17.12.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, sygn. IV Kz 718/14

Kraków, dnia 17 grudnia 2014 r.

Zbigniew Kękuś

Sąd Okręgowy w Krakowie

Wydział IV Karny-Odwoławczy

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Sygnatura akt:

 1. Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy: IV Kz 718/14

 2. Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny: IX Kp 300/14/K

Do wiadomości:

 1. Pan adw. Jarosław Piekar, Kancelaria Adwokacka, ul. Dietla 19/2, 31-070 Kraków

 2. Sędzia Barbara Baran – Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 3. Sędzia Liliana Kaltenbek – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 4. Sędzia Michał Niedźwiedź – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 5. SSO Agnieszka Oklejak, Przewodnicząca Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 6. Pracownicy: Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, Funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obsługujący w.w. instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa

 7. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 8. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 9. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 10. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków

 11. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków

 12. Pan płk mgr inż. Robert Bartyzel, Dyrektor Aresztu Śledczego, Areszt Śledczy, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

 13. Pani lek. med. Małgorzata Winkiel-Skóra, Dyrektor Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków

 14. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 16. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

 17. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 20. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 21. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 22. Pan Bartosz Pilitowski, Prezes Zarządu Fundacji Court Watch Polska, ul. Moniuszki 5/8, 87-100 Toruń

 23. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 24. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 25. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 26. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 27. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 28. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Wniosek o wyłączenie się przez sędziego referenta w sprawie sygn. IV Kz 718/14 od jej rozpoznawania.

 2. Zawiadomienie, że:

   1. kopie dokumentów poświadczających przedstawione w Załączniku 1 do niniejszego pisma są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

   2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

Uzasadnienie

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 17 grudnia 2014 r. do członków najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie:

 1. sędzi Barbary Baran – prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

 2. sędzi Liliany Kaltenbek – wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie

 3. sędziego Michał Niedźwiedź – iceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Pismo zawiera – Załącznik 1: „Dotyczy: I. Wniosek o wystąpienie przez Adresatów niniejszego pisma – na podstawie art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 37 k.p.k. oraz postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2006 r., sygn. IV KO 44/06 – przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości (…) z wnioskiem do Sądu Najwyższego o przekazanie mojego zażalenia z dnia 29 października 2014 r. oraz zażalenia mojego obrońcy z urzędu adw. Jarosława Piekara na postanowienie z dnia 16 października 2014 r. /sygn. akt: IX Kp 300/14/K/ sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy IX Wydział Karny Katarzyny Kaczmary o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją przez okres nie dłużej niż cztery tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego 29 do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu.”

Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Zbigniewa Kękusia do prezesa Sądu, SSO Barbary Baran

i wiceprezesów, SSO Liliany Kaltenbek i SSO Michała Niedźwiedzia – Załącznik 1

Z podanych w wyżej wymienionym piśmie przyczyn wnoszę – w przypadku odmowy przez członków najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie, prezes SSO Barbarę Baran oraz wiceprezesów, SSO Lilianę Kaltenbek i SSO Michała Niedźwiedzia uczynienia zadość mojemu wnioskowi – jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Zbigniewa Kękusia do prezesa Sądu, SSO Barbary Baran oraz wiceprezesów, SSO Liliany Kaltenbek i Michała Niedźwiedzia