19.12.2014 Wniosek Zbigniewa Kękusia do sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój

Zbigniew Kękuś Kraków, dnia 19 grudnia 2014 r.

Sędzia

Beata Stój

Sąd Rejonowy w Dębicy

Wydział II Karny

ul. Słoneczna 3

39-200 Dębica

Sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/

Do wiadomości:

 1. Pracownicy Sądu Rejonowego w Dębicy

 2. Pan Robert Hernand, Zastępca Prokuratora Generalnego, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 4. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 5. Sędzia Zbigniew Śmigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów

 6. Sędzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów

 7. Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

 8. Pan adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Dębica

 9. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków

 10. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 11. Sędzia Barbara Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 12. Pan Andrzej Adamczyk, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Łobzowska 35/4, 31-139 Kraków

 13. Pani Barbara Bubula, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Kraków

 14. Pan Łukasz Gibała, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbożowa 2, 30-002 Kraków

 15. Pan Jarosław Gowin, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Kraków

 16. Pani Anna Grodzka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków

 17. Pan Jerzy Fedorowicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26/29, 31-048 Kraków

 18. Pani Jagna Marczułajtis-Walczak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków

 19. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków

 20. Pan Jacek Osuch, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Łobzowska 35 m. 4, 31-139 Kraków

 21. Pan Ryszard Terlecki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Kraków

 22. Pan płk mgr inż. Robert Bartyzel, Dyrektor Aresztu Śledczego, Areszt Śledczy, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków

 23. Pani lek. med. Małgorzata Winkiel-Skóra, Dyrektor Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków

 24. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

 25. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 26. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 27. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 28. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 29. Pan Paweł Wolicki, Burmistrz Miasta Dębicy, Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

 30. Pan Stanisław Leski, Przewodniczący Rady Miejskiej Dębicy, Rada Miejska Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

 31. Pan Stanisław Rokosz, Wójt Gminy Dębica, Urząd Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

 32. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 34. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 36. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 37. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 38. www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Posiedzenie w dniu 30 grudnia 2014 r.

 2. Wniosek – na podstawie dowodów zgromadzonych w sprawie do sygn. akt II K 407/13 oraz prawa określonego w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 2 § 1 ust. 1, ust. 4 k.p.k. i art. 2 § 2 k.p.k. – o:

  1. wydanie podczas posiedzenia w dniu 30 grudnia 2014 r. wyroku uniewinniającego mnie w zakresie czynu z pkt. XVIII aktu oskarżenia na podstawie:

   1. materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, tj.:

    1. pisma z dnia 6 sierpnia 2007 r. Działu Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A.

    2. pisma z dnia 1 października 2007 r. Działu Bezpieczeństwa Interii.PL S.A.

   2. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11, w zakresie czynów z pkt. II i XVIII prawomocnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06

   3. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11, w zakresie czynów z pkt. II i XVIII prawomocnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06

   4. postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10

  2. umorzenia postępowania w zakresie czynów z pkt. I – XVII, z tego:

   1. w zakresie czynów z art. 226 § 1 k.k. /pkt. I, III – XVI aktu oskarżenia/ na podstawie art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

   2. w zakresie czynu z art. 226 § 3 k.k. /pkt XVII aktu oskarżenia/ na podstawie art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

   3. w zakresie czynów z art. 212 § 2 k.k. /pkt. I – XVII aktu oskarżenia/ na podstawie art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.p.k. oraz art. 7 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.

 3. Wniosek o zapoznanie się z umieszczoną na Youtube prezentacją pt. „Oto moja racja – dr Zbigniew Kękuś”, z tego:

  1. Część 1„Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem”/Talmud, Keritot 6b/; „Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami /Talmud, Yebamoth 98a/, czyli sadyści, cwaniaki i tchórze, Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll i sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie: https://www.youtube.com/watch?v=imu60GYON9o,

  2. Część 2„Jest w porządku oszukać gojów” /Talmud, Sanhedryn 57a/, czyli sędzia złodziej, Teresa Dyrga: https://www.youtube.com/watch?v=9Qyd_P4reQ8,

  3. Część 3„Majętności gojów są jako pustynia, kto je pierwszy zajął, pierwszy ma do nich prawo” /Talmud, Baba Batra 546/, czyli nieudany „skok” członków najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie, prezes Barbary Baran i wiceprezesa Michała Niedźwiedzia oraz sędzin Teresy Dyrgi i Ewy Olszewskiej i na mieszkanie Zbigniewa Kękusia zamieszkiwane przez jego dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=-i8XWSXP1Sg

  4. Część 4„Żydzi mogą użyć kłamstw („wybiegów”), by oszukać goja.” /Talmud, Baba Kamma 113a/,czyli „święta krowa” adwokat Wiesława Zoll: https://www.youtube.com/watch?v=Bgo2myMfrPE

  5. Część 5„Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczne” /Johann Wolfgang Goethe/, czyli tumany o nieskazitelnych charakterach w krakowskiej prokuraturze, Radosława Ridan, Lidia Jaryczkowska, Piotr Kosmaty, Krystyna Kowalczyk: https://www.youtube.com/watch?v=_D3-NkQSAZI

  6. Część 6a, 6b – „Andrzej Seremet (…) – przyjaciele: Artrur Wrona” /Michał Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet” /„Wprost”, 21 marca 2010r., s. 04/; „Powiedz mi, kto są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. Od tej zasady historia zna jeden wyjątek: Judasz, którego znajomościom nie można nic zarzucić” /Ernest Hemingway’, czyli nieskazitelnych charakterów prokurator apelacyjny w Krakowie Artur Wrona i jego przyjaciel prokurator generalny Andrzej Seremet – oraz byli prokuratorzy generalni, Zbigniew Ziobro, Zbigniew Ćwiąkalski, Krzysztof Kwiatkowski – na usługach sadystów, złodziei, „świętej krowy” i tumanów o nieskazitelnych charakterach: https://www.youtube.com/watch?v=zar0kjq9T0c, https://www.youtube.com/watch?v=eebpy-7Vo7s,

  7. Część 7„W czasie procesu sądowego wolno oszukiwać, żeby Żyd zawsze wygrał /Talmud, Baba Kamma, 113b/, czyli priorytety sędziów Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy i Beaty Stój: https://www.youtube.com/watch?v=bCEyVIH7yzk

  8. Część 8, 9, 10 „Bądźmy wdzięczni idiotom, gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęła by sukcesu” /Mark Twain/, czyli prokurator Dariusz Furdzik w służbie prof. Andrzeja Zolla i adw. Wiesławy Zoll: https://www.youtube.com/watch?v=wCctq1pzmgo, https://www.youtube.com/watch?v=sR-LMZJ-f3Y, https://www.youtube.com/watch?v=qyT1Asiz6I4

  9. Część 11, 12„Najlepszego z gojów zabij” /Talmud, Soferin XV par.10/; czyli Zbigniew Kękuś skierowany przez sędzię Katarzynę Kaczmarę na obserwację do szpitala psychiatrycznego: https://www.youtube.com/watch?v=HlK0qxLdJos,https://www.youtube.com/watch?v=ZWzeHfdFXPE&spfreload=10,

  10. Część 13„Pecunia non olet”, czyli adwokat Wiktor Mordarski: https://www.youtube.com/watch?v=F_AXG27oieo

 4. Wniosek do Pracownika Sądu Rejonowego w Dębicy, który otworzy przesyłkę listową zawierającą niniejsze pismo o dystrybucję jego pozostałych po złożeniu jednego do akt sprawy sygn. II K 407/13 egzemplarzy wśród Pracowników Sądu.

 5. Zawiadomienie, że kopie dokumentów poświadczających przedstawione w niniejszym piśmie fakty są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczne”

Johann Wolfgang Goethe

W czasie procesu sądowego wolno oszukiwać, żeby Żyd zawsze wygrał.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

Te, bydlę1,

Z przyczyn podawanych wielokrotnie wcześniej, w tym ostatnio w piśmie z dnia 9 grudnia 2014 r. wnoszę jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

1 BYDLĘ”«o człowieku z podkreśleniem jego stron ujemnych»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75