03.09.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój o sporządzenie wyjaśnienia, dlaczego naruszając prawo chroni interes adw. Wiesławy Zoll

Krakow, dnia 3 wrzesnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Sedzia Beata Stoj

Prezes Sadu Rejonowego w Debicy

Sad Rejonowy w Debicy

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

 

Sygn. akt: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomosci:

 1. Pan prof. Andrzej Zoll, czlonek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Pani Magdalena Mogielnicka, kurator zawodowy, Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, II Zespol Kuratorskiej Sluzby Sadowej Wykonujacy Orzeczenia w Sprawach Karnych, ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Krakow

 3. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 4. Pan adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Debica

 5. Pan Pawel Wolicki, Burmistrz Miasta Debicy, Urzad Miejski w Debicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

 6. Pan Stanislaw Leski, Przewodniczacy Rady Miejskiej Debicy, Rada Miejska Debicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

 7. Pan Stanislaw Rokosz, Wojt Gminy Debica, Urzad Gminy Debica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Debica

 8. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 9. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 10. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 11. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 12. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 13. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 14. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 15. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 16. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 17. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 18. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 19. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 20. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 21. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 22. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 23. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 24. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl, , www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, z mocy ktorego prawa – wnosze o podanie przepisu/przepisow – skierowala Pani w dniu 7 lutego 2011 r. wniosek do przewodniczacej Wydzialu II Karnego Sadu Rejonowego w Debicy Anny Ziec o wydanie wyroku lacznego w zakresie czynow II i XVIII przypisanych mi prawomocnym wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, jak w pkt. I bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma.

 3. Jak mnie Sad Rejonowy w Debicy sciga za znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll, czyli dlaczego uwazam adresatke niniejszego pisma oraz sedziny Sadu Rejonowego w Debicy:

  1. Agnieszke Wilk-Krol,

  2. Anne Ziec

za bydlo na uslugach oszustki faszystki adw. Wieslawy Zoll.

 1. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Badzmy wdzieczni idiotom,

gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiagnela by sukcesu.”
Mark Twain

 

Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania swoich pogladow

oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Artykul 54.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

W ocenie Trybunalu /Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka – ZKE/ „[…] Podnoszenie lub rozglaszanie prawdziwych zarzutow dotyczacych osob pelniacych funkcje publiczne o takie postepowanie lub wlasciwosci, ktore moga narazic je na utrate zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzialalnosci […]

jest czynem – niezaleznie od intencji sprawcy – ex definitione sluzacym spolecznie uzasadnionemu interesowi (…)

Z cala pewnoscia w przypadku osob pelniacych funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadnial bedzie

przyjecie szerokich granic krytyki.”

Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie,

LEX a Wolters Kluwer business, s. 803

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 29 lipca 2014 r. Sad Rejonowy w Debicy zawiadomil mnie o posiedzeniu w sprawie karnej przeciwko mnie wyznaczonej na dzien 23 wrzesnia 2014 r. – Zalacznik 1: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 15/07/2014 Stawiennictwo nieobowiazkowe Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania zazalenia oskarzonego Zbigniewa Kekusia na zatrzymanie, ktore odbedzie sie dnia 28 sierpnia 2014 r. o godz. 13:30 sala 27 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Starszy sekretarz sadowy /imie i nazwisko – ZKE/
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, Zawiadomienie z dnia 29 lipca 2014 r. – Zalacznik 1

 

W zwiazku z posiedzeniem jak w Zawiadomieniu z dnia 29 lipca 2014 r. pismem z dnia 1 wrzesnia 2014 r. skierowanym do adresatki niniejszego pisma, referenta w sprawie sygn. II K 407/13 zlozylem – Zalacznik 2: „Dotyczy: (…) II. Wniosek o:

 1. umorzenie:

  1. na podstawie art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postepowania przeciwko mnie w zakresie zarzutow z art. 226 § 1 k.k. przypisanych mi w pkt. I – XV aktu oskarzenia,

  2. na podstawie art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., postepowania przeciwko mnie w zakresie zarzutu z art. 226 § 3 k.k. przypisanego mi w pkt. XVII aktu oskarzenia,

  3. na podstawie art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., postepowania przeciwko mnie w zakresie zarzutow z art. 212 § 2 k.k. przypisanych mi w pkt. I – XVII aktu oskarzenia,

 2. wydanie – na podstawie:

  1. art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

  2. art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.

  3. art. 2 § 2 k.p.k.

  4. art. 7 k.p.k.

  5. postanowienia adresatki niniejszego pisma z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 10.

wyroku uniewinniajacego mnie w zakresie zarzutu z art. 241 § 2 k.k., przypisanego mi w punkcie XVIII aktu oskarzenia.

II. Wniosek o podjecie przez adresatke niniejszego pisma proby dokonania z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oceny wydanego przez siebie postanowienia z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 10.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Z. Kekusia z dnia 1 wrzesnia 2014 r. – Zalacznik 2

 

Wyjasnilem Pani takze, dlaczego:

 1. uwazam Pania za tumana1 i bydle2,

 2. nie moze sie Pani – i caly Sad Rejonowy w Debicy, tj. kazdy z sedziow tego Sadu – wylaczyc od rozpoznawania sprawy do sygn. akt II K 407/13.

 

W niniejszym pismie zaprezentuje dodatkowe uzasadnienie dla mojego stanowiska, ze jest Pani – a takze sedziny Sadu Rejonowego w Debicy, Anna Ziec i Agnieszki Wilk-Krol – bydlem.

 

Przypomne, ze Pani prowadzi od listopada 2010 r. postepowanie przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan. Prokurator R. Ridan oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyny I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt Sadu Okregowego w Krakowie XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 

W sprawie przeciwko mnie na podstawie w.w. aktu oskarzenia prokurator R. Ridan zapadl juz raz prawomocny skazujacy mnie wyrok. Wydal go w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Tomasz Kuczma, ktory przypisal mi popelnienie wszystkich w.w. czynow.

Skazujacy mnie wyrok uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII. Sad Okregowy w Rzeszowie zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 k.k. i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynow – Zalacznik 3:
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15

wrzesnia 2010 r., sygn. II Ko 283/10 – Zalacznik 3

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. – wydanym na podstawie kasacji wniesionej w dniu 23.08.2011 r. przez prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta na moja korzysc – w zakresie pozostalych dwoch czynow, tj. II i XVIII. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 k.p.k. i art. 366 § 1 k.k. i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynow – Zalacznik 4:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 – Zalacznik 4

 

Po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok wznowieniowy z dnia 15 wrzesnia 2010 r. i przekazal sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. czynow przypisanych mi w pkt. I, III – XVII prawomocnego wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. wladze Sadu przekazaly sprawe Pani.

W dniu 7 lutego 2011 r. Pani zrealizowala dzialanie na rzecz wzruszenia przez … Sad Rejonowy w Debicy prawomocnego, w.w. skazujacego mnie wyroku … Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. w zakresie pozostalych dwoch przypisanych mi nim czynow, tj. czynow z pkt. II i XVIII.

Skierowala Pani pismo do Przewodniczacej Wydzialu II Karnego Sadu Anny Ziec zawierajace wniosek – Zalacznik 5: „Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych /adres – ZKE/ Data 07/02/2011 Sygn. akt: II K 451/06 Nr karty dl. 1/2008/KS

Pani Przewodniczaca II Wydzialu Karnego w/m SSR Anna Ziec

Sekcja Wykonywania Orzeczen tut. Sadu zwraca sie o rozwazenie mozliwosci wydania wyroku lacznego wobec skazanego Zbigniewa Kekusia obejmujacego kary wymierzone za czyny II i XVIII w wyroku wydanym w sprawie IIK 451/06 w zwiazku ze wznowieniem postepowania co do reszty czynow. Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych sygn., akt II K 451/06, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 7 lutego 2011 r. – Zalacznik 5

 

Podkreslic nalezy, ze Pani nie sporzadzila zadnego uzasadnienia dla wniosku, ktory Pani zlozyla.

Nie podala Pani takze jego podstawy prawnej.

Przypomne, ze sedzia Tomasz Kuczma przypisal mi:

 1. w pkt. II skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. czyn opisany jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl

 2. w pkt. XVIII skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. czyn opisany jako rozpowszechnianie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl wiadomosci z rozprawy przed Sadem Okregowym w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. XI Cr 603/04.

 

Skazal mnie sedzia Tomasz Kuczma za ten czyny na kare grzywny w kwocie 3.000,00 zl /czyn z pkt II/ i 4.000,00 zl /czyn z pkt. XVIII/.

Grzywne wyegzekwowal ode mnie komornik, zajmujac moje wynagrodzenie w sierpniu i wrzesniu 2008 r.

A Pani, ponad trzy lata po uprawomocnieniu sie skazujacego mnie za w.w. czyny wyroku z dnia 18.12.2007 r. i ponad dwa lata po wyegzekwowaniu ode mnie przez komornika nalozonej na mnie z mocy tego wyroku kary grzywny, zlozyla w dniu 7 lutego 2011 r. wniosek o wydanie wyroku lacznego w zakresie w.w. czynow, przypisanych mi tym samym wyrokiem z tytulu roznych kwalifikacji prawnych.

 

W odpowiedzi na Pani w.w. wniosek z pisma z dnia 7 lutego 2011 r. przewodniczaca Wydzialu II Karnego Sadu Rejonowego w Debicy Anna Ziec wydala w dniu 11 lutego 2011 r. zarzadzenie o tresci – Zalacznik 6: „ZARZADZENIE

– zarejestrowac sprawe w repetytorium K pod kolejnym numerem i zalozyc akta sprawy

– przydzielic sprawe do rozpoznania (wdl. kolejnosci wplywu) do referatu SSR A. Wilk-Krol

Przedawnienie karalnosci czynu ……….

Akta sprawy doreczono sedziemu referentowi w dniu 11.02.2011 r. /Podpis nieczytelny – ZKE/

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, Zarzadzenie z dnia 11 lutego 2011 r. Przewodniczacej II Wydzialu Karnego Anny Ziec – Zalacznik 6

 

Sedzia Anna Ziec – wtedy Wiceprezes Sadu Rejonowego w Debicy i Przewodniczaca Wydzialu II Karnego tego Sadu – wydala zarzadzenie, jak wyzej, tj. bez uzasadnienia, bez sygnatury, bez pieczeci Sadu, bez podpisu, opatrzone parafa – Zalacznik 6.

 

Sad Rejonowy w Debicy nadal sprawie zainicjowanej Pani wnioskiem z dnia 7.02.2011 r. i Zarzadzeniem przewodniczacej SSR Anny Ziec, sygnature akt II K 87/11.

 

Doreczono mi zawiadomienie z dnia 2 marca 2011 r. o tresci: „Zawiadomienie Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana o terminie rozprawy o wydanie wyroku lacznego, ktora odbedzie sie dnia 31 marca 2011 r., o godz. 12:00 sala 24 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 87/11, Zawiadomienie z dnia 2 marca 2011 r.

 

Zawiadomienie z dnia 2 marca 2011 r. oczywiscie i razaco narusza prawo procesowe okreslone art. 129 § 1 kpk, ktory naklada na Sad obowiazek podania w zawiadomieniu, jakiej sprawy dotyczy oraz w jakim charakterze ma w rozprawie uczestniczyc zawiadamiany.

W zwiazku z powyzszym, zlozylem wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, jakiej sprawy dotyczy zawiadomienie z dnia 2 marca 2011 r. – sygn. II K 87/11.”

W odpowiedzi otrzymalem pismo sporzadzone przez sedziego referenta Agnieszka Wilk-Krol, o tresci: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21.03.2011 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny informuje, iz postepowanie w przedmiocie wyroku lacznego zostalo zainicjowane przez Sad z urzedu, stosownie do art. 570 kpk”.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 87/11, pismo z dnia 24 marca 2011 r.

 

To nie byla odpowiedz na moje pytanie.

Podany przez sedzie Agnieszka Wilk-Krol art. 570 kpk stanowi: „Wyrok laczny sad wydaje z urzedu lub na wniosek skazanego albo prokuratora”.

Sedzia Agnieszka Wilk-Krol poinformowala mnie wylacznie o prawie sadu do wydania wyroku lacznego.

Wskazac zatem nalezy, ze artykul 569 § 1 k.p.k. stanowi: „Jezeli zachodza warunki do orzeczenia kary lacznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami roznych sadow, wlasciwy do wydania wyroku lacznego jest sad, ktory wydal ostatni wyrok skazujacy w pierwszej instancji.”

W sprawie do sygn. akt II K 451/06 nie zachodzila przeslanka okreslona w art. 569 § 1 k.p.k.

Pani zlozyla w dniu 7 lutego 2011 r. wniosek o wydanie wyroku lacznego w zakresie dwoch czynow przypisanych mi z tytulu dwoch roznych kwalifikacji prawnych – art. 212 § 2 k.k. i 241 § 2 k.k. – tym samym, prawomocnym wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 29 marca 2011 r. skierowanym do autorki Zarzadzenia z dnia 11 lutego 2011 r. przewodniczacej II Wydzialu Karnego Sadu Rejonowego w Debicy SSR Anny Ziec zlozylem: Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi uzasadnienia do Zarzadzenia o wydaniu wyroku lacznego.”
Dowod:
Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 87/11, pismo Z. Kekusia z dnia 29.03.2011 r. do Przewodniczacej II

Wydzialu Karnego Sadu Rejonowego w Debicy SSR Anny Ziec

 

Sedzia” Anna Ziec nigdy nie odpowiedziala na moj wniosek, jak wyzej.

 

Sedzia referent w sprawie sygn. II K 87/11 SSR Agnieszka Wilk-Krol wydala natomiast w dniu 7 marca 2011 r. Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Krowodrzy polecenie przeprowadzenia … wywiadu srodowiskowego w moim miejscu zamieszkania na potrzebe prowadzonego przez nia z Pani inicjatywy postepowania – Zalacznik 7: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny Debica, 07/03/2011 Sygnatura akt II K 87/11 Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Zespol Kuratorskiej Sluzby Sadowej Wykonujacego Orzeczenia w Sprawach Karnych /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny w sprawie II K 87/11 na podstawie art. 214 § 1 kpk zwraca sie o przeprowadzenie do dnia 25.03.2011 r. wywiadu srodowiskowego w miejscu zamieszkania skazanego Zbigniewa Kekusia s. Czeslawa i Wandy, ur. 2.05.1958 r., w Krakowie, zam. /adres –ZKE/ na potrzeby wyroku lacznego. Sedzia Sadu Rejonowego Agnieszka Wilk-Krol”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny, sygn. akt II K 87/11, pismo z dnia 7 marca 2011 r. sedzi

Agnieszki Wilk-Krol – Zalacznik 7

 

W zwiazku z powyzszym, w sobote 19 marca 2011 r. mieszkanie mojej matki naszla kurator Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Zespol Kuratorskiej Sluzby Sadowej Wykonujacego Orzeczenia w Sprawach Karnych Magdalena Mogielnicka.

Nie okazawszy zadnego dokumentu, poinformowala moja matke, ze ona musi z nia przeprowadzic wywiad na moj temat, bo jej to nakazal Sad Rejonowy w Debicy.

Nastepnie przepytywala moja matke – w obecnosci jednego z moich synow – czy ja jestem alkoholikiem, narkomanem, itp. itd.

Zostawila zapisana na kartce informacje dla mnie – Zalacznik 8: „Magdalena Mogielnicka kurator zawodowy tel. 12 6196403 wt, pt. cz. 9:00 – 14:00 Prosze o kontakt w dn. 22.03.11 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 10:30”

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, II Zespol Kuratorskiej Sluzby Sadowej Wykonujacy Orzeczenia w Sprawach Karnych, informacja sporzadzona przez kuratora zawodowego Magdalene Mogielnicka – Zalacznik 8

 

Podkreslic nalezy, ze:

 1. sedzia Agnieszka Wilk-Krol wydala Sadowi Rejonowemu dla Krakowa-Krowodrzy polecenie przeprowadzenia wywiadu srodowiskowego w sprawie o wydanie wyroku lacznego w zakresie dwoch czynow, tj. czynow z pkt. II i XVIII prawomocnego przeciez wyroku, ktory sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal … ponad trzy lata wczesniej, tj. w dniu 18 grudnia 2007 r.,

 2. sedzia Tomasz Kuczma przed wydaniem w dniu 18 grudnia 2007 r. w.w. wyroku, ktorym skazal mnie za czyny, co do ktorych Pani, przewodniczaca SSR Anna Ziec oraz SSR Agnieszka Wilk-Krol chcialyscie wydac ponad trzy lata pozniej wyrok laczny, nie zadal przeprowadzenia wywiadu srodowiskowego w miejscu mojego zamieszkania.

Sedzi Agnieszce Wilk-Krol nie udalo sie zakonczyc wydaniem wyroku prowadzonego przez nia postepowania.

W nastepstwie prowadzonego przeze mnie o dnia 30 maja 2011 r. do dnia 15 czerwca 2011 r. przed Prokuratura Generalna protestu – w tym w dniach 30.05 – 10.06.2011 r. glodowego – w dniu 23 sierpnia 2011 r. prokurator generalny Andrzej Seremet wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc w zakresie czynow z pkt . … II i XVIII wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., podajac w uzasadnieniu – Zalacznik 9: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pkt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia.

Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam:
I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…)
II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu,
wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow,

(…) „Tak wiec ustalenia Sadu Rejonowego w Debicy, ze Zbigniew Kekus zniewazal w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. pod domena www.zkekus.w.interia.pl Wieslawe Zoll jak tez rozpowszechnil tamze materialy ze sprawy rozwodowej, prowadzonej z wylaczeniem jawnosci, nie moga byc uznane za ustalenia swobodne, a tylko dowolne, nie znajdujace oparcia w zadnym materiale dowodowym.Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.”

W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, kasacja prokuratora generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 – Zalacznik 9

 

Prokurator generalny wniosl kasacje w zakresie dwoch tylko czynow, tj. z pkt. II i XVIII skazujacego mnie wyroku poniewaz wczesniej, w dniu 15.09.2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok wznowieniowy w zakresie pozostalych 16 czynow – czyny I, III-XVII – a prawo okreslone w art. 519 k.p.k. stanowi: „Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.”.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym na podstawie w.w. kasacji prokuratora generalnego uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie czynow II i XVIII, podajac miedzy innymi – Zalacznik 10: „Sygn. akt IV KK 272/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jerzy Grubba (przewodniczacy) SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski (sprawozdawca) Protokolant /imie i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 212 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzysc skazanego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 uchyla zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII i w tej czesci przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.”

UZASADNIENIE (…) Kasacja okazala sie zasadna. Ma racje skarzacy, ze analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na to, iz w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII zaskarzony wyrok zostal wydany na podstawie niepelnego materialu dowodowego oraz bez wszystkich okolicznosci, co stanowi naruszenie art. 366 § 1 k.p.k. Nadto, Sad Rejonowy dokonal ustalen faktycznych wbrew wymaganiom okreslonym w art. 7 k.p.k., nie stosujac sie do zasady swobodnej oceny dowodow i przeprowadzajac w istocie dowolna ocene zebranego materialu dowodowego. W efekcie poczynil ustalenia faktyczne, ktore nie maja jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wrecz sa sprzeczne z trescia tych dowodow.

Dowod: Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 10

 

Pani sama, rozpoznajac ponownie sprawe do sygn. akt II K 451/06 /nastepnie II K 854/10, II K 407/13/ w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi przez sedziego Tomasza Kuczme wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., podala w Postanowieniu wydanym przez Pania w dniu 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 11: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj –

Zalacznik 11

 

Wielce Szanowna Sedzio Stoj,

 

W dniu 7 lutego 2011 r. skierowala Pani wniosek do przewodniczacej Wydzialu Karnego Sadu Rejonowego w Debicy SSR Anny Ziec – Zalacznik 5: „Pani Przewodniczaca II Wydzialu Karnego w/m SSR Anna Ziec Sekcja Wykonywania Orzeczen tut. Sadu zwraca sie o rozwazenie mozliwosci wydania wyroku lacznego wobec skazanego Zbigniewa Kekusia obejmujacego kary wymierzone za czyny II i XVIII w wyroku wydanym w sprawie IIK 451/06 w zwiazku ze wznowieniem postepowania co do reszty czynow. Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj”, a ta wydala w dniu 11 lutego Zarzadzenie – Zalacznik 6: „ZARZADZENIE – zarejestrowac sprawe w repetytorium K pod kolejnym numerem i zalozyc akta sprawy – przydzielic sprawe do rozpoznania (wdl. kolejnosci wplywu) do referatu SSR A. Wilk-Krol” i SSR Agnieszka Wilk-Krol prowadzila postepowanie, w tym wydajac w dniu 7 marca 2011 r. Sadowi Rejonowemu dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Zespol Kuratorskiej Sluzby Sadowej Wykonujacego Orzeczenia w Sprawach Karnych polecenie – Zalacznik 7: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny w sprawie II K 87/11 na podstawie art. 214 § 1 kpk zwraca sie o przeprowadzenie do dnia 25.03.2011 r. wywiadu srodowiskowego w miejscu zamieszkania skazanego Zbigniewa Kekusia s. Czeslawa i Wandy, ur. 2.05.1958 r., w Krakowie, zam. /adres –ZKE/ na potrzeby wyroku lacznego. Sedzia Sadu Rejonowego Agnieszka Wilk-Krol”, poniewaz … jestescie bydlem na uslugach bydla, adw. Wieslawy Zoll.

Takim samym, jak sedzia Tomasz Kuczma.

Znieslawienie – art. 212 § 2 k.k. – ktore w przypadku adw. Wieslawy Zoll przypisal mi sedzia Tomasz Kuczma skazujacym mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. jest scigane z oskarzenia prywatnego.

Artykul 212 § 4 Kodeksu karnego stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

Art. 60 § 1 k.p.k. stanowi: „W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.”

Prokurator Radoslawa Ridan nie wykazala jednak w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ze zachodzi interes spoleczny w sciganiu mnie za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Nie wykazal go tez sedzia Tomasz Kuczma, bo … oszukawszy mnie zwolnil siebie ze sporzadzenia uzasadnienia do skazujacego mnie wyroku, ktory wydal w dniu 18 grudnia 2007 r.

Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk z oskarzenia publicznego wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne lub gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu.

Adw. Wieslawa Zoll z cala pewnoscia nie jest dobrem ogolnym.

Majac ponadto w zwyczaju uzalanie sie nad soba i skarzenie na mnie, zlozyla w dniu 21 maja 2003 r. do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny oswiadczenie, ktorym poswiadczyla, ze od prawie … 40 lat wykonywala wtedy zawod adwokata:

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4,

oswiadczenie adw. Wieslawy Zoll

 

Posiada zatem adw. W. Zoll rozlegla wiedze i doswiadczenie zyciowe pozwalajace jej na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym.

Ale po co ma oszustka, klamca, moralne dno sama sporzadzac prywatny akt oskarzenia, skoro ma slugusow, takie samo, jak ona bydlo na uslugach. Finansowane z budzetu panstwa.

Skoro jednak prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, a sedzia Tomasz Kuczma skazal mnie za ten czyn, to po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w dniu 15 wrzesnia 2010 r. wyrok, ktorym uchylil niesluszny wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynow I, III – XVII, Pani uznala, ze moge doprowadzic do wzruszenia wyroku sedziego T. Kuczmy takze w zakresie czynow II i XVIII i … postanowila zapobiec kompromitacji slugusow adw. Wieslawy Zoll, prokurator Radoslawy Ridan i sedziego Tomasza Kuczma.

Zainicjowala Pani w dniu 7 lutego 2011 r. dzialanie majace na celu zatuszowanie w.w. kompromitacji, tj. wydanie wyroku lacznego w zakresie dwoch czynow … tego samego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r., przypisanych mi z tytulu dwoch roznych kwalifikacji prawnych, tj. z art. 212 § 2 k.k. i 241 § 2 k.k.

Niewiele brakowalo, aby z opisana wyzej pomoca przewodniczacej Wydzialu II Karnego Sadu Rejonowego w Debicy SSR Anny Ziec oraz SSR Agnieszki Wilk-Krol udalo sie Pani zrealizowac Pani zamiar.

A ze sie Pani nie udalo, to … sciga mnie Pani sama za ten czyn i mimo ze jego karalnosc ustala – z przyczyn, ktore Pani podala w osobiscie przez Pania sporzadzonym postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. – z dniem 1 pazdziernika 2013 r., to w dniu 25 kwietnia 2014 r. wydala Pani postanowienie o zatrzymaniu mnie na czas nieprzekraczajacy 48 godzin i doprowadzeniu przez Policje w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne do Aresztu Sledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7, a w dniu 28 kwietnia 2014 r. nakaz wykonania przez Policje Postanowienia z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Dlaczego zachowuje sie Pani w taki sposob…?
Bo z Pani, Pani prezes, nie tylko rzadki tuman, ale i wyjatkowe bydle. W podanym wyzej tego slowa znaczeniu.

Dlaczego SSR Anna Ziec i SSR Agnieszka Wilk-Krol zachowaly sie w sposob opisany w niniejszym pismie?
Bo z nich tez bydlo. W podanym wyzej tego slowa znaczeniu.

W zwiazku z powyzszym wnosze – przypominajac, ze Pani nie wolno wylaczyc sie od rozpoznawania sprawy do sygn. II K 407/13, co Sad Okregowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. II Ko 510/10 wyjasnil nie tylko Pani, ale takze reszcie sedziow tumanow z Sadu Rejonowego w Debicy, gdy celem spowodowania przewloki w postepowaniu skladaliscie przez 2 miesiace, od 3 listopada do 23 grudnia 2010 r. wnioski o wylaczenie Was od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku lajdaka SSR Tomasza Kuczmy – jak na wstepie.

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, Zawiadomienie z dnia 29 lipca 2014 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, pismo Z. Kekusia z dnia 1 wrzesnia 2014 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. II Ko 283/10

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11

 5. Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych sygn., akt II K 451/06, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 7 lutego 2011 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, Zarzadzenie z dnia 11 lutego 2011 r. Przewodniczacej II Wydzialu Karnego Anny Ziec

 7. Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny, sygn. akt II K 87/11, pismo z dnia 7 marca 2011 r. sedzi Agnieszki Wilk-Krol

 8. Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, II Zespol Kuratorskiej Sluzby Sadowej Wykonujacy Orzeczenia w Sprawach Karnych, informacja sporzadzona przez kuratora zawodowego Magdalene Mogielnicka

 9. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 407/13, kasacja prokuratora generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11

 10. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

1 „Tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051

2 „Bydle”: «przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75

Plusieurs types prix viagra avec ordonnance de controles sont effectues par les laboratoires de l’ANSM pour verifier vente de viagra en europe la qualite des medicaments generiques.
Les achat viagra cialis en ligne cialis pa apoteket hommes avec peu de cheveux ont les problemes avec la puissance.
On caresse le prix levitra pharmacie france visage, les seins, le torse, les hanches, les fesses, le dos… Bref toutes les zones qui nous dapoxetine en pharmacie en france sont accessibles.

A en acheter du cialis online croire le site de rencontres extra-conjugales Gleeden.com, c’est tadalafil sans ordonance conseille.
Deux etudes cliniques ont ete concues specifiquement afin d’evaluer a partir de quel moment apres l’administration et pendant combien de temps le sildenafil pouvait induire une erection en reponse a une stimulation sexuelle. Mettre l’amour a la premiere place suggere que l’on souhaite respecter et favoriser l’Harmonie, la Paix et la Vie, quoi que l’on fasse. Et, il est vital que cette derniere se soigne, qu’elle parle, qu’elle ecoute, qu’elle admette son probleme,… Cela permettrait de soigner le physique, comme le mental et le bien-etre. Et tout cela, en souvent seulement 4 a 8 semaines, avec des effets durables. Mais ils remarquerent lors des essais cliniques, que le Sildenafil n’agissait pas exactement de la facon souhaitee sur l’affection ciblee. Il se mesure a partir du pubis ou il s’attache, et non a partir de la peau. Concernant les artisanes et les commercantes cette fois, elles se distingueraient pour leur part par un gout pour la sodomie, qu’elles vente priligy france achat cialis en belgique acheter vrai viagra france achat levitra generique pratiquent pour 47% d’entre elles (a l’inverse, les enseignantes sont celles qui le pratiquent le moins, a hauteur de 22% seulement). Le saignement peut etre present pendant plusieurs jours a quelques semaines apres l’intervention.
« Deux parents qui ont des quotients intellectuels eleves n’engendreront pas un enfant ou commander du cialis attarde, mais la probabilite qu’ils aient un enfant dote d’un QI aussi eleve qu’eux est plutot faible », affirme vente viagra original Serge Larivee.
D’autres etudes – trop techniques pour etre developpees ici – demontrent que vente viagra en pharmacie les femmes eprouvent une excitation sexuelle differente selon le moment achat cialis sur le net de leur cycle menstruel.
Elle a alors egalement note que la substitution generique devait etre achat cialis en ligne quebec sans doute mieux accompagnee par les professionnels de tadalafil prix sante.
L’ansia di prestazione puo impedire erezione, dice uno studio pubblicato kamagra prezzo farmacia sulla rivista Ricerca e Terapia di Comportamento.
Il trattamento va iniziato assumendo la dose minima, solo se l’uomo costo levitra da 20 mg non e completamente soddisfatto dei risultati raggiunti puo passare alla dose da 60 mg.
Indicazioni Cialis dove acquistare il viagra generico con 20mg di Tadalafil si ingerisce contro disfunzioni erettili dell’uomo.
E’ invece impossibile per ora pubblicare una definizione empirica dell’eiaculazione precoce acquisita (secondaria), per via della scarsita dei dati disponibili; secondo la definizione data nel Manuale diagnostico acquisto kamagra in farmacia e statistico comprare kamagra generico dei disturbi mentali, pubblicato dall’Associazione degli psichiatri americani, l’eiaculazione precoce secondaria:
Levitra 2,5 comprare cialis originale online mg, Levitra come acquistare viagra 5 mg, Levitra 10 mg e Levitra 20 mg.
Prima dell’orgasmo nell’organismo propecia acquisto on line umano si aumenta in 5 volte l’ormone exitocina,che compra propecia porta all’aumentazione dei endorfini.
Soft viagra, kamagra, silagra, suhagra, cavegra, tadalis, vigora, intagra, eriacta sono tra i piu famosi e piu utilizzati dagli uomini di tutto il mondo. Il teologo Giordano Bruno fu bruciato per eresia, perche suggerisce che la terra gira intorno al sole, il levitra serve ricetta suo istituto nel suo sito web. Ovviamente, se davvero vuoi migliorare le tue performance, mentre cerchi di risolvere i tuoi problemi fisici o emotivi, puoi ricorrere a levitra originale medicinali. L’ermafrodita, comunque, e quella persona che possiede organi genitali levitra costo in farmacia sia maschili che femminili. La posizione ideale per arrivare all’eiaculazione e pero una levitra 10 mg costo su tutte: Questo ti permettera di ritornare a vivere la tua sessualita in maniera totalmente spensierata e serena, non dovendo ricorrere giornalmente (o per piu volte nella stessa giornata) all’assunzione di medicinali contro l’impotenza. quando siamo innamorati ci levitra farmacia precio sentiamo piu positivi, piu fiduciosi nei confronti della vita e, perche no, anche piu belli. Tali problemi succedono di tanto in tanto per tutti, compreso donne a un po’ di grado.
Talvolta, il acquisto kamagra on line semplice fatto di parlarne al medico puo restituire comprare kamagra generico fiducia all’uomo.
Un propecia vendita on line cialis senza ricetta altro il prezzo del cialis in farmacia aspetto dell’endometriosi e l’infertilita:
La kamagra online disamina competente ed approfondita della coppia, comprare propecia online ci consentira di comprendere da viagra on line vendita quali dinamiche inconsce e regolamentata e soprattutto ci indichera quale possibile percorso psico-sessuologico potra intraprendere per far resuscitare il desiderio sessuale.
Mais maintenant grace au priligy generique, vous cialis generique en france cialis en pharmacie pourrez augmenter tadalafil pas cher votre endurance sexuelle.
Alcuni medicinali usati per trattare l’ipertensione possono causare disfunzione erettile percui e importante comprare cialis online in italia essere come comprare cialis senza ricetta a comprar viagra sin receta en farmacias conoscenza delle possibili contraindicazioni.
L’excitation sexuelle prix boite viagra pharmacie monte rapidement durant la achat viagra naturel masturbation, mais le plaisir sexuel peut etre plus difficile a priligy 60mg ressentir, car il y a peu de fluidite dans le corps.
Levitra cuanto vale levitra farmacia generico dove comprare cialis torino propecia on line e commercializzato anche come:
Ainsi, priligy vente le rythme de la vie sexuelle est l’un des facteurs cialis en ligne france importants de la achat cialis avis prevention des troubles sexuels.
Non dubitate- fate il vostro ordine online levitra costo e vendita priligy line migliorate la costo cialis 5 mg in farmacia vostra vita sessuale.
Le generique viagra pas cher troisieme fantasme le achat de viagra en pharmacie plus frequent site serieux vente cialis consiste a faire l’amour avec une auto-stoppeuse.
Se la disfunzione erettile e dove acquistare il viagra viagra farmacia trattato sin dall’inizio, i sintomi levitra 20 mg costo risiederano presto.
Puissance moyenne en augmentant la kamagra acheter en belgique puissance sont aussi une bonne occasion d’aller a contre kamagra vente libre france erektile cialis en ligne fiable dysfunktion.
Fra gli altri, bisogna prestare molta attenzione a scongiurare mancanze in acidi grassi essenziali (definiti brevemente in efa), vitamina b12, ferro e zinco, e spesso e necessario cialis generico costo mexico assumere integratori alimentari perche quest’ultimi sono difficili da trovare all’interno degli alimenti di largo consumo, cialis generico acquisto farmacia e non e raro cuanto vale levitra farmacia che si verifichino delle vere e proprie carenze alimentari.
Cialis a cette achat propecia europe capacite propecia en ligne pas cher avec un seul comprime de nombreuses relations sont possibles.
« propecia prix quebec je suis www.propecia trop gros, je suis nul, je n’arriverai jamais a rien, je ne rencontrerai jamais personne, je ne sais rien faire de bien, etc.
Piu spesso, qualcosa levitra a basso costo sulla falsariga di si dovrebbe stare bene quando la levitra orosolubile quanto costa persona amata sta bene.
Di solito le donne dove acquistare levitra senza ricetta tendono a preferire parole tenere e dolci all’inizio, in modo levitra bayer prezzi da non sentirsi esclusivamente oggetto, per poi passare a frasi piccanti.