16.09.2014 r. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy o rejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk posiedzenia w dniu 16 października 2014 r. z udziałem biegłych Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy

psychiatrow, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i dr Mariusza Patli oraz prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Krowodrza Bartlomieja Legutko.

 

Krakow, dnia 16 wrzesnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Sad Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy

Wydzial IX Karny

ul. Mogilska 17

31-542 Krakow

 

Sygn. akt: IX Kp 300/14/K

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Katarzyna Bilska-Zaremba, Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Krakow

 2. Pan dr Mariusza Patla, biegly sadowy Sadu Okregowego w Krakowie, Zaklad Opieki Zdrowotnej Aresztu Sledczego w Krakowie, Szpital Oddzial Obserwacji Sadowo-Psychiatrycznej, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 3. Pan plk mgr inz. Robert Bartyzel, Dyrektor Aresztu Sledczego, Areszt Sledczy, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 4. Pan plk mgr Krzysztof Trela, Dyrektor Okregowy Sluzby Wieziennej, Okregowy Inspektorat Sluzby Wieziennej, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakow

 5. Prokurator Bartlomiej Legutko, Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza os. Kosciuszkowskie 2, 31-858 Krakow, sygn. akt: 2 Ds. 542/14

 6. Pani Agata Chmielarczyk-Skiba, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, os. Kosciuszkowskie 2, 31-858 Krakow

 7. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 8. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 9. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 10. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 11. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 12. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 13. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 14. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 15. Pan ml. insp. Piotr Morajko, Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

 16. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 17. Pan adw. Jaroslaw Piekar, Kancelaria Adwokacka, ul. Dietla 19/2, 31-070 Krakow

 18. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 19. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 20. Pani red. Krystyna Gorzynska, publicystka “Warszawskiej Gazety”, dziennikarz “Gazety Obywatelskiej”, “Prawda jest ciekawa”

 21. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 22. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 23. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 24. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 25. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 26. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl,

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o wydanie polecenia utrwalenia – na potrzebe Sadu i Prokuratury Rejonowej Krakow-Krowodrza w sprawie sygn. 2 Ds. 542/14 – przebiegu posiedzenia w dniu 16 pazdziernika 2014 r. za pomoca urzadzenia rejestrujacego obraz i dzwiek.

 2. Zawiadomienie, ze kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

W sporzadzonej po spotkaniu ze mna w dniu 7 maja 2014 r. bieglych sadowych lekarzy psychiatrow Katarzyny Bilskiej-Zaremby i dr. Mariusza Patli Opinii sadowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r. biegli podali – Zalacznik 1: „03.06.2014 r. Krakow Do: sygn. akt: 2 Ds. 542/14 OPINIA SADOWO PSYCHIATRYCZNA Wydana na polecenie Prokuratury Rejonowej Krakow – Krowodrza w Krakowie, dotyczaca aktualnego stanu zdrowia psychicznego, poczytalnosci i zdolnosci do udzialu w toczacym sie postepowaniu karnym badanego psychiatrycznie w warunkach ambulatoryjnych Zbigniewa Kekus, s. (…) ur. 02.05.1958 r. w Krakowie, zameldowanego w Krakowie (…) zamieszkalego w Krakowie (…), obywatela polskiego, o wyksztalceniu wyzszym, stanu wolnego, ojca trojga dzieci, z zawodu ekonomisty, bez majatku, niekaranego.

Dane z akt sprawy: Zbigniew Kekus podejrzany jest o to, ze:

W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, bedac pozbawiony wolnosci na podstawie orzeczenia Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 407/13, uzywajac przemocy poprzez kopniecie kraty ubezpieczajacej przedzial dla osob zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, ktora z duza sila uderzyla konwojujacego policjanta /imie, nazwisko, stopien – ZKE/ w klatke piersiowa, usilowal sie uwolnic, jednak zamierzonego celu nie osiagna z uwagi na obezwladnienia przez konwojujacych go funkcjonariuszy Policji tj. o p-stwo z art. 13 § 1 kk zw. z art. 242 § 2 kk

Przesluchiwany w charakterze podejrzanego dnia 06.05.2014 roku nie przyznal sie do zarzutu i skorzystal z prawa do odmowy wyjasnien.

Dane od opiniowanego:
Zbigniew Kekus zostal doprowadzony na badanie sadowo-psychiatryczne dnia 07.05.2014 r. przez konwoj policji. Badanie mialo miejsce w gabinecie badan Oddzialu Psychiatrii Sadowej, ul. Montelupich 7 w Krakowie.

Opiniowany odmowil odpowiedzi na zadawane przez bieglych pytania. Podal (prosil o dokladne zanotowanie jego slow):
Z przyczyn, ktore w tej chwili podaje, a to z faktu, ze jestem scigany za czyny popelnione za posrednictwem Internetu w okresie od stycznia 2003 roku do wrzesnia 2005 roku i bylem za nie skazany wyrokiem z dnia 18.12.2007 roku, ktory to wyrok zostal uchylony wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 roku z powodu razacego naruszenia prawa materialnego przez Sedziego oraz przez Sad najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 roku na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 roku z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez Sedziego prawa procesowego nie wyrazam zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym.

Chce dodac, ze fakt, iz nie jestem sprawca przypisanych mi czynow poswiadczyla Sedzia referent w sprawie po jej wznowieniu Beata Stoj w postanowieniu z dnia 11.12.2012 roku. W chwili obecnej jestem scigany za 18 czynow popelnionych za posrednictwem Internetu, ktorych nie bylem sprawca, z tytulu ktorych wobec opisow prokuratora sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 roku (15 czynow z art. 226 § 1 kk) a ponadto karalnosc 17 czynow (z art. 212 § 2 kk – znieslawienie) ustala z dniem 01.062013r (9 czynow) oraz z dniem 01.10.2013 (8 czynow).

Wszystkie fakty ktore przedstawilem znajduja potwierdzenie w dokumentach, dowodach, znajdujacych sie w aktach spray SR w Debicy II K 407/13, oraz w prawie stanowionym kodeksem karnym.

Stan psychiczny:
W kontakcie slownym logicznym, rozmawia niechetnie, nie odpowiada na zadawane pytania, monologujacy, wypowiedzi wielowatkowe, sugerujace przezywanie doznan urojeniowych z kregu urojen przesladowczych. Postawa opiniowanego wskazuje na nieuzasadniony lek (psychotyczny?) ze informacje przez niego podane zostana uzyte przeciwko niemu.

W zachowaniu – napiety, drazliwy, podejrzliwy, nieufny, nieadekwatny, chwilami przesadnie ugrzeczniony. Reakcje emocjonalne i afektywne zywe, czesto nadmierne i nieadekwatne, z tendencjami do spietrzen afektu.

WNIOSKI

1/ Na podstawie jednorazowego, ambulatoryjnego badania psychiatrycznego w oparciu o uzyskane w ten sposob dane anamnestyczne nie jestesmy w stanie wydac pelnej i ostatecznej opinii o stanie psychicznym i poczytalnosci Zbigniewa Kekusia.

2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne byc moze z kregu schizofrenii lub organicznych zaburzen psychicznych. Nie mozna jednak wykluczyc reakcji sytuacyjnej lub przyjecia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.

3/ Celem rozstrzygniecia nasuwajacych sie watpliwosci podstawowe znaczenia dla poczytalnosci badanego niezbedne jest przeprowadzenie stosownych badan (obserwacji zachowan opiniowanego, szeregu badan psychologicznych, EEG, TK glowy) w warunkach szpitala psychiatrycznego, obserwacji psychiatrycznej. Badania te pozwola okreslic m.in. poziom zmian organicznych w OUN, sposob funkcjonowania spolecznego opiniowanego.

OPINIA

Opiniowany Zbigniew Kekus wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbedne dla ustalenia pelnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalnosci w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.

BIEGLI

Biegly Sadu Okregowego w Krakowie lek. Mariusza Patla SPECJALISTA PSYCHIATRA

Biegly Sadu Okregowego w Krakowie lek. Katarzyna Bilska-Zaremba SPECJALISTA PSYCHIATRA”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia bieglych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby – Zalacznik 1

 

Po spotkaniu ze mna w dniu 7 maja 2014 r. trwajacym kilka minut, z czego ok. 80 proc. zajela zacytowana przez bieglych w Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. moja wypowiedz prezentujaca przyczyny odmowy poddania sie przeze mnie badaniom psychiatrycznym, biegli podali w Opinii – Zalacznik 1: „W kontakcie slownym logicznym, rozmawia niechetnie, nie odpowiada na zadawane pytania, monologujacy, wypowiedzi wielowatkowe, sugerujace przezywanie doznan urojeniowych z kregu urojen przesladowczych. Postawa opiniowanego wskazuje na nieuzasadniony lek (psychotyczny?) ze informacje przez niego podane zostana uzyte przeciwko niemu.

W zachowaniu – napiety, drazliwy, podejrzliwy, nieufny, nieadekwatny, chwilami przesadnie ugrzeczniony. Reakcje emocjonalne i afektywne zywe, czesto nadmierne i nieadekwatne, z tendencjami do spietrzen afektu.”

Tak opisawszy moj rzekomo stan psychiczny podczas naszego spotkania w dniu 7 maja 2014 r. biegli przedstawili ich rekomendacje: „Opiniowany Zbigniew Kekus wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbedne dla ustalenia pelnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalnosci w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.”

Na podstawie rekomendacji bieglych, prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Krowodrza Bartlomiej Legutko skierowal pismem z dnia 17 czerwca 2014 r. wniosek do Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy o: „orzeczenie obserwacji psychiatrycznej – na okres do 4 tygodni w warunkach zakladu leczniczego – podejrzanego: Zbigniewa Kekusia (…)

okreslenie jako miejsca przeprowadzenia obserwacji psychiatrycznej wyzej wskazanego podejrzanego: Szpitala Specjalistycznego im. dra. J. Babinskiego w Krakowie, ul. J. Babinskiego 29, 30-393 Krakow”.

 

W zwiazku z powyzszym, celem zarejestrowania mojego zachowania w obecnosci Sadu, bieglych i prokuratora Bartlomieja Legutki podczas posiedzenia w dniu 16 pazdziernika 2014 r. w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora B. Legutki z dnia 17 czerwca 2014 r. wnosze jak na wstepie.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia bieglych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby

Il brevetto della pfizer per il viagra negli stati uniti sarebbe dovuto scadere nel come si acquista viagra in farmacia 2012 ma nell’agosto 2011, dopo levitra on line la acquistare viagra generico italia richiesta della casa stessa, un tribunale federale ha rinviato la scadenza del brevetto fino al 2019.
Tra acquistare propecia on line comprare cialis palermo dove acquistare viagra in italia le tipologie di medicinali piu richiesti, quelli che combattono la disfunzione erettile.
En cette generique propecia journee de la femme, il en est une que j’aimerais particulierement achat propecia generique france mettre priligy dapoxetine en avant.
Bisogna avere molta persistenza e determinazione, bisogna comprendere se si voglia veramente dimagrire o sia un semplice “sghiribizzo” per dove acquistare il viagra sentirsi meglio con se puedo comprar viagra en la farmacia comprare cialis on line stessi o con gli altri.
De cette facon, levitra vardenafil en ligne original intensifie le flux du sang vers le penis levitra generique 50mg ce qui permet d’obtenir une erection lors d’une propecia vente excitation sexuelle.
A volte gli uomini vengono colti impreparati da un ritardo comprare cialis con postepay dell’erezione psicogena, ovvero quella acquisto cialis in farmacia quota di eccitazione regolata da un centro, situato in sede toraco-lombare del midollo spinale, che riceve segnali dal cervello e produce eccitazione come risposta a acquistare propecia generico cio che abbiamo pensato, desiderato, visto, udito o toccato.
Le developpement erotique ne peut pas se faire sans investissement et ce, a travers sa site officiel vente cialis propre subjectivite, par cialis prix maroc une plus grande authenticite et la ferme intention levitra acheter de decouvrir toute la largeur de son erotisme et celui de l’autre.
Questa la pillola viagra opzione di come comprare cialis on line fare l’amore ogni giorno va bene per gli uomini che vorrebbero avere una vita sessuale attiva, con la possibilita di fare l’amore kamagra in italia in qualsiasi momento che gli piacera.
En revanche, passe acheter cialis a lyon cet age, ils seraient plus introvertis et moins kamagra pas cher france orientes au niveau de leurs viagra pour homme achat representations sexuelles.
Se volete migliorare il vostro rapporto da migliorare le vostre prestazioni sessuali, non si puo pensare di continuare comprare levitra cialis senza ricetta online a fumare pacchetti di pacchetti di sigarette, appassire comprar viagra internet farmacia lentamente, un po ‘alla volta.
Elle ne peut interrompre viagra naturel achat de cialis en suisse vente cialis en pharmacie une nidation deja entamee.
Per questo motivo il viagra non fa dove acquistare priligy cha assecondare un’erezione naturale, vendita cialis in farmacia poiche dove posso acquistare priligy l’afflusso di sangue verso il corpo del pene e esattamente quello che accade in condizioni d’eccitazione in situazioni normali.
Dans ce cas, il est important de comprendre que ces problemes peuvent etre resolus et que est d’un jour la plupart des hommes sont confrontes prix sildenafil andorre a un sildenafil pas cher probleme de dysfonctionnement.
A en juger par les commentaires viagra achat en pharmacie qu’elle recoit, «il y en prix viagra marocain a qui doivent marcher».
I problemi sessuali riguardano anche gli viagra generico farmacia online atleti che, invece, viagra generico prezzo usano coscientemente sostanze dopanti.
Con levitra, gli effetti durano per generico de viagra en farmacias circa 5 acquistare viagra online e sicuro ore.