03.02.2015 Wniosek Zbigniewa Kękusia do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika

Zbigniew Kękuś

Kraków, dnia 3 lutego 2015 r.

Dariusz Furdzik

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

 

Sygn. akt: 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/

 

Państwo:

 1. Pani Anna Rokicka-Lis, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Zachód, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 2. Pani adw. Ewelina Słabosz, Kancelaria Adwokacka, ul. W. Sikorskiego 18, 32-050 Skawina
 3. Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, Funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obsługujący w.w. instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa
 4. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 5. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 6. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 7. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 8. Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 9. Pan adw. Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Kraków
 10. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 11. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
 12. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 13. Pan insp. Andrzej Płatek, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 14. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 17. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 18. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 19. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 20. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 21. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków
 22. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 23. www.kekusz.pl, ruchobywatelskinarzecz@vp.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl,

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o zobowiązanie wyznaczonego mi obrońcy z urzędu, Pani adw. Eweliny Słabosz, do uczestnictwa w moich, wyznaczonych przez adresata niniejszego pisma badaniach psychiatrycznych.
 2. Przypomnienie, że w piśmie z dnia 14 marca 2014 r. do biegłych sądowych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów dr. med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoły adresat niniejszego pisma podał: „Podejrzany Zbigniew Kękuś został zatrzymany m.in. celem przeprowadzenia z jego udziałem badań przez biegłych lekarzy psychiatrów. Ponowne jego zatrzymanie na tej samej podstawie jest niedopuszczalne.
 3. Wniosek o rezygnację – z przyczyny podanej w pkt. II – z ewentualnego zamiaru wydania Policji kolejnego nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne.
 4. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

(…) W ocenie Trybunału /Europejski Trybunał Praw Człowieka – ZKE/ „[…] Podnoszenie lub rozgłaszanie prawdziwych zarzutów dotyczących osób pełniących funkcje publiczne o takie postępowanie lub właściwości, które mogą narazić je na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności […] jest czynem – niezależnie od intencji sprawcy – ex definitione służącym społecznie uzasadnionemu interesowi (…). Z całą pewnością w przypadku osób pełniących funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadniał będzie przyjęcie szerokich granic krytyki.”

Źródło: Kodeks karny część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją Andrzeja Zolla 3 wydanie,

LEX a Wolters Kluwer business, s. 803

 

Bądźmy wdzięczni idiotom, gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęła by sukcesu.”

Mark Twain

 

Nazwanie kogoś durniem, nie jest obelgą, lecz diagnozą”

Julian Tuwim

 

Pewna doza żartobliwości nie kłóci się bynajmniej z rozważaniem spraw nieżartobliwych.”

Tadeusz Kotarbiński

Te, tuman!i

 

W dniu 2 lutego 2015 r. odebrałem Pana Wezwanie o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 4 Ds/292/14 Kraków, dnia 14 stycznia 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 29.01.2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 na badania psychiatryczne w Gabinecie Psychoterapii w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5 pokój nr 9 B jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 4 Ds./292/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przestępsto z art. 212 § 1 kk i art. 216 § 1 kk zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 12 kk.

Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13,

Wezwanie z dnia 14 stycznia 2015 r. – Załącznik 1

 

W sprawie do sygn. akt 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13 ściga mnie Pan na podstawie zawiadomień złożonych ustnie w dniu 27 września 2013 r. przez prof. Andrzeja Zolla i adw. Wiesławę Zoll o popełnienie przestępstw:

 1. zniesławiania /art. 212 § 1 k.k./ i znieważania /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. prof. dr. hab. Andrzeja Zolla,
 2. zniesławiania /art. 212 § 1 k.k./ i znieważania /art. 216 § 1 k.k./ w okresie od marca 2007 r. do 18 listopada 2013 r. adw. Wiesławy Zoll.

 

Rzadki z Pana tuman Panie Furdzik…

Jak do Pana przemówić…?

Przecież raz już wyznaczył mi Pan termin stawiennictwa – wtedy na przesłuchanie – po upływie pocztowego terminu odbioru przeze mnie przesyłki poleconej, którą wysłał Pan do mnie Wezwanie.

Zwróciłem Panu na to uwagę prosząc, żeby Pan na przyszłość pomyślał zanim coś zrobi.

Potem po raz kolejny wezwał mnie Pan nieprawidłowo, a gdy złożyłem wniosek o Pana wyłączenie i zażądałem doręczenia mi prawidłowo, tj. w zgodzie z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k. sporządzonego Wezwania i poinformowałem Pana, że takowe otrzymawszy stawię się na nie, Pan … wydał Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem nie tylko na przesłuchanie, ale także na badania psychiatryczne.

Skończyło się „nalotami” w dniu 6 marca 2014 r. zaraz po godz. 06:00 dwóch grup funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie na mieszkania mojej matki oraz moich dzieci mieszkających razem z moją byłą żoną.

Czyżby Pan urzeczony poprzednim sukcesem zamierzał skorzystać z tej samej, raz już zastosowanej przez Pana wobec mnie – powszechnie stosowanej przez prokuraturę – „taktyki”? Jakaś uległa Panu przełożona znowu będzie miała napisać: „Zbigniew Kękuś nie stawiał się na wielokrotnie kierowane do niego wezwania”…?

Robi” Pan na „wielokrotność”? Nabija Pan „licznik”?

Czy też z Pana – po prostu – li tylko tuman?

 

Przypomnę zatem, że doprowadzony – w opisanych wyżej okolicznościach – w dniu 6 marca 2014 r. na badania do Gabinetu Psychoterapii w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5, poinformowałem wyznaczonych przez Pana biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów dr. med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoły, że nie poddam się badaniom.

Podałem przyczynę odmowy.

W związku z moją odmową biegły dr Andrzej Wsołek skierował do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód pismo z dnia 10 marca 2014 r. o treści: „Kraków, dnia 10 marca 2014 r., Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód Sygn., akt 4 Ds. 256/13 Uprzejmie informuję, że doprowadzony do badania Zbigniew Kękuś odmówił poddania się badaniu. Dr med. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 10 marca 2014 r. biegłego sądowego dr. med. Andrzeja Wsołka

 

Pan nie dał za wygraną i w w odpowiedzi na w.w. pismo dr. A. Wsołka z dnia 10.03.2014 r., skierował Pan do niego oraz do biegłej Kingi Zoły pismo z dnia 14 marca 2014 r., którym:

 1. zarzucił im Pan nieprawidłowości,
 2. zapytał Pan, czy jednak nie mogliby złożyć wniosku o poddanie mnie obserwacji.

 

Podał Pan: „4 Ds. 256/13 Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ Kraków, dnia 14 marca 2014 r. Pani lek. med. biegła Kinga Zoła Pan dr med. biegły Andrzej Wsołek

W związku z faktem doprowadzenia podejrzanego w sprawie o sygn. 4 Ds. 256/13 Zbigniewa Kękusia na badanie psychiatryczne przez Policję w dniu 6 marca 2014 r. do Poradni przy ul. Olszańskiej 5 Gabinet Psychoterapii w Krakowie pok. 9b, po wydaniu w dniu 3 marca 2014 postanowienia Prokuratury o powołaniu Państwa w charakterze biegłych celem wydania opinii co do stanu zdrowia psychicznego tego podejrzanego proszę o udzielenie pisemnych informacji dotyczących przeprowadzonych w tym dniu czynności z udziałem podejrzanego, sposobu przeprowadzenia przez Państwa badania zgodnie ze sztuką i wiedzą lekarską dotyczącą opiniowania psychiatrycznego, odpowiedzi udzielanych przez podejrzanego na wstępne pytania, sposobu i charakteru jego zachowania się w czasie pobytu w Poradni, ile czasu ten pobyt trwał.

(…) Nieprawidłowości w prowadzeniu z jego udziałem czynności procesowych, w tym wykonywanych badań przez biegłych mogą mieć zatem istotne znaczenie dla efektywności i skuteczności prowadzonego postępowania. Podejrzany Zbigniew Kękuś został zatrzymany m.in. celem przeprowadzenia z jego udziałem badań przez biegłych lekarzy psychiatrów. Ponowne jego zatrzymanie na tej samej podstawie jest niedopuszczalne. Uchybienia ze strony biegłych w zakresie prawidłowości przeprowadzenia opinii mogą mieć więc poważne skutki procesowe.

Proszę nadto o informacje niezależnie od przypadku Zbigniewa Kękusia, jaka w przypadku odmowy poddania się podejrzanego badaniu jest dalsza metodologia uzyskania opinii w takich przypadkach, czy w takich przypadkach biegli wnioskują o obserwację podejrzanego. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 14 marca 2014

r. prokuratora Dariusza Furdzika do biegłych sądowych lek. med. Kingi Zoły i dr. med. Andrzeja Wsołka

 

Znowu spotkało Pana rozczarowanie … Biegli nie złożyli wniosku o poddanie mnie obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. W odpowiedzi na Pana pytania biegły dr Andrzej Wsołek skierował do akt sprawy sygn. 4 Ds. 256/13 pismo z dnia 25 marca 2014 r.: „Kraków, dnia 25 marca 2014 r. Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód Sygn. akt: 4 Ds. 256/13

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2014 r. uprzejmie informuję, że Zbigniew Kękuś rozmawiał z jednym z biegłych (przed przybyciem drugiego). W rozmowie kategorycznie i kilkakrotnie odmówił poddania się badaniu psychiatrycznemu. Konsekwentnie odmawiał odpowiedzi na pytania biegłego. Snuł rozważania na tematy prawne,kwestionując zasadność prowadzenia przeciw niemu sprawy przez Prokuratora a nie z oskarżenia prywatnego. Wypowiadał także inne pretensje do organu prokuratorskiego. Nie reagował na uwagi biegłego, że nie jest to przedmiotem badania psychiatrycznego.

Ten kontakt ze Zbigniewem Kękusiem trwał około 10 minut. Badanie przerwano zalecając konwojowi zaczekanie na korytarzu na przybycie biegłej Kingi Zoły. Po upływie około 10 minut biegły podjął decyzję o zaniechaniu podjęcia ponownie próby badania Zbigniewa Kękusia ze względu na jego postawę w kontakcie z jednym biegłym. Opierając się na pamięci stwierdzić mogę, że jak mi się wydaje konwój ze Zbigniewem Kękusiem przybył do badania przed właściwym czasem, tj. przed godziną 10:00, a nawet przed godziną 9.30, stąd wynikała nieobecność drugiego biegłego.

Procedurą stosowaną w stosunku do osób, które odmawiają poddania się badaniu jest nakłonienie takiej osoby przez organ powołujący biegłych do poddania się badaniu, co często jest skuteczne.

W innych przypadkach, gdy nie ma istotnych podejrzeń co do występowania zaburzeń psychicznych u osoby mającej być badaną, to z badania się rezygnuje. W razie bezwzględnej potrzeby przeprowadzenia badania, biegli wobec braku kontaktu z osobą badaną, wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 256/13, pismo biegłego sądowego dr.

Andrzeja Wsołka z dnia 25 marca 2014 r.

 

Co się tyczy wyjaśnienia biegłego dr. A. Wsołka: „(…) Snuł rozważania na tematy prawne,kwestionując zasadność prowadzenia przeciw niemu sprawy przez Prokuratora a nie z oskarżenia prywatnego. Wypowiadał także inne pretensje do organu prokuratorskiego., wskazać należy, że:

 1. zarzuty, które Pan mi przypisał z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. są zgodnie z moim stanowiskiem. Z mocy prawa określonego w art. 212 § 4 k.k. i art. 216 § 5 k.k. czyny z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. są ścigane z oskarżenia prywatnegoii,
 2. poinformowałem biegłego dr. A. Wsołka o złożonym przeze mnie pismem z dnia 27.02.2014 r. wniosku o Pana wyłączenie oraz że do dnia 6 marca 2014 r. nie doręczono Postanowienia w sprawie mojego wniosku, w tym, że nie doręczyli mi go policjanci, którzy mnie zatrzymali w dniu 6.03.2014 r.

 

Co wszak najważniejsze w piśmie biegłego dr. A. Wsołka, to jego wyjaśnienie: W innych przypadkach, gdy nie ma istotnych podejrzeń co do występowania zaburzeń psychicznych u osoby mającej być badaną, to z badania się rezygnuje. W razie bezwzględnej potrzeby przeprowadzenia badania, biegli wobec braku kontaktu z osobą badaną, wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Andrzej Wsołek Specjalista psychiatra.”

Skoro biegli nie złożyli wniosku o poddanie mnie badaniom połączonym z obserwacją psychiatryczną, to znaczy, że uznali, że w moim przypadku nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia takowych.

Pan jednak i tym razem nie daje za wygraną…

Po uchyleniu przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny Małgorzatę Rokosz Pana postanowienia z dnia 24 września 2014 r. o umorzeniu dochodzenia przeciwko mnie, Pan znowu kieruje mnie na badania psychiatryczne.

Raz jeszcze przypomnę zatem, że w piśmie z dnia 14 marca 2014 r. do biegłych lek. med. Kingi Zoły i dr. med. Andrzeja Wsołka Pan podał: „Podejrzany Zbigniew Kękuś został zatrzymany m.in. celem przeprowadzenia z jego udziałem badań przez biegłych lekarzy psychiatrów. Ponowne jego zatrzymanie na tej samej podstawie jest niedopuszczalne.. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, pismo z dnia 14 marca 2014

r. prokuratora Dariusza Furdzika do biegłych sądowych dr. med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingi Zoły

 

Przypominam o tym, bo jak dowodzą moje od lat doświadczenia, w prokuraturze pod wodzą dwóch przyjaciół, Prokuratura Generalnego Andrzeja Seremeta i Artura Wronyiii, którego ten pierwszy powołał – bo jego przyjaciel, a i identyczne metody traktowania ludzi z kategorii „nie-Żydzi” prezentują – na Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie wszystko jest możliwe.

Na wypadek, gdyby Panu jednak do głowy przyszło znowu wysyłać po mnie Policjędo mieszkań mojej matki i moich dzieci celem zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne informuję, że … nie wolno.

Prokurator Furdzik podał: niedopuszczalne.

Mam nadzieję, że Pan nie zapomni.

 

Zakończę wyjaśnieniem, dlaczego uważam, żeś Pan jest tuman.

Otóż Wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu 29 stycznia 2015 r. zostało sporządzone/wydrukowane – jak podano w stopce Wezwania /Załącznik 1/ – w dniu 14 stycznia 2015 r. o godz. 11:40:00.

Gdyby je zatem wysłano tego samego dnia było niemożliwe, żebym je odebrał – przestrzegając ustawowych terminów pocztowych – przed wyznaczonym mi przez Pana terminem stawiennictwa, tj. 29 stycznia 2015 r.

W rzeczywistości wyekspediowano je w dniu 15 stycznia 2015 r., a do Urzędu Pocztowego odbiorczego dostarczono w dniu 16 stycznia 2015 r. – Załącznik 2:

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds/292/14, przesyłka listowa polecona Nr

015755390000 – Załącznik 2

 

A ja odebrałem je – w terminie skoro mi ją wydano – w dniu 2 lutego 2015 r.

Na nic zdał się mój wysiłek włożony w sporządzenie pouczenia dla Pana po poprzednim, przed rokiem, identycznym zdarzeniu. Pan się nawet na własnych błędach nie uczy!

 

Po moich doświadczeniach z Panem, tj. ze sporządzanymi przez Pana Wezwaniami dla mnie, po opisanym wyżej zdarzeniu, złożę skargę na Pana.

Wiem – bo mam doświadczenia – jaka będzie odpowiedź! Któraś z Pana przełożonych poinformuje mnie, że to nie prokuratora Furdzika wina, ale… „pracownika sekretariatu”.

Jak mnie w przypadku Pana dwóch w jednym Wezwaniu poprzednio błędów poinformowała pismem z dnia 14 marca 2014 r. zastępca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód Monika Dziedzic-Jamborska – Załącznik 3: „Pierwsze skierowane do Pana wezwanie, które zresztą odebrał Pan po terminie, zawierało błędną informację dotyczącą kwalifikacji prawnej czynu będącego przedmiotem postępowania, jednak była ona wynikiem omyłki pracownika sekretariatu. (…) Z-ca Prokuratora Rejonowego Monika Dziedzic-Jamborska”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. RA-051/10/14, pismo zastępcy Prokuratora

Rejonowego Moniki Dziedzic-Jamborskiej z dnia 14 marca 2014 r. – Załącznik 3

 

Dwa były błędy w jednym Wezwaniu.

Dwa, bo Wezwanie zawierające – co poświadczyła Pana przełożona – błędną informację dotyczącą kwalifikacji czynu odebrałem jednak – wbrew stanowisku prokurator M. Dziedzic-Jamborskiej – w terminie.

Gdyby było „po terminie”, to bym – po prostu – nie odebrał.

Nie trzeba być wyćwiczonym w prawidłowym rozumowaniu prokuratorem, żeby to wymyślić.

Urzędy Pocztowe odsyłają przesyłki nie odebrane w terminie nadawcy.

Doręczę kopię niniejszego pisma podwładnym Zastępcy Prokuratora Rejonowego Moniki Dziedzic-Jamborskiej.

Niech się pośmieją. Niech wiedzą, kto zacz. Co sobą prezentuje Pani Zastępca.

Co by wyśmienicie zarabiająceiv bezmyślne bidoki, jak Pan, robili bez tych kiepsko opłacanych Pań Sekretarek, na które zawsze przełożeni nieudaczników „zwalają” winę za skutki ich – zawsze usprawiedliwianej przez przełożonych, jakże często w sposób kompromitujący usprawiedliwiających i usprawiedliwianych, ważne wszak, że sprawę… „załatwiono”, znaczy skarżący otrzymał wyjaśnienie – ignorancji i/lub hucpy…? Przypomnę:

 

HUCPA”« bezczelność, tupet, arogancja»

Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 267

 

Na marginesie wskazać należy, że sytuacje skrajnego serwilizmu obecny marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski określa sugestywnie jako robienie „usługobiorcy” przez „usługodawcę” lodav tudzież laskivi.

Panu, tumanie i łajdakuvii, skrajny serwilizm oferowały już Pana przełożone z Pana macierzystej Prokuratury, tj. była i obecna Prokurator Rejonowy Lucyna Czechowicz i Anna Rokicka-Lis oraz zastępca Prokuratora Rejonowego Monika Dziedzic-Jamborska, a także zastępca Prokuratora Okręgowego w Krakowie Anna Jedynak. Ta ostatnia celem usatysfakcjonowania Pana oszukała Posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Annę Grodzką, która w sprawie naruszenia przez Pana prawa w postępowaniu przeciwko mnie interweniowała u Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

Szczęściarz z Pana „prokuratorze” Furdzik…

Wnoszę i informuję jak na wstępie.

 

Więcej informacji na temat sprawy rozpoznawanej przez Pana przeciwko mnie, w tym Pana osobliwych w niej zachowań prezentuje materiał przygotowany we współpracy ze mną przez red. Piotra Mądrego i umieszczony na youtube pt: „Oto moja racja – dr Zbigniew Kękuś”, Część 8, 9, 10- https://www.youtube.com/watch?v=wCctq1pzmgo, https://www.youtube.com/watch?v=sR-LMZJ-f3Y, https://www.youtube.com/watch?v=qyT1Asiz6I4

 

 

dr Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13, Wezwanie z dnia 14 stycznia 2015 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds/292/14, przesyłka listowa polecona Nr 015755390000
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. RA-051/10/14, pismo zastępcy Prokuratora Rejonowego Moniki Dziedzic-Jamborskiej z dnia 14 marca 2014 r.

i TUMAN” : «człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak»;Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051

ii Artykuł 212 § 1 Kodeksu karnego: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Artykuł 212 § 4 Kodeksu karnego: „Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Artykuł 216 § 1 Kodeksu karnego: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Artykuł 216 § 5 Kodeksu karnego: „Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

iii Andrzej Seremet – „Niesterowalny państwowiec”, „człowiek bez politycznych pleców”, „niezawisły sędzia, za którym stoją wyłącznie wyśmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie. Czy krakowski prawnik został prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnót, czy też jego taktyka była koronkową robotą mającą na celu wyprowadzenie w pole polityków i konkurentów. Przyjaciele (…) Artur Wrona, Prokurator Okręgowy w Krakowie. /powołany w dniu 30 kwietnia 2010 r. przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie – ZKE/” – Źródło: Michał Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

iv Jestem za tym, żeby prokuratorzy i sędziowie zarabiali wyśmienicie; Źródło: Andrzej Seremet, w: Michał Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

v Szef MSZ Radosław Sikorski (…): Sojusz Polska – Stany Zjednoczone jest: „nic niewartymrobieniem lodaAmerykanom, którzy traktują nas jak murzynów” Źródło: BAŁ, „Zrobiliśmy laskę Amerykanom”; „Fakt”, 23.06.2014, s. 2

vi Robienie laski«Rodzaj aktywności dyplomatycznej. Uprawia ją minister Sikorski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a także premier Orban w – nomen omen – stosunkach z Władimirem Putinem»; „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 6

vii ŁAJDAK”: «człowiek niegodziwy, postępujący haniebnie, godny potępienia, pogardy» Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051