03.09.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w sprawie zarzutu prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza Bartłomieja Legutki

Krakow, dnia 3 wrzesnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Katarzyna Kaczmara

Sad Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy

Wydzial IX Karny

ul. Mogilska 17

31-542 Krakow

 

Sygn. akt:

 1. Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy: IX Kp 300/14/K

 2. Prokuratury Rejonowej Krakow-Krowodrza: 2 Ds. 542/14

 3. Komisariatu Policji IV w Krakowie: D. 1851/14

 

Do wiadomosci:

 1. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 2. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 3. Pan ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 4. Pan adw. Jaroslaw Piekar, Kancelaria Adwokacka, ul. Dietla 19/2, 31-070 Krakow

 5. Pan adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Debica

 6. Pani Agata Chmielarczyk-Skiba, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, os. Kosciuszkowskie 2, 31-858 Krakow

 7. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 8. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 9. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 10. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 11. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 12. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 13. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 14. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 15. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 16. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 17. Pani red. Krystyna Gorzynska, publicystka “Warszawskiej Gazety”, dziennikarz “Gazety Obywatelskiej”, “Prawda jest ciekawa”

 18. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 19. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 20. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 21. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 22. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 23. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Posiedzenie w dniu 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie rozpoznania wniosku prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Krowodrza Bartlomieja Legutko o przeprowadzenie moich badan psychiatrycznych polaczonych z obserwacja w szpitalu psychiatrycznym.

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. popelnienia czynu, z powodu ktorego prokurator Bartlomiej Legutko skierowal wniosek do Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy, jak w pkt. I nie potwierdza „Protokol zatrzymania osoby” sporzadzony w dniu 5 maja 2014 r. w filii Komisariatu Policji IV w Krakowie, przy ul. Radzikowskiego 29.

  2. nie jest mozliwie bez uprzednich cwiczen, a potem wspolpracy osob uczestniczacych w zdarzeniu popelnienie czynu, z powodu ktorego prokurator Bartlomiej Legutko skierowal wniosek do Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy jak w pkt. I.

 3. Wniosek o dopuszczenie dowodu z „Protokolu zatrzymania osoby” sporzadzonego w dniu 5 maja 2014 r. w filii Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 29.

 4. Wniosek o dopuszczenie dowodu z wizji lokalnej przeprowadzonej na okolicznosc zdarzenia w dniu 5 maja 2014 r. przed Komisariatem Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, skutkujacego wnioskiem prokuratora Bartlomieja Legutko, jak w pkt. I.

 5. Zawiadomienie, ze Postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie przez Policje na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r. pod przymusem na badania psychiatryczne do Aresztu Sledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7 jest nielegalne poniewaz zostalo wydane przez sedzie wylaczona z mocy prawa od dnia 27 sierpnia 2013 r.

 6. Wniosek o dopuszczenie dowodu z akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13, w tym z Postanowienia z dnia 28 sierpnia 2014 r. o oddaleniu mojego wniosku o uznanie za nielegalne Postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie przez Policje na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r. pod przymusem na badania psychiatryczne do Aresztu Sledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7.

 7. Wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznan adw. Roberta Bryka /adres: Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Debica/ na okolicznosc ustalenia legalnosci Postanowienia sedzi Beaty Stoj, jak w pkt. VI.

 8. Zawiadomienie o podtrzymaniu przeze mnie wniosku z pisma z dnia 19 sierpnia 2014 r. o przeprowadzenie dowodu z zeznan bieglych sadowych Sadu Okregowego w Krakowie:

  1. lekarza psychiatry Katarzyny Bilskiej-Zaremby

  2. lekarza psychiatry dr Mariusza Patli

  3. psychologa Ryszarda Janczury

 9. Wniosek o oddalenie wniosku prokuratora Bartlomieja Legutko, jak w pkt. I jako bezzasadnego.

 10. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 22 wrzesnia 2014 r. o godz. 09:00 w sali 507 Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy odbedzie sie drugie posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Krowodrza Bartlomieja Legutko o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym polaczonym z obserwacja psychiatryczna w szpitalu psychiatrycznym. O zlozeniu wniosku jak wyzej poinformowal mnie prokurator Bartlomiej Legutko zawiadomieniem z dnia 18 czerwca 2014 r., w ktorym podano – Zalacznik 1: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Krowodrza 2 Ds. 542/14 Krakow, dnia 18 czerwca 2014 r. Pan Zbigniew Kekus ZAWIADOMIENIE Sekretariat tut. Prokuratury zawiadamia Pana, iz w dniu 17 czerwca 2014 r. skierowany zostal do Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydzial II Karny wniosek o przeprowadzenie badan i badan psychiatrycznych polaczonych z obserwacja psychiatryczna. Mlodszy Referent /imie i nazwisko – ZKE/

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, zawiadomienie z dnia 18.06.2014 r. – Zalacznik 1

 

Pierwsze posiedzenie w sprawie, jak wyzej odbylo sie w dniu 21 lipca 2014 r.

Po przedstawieniu przeze mnie przebiegu mojego spotkania w dniu 7 maja 2014 r. w Areszcie Sledczym w Krakowie, przy ul. Montelupich 7 z bieglymi sadowymi wyznaczonymi przez prokuratora Bartlomieja Legutko, psychiatra Katarzyna Bilska-Zaremba, psychiatra dr Mariuszem Patla i psychologiem Ryszardem Janczura, Sad wydal postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii uzupelniajacej w.w. bieglych.

 

Posiedzenie w dniu 22 wrzesnia 2014 r. odbedzie sie w zwiazku z postepowaniem przeciwko mnie prowadzonym przez

prokuratora Bartlomieja Legutke na podstawie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. Komisariatu Policji IV, L.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 – Zalacznik 2:„Krakow, dnia 06 maja 2104 r. Komisariat Policji IV w KrakowieL.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutowAsp. /imie nazwisko – ZKE/ z Komisariatu Policji IV w Krakowie prowadzac dochodzenie l.dz. MKZ-D-1851/14 przeciwko Zbigniewowi Kekus podejrzanemu o czyn z art. 13 § 1 kk zw. z art. 242 § 4 kk dzialajac na podstawie art. 313 § 1, 314 kpk i zgodnie z art. 313§2 kpk, w dniu 6 maja 2014 r., przedstawil postanowienie o przedstawieniu zarzutow z dnia 06.05.2014 r., ob. Zbigniewowi Kekus zarzucajac mu, ze: W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, bedac pozbawiony wolnosci na podstawie orzeczenia Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13, uzywajac przemocy poprzez kopniecie kraty zabezpieczajacej przedzial dla osob zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, ktora z duza sila uderzyla konwojujacego policjanta/stopien, imie i nazwisko – ZKE/w klatke piersiowa, usilowal sie uwolnic, jednak zamierzonego celu nie osiagna z uwagi na obezwladnienia przez konwojujacych go funkcjonariuszy Policji.

Na podstawie art. 313§3i4, 314kpk postanowienie o przedstawieniu zarzutow uzasadniam Fakt popelnienia przez Zbigniewa Kekus zarzuconego mu czynu udokumentowany jest zeznaniami swiadkow. Podane okolicznosci uzasadniaja przedstawiony podejrzanemu zarzut asp. /imie i nazwisko – ZKE/
Dowod
: Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r.

o przedstawieniu zarzutow – Zalacznik 2

 

W dniu 21 sierpnia 2014 r., tj. trzy miesiace po zatrzymaniu mnie w dniu 5 maja 2014 r. oraz po przedstawieniu zarzutu, jak w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 6.05.2014 r. … dolozono kolejny zarzut, tj. ze po rzekomym kopnieciu przeze mnie w dniu 5 maja 2014 r. kraty zabezpieczajacej przedzial dla osob zatrzymanych samochodu, ktorym mnie wieziono ucierpial – przewracajac sie – jeszcze jeden z konwojujacych mnie funkcjonariuszy Policji.

Do dnia zlozenia niniejszego pisma nie doreczono mi Postanowienia z dnia 21.08.2014 r. zawierajacego zarzut przedstawiony mi ustnie w tym dniu w Komisariacie Policji IV w Krakowie.

 

Wskazac nalezy, ze do zdarzenia, jak wyzej, tj. polegajacego na kopnieciu przeze mnie kraty zabezpieczajacej przedzial dla osob zatrzymanych samochodu, ktorym mnie wieziono, z tegoz kopniecia skutkami nie moglo dojsc.

Po otworzeniu przez funkcjonariuszy Policji tylnych drzwi oraz kraty zabezpieczajacej przedzial dla osob zatrzymanych, policjanci stali – zapewne w zgodzie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami obowiazujacymi funkcjonariuszy Policji konwojujacych osoby zatrzymane – w nastepujacym ustawieniu: jeden funkcjonariusz stal na wprost mnie, dwaj pozostali stali tuz przy samochodzie prostopadle do wyjscia, po lewej i prawej stronie policjanta stojacego na wprost mnie.

Gdyby mialo dojsc do popelnienia przypisanego mi czynu, krata w momencie jego popelniania musialaby sie znajdowac przed jednym z policjantow stojacych prostopadle – nie pamietam, na ktora strone otwierala sie krata – do wyjscia z samochodu.

Do zdarzenia jak wyzej moglo zatem dojsc tylko wtedy, gdy jeden z policjantow otwieral krate i ta znajdowala sie pomiedzy mna i nim. Gdybym jednak wtedy kopnal krate, to ta uderzylaby otwierajacego ja policjanta w:

 1. reke /rece/, ktora ja otwieral, lub w

 2. glowe, w tym twarz, gdyby otwierajac krate stal frontem do niej, lub w

 3. ramie, gdyby otwierajac krate stal bokiem do niej.

 

Zeby otrzymac uderzenie krata zabezpieczajaca przedzial dla osob zatrzymanych – czyli tylko wtedy, gdy krata znajdowala sie pomiedzy policjantem i mna – w klatke piersiowa, policjant musialby nie tylko ustawic sie za krata, pod dokladnie takim katem, pod ktorym krata sie otwiera, ale takze miec:

 1. obydwie rece opuszczone wzdluz tulowia, gdyby bowiem choc jedna reke mial wysunieta do przodu, krata uderzylaby go w te reke i uderzony nia policjant w naturalnym odruchu odskoczyl by od kraty,

 2. glowe nienaturalnie cofnieta do tylu, taka bowiem jest budowa normalnie zbudowanego czlowieka, ze glowa jest lekko wysunieta przed klatke piersiowa,

 3. cofniety do tylu brzuch, ktory przy cofaniu do tylu glowy, „automatycznie” wysuwa sie do przodu; gdyby policjant nie wycofal brzucha, krata uderzylaby go przede wszystkim w brzuch, a nie w klatke piersiowa,

 4. nienaturalnie wypchnieta do przodu klatke piersiowa; u normalnie zbudowanego czlowieka klatka piersiowa jest lekko cofnieta w stosunku do glowy.

 

Tylko w takiej, nienaturalnej przeciez dla normalnie zbudowanego mezczyzny pozycji, policjant zostalby uderzony krata – tj. gdy zanim ja otworzyl i mial za soba, stal pomiedzy krata i mna – w klatke piersiowa, gdybym ja te krate rzeczywiscie kopnal.

Oznacza to takze, ze policjant, w strone ktorego otwierala sie krata musialby po tym, gdy jeden z konwojujacych mnie policjantow zwolnil zabezpieczajacy ja zamek stac – pomiedzy krata a mna – w opisanej wyzej pozycji, w tym z rekami opuszczonymi wzdluz tulowia i czekac na to, az ja, zatrzymany, z nalozonymi na rece kajdankami, otworze krate.

To byloby chyba w niezgodzie z procedura/regulaminem, bo … w rzeczywistosci, dopiero po tym gdy jeden z policjantow otworzyl krate, tj. gdy ta znalazla sie juz za jego plecami – a zatem takze za pozostalymi dwoma policjantami oraz nieosiagalna dla mnie – mnie nakazano opuscic samochod.

 

Na zakonczenie tego watku niniejszego pisma pragne takze zauwazyc, ze ktorykolwiek z trzech konwojujacych mnie policjantow zostalby uderzony krata w klatke piersiowa – nawet gdyby wszyscy trzej przed otwarciem kraty stali z jednej strony, prawej lub lewej, wyjscia samochodu, tj. pomiedzy krata, a mna – tylko wtedy, gdyby stal;

 1. przodem do kraty, dokladnie pod katem jej otwierania sie,

 2. w nienaturalnej, opisanej wyzej pozycji.

 

W kazdym innym przypadku krata, nawet gdybym ja kopnal, uderzyla by policjanta w:

 1. reke, ktora by ja otwieral, lub ramie, gdyby stal z rekami opuszczonymi wzdluz tulowia, lub

 2. twarz.

 

Gdyby krata uderzyla policjanta w twarz, taki takze – mysle, ze przede wszystkim taki – przedstawiono by mi zarzut. Bo byloby to uderzenie bardzo bolesne, skoro mialem kopnac krate z – jak podano w Postanowieniu z dnia 6 maja 2014 r. /Zalacznik 2/duza sila.

Wskazac nalezy, ze opisanego w uzasadnieniu postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. zdarzenia, do ktorego mialo dojsc w dniu 5 maja 2014 r. i skutkujacego przedstawieniem mi zarzutu z art. 242 § 4 k.k., nie potwierdza sporzadzony w dniu 5 maja 2014 r. „Protokol zatrzymania osoby”, w ktorym podano Zalacznik 3: „Dyzurny Zespolu Dyzurnych Komisariatu Policji IV w Krakowie JED 56155 K2-321/14 15:40 05.05.2014

Protokol zatrzymania osoby

imie i nazwisko osoby zatrzymanej Zbigniew Kekus

na podstawie: art. 75 § 2, kpk, art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji miejsce czynnosci: Prokuratura Rejonowa Krakow ul. Mosieznicza 2

stopien imie i nazwisko: /stopien, imie i nazwisko – ZKE/

nazwa jednostki Policji: WK KWP Krakow

miejsce sporzadzenia protokolu, godzina, data: Krakow, ul. Radzikowskiego 29, 16:45 05.06.2014

Osoby uczestniczace w czynnosci:

zatrzymal: Zbigniew Kekus

syn: /imiona rodzicow, nazwisko rodowe matki – ZKE/

zam. w /adres – ZKE/

ur. 02.05.1958 w Krakow

zajecie:

Tozsamosc zatrzymanego ustalono na podstawie dowod osobisty /numer dowodu osobistego – ZKE/

Numer PESEL /numer – ZKE/

Rysopis:

Przyczyna zatrzymania: Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sad Rejonowy w Debicy zatrzymania na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzenia do bieglego lekarza sadowego przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r. godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13

Oswiadczenie zatrzymanego: Zostalem pouczony o przyslugujacym mi na mocy art. 244 § 2, 245, 246 § 1 i 2, 612 § 2 kpk, art. 47 § 1 kpow prawie: wniesienia do sadu Rejonowego w Debicy, w terminie 7 dni zazalenia, w ktorym moge sie domagac zbadania zasadnosci, legalnosci oraz prawidlowosci zatrzymania (zazalenie na postanowienie sadu rozpoznaje ten sam sad w skladzie trzech sedziow), zadania powiadomienia o zatrzymaniu osoby najblizszej lub innej osoby, pracodawcy lub szkoly, kontaktu z adwokatem/radca pranym i bezposredniej z nim rozmowy, nawiazania kontaktu z urzedem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym.

Podpis zatrzymanego: odmowil podpisu

Po pouczeniu zatrzymany oswiadczyl co nastepuje: Nie wnosi zazalenia na prawidlowosc zatrzymania.

Oswiadczenie osoby w zwiazku z zatrzymaniem: Zada powiadomienia o zatrzymaniu swojej matki Wandy Kekus /numer telefonu – ZKE/ nie zada kontaktu z adwokatem.

Powiadomiono p. Wande Kekus 5.05.14, godz. 17:25 st. asp. P. Tarnowko

Oswiadczenie zatrzymanego o stanie zdrowia z uwzglednieniem opisu i przyczyn ewentualnych obrazen, wg. oswiadczenia zdrowy.

Policjant nie wnosi o badanie lekarskie.

Omowienie skreslen oraz poprawek i uzupelnien poczynionych w protokole – nie bylo

Zgloszone przez osoby uczestniczace w czynnosci zarzuty, co do tresci protokolu oraz oswiadczenie policjanta prowadzacego czynnoscnie bylo

Do protokolu zalaczono: brak zalacznikow

Czynnosc zakonczono: 17:00 05.05.2014

Protokol osobiscie odczytalem/odczytano mi: odmowil podpisu

Kopie niniejszego protokolu otrzymalem: odmowil podpisu”
Dowod: Komisariat IV Policji w Krakowie , JED – 56155, K2 – 321/14, „Protokol zatrzymania osoby” z 5 maja

2014 r. – Zalacznik 3

 

Odmowilem zlozenia podpisu pod Protokolem poniewaz Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 28.04.2014 r. oraz jej Nakaz z dnia 28.04.2014 r. doprowadzenia mnie uwazam za bezzasadne oraz wydane z naruszeniem zasady legalnosci – patrz: str. 6 niniejszego pisma.

Podkreslic nalezy, ze Protokol jak wyzej sporzadzono tuz po zdarzeniu – w dniu 5 maja 2014 r., pomiedzy godzina 16:45 a 17:00 /Zalacznik 3/ktore skutkuje przedstawieniem mi opisanego wyzej zarzutu, do ktorego w dniu 21 sierpnia 2014 r. dolozono kolejny.

Z Komisariatu Policji IV przy ul. Krolewskiej, w ktorym przebywalem przez kilkanascie minut przewieziono mnie bowiem do Komisariatu Policji przy ul. Radzikowskiego 29, w ktorym pomiedzy godz. 16:45 i 17:00 sporzadzono w.w. Protokol.

Pytany przez funkcjonariusza Policji, ktory sporzadzal protokol, funkcjonariusz Policji uznany nastepnego dnia za uderzonego w klatke piersiowa kopnieta rzekomo przeze mnie krata, nie zglosil tego zdarzenia. W pozycji Protokolu: „Oswiadczenie policjanta prowadzacego czynnosc” podano: –Zalacznik 3:nie bylo”.

Zadnego zdarzenia nie zglosili do Protokolu takze dwa pozostali konwojujacy mnie policjanci.
O tym, ze „doszlo” do zdarzenia, jak w uzasadnieniu do Postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. dowiedzialem sie w dniu 6 maja 2014 r. w Komisariacie Policji IV w Krakowie gdzie mnie doprowadzono z Izby Przyjec Komendy Wojewodzkiej Policji w Krakowie.

Jak wspomnialem, w dniu 21 sierpnia 2014 r. przedstawiono mi drugi zarzut, tj. ze z powodu kopniecia przeze mnie kraty ucierpial jeszcze jeden z konwojujacych mnie policjantow.

 

W rzeczywistosci zdarzenia z moim i funkcjonariuszy Policji udzialem w dniu 5 maja 2014 r. mialy nastepujacy przebieg …

O godz. 15:40 – gdy zapoznawalem sie z aktami w sprawie /sygn. 4 Ds. 256/13/ przeciwko mnie rozpoznawanej na podstawie zawiadomien zlozonych w dniu 27 wrzesnia 2013 r. przez prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawe Zoll o popelnieniu przeze mnie przestepstw ich znieslawienia /art. 212 § 1 k.k./ i zniewazenia /art. 216 § 1 k.k./ – zostalem zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod.

Postanowienie o zatrzymaniu mnie na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne do Aresztu Sledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7 wydala w dniu 25 kwietnia 2014 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj rozpoznajaca sprawe przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/.

W nastepstwie w.w. Postanowienia z dnia 25.04.2014 r., sedzia Beata Stoj wydala w dniu 28.04.2014 r. Nakaz doprowadzenia mnie przymusowo na badania psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r., godz. 12:00 do Aresztu Sledczego w Krakowie.

Po zatrzymaniu mnie w dniu 5 maja 2014 r. policjanci nalozyli mi na rece kajdanki i przeprowadzili do Sadu Okregowego w Krakowie na posterunek Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej Policji w Krakowie. Nastepnie trzej konwojujacy mnie policjanci zaprowadzili mnie do samochodu i przewiezli do Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Krolewskiej 4.

Tam, gdy wysiadalem z samochodu – zeskakiwalem z progu tylnego wyjscia samochodu marki Fiat Ducato – potknalem sie i wpadlem na stojacego na wprost mnie funkcjonariusza Policji.

Wszyscy trzej konwojujacy mnie policjanci powalili mnie natychmiast na chodnik. Gdy wstalismy, zaprowadzili mnie do Komisariatu. Po kilkunastominutowym tam pobycie policjanci ponownie zaprowadzili mnie do samochodu i przewiezli do Komisariatu Policji przy ul. Radzikowskiego 29.

Tam sporzadzono w.w. „Protokol zatrzymania osoby” – Zalacznik 3.

Nastepnie, zgodnie z w.w. Postanowieniem sedzi Beaty Stoj z dnia 25.04.2014 r., zostalem doprowadzony do Izby Zatrzyman Komendy Wojewodzkiej Policji, ul. Mogilska 109 w Krakowie, gdzie przebywalem – z przerwa w dniu 6.05.2014 r., gdy mnie przewieziono do Komisariatu Policji IV w Krakowie celem przedstawienia mi zarzutu, jak w uzasadnieniu do Postanowienia o przedstawieniu zarzutow /Zalacznik 2/.

 

W zwiazku z rozbieznoscia pomiedzy przedstawiona przeze mnie wersja zdarzen w dniu 5 maja 2014 r. przed Komisariatem Policji IV w Krakowie oraz wersja przedstawiona w uzasadnieniu do Postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu mi zarzutow, ze skutkiem dla mnie w postaci wniosku prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Krowodrza Bartlomieja Legutki wnosze o:

 1. dopuszczenie dowodu z „Protokolu zatrzymania osoby” sporzadzonego w dniu 5 maja 2014 r. w filii Komisariatu Policji IV w Krakowie, przy ul. Radzikowskiego 29,

 2. dopuszczenie dowodu z wizji lokalnej przeprowadzonej na okolicznosc zdarzenia w dniu 5 maja 2014 r. przed Komisariatem Policji IV w Krakowie, skutkujacego wnioskiem prokuratora Bartlomieja Legutko, jak w pkt. I. str. 1 niniejszego pisma.

xxx

 

Jak wspomnialem, przyczyna zatrzymania mnie w dniu 5 maja 2014 r. przez Policje w Prokuraturze Rejonowej bylo postepowanie prowadzone przeciwko mnie przez Sad Rejonowy w Debicy na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/, ktorym zostalem oskarzony o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyny I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt Sadu Okregowego w Krakowie XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 

W sprawie jak wyzej raz juz zapadl prawomocny skazujacy mnie wyrok. Wydal go w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma, ktory przypisal mi popelnienie wszystkich w.w. czynow.

Skazujacy mnie wyrok uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII. Sad Okregowy w Rzeszowie zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 k.k. i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynow

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. – wydanym na podstawie kasacji wniesionej w dniu 23.08.2011 r. przez prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta na moja korzysc – w zakresie pozostalych dwoch czynow, tj. II i XVIII. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 k.p.k. i art. 366 § 1 k.k. i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynow.

 

Po uchyleniu skazujacego mnie wyroku w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynow z sprawe rozpoznaje … czwarty juz rok od wydania wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie sedzia – od 15 czerwca 2012 r. prezes Sadu Rejonowego w Debicy – Beata Stoj.

Wskazac nalezy, ze w przypadku:

 1. wszystkich 18 czynow sedzia Beata Stoj sciga mnie, mimo ze jeszcze przed wydaniem skazujacego mnie wyroku operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. dostarczyly Sadowi Rejonowemu w Debicy dowody poswiadczajace, ze nie ja jestem sprawca czynow, ktore mi przypisala prokurator R. Ridan oraz ze nie w Krakowie zostaly popelnione, lecz w Warszawie. Sama sedzia B. Stoj po tym, gdy pismem z dnia 29.11.2012 r. zlozylem wniosek o przekazanie sprawy do rozpoznania wlasciwemu miejscowo sadowi w Warszawie wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie, w ktorym przyznala – Zalacznik 4: „(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11

grudnia 2012 r. – Zalacznik 4

Nie przeszkadza to sedzi Beacie Stoj scigac za czyny popelnione w Krakowie za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl … mnie.

 1. 15 czynow z art. 226 § 1 k.k. – czyny I, III–XVI – w zakresie, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika … 2006 r.,

 2. czynu z art. 226 § 3 k.k. – czyn XVIII – za dzialanie, ktore wedlug wskazan doktryny prawnej prezentowanych przez bylego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla jako sluszne, nie wypelnia znamion przestepstwa okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 k.k.,

 3. 17 czynow z art. 212 § 2 k.k. – czyny I-XVII – ktorych karalnosc ustala z dniem 1 czerwca 2013 r. lub 1 pazdziernika 2013 r.

 

W zwiazku z powyzszym oraz w zwiazku z posiedzeniem wyznaczonym przez sedzie Beate Stoj na dzien 23 wrzesnia 2014 r., pismem z dnia 1 wrzesnia 2014 r. skierowanym do niej zlozylem – Zalacznik 5: Dotyczy:

 1. Posiedzenie wyznaczone na dzien 23 wrzesnia 2014 r.

 2. Wniosek o:

  1. umorzenie:

   1. na podstawie art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postepowania przeciwko mnie w zakresie zarzutow z art. 226 § 1 k.k. przypisanych mi w pkt. I – XV aktu oskarzenia,

   2. na podstawie art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., postepowania przeciwko mnie w zakresie zarzutu z art. 226 § 3 k.k. przypisanego mi w pkt. XVII aktu oskarzenia,

   3. na podstawie art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., postepowania przeciwko mnie w zakresie zarzutow z art. 212 § 2 k.k. przypisanych mi w pkt. I – XVII aktu oskarzenia,

  2. wydanie – na podstawie:

   1. art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

   2. art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.

   3. art. 2 § 2 k.p.k.

   4. art. 7 k.p.k.

   5. postanowienia adresatki niniejszego pisma z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 10.

wyroku uniewinniajacego mnie w zakresie zarzutu z art. 241 § 2 k.k., przypisanego mi w punkcie XVIII aktu oskarzenia.

 1. Wniosek o podjecie przez adresatke niniejszego pisma proby dokonania z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oceny wydanego przez siebie postanowienia z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 10.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Z. Kekusia z dnia 1 wrzesnia 2014 r. – Zalacznik 5

 

Scigajac mnie w opisanych wyzej okolicznosciach sedzia Beata Stoj uznala, ze to mnie trzeba poddac badaniom psychiatrycznym, na podstawie ktorych wynikow wyznaczeni przez nia biegli sadowi lekarz psychiatra Katarzyna Bilska-Zaremba, lekarz psychiatra dr Mariusz Patla i psycholog Ryszard Janczura mieli ustalic, czy bylem poczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Sedzia Beata Stoj wydala Policji 6 razy nakazy zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania.

Ostatni skutkujacy zatrzymaniem mnie w dniu 5 maja 2014 r. przez Policje w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Zachod i zakonczony, w opisanych wyzej okolicznosciach wydaniem przez prokuratora Bartlomieja Legutko w dniu 6 maja 2014 r. postanowien – dwoch – w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Tak sie zlozylo, ze prokurator Bartlomiej Legutko wyznaczyl w dniu 6 maja 2014 r. tych samych bieglych, ktorych w rozpoznawanej przez nia sprawie wyznaczyla w styczniu br. sedzia Beata Stoj.

O tym, ze prokurator Bartlomiej Legutko wyznaczyl w dniu 6 maja 2014 r. bieglych, lekarza psychiatre Katarzyne Bilska-Zarembe, lekarza psychiatre dr Mariusza Patle i psychologa Ryszarda Janczure, ja dowiedzialem sie w dniu 23 maja 2014 r., gdy mi doreczono wydane przez niego postanowienia.

A pozniej, w dniu 21 lipca 2014 r. Sad poinformowal mnie, ze mnie w.w. biegli przebadali w dniu … 7 maja 2014 r. w niniejszej sprawie i na podstawie wynikow tych badan polecili poddac mnie obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.

Biegli doszli do tego wniosku, po tym, gdy ich w dniu 7 maja 2014 r. doprowadzony do Aresztu Sledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7 w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 407/13 poinformowalem, ze nie poddam sie badaniom, poniewaz uwazam Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietniu 2014 r. o zatrzymaniu mnie przez Policje na czas nieprzekraczajacy 48 i doprowadzeniu na badania w dniu 7 maja 2014 r. za wydane z naruszeniem zasady legalnosci.

A przeciez to postanowienie z cala pewnoscia sedzia Beata Stoj wydala z naruszeniem zasady legalnosci.

Oto bowiem w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala konczace postepowanie przeciwko mnie w zakresie 16 z w.w. czynow Postanowienie o u morzeniu postepowania w zakresie czynow z pkt. I – XVI aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Poniewaz skompromitowala sie przy tym sedzia Beata Stoj, bo w uzasadnieniu podala – Zalacznik 6: „Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.,
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. –

Zalacznik 6

czym uczynila:

 1. trzech sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie, SSO Piotra Moskwe, SSO Andrzeja Borka, SSR del. do SO Marcina Swierka,

 2. trzech prokuratorow Prokuratury Generalnej w rozny sposob zaangazowanych w kasacje z dnia 22.08.2011 r. tj. prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, jego zastepce Roberta Hernanda oraz prokuratora Mieczyslawa Tabora,

 3. trzech sedziow Sadu Najwyzszego SSN Jerzego Grubbe, SSN Barbare Skoczkowska, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego,

przestepcami, ktorzy przekroczyli uprawnienia i dzialajac na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 k.k./ uchyli skazujacy mnie wyrok sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. czyniac to juz po tym, gdy … ustala karalnosc czynow, w zakresie ktorych oni uchylili ten wyrok, zaskarzylem – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci, tj. celem zapobiezenia ewentualnemu postawieniu w.w. funkcjonariuszom publicznym zarzutu popelnienia przestepstwa z art. 231 § 1 k.k. – to postanowienie sedzi B. Stoj.
Sedzia Beata Stoj oddalila – w pierwszej instancji – moje zazalenie i przekazala je do rozpoznania Sadowi Okregowemu w Rzeszowie.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal Postanowienie, ktorym orzekl o uchyleniu Postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2014 r., podajac – Zalacznik 7:Sygn. akt II Kz 246/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie II Wydzial Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Marcin Swierk Sedziowie: SSO Piotr Popek SSR del. do SO Anna Romanska /spraw. /Protokolant /imie i nazwisko – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. zazalenia oskarzonego Zbigniewa Kekusia na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r. sygn. akt II K 854/10 w przedmiocie umorzenia postepowania na podstawie art. 437 § 2 kpk postanawia uchylic zaskarzone postanowienie w pkt I i sprawe przekazac Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

(…) Sad Okregowy mial na uwadze co nastepuje: Zazalenie oskarzonego jest zasadne o tyle, o ile skutkujekoniecznoscia uchylenia zaskarzonego postanowienia i przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w kwestii umorzenia postepowania z powodu przedawnienia karalnosci poszczegolnych zarzucanych w pkt. I – XVI czynow. (…) Pouczenie: Postanowienie niniejsze jest niezaskarzalne
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu

Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/ – Zalacznik 7

 

Wskazac nalezy, ze art. 40 Kodeksu karnego stanowi: 㤠1. Sedzia jest z mocy prawa wylaczony od udzialu w sprawie, jezeli: 7) bral udzial w wydaniu orzeczenia, ktore zostalo uchylone..

Od dnia wydania przez Sad Okregowy w Rzeszowie w.w. postanowienia z dnia 27 sierpnia 2014 r. sedzia Beata Stoj jest zatem wylaczona z mocy prawa.

Wskazac takze nalezy, ze art. 439 Kodeksu karnego stanowi: 㤠1. Niezaleznie od granic zaskarzenia i podniesionych zarzutow oraz wplywu uchybienia na tresc orzeczenia sad odwolawczy na posiedzeniu uchyla zaskarzone orzeczenie, jezeli: 1) w wydaniu orzeczenia brala udzial osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania badz podlegajaca wylaczeniu na podstawie art. 40,

 

W zwiazku z powyzszym, po tym, gdy zaskarzylem Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie i doprowadzeniu pod przymusem na badania psychiatryczne, bylo ustawowym, okreslonym w art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. obowiazkiem Sadu Rejonowego w Debicy uchylic to postanowienie. Z urzedu.

Podczas posiedzenia Sadu Rejonowego w Debicy w dniu 28 sierpnia 2014 r. w przedmiocie rozpoznania mojego zazalenia, przypomnialem prowadzacym posiedzenie podwladnym sedzi Beaty Stoj, SSR Jerzemu Piekosiowi /przewodniczacy/, SSR Arturowi Mieleckiemu i SSR Agnieszce Wilk-Krol prawo okreslone w art. 40 § 1 k.p.k. i w art. 439 § 1 pkt. 1 k.p.k.

Przeczytalem w.w. przepisy, a nastepnie zlozylem wniosek o uznanie Postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. za wydane z naruszeniem zasady legalnosci, bo przez sedzie w dniu orzekania wylaczona z mocy prawa.

Po mnie taki sam wniosek zlozyl wyznaczony mi przez sedzie Beate Stoj z urzedu obronca – sedzia Beata Stoj uznala w dniu 16 kwietnia 2012 r., tj. po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie oraz przez Sad Najwyzszy w.w. wyrokow wznowieniowych, ze ma uzasadniona watpliwosc co do mojej poczytalnosci i z tego powodu, z mocy prawa okreslonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.1 wyznaczyla mi obronce – adw. Robert Bryk.

Podwladni prezes Beaty Stoj, SSR Jerzy Piekos, SSR Artur Mielecki i SSR Agnieszka Wilk-Krol wydali w dniu 28 sierpnia 2014 r. Postanowienie, ktorym uznali Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. za … legalne.

W odczytanym mnie i mojemu obroncy uzasadnieniu nie wspomnieli o naszym zarzucie, ze wydala je sedzia wylaczona z mocy prawa.

Nie wyjasnili tez, dlaczego go nie rozpoznali.

W zwiazku z powyzszym wnosze o:

 1. dopuszczenie dowodu z akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13, w tym z Postanowienia z dnia 28 sierpnia 2014 r. o oddaleniu mojego wniosku o uznanie za nielegalne Postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie przez Policje na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r. pod przymusem na badania psychiatryczne do Aresztu Sledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7,

 2. dopuszczenie dowodu z zeznan adw. Roberta Bryka na okolicznosc uzyskania od niego wyjasnienia, z jakich przyczyn uznal Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 25 kwietnia 2014 r. za wydane z naruszeniem zasady legalnosci.

xxx

 

W podsumowaniu przedstawionych wyzej faktow, w tym poswiadczonych wskazanymi przeze mnie dowodami wskazac nalezy, ze:

 1. z podanych wyzej przyczyn Postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r., na podstawie ktorego zostalem zatrzymany przez Policje w dniu 5 maja 2014 r. jest nielegalne poniewaz zostalo wydane przez sedzie wylaczona z mocy prawa,

 2. jest niemozliwe popelnienie czynu przypisanego mi w uzasadnieniu do Postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu mi zarzutow, bez uprzednich przygotowan i wspolpracy osob, ktore mialyby w nim uczestniczyc, tj. kopiacego krate zabezpieczajaca przedzial dla osob zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato i uderzonego/uderzonych krata,

 3. art. 203 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „W razie zgloszenia przez bieglych takiej koniecznosci, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarzonego moze byc polaczone z obserwacja w zakladzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazuja na duze prawdopodobienstwo, ze oskarzony popelnil przestepstwo. Przepis art. 259 § 2 stosuje sie odpowiednio, chyba ze oskarzony wnosi o poddanie go obserwacji.

 4. art. 259 § 2 Kodeksu postepowania karnego stanowi: „Tymczasowego aresztowania nie stosuje sie, gdy na podstawie okolicznosci sprawy mozna przewidywac, ze sad orzeknie w stosunku do oskarzonego kare pozbawienia wolnosci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub kare lagodniejsza albo ze okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolnosci bez warunkowego zawieszenia.”

 5. W dniu 10 lipca 2007 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, sygn. akt SK 50/06, ktorym orzekl: „- art. 203 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postepowania karnego w zakresie, w jakim nie stwarza wystarczajacych gwarancji procesowych zapewniajacych sadowa weryfikacje zgloszonej przez bieglych konicznosci polaczenia badania psychiatrycznego oskarzonego z obserwacja w zakladzie leczniczym, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zwiazku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji,

– art. 203 § 2 w zwiazku z art. 203 § 3 powyzszej ustawy w zakresie, w jakim nie wskazuje maksymalnego czasu trwania obserwacji psychiatrycznej w zakladzie leczniczym, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zwiazku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji.

Uzasadnienie

Trybunal Konstytucyjny stwierdzil, ze warunkiem do zastosowania kwestionowanego przepisu k.p.k. umozliwiajacego pozbawienie wolnosci na czas trwania obserwacji psychiatrycznej powinno byc ustalenie wysokiego prawdopodobienstwa popelnienia przez oskarzonego zarzucanego mu czynu.

 

W sprawie przeciwko mnie zachodza warunki okreslone:

 1. wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt SK 50/06,

 2. art. 203 § 1 k.p.k.

Nie dosc, ze bez wspolpracy uczestnikow zdarzenia jest fizycznie niemozliwie popelnienie czynu, ktory mi przypisano, to jego – w tym takze kolejnego przypisanego mi w dniu 21 sierpnia 2014 r. jako popelnionego w dniu 5 maja 2014 r. – popelnienia nie potwierdza dowod w postaci sporzadzonego przez Policje w dniu zdarzenia, tj. 5 maja 2014 r. „Protokolu zatrzymania osoby” – Zalacznik 3.

Dodatkowo Postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zatrzymaniu mnie przez Policje i doprowadzeniu pod przymusem na badania psychiatryczne, skutkujace zatrzymaniem mnie w dniu 5 maja 2014 r., zostalo wydane z naruszeniem zasady legalnosci, bo przez sedzie – Beate Stoj z Sadu Rejonowego w Debicy – wylaczona od dnia 27 sierpnia 2014 r. z mocy prawa.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, zawiadomienie z dnia 18.06.2014 r.

 2. Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutow

 3. Komisariat IV Policji w Krakowie , JED – 56155, K2 – 321/14, „Protokol zatrzymania osoby” z 5 maja 2014 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Z. Kekusia z dnia 1 wrzesnia 2014 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. /sygn. II Kz 246/13/

1 Artykul 79 § 1 Kodeksu postepowania karnego: „W postepowaniu karnym oskarzony musi miec obronce, jezeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.”

 

Pour finir, ce travail permettra une stabilite des prises alimentaires et une amelioration meilleur site vente viagra de la relation acheter cialis ligne canada a la nourriture ou l’image corporelle chez les individus cherchant a perdre du poids.
Procurez-vous du Levitra Generique en ligne des maintenant et kamagra 100mg vos problemes acheter cialis generique en france d’impuissance masculine seront un mauvais souvenir.
Le terme frigidite est utilise en langage populaire, mais non en langage achat kamagra france pharmacie generique viagra belgique medical ou sexologique ou il est tombe en desuetude.

L’inflammation et l’infection du tractus genital sont levitra internet des facteurs d’infertilite masculine viagra pack reconnus.
Ils cesseront souvent d’apporter des ameliorations sexuelles a leur partenaire parce qu’ils se sentent vraiment genes et ne veulent pas etre ridiculises. La chirurgie arterielle n’est proposee que dans des indications exceptionnelles (traumatisme chez le sujet jeune essentiellement)2. vUne principale composante de Kamagra Soft – Sildenafil. Zero tabou, la masturbation est entree dans les m?urs. Les managers sont souvent tres stresses et donc stressants, car tampons entre la direction et leurs equipes. comparatif viagra en ligne viagra vente libre pharmacie Sans nier l’interet de ces informations pour les Britanniques, c’est plutot la baisse de la moyenne cialis soft generique vente levitra nationale qui retient l’attention. D’ailleurs grace a nos nombreux specialistes en ligne, vous pourrez toujours discuter avec ces derniers qui vous aideront a choisir le meilleur medicament pour vous. C’est d’ailleurs au cours de ses travaux sur la schizophrenie qu’Adrianna Mendrek a mis au jour cette difference intersexe.
Il est vous conseille de prendre une pilule du achat viagra ligne france acheter viagra soft Viagra 15 a 30 minutes avant le rapport sexuel.
Les prix du viagra 25mg marges arriere sont des rabais supplementaires accordes par les fournisseurs (laboratoires generiques) aux pharmaciens sans que le prix facial du medicament acheter viagra paris ne soit impacte.
L’association a des acheter cialis fr alphabloquants a ete proposee en 1998 par achat de cialis viagra une etude non controlee, restee sans lendemain [7].
Effetto della componente di Levitra provoca la capacita di migliorare la risposta alla stimolazione kamagra costo kamagra generico online sessuale.
E importante poi, saper posticipare la passione, comprare cialis originale online per tenere se vende viagra generico en farmacias vivo il desiderio.
Il farmaco dura come acquistare cialis con postepay per 36 ore, in questa maniera avete il tempo per godere cialis 20 mg prezzo farmacia la vostra vita sessuale.
Dal 1998 ad oggi, milioni propecia generico online di pazienti in tutto il mondo hanno assunto inibitori della acquisto pillole viagra PDE5, dimostrando che si tratta di farmaci sicuri, anche se assunti ripetutamente e nel lungo periodo, purche si rispettino le avvertenze e le controindicazioni riportate sul foglietto illustrativo.
Persone che lavorano in questo campo capiscono che l’imbarazzo e acquisto viagra generico online la comprare cialis spagna ragione principale per cui gli ordini online sui farmaci sono cosi popolari.
Gli “States” rappresentano anche e non a caso il paese che gode comprare propecia on line di uno dei piu alti tassi di comprar priligy en farmacia penetrazione generica (circa 80% in volume) e che vanta una storia di campagne di sensibilizzazione governative sull’uso degli equivalenti.
In Italia, levitra 20 mg prezzo in farmacia a commercializzare il generico saranno 15 aziende, da Teva e Sandoz, ma anche una realta italiana, acquistare levitra generico italia la Doc di Milano. Il aquisto levitra “simbolico” scava dunque la sua strada e arriva a Jacques Lacan, levitra generico online il quale lo designa come l’ordine della cultura, della legge e del linguaggio, e ne decreta la supremazia rispetto al reale e all’immaginario. Poi non ha nessuna rezione chimica con l’alcol e il cibo pesante. C’e da meravigliarsi che il trattamento di questa malattia ha inventato molti strumenti? Sono presenti confezioni da 4, 8, 12, 16, 20, 24,28, 32 pillole per quanto riguarda il Cialis con effetto di 36 ore, mentre sono presenti confezioni da 28, 56 e 84 pillole per quanto riguarda il Cialis 5mg Once a Day. Tuttavia, a differenza con l’aborto chirurgico, le pratiche burocratiche sono piu corte, e puo essere piu facile sopportare l’iter, anche a livello psicologico. farmaci contro l’impotenza Viagra, e Levitra sono stati clinicamente dimostrato levitra costo di aiutare gli uomini a superare questa condizione. Circa un terzo delle donne ha le piccole labbra “sporgenti” rispetto alle grandi labbra, aspetto che peraltro viene considerato una variante della norma.
Gli effetti collaterali normalmente acquistare kamagra on line passeranno quando kamagra vendita on line il corpo si abituera al farmaco.
Eppure sulle terapie una possibilita di risparmio ingente viagra online per le famiglie esiste ed e rappresentata dalla scelta del farmaco equivalente kamagra farmacia online ormai disponibile praticamente farmacie online italiane per la cura di tutte le malattie, acute e croniche.
Kama sutra che elenca in dettaglio dove comprare viagra su internet le posizioni durante cialis on line pharmacies il sesso, e stato precio cialis 10 mg farmacia scritto da una entita spirituale.
Il faut rappeler que meme si le viagra est disponible sur des sites specialises il est preferable de faire des commendes site officiel vente cialis sur achat cialis doctissimo des sites qui proposent des ordonnances gratuites qui sont delivrees pilule cialis pas cher par de veritables medecins.
Questo puo avvenire mediante delle disostruzioni o dei cialis soft generico 20 mg dove comprare cialis naturale comprare propecia online by-pass.
L’une des principales causes est le manque d’education mais surtout cialis prix pfizer le manque de acheter kamagra original reperes acheter viagra internet familiaux.
Quindi, se siete nuovi dove comprare viagra a milano al sesso e sperimentate problemi di erezione, rivolgetevi al vostro medico e fategli comprare cialis acquisto cialis generico viagra quanto costa in farmacia presente la vostra preferenza.
De meme, on peut lire dans achat viagra sans ordonnance le new york times que les lesbiennes sont [traduction] « encore ou acheter du cialis moins visibles » que les gais (3 nov.
Se queste soluzioni acquistare viagra allestero terapeutiche non sono percorribili, l’ultima tappa strategica da seguire puo si puo comprare viagra in farmacia essere quella come acquistare il cialis in farmacia chirurgica:
Decouvrez levitra internet des maintenant une nouvelle vie que nous vous offrons grace a nos vente cialis en ligne produits en achat de viagra en belgique ligne!
Tali supplementi orali offrono vitamine, minerali, viagra in italia afrodisiaci acquistare viagra online e sostenitori di vendita kamagra italia circolazione sanguigna.
La propecia acheter premiere acheter cialis a lyon demonstration de cet pharmacie ligne vente cialis adage est donnee par le travail.
Andate dal medico se l’eiaculazione avviene prima che la desideriate nella maggior parte dei rapporti, anche se vi sentite acquisto pillole viagra in grado di risolvere il problema da soli potrebbe essere necessario seguire una terapia acquisto cialis postepay per ricostruire e mantenere prezzo viagra originale una vita sessuale appagante.
Ces 150 photos sont propecia en ligne moins cher des moments inattendus et naturels propecia prix quebec qui melent successivement l’humour, la desillusion, l’absurde et la vulnerabilite dans un contexte erotique.”
On apprend ainsi que la chanteuse qui a deja acheter du propecia sur internet n’aime propecia prix pas les enfants :
Altre quando costa levitra lamentele sono arrivate da vendita levitra italia chi necessita di un effetto piu deciso, tipico invece del viagra e del levitra.
Per le donne, invece, i problemi levitra generico 20 mg piu diffusi sono levitra 20 mg quanto costa l’anorgasmia, disturbo del desiderio e vaginismo.