07.01.2015 Wniosek Zbigniewa Kękusia do RPO Ireny Lipowicz w sprawie śp. Claudiu Crulica

Zbigniew Kękuś Kraków, dnia 7 stycznia 2015 r.

Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Do wiadomości:

 1. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 2. Państwo: Radosław Sikorski, Elżbieta Radziszewska, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 3. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk-Pozdziej – Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 4. Pani Barbara Bubula, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Kraków
 5. Pan Łukasz Gibała, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbożowa 2, 30-002 Kraków
 6. Pan Jarosław Gowin, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Kraków
 7. Pani Anna Grodzka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków
 8. Pan Jerzy Fedorowicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26/29, 31-048 Kraków
 9. Pani Jagna Marczułajtis-Walczak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków
 10. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków
 11. Pan Jacek Osuch, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Łobzowska 35 m. 4, 31-139 Kraków
 12. Pan Ryszard Terlecki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Kraków
 13. Pan Andrzej Duda, kandydat Prawo i Sprawiedliwość na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Biuro Poselskie, ul. Podwale 3/6, 31-118 Kraków
 14. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 15. Sędzia Zbigniew Śmigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
 16. Sędzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów
 17. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 18. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 19. Sędzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 20. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 21. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 23. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 24. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 25. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 26. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 27. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 28. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 29. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 30. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 31. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków
 32. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 33. www.kekusz.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 61.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.” – o doręczenie mi kopii dokumentów, którymi adresatka niniejszego pisma, Rzecznik Praw Obywatelskich realizowała działania z urzędu w sprawie zamordowania przez zagłodzenie w styczniu 2008 r. w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich 7 w Krakowie 33-letniego, niewinnego przypisanych mu przez prokuraturę zarzutów obywatela Rumunii Claudiu Crulica.
 2. Wniosek o wystąpienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o wszczęcia postępowania zmierzającego do wznowieniapostępowania w sprawie zamordowania przez zagłodzenie w Areszcie w Krakowie ul. Montelupich 7 niewinnego przedstawionych mu przez prokuraturę zarzutów 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica.
 3. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I i II bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.
 4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Część I Przepisy prawa

 1. Artykuł 101 Kodeksu karnego: „Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa.

Część II Uzasadnienie

W wydaniu z dnia 3 kwietnia 2013 r. gazeta codzienna „Fakt” podała: „Wraca sprawa samobójstwa Barbary Blidy (†66 l.) Jej zatrzymanie nie było konieczne – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz (60 l.). Swoje wątpliwości zgłosiła do prokuratora generalnego. (…) Lipowicz twierdzi, że przedwcześnie umorzono śledztwo, w którym badano, czy ABW nie popełniła błędów podczas zatrzymania. Chce, by rozważono wznowienie postępowania. Ale nie przesadza, czy byli winni.” – Źródło: „Nowe śledztwo w sprawie Blidy”; „Fakt”, 3 kwietnia 2013 r., s. 6.

W wywiadzie dla Radia TOK FM w dniu 2 kwietnia 2013 r. powiedziała Pani: „-To postępowanie nie spełnia polskich i międzynarodowych standardów. – Nie rozumiem nawet przyczyny zatrzymania. Mam wątpliwości, czy było legalne.

Z całą pewnością nielegalne było zatrzymanie w dniu 10 września 2007 r. i przetrzymywanie przez 4 miesiące w Areszcie w Krakowie przy ul. Montelupich 7, 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica. Nie spełniało polskich i międzynarodowych standardów.

C. Crulica zatrzymano i aresztowano pod zarzutem dokonania w dniu 11 lipca 2007 r. kradzieży portfela sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie oraz w dniu 12 lipca 2007 r. wypłacenia z użyciem kart bankomatowych znajdujących się w portfelu kwoty 22,5 tys. zł. Ponieważ Rumun wiedział, że nie był sprawcą przypisanych mu czynów, natychmiast po umieszczeniu go w areszcie, w dniu 10 września 2007 r. rozpoczął protest głodowy. Informował prokuratorów i sędziów, że go w dniu popełnienia kradzieży nie było w Polsce.

Po ponad czterech miesiącach, w dniu 17 stycznia 2008 r. sąd orzekł, że C. Crulic nie może być leczony w warunkach aresztu i przewieziono go do szpitala, gdzie po 16 godzinach, w dniu 18 stycznia 2008 r. skonał. Jak podawały zagraniczne media, w chwili śmierci ważył 27 kilogramów.

W wydaniu z dnia 9 kwietnia 2009 r. „Gazeta Wyborcza” informowała: „Rzeczniczka krakowskiej prokuratury Bogusława Marcinkowska mówi, że prokuratura pisemnie zwróciła się w tej sprawie do biura podróży. – Odpowiedziano nam, że nie wykluczają możliwości, by z tym biletem mogła wyjechać inna osoba. Nie było więc konieczności podejmowania innych kroków – odpowiada Marcinkowska.”

W artykule Małgorzaty Rejmer „Umrę jako kamień” zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej” z 4 grudnia 2011 r. autorka podała:

– Claudiu Crulic (…) Ma alibi: twierdzi, że wsiadł w autobus biura podróży Jordan i że informację tę można sprawdzić. Faktycznie, prokuratura wysyła pismo do biura w tej sprawie. Odpowiedź jest następująca: tak, wystawiono bilet na nazwisko Claudiu Crulic, kierunek Mediolan, wyjazd z Polski 10 lipca. Tak, przed rozpoczęciem podróży pracownik sprawdza paszport i bilet pasażera. Tak, istnieje możliwość, że pasażer przekroczy granicę Polski na bilecie imiennym innej osoby. I taka odpowiedź satysfakcjonuje prokuraturę.

Alibi Crulica zostaje uznane za “nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy”.

Już po śmierci Claudiu Crulica dziennikarka “Tygodnika Powszechnego” Małgorzata Nocuń dociera do pracownicy biura podróży Jordan, która jechała 10 lipca do Mediolanu.

Kobieta stwierdza, że owego dnia Claudiu Crulic był jedynym pasażerem, który wsiadł do autokaru na przystanku Dworzec Główny – zapamiętała go, bo jeździł tą linią wiele razy. Wysiadł dopiero we Włoszech, następnego dnia.

Małgorzata Rejmer, „Umrę jako kamień”; „Gazeta Wyborcza – Duży Format”, 4 grudnia 2011 r.

Śledztwo w sprawie śmierci C. Crulica powierzono prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Krakowie – obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie – Piotrowi Kosmatemu, który oskarżył o nieumyślne spowodowanie śmierci Rumuna… lekarzy ze szpitala w Areszcie.

W poświęconym sukcesom prokuratora Piotra Kosmatego, zamieszczonym w wydaniu „Dziennika Polskiego” z dnia 14 listopada 2014 r. artykule podano:

Kolejne głośne sprawy, którymi zajmował się rzecznik PA, kończyły się już wyrokami. Jedną z nich jest śmierć Claudio Crulica, 33-letniego Rumuna, który w 2008 r. zmarł w wyniku w wyniku głodówki w szpitalu więziennym przy ul. Montelupich w Krakowie. O śmierć więźnia oskarżono trójkę lekarzy. Dwoje z nich zostało skazanych na osiem lat więzienia w zawieszeniu.”

Źródło: Marcin Banasik, „Prokurator z piekła rodem na tropie zabójcy Ziętary”, „Dziennik Polski”, 14 listopada 2014, s. C04, C05

Prokuratorzy i sędziowie, którzy niedopełnili obowiązków… bez zarzutów.

Przypomnę, że pismem z dnia 5 kwietnia 2013 r. skierowanym do adresatki niniejszego pisma, Rzecznika Praw Obywatelskich złożyłem: „Wniosek – na podstawie art. 208.1 Konstytucji RP, art. 8.1, art. 9, art. 11.1 i art. 12 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o złożenie przez Rzecznika Praw Obywatelskich Irenę Lipowicz wniosku do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o wznowienie śledztwa w sprawie ustalenia winnych popełnienia mordu ze szczególnym okrucieństwem, tj. zagłodzenia na śmierć na przełomie 2007 i 2008 roku w areszcie śledczym w Krakowie, przetrzymywanego tam z naruszeniem prawa określonego w art. 5.3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności, niewinnego przedstawionych mu zarzutów, 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica.”

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 20 czerwca 2013 r. Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura RPO Urszuli Wancerz-Polak o treści – Załącznik 1: „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-678129-II/11/UW Warszawa, 20.06.13 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Pani W nawiązaniu do Pańskiej korespondencji adresowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich, zawierającej postulat wystąpienia z wnioskiem o wznowienie postępowań przygotowawczych zakończonych wydaniem prawomocnych decyzji procesowych w sprawie (…) śmierci głodowej obywatela Rumunii Claudiu Crulica, z upoważnienia Rzecznika uprzejmie informuję Pana, iż w obydwóch sprawach Rzecznik podejmował działania z urzędu i nadal pozostają one w Jego zainteresowaniu.

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. RPO-678129-II/11/UW, pismo Głównego Specjalisty mgr

Urszuli Wancerz-Polak z dnia 20 czerwca 2013 r. – Załącznik 1

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. RPO-678129-II/11/UW, pismo Głównego Specjalisty mgr Urszuli Wancerz-Polak z dnia 20 czerwca 2013 r.