09.09.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o sporządzenie i doręczenie oświadczenia, że podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez służby Izraela

Warszawa, dnia 9 wrzesnia 2014 r.

 

Zbigniew Kekus

 

 

 

Pan

 

Andrzej Seremet

 

Prokurator Generalny

 

ul. Rakowiecka 26-30

 

02-528 Warszawa

 

 

 

Sygn. akt: PG VII Ip 130/14

 

 

 

Do wiadomosci:

 

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Panstwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 5. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 6. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 7. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 8. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 9. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 10. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 11. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 12. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 13. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 14. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 15. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 16. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 17. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

 

 

Dotyczy:

 

 1. Wniosek – na podstawie:

  1. art. 14.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „Prokuratorem moze byc powolany ten, (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”,

  2. art. 44.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: Prokurator powinien w sluzbie i poza sluzba strzec powagi sprawowanego urzedu i unikac wszystkiego, co mogloby przyniesc ujme godnosci prokuratora lub oslabiac zaufanie do jego bezstronnosci.

 

o sporzadzenie i doreczenie mi oswiadczenia, ze przebywajac przed laty w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie uczestniczyl Pan w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela.

 

 1. Wniosek o osobiste przez Prokuratora Generalnego, Adresata niniejszego pisma sporzadzenie odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I.

 2. Wniosek o podanie w oswiadczeniu, jak w pkt. I: „Oswiadczam, ze przebywajac w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie uczestniczylem w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela. /podpis Adresata niniejszego pisma Andrzeja Seremeta/.

 3. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

 4. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych przedstawione w niniejszym pismie fakty sa umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostana umieszczone w Internecie, w tym na stronach: http://www.kekusz.nonx.pl i http://www.kekusz.pl.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

Po tym, gdy z kilku zrodel otrzymalem informacje, ze podczas pobytu przed laty w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pan uczestniczyl w szkoleniu zorganizowanym przez sluzby Izraela, skierowanym do Pana pismem z dnia 2 lipca 2014 r. zlozylem: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy przebywajac w Stanach Zjednoczonych Ameryki uczestniczyl Pan w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela.”

 

Pan, ktory wie, czy byl uczestnikiem szkolenia, o ktorym mnie poinformowano, sam nie sporzadzil odpowiedzi na moj wniosek. Zlecil Pan jej sporzadzenie zastepcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotrowi Wesolowskiemu, ktory poinformowal mnie pismem z dnia 16 lipca 2014 r. – Zalacznik 1: „Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Warszawa, dnia 16.07.2014 r. PG VII Ip 130/14 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana wnioski z dnia 2 lipca 2014 r. (2 pisma), doreczone w dniu 2 lipca 2014 r. o udostepnienie informacji w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 782) i adresowane do Prokuratora Generalnego – Andrzeja Seremeta o tresci: „sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy przebywajac w Stanach Zjednoczonych Ameryki uczestniczyl Pan w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela”, informuje, co nastepuje.

 

Zadana przez Pana informacja dotyczy okresu, kiedy Andrzej Seremet nie pelnil zadnej funkcji publicznej i nie podejmowal czynnosci zwiazanych z funkcja publiczna, a w zwiazku z tym nie stanowi ona informacji publicznej o jakiej mowa w art. 1 ust. 1 w zw. z art. 6 powolanej ustawy o dostepie do informacji publicznej. ZASTEPCA DYREKTORA Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesolowski”
Zrodlo: Prokuratura Generalna, sygn. PG VII Ip 130/14, pismo zastepcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego

 

Piotra Wesolowskiego z dnia 16 lipca 2014 r. – Zalacznik 1

 

 

 

To nic, ze zadana przeze mnie informacja: „dotyczy okresu, kiedy Andrzej Seremet nie pelnil zadnej funkcji publicznej i nie podejmowal czynnosci zwiazanych z funkcja publiczna,”

 

Pan jest obecnie funkcjonariuszem publicznym, Prokuratorem Generalnym. Jesli podczas pobytu w USA byl Pan szkolony przez sluzby Izraela, to moze to nie byc bez wplywu na Pana niezaleznosc w wypelnianiu obowiazkow Prokuratora Generalnego, w tym na realizacje zadan w zakresie strzezenia praworzadnosci oraz czuwania nad sciganiem przestepstw, a zatem na wewnetrzne i zewnetrzne bezpieczenstwo Polski. Jesli Pan uczestniczyl w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela, to moze Pan z nimi w dalszym ciagu wspolpracowac, w tym chronic interesow Zydow lub osob pochodzenia zydowskiego. Ze szkoda dla nie-Zydow.

 

Podkreslic takze nalezy, ze odpowiedz prokuratora Piotra Wesolowskiego jest sprzeczna z norma prawna okreslona w art. 14.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

 

Z linii rozumowania Pana podwladnego, zastepcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego wniosek, ze gdyby Pan popelnil wtedy, gdy nie pelnil zadnej funkcji publicznej grozne przestepstwo – np. mord, gwalt tudziez zniewazenie i/lub znieslawienie funkcjonariusza publicznego lub konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej itp. – i udaloby sie Panu uniknac za nie odpowiedzialnosci, to potem, ukrywajac popelnienie przestepstwa, moglby Pan pelnic funkcje Prokuratora Generalnego. Nic bardziej sprzecznego z prawem. Wszak:

 

 

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, (…) 2. kto jest nieskazitelnego charakteru.”

 

Artykul 14.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 

 

 

Prokuratora Generalnego tez – a chyba nawet przede wszystkim – to z cala pewnosc dotyczy.

 

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 6 sierpnia br. skierowanym do Adresata niniejszego pisma zlozylem: „Dotyczy:

 

 1. Wniosek – na podstawie (…) o sporzadzenie i doreczenie mi oswiadczenia, ze przebywajac przed laty w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie uczestniczyl Pan w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela.

 2. Wniosek o osobiste przez Prokuratora Generalnego, Adresata niniejszego pisma sporzadzenie odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I.

 3. Wniosek o podanie w oswiadczeniu, jak w pkt. I:

 

  1. Oswiadczam, ze przebywajac w Stanach Zjednoczonych Ameryki uczestniczylem w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela. /podpis/, lub …

  2. Oswiadczam, ze przebywajac w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie uczestniczylem w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela. /podpis/.

 

 

 

W odpowiedzi otrzymalem pismo dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Ryszarda Tluczkiewicza o tresci – Zalacznik 2:

 

Warszawa, dnia 13.08.2014 r. Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego /adres – ZKE/ PG VII Ip 130/14 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 6 sierpnia 2014 r. (data wplywu do Prokuratury Generalnej – 8 sierpnia 2014 r.), dotyczacy „doreczenia wyjasnienia, czy Prokurator Generalny Andrzej Seremet przebywajac w Stanach Zjednoczonych Ameryki uczestniczyl w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela”, uprzejmie informuje, ze podtrzymuje stanowisko Zastepcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego zawarte w kierowanym do Pana pismie z dnia 16 lipca 2014 r. nr PG VII Ip 130/14. DYREKTOR Biura Prokuratora Generalnego Ryszard Tluczkiewicz”

 

Zrodlo: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, PG VII Ip 130/14, pismo dyrektora Biura Prokuratora

 

Generalnego Ryszarda Tluczkiewicza z dnia 12 sierpnia 2014 r. – Zalacznik 2

 

 

 

To … zenada, Panie najbardziej nieskazitelnego charakteru prokuratorze w Polsce.

 

Pan wciaz nie udzielil odpowiedzi na moj wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia: „Czy przebywajac przed laty w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie uczestniczyl Pan w szkoleniu organizowanym przez sluzby Izraela”.

 

W zwiazku ze skierowanym niniejszym pismem wnioskiem uprzejmie prosze zatem o rezygnacje z zastosowania tradycyjnej „taktyki” funkcjonariuszy publicznych, tj. z udzielenia mi wyjasnienia, ze w zwiazku z doreczeniem mi odpowiedzi zglaszana przeze mnie sprawa zostala „zalatwiona” i z tego powodu dalsza w niej korespondencja bedzie pozostawiana przez Prokuratora Generalnego bez odpowiedzi.

 

Zglaszana przeze mnie sprawa nie zostala wszak „zalatwiona”, a zachowanie „chowajacego glowe w piach” Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej jest nie tylko zenujace, ale budzi uzasadnione watpliwosci co do – miedzy innymi – nieskazitelnosci charakteru Adresata niniejszego pisma.

 

Wnosze jak na wstepie.

 

 

 

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

 

 

Zalaczniki:

 

 1. Prokuratura Generalna, sygn. PG VII Ip 130/14, pismo zastepcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego z dnia 16 lipca 2014 r.

 2. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, PG VII Ip 130/14, pismo dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Ryszarda Tluczkiewicza z dnia 12 sierpnia 2014 r.

 

 

 

C’est comme si la pression etait achat cialis en ligne france achat viagra quel site trop forte pour que le desir se manifeste.
Une prix du viagra pharmacie grande partie acheter cialis quebec de ces medicaments sont a base de plantes, mais contenant des ingredients potentiellement dangereuses comme le Yohimbe par exemple (l’ecorce de Yohimbe africain).
Creez-vous un univers a propecia vente ligne vous toute seule et quand votre homme glissera ses mains sur vous, vous vous sentirez rassuree et a vente propecia l’apotheose du plaisir.

Autrement dit, achat priligy acheter du viagra davantage de caresses et de preliminaires, mais pas forcement de rapport avec penetration.
Nervosite, irritabilite, insomnie, maux de tete et vertiges. Quant a Cope, il ecope lui aussi d’une bonne place au palmares des cancres. De plus en achat cialis site serieux dapoxetine france plus de resultats laissent penser que ce dysfonctionnement neurologique pourrait avoir pour origine un manque de dopamine dans le cerveau. L’homme devient donc plus sensible aux pheromones secretees par la femme, le rendant ainsi plus excite. L’evolution de l’espece fait aujourd’hui que l’homme a conserve cet aspect mais la femme a developpe au contraire une zone tres erectile qui a besoin de plus viagra en ligne comparatif acheter viagra toulouse de temps pour reagir, explique le Dr Leleu. La communaute scientifique considere l’ejaculation comme « prematuree », des lors que l’ejaculation intervient deux minutes apres la penetration. Vous pouvez aussi opter pour un modele solaire comme le Solar Vibe de Blowfish. Il est fort probable que, malgre le dedain avec lequel le groupe pharmaceutique europeen a jusqu’ici traite les avances du numero deux mondial de la pharmacie, celui-ci finisse par l’emporter.
IMS adopte ainsi une achat viagra generique definition plus large du generique que celle qui est admise en cialis prix belgique pharmacie France.
Elle prevoit egalement des baisses de prix pour les medicaments encore sous brevet mais appartenant a une classe achat cialis maroc therapeutique dans laquelle il existe une offre generique quel viagra generique acheter significative (58).
Des annees de construction psychique ou acheter priligy et des siecles de morale collective marquent nos comportements achat dapoxetine affectifs, amoureux et sexuels.
Ha anche un effetto vendita cialis san marino cialis 20 mg prezzo in farmacia trappola” sul sangue nel pene che aiuta ad avere erezioni piu durature.
In alcuni casi di priligy farmacia online disfunzione erettile il problema principale quanto costa viagra e un fattore psicologico e quindi non sempre sono le cause fisiche a creare problemi erettili.
Cialis vietato acquisto cialis postepay assumere dalle donne e persone ingiu di acquistare cialis in svizzera 18 anni.
Se invece il piacere e simulato, si attiva in particolare la regione della corteccia legata acquistare propecia al movimento comprare cialis acquisto cialis generico volontario:
Questo tester un e fatto volte dans Associazione annonce un’iniezione di farmaci nel penetration qual o preco do viagra na farmacia par verificare soi il flusso vendita viagra italia sanguigno aumenta normalmente.
Con un pacchetto comprare priligy on line comprare viagra contrassegno delle sigarette al giorno rischio di avere problemi con potenziamento aumenta in 60%!
La sperimentazione e gia in fase 2, la penultima prima della commercializzazione e, se non emergeranno effetti indesiderati, l`avanafil potra essere sugli scaffali delle farmacie gia tra pochi anni. Compreso nel prezzo vi e anche il comprare cialis a san marino consulto medico che avviene online. L’Avanafil, gia in produzione ma non ancora commercializzato alle nostre latitudini, e sempre un PDE5i selettivo e potenzialmente cialis dove comprare online a rapida azione con un tempo di azione di 35 minuti ed un’emivita di 60-90 minuti. In caso di forma acquisto cialis farmacia italiana cronica della disfunzione erettile che dura da tempo, il dosaggio pari a 100 mg del preparato Viagra Super comprare cialis a milano Active si puo rivelare non sufficentemente efficace. Per ulteriori informazioni, si rivolga al medico o al farmacista Conservazione Conservare a 25 ° C (77F). Astinenza conduce al fatto che il corpo inizia a produrre dove comprare il cialis on line meno lubrificazione, e puo causare dolore o il disagio durante il rapporto sessuale. Gli stereotipi sono meravigliosi nella semplicita. Sono molti gli studi che confermano l’utilita di questo farmaco, al momento un campione di 1400 uomini, tutti con problemi di impotenza sono stati analizzati per dimostrare che il principio attivo del Levitra sia veramente utile a risolvere i loro problemi.
La prescrizione del Viagra®, include cialis generico on line un certo numero di controindicazioni, in particolare per l’associazione con i derivati nitritici di qualsiasi forma, spesso usati nel trattamento dell’angina pectoris e nelle insufficienze epatico acquistare cialis 10 mg renali.
E marca di farmaco comprar viagra en farmacia cialis originale senza ricetta contenente sali di sildenafil che aquisto priligy mira ad aumentare il flusso di sangue nella zona del pene per darvi un un uomo duro che ha sperimentato la disfunzione erettile erezione.
5, 10 e 20 mg; la dose acquisto levitra on line iniziale consigliata e acquisto cialis online sicuro di 10 mg, non piu di costo kamagra in farmacia una compressa al giorno.
Acheter viagra original pas cher sans acheter priligy france ordonnance en ou acheter priligy ligne dapoxetine acheter livraison rapide sous 24/48h
Pertanto, l’acquisto di viagra attraverso una farmacia online la pillola viagra sara sicuramente utile per gli uomini che vogliono ottenere acquistare viagra originale o mantenere dove comprare viagra generico erezioni piu lunghe durante il rapporto sessuale.
Ce vegetal a la saveur parfumee est souvent utilise comme epice pour cuisiner les bons viagra acheter vente de viagra en europe prix cialis prix petits plats.
Il principio attivo e farmacie online italiane il tadalafil, attiva il sistema circolatorio viagra prezzo farmacia italia costo priligy in farmacia provocando il rilassamento dei muscoli lisci.
La plupart site pour acheter viagra des hommes avec age commence a vente kamagra souffrir viagra vente en pharmacie d’une dysfonction erectile.
Questi rimedi per impotenza cialis senza ricetta online cialis farmacia senza ricetta pero erano invasivi, come nel caso della chirurgia, o si costituivano come dei meri palliativi, in quanto non specificatamente indicati per il acquistare il viagra online trattamento della disfunzione erettile.
Elle kamagra prix en france necessite un apprentissage cialis prix pfizer parfois laborieux.
Sildenafil priligy vendita online funziona nel sistema circolatorio, non nel sistema nervoso e riproduttivo, come spesso kamagra generico acquisto si pensa.
Dans prix du cialis 20 le meilleur des mondes, certains mentionnent vouloir avoir un partenaire stable qui le laissera combler ses besoins avec l’autre viagra super active vente cialis en ligne france sexe a l’occasion.
Evento fisiologico, determina alcune modificazioni a carico della tonicita della pelle, dove acquistare viagra on line della distribuzione del pannicolo adiposo sul corpo, viagra acquisto senza ricetta della lubrificazione vaginale e, soprattutto, del trofismo della mucosa vaginale, una tendenza viagra generico farmacia milano all’osteoporosi, oltre sintomi generali, come le vampate di calore e la sudorazione abbondante.
Selon statistiques canada, meilleur site de vente de viagra achat viagra en ligne canada pres d’un homme homosexuel sur cinq serait atteint du vih.
Commander levitra generique sans ordonnance le vrai prix du viagra dans viagra pas cher notre pharmacie.
Viene commercializzato in italia da oltre quindici vendita viagra pagamento contrassegno generico do viagra sem receita anni e ha riscosso grande successo tra i nostri clienti per via della sua efficacia e del suo prezzo contenuto.
La ricerca effettuata su 3000 uomini miglior sito dove acquistare viagra d’eta compresa tra i 25 viagra generico farmacia milano e i 35 anni ha dimostrato: