beata Stoj – ZKE/ nie odpowiedzial oskarzonemu na pismo

z dnia 31 marca 2014 r. Tresc pisma nie wskazywala na to, ze oskarzony oczekuje odpowiedzi na nie. B. Stoj”
Dowod: e-mail sedzi Beaty Stoj z dnia 13 maja 2014 r., godz. 11:40 do red. Krystyny Gorzynskiej,

odpowiedz na pytanie prasowe z e-mail’a z dnia 7 maja 2014 r.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 28 sierpnia br. odbedzie sie przed Sadem Rejonowym w Debicy posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojego zazalenia na postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie przez Policje na czas nieprzekarczajacy 48 godzin w celu doprowadzenia na badanie psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Sledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7.

Pierwsze posiedzenie w w.w. sprawie odbylo sie w dniu 9 lipca 2014 r.

Przed posiedzeniem jak wyzej, w pismie zlozonym w dniu 9 lipca 2014 r. podalem m.in. – Zalacznik 1: „W uzupelnieniu do zlozonego przeze mnie zazalenia pragne poinformowac, ze po tym, gdy sedzia Beata Stoj dwukrotnie w okresie trzech miesiecy wydala Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne, co skutkowalo poszukiwaniem mnie przez Policje w mieszkaniu mojej matki w dniach 6 grudnia 2013 r. i 23 marca 2014 r., pismem z dnia 31 marca 2013 r. skierowanym do prezesa Sadu Rejonowego w Debicy a zarazem sedzi referenta w sprawie sygn. II K 407/13 Beaty Stoj:

1.skierowalem wniosek o doreczenie mi wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne,

2.zawiadomilem sedzie, ze stawie sie na badania zgodnie z doreczonym mi wezwaniem.

Na 1-ej stronie pisma z dnia 31 marca 2014 r. do prezes Beaty Stoj podalem sygnature akt sprawy – Zalacznik 1: „Sygn. akt: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 31 marca 2014 r. do

prezesa Sadu Beaty Stoj – Zalacznik 1

W pismie z dnia 31 marca 2014 r. podalem – „(…) Poniewaz Pani nie doreczyla mi od wielu miesiecy wezwania na badania psychiatryczne, a zamiast tego wydaje Pani Policji kolejne nakazy – ostatnio 6 grudnia 2013 r., 23 marca 2014 r. – zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania i funkcjonariusze Policji poszukuja mnie u mojej matki, wnosze o:

1.doreczenie mi wezwania do stawiennictwa na badania, lub

2.przygotowania dla mnie na dzien 7 maja 2014 r. w Pani, Prezesa Sadu Sekretariacie, wezwania do stawiennictwa na badania. Odbiore je osobiscie.

Informuje, ze stawie sie w wyznaczonym przez Pania czasie i miejscu,”

Pismo zawierajace wniosek i zawiadomienie jak wyzej wyekspediowalem nadana w dniu 31 marca 2014 r. w UPT Krakow 53 przesylka listowa polecona priorytetowa o numerze nadania (00)159007734029885451 – Zalacznik 1.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 31 marca 2014 r. do sedzi

Beaty Stoj – Zalacznik 1

Pismo to zostalo doreczone Sadowi Rejonowemu w Debicy w dniu 1 kwietnia 2014 r., czego dowodem prezentata na Zwrotnym Potwierdzeniu Odbioru – Zalacznik 2:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, Zwrotne Potwierdzenie Odbioru w dniu 1 kwietnia 2014 r. przesylki listowej poleconej o numerze nadania (00)159007734029885451 – Zalacznik 2

Po tym, gdy w dniu 1 kwietnia 2014 r. – najpozniej 2 kwietnia 2014 r. – doreczono sedzi Beacie Stoj moje pismo z dnia 31 marca 2014 r. zawierajace wniosek oraz zawiadomienie jak wyzej, powinna sporzadzic i wyekspediowac wezwanie dla mnie do stawiennictwa na badania.

Sedzia Beata Stoj zlekcewazyla moj wniosek oraz zawiadomienie i po uplywie trzech tygodni od daty doreczenia mojego pisma z dnia 31 marca 2014 r. wydala:

1.w dniu 25 kwietnia 2014 r. postanowienie o zatrzymaniu mnie na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne do Aresztu Sledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7,
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. – Zalacznik 3

2.w dniu 28 kwietnia 2014 r. nakaz Komisariatowi IV Policji w Krakowie doprowadzenia mnie pod przymusem na badania, jak w pkt. 1.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13, postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. – Zalacznik 4”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Z. Kekusia z dnia 9 lipca 2014 r. – Zalacznik 1

 

Po tym, gdy podczas posiedzenia w dniu 9.07.2014 r. osobiscie poinformowalem Sad o moim pismie z dnia 31 marca 2014 r. do sedzi Beaty Stoj i zlozonym tym pismem:

 1. wniosku o doreczenie mi wezwania do stawiennictwa na badania,

 2. zawiadomienia o moim zamiarze stawiennictwa na badania w wyznaczonym mi przez sedzie B. Stoj terminie i miejscu,

Sad wydal postanowienie o odroczeniu posiedzenia do dnia 28 sierpnia 2014 r.

W zwiazku z powyzszym pragne poinformowac, ze po tym, gdy w dniu 5 maja 2014 r. zostalem zatrzymany przez Policje na 48 godzin w Izbie Zatrzyman Komendy Wojewodzkiej Policji w Krakowie – i w dniu 7 maja 2014 r. doprowadzony do Aresztu Sledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7 – na podstawie w.w. Postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 25.04.2014 r., w dniu 7 maja 2014 r. red. Krystyna Gorzynska skierowala e-mail’a do sedzi Beaty Stoj, a w nim nastepujace pytania prasowe:

 1. Ile razy i z jakich powodow Sad Rejonowy w Debicy wydal nakaz zatrzymania pana Zbigniewa Kekusia?

 2. W jaki sposob nastepuje wyznaczenie terminu badania sadowo-psychiatrycznego zleconego przez Sad?

 3. Kto wyznacza termin badania?

 4. Czy wyznaczono takie terminy panu Zbigniewowi Kekusiowi w zwiazku z postanowieniem Sadu Rejonowego w Debicy o powolaniu bieglych z dnia 24 stycznia 2014 r.?

 5. Czy Sad Rejonowy w Debicy odpowiedzial panu Z. Kekusiowi na pismo z dnia 31 marca 2014 r., w ktorym m.in. wnosil on o wyznaczenie terminu badania psychiatrycznego?

 6. Jaka byla tresc Postanowienia wydanego przez Sad w dniu 25 kwietnia 2014 r., na ktore powoluje sie policja krakowska?”

Dowod: e-mail red. Krystyny Gorzynskiej z dnia 7 maja 2014 r., godz. 10:17, pytania prasowe do sedzi Beaty Stoj w zwiazku ze sprawa do sygn. akt II K 407/13

 

W odpowiedzi na pytania, jak wyzej, sedzia Beata Stoj skierowala w dniu 13 Maja 2014 r. o godz. 11:40 e-mail’a do red. Krystyny Gorzynskiej, w ktorym podala: „W odpowiedzi na pani maila informuje, iz w sprawie, o ktora pani pyta, wydano szesc nakazow doprowadzenia oskarzonego na badanie, ktorego termin zawsze ustalany jest z bieglymi sadowymi. O terminie zawiadamiani sa oskarzyciel i obronca, a takze oskarzony, chyba ze wydano nakaz jego doprowadzenia. Sad nie odpowiedzial oskarzonemu na pismo z dnia 31 marca 2014 r. Tresc pisma nie wskazywala na to, ze oskarzony oczekuje odpowiedzi na nie. B. Stoj”

Dowod: e-mail sedzi Beaty Stoj z dnia 13 maja 2014 r., godz. 11:40 do red. Krystyny Gorzynskiej, odpowiedz na pytania prasowe z e-mail’a z dnia 7 maja 2014 r.

 

Odpowiedzia sedzi Beaty Stoj na moje pismo do niej z dnia 31 marca 2014 r. powinno byc … doreczenie mi Wezwania do stawiennictwa na badania, o co w tym pismie wnioskowalem.

Wskazac nalezy, ze w w.w. pismie z dnia 31 marca 2014 r. do sedzi B. Stoj, w uzasadnieniu do wniosku o doreczenie mi wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne oraz zawiadomieniu, ze stawie na nie podalem miedzy innymi: „Krakow, dnia 31 marca 2014 r. Sedzia Beata Stoj Prezes Sadu Rejonowego w Debicy Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ (…) Informuje, ze stawie sie w wyznaczonym przez Pania czasie i miejscu, lecz nie poddam sie badaniom. Wybranym przez Pania bieglym wyjasnie dlaczego, tj. ze z powodu podanych wyzej przyczyn.

Informuje, ze Pani nie moze wydac postanowienia w przedmiocie polaczenia mojego badania z obserwacja w zakladzie leczniczym poniewaz w dniu 10 lipca 2007 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, sygn. akt SK 50/06, ktorym orzekl: „- art. 203 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postepowania karnego w zakresie, w jakim nie stwarza wystarczajacych gwarancji procesowych zapewniajacych sadowa weryfikacje zgloszonej przez bieglych konicznosci polaczenia badania psychiatrycznego oskarzonego z obserwacja w zakladzie leczniczym, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zwiazku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji,

– art. 203 § 2 w zwiazku z art. 203 § 3 powyzszej ustawy w zakresie, w jakim nie wskazuje maksymalnego czasu trwania obserwacji psychiatrycznej w zakladzie leczniczym, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zwiazku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji.

Uzasadnienie:

Trybunal Konstytucyjny stwierdzil, ze warunkiem do zastosowania kwestionowanego przepisu k.p.k. umozliwiajacego pozbawienie wolnosci na czas trwania obserwacji psychiatrycznej powinno byc ustalenie wysokiego prawdopodobienstwa popelnienia przez oskarzonego zarzucanego mu czynu.”

A przeciez w sprawie, ktora Pani rozpoznaje przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan zachodzi nie tyle wysokie prawdopodobienstwo popelnienia przeze mnie, w Krakowie – jak podala prokurator R. Ridan – czynow, za ktore mnie Pani sciga, jako popelnionych za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, co pewnosc, ze nie ja je popelnilem oraz ze zostaly popelnione w Warszawie.

Na podstawie dowodow zlozonych do akt sprawy sygn. II K 407/13 Pani podala przeciez w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 12: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, uprzednio II K 451/06, II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 12”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Zbigniewa Kekusia z dnia 31 marca 2014 r. do sedzi

Beaty Stoj

 

Zamiast – po otrzymaniu najpozniej w dniu 2 kwietnia 2014 r. mojego pisma z dnia 31 marca 2014 r. /data wplywu 1 kwietnia 2014 r. – ZKE/ – wyslac do mnie wezwanie do stawiennictwa na badania psychiatryczne, sedzia Beata Stoj poczekala trzy … tygodnie i w dniu 25 kwietnia 2014 r. wydala w.w. Postanowienie o zatrzymaniu mnie przez Policje na czas nieprzekraczajacy 48 godzin w celu doprowadzenia na badanie psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Sledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7.

W swietle przedstawionych wyzej faktow zaskarzone przeze mnie postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. bylo bezzasadne. W zwiazku z powyzszym wnosze, jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Z. Kekusia z dnia 9 lipca 2014 r.

 

 

 

Avec mon vente levitra priligy vente partenaire, il n’y a pas de barrieres a l’age que j’ai!
Vos enfants, en particulier, ne sont pas dupes car, si vous prix viagra en pharmacie france ne faites pas l’amour devant eux, vous vous disputez en leur presence, du moins a portee de leurs oreilles, et vos disputes representeront toujours pour eux propecia en ligne france le premier apercu des complexites de l’age adulte.
Comme le rapporte le priligy sans ordonance site du magazine, « entre fellations, masturbations, bukkake site serieux vente de cialis et gang bang, ici les libertins s’amusent ».

A en acheter du cialis online croire le site de rencontres extra-conjugales Gleeden.com, c’est tadalafil sans ordonance conseille.
Si les etudiants sont globalement en bonne sante (Enquete Fnors Usem 2007), tristesse et perte de confiance en soi sont egalement tres souvent cites. Comme Viagra et Levitra demeurent actifs pendant moins de 24 heures, il est possible d’en prendre chaque jour sans danger. A l’instar des medicaments viagra naturel pour femme viagra 50mg biologiques, ces molecules, peu nombreuses, sont complexes, l e Fer – sucrose etant le principal representant de cette classe de principes actifs ; il s’agit d e molecule s dont la structure depend pou r partie des condit ions de fabrication specifiques a chaque fabricant (Know How). Depuis quelque temps deja, les chercheurs se sont penches sur le fait que c’est surtout le taux avis achat levitra internet propecia vente de testosterone dans l’organisme qui fait fluctuer le desir sexuel. Et certains medecins constatent que les generiques du Plavix (clorpridogel), notamment, donnent de frequentes allergies. Elle ne rentrera jamais dans ses bonnes graces ou pour si peu de temps. Mais si les ouvriers du batiment doivent porter un casque sur les chantiers, les hardeurs (comme on les appelle) devront peut-etre bientot eux aussi se plier a une regle de securite pour leur propre sante et celle de leurs telespectateurs. La dyspareunie peut etre causee, entre autre, par une endometriose, une infection transmise sexuellement, des kystes aux ovaires, des douches vaginales excessives, une inflammation du col de l’uterus, une infection vaginale, etc.
Contre-indication L’IPOP viagra pack doit etre proscrite en cas d’hematurie macroscopique et/ou de perforation vesicale (niveau generique viagra france de preuve 2).
«Presque chaque soir, on se masse les pieds ou le dos», prix kamagra turquie dit-elle.)
Dai dati emerge che gli uomini che soffrono di disfunzione erettile – che in Italia sono oltre 3 milioni – sono oggi piu stressati rispetto cialis farmacia italia al come acquistare o cialis passato:
Posizionato nel canale vaginale, rilascia direttamente sulla dove comprare il cialis on line mucosa un cocktail di farmaci antiretrovirali per 28 dove comprare il cialis a milano giorni consecutivi, creando una barriera che ostacola il passaggio del virus dell’HIV.
Interrompere dove comprare viagra in farmacia il trattamento cialis soft generico 20 mg e la decisione peggiore e senza dubbio la piu pericolosa.
Il sildenafil e il principio attivo alla comprare cialis farmacia farmacie online italiane base del farmaco utilizzato nella terapia orale contro la disfunzione erettile, meglio conosciuto con il nome di viagra.
Si ha paura di non essere all’altezza o di cialis dove comprare online non essere abbastanza brave e di non piacergli dove comprare viagra o cialis abbastanza.
Il diabete, e in particolare la acquistare viagra o cialis presenza nel propecia online sangue di una quantita eccessiva di glucosio, comprare propecia provoca danni ai piccoli vasi sanguigni.
I documenti del concilio vaticano ii, acquistare viagra on line viagra prezzo farmacia italia i discorsi di giovanni paolo ii farmacia on line viagra e l’enciclica di benedetto xvi “deus caritas est” sottolineano ampiamente questa nuova visione della sessualita.
La publicite, toujours a priligy france priligy en france l’affut des mutations socioculturelles, ne s’y priligy achat en ligne trompe pas.
Indicazioni levitra generico e adeguato per uomini che soffrano di disfunzioni erettili poiche migliora la circolazione sanguinea viagra e cialis senza ricetta e per cio facilita e facilita l’erezione siti per acquistare cialis propecia acquisto del pene maschile.
Beaucoup de jeunes gens francais eprouvent des difficultes a parler de leurs problemes d`erection viagra achat en ligne belgique a un autre, generique vardenafil meme s`il ou acheter du viagra sur le net s`agit d`un docteur.
Infatti chi decide di levitra generico comprare viagra online affidandosi a viagrasildenafil.it puo costo cialis in europa contare su:
Cette popularite avis acheter viagra en ligne stupefiante prix levitra du viagra parmi les traitements de acheter levitra 20 l’impuissance sexuelle revient a la facilite de son utilisation.
Vardenafil in levitra farmacia precio generale quasi non ha effetti collaterali, per questo generico do viagra pfizer e molto viagra on line popolare sul mercato farmaceutico.
Levitra contre-indications sont en prix vente cialis grande partie ceux du viagra et cialis, qui appartiennent aussi a des levitra sans ordonance inhibiteurs de vente de levitra paris la pde-5.
Vi state chiedendo aquisto viagra come comprare cialis online prezzo del cialis generico curare l’impotenza?
En 2012 seulement, 319 victimes se sont ajoutees a la viagra acheter ligne liste viagra 25 mg achat des site officiel vente cialis victimes de cette maladie incurable.
Prepara una relazione (generalmente comprar kamagra en farmacia come acquistare cialis con postepay scritta) in cui riporta i risultati dove acquistare viagra in italia delle attivita svolte e risponde ai quesiti posti dal giudice.
Dans un grand nombre de cas, les patients sont dans l’attente de acheter viagra en ligne fiable renseignements concrets prix du viagra concernant leur sexualite, mais n’osent pas aborder le sujet avec leur medecin [111].
La dysfonction erectile partielle se mani feste lorsqu’un homme peut obtenir une forte erection durant les preliminaires amoureux, mais debande lorsqu’il s’accouple avec sa partenaire, achat de viagra france ou sitot apres qu’il ait introduit son penis dans le vagin de cette derniere, avant que ni lui ni elle n’aient atteint acheter du viagra au canada l’orgasme.
Ci puo essere un basso desiderio sessuale (o desiderio sessuale inibito) in cui la donna puo comunque soddisfare il desiderio di attivita sessuale comprare viagra contrassegno del proprio partner, anche se per lei tale come acquistare viagra esperienza puo essere indifferente e non particolarmente gratificante, mentre la donna con avversione sessuale si oppone a qualsiasi esperienza sessuale con il partner, in quanto tale attivita produce soltanto emozioni negative.
L’impotenza psicologica e caratterizzata da insorgenza improvvisa, a cual es el costo de la viagra come acquistare viagra on line differenza dell’impotenza organica, che avviene gradualmente.