07.09.2015 – Pismo Z. Kękusia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

07.09.2015 - Pismo Z. Kękusia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
07.09.2015 - Pismo Z. Kękusia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Kraków, dnia 7 września 2015 r.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-952 Warszawa

 

Sygnatura akt:

 1. Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód: 1 Ds. 39/06/S /uprzednio: 1 Ds. 112/04/S/
 2. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomości:

 1. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 2. Pan Jarosław Kaczyński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
 3. Pani Danuta Woźniak, Ordynator Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 4. Pan Stanisław Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 5. Pani Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 6. Pan Borys Budka, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 7. Pani Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
 8. nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
 9. Pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 10. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk-Pozdziej – Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 11. Państwo: Małgorzata Kidawa-Błońska, Elżbieta Radziszewska, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 12. Pan adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Dębica
 13. Pan adw. Wojciech Wandzel, Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków
 14. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 15. Prokurator Bogdan Karp – członek Zespołu Prezydialnego Biura Prokuratora Generalnego, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 16. Prokurator Piotr Kosmaty – rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 17. Prokurator Lidia Jaryczkowska – prokurator okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 18. Prokurator Krystyna Kowalczyk – prokurator rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 19. Prokurator Radosława Ridan – zastępca prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 20. Prokurator Ewa Sacha, Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 21. SSR Beata Stój, Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica
 22. SSA Zbigniew Śnigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
 23. SSO Tomasz Wojciechowski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów
 24. SSA Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 25. SSO Beata Morawiec, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 26. Pan insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 27. Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 28. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
 29. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 30. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 31. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 32. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 33. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 34. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 35. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 36. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 37. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 38. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 39. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 40. www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl,

 

Dotyczy:

 1. Zapowiedź adresata niniejszego pisma z dnia 13 maja 2015 r. uruchomienia programu „Duda pomoc”.
 2. Sprzeczna z zapowiedzią, jak w pkt. I odpowiedź starszego radcy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Łukasza Okońskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. /Załącznik 6/ na mój wniosek z pisma z dnia 5 sierpnia 2015 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wniosek o zwrócenie się – bez zbędnej zwłoki – w ramach programu „Duda pomoc” przez adresata niniejszego pisma z wnioskami do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o:
  1. skierowanie wniosku do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk o rozważenie zasadności cofnięcia aktu oskarżenia przeciwko mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, z powodu jego licznych wad prawnych,
  2. skierowanie wniosku do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk o rozważenie zasadności skierowania do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13, zawiadomienia o cofnięciu aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. zawierającego w uzasadnieniu zarzuty, jak przedstawione przeze mnie w zgodzie ze stanem faktycznym w piśmie do Prokuratora Generalnego z dnia 7 września 2015 r. – Załącznik 7,
  3. skierowanie wniosku do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej oraz do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Małgorzaty Lipskiej o rozważenie zasadności:
   1. umorzenia postępowania przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 lub
   2. sporządzenia aktu oskarżenia przeciwko mnie w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
  4. sporządzenie i doręczenie odpowiedzi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na wnioski, jak w pkt. III.1 – III.3, w tym odpisu zawiadomienia skierowanego przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystynę Kowalczyk do Sądu Rejonowego w Dębicy bez zbędnej zwłoki.
 4. Wniosek o skierowanie – po otrzymaniu odpisu, jak w pkt. III.4 – wniosku do Sądu Rejonowego w Dębicy o:
  1. dopełnienie, bez zbędnej zwłoki ustawowego obowiązku wydania wyroku uniewinniającego mnie od wszystkich czynów w sprawie rozpoznawanej od dnia 14 listopada 2006 r. do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.
  2. doręczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 21 września 2015 r. wyroku, jak w pkt. IV.1
 5. Zawiadomienie o moim stawiennictwie w dniu 22 września 2015 r. w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie celem odbioru:
  1. kopii pisma, jak w pkt. III, skierowanego przez adresata niniejszego pisma do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.
  2. wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy, jak w pkt. IV.2.
 6. Zawiadomienie, że w przypadku niewydania mi w dniu 22 września 2015 r. przez Kancelarię Prezydenta dokumentów, jak pkt. V:
  1. rozpocznę oczekiwanie na nie prowadząc protest głodowy, nie będę jadł, będę pił wodę i soki,
  2. od godz. 14:00 w dniu dnia 28 września 2015 r. zaprzestanę także picia.
 7. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Ja dotrzymuję słowa, bo mam swoje słowo za świętość.”
Andrzej Duda

 

Zaraz po wygranych wyborach powołam w Kancelarii Prezydenta biuro pomocy prawnej. (…) – zadeklarował Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości.
Źródło: http://wpolityce.pl/polityka/244322-andrzej-duda-rusza-z-prezydenckim-biurem-porad-prawnych-duda-pomoc-bedzie-dla-kazdego-kazda-sprawa-kazdego-polaka-jest-wazna; informacja z dnia 13 maja 2015 r.

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 7 września 2015 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta złożyłem – Załącznik 7:

Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ul. Rakowiecka 26-30 02-528 Warszawa Sygnatura akt:

 1. Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód: 1 Ds. 39/06/S /uprzednio: 1 Ds. 112/04/S/
 2. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 2, art. 7 i art. 32 p. 2. ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze oraz art. 2 § 1 pkt. 1 k.p.k., art. 14 § 2 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k. – o skierowanie wniosku do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk o rozważenie zasadności cofnięcia aktu oskarżenia przeciwko mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, z powodu jego licznych wad prawnych, w tym poświadczonych m.in. przez:
  1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wydanym na moją korzyść wyroku wznowieniowym z dnia 15 września 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, w zakresie czynów z pkt. I, III – XVII prawomocnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06, wydanego na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S,
  2. Adresata niniejszego pisma w kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11, do Sądu Najwyższego na moją korzyść w zakresie czynów z pkt. II i XVIII prawomocnego wyroku sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06,
  3. Sąd Najwyższy w wydanym na podstawie kasacji Adresata niniejszego pisma, jak w pkt. I.2 na moją korzyść wyroku wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, w zakresie czynów z pkt. II i XVIII prawomocnego wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06.
 2. Wniosek o skierowanie wniosku do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk o rozważenie zasadności skierowania do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13, zawiadomienia o cofnięciu aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. zawierającego w uzasadnieniu zarzuty, jak przedstawione przeze mnie w zgodzie ze stanem faktycznym na str. 19 – 21 niniejszego pisma, tj.:
  1. poświadczenie przez operatora internetowego Wirtualną Polskę S.A., że strona www.zgsopo.webpark.pl została założona przez osobę mieszkającą w Warszawie
  2. nieustalenie przez prokurator R. Ridan, kto i gdzie założył stronę www.zkekus.w.interia.pl
  3. występowanie uzasadnionych wątpliwości, co do miejsca popełnienia czynów przypisanych mi w akcie oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r.
  4. założenie strony www.zkekus.w.interia.pl w dniu 26 października 2006 r., co czyni niemożliwe umieszczanie na niej materiałów od stycznia 2006 r., jak podano w akcie oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r.
  5. niedopuszczalność od dnia 19 października 2006 r. ścigania z art. 226 § 1 k.k. w zakresie przypisanym mi w pkt. I, III – XVI aktu oskarżenia,
  6. ustanie z dniem 1 czerwca 2013 r. i z dniem 1 października 2013 r. karalności czynów przypisanych mi z art. 212 § 2 k.k. w pkt. I – XVII aktu oskarżenia
  7. potwierdzone przez m.in. byłego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla niewypełnianie przez czyn przypisany mi w pkt. XVII aktu oskarżenia z art. 226 § 3 k.k. znamion czynu określonego jako przestępstwo w art. 226 § 3 k.k.
 3. Zawiadomienie o nowym dowodzie w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, tj. piśmie do mnie z dnia 19 sierpnia 2015 r., sygn. SPR/285/08/2015, Działu Bezpieczeństwa Wirtualnej Polski S.A. – Załącznik 15.
 4. Zawiadomienie, że w dacie złożenia niniejszego pisma sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój ściga mnie – przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk – na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, mimo:
  1. wad prawnych aktu oskarżenia poświadczonych m.in. przez:
   1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wyroku wznowieniowym, jak w pkt. I.1 – Załącznik 4,
   2. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmę w postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r. – Załącznik 2,
   3. autorkę aktu oskarżenia prokurator Radosławę Ridan w zażaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Załącznik 3,
   4. Adresata niniejszego pisma w kasacji, jak w pkt. I.2 – Załącznik 5,
   5. Sąd Najwyższy w wyroku wznowieniowym, jak w pkt. I.3 – Załącznik 6,
   6. sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy, referenta w sprawie do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Beatę Stój w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Załącznik 11.
  2. ustania z dniem 1 czerwca 2013 r. i z dniem 1 października 2013 r. karalności 17 czynów przypisanych mi przez prokurator Radosławę Ridan z art. 212 § 1 k.k. w pkt. I – XVII aktu oskarżenia z dnia 17 czerwca 2006 r.
  3. niewypełniania – zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez m.in. byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i byłego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla – przez czyn przypisany mi przez prokurator Radosławę Ridan z art. 226 § 3 k.k. w pkt. XVII aktu oskarżenia znamion przestępstwa określonych w artykule 226 § 3 k.k.
 5. Zawiadomienie, że z dniem 1 października 2015 r. ustaje karalność wszystkich czynów przypisanych mi przez prokurator Radosławę Ridan aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.
 6. Wniosek o zawiadomienie – bez zbędnej zwłoki – Adresata kopii niniejszego pisma Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę o stanowisku Adresata niniejszego pisma w sprawie mojego wniosku, jak w pkt. I.
 7. Wniosek o skierowanie wniosku do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej oraz do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Małgorzaty Lipskiej wniosku o rozważenie zasadności:
  1. umorzenia postępowania przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 lub
  2. sporządzenia aktu oskarżenia przeciwko mnie w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 8. Wniosek o zawiadomienie – bez zbędnej zwłoki – Adresata kopii niniejszego pisma Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę o stanowisku Adresata niniejszego pisma w sprawie mojego wniosku, jak w pkt. VII.
 9. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 7 września 2015 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – Załącznik 7

 

Sprawa wymieniona w pkt. I – V pisma do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta jest bardzo dobrze znana adresatowi niniejszego pisma.

Przypomnę, że po zapoznaniu się jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na początku czerwca 2013 r., z doręczonymi Panu przeze mnie dowodami w niej, skierował Pan pismo z dnia 13 czerwca 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o treści – Załącznik 1: „Kraków, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13 Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyżuru poselskiego, zwrócił się do mnie Pan Zbigniew Kękuś prosząc o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy sądowej. Z przedstawionych przez niego dokumentów oraz udzielonych wyjaśnień wynika, że w jego sprawie toczy się przed Sądem Rejonowym w Dębicy, Wydział II Karny pod sygn. akt II K 854/10 postępowanie w którym Pan Kękuś jest oskarżony o popełnienie czynów zabronionych określonych w art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Trzeba zaznaczyć, że w jego sprawie już raz od skazującego za powyżej określone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku składał kasację (sygn. PG IV KSK 699.11), która została uznana przez Sąd Najwyższy za w pełni zasadną. Tym samym postępowanie w tej sprawie zostało ponownie skierowane do sądu pierwszej instancji (wskazanego powyżej), jednakże proszący mnie o interwencję obywatel formułuje poważne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposób należyty zarówno ze strony sądu, jak i też podlegającej Panu Prokuratorowi prokuratury. Pan Zbigniew Kękuś przedstawił mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w którym Pan Prokurator zobowiązał się, oprócz wniesienia w jego sprawie kasacji (co też zostało uczynione) do zwrócenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Śródmieście-Wschód. Jednocześnie wskazuje on, że w chwili obecnej, mimo poważnych wątpliwości co do zasadności aktu oskarżenia sporządzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sądowego, co naraziłoby go na poważne straty moralne i ekonomiczne.

Wobec powyższego w wykonaniu swoich obowiązków poselskich wynikających z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora przedkładam niniejsze pismo uprzejmie prosząc Pana Prokuratora o rozważenie możliwości podjęcia w tej sprawie działań nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postępowaniu zasad prawidłowej pracy prokuratorów prowadzących sprawę Pana Kękusia, a także o rozważenie zasadności wycofania przez prokuraturę wytoczonego w tej sprawie aktu oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporządzonego przez prokurator Radosławę Ridan, w szczególności z uwagi na treść orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sąd Najwyższy w wyniku wniesionej wcześniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Proszę również o ujawnienie do mojej informacji treści pisma wskazującego na nieprawidłowości w zakresie prowadzonego postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Śródmieście-Wschód. Z wyrazami głębokiego szacunku Andrzej Duda

Dowód: Biuro Poselskie Posła „Prawo i Sprawiedliwość” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posła

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. – Załącznik 1

 

W piśmie z dnia 10.06.2013 r. powołał się Pan na pismo do mnie z dnia 15 czerwca 2011 r. prokuratora Prokuratury Generalnej Krzysztofa Domagały, w którym ten podał – Załącznik 2: „Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego Zespół Kasacji /adres – ZKE/, Warszawa, dnia 15.06.2011 r., PG IV KSK 669/11 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Uprzejmie informuję, że po ponownej analizie akt sprawy o sygnaturze II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy oraz przedstawionymi przez Pana argumentami, Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet podjął decyzję o wniesieniu w trybie art. 521 kpk kasacji na Pana korzyść, w zakresie prawomocnie osądzonych czynów z pkt II (czyn z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na szkodę Wiesławy Zoll) i XVIII (z art. 241 § 1 kk w zw. z art. 12 kk) wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18.12.2007 r.

Kasacja zostanie wniesiona do Sądu Najwyższego po udostępnieniu akt sprawy przez Sąd Rejonowy w Dębicy, a jeżeli to nie będzie możliwe ze względu na toczący się proces sądowy, to akta te zostaną skopiowane, co z uwagi na ich obszerność (23 tomy) będzie wymagało pewnego czasu.

Nadmieniam jednocześnie, że obecnie w/w Sąd Rejonowy pod sygnaturą II K 87/11 prowadzi postępowanie w przedmiocie orzeczenia kary łącznej w zakresie czynów z pkt II i XVIII, wskazanych powyżej.

Ponadto informuję Pana, że Zastępca Prokuratora Generalnego Pan Robert Hernand podjął decyzję o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma służbowego, wskazującego na ujawnione nieprawidłowości, w zakresie prowadzonego w tej sprawie postępowania przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście-Wschód.

Krzysztof Domagała prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowód: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagały – Załącznik 2

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. otrzymał Pan pismo z dnia 3 lipca 2013 r. zastępcy dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej Haliny Niemiec, którym ta pouczyła Pana – Załącznik 3: Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego PG IV KSK 699/11 Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Pan Andrzej Duda Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Pośle,

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze prokurator przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach jest niezależny, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 oraz art. 8a i 8b. Prokurator jest obowiązany wykonywać zarządzenia, wytyczne i polecenia przełożonego prokuratora, które nie mogą dotyczyć treści czynności procesowej. Art. 8a ust. 1 wskazanej ustawy o prokuraturze przewiduje, że prokurator bezpośrednio przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego.

Z powyższego zapisu ustawy wynika, że postulowane przez Pana Posła w piśmie z dnia 10 czerwca 2013 r. wydanie przez Prokuratora Generalnego polecenia prokuratorowi, który wniósł akt oskarżenia w tej sprawie do odstąpienia od oskarżenia, zgodnie z art. 14 § 2 k.p.k. nie znajduje umocowania ustawowego i mogłoby stanowić nieuprawnioną ingerencję w niezależność prokuratora. Nadmienić należy, że nawet gdyby prokurator odstąpił od oskarżenia, to nie wiąże ono sądu orzekającego, który może nadal procesować i wydać wyrok.

W polskim prawie procesowym nie istnieje instytucja cofnięcia aktu oskarżenia, odmiennie niż przy środku zaskarżenia, który można skutecznie cofnąć.

(…) Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Halina Niemiec

Dowód: Prokuratura Generalna, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z

dnia 3 lipca 2013 r. zastępcy dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Załącznik 3

 

Mimo zatem, że mi Pan w obecności prawnika, którego Pan zatrudniał w biurze poselskim obiecał udzielenie mi pomocy, nie udzielił mi jej Pan. Nie było nią z całą pewnością skierowanie wadliwego prawnie wniosku do niewłaściwego adresata.

Po zapoznaniu się z przepisami prawa, na które prokurator Halina Niemiec powołała się w piśmie do Pana z dnia 3 lipca 2013 r., skierowanym do Pana pismem z dnia 17 lipca 2013 r. złożyłem – Załącznik 4: „Kraków, dnia 17 lipca 2013 r. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Pan Andrzej Duda Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sygn. akt: Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód – 1 Ds. 39/06/S, Sądu Rejonowego w Dębicy – II K 854/10 Dotyczy: I. Prośba o wystąpienie z wnioskiem do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód o odstąpienie przez Prokuraturę od oskarżenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radosławę Ridan aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

 1. Prośba o wystąpienie z wnioskiem do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód o odstąpienie przez Prokuraturę od oskarżenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radosławę Ridan aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.
 2. Zawiadomienie o stosowaniu wobec mnie – a ze mną wobec mojej rodziny, w tym pozostających na moim utrzymaniu dwojga dzieci /studiujący syn, sześcioletnia córka/ – przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój, przy udziale Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód, czynów właściwych opisowi ludobójstwa zamieszczonemu w Konwencji ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa

(…) Szanowny Panie, (…) Wprawdzie art. 14 § 2 ustawy Kodeks postępowania karnego stanowi: „Odstąpienie oskarżyciela publicznego od wniesionego oskarżenia nie wiąże sądu.” ale jeśli Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód uchyli na wniosek Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej decyzję prokurator Radosławy Ridan, to sędzi Beacie Stój trudno będzie znaleźć argument, by w dalszym ciągu znęcać się nade mną, a ze mną moją rodziną.

W związku z Pana urlopem od dnia 1 sierpnia 2013 r. bardzo proszę o skierowanie wniosku, jak w p. I. strona 1 do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód, przed jego rozpoczęciem.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 17 lipca 2013 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy –

Załącznik 4

 

Pan nie skierował pisma, o które prosiłem przed urlopem. Spotkaliśmy się w Pana biurze poselskim we wrześniu 2013 r. i przedstawiłem Panu osobiście prośbę, jak w piśmie z 17.07.2013 r. Pan powiedział „Ja tego nie zrobię” i przeprosił mnie, że musi iść bo jest Pan spóźniony na uroczystą mszę świętą. To Pan się jednak spóźnił o pół godziny na umówione półtora miesiąca wcześniej spotkanie ze mną.

Wskazać należy, że podczas naszego pierwszego spotkania w czerwcu 2013 r. poinformowałem Pana, że:

 1. mam troje dzieci, w tym dwoje na utrzymaniu – studiujący syn i kilkuletnia córka,
 2. sędzia Beata Stój groziła mi umieszczeniem mnie – w znanych Panu okolicznościach – w areszcie,
 3. z powodu aktu oskarżenia sporządzonego przeciwko mnie przez prokurator Radosławę Ridan wyrzucono mnie w listopadzie 2006 r. z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Usług w centrali ING Banku Śląskiego S.A.,
 4. z powodu skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczmy oraz informacji o okolicznościach jego wydania w Internecie – w lutym 2009 r. wyrzucono mnie z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury w centrali PLL LOT S.A.,
 5. uprzednio skazany, a po uchyleniu skazującego mnie wyroku ponownie – w 2013 r. gdy rozmawiałem z posłem A. Dudą – oskarżony, zostałem skutecznie wyeliminowany z rynku pracy, że jako oskarżonego nie chce mnie zatrudnić żaden pracodawca.

 

Pan wiedząc, że mi grozi ze strony sędzi B. Stój umieszczenie mnie w areszcie odmówił mi jednak udzielenia zgodnej z prawem pomocy, czyli… wykonania – jak Pan podał w piśmie z dnia 10 czerwca 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – obowiązków poselskich wynikających z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. A przecież poseł Janusz Wojciechowski mówi o Pana wrażliwości:

 

Wrażliwość Andrzeja Dudy jest wielkim atutem.

A wypływa ona – co jeszcze raz podkreślę – nie z kampanijnej chęci, tylko z autentycznej ludzkiej potrzeby.”

Janusz Wojciechowski o Andrzeju Duzie Źródło: http://wpolityce.pl/polityka/244322-andrzej-duda-rusza-z-prezydenckim-biurem-porad-prawnych-duda-pomoc-bedzie-dla-kazdego-kazda-sprawa-kazdego-polaka-jest-wazna; informacja z dnia 13 maja 2015 r.

 

Potem, przez kolejne dwa lata wielokrotnie kierowałem do Pana – jako posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – prośby o skorzystanie w zgłoszonej Panu przeze mnie sprawie z posiadanych przez Pana uprawnień, tj. o złożenie interpelacji poselskiej lub zapytania poselskiego. Kierowałem je także do Pana jako posła do Parlamentu Europejskiego.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego także mogą udzielać pomocy prawnej obywatelom RP, co Pan potwierdził wyjaśniając, dlaczego europosła Janusza Wojciechowskiego wybrał Pan na szefa programu „Duda pomoc”:

 

Duda tłumaczył też, dlaczego zdecydował się na ofertę wobec Wojciechowskiego.

Jest znany powszechnie w całej Polsce jako ktoś, kto mocno interweniuje w sprawach indywidualnych. Janusz jest znany chyba wszystkim Polakom z występów ze „Sprawy dla Reportera”, w europarlamencie koleżanki i koledzy z uśmiechem patrzą, gdy w Brukseli wynosi setki teczek i akt pełne problemów indywidualnych osób, którymi się zajmuje — mówił polityk.”

Źródło: http://wpolityce.pl/polityka/244322-andrzej-duda-rusza-z-prezydenckim-biurem-porad-prawnych-duda-pomoc-bedzie-dla-kazdego-kazda-sprawa-kazdego-polaka-jest-wazna; informacja z dnia 13 maja 2015 r.

 

Pan jednak nie udzielił odpowiedzi na żadne – tj. na ani jedno – z pism, które do Pana skierowałem w okresie od lipca 2013 r. do marca 2015 r.

Przypomnę także, że w dniu 18 maja 2015 r. – niespełna tydzień po ogłoszeniu przez Pana uruchomienia programu „Duda pomoc” – w mojej sprawie osobiście interweniowała w Pana biurze poselskim red. Krystyna Górzyńska, publicystka „Warszawskiej Gazety” i dziennikarka „Obywatelskiej”. Rozmawiała z zatrudnionym przez Pana biuro prawnikiem, Panem Fryderykiem Radwan-Bieda, który zadeklarował zajęcie się moją, znaną Panu, sprawą.

Pan się nią jednak nie zajął.

W wydaniu z dnia 5-14 czerwca 2015 r. „Warszawskiej Gazety” zamieszczono artykuł red. Krystyny Górzyńskiej pt.: „Prokuratorski lincz na dr. Kękusiu nadal trwa. Apel do prezydenta elekta Andrzeja Dudy.”Załącznik 5.

Opisała w nim red. Krystyna Górzyńska skutki dla mnie eskalacji patologii okazywanej mi od 2011 roku przez sędzię Beatę Stój rozpoznającą znaną Panu sprawę przeciwko mnie przy udziale Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk, tj.:

 1. przedstawione mi przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko w dniu 6 maja 2014 r. – po zatrzymaniu mnie przez Policję w dniu 5 maja 2014 r. na mocy postanowienia sędzi B. Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r. celem przymusowego doprowadzenia mnie w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne – zarzuty próby samouwolnienia się podczas zatrzymania i spowodowania przy tym obrażeń ciała dwóch spośród trzech konwojujących mnie policjantów, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza i sierż. sztab. Michała Doroby,
 2. wydanie przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzynę Kaczmarę w dniu 16 października 2014 r., na wniosek prokuratora Bartłomieja Legutko, postanowienia o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

 

Ja, zachęcony Pana i posła Janusza Wojciechowskiego deklaracjami w sprawie programu „Duda pomoc”, pismem wysłanym w dniu 5 sierpnia 2015 r. – data wpływu 6 sierpnia 2015 r. – do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożyłem: „Pan Andrzej Duda Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-952 Warszawa Dotyczy:

 1. Wniosek o zwrócenie się przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o przeprowadzenie:
  1. przed dniem 8 września 2015 r., rozmowy z Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyną Kowalczyk na temat cofnięcia aktu oskarżenia przeciwko mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.,
  2. przed dniem 8 września 2015 r., rozmowy z Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Małgorzatą Lipską, żeby zamiast umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym na etapie postępowania przygotowawczego w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 Prokuratura /prokurator referent Dorota Baranowska/:
 1. przeprowadziła postępowanie przygotowawcze zgodnie z prawem określonym w art. 297 § 1 k.p.k.,
 2. zarządziła przeprowadzenie eksperymentu procesowego na okoliczność, czy było możliwe popełnienie przeze mnie przypisanego mi czynu,
 3. sporządziła akt oskarżenia i przekazała go – na podstawie art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.” – do rozpoznania sądowi celem przeprowadzenia przewodu sądowego, w tym postępowania dowodowego.
 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie Pani red. Krystynie Górzyńskiej – za pośrednictwem Pana Piotra Bachurskiego, Redaktora Naczelnego „Warszawskiej Gazety” – odpowiedzi na jej apel do Adresata niniejszego pisma z zamieszczonego w wydaniu z dnia 5-11 czerwca 2015 r. „Warszawskiej Gazety” artykułu pt. „Prokuratorski lincz na dr. Kękusia nadal trwa. Apel do prezydenta elekta Andrzeja Dudy” – Załącznik 37.”

 

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 20 sierpnia 2015 r. starszego radcy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Łukasza Okońskiego, którym ten mnie poinformował – Załącznik 6: „Warszawa, 20 sierpnia 2015 roku, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr BLO.0600.3370.120.2015. KM Nr BLO.0600.135.03.2015.KM Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, Potwierdzamy wpływ do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana kolejnych listów z 20 lipca i 5 sierpnia 2015 roku.

Odnosząc się do ich treści uprzejmie informujemy, że Prezydent RP nie ma możliwości spowodowania podjęcia przez Prokuratora Generalnego oczekiwanych przez Pana działań.

Jednocześnie odnosząc się do wskazanych przez Pana problemów z dostarczeniem poczty elektronicznej na adresy: bp@prezydent.pl, listy@prezydent.pl, blo@prezydent.pl, służące do obsługi korespondencji kierowanej do Prezydenta RP i Kancelarii uprzejmie informujemy, że Pana maile zostały odrzucone w wyniku działania filtra antyspamowego. Z poważaniem Starszy Radca Łukasz Okoński”

Dowód: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr BLO.0600.3370.120.2015. KM Nr BLO.0600.135.03.2015.KM, pismo z dnia 20 sierpnia 2015 r. starszego radcy Łukasza Okońskiego – Załącznik 6

 

To odpowiedź sprzeczna z deklaracjami posła Janusza Wojciechowskiego co do form działania programu „Duda pomoc” po Pana zaprzysiężeniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym form interwencji Prezydenta u Prokuratora Generalnego. Poseł J. Wojciechowski mówił:

Podoba się panu określenie Duda-pomoc?

Tak. Krótko opisuje w czym rzecz. Chodzi o pomoc ludziom tam, gdzie biją głową w mur obojętności. Takich spraw jest niestety wiele. Widać w nich ewidentną krzywdę, a nie można nigdzie dobić się ze swoją racją, bo ludzie wyczerpali wszystkie drogi prawne. Czasem jedyną szansą jest kasacja ze strony Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego czy Rzecznika Praw Obywatelskich, ale te urzędy jakoś nie kwapią się do tego, żeby ludziom pomóc i odmawiają kasacji. Może się o to zwrócić prezydent – nie na podstawie formalnych uprawnień lecz na zasadzie działania autorytetu. „Panie prokuratorze generalny, prezydent prosi, żeby pan przyjrzał się jeszcze raz tej sprawie. Dlaczego umorzono śledztwo, mimo że są dość mocne przesłanki, że doszło do umyślnego zabójstwa, a tymczasem przyjęto wersję samobójstwa?” – podaję przykłady spraw, jakie ostatnio do mnie trafiały. Albo w innej sprawie: „Panie prokuratorze generalny, pani rzecznik praw obywatelskich, proszę rozważyć wniesienie kasacji, bo po przeanalizowaniu akt i uzasadnienia wyroku widać wątpliwości, więc wyrok, który zapadł, jest oparty na bardzo marnych przesłankach”. W takich sprawach inna jest siła głosu prezydenta, a inna zwykłego człowieka, czy nawet pojedynczego posła.”

Źródło: http://wpolityce.pl/polityka/244322-andrzej-duda-rusza-z-prezydenckim-biurem-porad-prawnych-duda-pomoc-bedzie-dla-kazdego-kazda-sprawa-kazdego-polaka-jest-wazna; informacja z dnia 13 maja 2015 r.

 

Tak się złożyło, że tego samego dnia, gdy Starszy Radca w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Łukasz Okoński sporządził sprzeczne z zacytowanymi wyżej zapowiedziami posła J. Wojciechowskiego pismo informujące mnie uprzejmie, że – Załącznik 6:

 1. Prezydent RP nie ma możliwości spowodowania podjęcia przez Prokuratora Generalnego oczekiwanych przez Pana działań.”
 2. Pana maile zostały odrzucone w wyniku działania filtra antyspamowego.”

tj. 20 sierpnia 2015 r. zostałem zatrzymany przez Policję na podstawie zarządzenia z dnia 19 sierpnia 2015 r. następczyni prokuratora Bartłomieja Legutko w w.w. zainicjowanej przez niego w dniu 6 maja 2014 r. sprawie przeciwko mnie, prokurator Doroty Baranowskiej – prokurator Bartłomiej Legutko został wyłączony z tej sprawy, po tym, jak poczuł się znieważony przeze mnie /art. 216 § 1, § 2 k.k./ i Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Podgórza ściga mnie z oskarżenia publicznego, za ten, ścigany przecież z mocy prawa określonego w art. 216 § 5 k.k. z oskarżenia prywatnego czyn – i doprowadzony do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie celem poddania mnie tam badaniom oraz obserwacji przez okres nie dłuższy niż cztery tygodnie.

Żeby opisać zatrzymanie mnie w dniu 20.08.2015 r. w zgodzie ze stanem faktycznym, trzeba napisać, że wpadłem w zasadzkę zastawioną na mnie przez:

 1. mł. asp. Patryka Lasotę z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, który wezwał mnie do stawiennictwa w dniu 20.08.2015 r. celem przesłuchania mnie w charakterze podejrzanego w w.w. sprawie o znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko,
 2. prokurator Dorotę Baranowską.

 

Natychmiast po stawieniu się przeze mnie w KMP w Krakowie zostałem zatrzymany przez czekających tam na mnie funkcjonariuszy z Komisariatu Policji IV w Krakowie, którzy po okazaniu mi zarządzenia prokurator D. Baranowskiej z dnia 19.08.2015 r. zawieźli mnie do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego. Nawet bez przesłuchania mnie przez mł. asp. P. Lasotę w sprawie, w związku z którą otrzymałem wezwanie do stawiennictwa w dniu 20.08.2015 r.

Ze Szpitala wypisały mnie w dniu 24 sierpnia 2015 r. Ordynator Oddziału 4B lek. med. Danuta Woźniak i sprawująca opiekę nade mną lek. med. Urszula Hybel.

xxx

 

W piśmie z dnia 5 sierpnia br. – data wpływu 6 sierpnia br. – informowałem Pana, że sędzia Beata Stój wyznaczyła na dzień 8 września br. termin posiedzenia w przedmiocie orzeczenia mojej obserwacji psychiatrycznej.

W dniu 1 września br. sędzia B. Stój wysłała jednak do mnie zawiadomienie o… odwołaniu posiedzenia w dniu 8 września br.

Oznacza to, że Sąd Rejonowy w Dębicy mógłby nie wydać drugiego wyroku – po pierwszym, niesłusznym, wydanym przez sędziego Tomasza Kuczmę w dniu 18 grudnia 2007 r., a następnie uchylonym na moją korzyść przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie i Sąd Najwyższy z powodu, jak podały w.w. Sądy odwoławcze w wyrokach wznowieniowych, rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez sędziego prawa materialnego i prawa procesowego – w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie od dnia 14 listopada 2006 r. na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Z dniem 1 października 2015 r. ustaje bowiem karalność ostatniego z 18 czynów przypisanych mi przez prokurator R. Ridan.

Napisałem „mógłby”, bo go jednak wyda. Wbrew intencjom prezes Sądu Beaty Stój, ale za to jak przystało na instytucję wymiaru sprawiedliwości Państwa, o którym tak w Konstytucji:

 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Jest na to wystarczająco dużo czasu. Trzeba… li tylko dowiedzenia przez Pana deklaracji z okresu kampanii prezydenckiej:

 

Zaraz po wygranych wyborach powołam w Kancelarii Prezydenta biuro pomocy prawnej. (…) – zadeklarował Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości.
Źródło: http://wpolityce.pl/polityka/244322-andrzej-duda-rusza-z-prezydenckim-biurem-porad-prawnych-duda-pomoc-bedzie-dla-kazdego-kazda-sprawa-kazdego-polaka-jest-wazna; informacja z dnia 13 maja 2015 r.

 

Ja dotrzymuję słowa, bo mam swoje słowo za świętość.”
Andrzej Duda

 

A także konsekwencji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

 

Wskazać bowiem należy, z dniem 1 lipca br. weszła w życie nowe przepisy ustawy Kodeks postępowania karnego.

Niemożliwe wtedy, gdy je Pan zgłosił pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi, cofnięcie aktu oskarżenia, od dnia 1 lipca 2015 r. stało się obowiązującym dla sądu prawem.

Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela jest wiążące dla sądu. Jest też ustawowym obowiązkiem prokuratora:

 

Jeżeli wyniki postępowania sądowego nie potwierdzają zarzutów oskarżenia, prokurator cofa akt oskarżenia.

Artykuł 32.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 

W związku z powyższym celem wydania przez Sąd Rejonowy w Dębicy przed ustaniem – z dniem 1 października 2015 r. – karalności wszystkich czynów, które przypisała mi prokurator R. Ridan aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. uniewinniającego mnie wyroku w sprawie rozpoznawanej od dnia 14 listopada 2006 r. wystarczy, żeby:

 1. Pan skierował w ramach realizacji programu „Duda – pomoc” do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wnioski, jak w pkt. III, IV, str. 1, 2 niniejszego pisma,
 2. Prokurator Generalny skierował wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk, jak w moim piśmie do niego z dnia 7 września 2015 r. – Załącznik 7,
 3. Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyna Kowalczyk cofnęła akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

A wtedy Sąd Rejonowy w Dębicy zmuszony będzie wydać uniewinniający mnie wyrok.

 

Rozumiem, że Pan nie będzie miał problemu ze skierowaniem wniosków, o które niniejszym poroszę, bo przecież… już ponad dwa lata temu skierował Pan po zapoznaniu się z aktami sprawy przeciwko mnie wtedy sprzeczny z prawem, a dzisiaj w pełnej z nim zgodzie wniosek do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o rozważenie zasadności wycofania aktu oskarżenia przeciwko mnie prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Prokurator Generalny Andrzej Seremet nie będzie miał najmniejszego problemu z uczynieniem zadość Pana prośbie i skierowaniem odpowiedniego pisma do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk, bo przecież – jak Panu wiadomo – zapoznawszy się z dowodami zgromadzonymi przez prokurator Radosławę Ridan oraz przez sędziego Tomasza Kuczmę w sprawie przeciwko mnie wniósł w dniu 23 sierpnia 2011 r. do Sądu Najwyższego kasację na moją korzyść od wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. Sąd Najwyższy uznał tę kasację za zasadną i wydał w dniu 26 stycznia 2012 r. , na moją korzyść wyrok wznowieniowy.

Od tego czasu sytuacja zmieniła się wyłącznie na moją korzyść. Oto bowiem Dział Bezpieczeństwa Grupy Wirtualna Polska sp. z o.o. doręczył mi nowy dowód – pismo z dnia 19 sierpnia 2015 r. /Załącznik 1.15/ czyniący stanowiska:

 1. Prokuratora Generalnego z kasacji z dnia 23.08.2011 r.
 2. Sądu Najwyższego z wyroku wznowieniowego z dnia 26.08.2012 r.
 3. Pana z pisma z dnia 10.06.2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

jeszcze bardziej zasadne.

 

Problemem może być Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyna Kowalczyk…

Ona nie jest osobą o nieskazitelnym charakterze, a do tego ponieważ osobiście nadzorowała postępowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radosławę Ridan, jest zainteresowana – czego dowodzi od kilku lat – żebym nie został uniewinniony od niesłusznych – a także sprzecznych z prawem – zarzutów, które mi prokurator R. Ridan przedstawiła pod jej nadzorem.

To jednak nie jest problem, z którym nie mógłby sobie poradzić nieskazitelnego charakteru Andrzej Seremet, Prokurator Generalny.

Może przecież … odwołać prokurator Krystynę Kowalczyk z funkcji Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód jeśli w dalszym ciągu będzie potwierdzała, że niespełnia wymogu stawianemu każdemu prokuratorowi przez ustawodawcę:

Prokuratorem może być powołany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykuł 14.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

 

Wskazać należy, że art. 13b ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze stanowi: „1. Prokuratora rejonowego powołuje Prokurator Generalny spośród prokuratorów, na wniosek właściwego prokuratora apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej. (…) 6. Zastępcę prokuratora rejonowego powołuje Prokurator Generalny spośród prokuratorów, na wniosek prokuratora rejonowego, po zasięgnięciu opinii właściwego prokuratora okręgowego oraz kolegium prokuratury okręgowej.”

Na podstawie zacytowanego wyżej przepisu Prokurator Generalny Andrzej Seremet powołała ostatnio nieskazitelnego charakteru prokurator Radosławę Ridan na zastępcę Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód.

Prawo Prokuratora Generalnego do powoływania prokuratora rejonowego oraz zastępcy prokuratora rejonowego oznacza także jego uprawnienie do ich odwoływania.

 

Wobec doskonałej – z podanych wyżej przyczyn – przez Pana oraz przez Prokuratora Generalnego znajomości sprawy rozpoznawanej przeciwko mnie przez sędzię Beatę Stój, wobec dostępnych środków komunikowania się oraz usług oferowanych przez operatorów pocztowych, a także wobec ciążącego od dnia 1 lipca 2015 r. na sądzie w przypadku cofnięcia przez oskarżyciela aktu oskarżenia, opisana wyżej „procedura” nie powinna Państwu zająć więcej niż jeden tydzień

Nie chcąc wywierać na Państwu presji, daję Wam – funkcjonariuszom publicznym demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej – dwa tygodnie.

W dniu 22 września 2015 r. stawię się w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po odbiór wręczonego mi w ramach programu „Duda pomoc”, wcześniej doręczonego Prezydentowi przez Sąd Rejonowy w Dębicy wyroku uniewinniającego mnie od wszystkich czynów, za które Sąd w Dębicy ściga mnie od dnia 14 listopada 2006 r. na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Wskazać należy, że nie musi tego wyroku wydać sędzia referent w sprawie Beata Stój jeśli jest chora i jeśli to jej choroba stanowi przyczynę odwołania posiedzenia wyznaczonego przez nią na dzień 8 września 2015 r.

Od dnia 15 lipca 2015 r. sąd jest związany decyzją prokuratora o cofnięciu aktu oskarżenia. Po cofnięciu aktu oskarżenia przeciwko mnie prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r…. każdy z sędziów Sądu Rejonowego w Dębicy może wydać wyrok kończący sprawę przeciwko mnie.

W związku z powyższym wnoszę i informuję jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki: od 1 do 51 do ściągnięcia

 1. Biuro Poselskie Posła „Prawo i Sprawiedliwość” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posła Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.
 2. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagały
 3. Prokuratura Generalna, Departament Postępowania Sądowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. zastępcy dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 4. Pismo Z. Kękusia z dnia 17 lipca 2013 r. do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 5. Krystyna Górzyńskia, „Prokuratorski lincz na dr. Kękusiu nadal trwa. Apel do prezydenta elekta Andrzeja Dudy.” ; „Warszawska Gazeta”, 5-14 czerwca 2015 r., s. 14
 6. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr BLO.0600.3370.120.2015. KM Nr BLO.0600.135.03.2015.KM, pismo z dnia 20 sierpnia 2015 r. starszego radcy Łukasza Okońskiego
 7. Pismo Z. Kękusia z dnia 7 września 2015 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta