22.01.2015 Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przez obecnego rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie prokuratora Piotra Kosmatego przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu prywatnego Z. Kękusia

Kraków, dnia 22 stycznia 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Piotr Kosmaty
Rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie
ul. Cystersów 18
31-553 Kraków

Państwo:

 1. Pracownicy: Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, Funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obsługujący w.w. instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa
 2. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy, Prokuratura Rejonowa Krakowa-Śródmieścia Wschód, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 3. Pani Radosława Ridan, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 4. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 5. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 6. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 7. Pan Andrzej Adamczyk, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Łobzowska 35/4, 31-139 Kraków
 8. Pani Barbara Bubula, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, Os. Centrum B 4 m. 42, 31-926 Kraków
 9. Pan Łukasz Gibała, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Zbożowa 2, 30-002 Kraków
 10. Pan Jarosław Gowin, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Kraków
 11. Pani Anna Grodzka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków
 12. Pan Jerzy Fedorowicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26/29, 31-048 Kraków
 13. Pani Jagna Marczułajtis-Walczak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków
 14. Pani Katarzyna Matusik-Lipiec, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków
 15. Pan Jacek Osuch, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Łobzowska 35 m. 4, 31-139 Kraków
 16. Pan Ryszard Terlecki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Szewska 27, 31-139 Kraków
 17. Pan Andrzej Duda, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Biuro Poselskie, ul. Podwale 3/6, 31-118 Kraków
 18. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 19. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 20. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 21. Pan adw. Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Kraków
 22. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 23. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
 24. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 25. insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 26. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 27. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 28. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 29. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 30. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 31. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 32. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 33. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 34. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków
 35. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 36. www.kekusz.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl, www.3obieg.pl, www.ekspedyt.org, www.blogmedia24.pl, www.neon24.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez adresata niniejszego pisma prokuratora Piotra Kosmatego, gdy był p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód, przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/.
 2. Wniosek o dopuszczenie dowodów z:
  1. postanowienia prokurator Radosławy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu zarzutów, sygn. 1 Ds. 112/04/S /następnie 1 Ds. 39/06/S/ – Załącznik 16
  2. pisma p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r., sygn. 1 Ds. 112/04/S /następnie 1 Ds. 39/06/S/ – Załącznik 1
  3. pisma p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Piotra Kosmatego z dnia 10 lutego 2006 r., sygn. 1 Ds. 112/04/S /następnie 1 Ds. 39/06/S/ – Załącznik 2
  4. pisma p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Piotra Kosmatego z dnia 16 marca 2006 r., sygn. RS-51/3/06 – Załącznik 3
  5. pisma p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r., sygn. RS-51/3/06 – Załącznik 4
  6. pisma p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S – Załącznik 5
  7. pisma p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S – Załącznik 6
  8. aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S – Załącznik 7,
  9. pisma Działu Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. – Załącznik 10
  10. pisma Działu Bezpieczeństwa Interii.PL S.A. z dnia 1 października 2007 r. – Załącznik 11
  11. postanowienia sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/ – Załącznik 8
  12. zażalenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r., sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/ – Załącznik 9
  13. wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r., sygn. II Ko 283/10 – Załącznik 12
  14. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 – Załącznik 13
  15. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 – Załącznik 14
  16. postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. II K 854/10 /następnie II K 407/13 – Załącznik 15.
 3. Wniosek – na podstawie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego1 – o niezwłoczne przekazanie niniejszym złożonego Zawiadomienia Prokuraturze właściwej miejscowo, celem rozpoznania go w trybie procesowym.
 4. Wniosek o wyekspediowanie do mnie, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego Zawiadomienia, kopii pisma, przy którym adresat Zawiadomienia przekaże je Prokuraturze właściwej miejscowo.
 5. Wniosek do Prokuratury, która będzie rozpoznawała niniejsze zawiadomienie o jego rozpoznanie bez zbędnej zwłoki, w terminie zgodnym z przepisami ustawy Kodeks postępowania karnego.
 6. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Bądźmy wdzięczni idiotom,

gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęła by sukcesu.”

Mark Twain

 

Nazwanie kogoś durniem, nie jest obelgą, lecz diagnozą.”

Julian Tuwim

 

Krytycy Kosmatego mówią o nim „prosty chłopak”,

który więcej zdziałał wybujałą ambicją niż ciężką pracą. (…) Większość z nich nie wierzy,

że 42-latek doszedł do tak prestiżowego stanowiska własnymi siłami.”

Źródło: Marcin Banasik, „Prokurator z piekła rodem na tropie zabójcy Ziętary”, „Dziennik Polski”, 14 listopada 2014, s. C04, C05 –

 

Uzasadnienie

 

W dniu 2 listopada 2005 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan wydała – w związku z zawiadomieniem złożonym w dniu 2 czerwca 2004 r. przez prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędziego Barana Włodzimierza – Postanowienie, sygn. 1 Ds. 112/04/S /następnie 1 Ds. 39/06/S/ o przedstawieniu zarzutów polegających na tym, że w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popełniłem 18 przestępstw, tj.:

 1. zarzut z pkt. I, III-XVI postanowienia znieważyłem w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/,
 2. zarzut z pkt II postanowieniazniesławiłem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/,
 3. zarzut z pkt. XVII postanowienia znieważyłem /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla,
 4. zarzut z pkt. XVIII postanowienia – rozpowszechniałem wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności – art. 241 § 2 k.k.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r., sygn. 1 Ds. 112/04/S /następnie 1 Ds. 39/06/S/

Postępowanie przeciwko mnie do sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /następnie 1 Ds. 39/06/S/ zostało zarejestrowane w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w dniu 2 lipca 2004 r.

Prokurator R. Ridan wydała zatem w.w. Postanowienie z dnia 02.11.2005 r. po 16 miesiącach prowadzonego przez nią postępowania przygotowawczego.

W uzasadnieniu do Postanowienia prokurator R. Ridan przedstawiła materiał dowodowy w oparciu, o który go wydała – Załącznik 16: „Materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania a tozeznania świadków-pokrzywdzonych, materiały ściągnięte ze stron internetowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierających zniewagi i pomówienia pod adresem sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a także fragmenty protokołów i opinii z postępowania o rozwód, które z urzędu prowadzone są z wyłączeniem jawności – w pełni uprawdopodobnił podejrzenie popełnienia przez podejrzanego przestępstw z art.226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz przest z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Podejrzany swoim działaniem zrealizował znamiona zawarte w przedmiotowych przepisach ustawy karnej, co dało podstawę do sformułowania przeciwko niemu cytowanych powyżej zarzutów, i – w konsekwencji – do przedstawienia mu treści zarzutów w dniu 8.05.2006 r. Prokurator Radosława Ridan

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ postanowienie prokurator Radosławy

Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu zarzutów /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ – Załącznik 16

 

Zarzuty popełnienia czynów za pośrednictwem środka masowego komunikowania, tj. Internetu, prokurator R. Ridan przedstawiła mi zatem na podstawie li tylko:

 1. zeznań świadków-pokrzywdzonych,
 2. wydruków ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl
 3. dokumentów z akt sprawy o rozwód rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny do sygn. akt XI CR 603/04.

 

Wiedząc, że nie jestem sprawcą przypisanych mi czynów, albowiem nigdy:

 1. nie umieszczałem żadnych materiałów na stronie www.zgsopo.webpark.pl lub www.zkekus.w.interia.pl,
 2. nie miałem dostępu do strony www.zgsopo.webpark.pl ani do strony www.zkekus.w.interia.pl

kierowałem pisma do przełożonych prokurator Radosławy Ridan z Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, w których podawałem, że prokurator R. Ridan niedopełnia obowiązków. Składałem skargi na nią, wnioski o jej wyłączenie oraz zawiadomienia o popełnieniu przez nią przestępstwa niedopełnienia obowiązków/przekroczenia uprawnień /art. 231 § 1 k.k./:

Adresat niniejszego pisma – wtedy p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód – rozpoznał 6 z moich skarg i wniosków, podając:

 1. Pismo z dnia 23 stycznia 2006 r. – Załącznik 1: „Natomiast argumenty odnośnie wyłączenia prokuratora Radosławy Ridan, które Pan podał w swoich wnioskach, w oparciu o przeprowadzoną przeze mnie analizę akt sprawy, nie znajdują potwierdzenia. Sposób prowadzenia postępowania przez prokuratora Radosławę Ridan, nie nasuwa żadnych wątpliwości co do jej bezstronności. (…) Reasumując, uznaję, iż kolejny wniosek Pański nie zawiera żadnych przekonujących, obiektywnych argumentów wskazujących na istnienie wątpliwości co do bezstronności prowadzącego postępowanie prokuratora, i tym samym nie zasługuje na uwzględnienie. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr KosmatyDowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn/ akt 1 Ds. 112/04/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r. – Załącznik 1

 1. Pismo z dnia 10 lutego 2006 r. – Załącznik 2: „W odpowiedzi na kolejne Pana pismo z dnia 7.02.2006 r. zawierające swej treści kolejny wniosek o wyłączenie tut. Prokuratury oraz prokuratora referenta/Radosławę Ridan – ZKE/ od prowadzenia postępowania sygn. 1 Ds. 112/04/S /następnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ informuję, że moje stanowisko, wyrażone w piśmie z dnia 23.01.2006 r. /Załącznik 1 – ZKE/ nie uległo zmianie. (…) p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 lutego 2006 r. – Załącznik 2

 1. Pismo z dnia 16 marca 2006 r. – Załącznik 3: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 marca 2006 roku, skierowane do Prokuratury Okręgowej w Krakowie /data wpływu 8 marca 2006 r./, uprzejmie informuję, iż w całości podtrzymuję stanowisko wyrażone w piśmie Z-cy Prokuratora Rejonowego z dnia 7 lutego 2006 roku, stanowiące odpowiedź na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku. (…) p.f. Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 16 marca 2006 r. – Załącznik 3

 1. pismo z dnia 17 marca 2006 r. – Załącznik 4: „W odpowiedzi na kolejne Pańskie pismo zatytułowane zawiadomienie o przestępstwie informuję, iż z uwagi na jego treść i zarzuty zgłaszane pod adresem prokuratura referenta prowadzącego postępowanie zostało ono – zgodnie z dyspozycją z § 321 Rozporządzenia (…) – potraktowane jako skarga. Do rozpoznania skarg – zgodnie z pismami cyt. Regulaminu – uprawniony jest przełożony prokuratora nadzorującego postępowanie.Dlatego też informuję Pana, iż

  po zapoznaniu się z treścią Pańskiej skargi oraz aktami sprawy 1 Ds. 39/06/S nie dopatrzyłem się żadnego naruszenia przepisów kpk. Prokurator wykorzystał wszelkie dozwolone prawem środki celem poczynienia istotnych dla sprawy ustaleń. Mając powyższe na uwadze – Pańską skargę uznaję za niezasadną. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r. – Załącznik 4

Jak potem wyjaśniła sama prokurator Radosława Ridan, wcale nie „wszelkich istotnych dla sprawy” , lecz … „li tylko publikacji”

 1. pismo z dnia 17 marca 2006 r. – Załącznik 5: W odpowiedzi na kolejny Pański wniosek o wyłączenie prokuratora Radosławy Ridan uprzejmie informuję, iż na podstawie treści w nim zawartych po raz kolejny nie widzę podstaw do jego uwzględnienia. W tym zakresie moje stanowisko wyrażone w poprzednich pismach do Pan nie uległo zmianie.p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r. – Załącznik 5

 1. pismo z dnia 10 maja 2006 r. – Załącznik 6: „W odpowiedzi na Pana dwa kolejne wnioski – z dnia 10.04.2006 r. i 28.04.2006 r. – o wyłączenie prokurator Radosławy Ridan od prowadzenia postępowania sygn. 1 Ds. 39/06/S, uprzejmie informuję, iż w dalszym ciągu nie znajduję podstaw do wyłączenia wymienionej od niniejszej sprawy. (…)p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r. – Załącznik 6

 

Już pierwszym spośród w.w. pism do mnie, tj. z dnia 23 stycznia 2006 r., sygn. 1 Ds. 112/04/S p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty poinformował mnie, że dokonał analizy akt sprawy przeciwko mnie – Załącznik 1: „(…) w oparciu o przeprowadzoną przeze mnie analizę akt sprawy, (…).”

W piśmie z dnia 17 marca 2006 r., sygn. RS 051/3/06 poinformował mnie – Załącznik 6: „Do rozpoznania skarg – zgodnie z pismami cyt. Regulaminu – uprawniony jest przełożony prokuratora nadzorującego postępowanie.”

Wskazać zatem należy, że:

 1. artykuł 326 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „(…) § 2. Prokurator jest obowiązany czuwać nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem całego nadzorowanego przez siebie postępowania.§ 3. Z tytułu sprawowanego nadzoru prokurator może w szczególności:

1) zaznajamiać się z zamierzeniami prowadzącego postępowanie, wskazywać kierunki postępowania oraz wydawać co do tego zarządzenia,

2) żądać przedstawienia sobie materiałów zbieranych w toku postępowania,

3) uczestniczyć w czynnościach dokonywanych przez prowadzących postępowanie, osobiście je przeprowadzać albo przejąć sprawę do swego prowadzenia,

4) wydawać postanowienia, zarządzenia lub polecenia oraz zmieniać i uchylać postanowienia i zarządzenia wydane przez prowadzącego postępowanie.”

 1. artykuł 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze stanowi: „1. Prokurator bezpośrednio przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest włączana do akt sprawy.”

 

W dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Radosława Ridan sporządziła akt oskarżenia, którym oskarżyła mnie o sprawstwo wszystkich czynów, jak w w.w. Postanowieniu z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu zarzutów. W uzasadnieniu przedstawiła materiał dowodowy, na podstawie którego sporządziła akt oskarżenia – Załącznik 7: „Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a to zeznań świadków Anny Karcz-Wojnickiej (k:130-131), Hanny Nowickiej de Poraj (k; 133), Jana Kremera (k; 149-150), Włodzimierza Barana (k: 137-138), Agaty Wasilewskiej-Kawałek (k:155), Marii Kuś-Trybek (k:158-159), Agnieszki Oklejak (k;161-162) Izabeli Strózik (k;164-165), Liliany Siodlarz-Kapery (k:167-168), Wiesławy Zoll (k: 188), Małgorzaty Ferek (k: 207-208), Anny Kowacz-Braun (k: 210-211), Andrzeja Zolla (k; 256-257), Danuty Kłosińskiej (k; 2405-2406), Jadwigi Osuch (k:2409-2410), dokumentów uzyskanych ze strony internetowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616), materiałów uzyskanych z postępowania sygn. XI CR 603/04 Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kękusia przeciwko Marii Kękuś o rozwód (k:618) stwierdzono następujący stan faktyczny. (…).”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarżenia

prokurator Radosławy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2417-2438 – Załącznik 7

 

Mimo zapewnienia adresata niniejszego pisma, wtedy p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód, w piśmie do mnie z dnia 23 stycznia 2006 r. /Załącznik 1/, że dokonał – styczniu 2006 r. – analizy akt sprawy sygn. 1 Ds. 112/04/S /„(…) w oparciu o przeprowadzoną przeze mnie analizę akt sprawy, (…).”/, kilka miesięcy później, w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan sporządziła akt oskarżenia, w którym tak samo, jak w Postanowieniu z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu zarzutów, podała, że zgromadzonym przez nią – przez okres… 23 miesięcy prowadzenia postępowania przygotowawczego – materiałem dowodowym, na podstawie, którego… „stwierdzono następujący stan faktyczny, są li tylko:

 1. zeznania świadków-pokrzywdzonych,
 2. wydruki ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl
 3. dokumenty z akt sprawy o rozwód rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny do sygn. akt XI CR 603/04.

 

Na wniosek władz Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, w dniu 27 października 2006 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie, sygn. IV KO 44/06, którym przekazał – przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości, art. 37 k.p.k. – sprawę przeciwko mnie do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy.

W dniu 30 listopada 2006 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma wydał Postanowienie o zwróceniu sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia-Wschód Załącznik 8: „Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie Przewodniczący: SSR Tomasz Kuczma Protokolant (…) Przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kękusia oskarżonego o przestępstwa z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk z urzędu w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia postępowania przygotowawczego na podstawie art. 345 § 1 kpk. postanawia zwrócić sprawę przeciwko oskarżonemu Zbigniewowi Kękuś Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia-Wschód w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego polegających na

– braku ustaleń dotyczących danych osoby, która zamieszczała na stronach internetowych wskazane w akcie oskarżenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism

– braku zawiadomienia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie

– nieczytelności dokumentów dołączonych do akt sprawy”

Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód wniósł do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi.

Postanowieniem z dnia 27 października 2006r. Sąd Najwyższy – Izba Karna w Warszawie, na podstawie art. 37 § 1 kpk przekazała sprawę oskarżonego Zbigniewa Kękusia do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy.

Prokurator oskarżył Zbigniewa Kękusia o popełnienie szeregu przestępstw wyczerpujących znamiona przestępstw z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko różnym osobom pokrzywdzonym: Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sędziom Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie, Sędziom Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie, Sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie; z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko adwokat – pełnomocnikowi strony pozwanej w sprawie rozwodowej wszczętej na skutek powództwa oskarżonego; z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk związanego ze znieważeniem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przestępstwa z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Zgodnie ze stawianymi zarzutami Zbigniew Kękuś miał dopuścić się tych przestępstw w ten sposób, że w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – na stronie internetowej www.zgsopo.webpark.pl i założonej przez siebie strony internetowej pod domeną www.zkekus.w.interia.pl znieważył wyżej wymienione osoby w związku z pełnieniem przez nie obowiązków służbowych pomawiając o takie postępowanie i właściwości, które mogły poniżyć je w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego, znieważył i pomówił Rzecznika Praw Obywatelskich oraz rozpowszechniał wiadomości z rozpraw sądowych prowadzonych z wyłączeniem jawności, przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział IX Rodzinny w sprawie o sygn. I CR 603/04 o rozwód.

Sąd zważył co następuje:

Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postępowania przygotowawczego dużej ilości materiału dowodowego, akta sprawy wskazują na istotne braki tego postępowania.

Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postępowania przygotowawczego jest między innymi wykrycie sprawcy, wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych orazzebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie spełnia warunków określonych w tym przepisie, nie zostały bowiem wykonane podstawowe czynności mogące prowadzić do uzyskania dowodów świadczących o popełnieniu wyżej opisanych czynów przez określoną osobę.

Należy przede wszystkim podkreślić, że zarzuty stawiane oskarżonemu dotyczą znieważenia, pomówienia i rozpowszechniania wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności dokonanego za pomocą środków masowego komunikowania, poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych. Jak wynika z notatek sporządzonych przez prowadzącego postępowanie Prokuratora na k. 41, 267 pisma, które zawierają wyżej opisane treści i znajdują się w aktach sprawy, zostały wydrukowane ze stron internetowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca (k. 42-70) czy też ze strony www.zkekus.w.interia.pl(k. 268-616). Treść aktu oskarżenia (wykaz dowodów do odczytania na rozprawie) wskazuje także, iż na stronach internetowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojców publikowane były także pisma na kartach 105-125, 16-128, 139-141,142-147,jednak brak jest informacji kiedy i w jaki sposób zostało to stwierdzone oraz w jaki sposób zostały utrwalone.Dodatkowo pismo z kart 126-128 w ogóle nie wydaje się być wydrukiem zamieszczonym na stronie internetowej treści, bowiem zawiera podpis przy nazwisku Z. Kękuś, natomiast pisma na kartach 105-125 czy 142-147 stanowią kopie pism przesłanych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Brak jest stanowczego potwierdzenia, iż pisma takie na podanych stronach internetowych rzeczywiście zostały udostępnione. Jedynym zaś takim potwierdzeniem wydaje się być zamieszczenie w ich treści, przez autora informacji, że zostaną one udostępnione w internecie.

Wypełnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora występków stanowi nie sam fakt sporządzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie.Do przypisania więc sprawcy przestępnego zachowania potrzebne jest wykazanie, że to on takie informacje oraz treści wyczerpujące znamiona przestępstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczał. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodów dotyczących ustalenia danych osoby, która zamieszczała informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.Wprawdzie nie ulega wątpliwości, że pisma te znajdujące się w aktach sprawy, wydrukowane ze stron internetowych, związane są bezpośrednio z prowadzoną w Sądzie Okręgowym w Krakowie sprawą I CR 603/04 i częściowo, treścią pokrywają się z pismami kierowanymi przez Z. Kękusia do tej sprawy oraz do organów państwa i innych osób. Jednakże nie może to jeszcze stanowić bezpośredniego dowodu, nawet w przypadku sporządzenia ich przez Z. Kękusia, iż pisma te na stronach internetowych zamieszczał oskarżony. Takim bezpośrednim dowodem nie jest nawet, znajdująca się w nim informacja o zamieszczeniu takiego pisma w Internecie, w części, w której autor wskazuje, jakim osobom pismo jest przekazywane.Do wyobrażenia jest bowiem sytuacja, że na stronach internetowych pismo takie zamieszcza inna niż oskarżony osoba, bądź działała ona wspólnie i w porozumieniu z oskarżonym. Trzeba zaś zwrócić uwagę, iż Zbigniew Kękuś przesłuchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Prokurator /Radosława Ridan – ZKE/ w czasie prowadzonego postępowania przygotowawczego nie podjął żadnych czynności mających na celu ustalenie, do jakich organizacji czy też osób fizycznych należą domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogły zamieścić informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamieściła. Dopiero takie czynności pozwolą jednoznacznie ustalić sprawcę zarzucanych w akcie oskarżenia czynów, a także w prawidłowy sposób ustalić formę sprawstwa.Uzupełnienie postępowania w tym zakresie może wiązać się z wieloma czynnościami, także poszukiwaniem dowodów, których dokonanie przez Sąd napotkałoby na znaczne trudności i prowadziłoby do znacznego przedłużenia postępowania.Konieczne może być bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmującej się przyznawaniem domen internetowych, przesłuchanie osób związanych z prowadzeniem strony internetowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te są prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczać mogą informacje, wreszcie kto zamieszczał pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale może się również wyłonić potrzeba ustalenia u operatorów internetowych właścicieli numerów IP komputerów, z których dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiązać się może również z potrzebą dokonania czynności przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dysków komputerów, czy też serwerów, a także koniecznością powołania biegłego informatyka i sporządzenia opinii.Pozwoli to również na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych treści na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialności karnej sprawcy. Wykonywanie tych wszystkich działań przez Sąd, byłoby znacznie utrudnione i wiązałoby się z czynnościami, które powinny zostać wykonane w trakcie postępowania przygotowawczego.

Wskazać również trzeba, że na potrzebę podjęcia czynności związanych z ustaleniem przyczyny administracyjnego zablokowania oficjalnej strony internetowej Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, była zwrócona uwaga w postanowieniu o przedłużenia śledztwa (k.2059) – jednak czynność taka nie została wykonana.

Zastrzeżenia też budzą przekazane do Sądu akta postępowania przygotowawczego i zawarte w nich odpisy, z których wiele, całkowicie lub częściowo jest nieczytelne m.in. karty 658, 858, 875-877, 880, 883-894, 896, 901-903, 905-910, 912, 914, 915-917, 930, 932, 934, 940, 946, 948, 1066, 1085, 1095, 1454, 1466-1467, 1470, 1476, 1478, 1486-1487, 1498-1496, 1507, 1576-1577, 1581 – 1587, 1589-1603, 1618, 1625-1626, 1662, 1686, 1698-1720, 1723-1725, 1726-1731, 1732-1746, 156-1758, 1764, 1766-1770, 1773-1775, 1781, 1785, 1787-1790, 1798, 1816-1817, 2000 – co uniemożliwia ich ocenę. Nieczytelność takich materiałów również stanowi podstawę zwrotu sprawy prokuratorowi do postępowania przygotowawczego (SN Z 37/79 OSNKW 1980 nr 3 poz. 30).

Jeżeli chodzi o zarzut popełnienia przestępstwa opisanego w pkt XVII aktu oskarżenia to pokrzywdzonym jest również instytucja państwowa – Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 49 § 2 kpk), a nie tylko osoba fizyczna, natomiast Prokurator z niewiadomych przyczyn zaniechał zawiadamiania tej instytucji o toczącym się postępowaniu i dokonywanych czynnościach, w tym także o skierowaniu do Sądu aktu oskarżenia.

Na marginesie zaznaczyć także należy, iż w treści zarzutów zawartych w akcie oskarżenia błędnie podawane są adresy jednej ze stron internetowych (www.zgsopo.webpark.pl – natomiast powinien być adres strony www.zgsopo.webpark.pl).

Wszystkie wskazane braki postępowania uzasadniają zwrot sprawy Prokuratorowi do postępowania przygotowawczego celem jego uzupełnienia, w kierunku wskazanym przez Sąd w sentencji i w uzasadnieniu postępowania. Pieczęć okrągła Sąd Rejonowy w Dębicy, Za zgodność Sekretarz, podpis nieczytelny.”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, Postanowienie z dnia 30 listopada 2006r. – Załącznik 8

 

To bardzo poważne zarzuty…

 

Artykuł 345 § 1 k.p.k., na podstawie którego Sąd Rejonowy w Dębicy wydał Postanowienie z dnia 30.11.2006 r. stanowi: „Sąd przekazuje sprawę prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, jeżeli akta sprawy wskazują na istotne braki tego postępowania, zwłaszcza na potrzebę poszukiwania dowodów, zaś dokonanie niezbędnych czynności przez sąd powodowałoby znaczne trudności.”

 

Artykuł 346 k.p.k. stanowi: Po uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia oskarżyciel publiczny składa nowy akt oskarżenia albo podtrzymuje poprzedni, albo zwraca sądowi akta sprawy z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania lub postępowanie umarza.”

 

W sprawie przeciwko mnie oskarżyciel publiczny… odmówił uzupełnienia śledztwa, mimo że: Sąd Rejonowy w Dębicy w Postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. – Załącznik 8:

 1. przedstawił prokuratorowi zarzut niedopełnienia obowiązków określonych w art. 297 § 1 k.p.k: „Celem postępowania przygotowawczego jest:(…) 2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, (…) 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.”, podając w uzasadnieniu, że:
  1. Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postępowania przygotowawczego jest (…). Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie spełnia warunków określonych w tym przepisie, nie zostały bowiem wykonane podstawowe czynności mogące prowadzić do uzyskania dowodów świadczących o popełnieniu wyżej opisanych czynów przez określoną osobę.
  2. Prokurator w czasie prowadzonego /przez 23 miesiące – ZKE/ postępowania przygotowawczego nie podjął żadnych czynności mających na celu ustalenie, do jakich organizacji czy też osób fizycznych należą domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogły zamieścić informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamieściła.
 2. wskazał adresatowi Postanowienia nie tylko kierunek uzupełnienia braków postępowania przygotowawczego, ale nawet konkretne czynności, które należy wykonać, w tym:
  1. uzyskać informacje od instytucji zajmującej się przyznawaniem domen internetowych,
  2. przesłuchać osoby związane z prowadzeniem strony internetowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca,
  3. ustalić, na jakich serwerach prowadzone były strony www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl
  4. ustalić, jakie osoby mogły zamieszczać materiały na stronachwww.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl
  5. ustalić, kto zamieszczał pisma opisane w zarzutach nastrojach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl
  6. ustalić u operatorów internetowych właścicieli numerów IP komputerów, z których dokonywano zmian na w.w. stronach internetowych,
  7. przeszukać i zatrzymać twarde dyski komputerów i serwerów,
  8. powołałć biegłego informatyka, żądając sporządzenia opinii.

 

Adresat Postanowienia z dnia 30.11.2005 r., Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód Piotr Kosmaty przekazał je prokurator Radosławie Ridan, a ta złożyła pismem z dnia 8 grudnia 2005 r., Zażalenie, którym odmówiła uzupełnienia śledztwa. Podała – Załącznik 9: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparł li tylko na publikacjach które osobiście ujawnił i przejrzał na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Z informacji Zbigniewa Kękusia (…) należy wysnuć oczywisty wniosek, że tylko Zbigniew Kękuś może być sprawcą zarzuconych mu przestępstw bez żadnej ku temu wątpliwości. Okoliczność, że wymieniony nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw nie ma nic do rzeczy, albowiem realizował on w ten sposób swoje prawo do obrony. (…) Natomiast o ile Sąd orzekający powziąłby uzasadnioną wątpliwość co do sprawstwa i winy oskarżonego w toku czynności dowodowych, w trakcie procesu, to ma możliwość wydania wyroku uniewinniającego. Tak więc czynności w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dysków komputerów, ustalenie IP czy też korzystanie z opinii biegłych informatyków etc, zdaniem piszącego te słowa są generowaniem niepotrzebnych, pracochłonnych i obciążających kosztami Skarb Państwa czynności, które nie wniosą niczego nowego do postępowania.”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/ zażalenie prokurator

Radosławy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. – Załącznik 9

 

Czyli… nie trzeba wykonać czynności, które wskazał Sąd, bo jeśli ostatecznie potwierdzi, że prokurator Radosława Ridan i jej przełożeni się pomylili, tj. niedopełnili obowiązków określonych w art. 297 § 1 k.p.k., to przecież… „ma możliwość wydania wyroku uniewinniającego.”

 

Wskazać i podkreślić należy także, że wtedy, gdy Sąd Rejonowy w Dębicy postanowieniem z dnia 30.11.2006 r. zwrócił sprawę przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia Wschód, od dnia 19 października 2006 r. obowiązywał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/, z mocy którego niedopuszczalne jest penalizowanie z art. 226 § 1 k.k. w zakresie przypisanym mi przez prokurator R. Ridan w pkt. I, III – XVI aktu oskarżenia, tj. za znieważenie funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków publicznych.

Po wejściu w dniu 19.10.2006 r. w życie wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. obowiązkiem prokurator Radosławy Ridan i jej przełożonych było wyeliminowanie art. 226 § 1 k.k. z przypisanej mi kwalifikacji prawnej czynów.

Zwrócenie sprawy przeciwko mnie Postanowieniem z dnia 30.11.2006 r. Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia Wschód było dla adresata tego Postanowienia doskonałą okazją do podporządkowania się wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r.

Mimo że ściganie w sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego jest niedopuszczalne, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód, wtedy adresat niniejszego Zawiadomienia Piotr Kosmaty niedopełnił obowiązku wyeliminowania art. 226 § 1 k.k. z przypisanej mi kwalifikacji prawnej czynów.

 

Na wniosek prokurator R. Ridan z Zażalenia z dnia 08.12.2006 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. w.w. Postanowienie sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 30.11.2006 r., pouczając go, że na przyszłość ma prawidłowo rozumować.

Sędzia T. Kuczma zwrócił się z żądaniami do operatorów internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z żądaniem podania mu, do jakich organizacji czy też osób fizycznych należały domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogły zamieścić na nich informacje i jaka osoba zamieszczała materiały, których zamieszczenie mnie przypisała prokurator. W odpowiedzi otrzymał:

 1. pisma Działu Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r., w którym podano między innymi – Załącznik 10: „Login: zgsopo Imię:Krzysztof Nazwisko:Łapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:WarszawaDowód: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, pismo

Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007r., karty 3098, 3099 – Załącznik 10

 1. pisma Działu Bezpieczeństwa Interii.PL S.A. z dnia 1 października 2007 r., w którym podano – Załącznik 11: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Kraków, dnia 01.10.2007r. Sąd Rejonowy w Dębicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiązaniu do Państwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co następuje:Dane związane z kontem:

  zkekus@interia.pl

i stroną WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data założenia: 2004-10-2621:17:23

Numer IP założenia: 62.179.56.131

Data ostatniego połączenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego połączenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego połączenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego połączenia FTP: 84.10.15.191

Użytkownik nie podał danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazały aktywności użytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 września 2005 roku do dnia 30 września 2005 roku. Logami z okresu wcześniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu późniejszego, aż do ostatniego dnia użytkowania konta zawierają zapisy połączeń użytkownika. Z poważaniem, Dział Bezpieczeństwa INTERIA PL S.A.”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 października 2007r.

INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Załącznik 11

 

Jeśli strona www.zkekus.w.interia.pl nie była aktywna w okresie od 13 do 30 września 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowała logami z okresu wcześniejszego, to znaczy, że oprócz tego, że podała, iż: „Użytkownik nie podał danych osobowych.”, to zawiadomiła także Sąd, że … nie posiadała danych za cały okres objęty aktem oskarżenia, tj. od stycznia 2003 r. do września 2005 r.

Poza tym numery IP komputerów podanych sędziemu T. Kuczmie przez Interię.PL S.A. należały do osób mieszkających w Warszawie, a poza tym strona www.zkekus.w.interia.pl została założona w dniu 26 października 2004 r. a zatem nikt nie mógł umieszczać na niej materiałów od stycznia 2003 r. do dnia 25 października 2004 r.2

 

Zebrawszy dowody mojej niewinności, w dniu 18 grudnia 2007 r. sędzia Tomasz Kuczma wydał wyrok, sygn. II K 451/06, którym… skazał mnie za popełnienie wszystkich czynów przypisanych mi przez prokurator Radosławę Ridan aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

xxx

 

Z podanych wyżej przyczyn skazujący mnie wyrok sędziego Tomasza Kuczmy został uchylony w zakresie wszystkich przypisanych mi czynów. Uchyliły go:

 1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 września 2010 r., sygn. II Ko 283/10 w zakresie 16 czynów z pkt. I, III – XVII wyroku. Sąd Okręgowy zarzucił sędziemu Tomaszowi Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego określonego w art. 226 § 1 k.k., tj. że mnie skazał z tego artykułu w zakresie – znieważenie funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem obowiązków służbowych – wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., mimo że ściganie w tym zakresie jest niedopuszczalne od dnia 19 grudnia 2007 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowił postępowanie do sygn. akt II K 451/06 i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie zarzutów z pkt. I, III-XVII – Załącznik 12:

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Okręgowego

w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. – Załącznik 12

 1. Sąd Najwyższy wyrokiem – wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 – z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11, w zakresie pozostałych dwóch czynów z pkt. II i XVIII.Prokurator Generalny podał w kasacji z dnia 22.08.2011 r. – Załącznik 13: „(…) Na żądanie Sądu Rejonowego w Dębicy portal Interia PL udzielił odpowiedzi, że strona zkekus.w.interia.pl została założona w dniu 26 października 2004 r., a użytkownik nie podał swoich danych osobowych, zaś portal Wirtualna Polska poinformował, że strona www.zgsopo.webpark.pl należy do Krzysztofa Łapaja w Warszawie /adres – ZKE/ (k.3098-3099 i 3183).

(…) Sąd Rejonowy w Dębicy w toku dalszego postępowania, na podstawie art. 394 § 2 kpk ujawnił dowody wskazane w akcie oskarżenia oraz pisma oskarżonego i pisma Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca w Warszawie, w tym pismo z dnia 15 marca 2007 r. znajdujące się w aktach (k.2660-2664), podpisane przez Krzysztofa Łapaja, w którym jak wspomniano powyżej, była zawarta informacja, że Zbigniew Kękuś nie posiadał dostępu do stron internetowych www.zgsospo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl, nie on je zakładał, ani też nigdy nie administrował.(…)W realiach niniejszej sprawy, zebrany materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kękuś jest sprawcą, współsprawcą, podżegaczem, pomocnikiem, czy też w ogóle nie miał świadomości, że pisma przez niego sporządzone, a skierowane do różnych instytucji zostaną zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

W powyższej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na treść wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak też art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sąd orzekający zasady swobodnej oceny dowodów i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiów sprawy. W tej sytuacji wniesienie kasacji z urzędu na korzyść oskarżonego Zbigniewa Kękusia jest uzasadnione.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ kasacja Prokuratora

Generalnego, z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11 od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 – Załącznik 13

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy uznał kasację Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.2011 r. za zasadną, uchylił wyrok z dnia 18.12007 r., wznowił postępowanie sygn. II K 451/06 i przekazał sprawę sygn. II K 451/06 Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynów z pkt. II i XVIII. W uzasadnieniu podał – Załącznik 14: „(…) Kasacja okazała się zasadna. Ma rację skarżący, że analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na to, iż w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach II i XVIII zaskarżony wyrok został wydany na podstawie niepełnego materiału dowodowego oraz bez wszystkich okoliczności, co stanowi naruszenie art. 366 § 1 k.p.k. Nadto, Sąd Rejonowy dokonał ustaleń faktycznych wbrew wymaganiom określonym w art. 7 k.p.k., nie stosując się do zasady swobodnej oceny dowodów i przeprowadzając w istocie dowolną ocenę zebranego materiału dowodowego. W efekcie poczynił ustalenia faktyczne, które nie mają jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wręcz są sprzeczne z treścią tych dowodów.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – Załącznik 14

 

W dniu 11 grudnia 2012 r. sędzia Beata Stój wydała Postanowienie, w którym poświadczyła – Załącznik 15: „Oskarżony Zbigniew Kękuś złożył wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewłaściwości sądu. Oskarżony podnosił, że sądem właściwym miejscowo jest sąd w Warszawie, gdyż to tam popełniono przestępstwo, jak wynika z pism operatorów internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/, na której także umieszczano obraźliwe treści.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r. – Załącznik 15

 

Sędzia B. Stój wydała to postanowienie na podstawie w.w. dowodów złożonych do akt sprawy przeciwko mnie przez operatorów internetowych, Wirtualną Polskę S.A. i Interię.PL S.A.

 

xxx

 

W dacie złożenia niniejszego pisma sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy, prezes tego Sądu Beata Stój ściga mnie po raz drugi za wszystkie czyny przypisane mi przez prokurator Radosławę Ridan aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/.

 

Przedstawione w niniejszym piśmie dowody poświadczają, że adresat niniejszego pisma prokurator Piotr Kosmaty, gdy był p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód popełnił przestępstwo niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.

 

Gdyby adresat niniejszego pisma prokurator Piotr Kosmaty, gdy był Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wschód:

 1. przeprowadził – jak podał w piśmie do mnie z dnia 23 stycznia 2006 r. /Załącznik 1/ analizę akt sprawy rozpoznawanej przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan do sygn. 1 Ds. 112/04/S /następnie 1 Ds. 39/06/S/,
 2. podporządkował się wskazaniom Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Załącznik 8,
 3. dopełniał obowiązku określonego w art. 44a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: Prokurator jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, których organizację określa odrębna ustawa.” , tj. zanim prokurator R. Ridan sporządziła Zażalenie z dnia 8 grudnia 2006 r., dowiedział się, że w dniu 19 października 2006 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 2006 r.,

to korzystając z prawa określonego w art. 8a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze „1. Prokurator bezpośrednio przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest włączana do akt sprawy.” :

 1. przed sporządzeniem przez prokurator R. Ridan aktu oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r., a najpóźniej po wydaniu przez Sąd Rejonowy w Dębicy Postanowienia z dnia 30 listopada 2006 r. nakazałby prokurator R. Ridan wykonać czynności, jak w tym Postanowieniu – patrz: str. 4-6 oraz Załącznik 8,
 2. wyeliminował by z kwalifikacji prawnej czynów przypisanych mi przez prokurator Radosławę Ridan artykuł 226 § 1 k.k.

 

W takim przypadku operatorzy internetowi, udzieliłyby odpowiedzi, jak te Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. /patrz: str. 7 oraz Załącznik 10/ oraz Interii.PL S.A. z dnia 1 października 2007 r. /patrz: str. 7 oraz Załącznik 11/ i najpóźniej po wydaniu przez Sąd Rejonowy w Dębicy Postanowienia z dnia 30 listopada 2006 r. o zwróceniu sprawy Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia Wschód celem usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator Radosławę Ridan, prokurator wydałaby – musiałaby wydać – postanowienie o… umorzeniu śledztwa.

W zakresie wszystkich przypisanych mi czynów, w tym tych z art. 226 § 1 k.k. przypisanych mi w zakresie, z tytułu którego penalizowanie jest niedopuszczalne od dnia 19 października 2006 r. z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r.

Nie byłoby w ogóle sprawy przeciwko mnie.

 

Z powodu sporządzonego przez prokurator Radosławę Ridan aktu oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. między innymi:

 1. w dniu 6 listopada 2006 r. wyrzucono mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury w ING Banku Śląskim S.A.,
 2. zostałem wyrokiem sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. skazany za przypisane mi przez nią czyny, z tego powodu m.in.:
  1. po raz kolejny utraciłem pracę – na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury w PLL LOT S.A.
  2. moją matkę i mnie szykanował komornik celem wyegzekwowania ode mnie kary grzywny /15.000,00 zł/ i kosztów /2.120,00 zł/, na którą skazał mnie i którymi obciążył sędzia T. Kuczma wyrokiem z dnia 18.12.2007 r.
 3. w dacie złożenia niniejszego Zawiadomienia jestem wciąż ścigany za wszystkie przypisane mi przez nią czyny.

 

xxx

 

Działania, zaniechania adresata niniejszego pisma, prokuratora Piotra Kosmatego, gdy był Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wschód zaangażowanym w sprawę sygn. 1 Ds. 39/06/S wyczerpują znamiona czynu określonego jako przestępstwo w art. 231 § 1 k.k:Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

 

dr Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn/ akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 lutego 2006 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt RS-051/3/06, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 16 marca 2006 r.
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt RS-051/3/06, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r.
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r.
 6. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r.
 7. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2417-2438
 8. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/, Postanowienie z dnia 30 listopada 2006r.
 9. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06 /następnie II K 854/10, II K 407/13/ zażalenie prokurator Radosławy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r.
 10. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007r., karty 3098, 3099
 11. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 października 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183
 12. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r.
 13. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ kasacja Prokuratora Generalnego, z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11 od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06
 14. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11
 15. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r.
 16. Sąd Rejonowy w Dębicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ postanowienie prokurator Radosławy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu zarzutów /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

1 Artykuł 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego: „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.”

 

2W zażaleniu z dnia 8.12.2006 r. prokurator R. Ridan podała – Załącznik 9: „Również z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, że strona ta została założona 4.11.2004 r.” To dlaczego w opisie każdego z 18 czynów przypisanych mi aktem oskarżenia z dnia 12.06.2006 r. podała, że za pośrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl popełniałem je – patrz: Załącznik 7: od stycznia 2003 r.”?