Dr. Zbignie Kękuś: co ze mną zrobią 23 i 24 listopada.

Co ze mną zrobią
Co ze mną zrobią

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do e-mail’a przesłanego do Państwa w dniu 20 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczonych:

przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorotę Baranowską na dzień 23 listopada 2015 r., godz. 09:00, terminu przeprowadzenia czynności procesowych w sprawie z moim uczestnictwem jako podejrzanego oraz sprzecznego z rzeczywistym stanem faktycznym potraktowania przez prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Małgorzatę Lipską moich wniosków z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie każdego prokuratora – wszystkich prokuratorów – Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznania sprawy przeciwko mnie jako złożonych na podstawie art. 47 i 48 k.p.k., mimo że w rzeczywistości złożyłem je na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k.,

przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój na dzień 23 listopada 2015 r., godz. 10:30 terminu posiedzenia w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy od dnia 14 listopada 2006 r., na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wchód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., w tym raz już zakończonej prawomocnym skazującym mnie, niesłusznym wyrokiem sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2006 r., uchylonym następnie wydanymi na moją korzyść w zakresie wszystkich przypisanych mi czynów dwoma wyrokami wznowieniowymi, tj. wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r. i Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r.,

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny na dzień 24 listopada 2014 r., godz. 08:30 terminu posiedzenia w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie z dnia 31 lipca 2015 r. prokuratura Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Michała Żurka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez Andrzeja Dudę gdy był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przestępstwa niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora i działania na szkodę mojego interesu prywatnego,

Informuję iż w poniższej prezentacji, przedstawiłem więcej informacji na temat w.w. Spraw -tytuł: „Nowe oświadczenia dr Zbigniewa Kękusia.”

Prezentacja składa się z czterech części, z których każda jest także dostępna na kanale YouTube pod linkami:

W w.w. materiale filmowym prezentuję także doręczone mi w dniu 20 listopada 2015 r. pismo do mnie z dnia 16 listopada 2015 r. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Roberta Króla o treści: „Prokuratura Okręgowa w Siedlcach Wydział I Organizacyjny /adres – ZKE/ Siedlce, dnia 16 listopada 2015 r. I Ko 317/15 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Informuję, że Pana korespondencja z 6, 7, 24 lipca, 6 sierpnia, 16, 18, 21, 27 września oraz 7 października 2015 roku, przesyłana drogą elektroniczną, a przekazana tutejszej jednostce przy piśmie Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 listopada 2015 roku nr Ap IV Dsa 114/16, w dniu dzisiejszym została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Garwolinie celem procesowego rozpoznania formułowanych tam zarzutów popełnienia przestępstw z art. 231 § 1 kk przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w Krakowie i innych prokuratorów okręgu krakowskiego. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prokurator Robert Król”

Moje pisma, jak w piśmie z dnia 16.11.2015 r. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prokurator Robert Król dotyczyły byłego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód obecnie zastępcy prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód – Radosławy Ridan oraz:

  1. byłego prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód, obecnie prokuratora okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej
  2. byłego p.f. prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód, obecnie rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotra Kosmatego
  3. byłej zastępcy prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód, obecnie prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk
  4. byłej p.f. zastępcy prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Edyty Kuśnierz.

Jak Państwa informowałem, prokurator Radosława Ridan sporządziła w dniu 12 czerwca 2006 r. – pod nadzorem w.w. prokuratorów, jej wtedy przełożonych – niesłuszny akt oskarżenia, którym oskarżyła mnie na podstawie li tylko, jak sama przyznała, wydruków ze stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, o popełnienie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w Krakowie, 18 przestępstw za pośrednictwem w.w. stron internetowych.

W rzeczywistości czyny przypisane mnie przez prokurator R. Ridan popełniły inne niż ja osoby, w Warszawie, a za pośrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl także w innym czasie niż ustaliła prokurator R. Ridan pod nadzorem w.w. prokuratorów.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma wydał wyrok, którym uznał mnie za winnego popełnienia wszystkich czynów, które w wyniku niedopełnienia obowiązków omyłkowo mnie przypisała prokurator R. Ridan, a po uchyleniu tego wyroku dwoma wyżej wymienionymi wyrokami wznowieniowymi, ściga mnie za te czyny – w tym w dacie wysłania niniejszego e-mail’a sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy, prezes tego Sądu, koleżanka – jak sama przyznała w złożonym oświadczeniu – sędziego Tomasza Kuczmy sędzia Beata Stój.

Ja z powodu niesłusznego aktu oskarżenia prokurator R. Ridan między innymi dwukrotnie straciłem pracę. Od lat nie pracuję. Przez kilka lat skazanego, po uchyleniu skazującego mnie wyroku przez następnych wiele lat oskarżonego, ze zrujnowaną opinią na rynku pracy od lat nie chce mnie zatrudnić żaden pracodawca.

Prokurator Radosława Ridan oraz jej wszyscy wyżej wymienieni przełożeni, którzy nadzorowali prowadzone przeciwko mnie w okresie od 2 lipca 2004 r. do 12 czerwca 2006 r. postępowanie przygotowawcze awansowali. Niektórzy – prokurator Lidia Jaryczkowska, prokurator Piotr Kosmaty – nawet dwukrotnie.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś