26.01.2016 – Pismo Z. Kękusia do Przewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Guido Raimondi w sprawie mordu popełnionego na 33 letnim Claudiu Crulicy

Kraków, dnia 26 stycznia 2016 r.

Zbigniew Kękuś

Mr Guido Raimondi
President of the European Court of Human Rights
Allée des Droits de l’Homme
67000 Strasbourg
France

Do wiadomości:

 1. Mr Martin Schulz, President of the European Parliament, European Parliament Bureau de Strasbourg, BP 1024 F, F-67070 Strasbourg Cedex, France

 2. Mr Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of Europe, Avenue de l’Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France

 3. Mr Jean-Claude Juncker, President of the European Commission, 1049 Brussels, Belgium

 4. Pani Angela Merkel Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem: Pan Werner Köhler Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie ul. Stolarska 7 31-043 Kraków

 5. Pan Donald Tusk, Przewodniczący Rady Europejskiej, Rue de la Loi, 175, B-1048 Brussels, Belgium

 6. Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 9. Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 11. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 12. Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

 13. Pan Jarosław Kaczyński, Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 14. Pani Małgorzata Gersdorf, Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 16. Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 17. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 18. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 19. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 20. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków

 21. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 22. inni; www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl

Dotyczy:

 1. Wniosek o wszczęcie procedury kontroli praworządności w Polsce w związku z mordem popełnionym przez funkcjonariuszy publicznych Rzeczypospolitej Polskiej na przełomie 2007 i 2008 roku, ze szczególnym okrucieństwem, tj. przez zagłodzenie, na niewinnym przedstawionego mu zarzutu kradzieży 22,5 tys. zł sędziemu z Krakowa 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicy.

 2. Wniosek o wszczęcie procedury mającej na celu odwołanie Donalda Tuska z funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej z powodu:

  1. popełnienia zbrodni jak w pkt. I przez jego służbowych podwładnych, gdy był prezesem Rady Ministrów,

  2. zatuszowania przez niego sprawy zbrodni jak w pkt. I.

 3. Zawiadomienie, że:

  1. kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

  2. kopia odpowiedzi na niniejsze pismo zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Według redakcji “Der Spiegla” Tusk zaznaczył, że instytucje europejskie, a także on sam, mają “prawny i moralny obowiązek” prowadzenia “otwartego dialogu” z krajem członkowskim, który “narusza praworządne struktury”.

Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?wid=18107740&kat=1356&title=Mozliwy-szczyt-UE-o-sytuacji-w-Polsce-podaje-Der-Spiegel-Gazeta-powoluje-sie-na-nieoficjalne-wypowiedzi-szefa-Rady-Europejskiej-Donalda-Tuska, PAP, 17 stycznia 2016 r.

Szanowny Panie,

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 26 stycznia 2016 r. do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza zawierające – Załącznik 1: “Mr Martin Schulz President of the European Parliament European Parliament Bureau de Strasbourg BP 1024 F F-67070 Strasbourg Cedex France

LIST OTWARTY W SPRAWIE MERKELIZACJI, SCHULZIZACJI I TUSKIZACJI POLITYKI EUROPEJSKIEJ

Dotyczy:

 1. Wniosek o:

  1. sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, co to są tzw. „wartości europejskie”.

  2. sporządzenie i doręczenie mi wykazu pięciu tzw. „podstawowych wartości europejskich”.

 2. Wniosek o wszczęcie procedury kontroli praworządności w Polsce w związku z mordem popełnionym przez funkcjonariuszy publicznych Rzeczypospolitej Polskiej na przełomie 2007 i 2008 roku, ze szczególnym okrucieństwem, tj. przez zagłodzenie, na niewinnym przedstawionego mu zarzutu kradzieży 22,5 tys. zł sędziemu z Krakowa 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicy.

 3. Wniosek o wszczęcie procedury mającej na celu odwołanie Donalda Tuska z funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej z powodu:

  1. popełnienia zbrodni jak w pkt. II przez jego służbowych podwładnych, gdy był prezesem Rady Ministrów,

  2. zatuszowania przez niego sprawy zbrodni jak w pkt. II.

 4. Zawiadomienie, że współwinnymi zbrodni popełnionej na śp. Claudiu Crulicy obok byłego prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska są także między innymi:

  1. minister sprawiedliwości w jego rządzie Zbigniew Ćwiąkalski

  2. były prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński

  3. minister sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego – a obecnie w rządzie Beaty Szydło – Zbigniew Ziobro”

Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 26 stycznia 2016 r. do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Martina Schulza – Załącznik 1

Proszę o potraktowanie treści wyżej wymienionego pisma jako uzasadnienia dla wniosków, jak w pkt. I i II, str. 1 niniejszego pisma.

Jeśli do tzw. „wartości europejskich” należą życie ludzkie i poszanowanie prawa wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Pismo Z. Kękusia z dnia 26 stycznia 2016 r. do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza