28.08.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział II Cywilny – Odwoławczy o zorganizowanie rozprawy

Krakow, dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zbigniew Kekus

Sad Okregowy w Krakowie

Wydzial II Cywilny-Odwolawczy

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Krakow

 

Sygn. akt: II Ca 1354/13

 

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Teresa Dyrga, Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 2. Sedzia Barbara Baran, Prezes Sadu Okregowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 3. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 4. Pracownicy Sadu Okregowego w Krakowie, Funkcjonariusze Wydzialu Konwojowania Komendy Wojewodzkiej Policji w Krakowie swiadczacy uslugi dla Sadu Okregowego w Krakowie

 5. Pan Bartosz Pilitowski, Prezes Zarzadu Fundacji Court Watch Polska, ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Torun

 6. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 7. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 8. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 9. Pan insp. Andrzej Platek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 10. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 11. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 12. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 13. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 14. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 15. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 16. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 17. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 18. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 19. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 20. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie uzasadnienia do wyroku Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1633/05 – o wyznaczenie terminu rozprawy w sprawie sygn. akt: II Ca 1354/13 przed rozpoznaniem przez Sad II instancji zazalenia, ktore zloze w przypadku wydania przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy postanowienia o oddaleniu moich wnioskow z dnia 27 sierpnia 2014 r. o wylaczenie sedziow SSO Grzegorza Buly, SSO Beaty Kurdziel i SSO Magdaleny Meron-Pomaranskiej.

 2. Zawiadomienie, ze w zwiazku ze zlozonymi przeze mnie wnioskami o wylaczenie nie ma zastosowania prawo okreslone w art. 53 k.p.c.

 3. Zawiadomienie, ze:

  1. kopie dokumentow poswiadczajacych zdarzenia opisane w niniejszym pismie sa umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

W dniu 27 sierpnia 2014 r. odbyla sie w Sadzie Okregowym w Krakowie Wydzial II Cywilny-Odwolawczy rozprawa apelacyjna w sprawie wyroku sedzi Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Ewy Krakowiak z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. VI C 1353/12/S.

Na poczatku rozprawy zapytany przez przewodniczacego skladu sedziowskiego, SSO Grzegorza Bule, czy chce zlozyc wnioski formalne zlozylem wniosek o poinformowanie mnie przez sedziow skladu orzekajacego, SSO Grzegorza Bule, SSO Beate Kurdziel i SSO Magdalene Meron-Pomaranska czy sa osobami pochodzenia zydowskiego.

Przedstawilem uzasadnienie dla mojego wniosku, w tym, ze moje roszczenie, w sprawie ktorego wyrok wydala sedzia Ewa Krakowiak oparte bylo na wyroku z dnia 22 listopada 2004 r. /sygn. XI CR 603/04/ sedzi Zydowki Teresy Dyrgi z Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie.

Sedziowie odmowili udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak wyzej.

Zlozylem zatem wniosek o wylaczenie w.w. sedziow.

Mimo zlozonego przeze mnie wniosku przewodniczacy SSO Grzegorz Bula zamiast przerwac rozprawe prowadzil ja w dalszym ciagu.
Przewodniczacemu SSO Grzegorzowi Bule wolno…

Spytal, czy chce zlozyc jeszcze inne wnioski formalne.

Zlozylem wniosek o wyjasnienie mi, czy skoro moj wniosek z pisma z dnia 20 listopada 2004 r. o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi od rozpoznawania sprawy sygn. XI CR 603/04 zostal rozpoznany i oddalony w dniu 20 listopada 2004 r., to czy sedzia Teresa Dyrga mogla – jak uznali:

 1. sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Andrzej Szewczyk i SSA Grzegorz Krezolek Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2005 r., sygn. I Acz 395/05,

 2. sedziowie Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel, SSO del. Piotr Rusin wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I ACa 1633/05,

 3. sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial VI Cywilny Ewa Krakowiak wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. VI 1353/12/S

prowadzic rozprawe w dniu 22 listopada 2004 r. i wydac wyroki konczacy sprawe w I instancji.

Sprawiedliwy, bezstronny, niezalezny i niezawisly przewodniczacy SSO Grzegorz Bula oddalil – chroniac interesu SSO Teresy Dyrgi, SSA Hanny Nowickiej de Poraj, SSA Andrzeja Szewczyka, SSA Grzegorza Krezolka, SSA Andrzeja Struzika, SSA Pawla Rygla, SSO del. Piotra Rusina i SSR Ewy Krakowiak – moj wniosek.

Przewodniczacemu SSO Grzegorzowi Bule wolno …

Beda z niego zadowoleni w.w. … „sedziowie”.

Zlozylem zatem po raz kolejny wniosek o wylaczenie Sadu w skladzie orzekajacym. Zapytany przez przewodniczacego SSO Bule, czy moj wniosek dotyczy wszystkich sedziow skladu orzekajacego w dniu 27.08.2014 r., zlozylem wniosek o wyjasnienie, czy SSO Beata Kurdziel i SSO Magdalena Meron-Pomaranska tak samo, jak przewodniczacy SSO Grzegorz Bula odmawiaja udzielenia odpowiedzi na moj wniosek, jak wyzej.

Przewodniczacy SSO Grzegorz Bula oddalil moj wniosek.

Przewodniczacemu SSO Grzegorzowi Bule wolno…

Poinformowalem zatem Sad, ze z podanej wyzej przyczyny – tj. odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy skoro moj wniosek z pisma z dnia 20 listopada 2004 r. o wylaczenie sedzi Teresy Dyrgi od rozpoznawania sprawy sygn. XI CR 603/04 zostal rozpoznany i oddalony w dniu 20 listopada 2004 r., to czy sedzia Teresa Dyrga mogla prowadzic rozprawe w dniu 22 listopada 2004 r. i wydac wyroki konczacy sprawe w I instancji – skladam wniosek o wylaczenie tylko przewodniczacego skladu, SO Grzegorza Bule.

Mimo zlozonego przeze mnie wniosku, przewodniczacy SSO Grzegorz Bula zamiast przerwac rozprawe prowadzil ja w dalszym ciagu.

Przewodniczacemu SSO Grzegorzowi Bule wolno…

Spytal, czy chce zlozyc inne jeszcze wnioski formalne.

Po zlozeniu przeze mnie kolejnego, przewodniczacy SSO Grzegorz Bula poinformowal mnie, ze rozprawa w dniu 27.08.2014 r. zostanie odroczona z powodu zlozonych przeze mnie wczesniej wnioskow o wylaczenie:

 1. Sadu w skladzie orzekajacym,

 2. przewodniczacego SSO Grzegorza Buly.

 

Nastepnie przewodniczacy SSO Grzegorz Bula wydal postanowienie o odroczeniu rozprawy z powodu zlozonych przeze mnie wnioskow o wylaczenie.

 

Wskazac nalezy, ze w wnioski o wylaczenie sedziow w sprawie do sygn. II Ca 1354/13 oparte na przyczynach, jak zlozone w dniu 27 sierpnia 2014 r. skladalem juz wczesniej.

W przypadku wniosku zlozonego w dniu 27.08.2014 r. wniosku o wylaczenie SSO Grzegorza Buly, SSO Beaty Kurdziel i SSO Magdaleny Meron-Pomaranskiej z powodu odmowy udzielenia odpowiedzi na moj wniosek o wyjasnienie, czy sa osobami pochodzenia zydowskiego nie znajduje zastosowanie prawo okreslone w art.531 k.p.c.: „Ponowny wniosek o wylaczenie sedziego oparty na tych samych okolicznosciach podlega odrzuceniu bez skladania wyjasnien przez sedziego, ktorego dotyczy. O odrzuceniu orzeka sad rozpoznajacy sprawe. Przepis art. 51 stosuje sie odpowiednio. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.”

Poprzedni wniosek oparty na tej przyczynie dotyczyl bowiem innych sedziow, tj. Sadu rozpoznajacego sprawe do sygn. II Ca 1354/13 w innym skladzie orzekajacym.

 

Wskazac takze nalezy, ze w dniu 10 kwietnia 2006 r. Sad Apelacyjny w Krakowie Wydzial I Cywilny w skladzie, SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel i SSO del. Piotr Rusin wydal wyrok, ktorym orzekl: „Sygn. akt IACa 1633/05; IACz 1657/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2006r. Sad Apelacyjny w Krakowie w skladzie: Przewodniczacy: SSA Pawel Rygiel Sedziowie SSA Andrzej Struzik SSO del. Piotr Rusin Protokolant: st. sekr. sadowy Katarzyna Wilczura po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2006 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod na skutek apelacji powoda od wyroku Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004r. sygn. akt XI CR 603/04 i zazalenia powoda na postanowienie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 5 wrzesnia 2005r. /postanowienie SSO Agnieszki Oklejak o oddaleniu mojego wniosku o zwolnienie mnie od oplaty w kwocie 10.000,00 zl od apelacji od wyroku SSO Teresy Dyrgi z dnia 22.11.2004 r. – ZKE/ sygn. akt XI CR 603/04 1. oddala zazalenie; 2. oddala apelacje.”

Bezzasadny jest takze zarzut naruszenia art. 50 § 3, art. 51 i art. 394 k.p.c. oraz art. 78 Konstytucji przez wydanie wyroku przez sedziego, co do ktorego nie doszlo do prawomocnego rozpoznania wniosku powoda o wylaczenie. (…) Przede wszystkim wnioski powoda o wylaczenie sedziego zostaly oddalone, a postanowienia Sadu I instancji w tym przedmiocie zostaly nastepnie poddane kontroli instancyjnej i zazalenia powoda zostaly przez Sad Apelacyjny oddalone. W szczegolnosci zazalenie na postanowienie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. oddalono postanowieniem z dnia 17 listopada 2004 r., natomiast zazalenie na postanowienie z dnia 20 listopada 2004 r. zostalo oddalone postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2005 r. Zatem zostalo prawomocnie przesadzone, ze wnioski o wylaczenie sedziego byly bezzasadne. W uzasadnieniu wyroku z dnia 29 stycznia 2004 r. Sad Apelacyjny zaakceptowal wyrazany w doktrynie prawa poglad, ze stwierdzona prawomocnym orzeczeniem bezzasadnosc wniosku o wylaczenie sedziego sanuje czynnosci dokonane przez niego z naruszeniem art. 50 § 3 k.p.c. i takze w skladzie obecnie sprawe rozpoznajacym poglad ten akceptuje.

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2006r. sygn. akt I ACa 1633/05

 

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Simplement parce que levitra 20mg nous avons kamagra prix une imagination et que tant qu’a en avoir une, aussi bien s’en servir a bon escient!
Que nous le voulions ou non, le vrai viagra pas cher viagra naturel pas cher systeme biologique de la femme joue un tres grand role dans le processus de seduction.
Toutefois acheter kamagra original le cialis peut etre utilise une fois avant l’activite sexuelle et garder son effet jusqu’a 36heures apres.

En effet, medicaments perimes, doses inadaptees, diagnostic inexact, allergies a certains medicaments mais aussi utilisation de medicaments en vente sans ordonnance peuvent faire plus de mal que de bien. Quant au Magic Wand d’Hitachi, nombre de couples ne jurent que par viagra generique fiable viagra vente libre france lui. Mais il arrive parfois, quand la prostate est vraiment grosse, que le patient ne achat viagra en ligne en france cialis 10mg prix puisse plus uriner du tout. En s’embrassant, les couples se maintiennent dans le contact agreable, ce qui les fortifie pour faire face a l’anonymat dont nous souffrons tous. Ces fabrications de medicaments doivent etre effectuees dans les memes conditions et selon les memes textes de reference (Bonnes Pratiques de Fabrication). Tout de meme, ce n’est pas forcement evident pour toutes les femmes. Le principal outil a l’egard des medecins a cons iste a encourager la prescription au sein du repertoire des generiques. Certaines douleurs sont mediees par le systeme somatique, d’autres par le systeme vegetatif.
Ce repertoire liste sous la forme de tableaux, pour viagra et cialis chaque medicament propecia generique achat de reference, les medicaments generiques associes.
Cette congestion est partie prix priligy prenante du priligy en belgique plaisir, explique le Dr Gerard Leleu, medecin sexologue.
Il problema dell’obesita purtroppo tocca adesso sempre ad una maggior parte delle cialis acquisto persone.
Una compressa di Viagra cialis originale senza ricetta va assunta dai 30 ai 60 minuti prima del rapporto sessuale come avere cialis senza ricetta e garantisce i suoi effetti per circa 5 ore.
L composto di sale interagisce con acquistare levitra farmacia gli ormoni costo cialis in europa noradrenergici del cervello che raddoppiano come i neurotrasmettitori.
Carattere negativo per un uomo che e una donna non e cosi fresca e giovane come negli anni venti, e dove comprare viagra o cialis improbabile che lei desidera condividere il vostro farmacie online propecia svago preferito.
Tra le componenti prettamente femminili, la principale e da ricondurre acquisto cialis san marino al vaginismo, e quindi al timore della penetrazione; le maschili sono legati fondamentalmente alla disfunzione erettile, e a una forma cosi disperata di eiaculazione precoce da non permettere la stessa penetrazione.
Grinspoon spiega kamagra on line , con l’enfasi di pioniere psichedelico timothy leary sull’impatto del set and setting venta cialis costa rica per viaggi di vendita cialis in svizzera droga :
Un campione di sangue puo essere inviato un laboratorio par dove posso acquistare cialis online verificare eventuali segni di malattia cardiaca, diabete, livelli bassi di testosterone e altri problemi kamagra generico di salute propecia online non.
Collectionneuse reconnue en kamagra soft europe, larisa leonidovna vente kamagra pharmacie drozdova, kamagra generique esquisse des reponses :
Questo puo avvenire mediante delle disostruzioni o dei cialis soft generico 20 mg dove comprare cialis naturale comprare propecia online by-pass.
Le resultat est acheter du viagra sans risque des plus vente viagra pfizer discrets et n’affecte kamagra acheter pharmacie pas du tout les sensations du penis.
Quindi, se siete nuovi dove comprare viagra a milano al sesso e sperimentate problemi di erezione, rivolgetevi al vostro medico e fategli comprare cialis acquisto cialis generico viagra quanto costa in farmacia presente la vostra preferenza.
De meme, on peut lire dans achat viagra sans ordonnance le new york times que les lesbiennes sont [traduction] « encore ou acheter du cialis moins visibles » que les gais (3 nov.
Se la causa della disfunzione erettile e di tipo psichico, vendita levitra italia ci si puo rivolgere ad uno psico-sessuologo che, sulla base di programmi specifici, cerchera di portare la concentrazione del paziente sull’amore e sul piacere piuttosto che kamagra italia sulla prestazione e permettera di rimuovere le ansie, migliorando cosi la comunicazione e il viagra vendita on line rapporto di coppia.
Les generiques et les cialis en ligne france acheter viagra ligne france produits des marques sont fait dans le acheter viagra lyon meme entreprise pharmacologique.
La figura acquistare cialis 10 mg schematizza il comprare cialis a palermo meccanismo dove comprare viagra su internet dell’erezione:
Il est non seulement possible, prix cialis cialis mais aussi vraiment ou acheter du cialis en suisse achat cialis pfizer confortable d’acheter kamagra oral jelly sans ordonnance :
“i giovanissimi – dice mannheimer – danno maggior importanza al sesso, alle relazioni sociali e al loro benessere psicofisico; gli uomini tra i 35 e i 54 anni sono molto piu influenzabili cialis prezzo svizzera dalla famiglia, dal lavoro e dal benessere economico; gli ultra 55enni sembrano preoccuparsi meno del sesso, mentre tengono in viagra in farmacia prezzo considerazione famiglia, relazioni sociali e acquistare cialis generico in italia salute”.
« les repas des fetes, les rencontres de famille, prix du viagra avec ordonnance les cadeaux creent de tels moments forts qui permettent de consolider achat de viagra les liens et le sentiment d’appartenance.
Evidemment, nous fournissons le viagra est il en vente libre en france un acheter viagra en pharmacie sans ordonnance avertissement essentiel que la dysfonction erectile et l’impuissance pourraient etre declenches par de graves problemes de sante, dans certains cas, ce qui est toujours a puce pour etre examinee completement avec un medecin avant de commencer toute demarche alternative de traitement.
Generico senza prescrizione grazie alla lunga generico per il miglioramento dei prodotti e si propone la quantita di popolare.questo cialis generico in farmacia in italia farmaco che la per comprare il cialis ci vuole la ricetta forma generica del prodotto originale.
Puoi sito sicuro dove comprare cialis risparmiare, cialis comprare on line e veloce e inoltre e completamente anonimo!