25.08.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział II Cywilny-Odwoławczy Anny Koźlińskiej o zasądzenie podczas rozprawy apelacyjnej w dniu 27 sierpnia 2014 r. na rzecz Z. Kękusia kwoty 28.345,91zł od Skarbu Państwa – prezesa

Krakow, dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

SSO Anna Kozlinska

Sad Okregowy w Krakowie

Wydzial II Cywilny-Odwolawczy

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Krakow

 

Sygn. akt: II Ca 1354/13

 

Panstwo:

 1. Sedzia Teresa Dyrga, Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 2. Sedzia Barbara Baran, Prezes Sadu Okregowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 3. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 4. Pracownicy Sadu Okregowego w Krakowie, Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej w Krakowie swiadczacy uslugi dla Sadu Okregowego w Krakowie

 5. Pan Bartosz Pilitowski, Prezes Zarzadu Fundacji Court Watch Polska, ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Torun

 6. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 7. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 8. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 9. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 10. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 11. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 12. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 13. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 14. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 15. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 16. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 17. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 18. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 19. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 20. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Rozprawa apelacyjna w dniu 27 sierpnia 2014 r. od wyroku z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. VI C 1353/12/S, sedzi Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial VI Cywilny – obecnie Sadu Okregowego w Krakowie – Ewy Krakowiak w sprawie z mojego powodztwa przeciwko Skarbowi Panstwa – prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o zaplate.

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Hanna Nowicka de Poraj, Andrzej Szewczyk i Grzegorz Krezolek nie podali – razaco naruszajac prawo okreslone w art. 328 § k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. – w postanowieniu z dnia 6 kwietnia 2005 r., na podstawie ktorego prawa sedzia Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny Teresa Dyrga miala prawo naruszyc postanowieniem z dnia 11 pazdziernika 2004 r. o nalozeniu na mnie kary grzywny w kwocie 600,00 zl prawo okreslone w:

   1. art. 50 § 3 k.p.c.: „Az do rozstrzygniecia sprawy o wylaczenie sedzia moze spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki.”

   2. art. 51 k.p.c.: „Sedzia powinien zawiadomic sad o zachodzacej podstawie swego wylaczenia i wstrzymac sie od udzialu w sprawie.”

  2. sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel, SO Piotr Rusin nie podali – razaco naruszajac prawo okreslone w art. 328 § k.p.c. – w wyroku z dnia 10 kwietnia 2006 r., na podstawie ktorego prawa sedzia Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny Teresa Dyrga miala prawo naruszyc wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. prawo okreslone w:

   1. art. 108 § 1 k.p.c.: „Sad rozstrzyga o kosztach w kazdym orzeczeniu konczacym sprawe w instancji.”

   2. art. 51 k.p.c.: „Sedzia powinien zawiadomic sad o zachodzacej podstawie swego wylaczenia i wstrzymac sie od udzialu w sprawie.”

 3. Wniosek na podstawie art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 217 § 1 k.p.c., art. 382 K.p.c., art. 386. § 1 K.p.c – o zasadzenie podczas rozprawy apelacyjnej w dniu 27.08.2014 r. na moja rzecz od strony pozwanej kwot:

  1. 5.755,33 /slownie: piec tysiecy siedemset piecdziesiat piec 33/100/ zl, tj. kwoty odsetek ustawowych ustalonych za okres od dnia 6 pazdziernika 2003 r. do dnia 1 grudnia 2009 r. od kwoty 7.700,00 zl uiszczonej przeze mnie w dniu 6 pazdziernika 2003 r. tytulem oplaty od apelacji zlozonej przeze mnie od wyroku sedzi Izabeli Strozik z dnia 21 maja 2003 r. uchylonego jako dotkniety niewaznoscia wyrokiem z dnia 29 stycznia 2004 r. przez Sad Apelacyjny w Krakowie i zwroconej mi dopiero 1 grudnia 2009 r.

  2. 1.259,62 /jeden tysiac dwiescie piecdziesiat dziewiec 62/100/ zl, tj. sumy kwoty 600,00 /szescset / zl uiszczonej przeze mnie jako kara grzywny nalozona na mnie przez wylaczona w dniu 11 pazdziernika 2004 r. sedzie Terese Dyrga oraz kwoty 659,62 tj. odsetek ustawowych ustalonych od kwoty 600,00 zl za okres od dnia 3 listopada 2005 r., gdy wplacilem kwote 600,00 zl, do dnia 27 sierpnia 2014 r.,

  3. 21.330,96 /dwadziescia jeden tysiecy trzysta trzydziesci 96/100/ zl, tj. sumy kwoty 10.000,00 zl uiszczonej przeze mnie w dniu 1 sierpnia 2005 r. jako oplata od apelacji od wyroku wydanego w dniu 22 listopada 2004 r. przez wylaczona w tym dniu sedzie Terese Dyrga oraz kwoty 11.330,96 zl tj. odsetek ustawowych od kwoty 10.000,00 zl ustalonych za okres od dnia 1 sierpnia 2005 r., do dnia 27 sierpnia 2012 r.

tj. kwoty lacznej 28.345,91 zl.

 1. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

xxx

 

„Jesli ktos obecnie zagraza spoleczenstwu otwartemu, to sa to sedziowie.

Niepodlegajaca kontroli ani weryfikacji kasta „platonskich straznikow” coraz konsekwentniej

dazy do urzadzenia swiata na swoja miare. Ich wyroki i orzeczenia maja byc calkowicie niepodwazalne, niepodlegajace krytyce i weryfikacji, sa zrodlem praw i prawd, ktorych naruszac nie wolno.”
Zrodlo: Tomasz P. Terlikowski, „Sedziowie ponad prawem”, „Wprost”, 18 maja 2008r., s. 21

 

Te sprawy zostaly zakonczone wiele lat temu i w tym momencie w drodze administracyjnej

nie ma mozliwosci zmian tych orzeczen.”

Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie, SSO Michal Niedzwiedz, Panorama TVP, 8 sierpnia 2012 r., godz. 18:30, patrz: www.monitor-polski.pl., www.kekusz.pl

 

FERAJNA”

«grupa osob, trzymajacych sie razem»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 204

 

WYMUSZENIE SADOWNICZE”

«zmuszenie przez sedziego strony postepowania

przemoca do wykonania czegos zgodnie z wola sedziego»

Zbigniew Kekus

„PRZEMOC”

«narzucona bezprawnie wladza, panowanie»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 785

 

GRABIEZ”

«obdzieranie, rabunek»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 245

 

TUMAN”

«czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»

Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051

 

MSCIWY”

«sklonny do zemsty, wyrazajacy chec zemsty»

Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 483

 

INWEKTYWA”

«zarzut obrazajacy, zniewaga slowna; obelga»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 283

 

W czasie procesu sadowego wolno oszukiwac, zeby Zyd zawsze wygral.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

 

Czesc I Przepisy prawa

 

 1. Artykul 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

 2. Artykul 6 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego: Sad powinien przeciwdzialac przewlekaniu postepowania i dazyc do tego, aby rozstrzygniecie nastapilo na pierwszym posiedzeniu, jezeli jest to mozliwe bez szkody dla wyjasnienia sprawy.”

 3. Artykul 217 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego: „Strona moze az do zamkniecia rozprawy przytaczac okolicznosci faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wnioskow lub dla odparcia wnioskow i twierdzen strony przeciwnej.”

 4. Artykul 361 Kodeksu postepowania cywilnego: Do postanowien stosuje sie odpowiednio przepisy o wyrokach, jezeli kodeks nie stanowi inaczej.”

 5. Artykul 328 § 2 Kodeksu postepowania cywilnego: Uzasadnienie wyroku powinno zawierac wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygniecia, a mianowicie: ustalenie faktow, ktore sad uznal za udowodnione, dowodow, na ktorych sie oparl, i przyczyn, dla ktorych innym dowodom odmowil wiarygodnosci i mocy dowodowej, oraz wyjasnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisow prawa.”

 6. Artykul 363 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego: Orzeczenie sadu staje sie prawomocne, jezeli nie przysluguje co do niego srodek odwolawczy lub inny srodek zaskarzenia.”

 7. Artykul 382 Kodeksu postepowania cywilnego: Sad drugiej instancji orzeka na podstawie materialu zebranego w postepowaniu w pierwszej instancji oraz w postepowaniu apelacyjnym.

 8. Artykul 386 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego: „W razie uwzglednienia apelacji sad drugiej instancji zmienia zaskarzony wyrok i orzeka co do istoty sprawy.

 

Czesc II Uzasadnienie

 

W dniu 27 sierpnia 2014 r. odbedzie sie przed Sadem Okregowym w Krakowie Wydzial II Cywilny Odwolawczy rozprawa apelacyjna w sprawie, jak w Zawiadomieniu dla mnie z dnia 4 czerwca 2014 r. – Zalacznik 1: „Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny Odwolawczy /adres – ZKE/ Krakow, dnia 4 czerwca 2014 r. Sygnatura akt: II Ca 1354/13 Sygn. akt I inst. VI C 1353/12/S Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Termin: 27 sierpnia 2014 r. o godz. 12:30 sala K-414 paw. K

ZAWIADOMIENIE Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny Odwolawczy zawiadamia o rozprawie apelacyjnej w sprawie z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Skarbowi Panstwa – Sadowi Okregowemu w Krakowie o zaplate, ktora odbedzie sie w dniu 27 sierpnia 2014 r. o godz. 12:30 sala K-414 paw. K.

Z upowaznienia Kierownika Sekretariatu Starszy protokolant sadowy /imie i nazwisko – ZKE/

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny Odwolawczy, sygn. akt: II Ca 1354/13, Zawiadomienie z dnia 4 czerwca 2014 r. – Zalacznik 1

 

Rozprawa jak wyzej odbedzie sie w sprawie apelacji, ktora zlozylem od wyroku z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. VI C 1353/12/S sedzi Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia VI Wydzial Cywilny Ewy Krakowiak – obecnie sedzia Sadu Okregowego w Krakowie – w sprawie z mojego powodztwa przeciwko Skarbowi Panstwa – prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie o zaplate.

Adresatka niniejszego pisma jest przewodniczaca skladu orzekajacego, ktory rozpoznaje apelacje, jak wyzej.

Rozprawa w dniu 27.08.2014 r. bedzie trzecia w w.w. sprawie. W przypadku dwoch poprzednich, z powodu odmowy przez czlonkinie skladu orzekajacego odpowiedzi na moje pytania skladalem wnioski o Pan wylaczenie.

Potem kazda z Pan skladala pisemne oswiadczenie, ze nie zachodzi zadna z przeslanek uzasadniajacych wylaczenie sedziego i moje wnioski byly oddalane. W drugim przypadku zaskarzylem postanowienie z dnia 23 kwietnia 2014 r. Pan kolegi i kolezanek z pracy w Wydziale II Cywilnym-Odwolawczym Sadu Okregowego w Krakowie SSO Grzegorza Buly, SSO Katarzyny Olesiak, SSO Magdalena Meron-Pomaranskiej moje zazalenie takze zostalo oddalone.

 

Celem unikniecia ewentualnej kolejnej przewloki w postepowaniu, niniejszym pismem:

 1. z wyprzedzeniem, tj. przed rozprawa, kieruje do Pani, przewodniczacej skladu rozpoznajacego sprawe do sygn. akt II Ca 1354/13,moje wnioski dotyczace istoty sprawy – patrz: pkt. III, str. 1,

 2. kieruje wnioski, jak w pkt. III, str. 1, ktorym uczynienie zadosc przez Sad odwolawczy zapewni mi moznosc skorzystania z prawa okreslonego w art. 45.1 Konstytucji: „Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

 

Poniewaz art. 382 K.p.c. stanowi: Sad drugiej instancji orzeka na podstawie materialu zebranego w postepowaniu w pierwszej instancji oraz w postepowaniu apelacyjnym.” , z czego wniosek, ze Pani zna material zebrany przez sedzie Ewe Krakowiak, przypomne najwazniejsze fakty uzasadniajace moje roszczenie z pozwu z dnia 13 sierpnia 2012 r. przeciwko Skarbowi Panstwa – Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie oraz w pkt. III, str. 1 niniejszego pisma.

 

Ad. pkt. III.1, str. 1

W dniu 21 maja 2003 r. sedzia Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny Izabela Strozik wydala wyrok konczacy w I instancji sprawe o rozwod, sygn. 1 IC 1115/97/R /nastepnie XI CR 603/04/ rozpoznawana od czerwca 1997 r.

Zlozylem apelacje od w.w. wyroku, od ktorej Sad ustalil oplate w kwocie 7.700,00 /slownie: siedem tysiecy siedemset/ zl. Uiscilem ja w dniu 6 pazdziernika 2003 r.

W dniu 29 stycznia 2004 r. Sad Apelacyjny w Krakowie wydal wyrok, ktorym uchylil wyrok sedzi I. Strozik z dnia 21.05.2003 r. Po dokonaniu wnikliwej analizy akt sprawy Sad Apelacyjny zarzucil trzem kolezankom sedzi Izabeli Strozik z Wydzialu XI, SSO Agnieszce Oklejak /przewodniczaca Wydzialu/, SSO Malgorzacie Ferek i SSO Teresie Dyrdze, ze wydaly w dniu 25 kwietnia 2003 r. nieistniejace w sensie prawnoprocesowym postanowienie o oddaleniu mojego wniosku o wylaczenie wtedy SSR del. Izabeli Strozik, a w zwiazku z tym wyrok wydany przez ta w dniu 21.05.2003 r. jest dotkniety niewaznoscia.

W wyroku z dnia 29.01.2004 r. Sad Apelacyjny podal – Zalacznik 2: „Sygn. akt I ACa 1186/03 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 29 stycznia 2004r. Sad Apelacyjny w Krakowie – Wydzial I Cywilny w skladzie Przewodniczacy: SSA Wojciech Kosciolek, Sedziowie: SSA Marta Romanska, SSA Andrzej Struzik

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2004 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod na skutek apelacji powoda od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003r. sygn. akt I 1 C 1115/97/R /po przywroceniu sprawy do Sadu I instancji zmieniona na XI CR 603/04 – ZKE/ uchyla zaskarzony wyrok, znosi postepowanie w zakresie objetym rozprawa w dniu 21 maja 2003 r. i sprawe przekazuje do ponownego rozpatrzenia i orzeczenia o kosztach postepowania apelacyjnego.

UZASADNIENIE (…) Majac na uwadze powyzsze okolicznosci nalezy stwierdzic, ze wniosek powoda o wylaczenie sedziego nie zostal dotychczas rozpoznany, albowiem opisany wyzej dokument datowany 25 kwietnia 2003 r. i znajdujacy sie na karcie 1524 akt nie stanowi postanowienia. Jak wskazuje Sad Najwyzszy w postanowieniu z dnia 21 stycznia 2003 r. sygn. III CZP 84/02 (publikowane OSNC 2003/10/140) „postanowienie o charakterze formalnym, podlegajace zaskarzeniu wydane na posiedzeniu niejawnym – skonstruowane w ten sposob, ze jego sentencja wraz z uzasadnieniem stanowi jeden dokument – nie istnieje w znaczeniu procesowym w sytuacji, w ktorej sklad sadu podpisal tylko uzasadnienie, natomiast nie podpisal sentencji.”

Sad Apelacyjny poglad ten w pelni akceptuje i wielokrotnie prezentowal go w swoich orzeczeniach.

Jakkolwiek w „postanowieniu” z dnia 25 kwietnia 2003 r. nie zostala graficznie oddzielona sentencja od uzasadnienia, to nie budzi watpliwosci, ze jego czesc zaczynajaca sie od slowa „albowiem” stanowi uzasadnienie, a zatem podpisane zostalo jedynie uzasadnienie. W konsekwencji uznac ja nalezy za postanowienie nie istniejace.

Skoro wniosek o wylaczenie sedziego nie zostal rozpoznany, stosownie do art. 50 § 3 k.p.c. sedzia ten mogl spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki, a zatem nie mogla przewodniczyc rozprawie w dniu 21 maja 2003 r. i wydac wowczas wyroku.

(…) Niezaleznie od zrealizowania wskazanej powyzej przeslanki niewaznosci postepowania rozwazyc nalezy zarzut powoda pozbawienia go moznosci obrony jego praw. Nie ulega watpliwosci, iz rozprawa w dniu 21 maja 2003 r. odbyc sie nie mogla, a zatem niestawiennictwo powoda bylo usprawiedliwione. Brak bylo zatem podstaw do pominiecia dowodu z jego zeznan.

(…) W konsekwencji przyjac nalezy, iz postepowanie przed Sadem I instancji, w zakresie objetym ostatnia rozprawa, dotkniete jest niewaznoscia (art. 379 pkt 4 i 5 k.p.c.). a zatem na podstawie art. 386 § 2 i art. 108 § 2 k.p.c. nalezalo orzec jak w sentencji.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie, z dnia 29 stycznia 2004 r. /sygn. akt I ACa 1186/03/, sentencja oraz s. 3, 5, 6 – Zalacznik 2

 

Wskazac nalezy, ze podany przez Sad Apelacyjny jako podstawa uchylenia wyroku art. 379 k.p.c. stanowi: Niewaznosc postepowania zachodzi: (…) 4) jezeli sklad sadu orzekajacego byl sprzeczny z przepisami prawa albo jezeli w rozpoznaniu sprawy bral udzial sedzia wylaczony z mocy ustawy, 5) jezeli strona zostala pozbawiona moznosci obrony swych praw”.

Czyz zatem nie sa tumanami sedziny SSO Agnieszka Oklejak, SSO Malgorzata Ferek i SSO Teresa Dyrga, ktore wydaly nieistniejace w sensie prawnoprocesowym „postanowienie” z dnia 25 kwietnia 2003 r. oraz sedzia Izabela Strozik, ktora z tej przyczyny, ze sie nie zorientowala przez miesiac – od dnia 25 kwietnia do dnia 21 maja 2003 r. – ze jej kolezanki z pracy wydaly nieistniejace w sensie prawnoprocesowym postanowienie o oddaleniu mojego wniosku o jej wylaczenie, wydala dotkniety niewaznoscia wyrok?

Merytoryczna niekompetencja, bezmyslnosc w.w. sedzin, razace naruszenie przez nie prawa ma dla mnie istotny wymiar finansowy.

Mimo, ze Sad Apelacyjny w Krakowie podal w sentencji wyroku z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zalacznik 2: „(…) uchyla zaskarzony wyrok, znosi postepowanie w zakresie objetym rozprawa w dniu 21 maja 2003 r. i sprawe przekazuje do ponownego rozpatrzenia i orzeczenia o kosztach postepowania apelacyjnego., sedzia tuman msciwy Teresa Dyrga … nie orzekla w drugim wyroku konczacym sprawe sygn. XI CR 603/04, tj. wyroku, ktory wydala w dniu 22 listopada 2004 r. o poniesionych przeze mnie w kwocie 7.700,00 zl kosztach postepowania apelacyjnego od wyroku sedzi Izabeli Strozik z dnia 21 maja 2003 r.

A przeciez polecenie orzeczenia o nich nakazali jej:

 1. Sad Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29.01.2004 r.

 2. ustawodawca, przepisem art. 108 § 1 k.p.c.: „Sad rozstrzyga o kosztach w kazdym orzeczeniu konczacym sprawe w instancji.”

 

Uiszczona przeze mnie w dniu 6 pazdziernika 2003 r. jako oplate od apelacji od wyroku z dnia 21.05.2003 r. dotknietego niewaznoscia z powodu nieistniejacego w sensie prawnoprocesowym postanowienia z dnia 25.04.2003 r., kwote 7.700,00 zl Sad Okregowy w Krakowie zwrocil mi po … ponad szesciu latach. W dniu 1 grudnia 2009 r.

W pocztowym Dowodzie Nadania podano – Zalacznik 3: „Sad Okregowy w Krakowie Oddzial Finansowy, zl 7.700,00 Adresat Zbigniew Kekus, Zwrot do sygn. XI CR 603/04 wobec wyroku oddalenia zazalenia.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Oddzial Finansowy, sygn. akt XI CR 603/04, Dowod Nadania, odcinek dla adresata, dowod nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. dla Zbigniewa Kekusia kwoty 7.700,00 zl – Zalacznik 3

 

Podkreslic nalezy, ze Sad zwrocil mi kwote 7.700,00 zl w dniu 1 grudnia 2000 r., dopiero wtedy, gdy po 6 latach bezskutecznych staran o jej zwrocenie mi – dziesiatki wyslanych przeze mnie pism, dziesiatki godzin straconych przeze mnie na ich przygotowanie, niemale koszty materialow i wysylki – w dniu 23 listopada 2009 r. zlozylem w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przez prezesa Sadu Okregowego w Krakowie sedzie Barbare Baran przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego.

Skoro Sad Okregowy w Krakowie zwrocil mi w dniu 1 grudnia 2009 r. uiszczona przeze mnie w dniu 6 pazdziernika 2003 r. kwote 7.700,00 zl, to znaczy, ze z podanych wyzej przyczyn, tj.:

 1. wyroku Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.01.2004 r.,

 2. prawa okreslonego w art. 108 § 1 k.p.c.

bylo obowiazkiem Sadu zwrocic mi ja.

A jednak Sad przetrzymywal ja – nie dosc, ze wymuszona na mnie wyjatkowa, poswiadczona przez Sad Apelacyjny w Krakowie ignorancja SSO Agnieszki Oklejak, SSO Malgorzaty Ferek, SSO Teresa Dyrgi i SSO Izabeli Strozik – przez ponad 6 … lat. Czyniac mnie, ofiare tumanow – jak sie potem okazalo msciwych – sponsorem Sadu.

 

Ad. pkt III.2, str. 2

Po uchyleniu przez Sad Apelacyjny w Krakowie wyroku z dnia 21 maja 2003 r. sedzi Izabeli Strozik, sprawe prowadzila sedzia Teresa Dyrga.
W dniu 11 pazdziernika 2004 r. sedzia Teresa Dyrga prowadzila posiedzenie, podczas ktorego m.in. przesluchiwala moja zone i wydala postanowienie – nie podajac jego podstawy prawnej – o nalozeniu na mnie kary grzywny w kwocie 600,00 /slownie: szescset/ zl za – jak podala w protokole – „nieusprawiedliwione oddalenie sie z sali.”

Tymczasem sedzia Teresa Dyrga byla w dniu 11 pazdziernika 2004 r. wylaczona i bylo jej ustawowym obowiazkiem wstrzymac sie od udzialu w sprawie.

Pismem z dnia 30 sierpnia 2004 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi.

Wniosek ten zostal oddalony postanowieniem Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

Skorzystawszy z prawa okreslonego w art. 394 § 1 k.p.c., pismem z dnia 16 wrzesnia 2004 r. zlozylem zazalenie na postanowienie z dnia 2 wrzesnia 2004 r., a wezwany przez Sad do uiszczenia oplaty od zazalenia, uiscilem ja w terminie.

Moje zazalenie z 16.09.2004 r. zostalo rozpoznane przez Sad Apelacyjny w Krakowie w dniu 17 listopada 2004 r. /sygn. akt A Cz 1706/04/, a wydanym w tym dniu postanowieniem sedziowie SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/ SA Elzbieta Uznanska i SSO del. Jozef Wasik pouczyli mnie, ze sedzia Teresa Dyrga nie musi posiadac kwalifikacji merytorycznych potrzebnych do wykonywania zawodu sedziego, czyli … znac prawa – Zalacznik 4:

 

W zazaleniu powod domagal sie zmiany zaskarzonego postanowienia przez wylaczenie sedziego Teresy Dyrgi (…) Podtrzymal wczesniej postawione zarzuty miedzy innymi, ze: sedzia Teresa Dyrga nie zna prawdopodobnie, obowiazujacego w Polsce prawa konstytucyjnego, sedzia SSO Teresa Dyrga albo „nie zna obowiazujacego w Polsce prawa, albo – co jeszcze gorsze, swiadomie nie chce go przestrzegac. (…) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sadowym nieznajomosc prawa, przejawiajaca sie w niewlasciwym prowadzeniu procesu nie uzasadnia wniosku o wylaczenie sedziego (postanowienie Sadu Najwyzszego z 21.08.1970 r., IPZ 41/70, Lex nr 6779).”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 17 listopada 2004 r. / sygn. akt A Cz 1706/04/ Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Wiceprezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Elzbieta Uznanska, SO Jozef Wasik – Zalacznik 4

 

Tego nie ma w zadnym innym zawodzie!

Mam za soba – zanim mi tumany msciwe z Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, w tym SSO Teresa Dyrga i fan jej ignorancji SSA Krzysztof Sobierajski zakonczyli kariere zawodowa czyniac mnie przestepca – prawie 30 lat pracy.

Wiem, ze kazdy pracodawca wymaga od pracobiorcy, zeby ten posiadal kwalifikacje fachowe potrzebne do wykonywania powierzonych mu zadan.

Co wiecej, jesli przez rekrutacyjne „sito” przedostanie sie ignorant, nie mowiac o tumanie, to gdy ujawni „prawde” o swoich umiejetnosciach oraz potencjale intelektualnym jest przez przelozonych wymieniany na fachowca.

Bo tuman stanowi zagrozenie dla interesu firmy oraz szkodzi jej wizerunkowi.

U Panstwa jest inaczej. Sedziowie przelozeni bronia i chronia sedziow tumanow, chroniac wizerunek tumanow i degeneratow kryminalizowaniem ich ofiar.

Czemu sie wszak dziwic, gdy:

 1. sam Najwyzszy Sad orzekl juz 40 lat temu: nieznajomosc prawa, przejawiajaca sie w niewlasciwym prowadzeniu procesu nie uzasadnia wniosku o wylaczenie sedziego”,

 2. sedziowie Sadu Apelacyjnego w jednym z najwiekszych miast w Polsce nie wstydza sie cytowac w.w. „objawienia” medrcow z „centrali” w obronie tumana nakladajacego do pracy sedziowska toge i lancuch z godlem panstwa.

 

Jak by nie bronili czlonkowie sedziowskiej ferajny sedzi Teresy Dyrgi przed wylaczeniem w w.w. sprawie, to … nie zmienia daty wydanego przez nich postanowienia w przedmiocie oddalenia mojego zazalenia z dnia 16 wrzesnia 2004 r. na postanowienie z dnia 2 listopada 2004 r. kolezanek z pracy sedzi Teresy Dyrgi o oddaleniu mojego wniosku o jej wylaczenie.
Wydali je w dniu 17 listopada 2004 r. – Zalacznik 4.

Wskazac zatem nalezy, ze:

 1. artykul 394 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego stanowi: Zazalenie do sadu drugiej instancji przysluguje na postanowienia sadu pierwszej instancji konczace postepowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sadu pierwszej instancji i zarzadzenia przewodniczacego, ktorych przedmiotem jest: (…) 10) oddalenie wniosku o wylaczenie sedziego.

 2. artykul 50 § 3 Kodeksu postepowania cywilnego stanowi: „[Wniosek o wylaczenie] Az do rozstrzygniecia sprawy o wylaczenie sedzia moze spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki.”

 3. artykul 51 Kodeksu postepowania cywilnego stanowi:
  „[Obowiazki sedziego] Sedzia powinien zawiadomic sad o zachodzacej podstawie swego wylaczenia i wstrzymac sie od udzialu w sprawie.

 

Jesli ustawodawca:

 1. przyznal przepisem art. 439 § 1 pkt. 10 k.p.c. stronie postepowania prawo do zaskarzenia do sadu drugiej instancji postanowienia o oddaleniu wniosku o wylaczenie sedziego,

 2. nalozyl przepisem art. 51 k.p.c. na sedziego obowiazek wstrzymania sie od udzialu w sprawie, a art. 50 § 3 k.p.c. obowiazek spelniania tylko czynnosci nie cierpiacych zwloki az do rozstrzygniecia sprawy o wylaczenie,

to z tego oczywisty wniosek, ze rozstrzygnieciem sprawy o wylaczenie sedziego jest … postanowienie sadu drugiej instancji.

Jesli zatem polaczyc daty, jak wyzej z prawem okreslonym w art. 51 k.p.c. i w art. 50 § 3 k.p.c. … musi sie Pani ze mna zgodzic, ze sedzia Teresa Dyrga byla wylaczona w okresie od dnia 30 sierpnia 2004 r., gdy zlozylem wniosek o jej wylaczenie, do dnia 17 listopada 2004 r., gdy Sad Apelacyjny w Krakowie rozstrzygnal sprawe o wylaczenie, tj. wydal postanowienie o oddaleniu mojego zazalenia z dnia 16 wrzesnia 2004 r.

Ergo … sedzia Teresa Dyrga byla wylaczona w dniu 11 pazdziernika 2004 r., gdy prowadzila posiedzenie, podczas ktorego m.in. przesluchiwala moja zone, a na mnie nalozyla kare grzywny w kwocie 600,00 zl za „nieusprawiedliwione oddalenie sie z sali.” Nieusprawiedliwione bylo … prowadzenie przez sedzie Terese Dyrge – z oczywistym i razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 50 § 3 k.p.c. i 51 k.p.c. – posiedzenia w dniu 11 pazdziernika 2004 r.

 

Celem rozwiania jakichkolwiek watpliwosci, czy wykorzystalem stanowione prawem srodki odzyskania zagrabionej mi w opisany wyzej sposob przez sedzie Terese Dyrge kwoty 600,00 zl, pragne wyjasnic, ze korzystajac z prawa okreslonego w art. 394. § 1 k.p.c.: Zazalenie do sadu drugiej instancji przysluguje na(…) postanowienia sadu pierwszej instancji(…) ktorych przedmiotem jest: 5) skazanie(…) strony, (…) na grzywne, (…)”, pismem z dnia 25 pazdziernika 2004 r. zlozylem zazalenie na postanowienie sedzi T. Dyrgi z dnia 11 pazdziernika 2004 r. o skazaniu mnie na kare grzywny.

Wskazac nalezy, ze Artykul 395 Kodeksu Postepowania Cywilnego stanowi: „§ 1. Akta sprawy wraz z zazaleniem sad pierwszej instancji przedstawia sadowi drugiej instancji po doreczeniu zazalenia stronie przeciwnej, a w wypadkach wskazanych w art. 394 § 1 pkt 2 i 5 – niezwlocznie po zlozeniu zazalenia bez doreczenia do stronie przeciwnej. Odpowiedz na zazalenie moze byc wniesiona wprost do sadu drugiej instancji w terminie tygodniowym od doreczenia zazalenia.”

Pkt 5 art. 394 § 1 k.p.c. zacytowalem powyzej.

Po zlozeniu przeze mnie zazalenia z dnia 25.10.2004 r. bylo ustawowym, okreslonym w art. 395 § 1 k.p.c obowiazkiem sedzi Teresy Dyrgi przekazac akta sprawy Sadowi Apelacyjnemu w Krakowie.

Sedzia Teresa Dyrga nie przekazala jednak mojego zazalenia Sadowi Apelacyjnemu w Krakowie, zamiast tego wydajac w dniu 22 listopada 2004 r. wyrok konczacy sprawe do sygn. akt XI CR 603/04 w pierwszej instancji.

Wskazac nalezy, ze art. 316 Kodeksu postepowania cywilnego stanowi: „§ 1. Po zamknieciu rozprawy sad wydaje wyrok, biorac za podstawe stan rzeczy istniejacy w chwili zamkniecia rozprawy.”

Sedzia Teresa Dyrga wydala zatem w dniu 22.11.2004 r. wyrok konczacy sprawe w instancji wiedzac, ze nie przekazala – niezwlocznie, jak stanowi art. 395 § 1 k.p.c. w przypadku skazania przez sad strony na kare grzywny – Sadowi Apelacyjnemu w Krakowie mojego zazalenia z dnia 25 pazdziernika 2004 r. na jej postanowienie z dnia 11 pazdziernika 2004 r. o skazaniu mnie na karye grzywny.

Po wydaniu w dniu 22 listopada 2004 r. wyroku konczacego sprawe do sygn. akt XI CR 603/04 w I instancji sedzia T. Dyrga … w dalszym ciagu rozpoznawala ja jednak i Wezwaniem z dnia … 16 grudnia 2004 r. wezwala mnie do uiszczenia oplaty w kwocie 15 zl od mojego w.w. Zazalenia z dnia 25 pazdziernika 2004 r.

Uiscilem oplate i sedzia Teresa Dyrga przekazala Zazalenie Sadowi Apelacyjnemu w Krakowie.

Zostalo rozpoznane w dniu … 6 kwietnia 2005 r. – tj. 5 miesiecy po wydaniu przez sedzie T. Dyrge w dniu 22 listopada 2004 r. wyroku konczacego sprawe w I instancji oraz po zlozeniu przeze mnie w.w. Zazalenia z dnia 25 pazdziernika 2004 r. – przez Sad Apelacyjny w skladzie: SSA Hanna Nowicka de Poraj /przewodniczacy/, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek.

W.w. sedziowie oddalili moje zazalenie podajac w uzasadnieniu – Zalacznik 5: „I ACz 394/05 I acz 395/05 POSTANOWIENIE Dnia 6 kwietnia 2005 r. Sad Apelacyjny w Krakowie W nastepujacym skladzie: Przewodniczacy: SSA Hanna Nowicka de Poraj Sedziowie: SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 kwietnia 2005 r. sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod na skutek zazalen powoda od postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 11 pazdziernika 2001 r., sygn. akt XI CR 603/04 i od postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 20 listopada 2004 r., sygn. akt XI CR 603/04 postanawia: oddalic oba zazalenia.

UZASADNIENIE

Sad Okregowy w Krakowie /sedzia Teresa Dyrga – ZKE/w sprawie z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod, postanowieniem z dnia 11 pazdziernika 2004 r. skazal powoda na grzywne w kwocie 600 zl. (…) Zarzut prowadzenia czynnosci procesowych przez Sedziego Terese Dyrge, w sytuacji gdy nie uprawomocnilo sie jeszcze postanowienie Sadu I instancji z dnia 2 wrzesnia 2004 r. oddalajace wniosek o jej wylaczenie, jest bezprzedmiotowy, albowiem postanowieniem z dnia 17 listopada 2004 r., sygn. akt I ACz 1706/04, Sad Apelacyjny w Krakowie oddalil zazalenie powoda jako bezzasadne. (…)
Przedstawione wyzej wzgledy musialy doprowadzic do oddalenia obu zazalen powoda – jako bezzasadnych.
Podstawe orzeczenia Sadu Apelacyjnego stanowia przepisy art. 385 kpc w zw. z art. 397 par. 2 kpc.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 6 kwietnia 2005 r. Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie: SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek – Zalacznik 5

 

Artykul 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa.”

Podane jako podstawa prawna Postanowienia z dnia 6 kwietnia 2005 r. przepisy stanowia:

 1. art. 397 § 2 k.p.c.: „Do postepowania toczacego sie na skutek zazalenia stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu apelacyjnym. (…).”

 2. art. 385 Kodeksu postepowania cywilnego: „Sad drugiej instancji oddala apelacje, jezeli jest ona bezzasadna.”

 

Sedziowie SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek podali zatem i tylko prawo … uprawniajace ich do wydania postanowienia.

Orzekli postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2005 r., ze sedzia Teresa Dyrga miala w dniu 11 pazdziernika 2004 r. prawo naruszyc prawo okreslone w:

 1. art. 363 § 1 k.p.c.

 2. art. 50 § 3 k.p.c.

 3. art. 51 k.p.c.

 

Wskazac zatem nalezy, ze:

 1. Artykul 361 Kodeksu postepowania cywilnego stanowi: Do postanowien stosuje sie odpowiednio przepisy o wyrokach, jezeli kodeks nie stanowi inaczej.”

 2. Artykul 328 § 2 Kodeksu postepowania cywilnego stanowi: Uzasadnienie wyroku powinno zawierac wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygniecia, a mianowicie: ustalenie faktow, ktore sad uznal za udowodnione, dowodow, na ktorych sie oparl, i przyczyn, dla ktorych innym dowodom odmowil wiarygodnosci i mocy dowodowej, oraz wyjasnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisow prawa.”

 

Tymczasem sedziowie SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek nie podali przepisow prawa, na podstawie ktorych rozstrzygneli co do meritum sprawy, tj. przepisow prawa, na podstawie ktorych uznali, ze sedzi Teresie Dyrdze wolno bylo w dniu 11 pazdziernika 2004 r. naruszyc prawo okreslone w w.w. normach prawnych.

Czy zwrocila Pani uwage na linie „rozumowania” sedziow SSA Hanny Nowickiej de Poraj, SSA Andrzeja Szewczyka i SSA Grzegorza Krezolka?

Taka ona, nie poparta podaniem przez nich podstaw prawnych …

Sedzia SSO Teresa Dyrga miala prawo – sedziowie Sadu Apelacyjnego nie podali, z mocy ktorego prawa – prowadzic posiedzenie w dniu 11 pazdziernika 2004 r., gdy nie uprawomocnilo sie jeszcze postanowienie sadu I instancji, tj. Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. o jej wylaczenie, bo to postanowienie uprawomocnilo sie w dniu 17 listopada 2004 r.

Trudno o lepszy przyklad na to, ze zdaniem sedziow, prawo dziala wstecz.

Postanowienie z dnia 17 listopada 2004 r. „sedziow” Krzysztofa Sobierajskiego, SSA Elzbiety Uznanskiej i SO Jozefa Wasika uwierzytelnilo”– zdaniem „sedziow”, SSA Hanny Nowickiej de Poraj, SSA Andrzeja Szewczyka i SSA Grzegorza Krezolka – naruszenie przez sedzie Terese Dyrge prawa w dniu 11 pazdziernika 2004 r.

Co charakterystyczne, to ze „sedziowie” SSA Krzysztof Sobierajski, SSA Elzbieta Uznanska i SO Jozef Wasik nie zauwazyli, ze jesli oni dopiero w dniu 17 listopada 2004 r. rozpoznali moje Zazalenie z dnia 16 wrzesnia 2004 r. na Postanowienie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Sadu I instancji o oddalenie mojego wniosku o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi, to znaczy, ze ona prowadzac posiedzenie w tzw. miedzyczasie, tj. w dniu 11 pazdziernika 2004 r. … oczywiscie i razaco naruszyla prawo okreslone w art. 395 § 1, art. 50 § 3 k.p.c, art. 51 k.p.c.

Wydaje sie, ze … caly Wydzial I Cywilny Sadu Apelacyjnego w Krakowie pracowal na „sukces” „sedzi” Teresy Dyrgi, tj. na jej „zwyciestwo” nade mna.

W sposob usprawiedliwiony przez SSA K. Sobierajskiego, SSA E. Uznanska i SO Jozef Wasik tym, ze Panstwa – znaczy sedziow – „centrala” juz w 1970 r. wyposazyla Was w prawo do ignorancji, tj. nieznajomosci prawa – Zalacznik 4: Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sadowym nieznajomosc prawa, przejawiajaca sie w niewlasciwym prowadzeniu procesu nie uzasadnia wniosku o wylaczenie sedziego (postanowienie Sadu Najwyzszego z 21.08.1970 r., IPZ 41/70, Lex nr 6779).”

Poniewaz sedzia Teresa Dyrga posiedzenie w dniu 11 pazdziernika 2004 r. prowadzila, gdy „nie uprawomocnilo sie jeszcze postanowienie Sadu I instancji z dnia 2 wrzesnia 2004 r. oddalajace wniosek o jej wylaczenie”, a sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek, ktorzy orzeczeniem, tj. Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2005 r. uznali razace przez nia naruszenie prawa okreslonego w art. 50 § 3 k.p.c. oraz w art. 51 k.p.c. za zgodne z prawem, nie przytoczyli przepisow prawa, na ktorych oparli ich stanowisko, sluszny jest moj poglad, ze skazujac mnie w dniu 11 pazdziernika 2004 r. na kare grzywny w kwocie 600,00 zl sedzia Teresa Dyrga byla wylaczona, tj., ze dokonujac z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 50 § 3 k.p.c. i 51 k.p.c. wymuszenia sadowniczego – definicja: str. 2 niniejszego pisma – ograbila mnie z kwoty 600,00 zl.

 

Ad. pkt. III.3, str. 2

Pismem zlozonym w dniu 19 listopada 2004 r. /piatek/, zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi. W uzasadnieniu podalem, ze prowadzac w dniu 11 pazdziernika 2004 r., tj. gdy sama byla wylaczona z podanych wyzej przyczyn – posiedzenie, pozbawila mnie, na zyczenie pelnomocnika mojej zony, adw. Barbary Sczanieckiej, moznosci skorzystania z okreslonego w art. 154 § 1 k.p.c.1 prawa do uczestnictwa w posiedzeniu zgloszonej przeze mnie osoby zaufania.

Trzy sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie SSO Agnieszka Oklejak, SSO Jadwiga Osuch, SSO Danuta Klosinska przyszly do pracy w sobote 20 listopada 2004 r. i wydaly Postanowienie o oddaleniu mojego wniosku. Przybito na nim pieczec z opartym na zacytowanym wyzej art. 394 § 1 pkt 10 k.p.c. pouczeniem dla mnie – Zalacznik 6: POUCZENIE Od postanowienia sluzy zazalenie do Sadu Apelacyjnego w Krakowie zlozone za posrednictwem Sadu Okregowego w Krakowie w terminie tygodnia od doreczenia postanowienia
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia

20 listopada 2004 r. – Zalacznik 6

 

Na poczatku prowadzonej przez nia dwa dni po wydaniu w.w. Postanowienia z dnia 20.11.2004 r., tj. w dniu 22 listopada 2004 r. rozprawy, sedzia Teresa Dyrga podala do protokolu: „Odczytano wniosek powoda z dn. 19.11.2004 r. o wylaczenie SSO Teresy Dyrga. Odczytano postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dn. 20.11.2004 r., ktorym wniosek powoda z dn. 19.11.2004 r. o wylaczenie Sedzi Teresy Dyrga zostal oddalony”.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, Protokol rozprawy w dniu 22 listopada 2004 r., karta 2116

 

Sedzia Teresa Dyrga poswiadczyla zatem jej wiedze o wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 listopada 2004 r. postanowieniu Sadu I instancji o oddaleniu mojego wniosku z dnia 19 listopada o jej wylaczenie.

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 357 § 2 Kodeksu postepowania cywilnego stanowi:
  Postanowienia ogloszone na posiedzeniu niejawnym sad dorecza z urzedu obu stronom, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Gdy stronie przysluguje srodek zaskarzenia, postanowienie nalezy doreczyc z uzasadnieniem; (…).”

 2. Artykul 395 Kodeksu Postepowania Cywilnego stanowi:
  „§ 1. Akta sprawy wraz z zazaleniem sad pierwszej instancji przedstawia sadowi drugiej instancji po doreczeniu zazalenia stronie przeciwnej, a w wypadkach wskazanych w art. 394 § 1 pkt 2 i 5 – niezwlocznie po zlozeniu zazalenia bez doreczenia do stronie przeciwnej. Odpowiedz na zazalenie moze byc wniesiona wprost do sadu drugiej instancji w terminie tygodniowym od doreczenia zazalenia.”

 

A jak wspomnialem wczesniej art. 394 § 1 k.p.c. stanowi: „Zazalenie do sadu drugiej instancji przysluguje na postanowienia sadu pierwszej instancji konczace postepowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sadu pierwszej instancji i zarzadzenia przewodniczacego, ktorych przedmiotem jest: (…) 10. oddalenie wniosku o wylacznie sedziego.

 

W zwiazku z powyzszym, po podaniu w dniu 22 listopada 2004 r. do protokolu: Odczytano postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dn. 20.11.2004 r., ktorym wniosek powoda z dn. 19.11.2004 r. o wylaczenie Sedzi Teresy Dyrga zostal oddalony. bylo obowiazkiem sedzia Teresa Dyrga podporzadkowac sie prawu ustawowemu okreslonemu w art. 50 § 3 k.p.c. i 51 k.p.c.

 

A sedzia Teresa Dyrga nie tylko nie wstrzymala sie w dniu 22 listopada 2004 r. od udzialu w sprawie, ale za czynnosc nie cierpiaca zwloki uznala … prowadzenie przez kilka godzin rozprawy i wydanie wyroku konczacego sprawe do sygn. akt XI CR 603/04 w pierwszej instancji.

Tego samego dnia, gdy wydala wyrok, tj. 22 listopada 2004 r. … wyslala do mnie Postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r. sadu I instancji, tj. jej kolezanek z pracy w Wydziale XI Cywilnym Rodzinnym Sadu Okregowego w Krakowie o oddaleniu mojego wniosku o jej wylaczenie.

Doreczono mi je w dniu 26 listopada 2004 r.

A zatem dopiero tego dnia, tj. 4 dni po wydaniu przez SSO Terese Dyrge wyroku konczacego sprawe sygn. XI CR 603/04 w I instancji, zaczal biec z mocy prawa okreslonego w art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia przeze mnie zazalenia na Postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r.

W dniu 2 grudnia 2004 r. zlozylem (a nastepnie, na przeslane mi 16 grudnia 2004 r. Wezwanie uiscilem oplate) Zazalenie na nie.

Moje Zazalenie rozpoznal i oddalil Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk i SSA Grzegorz Krezolek Postanowieniem wydanym w dniu 6 kwietnia 2004 r., w ktorym podali – Zalacznik 5: „I ACz 394/05 I acz 395/05 POSTANOWIENIE Dnia 6 kwietnia 2005 r. Sad Apelacyjny w Krakowie W nastepujacym skladzie: Przewodniczacy: SSA Hanna Nowicka de Poraj Sedziowie: SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 kwietnia 2005 r. sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod na skutek zazalen powoda od postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 11 pazdziernika 2001 r., sygn. akt XI CR 603/04 i od postanowienia Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 20 listopada 2004 r., sygn. akt XI CR 603/04postanawia: oddalic oba zazalenia.

UZASADNIENIE

(…) Ad. 2/ Zazalenie na postanowienie Sadu Okregowego oddalajace wniosek o wylaczenie Sedziego prowadzacego sprawe jest oczywiscie bezzasadne.

Jakkolwiek brak bylo podstaw do odmowy rozpoznania wniosku powoda, z uwagi na to, iz jego identyczny wniosek zostal juz dwukrotnie oddalony, to jednak ta ostatnia okolicznosc musi byc wzieta pod uwage przy ocenie stawianych Sedziemu /SSO Teresie Dyrga – ZKE/ zarzutow. Twierdzenia powoda o faworyzowaniu Sedziego pozwanej i je pelnomocnika nie maja zadnego oparcia w zgromadzonym w aktach materiale. W szczegolnosci dopatrywanie sie osobistych podtekstow w zarzadzeniu przerwy w posiedzeniu Sadu – dla rozwazenia wnioskow stron – nie znajduje racjonalnych podstaw. Rowniez fakt uczestniczenia przez Sedziego Terese Dyrge w wydawaniu orzeczen oddalajacych wnioski o wylaczenie innych sedziow rodzinnych nie ma zadnego uzasadnienia dla oceny przeslanki z art. 49 kpc. W toku prowadzonego przez siebie procesu Sedzia czesto podejmuje decyzje niekorzystne dla stron, jeszcze przed wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy. Jednakze sam taki fakt nie tworzy osobistego stosunku pomiedzy sedzia a strona, wobec ktorej niekorzystne rozstrzygniecie zapadlo. Tego rodzaju sytuacje sa elementem tego zawodu a sedzia jest do nich profesjonalnie przygotowany (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 23 listopada 1984r. II CZ 127/84, Lex nr 8652).

Bezstronnosc jest oczywiscie podstawowym obowiazkiem Sadu. Jednakze zarzut jej naruszenia musi byc poddany ocenie obiektywnej. Tymczasem twierdzenia powoda nie znajduja zadnych racjonalnych podstaw i musza byc ocenione jako subiektywne i bezpodstawne. Ponawianie przez powoda wnioskow o wylaczenie sedziego swiadczy o jego checi doprowadzenia do zmiany skladu orzekajacego, co w braku jakichkolwiek podstaw nie moze miec miejsca.

Przedstawione wyzej wzgledy musialy doprowadzic do oddalenia obu zazalen powoda – jako bezzasadnych. Podstawe orzeczenia Sadu Apelacyjnego stanowia przepisy art. 385 kpc w zw. z art. 397 par. 2 kpc. Pieczec okragla Sadu Apelacyjnego w Krakowie Na oryginale wlasciwe podpisy Za zgodnosc st. sekr. Katarzyna Wilczura”

Dowod: Sad Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt IACz 394/05, IACz 395/05, postanowienie z dnia 6 kwietnia 2005r. Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek – Zalacznik 5

 

Tak samo, jak w opisanym na str. 6 i dalszych niniejszego pisma przypadku oddalenia postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2005 r., sygn. akt IACz 394/05, mojego zazalenia na postanowienie sedzi Teresy Dyrgi o nalozeniu na mnie postanowieniem z dnia 11 pazdziernika 2006 r. kary grzywny w kwocie 600,00 zl, sedziowie SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek naruszyli prawo okreslone w art. 361 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c.

Podali li tylko prawo – art. 385 kpc w zw. z art. 397 par. 2 kpc – uprawniajace ich do wydania postanowienia.

Orzekli, ze sedzia Teresa Dyrga mogla, wydajac w dniu 22 listopada 2004 r. wyrok konczacy sprawe sygn. XI CR 603/04, naruszyc prawo okreslone w art. 363 § 1 k.p.c., art. 50 § 3 k.p.c.i art. 51 k.p.c., ale nie podali podstawy prawnej tego orzeczenia, tj. normy prawnej, ktora uprawniala sedzie Terese Dyrge do naruszenia prawa okreslonego w.w. przepisami.

Wskazac takze nalezy, ze stawiajac mnie zarzut nieracjonalnosci sedziowie SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek sami poswiadczyli nieracjonalnosc ich rozumowania. Podali – Zalacznik 5: „Jakkolwiek brak bylo podstaw do odmowy rozpoznania wniosku powoda, z uwagi na to, iz jego identyczny wniosek zostal juz dwukrotnie oddalony (…).

A przeciez ustawodawca nie ustalil stronie postepowania limitu wnioskow, ktore ta moze zlozyc o wylaczenie sedziego referenta.

Poza tym nie istnieje zaleznosc pomiedzy liczba zlozonych przez strone wnioskow o wylaczenie sedziego a prawem sadu do odmowy rozpoznania kolejnego wniosku.

Gdyby pomysleli choc troszke sedziowie SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek, to by doszli do … wrecz przeciwnego wniosku niz zaprezentowali. To znaczy, ze identyczny, tj. oparty na tej samej przyczynie, co raz juz ewentualnie zlozony wniosek powinien byc oddalony bez rozpoznania.

Tak wlasnie pomyslal ustawodawca i zanim sedziowie SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk i SSA Grzegorz Krezolek wydali ich postanowienie z dnia 6 kwietnia 2005 r., juz w dniu 2 lipca 2004 r. dodal obowiazujaca od dnia 5 lutego 2005 r. – tj. dwa miesiace przed wydaniem w.w. postanowienia Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6.04.2005 r. – ustawa przepis art. 53? k.p.c., w ktorym podal:„Ponowny wniosek o wylaczenie sedziego oparty na tych samych okolicznosciach lub wniosek oczywiscie bezzasadny podlega odrzuceniu bez skladania wyjasnien przez sedziego, ktorego dotyczy. O odrzuceniu orzeka sad rozpoznajacy sprawe. Przepis art. 51 stosuje sie odpowiednio. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.”2

Nie dosc, ze nie pomysleli sedziowie SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk i SSA Grzegorz Krezolek zanim w dniu 6 kwietnia 2005 r. napisali „Jakkolwiek brak bylo podstaw do odmowy rozpoznania wniosku powoda, z uwagi na to, iz jego identyczny wniosek zostal juz dwukrotnie oddalony (…)., to nie uzupelniaja wiedzy prawniczej i w dniu

6 kwietnia 2005 r. nie znali przepisu, ktory obowiazywal od dnia 5 lutego 2005 r.

A przeciez ustawodawca w taki sposob okreslil ich obowiazek:

 

Sedzia jest obowiazany stale podnosic kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyc

W szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, ktorych organizacje okresla odrebna ustawa.”

Artykul 82a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych

 

W zwiazku z zacytowanym wyzej twierdzeniem sedziow SSA Hanny Nowickiej de Poraj, SSA Andrzeja Szewczyka i SSA Grzegorza Krezolka: „Jakkolwiek brak bylo podstaw do odmowy rozpoznania wniosku powoda, z uwagi na to, iz jego identyczny wniosek zostal juz dwukrotnie oddalony (…)., trzeba wyjasnic, ze ja … nie moglem zlozyc wczesniej, tj. przed dniem 19 listopada 2004 r. wniosku o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi z powodu niedopuszczenia do uczestnictwa w posiedzeniu, ktore prowadzila w dniu 11 pazdziernika 2004 r. zgloszonej przeze mnie na podstawie art. 154 § 1 k.p.c. osoby zaufania.

Przeciez dopiero w dniu 17 listopada 2004 r. zostalo rozpoznane przez Sad Apelacyjny w Krakowie moje Zazalenie z dnia 16 wrzesnia 2004 r. na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi – Zalacznik 4.

Jesli zostalo rozpoznane w dniu 17 listopada 2004 r., a ja zlozylem kolejny wniosek o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi w dniu 19 listopada 2004 r. i ten byl oparty na zachowaniu sedzi T. Dyrgi w dniu 11 pazdziernika 2004 r., to gdybym ja zlozyl miedzy dniem 17 listopada 2004 r. i dniem 19 listopada 2004 r. czyli dnia 18 listopada 2004 r. wniosek o wylaczenie sedzi T. Dyrgi, Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny zanim rozpoznal w sobote 20 listopada 2004 r. wniosek z 19 listopada 2004 r. musialby rozpoznac – w dniu 19 listopada 2004 r. lub 20 listopada 2004 r. – wniosek z 18 listopada 2004 r. Prosze sprawdzic w aktach sprawy, sygn. XI CR 603/04, czy ja zlozylem w dniu 18 listopada 2004 r. wniosek o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi … Nie znajdzie Pani takowego.

 

Co do majacego uspokoic strony postepowan prowadzonych przez sedziow Postanowienia Sadu Najwyzszego z dnia 23 listopada 1984 r., na ktore powolali sie sedziowie SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk i SSA Grzegorz Krezolek w ich Postanowieniu z dnia 6 kwietnia 2004 r., ze niby wszyscy sedziowie, w tym Teresa Dyrga, sa profesjonalistami – Zalacznik 5:

 

(…) Tego rodzaju sytuacje sa elementem tego zawodu a sedzia jest do nich profesjonalnie przygotowany (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 23 listopada 1984r. II CZ 127/84, Lex nr 8652).”

Dowod: Sad Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt IACz 394/05, IACz 395/05, postanowienie z dnia 6 kwietnia 2005r. Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek – Zalacznik 5

 

podkreslic nalezy, ze Panstwa „centrala”, tj. Sad Najwyzszy sam sobie przeczy, bo przeciez inni sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie, tj. SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Wiceprezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Elzbieta Uznanska, SO Jozef Wasik pouczyli mnie Postanowieniem z dnia 17 listopada 2004 r., ze zgodnie ze stanowiskiem tej samej „centrali” obowiazujacym od 1970 r., tj. z mocy postanowienia Sadu Najwyzszego z dnia 21 sierpnia 1970 r., sedzia – jak Teresa Dyrga – ma prawo byc ignorantem – Zalacznik 4:

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sadowym nieznajomosc prawa, przejawiajaca sie

w niewlasciwym prowadzeniu procesu nie uzasadnia wniosku o wylaczenie sedziego

(postanowienie Sadu Najwyzszego z 21.08.1970 r., IPZ 41/70, Lex nr 6779).”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 17 listopada 2004 r. / sygn. akt A Cz 1706/04/ Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Wiceprezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Elzbieta Uznanska, SO Jozef Wasik – Zalacznik 4

 

Powinna sie zdecydowac Panstwa „centrala”, czy stawia na profesjonalizm, czy chroni ignorantow i tumanow.

Na dzisiaj stawia na tych drugich.

W dodatku wmawiajac od 1971 r. ich ofiarom, ze wszyscy sedziowie to … autorytety moralne:

 

Jak wskazuje Sad Najwyzszy w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 1971 sygn. I CZ 212/71 (publ. OSNC 1972/3/55) autorytet moralny sedziego przemawia za wiarygodnoscia zlozonego wyjasnienia (…) .”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 lipca 2004 r./sygn. akt I Acz 1061/04/

Nie wspominajac, ze kazdy sedzia jest nieskazitelnego charakteru

 

Na stanowisko sedziego sadu rejonowego moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykul 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych

Gdy zapoznac sie z tymi wynurzeniami sprzed 40 lat – tj. z okresu komuny – Sadu Najwyzszego oraz w.w. przepisem ustawy prawo o ustroju sadow powszechnych, wniosek z nich oczywisty, ze kazdy sedzia – a zatem Teresa Dyrga tez – jest nieskazitelnego charakteru autorytetem moralnym, przygotowanym do wypelniania obowiazkow.

Niech mi Pani nie ma, prosze, za zle, ale ja uwazam, ze tylko polglowek moze w to uwierzyc.

Bede bronil – ofiara tumana i zlodzieja w sedziowskiej todze – swojego stanowiska poslugujac sie przykladem …

Oto profesjonalnie przygotowana do wypelniania obowiazkow nieskazitelnego charakteru autorytet moralny sedzia Teresa Dyrga wydala w dniu 22 listopada 2004 r. w opisanych wyzej i poswiadczonych dokumentami, ktorych kopie zalaczylem do niniejszego pisma wyrok konczacy sprawe do sygn. XI CR 603/04 w pierwszej instancji.

Orzekla nim – Zalacznik 7: „Sygn. akt XI CR 603/04Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 22 listopada 2004r. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, w skladzie SSO Teresa Dyrga (…) VI. ustala wpis ostateczny od rozwodu na kwote 10.000 zl (dziesiec tysiecy zlotych). VII zarzadza sciagniecie na rzecz Skarbu Panstwa (Kasa tut. Sadu) tytulem uzupelnienia wpisu ostatecznego od rozwodu oraz tytulem kosztow opinii RODK od powoda Zbigniewa Kekusia kwote 8.750 (osiem tysiecy siedemset piecdziesiat zlotych)”.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok SSO Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004 r. – Zalacznik 7

 

Niedopelniszy ustawowego, okreslonego w art. 108 § 1 k.p.c. obowiazku orzeczenia o poniesionych przeze mnie w kwocie 7.700.00 zl kosztach postepowania apelacyjnego od – z jej samej oraz SSO A. Oklejak, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik – winy, dotknietego niewaznoscia wyroku sedzi Izabeli Strozik z dnia 21 maja 2003 r. /patrz: str. 3/, sedzia Teresa Dyrga nalozyla na mnie obowiazek poniesienia kosztow w kwocie lacznej 18.750,00 /slownie: osiemnascie tysiecy siedemset piecdziesiat/ zl.

Innymi slowy … okradla mnie sedzia Teresa Dyrga z kwoty 7.700,00 zl oraz – z powodu okolicznosci, w jakich wydala wyrok w dniu 22.11.2004 r., chciala mnie okrasc dodatkowo z kwoty 18.750,00 zl.

Co charakterystyczne, to „wycena” jej samej wkladu w rozpoznawanie sprawy do sygn. akt XI CR 603/04, ktorej dokonala sedzia Teresa Dyrga. Prezentuje ja w Tabeli I na tle wyceny sporzadzonej przez sedzie Izabele Strozik w wyroku z dnia 21 maja 2003 r.

Tabela 1: Koszty postepowania w sprawie Sadu Okregowego w Krakowie do sygn. XI CR 603/04

Nazwa

Wpis ostateczny /PLZ/

Uzupelnienie wpisu ostatecznego /PLZ/

Koszty sadowe lacznie /PLZ/

Wyrok sedzi Izabeli Strozik z dnia 21 maja 2003 r.

7.700,00

6.624,00

14.324,00

Wyrok sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22 listopada 2004 r.

10.000,00

8.750,00

18.750,00

Wzrost /PLZ/

2.300,00

2.126,00

4.426,00

Wzrost /%/

29,87

32,09

30,89

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn.

akt XI CR 603/04, wyrok z dnia 21.05.2003 r., wyrok

z dnia 22.11.2004 r.

 

Wskazac nalezy, ze o ile zanim sedzia Izabela Strozik wydala wyrok z dnia 21.05.2003 r., po 6 latach, od czerwca 1997 r., rozpoznawania przez Sad Okregowy w Krakowie sprawy do sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/, to sedzia Teresa Dyrga jej wyrok z dnia 22.11.2004 r. wydala po kolejnych 11 … miesiacach, ktore uplynely od wydania w dniu 29 stycznia 2004 r. przez Sad Apelacyjny w Krakowie wyroku uchylajacego jako dotkniety niewaznoscia wyrok sedzi Izabeli Strozik z dnia 21 maja 2003 r.

Niedlugo potem weszla w zycie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), wedlug ktorej koszty sadowe sprawy o rozwod nie mogly przekraczac kwoty … 5.000,00 /slownie: piec tysiecy/ zl, tj. ktorej art. 15 stanowi: „W orzeczeniu konczacym postepowanie w pierwszej instancji sad okresla wysokosc oplaty ostatecznej, ktora jest badz oplata stosunkowa obliczona od wartosci przedmiotu sporu ustalonej w toku postepowania, badz oplata okreslona, jezeli wartosci tej nie udalo sie ustalic. W tym wypadku oplate ostateczna sad okresla w kwocie nie wyzszej niz 5.000 zlotych, majac na uwadze spoleczna donioslosc rozstrzygniecia i stopien zawilosci sprawy.”

A ja poniesc mialem koszty sprawy o rozwod w kwocie lacznej … 26.450,00 /slownie: dwadziescia szesc tysiecy czterysta piecdziesiat/ zl, tj. sume kwot:

 1. 7.700,00 zl – zagrabionej mi w okolicznosciach opisanych na str. 3 i dalszych niniejszego pisma z winy tumanow SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi i SSO Malgorzaty Ferek, ktore wydaly w dniu 25 kwietnia 2003 r. nieistniejace w sensie prawnoprocesowym postanowienie o oddaleniu mojego wniosku o wylaczenie SSR del. Izabeli Strozik, co spowodowalo, ze tuman SSR del. Izabela Strozik wydala w dniu 21 maja 2003 r., pod moja usprawiedliwiona nieobecnosc, dotkniety niewaznoscia wyrok, od ktorego apelacji musialem uiscic kwote 7.700,00 zl /musialem, bo gdybym nie uiscil, uprawomocnil by sie dotkniety niewaznoscia wyrok tumana Izabeli Strozik i przegralbym kwote 14.324,00 zl – patrz: Tabela 1/ – o ktorej zwroceniu mi nie orzekla sedzia tuman i zlodziej Teresa Dyrga wyrokiem z dnia 22.11. 2004 r. /Zalacznik 7/, mimo ze bylo to jej ustawowym okreslonym w art. 108 § 1 k.p.c. obowiazkiem oraz do orzeczenia o niej Sad Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29 stycznia 2004 r. /Zalacznik 2/ zobowiazal Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny

 2. 10.000,00 zl – ktora sedzia Teresa Dyrga orzekla wyrokiem z dnia 22.11.2004 r. jako wpis ostateczny /Zalacznik 7/,

 3. 8.750,00 zl – ktora sedzia Teresa Dyrga orzekla wyrokiem z dnia 22.11.2004 r. jako uzupelnienie wpisu ostatecznego /Zalacznik 7/

xxx

 

Z podanych wyzej przyczyn zlozylem apelacje od wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22 listopada 2004 r.

Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny zazadal ode mnie uiszczenia oplaty od niej w kwocie 10.000,00 zl. Zlozylem wniosek o zwolnienie mnie z oplaty od apelacji wyjasniajac, ze przeciez Sad nie zwrocil mi kwoty 7.700,00 zl, ktora uiscilem jako oplate od apelacji od dotknietego niewaznoscia wyroku SSR del. Izabeli Strozik z dnia 21 maja 2003 r. tej ostatniej.

Charyzmatyczna przywodczyni wyzej wymienionych – oraz innych z Wydzialu XI – tumanow, SSO Agnieszka Oklejak, oddalila moj wniosek Postanowieniem z dnia 5 wrzesnia 2005 r.

Wyjasnila mi w uzasadnieniu, ze … mnie stac na uiszczenie oplaty, a zatem ona mnie nie z niej nie zwolni. Potraktowala – nieskazitelnego charakteru autorytet moralny – uiszczonych przeze mnie w dniu 6 pazdziernika 2003 r. 7.700,00 zl jako z mojej strony … darowizne na rzecz Sadu.

Tak samo potraktowali moich 7.700,00 zl sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO Piotr Rusin, ktorzy wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. oddalili moje zazalenie na postanowienie SSO Agnieszki Oklejak o oddaleniu mojego wniosku o zwolnienie mnie z w.w. przyczyny z oplaty w kwocie 10.000,00 zl od apelacji od wyroku SSO T. Dyrgi z dnia 22.11.2004 r.

W uzasadnieniu podali, ze … moja sytuacja jest bardzo dobra, a zatem nie moge skorzystac z prawa ubogich.

Skoro w dniu 1 grudnia 2009 r. Sad Okregowy w Krakowie zwrocil mi wreszcie – po 6 latach – kwote 7.700,00 zl /Zalacznik 3/, to znaczy, ze jednak ja mialem racje i SSO Agnieszka Oklejak powinna byla wziac pod uwage jej niezwrocenie mi przy ustaleniu oplaty od apelacji od wyroku SSO T. Dyrgi z dnia 22.11.2004 r. a skoro ona takze postanowila mnie z tej kwoty ograbic, to przed grabieza powinni mnie chronic nieskazitelnego charakteru autorytety moralne, profesjonalisci, SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO Piotr Rusin, ktorzy rozpoznawali moje zazalenie na postanowienie SSO A. Oklejak.

Uznali jednak, ze ja nie bylem ubogi … Mozna mnie zatem bylo okrasc. Wyrokiem wydanym … w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Sad Apelacyjny w Krakowie Wydzial I Cywilny dwukrotnie rozpoznawal moja apelacje od wyroku sedzi T. Dyrgi, tj. w dniu 30 grudnia 2005 r. i – ostatecznie – w dniu 10 kwietnia 2006 r.

Jako najwazniejszy zarzut apelacji przedstawilem, ze skoro sad I instancji, tj. kolezanki z pracy sedzi Teresy Dyrgi oddalily moj wniosek z dnia 19.11.2004 r. Postanowieniem z dnia 20.11.2004 r. oraz skoro ustawodawca ustalil, ze:

 1. Zazalenie do sadu drugiej instancji przysluguje na postanowienia sadu pierwszej instancji (…) ktorych przedmiotem jest: (…) 10. oddalenie wniosku o wylacznie sedziego. – art. 394 § 1 k.p.c.

 2. Termin do wniesienia zazalenia jest tygodniowy i liczy sie od doreczenia postanowienia, – art. 394 § 2 k.p.c.

 3. Akta sprawy wraz z zazaleniem sad pierwszej instancji przedstawia sadowi drugiej instancji po doreczeniu zazalenia stronie przeciwnej (…)” – art. 395 § 1 k.p.c.

 4. Az do rozstrzygniecia sprawy o wylaczenie sedzia moze spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwlokiart. 50 § 3 k.p.c.

 5. Sedzia powinien zawiadomic sad o zachodzacej podstawie swego wylaczenia i wstrzymac sie od udzialu w sprawie.art. 50 § 3 k.p.c.

to sedzi Teresie Dyrdze nie wolno bylo wydac w dniu 22 listopada 2004 r. wyroku konczacego sprawe sygn. XI CR 603/04 w I instancji, a zatem, ze wyrok ten jest dotkniety niewaznoscia.

Profesjonalnie przygotowane do wypelniania obowiazkow nieskazitelnego charakteru autorytety moralne z Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO Piotr Rusin calkowicie odmiennego byly jednak zdania … Oddalily – autorytety – moja apelacje wyjasniajac mi w uzasadnieniu do wyroku, ktory wydali w dniu 10 kwietnia 2006 r.: „Sygn. akt IACa 1633/05; IACz 1657/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2006r. Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie: Przewodniczacy: SSA Pawel Rygiel Sedziowie SSA Andrzej Struzik SSO del. Piotr Rusin Protokolant: st. sekr. sadowy Katarzyna Wilczura po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2006 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod na skutek apelacji powoda od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004r. sygn. akt XI CR 603/04 i zazalenia powoda na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 5 wrzesnia 2005r. /postanowienie SSO Agnieszki Oklejak o oddaleniu mojego wniosku o zwolnienie mnie od oplaty w kwocie 10.000,00 zl od apelacji od wyroku SSO Teresy Dyrgi z dnia 22.11.2004 r. – ZKE/ sygn. akt XI CR 603/04 1. oddala zazalenie; 2. oddala apelacje.”

Bezzasadny jest takze zarzut naruszenia art. 50 § 3, art. 51 i art. 394 k.p.c. oraz art. 78 Konstytucji przez wydanie wyroku przez sedziego, co do ktorego nie doszlo do prawomocnego rozpoznania wniosku powoda o wylaczenie. (…) Przede wszystkim wnioski powoda o wylaczenie sedziego zostaly oddalone, a postanowienia Sadu I instancji w tym przedmiocie zostaly nastepnie poddane kontroli instancyjnej i zazalenia powoda zostaly przez Sad Apelacyjny oddalone. W szczegolnosci zazalenie na postanowienie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. oddalono postanowieniem z dnia 17 listopada 2004 r., natomiast zazalenie na postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r. zostalo oddalone postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2005 r. Zatem zostalo prawomocnie przesadzone, ze wnioski o wylaczenie sedziego byly bezzasadne. W uzasadnieniu wyroku z dnia 29 stycznia 2004 r. Sad Apelacyjny zaakceptowal wyrazany w doktrynie prawa poglad, ze stwierdzona prawomocnym orzeczeniem bezzasadnosc wniosku o wylaczenie sedziego sanuje czynnosci dokonane przez niego z naruszeniem art. 50 § 3 k.p.c. i takze w skladzie obecnie sprawe rozpoznajacym poglad ten akceptuje.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006r. sygn. akt I ACa 1633/05

 

Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO Piotr Rusin uznal wyrkiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. za zgodne z prawem stanowisko Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek z postanowienia z dnia 6 kwietnia 2005 r. – patrz: str. 6 oraz Zalacznik 5: „Zarzut prowadzenia czynnosci procesowych przez Sedziego Terese Dyrge, w sytuacji gdy nie uprawomocnilo sie jeszcze postanowienie Sadu I instancji z dnia 2 wrzesnia 2004 r. oddalajace wniosek o jej wylaczenie, jest bezprzedmiotowy, albowiem postanowieniem z dnia 17 listopada 2004 r., sygn. akt I ACz 1706/04, Sad Apelacyjny w Krakowie oddalil zazalenie powoda jako bezzasadne.”

To samo „prawo” zastosowali sedziowie SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO Piotr Rusin w sytuacji, gdy sedzia Teresa Dyrga w dniu 22 listopada 2004 r. wydala wyrok konczacy sprawe sygn. XI CR 603/04, mimo ze dwa dni wczesniej, w dniu 20 listopada 2004 r. sad I instancji wydal zaskarzalne z mocy prawa okreslonego w art. 394 § 1 pkt 10, postanowienie o oddaleniu mojego wniosku o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi.

Uznali sedziowie SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO Piotr Rusin, ze moj zarzut prowadzenia przez sedzie Terese Dyrge czynnosci procesowych – w tym wydanie wyroku konczacego sprawe sygn. XI CR 603/04 – w dniu 22 listopada 2004 r., tj. zanim uprawomocnilo sie postanowienie sadu I instancji z dnia 20 listopada 2004 r. jest bezprzedmiotowy, poniewaz … 5 miesiecy pozniej, w dniu 6 kwietnia 2005 r. Sad Apelacyjny w Krakowie oddalil moje zazalenie na postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r.

Wyjasnili, ze: „W uzasadnieniu wyroku z dnia 29 stycznia 2004 r. Sad Apelacyjny zaakceptowal wyrazany w doktrynie prawa poglad, ze stwierdzona prawomocnym orzeczeniem bezzasadnosc wniosku o wylaczenie sedziego sanuje czynnosci dokonane przez niego z naruszeniem art. 50 § 3 k.p.c. i takze w skladzie obecnie sprawe rozpoznajacym poglad ten akceptuje.

Jedyny sluszny z tego wniosek, ze z ustawy Kodeks postepowania cywilnego nalezy – tzn. nalezalo zaraz po wydaniu przez nieskazitelnego charakteru autorytety moralne, SSA Andrzeja Struzika, SSA Pawla Rygla i SSO Piotra Rusina w.w. wyroku z dnia 10.04.2006 r. – wyeliminowac art. 50 § 3 k.p.c. – „Az do rozstrzygniecia sprawy o wylaczenie sedzia moze spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki”

SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO Piotr Rusin orzekli – a ich orzeczenie przeszlo do historii orzecznictwa i z cala pewnosci powoluja sie na nie podobni im profesjonalisci w calej Polsce – ze artykul ten jest calkowicie zbedny.

Zyczliwe sedzi Teresie Dyrdze „rozumowanie” SSA Andrzeja Struzika, SSA Pawla Rygla i SSO Piotra Rusina mozna by ewentualnie uznac za sluszne, gdyby art. 50 § 3 k.p.c. mial brzmienie: „Az do rozstrzygniecia w pierwszej instancji sprawy o wylaczenie sedzia moze spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki”

Poniewaz ustawodawca wyposazyl przepisem art. 394 § 1 pkt 10 k.p.c. – Zazalenie do sadu drugiej instancji przysluguje na postanowienia sadu pierwszej instancji (…) ktorych przedmiotem jest: (…) 10. oddalenie wniosku o wylacznie sedziego. – strony postepowania w prawo do zaskarzenia postanowienia sadu I instancji o oddaleniu wniosku o wylaczenie sedziego, a na sedziego, ktorego dotyczy wniosek o wylaczenie nalozyl prawem okreslonym w art. 50 § 3 k.p.c. obowiazek spelniania tylko czynnosci nie cierpiacych zwloki … „Az do rozstrzygniecia sprawy o wylaczenie”, a nie „Az do rozstrzygniecia w pierwszej instancji (…)”, to znaczy, ze rozstrzygnieciem sprawy o wylaczenie jest orzeczenie sadu II instancji.

Nie watpiac, ze medrkowie w sedziowskich togach beda polemizowali z moim stanowiskiem, pragne zarazem podkreslic, ze zwolniwszy sedzie Terese Dyrga z obowiazku przestrzegania prawa okreslonego w art. 50 § 3 k.p.c. i uznajac za zgodne z prawem naruszenie przez nia prawa okreslonego tym artykulem, sedziowie SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO Piotr Rusin, ani slowem nie ustosunkowali sie do mojego zarzutu z apelacji od wyroku z dnia 22 listopada 2004 r. sedzi Teresy Dyrgi, ze ona prowadzac rozprawe w dniu 22 listopada 2004 r. naruszyla nie tylko prawo okreslone w art. 50 § 3 k.p.c. ale takze w art. 51 k.p.c., ktory stanowi: „[Obowiazki sedziego] Sedzia powinien zawiadomic sad o zachodzacej podstawie swego wylaczenia i wstrzymac sie od udzialu w sprawie.”

Wskazac nalezy, ze ze wzgledu na znaczenie dla ochrony praw strony, ktora korzysta z prawa do wylaczenia sedziego, niektorzy wydawcy Kodeksu postepowania cywilnego – np. Wydawnictwo C.H. Beck – nadaja przepisowi art. 51 k.p.c. tytul Obowiazki sedziego.

Tymczasem w uzasadnieniu do wyroku z dnia 10 kwietnia 2006 r., sedziowie SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO Piotr Rusin podali: „Bezzasadny jest takze zarzut naruszenia (…) art. 51 k.p.c. (…) przez wydanie wyroku przez sedziego, co do ktorego nie doszlo do prawomocnego rozpoznania wniosku powoda o wylaczenie.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006r. sygn. akt I ACa 1633/05

 

Ani slowem jednak nie wyjasnili, dlaczego ten zarzut z mej apelacji uznali za bezzasadny.

Skoro nie uzasadnili ich wyroku w tym zakresie, to znaczy, ze moj, uzasadniony przeze mnie zarzut … jest zasadny.

Prosze o uwazne zapoznanie sie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r.

Jesli nie znajdzie Sad uzasadnienia dla stanowiska sedziow SSA Andrzeja Struzika, SSA Pawla Rygla i SSO Piotra Rusina, ze: „Bezzasadny jest takze zarzut naruszenia (…) art. 51 k.p.c. (…)”, ma Pani – Sad – obowiazek potraktowac moj zarzut jako zasadny.

Pragne zauwazyc, ze Sadu obowiazkiem nie jest ewentualne usprawiedliwianie sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie, dlaczego nie sporzadzili uzasadnienia dla zaprezentowanego stanowiska, lecz dokonanie oceny materialu dowodowego.

W tym przypadku wyroku Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., ktorego autorzy podawszy: „Bezzasadny jest takze zarzut naruszenia (…) art. 51 k.p.c. (…) przez wydanie wyroku przez sedziego, co do ktorego nie doszlo do prawomocnego rozpoznania wniosku powoda o wylaczenie.”, nie przedstawili podstawy prawnej uznania go za bezzasadny.

 

Wskazac takze nalezy, ze Sad Apelacyjny w Krakowie – Wydzial I Cywilny w skladzie SSA Wojciech Kosciolek, SSA Marta Romanska, SSA Andrzej Struzik orzekl wyrokiem z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zalacznik 2: „Sygn. akt I ACa 1186/03 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 29 stycznia 2004r. Sad Apelacyjny w Krakowie – Wydzial I Cywilny w skladzie Przewodniczacy: SSA Wojciech Kosciolek, Sedziowie: SSA Marta Romanska, SSA Andrzej Struzik po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2004 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod na skutek apelacji powoda od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie /SSR del. Izabela Strozik – ZKE/ z dnia 21 maja 2003r. sygn. akt I 1 C 1115/97/R /po przywroceniu sprawy do Sadu I instancji zmieniona na XI CR 603/04 – ZKE/ uchyla zaskarzony wyrok, znosi postepowanie w zakresie objetym rozprawa w dniu 21 maja 2003 r. i sprawe przekazuje do ponownego rozpatrzenia i orzeczenia o kosztach postepowania apelacyjnego.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie, z dnia 29 stycznia 2004 r. /sygn. akt I ACa 1186/03/, sentencja oraz s. 3, 5, 6 – Zalacznik 2

 

Sedzia Teresa Dyrga nie orzekla jednak – naruszajac razaco prawo okreslone w art. 108 § 1 k.p.c.: „Sad rozstrzyga o kosztach w kazdym orzeczeniu konczacym sprawe w instancji.” – wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. o poniesionych przeze mnie w uiszczonej w dniu 6 pazdziernika 2006 r. kwocie 7.700,00 zl kosztach postepowania apelacyjnego w sprawie uchylonego jako dotkniety niewaznoscia wyroku sedzi Izabeli Strozik z dnia 21 maja 2003 r.

A Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie z m.in. SSA Andrzejem Struzikiem, ktory byl sedzia sprawozdawca podczas w.w. rozprawy apelacyjnej w dniu 29 stycznia 2004 r., orzekl wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r., ze sedzia Teresa Dyrga miala prawo:

 1. nie podporzadkowac sie wskazaniu Sadu Apelacyjnego z sentencji wyroku z dnia 29.01.2004 r.,

 2. oczywiscie i razaco naruszyc prawo okreslone w art. 108 § 1 k.p.c.

i nie orzec wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. konczacym sprawe sygn. XI CR 603/04 w I instancji o zwroceniu mi … zagrabionej mi przez Sad Okregowy w Krakowie z przyczyn lezacych po stronie tumanow, SSO Agnieszki Oklejak, SSO Malgorzaty Ferek, SSO Teresy Dyrgi i SSR de. Izabeli Strozik – patrz: str. 3 i dalsze – kwoty 7.700,00 zl.

Co wiecej, Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO del. Piotr Rusin, wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. takze nie zrealizowal wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. wskazania sentencji wyroku z dnia 29 stycznia 2004 r. … Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie SSA Andrzej Struzik, SSA Wojciech Kosciolek, SSA Marta Romanska i nie orzekl o zwroceniu mi kwoty 7.700,00 zl.

Podkreslic nalezy, ze Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel, SSO del. Piotr Rusin nie podal – naruszajac prawo okreslone w art. 328 § 2 k.p.c.: Uzasadnienie wyroku powinno zawierac wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygniecia, a mianowicie: ustalenie faktow, ktore sad uznal za udowodnione, dowodow, na ktorych sie oparl, i przyczyn, dla ktorych innym dowodom odmowil wiarygodnosci i mocy dowodowej, oraz wyjasnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisow prawa.” – w wyroku z dnia 10 kwietnia 2006 r. podstawy prawnej uznania za zgodne z prawem naruszenie przez sedzie Terese Dyrge wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. prawa okreslonego w art. 108 § 1 k.p.c.

Nie podala jej takze SSO Teresa Dyrga w wyroku z dnia 22 listopada 2004 r.

Innymi slowy … okradli mnie przez wymuszenie sadownicze – definicja, patrz: str. 2 niniejszego pisma – „sedziowie” SSO Teresa Dyrga, SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel, SSO del. Piotr Rusin w dniu 10 kwietnia 2006 r., w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z kwoty 7.700,00 zl.

Wysoki Sadzie,

 

Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2005 r. sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk i Grzegorz Krezolek pouczyli mnie, ze sedzia Teresa Dyrga jest – jak wszyscy sedziowie w Polsce, bo tak orzekl Sad Najwyzszy wyrokiem wydanym w 1984 r. – profesjonalistka. Podali: „W toku prowadzonego przez siebie procesu Sedzia czesto podejmuje decyzje niekorzystne dla stron, jeszcze przed wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy. Jednakze sam taki fakt nie tworzy osobistego stosunku pomiedzy sedzia a strona, wobec ktorej niekorzystne rozstrzygniecie zapadlo. Tego rodzaju sytuacje sa elementem tego zawodu a sedzia jest do nich profesjonalnie przygotowany (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 23 listopada 1984r. II CZ 127/84, Lex nr 8652).

Wskazac zatem nalezy, ze profesjonalista to:

PROFESJONALISTA”

«specjalista, fachowiec w jakiejs dziedzinie, czlowiek dobrze znajacy jakis zawod»

Slownik wyrazow obcych PWN, Warszawa 2003, s. 901

 

Podkreslic takze nalezy, ze sedzia moze byc tylko ten, kto jest nieskazitelnego charakteru:

 

Na stanowisko sedziego sadu rejonowego moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru

Artykul 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych

 

Przypomne takze, ze w 1971 r. Sad Najwyzszy orzekl – a Postanowieniem z dnia 26 lipca 2004 r. broniac sedzi Teresy Dyrgi przed wylaczeniem, bo mi nie chciala wydac wyroku Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.01.2004 r., przypomnial mi o tym orzeczeniu Sadu Najwyzszego Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie SSA Andrzej Struzik, SSA Wojciech Kosciolek i SSA Andrzej Szewczyk – ze kazdy sedzia jest autorytetem moralnym:

 

Jak wskazuje Sad Najwyzszy w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 1971 sygn. I CZ 212/71 (publ. OSNC 1972/3/55) autorytet moralny sedziego przemawia za wiarygodnoscia zlozonego wyjasnienia (…) .”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 lipca 2004 r./sygn. akt I Acz 1061/04/

 

Bazujac zatem na:

 1. art. 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych,

 2. orzeczeniu Sadu Najwyzszego z dnia 25 sierpnia 1971 sygn. I CZ 212/71 (publ. OSNC 1972/3/55),

 3. orzeczeniu Sadu Najwyzszego z dnia 23 listopada 1984r. II CZ 127/84, Lex nr 8652)

zalozyc by trzeba, ze sedzia Teresa Dyrga jest … autorytetem moralnym, nieskazitelnego charakteru profesjonalistka.

 

Czy jednak sedzia Teresa Dyrga rzeczywiscie jest takowa?

Odpowiedz na tak postawione pytanie przedstawie na podstawie orzeczen … autorytetow moralnych, nieskazitelnego charakteru profesjonalistow z Sadu Apelacyjnego w Krakowie:

 1. SSA Krzysztofa Sobierajskiego, SSA Elzbiety Uznanskiej, SSO del. Jozefa Wasika,

 2. SSA Hanny Nowickiej de Poraj, SSA Andrzeja Szewczyka, SSA Grzegorza Krezolka,

 3. SSA Andrzeja Struzika, SSA Pawla Rygla, SSO del. Piotra Rusina,

ktorzy wydanymi przez nich orzeczeniami … budowali sedzi Teresie Dyrdze wizerunek takiego samego, jak oni autorytetu moralnego, nieskazitelnego charakteru profesjonalistki.

Zaczeli sedziowie SSA Krzysztof Sobierajski, SSA Elzbieta Uznanska, SSO del. Jozef Wasik, ktorzy odparli moj zarzut, ze profesjonalistka – jak chca SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek – sedzia Teresa Dyrga nie zna prawa, pouczajac mnie postanowieniem z dnia 17 listopada 2004 r., ze Teresa Dyrga wcale nie musi znac prawa, bo tak orzekla juz 40 lat temu Panstwa „centrala” w Warszawie, czyli Sad Najwyzszy:

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sadowym nieznajomosc prawa,

przejawiajaca sie w niewlasciwym prowadzeniu procesu nie uzasadnia wniosku o wylaczenie sedziego

(postanowienie Sadu Najwyzszego z 21.08.1970 r., IPZ 41/70, Lex nr 6779).”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 17 listopada 2004 r. / sygn. akt A Cz 1706/04/ Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Wiceprezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Elzbieta Uznanska, SO Jozef Wasik – Zalacznik 4

 

Potem, w kwietniu 2005 r. inna trojka sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek, wmawiajac mi, ze sedzia Teresa Dyrga jest profesjonalistka wyjasnili mi, ze miala w dniach 11 pazdziernika 2004 r. i 22 listopada 2004 r. prawo naruszyc prawo okreslone w art. 363 § 1 k.p.c. art. 50 3 k.p.c. i art. 51 k.p.c., ale mi nie wyjasnili profesjonalisci – naruszajac prawo okreslone w art. 361k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. – na podstawie, ktorego prawa miala je prawo naruszyc.

Wiecej na ten temat na str. 6 i 8 niniejszego pisma.

 

Nastepnie SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO del. Piotr Rusin wyjasnili miwyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r., ze profesjonalistka Teresa Dyrga mialo prawo naruszyc prawo okreslone w art. 50 § 3 k.p.c. bo inna trojka profesjonalistow Sadu Apelacyjnego w Krakowie, tj. SSA Andrzej Struzik razem z SSA Wojciechem Kosciolkiem i SSA Marta Romanska tak uznali wyrokiem z dnia 29 stycznia 2004 r. i to jest wersja Sadu Apelacyjnego w Krakowie, i tej sie Sad bedzie trzymal:

 

W uzasadnieniu wyroku z dnia 29 stycznia 2004 r. Sad Apelacyjny zaakceptowal wyrazany w doktrynie prawa poglad, ze stwierdzona prawomocnym orzeczeniem bezzasadnosc wniosku o wylaczenie sedziego sanuje czynnosci dokonane przez niego z naruszeniem art. 50 § 3 k.p.c. i takze w skladzie obecnie sprawe rozpoznajacym

poglad ten akceptuje.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006r.

sygn. akt I ACa 1633/05

 

Profesjonalisci SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO del. Piotr Rusin wyjasnili mi wyrokiem mi takze z dnia 10 kwietnia 2006 r., ze:

 

Bezzasadny jest takze zarzut naruszenia (…) art. 51 k.p.c. (…) przez wydanie wyroku przez sedziego, co do ktorego nie doszlo do prawomocnego rozpoznania wniosku powoda o wylaczenie.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006r.

sygn. akt I ACa 1633/05

Z mocy ktorego prawa jest to zarzut bezzasadny, juz mi profesjonalisci nie wyjasnili.

Tak samo, jak nie wyjasnili mi, z mocy ktorego prawa profesjonalistka Teresa Dyrga miala prawo nie tylko nie wykonac wyrokiem z dnia 22 listopad 2004 r. polecenia Sadu Apelacyjnego w Krakowie z sentencji wyroku z dnia 29.01.2004 r., ale takze naruszyc prawo okreslone w art. 108 § 1 k.p.c. i okrasc mnie z kwoty 7.700,00 zl.

 

xxx

 

Jakby profesjonalisci z Sadu Apelacyjnego w Krakowie nie chronili zbiorowym wysilkiem wizerunku sedzi Teresy Dyrgi jako profesjonalistki, sami, uzasadnieniami, ktore w tym celu sporzadzili do wydanych przez nich orzeczen dowiedli, ze z sedzi Teresy Dyrgi rzadki, bezczelny, przekonany, ze moze bezkarnie naruszac prawo tuman jest.

Jest Zydowka zlodziejka Teresa Dyrga takze tumanem msciwym.

Oto bowiem zachowujac sie w opisany wyzej sposob, potem uczynila mnie przestepca za slowa o niej.
Jeszcze sedzia Teresa Dyrga nie wydala wyroku konczacego sprawe sygn. XI CR 603/04 w I instancji, a patron autorytetow moralnych, nieskazitelnego charakteru profesjonalistow, taki sam jak oni nieskazitelny charakter, prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Baran Wlodzimierz zlozyl w dniu 2 czerwca 2004 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw na szkode 15 takich z Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – w tym m.in. tumanow, SSO Agnieszki Oklejak, SSO Teresy Dyrgi, SSO Malgorzaty Ferek i SSR del. Izabeli Strozik oraz SSA Krzysztofa Sobierajskiego i i jego samego, tj. sedziego Barana – i w dniu 2 lipca 2004 r. Prokuratura zarejestrowala postepowanie przeciwko mnie.
Jak mi potem – postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. – wyjasnila sedzia Beata Stoj z Sadu Rejonowego w Debicy, ktory do sygn. akt II K 407/13 juz … 9 rok rozpoznaje sprawe przeciwko mnie, wiekszosc uwazajacych sie za pokrzywdzonych sedziow przesluchala prowadzaca postepowanie przygotowawcze prokurator w.w. Prokuratury Radoslawa Ridan, przed tym, zanim sedzia T. Dyrga wydala w dniu 22 listopada 2004 r. wyrok konczacy sprawe sygn. XI CR 603/04 w I instancji. Podala sedzia Beata Stoj: „Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Moj los byl zatem przesadzony – sedziowie o nim przesadzili – juz dawno, latem 2004 roku …
W dniu 10 kwietnia 2006 r. Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel, SO Piotr Ruzin wydal wyrok, ktorym utrzymal w mocy wyrok sedzi T. Dyrgi z dnia 22 listopada 2004 r., i zaraz potem, w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia, ktorym na podstawie zeznan sedzi Teresy Dyrga oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.plpopelnilem przestepstwa jej zniewazenia w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawienie /art. 212 § 2 k.k./.

Sedzia Teresa Dyrga po dwakroc okazala sie tumanem msciwym.

Otoz zlozyla obciazajace mnie zeznania w w.w. sprawie przed sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomaszem Kuczma po dniu 27 maja 2007 r., podczas, gdy sciganie z art. 226 § 1 k.k. w zakresie, w ktorym penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych jest niedopuszczalne od dnia … 19 pazdziernika 2006 r., z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z 19 pazdziernika 2006 r., Nr 190, poz. 1409/.

Na podstawie zeznan zlozonych przez sedzie T. Dyrge, sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok, sygn. akt II K 451/06 /obecnie II K 407/13/ skazujacy mnie za w.w. czyny na kare grzywny w kwocie 3.000,00 zl. W 2008 r. komornik wyegzekwowal ode mnie grzywne zajmujac moje wynagrodzenie.

Potem, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym z powodu w.w. wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. uchylil skazujacy mnie wyrok i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

Od tego czasu … 4 rok sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj ponownie sciga mnie – w tym w dacie zlozenia niniejszego pisma – za w.w. czyny. Mimo ze:

 1. w dniu 15.09.2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok wznowieniowy z tego powodu, ze sciganie z art. 226 § 1 k.k. w zakresie przypisanym mi przez prokurator Radoslawe Ridan jest niedopuszczalne od dnia … 19 pazdziernika 2006 r.,

 2. karalnosc przypisanego mi znieslawienia sedzi T. Dyrgi – art. 212 § 2 k.k. – ustala z mocy prawa okreslonego w art. 101 § 2 k.k. i 102 k.k. z dniem … 1 pazdziernika 2013 r.

 

Zydowskie bydle – „bydle”: «przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75 – wciaz jednak nienasycone …

Po tym , gdy z powodu sporzadzonego przeciwko mnie w.w. aktu oskarzenia, a potem skazujacego mnie wyroku, dwukrotnie stracilem prace, w 2012 roku chciala mnie Teresa Dyrga razem z inna ortodoksyjna Zydowka, prezes Sadu Okregowego w Krakowie Barbara Baran ograbic z mieszkania, w ktorym mieszka moja byla zona z naszymi dziecmi.

Postanowil bydlo zlicytowac to mieszkanie w celu wyegzekwowania ode mnie kwoty … 8.750,00 /slownie: osiem tysiecy siedemset piecdziesiat/ zl, ktora sedzia Teresa Dyrga orzekla ode mnie wyrokiem wydanym w dniu 22 listopada 2004 r. w opisanych wyzej okolicznosciach.

Zeby zapobiec temu z kolei wymuszeniu sadowniczemu prowadzilem od dnia 26 lipca do dnia 10 sierpnia 2012 r. protest glodowy przed Sadem Okregowym Krakowie.

Trzeba bylo informacji o nim na portalach internetowych – m.in. www.monitor-polski.pl, Afery Prawa, Afery i Bezprawie, Telewizja Niezalezna, Nowy Ekran, Rafal Gawronski – w „Dzienniku Polskim” i „Gazecie Krakowskiej”, a takze w „Panoramie TVP”, zeby zlodziejki w sedziowskich togach wycofaly sie z zamiaru kolejnej grabiezy na moja szkode.

 

A zlodziej i tuman msciwy Teresa Dyrga, wciaz w zawodzie sedziego. Niezmiennie – dzieki zmasowanej obronie w.w. autorytetow moralnych, nieskazitelnych charakterow profesjonalistow z Sadu Apelacyjnego w Krakowie – uchodzac za autorytet moralny, nieskazitelnego charakteru profesjonalistke.

Jak to mozliwe?

Oczywista dla mnie przyczyna mojego i Teresy Dyrgi obecnego statusu jest zazydzenie wymiaru sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej, z tegoz zazydzenia skutkami opisanymi juz przed 70 laty przez prof. Feliksa Konecznego – „W piecioksiegu tkwi jednak zawiazek tego szczegolowego przejawu, ze u Zydow prawo jest wszystkim. Rozwinelo sie tu potem az do tego stopnia, iz wszyscy najwybitniejsi uczeni zydowscy stwierdzaja, jako judaizm nie jest religia objawiona, lecz objawionym prawem. Wytwarza sie zasadnicza cecha cywilizacji zydowskiej; jej prawniczosc. U Zydow nie opieralo sie tedy prawo na etyce, lecz wrecz przeciwnie; etyka na prawie. Prawo sakralizowane stalo sie regulatorem jedynym zycia, kierownikiem mysli, dozorca uczuc. Prawo zydowskie tak sie rozparlo w ich cywilizacji, iz nie pozostalo juz miejsca na rozwoj etyki. Dla Zydow kwestia etyki uproscila sie nadzwyczajnie; to jest etycznym, czego wymaga prawo; czego zas nie ma w prawie, to jest moralnie obojetnym i moze byc zupelnie ignorowane. Elephantiasis /przerost – ZKE/ prawa sprawil, ze Zyd moze sie nie troszczyc o etyke, pewny, ze znajdzie ja cala w prawie. Totez myslenie prawnicze we wszystkich a wszystkich materiach stalo sie specjalnoscia umyslu zydowskiego. Niebo i ziemie ogarnela u nich nie religia, nie etyka, lecz prawo.

Nasuwaja sie z dziejow moralnosci dwa wielkie fakty: Etyka prymitywna ma te sklonnosc, izby odnosic sie tylko „do swoich” – tudziez te osobliwosc, ze moze przestrzegac bacznie wielu wzgledow, lecz obok tego zezwalac na rzeczy wprost ohydne.

(…) Rozwija sie na wielka skale walka slusznosci z prawem, innymi slowy: walka ustawy z sumieniem.

Poglad powyzszy, w Polsce i w calej Europie nader rozpowszechniony, jest zywcem wziety z cywilizacji zydowskiej. Religia zydowska, jest prawem (sakralnym), a prawo zastepuje im religie, wobec czego niepotrzebne im sumienie. Wedlug cywilizacji lacinskiej prawo powstaje z uznawania postulatow etycznych, z nadawania sankcji prawnych coraz znaczniejszej ilosci pojec etycznych. Wedlug cywilizacji zydowskiej rzecz ma sie odwrotnie: prawo wyprzedza etyke, etyka zas nie jest samodzielna, gdyz polega na stosowaniu sie do prawa.

Mozna tedy w zydowskim ujmowaniu zycia byc jednostka szlachetna, nie majac ni sumienia, ni etyki, byle przestrzegac prawa.

(…) Prawniczosci zydowskiej ceche zasadnicza stanowi zamilowanie do obchodzenia prawa. Nie trzeba z tego wysnuwac zadnych wnioskow z kategorii moralnosci, gdyz jest to prostym nastepstwem wylacznego intelektualizmu. Intelekt bada, rozumuje, kombinuje, cwiczy sie w misternych wywodach, nie majac celow moralnych ni niemoralnych. (…) Jezeli ktos zdola medrkowaniem dojsc do tego, by wysnuc z tekstu i na jego podstawie cos tekstowi wrecz przeciwnego, dokonuje arcydziela intelektualizmu. (…) Np. wyrok sadowy moze miescic w sobie uraganie ze sprawiedliwosci, byle tylko byl naciagniety do litery prawa. Dozwolonym jest wszystko, co moze powolac sie na jakakolwiek literke kodeksu; nie mozna wydac zakazu, jezeli gdzies jakas literka do tego nie upowaznia. Totez najwyzszy, egzaminem zdolnosci prawniczej jest zdatnosc kodyfikatorska. Najmniejsza niedokladnosc w skodyfikowaniu pociaga za soba dlugie szeregi zla, krzywdy ludzkiej i w koncu upadku moralnosci w pewnym zakresie zycia. (…) Nadmiar sprawiedliwosci musi prowadzic do bezprawia. W cywilizacji zas lacinskiej bezprawiem jest wszystko, co kloci sie z etyka.”Zrodlo: Feliks Koneczny, „Cywilizacja zydowska”, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Komorow 1997, s. 39, s. 375-377

 

Trudno o lepsza recenzje traktowania mnie przez panoszace sie w wymiarze sprawiedliwosci tepe, cwane zydostwo, jak ortodoksyjna Zydowka, zlodziej i tuman msciwy Teresa Dyrga razem z jej obroncami.

 

Prawniczosci zydowskiej ceche zasadnicza stanowi zamilowanie do obchodzenia prawa.”

Feliks Koneczny, „Cywilizacja zydowska”, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Komorow 1997

 

Recenzje sporzadzona … 60 lat przed zdarzeniami opisanymi w niniejszym pismie.

Cywilizacja szwindla znowu w Polsce w rozkwicie.

Jest jednak duzo gorzej niz przed 70 laty …

O ile w ksiazce, ktorej pisanie ukonczyl we wrzesniu 1943 r. F. Koneczny podal: „Dozwolonym jest wszystko, co moze powolac sie na jakakolwiek literke kodeksu; nie mozna wydac zakazu, jezeli gdzies jakas literka do tego nie upowaznia.”, to obecnie zydostwo juz nawet nie stara sie znalezc „jakiejkolwiek literki”.

Orzeka, jak chce i nawet uzasadnienia nie podaje. Tak robia ortodoksi z I instancji, ich wyroki „przyklepuja” autorytety moralne, nieskazitelnego charakteru profesjonalisci z instancji II i … po sprawie.

Nie ma odwolania. A gdy ograbiona wymuszeniem sadowniczym ofiara zydowskiego ortodoksyjnego bydla, decyduje sie na protest, to natychmiast autorytety moralne przypinaja jej latke … chorego psychicznie, niepoczytalnego.

Wedlug tej „zasady” zdrowymi psychicznie sa wylacznie Zydzi degeneraci, w tym – jak sedzia Teresa Dyrga – zlodzieje i tumany msciwe oraz te ofiary ich ortodoksyjnej, talmudycznej patologii, ktore sie im nie sprzeciwiaja.

Tych, co osmiela sie uzyc wlasciwych okreslen wartosciujacych dla opisania metod dzialania zydowskiego bydla w wymiarze sprawiedliwosci, bydlo … kryminalizuje lub psychiatryzuje.
To znaczy, Zyd zlodziej moze mnie okrasc, ale gdy ja nazwe zlodziejem, to on ze mnie robi przestepce, albo mi zorganizuje pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Zgodnie z wytycznymi:

 

Goje sa poza ochrona prawa i Bog „wystawil ich pieniadze Izraelowi”

Talmud, Baba Kamma 37b

 

Jest w porzadku oszukac gojow”

Talmud, Sanhedryn 57a

 

Cywilizacja szwindla taki ma takze wymiar, ze mi sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek, SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO del. Piotr Rusin wmowili ich orzeczeniami z dnia 6 kwietnia 2005 r. /Zalacznik 5/ i 10 kwietnia 2006 r., ze sedzia Teresa Dyrga mialo prawo naruszyc w dniu 11 pazdziernika 2004 r. prawo okreslone w art. 50 § 3 k.p.c. i 51 k.p.c., ale je nie mialem prawa nie wrocic w tym dniu na sale po ogloszonej przez nia przerwie i dlatego musialem zaplacic 600,00 zl grzywny, na ktora skazala mnie sedzia Teresa Dyrga 11.10.2006 r., prowadzac posiedzenie z naruszeniem prawa okreslonego w.w. przepisami prawa.
Kasta nietykalnych, cwanych tumanow – w tym msciwych – zlodziei itp.

 

Podczas rozprawy apelacyjnej, ktora prowadzila Pani w sprawie od wyroku sedzi Ewy Krakowiak, powiedziala Pani, ze ja w moich pismach posluguje sie inwektywami.

Uwazam, ze z powodu przedstawionych przeze mnie faktow uzycie wobec sedzin Sadu Okregowego Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, Agnieszki Oklejak, Malgorzaty Ferek, Teresy Dyrgi i Izabeli Strozik okreslenia „tumany msciwe”, a wobec sedzi Teresy Dyrgi dodatkowo „zlodziejka”3, nie stanowi poslugiwania sie inwektywami, lecz jest stosowaniem wlasciwych do opisu ich dzialan okreslen wartosciujacych.

Tak samo jak nazwanie zlodziejka sedzi Ewy Krakowiak.

 

Podczas pierwszej prowadzonej przez Pania rozprawy apelacyjnej od wyroku zlodziejki i tumana z Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Ewy Krakowiak – potem prezes Barbara Baran zatrudnila ja w Sadzie Okregowym w Krakowie, bedzie od „zadan specjalnych” … – ktorym ta uznala za legalne, zgodne z prawem wymuszenia sadownicze, ktorych na moja szkode dopuscila sie sedzia Teresa Dyrga poprosilem, zeby Pani, oraz pozostale sedziny skladu orzekajacego, wyjasnily mi, czy jestescie Zydowkami, albo osobami pochodzenia zydowskiego.

Jak mi wiadomo Zydzi w wymiarze sprawiedliwosci pilnuja, zeby sprawy z ich, jako strony, udzialem byly rozpoznawane przez Zydow. I stosuja sie do wytycznych:

 

W czasie procesu sadowego wolno oszukiwac, zeby Zyd zawsze wygral.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

Odmowilyscie mi Panie udzielenia odpowiedzi na moje pytanie.

Pan problem. Ja nie wstydze sie tego, ze jestem Polakiem.

Pragne wszak zauwazyc, ze Pani, sedziego, obowiazkiem nie jest – jak sobie cel funkcjonowania w sluzbie publicznej wyobrazaja wymienieni w niniejszym pismie momentami wrecz groteskowi w ich dzialaniach obroncy wizerunku sedzi tumana i zlodziejki Teresy Dyrgi, sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Krzysztof Sobierajski, SSA Elzbieta Uznanska, SSA Jozef Wasik, SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek, SSA Andrzeja Struzik, SSA Pawel Rygiel, SSA Piotr Rusin – obchodzenie prawa, ale:

 

Sad ocenia wiarygodnosc i moc dowodow wedlug wlasnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwazenia zebranego materialu.”

Artykul 233 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego

 

A ten material przedstawilem w niniejszym pismie.

W tym nie tylko komiczne uzasadnienia sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie dla grabiezy dokonanych na moja szkode przez sedzie zlodzieja Terese Dyrge, ze jej wolno naruszac prawo, ale takze przypadki, gdy sedziowie, jak SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk i SSA Grzegorz Krezolek oraz SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO del. Piotr Rusin orzekli wydanymi przez nich orzeczeniami, ze sedzia Teresa Dyrga miala prawo naruszyc prawo, ale nie przytoczyli podstaw prawnych ich orzeczen.

Przypomne zatem, ze Pani ustawowym obowiazkiem bedzie po wydaniu wyroku w sprawie sygn. II Ca 1354/13 sporzadzenie uzasadnienia don na podstawie prawa okreslonego w art. 328 § 2 k.p.c.:

 

Uzasadnienie wyroku powinno zawierac wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygniecia, a mianowicie: ustalenie faktow, ktore sad uznal za udowodnione, dowodow, na ktorych sie oparl, i przyczyn, dla ktorych innym dowodom odmowil wiarygodnosci i mocy dowodowej, oraz wyjasnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisow prawa.”

Artykul 328 § 2 Kodeksu postepowania cywilnego

 

Pani kolega i kolezanki z pracy w Wydziale II Cywilnym-Odwolawczym Sadu Okregowego w Krakowie SSO Grzegorz Bula, SSO Katarzyna Olesiak, SSO Magdalena Meron-Pomaranska chwala Pania w postanowieniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. o oddaleniu mojego wniosku o wylaczenie Pani oraz SSO Katarzyny Biernat-Jarek i SSR Agnieszki Michalak:

Realizowanie zatem przez Przewodniczacego /SSO Anna Kozlinska – ZKE/ uprawnien i obowiazkow wynikajacych z kodeksu postepowania cywilnego nie swiadczy w jakikolwiek sposob o braku bezstronnosci, lecz nalezytym wykonywaniu obowiazkow w celu sprawnego rozpoznania sprawy.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial II Cywilny-Odwolawczy, sygn. akt II Ca 1354/13, postanowienie z dnia 23 kwietnia 2014 r.

 

Uwaga trojga sedziow Sadu Okregowego w Krakowie o nalezytym przez Pania wykonywaniu obowiazkow w celu sprawnego rozpoznania sprawy nabiera szczegolnego znaczenia dla istoty sprawy, ktora Pani rozpoznaje.

Wskazac bowiem nalezy, ze jak bardzo by Pani nie zalezalo na sprawnym rozpoznaniu sprawy, to jednak po tym, gdy Sad oddalil Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2014 r. moj wniosek z dnia 11 kwietnia 2014 r. o wylaczenie Pani i pozostalych sedzin skladu orzekajacego w sprawie sygn. II Ca 1354/13, Pani nie zorganizowala kolejnej rozprawy i nie wydala wyroku konczacego sprawe przed tym, zanim Sad II instancji rozpoznal w dniu 9 czerwca 2014 r. moje zazalenie na Postanowienie z dnia 23 kwietnia 2014 r. Wyznaczyla Pani termin rozprawy na 27 sierpnia 2014 r.

Dlaczego?

Bo Pani przestrzega prawa okreslonego w art. 50 § 3 k.p.c. i w art. 51 k.p.c. W Pani przypadku zaden sedzia nie bedzie musial zatem wymyslac usprawiedliwienia dla obejscia przez Pania prawaokreslonego w art. 50 § 3 k.p.c. i w art. 51 k.p.c.

 

Nie musze chyba dodawac, ze jesli podczas rozprawy apelacyjnej w dniu 27 sierpnia 2014 r. utrzyma Pani w mocy wyrok SSR Ewy Krakowiak z dnia 28 lutego 2013 r., okaze sie Pani – oraz pozostale czlonkinie skladu orzekajacego – takim samym zlodziejem w sedziowskiej todze, takim samym bydlem, specjalistka w typowym, zdaniem prof. F. Konecznego, dla prawniczosci zydowskiej obchodzeniu prawa, jak SSO Teresa Dyrga, SSO Agnieszka Oklejak, SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek, SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel, SSO del. Piotr Rusin, SSR Ewa Krakowiak.

 

Mnie tak samo, jak Pani zalezy na sprawnym rozpoznaniu sprawy.

Przypominajac zatem, ze:

 1. art. 6 § 1 k.p.c. stanowi: „Sad powinien przeciwdzialac przewlekaniu postepowania i dazyc do tego, aby rozstrzygniecie nastapilo na pierwszym posiedzeniu, jezeli jest to mozliwe bez szkody dla wyjasnienia sprawy.”

 2. art. 386 § 1 k.p.c. stanowi: „W razie uwzglednienia apelacji sad drugiej instancji zmienia zaskarzony wyrok iorzeka co do istoty sprawy.

 3. art. 382 k.p.c. stanowi: Sad drugiej instancji orzeka na podstawie materialu zebranego w postepowaniu w pierwszej instancji oraz w postepowaniu apelacyjnym.

oraz ze zgodnie z wola ustawodawcy ma Pani byc nieskazitelnego charakteru, a zgodnie z utrwalonym od kilkudziesieciu lat orzecznictwem Panstwa, sedziow, „centrali”, tj. Sadu Najwyzszego, jest Pani autorytetem moralnym i profesjonalistka,wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny Odwolawczy, sygn. akt: II Ca 1354/13, Zawiadomienie z dnia 4 czerwca 2014 r.

 2. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie, z dnia 29 stycznia 2004 r. /sygn. akt I ACa 1186/03/, sentencja oraz s. 3, 5, 6

 3. Sad Okregowy w Krakowie Oddzial Finansowy, sygn. akt XI CR 603/04, Dowod Nadania, odcinek dla adresata, dowod nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. dla Zbigniewa Kekusia kwoty 7.700,00 zl

 4. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 17 listopada 2004 r. / sygn. akt A Cz 1706/04/ Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Wiceprezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Elzbieta Uznanska, SO Jozef Wasik

 5. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 6 kwietnia 2005 r. Sadu Apelacyjnego w Krakowie w skladzie: SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk, SSA Grzegorz Krezolek

 6. Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r.

 7. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok SSO Teresy Dyrga z dnia 22 listopada 2004 r.

1 Artykul 154 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego: Podczas posiedzenia odbywajacego sie przy drzwiach zamknietych moga byc obecni na sali: strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pelnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z kazdej strony.”

 

2 Od dnia 20 lipca 2011 r. art. 53? obowiazuje – z mocy ustawy z dnia 28.04.2011 r. (Dz.U Nr 138, poz. 806) – w brzmieniu: Ponowny wniosek o wylaczenie sedziego oparty na tych samych okolicznosciach podlega odrzuceniu bez skladania wyjasnien przez sedziego, ktorego dotyczy. O odrzuceniu orzeka sad rozpoznajacy sprawe. Przepis art. 51 stosuje sie odpowiednio. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

 

3 „Zlodziejka”«kobieta zlodziej»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1271

 

Cette personnalite, ne connait pas toujours ses propres limites, encore moins celles de l’autre, l’endurance de chacun ayant generique cialis soft un seuil, soyez precis et clair dans vos propos et surtout viagra france ferme.
La survenue repetee de douleur au moment des rapports cialis plus entraine une attitude d’evitement vis-a-vis des activites sexuelles, memes kamagra prix en france celles qui ne sont pas responsables de douleurs.
De nombreuses etudes ont souvent analyse le processus de seduction plutot achat propecia pas cher de acheter vrai cialis en ligne maniere psychologique que sous l’angle scientifique.

Elle concerne 3 a 6% de la achat levitra en france population, surtout les hommes (5 hommes pour acheter vardenafil 1 femme), et apparait en general a l’adolescence.
Ayant peut-etre en tete la pandemie du Sida, Carie Muntifering, coauteur du rapport et responsables de travaux menes en Afrique noire, pense avoir trouve une piste expliquant ce comportement. Plusieurs specialistes se penchent presentement sur la question, mais leurs trouvailles ne se situent qu’au niveau du prototype. Quand les enfants comprennent qu’ils ne font meme pas vaciller le couple et qu’ils n’auront pas gain de cause, ils cessent leurs manigances. La naissance de l’enfant perturberait aussi la vie sexuelle des couples et l’impact serait plus grand pour les femmes que pour les hommes. Comme tout produit utilise en therapeutique, le miel doit etre soumis a des controles sanitaires. Si vous le souhaitez, il est possible de passer commande par telephone. La bioequivalence correspond au comportement identique dans l’organisme (absorption, distribution, metabolisme et elimination) du medicament generique par rapport au princeps. Les medecins recommandent d’acheter Viagra, en effet, achat cialis sans ordonnance acheter du propecia france ce propecia prix de vente quel prix viagra medicament est plus efficace et la plus celebre d’entre toutes les autres.
Nous vous souhaitons achat cialis en ligne france une excellente annee et nous aimerions vous voir achat propecia prochainement……
Si vous invitez Jim au restaurant, attendez vous a kamagra soft ce qu’il achat kamagra pas cher arrive trois heures en retard.
Per cialis comprare on line prima cosa va considerato che la scelta del giusto dosaggio del vendita cialis in farmacia Viagra deve avvenire solo dopo un consulto medico che accerti le condizioni di salute del soggetto e la possibile presenza di altre patologie oltre all’impotenza sessuale.
Questa disfunzione sessuale maschile puo essere un dove acquistare viagra line fattore cialis generico in farmacia italiana capace di creare notevoli problemi e disagi intrapersonali e relazionali.
In questa maniera e stato introdotto il Viagra femminile, creato con come acquistare viagra svizzera la considerazione dei particolarita fisiologiche femminili.
Inoltre, le compresse di Viagra, Cialis e Levitra sono vendita priligy online famosi per essere di fornire una vita sessuale piena anche cialis a basso prezzo per gli uomini di eta maggiore.
Da evitare pero che l’esposizione induca danni profondi, cialis farmacia venta cialis on line pharmacies eritemi e scottature che facilitano l’insorgenza di tumori.
Interazioni levitra generico interagisce con altri farmaci comprare viagra originale kamagra compra levitra ricetta medica come levitra originale.
A questo priligy farmacia online propecia generico proposito si puo come comprare viagra senza ricetta medica dire che esiste una casistica nello schema dell’impotenza che differisce da paziente a paziente:
Bien evidemment, achat priligy en pharmacie ne vente priligy france vous attendez priligy france acheter pas a des resultats fulgurants.
C’e un’organizzazione la fuori che dispone di un vaccino, anche se ha bisogno di essere come comprare cialis in farmacia preso in grandi come comprare viagra line dosi di due, un mese viagra sin receta en farmacias di distanza.
Acheter kamagra 100mg dans achat de viagra notre pharmacie, c’est cialis jelly vente cialis generique france la dose commune a prendre.
Oggi questi farmaci sono piu spesso kamagra costo prescritti per la cialis senza ricetta online disfunzione erettile che per ipertensione asteriosa.
Avant de percer achat kamagra en ligne france la zone genitale, celle-ci devrait etre traitee acheter kamagra au moyen d’un antiseptique, comme acheter generique propecia france pour tout autre percage.
La lamentela principale e ridotta a un indebolimento di erezione, eiaculazione viagra precio en farmacia e la comprar cialis generico en valencia priligy acquisto mancanza di orgasmo.
Certaines maladies comme le diabete, cialis france l’exces de propecia en ligne pas cher cholesterol dans le sang, dapoxetine priligy les maladies cardiovasculaires ou bien certains traumatismes neurologiques.
L’associazione dei due viagra generico farmacia milano test evita i casi di falsi negativi, ossia le acquisto cialis generico online acquistare priligy farmacia lesioni talvolta non rilevate dal pap test.
Ainsi l’usage kamagra en france du cialis achat de cialis sur le net ne comporte aucun risque acheter vrai cialis en ligne majeur d’accident cardio-vasculaire.
Quando vi acquistare viagra generico on line ecciterete, la pillola viagra i vasi sanguigni si dilateranno permettendo il sangue di fluire verso il vostro cialis costo pene causandone l’erezione.
La composition chimique de l’alimentation quotidienne doit repondre aux besoins physiologiques des aliments et viagra pas cher livraison rapide des substances biologiquement actives d’une viagra pfizer pas cher personne.
Il n’est pas destine acheter du viagra pas cher sur internet aux adolescents moins de 18 ans vente viagra en ligne ni aux femmes.
Viene commercializzato in italia da oltre quindici vendita viagra pagamento contrassegno generico do viagra sem receita anni e ha riscosso grande successo tra i nostri clienti per via della sua efficacia e del suo prezzo contenuto.
La ricerca effettuata su 3000 uomini miglior sito dove acquistare viagra d’eta compresa tra i 25 viagra generico farmacia milano e i 35 anni ha dimostrato: