10.11.2015 – Pismo Z. Kękusia do biegłych sądowych D. Woźniak i U. Hybel. w sprawie prokuratora idioty i łajdaka Bartłomieja Legotko

Kraków, dnia 21 października 2015 r.

Zbigniew Kękuś

Panie:

 1. lek. med. Danuta Woźniak, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Ordynator Oddziału 4B, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 2. lek. med. Urszula Hybel, Oddział 4B, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze: 5 Ds. 153/14

Do wiadomości:

 1. Pan Stanisław Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 2. Pani Ewa Jelonek, Przełożona Pielęgniarek, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 3. Pan lek. med. Szczepan Ligara, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 4. Pan lek. med. Jan Styrkosz, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 5. Pracownicy Szpitala im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 6. Prokurator Bartłomiej Legutko, Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
 7. Prokurator Cezary Kwiatkowski, Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, os. Stalowe 16D, 31-922 Kraków, sygn. akt % Ds. 153/14
 8. Pan mł. asp. Patryk Lasota, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, Komenda Miejska Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 9. Prokurator Małgorzata Lipska, Prokurator Rejonowy, Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
 10. Pani Elżbieta Doniec, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Podgórza, oś. Stalowe 16D, 31-922 Kraków
 11. Pan adw. Wojciech Wandzel, Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków
 12. Prokurator Dorota Baranowska, Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
 13. Pan płk mgr inż. Robert Bartyzel, Dyrektor Aresztu Śledczego, Areszt Śledczy, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków
 14. Pani lek. med. Małgorzata Winkiel-Skóra, Dyrektor Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków
 15. Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 16. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 17. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 18. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 19. Pan Stanisław Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 20. insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 21. insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 22. Pan Borys Budka, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 23. Pani Małgorzata Gersdorf, Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
 24. SSA Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 25. SSO Beata Morawiec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 26. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk-Pozdziej – marszałek i wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 27. Państwo: Małgorzata Kidawa-Błońska, Elżbieta Radziszewska, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – marszałek i wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 28. Pani Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 29. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 30. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 31. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 32. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 34. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 36. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 37. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 38. www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim zamiarze:
  1. stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, na wezwanie z dnia 12 października 2015 r., sygn. akt 5 Ds. 153/14, prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezarego Kwiatkowskiego, w sprawie o popełnienie przeze mnie przestępstwa znieważenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutkę – art. 216 § 1 i § 2 k.k.
  2. odmowy poddania mnie badaniom psychiatrycznym w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14.
 2. Prośba o sporządzenie – zgodnie z dyspozycją prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z Postanowienia z dnia 9 października 2015 r. – do dnia 19 listopada 2015 r. Opinii sądowo-psychiatrycznej dla mnie w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14 na podstawie:
  1. wywiadów przeprowadzonych przez Panie ze mną podczas mojego pobytu w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w dniach od 20 do 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14, wszczętej przeciwko mnie przez prokuratora Bartłomieja Legutkę w dniu 6 maja 2014 r.
  2. dokumentów sporządzonych przez Panie oraz przez przedstawicieli personelu medycznego i pielęgniarskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, którzy obserwowali mnie podczas mojego pobytu w Szpitalu, jak w pkt. II.1,
  3. materiałów z akt sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze, sygn. 5 Ds. 153/14, w tym:
   1. skierowanego przeze mnie pismem z dnia 3 listopada 2014 r. do prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agaty Chmielarczyk-Skiby zawiadomienia o popełnieniu przez prokuratora Bartłomieja Legutkę na moją szkodę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. – Załącznik 19,
   2. mojego pisma z dnia 13 maja 2015 r. do prokuratora Bartłomieja Legutko – Załącznik 20.
 3. Prośba o sporządzenie Opinii, jak w pkt. II w oparciu o założenie, że informacje, które ja przekazałem Paniom podczas wywiadów, które prowadziły Panie ze mną w dniach 20 do 24 sierpnia 2015 r. są prawdziwe.
 4. Zawiadomienie, że po odpowiedź na prośbę, jak w pkt. II stawię się w Sekretariacie Oddziału 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w dniu 19 listopada 2014 r. o godz. 14:00.
 5. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających przedstawione w niniejszym piśmie fakty są umieszczone w Internecie, w tym na stronie: www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma oraz odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

xxx

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: – obowiązki te sumiennie spełniać (…) – strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, (…) Przyrzekam to uroczyście!

Przyrzeczenie lekarskie

xxx

Uzasadnienie

W dniu 9 października 2015 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezary Kwiatkowski wydał postanowienie o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze /adres – ZKE/ 5 Ds. 153/14 Kraków, dnia 9 października 2015 r. POSTANOWIENIE o zasięgnięciu opinii biegłych Cezary Kwiatkowski prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k. na podstawie art. 193, 194, 195, 198, 202 § 1 i 5 kpk postanowił

1. Zasięgnąć opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w osobach dr Danuty Woźniak i dr Urszuli Hybel, w celu stwierdzenia na podstawie stosownych badań:

1) czy podejrzany w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów i w odniesieniu do nich miał zachowaną możliwość ich rozpoznania i pokierowania swoim postępowaniem,

2) jeśli nie – to jaka była tego przyczyna a także, czy możliwość ta była zniesiona, ograniczona w stopniu znacznym, bądź też ograniczona w stopniu nieznacznym,

3) czy aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala na jego udział w postępowaniu,

4) czy aktualny stan zdrowia psychicznego podejrzanego pozwala na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny,

5) czy zachodzi potrzeba stosowania wobec niego środków zabezpieczających,

6) wolne wnioski biegłego.

2. Udostępnić biegłym materiały z akt sprawy 5 Ds. 153/14

3. Zakreślić termin do wydania opinii: 19 listopada 2015 r.

W związku z treścią art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za przedstawienie fałszywej opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze w Krakowie nadzoruje postępowanie przygotowawcze sygn.. 5Ds. 153/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k.

Wobec ujawnienia okoliczności wskazujących na możliwość ograniczenia poczytalności podejrzanego w stosunku do zarzucanych mu czynów, postanowiono dopuścić dowód z opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w tym zakresie. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego

Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r. – Załącznik 1

W ślad za postanowieniem z dnia 9 października 2015 r. prokurator Cezary Kwiatkowski skierował wezwanie dla mnie z dnia 12 października 2015 r. – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt 5 Ds./153/14 Kraków, dnia 12 października 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 12 listopada 2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 12 listopada 2015 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29 Oddział IVB jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 5 Ds/153/14 przeciwko w/w podejrz. o przestępstwa z art. 216 § 1 i art. 216 § 2 kk na szkodę Bartłomieja Legutki – celem udziału w badaniu sądowo-psychiatrycznym. Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. PROKURATOR Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 12 października 2015 r.

Załącznik 2

Informuję, że stawię się w dniu 12 listopada 2015 r. w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Potwierdzę osobiście przedstawioną w niniejszym piśmie informację o braku mej zgody na poddanie mnie badaniom psychiatrycznym w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez prokuratora C. Kwiatkowskiego o znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko.

Ponieważ jednak miałem przyjemność poznać Panie podczas mojego pobytu w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w dniach od 20 do 24 sierpnia 2015 r. w związku ze sprawą wszczętą przeciwko mnie w dniu 6 maja 2014 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutkę do sygn. akt 2 Ds. 542/14 , uprzejmie proszę o sporządzenie przez Panie Opinii sądowo-psychiatrycznej dla mnie, według dyspozycji prokuratora C. Kwiatkowskiego z postanowienia z dnia 9 października 2015 r.

Proszę o jej sporządzenie na podstawie materiałów z akt sprawy rozpoznawanej przez prokuratora C. Kwiatkowskiego, w tym doręczonych Paniom przy niniejszym piśmie, a także wywiadów prowadzonych przez Panie – i innych lekarzy Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie – ze mną w dniach 20 do 24 sierpnia 2015 r. i sporządzonej przez okres mojego pobytu w Szpitalu dokumentacji.

Oto uzasadnienie dla mojego stanowiska o odmowie poddania mnie badaniom i prośbie o sporządzenie Opinii.

Prokurator Cezary Kwiatkowski prowadzi do sygn. akt 5 Ds. 153/14 postępowanie przeciwko mnie jako podejrzanemu o popełnienie przestępstwa znieważenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko – art. 216 § 1 i § 2 k.k.

Prokurator C. Kwiatkowski wydał w tej sprawie dwa postanowienia:

 1. z dnia 16 stycznia 2015 r.
 2. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Ad. 1

W postanowieniu z dnia 16 stycznia 2015 r. prokurator Cezary Kwiatkowski podał – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 5 D 153/14 Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego Kraków, dnia 16 stycznia 2015 r. Cezary Kwiatkowski – prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu po zapoznaniu się z materiałami sygn. 5 Ds. 153/14 w sprawie o przest. z art. 216 § 1 k.k. i in. na szkodę Bartłomieja Legutko na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. postanowił: objąć ściganiem z urzędu przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. i art. 216 § 2 k.k. ścigane z oskarżenia prywatnego, popełnione na szkodę Bartłomieja Legutko.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu wykonuje czynności sprawdzające w związku z pismem Zbigniewa Kękusia datowanym na dzień 3 listopada 2014 r., w którym miał on znieważyć Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza Bartłomieja Legutko. Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 216 § 1 k.k.

Ustalono, iż treść powyższego pisma została opublikowana na stronie internetowej www.kekusz.pl. Zachodzi zatem również prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa z art. 216 § 2 k.k.

Ze względu na okoliczności w/w czynów, a w szczególności sposób działania sprawcy i formułowanie znieważających treści w związku z pełnieniem przez pokrzywdzonego obowiązków służbowych, uznać należy, że interes społeczny wymaga objęcia ściganiem z urzędu powyższych przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego.

Mając na uwadze dyspozycję art. 60 § 1 k.p.k. postanowiono jak w sentencji. Prokurator Cezary Kwiatkowski
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie

prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego – Załącznik 3

Ad. 2

W postanowieniu z dnia 12 czerwca 2015 r. prokurator Cezary Kwiatkowski podał – Załącznik 4: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 5 D 153/14 Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego Kraków, dnia 12 czerwca 2015 r. Cezary Kwiatkowski – prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Podgórzu po zapoznaniu się z materiałami sygn. 5 Ds. 153/14 w sprawie o przest. z art. 216 § 1 k.k. i in. na szkodę Bartłomieja Legutko na podstawie art. 60 § 1 k.p.k. postanowił: objąć ściganiem z urzędu przestępstwa z art. 216 § 1 k.k.

w zw. z art. 12 k.k. ścigane z oskarżenia prywatnego, popełnione na szkodę Bartłomieja Legutko w dniu 13 maja 2015 r.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu nadzoruje dochodzenie p-ko Zbigniewowi Kękusiowi. Wydano już postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów – o popełnieniu czynu z art. 216 § 1 k.k. w dniu 3 listopada 2014 r. i czynu z art. 216 § 2 k.k. w dniu 10 listopada 2014 r. na szkodę Bartłomieja Legutko. Zachodzi jednak podejrzenie popełnienia przez Zbigniewa Kękusia kolejnego przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. – w związku z art. 12 k.k. W dniu 13 maja 2015 r. Zbigniew Kękuś osobiście złożył w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza pismo, w którym zawarł treści znieważające pokrzywdzonego Bartłomieja Legutko. W tym samym dniu podejrzany pocztą elektroniczną przesłał do szeregu osób i instytucji wiadomość o treści znieważającej Bartłomieja Legutko, zaznaczając, iż chce, by dotarł ona także do pokrzywdzonego.

Ze względu na okoliczności w/w czynu, a w szczególności sposób działania sprawcy w tym wielość podjętych zachowań zmierzających do znieważenia pokrzywdzonego i formułowanie znieważających treści w związku z pełnieniem przez Bartłomieja Legutko obowiązków służbowych, uznać należy, że interes społeczny wymaga objęcia ściganiem z urzędu powyższego przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego.

Mając na uwadze dyspozycję art. 60 § 1 k.p.k. postanowiono jak w sentencji. Prokurator Cezary Kwiatkowski”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie

prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 12 czerwca 2015 r. o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego – Załącznik 4

W ślad za w.w. postanowieniami prokuratora C. Kwiatkowskiego z dnia 16.01.2015 r. i 12.06.2015 r. „o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego”, w dniu 30 września 2015 r. mł. asp. Patryk Lasota z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wydał Uzasadnienie postanowienia – Załącznik 5: „Komenda Miejska Policji w Krakowie MD.5601/40/15 RSD 61/5, 5 Ds. 153/15 Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KMP w Krakowie Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ UZASADNIENIE POSTANOWIENIA

O PRZEDSTAWIENIU ZARZUTÓW

O UZUEPŁNIENIU ZARZUTÓW

na podstawie art. 313 § 1, 314* kpk. i zgodnie z art. 313 § 2 kpk 30.09.2015 r. mł. asp. Patryk Lasota

 • przedstawił zarzut (y) dnia 30.03.2015 r.
 • uzupełnił zarzut (y) przedstawiony (e) dnia 17.06.2015 r.

imię i nazwisko podejrzanego Zbigniew Kękuś

Dokładne określenie zarzucanego czynu (ów) i jego (ich) kwalifikacji prawnej

1. w dniu 3 listopada 2014 roku w Krakowie znieważył Bartłomieja Legutko słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, pod jego nieobecność, lecz w zamiarze, by zniewaga do niego dotarła, tj. o przestępstwo z art. 216 par 1 k.k.

2. w dniu 10 listopada 2014 roku w Krakowie znieważył Bartłomieja Legutko słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, za pomocą Internetu stanowiącego środek masowego Komunikowania się, tj. o przestępstwo z art. 216 par. 2 k.k.

3. w dniu 13 maja 2015 roku w Krakowie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, znieważył Bartłomieja Legutko słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, pod jego nieobecność, lecz w zamiarze, by zniewaga do niego dotarła, tj. o przestępstwo z art. 216 par 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Powyższe postanowienie na podstawie 313 § 3 i 4, 314* kpk uzasadniam

Przedstawienie Panu Zbigniewowi Kękusiowi w/wym. zarzutów uzasadnione było zebranymi w sprawie materiałami, spośród których należy wskazać treść zeznań świadka Bartłomieja Legutko, treść pism kierowanych przez Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie i do Bartłomieja Legutko, ponadto wydruki przesyłanej przez Zbigniewa Kękusia pocztą elektroniczną wiadomości zawierającej znieważające treści oraz wydruk ze strony internetowej www.kekusz.pl. Całość zebranego do chwili obecnej materiału w sposób dostateczny uzasadnia podejrzenie popełnienia przez Zbigniewa Kękusia zarzucanych mu czynów. Mając na uwadze cele i zasady postępowania przygotowawczego przeprowadzona czynność była w pełni zasadna. Zaznaczyć należy, że przedstawienie zarzutu jest jednym ze środków postępowania przygotowawczego, nie przesądza on ani o winie, ani o niewinności danej osoby i pozwala na korzystanie przez podejrzanego z innych uprawnień do obrony. mł asp. Patryk Lasota”
Dowód: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, sygn. akt MD.5601/40/15 RSD

61/5, 5 Ds. 153/15, uzasadnienia postanowienia mł. asp. Patryka Lasoty z dnia 30 września 2015 r. – Załącznik 5

Przestępstwo znieważenia – art. 216 § 1 i § 2 k.k. – jest ścigane z oskarżenia prywatnego,

Artykuł 216 k.k. stanowi: „§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

(…) „§ 5 Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Ustawodawca dopuścił ściganie za czyny z art. 216 § 1 i § 2 k.k. z oskarżenia publicznego w warunkach określonych w art. 60 § 1 k.p.k.: „W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny.

W sprawie przeciwko mnie wydano cztery wymienione wyżej, kluczowe dla niej dokumenty, tj.:

 1. sporządzone przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego w dniach 16 stycznia 2015 r. i 12 czerwca 2015 r. postanowienia „o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego”Załącznik 3, Załącznik 4
 2. sporządzone przez mł. asp. Patryka Lasotę w dniu 30 września 2015 r. uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów i o uzupełnieniu zarzutów – Załącznik 5
 3. wydane przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego w dniu 12 października 2015 r. postanowienie o poddaniu mnie przez Panie badaniom psychiatrycznym – Załącznik 2

Jak zauważyłyście Panie – oraz jak zauważyli Państwo Adresaci kopii niniejszego pisma – prokurator Cezary Kwiatkowski i mł. asp. Patryk Lasota uważając, że ja tak bardzo skrzywdziłem prokuratora Bartłomieja Legutkę, że:

 1. leży w interesie społecznym, żeby angażować zasoby publiczne w ściganie mnie za jego znieważenie z oskarżenia publicznego, zamiast wydać postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, wyjaśniając w ten sposób prokuratorowi B. Legutce, że jeśli czuje się przeze mnie znieważony, to niech – prokurator przecież – sporządzi prywatny akt oskarżenia,
 2. ja powinienem zostać poddany badaniom psychiatrycznym,

nie wyjaśnili ani słowem w sporządzonych przez nich postanowieniach, na czym konkretnie polegało znieważenie przeze mnie uznanego przez nich za pokrzywdzonego prokuratora.

Obaj w.w. funkcjonariusze publiczni zarzucili mi, że znieważyłem prokuratora Bartłomieja Legutkę w pismach:

 1. z dnia 3 listopada 2014 r.
 2. z dnia 13 maja 2015 r.

Ad. 1 Pismo z dnia 3 listopada 2014 r.

Pismem z dnia 3 listopada 2014 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agaty Chmielarczyk-Skiby złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Bartłomieja Legutkę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. w sprawie rozpoznawanej przez niego do sygn. akt 2 Ds. 542/14 – Załącznik 19: „Pani Agata Chmielarczyk-Skiba Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Bartłomieja Legutkę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., tj. niedopełnienia obowiązków w postępowaniu do sygn. 2 Ds. 542/14 i działania na szkodę mojego interesu prywatnego przez pozbawienie mnie możności skorzystania z fundamentalnego, gwarantowanego przez Konstytucję oraz przez przepisy konwencji, które Polska ratyfikowała prawa do obrony.
 2. Wniosek – przez wzgląd na dobro prokuratora Bartłomieja Legutko i na dobro systemu prawnego – o skierowanie przez Adresatkę niniejszego pisma wniosku o poddanie prokuratora Bartłomieja Legutkę badaniom mającym na celu ustalenie jego zdolności intelektualnych do pełnienia obowiązków prokuratora.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających zdarzenia opisane w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 3

listopada 2014 r. – Załącznik 19

Przedstawiłem dowody poświadczające, że prokurator Bartłomiej Legutko popełnił na moją szkodę przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. Podałem także między innymi – Załącznik 19: „Podkreślić należy, że opisane wyżej zachowanie prokuratora Bartłomieja Legutki w pełni odpowiada słownikowej definicji „idioty”. Przypomnę: „IDIOTA” – «człowiek pozbawiony inteligencji; potocznie: głupiec, bałwan, tuman, kretyn»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 271

Prokurator B. Legutko osobiście udowodnił, że jest idiotą w podanym wyżej tego słowa znaczeniu, tzn. osobą pozbawioną inteligencji.

Jak wspomniałem, integralną częścią postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. „o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów” uczynił – Załącznik 3:

 1. Pouczenie: Podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniach biegłychoraz zapoznania się z opinią, złożoną na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, jeśli nie zachodzą przeszkody wymienione w art. 318 kpk.”
 2. Zarządzenie: Stosownie do art. 318 kpk odpis postanowienia doręczyć:
  1. podejrzanemu: Zbigniew Kękuś
  2. biegłym lekarzom psychiatrom
  3. obrońcy

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora

Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Załącznik 3

Czyli prokurator Bartłomiej Legutko:

 1. pouczył mnie w postanowieniu z dnia 6 maja 2014 r., że mi przysługuje prawo do tego, żeby mój obrońca uczestniczył w zarządzonych przez niego moich badaniach psychiatrycznych,
 2. poświadczył, że posiada wiedzę o tym, że jest jego określonym w art. 318 k.p.k. obowiązkiem doręczyć postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym mnie i mojemu obrońcy,

a jednak wyznaczył termin moich badań na dzień … 7 maja 2014 r., nie doręczając mnie i mojemu obrońcy postanowień przed tym terminem.

Musi się zgodzić ze mną Adresatka niniejszego pisma – zgodzą się także z całą pewnością Adresaci jego kopii – że w taki sposób może się zachować tylko pozbawiony inteligencji idiota – definicja: patrz powyżej. Inteligencja to: „Inteligencja” – «zdolność rozumienia sytuacji i znajdowania na nie właściwych, celowych reakcji; zdolność rozumienia w ogóle; bystrość, pojętność»; Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2005 r., s. 281.

Prokurator Bartłomiej Legutko dowiódł, że go o posiadanie zdolności jak w zacytowanej wyżej definicji nie można posądzać.

Nie dlatego o tym piszę, żeby skrzywdzić prokuratora Legutkę. Broń Boże!

Nie dlatego także o tym piszę, że są ludzie którzy słusznie twierdzą, iż: „Nazwanie kogoś durniem, nie jest obelgą, lecz diagnozą” – Julian Tuwim

Piszę o tym, albowiem jestem życzliwy ludziom, a jeśli poddać prokuratora Bartłomieja Legutkę badaniom specjalistycznym może się okazać, że ich wyniki będą dla niego bardzo przydatne.

Wskazać wszak należy, że art. 31 § 1 Kodeksu karnego stanowi: „Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

A prokurator B. Legutko osobiście przecież dowiódł, że nie potrafi kierować swoim postępowaniem. W dniu 6 maja 2014 r. oczywiście i rażąco naruszył prawo, o którym mnie pouczył postanowieniem z dnia … 6 maja 2014 r.”

Ad. 2 Pismo z dnia 13 maja 2015 r.

Pismem z dnia 13 maja 2015 r. skierowanym do prokuratora Bartłomieja Legutko złożyłem – Załącznik 20: „Bartłomiej Legutko Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt Komendy Miejskiej Policji w Krakowie: L. dz.MD.5601.40.15 Dotyczy:

 1. Wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu 15 maja 2015 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo – Śledczy w charakterze podejrzanego o popełnienie przestępstwa Pana znieważenia /art. 216 § 1 i § 2 k.k./.
 2. Wniosek o złożenie do dnia 14 maja 2015 r. do akt sprawy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, sygn. akt L.dz. MD.5601.40.15, zawiadomienia, że nie czuje się Pan przeze mnie pokrzywdzony, tj. znieważony, nie jest Pan zainteresowany prowadzeniem postępowania przeciwko mnie i nie chce Pan, żeby z Pana udziałem były prowadzone jakiekolwiek czynności procesowe.
 3. Wniosek o doręczenie mi – bez zbędnej zwłoki, w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma – kopii zawiadomienia, jak w pkt. II.
 4. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego:
  1. postanowienie z dnia 6 maja 2014 r. „o powołaniu biegłego –zasięgnięciu opinii” doręczył Pan tylko mnie podczas, gdy postanowienie z dnia 6 maja 2014 r. „o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów” doręczył Pan mnie, mojemu obrońcy z urzędu i wyznaczonym przez Pana biegłym,
  2. postanowienia z dnia 6 maja 2014 r., jak w pkt. IV.1 i IV.2 doręczył mi Pan trzy tygodnie po moich badaniach, które wyznaczył Pan w dniu 6 maja 2014 r. na dzień 7 maja 2014 r.,
  3. dlaczego wiedząc w dniu 6 maja 2014 r., że niedopełni Pan na dzień 7 maja 2014 r. określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. obowiązku zapewnienia mi obrońcy z urzędu pozbawiając mnie możności skorzystania z prawa do obrony określonego w art. 42.2 Konstytucji wyznaczył Pan termin moich badań psychiatrycznych na dzień 7 maja 2014 r.
 5. Wniosek o osobiste przez Pana sporządzenie odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. IV.
 6. Wniosek o doręczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. IV bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
 7. Prezentacja uzasadnienia dla mojego stanowiska, że jest Pan m.in.:
  1. idiotę – „IDIOTA”: «człowiek upośledzony umysłowo, pozbawiony inteligencji»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 271.
  2. łajdaka – „ŁAJDAK”: «człowiek niegodziwy, postępujący haniebnie, godny potępienia»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 424.
 8. Prezentacja skutków poziomu Pana rozwoju intelektualnego dla systemu prawnego, w tym dla postępowania do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 9. Prezentacja metod chronienia Pana interesu przez:
  1. Pana przełożoną, prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agatę Chmielarczyk-Skibę,
  2. sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy, SSO Lidię Haj, SSO Jadwigę Żmudzką i SSR del. Agnieszkę Sułowską-Gibas.
 10. Zawiadomienie, że niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 13

maja 2015 r. do prokuratora Bartłomieja Legutko – Załącznik 20

W uzasadnieniu dla wniosku, jak w pkt. II pisma z dnia 13.05.2015 r. do prokuratora Bartłomieja Legutko podałem m.in. – Załącznik 20: „Powyżej udowodniłem – to znaczy… sam Pan udowodnił – że jest Pan idiotą w znaczeniu tego słowa zaprezentowanym na str. 2 niniejszego pisma.

Jest Pan także łajdakiem – definicja str. 2 – bo uznawszy mnie w dniu 6 maja 2014 r. za niepoczytalnego, tego samego dnia zdecydował Pan, że mnie, niepoczytalnego, pozbawi Pan możności skorzystania z konstytucyjnego prawa do obrony określonego w art. 42.2 Konstytucji podczas pierwszej i najważniejszej po przedstawieniu mi zarzutów w dniu 6 maja 2014 r. czynności procesowej z moim udziałem, tj. podczas moich badań psychiatrycznych wyznaczonych na dzień 7 maja 2014 r. Uczynił Pan to świadomie. Niedopełniając przy tym na dzień 7 maja 2014 r. obowiązku określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.

Chyba, że jest Pan aż tak wielkim idiotą, że nie domyślił się Pan, że jeśli w dniu 6 maja 2014 r. skieruje Pan wniosek do Sądu o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu, to Sąd nie zdąży mi go wyznaczyć na dzień 7 maja 2014 r., gdy o godz. 12:00 zaczęło się moje spotkanie z wyznaczonymi przez Pana w dniu 6 maja 2014 r. biegłymi.”

Mł. asp. Patryk Lasota poinformował mnie postanowieniem z dnia 30 września 2015 r. że prokurator Bartłomiej Legutko złożył zeznania w sprawie przeciwko mnie jako podejrzanemu o popełnienie przestępstwa jego znieważenia. Podał – Załącznik 5: „Przedstawienie Panu Zbigniewowi Kękusiowi w/wym. zarzutów uzasadnione było zebranymi w sprawie materiałami, spośród których należy wskazać treść zeznań świadka Bartłomieja Legutko, (…)”.

Nie wyjaśnili prokurator C. Kwiatkowski ani mł. asp. Patryk Lasota w postanowieniach, które wydali, którymi z określeń użytych przeze mnie w pismach z dnia 3 listopada 2014 r. i 13 maja 2015 r. miałem znieważyć prokuratora Bartłomieja Legutkę.

Z całą pewnością nie mogły to być określenia: „idiota” i/lub „łajdak”. W pismach z dnia 3.11.2014 r. i 13.05.2015 r. wykazałem, że swoim zachowaniem prokurator B. Legutko wypełnił definicję „idioty”, podaną przez Słownik Języka Polskiego PWN.

W piśmie z dnia 13.05.2015 r. wykazałem, że swoim zachowaniem prokurator B. Legutko wypełnił definicję Słownika Języka Polskiego PWN „łajdaka”.

Wskazać należy, że były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje:

W ocenie Trybunału /Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – ZKE/ „[…] Podnoszenie lub rozgłaszanie prawdziwych zarzutów dotyczących osób pełniących funkcje publiczne o takie postępowanie lub właściwości,

które mogą narazić je na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności […] jest czynem – niezależnie od intencji sprawcy – ex definitione służącym społecznie uzasadnionemu interesowi (…)

Z całą pewnością w przypadku osób pełniących funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadniał będzie

przyjęcie szerokich granic krytyki.”

Źródło: Kodeks karny część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją Andrzeja Zolla 3 wydanie,

LEX a Wolters Kluwer business, s. 803

Nazwanie przeze mnie idioty i łajdaka prokuratora Bartłomieja Legutko idiotą i łajdakiem było – ponieważ przedstawiłem dowody poświadczające słuszność mojej oceny jego zdolności intelektulanych oraz kwalifikacji moralnych – z całą pewnością działaniem z mojej strony ex definitone służącym interesowi społecznemu.

Nawiasem mówiąc, o ile prokurator Cezary Kwiatkowski i mł. asp. Patryk Lasota uznali – w interesie prokuratora Bartłomieja Legutko – że ja znieważyłem prokuratora B. Legutkę treścią zawiadomienia z dnia 3 listopada 2014 r. o popełnieniu przez niego przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego, to adresatka tego zawiadomienia, prokurator rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Agata Chmielarczyk-Skiba naruszyła prawo dla prokuratora B. Legutko.

W odpowiedzi na moje zawiadomienie z pisma z dnia 3.11.2014 r. doręczyła mi pismo z dnia 2 grudnia 2014 r. o treści – Załącznik 6: „Prokuratura Rejownowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ Kraków, dnia 2.XII.2014 r. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14) Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/Odpowiadając na Pana pismo z dnia 3 listopada 2014 r. stanowiące w swej istocie skargę na czynności prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza Bartłomieja Legutko informuję, że przeprowadziłam analizę materiałów z postępowania przygotowawczego o sygnaturze 2 DS. 542/14 pod kątem podnoszonych przez Pana w powyższym piśmie zarzutów odnoszących się do naruszenia przez prokuratora referenta w trakcie w/w postępowania Pana prawa do obrony. Po analizie materiałów uznają powyższą skargę za niezasadną.

W szczególności – prokurator Bartłomiej Legutko niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności określonych w art. 79 § 1 pkt 3 wystąpił do Sądu o wyznaczenia Panu obrońcy z urzędu. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zarządzeniem z dnia 12.05.2014r ustanowił dla Pana obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony. Wbrew Pana twierdzeniom wyznaczenie przez prokuratora terminu badania na dzień 7.05.2014r. (kiedy był Pan także badany do innej sprawy) nie stanowi naruszenia Pana prawa do obrony. Pana obrońca, który został ustanowiony po terminie badania, ma bowiem prawo między innymi składać wnioski dowodowe, zapoznać się z opinią pisemną złożoną przez biegłych, a nadto przysługuje mu prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych. Prokurator Rejonowy Agata Chmielarczyk-Skiba”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrzy, sygn.. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14), pismo prokuratora

rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby z dnia 2 grudnia 2014 r. – Załącznik 6

Pismo, które złożyłem w dniu 3.11.2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza nie było „w istocie skargą”, lecz… zawiadomieniem. Podałem w nim przecież – Załącznik 19: Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Bartłomieja Legutkę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., tj. niedopełnienia obowiązków w postępowaniu do sygn. 2 Ds. 542/14 i działania na szkodę mojego interesu prywatnego przez pozbawienie mnie możności skorzystania z fundamentalnego, gwarantowanego przez Konstytucję oraz przez przepisy konwencji, które Polska ratyfikowała prawa do obrony.”

Artykuł 305 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „§ 1 Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa.

(…) § 4. O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego – z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach.”

Łaskawa dla prokuratora B. Legutko prokurator A. Chmielarczyk-Skiba potraktowała moje zawiadomienie jako skargę, przyznała mi rację: „Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zarządzeniem z dnia 12.05.2014r ustanowił dla Pana obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony., ostatecznie przecząc sobie: Wbrew Pana twierdzeniom wyznaczenie przez prokuratora terminu badania na dzień 7.05.2014r. (kiedy był Pan także badany do innej sprawy) nie stanowi naruszenia Pana prawa do obrony.

A przecież:

 1. art. 42.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
 2. art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.: „§ 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.
 3. Trybunał Konstytucyjny podał w wyroku z dnia 17 lutego 2004 r., Sygn. akt SK 39/02, OTK 2004, Nr 2 poz. 7 – „Konstytucyjne prawo do obrony należy rozumieć szeroko, jest ono bowiem nietylko fundamentalną zasadą procesu karnego, ale też elementarnym standardemdemokratycznego państwa prawnego. Prawo to przysługuje każdemu od chwili wszczęciaprzeciwko niemu postępowania karnego (w praktyce od chwili przedstawienia zarzutów).
 4. Sąd Najwyższy podał w uchwale z dnia 20 września 2007 r., I KZP 26/07, Prok. i Pr., 2007, Nr 12 – „(…) Stwierdzić należy, że prawo do obrony jest fundamentalnym prawem obywatelskim gwarantowanym Konstytucją R. P. oraz przepisami konwencji międzynarodowych, które Polska podpisała i ratyfikowała, a które przez to stały się częścią wewnętrznego porządku prawnego (art. 8 ust. 2 Konstytucji R. P.). Przepis art. 42 ust. 2 Konstytucji R. P. gwarantuje każdemu przeciwko komu jest prowadzone postępowanie karne prawo do obrony, we wszystkich stadiach tego postępowania. W piśmiennictwie podkreśla się doniosłość tego uprawnienia, które w istocie swej jest ,,prawem do ochrony jednostki przed wszelkimi ingerencjami w sferę wolności i praw, jakim zagraża bądź ze swej natury powoduje proces karny. Jest to zatem prawo do obrony człowieka, a nie jego roli czy statusu w procesie karnym.

W podsumowaniu przedstawionych wyżej faktów wskazać należy, że:

 1. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko świadom tego, co czyni pozbawił mnie w sprawie, którą wszczął przeciwko mnie w dniu 6 maja 2014 r. możności skorzystania z prawa do obrony w dniu 7 maja 2014 r.
 2. prokurator rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Agata Chmielaczyk –Skiba potraktowała moje zawiadomienie z pisma z dnia 3 listopada 2014 r. o popełnieniu przez prokuratora B. Legutkę przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego jako skargę, przyznała mi rację co do istoty sprawy: „W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony.”, przecząc sobie jednak w konkluzji: Wbrew Pana twierdzeniom wyznaczenie przez prokuratora terminu badania na dzień 7.05.2014r. (kiedy był Pan także badany do innej sprawy) nie stanowi naruszenia Pana prawa do obrony.
 3. prokurator Bartłomiej Legutko poczuł się znieważony treścią mojego zawiadomienia z dnia 3 listopada 2014 r. – umieszczonego potem w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl – oraz mojego pisma do niego z dnia 13 maja 2015 r.,
 4. prokurator Cezary Kwiatkowski i mł. asp. Patryk Laota uznali, że trzeba mnie uczynić przestępcą winnym znieważenia prokuratora Bartłomieja Legutko,
 5. prokurator Cezary Kwiatkowski nabrał jego zdaniem uzasadnionych wątpliwości co do mojej poczytalności i wydał w dniu 9 października 2015 r. postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.

Zamiast zatem prokurator – będę się upierał… idiota i łajdak, według przedstawionych wyżej definicji tych określeń Słownika Języka Polskiego PWN Bartłomiej Legutko – ponieść konsekwencje oczywistego i rażącego naruszenia przez niego prawa, pozbawienia mnie możności skorzystania w dniu 7 maja 2014 r. z konstytucyjnego prawa do obrony w sprawie, którą wszczął przeciwko mnie dzień wcześniej, tj. 6 maja 2014 r., ja w dniu 12 listopada 2015 r. spotkam się z Paniami w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie na badania psychiatryczne w sprawie o znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko.

Stawiwszy się, poinformuję Panie, że z przyczyn podanych w niniejszym piśmie nie wyrażam zgody na poddanie mnie – w dniu 12 listopada 2015 r. i kiedykolwiek później – badaniom psychiatrycznym w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego w sprawie o znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko.

xxx

Jak wspomniałem, miałem przyjemność poznać Panie.

Z przyczyn leżących po stronie prokuratora Bartłomieja Legutko – oraz jego następczyni we wszczętym przez niego w dniu 6 maja 2014 r. postępowaniu przeciwko mnie do sygn. akt Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy 2 Ds. 542/14, prokurator Doroty Baranowskiej – zostałem umieszczony w dniu 20 sierpnia 2015 r. pod przymusem, przez Policję, w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Przebywałem w Szpitalu do dnia 24 sierpnia 2015 r. przez cały okres pobytu prowadząc protest głodowy.

Panie sprawowałyście nade mną opiekę.

Podczas wywiadów, które prowadziłyście Panie ze mną przedstawiłem przyczyny umieszczenia mnie w Szpitalu.

Ponieważ działania prokurator Doroty Baranowskiej zrealizowane przez nią już po wypisaniu mnie przez Panie w dniu 24 sierpnia 2015 r. ze Szpitala dowodzą niedopełnienia przez nią samą – a wcześniej przez prokuratora Bartłomieja Legutkę – przed umieszczeniem mnie w Szpitalu obowiązków określonych w art. 297 § 1 k.p.k., a prokurator D. Baranowska i prokurator rejonowy Małgorzata Lipska zamierzają mnie ponownie umieścić w szpitalu, przypomnę okoliczności doprowadzenia mnie w dniu 20 sierpnia 2015 r. przez Policję do Szpitala, uprzejmie prosząc o wydanie przez Panie na podstawie wywiadów, które prowadziłyście Panie ze mną w okresie od 20 do 24 sierpnia 2015 r. oraz sporządzonej wtedy dokumentacji medycznej, Opinii sądowo-psychiatrycznej, w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego do sygn. akt 5 Ds. 153/14.

Wykorzystam ją w sprawie wszczętej przeciwko mnie przez prokuratora Bartłomieja Legutkę, a Panie uczynicie zadość żądaniu prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z postanowienia z dnia 9 października 2015 r.Załącznik 1: „(…) 3. Zakreślić termin do wydania opinii: 19 listopada 2015 r.

Jak Panie informowałem podczas w.w. pobytu w okresie od 20 do 24.08.2015 r. w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, w dniu 5 maja 2014 r. zostałem zatrzymany przez Policję w realizacji postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt II K 407/13 o zatrzymaniu mnie na czas nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzeniu pod przymusem w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7, na badania psychiatryczne, które mieli przeprowadzić biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla oraz psycholog Ryszard Janczura.

Gdy wysiadałem z samochodu, którym mnie przewożono, tj. gdy zeskakiwałem z rękami skutymi kajdankami z progu samochodu, potknąłem się i upadłem na jednego z trzech konwojujących mnie policjantów – sierż. sztab. Michał Doroba, sierż. sztab. Paweł Lewkowicz i st. post. Marcin Rak. Wszyscy trzej policjanci rzucili się wtedy na mnie i powalili mnie na chodzik. Potem, w późnych godzinach popołudniowych – gdy mnie w wykonaniu w.w. postanowienia sędzi Beaty Stój zawieziono do Izby Zatrzymań KWP w Krakowie – tego samego dnia złożyli obciążające mnie zeznania, zarzucając mi, że próbowałem się samouwolnić, powodując przy tym obrażenia ciała sierż. sztab. Pawła Lewkowicza. Po trzech miesiącach, w sierpniu 2014 r., okazało się, że ucierpiały podczas w.w. zdarzenia w dniu 5 maja 2014 r. także nadgarstek i łokieć sierż. sztab. Michała Doroby.

W załączeniu przesyłam kserokopie protokołów zeznań sierż. sztab. Michała Doroby, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza i st. post. Marcina Raka – Załącznik 8:

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokoły zeznań sierż. sztab. Michała

Doroby, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza i st. post. Marcina Raka – Załącznik 8

Każdy z policjantów przedstawił inną wersję zdarzenia. Ich zeznania przeczą sobie i wykluczają się nawzajem.

Prokurator Bartłomiej Legutko wybrał wersję sierż. sztab. Pawła Lewkowicza i na jej podstawie wszczął w dniu 6 maja 2014 r. postępowanie przeciwko mnie.

Tego samego dnia wydał dwa postanowienia:

 1. Postanowienie o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów”Załącznik 19.3
 2. Postanowienie o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii” Załącznik 19.4

Jako termin badań wyznaczył… następny dzień, tj. 7 maja 2014 r., godz. 12:00, tj. termin badań, które wyznaczyła sędzia Beata Stój w w.w. sprawie do sygn. akt II K 407/13. To samo, co sędzia B. Stój wyznaczył miejsce badań, tj. Areszt Śledczy w Krakowie, przy ul. Montelupich 7 oraz tych samych, co sędzia Beata Stój biegłych sądowych, lekarzy psychiatrów, Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę oraz psychologa Ryszarda Janczurę.

Gdy mnie Policja doprowadziła na badania, przekonany, że spotkałem się z biegłymi w sprawie rozpoznawanej przez sędzię Beatę Stój, poinformowałem ich, że nie wyrażam zgody na poddanie mnie badaniom oraz złożyłem do protokołu oświadczenie, w którym przedstawiłem uzasadnienie dla mojego stanowiska.

Moje spotkanie z biegłymi trwało mniej niż 10 minut. Poza powitaniem i pożegnaniem polegało na złożeniu przeze mnie w.w. oświadczenia.

Jak się potem okazało biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla badali mnie jednak w dniu 7 maja 2014 r.

Badali mnie w dwóch sprawach, tj. w sprawie rozpoznawanej przez sędzię B. Stój, a także w w.w. sprawie wszczętej przeciwko mnie dzień wcześniej, w dniu 6 maja 2014 r. przez prokuratora Bartłomieja Legutkę.

To znaczy… biegli zbadali mnie w tej sprawie w dniu 7 maja 2014 r., a ja prawie trzy tygodnie później, w dniu 26 maja 2014 r. odebrałem na poczcie w.w. postanowienia prokuratora B. Legutko z dnia 6 maja 2014 r., z których dowiedziałem się, że… mam zostać poddany badaniom.

Ja wiem, że to może się wydać nieprawdopodobne, ale… to są fakty.

Na podstawie badań przeprowadzonych – bez mojej zgody, bez mojej wiedzy, że także w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 oraz bez poinformowania mnie, że jestem badany – w dniu 7 maja 2014 r. biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 Opinię sądowo-psychiatryczną w sprawie rozpoznawanej przez prokuratora B. Legutkę, w której zamieścili wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej – Załącznik 19.6: „Opiniowany Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.

BIEGLI

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Mariusza Patla SPECJALISTA PSYCHIATRA

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Katarzyna Bilska-Zaremba SPECJALISTA PSYCHIATRA”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i

lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby z dnia 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 19.6

Na podstawie tej Opinii prokurator Bartłomiej Legutko złożył wniosek do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej przez okres do 4 tygodni w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

W dniu 21 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie prowadzone przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzynę Kaczmarę, podczas którego dowiedziałem się, że w dniu 7 maja 2014 r. biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla badali mnie w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14, a następnie sporządzili w.w. Opinię z dnia 3 czerwca 2014 r.

Następne posiedzenie sędzia Katarzyna Kaczmara wyznaczyła na dzień 16.10.2014 r. Przesłuchiwała wtedy biegłych K. Bilską-Zarembę i M. Patlę.

Biegli zeznali, że Opinię z dnia 3.06.2014 r. sporządzili na podstawie obserwacji moich zachowań, min i gestów podczas naszego spotkania w dniu 7 maja 2014 r. Sędzia K. Kaczmara podała w postanowieniu z dnia 16.10.2014 r. – Załącznik 19.5: „Właśnie obserwacja zachowania podejrzanego, jego mimiki, emocji, gestykulacji dały podstawy do stwierdzenia podejrzenia psychotycznych lub organicznych zaburzeń psychicznych.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 19.5

Gdy jednak podczas posiedzenia w dniu 16.10.2014 r. złożyłem wniosek, żeby biegli podali przykłady moich zachowań uzasadniających ich stanowisko, z pomocą biegłym przyszła sędzia K. Kaczmara, podając do protokołu – Załącznik 7: „Przewodniczący uchylił pytanie podejrzanego o treści „proszę podać przykłady moich zachowań w czasie badania” jako nie możliwe do uzyskania odpowiedzi z uwagi na upływ czasu jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia Sądu Rejonowego

dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 7

Jak to nie mające znaczenia, skoro przecież ta sama sędzia K. Kaczmara podała w postanowieniu z dnia 16.10.2014 r. – Załącznik 19.5: „Właśnie obserwacja zachowania podejrzanego, jego mimiki, emocji, gestykulacji dały podstawy do stwierdzenia podejrzenia psychotycznych lub organicznych zaburzeń psychicznych.”

Niespójna sędzia Katarzyna Kaczmara… Z całą pewnością życzliwa biegłym.

W uzasadnieniu do wniosku o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla podali m.in. – Załącznik 19.6: „2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie tego badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia (…)”.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Opinia sądowo-psychiatryczna biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli z dnia 3 czerwca 2014 r. – Załącznik 19.6

Ja nie byłem nigdy leczony psychiatrycznie.

Przesłuchiwani w dniu 16 października 2014 przez sędzię Katarzynę Kaczmarę biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla przyznali się – Załącznik 7: „Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie,na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia Sądu Rejonowego

dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 7

Biegła K. Bilska-Zaremba potaknęła, że ona też się przejęzyczyła.

To nie było przejęzyczenie…

Gdy w dniach 20 do 20 sierpnia 2015 r. przebywałem pod Pań opieką w Oddziale 4B Szpitala rozmawiałem o Opinii sądowo-psychiatrycznej biegłych K. Bilskiej-Zaremby i M. Patli, w tym o „zdiagnozowanej” przez nich u mnie na podstawie mimiki i gestów schizofrenii.

Pan Ordynator Danuta Woźniak poinformowała mnie wtedy, że schizofrenię diagnozuje się u mężczyzn do 25 roku życia – ja mam 57.

Spytała mnie Pani, czy ja byłem wcześniej leczony psychiatrycznie.

Gdy odpowiedziałem, że nie, poinformowała mnie Pani, że przecież biegli podali w Opinii z dnia 3.06.2014 r., że byłem w przeszłości leczony.

Okazałem Pani wtedy umieszczony w doręczonych Pani przez Prokuraturę aktach sprawy w.w. protokół posiedzenia Sądu w dniu 16.10.2014 r., podczas którego biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla przyznali się do… „przejęzyczenia”.

Po wypisaniu mnie ze Szpitala sprawdziłem przekazaną mi przez Panią informację. Oto poświadczające Pani stanowisko opinie lekarzy psychiatrów:

 1. Barosz Łoza /prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego/, prof. Agata Szulc /kierownik Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego/, rozmowa: Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 21 milionów ludzi na świecie cierpi na schizofrenię. W większości przypadków choroba rozwija się między 15. a 30. rokiem życia.

Źródło: http://www.biznes.newseria.pl/news/70_proc_osob,p911254614

 1. Stanisław Porczyk: 60-70% zachorowań następuje przed 30 r.ż. Objawy narastać mogą szybko (przez kilka, kilkanaście dni) albo miesiącami a nawet latami. Jednak u 2/3 chorych od momentu ujawniania się pierwszych objawów do ich pełnego rozwinięcia upływa nie więcej niż pół roku.”
  Źródło: http://online.synapsis.pl/Schizofrenia-podstawowe-informacje/Przebieg-schizofrenii.html
 2. Joanna Borowiecka-Kluza: „Ryzyko zachorowania na schizofrenię w ciągu całego życia wynosi około 1%. Równie często chorują kobiety, jak i mężczyźni. Jest to choroba ludzi młodych – ponad połowa zachorowań rozpoczyna się przed 30. rokiem życia. Mężczyźni zaczynają chorować średnio w nieco młodszym wieku (15.–24. roku życia) niż kobiety (25.–34. rokiem życia).”

Źródło: http://psychiatria.mp.pl/choroby/78549,schizofrenia

 1. Kamila Drozd: „Wieloletnie obserwacje i badania, mające na celu wykazać, jak rozwija się schizofrenia, udowodniły, że najwcześniejsze objawy schizofrenii pojawiają się we wczesnej fazie dorosłości. U mężczyzn okres ten przypada zazwyczaj między 18. a 22. rokiem życia. Nieco później wyznacza się go u kobiet. W ich przypadku pierwsze objawy schizofrenii występują najczęściej w wieku dwudziestu kilku lat lub bezpośrednio po ukończeniu 30. roku życia.”

Źródło: https://portal.abczdrowie.pl/objawy-schizofrenii

 1. Psychiatria.pl, artykuł: „Ryzyko zachorowania na całym świecie ocenia się na ok. 1 % i jest najwyższe w trzeciej dekadzie życia. Tak samo często chorują mężczyźni i kobiety. Pierwszy epizod u mężczyzn występuje zwykle pomiędzy 15-25 rż., natomiast u kobiet odpowiednio: 25-35 rż.”
  Źródło:http://www.psychiatria.pl/artykul/zaburzenia-schizofreniczne/625.html

Biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla nie mogli być zatem pierwszymi, którzy zdiagnozowali u mnie schizofrenię.

Gdybym na nią rzeczywiście cierpiał, musiano by ją zdiagnozować u mnie ponad… 30 lat temu.

Celem uwiarygodnienia ich „diagnozy” biegli wymyślili zatem moje „uprzednie leczenie”, które oni… „analizowali”.

Jak mogli analizować biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla leczenie, którego… nie było?

To właśnie z tej przyczyny, że „zdiagnozowali” u mnie schizofrenię w… 56 roku życia, potrzebowali biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla „analizy uprzedniego leczenia”, które ostatecznie przeistoczyło się w… „przejęzyczenie”.

Co charakterystyczne, przyznawszy się do w.w. „przejęzyczenia” w Opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. biegli… nie usunęli go z Opinii. Dlatego rozmawialiśmy o moim rzekomo uprzednim leczeniu psychiatrycznym.

Ostatecznie – jak Panie wiecie – sędzia K. Kaczmara wydała w dniu 16.10.2014 r. postanowienie o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

W dniu 10 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas wydał – przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie Zbigniewa Grzesika – postanowienie, sygn. akt IV Kz 718/14, którym utrzymał w mocy postanowienie sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r.

Wtedy już od kilku miesięcy prokurator B. Legutko nie był referentem w sprawie przeciwko mnie. Po tym, gdy prokurator Cezary Kwiatkowski wszczął postępowanie przeciwko mnie o jego znieważenie, został wyłączony.

Na referenta wyznaczono prokurator Dorotę Baranowską.

W dniu 3 sierpnia 2015 r. mój obrońca z urzędu, adw. Wojciech Wandzel skierował wniosek do prokurator Doroty Baranowskiej o przeprowadzenie eksperymentu procesowego w sprawie przeciwko mnie – Załącznik 9: „KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH WANDZEL Adwokat Wojciech Wandzel || Kancelaria Adwokacka Kraków, dnia 3 sierpnia 2015 roku PANI PROKURATOR Dorota Baranowska PROKURATURA REJONOWA KRAKOW KROWODRZA 31-858 Kraków, oś. Kościuszkowskie 2 Sygn. akt: 2 Ds 542/14 Podejrzany: Zbigniew Kękuś („Podejrzany”) reprezentowany przez obrońcę z urzędu – adwokata Wojciecha Wandzela,Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 7, Kraków 31-511

WNIOSEK DOWODOWY O PRZEPROWADZENIE EKSPERYMENTU PROCESOWEGO

Działając w imieniu Podejrzanego Zbigniewa Kękusia, jako jego obrońca z urzędu wykazany w aktach sprawy, na podstawie art. 167 § 2 kodeksu postępowania karnego w związku z art. 211 kodeksu postępowania karnego niniejszym wnoszę o:

I. przeprowadzenie eksperymentu procesowego poprzez odtworzenie przebiegu zdarzenia z dnia 5 maja 2014 roku, w trakcie którego Podejrzany miał rzekomo usiłować się samouwolnić, używając rzekomo przemocy polegającej na kopnięciu kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu marki Fiat Ducato, która to z dużą siłą rzekomo uderzyła konwojującego funkcjonariusza policji Pawła Lewkowicza celem ustalenia, iż niemożliwe było popełnienie przez Podejrzanego przypisywanych mu czynów z dnia 5 maja 2014 roku w okolicznościach przedstawionych w protokołach przesłuchań świadków Pawła Lewkowicza, Marcina Raka, Michała Doroby z dnia 5 maja 2014 roku, a także na okoliczność prawdziwego przebiegu zdarzeń z dnia 5 maja 2014 roku,

II. przeprowadzenie dowodu z eksperymentu procesowego przed poddaniem Podejrzanego badaniom stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym orzeczonym przez postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie IX Wydział Karny z dnia 16 października 2014 roku (sygn. akt IX Kp 300/14/K), utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 roku (sygn. akt IV Kz 718/14),

(…) UZASADNIENIE

(…) 3. W zeznaniach świadków Pawła Lewkowicza, Marcina Raka oraz Michała Doroby, które znajdują się w protokołach przesłuchań świadków z dnia 5 maja 2014 roku ma miejsce wiele sprzeczności dotyczących okoliczności zdarzenia.

(…) 7. Z powyższych zeznań wynika, iż zachodzą w nich sprzeczności w zakresie istotnych elementów przebiegu rzeczonego zdarzenia, które przeczą sobie i wzajemnie się wykluczają, a w konsekwencji je dyskredytują. Sprzeczności dotyczą m.in. tego, czym rzekomo został uderzony Paweł Lewkowicz, w jakim miejscu doznał rzekomo obrażeń oraz miejsc, gdzie podczas zdarzenia stali poszczególni świadkowie. Najbardziej doniosłe sprzeczności w zeznaniach świadków obrazuje tabela sporządzona w oparciu o protokoły przesłuchań świadków Pawła Lewkowicza, Marcina Raka i Michała Doroby z dnia 5 maja 2014 roku:

Imię i nazwisko funkcjonariusza Policji Co rzekomo kopnął Zbigniew Kękuś? Co rzekomo uderzyło sierż. sztab. Pawła Lewkowicza W co rzekomo otrzymał uderzenie sierż. sztab. Paweł Lewkowicz
Paweł Lewkowicz Kratę Bezpośrednio krata W klatkę piersiową
Marcin Rak Kratę Krata, po odbiciu się od drzwi W bark
Michał Doroba Kratę Drzwi W klatkę piersiową

8. W konsekwencji, ponieważ zebrany w sprawie materiał dowodowy zawiera istotne luki, bez wypełnienia których nie jest możliwe ustalenie przebiegu zdarzenia oraz w związku z faktem, iż w zdarzeniu uczestniczyli tylko policjanci Paweł Lewkowicz, Marcin Rak i Michał Doroba, których zeznania wzajemnie się wykluczają oraz Podejrzany Zbigniew Kękuś, który kwestionuje przebieg zdarzenia przyjęty przez Prokuraturę, niezbędne jawi się przeprowadzenie eksperymentu procesowego. Wnioskowany eksperyment może wszak pozwolić ustalić rzeczywisty przebieg przedmiotowego zdarzenia.”

(…) 15.W tym stanie rzeczy zachodzi nie tylko potrzeba, ale i konieczność przeprowadzenia eksperymentu procesowego w formule odtworzenia. W obliczu bowiem faktu, iż w zdarzeniu uczestniczyli tylko policjanci Paweł Lewkowicz, Marcin Rak i Michała Doroba, których zeznania są wzajemnie sprzeczne, oraz Podejrzany Zbigniew Kękuś, który kwestionuje przebieg zdarzenia przyjęty przez Prokuraturę, eksperyment procesowy może pozwolić ustalić rzeczywisty przebieg zdarzenia.

16.Wnioskując o przeprowadzenie tego dowodu obrona zmierza do wykazania, iż niemożliwym było, by poprzez kopnięcie w kratę zabezpieczającą przedział dla osób zatrzymanych, krata mogła poruszyć się w taki sposób, by uderzyć policjanta stojącego przy prawym skrzydle drzwi pojazdu w klatkę piersiową.

17. Eksperyment procesowy wykaże również, iż niemożliwym było, by poprzez kopnięcie w kratę zabezpieczającą przedział dla osób zatrzymanych, krata ta uderzyła w drzwi pojazdu w taki sposób, by następne drzwi uderzyły policjanta w klatkę piersiową.

18. Nadto, eksperyment procesowy wykaże, iż niemożliwym było, by poprzez kopnięcie w kratę zabezpieczającą przedział dla osób zatrzymanych, krata ta najpierw uderzyła w drzwi pojazdu, a następnie uderzyła policjanta w bark.

19. By jak najdokładniej odwzorować warunki, które miały miejsce podczas zdarzenia z 5 maja 2014 roku, wnioskuję, by w eksperymencie wykorzystać pojazd Fiat Ducato. Kopnięcie kraty podczas eksperymentu procesowego powinno nastąpić w momencie, w którym osoba przybrana do eksperymentu jako Marcin Rak otworzyłaby zamek w kratownicy, osoba przybrana do eksperymentu jako Paweł Lewkowicz otwierałaby drzwi (prawe skrzydło), a osoba przybrana do eksperymentu jako Michał Doroba stałaby za osobą przybraną do eksperymentu jako Paweł Lewkowicz.

20. Ponadto wnioskuję o przeprowadzenie dowodu z eksperymentu procesowego przed poddaniem Podejrzanego badaniom stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym. Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy – Izba Karna w postanowieniu z dnia 18 lutego 2009 r., sygn. akt IV KK 306/08: Żaden przepis prawa nie zwalnia sądu z obowiązku ustalenia, czy oskarżony, który według opinii biegłych psychiatrów jest niepoczytalny w rozumieniu art. 31 § 1 KK, popełnił zarzucany mu czyn. Użyte sformułowania w art. 31 § 1 KK „w czasie czynu” oraz w art. 414 § 1 KPK „w chwili czynu”, wskazują jednoznacznie, iż musi zachodzić zbieżność w czasie dwóch zaszłości, a więc czynu oskarżonego oraz jego niepoczytalności.

21. Przywołane stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 2002 roku (sygn. akt III KKN 329/99, podkreślenie własne), dodając: Stan psychiczny oskarżonego może, rzecz jasna, powodować, że w sytuacjach określonych w art. 31 § 1 k.k. jest on niezdolny do popełnienia przestępstwa, ale proces karny nie jest psychiatrycznym postępowaniem diagnostycznym, w którym nie kwestia popełnienia przez pacjenta czynu zabronionego w rozumieniu art. 115 § 1 k.k., lecz jego stan psychiczny stanowi przedmiot badania lekarskiego. W procesie karnym stan psychicznyoskarżonego ma znaczenie dopiero przy ustaleniu, że dopuścił się on czynuzabronionego, co wynika również z treści art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.,

22. W stanie faktycznym niniejszej sprawy wobec licznych sprzeczności w zeznaniach świadków Pawła Lewkowicza, Marcina Raka i Michała Doroby dotyczących przebiegu zdarzenia oraz kwestionowanie przez Podejrzanego przebiegu zdarzenia przyjętego przez Prokuraturę z uwagi na brak możliwości przyjęcia, że Pokrzywdzony dopuścił się zarzuconych mu czynów niezbędne jawi się jak najszybsze przeprowadzenie dowodu z eksperymentu procesowego, które winno zostać przeprowadzone przed poddaniem Podejrzanego badaniom stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym.

23. Wniosek o uprzednie przeprowadzenie dowodu z eksperymentu procesowego ma doniosły charakter z uwagi na fundamentalną okoliczność, zgodnie z którą przeprowadzenie eksperymentu procesowego może doprowadzić do umorzenia niniejszego postępowania, co w konsekwencji oznaczać będzie oczywistą niecelowość przeprowadzania badań stanu zdrowia psychicznego Podejrzanego. Tym bardziej, że wspomniana obserwacja stanowi formę faktycznego pozbawienia wolności bez skazującego wyroku sąd karnego, co również zasługuję na wzięcie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji procesowych w odniesieniu do nin. wniosku.

(…) Za Podejrzanego – obrońca Wojciech Wandzel – adwokat”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Wojciecha Wandzela z dnia

3 sierpnia 2015 r. /podkreślenia moje – ZKE/ – Załącznik 9

Ja, pismami z dnia 8 czerwca 2015 r., 12 czerwca 2015 r., 16 czerwca 2015 r., 3 lipca 2015 r., 14 lipca 2015 r., 23 lipca 2015 r., 5 sierpnia 2015 r. i 12 sierpnia 2015 r. złożonymi do akt sprawy sygn. 2 Ds. 542/14 i skierowanymi do prokurator Doroty Baranowskiej oraz do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej składałem wniosek o dopuszczenie – przed poddaniem mnie obserwacji psychiatrycznej – dowodu z przeprowadzenia eksperymentu procesowego na okoliczność ustalenia, czy:

 1. jest możliwie popełnienie czynów przypisanych mi w postanowieniu z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutów,
 2. jest wiarygodna przedstawiona przeze mnie wersja zdarzenia, do którego doszło w dniu 5 maja 2014 r. i które skutkowało przedstawieniem mi zarzutów.

Prokurator Dorota Baranowska wydała w dniu 19 sierpnia 2015 r. zarządzenie – Załącznik 10: Dorota Baranowska-prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w sprawie 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniew Kękuś podejrz. o przest. z art. 222§1kk i art. 157§2kk, art. 13§1kk w zw. z art. 242§4kk w zw. z art. 11 §2 kk na podstawie art. 247§1pkt 1 i 2 kpk, art. 75 §1 i 2 kpk zarządza I. zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Pana: Zbigniew Kękuś (…) który w piśmie z dn. 17 sierpnia 2015 r. /data wpływu/ wskazał, że będzie w Recepcji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24 w godz. 08.55 do 09.30, do siedziby Szpitala im Babińskiego w Krakowie – adres: Kraków ul. Babińskiego 29 Oddział 4B w dniu 20 sierpnia 2015 r. w godz. 8.15 – 10.30 celem wykonania czynności polegającej na przeprowadzeniu badań psychiatrycznych połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż 4 tygodnie

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, zarządzenie prokurator Doroty

Baranowskiej z dnia 19 sierpnia 2015 r. – Załącznik 10

W dniu 20 sierpnia 2015 r. zostałem zatrzymany przez Policję i doprowadzony do Szpitala.

Poinformowałem Panie wtedy o rozpoczęciu – zgodnie z zapowiedziami kierowanymi przeze mnie wcześniej do prokurator Doroty Baranowskiej i prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej – protestu głodowego.

Przez pierwsze dwie doby nie jadłem, ani nie piłem. Potem zacząłem pić.

Wypisałyście mnie Panie ze Szpitala w dniu 24 sierpnia 2015 r.

Pani Ordynator D. Woźniak poinformowała Prokuraturę pismem z dnia 25 sierpnia 2015 r. – Załącznik 11: „Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego /adres – ZKE/ Kraków, 25 sierpnia 2015 r. 4B-5104-24/15 Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza /adres – ZKE/ Uprzejmie informujemy, że pacjent Zbigniew Kękuś, ur. 02-05-1958, PESEL: (…) zam. Kraków ul. (…) został przyjęty w dniu 20.08.2015 r. w celu przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla dzielnicy Kraków-Krowodrza. Po przyjęciu do oddziału pacjent nie wyraził zgody na badanie EEG, KT głoy oraz na badanie psychologiczne.

Od chwili przyjęcia do Oddziału podjął głodówkę, którą kontynuował do dnia 24.08.2015 r. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności nie ma możliwości przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej tym sam wydania opinii sądowo-psychiatrycznej, dlatego pacjenta wypisano z Oddziału.
Pacjent w dniu wypisu zgłasza ogólnie dobre samopoczucie, nie zgadza się na badanie lekarskie w Oddziale, ani na konsultację w SOR. lek. Danuta Woźniak”
Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, sygn. 4B-5104-24/15, pismo Ordynatora Oddziału 4B

Danuty Woźniak z dnia 25 sierpnia 2015 r. – Załącznik 11

Dopiero wtedy prokurator Dorota Baranowska przystąpiła do wykonywania czynności, których wykonanie było nie tylko jej ale także prokuratora Bartłomieja Legutko na początku prowadzonego przez niego postępowania, tj. do ustalania, czy ja popełniłem czyn zabroniony oraz do zbierania dowodów w sprawie.

Doręczyła mi wezwanie z dnia 4 września 2015 r., w którym podała – Załącznik 12: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ Sygn. akt 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 04 września 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 28.09.2016 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 28.09.2015 r. o godz. 08:30 Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie, Kraków, oś. Kościuszkowskie 2 gab. 305 jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 2 Ds. 542/14 podejrz: o przest. z art. 13 § 1kk w zw. z art. 242§4 kk w celu:

1/ przeprowadzenia eksperymentu procesowego z osobami uczestniczącymi: Pana jako podejrzanego, funkcjonariuszy Policji Państwowej /M. Doroba, M. Rak, P. Lewkowicz/, na miejscu będzie pojazd m-ki Fiat Dukato nr rej. HPG B 147

2/ przesłuchania funkcjonariusza Policji R. Tarnówko

3/ po wykonaniu czynności z pkt 2 i 3 przesłuchanie Pana jako podejrzanego. Młodszy Referent Katarzyna Skorupka”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wezwanie z dnia 4 września 2015 r. –

Załącznik 12

Potem prokurator Dorota Baranowska doręczyła mi pismo z dnia 25 września 2015 r., w którym podała – Załącznik 13: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 25 września 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Uprzejmie informuję, iż Pana pismo z dn. 14-09-2015 r., podobnie jak pisma wcześniejsze oraz z dat wpływu po dniu 14-09.2015r., zostało dołączone do akt sprawy. Odnośnie treści w nim zawartych zauważam, iż nie widzę podstaw do umorzenia postępowania prowadzonego przeciwko panu do sygn. 2Ds 542/14. Podkreślam, iż w świetle prawomocnego, wykonalnego postanowienia Sądu o przeprowadzeniu badań psychiatrycznych Pana osoby połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym – po wydaniu orzeczenia przez Sąd II instancji – Prokuratura niezwłocznie przystąpiła do realizacji wskazanego orzeczenia.

Przepisy prawa karnego procesowego nie regulują terminów wykonania tego typu czynności jak eksperyment procesowy, przesłuchania świadka, zaś aktualne (po dniu 24-08-2015 r.) dopuszczono dowody zawnioskowane przez Pana obrońcę.

Dodaję, że czynności procesowe (w tym eksperyment procesowy przesłuchanie świadka) są przeprowadzane przez prowadzącego postępowanie, nie zaś przez stronę postępowania, a strona obecna podczas tego typu czynności ma prawo zgłaszać swe uwagi, zastrzeżenia, czy składać oświadczenia, które niewątpliwie zostaną zaprotokołowane. Prokurator Dorota Baranowska /podpis – ZKE/ do wiadomości: adw. Wojciech Wandzel /adres – ZKE/

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo prokurator Doroty Baranowskiej z

dnia 25 września 2015 r. – Załącznik 13

Prokurator Dorota Baranowska uznała zatem, że wcześniej wykona na mnie – de facto – wyrok bezwzględnego pozbawienia mnie wolności, a dopiero potem zbierać będzie dowody w sprawie.

Prokurator D. Baranowskiej wolno… Jest przecież prokuratorem.

Po wypisaniu mnie przez Panie ze Szpitala prokurator D. Baranowska i prokurator rejonowy Małgorzata Lipska nie ustają w działaniach na rzecz ponownego mnie w nim umieszczenia. Bardzo tego pragną, bo już po tym, jak prokurator D. Baranowska skierowała do mnie w.w. wezwanie z dnia 4 września 2015 r. i przed tym, zanim w dniu 28 września 2015 r. miały się odbyć w.w. czynności procesowe, prokurator rejonowy Małgorzata Lipska skierowała – nie znając przecież wyników czynności procesowych – pismo z dnia 9 września 2015 r. do publicystki „Warszawskiej Gazety”, dziennikarki „Obywatelskiej”, Pani Krystyny Górzyńskiej o treści – Załącznik 21: „2 Ds. 542/14 Kraków, Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza dnia 9 września 2015 r. Pani Krystyna Górzyńska „Gazeta Obywatelska”, „Prawda jest ciekawa” /adres – ZKE/ W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w szczególności maila z dnia 7 września 2015 r. informuję, że tut. prokuratura, w toku nadzorowanego przez siebie postępowania przygotowawczego p-ko Zbigniewowi Kękuś, podejmuje działania zmierzające do wykonania prawomocnego postanowienia Sądu, o poddaniu w/wym. obserwacji psychiatrycznej.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego

Małgorzaty Lipskiej z dnia 9 września 2015 r. do red. Krystyny Górzyńskiej – Załącznik 21

Spieszy im się…

Teraz mnie będą dokarmiać i obserwować. Dla mojego dobra oczywiście. No i w interesie społecznym

Być może jednak uda mi się tych kolejnych prowadzonych na mnie w interesie społecznym i dla mojego dobra zdarzeń uniknąć. Panie możecie mi w tym dopomóc.

Uprzejmie proszę o sporządzenie przez Panie do dnia 19 listopada 2015 r. – tj. zgodnie z dyspozycją dla Pań prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego – Opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawie do sygn. akt 5 Ds. 153/14.

Ja wprawdzie nie wyrażę zgody na poddanie mnie badaniom w dniu 12 listopada 2015 r., ale Panie przecież obserwowałyście mnie oraz prowadziłyście kilkukrotnie wywiady ze mną podczas mojego pobytu w Oddziale 4B Szpitala im. dr. J. Babińskiego w dniach od 20 do 24 sierpnia 2015 r.

Jak wspomniałem, biegli z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. dotyczącą mnie Opinię sądowo-psychiatryczną na podstawie naszego spotkania w dniu 7 maja 2014 r., które trwało mniej niż 10 minut.

Tymczasem w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie spędziłem cztery dni obserwowany przez jego personel medyczny i pielęgniarski, rozmawiałem przez łącznie kilka godzin z każdą z Pań.

Moje rozmowy z lek. med. Szczepanem Ligarą i lek med. Janem Styrkoszem nie były krótsze, niż to w dniu 7 maja 2014 r. z lek. med. Katarzyną Bilską – Zarembą i dr. Mariuszem Patlą, na podstawie którego oni sporządzili Opinię sądowo-psychiatryczną z dnia 3 czerwca 2014 r.

Skoro moja trwająca kilka minut rozmowa w dniu 7 maja 2014 r. z biegłymi Katarzyną Bilską – Zarembą i Mariuszem Patlą była badaniem – przeprowadzonym bez mojej zgody – na podstawie którego biegli sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. Opinię sądowo – psychiatryczną, tym bardziej jako badania należy potraktować trwające łącznie kilka godzin wywiady ze mną prowadzone przez Panie. Jako badania można potraktować także kilkuminutowe wywiady, które ze mną przeprowadzili lek. med. Szczepan Ligara i lek. med. Jan Strokosz.

Wskazać należy, że w dokumencie „Historia choroby – Obserwacje lekarskie” podano m.in. – Załącznik 14: Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie /adres – ZKE/ Historia choroby – Obserwacje lekarskie Jednostka: 4B – Oddz. Psychiatryczny Kraków – Podgórze I Nazwisko imię: Kękuś Zbigniew (…) Nr ks. oddz.: IV B/01654/2015 Nr ks. gł.: 467195 W szpitalu od: 20-08-2015 do 24-08-2015 Rozpoznania Z04.6 Zasad. Obserwacja sądowo-psychiatryczne Opis: (…) 21-08-2015 Pacjent w logicznym kontakcie, wszechstronnie zorientowany prawidłowo. W zachowaniu dostosowanym, spokojny. Pozwolił na zmierzenie podstawowych parametrów, CTK 148/95, Tętno 75/min, temp. B36,3. Dolegliwości nie zgłasza. Konsekwentnie odmawia przyjmowania posiłków i płynów. W Oddziale aktyny, chętnie nawiązuje kontakt z innymi pacjentami.

23-08-2015 Pacjent w logicznym kontakcie, chętnie nawiązuje rozmowę. CTK 128/95 T89/min. Od dnia wczorajszego przyjmuje płyny p.o. dzisiaj pije sok. Nadal konsekwentnie odmawia posiłków. (…)”

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzana w dniach 20 – 24

sierpnia 2015 r. przez lek. med. Danutę Woźniak, lek. med. Urszulę Hybel, lek. med. Szczepana Ligara, lek. med. Jana Strokosza, „Historia choroby – Obserwacje lekarskie” Załącznik 14

Byłem zatem poddawany obserwacji.

W następstwie przeprowadzonego ze mną w dniu 20 sierpnia 2015 r., trwającego ok. 90 minut wywiadu Pani lek. med. Urszula Hybel sporządziła liczący niemal dwie strony, zapisany najmniejszą czcionką dokument „Historia choroby – badania przedmiotowe”, w którym podała m.in. – Załącznik 15:Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie /adres – ZKE/ Historia choroby – Badania przedmiotowe Nazwisko imię: Kękuś Zbigniew (…) Badania przedmiotowe: 20-08-2015 (…) Stan psychiczny; orientacja prawidłowa, kontakt rzeczowy, ma poczucie niesprawiedliwości dotyczących jego praw obywatelskich, urojeń wprost nie wypowiada omamom przeczy śpi dobrze, nastrój i napęd w normie, nigdy nie miał prób samobójczych, wielomowny, dużo i chętnie opowiada o swojej sprawie karnej, bez zaburzeń nastroju.

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzona w dniu 20 sierpnia

2015 r. przez lek. med. Urszulę Hybel „Historia choroby – Badania przedmiotowe”Załącznik 15

Byłem zatem badany. Odpowiadałem na zadawane mi pytania. Udzielałem wyjaśnień.

Kilkukrotnie, za każdym razem, gdy mnie o to proszono, wyrażałem zgodę na przeprowadzenie przez lekarzy moich badań w formie – jak ta, z której skorzystali w dniu 7 maja 2014 r. biegli Katarzyna Bilska – Zaremba i Mariusz Patla na potrzebę sporządzonej przez nich w dniu 3 czerwca 2014 r. Opinii sądowo-psychiatrycznej – tj. wywiadów prowadzonych ze mną. Wielokrotnie rozmawiałem także z Paniami pielęgniarkami, a obserwowanie mnie przez nie potwierdza uzupełniana każdego dnia mojego pobytu w Oddziale „Karta Indywidualnej Opieki Pielęgniarskiej”, której autorzy wielokrotnie użyli sformułowania „obserwacja” – Załącznik 16:

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzana w dniach 20 – 24 sierpnia

2015 r. „Karta Indywidualnej Opieki Pielęgniarskiej”Załącznik 16

Wypisując mnie w dniu 24 sierpnia 2015 r. ze Szpitala sporządziłyście Panie epikryzę podając w niej – Załącznik 17:

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie /adres – ZKE/ Karta informacyjna leczenia szpitalnego Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Podgórze I

Nazwisko i imię: Kękuś Zbigniew urodzony: 02-05-1958 Adres /adres – ZKE/ PESEL /Nr PESEL – ZKE/ Pacjent przebywał w szpitalu: od 20-08-2015 do 24-08-2015

Rozpoznanie: Z04.06 Obserwacja sądowo-psychiatryczna

Epikryza: Pacjent przyjęty w celu przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla dzielnicy Kraków-Krowodrza. Po przyjęciu do oddziału pacjent nie wyraził zgody na pobranie krwi w celu wykonania badań laboratoryjnych, nie wyraził zgody na badanie EEG, KT głowy oraz na badanie psychologiczne.

Od chwili przyjęcia do Oddziału podjął głodówkę, którą kontynuował do dnia 24.08.2015 r. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności nie ma możliwości przeprowadzenia obserwacji sądowo-psychiatrycznej, pacjenta wypisano z Oddziału.
Pacjent w dniu wypisu zgłasza ogólnie dobre samopoczucie, nie zgadza się na badanie lekarskie w Oddziale, ani na konsultację w SOR.

Wyniki badań laboratoryjnych:
RR-188/107; 145/100, 155/97; 144/06, 128/95 (24.08.2015r.) mmHg

Pacjent nie zgadza się na pobranie krwi do badań laboratoryjnych, a także na badanie EEG oraz KT głowy.

Leczenie biologiczne:

A. Podstawowe leczenie psychotropowe: –

B. Inne leki: –

Zalecenia:Brak zaleceń.

Recept nie wydano.

Kartę przekazano:– do rąk własnych pacjenta

Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Kraków-Podgórze I Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie lek. Danuta Woźniak specjalista psychiatra 5069421

Lekarz wypisujący lek. med. Urszula Hybel specjalista psychiatra 2060068”

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, epikryza z dnia 24 sierpnia 2015 r. –

Załącznik 17

Wypisałyście mnie Panie ze Szpitala bez żadnych zaleceń.

W Historii Choroby, w pozycji „Wskazania do dalszego leczenia” zaznaczono „nie ma wskazań”Załącznik 18

Dowód: Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Historia Choroby Szpital Psychiatryczny –

Załącznik 18

Uprzejmie proszę, w przypadku podjęcia przez Panie decyzji o sporządzeniu Opinii sądowo-pychiatrycznej na podstawie w.w. materiałów, w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej przez prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego do sygn. akt 5 Ds. 153/14, o jej oparcie na założeniu, że informacje przekazane Paniom przeze mnie podczas wywiadów, które prowadziłyście Panie ze mną podczas mojego pobytu w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w okresie od 20 do 24 sierpnia 2015 r. są prawdziwe.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś.

Załączniki: Wszystkie do ściągnięcia od 1 do 59

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn.. akt 5 Ds. 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 9 października 2015 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze, sygn. akt 5 Ds./153/14, wezwanie z dnia 12 października 2015 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/, sygn. akt 5 D 153/14, postanowienie prokuratora Cezarego Kwiatkowskiego z dnia 12 czerwca 2015 r. o objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego
 5. Komenda Miejska Policji w Krakowie, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, sygn. akt MD.5601/40/15 RSD 61/5, 5 Ds. 153/15, uzasadnienia postanowienia mł. asp. Patryka Lasoty z dnia 30 września 2015 r.
 6. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrzy, sygn.. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14), pismo prokuratora rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby z dnia 2 grudnia 2014 r.
 7. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K
 8. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokoły zeznań sierż. sztab. Michała Doroby, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza i st. post. Marcina Raka
 9. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Wojciecha Wandzela z dnia 3 sierpnia 2015 r.
 10. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, zarządzenie prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 19 sierpnia 2015 r.
 11. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, sygn. 4B-5104-24/15, pismo Ordynatora Oddziału 4B Danuty Woźniak z dnia 25 sierpnia 2015 r.
 12. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wezwanie z dnia 4 września 2015 r.
 13. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 25 września 2015 r.
 14. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzana w dniach 20 – 24 sierpnia 2015 r. przez lek. med. Danutę Woźniak, lek. med. Urszulę Hybel, lek. med. Szczepana Ligara, lek. med. Jana Strokosza, „Historia choroby – Obserwacje lekarskie”
 15. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzona w dniu 20 sierpnia 2015 r. przez lek. med. Urszulę Hybel „Historia choroby – Badania przedmiotowe”
 16. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, sporządzana w dniach 20 – 24 sierpnia 2015 r. „Karta Indywidualnej Opieki Pielęgniarskiej”
 17. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, epikryza z dnia 24 sierpnia 2015 r.
 18. Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Historia Choroby Szpital Psychiatryczny
 19. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 3 listopada 2014 r.
 20. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 13 maja 2015 r. do prokuratora Bartłomieja Legutko
 21. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 9 września 2015 r. do red. Krystyny Górzyńskiej