01.09.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sądu Rejonowego w Dębicy o wydanie podczas posiedzenia w dniu 23 września 2014 r. orzeczenia zgodnego z prawem i dowodami w sprawie

Krakow, dnia 1 wrzesnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Sedzia Beata Stoj

Sad Rejonowy w Debicy

Wydzial II Karny

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy IX Wydzial Karny, ul. Mogilska 17, 31-542 Krakow, sygn. akt IX Kp 300/14/K

 2. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 3. Pan Pawel Wolicki, Burmistrz Miasta Debicy, Urzad Miejski w Debicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

 4. Pan Stanislaw Leski, Przewodniczacy Rady Miejskiej Debicy, Rada Miejska Debicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

 5. Pan Stanislaw Rokosz, Wojt Gminy Debica, Urzad Gminy Debica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Debica

 6. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 7. Pan adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Debica

 8. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 9. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 10. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 11. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 12. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 13. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 14. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 15. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 16. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 17. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 18. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 19. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 20. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 21. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 22. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl, , www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Posiedzenie wyznaczone na dzien 23 wrzesnia 2014 r.

 2. Wniosek o:

  1. umorzenie:

   1. na podstawie art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postepowania przeciwko mnie w zakresie zarzutow z art. 226 § 1 k.k. przypisanych mi w pkt. I – XV aktu oskarzenia,

   2. na podstawie art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., postepowania przeciwko mnie w zakresie zarzutu z art. 226 § 3 k.k. przypisanego mi w pkt. XVII aktu oskarzenia,

   3. na podstawie art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., postepowania przeciwko mnie w zakresie zarzutow z art. 212 § 2 k.k. przypisanych mi w pkt. I – XVII aktu oskarzenia,

  2. wydanie – na podstawie:

   1. art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

   2. art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.

   3. art. 2 § 2 k.p.k.

   4. art. 7 k.p.k.

   5. postanowienia adresatki niniejszego pisma z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 10.

wyroku uniewinniajacego mnie w zakresie zarzutu z art. 241 § 2 k.k., przypisanego mi w punkcie XVIII aktu oskarzenia.

 1. Wniosek o podjecie przez adresatke niniejszego pisma proby dokonania z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oceny wydanego przez siebie postanowienia z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 10.

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Badzmy wdzieczni idiotom,

gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiagnela by sukcesu.”
Mark Twain

 

W ocenie Trybunalu /Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka – ZKE/ „[…] Podnoszenie lub rozglaszanie prawdziwych zarzutow dotyczacych osob pelniacych funkcje publiczne o takie postepowanie lub wlasciwosci, ktore moga narazic je na utrate zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzialalnosci […]

jest czynem – niezaleznie od intencji sprawcy – ex definitione sluzacym spolecznie uzasadnionemu interesowi (…)

Z cala pewnoscia w przypadku osob pelniacych funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadnial bedzie

przyjecie szerokich granic krytyki.”

Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie,

LEX a Wolters Kluwer business, s. 803

Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania swoich pogladow

oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Artykul 54.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 29 lipca 2014 r. Sad Rejonowy w Debicy zawiadomil mnie o posiedzeniu wyznaczonym przez Pania na dzien 23 wrzesnia 2014 r. – Zalacznik 1: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 15/07/2014 Stawiennictwo nieobowiazkowe Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania zazalenia oskarzonego Zbigniewa Kekusia na zatrzymanie, ktore odbedzie sie dnia 28 sierpnia 2014 r. o godz. 13:30 sala 27 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Starszy sekretarz sadowy /imie i nazwisko – ZKE/
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, Zawiadomienie z dnia 15 lipca 2014 r. – Zalacznik 1

 

Ja takze uwazam, ze Pani powinna umorzyc postepowanie przeciwko mnie. W zakresie czynow przypisanych mi w pkt. I – XVII aktu oskarzenia. Z podanych przeze mnie w niniejszym pismie przyczyn.

Uwazam ponadto, ze w zakresie czynu przypisanego mi w pkt. XVIII aktu oskarzenia powinna Pani wydac wyrok uniewinniajacy mnie.

 

Przypomne, ze Pani prowadzi od listopada 2010 r. postepowanie przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan. Prokurator R. Ridan oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyny I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt Sadu Okregowego w Krakowie XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 

W sprawie przeciwko mnie na podstawie w.w. aktu oskarzenia prokurator R. Ridan zapadl juz raz prawomocny skazujacy mnie wyrok. Wydal go w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Tomasz Kuczma, ktory przypisal mi popelnienie wszystkich w.w. czynow.

Skazujacy mnie wyrok uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII. Sad Okregowy w Rzeszowie zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 k.k. i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynow – Zalacznik 3,

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. – wydanym na podstawie kasacji wniesionej w dniu 23.08.2011 r. przez prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta na moja korzysc – w zakresie pozostalych dwoch czynow, tj. II i XVIII. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 k.p.k. i art. 366 § 1 k.k. i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynow – Zalacznik 9.

 

Ad. pkt II.1.1, str. 1

Artykul 17 k.p.k. stanowi: „§ 1. Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: (…) 2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionegoalbo ustawa stanowi, ze sprawca nie popelnia przestepstwa.”

W sprawie do sygn. akt II K 407/13 zachodzi okreslona w art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k. przeslanka umorzenia postepowania.

Pani sciga mnie za 15 czynow – czyny I, III – XVI aktu oskarzenie – z tytulu ktorych sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika … 2006 r., tj. za czynyz art. 226 § 1k.k. opisane przez prokurator Radoslawe Ridan jako „zniewazenie sedziego /tj. funkcjonariusza publicznego – ZKE/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych”.
Sciganie z art. 226 § 1 k.k. w zakresie, w ktorym penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06.

Jej o tym wiedze poswiadczyla Pani w sporzadzonym przez Pania osobiscie postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r., w ktorym podala Pani – Zalacznik 2: „Zbigniew Kekus zostal skazany wyrokiem SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. za pietnascie czynow zakwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., niemniej w opisie tych czynow nie wskazano jednego ze znamion przestepstwa z art. 226 § 1 k.k., a mianowicie zniewazenia funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

 

Fakt niedopuszczalnosci scigania z art. 226 § 1 k.k. w zakresie przypisanym mi przez prokurator Radoslawe Ridan poswiadczyl dwukrotnie Sad Okregowy w Rzeszowie, tj.:

 1. wyrokiem wznowieniom z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, ktorym uchylil w.w. skazujacy mnie wyrok sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., podajac w uzasadnieniu – Zalacznik 3: „Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. Pieczec Okragla Sadu Okregowego w Rzeszowie.

UZASADNIENIE

(…) Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje.

Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 3

 1. postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2013 r., ktorym uchylil Pani w.w. postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r. podajac w uzasadnieniu – Zalacznik 4: „W dniu 11 pazdziernika 2006 roku Trybunal Konstytucyjny udzielajac odpowiedzi na pytanie prawne orzekl (wyrok o sygn. akt P 3/06), ze art. 226 § 1 KK ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok ten zostal opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 19 pazdziernika 2006 roku, zatem od tej daty wszedl w zycie i niedopuszczalne stalo sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej czy to publicznie, czy niepublicznie wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Wyraz ustawowy tresc tego wyroku znalazla w zmianach dokonanych przez art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o zmianie ustawy – kodeks karny (Dz. U. z 2008 roku Nr 122 poz. 782). Przepis w nowym brzmieniu jest niewatpliwie przepisem wzgledniejszym dla sprawcy.

Zmiana stanu prawnego skutkowala wznowieniem postepowania o czyny z pkt. I, III – XVII, uchyleniem wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. akt II K 451/06 w tej czesci i przekazaniem sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania (wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. akt II Ko 283/10, ktory zapadl na skutek wniosku o wznowienie postepowania zlozonego przez obronce Zbigniewa Kekusia.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r . /sygn. II Kz 246/13/ – Zalacznik 4

 

Wskazac nalezy, ze w odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. dla marszalka Sejmu na interpelacje poselska z dnia 3 wrzesnia 2009 r. Posla Zbigniewa Wassermanna w sprawie skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., minister sprawiedliwosci – prokurator generalny Andrzej Czuma podal: „W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.

Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k. z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow.

Nie ulega zatem watpliwosci, ze wyrok Sadu Rejonowego w Debicy przypisujacy oskarzonemu popelnienie przestepstw przy zastosowaniu kumulatywnej kwalifikacji prawnej z art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k. naruszal razaco prawo materialne.”

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz z dnia 9 pazdziernika 2009 r. ministra sprawiedliwosci – prokuratora generalnego Andrzeja Czumy na interpelacje /numer interpelacji 11505/ Posla Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejoinoego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/

 

Poniewaz Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod /Piotr Kosmaty, a nastepnie Krystyna Kowalczyk/, ani sedzia Tomasz Kuczma i adresatka niniejszego pisma nie wyeliminowali przepisu art. 226 § 1 k.k. z kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan zarzutow, w dacie zlozenia niniejszego pisma jestem scigany – co Pani poswiadczyla w w.w. Zawiadomieniu z dnia 29.07.2014 r. podajac: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.” – z art. 226 § 1 k.k. w zakresie, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

Wskazac nalezy, ze celem zatuszowania niedopelnienia obowiazku podanego przez ministra sprawiedliwosci – prokuratora generalnego w w.w. odpowiedzi z dnia 9.10.2009 r. na interpelacje, Pani w.w. postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. dokonala … zmiany kwalifikacji zarzutow z art. 226 § 1 k.k. w zarzuty z art. 216 § 2 k.k. Podala Pani – Zalacznik 2: „Do przypisania oskarzonemu sprawstwa zarzuconych czynow konieczne jest wypelnienie wszystkich znamion danego przestepstwa, tymczasem Zbigniewowi Kekusiowi, bez wzgledu na wskazana w orzeczeniu kwalifikacje prawna przypisano popelnienie przestepstw wypelniajacych jedynie znamiona wystepkow z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k. W ponownym postepowaniu sad nie moze, zgodnie z zakazem reformationis in peius, uzupelnic opisu czynow o wskazane wyzej znamie, co oznacza, ze Zbigniew Kekus moze odpowiadac w toku postepowania jedynie za przestepstwa z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Sciganie takich czynow odbywa sie z oskarzenia prywatnego (art. 216 § 5 k.k. i art. 212 § 4 k.k.).

(…) Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

 

Poniewaz sciganie czynow z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k. odbywa sie – jak Pani slusznie zauwazyla w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. – z oskarzenia prywatnego, to zgodnie z prawem podanym przez Pania w tym postanowieniu, tj. art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k., karalnosc wszystkich czynow opisanych w pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia i przekwalifikowanych przez Pania postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. – uchylonym w przez Sad Okregowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2013 r. – z zarzutu z art. 226 § 1 k.k. na art. 216 § 2 k.k. ustala … z dniem 1 czerwca 2013 r. i 1 pazdziernika 2013 r. Ustala – jako czynow sciganych z oskarzenia prywatnego – z przyczyn w szczegolach przedstawionych przeze mnie, z powolaniem sie na prawo podane przez Pania w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r., w pkt. Ad. II.1.3, str. 6.

 

Ad. pkt II.1.2, str. 1

Artykul 17 k.p.k. stanowi: „§ 1. Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: (…) 2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionegoalbo ustawa stanowi, ze sprawca nie popelnia przestepstwa.”

W sprawie do sygn. akt II K 407/13 zachodzi okreslona w art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. przeslanka umorzenia postepowania.

Pani sciga mnie za czyn, ktory wedlug opisu w akcie oskarzenia nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 k.k.

W pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan przypisala mi czyn z art. 226 § 3 k.k., ktory opisala jako: „W okresie od stycznia 2003r. do maja 2005r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl Andrzeja Zolla piastujacego urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec niego slow obrazliwych i pomowil goo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore mogaponizyc gow opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest oprzest. z art. 226 § 3 kki art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, akt oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

 

Art. 226 § 3 k.k. stanowi: Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem sam prof. Andrzej Zoll – m.in. byly prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly Rzecznik Praw Obywatelskich, byly przewodniczacy Rzadowego Centrum Legislacji, byly (przez dwie kadencje) przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci (obecnie czlonek tej Komisji), byly kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, w kwietniu br. uznany przez „Dziennik Gazete Prawna” za „Prawnika XX-lecia” – podaje od kilkunastu lat, w kolejnych wydaniach wydawanego pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.
  Wskazac nalezy, ze jako sluszne to wskazanie doktryny prawnej – ze RPO nie jest konstytucyjnym organem RP – prezentujeobok prof. Andrzeja Zollawiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek1, Marek Mozgawa2.

 2. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Wskazac nalezy, ze jako sluszne to wskazanie doktryny prawnej prezentuja … wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym m.in. Andrzej Marek3, M. Krolikowski i R. Zablocki4.

Skoro:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej

 2. § 3 art. 226 k.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, nie zas jego pracownikow,

to czyn przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan z art. 226 § 3 k.k. i opisany, jak wyzej … nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 k.k.

Wiedza o tym – tj. o w.w. wskazaniach doktryny oraz o tym, ze je jako sluszne prezentuje je prof. Andrzej Zoll – nawet poczatkujacy w zawodach prawniczych asesorowie. Wtedy, gdy jeszcze mogli orzekac, asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa Srodmiescie Marcin Gorski wydal w dniu 30 lipca 2010 r. postanowienie /sygn. 1 Ds. 806/10/MG/, w ktorym podal: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

 

Wskazac nalezy, ze po tym, gdy powolawszy sie na zacytowane wyzej stanowiska z Komentarza do kodeksu karnego wydawanego pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla skierowalem pismami z dnia 3.07.2013 r. i 11.07.2013 r. wniosek do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o modyfikacje aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator R. Ridan, przez wyeliminowanie z niego czynu z art. 226 § 3 K.k., Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol sporzadzila odpowiedz z dnia 12.07.2013 r., w ktorej podala miedzy innymi – Zalacznik 5: Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.(…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 5

 

Pomijajac, ze Sad Rejonowy w Debicy raz juz dokonal niekorzystnej dla mnie interpretacji art. 226 § 3 k.k. skazujacym mnie wyrokiem sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. nastepnie … negatywnie zweryfikowanym wyrokiem wznowieniowym Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r., to wskazac nalezy, ze Prokurator Radoslawa Ridan nie przedstawila w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. zadnych pogladow w sprawie trybu scigania z art. 226 § 3 k.k. Nie wyjasnila, dlaczego nie zgadza sie z autorami – w tym prof. Andrzejem Zollem – zacytowanych wyzej oraz w przypisach 3, 4, 5, 6 pogladow, w tym jesli chodzi o stanowisko, ze § 3 art. 226 k.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow, z … wszystkimi ekspertami w dziedzinie prawa karnego, tj. dlaczego w tej kwestii zaprezentowala w akcie oskarzenia przeciwko mnie poglad … calkowicie odosobniony.

Nadmienic nalezy, ze skoro przypisany mi z art. 226 § 3 k.k. czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia nie wypelnia – z podanych przez prof. Andrzeja Zolla i innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego, w tym m.in. A. Marka, M. Mozgawy, M. Krolikowskiego, R. Zablockiego przyczyn – znamion czynu okreslonego w tym artykule jako przestepstwo, a ja bylem juz za ten czyn skazany wyrokiem sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., to byl to wyrok wydany z naruszeniem prawa okreslonego w:

 1. artykule 42.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Odpowiedzialnosci karnej podlega ten tylko, kto dopuscil sie czynu zabronionego pod grozba kary przez ustawe obowiazujaca w czasie jego popelnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, ktory w czasie jego popelnienia stanowil przestepstwo w mysl prawa miedzynarodowego”.

 2. artykule 7.1 Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci:Nikt nie moze byc uznany za winnego popelnienia czynu polegajacegona dzialaniu lub zaniechaniu dzialania, ktorego wedlug prawawewnetrznego lub miedzynarodowego nie stanowil czynu zagrozonego kara w czasie jego popelnienia”.

 3. artykule 15.1 Miedzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych:
  Nikt nie moze byc skazany za czyn lub zaniechanie, ktore w mysl prawa wewnetrznego lub miedzynarodowego nie stanowily przestepstwa w chwili ich popelnienia.

 

A Pani sciga mnie po raz drugi, czwarty rok po uchyleniu przez Sad Okregowy Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. skazujacego mnie za ten czyn wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r.

 

Ad. pkt II.1.3, str. 1

Artykul 17 k.p.k. stanowi: „§ 1. Nie wszczyna sie postepowania, a wszczete umarza, gdy: (…) 6) nastapilo przedawnienie karalnosci.

W sprawie do sygn. akt II K 407/13 zachodzi okreslona w art. 17 § 1 pkt. 6 przeslanka umorzenia postepowania.

Pani sciga mnie za 17 czynow z art. 212 § 1 k.k., ktorych karalnosc – zgodnie z prawem, ktora Pani sama podala w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. /Zalacznik 2/ ustala w 2013 r.

W pkt. I – XVII aktu oskarzenia prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi z art. 212 § 2 k.k. zarzut znieslawienia, z tego w przypadku

 1. czynu II, samoistnie – znieslawienie adw. Wieslawy Zoll

 2. czynow I, III-XVI w zbiegu z art. 226 § 1 k.k. – znieslawienia sedziow

 3. czynu XVII w zbiegu z art. 226 § 3 k.k. – znieslawienie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla.

 

Czyn z art. 212 § 2 k.k. jest scigany z oskarzenia prywatnego.

Wie Pani o tym, bo podala Pani w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2: „Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu. Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, postanowienie sedzi

Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

 

Wskazac nalezy, ze:

 1. artykul 101 § 1 Kodeksu karnego stanowi:
  „Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat: 1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 – gdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 – gdy chodzi o pozostale wystepki.”

 2. artykul 102 Kodeksu karnego stanowi:
  „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

 

Okreslajac w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. ramy czasowe popelniania czynow, ktore mi przypisala, prokurator R. Ridan podala, ze:

 1. czyny I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI – popelniac mialem w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.

 2. czyny II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII – popelniac mialem w okresie od stycznia do wrzesnia 2005 r.

 

W zwiazku z powyzszym, z mocy prawa okreslonego w art. 101 § 1 k.k. i art. 102 k.k. karalnosc przypisanych mi z art. 212 § 2 k.k. czynow:

 1. z pkt. I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI aktu oskarzenia ustala z dniem 1 czerwca 2013 r.

 2. z pkt. II, III, IV, V, VII, IX, X, XVII aktu oskarzenia ustala z dniem 1 pazdziernika 2013 r.

 

Ad. pkt II.2, str. 1

Wskazac nalezy, ze

 1. Artykul 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

 2. Artykul 2 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby: 1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci,

 3. Artykul 2 § 2 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.

 4. Artykul 7 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

 

Pani sciga mnie za 18 czynow, w ktorych opisach prokurator Radoslawa Ridan podala, ze zostaly popelnione w Krakowie, w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Jesli z podanych wyzej przyczyn umorzy Pani postepowanie w zakresie czynow z pkt. I – XVII aktu oskarzenia, pozostanie tylko czyn z pkt. XVIII.

Wskazac zatem nalezy, ze w aktach sprawy sygn. II K 407/13 znajduja sie zlozone przez operatorow internetowych dowody:

 1. pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. – karty 3098, 3099 akt sprawy

 2. pismo Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2008 r. – karta 3183 akt sprawy

ktorymi ci poswiadczyli, ze nie ja bylem sprawca czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan oraz ze nie w Krakowie, lecz w Warszawie zostaly popelnione.

Dzial Bezpieczenstwa Wirtualnej Polski S.A. zawiadomil Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r., ze – Zalacznik 6: „Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj (…) Adres ul. (…) Miasto: Warszawa”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo Dzialu

Bezpieczenstwa Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. – Zalacznik 6

 

Dzial Bezpieczenstwa Interii.PL S.A. zawiadomil Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r., ze – Zalacznik 7: „Dane zwiazane z (…) strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujem”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo Dzialu

Bezpieczenstwa Interim.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik 7

 

Jesli uzytkownik strony www.zkekus.w.interia.pl nie wykazal aktywnosci w okresie od 13 wrzesnia 2005 r. do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala w pazdzierniku 2007 r. logami z okresu wczesniejszego, to znaczy, ze … brak jest logow za caly okres objety aktem oskarzenia.

Poza tym:

 1. numery IP komputerow podanych przez Interie.PL S.A. nalezaly do komputerow zlokalizowanych w Warszawie,

 2. jak podala Interia.PL S.A.: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”

 

W dniu 23 sierpnia 2011 r. prokurator generalny wniosl – wprawdzie po prowadzonym przeze mnie przez 16 dni protescie, w tym przez 12 dni glodowym, ale zawsze … – do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc w zakresie czynow z pkt. II i XVIII skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. W uzasadnieniu do kasacji podal miedzy innymi – Zalacznik 8: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pjt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia.

Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam:
I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…)
II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu,
wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow,

(…) „Tak wiec ustalenia Sadu Rejonowego w Debicy, ze Zbigniew Kekus zniewazal w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. pod domena www.zkekus.w.interia.pl Wieslawe Zoll jak tez rozpowszechnil tamze materialy ze sprawy rozwodowej, prowadzonej z wylaczeniem jawnosci, nie moga byc uznane za ustalenia swobodne, a tylko dowolne, nie znajdujace oparcia w zadnym materiale dowodowym.Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.”

W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, kasacja prokuratora generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 – Zalacznik 8

 

Prokurator generalny wniosl kasacje w zakresie dwoch tylko czynow, tj. z pkt. II i XVIII skazujacego mnie wyroku poniewaz wczesniej, w dniu 15.09.2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok wznowieniowy w zakresie pozostalych 16 czynow, a prawo okreslone w art. 519 k.p.k. stanowi: „Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.”.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym na podstawie w.w. kasacji prokuratora generalnego uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie czynow II i XVIII, podajac miedzy innymi – Zalacznik 9: „Sygn. akt IV KK 272/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jerzy Grubba (przewodniczacy) SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski (sprawozdawca) Protokolant /imie i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 212 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzysc skazanego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 uchyla zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII i w tej czesci przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.”

UZASADNIENIE (…) Kasacja okazala sie zasadna. Ma racje skarzacy, ze analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na to, iz w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII zaskarzony wyrok zostal wydany na podstawie niepelnego materialu dowodowego oraz bez wszystkich okolicznosci, co stanowi naruszenie art. 366 § 1 k.p.k. Nadto, Sad Rejonowy dokonal ustalen faktycznych wbrew wymaganiom okreslonym w art. 7 k.p.k., nie stosujac sie do zasady swobodnej oceny dowodow i przeprowadzajac w istocie dowolna ocene zebranego materialu dowodowego. W efekcie poczynil ustalenia faktyczne, ktore nie maja jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wrecz sa sprzeczne z trescia tych dowodow.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. akt IV KK 272/11– Zalacznik 9

 

Po wydaniu wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie Pani uznala, ze ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r., gdy inne niz ja osoby zaczely popelniac przypisane mi czyny i wydala Pani postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

Po wydaniu wyroku wznowieniowego przez Sad Najwyzszy Pani uznawszy mnie za niepoczytalnego wydala zarzadzenie o wyznaczeniu mi obroncy z urzedu i wydala Pani kolejne postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

Z przyczyn podanych przez Dzial Bezpieczenstwa Wirtualnej Polski S.A. w pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r. /Zalacznik 6/ i przez Dzial Bezpieczenstwa Interii.PL S.A. w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. /Zalacznik 7/, tj. poniewaz w.w. operatorzy internetowi poswiadczyli, ze czyny, ktorych popelnienie mnie przypisala prokurator Radoslawa Ridan popelnili mieszkancy Warszawy oraz ze zostaly popelnione w Warszawie, a nie w Krakowie, jak „ustalila”, tj. jak podala w opisach prokurator R. Ridan, skierowanym do Pani pismem z dnia 29 listopada 2012 r. zlozylem wniosek o przekazanie sprawy przeciwko mnie do rozpoznania wlasciwemu miejscowo sadowi rejonowemu w Warszawie.

Pani wydala wtedy postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r., w ktorym podala Pani – Zalacznik 10: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.–

Zalacznik 10

 

Od tego czasu wciaz sciga mnie Pani za te czyny, w tym m.in. wydajac kolejne postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym, grozac mi dwukrotnie umieszczeniem mnie w areszcie celem poddania mnie badaniom psychiatrycznym, wydajac Policji kolejne nakazy doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne, w tym skuteczny z dnia 28 kwietnia 2014 r.

A przeciez zaden z Sadow odwolawczych:

 1. jako przyczyny uchylenia skazujacego mnie wyroku nie wskazal mojej ewentualnej, w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. niepoczytalnosci,

 2. nie podal we wskazaniach dla Sadu Rejonowego w Debicy, zeby mnie poddac badaniom psychiatrycznym.

 

Co wiecej, sedzia Tomasz Kuczma, gdy po raz pierwszy rozpoznawal sprawe przeciwko mnie tez mnie nie skierowal na badania psychiatryczne.

Co do tego, ze jest Pani rzadkim tumanem5 nikt nie moze miec najmniejszych watpliwosci.

Na „w razie czego” przypomne, ze w skutecznie zaskarzonym przeze mnie postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. podala Pani – Zalacznik 2: Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.,

Co Pani, tumanie, analizowala …?

Nie zorientowala sie Pani, ze dzielac sie w postanowieniu wynikami Pani analizy zaprezentowala Pani:

 1. trzech sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie, SSO Piotra Moskwe, SSO Andrzeja Borka, SSR del. do SO Marcina Swierka,

 2. trzech prokuratorow Prokuratury Generalnej w rozny sposob zaangazowanych w kasacje z dnia 22.08.2011 r. tj. prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, jego zastepce Roberta Hernanda oraz prokuratora Mieczyslawa Tabora,

 3. trzech sedziow Sadu Najwyzszego SSN Jerzego Grubbe, SSN Barbare Skoczkowska, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego,

jako bezmyslnych idiotow „idiota”: «czlowiek pozbawiony inteligencji; potocznie: glupiec, balwan, tuman, kretyn»;Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 271 – ktorzy po to uchylili skazujacy mnie wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r. Pani poprzednika w sprawie sygn. II K 407/13, sedziego Tomasza Kuczmy, w dodatku informujac mnie, ze na moja korzysc, zeby mnie Sad Rejonowy w Debicy scigal drugi raz za czyny, ktorych karalnosc ustala … przed tym, zanim oni wzruszyli skazujacy mnie wyrok.

Jak Pania informowalem, mam 56 lat, wielu poznalem ludzi i stwierdzam kategorycznie, ze sposrod tych, ktorych poznalem tylko Pani – rzadki okaz tumana – mogla cos takiego wymyslic.

Mam nadzieje, ze nie bedzie Pani polemizowala, co do tego, ze sama Pani udowodnila, ze jest Pani czlowiekiem tepym, ciezko myslacym, znaczy tumanem.

Z podanych wyzej przyczyn uwazam, ze jest Pani takze bydlem6 na uslugach judeofaszysty Andrzeja Zolla, jego malzonki oszustki i faszystki adw. Wieslawy Zoll i ferajny z Krakowa, ktorzy – tj. Zollowie z ferajna – postanowili uczynic mnie przestepca po kilku latach naruszania moich dzieci i moich praw obywatelskich oraz pozbawiania nas moznosci korzystania z naszych praw.

W tym miejscu – tj., gdy prezentuje wyjasnienie, dlaczego uwazam Pania za tumana i bydlo – wskazac nalezy, ze Pani nie wolno wylaczyc sie od rozpoznawania sprawy do sygn. akt II K 407/13 i jesli Pani nie wymysli jakiejs „sztuczki”, bedzie sie Pani musiala ze mna spotkac w wyznaczonym przez Pania terminie 23 wrzesnia 2014 r.

Przypomne bowiem, ze raz juz Pani, rzadki tuman, jojczac i uzalajac sie nad soba, nad Prokuratorem Rejonowym w Debicy Jackiem Zakiem, nad sedzia Tomaszem Kuczma oraz nad tumanem z Sadu Okregowego w Rzeszowie SSO Jaroslawem Szaro, zlozyla Pani w dniu 3 listopada 2010 r. wniosek o Pani wylaczenie od rozpoznawania sprawy do sygn. II K 451/06 po jej wznowieniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r.

Podala Pani – Zalacznik 11: „Dnia 3 listopada 2010 r. Sygn. akt II.K. 854/10 /uprzednio II K 451/06, nastepnie II K 407/13 – ZKE/ Oswiadczenie Prosze o wylaczenie mnie od rozpoznania niniejszej sprawy z uwagi na zarzuty podnoszone przez oskarzonego w jego pismach wobec mnie i znanych mi osobiscie miedzy innymi SSR Tomasza Kuczmy, SSO Jaroslawa Szaro i Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka, a takze szczegolnie wobec Sadu Rejonowego w Debicy.

Zbigniew Kekus opisujac wyzej wymienione osoby uzywa slow obrazliwych i nieprzyzwoitych, kwestionuje ich kwalifikacje do wykonywania zawodu sedziego i prokuratora, bezstronnosc, niezawislosc i niezaleznosc.

Skazany przez sedziego SR w Debicy Tomasza Kuczme, Z. Kekus kieruje wobec niego zarzuty podwladnosci i dyspozycyjnosci, zas sedziow naszego Sadu nazywa „zawodowymi i osobowosciowymi klonami” SSR Tomasza Kuczmy. W jednym z pism nazywajac mnie oszustka, sugeruje, ze poswiadczylam nieprawde w orzeczeniu wydanym w toku postepowania wykonawczego i zrobilam to w celu zatarcia oczywistej i razacej obrazy przepisow prawa przez sedziego T. Kuczme. Oskarzony okresla Sad Rejonowy w Debicy jako zlodziejska instytucje.

Zbigniew Kekus kieruje swoje pisma do organow panstwowych i osob publicznych, a takze publikuje w Internecie.

Jezeli podobne zarzuty beda podnoszone przez oskarzonego w trakcie trwania procesu, moga one powaznie zaklocic przebieg postepowania sadowego, w opinii spolecznej zas wywolac watpliwosci co do mojej bezstronnosci w tej sprawie. Majac wiec na uwadze powyzsze okolicznosci prosze o wylaczenie mnie od rozpoznania niniejszej sprawy dla dobra wymiaru sprawiedliwosci. SSR Beata Stoj Pieczec okragla Sadu Rejonowego w Debicy Za zgodnosc: Sekretarz”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 /, wniosek SSR Beaty Stoj z dnia 3 listopada 2010 r. o wylaczenie – Zalacznik 11

 

Jesli chodzi o wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci, to Pania nalezaloby zlozyc z urzedu sedziego …

Tymczasem prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie sedzia Zbigniew Snigorski powolal Pania, rzadkiego tumana, z dniem 15 czerwca 2012 r. na prezesa Sadu Rejonowego w Debicy.

Jesli o mnie chodzi, w calej rozciaglosci podtrzymuje, co Pani napisala, ze ja napisalem.

Profesjonalizm tumanow:

 1. Jacka Zaka – wciaz jest Prokuratorem Rejonowym w Debicy – ktory podczas rozprawy glownej w dniu 18.12.2007 r. zadal skazania mnie za wszystkie czyny przypisane mi przez prokurator R. Ridan, nalozenia na mnie kary grzywny w kwocie lacznej … 54.000,00 zl i zobowiazania mnie do przeproszenia kazdego z „pokrzywdzonych”,

 2. sedziego Tomasza Kuczmy,

zweryfikowaly sady odwolawcze, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy uchylajac wyroki tego drugiego w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynow, z powodu razacego naruszenia przez niego naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

Co groteskowe, to ze Pani bronila sedziego T. Kuczmy i prokuratora oskarzyciela podczas rozprawy glownej w dniu 18 grudnia 2007 r. Jacka Zaka, pismem z dnia 3 listopada 2010 r., czyli sporzadzonym po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 k.k., tj. ze mnie skazal – na zadanie prokuratora Jacka Zaka – wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za 15 czynow z art. 226 § 1 k.k. w zakresie, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia … 19 pazdziernika 2009 r.

Czemu sie jednak dziwic …? Przeciez Pani mnie w dacie zlozenia niniejszego pisma sciga wciaz za te czyny i kieruje mnie w zwiazku z tym na badania psychiatryczne.

Poza tym… Z cala pewnoscia tylko Pani wie, dlaczego ewentualne uzywanie przeze mnie slow obrazliwych i nieprzyzwoitych pod adresem innych funkcjonariuszy publicznych, w tym z innych instytucji wymiaru sprawiedliwosci niz Sad Rejonowy w Debicy mialoby uzasadnic Pani wylaczenie od rozpoznawania sprawy.

Pani tropem poszla wszak w listopadzie i grudniu 2010 r. cala reszta tumanow z Sadu w Debicy, tzn. kazdy tuman zwany sedzia Sadu Rejonowego w Debicy – w tym Pani poprzednik na stanowisku prezesa Sadu Dariusz Rozanski i wiceprezes Anna Ziec – zlozyl wniosek o jego/jej wylaczenie od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie.

Gdy sie o tym dowiedzialem, poinformowalem – nie bedac przeciez sedzia – Sad Okregowy w Rzeszowie, ktory mial rozpoznac Panstwa wnioski, ze one nie zasluguja na uwzglednienie. Wyjasnilem, ze wedlug mej wiedzy sedzia ma byc zawsze i wszedzie, pod kazda „szerokoscia geograficzna”, sprawiedliwy i bezstronny. W Debicy tez.

Sad Okregowy w Rzeszowie oczywiscie mnie przyznal racje. W dniu 11 stycznia 2011 r. sedzia Piotr Popek wydal postanowienie, ktorym orzekl: „Sygn. akt II Ko 510/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 stycznia 2011 r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR del. do SO Piotr Popek Protokolant: /imie i nazwisko protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011 r. sprawy Zbigniewa Kekusia w przedmiocie wylaczenia sedziow na podstawie art. 41 § 1 kpk i art. 42 § 4 kpk postanawia nie wylaczac sedziow Sadu Rejonowego w Debicy od rozpoznania sprawy sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06 – ZKE/.

UZASADNIENIE Sedziowie Sadu Rejonowego w Debicy, w pisemnych oswiadczeniach – zwrocili sie o wylaczenie ich od rozpoznania sprawy Zbigniewa Kekusia – z uwagi na zarzuty podnoszone przez oskarzonego w jego pismach wobec SSR Tomasza Kuczmy, SSR Beaty Stoj, SSO Jaroslawa Szaro i Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka, a takze ogolnie wobec sedziow Sadu Rejonowego w Debicy. Argumentujac to tym, iz rozpoznanie przez nich niniejszej sprawy, w odbiorze publicznym, moze wywolac uzasadniona watpliwosc co do ich bezstronnosci, a to z tego powodu, ze dotyczy sedziow orzekajacych w Sadzie Rejonowym w Debicy i sedziego orzekajacego w Sadzie Okregowym w Rzeszowie.

Sad Okregowy mial na uwadze co nastepuje: Zgodnie z trescia art. 41 § 1 kpk sedzia ulega wylaczeniu, jezeli istnieje okolicznosc tego rodzaju, ze moglaby wywolac uzasadniona watpliwosc co do jego bezstronnosci w danej sprawie.

W realiach niniejszej sprawy trudno doszukac sie tego rodzaju okolicznosci, ktore pozwolily z cala stanowczoscia uznac, iz wylaczenie sedziow orzekajacych w Sadzie Rejonowym w Debicy jest konieczne.

(…) Zaden z sedziow nie zna osobiscie Zbigniewa Kekusia, nie lacza ich z nim zadne zaleznosci, czy inne powiazania. Tym samym przedmiotowa sprawa, bez zadnych obaw i watpliwosci odnosnie jej obiektywnego i bezstronnego rozpoznania, powinna byc kontynuowana i prowadzona w Sadzie Rejonowym w Debicy przez orzekajacych tam sedziow.

Uzasadniona watpliwosc” co do bezstronnosci sedziego przy posluzeniu sie wykladnia literalna, mozna i nalezy wiazac z taka oto okolicznoscia, kiedy to sedzia przed wydaniem orzeczenia w danej sprawie, niejako z gory zajal okreslone stanowisko co do istoty sprawy, szczegolnie jesli ujawnil je w innym orzeczeniu (tak m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z 16.11.2007r., sygn. akt V KK 33/07). Ponadto wskazac nalezy, iz przypadki „osadow prasowych” czy tez wypowiedzi osob prywatnych odnosnie orzekajacych sedziow sa zjawiskiem powszechnym i scisle lacza sie z zasada wolnosci prasy, czy slowa (oczywiscie o ile w ich wyniku nie dochodzi do popelnienia przestepstwa). Zdaniem Sadu Okregowego nie oznacza to jednak, by mialo to wplyw na zdolnosc sadu do zachowania obiektywizmu i procesowaniu wedlug regul rzadzacych procedura karna. Sad w koncu dysponuje odpowiednimi srodkami prawnymi do przeciwdzialania zachowaniom podsadnych naruszajacych prawo i dyscyplinujaco z powodzeniem je stosowac.

Godzi sie takze zwrocic uwage na inny aspekt pochopnego siegania po instytucje wylaczania sedziego od rozpoznania takiej jak niniejsza sprawa.Jak zauwazyl slusznie Sad Najwyzszy: „Dzialania podsadnych przeciwko czlonkom skladow orzekajacych, nawet naruszajace ich dobre imie, same w sobie nie moga wywolywac uzasadnionej watpliwosci co do bezstronnosci sedziego w danej sprawie, gdyz stwarzalo by to latwe narzedzie prowadzace do uniemozliwienia przeprowadzenia jakiegokolwiek procesu karnego czy dyscyplinarnego.” (zob. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 27 kwietnia 2006 r. WD 1/06 OSNwSK 2006/1/925).

Powyzsze uwagi nie dotycza wszakze sedziow podlegajacych wylaczeniu z mocy prawa. Majac to wszystko na uwadze, Sad Okregowy orzekl jak na wstepie.

Na oryginale wlasciwe podpisy Za zgodnosc z oryginalem Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko Sekretarza – ZKE/ Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zazalenie nie sluzy”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 510/10, postanowienie sedziego SSR del. do SO Piotra Popka z dnia 11 stycznia 2011 r.

 

Nie zeby jeden tuman … Caly Sad sedziow tumanow. Sedzia Sadu Okregowego w Rzeszowie Piotr Popek wyjasnil Panstwu dlaczego. Pani jako prezes ciemnogrodu z ul. Slonecznej 3 w Debicy szczegolnie sie w nim wyroznia.

Rozumiem, ze … bez urazy.

Wszak prawnik XX-lecia „Dziennika Gazety Prawnej”, bozyszcze ministra sprawiedliwosci Marka Biernackiego, prof. dr hab. Andrzej Zoll7 od lat informuje – szkoda, ze judeofaszysta sam sie do tego nie stosuje … – za Europejskim Trybunalem Praw Czlowieka, ze prawde o tumanach w sluzbie publicznej nalezy rozglaszac w interesie spolecznym.

 

W ocenie Trybunalu /Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka – ZKE/ „[…] Podnoszenie lub rozglaszanie prawdziwych zarzutow dotyczacych osob pelniacych funkcje publiczne o takie postepowanie lub wlasciwosci,

ktore moga narazic je na utrate zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzialalnosci […]

jest czynem – niezaleznie od intencji sprawcy – ex definitione sluzacym spolecznie uzasadnionemu interesowi (…)

Z cala pewnoscia w przypadku osob pelniacych funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadnial bedzie

przyjecie szerokich granic krytyki.”

Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie,

LEX a Wolters Kluwer business, s. 803

 

Ex definitione … Krytyki …
A ja Pani nie krytykuje. Ja podaje prawde o Pani.

Jak Pania od czterech lat poznaje stracilem juz wszelka nadzieje na to, ze Pania stac na spelnienie wymogu postawionego przed Pania przez ustawodawce w art. 7 Kodeksu postepowania karnego, ale … niech Pani postara sie przeczytac moje niniejsze pismo ze zrozumieniem, niech Pani sprobuje pomyslec i dokonac oceny zgromadzonego przez Sad Rejonowy w Debicy materialu dowodowego z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania.

Szczegolnie niech sie Pani zastanowi nad tym, prosze, jaki wniosek kazdy, kto o zdrowych zmyslach wysnul by dla mnie, oskarzonego o popelnienie w Krakowie czynow za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, z postanowienia, ktore Pani wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 10:

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci,

tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj – Zalacznik 10

 

Pani dokonawszy w oparciu o zasady prawidlowego rozumowania oceny dowodow, na podstawie ktorych sporzadzila Pani zacytowane wyzej Postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. wysnula wnioski, ze:

 1. to ja jestem sprawca czynow popelnionych za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl,

 2. popelnilem czyny jak w pkt. 1 w Krakowie

i scigajac mnie za nie wydala Pani w dniu 28 kwietnia 2014 r. nakaz Policji zatrzymania mnie na 48 godzin i doprowadzenia pod przymusem w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne do Aresztu Sledczego w Krakowie.

 

Nie musze chyba dodawac, okrutny msciwy tumanie, ze jesli w dniu 23 wrzesnia 2014 r. orzeknie Pani wbrew przedstawionym przeze mnie faktom, tj. po raz kolejny dokona Pani oceny dowodow z razacym naruszeniem zasad prawidlowego rozumowania, raz jeszcze potwierdzi Pani, ze jest okrutnym msciwym tumanem.

Dodatkowo wylaczonym z mocy prawa – art. 40 k.p.k.: „§ 1. Sedzia jest z mocy prawa wylaczony od udzialu w sprawie, jezeli: 7) bral udzial w wydaniu orzeczenia, ktore zostalo uchylone. – od dnia 27 sierpnia 2013 r., gdy Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil Pani najbardziej chyba groteskowe postanowienie w historii wymiaru sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r. o umorzeniu postepowania przeciwko mnie, bo jak wykazala dokonana przez Pania analiza – Zalacznik 2: „Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.,

 

Rad, ze to wlasnie z Pania sedzia zetknal mnie los, bo nikt, jak Pani nie potwierdza slusznosci maksymy Marka Twain’a:

 

Badzmy wdzieczni idiotom,

gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiagnela by sukcesu.”
Mark Twain

 

cieszac sie wielce na spotkanie z Pania w dniu 23 wrzesnia 2014 r., w nadziei, ze nie odwola Pani wyznaczonego na ten dzien posiedzenia, wnosze jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, Zawiadomienie z dnia 29 lipca 2014 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 3. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r.

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo Dzialu Bezpieczenstwa Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r.

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, pismo Dzialu Bezpieczenstwa Interim.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r.

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, kasacja prokuratora generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11

 9. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. akt IV KK 272/11

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 /, oswiadczenie SSR Beaty Stoj z dnia 3 listopada 2010 r.

1 „Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedyniekonstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji.Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny,Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

2 „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow.Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO,Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa(Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO, NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).”Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

3 Art. 226 § 3 penalizuje zniewazenie lub ponizenie konstytucyjnego organu R.P. Jest to przestepstwo godzace w prestiz tych organow, a nie zatrudnionych w nich osob. Omawiany przepis nie dotyczy wiec znieslawiajacych zarzutow, a tym bardziej krytyki nawet gdyby byla nieuzasadniona (por. wyrok SN z dnia 17 lutego 1993r. III KRN 24/92, Inf. Praw. 1993, Nr 10-12, poz, 161). W wypadku wykraczajacego poza granice dozwolonej krytyki pomowienia osoby, grupy osob lub instytucji o takie wlasciwosci lub postepowanie, ktore moga ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania, czyn podlega ocenie w plaszczyznie przepisow o znieslawienie (zob. uwagi do art. 212).” Zrodlo: Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

4 Ponizenie/zniewazenie organu, a zniewazenie osob wchodzacych w jego sklad. Ponizenie lub zniewazenie organu nie jest rownoznaczne z ponizeniem lub zniewazeniem osob wchodzacych w jego sklad. Poglad ten jest aktualny rowniez w przypadku konstytucyjnych organow jednoosobowych. (…) Jezeli sprawca swoim zachowaniem zniewazyl lub pomowil poszczegolnych czlonkow organu RP, wowczas nalezy zastosowac przepis art. 216 § 1 lub art. 212 § 1 k.k., ewentualnie art. 226 § 1 k.k. (por. A. Marek, Kodeks karny, s. 501).” – Zrodlo: M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

5 „Tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051

6 „Bydle”: «przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75

7„– Aby zrozumiec, dlaczego jest postacia szczegolna, nie wystarczy wymienienie tych zaslug i tytulow. Konieczna jest chwila refleksji, aby zrozumiec, jak wazna dla rozwoju kraju byla postawa i zestaw wartosci, ktore reprezentuje profesor Zoll” Zrodlo: Minister sprawiedliwosci Marek Biernacki, laudacja na czesc prof. dr hab. Andrzeja Zolla, uroczystosc nadania prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi przez „Dziennik Gazete Prawna” tytulu „prawnika XX-lecia”; Zrodlo: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/791157,zlote-paragrafy-2014-andrzej-zoll-prawnikiem-xx-lecia.html

30% des Francais declarent que ce acheter du kamagra pour femme qu’ils font n’est pas suffisamment reconnu – le manque de reconnaissance etant un stresseur acheter bon kamagra oral jelly eleve, en particulier au travail.
Dans l’imaginaire collectif, le point G, c’est le levitra 10mg prix pharmacie nec plus ultra en matiere cialis en ligne en suisse de preliminaires.
Malheureusement, les choses changent vente levitra en ligne lorsque vous et votre bien-aime acheter cialis quebec retournent au monde de la realite.

Et si alors il n’etait acheter priligy france question que de perception meme dans un etat de conscience pur achat libre de viagra ?
Ils mangent sans avoir vraiment envie de manger, par ennui ou sous l’effet du stress. Le Biterrois Olivier Toma Les pharmaciens ont ete site fiable achat viagra achat cialis ligne quebec sommes de privilegier les generiques aux princeps, sur l’autel de la chasse aux deficits. Le medicament joue un role majeur et meconnu dans le processus d’economies sur le budget hospitalier. Dans la plupart des cas, cette petite manipulation poussee, accentuee par quelques paroles bien tournees sur fond de lubrifiant (restons realistes !), peuvent mener notre homme a l’ejaculation en deux temps trois mouvements. Mais parfois les circonstances, les evenements de la vie acheter viagra pfizer pas cher generique cialis peuvent detruire ou reduire votre estime et votre confiance en vous. Si l’homme atteint le point de difficile retour et que l’on revient en arriere (en arretant les caresses, sans passer a l’acte), il ressent un penible desagrement. Ceci est tres pratique, vous pouvez non seulement vous caresser avec les mains et les levres, mais aussi avec des coulees d’eau. Voici un peu de ce qui se passe dans le cerveau des dependants sexuels.
L’analyse des complications selon Clavien retrouvait quatre patients grade I, quatre grade II, un grade IIIb, ordonnance viagra un grade acheter levitra ligne IV et deux grade V, dont une reprise chirurgicale pour saignement actif.
Quelques conseils pour achat cialis soft quel site essayer d’atteindre l’orgasme meilleur viagra en ligne simultane:
Ses elans de gentillesse ou d’attention ont bien plus acheter cialis pour femme a voir avec de l’empathie qu’avec je veux acheter du cialis du desir, bien que vous puissiez etre tente de croire le contraire.
La disfunzione erettile e una grave condizione medica e puo essere vendita cialis online un farmacia online cialis indicatore di altri problemi medici e puo causare stress emotivo e psicologico, i danni in uomini e dei loro partner sessuali.
La Kamagra aiuta bene ad uomini sia giovani che come acquistare il cialis in farmacia anziani cialis generico acquisto farmacia e cura rapidamente l’impotenza.
Assumerlo con il succo d’uva Non molte persone sanno che se assumono questo farmaco assieme a del succo d’uva il livello viagra sin receta en farmacias del sangue puo salire nel corpo e acquisto sicuro viagra generico causare dei cambiamenti nella pressione sanguigna.
La Dipendenza da Sesso comprare cialis palermo ha conseguenze gravi sia a livello a quando viagra generico in italia individuale che sociale.
Animali dovra superare alcuni ostacoli giuridici e tecnici prima cuanto vale levitra farmacia di poter portare il prodotto sul mercato, ma ha gia un prototipo di lavoro e dice che acquisto cialis postepay il sistema puo ospitare maggior parte dei formati.
Dal punto di vista cialis 5 mg generico prezzo pratico, ma soprattutto dal punto di vista psicologico, questa e davvero la soluzione ideale, cialis farmacia venta provare per credere.
Levitra Orodispersibile e la versione solubile del Levitra tradizionale ed e infatti l’unico trattamento contro la disfunzione erettile che si viagra italia scioglie in bocca in pochi secondi garantendo il suo effetto in circa 20 minuti dall’assunzione. La durata dell’efficacia del Cialis e di circa 24-36 ore, che permette all’uomo scegliere piu liberamente il tempo per un rapporto sessuale, godendo della spontaneita dei rapporti sessuali. i neuroni accesi in un caso sono spenti nell’altro, escluendendosi a vicenda. Le persone che assumono il Cialis per curare la propria DE possono sperimentare disturbi, quali soffusione, indigestione e emicrania occasionale. Ma molti uomini non come comprare viagra on line percepiscono il problema e non vogliono di rivolgersi al medico acquistare il viagra online perche pensano che e’ un problema personale. Altro grande fattore positivo di Cialis one a day e rappresentato dalla bassa incidenza di possibili effetti collaterali grazie al basso dosaggio contenuto in ciascuna compressa. Per ipnotizzare il proprio lui, basta acquistare viagra pfizer procurarsi un kit per lo spogliarello, con tacchi, lingerie, acquistare viagra generico italia manette e copricapezzoli; far sedere l’uomo su una sedia e iniziare ad esibirsi. Il tema del sesso orale, che era tabu in precedenza sorge nelle pagine di riviste, diventando oggetto di ricerca medica e sociologica.
Resta cialis generico in farmacia italiana la raccomandazione cialis 5 mg generico prezzo di rivolgersi sempre al medico per la soluzione del problema impotenza o calo sessuale, perche per seguire un trattamento senza rischi e sempre bene affidarsi ai controlli di uno specialista.
Gli effetti sono gli stessi del levitra tradizionale, viagra on line con ricetta ma il levitra orosolubile e di piu facile assunzione in quanto non va deglutito vendita viagra senza ricetta ma si come comprare cialis on line scioglie in bocca.
Bisogna comprare cialis farmacia anche tenere comprare cialis originale italia in conto che durante l’ingesta di kamagra 100mg non si come acquistare viagra on line consumi avvinazzate alcoliche di forma eccessiva.
* le acheter propecia generique vaginisme est une contraction musculaire prolongee ou recurrente des vente propecia generique muscles du plancher pelvien propecia generique qui entourent l’ouverture du vagin.
Problematiche che altrimenti non sarebbero emerse, vuoi per una cronica reticenza, da vendita cialis in europa viagra naturale vendita online parte del maschio italiano, a parlarne con il medico di levitra vardenafil prezzi famiglia.
Viagra peut levitra prix pharmacie etre pris avec priligy pas cher france ou sans nourriture levitra en france .
Essere travolti acquistare priligy farmacia da un improvviso scatto di passione e non diventare blu comprare viagra line italia per la rabbia di vendita viagra in italia dover aspettare.
Et dans ce cas de figure, viagra acheter sans ordonnance ce ou acheter du cialis a paris n’est pas achat cialis france pharmacie un cachet qui reglera le probleme.
Tuttavia, l’impotenza e acquistare cialis generico in italia curabile in farmacias online cialis modo sicuro.
Je dois dire que mon mari est acheter viagra paris quelques annees plus age que site securise vente cialis moi et quant il acheter levitra pas cher etait jeune il etait tres sociable, il sentait bien la situation de nos relations de cette epoque-la.
Il papilloma virus (hpv) e un virus comprare propecia facilmente cialis 5 mg generico prezzo trasmissibile attraverso il dove comprare viagra o cialis contatto tra parti infette e quindi anche attraverso il sesso orale.
En prix du viagra effet, la levitra achat en ligne plupart des etudes effectuees ont montre achat kamagra generique des variations de desir sexuel au cours de l’evolution de la grossesse.
Bisogna anche rendersi si puo acquistare il viagra in farmacia conto che un rapporto sessuale si basa su quello che vendita cialis italia due persone desiderano, provano o vogliono e non solo cialis on line pharmacies sui propri desideri.
Ils trouveront qu’aucune levitra prix en pharmacie de ces categories ne leur prix kamagra oral jelly tunis convient.
Ce depistage est base sur un interrogatoire minutieux, un generique kamagra examen physique complet et des examens acheter kamagra original complementaires orientes.
Quando si tratta apnea, si fa riferimento ad una particolare patologia, in cui l’avanzamento del sonno naturale vede una successione di brevi periodi in cui si smette di respirare (non vendita cialis in europa comprare viagra o cialis piu di pochi secondi).
Vi e una farmacia online portugal cialis categoria a parte di clienti che fanno comprar cialis generico foro acquisti online per motivi finanziari.