3.11.2014 r. Wniosek Zbigniewa Kękusia do wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie Liliany Kaltenbek o udzielenie pouczenia prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Barbarze Kursa, że informacja o wynagrodzeniu sędziego jest informacją publiczną

Kraków, dnia 3 listopada 2014 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pani

Liliana Kaltenbek

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Do wiadomości:

 1. Sędzia Barbara Kursa, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 2. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 3. Pracownicy Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

 4. Sędzia Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 5. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 6. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 7. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 8. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 9. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 10. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 11. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.infoekspres.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 12. Sędzia Katarzyna Kaczmara, Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, ul. Mogilska 17, 31-542 Kraków

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o udzielenie pouczenia prezesowi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Barbarze Kursa, że informacja o wynagrodzeniu sędziego jest informacją publiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. NR 112 poz. 1198 ze zm.).

 2. Wniosek o wydanie prezesowi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Barbarze Kursa polecenia sporządzenia i doręczenia mi informacji publicznej w postaci informacji o kwocie bieżącego wynagrodzenia miesięcznego brutto sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny Katarzyny Kaczmary.

 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Uzasadnienie

 

Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Barbara Kursa notorycznie wmawia mi, że informacja o wynagrodzeniu sędziego nie jest informacją publiczną.

Ta Pani notorycznie – od lat – udowadnia także jak wielką jest ignorantką.

W związku z powyższym, w tym w związku z doręczoną mi przez Adresatkę niniejszego pisma pismem z dnia 7 października informacją o wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy Grzegorza Buły /11.487 zł/ wnoszę jak na wstępie.

 

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 3 listopada 2014 r. do prezes Barbary Kursy, którym złożyłem – Załącznik 1: „Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji o kwocie bieżącego wynagrodzenia miesięcznego brutto sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny Katarzyny Kaczmary.

 2. Pouczenie, że informacja o wynagrodzeniu sędziego jest informacją publiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. NR 112 poz. 1198 ze zm.).

 3. Zawiadomienie, że w najbliższych dniach wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Liliana Kaltenbek, na mój wniosek:

  1. udzieli adresatce niniejszego pisma pouczenia, że informacja o wynagrodzeniu sędziego jest informacją publiczną

  2. wyda adresatce niniejszego pisma polecenie sporządzenia i doręczenia mi informacji publicznej o wynagrodzeniu sędzi Katarzyny Kaczmary.

 4. Wniosek o doręczenie mi informacji publicznej jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, pismo Z. Kękusia z dnia 3 listopada 2014 r. do prezesa Sądu Barbary Kursa – Załącznik 1

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, pismo Z. Kękusia z dnia 3 listopada 2014 r. do prezesa Sądu Barbary Kursa