14.01.2016 – Zawiadomienie przez Z. Kękusia o możliwości prowadzenia protestu głodowego od 18.01.2016 w Biurze RPO

Kraków, dnia 14 stycznia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Państwo:

 1. Nadinsp. Michał Domaradzki, Komendant Stołeczny Policji, Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
 2. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy, Urząd m. st. Warszawy, Biuro Prezydenta, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 3. Andrzej Mazur, Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych, Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

 

Do wiadomości:

 1. Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 2. Pani redaktor Krystyna Górzyńska
 3. Pan redaktor Marek Podlecki
 4. Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 5. Pan Jarosław Kaczyński, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość, Biuro Poselskie, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
 6. Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 7. Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 8. Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 9. Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 10. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
 11. Pani Małgorzata Gersdorf, Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
 12. Pani Beata Stój, Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica
 13. Pan adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Dębica
 14. Pani Małgorzata Lipska, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków, Sygn. akt: 2 Ds. 542/14
 15. Pan adw. Wojciech Wandzel, Kancelaria Adwokacka, ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków
 16. Pan Zbigniew Śnigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
 17. Pan Stanisław Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
 18. Pan insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
 19. Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 20. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 21. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 22. Pan Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 23. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
 24. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 25. Panowie: Dominik Jaśkowiec, Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 26. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 27. Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 28. Pan Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Telewizja Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa
 29. Pan Jacek Kurski, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
 30. Pan Robert Feluś, Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
 31. Pan Adam Michnik, Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
 32. Pan Markus Tellenbach, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa
 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 34. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 36. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 37. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 38. www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o możliwym rozpoczęciu przeze mnie prowadzonego całodobowo od dnia 18 stycznia 2016 r., od godz. 13:00, protestu głodowego – będę pił wodę i soki – w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Al. Solidarności 77, w oczekiwaniu na odpowiedzi na moje wnioski z pism z dnia 9 i 30 października 2015 r. oraz 8 stycznia 2016 r. do rzecznika Adama Bodnara w sprawie naruszeń moich konstytucyjnych i ustawowych praw obywatelskich oraz pozbawienia mnie możności korzystania z nich w sprawie przeciwko mnie rozpoznawanej od dnia 14 listopada 2006 r. przez Sąd Rejonowy w Dębicy – w tym od lutego 2011 r. przez sędzię Beatę Stój, prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy – do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.
 2. Upoważnienie do udzielania – w przypadku zatrzymania mnie przez Policję lub umieszczenia w Szpitalu Nowowiejskim w związku z moimi działaniami, jak w pkt. I – wszelkich informacji związanych z moim ewentualnym zatrzymaniem lub umieszczeniem w Szpitalu:
  1. mojej matce Wandzie Kękuś oraz moim synom, Michałowi Kękuś i Tomaszowi Kękuś
  2. publicystce „Warszawskiej Gazety” Pani red. Krystynie Górzyńskiej
  3. właścicielowi bloga www.monitor-polski.pl i kanału www.monitorpolski YouTube, Panu red. Markowi Podleckiemu
 1. Zawiadomienie, że:
  1. kopie dokumentów poświadczających fakty przedstawione w niniejszym piśmie oraz w pismach do Rzecznika Praw Obywatelskich, jak w pkt. I są umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,
  2. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

 

xxx

 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”
Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”

Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela

określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.”

Artykuł 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

xxx

 

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam kopie moich pism:

 1. z dnia 12 stycznia 2016 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DudyZałącznik 1
 2. z dnia 8 stycznia 2016 r. do przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisława PiotrowiczaZałącznik 2
 3. z dnia 8 stycznia 2016 r. do rzecznika praw obywatelskich Adama BodnaraZałącznik 3

którymi poinformowałem adresatów o możliwym prowadzeniu przeze mnie od dnia 18 stycznia 2016 r., od godz. 13:00, protestu głodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Al. Solidarności 77, lub przed Biurem w przypadku wyproszenia mnie z niego przez rzecznika Adama Bodnara.

 

Uprzejmie proszę o potraktowania ich treści jako wyjaśnienia przyczyn mojego zamiaru prowadzenia protestu.

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki:

 1. Pismo Z.Kękusia z dnia 12 stycznia 2016 r. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 2. Pismo Z.Kękusia z dnia 8 stycznia 2016 r. do przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisława Piotrowicza
 3. Pismo Z.Kękusia z dnia 8 stycznia 2016 r. rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara

Źródło zdjęcia: http://goo.gl/BNvHOl