04.01.2016 – Wniosek Z. Kękusia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja dudy w sprawie ustawy o świadczeniach dla Żydów z Izraela

Kraków, dnia 4 stycznia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-952 Warszawa

 

Do wiadomości:

 1. Pan Jarosław Kaczyński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość, Biuro Poselskie, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
 2. Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 3. Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 4. Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 5. Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 6. Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 7. Pani Małgorzata Gersdorf, Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
 8. Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 9. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 10. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 11. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 12. Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 13. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 14. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 15. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 16. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 17. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 18. inni; www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 118.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Inicjatywa ustawodawcza przysługuje (…) Prezydentowi Rzeczypospolitej (…).” – o złożenie projektu ustawy o uchylenie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. „o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw” w tej jej części, na podstawie której Rzeczpospolita Polska wypłaca świadczenia kombatanckie Żydom niemieszkającym w Polsce.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty jego wpływu.
 3. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

Dzisiejsza Polska to kpina, ja to zmienię.”
Andrzej Duda, „AZ Tygodnik Polski”, 22 kwietnia 2015 r. s. 1

 

Ja dotrzymuję słowa, bo mam swoje słowo za świętość.”
Andrzej Duda

 

Uzasadnienie

 

W dniu w dniu 4 kwietnia 2014 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Oto wyniki głosowania:

 

Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PO 203 196 196 7
PiS 136 127 126 1 9
TR 36 34 34 2
PSL 33 32 32 1
SLD 26 24 24 2
SP 17 16 16 1
niez. 9 7 6 1 2

Źródło: Wyniki indywidualne http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/59_79/$file/glos_59_79.pdf

 

W opublikowanym w wydaniu z dnia 21 – 27 sierpnia 2015 r. tygodnika „Warszawska Gazeta” artykule-komentarzu do ustawy jak wyżej pt.: „Skandal! Sejm dopuścił do antypolskiej ustawy” Krzysztof Baliński podał – Załącznik 1:

Izraelska gazeta potwierdza!!! Będziemy płacić renty 50 tysiącom obywateli Izraela za zbrodnie Niemców i Sowietów, 20 milionów złotych miesięcznie, prawie ¼ miliarda rocznie! Uchwała został przygotowana i przegłosowana przez polski Sejm. Poparli ją solidarnie członkowie wszystkich klubów poselskich, zarówno tych z prawa jak i z lewa. Wszyscy głosowali za nią jak jeden mąż. Także ci z PiS oraz Solidarnej Polski. Nikt się nie wyłamał, a takiej dyscypliny w Sejmie nie było nigdy. (no może z wyjątkiem Sejmu PRL). Tylko dwóch posłów było przeciw: Wojciech Szarama i Przemysław Wipler. Nadchodzi czas, aby o tym przypomnieć. Tego nie wolno wybaczyć. W Sejmie nie powinno być nikogo, kto głosuje za antypolską ustawą, kto dopuszcza się zaprzaństwa, czyni z nas naród sprawców, kto współdziała z wrogiem na szkodę własnego kraju. Pamiętajmy o tym 25 października!

– Rząd polski wprowadził ustawę i ci, którzy urodzili się w Polsce i mogą udowodnić, że są ofiarami nazistowskich lub sowieckich represji otrzymają miesięczną rentę w wysokości 100 euro – przypomina lub raczej donosi „Jerusalem Post” z 14 bm. czyli z 2 Elul 5775.”

Źródło: Krzysztof Baliński, „Skandal! Sejm dopuścił do antypolskiej ustawy”; „Warszawska Gazeta”, Nr 34 (427), 21 – 27 sierpnia 2015s, s. 1, 26 – 27 – Załącznik 1

 

Przypomnę:

ZAPRZANIEC” – «ten, kto dopuścił się zdrady»

Słownik Języka Polskiego

Przypomnę jak głosowały najbardziej rozpoznawalne postaci dwóch największych partii:

 

Wyniki imienne posłów Prawo i Sprawiedliwość

Lp. Nazwisko i imię Głos

23. Duda AndrzejZa

44. Kaczyński Jarosław Za

112. Szydło Beata Za”

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubglos&IdGlosowania=40491&KodKlubu=PiS

 

Wyniki imienne posłów Platformy Obywatelskiej

Lp. Nazwisko i imię Głos

71. Kidawa Błońska Małgorzata Za

80. Kopacz Ewa Za

155. Schetyna Grzegorz Za

181. Tusk Donald Za”

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubglos&IdGlosowania=40392&KodKlubu=PO

 

K. Baliński wyjaśnił, kto – w tym m.in. bandyci z UB lub KBW – może znaleźć się wśród beneficjentów ustawy – Załącznik 1:

Utworzono nową kategorię poszkodowanych, tj. tych, którzy „doznali szkody na terenach należących do Polski”; że do świadczeń kwalifikuje się każdy mieszkający w Izraelu, kto ucierpiał podczas okupacji sowieckiej

do roku 1956, czyli także bandyta z UB lub KBW postrzelony przez żołnierza wyklętego; że rząd RP, w tym MSZ, włączył się do antypolskiej polityki historycznej Żydów i Niemców.

Nie miejmy złudzeń, sprawa zwrotu mienia żydowskiego nabiera tempa.”
Źródło: Krzysztof Baliński, „Skandal! Sejm dopuścił do antypolskiej ustawy”; „Warszawska Gazeta”, Nr 34 (427), 21 – 27 sierpnia 2015s, s. 1, 26 – 27 – Załącznik 1

 

Media żydowskie, w tym „The Times of Israel”,podawały, że znowelizowana ustawa o „kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego” nakłada na Polskę obowiązek wypłacania emerytur w kwocie 100 euro miesięcznie niemieszkającym w Polsce Żydom – lub ich małżonkom i dzieciom – dotkniętym przemocą nazistowską lub sowiecką do roku 1956.Świadczenia są wypłacane na wniosek Żyda zamieszkałego w kraju, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewidująca transfer pieniędzy. Jak podają media, uzgodniono, że Polski Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zobowiązany będzie do akceptacji każdego – nawet ustnego – świadectwa prześladowania.

 

Pragnę poinformować, że w związku z ustawą jak wyżej, pismem z dnia 19 lutego 2015 r. skierowanym do prezydenta Bronisława Komorowskiego złożyłem: „Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-952 Warszawa Dotyczy: I. Wniosek o:

 1. doręczenie mi – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – kopii orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, z pieczęcią Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poświadczającą za zgodność z oryginałem na każdej ze stron, którym Trybunał Konstytucyjny potwierdził zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w tym z art. 146.4 Konstytucji, ustawy z dnia 14 marca 2014 r. „o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.” w tej części, na podstawie której Rzeczpospolita Polska wypłaca od dnia 1 października 2014 r. dodatki do emerytur Żydom nie mieszkającym w Polsce, lub – patrz: pkt I.2:
 2. skierowanie – na podstawie art. 191.1 – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w tym z art. 146.4 Konstytucji, ustawy z dnia 14 marca 2014 r. „o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.” w tej jej części, na podstawie której Rzeczpospolita Polska wypłaca od dnia 1 października 2014 r. dodatki do emerytur Żydom nie mieszkającym w Polsce.”

 

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 24 marca 2015 r. eksperta w Biurze Listów i Opini Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Danuta Pośnik, w którym ta podała – Załącznik 2: „(…) Odnosząc się do Pana wniosków należy wyjaśnić, że ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw została w dniu 4 kwietnia 2014 roku podpisana przez Prezydenta. Tym samym, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją w.w. ustawy – w ramach tzw. kontroli prewencyjnej – przed podjęciem decyzji o jej podpisaniu.

Jednocześnie odnosząc się do Pana prośby, pragniemy wskazać, że obowiązujące przepisy nie zobowiązują Prezydenta RP do występowania do Trybunału Konstytucyjnego na skutek indywidualnych skarg i wniosków obywateli.”
Źródło: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Listów i Opinii Obywatelskich,

BLO.0600.3370.110.2015.KM, pismo z dnia 24 marca 2015 r. Ekspert Danuty Pośnik – Załącznik 2

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. skierowanym do prezydenta Bronisława Komorowskiego złożyłem: „Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-952 Warszawa Dotyczy:

(…) IV. Żądanie sporządzenia i doręczenia mi wyjaśnienia, dlaczego przed podpisaniem: (…)

 1. w dniu 24 lutego 2014 r. ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. w dniu 4 kwietnia 2014 r. ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, z mocy której Polska wypłaca od 18 października 2014 r. w kwocie 100 euro miesięcznie dodatki do emerytur Żydom nie mieszkającym w Polsce,

nie wystąpił Pan z wnioskiem o zbadanie ich zgodności z Konstytucją.

V. Żądanie – na podstawie art. 4.1, art. 126.2 i art. 191.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej: (…) ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

(…) Część I Przepisy prawa

(…) 6. Artykuł 126.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „(…) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiejczuwa nad przestrzeganiem Konstytucji (…).”

7. Artykuł 188. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: (…) 1. zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.”

8. Artykuł 191.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą: 1. Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszalek Senatu, Prezes Rady Ministrów, (…) Prokurator Generalny, (…) Rzecznik Praw Obywatelskich.”

 

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 8 maja 2015 r. Głównego Specjalisty Magdaleny Kyci o treści – Załącznik 3: „Warszawa, 8 maja 2015 roku Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /adres – ZKE/ Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Nr BLO.0600.3370.114.2015.KM Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, Potwierdzamy wpływ Pana kolejnego listu z 7 kwietnia 2015 roku kierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, a przekazanego do Biura Litów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej upoważnionego do udzielania odpowiedzi.

Informujemy, że zapoznaliśmy się z jego treścią oraz Pana postulatami.

Odnosząc się do poruszonych przez Pana spraw, o których również pisał Pan w swoich wcześniejszych pismach pragniemy podkreślić, że dotychczasowe wyjaśnienia Biura, w tym dotyczące życiorysu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego1pozostają aktualne i prosimy traktować je jako ostateczne.

Pragniemy także wskazać, że art. 144 ust. 3 Konstytucji wymienia prerogatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – tj. przywileje, uprawnienia wynikające z zajmowanego stanowiska, a nie obowiązki. Korzystając z tych uprawnień Prezydent nie jest związany treścią napływających w tych sprawach wniosków i zachowuje w tym zakresie daleko idącą swobodę. Prezydent nie musi tłumaczyć się ze skorzystania lub nieskorzystania z przysługujących mu prerogatyw. Tym bardziej nie musi się tłumaczyć w sytuacji, gdy autorzy listów oczekują podjęcia przez Głowę Państwa działań nie należących do jego kompetencji. Z poważaniem Główny Specjalista Magdalena Kycia”

Źródło: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Nr

BLO.0600.3370.114.2015.KM, pismo Głównego Specjalisty Magdaleny Kyci z dnia 8 maja 2015 r. – Załącznik 3

 

W arogancji głównego specjalisty Magdaleny Kyci na szczególną uwagę zasługuje, że nie dość, że nie zna prawa, to bez zrozumienia zapoznała się – a także inni pracownicy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w piśmie z dnia 8 maja 2015 r. podała M. Kycia: „Informujemy, że zapoznaliśmy się z jego treścią oraz Pana postulatami.” – z treścią mojego pisma z dnia 7 kwietnia 2015 r.

W jego części I zatytułowanej „Przepisy prawa” podałem przepisy art. 126.2, art. 188 i art. 191.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określające obowiązek prezydenta czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji /art. 126.1/ oraz uprawniające prezydenta do skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją /art. 191.1/.

Jak wspomniałem prezydent Bronisław Komorowski nie skorzystał – co potwierdziła w.w. pismem z dnia 24 marca 2015 r. ekspert Danuta Pośnik /Załącznik 2/ – przed podpisaniem ustawy z dnia 14 marca 2014 r. z prawa określonego w art. 122.3 Konstytucji: „Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją.”

 

Wskazać także należy, że wnioskodawca, Rada Ministrów, w przypadku tej części w.w. ustawy, na podstawie której Rzeczpospolita Polska wypłaca od dnia 1 października 2014 r. dodatki do emerytur Żydom mieszkającym w Izraelu naruszyła prawo określone w art. 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

 

W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:

(…) 4/ chroni interesy Skarbu Państwa”.

Artykuł 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Podkreślić należy, że Polacy tak samo, jak Żydzi byli ofiarami Niemców i Sowietów i rząd Polski nie wypłaca im z tego tytułu dodatkowych świadczeń. Słusznie nazwał K. Baliński ustawę z dnia 14 marca 2014 r. antypolską.

 

Wskazać należy, że w odpowiedzi na moje pismo z dnia 28 października 2014 r. do premier Ewy Kopacz w sprawie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. otrzymałem pisma z dnia 19 listopada 2014 r. Specjalisty Wydziału Prawnego Biura Dyrektora Generalnego Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Lisa, w którym ten podał między innymi – Załącznik 4: „Wypłacane obecnie świadczenia mają natomiast na celu wyrażenie gestu solidarności polskiego ustawodawcy, by uczynić życie choć trochę łatwiejsze tym, którzy cierpieli w latach 1939 – 1956 represje za to tylko, że byli polskimi obywatelami lub za to, że nie chcieli pogodzić się z utratą przez Polskę niepodległości.” (…) (…) Specjalista Jan Lis Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Prawny”
Źródło: Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biuro Dyrektora Generalnego BD1-K0846-056-

47/14, pismo Specjalisty Wydziału Prawnego Jana Lisa z dnia 19 listopada 2014 r. – Załącznik 4

 

Polacy co najmniej tak samo cierpieli w latach 1939 – 1956 represje jak Żydzi, tylko dlatego, że byli Polakami lub za to, że nie chcieli się pogodzić z utratą przez Polskę niepodległości. Podkreślić także należy, że Żydów – tak samo, jak Polaków – represjonowali w latach 1939-1956… Żydzi. Naziści, a potem Sowieci.

W styczniu 2015 roku, mówił Pan:

 

Przed nami bardzo ważny czas wyborów na urząd prezydenta RP, a następnie wyborów parlamentarnych – zaznaczył podczas spotkania z mieszkańcami Łowicza Andrzej Duda, kandydat PiS na najważniejszy urząd w Polsce. (…) – Polska potrzebuje dziś innej władzy, innej, sprawniejszej prezydentury wyczulonej na społeczeństwo. Prezydent musi rozumieć, że najważniejsze jest dobro społeczne i dobro państwa jako instytucji – akcentował, wykazując, że prezydent Komorowski podpisuje wszystkie niekorzystne ustawy,

nie zwraca uwagi na głos społeczeństwa.

Źródło: Strona internetowa PiS, http://www.pis.org.pl/article.php?id=23590, 2015.01.25

 

Podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa z dnia 14 marca 2014 r. „o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw” jest z całą pewnością niekorzystna dla Polaków w tej jej części, na podstawie której Rzeczpospolita Polska wypłaca świadczenia kombatanckie Żydom niemieszkającym w Polsce. Jest antypolska.

Przypomnę, że ślubował Pan:

 

Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem“. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania Tak mi dopomóż Bóg.

Artykuł 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pan zakończył „Tak mi dopomóż Bóg”. Nawiasem mówiąc zanim został Pan posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej też Pan ślubował – „(…) czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli” – żeby sprzeniewierzyć się w dniu 14 marca 2014 r. i głosować za przyjęciem antypolskiej ustawy.

Zmuszenie przez Państwa – Pan także głosował za przyjęciem ustawy – Polaków do wypłacania świadczeń Żydom, w dodatku niemieszkającym w Polsce to – między innymi – kpina. Pan mówił niedługo przed wyborami:

 

Dzisiejsza Polska to kpina, ja to zmienię.”
Andrzej Duda, „AZ Tygodnik Polski”, 22 kwietnia 2015 r. s. 1

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

 

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Krzysztof Baliński, „Skandal! Sejm dopuścił do antypolskiej ustawy”; „Warszawska Gazeta”, Nr 34 (427), 21 – 27 sierpnia 2015s, s. 1, 26 – 27
 2. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Listów i Opinii Obywatelskich, BLO.0600.3370.110.2015.KM, pismo z dnia 24 marca 2015 r. Ekspert Danuty Pośnik
 3. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Nr BLO.0600.3370.114.2015.KM, pismo Głównego Specjalisty Magdaleny Kyci z dnia 8 maja 2015 r.
 4. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biuro Dyrektora Generalnego BD1-K0846-056-47/14, pismo Specjalisty Wydziału Prawnego Jana Lisa z dnia 19 listopada 2014 r.

1 Pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. złożyłem także: „Żądanie – w związku z pismem do mnie z dnia 23 września 2014 r. Głównego Specjalisty w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Kyci – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy:

 1. pochodzi Pan ze szlacheckiego rodu Komorowskich,
 2. Pana dziadkiem jest Osip Szczynukowicz, oddelegowany przez Komintern do dywersji na terenach pozaborowych.”

Źródło zdjęcia wprowadzającego: Czy jeszcze Polska czy już Judeopolonia.