11.04.2016 – Pismo Z. Kękusia do Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie Marka Lasoty.

Zbigniew Kękuś

 

Pan

Marek Lasota

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

ul. Reformacka 3

31-012 Kraków

 

Do wiadomości:

 1. Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa
 2. Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 3. Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 4. Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 5. Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 6. Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 7. SSA Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
 8. Pan Marek Woźniak, Prokurator Regionalny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
 9. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 10. Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
 11. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 12. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
 13. Pan Michał Olszewski, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków
 14. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 15. inni; www.kekusz.pl, www.aferyprawa.eu, www.monitor-polski.pl

 

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy Instytut Pamięci Narodowej posiada materiały poświadczające:
  1. moją kiedykolwiek, w jakiejkolwiek formie współpracę z Służbą Bezpieczeństwa,
  2. moje członkostwo w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
 2. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.
 3. Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

 

Uzasadnienie

 

W ostatnich dniach, po umieszczeniu w dniu 28 marca 2016 r. przez red. Marka Podleckiego na kanale „monitorpolski–YouTube materiału pt.: „Co nam szykują na lato? Ppor. Zbigniew Kękuś o 1066 i obcych wojskach w Polsce”, zamieszczone zostały w Internecie informacje o:

 1. mojej rzekomej współpracy z Służbą Bezpieczeństwa,
 2. moim rzekomym członkostwie w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicze.

 

Pragnę poinformować, że:

 1. w latach 1978 – 1982 studiowałem na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, czego potwierdzeniem wydany w dniu 8 września 1982 r. Dyplom ukończenia studiów – Załącznik 1:

Dowód: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 7134/EiOP/82, Dyplom ukończenia studiów, z dnia 8 września 1982 r. – Załącznik 1

 1. w okresie od dnia 1 października 1982 r. do dnia 31 października 1992 r. pracowałem w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na stanowisku Asystenta, czego potwierdzeniem Świadectwo Pracy z dnia 30.10.1992 r. – Załącznik 2:

Dowód: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, RP-1130-74/92, Świadectwo pracy z dnia 30 października 1992 r. –

Załącznik 2

w tym w okresie od dnia 5 stycznia 1983 r. do dnia 22 grudnia 1983 r. pełniłem służbę wojskową w 8 Szkolnym Pułku Samochodowym [JW 1955] w Chełmnie, w tym:

  1. w dniu 5 stycznia 1983 r. zostałem przydzielony do Szkoły Podchorążych Rezerwy w JW 1955,
  2. po ukończeniu szkolenia w SPR, w dniu 21 kwietnia 1983 r. zostałem przydzielony do pełnienia dalszej służby w JW 1955 na stanowisku dowódcy drużyny,

co potwierdzają zapisy w książeczce wojskowej nr AC 0132907 – Załącznik 3:

Dowód: Książeczka wojskowa nr AC 0132907 – Załącznik 3

 

Wnoszę jak na wstępie

 

Z poważaniem,

 

 

Zbigniew Kękuś

 

Załączniki: od 1 do 3 do ściągnięcia

 1. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 7134/EiOP/82, Dyplom ukończenia studiów, z dnia 8 września 1982 r.
 2. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, RP-1130-74/92, Świadectwo pracy z dnia 30 października 1992 r.
 3. Książeczka wojskowa nr AC 0132907