12.12.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r.

Zbigniew Kękuś


Pan

Robert Hernand

Zastępca Prokuratora Generalnego

ul. Rakowiecka 26-30

02-528 Warszawa

Sygn. akt: PG IV KSK 699/11

Do wiadomości:

 1. Pan Andrzej Duda, Poseł do Parlamentu Europejskiego Biuro Poselskie, ul. Podwale 3/6, 31-118 Kraków

 2. Sędzia Beata Stój, Sąd Rejonowy w Dębicy, ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica

 3. Pan adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Dębica

 4. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 5. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 6. Sędzia Zbigniew Śmigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów

 7. Sędzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów

 8. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków

 9. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków

 10. Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

 11. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 12. Sędzia Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 13. Pan Andrzej Adamczyk, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Łobzowska 35/4, 31-139 Kraków

 14. Pani Barbara Bubula, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Kraków

 15. Pan Łukasz Gibała, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbożowa 2, 30-002 Kraków

 16. Pan Jarosław Gowin, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Kraków

 17. Pani Anna Grodzka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków

 18. Pan Jerzy Fedorowicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26/29, 31-048 Kraków

 19. Pani Jagna Marczułajtis-Walczak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków

 20. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków

 21. Pan Jacek Osuch, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Łobzowska 35 m. 4, 31-139 Kraków

 22. Pan Ryszard Terlecki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Kraków

 23. Pan płk mgr inż. Robert Bartyzel, Dyrektor Aresztu Śledczego, Areszt Śledczy, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

 24. Pani lek. med. Małgorzata Winkiel-Skóra, Dyrektor Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków

 25. Pan prof. Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17, Kraków

 26. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 27. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 28. Pan insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 29. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

 30. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 31. Pan Stanisław Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

 32. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 33. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 34. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 35. Pan Paweł Wolicki, Burmistrz Miasta Dębicy, Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

 36. Pan Stanisław Leski, Przewodniczący Rady Miejskiej Dębicy, Rada Miejska Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

 37. Pan Stanisław Rokosz, Wójt Gminy Dębica, Urząd Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

 38. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 39. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 40. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 41. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 42. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 43. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 44. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych” – o doręczenie mi kopii pisma z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11, Adresata niniejszego pisma do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych przez Zastępcę Prokuratora Generalnego w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/.przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan pod nadzorem:

  1. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód Lidii Jaryczkowskiej – obecnie Prokurator Okręgowy w Krakowie

  2. p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód Piotra Kosmatego – obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,

  3. Zastępcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk – obecnie Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wschód,

  4. p.f. Zastępcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód Edyty Kuśnierz – obecnie prokurator Okręgowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie.

 2. Wniosek o wyekspediowanie do mnie kserokopii pisma, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma.

 3. Zawiadomienie, że:

  1. kopie dokumentów poświadczających przedstawione w niniejszym piśmie fakty są umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl,

  2. kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

Andrzej Seremet „Niesterowalny państwowiec”, „człowiek bez politycznych pleców”, „niezawisły sędzia, za którym stoją wyłącznie wyśmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie.

Czy krakowski prawnik został prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnót, czy też jego taktyka była koronkową robotą mającą na celu wyprowadzenie w pole polityków i konkurentów.

Przyjaciele – Artur Wrona, Prokurator Okręgowy w Krakowie./powołany w dniu 30 kwietnia 2010 r. przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie – ZKE/

Źródło: Michał Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

Prokuratorem może być powołany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.

Artykuł 14.1. ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

Szanowny Panie,

Jak Panu wiadomo w dniu 13 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan kończąc prowadzone przez prawie dwa lata postępowanie przygotowawcze przeciwko mnie skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia sporządzony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarżenia, którym oskarżyła mnie o popełnienie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl 18 przestępstw tj.:

 1. Czyn I, III-XVIznieważyłem w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIzniesławiłem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIznieważyłem /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechniałem wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności – art. 241 § 2 k.k.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia skierował wniosek do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, a ten postanowieniem, z dnia 27 października 2006r., sygn. akt: IV KO 44/06, przekazał ją do rozpoznania – przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości /art. 37 k.p.k./ – Sądowi Rejonowemu w Dębicy.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sędzia tego Sądu Tomasz Kuczma wydał wyrok, sygn. akt II K 451/06, którym skazał mnie za popełnienie wszystkich czynów, które przypisała mi prokurator R. Ridan, według sporządzonych przez nią opisów.

Ponieważ wiem, że między innymi:

 1. rzeczywistymi sprawcami każdego z przypisanych mi przez prokurator R. Ridan i sędziego T. Kuczmę czynów byli mieszkający w Warszawie członkowie Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca oraz że czyny te popełniono w Warszawie, a nie w Krakowie, jak „ustaliła” prokurator R. Ridan,

 2. ściganie z art. 226 § 1 k.k. w zakresie, jak według opisów prokurator R. Ridan i sędziego Tomasz Kuczmy – tj. znieważenie funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych – jest niedopuszczalne od dnia 19 października 2006 r. z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/,

 3. czyn przypisany mi przez prokurator R. Ridan i sędziego T. Kuczmę z art. 226 § 3 k.k. i opisany jako znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawującego ten urząd prof. dr hab. Andrzeja Zolla nigdy nie był przestępstwem ponieważ nawet sam prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych od wielu lat edycjach wydawanego pod jego redakcją Komentarza do kodeksu karnego, że:

  1. Podkreśla się w doktrynie iż § 3 ma zastosowanie tylko do znieważania organu, nie zaś jego pracowników czy też grupy pracowników, chyba że zniewaga została skierowana przeciwko wszystkim pracującym dla tego organu i przez to dotyka go niejako pośrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Dowód: Kodeks karny część szczególna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
   Stanowisko tożsame z tym zacytowanym wyżej prof. Andrzeja Zolla prezentują wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego,

  2. Przedmiotem czynności wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3są konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie słusznie jednak wskazano, iż nie każdy organ konstytucyjny jest jednocześnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, który jest powiązany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajów władzy w odniesieniu do państwa. Według tego poglądu organami RP są zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrów, ministrowie, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny.Dowód: Kodeks karny część szczególna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Tożsame z zacytowanym wyżej stanowiskiem prof. A. Zolla – że RPO będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej1 – prezentują inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym między innymi: Andrzej Marek, Marek Mozgawa.

a zatem, jeśli

  1. par. 3 art. 226 k.k. ma zastosowanie tylko do znieważenia organu nie zaś jego pracowników,

  2. rzecznik praw obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

to czyn przypisany mi z art. 226 § 3 k.k. nigdy nie był i nie jest przestępstwem,

w pierwszym dniu sprawowania przez Andrzeja Seremeta urzędu Prokuratora Generalnego, 31 marca 2010 r., złożyłem osobiście w Biurze Podawczym Prokuratury Generalnej skierowany do Prokuratora Generalnego wniosek o wniesienie – na podstawie art. 521 § 1 k.p.k.: „Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.” – kasacji na moją korzyść od wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

Łącznie złożyłem trzy takie wnioski, pismami z dnia 31.03.2010 r., 8 sierpnia 2010 r. i 4 listopada 2010 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i wszystkie trzy zostały oddalone, pismami z dnia 12 maja 2010 r., 21 września 2010 r., 2 grudnia 2010 r., jako bezzasadne.

Prokurator Generalny wyjaśniał mi, że nie zachodziła określona w art. 523 § 1 k.p.k.2 przesłanka do wniesienia kasacji.

Ponieważ nie tylko wiem, że nie jestem sprawcą czynów, za które mnie skazał sędzia T. Kuczma na podstawie aktu oskarżenia prokurator R. Ridan oraz że zostały popełnione w Warszawie, a nie w Krakowie, ale także posiadam dowody mojej niewinności w postaci znanych Panu pism, które operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. złożyli na wezwania sędziego T. Kuczmy do akt sprawy sygn. II K 451/06 kilka miesięcy… przed wydaniem przez niego skazującego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r., w dniu 30 maja 2011 r. rozpocząłem przed Prokuraturą Generalną w Warszawie prowadzony całodobowo protest głodowy. Piłem wodę i soki, noce spędzałem w śpiworze.

Dynamiczny w innych przypadkach – szczególnie, gdy chodzi o ściganie antysemitów z urojeń Radosława Sikorskiego – Prokurator Generalny Andrzej Seremet mnie przyglądał się przez 9 dni, aż w końcu w dniu 7 czerwca 2011 r. oddelegował jednego ze swych podwładnych do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, gdzie znajdowały się akta sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy, żeby się z nimi zapoznał.
Panu zlecił A. Seremet przeprowadzenie kolejnego, tj. w jego przypadku… czwartego postępowania wyjaśniającego w sprawie skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

Ostatecznie, w 16-ym dniu mojego protestu wręczono mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. o treści – Załącznik 6.2: „Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego Zespół Kasacji /adres – ZKE/, Warszawa, dnia 15.06.2011 r., PG IV KSK 669/11 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Uprzejmie informuję, że po ponownej analizie akt sprawy o sygnaturze II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy oraz przedstawionymi przez Pana argumentami, Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet podjął decyzję o wniesieniu w trybie art. 521 kpk kasacji na Pana korzyść, w zakresie prawomocnie osądzonych czynów z pkt II (czyn z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na szkodę Wiesławy Zoll) i XVIII (z art. 241 § 1 kk w zw. z art. 12 kk) wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18.12.2007 r.

Kasacja zostanie wniesiona do Sądu Najwyższego po udostępnieniu akt sprawy przez Sąd Rejonowy w Dębicy, a jeżeli to nie będzie możliwe ze względu na toczący się proces sądowy, to akta te zostaną skopiowane, co z uwagi na ich obszerność (23 tomy) będzie wymagało pewnego czasu.

Nadmieniam jednocześnie, że obecnie w/w Sąd Rejonowy pod sygnaturą II K 87/11 prowadzi postępowanie w przedmiocie orzeczenia kary łącznej w zakresie czynów z pkt II i XVIII, wskazanych powyżej.

Ponadto informuję Pana, że Zastępca Prokuratora Generalnego Pan Robert Hernand podjął decyzję o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma służbowego, wskazującego na ujawnione nieprawidłowości, w zakresie prowadzonego w tej sprawie postępowania przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście-Wschód.

Krzysztof Domagała prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowód: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagały – Załącznik 6.2

Pan był autorem kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r., w której Prokurator Generalny zażądał uchylenia skazującego mnie wyroku w zakresie pozostałych dwóch czynów, z pkt. II i XVIII, skazującego mnie wyroku. W uzasadnieniu podał Pan między innymi: „(…) Na żądanie Sądu Rejonowego w Dębicy portal Interia PL udzielił odpowiedzi, że strona zkekus.w.interia.pl została założona w dniu 26 października 2004 r., a użytkownik nie podał swoich danych osobowych, zaś portal Wirtualna Polska poinformował, że strona www.zgsopo.webpark.pl należy do Krzysztofa Łapaja w Warszawie /adres – ZKE/ (k.3098-3099 i 3183).

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kękuś jest sprawcą, współsprawcą, podżegaczem, pomocnikiem, czy też w ogóle nie miał świadomości, że pisma przez niego sporządzone, a skierowane do różnych instytucji zostaną zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

W powyższej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na treść wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak też art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sąd orzekający zasady swobodnej oceny dowodów i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiów sprawy. W tej sytuacji wniesienie kasacji z urzędu na korzyść oskarżonego Zbigniewa Kękusia jest uzasadnione. Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ kasacja Prokuratora Generalnego,

kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11 od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok, sygn. IV KK 272/11/, którym uznał kasację Pana autorstwa za zasadną, uchylił wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowił postępowanie sygn. II K 451/06 i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynów z pkt. II i XVIII.

W dacie złożenia niniejszego pisma wciąż jestem ścigany za te czyny. Tak samo, jak za 16 czynów, w zakresie których skazujący mnie wyrok sędziego T. Kuczmy uchylił Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem wznowieniowym z dnia 15 września 2010 r.

Postępowanie prowadzi sędzia – od dnia 15 czerwca 2012 r. prezes Sądu Rejonowego w Dębicy – Beata Stój.

Podkreślić należy, że po zapoznaniu się z aktami sprawy przeciwko mnie sygn. II K 451/06, w tym z materiałami z postępowania przygotowawczego prowadzonego w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. przez prokurator Radosławę Ridan, Pan zdecydował nie tylko o zasadności wniesienia kasacji na moją korzyść od wydanego na jego podstawie skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., ale także o skierowaniu pisma w sprawie tego postępowania do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony. W wyżej wymienionym piśmie do mnie z dnia 16 czerwca 2011 r. podano – Załącznik 6.2: „Ponadto informuję Pana, że Zastępca Prokuratora Generalnego Pan Robert Hernand podjął decyzję o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma służbowego, wskazującego na ujawnione nieprawidłowości, w zakresie prowadzonego w tej sprawie postępowania przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście-Wschód.

Krzysztof Domagała prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowód: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagały – Załącznik 6.2

Pan okazał mi to pismo podczas naszego spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. w Prokuraturze Generalnej, czego dowodem podpisany przez Pana protokół naszego spotkania sporządzony przez uczestniczącą w nim prokurator Antoninę Suwałę z Wydziału Skarg i Wniosków Prokuratury Generalnej. Podano w nim – Załącznik 6.3: „Prokuratura Generalna Biuro Skarg i Wniosków Protokół przyjęcia skargi/wniosku.

Pan Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego

2 lipca 2013 – pokój przyjęć interesantów Wydziału Skarg Biura Prokuratoira Generalnego

Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Zbigniew Kękuś oświadcza, że prosi o zajęcie stanowiska wobec wniosku Pana Andrzeja Dudy. Zastępca Prokuratora Generalnego poinformował zainteresowanego, że 22 czerwca 2011 skierował do Pana Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie /Artura Wrony – ZKE/ pismo odnoszące się do postępowania 1 Ds. 112/04 /następnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ a sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13 – ZKE/ Sądu Rejonowego w Dębicy odnoszące się do tego postępowania, dotyczące krytycznych uwag co do tego postępowania. Pismo zostało wysłane.W tym miejscu Zastępca Prokuratora Generalnego okazał Panu Zbigniewowi Kękusiowi w/w pismo.

(…) Robert Hernand, Antonina Suwała Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowód: Prokuratura Generalna, protokół spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. Zastępcy Prokuratora Generalnego

Roberta Hernanda z Z. Kękusiem – Załącznik 6.3

Przypomnę, że proszony przeze mnie o interwencję w sprawie prowadzonej przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12.06.2006 r., Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda skierował pismo z dnia 10.06.2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, w którym między innymi podał: „Kraków, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13 Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyżuru poselskiego, zwrócił się do mnie Pan Zbigniew Kękuś prosząc o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy sądowej. (…) Pan Zbigniew Kękuś przedstawił mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w którym Pan Prokurator zobowiązał się, oprócz wniesienia w jego sprawie kasacji (co też zostało uczynione) do zwrócenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Śródmieście-Wschód. (…) Proszę również o ujawnienie do mojej informacji treści pisma wskazującego na nieprawidłowości w zakresie prowadzonego postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Śródmieście-Wschód. Z wyrazami głębokiego szacunku Andrzej Duda”

Dowód: Biuro Poselskie Posła „Prawo i Sprawiedliwość” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posła

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.

Podczas naszego spotkania w dniu 02.07.2013 r. przeczytaliśmy razem Pana pismo z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11, do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony.

Pan w nim jeszcze dosadniej, jeszcze dobitniej niż w kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. wykazał nieprawidłowości w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokurator Radosławę Ridan, wskazał Pan, jakich niedopełniła obowiązków spośród określonych w art. 297 § 1 k.p.k., jakich nie wykonała czynności.

Na zakończenie naszego spotkania w dniu 2.07.2013 r. poprosiłem Pana – powołując się na prawo określone w art. 51.3 Konstytucji – o wydanie mi kserokopii w.w. pisma z dnia 22.06.2011 r. Pan poinformował mnie, że nie może mi jej wydać na wniosek złożony ustnie i poprosił, żebym złożył takowy na piśmie. Poświadcza to zapis protokołu – Załącznik 6.3: „Co do prośby o kserokopię dokumentu Pan Zbigniew Kękuś poproszony został o sporządzenie takiego wniosku. (…) Antonina Suwała Robert Hernand”

Dowód: Prokuratura Generalna, protokół spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. Zastępcy Prokuratora Generalnego

Roberta Hernanda z Z. Kękusiem – Załącznik 6.3

Ze względu na bliską wtedy godzinę odjazdu pociągu do Krakowa, nie złożyłem pisemnego wniosku natychmiast po naszym spotkaniu.

Ścigany czwarty rok po raz drugi za czyny, które popełniły inne niż ja osoby oraz kierowany w tej sprawie przez sędzię Beatę Stój – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk – na badania psychiatryczne, poszukiwany przez Policję w mieszkaniu mojej matki celem zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania, złożyłem natomiast takowy wniosek – powołując się na w.w. art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – pismem z dnia 10 lutego 2014 r. do adresata Pana pisma, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony.

A ten … odmówił mi. Poinformował mnie osobiście przez niego sporządzonym pismem z dnia 18 lutego 2014 r. Załącznik 6.4: „Prokurator Apelacyjny w Krakowie Kraków, 18 luty 2014 r. Ap. II Ko 23/14 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 lutego 2014 roku, w którym zwrócił się Pan o wydanie odpisu pisma z dnia 22 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 699/11, uprzejmie informuję, że nie znajduję podstaw do uwzględnienia wniosku.
W pełni podzielam stanowisko zawarte w piśmie skierowanym w tej sprawie do Pana Andrzeja Dudy Posła na Sejm RP z 15 lipca 2013 roku do sygn. PG VII C 070/21/13
/pismo zastępcy dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesołowskiego – ZKE/, które jest w Pana dyspozycji, o czym świadczy załączenie jego kserokopii do przedmiotowego wniosku.

Uprzejmie Pana informuję, że będąc stroną postępowania zawisłego przed Sądem Rejonowym w Dębicy, do sygn. II K 407/13 może Pan skorzystać z prawa składania wniosków dowodowych, również w interesującym Pana zakresie. Artur Wrona
Dowód: Prokuratora Apelacyjna, sygn. akt Ap. II Ko 23/14, pismo Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony z dnia 18

lutego 2014 r. – Załącznik 6.4

We wspomnianym przez prokuratora Artura Wronę piśmie z dnia 15 lipca 2013 r., PG VII C 070/21/13, do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, zastępca dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesołowski podał: „Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego PG VII G 070/21/13 Warszawa, dnia 15.07.2013 r. Pan Andrzej Duda Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Pośle W odpowiedzi na pismo Pana Posła z dnia 10 czerwca 2013 roku, sygn. BP.AD/35/m6/13, przekazane w dniu 3 lipca 2013 roku z Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej do Biura Prokuratora Generalnego – celem rozpoznania w zakresie ujawnienia treści pisma – wskazującego na nieprawidłowości w prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie postępowaniu przygotowawczym, sygn. 1 Ds. 1121/04 /tj. 1 Ds. 112/04/S, następnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi – skierowanego w dniu 22 czerwca 2011 roku do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, uprzejmie informuję, co następuje. (…) Odnośnie zawartego w piśmie Pana posła z dnia 10 czerwca 2013 roku wniosku o przekazanie do wiadomości treści pisma skierowanego w tej sprawie w dniu 22 czerwca 2011 roku do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pod sygn. PG IV KSK 699/11, uprzejmie informuję, iż przedmiotowe pismo stanowi wewnętrzne pismo instrukcyjne, które niezależnie od wyrażonej w nim oceny w zakresie sposobu gromadzenia materiału dowodowego na etapie postępowania przygotowawczego, zawiera także odniesienie się do sposobu gromadzenia przez sąd dowodów w toku sądowego rozpoznania oskarżenia. Uwagi dotyczące sprawy 1 Ds. 1121/04 /tj. 1 Ds. 112/04/S, następnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ Prokuratury są Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód w Krakowie, są o tyle aktualne, iż Sąd Najwyższy rozpoznając kasację od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy /sygn. II K 451/06/, kasację tę uwzględnił i sprawę przekazał Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania. Zawarte w przedmiotowym piśmie spostrzeżenia, adresowane do prokuratora, który w tej sprawie pełni funkcję oskarżyciela, a które w konsekwencji zawiera swoiste zalecenia w zakresie prezentowania dowodów i składania wniosków dowodowych przez występującego w tej sprawie przed sądem prokuratora, nie może zostać ujawnione nie tylko z uwagi na tajemnicę postępowania, ale także, mając na uwadze zapis art. 48 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze /tekst jedn. Dz. U. Nr 270, poz. 1599 z 2011 roku ze zm./ – tajemnicę prokuratorską. Nadal bowiem w tej sprawie prokurator jest oskarżycielem realizującym swoje ustawowe uprawnienia. Ujawnienie treści tego pisma, stanowiłoby także naruszenie zasady równouprawnienia stron i zasady kontradyktoryjności w toczącym się w tej sprawie procesie karnym. (…) Zastępca Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesołowski”
Dowód: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 070/21/13, pismo Zastępcy

Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesołowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Powołując się w odpowiedzi dla mnie z dnia 18 lutego 2014 r. na pismo prokuratora Piotra Wesołowskiego do Posła Andrzeja Dudy, Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona najwyraźniej nie dostrzegł fundamentalnej różnicy pomiędzy mną i Panem Posłem w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej 9-rok przez Sąd Rejonowy w Dębicy przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód – obecnie Krystyna Kowalczyk.

Otóż ja w tej sprawie jestem oskarżony. A byłem już i skazany wyżej wymienionym, uchylonym jako niesłuszny wyrokiem sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

Pan Poseł Andrzej Duda natomiast … nie uczestniczy w tej sprawie, udzielił mi tylko pomocy.

Uznawszy za właściwe posłużenie się w odpowiedzi na mój wniosek z pisma z dnia 10 lutego 2015 r. wyjaśnieniem udzielonym nie uczestniczącemu w sprawie przeciwko mnie Posłowi Andrzejowi Dudzie, Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona uznał, że ja, oskarżony w sprawie nie mam prawa otrzymać kopii pisma zastępcy Prokuratora Generalnego, w którym ten prezentuje:

 1. odniesienie się Prokuratora Generalnego do sposobu gromadzenia materiału dowodowego na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator Radosławę Ridan,

 2. zalecenia Prokuratora Generalnego w zakresie prezentowania dowodów i składania wniosków dowodowych przez Prokuratora Rejonowego Krystynę Kowalczyk, przy której udziale sędzia Beata Stój rozpoznaje sprawę przeciwko mnie.

Co więcej, ponieważ dyr. P. Wesołowski wyjaśnił Posłowi A. Dudzie, że pismo z dnia 22.06.2011 r. zawierające informacje jak wyżej nie mogą mu być przekazane przez wzgląd na tajemnicę prokuratorską, wniosek z tego, że Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona, posłużywszy się tym pismem jako argumentem dla oddalenia mojego wniosku z pisma z dnia 10.02.2014 r., w tajemnicy trzyma przede mną ściganym 9-y rok na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., krytyczne uwagi Prokuratora Generalnego wobec postępowania przygotowawczego prowadzonego przez nią pod nadzorem jej wyżej wymienionych podwładnych.

Szanowny Panie,

Wskazać należy, że Pana pismo z dnia 22 czerwca 2011 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony ma kluczowe znaczenie dla rozpoznawanej łącznie 9-y rok przez Sąd Rejonowy w Dębicy sprawy przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Przypomnę, że po tym, gdy przeczytaliśmy je razem w dniu 2 lipca 2013 r. ja poprosiłem Pana o zaprotokołowanie w protokole naszego spotkania – Załącznik 6.3: „Na prośbę skarżącego Zastępca Prokuratora Generalnego informuje, że na dzień 22 czerwca 2011 podtrzymuje pogląd wyrażony w piśmie z tej daty.”
Dowód: Prokuratura Generalna, protokół spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. Zastępcy Prokuratora Generalnego

Roberta Hernanda z Z. Kękusiem – Załącznik 6.3

Ten pogląd to Pana, Zastępcy Prokuratora Generalnego, stanowisko, że w dacie sporządzenia przez Pana tego pisma, tj. 22.06.2011 r., w aktach sprawy przeciwko mnie Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13 – w tym w aktach Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/ – nie było żadnych dowodów poświadczających, że ja byłem sprawcą czynów, o których popełnienie oskarżyła mnie prokurator Radosława Ridan aktem oskarżenia z dnia 12.06.2006 r., za które skazał mnie sędzia Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. i o które po uchyleniu tego wyroku w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynów ponownie jestem oskarżony.

Wskazać zatem należy, że ponieważ:

 1. Dział Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A. podał w piśmie z dnia 6 sierpnia 2007 r. do Sądu Rejonowego w Dębicy – Załącznik 1: „Wirtualna Polska /adres – ZKE/ sędzia Tomasz Kuczma /adres – ZKE/ dotyczy: II K 451/06 W odpowiedzi na pismo z dnia 2007-07.02 w sprawie II K 451/06 informuję, że: 1. Właścicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest użytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsosopo posługujący się kontem email zgsopo@wp.pl 2. w zbiorze danych osobowych „Wirtualna Polska” zostały zapisane dane osobowe użytkownika zgsopo (…) Informacje, o których mowa w pkt 2 przesyłam w załączeniu (…) Panel Dostępu do Danych Osobowych: Login: zgsopo Imię:Krzysztof Nazwisko:Łapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa
  Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6

sierpnia 2007r., dane osobowe użytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Załącznik 1

 1. Dział Bezpieczeństwa Interii.PL S.A. podał w piśmie z dnia 1 października 2007 r. do Sądu Rejonowego w Dębicy – Załącznik 2: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Kraków, dnia 01.10.2007r. Sąd Rejonowy w Dębicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiązaniu do Państwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co następuje:
  Dane związane z kontem:
  zkekus@interia.pl

i stroną WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data założenia: 2004-10-2621:17:23

Numer IP założenia: 62.179.56.131

Data ostatniego połączenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego połączenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego połączenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego połączenia FTP: 84.10.15.191

Użytkownik nie podał danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazały aktywności użytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 września 2005 roku do dnia 30 września 2005 roku. Logami z okresu wcześniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu późniejszego, aż do ostatniego dnia użytkowania konta zawierają zapisy połączeń użytkownika. Z poważaniem, Dział Bezpieczeństwa INTERIA PL S.A.”
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 października 2007r.

INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Załącznik 2

a podane przez Interię.PL S.A. numery IP komputerów należały do komputerów zlokalizowanych w Warszawie, pismem z dnia 29 listopada 2012 r. skierowanym do prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy, a zarazem referenta w sprawie sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/05, II K 854/10/ sędzi Beaty Stój złożyłem wniosek o przekazanie sprawy przeciwko mnie do rozpoznania właściwemu sądowi rejonowemu w Warszawie.

W odpowiedzi sędzia Beata Stój wydała postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r., w którym podała – Załącznik 3:Sygn.aktIIK854/10POSTANOWIENIEDnia11grudnia2012r.SądRejonowywDębicyWydziałIIkarnywskładzie:Przewodniczący:SSRBeataStójProtokolant:st.sekr.sąd./imię i nazwisko Sekretarza – ZKE/porozpoznaniuwsprawieZbigniewaKękusiaoskarżonegooprzestępstwazart.212§2k.k.wzw.zart.12k.k.iinnewnioskuoskarżonegoostwierdzenieniewłaściwościiprzekazaniesprawydorozpoznaniainnemusądowinapodstawieart.35k.p.k.postanawianieuwzględnićwniosku.

UZASADNIENIE

OskarżonyZbigniewKękuśzłożyłwniosekoskierowaniesprawynaposiedzenieiwydaniepostanowieniaoniewłaściwościsądu.Oskarżonypodnosił,żesądemwłaściwymmiejscowojestsądwWarszawie,gdyżtotampopełnionoprzestępstwo,jakwynikazpismoperatorówinternetowychWirtualnejPolskiS.A.iInterii.PLS.A.

Przestępstwa,którychpopełnieniezarzucasięZbigniewowiKękusiowi,wzasadzieprzestępstwamiformalnymi,amiejscemichpopełnienia,jakożemiałyzostaćpopełnionezapośrednictwemInternetu,możebyćtakżemiejsce,gdzieznajdujesięserwer,naktórymzostałyzapisanetreścirozpowszechnianewsieci(takm.in.PatrycjaKozłowska-KaliszwKomentarzudoart.6Kodeksukarnego,SIPLex.LexOmega,45/2012).IstotniezinformacjiuzyskanychodWirtualnejPolskiwynika,żestronawww.zgsopo.webpark.plzałożonazostałaprzezosobęmieszkającąwWarszawie,niemniejnieustalono,ktoigdziezałożyłstronęhttp:/zkekus.w.interia.pl/,naktórejtakżeumieszczanoobraźliwetreści.Wtejsytuacjiwłaściwymdorozpoznaniasprawyjestsąd,wktóregookręgunajpierwwszczętopostępowanieprzygotowawcze,czyliwtymprzypadkuSądRejonowydlaKrakowaŚródmieścia.Zuwaginato,SądtenzostałwyłączonyodrozpoznaniatejsprawyiprzekazanodoSąduRejonowegowDębicy,tutejszySądpozostajewłaściwydojejrozpoznania.Namarginesienależyzauważyć,żeprzekazaniesprawywedługwłaściwościdoinnegosądumożenastąpićjedyniewtedy,gdywłaściwośćtaniebudziwątpliwości,tymczasemwniniejszejsprawieuzasadnionewątpliwościcodomiejscapopełnieniaczynów.ZuwaginapowyższeSądnieuwzględniłwnioskuoskarżonegoiorzekł,jakwsentencjipostanowienia.NaoryginalewłaściwepodpisyStarszySekretarz/imię i nazwisko Sekretarza – ZKE/
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie z dnia

11 grudnia 2012 r. prezesa Sądu Beaty Stój – Załącznik 3

Wprawdzie to na sędzi Beacie Stój i na Prokuratorze Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystynie Kowalczyk, przy której udziale sędzia ściga mnie za czyny przypisane mi przez byłą podwładną prokurator Krystyny Kowalczyk, prokurator Radosławę Ridan ciąży ustawowy obowiązek prawidłowego rozumowania:

Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz

wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.”

Artykuł 7 Kodeksu postępowania karnego

ale ponieważ najwyraźniej obu paniom intelektu nie starcza – albo kwalifikacji moralnych – pozwolę sobie zaprezentować mój wniosek z przedstawionych wyżej faktów, mających potwierdzenie w dokumentach sporządzonych przez Pana, Działy Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. oraz sędzię Beatę Stój…

Skoro Wirtualna Polska S.A. poświadczyła pismem/dowodem z dnia 6 sierpnia 2007 r., że właścicielem i użytkownikiem strony www.zgsopo.webpark.pl był – Załącznik 1: mieszkający w Warszawie Krzysztof Łapaj, a Interia.PL S.A. już w październiku 2007 r. nie posiadała danych z całego okresu objętego aktem oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12.06.2006 r., to znaczy – to oczywiste – że po dniu 1 października 2007 r. nie mogły się już zmienić dowody w sprawie przeciwko mnie dostarczone Sądowi Rejonowemu w Dębicy.

Skoro Wirtualna Polska S.A. podała, że właścicielem i użytkownikiem strony www.zgsopo.webpark.pl był Pan Krzysztof Łapaj, to nie było podstaw, żeby tę informację zmieniła kilka lat później… po wydaniu przez Sąd Najwyższy wyroku wznowieniowego z dnia 26.01.2012 r. zmienić.

Jeśli z kolei Interia.PL S.A. nie posiadała już w dniu 1 października 2007 r. danych za cały okres objęty aktem oskarżenia, „styczeń 2003 r. do wrzesień 2005 r.”, to tym bardziej nie mogła ich posiadać po wydaniu przez Sąd Najwyższy wyroku wznowieniowego z dnia 26.01.2012 r. i przekazaniu sprawy przeciwko mnie Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania.

Skoro Pan poświadczył pismem z dnia 22 czerwca 2011 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony, że w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma żadnych dowodów poświadczających, że ja byłem sprawcą czynów przypisanych mi przez prokurator Radosławę Ridan – oraz wyjaśnił Pan Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie, dlaczego ich tam nie było, tj. jakich czynności nie wykonała prokurator Radosława Ridan podczas prowadzonego przez nią przez dwa lata postępowania przygotowawczego – a sędzia referent w sprawie przeciwko mnie Beata Stój w sporządzonym rok później postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podała – Załącznik 3: „IstotniezinformacjiuzyskanychodWirtualnejPolskiwynika,żestronawww.zgsopo.webpark.plzałożonazostałaprzezosobęmieszkającąwWarszawie,niemniejnieustalono,ktoigdziezałożyłstronęhttp:/zkekus.w.interia.pl/,naktórejtakżeumieszczanoobraźliwetreści.”, to znaczy, że sędzia Beata Stój wie, że ściga mnie za czyny, co do których:

 1. w dniu sporządzenia przez nią w.w. postanowienia, 11 grudnia 2012 r., tj. w siódmym łącznie roku ściganie mnie za czyny, które przypisała mi prokurator Radosława Ridan, w aktach sprawy wciąż nie było żadnych dowodów poświadczających, że ja byłem sprawcą czynów, za które raz już byłem skazany, a ona ściga mnie za nie po raz drugi,

 2. już nigdy nie zbierze w sprawie przeciwko mnie innych dowodów ponad te, które dostarczyły Wirtualna Polska S.A. pismem z dnia 6.08.2007 r. /Załącznik 1/ oraz Interia.PL S.A. pismem z dnia 1.10.2007 r. /Załącznik 2/.

A te dowody to w przypadku Wirtualnej Polski S.A. zawiadomienie, że właścicielem i użytkownikiem strony www.zgsopo.webpark.pl był mieszkający w Warszawie Pan Krzysztof Łapaj, a w przypadku Interii.PL S.A. numery IP komputerów, z których umieszczano materiały na stronie www.zkekus.w.interia.pl. Skoro otrzymał o nich informację sędzia T. Kuczma pismem z dnia 1 października 2007 r., to było jego obowiązkiem ustalić przed tym, zanim wydał skazujący mnie wyrok, kto był właścicielem tych komputerów.

Nie był tym jednak zainteresowany.

To ja miałem być skazany…

Szanowny Panie,

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 9 grudnia 2012 r. do Adresata Pana pisma z dnia 22 czerwca 2011 r., Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony – Załącznik 6:

Dowód: Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 9 grudnia 2014 r. do Prokuratora

Apelacyjnego Artura Wrony – Załącznik 6

Nie szczędzę mu w nich cierpkich słów.

Nie można jednak pozytywnie oceniać prokuratora Artura Wrony, który będąc od ponad trzech lat w posiadaniu dowodu poświadczającego, że ja, ofiara pomyłki jego od wielu lat podwładnych jestem od czerwca 2006 r. ścigany nie tyle nawet na podstawie domniemania winy, co w oparciu o dowody mojej niewinności, ukrywa ten, sporządzony przez Pana, Zastępcę Prokuratora Generalnego dowód tak przed Sądem, jak i przede mną, rekomendując mi – Załącznik 6.4: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 lutego 2014 roku, w którym zwrócił się Pan o wydanie odpisu pisma z dnia 22 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 699/11, uprzejmie informuję, że nie znajduję podstaw do uwzględnienia wniosku. (…)Uprzejmie Pana informuję, że będąc stroną postępowania zawisłego przed Sądem Rejonowym w Dębicy, do sygn. II K 407/13 może Pan skorzystać z prawa składania wniosków dowodowych, również w interesującym Pana zakresie. Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona poświadczył w ten sposób, że wie, iż sporządzone przez Pana, Zastępcę Prokuratora Generalnego, pismo do niego z dnia 22.06.2011 r. może być dowodem w sprawie przeciwko mnie, ale nie dość, że go sam – osoba o rzekomo nieskazitelnym charakterze – nie złożył do akt sprawy przeciwko mnie, to mi odmawia wydania jego kserokopii, wyjaśniając mi, że przecież…. Prokurator Generalny też odmówił jej wydania Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie. Którego formalny związek ze sprawą przeciwko mnie jest … żaden.

Nie mam wątpliwości co do motywów nieetycznego zachowania prokuratora Artura Wrony. On kosztem chroni moim interesy swoich podwładnych, tj. prokurator Radosławy Ridan, która sporządziła akt oskarżenia przeciwko mnie oraz prokuratorów, Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego i Krystyny Kowalczyk, którzy razem z obecnie prokuratorem Okręgowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie Edytą Kuśnierz nadzorowali prowadzone przez nią przeciwko mnie postępowanie przygotowawcze.

Moją ocenę kwalifikacji fachowych i moralnych prokuratora Piotra Kosmatego przedstawiłem w w.w. piśmie z dnia 9.12.2014 r. do Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony.

Uważam, że to nie tylko jeden z największych tumanów3 wśród prokuratorów w Krakowie. Z całą pewnością największy łajdak4 wśród nich.

Dlaczego tuman?
Otóż w dniu 2 listopada 2005 r. prokurator Radosława Ridan sporządziła postanowienie o przedstawieniu mi zarzutów, w którym zaprezentowała zgromadzony przez nią w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. materiał dowodowy. Podała – „Materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania a to – zeznania świadków-pokrzywdzonych, materiały ściągnięte ze stron internetowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierających zniewagi i pomówienia pod adresem sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a także fragmenty protokołów i opinii z postępowania o rozwód, które z urzędu prowadzone są z wyłączeniem jawności – w pełni uprawdopodobnił podejrzenie popełnienia przez podejrzanego przestępstw z art.226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz przest z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Podejrzany swoim działaniem zrealizował znamiona zawarte w przedmiotowych przepisach ustawy karnej, co dało podstawę do sformułowania przeciwko niemu cytowanych powyżej zarzutów, i – w konsekwencji – do przedstawienia mu treści zarzutów w dniu 8.05.2006 r. Prokurator Radosława Ridan”
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia

prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

Dowiedziawszy się, że mnie prokurator R. Ridan ściga za czyny, które popełniły inne niż ja osoby – bo nie ja umieszczałem na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl materiały, których umieszczanie mnie przypisała – kierowałem do jej przełożonych kolejne wnioski o jej wyłączenie, skargi na nią, zawiadomienia o popełnieniu przez nią przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.

Aż sześć z nich, w okresie od dnia 23 stycznia 2006 r. do 10 maja 2006 r. rozpoznał p.f. Zastępcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Piotr Kosmaty. Jego odpowiedzi, pism do mnie z dnia: 23.01.2006 r., 10.02.2006 r., 16.03.2006 r., 17.03.2006 r., 17.06.2006 r., 10.05.2006 r. załączyłem do pisma z dnia 9.12.2014 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony. Informował mnie Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty:

 1. pismo z dnia 23 stycznia 2006 r. – Załącznik 6.8: „Sposób prowadzenia postępowania przez prokuratora Radosławę Ridan, nie nasuwa żadnych wątpliwości co do jej bezstronności.”

 2. pismo z dnia 17 marca 2006 r. – Załącznik 6.11: „Prokurator wykorzystał wszelkie dozwolone prawem środki celem poczynienia istotnych dla sprawy ustaleń.”

Pod tak sprawowanym nadzorem przez Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego prokurator Radosława Ridan sporządziła w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarżenia, którym oskarżyła mnie o popełnienie wymienionych na stronie 2 18 przestępstw za pośrednictwem Internetu, tj. stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, na podstawie – jak sama potem przyznała – li tylko wydruków z tych stron.

Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty także uznał te dowody za wystarczające.

Bo taki sam z niego tuman, jak Radosława Ridan

Dlaczego także łajdak z prokuratora Kosmatego?
Bo natychmiast po tym, gdy w dniu 14.11.2006 r. akta sprawy przeciwko mnie doręczono Sądowi Rejonowemu w Dębicy, sędzia tego Sądu Tomasz Kuczma wydał w dniu 30.11.2006 r. postanowienie o zwróceniu sprawy Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia Wschód – Piotrowi Kosmatemu – w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan. W uzasadnieniu nie tylko podał, że prokurator R. Ridan:

 1. nie wykonała podstawowych czynności mogących prowadzić do uzyskania dowodów świadczących o tym, że ja byłem sprawcą czynów, o których popełnienie mnie Pani oskarżyła,

 2. nie podjęła żadnych czynności mających na celu ustalenie, jaka osoba zamieściła na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl materiały, o których zamieszczenie mnie Pani oskarżyła,

Wskazał także, jakie czynności powinna wykonać prokurator R. Ridan, tj.:

 1. uzyskać informacje od instytucji zajmującej się przyznawaniem domen internetowych,

 2. ustalić , na jakich serwerach prowadzone były strony www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

 3. ustalić, jakie osoby mogły zamieszczać materiały na w.w. stronach,

 4. ustalić, jakie osoby zamieszczały materiały na w.w. stronach,

 5. ustalić u operatorów numery IP komputerów, z których umieszczano materiały na w.w. stronach,

 6. zatrzymać twarde dyski komputerów i/lub serwerów

 7. powołać biegłego informatyka.

Czyli… „ABC warsztatu prokuratora” prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawie o popełnienie przestępstwa za pośrednictwem Internetu.

Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty zamiast dopełnić – wreszcie – obowiązków i skorzystać ze swoich uprawnień określonych w art. 326 k.p.k.: § 2. Prokurator jest obowiązany czuwać nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem całego nadzorowanego przez siebie postępowania.

§ 3. Z tytułu sprawowanego nadzoru prokurator może w szczególności:

1) zaznajamiać się z zamierzeniami prowadzącego postępowanie, wskazywać kierunki postępowania oraz wydawać co do tego zarządzenia,

2) żądać przedstawienia sobie materiałów zbieranych w toku postępowania,

3) uczestniczyć w czynnościach dokonywanych przez prowadzących postępowanie, osobiście je przeprowadzać albo przejąć sprawę do swego prowadzenia,

4) wydawać postanowienia, zarządzenia lub polecenia oraz zmieniać i uchylać postanowienia i zarządzenia wydane przez prowadzącego postępowanie.”

zezwolił prokurator R. Ridan na zaskarżenie postanowienia sędziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. i podanie w uzasadnieniu: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparł li tylko na publikacjach które osobiście ujawnił i przejrzał na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Z informacji Zbigniewa Kękusia (…) należy wysnuć oczywisty wniosek, że tylko Zbigniew Kękuś może być sprawcą zarzuconych mu przestępstw bez żadnej ku temu wątpliwości. Okoliczność, że wymieniony nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw nie ma nic do rzeczy, albowiem realizował on w ten sposób swoje prawo do obrony. (…) Natomiast o ile Sąd orzekający powziąłby uzasadnioną wątpliwość co do sprawstwa i winy oskarżonego w toku czynności dowodowych, w trakcie procesu,to ma możliwość wydania wyroku uniewinniającego. Tak więc czynności w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dysków komputerów, ustalenie IP czy też korzystanie z opinii biegłych informatyków etc,zdaniem piszącego te słowa/prokurator Radosławy Ridan – ZKE/są generowaniem niepotrzebnych, pracochłonnych i obciążających kosztami Skarb Państwa czynności, które nie wniosą niczego nowego do postępowania.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/ zażalenie prokurator

Radosławy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r.

Nawiasem mówiąc, te tumany, tj. Piotr Kosmaty i Radosława Ridan nie wiedzieli jeszcze w dniu 8 grudnia 2006 r. o wyżej wymienionym, obowiązującym od dnia 19.10.2006 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. i nie wyeliminowali z kwalifikacji prawnej czynów, które mi razem przypisali aktem oskarżenia z dnia 12.06.2006 r. – Radosława Ridan jako prowadząca postępowanie i Piotr Kosmaty jako nadzorujący – zarzutów z art. 226 § 1 k.k., tj. znieważenia 15 wymienionych na stronie 2 sędziów w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Prokurator Piotr Kosmaty jest bardzo mocno lansowany przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wronę, przez jego przyjaciela Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta oraz przez media.

Wypromowany na rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie otrzymuje do rozpoznania najbardziej „medialne” sprawy. Prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia przed 20 laty Jarosława Ziętary. Wypowiadał się przed kilkoma dniami dla Wiadomości TVP w sprawie rzekomych więzień CIA w Polsce.

A to przecież tuman jest i łajdak, który robi, co mu każą.

Jeśli jest obecnie promowany to zapewne tylko dlatego, że jedną z taktyk powszechnie stosowanych przez funkcjonariuszy systemu prawnego jest promowanie osobników naruszającego normy prawne i/lub społeczne. Użytecznych „dyżurnych tumanów/łajdaków”.

Prokurator Piotr Kosmaty nie jest jedynym tumanem, którego interesu chroni moim kosztem Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona. Innymi są prokurator Lidia Jaryczkowska i prokurator Krystyna Kowalczyk.

Prokurator Lidia Jaryczkowska rozpoznała w grudniu 2005 r. mój wniosek o wyłączenie prokurator R. Ridan. Poinformowała mnie pismem z dnia 12 grudnia 2005 r. – Załącznik 4: „(…) W oparciu o analizę akt przedmiotowej sprawy nie ujawniłam żadnych okoliczności – przewidzianych przepisami art. 40 par. 1 pkt 1-4, 6 i 10 oraz art. 40 par 2 kpk, które z mocy prawa umożliwiałoby podjęcie decyzji o wyłączeniu. (…) Wniosek Pana nie zawiera żadnych przekonujących argumentów wskazujących na istnienie takiej wątpliwości, jak również analiza akt sprawy nie nasuwa zastrzeżeń co do obiektywizmu prokuratoraprowadzącego postępowanie.Tym samym upoważnia mnie to do stwierdzenia, że Pański wniosek na uwzględnienie nie zasługuje. Niniejsza decyzja jest ostateczna i nie przysługuje na nią zażalenie.Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r. – Załącznik 4

Prokurator Rejonowy L. Jaryczkowska dokonała w grudniu 2005 r. analizy akt sprawy rozpoznawanej przez jej podwładną Radosławę Ridan przez 17 miesięcy, tj. od dnia 2 lipca 2004 r., w tym sporządzeniu postanowienia z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutów na podstawie… wydruków ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl i uznała, że… ta analiza nie nasuwa zastrzeżeń, co do obiektywizmu jej podwładnej.

Zastępca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyna Kowalczyk rozpoznała z kolei jako … skargę, skierowane przeze mnie do Prokuratury Okręgowej w Krakowie zawiadomienie o popełnieniu przez prokurator R. Ridan przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego i moich dzieci interesu prywatnego. Rozpoznała i oddaliła informując mnie pismem z dnia 7 lutego 2006 r. – Załącznik 5: W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku skierowane do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, stanowiące w części skargę na nadzorującego postępowanie przygotowawcze o sygnaturze 1 Ds. 112/04/S /następnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ prokuratora i zawierające żądanie wszczęcia postępowania karnego przeciwko referentowi sprawy, prokuratorowi tut. jednostki /Radosława Ridan – ZKE/uprzejmie wyjaśniam, iż pismo Pana uznano za skargę na czynności prokuratora i przeprowadzono w tym zakresie stosowne postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego ustalono co następuje.

Pod powołaną wyżej sygnaturą od dnia 2 lipca 2004 roku pozostawało zarejestrowane w tut. Prokuraturze postępowanie karne, w toku którego wydane zostało postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutów o przest. z art. 226 § 1 kk i inne. Aktualnie postępowanie to zostało zawieszone na mocy postanowienia z dnia 28 grudnia 2005 roku. W toku tegoż postępowania prokurator referent wielokrotnie /tzn. dwukrotnie, tj. wezwaniami z dnia 2.11 i 25.11.2005 r. – ZKE/ wzywał Pana do stawiennictwa w tut. Prokuraturze, celem wykonania stosownych czynności procesowych z Pana udziałem. Wezwania te kierowane były na podawany przez Pana adres zamieszkania, tj. /adres – ZKE/. Na powyższe wezwania nie stawiał się Pan w tut. Prokuraturze, składając kolejne pisma, w których domagał się Pan wyłączenia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, jak również prokuratora referenta, od prowadzenia przedmiotowego postępowania.

O braku podstaw do przychylenia się do takiego wniosku był Pan każdorazowo informowany, przy czym stanowisko zajęte przez Prokuratora Rejonowego w piśmie z dnia 23 stycznia 2006 roku /pismo z dnia 23.01.2006r., p.f. Prokuratora Rejonowego – Piotra Kosmatego, Załącznik 6.8 – ZKE/ należy uznać za nadal obowiązujące.

Odnosząc się do zarzutów zawartych w Pana piśmie, dotyczących rzekomej „stronniczości” i „nieudolności” prokuratora referenta w prowadzeniu postępowania p-ko Panu, należy uznać, iż są one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.

Działania prokuratora referenta podjęte w toku tegoż postępowania zmierzały bowiem do wyegzekwowania Pana stawiennictwa w Prokuraturze i były zgodne z uprawnieniami jakie w tym zakresie daje prokuratorowi Kodeks Postępowania Karnego wobec osoby podejrzanej.

Również chybionym jest podniesiony przez Pana zarzut dotyczący „bezprawnej „odmowy przez prokuratora referenta i wydania kserokopii zawiadomienia o przestępstwie. W tym zakresie prokurator wydał w dniu 12 grudnia 2005 roku stosowne zarządzenie uznając, iż na ówczesnym etapie postępowania Pana wniosek nie znajduje uzasadnienia, przy czym nie pozbawia to Pana prawa do zapoznania się z materiałami postępowania w późniejszym terminie. Wobec powyższych ustaleń uznałam Pana skargę za niezasadną, a kierowane pod adresem prokuratora zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk za całkowicie bezpodstawne Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Załącznik 5

Zastępca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk uznała, że jej podwładna Radosława Ridan nie rozpoznawała sprawy przeciwko mnie nieudolnie, a moje wobec niej zarzuty były chybione i pozbawione podstaw …

Kilka lat później, kasacją z dnia 22.08.2011 r. Pan udowodnił prokurator Krystynie Kowalczyk – od lat Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód – że jednak moje zarzuty stronniczości i nieudolności nie były chybione.

Nawiasem mówiąc, prokurator Krystyna Kowalczyk to osobowościowy klon prokuratora Piotra Kosmatego.

Sędzia Beata Stój ściga mnie przy jej udziale.
Prokurator Rejonowy K. Kowalczyk posiada uprawnienia do złożenia wniosku o wycofanie aktu oskarżenia przeciwko mnie. Prosiłem ją o to wielokrotnie. Prokurator K. Kowalczyk konsekwentnie mi odmawia. Nie chce się przyznać do niedopełnienia w lutym 2006 r. obowiązków prokuratora nadzorującego postępowanie przygotowawcze, które prowadziła przeciwko mnie prokurator Radosława Ridan.

Takich to prokuratorów interesu chroni – moim kosztem – Prokurator Apelacyjny w Krakowie.

Z podanych w niniejszym piśmie przyczyn, a także z przyczyn podanych w piśmie z dnia 9 grudnia 2014 r. do prokuratora Artura Wrony uważam, że jeśli z jego kwalifikacjami fachowymi, a przede wszystkim moralnymi został Prokuratorem Apelacyjnym w Krakowie, to tylko dlatego, że go na tej funkcji widział jego przyjaciel, Prokurator Generalny Andrzej Seremet.

Szanowny Panie,

W piśmie do mnie z dnia 18 lutego 2014 r. Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona podał – Załącznik 6.3: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 lutego 2014 roku, w którym zwrócił się Pan o wydanie odpisu pisma z dnia 22 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 699/11, uprzejmie informuję, że nie znajduję podstaw do uwzględnienia wniosku.(…) Uprzejmie Pana informuję, że będąc stroną postępowania zawisłego przed Sądem Rejonowym w Dębicy, do sygn. II K 407/13 może Pan skorzystać z prawa składania wniosków dowodowych, również w interesującym Pana zakresie.Artur Wrona
Dowód: Prokuratora Apelacyjna, sygn. akt Ap. II Ko 23/14, pismo Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony z dnia 18

lutego 2014 r. – Załącznik 6.3

Chodzi o Pana pismo do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 czerwca 2011 r.

Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona poświadczył, że uważa, iż to pismo może być dowodem w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez sędzię Beatę Stój na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12.06.2006 r.

Ja także tak uważam.

W związku z tym wnoszę – na podstawie art. 51.3 Konstytucji – o doręczenie mi kserokopii tego pisma.

Podczas naszego wspomnianego wyżej spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. poprosił mnie Pan, żebym skierował na piśmie wniosek do Pana o wydanie mi kserokopii tego pisma – Załącznik 6.3: „Co do prośby o kserokopię dokumentu Pan Zbigniew Kękuś poproszony został o sporządzenie takiego wniosku. (…) Antonina Suwała Robert Hernand”

Dowód: Prokuratura Generalna, protokół spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. Zastępcy Prokuratora Generalnego

Roberta Hernanda z Z. Kękusiem – Załącznik 6.3

Niniejszym pismem spełniam Pana prośbę.

Ponieważ sędzia Beata Stój wyznaczyła najbliższe posiedzenie w sprawie do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ na dzień 30 grudnia 2014 r., uprzejmie proszę o wysłanie kserokopii Pana pisma z dnia 22.06.2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony do mnie bez zbędnej zwłoki, w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma do Prokuratury Generalnej, przesyłką listową poleconą, priorytetową.

Na zakończenie pragnę wyjaśnić, że określeń, których w niniejszym piśmie użyłem pod adresem prokuratora Piotra Kosmatego i innych nie można traktować jako epitetów, inwektyw itp. Ilekroć ich użyłem, podałem ich definicje oraz opisałem w pełni im odpowiadające zachowania prokuratorów o tzw. nieskazitelnych charakterach.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe użytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 2. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 października 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 3. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sądu Beaty Stój

 4. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r.

 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r.

 6. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 9 grudnia 2014 r. do Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony

1 Stanowisko prof. A. Zolla, że RPO będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej znają nawet początkujący w zawodach prawniczych asesorowie.Oto treść orzeczenia z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesora Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Macieja Górskiego: „Zgodnie z jednym z poglądów prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest związany z wykonywaniem żadnego z trzech rodzajów władzy, ustawodawczej, wykonawczej bądź sądowniczej, w związku z czym nie można go uznać za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza możliwość kwalifikowania znieważenia i zniesławienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyższy pogląd prezentowany jest m.in. w Komentarzu do części szczególnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Zolla.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Górskiego z dnia 30 lipca 2010r.

Ubolewać należy, że były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll o tym nie wie …

2 Artykuł 523 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia;”

3 TUMAN” : «człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak»;Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051

4 ŁAJDAK” «człowiek postępujący haniebnie, godny potępienia, pogardy»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 424