14.01.2015 Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód Oliwii Bożek-Michalec z dnia 17 grudnia 2014 r.

Kraków, dnia 14 stycznia 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

Wydział Karny

za pośrednictwem:

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód

ul. Mosiężnicza 3

30-965 Kraków

Sygn. akt 4 DS. 1372/14

Państwo:

 1. Sędzia Katrzyna Kaczmara, Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, ul. Mogilska 17, 31-542 Kraków
 2. Pracownicy: Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, Funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obsługujący w.w. instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa
 3. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 4. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 5. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 6. Sędzia Barbara Kursa, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 7. Pan adw. Jarosław Piekar, Kancelaria Adwokacka, ul. Dietla 19/2, 31-070 Kraków
 8. Pan Andrzej Adamczyk, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Łobzowska 35/4, 31-139 Kraków
 9. Pani Barbara Bubula, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Kraków
 10. Pan Łukasz Gibała, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbożowa 2, 30-002 Kraków
 11. Pan Jarosław Gowin, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Kraków
 12. Pani Anna Grodzka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków
 13. Pan Jerzy Fedorowicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26/29, 31-048 Kraków
 14. Pani Jagna Marczułajtis-Walczak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków
 15. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków
 16. Pan Jacek Osuch, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Łobzowska 35 m. 4, 31-139 Kraków
 17. Pan Ryszard Terlecki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Kraków
 18. Pan Andrzej Duda, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Biuro Poselskie, ul. Podwale 3/6, 31-118 Kraków
 19. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 20. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 21. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 22. Pan adw. Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Kraków
 23. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 24. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
 25. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 26. insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 27. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 28. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 29. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 30. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 31. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 33. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 35. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków
 36. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 37. www.kekusz.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

Dotyczy:

 1. Zażalenie na postanowienie prokurator Oliwii Bożek-Michalec z dnia 17 grudnia 2014 r.
 2. Wniosek o zobowiązanie kierowanej przez prokurator Krystynę Kowalczyk Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód do rozpoznania mojego zawiadomienia z dnia 3 listopada 2014 r. o popełnieniu przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzynę Kaczmarę przestępstwa z art. 271 § 1 i § 3 k.k.
 3. Zawiadomienie, że z przyczyn podanych w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. II, pismem z dnia 14 stycznia 2015 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk złożyłem wniosek o doręczenie mi kopii mojego zawiadomienia z dnia 3 listopada 2014 r. o popełnieniu przez anonimowego sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.
 4. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Ryba psuje się od głowy”

Porzekadło ludowe

Część I. Przepisy prawa

 1. Artykuł 271 Kodeksu karnego: „§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (…) § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
 2. Artykuł 231 § 1 Kodeksu karnego: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Część II Uzasadnienie

W dniu 7 stycznia 2014 r. doręczono mi Postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Oliwii Bożek-Michalec z dnia 17 grudnia 2014 r. o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ Kraków, dnia 17 grudnia 2014 r. Sygn. akt 4 Ds. 1372/14 POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

Oliwia Bożek-Michalec prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód w sprawie z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu do tut prokuratury 18 listopada 2014 roku) w sprawie:

I. przekroczenia uprawnień w okresie od 16 do 23 października 2014 roku w Krakowie przez funkcjonariusza publicznego sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Krakowie Wydział IX Karny poprzez zawarcie w uzasadnieniu postanowienia sygn. IX Kp 300/14/K o orzeczeniu obserwacji psychiatrycznej Zbigniewa Kękusia o jego uprzedniej karalności i działania w ten sposób na szkodę interesu prywatnego w/w tj. przest. z art. 231 § 1 kk wobec znamion czynu zabronionego (na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.) na podstawie art. 305 § 1 kpk, art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie.

UZASADNIENIE W dniu 18 listopada 2014 do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód wpłynęło za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Krakowie Krowodrzy zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o przekroczeniu uprawnień przez sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w Krakowie poprzez zawarcie w uzasadnieniu postanowienia sygn. IX Kp 300/14/K o orzeczeniu obserwacji psychiatrycznej skarżącego w informacji o jego uprzedniej karalności.

W powyższej sprawie przeprowadzono czynności sprawdzające, w toku których poddano analizie pisemne zawiadomienie o przestępstwie oraz zapoznano się z aktami Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny sygn. IX Kp 300/14/K oraz załączonymi do nich aktami Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy sygn. 2 DS. 542/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 242 par 4 kk i inne.

W wyniku wyżej wymienionych czynności ujawniono co następuje:

Prokuratura Rejonowa w Krakowie Krowodrzy pod sygn. 2 DS. 542/14 prowadzi z postępowanie przygotowawcze postępowanie przygotowawcze przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 242 par 4 kk i inne. W dniu 18 czerwca 2014 roku prokurator wniósł do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny wniosek o orzeczenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej w/w. Postanowieniem z dnia 16 października 2014 roku sygn. IX Kp 300/14/K Sąd postanowił o orzeczeniu badań stanu zdrowia psychicznego Zbigniewa Kękusia połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym. W sporządzonym pisemnym uzasadnieniu Sąd zwarł m.in. informację o uprzedniej karalności zawiadamiającego i powołał się w tym zakresie na zalegający w aktach sprawy 2 DS. 542/14 dokument w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w którym odnotowano wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 451/06.

Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku, iż w omawianej sprawie nie doszło do realizacji znamion przestępstwa z art. 231 § 1 kk, tj. przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Dla zaistnienia przestępstwa z artykułu 231 § 1 kodeksu karnego konieczne jest niedopełnienie lub przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Zachodzi ono wtedy, gdy funkcjonariusz publiczny podejmuje czynność wprawdzie łączącą się z jego uprawnieniami, ale nie znajdująca oparcie na podstawie prawnej albo wprawdzie czynność ta mieściła się w jego uprawnieniach, ale w danym konkretnym przypadku brak było podstawy faktycznej do jej podejmowania (tak: A. Zoll Komentarz do Kodeksu karnego, Zakamycze 1999 strona 779). Jak wynika z analizy materiału zgromadzonego w niniejszej sprawie sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny nie dopuścił się przekroczenia uprawnień czy też niedopełnienia obowiązków albowiem wiedzą na temat uprzedniej karalności Zbigniewa Kękusia oparł na informacji o osobie pochodzącej z Krajowego Rejestru Karnego. W związku z powyższym, stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zachodzi brak znamion czynu zabronionego. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Prokurator Oliwia Bożek-Michalec”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, postanowienie prokurator Oliwii Bożek-Michalec z

dnia 17 grudnia 2014 r. Sygn. akt 4 Ds. 1372/14 – Załącznik 1

Ja nie złożyłem nigdy zawiadomienia o popełnieniu przez anonimowego sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy Wydział IX Karny przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., które rozpoznała prokurator Oliwia Bożek-Michalec, podając w Postanowieniu z dnia 17 grudnia 2014 r., że złożyłem takowe pismem z dnia 3 listopada 2014 r.

W związku z powyższym pismem z dnia 14 stycznia 2015 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk złożyłem – Załącznik 2: „Krystyna Kowalczyk Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód, sygn. akt 4 DS. 1372/14 Dotyczy:

 1. Wniosek o wyekspediowanie do mnie – przed przekazaniem akt sprawy sygn. 4 DS. 1372/14 Sądowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny celem rozpoznania zażalenia, które złożę na Postanowienie prokurator Oliwii Bożek-Michalec z dnia 17 grudnia 2014 r. /Załącznik 1/ – kopii mojego zawiadomienia z dnia 3 listopada 2014 r. o popełnieniu przez anonimowego sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.
 2. Zawiadomienie, że jeśli Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Śródmieścia Wschód nie wyekspediuje do mnie przed przekazaniem akt sprawy sygn. 4 DS. 1372/14 do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny kopii zawiadomienia, jak w pkt. I, złożę zawiadomienie o popełnieniu przez adresatkę niniejszego pisma przestępstwa pomocnictwa prokurator Oliwii Bożek-Michalec w popełnieniu przestępstw:
  1. niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 k.k.,
  2. poświadczenia w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne – art. 271 § 1 i § 3 k.k.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 4 DS. 1372/14, pismo Z. Kękusia z dnia

14 stycznia 2015 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Załącznik 2

Uprzejmie informuję, że pismem z dnia 3 listopada 2014 r. złożyłem: „Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Katarzynę Kaczmarę przestępstwa z art. 271 § 1 i § 3 k.k.
 2. Wniosek o dopuszczenie dowodu z:
  1. Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r. biegłych Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusz Patla w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14, na okoliczność informacji podanych przeze mnie biegłym,
  2. nagrania posiedzenia prowadzonego przez sędzię Katarzynę Kaczmarę w dniu 16 października 2014 r. w sprawie do sygn. akt IX Kp 300/14/K, na okoliczność informacji podanej przez mojego obrońcę, adw. Jarosława Piekara,
  3. mojego pisma z dnia 6 października 2014 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K, na okoliczność złożonego nim przeze mnie wniosku dowodowego.”

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, postanowienie prokurator Oliwii Bożek-Michalec z dnia 17 grudnia 2014 r. Sygn. akt 4 Ds. 1372/14
  Załącznik 1.1
  Załącznik 1.2
  Załącznik 1.3
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 4 DS. 1372/14, pismo Z. Kękusia z dnia 14 stycznia 2015 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk