14.01.2015 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk w sprawie Postanowienia prokurator Oliwii Bożek-Michalec z dnia 17 grudnia 2014 r.

Kraków, dnia 14 stycznia 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód

ul. Mosiężnicza 3

30-965 Kraków

 

Sygn. akt: 4 DS. 1372/14

 

Państwo:

 1. Pracownicy: Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, Funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obsługujący w.w. instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa
 2. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 3. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 4. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 5. Pan Andrzej Adamczyk, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Łobzowska 35/4, 31-139 Kraków
 6. Pani Barbara Bubula, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Kraków
 7. Pan Łukasz Gibała, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbożowa 2, 30-002 Kraków
 8. Pan Jarosław Gowin, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Kraków
 9. Pani Anna Grodzka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków
 10. Pan Jerzy Fedorowicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26/29, 31-048 Kraków
 11. Pani Jagna Marczułajtis-Walczak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków
 12. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków
 13. Pan Jacek Osuch, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Łobzowska 35 m. 4, 31-139 Kraków
 14. Pan Ryszard Terlecki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Kraków
 15. Pan Andrzej Duda, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Biuro Poselskie, ul. Podwale 3/6, 31-118 Kraków
 16. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 17. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 18. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 19. Pan adw. Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Kraków
 20. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 21. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
 22. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 23. insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 24. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 25. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 26. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 27. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 28. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 29. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 30. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 31. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 32. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków
 33. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 34. www.kekusz.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o wyekspediowanie do mnie – przed przekazaniem akt sprawy sygn. 4 DS. 1372/14 Sądowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny celem rozpoznania zażalenia, które złożę na Postanowienie prokurator Oliwii Bożek-Michalec z dnia 17 grudnia 2014 r. /Załącznik 1/ – kopii mojego zawiadomienia z dnia 3 listopada 2014 r. o popełnieniu przez anonimowego sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.
 2. Zawiadomienie, że jeśli Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Śródmieścia Wschód nie wyekspediuje do mnie przed przekazaniem akt sprawy sygn. 4 DS. 1372/14 do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny kopii zawiadomienia, jak w pkt. I, złożę zawiadomienie o popełnieniu przez adresatkę niniejszego pisma przestępstwa pomocnictwa prokurator Oliwii Bożek-Michalec w popełnieniu przestępstw:
  1. niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 k.k.,
  2. poświadczenia w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne – art. 271 § 1 i § 3 k.k.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Ryba psuje się od głowy”

Porzekadło ludowe

Uzasadnienie

 

W dniu 7 stycznia 2015 r. doręczono mi Postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Oliwii Bożek-Michalec z dnia 17 grudnia 2014 r. o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ Kraków, dnia 17 grudnia 2014 r. Sygn. akt 4 Ds. 1372/14 POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

Oliwia Bożek-Michalec prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód w sprawie z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu do tut prokuratury 18 listopada 2014 roku) w sprawie:

I. przekroczenia uprawnień w okresie od 16 do 23 października 2014 roku w Krakowie przez funkcjonariusza publicznego sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Krakowie Wydział IX Karny poprzez zawarcie w uzasadnieniu postanowienia sygn. IX Kp 300/14/K o orzeczeniu obserwacji psychiatrycznej Zbigniewa Kękusia o jego uprzedniej karalności i działania w ten sposób na szkodę interesu prywatnego w/w tj. przest. z art. 231 § 1 kk wobec znamion czynu zabronionego (na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.) na podstawie art. 305 § 1 kpk, art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie.

UZASADNIENIE W dniu 18 listopada 2014 do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód wpłynęło za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Krakowie Krowodrzy zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o przekroczeniu uprawnień przez sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w Krakowie poprzez zawarcie w uzasadnieniu postanowienia sygn. IX Kp 300/14/K o orzeczeniu obserwacji psychiatrycznej skarżącego w informacji o jego uprzedniej karalności.

W powyższej sprawie przeprowadzono czynności sprawdzające, w toku których poddano analizie pisemne zawiadomienie o przestępstwie oraz zapoznano się z aktami Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny sygn. IX Kp 300/14/K oraz załączonymi do nich aktami Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy sygn. 2 DS. 542/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 242 par 4 kk i inne.

W wyniku wyżej wymienionych czynności ujawniono co następuje:

Prokuratura Rejonowa w Krakowie Krowodrzy pod sygn. 2 DS. 542/14 prowadzi z postępowanie przygotowawcze postępowanie przygotowawcze przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 242 par 4 kk i inne. W dniu 18 czerwca 2014 roku prokurator wniósł do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny wniosek o orzeczenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej w/w. Postanowieniem z dnia 16 października 2014 roku sygn. IX Kp 300/14/K Sąd postanowił o orzeczeniu badań stanu zdrowia psychicznego Zbigniewa Kękusia połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym. W sporządzonym pisemnym uzasadnieniu Sąd zwarł m.in. informację o uprzedniej karalności zawiadamiającego i powołał się w tym zakresie na zalegający w aktach sprawy 2 DS. 542/14 dokument w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w którym odnotowano wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 451/06.

Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku, iż w omawianej sprawie nie doszło do realizacji znamion przestępstwa z art. 231 § 1 kk, tj. przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Dla zaistnienia przestępstwa z artykułu 231 § 1 kodeksu karnego konieczne jest niedopełnienie lub przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Zachodzi ono wtedy, gdy funkcjonariusz publiczny podejmuje czynność wprawdzie łączącą się z jego uprawnieniami, ale nie znajdująca oparcie na podstawie prawnej albo wprawdzie czynność ta mieściła się w jego uprawnieniach, ale w danym konkretnym przypadku brak było podstawy faktycznej do jej podejmowania (tak: A. Zoll Komentarz do Kodeksu karnego, Zakamycze 1999 strona 779). Jak wynika z analizy materiału zgromadzonego w niniejszej sprawie sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny nie dopuścił się przekroczenia uprawnień czy też niedopełnienia obowiązków albowiem wiedzą na temat uprzedniej karalności Zbigniewa Kękusia oparł na informacji o osobie pochodzącej z Krajowego Rejestru Karnego. W związku z powyższym, stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zachodzi brak znamion czynu zabronionego. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Prokurator Oliwia Bożek-Michalec”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, postanowienie prokurator Oliwii Bożek-Michalec z

dnia 17 grudnia 2014 r. Sygn. akt 4 Ds. 1372/14 – Załącznik 1

 

Żaden prokurator kierujący się w jego działaniach wskazaniami wiedzy prawniczej oraz opartą na prawie określonym w art. 7 k.p.k.1 zasadą prawidłowego rozumowania nie rozpoznałby – jak uczyniła podwładna adresatki niniejszego pisma, prokurator Oliwia Bożek-Michalec – zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez anonima. Odrzucił by takowe bez rozpoznania.

Ja nigdy nie złożyłem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez anonima.

Poza tym, pismem z dnia 3 listopada 2014 r. – ani żadnym innym pismem – nie złożyłem zawiadomienia o popełnieniu przez któregokolwiek z sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.

W związku z powyższym wnoszę oraz informuję, jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, postanowienie prokurator Oliwii Bożek-Michalec z dnia 17 grudnia 2014 r. Sygn. akt 4 Ds. 1372/14

1 Artykuł 7 Kodeksu postępowania karnego: „Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.”