09.11.2015 – Pismo Z. Kękusi do prokuratora generalnego A. Seremeta.

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26-30

02-528 Warszawa

Sygnatura akt:

 1. Prokuratury Generalnej: PG IV KSK 699/11
 2. Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód: 1 Ds. 39/06/S /uprzednio: 1 Ds. 112/04/S/
 3. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/

 

Do wiadomości:

 1. Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 2. Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 3. Pani Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
 4. Pan Borys Budka, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 5. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 6. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 7. Pan adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Dębica
 8. SSAZbigniewŚnigórski,PrezesSąduApelacyjnegowRzeszowie,Al.Piłsudskiego28,35-001Rzeszów
 9. SSO Tomasz Wojciechowski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów
 10. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk-Pozdziej – Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 11. Państwo: Małgorzata Kidawa-Błońska, Elżbieta Radziszewska, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 12. SSA Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 13. SSO Beata Morawiec, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 14. Pan insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 15. Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 16. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 17. Pan Stanisław Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 20. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 21. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 22. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 23. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 24. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 25. www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl,

Dotyczy:

 1. Wniosek o zobowiązanie dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej do sporządzenia do dnia 17 listopada 2015 r. wyjaśnienia, czy ustała karalność wszystkich czynów, za które jestem ścigany przez Sąd Rejonowy w Dębicy w sprawie do sygn. akt II K 407/13, na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.
 2. Zawiadomienie, że po odbiór wyjaśnienia, jak w pkt. I stawię się osobiście w Prokuraturze Generalnej w dniu 17 listopada 2015 r. na dyżurze pełnionym przez prokuratora Wydziału Skarg i Wniosków Prokuratury Generalnej.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

Uzasadnienie

Pismem z dnia 6 listopada 2015 r. skierowanym do dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej złożyłem – Załącznik 1: „Dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratura Generalna

ul. Rakowiecka 26-30 02-528 Warszawa Sygnatura akt: 1. Prokuratury Generalnej: PG IV KSK 699/11 2. Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód: 1 Ds. 39/06/S /uprzednio: 1 Ds. 112/04/S/ 3. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie do dnia 17 listopada 2015 r. wyjaśnienia, czy ustała karalność wszystkich czynów, za które jestem ścigany przez Sąd Rejonowy w Dębicy w sprawie do sygn. akt II K 407/13, na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.
 2. Zawiadomienie, że po odbiór wyjaśnienia, jak w pkt. I stawię się osobiście w Prokuraturze Generalnej w dniu 17 listopada 2015 r. na dyżurze pełnionym przez prokuratora Wydziału Skarg i Wniosków Prokuratury Generalnej.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Pismo Z. Kękusia z dnia 6 listopada 2015 r. do dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej – Załącznik 1

W związku z powyższym wnoszę i informuję jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 6 listopada 2015 r. do dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej