Rządy Żydów w Polsce – czyli moje spotkanie z sędzia psychopatką Beatą Stój i dlaczego Andrzej Duda przestępcą zostanie

Andrzej Duda
Andrzej Duda

Są sytuacje, w których milczeć po prostu nie wolno. W kraju za rządów braci Kaczyńskich działo się coraz gorzej. Koszmarna koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin przynosiła skandal za skandalem. Polityczne wiarołomstwo stało się normą. Kolejne obietnice wyborcze Jarosława Kaczyńskiego rozwiewały się w pył. Stało się dla mnie jasne, że jego wizja budowy lepszej Polski, której zaufały miliony Polaków, okazała się jednym wielkim oszustwem. Dlatego też postanowiłem nazwać rzeczy po imieniu i – jak ujął to jeden z przedwojennych satyryków – „przestać uważać bydło za niebydło”.

Źródło: blog Władysława Bartoszewskiego 22 października 2007

Szanowni Państwo,

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym.

Zaprezentuję, jakie mają plany wobec mnie na dzień 23 listopada 2015 r.:

 1. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorota Baranowska
 2. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój,

żeby w dniu 24 listopada 2015 r. sympatyka, sprzymierzeńca i obrońcę psychopatów w wymiarze sprawiedliwości i przestępców Andrzeja Dudę przed statusem przestępcy uchronić.

Wyjaśnię, dlaczego prokurator Dorocie Baranowskiej i sędzi psychopatce Beacie Stój nie uda się zrealizować ich planów wobec mnie, a Andrzej Duda nie dość, że tchórz i miernota, to przestępcą zostanie.

Wyjaśnię także, dlaczego Polacy muszą bać się Żydów i „patrzeć im na ręce”, wyjaśnię, co sprawiło, że zrozumiałem dlaczego mój znajomy przed laty, Holender, liczył palce – sprawdzając, czy wciąż ma wszystkie – po każdym podaniu ręki Żydowi oraz dlaczego uważam, że miał rację szachowy mistrz świata Żyd Bobby Fischer, gdy mówił o Żydach, że bezklasia:

W szachach jest zbyt wielu Żydów, odbierają tej grze klasę.”

Żyd, Bobby Fischer, szachowy mistrz świata

w: Krzysztof Stanowski,„Bobby Fischer, Wyjątkowo koszmarny geniusz”, „Dziennik Polska Europa Świat”, 26-27.01.2008r., s. 17

Zaprezentuję, czego możemy, Polacy krzywdzeni przez Żydów chronionych przez innych Żydów, spodziewać się ze strony żyjących w symbiozie funkcjonariuszy zażydzonego – zmajoryzowanego przez Żydów – systemu prawnego i zażydzonego sytemu politycznego.

Jestem w wielce komfortowej sytuacji, bo na wszystkie zarzuty, które stawiam tępemu, okrutnemu, panoszącemu się w Polsce żydostwu posiadam gromadzone od wielu lat, gdy mnie los po raz pierwszy zetknął z żydowskim, okrutnym ciemnogrodem z Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie i jego obrońcą, potomkiem niemieckich imigrantów1, , masonem2, Żydem Andrzejem Zollem, dowody poświadczające, że prawdę piszę o dziczy, barbarzyńcach, kreowanych przez ich media na autorytety, legendy, pomniki, tuzów itp.

Norman Davies powiedział:

To jest wielka tragedia dla Polaków, że od 1939r. głos Polski był niesłyszalny. Nie było nikogo, kto mógłby przeciwstawić się rozpowszechnianym w świecie stereotypom.Nikt nie prostował na przykład terminu „polski antysemityzm”. Oczywiście w Polsce był antysemityzm, ale nie ma czegoś takiego jak „polski antysemityzm”. Tak samo nie można mówić o „żydowskiej korupcji” czy „żydowskim szwindlu”. Nie wolno przypisywać jakiegoś przestępstwa czy draństwa całemu narodowi. A przecież termin „polski antysemityzm” ciągle ma się dobrze.”
Źródło: Norman Davies, „Przed i po wojnie Polska była wygodnym kozłem ofiarnym” ; „Polska”, 19-20 września 2009r., s 10, 11

Gdy po raz pierwszy zapoznałem się z opinią N. Daviesa, mimo że miałem za sobą kilka już lat doświadczeń z okrutnym, talmudycznym żydostwem byłem skłonny się z nim zgodzić. Dzisiaj nie mam wątpliwości, że nie miał racji. Miał ją natomiast z całą pewnością W. Bartoszewski, gdy zarzucał Żydowi Jarosławowi Kaczyńskiemu – według licznych źródeł internetowych Kalkstein – wiarołomstwo. Miał rację, bo dla Żydów szwindel jest zasadą. Przypomnę:

SZWINDEL”«oszustwo, szachrajstwo»

Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 999

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa ku przestrodze…

Jeśli ich, polonofobów, polakożerców, dzicz kreowaną przez ich media – m.in. TVN, „Gazeta Wyborcza” – nie powstrzymamy, skończymy w szpitalach psychiatrycznych, a jak te nas nie pomieszczą, w obozach koncentracyjnych.

Okrucieństwo, wrogość wobec Polaków, pogarda dla nas, schowane za krasomówczymi popisami i fałszywymi uśmiechami są dużo większe, niż wielu spośród Państwa byłoby sobie w stanie wyobrazić.

Przeciwko mnie funkcjonariuszowska Judeopolonia rzuciła wszystko czym dysponuje. W tym to, co w niej „najlepsze”.

Zaczęło się wprawdzie od sędziów zwyrodnialców i takiego samego rzecznika praw obywatelskich, małżonka notorycznej oszustki, adw. Wiesławy Zoll, Andrzeja Zolla, a potem, gdy tumany mściwe, sędziowska dzicz razem z A. i W. Zollami postanowili uczynić mnie przestępcą, za słowa prawdy o nich do akcji wkroczyło pięcioro prokuratorów tumanów, Radosława Ridan, Lidia Jatryczkowska, Piotr Kosmaty, Krystyna Kowalczyk i Edyta Kuśnierz. Ta pierwsza pod nadzorem – opieką – pozostałych sporządziła w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarżenia przeciwko mnie, którym o popełnienie przestępstw za pośrednictwem Internetu oskarżyła mnie na podstawie li tylko… wydruków ze stron internetowych. Wsparcie otrzymali od sędziego łajdaka i ignoranta Tomasza Kuczmę, który wydał w dniu 18 grudnia 2007 r. skazujący mnie wyrok będąc w posiadaniu dostarczonych mu wcześniej przez operatorów internetowych dowodów mojej niewinności oraz za 15 czynów z art. 226 § 1 k.k., z tytułu których ściganie według opisów sporządzonych przez prokurator Radosławę Ridan – znieważenie funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem obowiązków służbowych – ściganie z art. 226 § 1 k.k. jest niedopuszczalne od dnia 19 października 2006 r. z mocy

W następnej kolejności miałem już jednak przeciwko sobie tuzów wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, kolejnych prokuratorów generalnych, którzy przez następnych kilka lat oszukiwali mnie, gdy ich prosiłem, żeby wnieśli kasację na moją korzyść od wyroku sędziego T. Kuczmy. Prokuratorzy generalni, Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Seremet informowali mnie, w tym A. Czuma dwa razy, a A. Seremet trzy razy, że badania, analizy – w tym nawet wnikliwe – akt sprawy przeciwko mnie nie wykazywały, że w sprawie przeciwko mnie zachodzi prawem określona przesłanka do wniesienia kasacji. Takie same informacje otrzymałem od rzeczników praw obywatelskich, Janusza Kochanowskiego i Ireny Lipowicz.

W tzw. międzyczasie, w 2010 roku ojciec pięciorga dzieci, prezydent Bronisław Komorowski odmówił mi ułaskawienia mnie, ojca trojga dzieci. A przecież byłem skazany za słowa.

Dwa lata później, w sierpniu 2012 r. w takiej samej sprawie, tj. o zniesławienie B. Komorowski ułaskawił znanego dziennikarza Jerzego Jachowicza skazanego za zniesławienie oficera SB. Ja miałem zniesławić – i znieważyć! – sędziów oraz A. i W. Zollów.

Przypomnę także, że:

 1. prezydent Lech Wałęsa ułaskawił dwóch gangsterów o pseudonimach „Słowik” i „Ali”,
 2. prezydent Aleksander Kwaśniewski w trybie nadzwyczajnym ułaskawił sprawcę brutalnego morderstwa – zakatował tępym narzędziem staruszkę i podpalił ciało – Piotra Filipczyńskiego.

Prawdy o bydle w wymiarze sprawiedliwości pisać nie wolno, bo to… zamach na państwo.

Gdy wreszcie wygłodowałem kasację na prokuratorze generalnym Andrzeju Seremecie – dosłownie, na przełomie maja i czerwca 2011 r., po tym., gdy mnie wcześniej A. Seremet trzy razy oszukał, prowadziłem przez 16 dni przed kierowaną przez niego Prokuraturą Generalną protest, w tym przez 12 dni głodowy – to on ją wniósł w dniu 23 sierpnia 2011 r. podając, że na moją korzyść, w zakresie dwóch spośród 18 czynów, za które byłem skazany, w istocie wnosząc ją na korzyść adw. Wiesławy Zoll. Złożył wniosek o powtórne ściganie mnie z oskarżenia publicznego za jej, ścigane z oskarżenia prywatnego, zniesławienie. Sąd Najwyższy przychylił się wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. do tego wniosku.

Wcześniej, w dniu 15 września 2010 r., Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił skazujący mnie wyrok sędziego T. Kuczmy w zakresie 16 spośród 18 przypisanych mi czynów.

Wtedy wysłano przeciwko mnie najbardziej utalentowaną na tamten czas sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój – potem prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniew Śnigórski powołał ją na prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy – która natychmiast po zwróceniu jej przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie akt sprawy przeciwko mnie, podczas rozprawy głównej w dniu 15 marca 2011 r. zaprezentowała jej „linię”, tj. wpadła na pomysł, że ja jestem niepoczytalny od… stycznia 2003 r. i skierowała mnie na badania psychiatryczne.

Nie wyjaśniła, dlaczego uważa, że jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r.

Od tego czasu ferajna zaczęła stosować wobec mnie powszechnie w takich przypadkach stosowaną taktykę mnożenia kolejnych zarzutów, wszczynania postępowań.

Jakich by mi zarzutów nie stawiano – najczęściej znieważenia i zniesławienia – natychmiast jestem kierowany na badania psychiatryczne.

Bo… funkcjonariusz publiczny, który prowadzi postępowanie nabrał tzw. „uzasadnionych wątpliwości” co do mojej poczytalności. Żaden z nich nigdy – tak samo, jak sędzia Beata Stój – nie przedstawił uzasadnienia dla tych… uzasadnionych podobno wątpliwości.

Chyba mnie zniesławiają, jeśli piszą, że nabrali uzasadnionych wątpliwości co do mojej poczytalności, ale za nic nie chcą przedstawić uzasadnienia…

Tak jednak kodyfikatorzy z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości i ustawodawca ułożyli prawo „przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości”, że byle tuman i łajdak, gdy odziany w sędziowską lub prokuratorską togę, może zrobić z przeciwnikiem innego amoralnego tumana ubierającego się do pracy w sędziowską lub prokuratorską togę – tudzież innego funkcjonariusza publicznego, jak rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll – co mu się rzewnie podoba.

Przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości.

Nic się nie zmieniło w traktowaniu Polaków przez Żydów. Jak nas niszczyli, tak nas dalej niszczą.

Żydostwo w sądach pozbawia nas, a nawet nasze dzieci, możności korzystania z naszych praw obywatelskich, okrada nas, pozbawia nas dorobku życia w majestacie prawa, przez wymuszenia sądownicze. Żydostwo w pozostałych dwóch rodzajach władzy oraz rzecznicy praw obywatelskich, jak Żydzi Andrzej Zoll i Irena Lipowicz chronią interesu Żydów złoczyńców z instytucji wymiaru sprawiedliwości. Żydostwu w biznesie wolno nas wyrzucić z pracy, kiedy mu się podoba, bo jego interesu chroni żydostwo w sądach i prokuraturze.

A na koniec, jak już Żydostwo silne siłą gromady, komuny – indywidualnie to tchórze, miernoty – „wyciśnie” z Polaka co było do wyciśnięcia, to go… do szpitala psychiatrycznego.

Muszę przyznać, że te postanowienia sędziów, prokuratorów, którzy mnie kierują na badania psychiatryczne – czy też zarzuty pod moim adresem prof. Andrzeja Zolla, że jestem niezrównoważony – bo nabrali „uzasadnionych wątpliwości co do mojej poczytalności”, starania, żeby mnie umieścić w szpitalu psychiatrycznym na etapach prowadzonych przeciwko mnie postępowań przygotowawczych, bez przewodów sądowych, w tym postępowań dowodowych, wielce mi schlebiają.

Dowodzą niemocy, bezradności jakże często okrutnego, mściwego bydła – „BYDLĘ”:«o człowieku z podkreśleniem jego stron ujemnych»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75.

Myślę, że to co ze mną robią w XXI wieku, w czasach pokoju, „na oczach” całej Polski, to przedsmak, tego co z nami rozbestwione żydostwo będzie w przyszłości robiło.

Co…? To samo, co zawsze.

To, co zrobili w Katyniu – według licznych źródeł internetowych to Żydzi wymordowali tam tysiące Polaków – to, co robili z Polakami zaraz po wojnie, gdy życie straciło więcej żołnierzy Armii Krajowej niż w czasie wojny. Nie tylko żołnierzy AK niszczyli, w tym mordowali Żydzi w Polsce po wojnie. Jak zawsze – tj. jak obecnie – ich wrogiem jest polska inteligencja.

Jak w przeszłości, za żydokomuny, tak i dzisiaj żydostwo wykorzystuje przeciwko nam zażydzony, zmajoryzowany przez Żydów wymiar sprawiedliwości.

Są Żydzi, którzy mówią, że to oni muszą rządzić Polakami, bo sami nie potrafimy.

A jak mamy potrafić, gdy co który Polak udowodni Żydowi – albo usłużnemu żydostwu „szabesgojowi” – że tuman, łajdak, albo ignorant tudzież bydlę, to zaraz „przerobiony” przez judeoferajnę na przestępcę, albo pacjenta szpitala psychiatrycznego.
Dzisiaj sobie na to – jeszcze – nie mogą pozwolić. Póki co kolejne od „okrągłego stołu” rządzące się w Polsce formacje żydowskie czynią tylko nasze życie coraz bardziej nieznośne oczekując całkowitego od nas posłuszeństwa.

Opór przed okazywanym nam, nawet naszym dzieciom okrucieństwem, bezprawiem, kończy się zarzutami w sprawach karnych, nakładaniem na nas statusu przestępcy, umieszczaniem w szpitalach psychiatrycznych.

Mnie „najlepszego pod słońcem” ojca – biegłe Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie przedstawiły mnie sędziom zaangażowanym w sprawę o rozwód pomiędzy mną i moją żoną jako troskliwego, opiekuńczego, zaangażowanego w sprawy dzieci ojca, zalecając zapewnienie moim synom jak najszerszych, nieograniczonych, nieskrępowanych kontaktów ze mną jako korzystnych dla prawidłowego rozwoju dzieci – doktora nauk ekonomicznych, przez dekadę pracownika naukowo-dydaktycznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, potem przez lata pełniącego kierownicze i dyrektorskie funkcje w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych pozbawił okrutny ciemnogród na lata kontaktów z dziećmi, potem przetransformował w przestępcę, w dalszej kolejności w bezrobotnego od lat żebraka, a następnie w pacjenta szpitala psychiatrycznego. Póki co na kilka dni, w sierpniu tego roku, ale… sytuacja jest dynamiczna, a ferajna nie odpuszcza.

Żyd zwyrodnialec, sadysta, a także, jak o nim słusznie mówił J. Kaczyński, tchórz i obrzydliwy oportunista, moim zdaniem po prostu – „trafnie użyty wulgaryzm jest doskonałym instrumentem opisu świata.3” – skurwysyn4 Andrzej Zoll śmie o mnie mówić, że jestem niezrównoważony. Talmudyczne, okrutne bydlę, które sobie razem z małżonką adw. Wiesławą Zoll uczyniło z moich dzieci, gdy były małoletnie, narzędzia, a ze mnie źródło rodzinnych dochodów.

To jednak – że żydowskie, w tym napływowe bydło traktuje nas jak bydło – dla Polaków nic nowego.

Jak przebiegłych, a zarazem prymitywnych, imają się taktyk w celu osiągnięcia ich niecnych, wręcz zbrodniczych wobec nas zamiarów opiszę poniżej.

Zaprezentuję, jak łaskaw dla dziczy, barbarzyńców, w tym psychopatki, sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy, prezesa tego Sądu Beaty Stój Andrzej Duda sam zostanie przestępcą winnym popełnienia – gdy był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.

Mógł się pokazać Andrzej Duda jako człowiek prawy i mężczyzna z charakterem, który nie kłamie, gdy mówi o sobie:

Ja dotrzymuję słowa, bo mam swoje słowo za świętość.”
Andrzej Duda

Okazał się tchórzem i miernotą chroniącym interesu ferajny. Skończy jako przestępca.

Dlaczego Andrzej Duda zostanie przestępcą?
Bo sam, sporządzonym przez siebie pismem potwierdził, że popełnił zarzucane mu przestępstwo, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Michał Żurek broni go w sposób kompromitujący nie tylko jego samego, ale i prokuraturę, w tym pozbawiając mnie możności obrony moich praw, a ułaskawiony w dniu 16 listopada 2015 r. przez prezydenta A. Dudę Mariusz Kamiński podał w opublikowanym przez siebie oświadczeniu:

Decyzję Pana Prezydenta traktuję jak symbol przywracania podstawowego poczucia sprawiedliwości, uczciwości i przyzwoitości w życiu publicznym. (…) Jestem przekonany, że jednoznaczne stanowisko Prezydenta służy interesowi publicznemu”.

Źródło: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1640937,2,prezydent-ulaskawil-mariusza-kaminskiego.read

Dobrze, że życia publicznego wracają podstawowe poczucie sprawiedliwości, uczciwość i przyzwoitość…

Bo nie będzie w stanie udzielić wsparcia prezydentowi Andrzejowi Dudzie układ, którego interesów bronił – moim kosztem – jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezentację uzasadnienia dla mojego stanowiska, że prezydent Andrzej Duda jest chroniony przez układ, którego interesów bronił jako poseł rozpocznę od przedstawienia zawiadomienia z dnia 9 października 2015 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny, w którym podano – Załącznik 1: „Kraków, dnia 9 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie II Wydział Karny /adres – ZKE/ Sygn. akt II Kp 872/15/S 4 Ds. 228/15 Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sekretariat Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny zawiadamia Pana, iż posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 r. o godz. 8:30 sala B-29 Sądzie Rejonowym w Krakowie Wydział II Karny, ulica Przy Rondzie 7. Stawiennictwo nieobowiązkowe. Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu Ewa Sołtys”
Będzie to posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratora Michała Żurka z dnia 31 lipca 2015 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przez Andrzeja Dudę przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.

Wrócę jeszcze do tego tematu.

Tak się złożyło, że na dzień poprzedzający 24 listopada, tj. na 23 listopada wyznaczyły mi także spotkania z nimi w sprawach, które przeciwko mnie prowadzą, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorota Baranowska i sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój. Ta druga wiedząc, że nie będę w stanie stawić się na wyznaczone przez nią na godzinę 10:30 posiedzenie, bo tego samego dnia na godzinę 09:00 muszę się stawić obowiązkowo na spotkanie wyznaczone mi przez prokurator Dorotę Baranowską.

Ku zapewne ogromnemu zaskoczeniu sędzi Beaty Stój jednak się spotkamy w dniu 23 listopada 2015 r. …

Sędzia Beata Stój podała w zawiadomieniu z dnia 30 października 2015 r. – Załącznik 2: „Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział II Karny /adres – ZKE/ Dębica dn. 30/10/2015 Sygnatura akt: II K 407/13 Termin 23 listopada 2015 r. o godz. 10:30 sala 8 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny zawiadamia Pana jako oskarżonego z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie umorzenia postępowania, które odbędzie się dnia 23 listopada 2015 r. o godz. 10:30 sala 8 w Sądzie Rejonowym w Dębicy. Sąd informuje, że obecność Pana jest nieobowiązkowa. Na mocy zarządzenia Sędziego Starszy Sekretarz Sądoy Marcin Foryński”

O sędzi Beacie Stój były moje poprzednie e-mail’e do Państwa.

To psychopatka, która rozpoznaje w.w. sprawę przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. Rozpoznaje ją piąty rok po tym, gdy Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał na moją korzyść w.w. wyrok wznowieniowy z dnia 15 września 2010 r. od wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i trzeci rok po tym, gdy Sąd Najwyższy wydał wyrok wznowieniowy z dnia 26 stycznia 2012 r. Przypomnę:

PSYCHOPATA”«o kimś, kto zachowuje się niezgodnie z przyjętymi normami i budzi lęk w otoczeniu»

Słownik Języka Polskiego PWN

Gdyby ktoś z Państwa jeszcze miał wątpliwości, czy sędzia Beata Stój jest rzeczywiście psychopatką, pragnę poinformować, że dopiero w dniu 4 maja 2015 r. kierowany przez nią – zarazem referenta w sprawie przeciwko mnie – Sąd Rejonowy w Dębicy sporządził dla Krajowego Rejestru Karnego „Zawiadomienie o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia” , którym zawiadomił KRK o wyżej wymienionych wyrokach wznowieniowych od wyroku sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. wydanych przez:

 1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie w dniu 15 września 2010 r.
 2. Sąd Najwyższy w dniu 26 stycznia 2012 r.

Sąd Rejonowy w Dębicy sporządził w.w. Zawiadomienie w dniu 4 maja 2015 r., tj. w dniu, w którym do Sądu wpłynęło moje pismo z dnia 30 kwietnia 2015 r. zawierające wniosek o doręczenie mi kserokopii zawiadomień, którymi Sąd w Dębicy zawiadomił Krajowy Rejestr Karny o w.w. wyrokach wznowieniowych. Wskazać zatem należy, że:

 1. Par. 2. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień stanowi: Organy obowiązane na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, zwanej dalej “ustawą”, do sporządzania kart rejestracyjnych, zawiadomień o zmianach ewidencyjnych oraz zawiadomień dotyczących podmiotu zbiorowego, zwanych dalej “zawiadomieniami”, przesyłają karty rejestracyjne i zawiadomienia niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia lub po zaistnieniu innego faktu, który stanowi podstawę do ich sporządzenia i przekazania do Rejestru.”
 2. Par. 7.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień stanowi: „Ustala się następujące zawiadomienia: (…) 4) zawiadomienie o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia.”
 3. Par. 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień:„1. Na formularzu zawiadomienia o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia umieszcza się informacje o: 1) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji; 2) zastosowaniu amnestii; 3) ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 4) wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze; 5) stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze; 6) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze.
  2.
  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

Jeśli Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji to znaczy, że… sędzia Beata Stój, która jest nie tylko od co najmniej 15 marca 2011 r. referentem w sprawie przeciwko mnie ale także – od dnia 15 czerwca 2012 r. – prezesem Sądu Rejonowego w Dębicy. Przesyła… „niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia lub po zaistnieniu innego faktu, który stanowi podstawę do ich sporządzenia i przekazania do Rejestru.”

Dla sędzi Beaty Stój „niezwłocznie” to kilka… lat, tj. prawie 5 lat i ponad 3 lata.

Sędzia psychopatka nie zawiadamiała Krajowego Rejestru Karnego o w.w. wyrokach wznowienowych wiedząc, że z powodu mojej rzekomej uprzednio karalności wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 407/13, w dniu 16 października 2014 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara wydała w dniu 16 października 2014 r. postanowienie o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego – połączonym z obserwacją przez okres trwający nie dłużej niż 4 tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Czekała cierpliwie przez pół roku aż to postanowienie uprawomocni Sąd Okręgowy w Krakowie, co nastąpiło w dniu 10 kwietnia 2015 r.

A gdy zostało uprawomocnione ona także wydała, w dniu 14 kwietnia 2015 r., postanowienie o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej, mimo że w uzasadnieniu do tego postanowienia podała – w zgodzie ze stanem faktycznym – że w sprawie, którą przeciwko mnie rozpoznaje… jest prawnie niedopuszczalne orzeczenie mojej obserwacji psychiatrycznej.

Po tym, gdy pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. skierowałem do akt sprawy Sądu w Dębicy II K 407/13 wniosek o doręczenie mi kopii zawiadomień o w.w. wyrokach wznowieniowych Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. i Sądu Najwyższego z dnia 26.01.2012 r. Sąd… sporządził w dniu 4 maja 2015 r. Zawiadomienie dla KRK.

Po opisanych powyżej – a także w poprzednich e-mail’ach do Państwa – doświadczeniach z sędzią psychopatką Beatą Stój nie mogę być wszak pewien, że je wysłał…

Więcej na temat tego wątku naruszania prawa przez sędzię Beatę Stój w moim, załączonym do niniejszego e-mail’a, piśmie z dnia 20 listopada 2015 r. do prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Doroty Baranowskiej.

Sędzia Beata Stój tak zorganizowała posiedzenie w dniu 23 listopada 2015 r., żebym ja jej w nim moim uczestnictwem nie przeszkadzał… Moje na nie stawiennictwo jest nieobowiązkowe. Jeśli się zatem nie stawię, to sędzia B. Stój będzie mogła zrobić – jak to ona – co jej się będzie podobało. Sędzia Beata Stój założyła, że się nie stawię.

Tak się bowiem złożyło, że także na dzień 23 listopada 2015 r. spotkanie ze mną wyznaczyła prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorota Baranowska rozpoznająca sprawę przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

W tym przypadku moje stawiennictwo jest obowiązkowe.

Sędzia B. Stój doskonale wie o tej sprawie, została wszczęta z przyczyn leżących po jej stronie i przez kilka miesięcy na przełomie 2014 r. i 2015 r. zasięgała o niej informacji w Prokuraturze.

Prokurator Dorota Baranowska podała w wezwaniu z dnia 29 października 2015 r. – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ Sygn. akt 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 29 października 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 23 listopada 2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 23-11-2015 r. o godz. 09:00 w Prokuraturze Rejonowej w Kraków Krowodrza w Krakowie, przy os. Kościuszkowskie 2 Kraków pokój nr 305 jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 2 Ds. 542/14 o przestępstwo z 13 § 1kk w zw. z art. 242§4 kk, 157 § 2 kk i inne w celu: 1/ przeprowadzenia eksperymentu procesowego z osobami uczestniczącymi: Pana jako podejrzanego, funkcjonariuszy Policji Państwowej /M. Doroba, M. Rak, P. Lewkowicz/, na miejscu będzie pojazd m-ki Fiat Ducato nr rej. HPG B 147

2/ przesłuchania funkcjonariusza Policji R. Tarnówko

3/ po wykonaniu czynności z pkt 2 i 3 przesłuchanie Pana jako podejrzanego.

STARSZY REFERENT Prokuratury Rejonowej Jadwiga Zając”

Sprawa jak wyżej jest prowadzona przeciwko mnie z przyczyn leżących po stronie sędzi Beaty Stój. Chcąc sprawdzić, czy ja byłem poczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., wydała w dniu 25 kwietnia 2014 r. nakaz Policji zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia na badania psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r.

Jak Państwa informowałem w poprzednich e-mail’ach, gdy w dniu 5 maja 2014 r. zostałem zatrzymany przez Policje doszło do zdarzenia – potknąłem się, gdy z rękami skutymi kajdankami wysiadałem z samochodu i upadłem na jednego z trzech konwojujących mnie policjantów, po czym wszyscy trzej rzucili się na mnie i powalili mnie na płyty chodnika – skutkującego przedstawieniem mi w dniu 6 maja 2014 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko zarzutów próby usamowolnienia się w dniu 5 maja 2014 r. i spowodowania obrażeń klatki piersiowej sierż. sztab. Pawła Lewkowicza. Potem, po trzech miesiącach, przedstawiono mi zarzut, że w dniu 5 maja 2014 r. ucierpiały także nadgarstek i łokieć sierż. sztab. Michała Doroby.

Prokurator Bartłomiej Legutko poczuł się znieważony przeze mnie i po tym, gdy prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezary Kwiatkowski postanowił mu wyświadczyć usługę ścigania mnie za jego znieważenie z oskarżenia publicznego – znieważenie jest ścigane z oskarżenia prywatnego – został wyłączony od rozpoznawania sprawy, a na jego miejsce wyznaczono prokurator Dorotę Baranowską.

Prokurator Dorota Baranowska specyficzne stosuje metody działania. Najpierw mnie pozbawiła wolności przez umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym, tj. w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, a dopiero po tym, gdy mnie z niego po 4-dniowym tam pobycie – 20 do 24 sierpnia 2015 r. – wypisano z powodu prowadzenia przeze mnie protestu głodowego, zaplanowała na dzień 28 września wypełnianie obowiązków prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze, tj. przeprowadzenie czynności procesowych mających na celu:

 1. ustalenie, czy ja popełniłem czyn zabroniony i czy jest on przestępstwem,
 2. zebranie dowodów.

Okazuje się… tak wolno prokuratorowi.

Uważając, że jednak nie wolno, złożyłem w dniu 28 września 2015 r. wniosek o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej. Tego samego dnia złożyłem także – powołując się po konsultacji z prawnikiem na art. 47 § 1 k.p.k. w zw. art. 41 § 1 k.p.k.:

 1. wniosek o wyłączenie prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej,
 2. wnioski o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza.

Ponieważ złożyłem wnioski o wyłączenie wszystkich prokuratorów – każdego prokuratora – Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, powinna je rozpoznać Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Tymczasem sprawę wzięła w swoje ręce… prokurator rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Małgorzata Lipska i:

 1. w dniu 21 października 2015 r. wydała postanowienie o oddaleniu mojego wniosku z 28.09.2015 r. o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej – Załącznik 4,
 2. pismem z dnia 26 października 2015 r. zawiadomiła mnie, że – Załącznik 5: „W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 28.09.2015 r. dot. wyłączenia wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza od prowadzenia i nadzorowania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14, uprzejmie wyjaśniam, że przepisy art. 47 i 48 k.p.k. odnoszą się wyłącznie do referenta sprawy, który bądź osobiście go prowadzi bądź nadzoruje to postępowanie (prowadzone przez inny organ). Pana wniosek odnosi się do wszystkich prokuratorów, a więc także tych, którzy w żaden sposób nie prowadzą ani nie nadzorują sprawy 2 Ds. 542/14.

Tym samym Pana wniosek jest bezprzedmiotowy gdyż nie spełnia kryterium wynikającego z przepisów art. 47 i 48 k.p.k. Wyłączeniu może podlegać jedynie prokurator prowadzony lub nadzorujący postępowanie, a nie wszyscy prokuratorzy.”

Prokurator rejonowy Małgorzata Lipska kłamie… Ja ani słowem słowem nie wspomniałem o art. 48 k.p.k. w żadnym z moich w.w. wniosków z dnia 28.09.2015 r. o wyłączenia prokuratorów. Podałem – w tym piśmie do niej z dnia 28.09.2015 r. /Załącznik 6/, że je składam na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. art. 41 § 1 k.p.k.

Ciekaw jestem, czy będzie mi jeszcze kiedyś dane trafić w korpusie prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej na uczciwego profesjonalistę o nieskazitelnym charakterze. W ferajnie, z którą się dotychczas zetknąłem jeszcze takiego nie było. Jak nie cwaniaki, to ignoranci.

Czemu się zresztą dziwić, jeśli sam powołany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na prokuratora generalnego Andrzej Sertemet… pożal się Boże, czyli … szkoda każdego słowa. A przecież, jak powszechnie wiadomo: „ryba psuje się od głowy”.

Pismem z dnia 20 listopada 2015 r. skierowanym do prokuratora referenta w w.w. sprawie przeciwko mnie Doroty Baranowskiej złożyłem usprawiedliwienie mojego niestawiennictwa w dniu 23 listopada 2015 r. oparte na wyjaśnieniach, że – Załącznik 13:

 1. mam prawo złożyć wnioski o wyłączenie wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie,
 2. moje wnioski z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie może rozpoznać tylko Prokuratura Okręgowa w Krakowie,
 3. mój wniosek z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej rozpoznała wyłączona w dniu rozpoznania – 21 października 2015 r. – prokurator rejonowy Małgorzata Lipska,
 4. ponieważ mój wniosek z dnia 28.09.2015 r. o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej rozpoznała wyłączona w dniu rozpoznania, 21.10.2015 r., prokurator rejonowy Małgorzata Lipska, to jej postanowienie jest dotknięte nieważnością,
 5. ponieważ postanowienie prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 21.10.2015 r. o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej jest dotknięte nieważnością i do dnia jego rozpoznania przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie jej ustawowym, opartym na prawie określonym w art. 42 § 3 k.pk. jest powstrzymać się od udziału w sprawie i wykonywać tylko czynności nie cierpiące zwłoki.

Przedstawiłem także dowody poświadczające, że mam prawo złożyć wnioski o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie oraz że prokuraturą właściwą do ich rozpoznania jest Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Więcej na ten temat w moim w.w. piśmie z dnia 20 listopada 2015 r. do prokurator Doroty Baranowskiej.

Z przyczyn podanych w tym piśmie nie wolno jej – jako wyłączonej – prowadzić w dniu 23 listopada 2015 r. wyznaczonych przez nią ten dzień czynności procesowych. Tak samo, jak ich nie przeprowadziła w dniu 28 września 2015 r.

Z tego powodu ja nie stawię się w dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 09:00 w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza.

Stawię się natomiast na posiedzenie wyznaczone na ten dzień przez sędzię psychopatkę Beatę Stój.

Nie mogę oczywiście wykluczyć, że prokurator Dorota Baranowska i jej przełożona prokurator rejonowy Małgorzata Lipska wydadzą – prokuratorom wszystko wolno, a szczególnie naruszać prawo – celem uniemożliwienia mi stawiennictwa na w.w. posiedzeniach w dniach 23.11.2015 r. i 24.11.2015 r., nakaz Policji zatrzymania mnie – na przykład w Sądzie Rejonowym w Dębicy, gdy je współpracująca z nimi od co najmniej grudnia 2014 r. sędzia B. Stój poinformuje telefonicznie o mojej tam obecności – na czas nieprzekraczający 48 godzin i przymusowego doprowadzenia do Prokuratury.

Wobec przedstawionych wyżej okoliczności byłoby to jednak marnowaniem zasobów publicznych.

Chyba, że miałoby się okazać, że znowu próbowałem się samouwolnić, albo popełniłem jeszcze poważniejsze przestępstwo. To mogłaby być atrakcyjna alternatywa dla moich wrogów, bo Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza nie może mnie po raz drugi umieścić w szpitalu psychiatrycznym w sprawie, którą wszczął przeciwko mnie prokurator Bartłomiej Legutko, a kontynuuje – póki co wyłączona – prokurator Dorota Baranowska.

Sędzia psychopatka Beata Stój poświadczyła wreszcie w.w. „Zawiadomieniem o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia” z dnia 4 maja 2015 r., że ja rzeczywiście – jak informowałem Prokuraturę od dnia 6 października 2014 r. – nie byłem karany, a Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny oparł postanowienie z dnia 16.10.2014 r. o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego – połączonym z obserwacją przez okres trwający nie dłużej niż 4 tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie na przesłance mojej uprzedniej karalności wyrokiem sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. Tak samo Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy postanowienie z dnia 10 kwietnia 2015 r., którym utrzymał w mocy w.w. postanowienie z dnia 16.10.2014 r.

Stawię się zatem na posiedzenie w dniu 23 listopada 2015 r. prowadzone przez sędzię psychopatkę Beatę Stój.

Oczywiście nie będę jej nazywał psychopatką. Nie wolno. Umieściłaby mnie – z pomocą Policji – w areszcie lub szpitalu psychiatrycznym, a potem – z pomocą prokuratora i sędziego – w więzieniu. Znam swoje prawa, znam i obowiązki. Z należnym (?) sądowi szacunkiem będę się zwracał do psychopatki: „wysoki sądzie”.

O ile prokurator Dorota Baranowska – wyłączona z podanych wyżej przyczyn, tj. z winy prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej, która jako nieuprawniona rozpoznała mój wniosek z dnia 28.09.2015 r. o jej wyłączenie – nie wyda Policji nakazu zatrzymania mnie w dniu 23.11.2014 r., lub w sobotę 21 listopada lub w niedzielę 22 listopada i umieszczenia w Izbie Zatrzymań lub areszcie lub szpitalu psychiatrycznym, w dniu 24 listopada 2015 r. stawię się na w.w. posiedzenie w sprawie Andrzeja Dudy, gdy był posłem na Sejm RP.

W takim przypadu Andrzej Duda zostanie przestępcą.

Jak Państwa informowałem, w czerwcu 2013 r. poseł Andrzej Duda obiecał udzielenie mi pomocy w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez sędzię psychopatkę Beatę Stój. Po zapoznaniu się z doręczonymi mu przeze mnie dokumentami, tym dowodami w sprawie i w.w. wyrokami wznowieniowymi Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. i Sądu Najwyższego z dnia 26.01.2012 r. skierował pismo do prokuratora generalnego o treści – Załącznik 7: „Kraków, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13 Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyżuru poselskiego, zwrócił się do mnie Pan Zbigniew Kękuś prosząc o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy sądowej. Z przedstawionych przez niego dokumentów oraz udzielonych wyjaśnień wynika, że w jego sprawie toczy się przed Sądem Rejonowym w Dębicy, Wydział II Karny pod sygn. akt II K 854/10 postępowanie w którym Pan Kękuś jest oskarżony o popełnienie czynów zabronionych określonych w art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Trzeba zaznaczyć, że w jego sprawie już raz od skazującego za powyżej określone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku składał kasację (sygn. PG IV KSK 699.11), która została uznana przez Sąd Najwyższy za w pełni zasadną. Tym samym postępowanie w tej sprawie zostało ponownie skierowane do sądu pierwszej instancji (wskazanego powyżej), jednakże proszący mnie o interwencję obywatel formułuje poważne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposób należyty zarówno ze strony sądu, jak i też podlegającej Panu Prokuratorowi prokuratury. Pan Zbigniew Kękuś przedstawił mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w którym Pan Prokurator zobowiązał się, oprócz wniesienia w jego sprawie kasacji (co też zostało uczynione) do zwrócenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Śródmieście-Wschód. Jednocześnie wskazuje on, że w chwili obecnej, mimo poważnych wątpliwości co do zasadności aktu oskarżenia sporządzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sądowego, co naraziłoby go na poważne straty moralne i ekonomiczne.

Wobec powyższego w wykonaniu swoich obowiązków poselskich wynikających z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora przedkładam niniejsze pismo uprzejmie prosząc Pana Prokuratora o rozważenie możliwości podjęcia w tej sprawie działań nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postępowaniu zasad prawidłowej pracy prokuratorów prowadzących sprawę Pana Kękusia, a także o rozważenie zasadności wycofania przez prokuraturę wytoczonego w tej sprawie aktu oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporządzonego przez prokurator Radosławę Ridan, w szczególności z uwagi na treść orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sąd Najwyższy w wyniku wniesionej wcześniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Proszę również o ujawnienie do mojej informacji treści pisma wskazującego na nieprawidłowości w zakresie prowadzonego postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Śródmieście-Wschód. Z wyrazami głębokiego szacunku Andrzej Duda

Okazało się, że poseł Andrzej Duda skierował wadliwy prawnie wniosek do niewłaściwego adresata.

Jak mu wyjaśniła w piśmie z dnia 3 lipca 2013 r. zastępca dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej Halina Niemiec, w polskim systemie prawnym nie funkcjonowała wtedy instytucja – wprowadzono ją od 1 lipca 2015 r. – instytucja cofnięcia aktu oskarżenia, a prokurator generalny nie posiada uprawnień do ingerowania w postępowanie prowadzone przez niezależnego prokuratora.

Wyjaśniła także H. Niemiec posłowi, że prokurator może odstąpić od oskarżenia, a wniosek w tej sprawie może złożyć przełożony autora aktu oskarżenia.

Potem, w okresie kampanii prezydenckiej Andrzej Duda wymyślił i głosił:

Ja dotrzymuję słowa, bo mam swoje słowo za świętość.”
Andrzej Duda

Przypomnę:

ŚWIĘTOŚĆ”«cecha tego, co święte»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 165

Niestety, wtedy jeszcze słowo Andrzeja Dudy nie miało charakteru tego, co święte.

Zapoznawszy się z w.w. wyjaśnieniami H. Niemiec skierowałem pismo do niego z dnia 17 lipca 2013 r., a w nim – Załącznik 8: „Pan Andrzej Duda Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Poselskie ul. Bracka 15 31-005 Kraków

Sygn. akt: Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód – 1 Ds. 39/06/S Sądu Rejonowego w Dębicy – II K 854/10 Dotyczy:

 1. Prośba o wystąpienie z wnioskiem do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód o odstąpienie przez Prokuraturę od oskarżenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radosławę Ridan aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.
 2. Zawiadomienie o stosowaniu wobec mnie – a ze mną wobec mojej rodziny, w tym pozostających na moim utrzymaniu dwojga dzieci /studiujący syn, sześcioletnia córka/ – przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój, przy udziale Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód, czynów właściwych opisowi ludobójstwa zamieszczonemu w Konwencji ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa

Poseł Andrzej Duda nie skierował pisma, o które prosiłem przed urlopem. Spotkaliśmy się w jego Biurze Poselskim we wrześniu 2013 r. Przedstawiłem mu osobiście prośbę, jak w piśmie z dnia 17 lipca 2013 r. Poseł A. Duda powiedział „Ja tego nie zrobię” i przeprosił mnie, że musi iść bo ma uroczystą mszę świętą.

Poseł Andrzej Duda wiedział, że mam troje dzieci, że od lat nie pracuję, że mi psychopatka sędzia Beata Stój ścigając mnie w znanych mu i skutkujących złożeniem w.w. wniosku okolicznościach uniemożliwia podjęcie zatrudnienia, że mi grozi umieszczeniem mnie w areszcie, a jednak odmówił mi udzielenia pomocy.

Nie złożył ani wniosku, jak wyżej, ani – o co go też prosiłem – interpelacji poselskiej lub zapytania poselskiego. Zostawił mnie na pastwę psychopatki Stój. Wiedząc – podał w piśmie z dnia 10.06.2013 r.: „Jednocześnie wskazuje on, że w chwili obecnej, mimo poważnych wątpliwości co do zasadności aktu oskarżenia sporządzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sądowego, co naraziłoby go na poważne straty moralne i ekonomiczne.” – że mi z jej strony grozi bezprawne umieszczenie mnie w areszcie.

Tchórz z Andrzeja Dudy, miernota. Jak wszyscy Żydzi i „szabesgoje”, z którymi się dotychczas zetknąłem.

Rżnie – znaczy udaje – katolika, media, kreują go nawet na ultrakatolika, a to li tylko … „Duda – obłuda”.

W związku z odmową wypełnienia przez niego przez kolejne prawie dwa lata znanych mu obowiązków posła, pismem z dnia 8 maja 2015 r. skierowanym do prokuratora apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony złożyłem – Załącznik 9: „Artur Wrona Prokurator Apelacyjny w Krakowie ul. Cystersów 18 31-553 Kraków Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez Andrzeja Dudę, gdy był Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 17 lipca 2013 r. do dnia złożenia mandatu Posła, w Krakowie, przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 marca 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła, i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.
 2. Wniosek o przekazanie niniejszego zawiadomienia – bez zbędnej zwłoki – do rozpoznania Prokuraturze właściwej miejscowo.”

Złożone przeze mnie zawiadomienie rozpoznał prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Michał Żurek, wydając w dniu 31 lipca 2015 r. postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa – Załącznik 10: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 228/15 Kraków, 31 lipca 2015 roku POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

Michał Żurek – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Zachód, po zapoznaniu się z materiałami postępowania 4 Ds. 228/15, prowadzonego z doniesienia Zbigniewa Kękusia o przest. z art. 231 § 1 kk, na podstawie art. 17§1 pkt 2 oraz art. 305§1 i 3 kpk postanowił: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie działania, w okresie od 10 czerwca 2013 roku do 27 maja 2014 roku, na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Kękusia, poprzez niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a ciążących na ówczesnym pośle na Sejm RP VII kadencji Andrzeju Dudzie, polegające na:

– wystosowaniu 10 czerwca 2013 roku wadliwego wniosku do Prokuratora Generalnego o „wycofanie” aktu oskarżenia skierowanego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód w sprawie 1 Ds. 112/04/S (późn. 1 Ds. 39/06/S);

– odmowie wystosowania wniosku do Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście – Wschód o odstąpienie od oskarżenia Zbigniewa Kękusia w sprawie 1 Ds. 112/04/S (późn. 1 Ds. 39/06/S)

– zaniechaniu udzielenia odpowiedzi na kolejne kierowane do niego przez Zbigniewa Kękusia pisma, tj. o przest. z art. 231 § 1kk,

wobec braku znamion czynu zabronionego (art. 17§1 pkt. 2 kpk).

Uzasadnienie Za pośrednictwem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Zachód wpłynęło zawiadomienie (wraz z obszernymi załącznikami) Zbigniewa Kękusia, o popełnieniu na jego szkodę, przez ówczesnego posła na Sejm RP VII kadencji Andrzeja Dudę, czynu zabronionego polegającego na wystosowaniu 10 czerwca 2013 roku wadliwego wniosku do Prokuratora Generalnego RP o „wycofanie” akt oskarżenia skierowanego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód w sprawie 1 Ds. 112/04/S (późn. 1 Ds. 39/06/S), odmowie wystosowania wniosku do Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście – Wschód o odstąpienie od oskarżenia Zbigniewa Kękusia w sprawie 1 Ds. 112/04/S (późn. 1 Ds. 39/06/S), zaniechaniu udzielenia odpowiedzi na kolejne kierowane do niego przez Zbigniewa Kękusia pisma, tj. przest. z art. 231 § 1 kk.

W toku podjętych czynności sprawdzających kilkukrotnie podjęto próby wezwania Zbigniewa Kękusia do stawiennictwa w Komisariacie Policji I w Krakowie (pocztą, pocztą elektroniczną i osobiście), celem złożenia zeznania w charakterze świadka i doprecyzowania zarzutów oraz żądań, jednakże zawiadamiający nie stawił się. (…).”
Wskazać należy, że prokurator Michał Żurek kłamie – jest kłamcą – ponieważ:

 1. ja nie złożyłem zawiadomienia o popełnieniu przez posła Andrzeja Dudę przestępstwa przez, jak podał prokurator wystosowanie przez posła: „10 czerwca 2013 roku wadliwego wniosku do Prokuratora Generalnego RP o „wycofanie” akt oskarżenia skierowanego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód w sprawie 1 Ds. 112/04/S (późn. 1 Ds. 39/06/S),”
  Wystosowanie przez posła wadliwego wniosku nie jest przestępstwem lecz li tylko dowodem ignorancji autora wniosku,
 2. nie doręczono mi osobiście ani jednego wezwania do stawiennictwa w sprawie do sygn. akt 4 Ds. 228/15

W zawiadomieniu z dnia 8 maja 2015 r. podałem – Załącznik 9: „I. Zawiadomienie o popełnieniu przez Andrzeja Dudę, gdy był Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 17 lipca 2013 r. do dnia złożenia mandatu Posła, w Krakowie, przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków (…).”

Jak mógł zatem prokurator Michał Żurek podać w postanowieniu z dnia 31 lipca 2015 r., że odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie „(…) działania w okresie od 10 czerwca 2013 roku (…).”

Mógł, tzn. zrobił to w tym celu żeby mi zarzucić, że chciałem uczynić posła A. Dudę przestępcą, który popełnił przestępstwo: „polegające na: – wystosowaniu 10 czerwca 2013 roku wadliwego wniosku do Prokuratora Generalnego o „wycofanie” aktu oskarżenia skierowanego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód w sprawie 1 Ds. 112/04/S (późn. 1 Ds. 39/06/S);”

Prokurator to rzeczywiście rozpoznawał. Podał: „(…) Kwestionowane przez zawiadamiającego wadliwe sformułowanie i skierowanie pisma z 10 czerwca 2013 roku nie stanowiło niedopełnienia obowiązków posła.

Ja wiem, że nie stanowiło. Dlatego właśnie nie złożyłem takiego zawiadomienia. W tym przypadku poseł A. Duda nie popełnił przestępstwa. Okazał się li tylko nieprzydatnym dla obywateli, którzy oczekują od niego pomocy i którym udzielenie tej pomocy obiecuje ignorantem, który nie chce naprawić skutków swej ignorancji.

A prokurator Michał Żurek… No cóż… Jeśli ja podałem w zawiadomieniu, że poseł A. Duda popełnił przestępstwo w okresie od dnia 17 lipca 2013 r., a on odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie działania posła w okresie od 10 czerwca 2013 r. to jest to dowodem intelektualnych zdolności obrońcy posła A. Dudy, prokuratora Michała Żurka do wypełniania obowiązków prokuratora dokonywania oceny dowodów według zasad prawidłowego rozumowania:

Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania

oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.”

Artykuł 7 Kodeksu postępowania karnego

Dorosły człowiek powinien wiedzieć, że dzień 10 czerwca jest przed dniem 17 lipca. To ustalono dość dawno.

Moim doświadczeniem z zapoczątkowanej przez prokurator Radosławę Ridan w 2004 roku relacji prokuratorów ze mną, a potem sędziów jest, że funkcjonariusze funkcyjni w instytucjach wymiaru sprawiedliwości wyznaczają do spraw, w których trzeba chronić interesu „VIP’ów” z systemu prawnego lub politycznego intelektualne „nieloty”. Takiego – w osobie Michała Żurka – wyznaczono do obrony posła A. Dudy przed moimi zarzutami.

Co się tyczy wezwań do stawiennictwa dla mnie celem przesłuchania mnie, które mi rzekomo doręczano wskazać należy, że:

 1. doręczono mi sporządzone w dniu 2 czerwca 2015 r. przez Komisariat Policji I w Krakowie – imię i nazwisko autora nieczytelne – wezwanie o treści – Załącznik 11: „Komisariat Policji I w Krakowie MDG 798/15 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Data 02.06.15 Sygn. akt Ko 542/15 WEZWANIE Wzywa się Pana do stawiennictwa w dniu 16.06.2015 r. o godz. 9.00 w Komisariacie Policji I w Krakowie przy ul. Pędzichów 5 pokój nr 23 jako świadka w sprawie Mag-798/15 o przestępstwo z art. 231 § 1 kk. /podpis nieczytelny – ZKE/
  Wezwanie jak wyżej, do stawiennictwa w dniu 16 czerwca 2015 r. wysłano do mnie w UPT Kraków K132 przesyłką listową poleconą nr (00)659007734287578879, w dniu 9 czerwca 2015 r., a awizowano ją po raz pierwszy w dniu 11 czerwca 2015 r. – Załącznik 12:
  Wskazać należy, że w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ podano: „§ 6.1.Na stronie adresowej nieodebranej przesyłki listonosz dokonuje adnotacji „Awizowano dnia”, składa podpis i niezwłocznie przekazuje przesyłkę do właściwej pocztowej placówki oddawczej.”
  (…) §7.1. Przesyłkę, o której mowa w § 6, przechowuje się w pocztowej placówce oddawczej, wraz z pokwitowaniem odbioru przez 7 dni.
  2. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w terminie określonym w ust. 1, pocztowa placówka oddawcza wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru, zaś na przesyłce umieszcza odcisk datownika i dokonuje adnotacji o ponownym awizowaniu; w zawiadomieniu tym określa
  siedmiodniowy termin do odebrania przesyłki, licząc od dnia umieszczenia zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji, bądź na drzwiach mieszkania lub w innym widocznym miejscu.”

Od daty pierwszego awizowania rozpoczyna bieg łącznie 14-dniowy termin na odebranie przesyłki.

Ponieważ pierwsze awizowanie w.w. przesyłki listowej nr (00)659007734287578879 było w dniu 11 czerwca 2015 r., to ustawowy termin jej odbioru przeze mnie upływał w dniu… 25 czerwca 2015 r.Nie mogłem się zatem stawić – odbierając przesyłkę listową w ustawowym terminie – w dniu 16 czerwca 2015 r.

Ponadto wskazać należy, że w.w. wezwanie zostało sporządzone z naruszeniem prawa procesowego określonego w art. 129 § 1 k.p.k.: „W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.”

Autor wezwania w pozycji w „w sprawie” podał… „MAG-798/15”. Informacja „o przest. z art. 231 § 1 k.k.” także nie czyni zadość wymogom art. 129 § 1 k.p.k. Autor powinien – celem umożliwienia mi, jako świadkowi, przygotowania się do przesłuchania – podać imię i nazwisko funkcjonariusza publicznego, sprawcy przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.

 1. przepisy ustawy Kodeks postępowania karnego nie przewidują doręczania wezwań pocztą elektroniczną. Wskazać należy, że artykuł 131 § 1 k.p.k. stanowi: „Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności – przez Policję.”
  Poświadczając w postanowieniu z dnia 31 lipca 2015 r., że nadzoruje postępowanie, w którym ktoś kierował do mnie wezwania pocztą elektroniczną prokurator Michał Żurek poświadczył, że… nie zna prawa procesowego, w tym jego dziale, który dotyczy doręczeń i nie powinien tym usprawiedliwiać odmowy wszczęcia śledztwa, ale zrugać osobę, która wysyłała do mnie wezwania e-mail’em

Co się tyczy meritum sprawy przeciwko posłowi A. Dudzie, życzliwy mu prokurator Michał Żurek podał – Załącznik 10: „(…) Jak podkreślono, wskazane wyżej uprawnienia nie mają charakteru obligatoryjnego (w konkretnej sytuacji) wiążącego posła/senatora z konkretnym wyborcą (…).”
Ja wiem, że poseł Andrzej Duda nie był „moim” posłem. Nie musi mi tego wyjaśniać prokurator Michał Żurek. Ale to poseł Andrzej Duda przecież podał w piśmie z dnia 10 czerwca 2013 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta – Załącznik 7: „Wobec powyższego w wykonaniu swoich obowiązków poselskich wynikających z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora przedkładam niniejsze pismo (…).”

Ja nie wymyśliłem, że poseł Andrzej Duda przedłożył pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do prokuratora generalnego „w wykonaniu swoich obowiązków poselskich wynikających z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła”. ale on sam to potwierdził swoim podpisem.

A potem, gdy okazał się ignorantem nie rozpoznał mojego wniosku z pisma do z dnia 17 lipca 2013 r. We wrześniu 2013 r. uciekł przed rozmową ze mną do kościoła na uroczystą mszę świętą. Od tego czasu, do zakończenia w dniu 27 maja 2014 r. sprawowania mandatu posła nie odpowiedział ani na pismo z dnia 17.07.2013 r. ani na kolejne pisma, które do niego kierowałem.

Mimo że informowałem go, że sędzia Beata Stój realizuje wobec mnie – przy udziale prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk – a przy okazji wobec mojej rodziny działania wypełniające definicję Organizacji Narodów Zjednoczonych ludobójstwa.

Zaskarżyłem postanowienie prokuratora Michała Żurka z dnia 31 lipca 2015 r. W dniu 24 listopada 2015 r. odbędzie przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia. Sąd zawiadomił mnie o nim w.w. zawiadomieniem z dnia 9 października 2015 r.

Trudno o lepszy niż to zawiadomienie dowód ochrony wizerunku Andrzeja Dudy.

Artykuł 129 k.p.k. stanowi: „§ 1. W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zawiadomień.

A Sąd nie podał, w jakiej sprawie. Podano, że w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie… 4 Ds. 228/15.

Żeby było rzetelnie, powinni podać: „(…) w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.”

Okazuje się, że Andrzej Duda jednak bywa łaskaw…

Dla kolegów z drużyny Jarosława Kaczyńskiego. W dniu 16 listopada br. ułaskawił Mariusza Kamińskiego.

W doskonale Państwu znanych okolicznościach. Ułaskawił… niewinnego.

A jeśli M. Kamiński wycofał złożoną na początku listopada apelację, to znaczy, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej musiał go wcześniej poinformować, że go ułaskawi. Gdyby bowiem M. Kamiński wycofał apelację, a prezydent Rzeczypospolitej Polskiej by go potem nie ułaskawił, wyrok by się uprawomocnił i Mariusz Kamiński… spędził by 3 lata w zakładzie karnym.

Mnie, z powodu m.in. odmowy udzielenia mi przez Andrzeja Dudę w 2013 r. i później pomocy – wtedy jeszcze nie obowiązywały w kręgach Prawo i Sprawiedliwość podstawowe poczucie sprawiedliwości i przyzwoitości – grozi powtórne umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym.

Nie wiadomo, na jak długo. Krystiana Brolla trzymali bezpodstawnie 8 lat.

Przypomnę, że afera gruntowa, za działania w której został skazany m.in. Mariusz Kamiński zakończyła karierę polityczną Andrzeja Leppera, który potem popełnił – jak ustalili śledczy – samobójstwo.

Ja uprzedzam, że ani mi w głowie popełnienie samobójstwa. Umieszczony ewentualnie przez prokurator Dorotę Baranowską powtórnie w szpitalu psychiatrycznym, będę – jak za pierwszym razem – prowadził protest głodowy i informował Państwa, za pośrednictwem Internetu, o przebiegu mojej hospitalizacji, tj. jak mnie – dla mojego dobra i w interesie społecznym, tj. w Państwa interesie – dokarmiają i obserwują.

Ponieważ ułaskawienie M. Kamińskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przypomniało „aferę gruntową”, która „zmiotła” ze sceny politycznej Andrzeja Leppera, a ten miał potem popełnić samobójstwo, przypomnę jego wystąpienie podczas sesji Parlamentu Europejskiego w dniu 19 listopada w 2002 roku:

Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo.

Przemawiając przed wysokim parlamentem w imieniu klubu Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej, jest to z jednej strony wielki zaszczyt, ale z drugiej strony to wielka historyczna odpowiedzialność przed własnym Narodem.

Naród polski w okresie przygotowawczym poniósł duże straty i wyrzeczenia. Zniszczony został polski przemysł włókienniczy, chemiczny, tekstylny. Zniszczony handel, transport, usługi. Upada polskie górnictwo i hutnictwo. Niszczone jest polskie rolnictwo wraz z otoczeniem i przetwórstwem rolno-spożywczym. Restrukturyzacja poszczególnych branż okazała się ich likwidacją, co przyczyniło się do bezrobocia, które dzisiaj oficjalnie wynosi 3,8 mln. osób, tj. ok. 18%, a z bezrobociem ukrytym ok. 5 mln. ludzi czyli ok. 28%.

Do tej pory Unia zarobiła na Polsce dziesiątki miliardów dolarów — na eksporcie do Polski swoich nadwyżek produkcyjnych. To my utrzymujemy w Unii od 1-1,5 mln. miejsc pracy.

Czas na zadośćuczynienie. Przystępując do Unii interesuje nas tylko pełne partnerstwo od pierwszego dnia. Przypominam, że to Naród polski pierwszy stawił czynny opór faszyzmowi i przyczynił się do pokonania hitlerowskich Niemiec. Pokonał komunizm o czym przed 20 laty nikt nawet nie mógł pomyśleć. Przyczynił się do obalenia „Muru Berlińskiego”, przez co stworzono szansę do poszerzenia Unii Europejskiej. Chcemy być równoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Naszą równoprawność traktujemy jako wartość nadrzędną.

Jesteśmy eurorealistami. Przestrzegam Brukselę i Strasburg, jeżeli Polacy zostaną oszukani i skutkiem manipulacji elit politycznych Polska zostanie wcielona w struktury Unii na zasadach braku partnerstwa, to Polakom nie zabraknie odwagi i determinacji, aby wystąpić z Unii Europejskiej. Tak więc przyjęcie Polski do Unii na nierównych zasadach może być początkiem końca takiej Unii, służącej bogatym kosztem biednych.

My Polacy mamy swój honor i swoją godność. Żadnej jałmużny nie chcemy. Żądamy i wierzymy, że Polska zostanie potraktowana uczciwie i po partnersku.

Do tej pory Unia Europejska broniąc nieludzkiej globalizacji tłumaczy polskim władzom, że były to koszty restrukturyzacji gospodarki. Polskie władze tłumaczą polskiemu społeczeństwu, że to ofiara którą musimy ponieść. „Samoobrona” tłumaczy polskiemu społeczeństwu, że są to zasady nieuczciwe, nierównoprawne i nie do przyjęcia.

Samoobrona” mówi: — dość zniewolenia ekonomicznego Polski i Polaków.

Samoobrona” mówi: — jednoczmy Europę z zachowaniem hierarchii wartości:
— Człowiek,
— Rodzina,
— Praca,
— i godne życie .

Dziękuję bardzo.”

Andrzej Lepper, Parlament Europejski, 19 listopada 2002; Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=hgm3_BLDMuY

Warto zatem przypomnieć także wystąpienie guru Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w dniu 11 września 2006 roku na zamkniętym spotkaniu z izraelskimi politykami, żydowskimi intelektualistami polskiego pochodzenia i byłymi żołnierzami Armii Andersa:

(…) A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem na sojuszu zależy w sposób szczególny armia Polska jest obecna w Iraku w dużym stopniu ze względu na nasze związki z waszym państwem. Nasza armia jest obecna ale będzie w znacznie większej liczbie obecna w Libanie z tych samych względów. Nasze odpowiednie służby współpracują na licznych odcinkach z waszymi też ze względu na to o czym przed chwilą mówiłem. Tak jest i mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, raz jedni wygrywają, a raz drudzy, ostatnio wygraliśmy my, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny, nie chcielibyśmy tego oczywiście, nie można tego wykluczyć, to polityka wobec Izraela się nie zmieni.

Źródło: https://forumemjot.wordpress.com/2015/03/11/prezydent-lech-kaczynski-zdrada-panstwa-i-narodu-polskiego-mason-kryptosyjonista-w-izraelu/

Chociaż rządy w Polsce się zmieniają, polityka wobec Izraela się nie zmieni…

Żydzi, bez względu z jakim logo w tle, zawsze będą chronić interesów Żydów.

Uczcie się Polacy, pracujcie uczciwie, starajcie o Wasze dzieci, dbajcie o ich zdrowie, wykształcenie. I tak jesteśmy wszyscy – każdy z nas – potencjalnym, albo, jak ja, rzeczywistym łupem.

Do wykorzystania, tj. ograbienia. W makro, Polska, i mikro, obywatel, skali. A gdy takie nas traktowanie kwestionujemy, to jesteśmy… do wyrzucenia, tj. umieszczenia w zakładzie karnym lub szpitalu psychiatrycznym.

Przez funkcjonariuszy zmajoryzowanego, opanowanego przez żydostwo systemu prawnego, korzystających ze wsparcia, pomocy i ochrony funkcjonariuszy systemu politycznego. Jak podsunięty nam przez cwanego moralnego karła, Żyda Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta Polski, selektywnie sprawiedliwy, uczciwy i przyzwoity, w istocie tchórz, miernota chroniący interesów judeoferajny Andrzej Duda.

Co do rządzącej się w Polsce, mającej nas i traktującej jak bydło – albo jeszcze gorzej – judeofrajny… To – co poniżej, przygotowane przeze mnie w oparciu o dorobek ludzkości – nie może być przypadkiem:

Mówią: wpadł w ręce żydowskie. Oznacza to zupełny koniec”

Anne-Jean-Marie-Rene Savary

Wy hebrajczycy, żyjąc w naszym kraju od wieków,

nie poczuwacie się do szlachetniejszych dla kraju uczynków, wynoście się!”.

Jan Matejko

Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza naszego kraju, która zaraża powietrze zgnilizną, roznosi próżniaczego ducha swych ojców, wśród pracowitego ludu utrzymać się nie może i tam tylko się gnieździ i mnoży, gdzie próżniactwo ma ochronę.”
Stanisław Staszic

W jakimkolwiek kraju by się osiedlili w większej liczbie, Żydzi demoralizowali go, niszczyli integralność ekonomiczną, segregowali się od reszty społeczeństwa, wyszydzali i podkopywali chrześcijańską wiarę,

na jakiej oparty jest kraj.”
Benjamin Franklin

Żydzi są narodem lichwiarzy, oszukującym ludzi wśród których znaleźli schronienie.”
Immanuel Kant

Żydzi zdobyli wpływ na nasze życie umysłowe, co objawia się w załamaniu i sfałszowaniu naszych najwyższych tendencji kulturowych.”
Ryszard Wagner

Bezmyślność charakteru polskiego pod względem dóbr doczesnych czyniła zawsze z Polski eldorado dla Żydów.”
Otto von Bismarck

[Żydzi] Powinni zadać sobie sami pytanie: „Dlaczego są tak nienawidzeni przez 3000 lat, dlaczego w każdym kraju, gdzie byli, miały miejsce pogromy za pogromami przeciwko nim?”
David Irwing

Mały narodek żydowski ośmiela się okazywać nieprzejednaną nienawiść do wszystkich ludów, jest zawsze pożądliwy cudzych dóbr, czołobitny w nieszczęściu, a zuchwały w szczęściu.”
Wolter

“Antysemityzm końca dziewiętnastego stulecia był protestem przeciw potędze Żydów

i ich zabójczemu wpływowi na społeczeństwa europejskie”

Roman Dmowski

“Prof. Ludwik Jaxa Bykowski w 1935 ogłosił wyniki swoich badań nad gimnazjalna młodzieżą polską i żydowską. Doszedł do wniosku, że Polacy są zdolniejsi od Żydów. Natomiast robienie lepszej kariery Żydzi zawdzięczają doskonałej organizacji, solidarności oraz przemożnym wpływom politycznym i finansowym.

Nasza rasa jest we wszystkich kwestiach bardziej zdolna niż większość innych ludów,

to jest przyczyna nienawiści”.

Teodor Herzl

“Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych . Naród ten ,narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata .Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych , są najmniej tolerancyjni Naród, który krzyczy o nienawiści, jaka budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić “
Antoni Słonimski

Dlaczego Żydzi są znienawidzeni? Jest to nieuchronny skutek ich praw :albo musza pokonać każdego, albo być znienawidzonymi przez cala ludzkość” “Naród żydowski ośmiela się ujawniać nieprzejednaną nienawiść do wszystkich narodów i buntuje się przeciwko wszystkim prawom”

Voltaire

“Znajdziecie w Żydach jedynie barbarzyński naród, który przez długi czas łączył skąpstwo z najbardziej obrzydłymi zabobonami i nieprzezwyciężoną nienawiścią do ludów, które ich tolerują i na których żydzi się bogacą.”
Voltaire

“Poprzez swoje żydowskie agencje informacyjne zatruwają wasze umysły i sprawiają, ze widzicie świat, nie takim, jakim jest, ale takim, jakim oni chcą, abyście go widzieli .Przez kino są wychowankami młodzieży –

w ciągu dwóch godzin filmu potrafią wymazać z dziecięcego umysłu, to czego nauczyło się przez 6 miesięcy

w domu, czy w szkole”

Adrien Arcano

„Nie ma sensu zaprzeczać, ze w Niemczech istniał problem żydowski. Naród ten znajdował się w niefortunnym położeniu geograficznym, będąc pierwszym etapem nieustannego pochodu na Zachód Żydów Polskich!

Gdyby nie byli wypychani, zostaliby w Berlinie i Hamburgu, mając tam spore udziały w dobrach stanowiskach .W Berlinie na przykład, gdy naziści doszli do władzy, 50,2 % prawników i 48 % lekarzy byli Żydami. Mówi się nawet, ze systematycznie zagarniali dla siebie posady w szpitalach. Żydzi byli właścicielami największych i najbardziej wpływowych gazet berlińskich. Wchodzili też do systemu edukacyjnego”
Stephen H. Roberts

”W Żydzie – tułaczu widziałam uosobienie narodu żydowskiego, wygnanego w średniowieczu. Jednak znów są oni bogaci, co zawdzięczają swej prymitywnej chciwości i niezmordowanej aktywności. Ze swym hardym sercem w stosunku do ludzi innych wyznań i ras chcą uczynić siebie królami świata. Lud ten zawdzięcza swemu uporowi to, ze Francja w ciągu 50 lat będzie zjudaizowana. Niektórzy mądrzy Żydzi, już to zapowiadają”
George Sand

“Żydzi zawsze kontrolowali biznes…Wpływ kina amerykańskiego i kanadyjskiego jest pod wyłączną kontrolą moralna i finansowa Żydów, manipulujących umysłami obywateli”

Henry Ford

“Żyd nie może być prawdziwym patriota. On jest czymś, jak złośliwy owad. Trzeba go trzymać z dala od miejsc, gdzie mógłby czynić szkody – nawet za pomocą pogromów, jeśli trzeba ! Żydzi są odpowiedzialni za bolszewizm w Rosji, a także w Niemczech .Byłem zbyt pobłażliwy dla nich w czasie mego królowania i żałuje życzliwości, jaką okazywałem żydowskim bankierom”.
Wilhelm II

”Żydzi należą tak do państwa, którego są obywatelami, jak tasiemiec jest obywatelem pacjenta”.
J. Nordman

„Żydzi są rasą działającą na podobieństwo dżumy i cholery, rasa dla ogółu tak niebezpieczna, ze zasłużyła na wytępienie, zanim się jeszcze zrodziła. Żydzi są wyrzutkiem ludzkości, najbardziej zepsutym i niegodziwym narodem na świecie, o mentalności i skłonnościach najpodlejszych i najbrudniejszych”.
Giordano Bruno

”Nadejdzie dzień, gdy wszystkie narody, wśród których zamieszkują Żydzi, będą musiały podnieść kwestie wygnania ich !Kwestie rozstrzygająca miedzy życiem i śmiercią, zdrowiem i chroniczna choroba ,spokojem i nieustanna gorączka społeczna”.
Franciszek Liszt

Jeśli nie pozbędziecie się ich ze Stanów Zjednoczonych, za niespełna 200 lat przybędą tutaj tak tłumnie, ze opanują i pochłoną ten kraj, zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewaliśmy krew, oddawaliśmy życie i narażaliśmy na szwank naszą wolność. Jeśli ich nie wydalicie, za niespełna 200 lat nasi potomkowie będą pracowali, aby przysporzyć im majątku gdy oni będą w swoich kantorach zacierali ręce”.
Beniamin Franklin

”Nie dopiero w czasach ostatnich bojkotują żydzi handel polski. Bojkotowali go od setek lat, od chwili kiedy im nasza ziemia otworzyła na swoje nieszczęście szerokie swoje bramy gościnne. Osiadłszy w naszych miastach i miasteczkach, podjęli oni od razu walkę z naszym mieszczaństwem, wydzierając z rąk handel”.

Teodor Choiński

“Żydzi- wieczni tułacze- ci “Luft menschen”, “Beduini kultury” jak się zwą sami,- ludzie bez ziemi i stałego terenu, nie czują sentymentu do kraju, przez który przechodzą. Tam ich ojczyzna, gdzie im dobrze. Niech się państwo rozsypie w gruzy, oni wyjdą z tego kraju, byleby tylko uciułane skarby z niego wynieść.”

Wacław Sobieski

To wcale może nie być przypadek, że antagonizm skierowany przeciwko Żydom występuje niemal wszędzie na świecie, gdzie żyją Żydzi i nie-Żydzi. A skoro Żydzi są wspólnym elementem tej sytuacji, wydaje się prawdopodobne, na pierwszy rzut oka, że powód tego jest w nich, a nie w bardzo różniących się od siebie grupach odczuwających ten antagonizm”.

Prof. Jesse H. Holmes

Laurki to nie są…

Jeśli ktoś uważa, że posłużyłem się zacytowanymi wyżej opiniami bo jestem żydofobem, wyjaśniam, że nie jestem rasistą w żadnej postaci. Jeśli w w.w. sposób zaczerpnąłem z dorobku ludzkości to… ku przestrodze. Bo mając za sobą doświadczenia z Żydami w Polsce od 1997 r., gdy zetknąłem się z zażydzonym wymiarem sprawiedliwości zgadzam się z wieloma – większością – w.w. opinii. Uważam także, że rację ma Ben Klassen, gdy pisze: „Głównym motywem w żydowskiej religii jest nienawiść – nienawiść do gojów, czyli wszystkich innych ras.”

Andrzej Słonimski też mówił:

Oprócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić.”

Antoni Słonimski

Jestem, razem z moją rodziną, tej, zbiorowej – Żydów ludobójców i „szabesgojów” na ich usługach – nienawiści ofiarą.

Z poważaniem,

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 872/15/S, zawiadomienie z dnia 9 października 2015 r.
 2. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 407/13, zawiadomienie z dnia 30 października 2015 r.
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wezwanie z dnia 29 października 2015 r. do uczestnictwa w czynnościach procesowych wyznaczonych na dzień 23 listopada 2015 r.
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 21 października 2015 r.
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 26 października 2015 r.
 6. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 28 września 2015 r. do prokurator Małgorzaty Lipskiej
 7. Biuro Poselskie Posła „Prawo i Sprawiedliwość” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posła Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.
 8. Pismo Z. Kękusia do posła Andrzeja Dudy z 17 lipca 2013 r.
 9. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 8 maja 2014 r.
 10. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 228/15, Postanowienie prokuratora Michała Żurka z dnia 31 lipca 2015 r.
 11. Komisariat Policji I w Krakowie, sygn.. akt Mag-798/15, Ko 542/15, Wezwanie z dnia 2 czerwca 2015 r.
 12. Przesyłka listowa polecona nr (00)659007734287578879
 13. Pismo Z. Kękusia z dnia 20 listopada 2015 r. do prokurator Doroty Baranowskiej

Niektóre z w.w. Załączników są Załącznikami do pisma z dnia 20.11.2015 r. do prokurator Doroty Baranowskiej – Załącznik 13

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 20 listopada 2015 r.

Zbigniew Kękuś

ul. Mazowiecka 55 m. 21

30-019 Kraków

Prokurator Dorota Baranowska

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza

oś. Kościuszkowskie 2

31-858 Kraków

Sygn. akt: 2 Ds. 542/14

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim niestawiennictwie w dniu 23 listopada 2015 r. z powodu wyłączenia Adresatki niniejszego pisma, prokuratora referenta w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 od rozpoznawania tej. sprawy.
 2. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia z dnia 21 października 2015 r. o oddaleniu mojego wniosku o wyłączenie prokuratora referenta w sprawie do sygn. akt 2 ds. 542/14, Adresatki niniejszego pisma, przez prokuratora nieuprawnionego, tj. prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Małgorzatę Lipską, której dotyczył mój, nierozpoznany do dnia 21 października 2015 r. wniosek z dnia 28 września 2015 r. o jej wyłączenie.
 3. Prezentacja dowodów poświadczających słuszność mojego stanowiska, że są prawnie skuteczne złożone przeze mnie w dniu 28 września 2015 r. i uzupełnione w dniu 21 października 2015 r. wnioski o wyłączenie każdego prokuratora zatrudnionego w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 4. Zawiadomienie, że prokuraturą uprawnioną do rozpoznania moich wniosków z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14 jest Prokuratura Okręgowa w Krakowie.
 5. Zawiadomienie, że w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 nie zachodzą przesłanki poddania mnie obserwacji psychiatrycznej.
 6. Wniosek o doręczenie mi przed wyekspediowaniem do mnie wezwania dla mnie do stawiennictwa celem uczestnictwa w czynnościach procesowych, jak w Wezwaniu z dnia 29 października 2015 r.:
  1. wydanego zgodnie z przepisami prawa, tj. przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, postanowienia w sprawie mojego wniosku z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej,
  2. wydanego zgodnie z przepisami prawa, tj. przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, postanowienia w sprawie mojego wniosku z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej
  3. wydanych zgodnie z przepisami prawa tj. przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, 18 postanowień w sprawie moich wniosków z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn., akt 2 Ds. 542/14,
  4. kserokopii oświadczenia każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – poza prokuratorami: Bartłomiejem Legutko, Dorotą Baranowską i Małgorzatą Lipską – że:
   1. nie jest małżonkiem prokuratora Bartłomieja Legutko, lub prokurator Doroty Baranowskiej lub prokurator Małgorzaty Lipskiej oraz że nie pozostaje we wspólnym pożyciu z prokuratorem Bartłomiejem Legutko lub prokurator Dorotą Baranowską lub prokurator Małgorzatą Lipską.
   2. nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa prokuratora Bartłomieja Legutko lub prokurator Doroty Baranowskiej lub prokurator Małgorzaty Lipskiej.
 7. Wniosek o doręczenie mi przed wyekspediowaniem do mnie wezwania dla mnie do stawiennictwa celem uczestnictwa w czynnościach procesowych, jak w Wezwaniu z dnia 29 października 2015 r. kserokopii pisma, którą Prokuratura skierowała do biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli zawierające – jak w moim piśmie z dnia 19.10.2015 r. /Załącznik 14/ – żądanie:
  1. usunięcia z Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r., poświadczającego nieprawdę tekstu zamieszczonego na str. 3 Opinii, pkt. 2: „uprzednio podejmowanego leczenia”.,
  2. złożenia do akt sprawy przeciwko mnie Opinii sądowo-psychiatrycznej pozbawionej tekstu: „uprzednio podejmowanego leczenia”.
 8. Wniosek o doręczenie mi kolejnego wezwania do stawiennictwa w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 za pośrednictwem operatora pocztowego.
 9. Wniosek o niewydanie nakazu Policji zatrzymania mnie w dniu 23 listopada 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Dębicy podczas posiedzenia w sprawie do sygn. akt II K 407/13 – lub przed nim, lub po nim – i doprowadzenia pod przymusem do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza w związku z moim, usprawiedliwionym, niestawiennictwem w dniu 23 listopada 2015 r.
 10. Zawiadomienie, że w przypadku uznania mojego niestawiennictwa w dniu 23 listopada 2015 r. za nieusprawiedliwione, będę do dyspozycji Prokuratury/Policji w dniu 24 listopada 2015 r., o godz. 08:30, sala B-29 Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział II Karny, ul. Przy Rondzie 7, na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Michała Żurka z dnia 31 lipca 2015 r., sygn. akt 4 Ds. 228/15 o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez Andrzeja Dudę gdy był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przestępstwa niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.
 11. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza doręczyła mi wezwanie – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ Sygn. akt 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 29 października 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 23 listopada 2015 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 23-11-2015 r. o godz. 08:30 Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie, Kraków, oś. Kościuszkowskie 2 pokój nr 305 jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 2 Ds. 542/14 o przestępstwo z 13 § 1kk w zw. z art. 242§4 kk, 157 § 2 kk i inne w celu: 1/ przeprowadzenia eksperymentu procesowego z osobami uczestniczącymi: Pana jako podejrzanego, funkcjonariuszy Policji Państwowej /M. Doroba, M. Rak, P. Lewkowicz/, na miejscu będzie pojazd m-ki Fiat Ducato nr rej. HPG B 147

2/ przesłuchania funkcjonariusza Policji R. Tarnówko

3/ po wykonaniu czynności z pkt 2 i 3 przesłuchanie Pana jako podejrzanego.

STARSZY REFERENT Prokuratury Rejonowej Jadwiga Zając”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wezwanie z dnia 29 października 2015

r. do uczestnictwa w czynnościach procesowych wyznaczonych na dzień 23 listopada 2015 r. – Załącznik 1

Informuję, że nie stawię się w dniu 23 listopada 2015 r. ponieważ prokurator referent w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14, Adresatka niniejszego pisma, prokurator Dorota Baranowska jest wyłączona od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Informuję ponadto, że rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14:

 1. wyłączona jest także prokurator rejonowy Małgorzata Lipska,
 2. wyłączeni są wszyscy prokuratorzy – każdy prokurator – Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza.

Wskazać należy, że w dniu 28 września 2015 r. złożyłem osobiście w Biurze Podawczym Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza:

 1. pismem skierowanym do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14 – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków, Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Doroty Baranowskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wniosek Z. Kękusia

o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej – Załącznik 2

 1. pismem skierowanym do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14 – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków, Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Małgorzaty Lipskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wniosek Z. Kękusia

o wyłączenie prokurator Małgorzaty Lipskiej – Załącznik 3

 1. pismem skierowanym do prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Małgorzaty Lipskiej – Załącznik 4: „Pani Małgorzata Lipska Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:

I. Wniosek o wydanie mi w dniu 28 września 2015 r. – przed przeprowadzeniem czynności procesowych, jak w Wezwaniu z dnia 4 września 2015 r. – imiennego wykazu wszystkich prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza celem umożliwienia mi uzupełnienia złożonych przeze mnie przed rozpoczęciem czynności procesowych wniosków o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

II. Zawiadomienie, że w dniu 28 września 2015 r. przed rozpoczęciem czynności procesowych, jak w Wezwaniu dla mnie z dnia 4 września 2015 r. złożyłem:

  1. Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Doroty

Baranowskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

  1. Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Małgorzaty

Lipskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

  1. czterdzieści wniosków „o wyłączenie prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy” od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia

z dnia 28 września 2015 r. do prokurator Małgorzaty Lipskiej – Załącznik 4

 1. 40 /czterdzieści/ wniosków skierowanych do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, o treści: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy: Wniosek o wyłącznie prokuratora5 imię: nazwisko: od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, 40 wniosków

złożonych przy piśmie z dnia 28 września 2015 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej

W piśmie z dnia 28 września 2015 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej podałem – Załącznik 4: „Pani Małgorzata Lipska Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:

 1. Wniosek o wydanie mi w dniu 28 września 2015 r. – przed przeprowadzeniem czynności procesowych, jak w Wezwaniu z dnia 4 września 2015 r. – imiennego wykazu wszystkich prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza celem umożliwienia mi uzupełnienia złożonych przeze mnie przed rozpoczęciem czynności procesowych wniosków o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 2. Zawiadomienie, że w dniu 28 września 2015 r. przed rozpoczęciem czynności procesowych, jak w Wezwaniu dla mnie z dnia 4 września 2015 r. złożyłem:
  1. Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Doroty Baranowskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
  2. Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Małgorzaty Lipskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
  3. czterdzieści wniosków „o wyłączenie prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy” od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza doręczyła mi wezwanie z dnia 4 września 2015 r. o treści – Załącznik 1:

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ Sygn. akt 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 04 września 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Termin dnia: 28.09.2016 r. Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 28.09.2015 r. o godz. 08:30 Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie, Kraków, oś. Kościuszkowskie 2 gab. 305 jako podejrzanego w sprawie sygn. akt 2 Ds. 542/14 podejrz: o przest. z art. 13 § 1kk w zw. z art. 242§4 kk w celu: 1/ przeprowadzenia eksperymentu procesowego z osobami uczestniczącymi: Pana jako podejrzanego, funkcjonariuszy Policji Państwowej /M. Doroba, M. Rak, P. Lewkowicz/, na miejscu będzie pojazd m-ki Fiat Dukato nr rej. HPG B 147

2/ przesłuchania funkcjonariusza Policji R. Tarnówko

3/ po wykonaniu czynności z pkt 2 i 3 przesłuchanie Pana jako podejrzanego. Młodszy Referent Katarzyna Skorupka”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Wezwanie z dnia 4 września 2015 r. – Załącznik 1

W związku z wezwaniem, jak wyżej przed rozpoczęciem przewidzianych na 28 września 2015 r. czynności procesowych, jak w Wezwaniu z dnia 4 września 2015 r. złożyłem:

 1. pismem z dnia 28 września 2015 r.: „Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Doroty Baranowskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”
 2. pismem z dnia 28 września 2015 r.: „Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Małgorzaty Lipskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”

W załączeniu przesyłam także czterdzieści wniosków – Załącznik 3 – 42: „Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokuratora6

Kraków, dnia 28 września 2015 r. Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy: „Wniosek o wyłącznie prokuratora7 imię: nazwisko:
od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza prowadzi postępowanie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 od dnia 6 maja 2014 r. Wszczął je prokurator Bartłomiej Legutko.

W dniu 6 maja 2015 r. prokurator Bartłomiej Legutko wszczął także postępowanie w sprawie poddania mnie obserwacji psychiatrycznej, zakończone:

 1. w pierwszej instancji postanowieniem z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K, sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny Kaczmary o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie,
 2. w drugiej instancji postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV Kz 718/14, sędzin Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy, SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej – Gibas, którym Sąd utrzymał w mocy postanowienie SSR K. Kaczmary z dnia 16.10.2014 r.

Prokurator Bartłomiej Legutko został wyłączony od rozpoznawania sprawy po wszczęciu przez Prokuraturę Rejonową Kraków Podgórze postępowania przeciwko mnie /sygn. akt 5 Ds.153/14/ o jego znieważenie – art. 216 § 1 i § 2 k.k.

Jego następczynią została prokurator Dorota Baranowska.

W dniu 19 sierpnia 2015 r. prokurator Dorota Baranowska wydała – pod nadzorem prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej – Zarządzenie: „Dorota Baranowska-prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy po w sprawie 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniew Kękuś podejrz. o przest. z art. 222§1kk i art. 157§2kk, art. 13§1kk w zw. z art. 242§4kk w zw. z art. 11 §2 kk na podstawie art. 247§1pkt 1 i 2 kpk, art. 75 §1 i 2 kpk zarządza I. zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Pana: Zbigniew Kękuś (…) do siedziby Szpitala im Babińskiego w Krakowie – adres: Kraków ul. Babińskiego 29 Oddział 4B w dniu 20 sierpnia 2015 r. w godz. 8.15 – 10.30 (…).”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Zarządzenie prokurator Doroty

Baranowskiej z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z Zarządzeniem jak wyżej zostałem zatrzymany przez Policję w dniu 20 sierpnia 2015 r., o godz. 08:00 i doprowadzony do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Zanim prokurator Dorota Baranowska wydała Zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r.:

 1. ja pismami z dnia 8 czerwca 2015 r., 12 czerwca 2015 r., 16 czerwca 2015 r., 3 lipca 2015 r., 14 lipca 2015 r., 23 lipca 2015 r., 5 sierpnia 2015 r., 12 sierpnia 2015 r. złożonymi do akt sprawy sygn. 2 Ds. 542/14 składałem wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego na okoliczność ustalenia czy:
  1. jest możliwe popełnienie czynów przypisanych mi w postanowieniu z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutów,
  2. jest wiarygodna przedstawiona przeze mnie wersja zdarzenia skutkująca wydaniem w dniu 6 maja 2014 r. postanowienia o przedstawieniu mi zarzutów”
 2. pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. złożonym do akt sprawy sygn. 2 Ds. 542/14 mój obrońca z urzędu adw. Wojciech Wandzel złożył wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego.

W dniu 24 sierpnia 2015 r. zostałem wypisany ze Szpitala. Potem doręczono mi Wezwanie do stawiennictwa w dniu 28 września 2015 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza celem uczestnictwa w eksperymencie procesowym, o którego przeprowadzenie ja i mój obrońca złożyliśmy w.w. wnioski przed tym, zanim na okres 20 – 24 sierpnia 2015 r. zostałem pozbawiony wolności na podstawie w.w. Zarządzenia prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Prokurator D. Baranowska najpierw zatem pozbawiła mnie – pod nadzorem prokurator Małgorzaty Lipskiej – wolności, a potem zarządziła przeprowadzenie eksperymentu procesowego, na okoliczność ustalenia, czy ja mogłem popełnić i czy popełniłem czyn, za który pozbawiła mnie wolności.

Po tym gdy prokurator Dorota Baranowska wyekspediowała Wezwanie dla mnie z dnia 4 września 2015 r. do stawiennictwa w Prokuraturze w dniu 28 września 2015 r. celem uczestnictwa w eksperymencie procesowym, prokurator rejonowy Małgorzata Lipska skierowała pismo z dnia 9 września 2015 r. do publicystki „Warszawskiej Gazety”, dziennikarki „Obywatelskiej”, Pani Krystyny Górzyńskiej o treści: „2 Ds. 542/14 Kraków, Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza dnia 9 września 2015 r. Pani Krystyna Górzyńska „Gazeta Obywatelska”, „Prawda jest ciekawa” /adres – ZKE/ W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w szczególności maila z dnia 7 września 2015 r. informuję, że tut. prokuratura, w toku nadzorowanego przez siebie postępowania przygotowawczego p-ko Zbigniewowi Kękuś, podejmuje działania zmierzające do wykonania prawomocnego postanowienia Sądu, o poddaniu w/wym. obserwacji psychiatrycznej.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego

Małgorzaty Lipskiej z dnia 9 września 2015 r. do red. Krystyny Górzyńskiej

Prokurator Małgorzata Lipska poświadczyła, że już po wydaniu przez prokurator Dorotę Baranowską zarządzenia o przeprowadzeniu w dniu 28 września 2015 r. eksperymentu procesowego do uczestnictwa, w którym zostałem wezwany Wezwaniem z dnia 4 września 2015 r., a przed przeprowadzeniem tego eksperymentu ona sama, albo za jej wiedzą prokurator Dorota Baranowska podejmowała działania zmierzające do wykonania postanowienia Sądu o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej.

W podsumowaniu wskazać należy, że:

 1. wydanie przez prokurator Dorotę Baranowska po pozbawieniu mnie Zarządzeniem z dnia 19 sierpnia 2015 r. wolności Zarządzenia o przeprowadzeniu w dniu 28.09.2015 r. eksperymentu procesowego dowodzi, że Prokuratura ma wątpliwości, co do tego, czy ja popełniłem czyny przypisane mi przez prokuratora Bartłomieja Legutkę. Jest też dowodem stronniczości:
 1. prokuratora Bartłomieja Legutko,
 2. prokurator Doroty Baranowskiej,
 3. prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej.

Prokurator Bartłomiej Legutko powinien wydać zarządzenie o przeprowadzeniu eksperymentu procesowego przed skierowaniem wniosku do Sądu o wydanie postanowienia o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej.
Prokurator Dorota Baranowska powinna była wydać zarządzenie o przeprowadzeniu eksperymentu procesowego przed wydaniem Zarządzenia z dnia 19.08.2015 r. , pozbawiającego mnie od dnia 20 sierpnia 2015 r. wolności.

Prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska powinna była wstrzymać egzekucję zarządzenia prokurator Doroty Baranowskiej z dnia 19.08.2015 r. do dnia wydania przez nią zarządzenia o przeprowadzeniu eksperymentu procesowego oraz do jego przeprowadzenia.

 1. treść pisma z dnia 09.09.2015 r. prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej do red. Krystyny Górzyńskiej stanowi dowód poświadczający, że gdy prokurator Dorota Baranowska po wypisaniu mnie ze Szpitala wydała zarządzenie o przeprowadzeniu eksperymentu procesowego, do uczestnictwa w którym w dniu 28 września 2015 r. wezwała mnie Wezwaniem z dnia 4 września 2015 r. – tj. przed poznaniem wyników eksperymentu procesowego – prokurator Małgorzata Lipska zezwoliła prokurator Dorocie Baranowskiej na podjęcie działań, lub sama je podjęła, zmierzających do ponownego pozbawienia mnie wolności przez poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej.

Opisane wyżej zachowanie prokurator Bartłomieja Legutko, prokurator Doroty Baranowskej i prokurator Małgorzaty Lipskiej budzi moje uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Prokurator B. Legutko został wyłączony od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14 z podanej wyżej przyczyny;

Pismem z dnia 28 września 2015 r. złożyłem wniosek o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej:

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 D. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 28

września 2015 r., wniosek o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej

Innym pismem z dnia 28 września 2015 r. złożyłem wniosek o wyłączenie prokurator Małgorzaty Lipskiej.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 D. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 28

września 2015 r., wniosek o wyłączenie prokurator Małgorzaty Lipskiej

Wnoszę także o wyłączenie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza

Jeśli jest małżonkiem lub krewnym lub powinowatym prokuratora Bartłomieja Legutko lub prokurator Doroty Baranowskiej lub prokurator Małgorzaty Lipskiej także może być stronniczy.

Wnoszę o złożenie przez prokuratora8 /do uzupełnienia – ZKE/ do akt sprawy sygn. 2 Ds. 542/14 oświadczenia, że:

 1. nie jest małżonkiem prokuratora Bartłomieja Legutko, lub prokurator Doroty Baranowskiej lub prokurator Małgorzaty Lipskiej oraz że nie pozostaje we wspólnym pożyciu z prokuratorem Bartłomiejem Legutko lub prokurator Dorotą Baranowską lub prokurator Małgorzatą Lipską.
 2. nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa prokuratora Bartłomieja Legutko lub prokurator Doroty Baranowskiej lub prokurator Małgorzaty Lipskiej.

Wnoszę, jak na wstępie. Zbigniew Kękuś”

Złożyłem wniosków jak wyżej czterdzieści ponieważ na stronie internetowej Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza brak imiennego wykazu zatrudnionych w niej prokuratorów. Po wydaniu mi wykazu uzupełnię złożone przed rozpoczęciem czynności procesowych wyznaczonych na dzień 28 września 2015 r. wnioski: „Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokuratora /imię i nazwisko do uzupełnienia – ZKE/”

Informuję, że jeśli w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza zatrudnionych jest więcej niż czterdziestu prokuratorów, złożę – przed rozpoczęciem czynności procesowych w dniu 28 września 2015 r. – wnioski o wyłączenie każdego ponad czterdziestu, których dotyczą wnioski załączone do niniejszego pisma.Zbigniew Kękuś

Załączniki:1 do 40: „Wniosek o wyłącznie prokuratora9 imię: nazwisko: od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 28 września

2015 r. do prokurator Małgorzaty Lipskiej – Załącznik 4

Zamieściłem w każdym z 40 wniosków, które złożyłem – załączając je do pisma z dnia 28.09.2015 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej przypis: „Imię i nazwisko prokuratora, którego wniosek dotyczy wpiszę po wydaniu mi przez prokuratora rejonowego imiennego wykazu wszystkich prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza.” ponieważ nie znałem imion i nazwisk prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza.

W dniu 28 września 2015 r. miały się odbyć w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza wyznaczone przez Panią czynności procesowe.

W związku ze złożonymi przeze mnie przed ich rozpoczęciem wnioskami jak wyżej o wyłączenia zostały odwołane.

Razem z moim obrońcą z urzędu, adw. Wojciechem Wandzelem udaliśmy się do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej po wykaz prokuratorów zatrudnionych w Prokuratorze Rejonowej Kraków Krowodrza. Nie ma go na stronie internetowej Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza.

Jak podałem w piśmie z dnia 28.09.2015 r. do prokurator Małgorzaty Lipskiej chciałem natychmiast, tego samego dnia, tj. 28.09.2015 r. uzupełnić złożone przeze mnie wnioski o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Prokurator Małgorzata Lipska odmówiła nam – mnie oraz towarzyszącemu mi obrońcy z urzędu, adw. Wojciechowi Wandzlowi – wydania wykazu. Poinformowała nas, że zgodnie z przepisami prawa o dostępie do informacji publicznej doręczy mi go pocztą.

W dniu 14 października 2015 r. odebrałem przesyłkę listową poleconą, którą Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza doręczyła mi pismo z dnia 29 września 2015 r. zastępcy prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wioletty Jędrychowskiej-Jaros o treści – Załącznik 5: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14 Kraków dnia 29 września 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W nawiązaniu do złożonego wniosku o przekazanie Panu imiennego wykazu wszystkich Prokuratorów pełniących obowiązki w Prokuraturze Rejonowej w Krakowie-Krowodrzy, przekazuję listę:

 1. Prokurator Rejonowy – Małgorzata Lipska
 2. Z-ca Prokuratora Rejonowego – Wioletta Jędrychowska-Jaros
 3. Z-ca Prokuratora Rejonowego – Edyta Kulik
 4. Prokurator Sebastian Brzuchacz
 5. Prokurator Marzena Chruścikowska
 6. Prokurator Mariola Czyż-Pałka
 7. Prokurator Beata Karłowska
 8. Prokurator Maciej Knurowski
 9. Prokurator Olga Kocaj
 10. Prokurator Marcin Kozdronkiewicz
 11. Prokurator Piotr Olszański
 12. Prokurator Jolanta Prodziewicz
 13. Prokurator Małgorzata Sajkiewicz
 14. Prokurator Jacek Skała
 15. Prokurator Marta Suchodolska
 16. Prokurator Konrad Szewczyk
 17. Prokurator Izabella Tomczyk-Kopeć
 18. Prokurator Marta Zin
 19. Prokurator Marta Żakowska

Z-ca Prokuratora Rejonowego Wioletta Jędrychowska-Jaros”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo zastępcy prokuratora rejonowego

Wioletty Jędrychowskiej–Jaros z dnia 29 września 2015 r. – Załącznik 5

Po odebraniu w dniu 14 października 2015 r. w.w. pisma prokurator W. Jędrychowskiej-Jaros z dnia 29 września 2015 r., w terminie 7 dni po jego doręczeniu mi, tj. w dniu 21 października 2015 r. wysłałem pocztą pismo do Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza o treści – Załącznik 6: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:

 1. Wnioski o wyłączenie prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza.
 2. Wniosek o doręczenie mi – przed podjęciem kolejnych czynności procesowych w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 – kopii oświadczeń złożonych przez każdego prokuratora wymienionego w piśmie do mnie z dnia 29 września 2015 r. zastępcy prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wioletty Jędrychowskiej-Jaros w sprawie moich wniosku o złożenie oświadczenia, że:
  1. nie jest małżonkiem prokuratora Bartłomieja Legutko, lub prokurator Doroty Baranowskiej lub prokurator Małgorzaty Lipskiej oraz że nie pozostaje we wspólnym pożyciu z prokuratorem Bartłomiejem Legutko lub prokurator Dorotą Baranowską lub prokurator Małgorzatą Lipską,
  2. nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa prokuratora Bartłomieja Legutko lub prokurator Doroty Baranowskiej lub prokurator Małgorzaty Lipskiej.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do złożonych przeze mnie w dniu 28 września 2015 r. wniosków o wyłączenie prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14 oraz wykazu prokuratorów zatrudnionych w tej Prokuraturze doręczonego mi pismem z dnia 29 września 2015 r. przez zastępcę prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wiolettę Wędrychowską-Jaros – Załącznik 1:
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt w Ds. 542/14, pismo zastępcy prokuratora

rejonowego Wioletty Jędrychowskiej-Jaros z dnia 29 września 2015 . – Załącznik 1

w załączeniu przesyłam wnioski o wyłączenie od rozpoznawania sprawy do sygn. 2 Ds. 542/14 prokuratorów według w.w. wykazu, tj.:

 1. prokurator Wioletta Jędrychowska-Jaros
 2. prokurator Edyta Kulik
 3. prokurator Sebastian Brzuchacz
 4. prokurator Marzena Chruścikowska
 5. prokurator Mariola Czyż-Pałka
 6. prokurator Beata Karłowska
 7. prokurator Maciej Knurowski
 8. prokurator Olga Kocaj
 9. prokurator Marcin Kozdronkiewicz
 10. prokurator Piotr Olszański
 11. prokurator Jolanta Rodziewicz
 12. prokurator Małgorzata Sajkiewicz
 13. prokurator Jacek Skała
 14. prokurator Marta Suchodolska
 15. prokurator Konrad Szewczyk
 16. prokurator Izabella Tomczyk-Kopeć
 17. prokurator Marta Zin
 18. prokurator Marta Żakowska

Uprzejmie informuję, że w związku ze złożonymi przeze mnie wnioskami o wyłączenie wszystkich prokuratorów – każdego prokuratora – Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14, prokuraturą właściwą do ich rozpoznania jest Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

W załączeniu przesyłam także kopię pisma skierowanego przeze mnie w dniu 28 września 2015 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej, przy którym złożyłem wnioski o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14 – Załącznik 19:

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 28

wrzenia 2015 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej – Załącznik 19

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

1. Wnioski o wyłączenie prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – 18 sztuk

19. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 28 wrzenia 2015 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 21

października 2015 r. – Załącznik 6

Moje w.w. pismo z dnia 21 października 2015 r. wpłynęło do Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy w dniu 23 października 2015 r., czego dowodem data na prezentacie umieszczonej na Potwierdzeniu odbioru przesyłki listowej poleconej o numerze (00)459007734996543720 – Załącznik 7:

Dowód: Potwierdzenie odbioru przesyłki listowej poleconej nr (00)459007734996543720 – Załącznik 7

Zgodnie z informacją z pisma z dnia 28 września 2015 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej /Załącznik 4/, uzupełniłem – i wysłałem w dniu 21 października 2015 r. – wnioski złożone w dniu 28 września 2015 r. o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Jakkolwiek, jak wynika z pisma z dnia 29 września 2015 r. zastępcy prokuratora rejonowego W. Jędrychowskiej-Jaros w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza zatrudnionych jest 21 prokuratorów, złożyłem 18 wniosków dotyczących każdego z w.w. prokuratorów ponieważ:

 1. w dniu 28 września 2015 r. złożyłem w.w. wniosek o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej
 2. w dniu 28 września 2015 r. złożyłem w.w. wniosek o wyłączenie prokurator Małgorzaty Lipskiej
 3. prokurator Bartłomiej Legutko został wyłączony od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14 ponieważ prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze Cezary Kwiatkowski prowadzi do sygn. akt 5 Ds. 153/14 postępowanie przeciwko mnie w sprawie o jego znieważenie w związku z postępowaniem do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Jak się okazało, w dniu 21 października 2015 r. prokurator Małgorzata Lipska wydała w.w. postanowienie o oddaleniu mojego wniosku z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie Adresatki niniejszego pisma. Podała – Załącznik 8: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 21.10.2015 r. POSTANOWIENIE Małgorzata Lipska – Prokurator Rejonowy w Krakowie Krowodrzy, po rozpoznaniu wniosku Zbigniewa Kękusia w przedmiocie wyłączenia prokuratora – działając na zasadzie art. 47 par. 1 kpk w zw. z art. 41 par. 1 kpk postanawia nie uwzględnić wniosku Zbigniewa Kękusia o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej od prowadzenia czynności i nadzorowania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2015 r. Zbigniew Kękuś złożył wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14 prokurator Dorotę Baranowską. Jako uzasadnienie swojego wniosku Zbigniew Kękuś podał, że ma wątpliwości co do bezstronności prokuratora nadzorującego postępowanie albowiem Dorota Baranowka najpierw pozbawiła go wolności na podstawie zarządzenia z dnia 19.08.2015 r. a następnie zarządziła przeprowadzenie eksperymentu procesowego na okoliczność czy podejrzany mógł popełnić zarzucany mu czyn.

Wyłączenie prokuratora od prowadzenia sprawy może nastąpić z mocy prawa, w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wymienionych w art. 40 par. 1 kpk lub na wniosek – zgodnie z dyspozycją art. 41 par. 1 kpk w przypadku zaistnienia okoliczności, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności prokuratora w danej sprawie.

Jak wynika z materiałów postępowania w niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności określone w art. 40 par. 1 kpk.

Wskazane przez Zbigniewa Kękusia okoliczności w żaden sposób nie uprawdopodobniają jakichkolwiek wątpliwości co do bezstronności prokuratora. Prokurator Dorota Baranowska nie pozbawiła Zbigniewa Kękusia wolności, a jedynie podjęła próbę zrealizowania prawomocnego i wykonalnego postanowienia Sądu o umieszczeniu wymienionego na obserwacji psychiatrycznej w Szpitalu im. dr J. Babińskiego, co zawsze wiąże się z izolacją podejrzanego. Natomiast zarządzenie przeprowadzenia eksperymentu zmierzało do realizacji wniosku dowodowego składanego w sprawie przez samego Zbigniewa Kękusia oraz jego obrońcy.

Z uwagi na powyższe należało postąpić jak na wstępie. Prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora rejonowego

Małgorzaty Lipskiej z dnia 21 października 2015 r. – Załącznik 8

Wskazać należy zatem, że ja złożyłem w dniu 28 września 2015 r. także w.w. wniosek o wyłączenie prokurator Małgorzaty Lipskiej – Załącznik 3.

Pismem sporządzonym w dniu 26 października 2015 r. pouczyła mnie prokurator rejonowy Małgorzata Lipska – Załącznik 9: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 26.10.2015 r. Pan Zbigniew KękuśW nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 28.09.2015 r. dot. wyłączenia wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza od prowadzenia i nadzorowania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14, uprzejmie wyjaśniam, że przepisy art. 47 i 48 k.p.k. odnoszą się wyłącznie do referenta sprawy, który bądź osobiście go prowadzi bądź nadzoruje to postępowanie (prowadzone przez inny organ). Pana wniosek odnosi się do wszystkich prokuratorów, a więc także tych, którzy w żaden sposób nie prowadzą ani nie nadzorują sprawy 2 Ds. 542/14.

Tym samym Pana wniosek jest bezprzedmiotowy gdyż nie spełnia kryterium wynikającego z przepisów art. 47 i 48 k.p.k. Wyłączeniu może podlegać jedynie prokurator prowadzony lub nadzorujący postępowanie, a nie wszyscy prokuratorzy.

Odnośnie wyłączenia prok. Doroty Baranowskiej wydane zostało postanowienie z dnia 21.10.2015 r. i ekspediowane do Pana oraz Pana obrońcy. Prokurator Rejonowy Małgorzata Lipska.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty

Lipskiej z dnia 26 października 2015 r. – Załącznik 9

Wskazać należy, że ja złożyłem w dniu 28 września 2015 r. nie jeden wniosek – jak podała prokurator rejonowy Małgorzata Lpiska w piśmie z dnia 26 października 2015 r. – o wyłączenie wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14, ale 40 wniosków – jak wspomniałem, nie miałem przed dniem 28 września 2015 r. dostępu do wykazu prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza – o wyłączenie każdego prokuratora tej Prokuratury od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Jak wspomniałem, prokurator rejonowy Małgorzata Lipska odmówiła mi wydania w dniu 28 września 2015 r. – w obecności mojego obrońcy z urzędu adw. Wojciecha Wandzela – wydania wykazu wszystkich prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza.

Gdyby mi go wydała, natychmiast tego samego dnia, tj. 28.09.2015 r., uzupełniłbym każdy z wniosków, które złożyłem, wpisując imię i nazwisko prokuratora.

Wydania takowego wykazu odmówiła mi także w dniu 28 września 2015 r. – także w obecności adw. Wojciecha Wandzela – prokurator Dorota Baranowska.

Wskazać należy, że pouczenie udzielone mi przez prokurator Małgorzatę Lipską – Załącznik 9: „W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 28.09.2015 r. dot. wyłączenia wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza od prowadzenia i nadzorowania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14, uprzejmie wyjaśniam, że przepisy art. 47 i 48 k.p.k. odnoszą się wyłącznie do referenta sprawy, który bądź osobiście go prowadzi bądź nadzoruje to postępowanie (prowadzone przez inny organ). Pana wniosek odnosi się do wszystkich prokuratorów, a więc także tych, którzy w żaden sposób nie prowadzą ani nie nadzorują sprawy 2 Ds. 542/14.

Tym samym Pana wniosek jest bezprzedmiotowy gdyż nie spełnia kryterium wynikającego z przepisów art. 47 i 48 k.p.k. Wyłączeniu może podlegać jedynie prokurator prowadzony lub nadzorujący postępowanie, a nie wszyscy prokuratorzy.nie polega na prawdzie.

Jako podejrzanemu przysługuje mi prawo do złożenia wniosków o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Z mnóstwa dowodów poświadczających słuszność mojego stanowiska wybrałem i zaprezentuję – celem ograniczenia objętości niniejszego pisma – tylko kilka, tj.:

 1. wniosek złożony w dniu 26 czerwca 2013 r. przez mec. Stefana Hamburę w postępowaniu prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie katastrofy w ruchu powietrznym w dniu 10 kwietnia 2010 r. w pobliżu lotniska wojskowego w Smoleńsku,
 2. wniosek złożony w dniu 15 kwietnia 2015 r. przez Sławomira W. w rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie sprawie członków gangu oskarżonych o produkcję narkotyków,
 3. poradę udzieloną przez internetowy e-prawnik.

Ad. 1

W dniu 26 czerwca 2013 r. mec. Stefan Hambura złożył wniosek o wyłączenie prokuratorów – Załącznik 10: „Stefan Hambura 2924/10 Berlin, 26.06.2013 r. Katastrofa w ruchu powietrznym w dniu 10.04.2010 r. w pobliżu lotniska wojskowego w Smoleńsku na terytorium Federacji Royjskiej

Stefan Hambura Pełnomocnik Andrzeja Melaka Janusza Walentynowicza Piotra Walentynowicza Sygn. akt Po. Śl. 54/10 Wniosek o wyłączenie prokuratorów

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k. wnoszę o wyłączenie:

– z prowadzenia postępowania przygotowawczego sygn. akt: Po. Śl. 54/10 prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie ppłk. Karola Kopczyka, ppłk. Jarosława Seja, ppłk. Roberta Pyrę,
– z wszelkich czynności nadzorowania postępowania Po. Śl. 54/10:
płk. Ireneusza Szeląga, płk. Ryszarda Filipowicza,
– z wszelkich czynności rzecznika prasowego Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie w zakresie śledztwa Po. Śl. 54/10
płk Ireneusza Szeląga,
– z wszelkich czynności rzecznika prasowego Naczelnej Prokuratury Wojskowej w zakresie śledztwa Po. Śl. 54/10
ppłk. Janusza Wójcika

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 roku. Śledztwo prowadzone jest przez zespół prokuratorów m.in.: ppłk. Karola Kopczyka, ppłk. Jarosława Seja i ppłk.Roberta Pyrę. Płk Ireneusz Szeląg jest Wojskowym Prokuratorem Okręgowym w Warszawie, wykonuje też obowiązki rzecznika prasowego WPO w Warszawie. Płk Ryszard Filipowicz jest zastępcą Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie. Ppłk Janusz Wójcik pełni obowiązki rzecznika prasowego NPW.
Wskazani wyżej prokuratorzy podlegają wyłączeniu od prowadzenia, nadzoru służbowego i administracyjnego oraz czynności rzeczników prasowych w zakresie śledztwa Po. Śl. 54/10. Powodem wyłączenia jest uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności w związku z prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Poznaniu śledztwem Po. Śl. 29/12. W toku tego postępowania badane jest niedopełnienie obowiązków służbowych przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie w kwietniu 2010 roku. Śledztwo dotyczy oceny zgodności z prawem zachowania prokuratorów delegowanych w kwietniu 2010 roku do Rosji m.in. płk. Ireneusza Szeląga i ppłk. Janusza Wójcika, oraz prokuratorów pozostających w Polsce, płk. Ryszarda Filipowicza, ppłk. Karola Kopczyka, ppłk. Jarosława Seja i ppłk. Roberta Pyry.
W toku śledztwa ustalane jest czy zaniechanie uczestniczenia w sekcjach i oględzinach zwłok ciał ofiar Katastrofy Smoleńskiej wykonywanych w Moskwie oraz nie przeprowadzenie oględzin i sekcji zwłok ciał ofiar Katastrofy Smoleńskiej po sprowadzeniu zwłok do Polski ma znamiona przestępstwa. Dla bytu tego przestępstwa, oceny społecznej szkodliwości czynu, istotny jest aktualny stan postępowania Po. Śl. 54/10. W szczególności kwestia stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie wykonanych przez organy Federacji Rosyjskiej sekcji zwłok oraz innych ustaleń śledztwa mogących wskazywać, że brak uczestnictwa w czynnościach procesowych państwa obcego, oraz nie podjęcie decyzji o samodzielnym przeprowadzeniu sekcji zwłok po sprowadzeniu ciał do Polski, utrudniał lub udaremnił ustalenie prawdy materialnej. Takimi ustaleniami są między innymi kwestia oceny rosyjskich sekcji zwłok dokonywanych w ramach śledztwa Po. Śl. 54/10 czy ustalenie obecności śladów materiałów wybuchowych na próbach pobranych na przełomie września i października 2012 roku z okolic lotniska Siewiernyj i wraku samolotu TU 154 M o numerze bocznym 101, a także zwłok ekshumowanych ofiar. Potwierdzenie nieprawidłowości sekcji rosyjskich w toku badań weryfikujących, dokonywanych aktualnie w toku śledztwa Po. Śl. 54/10, bądź okoliczności występowania materiałów wybuchowych na wraku samolotu TU 154 M lub lotnisku w Smoleńsku, czy zwłokach ofiar, byłoby okolicznością mającą wpływ na odpowiedzialność karną prokuratorów, których zaniechania są przedmiotem postępowania toczącego się przed Wojskową Prokuraturą Okręgową w Poznaniu. Wskazani we wniosku prokuratorzy prowadzący postępowanie, prokuratorzy nadzorujący ich pracę, oraz komunikujący wyniki pracy opinii publicznej są w rozumieniu przepisów polskiego kodeksu postępowania karnego prokuratorami, wobec których istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności w toku śledztwa Po. Śl. 54/10.
W związku z powyższym wnoszę o powstrzymanie się wyżej wymienionych prokuratorów od wszelkich czynności związanych z prowadzeniem, nadzorem oraz komunikowaniem opinii publicznej ustaleń śledztwa Po. Śl. 54/10 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu sygn. akt: Po. Śl. 29/12.

Źródło: http://niezalezna.pl/42871-mec-hambura-zlozyl-wniosek-o-wylaczenie-prokuratorow-ze-sledztwa-smolenskiego

Ad. 2

W dniu 15 kwietnia 2015 r. media podały: „Niecodzienny wniosek padł wczoraj w sądzie podczas procesu członków gangu oskarżonych o produkcję narkotyków. Sławomir W. zażądał odsunięcia od sprawy wszystkich stołecznych oskarżycieli.

To była jedna z największych policyjnych akcji w ostatnich latach. Jednego dnia 200 funkcjonariuszy CBŚ i komendy stołecznej zatrzymało ponad 30 osób. – Zlikwidowaliśmy największe laboratorium amfetaminy w Polsce – chwaliła się policja.
Fabryka była ukryta 30 km od Warszawy, w miejscowości Czarny Las przy ul. Dzikiej Róży. W środku policjanci odkryli blisko 10 ton półproduktów do wytwarzania amfetaminy, 10 kg gotowych do sprzedaży narkotyków, broń, tysiące złotych, euro i dolarów, a także setki litrów przemyconego spirytusu. Znaleźli sześć linii produkcyjnych do wytwarzania amfetaminy. Wg policji rozbity gang mógł wyprodukować nawet trzy tony tego narkotyku. Handlował też marihuaną, ecstasy i kokainą z Holandii.
Zatrzymanie odbyło się w czerwcu 2012 r., kilka dni przed piłkarskimi mistrzostwami Europy. W sądzie niedawno rozpoczął się proces 14 najważniejszych oskarżonych. Udało się odczytać akt oskarżenia i przesłuchać prawie wszystkich podsądnych.
Ale wczoraj proces trzeba było przerwać, bo główny oskarżony Sławomir W. złożył niecodzienny wniosek. Zażądał zmiany prokuratorów występujących przed sądem. Wniosek dotyczy szefa prokuratury apelacyjnej Dariusza Korneluka, jego zastępcy nadzorującego przestępczość zorganizowaną Waldemara Tyla, naczelnika Piotra Woźniaka oraz prowadzących śledztwo Włodzimierza Burkackiego i Andrzeja Rybaka, a także wszystkich innych prokuratorów pracujących w tej prokuraturze.
Sławomir W. przez 50 minut wyjaśniał sądowi, dlaczego nie można ufać w tej sprawie stołecznym prokuratorom. Jednym z powodów jest jego zdaniem to, że niektóre protokoły przesłuchań zawierają identyczne fragmenty, co oznacza, że treść nie była zapisywana spontanicznie, ale metodą “kopiuj-wklej” została wzięta z innych dokumentów, niektóre protokoły nie zawierają podpisów, zaś jeden z oskarżonych, który poszedł na współpracę z prokuraturą, podczas składania wyjaśnień miał korzystać z policyjnych notatek. Z kolei ci, którzy przy tym śledztwie nie pracowali i nie nadzorowali go, mogliby “tuszować lewiznę” kolegów.
– Jestem przekonany, że śledztwo było prowadzone rzetelnie i zgodnie ze sztuką, nadzorowało je dwóch doświadczonych prokuratorów – mówi “Stołecznej” Waldemar Tyl, wiceszef Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. – Taki wniosek ma na celu jedynie przedłużenie postępowania.
Sąd jest w tej sytuacji bez wyjścia i musi przekazać ten wniosek do rozpoznania – dodaje prok. Tyl.
Wnioskiem o wyłączenie prokuratorów zajmie się Prokuratura Generalna.”

Źródło:http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,17755478,Oskarzony_chce_wylaczenia_prokuratorow__Wszystkich.html?disableRedirects=true

Ad. 3

W internetowym e-prawniku podano: „(…) W żadnym wypadku nie istnieje instytucja wyłączenia prokuratury w całości. Wyłączyć można tylko poszczególnych prokuratorów. Nawet jeśli dojdzie do wyłączenia wszystkich prokuratorów danej prokuratury nie oznacza, to że można wyłączyć jednym wnioskiem całą prokuraturę. Można tylko wyłączyć wszystkich prokuratorów.”

Źródło: http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo-karne/zmiana-wlasciwosci-prokuratury-wylaczenie.html

xxx

Jak wspomniałem, rokurator rejonowy Małgorzata Lipska podała w piśmie do mnie z dnia 26.10.2015 r.: „W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 28.09.2015 r. dot. wyłączenia wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza od prowadzenia i nadzorowania sprawy sygn. 2 Ds. 542/14, uprzejmie wyjaśniam, że przepisy art. 47 i 48 k.p.k. odnoszą się wyłącznie do referenta sprawy, który bądź osobiście go prowadzi bądź nadzoruje to postępowanie (prowadzone przez inny organ). Pana wniosek odnosi się do wszystkich prokuratorów, a więc także tych, którzy w żaden sposób nie prowadzą ani nie nadzorują sprawy 2 Ds. 542/14.

Tym samym Pana wniosek jest bezprzedmiotowy gdyż nie spełnia kryterium wynikającego z przepisów art. 47 i 48 k.p.k. Wyłączeniu może podlegać jedynie prokurator prowadzony lub nadzorujący postępowanie, a nie wszyscy prokuratorzy.

Ja nie powołałem się w żadnym z moich wniosków z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie prokuratorów prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn.. akt 2 Ds. 542/14 na art. 48 § 1 k.p.k., który stanowi: „O wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego orzeka prokurator nadzorujący postępowanie lub bezpośrednio przełożony.”

W żadnym z moich pism z dnia 28 września 2015 r. nawet nie wspomniałem o art. 48 k.p.k.

W piśmie z dnia 28 września 2015 r. do prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej podałem natomiast – Załącznik 4: „Pani Małgorzata Lipska Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:

 1. Wniosek o wydanie mi w dniu 28 września 2015 r. – przed przeprowadzeniem czynności procesowych, jak w Wezwaniu z dnia 4 września 2015 r. – imiennego wykazu wszystkich prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza celem umożliwienia mi uzupełnienia złożonych przeze mnie przed rozpoczęciem czynności procesowych wniosków o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
 2. Zawiadomienie, że w dniu 28 września 2015 r. przed rozpoczęciem czynności procesowych, jak w Wezwaniu dla mnie z dnia 4 września 2015 r. złożyłem:

(…) W związku z wezwaniem, jak wyżej przed rozpoczęciem przewidzianych na 28 września 2015 r. czynności procesowych, jak w Wezwaniu z dnia 4 września 2015 r. złożyłem:

 1. pismem z dnia 28 września 2015 r.: „Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Doroty Baranowskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”
 2. pismem z dnia 28 września 2015 r.: „Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Małgorzaty Lipskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.”

W załączeniu przesyłam także czterdzieści wniosków – Załącznik 3 – 42: „Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokuratora10

(…) Złożyłem wniosków jak wyżej czterdzieści ponieważ na stronie internetowej Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza brak imiennego wykazu zatrudnionych w niej prokuratorów. Po wydaniu mi wykazu uzupełnię złożone przed rozpoczęciem czynności procesowych wyznaczonych na dzień 28 września 2015 r. wnioski: „Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokuratora /imię i nazwisko do uzupełnienia – ZKE/

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 28 września

2015 r. do prokurator Małgorzaty Lipskiej – Załącznik 4

Jak mec. Stefan Hambura złożyłem wnioski o wyłączenie prokuratorów na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. i art. 41 § 1 k.p.k. Co je różni jeśli chodzi o podstawę prawną, to że o ile mec. S. Hambura podał je w kolejności: „Na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. w zw. z art. 47 § 1 k.p.k. wnoszę (…)”, to ja w każdym przypadku podałem: „na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. (…).”

Wskazać należy, że:

 1. artykuł 41 § 1 Kodeksu postępowania karnego stanowi: Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.”
 2. artykuł 47 § 1 Kodeksu postępowania karnego stanowi: Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje się odpowiednio do prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych.”

Z przedstawionych wyżej materiałów oczywiście wynika, że jako podejrzany mam prawo złożyć – na podstawie art. 47 k.p.k. i art. 41 k.p.k. – wniosek o wyłączenie wszystkich prokuratorów – każdego prokuratora – zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Wskazać należy, że w sprawie opisanej w pkt. „Ad. 2”, dotyczącej procesu gangu oskarżonych o produkcję narkotyków zastępca prokuratora apelacyjnego w Warszawie Waldemar Tyl powiedział w wywiadzie udzielonym mediom: „- Taki wniosek ma na celu jedynie przedłużenie postępowania. Sąd jest w tej sytuacji bez wyjścia i musi przekazać ten wniosek do rozpoznania – dodaje prok. Tyl. Wnioskiem o wyłączenie prokuratorów zajmie się Prokuratura Generalna.

Ponieważ wniosek Sławomira W. dotyczył wyłączenia wszystkich prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, to prokuraturą właściwą do jego rozpoznania była Prokuratura Generalna.

W związku z powyższym, prokuraturą właściwą do rozpoznania moich wniosków o wyłączenie każdego prokuratora – wszystkich prokuratorów – Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14 jest prokuratura nadrzędna, tj. Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Co się tyczy postanowienia z dnia 21 października 2015 r. – Załącznik 8 – prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej o oddaleniu mojego wniosku z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie Adresatki niniejszego pisma, wskazać należy, że został on wydany przez prokuratora wyłączonego.

Jak wspomniałem, w dniu 28 września 2015 r. złożyłem prawidłowy – tj. oparty na prawie określonym w art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – wniosek o wyłączenie prokuratora rejonowego Małgorzaty Lpiskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Nawet jeśli prokurator Małgorzata Lipska nie jest referentem w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14, ani nie nadzoruje postępowania do sygn. akt 2 Ds. 542/14, mój wniosek z dnia 28 września o jej wyłączenie – „Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Małgorzaty Lipskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.” /Załącznik 3/– jest, w świetle przedstawionych wyżej faktów, prawidłowy, zgodny z prawem.

Przypomnę, że Prokuratura Apelacyjna w Warszawie uznała za zgodne z prawem uzasadnienie dla wyłączenia wszystkich prokuratorów wyjaśnienie Sławomira W.: „Z kolei ci, którzy przy tym śledztwie nie pracowali i nie nadzorowali go, mogliby “tuszować lewiznę” kolegów.”

Mój wniosek z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie Adresatki niniejszego pisma – „Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Doroty Baranowskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.” /Załącznik 2/ – został rozpoznany. Rozpoznała go prokurator M. Lipska w dniu 21 października 2015 r. wydając postanowienie o jego oddaleniu – Załącznik 8.

Tak samo zatem powinien zostać rozpoznany mój wniosek z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie prokurator Małgorzaty Lipskiej.

Z podanego wyżej powodu, ponieważ w dniu 28 września 2015 r. złożyłem prawidłowe wnioski o wyłączenie każdego prokuratora Prokuratury Rejowej Kraków Krowodrza – wszystkich prokuratorów – nie mógł go rozpoznać żaden z prokuratorów tej Prokuratury.

Mógł go rozpoznać tylko prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Gdyby tak się stało, tj. gdyby mój wniosek z dnia 28.09.2015 r. o Pani wyłączenie rozpoznała Prokuratura Okręgowa w Krakowie, oznaczałoby to, że prokurator rejonowy Małgorzata Lipska wiedziała, że tylko ta Prokuratura jest uprawniona rozpoznać każdy z moich wniosków – wszystkie wnioski – z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.

Skoro wszystkie – każdy – to znaczy, że ten dotyczący Pani, prokuratora referenta także.

Gdyby jednak wiedziała, że może go rozpoznać tylko Prokuratura Okręgowa w Krakowie… nie rozpoznała by go.

Ponieważ go jednak rozpoznała oznacza to, że mój wniosek z dnia 28 września 2015 r. – „Wniosek – na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k. – o wyłącznie prokurator Małgorzaty Lipskiej od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14.” /Załącznik 3/ o wyłączenie prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej:

 1. nie został w ogóle rozpoznany, bo prokurator Małgorzata Lipska uznała – niesłusznie – że nie musi być rozpoznany skoro ona nie jest referentem w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 ani jej nie nadzoruje,
 2. został rozpoznany przez któregoś z… nieuprawnionych do jego rozpoznania prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza.

W każdym z w.w. przypadków należy uznać, że prokurator rejonowy Małgorzata Lipska była wyłączona, gdy w dniu 21 października 2015 r. rozpoznała i oddaliła mój wniosek z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie Pani, referenta w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14. Była wyłączona ponieważ:

 1. mój prawidłowo złożony wniosek o jej wyłączenie musi być rozpoznany,
 2. każdy wniosek o wyłączenie prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza – wszystkie wnioski, w tym dotyczący prokurator Małgorzaty Lipkiej – musi być rozpoznany przez prokuraturę II instancji, tj. Prokuraturę Okręgową w Krakowie.

xxx

Informuję, że nie zaskarżyłem dotkniętego z podanych wyżej przyczyn postanowienia prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 21 października 2015 r. o oddaleniu mojego wniosku o Pani wyłączenie ponieważ prokurator M. Lipska udzieliła mi pouczenia – Załącznik 8: „Powyższe postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu (art. 459par2kpk)”

Wnoszę o niewydanie – z podanych w niniejszym piśmie powodów – Policji nakazu zatrzymania mnie w dniu 23 listopada 2015 r. – lub przed dniem 23 listopada 2015 r., czy też po tym dniu – celem przymusowego doprowadzenia mnie na przeprowadzenie czynności procesowych, jak w Wezwaniu z dnia 29 października 2015 r.

Informuję, że prawidłowo wezwany przez Prokuraturę – po doręczeniu mi zgodnie z prawem wydanych postanowień w sprawie moich wniosków z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie Adresatki niniejszego pisma, a także prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej oraz każdego prokuratora zatrudnionego w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznawania sprawy do sygn. akt 2 Ds. 542/14 – sam, bez interwencji Policji, się stawię w terminie i miejscu wyznaczonym przez Prokuraturę.

Informuję, że w sprawie przeciwko mnie nie zachodzą wskazane w postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K przesłanki poddania mnie obserwacji psychiatrycznej.

Sąd oparł postanowienie z dnia 16.10.2014 r. na

 1. przesłance mojej uprzedniej karalności wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06,
 2. Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r. biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli, którzy podali – Załącznik 11: „2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.

(…) BIEGLI

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Mariusza Patla SPECJALISTA PSYCHIATRA

Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Katarzyna Bilska-Zaremba SPECJALISTA PSYCHIATRA”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza

Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby – Załącznik 11

Ad. 1

Ja nie byłem karany.

Prawomocny skazujący mnie wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06, którym zostałem skazany za popełnienie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem Internetu, 18 przestępstw – pkt. I do XVIII wyroku – uchyliły:

 1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 września 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, w zakresie 16 zarzutów, tj. rozstrzygnięć zawartych w punktach I, III – XVII wyroku,
 2. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, w zakresie pozostałych 2 zarzutów, tj. rozstrzygnięć z pkt. II i XVIII wyroku.

Sąd Rejonowy w Dębicy naruszywszy prawo określone w:

 1. Par. 2. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień: „Organy obowiązane na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, zwanej dalej “ustawą”, do sporządzania kart rejestracyjnych, zawiadomień o zmianach ewidencyjnych oraz zawiadomień dotyczących podmiotu zbiorowego, zwanych dalej “zawiadomieniami”, przesyłają karty rejestracyjne i zawiadomienia niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia lub po zaistnieniu innego faktu, który stanowi podstawę do ich sporządzenia i przekazania do Rejestru.
 2. Par. 7.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień: „Ustala się następujące zawiadomienia: (…) 4) zawiadomienie o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia.”
 3. Par. 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień: „1. Na formularzu zawiadomienia o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia umieszcza się informacje o: 1) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji; 2) zastosowaniu amnestii; 3) ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 4) wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze; 5) stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze; 6) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze. 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

sporządził dopiero w dniu 4 maja 2015 roku„Zawiadomienie o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia”, w którym podano – Załącznik 12: „Sąd Rejonowy w Dębicy Sekcja Wyk. Orzeczeń Sąd. /adres – ZKE/ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI KRAJOWY REJESTR KARNY W WARSZAWIE ZAWIADOMIENIE o o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia

Numer PESEL /numer – ZKE/Sąd Rejonowy w Dębicy, II K 451/06

Nazwisko rodowe Kękuś Nazwisko (w tym przybrane) Kękuś

Imiona Zbigniew

(…) 1. Uchylenie prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji

data kasacji: 26/01/2012

treść: uchyla zaskarżony wyrok II. K. 451/06 SR w Dębicy w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach II i XVIII i przekazać sprawę SR w Dębicy do ponownego rozpoznania

(…) 4. Postanowienie o wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze

data wydania: 15/09/2010

treść: wznawia postępowanie w sprawie II. K. 451/06 w pkt. I, III-XVII wyroku i uchyla w tej części wyrok R w Dębicy z dnia 18/12/2007

(…) Data sporządzenia: 04.05.2015 Starszy Sekretarz Beata Niedbała”
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych, Sygn. akt II K 451/06,

Zawiadomienie o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia” z dnia 4 maja 2015 r. – Załącznik 12

Więcej na ten temat w moim piśmie z dnia 20 listopada 2015 r. do Adresatki niniejszego pisma, którym złożyłem: „Prokurator Dorota Baranowska Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:

 1. Wniosek o odstąpienie od wykonania prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt sygn. akt IX Kp 300/14/K, z powodu oparcia go na fałszywej przesłance, że ja byłem uprzednio karany wyrokiem sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06.
 2. Wniosek o skierowanie:
  1. zapytania do Krajowego Rejestru Karalnego, czy ja byłem w przeszłości karany.
  2. zapytania do prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój, czy prawomocny skazujący mnie wyrok sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 407/13 został uchylony dwoma wyrokami wznowieniowymi, jak w pkt. III.1 i III.2.
 3. Zawiadomienie, że Sąd Rejonowy w Dębicy sporządził w dniu 4 maja 2015 r. „Zawiadomieniu o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia”, którym zawiadomił Krajowy Rejestr Karny o:
  1. wyroku wznowieniowym Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, którym ten uchylił prawomocny skazujący mnie wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. w zakresie rozstrzygnięć z pkt. I, III – XVII,
  2. wyroku wznowieniowym Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, którym ten uchylił prawomocny skazujący mnie wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. w zakresie rozstrzygnięć z pkt. II i XVIII.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 20 listopada

2015 r.

Ad. 2

Co się tyczy opinii biegłych Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli – Załącznik 11: „2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych. Nie można jednak wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawu celowo obronnej.”

wskazać należy, że biegli nie mogli u mnie zdiagnozować schizofrenii w 56 roku życia.

Gdy mnie Pani umieściła w okresie od 20 do 24 sierpnia 2015 r. w Oddziale 4B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, rozmawiałem na temat „diagnozy” biegłych z Ordynatorem Oddziału 4B, a zarazem zastępcą Dyrektora Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie ds. Lecznictwa oraz biegłą z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzem psychiatrą Danutą Woźniak. Wyjaśniła mi, że schizofrenia jest u mężczyzn diagnozowana do 25 roku życia.

Po wypisaniu mnie ze Szpitala zweryfikowałem wiarygodność tej informacji. Lek. med. Danuta Woźniak miała rację. Oto wyniki moich poszukiwań w Internecie:

 1. Prof. Barosz Łoza /prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego/, prof. Agata Szulc /kierownik Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego/, rozmowa: Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 21 milionów ludzi na świecie cierpi na schizofrenię. W większości przypadków choroba rozwija się między 15. a 30. rokiem życia.

Źródło: http://www.biznes.newseria.pl/news/70_proc_osob,p911254614

 1. Stanisław Porczyk: 60-70% zachorowań następuje przed 30 r.ż. Objawy narastać mogą szybko (przez kilka, kilkanaście dni) albo miesiącami a nawet latami. Jednak u 2/3 chorych od momentu ujawniania się pierwszych objawów do ich pełnego rozwinięcia upływa nie więcej niż pół roku.”
  Źródło: http://online.synapsis.pl/Schizofrenia-podstawowe-informacje/Przebieg-schizofrenii.html
 2. Joanna Borowiecka-Kluza: „Ryzyko zachorowania na schizofrenię w ciągu całego życia wynosi około 1%. Równie często chorują kobiety, jak i mężczyźni. Jest to choroba ludzi młodych – ponad połowa zachorowań rozpoczyna się przed 30. rokiem życia. Mężczyźni zaczynają chorować średnio w nieco młodszym wieku (15.–24. roku życia) niż kobiety (25.–34. rokiem życia).”

Źródło: http://psychiatria.mp.pl/choroby/78549,schizofrenia

 1. Kamila Drozd: „Wieloletnie obserwacje i badania, mające na celu wykazać, jak rozwija się schizofrenia, udowodniły, że najwcześniejsze objawy schizofrenii pojawiają się we wczesnej fazie dorosłości. U mężczyzn okres ten przypada zazwyczaj między 18. a 22. rokiem życia. Nieco później wyznacza się go u kobiet. W ich przypadku pierwsze objawy schizofrenii występują najczęściej w wieku dwudziestu kilku lat lub bezpośrednio po ukończeniu 30. roku życia.”

Źródło: https://portal.abczdrowie.pl/objawy-schizofrenii

 1. Psychiatria.pl, artykuł: „Ryzyko zachorowania na całym świecie ocenia się na ok. 1 % i jest najwyższe w trzeciej dekadzie życia. Tak samo często chorują mężczyźni i kobiety. Pierwszy epizod u mężczyzn występuje zwykle pomiędzy 15-25 rż., natomiast u kobiet odpowiednio: 25-35 rż.”
  Źródło:http://www.psychiatria.pl/artykul/zaburzenia-schizofreniczne/625.html

itd.

Nie ma innych stanowisk w kwestii zachorowalności na schizofrenię ponad te, że jej pierwsze objawy pojawią się u mężczyzn najpóźniej w 25 roku życia.

Gdy miałem 25 lat kończyłem z bardzo dobrym wynikiem studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i władze Uczelni proponowały mi – po kilku latach obserwowania mnie jako studenta, uczestnika seminarium magisterskiego – podjęcie pracy w charakterze asystenta, pracownika naukowo-dydaktycznego.

Gdy się spotkałem z biegłymi K. Bilską- Zarembą i M. Patlą miałem 56 lat i – wbrew stanowisku biegłych – nigdy nie byłem uprzednio leczony psychiatrycznie.

Biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla zmuszeni przeze mnie przyznali się ostatecznie do oszustwa i podczas posiedzenia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny podali do protokołu, że się… przejęzyczyli – Załącznik 13: „Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje:Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.”

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia w dniu 16

października 2014 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K – Załącznik 13

Biegła K. Bilska-Zaremba potaknęła, że ona też się przejęzyczyła.

Co charakterystyczne, biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla przyznali się, że się pomylili, przejęzyczyli, ale… opinii nie sprostowali, nie usunęli z niej „przejęzyczenia”.

Więcej na ten temat w moim piśmie z dnia 19 października 2015 r. do Adresatki niniejszego pisma, którym złożyłem – Załącznik 14: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza oś. Kościuszkowskie 2 31-858 Kraków Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie art. 51.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – „Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.” – o skierowanie przez Prokuraturę, która będzie rozpoznawała sprawę przeciwko mnie do sygn. akt 2 DS. 542/14 po rozpoznaniu moich wniosków o wyłączeniu wszystkich prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza, wniosku do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny o skierowanie żądań do biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli:

 1. usunięcia z Opinii sądowo-psychiatrycznej z dnia 3 czerwca 2014 r., poświadczającego nieprawdę tekstu zamieszczonego na str. 3 Opinii, pkt. 2: „uprzednio podejmowanego leczenia”,
 2. złożenia do akt sprawy przeciwko mnie Opinii sądowo-psychiatrycznej pozbawionej tekstu: „uprzednio podejmowanego leczenia”.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 19

października 2015 r. – Załącznik 14

xxx

Uprzejmie informuję, że w przypadku uznania mojego niestawiennictwa w dniu 23 listopada 2015 r. za nieusprawiedliwione, będę do dyspozycji Prokuratury/Policji w dniu 24 listopada 2015 r., o godz. 08:30, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział II Karny, ul. Przy Rondzie 7, na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Michała Żurka z dnia 31 lipca 2015 r., sygn. akt 4 Ds. 228/15 o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez Andrzeja Dudę gdy był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przestępstwa niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora i działania na szkodę mojego interesu prywatnego.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia zawiadomił mnie o w.w. posiedzeniu zawiadomieniem z dnia 9 października 2015 r. – Załącznik 15: „Kraków, dnia 9 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie II Wydział Karny /adres – ZKE/ Sygn. akt II Kp 872/15/S 4 Ds. 228/15 Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sekretariat Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny zawiadamia Pana, iż posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 r. o godz. 8:30 sala B-29 Sądzie Rejonowym w Krakowie Wydział II Karny, ulica Przy Rondzie 7. Stawiennictwo nieobowiązkowe. Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu Ewa Sołtys”

Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 872/15/S,

zawiadomienie z dnia 9 października 2015 r. – Załącznik 15

xxx

Ponieważ prokurator rejonowy Małgorzata Lipska była – z podanych wyżej przyczyn – wyłączona w dniu 21 października 2015 r., gdy wydała postanowienie o oddaleniu mojego wniosku z dnia 28 września 2015 r. o Pani wyłączenie, to znaczy, że to postanowienie, sporządzone przez prokuratora wyłączonego jest… dotknięte nieważnością.

Pani, Adresatka niniejszego pisma, prokurator referent w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 jest w związku z powyższym w dalszym ciągu wyłączona od rozpoznawania sprawy.

Pani ustawowym obowiązkiem jest zatem – jak w dniu 28 września 2015 r., gdy stawiłem się na Pani wezwanie w Prokuraturze – wyłączyć się od udziału w sprawie i wykonywać tylko czynności nie cierpiące zwłoki.

Wskazać bowiem należy, że:

 1. artykuł 42 § 3 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „Sędzia, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie art. 41, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie i powstrzymuje się od udziału w sprawie; jest jednak obowiązany przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki.”
 2. artykuł 47 § 1 Kodeksu postępowania karnego stanowi: Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje się odpowiednio do prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych.”

Wskazać także należy, że w dalszym ciągu, na podstawie moich w.w. wniosków z dnia 28 września 2015 r., do dnia ich rozpoznania przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 wyłączona jest także prokurator rejonowy Małgorzata Lipska oraz wyłączeni są wszyscy pozostali prokuratorzy zatrudnieni w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza.

W związku z powyższym informuję i wnoszę, jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki: od 1 do 42 ściągnięcia

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wezwanie z dnia 29 października 2015 r. do uczestnictwa w czynnościach procesowych wyznaczonych na dzień 23 listopada 2015 r.
 2. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wniosek Z. Kękusia o wyłączenie prokurator Doroty Baranowskiej
 3. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, wniosek Z. Kękusia o wyłączenie prokurator Małgorzaty Lipskiej
 4. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 28 września 2015 r. do prokurator Małgorzaty Lipskiej
 5. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo zastępcy prokuratora rejonowego Wioletty Jędrychowskiej–Jaros z dnia 29 września 2015 r.
 6. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 21 października 2015 r.
 7. Potwierdzenie odbioru przesyłki listowej poleconej nr (00)459007734996543720
 8. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 21 października 2015 r.
 9. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, 2 Ds. 542/14, pismo prokuratora rejonowego Małgorzaty Lipskiej z dnia 26 października 2015 r.
 10. Pismo mec. Stefana Hambury
 11. Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby
 12. Sąd Rejonowy w Dębicy Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych, Sygn. akt II K 451/06, „Zawiadomienie o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia” z dnia 4 maja 2015 r.
 13. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, protokół posiedzenia w dniu 16 października 2014 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K
 14. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 19 października 2015 r.
 15. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 872/15/S, zawiadomienie z dnia 9 października 2015 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1„Prof. Fryderyk Zoll („młodszy” dla odróżnienia od ojca, wybitnego znawcy prawa rzymskiego – prof. Fryderyka Zolla zwanego „starszym”), dziadek prof. dr. Andrzeja Zolla, obecnego rzecznika praw obywatelskich, urodził się 1 lutego 1865 r. w podkrakowskim wówczas Podgórzu. Ich przodkowie przybyli do Polski z niemieckiej Wirtembergii pod koniec XVIII stulecia i bardzo szybko, podobnie jak wiele innych rodzin cudzoziemskich, dzięki przyciągającej sile polskiej kultury ulegli rychłej polonizacji.” – Źródło: Krzysztof Pol:„Fryderyk Zoll (młodszy) (1865–1948)W 140. rocznicę urodzin”,PALESTRA, Pismo Adwokatury Polskiej, Rok XLVIII, Adwokatura, Strony Adwokatury Polskiej

2„(…) Udokumentowałem również zapis dokonany przez Ludwika Hassa – historyka wolnomularstwa w jego książce „Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821 – 1999 słownik biograficzny” /wydawnictwo Rytm Warszawa 1999/ w której figuruje w liście polskich masonów – Andrzej Zoll – profesor prawa, Kraków.” Źródło: Aleksander Szumański, „Gestapowcy, masoni, autorytety z Uljanowem w tle”; „Tajemnice Świata”, Nr 1(3)2008, s. 19.20

3 Zawsze uważałem, że posługiwanie się wulgaryzmami jest dowodem chamstwa. Musiałem zmienić zdanie, bo gdy kreujący nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze największej oglądalności – w sobotnie przedpołudnie, gdy telewizję oglądają dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie śniadanie mistrzów, powiedział: „Jeśli liberałowie PiS-owscy przystąpiliby do Platformy, mielibyśmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie śniadanie mistrzów”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieślik perswadował czytelnikom „Newsweeka”, że Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem.

Sporządził mowę obrończą, której nadał tytuł „O wyższości k … nad kuźwą” i w której powołał się nawet na Jana Kochanowskiego. Obwieścił: „Wiem, że się teraz narażę na oskarżenie, że popieram schamianie polszczyzny, ale naprawdę k … Mellera zupełnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przykłady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodzą, że trafnie użyty wulgaryzm jest doskonałym instrumentem opisu świata. (…) Dawne elity ulegają erozji i przestają obowiązywać inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupełnie zanikło poczucie językowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucić k …, ćwierćinteligenci rzucają kuźwami.” – Źródło: Mariusz Cieślik, „O wyższości k … nad kuźwą”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.

4„Skurwysyn”«człowiek będący nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych bądź szersze grono»; Słownik Języka Polskiego

5 Imię i nazwisko prokuratora, którego wniosek dotyczy wpiszę po wydaniu mi przez prokuratora rejonowego imiennego wykazu wszystkich prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza.

6 Imię i nazwisko prokuratora, którego wniosek dotyczy wpiszę po wydaniu mi przez prokuratora rejonowego imiennego wykazu wszystkich prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza.”

7 Patrz: przypis 1

8 Patrz: przypis 1

9 Imię i nazwisko prokuratora, którego wniosek dotyczy wpiszę po wydaniu mi przez prokuratora rejonowego imiennego wykazu wszystkich prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza.

10 Imię i nazwisko prokuratora, którego wniosek dotyczy wpiszę po wydaniu mi przez prokuratora rejonowego imiennego wykazu wszystkich prokuratorów zatrudnionych w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza.”