21.03.2016 – Pismo Z. Kękusia do tumanów mściwych z Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Kraków, dnia 21 marca 2016 r.

Zbigniew Kękuś

 

Do:

 1. sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie:
  1. SSO Teresa Dyrga – Wydział XI Cywilny-Rodzinny
  2. SSO Małgorzata Ferek – Wydział XI Cywilny-Rodzinny
  3. SSO Ewa Hańderek – Wydział XI Cywilny-Rodzinny
  4. SSO Anna Karcz-Wojnicka – Wydział XI Cywilny-Rodzinny
  5. SSO Danuta Kłosińska – Wydział XI Cywilny-Rodzinny
  6. SSO Agnieszka Oklejak – Wydział XI Cywilny-Rodzinny
  7. SSO Jadwiga Osuch – Wydział XI Cywilny-Rodzinny
  8. SSO Maja Rymar – była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie /za pośrednictwem: prezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Beata Morawiec/
  9. SSO Izabela Strózik – Wydział XI Cywilny-Rodzinny
  10. SSO Agata Wasilewska-Kawałek – Wydział XI Cywilny-Rodzinny
 2. sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie:
  1. SSA Krzysztof Sobierajski – prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie
  2. SSA Jan Kremer – rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie
  3. SSA Włodzimierz Baran – były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie /za pośrednictwem: prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Krzysztof Sobierajski/
  4. SSA Anna Kowacz-Braun – Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny
  5. SSA Maria Kus-Trybek – Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny

 

Do wiadomości:

 1. Pracownicy Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz innych instytucji wymiaru sprawiedliwości w Krakowie, funkcjonariusze Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obsługujący w.w. instytucje
 2. SSO Beata Morawiec, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 3. SSA Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 4. SSR Beata Stój, Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica
 5. Pan adw. Robert Bryk, Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Dębica
 6. Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 7. Pani Małgorzata Wassermann, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ul. Wilhelma Feldmana 4 lok. 3, 31-130 Kraków
 8. Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 9. Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 10. Pan Stanisław Piotrowicz Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa
 11. Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 12. Pani Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa
 13. Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 14. Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 15. Pan Marek Woźniak, Prokurator Regionalny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 16. Pan Rafał Babiński, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
 17. Pan Zbigniew Śnigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
 18. Pan Tomasz Wojciechowski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów
 19. Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
 20. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 21. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 22. Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 23. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 24. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 25. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
 26. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 27. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 28. www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl,

 

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o wydaniu w dniu 15 marca 2016 r. przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy postanowienia o umorzeniu postępowania przeciwko mnie do sygn. akt II K 407/13 prowadzonego na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/.
 2. Zawiadomienie, że:
  1. ściganie za czyny przypisane mi w pkt. I, III – XVI aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. z art. 226 § 1 k.k. i opisane jako Państwa, sędziów, znieważanie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. za pośrednictwem Internetu, jest niedopuszczalne od dnia 19 października 2006 r., z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r., sygn. P 3/06,
  2. po ewentualnej zmianie kwalifikacji prawnej zarzutów przypisanych mi w pkt. I, III – XVI aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. z art. 226 § 1 k.k w zarzuty z art. 216 § 2 k.k., ich karalność ustała najpóźniej 1 czerwca 2013 r. i 1 października 2013 r.,
  3. karalność czynów przypisanych mi pkt. I, III – XVI aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. z art. 212 § 2 k.k. i opisanych jako Państwa zniesławianie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. za pośrednictwem Internetu, ustała najpóźniej 1 czerwca 2013 r. i 1 października 2013 r.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl,

 

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru”

Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

Bądźmy wdzięczni idiotom,

gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęła by sukcesu.”
Mark Twain

 

Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi, tylko półgłówki są niebezpieczne”

Johann Wolfgang Goethe

 

Nazwanie kogoś durniem, nie jest obelgą, lecz diagnozą”
Julian Tuwim

Tumany mściwe,

 

Jak mnie poinformował wyznaczony mi w sprawie przeciwko mnie Sądu Rejonowego w Dębicy do sygn. akt II K 407/13 obrońca z urzędu adw. Robert Bryk, sędzia Beata Stój wydała w dniu 15 marca 2016 r. postanowienie o umorzeniu w.w. postępowania prowadzonego przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/, którym ta oskarżyła mnie o to, że w okresie od stycznia 2003 r. do maja lub września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl m.in.: pkt. I, III-XVI aktu oskarżeniaznieważyłem w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S

 

Ponieważ każde z Państwa udowodniło, że jest m.in. niedouczonym tumanem1 – celem uczynienia mnie przestępcą obciążaliście mnie zeznaniami przed sędzią Sądu Rejonowego w Dębicy Tomaszem Kuczmą w okresie od dnia 7 maja 2007 r. do dnia 27 września 2007r. w sprawie, w której na podstawie w.w. aktu oskarżenia prokurator R. Ridan byłem ścigany z art. 226 § 1 k.k. za każdego z Państwa znieważenie w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, a od dnia 19 października 2006 r., z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r. /sygn. akt P 3/06/ jest niedopuszczalne ściganie z art. 226 § 1 k.k. za znieważenie funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych – mściwym, na wypadek, gdyby komuś z Was przyszło do głowy zaskarżyć postanowienie świadczącej Wam przez kilka lat usługę ścigania mnie w sprzeczności z prawem sędzi Beaty Stój, informuję, jak na wstępie.

 

Korzystając z okazji przypomnę obcą Państwu obrażalskim megalomanom jedną z nauk byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, byłego przewodniczącego Rządowego Centrum Legislacji, byłego przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości – a obecnie członka tej Komisji – byłego przez wiele lat kierownika Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, niektórych spośród Was protegowanego i nie mniej od każdego/każdej z Was zdemoralizowanego prof. dr. hab. Andrzeja Zolla:

 

W ocenie Trybunału /Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – ZKE/ „[…] Podnoszenie lub rozgłaszanie prawdziwych zarzutów dotyczących osób pełniących funkcje publiczne o takie postępowanie lub właściwości,

które mogą narazić je na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności […] jest czynem – niezależnie od intencji sprawcy – ex definitione służącym społecznie uzasadnionemu interesowi (…)

Z całą pewnością w przypadku osób pełniących funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadniał będzie

przyjęcie szerokich granic krytyki.

Źródło: Kodeks karny część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją Andrzeja Zolla 3 wydanie,

LEX a Wolters Kluwer business, s. 803

Ex definitione…

Zapamiętajcie to sobie tumany mściwe. Przez wzgląd na dobro obywateli zmuszonych do korzystania z Waszych usług i narażonych na skutki Waszej demoralizacji, tj. Waszą degrengoladę i patologię.

Więcej informacji na temat sprawy przeciwko mnie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dębicy na podstawie każdego z Państwa zeznań jest umieszczonych na:

 1. stronie www.kekusz.pl.
 2. blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl
 3. kanale www.monitorpolski-YouTube.pl

 

 

Zbigniew Kękuś

1TUMAN” : «człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak»;Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051